Po wyborach i przed wyborami

26 listopada wybieramy prezydenta miasta! Zbigniew Meres kontra Zbigniew Podraza http://www.dabrowa-gornicza.pl ISSN 1731-3732 GAZETA BEZPŁATNA, L...
Author: Izabela Marek
1 downloads 2 Views 1010KB Size
26 listopada wybieramy prezydenta miasta!

Zbigniew Meres kontra Zbigniew Podraza

http://www.dabrowa-gornicza.pl

ISSN 1731-3732

GAZETA BEZPŁATNA, LISTOPAD 2006 r.

Po wyborach i przed wyborami rawie 39 proc. frekwencji wyborczej, radość u jednych, smutek u drugich. Dąbrowa Górnicza wybrała nowych radnych. 26 listopada wybierze nowego prezydenta. Należy liczyć, że w II turze wyborów samorządowych frekwencja nie będzie niższa od tej w pierwszej. Ta kampania nie była tak dynamiczna, jak przy okazji wyborów do parlamentu. Owszem kandydaci na radnych i prezydenta spotykali się z wyborcami. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogli jednak odnieść wrażenie, że kandydaci postawili na kampanię plakatową. Kandydaci uśmiechali się z plakatów i banerów do wyborców. Przekonywali ich do siebie wyborczymi sloganami. Jedni obiecywali „tańszą energię, tańsze ogrzewanie...“. Inni obwieszczali „nowy początek”, reklamowali swoje zalety hasłem „czło-

fot. BE

P

Po raz kolejny o tym kto będzie rządził miastem i w mieście zadecydowała mniejszość.

wiek dla ludzi” lub przypominali, że są „blisko waszych spraw”, że są „razem dla Dąbrowy Górniczej”, albo

Szanowni Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy docenili moją pracę na rzecz miasta i w wyborach na urząd Prezydenta Dąbrowy Górniczej oddali swój głos na moją kandydaturę. Dziękuję również za poparcie mojej osoby jako radnego Rady Miejskiej oraz kandydatów na radnych z mojego komitetu wyborczego KWW Nasza Dąbrowa. Sprawując mandat radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej będę dalej inicjował przedsięwzięcia dla rozwoju naszego miasta oraz współpracował dla dobra jego mieszkańców. Pragnę podziękować wszystkim moim współpracownikom w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podległych za wspólne i efektywne rozwiązywanie problemów naszego miasta w 4-letniej kadencji. Z wyrazami szacunku Jerzy Talkowski

Co dalej z aquaparkiem? dzień dzisiejszy wobec trudnej syNa tuacji finansowej i wymagań banku spółka Nemo-Wodny Świat złożyła w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej wniosek o przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Dla gminy będącej poręczycielem zaciągniętego na budowę aquaparku kredytu oznaczać to może zagrożenie wykonania przez bank finansujący poręczenia wekslowego, złożonego przez gminę. Prezydent Jerzy Talkowski, nie będąc w jakimkolwiek stopniu konstruktorem wadliwej prawnie umowy zawiązania spółki Nemo-Wodny Świat, sposobu finansowania budowy obiektu jak również rozliczenia finansowego wykonywanych robót nie ponosi odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy. Ze swej strony obecny prezydent podjął jednak szereg kroków, które miały uzdrowić sytuację w spółce.

Jednak wobec ogromnej dysproporcji pomiędzy wielkością obciążeń wynikających między innymi z umowy kredytowej, wysokich kosztów utrzymania tego obiektu, w stosunku do niewielkich przychodów z działalności spółki, nie jest możliwa realizacja tak skonstruowanej umowy kredytowej. Ze względu na błędy prawne w umowie poręczenia wekslowego dotyczące m.in. awalu jak również niewyegzekwowanie m.in. przez bank rozliczenia inwestycji, obu stronom tj. gminie i bankowi, pozostaje podjąć konstruktywne rozmowy celem ustalenia możliwości i warunków restrukturyzacji zaciągniętego kredytu, tak aby zainteresowane strony nie poniosły zbyt dużych strat a spółka mogła podjąć statutową działalność. Zdaniem prezydenta i nie tylko, winę za zaistniały stan ponoszą udziałowcy tej spółki, jej założyciele (w tym ówczesny zarząd miasta). Tadeusz Strzelecki

podkreślali, iż „pracowity, uczciwy, rzetelny”, to walory „nowego prezydenta Dąbrowy Górniczej”. Ostatecznie jednak głos należał nie do specjalistów od politycznego i pijarowskiego marketingu, ale do mieszkańców miasta. A ci zadecydowali, jak obrazują diagramy na stronie 4. Zacznijmy od wyboru radnych. Okazuje się, iż zasada, że kandydat poważnego ugrupowania ma bankowo zapewniony mandat nie sprawdziła się. Chyba największą sensacją jest, iż lider Bloku Przyjaciół Dąbrowy – Henryk Zaguła, startując z pierwszego miejsca nie wywalczył mandatu radnego. Podobnego rozczarowania doznał dyrektor dąbrowskiego szpitala Artur Borowicz, liderujący jednej z list PO. Pokonał go drugi na liście – Mariusz Kalaga, muzyk. Jeszcze bardziej niespodziankowo było na liście otwieranej przez

Elżbietę Szymkowską (Nasza Dąbrowa-Jerzy Talkowski). Wicedyrektorka PKZ przegrała mandat z Alicją Krypciak startującą z 5. miejsca na liście! A teraz kilka słów o I turze prezydenckich wyborów. Oczywiście tu największą sensacją jest porażka urzędującego prezydenta, Jerzego Talkowskiego. Nie wszedł do II tury, ale wywalczył mandat radnego. Henryk Zaguła nie tylko, że przegrał z Jerzym Talkowskim i Jackiem Kościelniakiem (PiS), to na dodatek nie wszedł do Rady Miejskiej. Na pocieszenie zostało mu, że jego Blok Przyjaciół Dąbrowy wygrał najwięcej, bo sześć, mandatów spośród wszystkich komitetów wyborczych i może być języczkiem u wagi w nowej Radzie. Czeka nas teraz pojedynek Meres kontra Podraza. To nie tylko zmaganie dwóch wyrazistych osobowości. To przede wszystkim starcie między reprezentantami dwóch opozycyj-

nych partii. Partii, które mają ambicję, by w następnych wyborach do parlamentu przejąć władzę. W I turze wyborów prawie obyło się bez tzw. czarnego pijaru. Ktoś kolportował jakieś oskarżenia pod adresem Zbigniewa Meresa, ktoś chciał obniżyć notowania urzędującego prezydenta wypuszczając w jednej z dużych dzielnic Dąbrowy jednorazówkę „Przegląd Talkowskiego”. W sumie było spokojnie. Chciałoby się, by tę atmosferę podtrzymano w finałowej rozgrywce. Chciałoby się, by walczono na argumenty i nie zdawano ciosów poniżej pasa. Jak było jednak wcześniej stwierdzone: walka o prezydenturę w Dąbrowie nie jest li tylko tym wyłącznie... Mam nadzieję – i pewnie wielu też podzieli mą opinię – że pesymizm nie znajdzie potwierdzenia w tych wszystkich dniach, jakie pozostały do wyborów. Andrzej Bęben

Refleksje po I turze wyborów Wywiad z urzędującym Prezydentem Miasta – Jerzym Talkowskim Jak Pan ocenia przebieg wyborów i poprzedzającą je kampanię? Kampania wyborcza tylko z pozoru była spokojna. W porównaniu z poprzednią – sprzed 4 lat – nosiła cechy agresji, pomówień i oszczerstw, co przybierało różne formy, m.in.: rozpowszechniania po osiedlach ulotek i gazety „Przegląd Talkowski”, które w sposób perfidny szkalowały mnie i moją żonę. Szokującym faktem było kupowanie głosów za wódkę i pieniądze, co zdarzało się nagminnie. Niestety ten proceder może powtórzyć się w II turze wyborów i dlatego uczciwi ludzie powinni pójść do wyborów głosując na uczciwego człowieka. Do II tury weszło 2 kandydatów. Któremu z nich chciałby Pan przekazać Urząd Prezydenta?

Jestem doświadczonym samorządowcem, byłem przewodniczącym Rady i trzykrotnie Prezydentem Miasta i dlatego uważam, że przyszły gospodarz miasta powinien mieć doświadczenie w pracy samorządowej. Tu teoria nie wystarczy, jak też posługiwanie się hasłami naprawy czy obiecywanie gruszek na wierzbie. Szanuję i cenię ludzi młodych, wykształconych i ambitnych,

którzy od nas przejmą funkcje oraz zarządzanie wspólnym dobrem. Jednak tutaj, w samorządzie obowiązują inne zasady i wymagania od osób na tzw. kierowniczych stanowiskach niż w Warszawie. Tutaj liczy się praktyka, uczciwość, wyobraźnia i pasja, co krótko określa się – służbą społeczną. I dlatego jako ustępujący Prezydent Miasta popieram kandydaturę pana Zbigniewa Meresa, doświadczonego samorządowca, uczciwego i konsekwentnego człowieka, w przekonaniu, że będzie on kontynuował inicjatywy oraz przedsięwzięcia korzystne dla naszego miasta, będące podstawą trwałej stabilizacji i zadowolenia Mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Zapraszam Państwa na II turę wyborów samorządowych w dniu 26.11.2006 roku. Każdy z nas ma prawo wyboru. Płacimy wysoką cenę wtedy, gdy zrzekamy się prawa do podejmowania decyzji.

2

listopad 2006 r.

