AS/400

ÉÂÔ

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

SA12-6183-03

AS/400

ÉÂÔ

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

SA12-6183-03

Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą, należy przeczytać informacje ogólne “Uwagi” na stronie xix.

Wydanie czwarte (styczeń 1999) Niniejsze wydanie dotyczy programu licencjonowanego IBM OS/400 (Program 5769-SS1), Wersja 4 Wydanie 3 i Wersja 4 Wydanie 4, oraz wszystkich późniejszych wydań i modyfikacji, chyba że w nowych wydaniach lub informacjach technicznych zostanie to określone inaczej. Upewnij się, że używasz wydania właściwego dla tej wersji produktu. Publikacje należy zamawiać przez przedstawiciela lub lokalne biuro IBM. Publikacji nie można uzyskać pod podanym niżej adresem. IBM Printing Systems Company czeka na komentarze. Formularz na komentarze znajduje się na końcu niniejszej publikacji. Jeśli formularz został usunięty, możesz wysłać swoje uwagi na adres: INFORMATION DEVELOPMENT THE IBM PRINTING SYSTEMS COMPANY DEPARTMENT H7FE BUILDING 003G PO BOX 1900 BOULDER CO 80301-9191

Jeżeli wolisz wysłać komentarz elektronicznie, użyj jednego z następujących sposobów: ¹ Internet: [email protected] ¹ Fax: 1-800-524-1519 in the US ¹ Fax: 1-303-924-6873 outside the US Internet Zajrzyj na naszą stronę główną http://www.printers.ibm.com

Wysłanie informacji do IBM, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie i rozpowszechnianie w sposób, jaki IBM uzna za właściwy bez żadnych zobowiązań wobec ich nadawcy.  Copyright International Business Machines Corporation 1996, 1999. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści Uwagi . . . . . Znaki towarowe Wstęp

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xix xix

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xxi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozdział 1. Rola AFP i PSF/400 w prezentowaniu informacji Zalety AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie drukowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drukowanie w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarządzanie obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integracja drukarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aplikacje skalowalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wydajność systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elastyczność drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integracja wydruków aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dokumenty elektroniczne niezależne od aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Format Postscript i obrazy rastrowe Lepiej niż druk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozdział 2. Drukowanie w systemie AS/400 . . . . . . . . . . . . . . Obsługa drukowania w AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przebieg procesu drukowania przy użyciu obsługi drukowania w AS/400 Strumienie danych drukowania w systemie AS/400 . . . . . . . . . . . . SCS (SNA Character String) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFT DCA (Final Form Text Document Content Architecture) . . . . . Advanced Function Printing AFPDS (Advanced Function Printing Data Stream) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPDS (Intelligent Printer Data Stream) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwersja strumienia PostScript do AFPDS . . . . . . . . . . . . . . . ASCII (American National Standard Code for Information Interchange) Konwersja SCS na ASCII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwersja AFP na PCL lub PPDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP) . Co to jest AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BCOCA (Bar Code Object Content Architecture) . . . . . . . . . . . . . . . IOCA (Image Object Content Architecture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . GOCA (Graphics Object Content Architecture) . . . . . . . . . . . . . . . . PTOCA (Presentation Text Object Content Architecture) . . . . . . . . . . FOCA (Font Object Content Architecture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Architektura MO:DCA IOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsystem drukowania AFP w systemie OS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . Uruchamianie podsystemu drukowania AFP za pomocą Print Services Facility for AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przebieg procesu drukowania w podsystemie drukowania AFP (PSF/400) . . Drukarki i PSF/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy jest wymagany program PSF/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy nie jest wymagany program PSF/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Copyright IBM Corp. 1996, 1999

. . . . . . . . . . . . . .

1 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 20 20 20 20 20 21 21 22 22 24 25 25

iii

Parametry pliku opisu wydruku i słowa kluczowe DDS wymagające PSF/400 Ilustracja mechanizmów tworzenia wydruków w AFP . . . . . . . . . . . . Zasoby formatowania AFP w systemie AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje formularzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwiększenie wydajności AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 27 34 34 35 36

Rozdział 4. Praca z AFP Aplikacje wspierające . . Aplikacje uzupełniające . Aplikacje AFP . . . . . . .