SPECJALNIE DLA PD Czy powinno się głosować w II turze? Kamil Durczok, dziennikarz TVN: - Ludzie zawsze powinni głosować. Czasem mam wrażenie, że niska frekwencja wynika w Polsce z jakiejś narodowej przekory. Na zdrowy rozum: kto chciałby się pozbywać wpływu na obsadę takich stanowisk jak prezydent miasta czy poseł. II tura jest tak samo ważna jak pierwsza. Myślę, że dezercja w niedzielę 26 listopada, to jak rezygnacja z walki na samym finiszu, przed metą. Coś co nie uchodzi. Kazimierz Kutz, reżyser i senator: - Absolutnie tak! Skoro się głosowało w pierwszej turze, to jasne, że należy również oddać głos w drugiej. Do niej weszli najlepsi. Ci, którzy głosowali na nich z pewnością dalej będą głosować na swoich kandydatów. Głosujący na innych muszą zdecydować komu przekażą swoje poparcie. To bardzo ważne, by wybrać człowieka najlepiej przygotowanego do pełnienia urzędu. Mariusz Ziomecki, redaktor naczelny „Przekroju”: - Uważam, że w ogóle trzeba głosować. Jeśli nie będzie się głosowało, to wybiera się tym samym władzę autokratyczną. Obawiam się, że w dużych miastach, gdzie wyborów nie rozstrzygnięto w I turze, część ludzi może machnąć ręką na kolejne głosowanie. To błąd! Im mniej ludzi głosuje, tym bardziej skrajne elementy mogą dojść do władzy. Janusz Korwin-Mikke, polityk, UPR: - Niektórzy mogą nie pójść głosować, bo ich kandydaci nie weszli do II tury. Ci, którzy głosowali na tych, którzy weszli do finału, pewnie będą nadal głosować. Uważam, że w I turze nie ma zmarnowanych głosów. Natomiast w drugiej już są. Głosy, które otrzymał przegrany kandydat są głosami zmarnowanymi. Sam jeszcze nie wiem, czy pójdę głosować w II turze, bo to zależy od efektów negocjacji. Moje 2,5 proc. głosów jakie uzyskałem w wyborach na prezydenta Warszawy może mieć wpływ na to, kto będzie prezydentem stolicy.

WAŻNE TELEFONY Urząd Miejski (budynek Centrum Administracyjnego, ul. Graniczna 21) pracuje od od 7.30. do 15.30, a w poniedziałki i czwartki pełnione są dyżury do 17.00. Płatności przyjmowane są od 7.30 do 15.00, a w poniedziałki i czwartki do 16.30. Z wydziałami łączy centrala UM: (032) 295 67 00 lub 295 94 00. Całodobowo interwencje przyjmuje Miejski Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta: (032) 262 44 10. Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji pod numerem: (032) 295 67 42, 295 68 07. Pisma do urzędu można przesyłać faksem na numer: 032 262 50 32 lub drogą elektroniczną [email protected] „Przegląd Dąbrowski” Miesięcznik Mieszkańców Miasta Pismo bezpłatne Wydawca Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Adres redakcji 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, pok. 406 tel./fax (032) 262-30-33 e-mail: [email protected] internet: www.dabrowa-gornicza.pl Redaguje zespół: Andrzej Bęben (p.o. redaktor naczelny), Ewa Fudali, Anna Zubko. Stali współpracownicy: Monika Łysek. Nakład 40 000 egzemplarzy Realizacja wydawnicza: COMSOFT UK Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006 Szanowni Mieszkańcy, dziękuję wszystkim Wam za zaufanie i głosy oddane na mnie w pierwszym etapie wyborów samorządowych. Liczę na Państwa wsparcie również 26 listopada, w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wspólnie wykorzystajmy szansę na dynamiczny rozwój naszego miasta. Z wyrazami szacunku, kandydat na Prezydenta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Meres

WYBORY W OBIEKTYWIE

Szanowni Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach samorządowych. Z całego serca dziękuję tym z Państwa, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i na mnie oddali Swój głos. Przed nami II tura wyborów prezydenckich. Z tej okazji bardzo proszę o udział w wyborach. Wielu z Państwa jest niezdecydowanych i tych z Was proszę o wsparcie. Wiem, że kierowani odpowiedzialnością za przyszłość Naszego Miasta poważnie potraktujecie zbliżające się głosowanie, wybierając konkretną osobę i konkretny program, a nie partyjne logo. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom i proszę o poparcie mojego programu. Programu, który zrealizuję jako Nowy Prezydent Dąbrowy dla miasta i jego mieszkańców. Zbigniew Podraza, Kandydat na Prezydenta Dąbrowy Górniczej

Składam serdeczne gratulacje Panu Zbigniewowi Podrazie i Panu Zbigniewowi Meresowi za uzyskania tak dużego poparcia wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej a tym samym zakwalifikowania się do II tury wyborów na Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. Mam nadzieję, że II tura wyborów przebiegnie w miłej i przyjaznej atmosferze a mieszkańcy Naszego Miasta wybiorą dobrego prezydenta. Życzę powodzenia wybranym kandydatom, natomiast ja korzystając z okazji chciałam podziękować wszystkim osobom, które mi zaufały i oddały na mnie głos. Raz jeszcze dziękuję. Agnieszka Binduchowska-Lach.

KW Demokratycznej Partii Lewicy składa podziękowania wszystkim mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, którzy w wyborach samorządowych udzielili poparcia kandydatom naszej partii do Rady Miejskiej. W drugiej turze wyborów prezydenckich prosimy o głosowanie na generała brygadiera Zbigniewa Meresa - rodowitego dąbrowianina. Zbigniew Meres ma doświadczenie w kierowaniu administracją samorządową jak i rządową. Oddając głos na Zbigniewa Meresa zyskasz znakomitego gospodarza naszego miasta. KW DPL

Szanowni Pañstwo! Serdecznie dziêkujemy mieszkañcom naszego miasta za poparcie udzielone w wyborach samorz¹dowych dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwoœci. Dziêki Pañstwa g³osom po raz pierwszy w D¹browie Górniczej uzyskaliœmy realny wp³yw i mo¿liwoœæ podejmowania wspó³odpowiedzialnych decyzji, które realizowane bêd¹ przez nowo wybranego Prezydenta oraz nowo wybran¹ Radê Miasta. W wyniku demokratycznego procesu wyboru, jak równie¿ niezale¿nej decyzji podejmowanej przez Pañstwa przy urnie wyborczej zmienimy jakoœæ i mentalnoœæ funkcjonowania administracji. Bêdziemy realizowaæ tylko i wy³¹cznie dobrze rozumiany interes publiczny wspó³pracuj¹c z tymi, którzy uto¿samiaj¹ siê z powy¿szymi wartoœciami. Jednoczeœnie zwracamy siê do naszych wyborców i sympatyków o oddanie swojego g³osu w II turze wyborów na prezydenta miasta D¹browa Górnicza na kandydata Platformy Obywatelskiej Pana Zbigniewa Meresa. Z powa¿aniem, Jacek Koœcielniak Pose³ na Sejm RP Rada Powiatowa Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej w Dąbrowie Górniczej dziękuje mieszkańcom naszego miasta za okazanie zaufania i poparcia dla kandydatów na radnych z listy nr 7 Samoobrony RP oraz na kandydata na prezydenta Macieja Jędrzejewskiego. Równocześnie zwraca się z prośbą do wszystkich sympatyków naszej partii o głosowanie w II turze wyborów prezydenckich na Pana Generała Zbigniewa Meresa. Jako rodowity dąbrowianin, nierozerwalnie związany z naszym miastem, dobry samorządowiec, człowiek wielokrotnie sprawdzony w działaniu, wspaniały organizator, wykazuje się on wielką pasją i zaangażowaniem w działalności społecznej a także współorganizuje szereg akcji charytatywnych. Jest to człowiek, który będzie godnie reprezentował nasze miasto i jego mieszkańców jako prezydent. Rada Powiatowa Samoobrony RP w Dąbrowie Górniczej

Dziękuję mieszkańcom Dąbrowy Górniczej za poparcie udzielone w wyborach samorządowych. Nie zawiodę Waszego zaufania i będę pracował dla dobra naszego miasta. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Krzysztof Stachowicz

zdjęcia: BE

Szanowni Państwo! Serdecznie dziękuję mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, którzy 12 listopada 2006 r. wzięli udział w wyborach samorządowych. W szczególności swoją wdzięczność kieruję do tych wszystkich, którzy obdarzyli mnie zaufaniem oddając na mnie swój głos. Państwa poparcie jest dla mnie wyróżnieniem i zobowiązaniem. Wierzę w dobrą przyszłość naszego miasta. Wierzę, że jego gospodarzem zostanie człowiek zakorzeniony w tej ziemi, człowiek znający miasto, znający problemy jego mieszkańców. Tego życzę Dąbrowie Górniczej. Z poważaniem Henryk Zaguła

Z MIASTA

Biblioteka multimedialna

W

lipcu ubiegłego roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej złożył deklarację przystąpienia do projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej „Internetowe centra multimedialne w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Celem było pozyskanie dodatkowych środków do pracy z uczniami. Wniosek został zakwalifikowany do projektu i po ponad rocznym oczekiwaniu biblioteka szkolna otrzymała 4 komputery z monitorami oraz laserowe urządzenie wielofunkcyjne na łączną kwotę 14 950,68 zł. Przedstawiciel firmy WASKO Pan Łukasz Kulesa dokonał oficjalnego przekazania komputerów i już w połowie września br. ICIM (Internetowe Centra Informacji Multimedialnej) zostało udostępnione uczniom Ośrodka. Przyjęcie sprzętu do biblioteki wiązało się z przygotowaniem odpowiedniego miejsca (zgodnie z instrukcją BHP), instalacji elektrycznej i internetowej, odpowiednich mebli, ochrony przed nasłonecznieniem.