37 37 40 41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozdział 5. Wprowadzenie do przykładu Super Sun Seeds INVPRE - przykład aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogólny przebieg działania aplikacji INVPRE . . . . . . . . . . Kod źródłowy DDS dla aplikacji INVPRE . . . . . . . . . . . . Uwagi dotyczące tworzenia elektronicznych formularzy faktur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozdział 6. Czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminologia dotycząca czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki o stałej szerokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki proporcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki typograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Format czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki rastrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki wektorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umiejscowienie czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki wbudowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki hosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki skopiowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiekty AS/400 typu czcionka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd stron kodowych, zestawów znaków i czcionek kodowanych Zestawy znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strony kodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki kodowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalny identyfikator czcionki (FGID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFP Compatibility fonts (kompatybilne czcionki AFP) . . . . . . . . AFP Font Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IBM Expanded Core Fonts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFP Compatibility Fonts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki DBCS Core Fonts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFP Fonts/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki GDDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne oferty czcionek systemu AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilioteki czcionek AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zastępowanie czcionek w systemie AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . Odnajdywanie czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Określanie listy bibliotek zasobów użytkownika . . . . . . . . . . . . Określenie listy bibliotek zasobów sprzętowych . . . . . . . . . . . . Używanie czcionek w aplikacjach systemu AS/400 . . . . . . . . . . Rozdział 7. Obraz rastrowy i grafika wektorowa . . Obrazy rastrowe i grafika wektorowa w wydrukach AFP

iv

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 44 47 47 49 51 51 51 52 52 54 54 54 55 55 55 55 56 56 57 58 58 60 60 61 61 62 63 63 63 63 64 64 67 67 69 70 70 73 74

Terminy związane z obrazami rastrowymi i grafiką wektorową . . . . . . . . . Formaty plików obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompresja obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skanowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retusz obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwersja obrazów do formatu IOCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie segmentu strony w formacie IOCA przy użyciu sterownika AFP Printer Driver for Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawianie sterownika AFP Printer Driver for Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisanie pliku z segmentem strony Ładowanie i kompilowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Używanie obrazów rastrowych w systemie AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . Używanie grafiki wektorowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Tworzenie kodów paskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminologia związana z kodami paskowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawy wiedzy o kodach paskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standardy stosowane w kodach paskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kod Code 3 of 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład kodu paskowego Codabar Kod Interleaved 2 of 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kod Code 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kod UPC (Universal Product Code) Kod EAN (European Article Numbering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kod Postnet (Postal Bar Code) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royal Mail Bar Code (brytyjski pocztowy kod paskowy) . . . . . . . . . . . Japan Postal Bar Code (japoński pocztowy kod paskowy) . . . . . . . . . Australian Postal Bar Code (australijski pocztowy kod paskowy) . . . . . . Wybór kodu paskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gęstość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orientacja Zakres drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Używanie kodów paskowych w systemie AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . Kod źródłowy DDS do przykładu BARSMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drukowanie kodów paskowych na drukarkach IPDS . . . . . . . . . . . . . . Drukowanie kodów paskowych przy użyciu czcionek . . . . . . . . . . . . . . Źródła czcionek do tworzenia kodów paskowych . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie kodów paskowych przy użyciu Advanced Function Printing Utilities for AS/400, IBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kody paskowe w Advanced Print Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozdział 9. Formularze elektroniczne (Nakładki) . . . . . . . . . . . . . . Dlaczego warto używać nakładek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narzędzia do tworzenia formularzy elektronicznych . . . . . . . . . . . . . . . Projektowanie nakładek przy pomocy programu Overlay Utility, należącego do Advanced Function Printing Utilities for AS/400, IBM . . . . . . . . . . Przeglądanie nakładek przy użyciu komendy *VIEW . . . . . . . . . . . . . Nakładki korzystające z IBM AFP Printer Driver for Windows . . . . . . . . Drukowanie nakładki do pliku AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nakładki z innych systemów IBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści

75 76 77 77 78 78 81 81 81 81 82 86 86 87 87 89 89 90 90 90 91 91 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94 95 95 95 95 96 97 98 98 99 101 102 102 102 106 107 108 112

v

Transmisja przy użyciu protokołu SNA . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmisja przy użyciu protokołu TCP/IP FTP . . . . . . . . . . . . . Tworzenie nakładki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transfer innych zasobów AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie nakładek przy użyciu produktów partnerów handlowych IBM Elixir/400 dla AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISIS Forms Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transform/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie nakładek przy użyciu DDS i AFP Toolbox . . . . . . . . . . Projektowanie formularza elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Używanie nakładek w systemie AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi na temat projektowania i wydajności . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podformularze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wielkość obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Używanie plików opisu wydruku . . . Przebieg procesu wykorzystania pliku opisu wydruku . Parametry pliku opisu wydruku . . . . . . . . . . . . . . Przykład Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne przykłady korzystania z formularzy elektronicznych . . . . . . Dodatkowe możliwości pliku opisu wydruku Komputerowe skalowanie wydruku . . . . . . . . . . Drukowanie kilku stron na arkuszu (multi-up) . . . . Emulacja drukowania na oddzielnych kartkach . . . Zmiany wierszy i czcionek . . . . . . . . . . . . . . . Operacje kończące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drukowanie przy użyciu AS/400 . . . . . . . . . .

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications) Plik opisu wydruku DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słowa kluczowe aplikacji AFP Słowa kluczowe dotyczące układu strony . . . . . . . . . . . . LPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENDPAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGRTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRAWER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUTBIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUPLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słowa kluczowe dotyczące kompozycji strony . . . . . . . . . . BARCODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OVERLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAGSEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CDEFNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FNTCHRSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHRSIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vi

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112 112 113 113 113 113 113 113 114 114 114 115 115 116 116 116 117 117 119 123 124 125 125 126 126 127 128 128 128 131 131 132 132 132 133 133 133 133 134 134 134 134 136 136 136 137 137 137 138 138 138 138

COLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TXTRTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIGHLIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNDERLINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słowa kluczowe dla operacji kończących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfikacja DDS dla wydruku wykorzystującego możliwości DDS . . . . Program w języku RPG prezentujący możliwości DDS . . . . . . . . . . . Plik opisu wydruku do utworzenia wydruku prezentującego możliwości DDS Przykład Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfikacja DDS do drukowania nowej faktury . . . . . . . . . . . . . . . Kod źródłowy programu INVNEW1 w języku RPG tworzącego nowy wydruk faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czynności wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przetwarzanie pozycji faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsługa przepełnienia (ITMCNT = 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakończenie faktury (Przy braku miejsca na ofertę) . . . . . . . . . . . . . Zakończenie faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udoskonalanie faktury Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Użycie stałej nakładki tylnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie różnych kopii faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmienne elementy dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmieszczanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139 139 139 139 139 139 140 141 146 147 150 154

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility . . . . . . . . . . . . . . . Co można zrobić korzystając z APU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dlaczego należy korzystać z APU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odwzorowanie danych i wybór pól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struktura danych APU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład dokumentu o formacie jednostronnym . . . . . . . . . . . . . . . Przykład pliku SCS, który ma zostać sformatowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład pliku sformatowanego Przykład Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład bardziej zaawansowanego wykorzystania APU . . . . . . . . . . . Drukowanie z APU (Advanced Print Utility) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ręczne łączenie definicji wydruku z wydrukiem w kolejce . . . . . . . . . Ekran 1: Zastosowanie Definicji Wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran 2: Zastosowanie Definicji Wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran 3: Zastosowanie Definicji Wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . Użycie komendy Zastosowanie Definicji Wydruku (Apply Print Definition) Drukowanie automatyczne przy użyciu Monitora APU . . . . . . . . . . . Zrozumienie sposobu działania Monitora APU . . . . . . . . . . . . . . Przykład przetwarzania Monitora APU . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167 168 169 170 170 171 172 172 173 188 192 193 193 194 195 196 197 197 198

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza . . . . . W jaki sposób można używać definicji stron i definicji formularzy . . . . . Definiowanie strony logicznej za pomocą definicji strony . . . . . . . . . . Źródło i wydruk przykładowej definicji strony w PPFA . . . . . . . . . . Jak utworzyć definicję strony za pomocą kompilatora Page Printer Formatting Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie definicji strony za pomocą PPFA . . . . . . . . . . . . . . Określenie fizycznych elementów wydruku za pomocą definicji formularza Źródło i wynik przykładowej definicji formularza w PPFA . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Spis treści

157 160 160 160 160 161 161 162 162 164 165

203 206 207 208 209 209 210 211

vii

Jak utworzyć definicję formularza za pomocą kompilatora Page Printer Formatting Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie definicji formularza za pomocą Page Printer Formatting Aid Wydruk przykładowej definicji formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład faktury Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykłady sformatowanego wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postać danych wierszowych generowanych przez aplikację . . . . . . . . Źródła definicji strony i formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSSFD1 – Przykład definicji formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSSPD1 – Przykład definicji strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe funkcje formatujące definicji strony i formularza . . . . . . . Słowa kluczowe pliku opisu wydruku w definicjach strony i formularza . . Słowa kluczowe pliku opisu wydruku ignorowane, gdy określone są dane wierszowe i używana jest definicja strony . . . . . . . . . . . . . . . . . Słowa kluczowe pliku opisu wydruku ignorowane, gdy określone są dane wierszowe i używana jest definicja formularza . . . . . . . . . . . . . . Inne opcje definicji strony i formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Używanie pakietu AFP Toolbox for AS/400 . . . . . . . . Działania wykonywane za pomocą AFP Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formatowanie przy użyciu AFP Toolbox Struktura dokumentu i strony w AFP Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . Indeksowanie i poruszanie się po strumieniu danych AFP . . . . . . . . . Przykład dotyczący firmy Super Sun Seeds sporządzony przy użyciu AFP Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis aplikacji Super Sun Seeds korzystającej z AFP Toolbox . . . . . . . Rozdział 15. Używanie Print Format Utility . . Wprowadzenie do Print Format Utility . . . . . . . Tworzenie definicji formatu wydruku (definicji PFD) Przykład zastosowania Print Format Utility . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozdział 16. Używanie przeglądarki Client Access/400 AFP Viewer Zaawansowane Funkcje Prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis aplikacji związanych z przeglądaniem dokumentów . . . . . . . . . Przeglądarka Client Access/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasoby zewnętrzne AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nakładki i segmenty strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typy danych AFP nie obsługiwane przez przeglądarkę AFP Workbench Wykorzystanie Client Access/400 do przeglądania wydruków . . . . . . Wywoływanie przeglądarki AFP bezpośrednio z poziomu aplikacji . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Używanie Facsimile Support for AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Używanie OnDemand for AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład Super Sun Seeds Dla użytkowników nieprogramowalnych stacji roboczych . . . . . . . . . Dla użytkowników programowalnych stacji roboczych z przeglądarką AFP Dla użytkowników programowalnych stacji roboczych z klientem OnDemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viii

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

212 212 214 216 217 219 222 222 223 225 226 226 226 227 229 229 230 230 232 232 233 237 237 238 238 245 247 247 247 248 249 249 249 250 250 253

255 255 255 260 260 263 267 267

Używanie OfficeVision/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe przykłady nakładek używanych przez OfficeVision/400 . . . . . . Drukowanie nakładek przednich i tylnych (stron nieparzystych i parzystych) Drukowanie nakładki papieru firmowego na pierwszej stronie czterostronicowego listu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Używanie obrazów w OfficeVision/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269 269 272 272