Instrumenty indyjskie w Muzeum

ICIM ma służyć przede wszystkim celom edukacyjnym. Ułatwia uczniom indywidualne zdobywanie i przetwarzanie informacji multimedialnej oraz umożliwia dostęp do Internetu poza systemem lekcyjnym. Wykorzystywanie zasobów Centrum Multimedialnego ma na celu przede wszystkim: podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie; zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych; wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów i nauczycieli; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego; wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej; stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym. Monika Dziopa Nauczyciel bibliotekarz

Podarunek od Fundacji 8

listopada w Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej, przedstawiciel Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia sp. z o. o. Jerzy Grządziel, przekazał na ręce Krystyny Stępień, dyrektora szkoły artykuły szkolne zakupione ze środków Fundacji. Obdarowano 61 uczniów pochodzących z rodzin niezamożnych i wielodzietnych. - W tym roku, w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie i apele dyrekcji szkół, zakupiliśmy niezbędne wydawnictwa kartograficzne mapy i atlasy dla Zespołu Szkół nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej oraz podstawowe

listopad 2006 r.

artykuły szkolne tj. zeszyty, bloki rysunkowe, bloki techniczne, farby, kredki, materiały piśmiennicze – mówi Jerzy Grządziel. Dzięki współpracy ze szkołami pomoc kierowana jest do najbardziej potrzebujących i stanowi realne wsparcie w ich trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Los dzieci potrzebujących pomocy jest Fundacji szczególnie bliski, stąd też w nadchodzącym roku planowane jest podjęcie kolejnych działań na rzecz pozyskania, dzięki mechanizmowi jednego procenta, większych środków finansowych, które przeznaczone zostaną dla najmłodszych z ubogich rodzin. az

8

listopada Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Indii w Polsce Pan Anil Wadwa przekazał uroczyście kolekcję tradycyjnych, indyjskich instrumentów muzycznych na rzecz oddziału Zagłębiowsko-Śląskiego IPCC i działu etnograficzno-podróżniczego w Muzeum Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Obecni byli przedstawiciele Mittal Steel Poland oraz władze Dąbrowy Górniczej. Grzegorz Kuśpiel z Indyjsko-Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

grudnia zapraszamy do zwiedzenia wystaw, które zajmują dwie kondygnacje odnowionej siedziby Muzeum Miejskiego przy ulicy Legionów Polskich 69. Nowością, w stosunku do stanu obiektu sprzed remontu, są nowocześnie zaprojektowane sale wystawowe, które powstały w wyniku prac adaptacyjnych poddasza budynku. Nowe sale wystawowe (liczące łącznie kilkaset metrów kw.) poświęcono ekspozycjom związanym z myślistwem i łowiectwem jednego z oddziałów Polskiego Związku Łowieckiego. Na razie niedostępny dla zwiedzających jest najniższy poziom budynku, czyli piwnice, w których po zakończeniu prac zaczęto przygotowywać nowe ekspozycje. Prezentowane wystawy w obecnym kształcie składają się na historyczną oraz przyrodniczą ścieżkę edukacyjną, a ich celem jest ukazanie historii miasta i regionu wraz z jego środowiskiem przyrodniczym. Niebawem planuje się również przygotowanie muzealnego „traktu” kultur pozaeuropejskich. Złożą się na niego wystawy działu etnograficzno-podróżniczego, m. in. z ekspozycją o subkontynencie indyjskim, którą wzbogacą nowe eksponaty w postaci tradycyjnych instrumentów muzycznych te-

Ludzie komentują Jan Kamieniecki, 53 lata, technik mechanik: - Trudno mi powiedzieć jak oceniam wybory, bo nie znam wyników. Wiem tylko, że będzie druga tura wyborów na prezydenta. Jestem rad, że społeczeństwo dojrzewa ponieważ przegrało LPR i Samoobrona.

Kultury przedstawił prezentację multimedialną z Indii i opowiedził o działalności IPCC oddział, Śląsk i Zagłębie. info

Nowe w odnownionym Od

3

go kraju. W planach jest również rozbudowanie wystaw związanych z archeologią, etnografią lokalną oraz geologią. Aktualnie w Muzeum zwiedzić można następujące wystawy stałe i czasowe: - „Kultura materialna Zagłębia Dąbrowskiego”, - „Z dziejów dąbrowskiego przemysłu (od wczesnego średniowiecza do początków XX w.) ', - Dąbrowa Górnicza na starej fotografii: 1900-1939, - 'Wkład Zagłębiaków w dzieło odzyskania niepodległości (1863 – 1905 – 1914 – 1921) ', - 'Galeria zasłużonych dąbrowian', - 'Dąbrowska szkoła górnicza 'Sztygarka'', - 'Przyroda: łowiectwo-leśnictwo', - 'Skarby i pamiątki sosnowieckiego ordynariusza'. Zgłoszenia grup wycieczkowych przyjmowane są w sekretariacie Muzeum, pod numerem telefonu: (032) 262 36 95. Tam też można uzyskać informacje dotyczące dostępności poszczególnych wystaw oraz godzin zwiedzania; w dni powszednie Muzeum Miejskie w Dąbrowie Górniczej jest czynne w godz. 9.00-15.00. GV

Izabela Szmal, 19 lat, studentka politologii: - Brałam udział w wyborach i zauważyłam, że ludzie szli głosować po mszy w kościele. W zeszłą niedzielę proboszcz w mojej parafii rozdawał ulotki jednego z kandydatów na radnego. Podobno było tych ulotek około tysiąca. Dobrze, że LPR nie wygrało. PO i PiS pominie ich zwolenników. Nie wiem nic o wynikach, gdyż nigdzie nie ma informacji na ten temat. Wiem tylko, że jeden z kandydatów do Rady Miasta agitował. Słyszałam również, że gdzieś przekupywano wyborców, ale nie wiem gdzie. Zauważyłam również wzmożony ruch policji. Wiktor Kozioł, 53 lata, rencista: - Byłem na wyborach, bo to mój obowiązek. Inaczej planowałem a inaczej się stało. Myślałem, że wygra PiS i dlatego na nich głosowałem. Było, minęło. Ewa Szkudlarek, 36 lat, fotograf: - Nie byłam na tegorocznych wyborach ponieważ uważam, że nie było na kogo głosować. Zofia Szkudlarek, 64 lata, emerytka: - Głosowałam, ale co to dało? Politycy są przepełnieni jadem. PiS do PO i na odwrót. Nie ma pomiędzy nimi dialogu. Głosowałam na LPR, żeby Giertych zrobił porządek w szkołach. Michał Wójcik, 22 lata, student politologii: - Byłem w Komisji Wyborczej na ulicy Prusa i zauważyłem, że frekwencja była nie za wysoka. Z reguły głosowali ludzie starsi, bo poczuwają się do obowiązku. Młodych było zdecydowanie mniej. Nie spodziewałem się, że Talkowski nie wejdzie do drugiej tury, ale on już miał swoje 5 minut.

OFERTY MIESZKAŃ DO ZAMIANY ZAMIANA NA WIĘKSZY LOKAL

ZAMIANA NA MNIEJSZY LOKAL Adres

Powierz. w m2 45,05 44,29 48 30,2 45,28 60 53,69 42,7 45 50,91 56,72 37 70 58,17 51,4 56,21 77,7 37,6 65,4

Ilość pokoi 2 2 2 1 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 2 2 4 2 3

J.Piłsudskiego 22 J.Piłsudskiego 20 J.Piłsudskiego 22 J.Piłsudskiego 33 J.Piłsudskiego 34 J.Piłsudskiego 34 J.Piłsudskiego 34 J.Piłsudskiego 34 J.Piłsudskiego 34 J.Piłsudskiego 34 J.Piłsudskiego 34 J.Piłsudskiego 34 J.Piłsudskiego 36 J.Piłsudskiego 36 J.Piłsudskiego 36 J.Piłsudskiego 36 J.Piłsudskiego 34 J.Piłsudskiego 36 Kasprzaka 8 Kasprzaka 54 Kościuszki 33 Kopernika 42 b Krasińskiego 40 Krasickiego 5 Ks. Augustynika 7 Ludowa 23 M.Spisaka 3 M.Spisaka 23

78 65,5 76 60 79 64 64 64 64,5 64 77 77 62,61 63 63,47 62,47 64,4 52,36 29,21 54 34 50 63,5 50,41 38,2 64 54,16 53,42

3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3

M.Spisaka 3 M.Spisaka 3 Mickiewicza 4 Mickiewicza 15

54,76 54,76 64,23 47,1

3 2

3-go Powstania Śl. 6 3-go Powstania Śl.6 3-go Powstania Śl. 7 3-go Powstania Śl. 7 3-go Powstania Śl. 8 3-go Powstania Śl. 9 1-go Maja 50 3-go Maja 12 3-go Maja 12 3-go Maja 21 Cedlera 15 Cedlera 2 Cedlera 15 Cedlera 26 Cupiała 7 Dąbrowskiego 23 J.Piłsudskiego 20 J.Piłsudskiego 20 J.Piłsudskiego 20

3

Mickiewicza 16

63,1

3

Mickiewicza 9 Mickiwicza 9 Sienkiewicza 10 Sikorskiego 10 Sikorskiego 15 Tysiąclecia 9

64 64 49 55,8 62,05 43,97

3 3 2 3 2 2

piętro P III III II P P I

Zamiana:

Kontakt

na mniejsze MZBM na mniejsze MZBM na pokój z kuchnią MZBM na podobne, parter lub z windą (bez zadłużenia) 0886-263-632 na mniejsze 2 mieszkania jednopokojowe, Gołonóg 0504-636-372 na mniejsze, 2 pokoje, najlepiej w Gołonogu MZBM Na mniejsze 2 pokoje, do III piętra, oprócz Ząbkowic 0609-266-589 do 42 m2 z c.o. 032/764-01-26 I na podobne z c.o. , ewentualnie z zaległością do 1 tyś. 032/764-03-20 P na mniejsze MZBM V na 2 pokoje 0507-503-165 IV na pokój z kuchnią na ul. Cedlera lub ul.Wybickiego MZBM II na mniejsze, 2 pokoje 0600-254-062 P na mniejsze, 2 pokoje 0507-445-990 P na mniejsze do 40 m2 0510-077-201 I na 2 pok., ok. 40-42 m2, Mydlice, I - II p. albo z windą 0507-10-29-14 X Na mniejsze, bez odstępnego 0511-619-028 na mniejsze, typu garsoniera MZBM I Na 2 pokoje, ewentualnie 1 0-39/334-81-36-78-0 (Włochy, tylko sygnał) VII na mniejsze, 2 pokoje, od 40-50 m2 032/260-30-57 na mniejsze MZBM P na 1 pokój lub 2 0511-69-94-23 P na mniejsze około 40 m2 032/268-85-20 I na 2 pokoje na ul. Piłsudskiego 032/264-73-07 II na mniejsze w rejonie Manhattanu, 2 pokoje z kuchnią 0660-435-589 V na mniejsze 032/264-17-44 IV na 2 pokoje 032/761-43-06 VI na 2 pokoje 032/264-84-40 V na mniejsze, 2 pokoje z kuchnią najlepiej 1 piętro lub parter MZBM I na mniejsze, najlepiej 3 pokoje z kuchią, nie parter 032/786-64-06 po 18ej I na mniejsze do 50 m2, 2 pokoje lub małe 3 pokoje 032/264-73-07 P na 2 pokoje do 50 m2, z c.w.u. 032/264-41-87 I na takie samo 0501-583-696 VII na mniejsze 0511-813-396 X na 2 pokoje na Spisaka lub w centrum 0512-496-384 X na pokój lub dwa z kuchnią, cała Dąbrowa bez Ząbkowic 0886-663-071 na mniejsze, chętnie stare budownictwo, do 30m2 0608-378-959 na mniejsze MZBM III na dwie kawalerki 0502-572-281 Na pokój z kuchnią, stare budownictwo 0788-421-283 III na mniejsze, 2 pokoje 032/262-59-03 II na 2 pokoje 032/264-36-97 PiI na mniejsze do 40m2, w Gołonogu 0500-079-361 III na podobne, wysoki parter lub pierwsze piętro 032/262-05-44 IV na mniejsze do 40 m2 032/262-18-94 PiI na 2 pokoje w centrum 0660-424-012 PiI na mniejsze lub takie samo w Gołonogu lub Dąbr. Górn., może być z zadłużeniem do 5 tyś, z c.o. 032/268-71-28 PiI na mniejsze, 2 pokoje, do 50m2 0504-536-077 Na M-3 lub 2 mieszkania M-2 w Sosnowcu lub Dąbrowie 0668-150-533 III na 2 pokoje 032/260-40-86 II Na mniejsze lub takie samo, na piece, w Dąbrowie G., Sosnowcu, Będzinie 0604-850-807 II na mniejsze na Mickiewicza lub Krasińskiego, 2 pokoje, parter lub I piętro 032/260-37-70 P na mniejsze (1 pokój lub 2) na ul. Mickiewicza 032/260-32-87 II na 50-55 m2, 2 lub 3 pokoju, chętnie w Gołonogu 032/261-56-27 na mniejsze, 2 pokoje MZBM P Na mniejsze może być pokój z kuchnią MZBM I na mniejsze 032/268-63-89 III na pokój z kuchnią 0511-664-556

Adres 3-go Maja 32 3-go Powstania Śląskiego 9 3-go Powstania Śląskiego 4 3-go Powstania Śląskiego 12 Adamieckiego 4 Adamieckiego 4 Bema 8 Buczka 1 Cedlera 3 Cedlera 5 032/268-53-05 Cedlera 6 Cedlera 13

Powierz. w m2 42,93 30,18 29,93 31 28,6 39,9 22,19 56,79 30 28,96

Ilość pokoi 1 1 1 1 1 2

piętro

Zamiana:

Kontakt

2 1 1

na większe 3-pokojowe lub na dwa mieszkania 032/764-11-93 na większe 0510-860-115 na 2 pokoje do 45 m2 0603-804-226 na 2 pokoje 0692-43-93-74 Na 2 pokoje w centrum, najlepiej I lub II piętro 0507-063-907 IV na 2,3-pokojowe do 50m2 0502-044-563 V na większe MZBM P na większe 2 pokoje z c.o. lub do 4-rech ze spłatą zadłużenia 0602-524-766 III na większe w Dąbrowie Górniczej 0692-233-235 IINa 2 lub 3 pokoje do 50 m2, za spłatę zadłużenia do 5 tyś, w Gołonogu, od I-V piętro

36,27 32

2 3

IV IV

Cedlera 13 Cedlera 13 Cieplaka 1b Cupiała 7 Piłsudskiego 18 Piłsudskiego 18 J.Piłsudskiego 33 J.Piłsudskiego 46 J.Piłsudskiego 6 Kopernika 46 Kopernika 46 Kościuszki 31 Kościuszki 33 Kościuszki 40a Krasickiego 9

32,11 33 22,35 28,8 67,35 27,13 15 27,4 40 34,6 34 34 33,98 23,78 38,86

2 2 1 1 2 1

Krasińskiego 36 Królowej Jadwigi 1

34 33,9

1 1

Ludowa 23 Legionów Polskich 87a Łączna 9 (miesz.socjalne) Łączna 27 (miesz.socjalne) Łączna 22 (miesz. Socjalne) Łączna 23 Łączna 11 (miesz.socjalne) M.Spisaka 5

32,43 21 19 16,9 45,7 16,72 33 54,16

2 1 1 1 1 1 1 3

M. Szulc 2 M. Szulc 8 Mickiewicza 2 Mickiewicza 2 Mickiewicza 11 Mickiewicza 18 Sikorskiego 3 Sikorskiego 11 Sobieskiego 35 Szenwalda 6 Szenwalda 10 Tysiąclecia 7 Tysiąclecia 11 Zagłębia Dąbrowskiego 4 Zagłębia Dąbrowskiego 6 Zagłębia Dąbrowskiego 4 Związek Orła Białego 11

23 38,54 35 35,05 46,7 40 53,96 37,46 34 38,21 39,34 23,04 46,11 37 56 43,6 48,8

Garsoniera

Garsoniera

Garsoniera

1 1 2 1 1 2 1 kawalerka

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3

II P P I

na większe, 3 pokoje, do 60 m2 MZBM na większe M-3 na własnościowe, Gołonów lub cała Dąbr. Górn., może być zadłużone 0602-763-787 II Na M-3, M-4 w Dąbrowie 032/262-80-78 IV na większe do 50 m2, najlepiej w Gołonogu 032/268-44-57 P na większe, 2 pokoje do 50 m2 0668-36-57-05 P na większe MZBM P Na 3 pokoje, na terenie Dąbrowy Górniczej 0508-178-449 I na większe, 2 pokoje z kuchnią 032/264-32-41 na większe, 2 pokoje do 40m2 0600-472-940 II na 2 pokoje 0502-108-578 II na 2 pokoje 0696-076-920 I Na większe do 55 m2 0660-299-655 III na dwa pokoje (kuchnia widna) – nie wysoko 0503-443-783 II na większe do 50 m2 032/261-67-18 Na 2 pokoje z kuchnią, Centrum 0513-055-612 I na większe do 50 m2, okolice centrum 0694-838-694 I na większe, w Gołonogu, do 50m2, nie parter, może być z zadłużeniem, 2 pokoje, niska zabudowa (bez Manhattanu) 0601-807-595 II na większe, 2 pokoje 032/264-41-30 I Na większe do 45m2, 2 pokoje, w Dąbrowie, oprócz parteru, spłata zaległości do 5 tyś. 0503-876-530 P na większe, M-3, oprócz parteru 0888-669-276 Na większe około 30-35 m2, ze spłatą zadłużenia do 15 tyś. 0505-214-888 I Na większe, najchętniej około 35-40 m2 na terenie Dąbrowy 0603-175-266 II na większe 032/2957 wew.816 P Na większe, 2 pokoje, z balkonem 0513-120-504 P Na większe MZBM I na większe do 50 m2 M-3 lub M-4 w Dąbrowie Górniczej 032/764-86-98 PiI na większe lub takie samo, okolice Redenu oprócz parteru, możliwość spłaty zadłużenia do 4 tyś. 0603-623-107 P na większe, pokój z kuchnią 032/268-88-04, I Okolice ulic Piłsudskiego i Cedlera, na 2-3 pokojowe, z balkonem 032/208-97-92 P na większe na Manhatanie 0506-13-34-95 (6) P na większe, 2 pokoje, Manhatan, Gołonóg 0508-15-70-67 P na większe, 3 pokoje 0600-29-76-31 P na 2 pokoje MZBM Na podobne w Ząbkowicach z c.o. Lub Gołonóg MZBM P Na równorzędne z c.o., okolice centrum, Reden, Aleje 0505-080-915 III na większe do 65 m2 0608-247-337 P na większe 032/268-73-90 P na większe 032/268-94-73 II Na większe, 2 pokoje, z balkonem 0660-406-397 II na większe, 3 pokoje, nie parter, osobno łazienka + wc 032/264-74-43 I na 3 pokoje, z kuchnią widną, w Gołonogu 0697-717-659 IV na 2,3 pokoje, najwyżej I piętro 0660-439-034 I na większe 0693-118-620 P Na podobne, w okolicach Dąbrowy, Gołonóg, spłata zaległości do 2 tyś 0604-863-914

Zainteresowanych ofertą mieszkań do zamiany, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta MZBM, tel. (032) 260 86 04, 260 86 05, 260 86 06, 260 86 07. Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia, administrowanych przez MZBM, znajduje się na stronie internetowej: www.mzbm.com.pl i www.dabrowa-gornicza.pl.

4

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

listopad 2006 r.

Oto radni nowej kadencji BLOK PRZYJACIÓŁ DĄBROWY

Wiesław WIEKIERA

Ryszard HARAŃCZYK

Zbigniew ŁUKASIK

Krzysztof TAMBOREK

Mariola TRZEWICZEK

Kazimierz WOŹNICZKA

LEWICA I DEMOKRACI

Agnieszka PASTERNAK

Ireneusz ZUGAJ

Józef JUROFF

Krystyna SZANIAWSKA

Tadeusz ORPYCH

NASZA DĄBROWA - JERZY TALKOWSKI

Jerzy TALKOWSKI

Alicja KRYPCIAK

Edward BOBER

Robert MAJEWSKI

Jan WRONISZEWSKI

PLATFORMA OBYWATELSKA

Bogusława CIAŚ

Mariusz KALAGA

Tomasz PASEK

Zbigniew WRÓBLEWSKI

Halina KOZIAK

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Grzegorz JASZCZURA

Halina GŁOWACKA

Marek CYGROŃ

Tomasz SKÓRA

NOWI RADNI

WYNIKI I TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH

ZWYCIĘZCY

Głosy oddane na komitety, które uczestniczą w podziale mandatów KW Prawo i Sprawiedliwość KW Platforma Obywatelska KW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci KWW NASZA DĄBROWA – JERZY TALKOWSKI KWW Blok Przyjaciół Dąbrowy okręg nr1: 1. Edward Bober (Nasza Dąbrowa – Jerzy Talkowski): 760; 2. Marek Cygroń (PiS): 298; 3. Tadeusz Orpych (Lewica i Demokraci): 381; 4. Wiesław Wiekiera (Blok Przyjaciół Dąbrowy): 353; 5. Zbigniew Józef Wróblewski (PO): 512;

5136 8775 8099 4858 9024

PRZEGRANI

okręg nr2: 6. Halina Głowacka (PiS): 373; 7. Tomasz Pasek (PO): 672; 8. Agnieszka Pasternak (Lewica i Demokraci): 512; 9. Jerzy Talkowski (Nasza Dąbrowa – Jerzy Talkowski): 452; 10. Krzysztof Tamborek (Blok Przyjaciół Dąbrowy): 590;

FREKWENCJA WYBORCZA:

okręg nr3: 11. Bogusława Ciaś (PO): 501; 12. Ryszard Harańczyk (Blok Przyjaciół Dąbrowy): 539; 13. Grzegorz Jaszczura (PiS): 359 14. Józef Juroff (Lewica i Demokraci): 399; 15. Alicja Krypciak (Nasza Dąbrowa – Jerzy Talkowski): 129 okręg nr4: 16. Mariusz Bogusław Kalaga (PO): 366; 17. Zbigniew Łukasik (Blok Przyjaciół Dąbrowy): 508; 18. Tomasz Skóra (PiS): 224; 19. Jan Wroniszewski (Nasza Dąbrowa – Jerzy Talkowski): 127; 20. Ireneusz Zugaj (Lewica i Demokraci): 298 okręg nr5: 21. Halina Koziak (PO): 259; 22. Robert Majewski (Nasza Dąbrowa – Jerzy Talkowski): 317; 23. Krystyna Szaniawska (Lewica i Demokraci): 694; 24. Mariola Trzewiczek (Blok Przyjaciół Dąbrowy): 477; 25. Kazimierz Woźniczka (Blok Przyjaciół Dąbrowy): 669.

Binduchowska-Lach Agnieszka Magdalena (Polska Partia Pracy) - 791 - 1,96 % Jędrzejewski Maciej Piotr (Samoobrona RP) - 580 - 1,44 % Kościelniak Jacek (Prawo i Sprawiedliwość) - 4675 - 11,6 % Meres Zbigniew (Platforma Obywatelska) - 9970 - 24,73 % Podraza Zbigniew (Lewica i Demokraci) - 11234 - 27,86 % Talkowski Jerzy (Nasza Dąbrowa - Jerzy Talkowski) - 8762 - 21,73 % Zaguła Henryk (Blok Przyjaciół Dąbrowy) - 4306 - 10,68 % 38,67 %

PODZIAŁ MANDATÓW W RADZIE Głosy oddane na komitety, które nie uczestniczą w podziale mandatów KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów KW Samoobrona RP KW Demokratyczna Partia Lewicy KWW Stara Dąbrowa-Bajba KWW Komitet Rozwoju Dąbrowy Górniczej KW Polska Partia Pracy

97 923 1481 351 884 280

Blok Przyjaciół Dąbrowy: 6 mandatów. Lewica i Demokraci: 5 mandatów. Nasza Dąbrowa – Jerzy Talkowski: 5 mandatów. Platforma Obywatelska: 5 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość: 4 mandatów.

WYBORY PREZYDENCKIE

listopad 2006 r.

5

Razem dla Dąbrowy Górniczej Rozmowa ze Zbigniewem Meresem, kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Dąbrowy Górniczej - Za nami pierwszy etap wyborów samorządowych. Liczące się ugrupowania uzyskały w nowej Radzie Miasta podobną liczbę głosów. - To prawda. Przesłanie programu wyborczego Platformy Obywatelskiej zostało zawarte w jednym słowie „Razem”. To nie jest dla mnie puste hasło, ale wyzwanie i szansa na szeroką współpracę ze wszystkimi ugrupowaniami zasiadającymi w Radzie Miejskiej. Realizację tego ważnego zadania rozpocząłem już dawno. Niemal natychmiast po ogłoszeniu terminu wyborów poinformowałem wszystkie sztaby, że Platforma Obywatelska nie będzie prowadzić negatywnej, brudnej kampanii. Poza tym jeszcze przed pierwszą turą wyborów rozpocząłem rozmowy z liczącymi się ugrupowaniami. Obecnie kończymy konsultacje ze wszystkimi, którzy zadeklarowali wolę szerokiego porozumienia dla dobra miasta. W tym pozornym rozbiciu mandatów nie widzę, więc zagrożenia dla przyszłej współpracy pomiędzy prezydentem a Radą Miejską. - Jakie problemy należy rozwiązać w mieście w pierwszej kolejności? - Wszystkie potrzeby są ważne i należy je realizować możliwie najszybciej. To jasne, że pewne uciążliwości codziennego życia mieszkańców Dąbrowy Górniczej można rozwiązać niemal od ręki. I to na pewno zrobię. Ale są także sprawy, których realizacja wymaga czasu. Trudno przecież w ciągu kilku miesięcy skanalizować miasto czy wybudować sieć wygodnych obwodnic, a także usprawnić gospodarkę mieszkaniową i poprawić infrastrukturę miasta oraz jego estetykę i porządek. Mogę zapewnić, że mój program zakłada dynamiczny i zrównoważony rozwój Dąbrowy Górniczej. - Niemal wszyscy ekonomiści są zgodni, że najbliższe lata mogą być dla Polski okresem niezwykle dynamicznego rozwoju. Czy zamierza Pan, a jeżeli tak, to w jaki sposób, pozyskiwać unijne środki? - W latach 2007 – 2013 nasz kraj uzyska olbrzymie wsparcie z Unii Europejskiej. Sporą część tych funduszy będą mogły wykorzystać samorządy. W zasadzie nie ma w mieście poważnej inwestycji, której nie można by było wesprzeć środkami unijnymi. Gwarantują to między innymi: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. Metoda na pozyskanie środków z tych źródeł jest jedna. Trzeba przygotowywać dobre wnioski, które zyskają akceptację instytucji dzielących unijne pieniądze. Ważna jest także szeroka współpraca między innymi ze spółdzielniami mieszkaniowymi, stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz organizacjami pozarządowymi. Daje to możliwość znacznie szerszego korzystania z unijnego wsparcia. - Frekwencja w pierwszej turze wyborów samorządowych w Dąbrowie Górniczej, podobnie, jak w ca-

łym kraju była niska. Wiele osób nie wzięło udziału w głosowaniu. Dlaczego tak niechętnie idziemy do urn? Kto ponosi za to odpowiedzialność? - Niska frekwencja w wyborach nie oznacza braku zainteresowania sprawami miasta ze strony jego mieszkańców. Problem tkwi między innymi w kulturze politycznej tych czy innych kandydatów. Wielu mieszkańców zniechęca brak w kampanii wyborczej szerokiej, rzeczowej dyskusji o problemach miasta. Niektóre komitety sporo swojej energii poświęcają na oczernianie swoich politycznych rywali. To właśnie kampanie sięgające przysłowiowego bruku zniechęcają mieszkańców do udziału w głosowaniach. Jestem wielkim przeciwnikiem nieczystych działań wyborczych. Niestety, nie mam żadnego wpływu na zachowania moich konkurentów. Od pewnego czasu po mieście rozrzucane są różne kłamliwe ulotki na mój temat. O tym, że są nieprawdziwe świadczy fakt, że są anonimowe. Nie wiem czy sztab mojego konkurenta – Zbigniewa Podrazy, kandydata Sojuszu Lewicy Demokratycznej, byłby zdolny do takich brudnych metod. Odpowiedź na to pytanie pozostawiam wyborcom. Jako strażak w stopniu generała jestem twardy i odporny na wszelkie kłamstwa kierowane pod moim adresem. Ale bywają chwile, że jest mi wstyd za moich politycznych konkurentów uciekających się do tak małych metod.

- Co sprawiło, że zdecydował się Pan na kandydowanie na urząd prezydenta Dąbrowy Górniczej? - Impuls wyszedł z wielu dąbrowskich środowisk reprezentujących różne stowarzyszenia i organizacje zrzeszające ludzi, którym leży na sercu rozwój Dąbrowy Górniczej. To oni pierwsi poprosili mnie, abym rozważył możliwość ubiegania się o urząd prezydenta w moim rodzinnym mieście. Niezwykle ważna była także propozycja Platformy Obywatelskiej, której jestem członkiem. Ale ostatecznie zadecydowało moje wewnętrzne przekonanie, że wspólnie z wieloma mieszkańcami Dąbrowy Górniczej będę mógł zrobić dużo dobrego dla tego miasta. Muszę również podkreślić niezwykle cenne dla mnie poparcie wielu polityków i lokalnych autorytetów. Wspomnę o: profesorze Jerzym Buzku, eurodeputowanej Małgorzacie Handzlik, marszałku Sejmu Bronisławie Komorowskim, posłach – Małgorzacie Małeckiej-Liberze i Grzegorzu Dolniaku oraz radnym Sejmiku Województwa Śląskiego Krzysztofie Stachowiczu. Po pierwszej turze wyborów bardzo ważne i cenne jest dla mnie poparcie m.in. posła Jacka Kościelniaka lidera PiS w Dąbrowie Górniczej a także prezydenta Jerzego Talkowskiego. - Ma Pan duże doświadczenie zawodowe. Jest Pan strażakiem w stopniu generała. Był Pan między innymi Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i

Szefem Obrony Cywilnej Kraju. Ostatnie kilka lat spędził Pan na pracy samorządowej. - To prawda. Doświadczenie, które zdobyłem w administracji publicznej zaowocowało w pracy samorządowej w Piekarach Śląskich. Trafiłem tam, bo osoby, z którymi wcześniej współpracowałem poprosiły mnie, abym objął funkcję zastępcy prezydenta Piekar Śląskich – miasta na prawach powiatu – do spraw społecznych. Podlegały mi zadania z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, komunikacji, pomocy społecznej, kultury i sportu, spraw obywatelskich i społecznych, straży miejskiej oraz pozyskiwania środków unijnych i pozabudżetowych. To był czas wytężonej pracy. Wspólnie udało się nam pozyskać wiele środków unijnych między innymi na budowę dróg odciążających Piekary od transportu ciężkiego oraz na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej i likwidacji tak zwanej niskiej emisji, w tym termomodernizacji budynków. Te cenne doświadczenia zamierzam wykorzystać w pracy na rzecz rozwoju Dąbrowy Górniczej. W realizacji mojego programu będę się opierał jedynie na fachowcach i to oni będą stanowić grono najbliższych współpracowników.

- Czy w tym czasie nie stracił Pan więzów z Dąbrową Górniczą? - Nigdy ich nie straciłem. W Dąbrowie Górniczej mieszkałem i działam zawsze. Jestem między innymi od 10 lat prezesem Zarządu Miejskiego OSP. Czynnie uczestniczę w życiu miasta. Działam na rzecz szeroko pojętej poprawy bezpieczeństwa, współuczestniczę w realizacji programów edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży. Angażuje się także w akcje charytatywne realizowane w mieście przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Otrzymałem tytuł Honorowego Obywatela Dąbrowy Górniczej i zdaję sobie sprawę z tego, że

wobec mojego rodzinnego miasta mam olbrzymi dług wdzięczności, bo tutaj się wychowałem, stawiałem kolejne edukacyjne kroki i zdobywałem doświadczenie zawodowe. - Dziękuję za rozmowę. Piotr Wnuk

Zbigniew Meres od lat jest współorganizatorem akcji "Bezpieczna droga do szkoły" adresowanej do najmłodszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

6

Z MIASTA

listopad 2006 r.

D

który uhonorowany został medalem za zasługi dla obronności. Dziękując za wyróżnienie, Prezydent nawiązał do szeregu działań podjętych w mijającej kadencji, które umożliwiły dynamiczny rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych obiektów OSP. Zasiadający w Prezydium Zjazdu – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego dh Alojzy Gasiorczyk nie krył podziwu dla władz miasta oraz władz Związku Powiatowego, którym udało się stworzyć niezwykle skuteczny

fot. OSP

nia 19 listopada 2006 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach Błędowskich odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dąbrowie Górniczej. Kilkuset strażaków ochotników zrzeszonych w 11 jednostkach, reprezentowało 44 delegatów. Dopisali również goście. Obradom oraz wyborom nowych władz powiatowych przypatrywali się parlamentarzyści, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących ze strażakami. Gościem Zjazdu był Prezydent Miasta, pan Jerzy Talkowski,

Dąbrowa znana jest z prężnie działających OSP.

Będzie kasacja S

ąd Najwyższy wyznaczył termin rozprawy kasacyjnej w sprawie o ustalenie nieważności kontraktu i umów okołokontraktowych dotyczących inwestycji Centrum Administracyjnego w Dąbrowie Górnicze,j zrealizowanej przez Mitex SA. Rozprawa odbędzie się w trybie jawnym, to znaczy z możliwością udziału publiczności, 8 grudnia br. o godz. 10.00 w Sali E Sądu Najwyższego w Warszawie przy Placu Krasińskich 2/4/6. Niewykluczony jest udział w tej rozprawie prokuratora generalnego lub jego przedstawiciela. Oznacza to, że Prokuratura Generalna może włączyć się do sprawy dla obrony zagrożonego interesu publicznego. O udział prokuratora generalnego postulował SN oraz powód, czyli Gmina Dąbrowa Górnicza. pi

Ruszyła akcja zima

W

tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, akcją objęte będzie całe miasto. Służby drogowe zajmą się także alejkami, chodnikami i parkingami, odśnieżane będą również wszystkie poboczne drogi. Drogowców wspomagać będzie stacja meteo, połączona z 10 punktami krytycznymi w mieście. Dzięki temu poznamy precyzyjnie aktualną temperaturę i stan dróg, wcześniej dowiemy się także o nadciągających opadach. Możliwa będzie natychmiastowa reakcja i likwidacja powstających zagrożeń. Stacja meteo działa w firmie Alba, która zajmuje się odśnieżaniem miasta. W razie gwałtownych opadów śniegu i nieprzejezdnych dróg mieszkańcy mogą interweniować pod całodobowo działającymi telefonami: 262 50 13 dyspozytor ALBA MPGK, 262 44 10 Miejski Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta, 264 91 28 Straż Miejska. Koordynatorem Akcji Zima w mieście jest Wydział Gospodarki Komunalnej. Tam też od 7.30 do 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg tel. 295 68 63. az

model współdziałania na rzecz strażaków. Wyraził pogląd, że gmina Dąbrowa Górnicza stanowi w skali kraju niedościgniony przykład, właściwie podejmowanego podejścia do problemów podnoszenia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W latach 2001-2006 termomodernizacją objęto 10 strażnic na łączną kwotę 4 230 229,00 zł. Ze środków pochodzących z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska udało się uporządkować gospodarkę wodno-ściekową, wymienić systemy grzewcze oraz stolarkę okienną. Prezesem Związku Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Górniczej wybrany został ponownie gen. brygady Zbigniew Meres. Ten jednogłośny werdykt to efekt właściwie zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej koncepcji tworzenia nowoczesnego systemu ratownictwa na terenie gminy przy pełnym zrozumieniu i wsparciu ze strony Prezydenta Jerzego Talkowskiego. Odnowione obiekty, nowoczesny sprzęt specjalistyczny, wyszkolone kadry to duży kapitał, którego może nam pozazdrościć wiele jednostek w kraju – powiedział generał Zbigniew Meres. Prezes Zarządu Powiatowego oraz Prezydent Miasta oświadczyli zgodnie, że niezmiennie ważnym elementem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. Jej celem jest popularyzacja wiedzy o zasadach bez-

KZK GOP odpowiada Przeglądowi W

numerze wrześniowym „PD” ukazał się list Pani Moniki Łysek, osoby niepełnosprawnej, która podróżując po Zagłębiu autobusami ma problemy z wsiadaniem i wysiadaniem, ponieważ kierowcy nie zawsze zatrzymują się blisko krawężnika. Pasażerka pisze: „Jestem przekonana, że wrażliwość organizatora komunikacji, czyli KZK GOP nie pozwoli, by te spostrzeżenia pozostały bez echa”. Pragniemy zapewnić Panią i wszystkich podróżujących, których trapią podobne kłopoty, że w miarę naszych możliwości prawnych będziemy konsekwentnie wymagać od przewoźników, realizujących transport pasażerski na terenia aglomeracji, aby skuteczniej egzekwowali od zatrudnionych przez siebie kierowców dbałość o wygodę pasażerów, w tym zwłaszcza niepełnosprawnych. Związkowi, jako organizatorowi, a nie wykonawcy zadań komunikacyjnych, kierowcy nie podlegają służbowo. Jednak służby kontrolne KZK GOP zwrócą szczególną uwagę na tego rodzaju nieprawidłowości i będą natychmiast sygnalizowali je pracodawcom. Całkowicie podzielamy troskę autorki listu o zwiększenie liczby nowoczesnych autobusów niskopodłogowych. Przypominamy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi gmin Zagłębia: Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej oraz PKM Sosnowiec udało się pozyskać znaczne

środki z Unii Europejskiej, przeznaczone właśnie na zakup takich autobusów. Ich liczba stale się zwiększa, niestety jeszcze przez pewien czas po niektórych liniach będą kursowały także wozy starszej generacji. Oczywiście nie powinny mieć miejsca przypadki, by takie autobusy pojawiały się na przystankach w porach przewidzianych rozkładem dla pojazdów niskopodłogowych. Jeśli takie sytuacje się zdarzają, są niezgodne z zawartymi umowami, co skutkuje nałożeniem kar. Uprzejmie prosimy o podanie konkretnych przypadków, numerów linii, dni i godzin, przystanków, kierunków jazdy i kursów podczas których miały miejsce nieprawidłowości. Wymiana taboru nie załatwia do końca problemów komunikacyjnych osób niepełnosprawnych, bo do niskopodłogowych autobusów muszą być dostosowane przystanki i krawężniki. Takie prace są intensywnie prowadzone w Zagłębiu, realizują je gminy, które odpowiadają za stan dróg i przystanków. KZK GOP może jedynie pomagać w pozyskiwaniu środków na ten cel. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi Pasażerowie, którzy cierpią z powodu trudności w samodzielnym poruszaniu się będą mogli już wkrótce odczuć starania, jakie czyni KZK GOP aby ułatwić im codzienne życie. Biuro Prasowe KZK GOP

fot. OSP

Strażacy wybierali

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń.

pieczeństwa pożarowego oraz pozyskiwanie nowych członków. Przykładem takiej współpracy jest funkcjonowanie przy większości remiz strażackich świetlic środowiskowych dla dzieci. Daje to możliwość organizacji różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych, promowanie wśród najmłodszych pięknych tradycji OSP. To dobrze rokuje na przyszłość. Na dzień dzisiejszy wiedzę o trudnej i odpowiedzialnej służbie zdobywa 112 dziewcząt i chłopców skupionych w 11 Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Przy Ochotniczych Strażach Pożarnych w Dąbrowie Górniczej funk-

cjonują trzy orkiestry (Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszyce) oraz dwa zespoły artystyczne (Strzemieszyce, Łazy Błędowskie). Głównym elementem działalności statutowej OSP jest pełniona na co dzień szlachetna, ale i niebezpieczna służba dla ochrony wszystkich członków lokalnej wspólnoty, działania chroniące życie, zdrowie oraz ludzkie mienie przed wieloma zagrożeniami. Dlatego niezmiennie ważne jest, aby coraz nowocześniejsze środki wspierające tę służbę nadążały za wydłużającą się listą niebezpieczeństw. SP

Drzewa czekają na pomoc W

ydział Ekologii i Rolnictwa informuje, że w ramach programu „Pomóżmy kasztanowcom” w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się szrotówka kasztanowcowiaczka, groźnego szkodnika kasztanowców prowadzona jest Ogólnopolska akcja grabienia i utylizacji liści kasztanowców zaatakowanych przez tego owada. Akcja zainicjowana została w 2005 r. przez Fundację Nasza Ziemia oraz firmę Clear Chanel Poland, a w bieżącym roku do akcji włączyły się także Lasy Państwowe, a aktualnie działania prowadzone są pod auspicjami Kancelarii Prezydenta RP. Jedną z najprostszych i najtańszych metod zwalczania owada jest jesienne grabienie i utylizowanie liści kasztanowca, jej skuteczność uzależniona jest od skali ak-

cji. Najlepiej by była ona prowadzona w sposób masowy, aby motyl nie przemieszczał się z jednego obszaru na drugi. W celu włączenia się naszej gminy do akcji proponujemy, aby 22 listopada 2006r. zorganizować gminną akcje grabienia opadłych liści kasztanowców. Worki z zebranymi liśćmi należy opisać, a o miejscu zdeponowania powiadomić Wydział Gospodarki Komunalnej UM nr. tel. 295 68 63 lub 293 68 65, który odbierze i przekaże do utylizacji zebrany odpad. Jednocześnie zawiadamiamy, że Wydział będzie udzielał pomocy uczestnikom akcji w postaci worków i rękawic ochronnych, które można otrzymać w Wydziale Ekologii i Rolnictwa (Graniczna 21, eko pokój 125).

Uczniowie do piór! Z

okazji 90-lecia Dąbrowy Górniczej, doradca metodyczny nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego Jolanta Tarnowska, pod patronatem Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, ogłasza konkurs literacki dla klas III Szkół Podstawowych na opowiadanie pod tytułem „Bobra Dąbrowiaka przygoda nie byle jaka”.

CELE KONKURSU: • Stwarzanie okazji do rozwijania inwencji twórczej • Zachęcanie dzieci do ujawniania własnych pragnień, przemyśleń w formie wypowiedzi pisemnej. REGULAMIN KMONKURSU: • W konkursie może wziąć udział dwóch uczniów z każdej klasy III danej placówki. • Treść opowiadanie winna być tematycznie związana z miastem.

• Maksymalna objętość tekstu pisanego ręcznie na papierze w linię formatu A4, to 1,5 strony. • Prace muszą być wyraźnie podpisane (imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela, placówka). • Opowiadania należy złożyć do 05.12.2006r. w Przedszkolu nr 4, ul. Cedlera 20a, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs literacki”. Na laureatów trzech pierwszych miejsc czekają nagrody. Treść opowiadania uczestnika, który zdobędzie I miejsce zostanie opublikowana na łamach „Przeglądu Dąbrowskiego”. O wynikach konkursu zostaniecie Państwo poinformowani. A zatem, drodzy nauczyciele, zachęćcie swoich uczniów do chwycenia za pióra i do dzieła! JT

KALEJDOSKOP

listopad 2006 r.

Piękniejsza Dąbrowa Górnicza

7

Raczek na początek Nawiązując do najlepszych tradycji jedna z najstarszych bibliotek na Śląsku Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej wykładem Tomasza Raczka 21 listopada wskrzesza działalność Uniwersytetu dla Wszystkich.

Bulwar Olszowy oto przykład dbałości o miejską zieleń.

Przebudowa MOPT-u kosztowała ok. 457 tys. zł.

Odnowione zaplecze rekreacyjne Parku Zielona.

Nowa siedziba na 100-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ulubione miejsce zabaw dzieci w Parku Hallera.

Budynek Resursy z 1895 r. odzyskał dawną świetność.

Świętowano niepodległość W

Dąbrowie Górniczej obchody 88. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miały niezwykle uroczysty charakter i trwały kilka dni. Szkoda tylko, że większą grupę stanowili organizatorzy, a mieszkańcy tylko nielicznie w nich uczestniczyli. W piątek, 10 listopada składano kwiaty na grobach żołnierzy polskich walczących podczas I wojny światowej. Główne uroczystości odbywały się 11 listopada przed Pałacem Kultury Zagłębia, gdzie wystawiono urnę z ziemią pobraną z grobu prof. dr Józefa Mazura z Czeladzi w 110. rocznicę urodzin. Były przemówienia a Miejska Orkiestra Dęta grała pieśni patriotyczne. Potem uczestnicy obchodów przemaszerowali do Bazyliki

Matki Boskiej Anielskiej. Po mszy świętej w intencji Ojczyzny zgodnie z planem obchodów przeniesiono urnę z poświęconą ziemią do Domu Harcerza. O 13.00 rozpoczęła się „Akcja Drukarnia” – gra historyczna prowadzona przez Dąbrowską Drużynę Śródmieścia „Santy” w 95. rocznicę istnienia zagłębiowskiego harcerstwa. Uczestniczyło w niej 30 harcerzy w wieku od 12 do 20 lat, którzy podjęli się próby rekonstrukcji wydarzeń z 1939 roku, kiedy to udało się odbić drukarnię z rąk niemieckich. Akcja rozgrywała się na terenie Dąbrowy Górniczej według ściśle określonego planu. Na poszczególnych etapach wyznaczono harcerzy odpowiedzialnych za sprawny przebieg gry,

komendantem akcji został dh Dominik Knaś. W grze uczestniczyli druhowie Sebastian Cieślik, Tomasz Kulig, Dawid Badocha, Marianna Kołodziejczyk, Bartosz Nawrocki, Adriana Lora, Paulina Tronowska, Alicja Wójcik, Justyna Suma, Michał Gruszczyński i Paulina Marzec. Niemieckich żołnierzy odgrywali harcerze z Harcerskiego Klubu Ratowniczego „AUXILIUM” Ewelina Fijałkowska, Damian Kopeć, Kamil Strzelczyk, Arek Kępski, Piotr Kemona, Tomek Kania, Kuba Forkiewicz oraz Paweł Król. Harcerzy przygotowywała Anna Wasilewska drużynowa 13 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej „SANTY”. az

Działalność Uniwersytetu ma zasięg regionalny a udział w wykładach jest ogólnie dostępny i bezpłatny. Projekt na jubileusz 100-lecia Biblioteki realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy wykład w ramach Uniwersytetu dla Wszystkich zaplanowano na 21 listopada. O tym „Jak powstają wielkie osobowości w kulturze” opowie znany krytyk filmowy i teatralny, publicysta, autor programów telewizyjnych i radiowych Tomasz Raczek. Spotkanie rozpocznie się o 16.00 w sali audiowizualnej w budynku MBP przy ul. Kościuszki 25. Na kolejny wykład biblioteka zaprasza 14 grudnia o godz. 16.30. Poprowadzi go Wiktor Niedzicki. Tematem jego wykładu będzie „Kosmos w naszym domu”. Z kolei o tym „Jak żyć, żeby nie zwariować w Polsce 2007” opowie 4 stycznia o godz. 16.30 Jacek Santorski. Spotkania naukowe w ramach Uniwersytetu dla Wszystkich zakończy 11 stycznia o 16.00 Elżbieta Dzikowska wykładem „Podróże dalekie i bliskie”. Jak podkreślają organizatorzy tematyka spotkań została zaplanowana w taki sposób, aby zainteresować zarówno humanistów, jak i umysły ścisłe. Wstęp na Uniwersytet nie wymaga wcześniejszych zapisów. Wszyscy zainteresowani na kolejnych wykładach będą otrzymywali specjalne indeksy. Potwierdzenie w indeksie uczestnictwa w co najmniej trzech wykładach uprawnia do wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych zestawów książkowych. Losowanie nastąpi na ostatnim z wykładów. Więcej na stronie www.uniwersytet.biblioteka-dg.pl. Anna Zubko

Oferta dla mistrzów W

yższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej od kilku lat wspiera lokalny sport, a także prężnie współpracuje z wieloma klubami sportowymi. Ta współpraca zaowocowała podpisaniem umów z I ligowymi klubami sportowymi, na mocy których zawodnicy studiują w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej całkowicie za darmo! Uczelnia współpracuje z klubami sportowymi, finansuje studia najlepszym zawodnikom oraz przyznaje stypendia sportowe. - Staramy się dbać o wszystkich studentów – mówi dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. -- Najważniejsi są młodzi ludzie, ich talenty i pomysły. Jako wiodąca uczelnia wyższa czujemy się w obowiązku docenić każdego młodego czło-

wieka oraz umożliwić mu ciągły rozwój. W reprezentacji uczelni gra m.in.: 6 siatkarzy – I ligowi zawodnicy MCKiS Energetyk Jaworzno (Maciej Rzędzicki, Szymon Kostecki, Michał Skrzypiński, Kacper Bielicki, Paweł Pietryka, Krzysztof Antosik), siatkarka (Małgorzata Lis) zawodniczka I ligowej drużyny MMKS Dąbrowa Górnicza oraz koszykarz (Artur Lewicki) również I ligowy zawodnik MMKS Dąbrowa Górnicza. - W naszym klubie sport uprawia ponad 3 tysiące osób – mówi Robert Koćma, prezes MMKS. – Dzięki takim inicjatywom, jak współpraca z WSB jesteśmy w stanie zatrzymać w Zagłębiu wybitnie uzdolnionych i utytułowanych wychowanków, ale także pozyskiwać uzdolnioną młodzież z całego kraju. wsb

8

PREZENTACJE

listopad 2006 r.

50 wspólnych lat

Drukarnie dąbrowskich harcerzy omysł zorganizowania harcerskiej skręcono na ulicę M. Konopnickiej do P drukarni w Dąbrowie, niezależnej kuzyna dh Eugeniusza Puza – pana od władz austriackich, pojawił się już Trzcionki. Druga grupa harcerzy zaję-

Z rąk prezydenta Jerzego Talkowskiego 38 par otrzymało medale przyznane przez Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość odbyła się 4 listopada w Sali Ślubów Pałacu Kultury Zagłębia. Wśród jubilatów byli:

ła się wynoszeniem 10 wypełnionych czcionkami, kaszt. Oni pojechali w innym kierunku, ulicami Krótką, 3 Maja i Okrzei do dh Tadeusza Mamełki. Tam niemal nie doszło do tragedii. Gdy jedna z kaszt zsunęła się z sanek i wysypały się czcionki, od ulicy Sienkiewicza pojawili się dwaj niemieccy policjanci. Refleks uratował harcerzy. Drukarnia została odbita. Problemem było, jak ją uruchomić. Działanie jej w Dąbrowie Górniczej było zbyt ryzykowne. Druh Eugeniusz Puz podjął decyzję, aby przewieźć drukarnię do Bukowna k/ Olkusza. I tak drukarnię wraz z kasztami załadowano na fur-

fot.Dominik Knaś

w 1917 r. w gronie druhów: Józefa Piotrowskiego, Stanisława Piaskowskiego i Gustawa Szpajdla. Harcerze do czasu zarekwirowania drukarni przez okupanta drukowali na niej odezwy, wydawnictwa i instrukcje. Dopiero w wolnej Polsce, w 1921 r. harcerze z 1 ZDH zakupili ręczną drukarnię Boston tego samego typu jak wcześniej. Jeździli z nią na zloty krajowe i międzynarodowe spotkania skautów, na poczekaniu drukując okolicznościowe pocztówki, bilety wizytowe i koperty firmowe. Drukarnia realizowała również zamówienia mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Marianna i Józef Ziętal, Alina i Stanisław Bergier, Krystyna i Tadeusz Krężel, Teodozja i Franciszek Owczarek, Marianna i Józef Grzywna, Józefa i Stanisław Kowalscy, Zofia i Tadeusz Hark, Irena i Stanisław Gancarczyk, Emilia i Kazimierz Tylec, Maria i Adam Stęplewscy, Cecylia i Tadeusz Domagała, Zdzisława i Stanisław Skopek.

Akcję drukarnia zrekonstruowała 11 listopada Dąbrowska Drużyna Śródmieścia „Santy” w 90. rocznicę istnienia zagłębiowskiego harcerstwa.

mankę i po zabezpieczeniu zasypano węglem. Cenny ładunek przewiózł znajomy Eugeniusza Puza – Józef Lubaszka z Bukowna i schował w piwnicy pod stodołą. Drukarna wznowiła działalność wiosną 1940 roku. Harcerze wydawali gazetę konspiracyjną „Walka”. Oprócz artykułów patriotycznych w gazecie znajdowały się również wiadomości z nasłuchu radiowego. Wydrukowane egzemplarze były zabierane przez dąbrowskich harcerzy i rozprowadzane wśród zaufanych osób. Harcerska drukarnia wykorzystywana była dla celów konspiracyjnych do jesieni 1940 roku. 15 stycznia 1941 roku gestapo odnalazło zakopaną drukarnię. Do tej pory nie udało się ustalić, kto wskazał Niemcom jej miejsce. 12 czerwca 1942 roku w godzinach popołudniowych okupant dokonał publicznej egzekucji. Przy ul. ks. Grzegorza Augustynika powieszono 9 pracowników Huty Bankowej i 28 letnie-

Maria i Waldemar Pengiel, Anna i Marian Wilk, Teresa i Stanisław Zaród, Kazimiera i Ryszard Wójcik, Janina i Jan Lasek, Helena i Stanisław Para, Anna i Wacław Leśniewscy, Irena i Stanisław Chochołowicz, Irena i Władysław Zuszek, Janina i Henryk Przesławszy, Ezechiela i Mieczysław Szot, Natalia i Julian Frankiewicz, Helena i Adam Kardas.

fot.arch

Gdy wybuchła II wojna światowa okupant zawiesił działalność istniejących organizacji. Taki los spotkał również ZHP „Ognisko”, gdzie znajdował się lokal „Jedynki”. Okupant opieczętował go wraz z drukarnią. Nie godząc się na to harcerze podjęli decyzję o odbiciu Niemcom drukarni. W brawurowej akcji, najefektowniejszej w wykonaniu harcerzy na terenie Zagłębia Dąbrowskiego wzięli udział: dh Witold Dąbrowski, dh Kazimierz Gałek, dh Antoni Niedzielski, dh Alfons Piaskowski, dh Eugeniusz Puz, dh Jan Schabowski, dh Tadeusz Wąrtobiński i dh Jerzy Winkiel. Mimo, że drukarnia była własnością 1 ZDH, w akcji uczestniczyli harcerze różnych dąbrowskich drużyn. Sobota 9 grudnia 1939 roku przeszła do historii harcerstwa w mieście. W tym właśnie dniu harcerze kierowani przez dh Jerzego Winkla i Eugeniusza Puza, weszli do lokalu po przecięciu kłódki piłką do cięcia metalu.

Tylko dąbrowska drużyna w całym międzynarodowym skautingu miała drukarnię. Nie był to eksponat wystawowy. Harcerze na poczekaniu drukowali pocztówki, bilety wizytowe i koperty firmowe.

Do przetransportowania ładunku użyto sanek. Na jedne załadowano drukarnię, przykrywając ją płaszczami. Transport ubezpieczały czujki. Sanki z ładunkiem przejechały ulicami Sobieskiego, Kościuszki w kierunku dworca kolejowego, a następnie

go, najmłodszego Eugeniusza Puza. Różne były koleje losu pozostałych harcerzy, którzy 9 grudnia 1939 roku odebrali Niemcom swoją drukarnię. Oprac. na podstawie tekstu Kazimierza Kalagi Anna Zubko

Lidia i Jerzy Cygan, Jadwiga i Czesław Sokołowscy, Genowefa i Stanisław Frankiewicz, Aniela i Józef Radeccy, Elżbieta i Witold Golczyk, Marianna i Józef Bargieła, Izabella i Ryszard Marczewscy, Stefania i Janusz Iwan, Elżbieta i Leszek Wojciechowscy, Daniela i Władysław Glonek. Trzy pary świętowały jubileusz 60 – lecia małżeństwa Wanda i Eugeniusz Adamczyk, Irena i Stefan Migurscy oraz Helena i Edward Kolczyk. Gratulujemy!

Zakład Fotograficzny Waldemar Wrona, Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 19, tel. 032 764-10-50