Rozdział 18. Drukowanie w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wydruk AS/400 na drukarkach LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drukarka IPDS przyłączona do sieci LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serwery wydruku w sieci LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcja drukowania rozproszonego (Distributed Print Function - DPF) PSF Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drukarka ASCII przyłączana do Client Access/400 . . . . . . . . . . . . . Drukarka ASCII przyłączana poprzez sieć LAN (protokół Lexlink) . . . . Drukarki ASCII przyłączane poprzez sieć LAN (protokół TCP/IP): . . . . Wysłanie Pliku Wydruku TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plik PJL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsługa drukowania w Zintegrowanym Serwerze Netware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczne odtwarzanie sesji Wydruk z komputerów PC na drukarkach AS/400 . . . . . . . . . . . . . Drukowanie wirtualne w Client Access/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Network Print Server (sieciowy serwer wydruku) Wydruk z sieci LAN na drukarkach sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . Wydruk AS/400 na drukarkach innych systemów . . . . . . . . . . . . . . Konwersja wydruku hosta (Host Print Transform) . . . . . . . . . . . . . .

275 277 277 278 278 279 279 279 279 280 280 280 280 281 281 282 282 283 283

Rozdział 19. Drukowanie międzysystemowe . . . . . . . . . . . . Przegląd drukowania międzysystemowego . . . . . . . . . . . . . . . Obsługiwane strumienie danych i formaty . . . . . . . . . . . . . . Międzysystemowe zarządzanie zasobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiana urządzeń i systemów Międzysystemowe przesyłanie zasobów . . . . . . . . . . . . . Przekazywanie wydruków pomiędzy AS/400 a System/390 . . . . . Używanie mostu VM/MVS i NJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z usług sieciowych i zdalnego programu piszącego . Przesyłanie wydruków pomiędzy AS/400 a AIX . . . . . . . . . . . . Używanie drukarki AFP do drukowania danych w formacie PostScript Dodatek A. Drukarki IBM i uwagi na temat kompatybilności Drukarki IBM dla AS/400 (uderzeniowe - twinaks i ASCII) . . . Drukarki IBM dla AS/400 (nieuderzeniowe - twinaks i ASCII) . Drukarki IBM dla AS/400 (Drukarki produkcyjne) . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dodatek B. Dodatkowe przykłady DDS . . . . . . . . . . . . . Udoskonalone fakturowanie INVNEW2 firmy Super Sun Seeds . Kod źródłowy aplikacji napisanej w języku RPG dla INVNEW2 Kod źródłowy DDS programu INVNEW2 . . . . . . . . . . . . . Dynamiczne tworzenie faktur INVNEW3 firmy Super Sun Seeds Kod źródłowy INVNEW3 w języku RPG . . . . . . . . . . . . . Kod źródłowy DDS programu INVNEW3 . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spis treści

273 274

287 287 287 288 288 288 291 294 294 294 295 297 297 298 300 303 304 304 309 311 313 318

ix

Dodatek C. Konfigurowanie przeglądarki Client Access/400 na potrzeby przeglądania zasobów AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek D. Definicje stron dostępne w PSF/400 . . . . . . . . . . . . . Definicje stron dla drukarek igłowych IPDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje strony dla drukarek PCL4 i PPDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje strony dla wszystkich pozostałych drukarek obsługiwanych przez PSF/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wartości określające zagęszczenie wierszy (interlinię) i odległości między czcionkami w definicji strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321

. .

327 327 328

. .

329

. .

333

Dodatek E. Definicje formularzy dostępne w PSF/400 . . . . . . . . . . . Definicje formularzy dla drukarek PCL4 i PPDS . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje formularzy dla drukarek innych niż PCL4 i PPDS . . . . . . . . . . . Definicje formularzy zapewniające kompatybilność z drukarkami 3831, 3835 i 3900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje formularzy dla nietypowych zadań drukowania . . . . . . . . . . . Definicje formularzy dla opcji kończących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337 337 337

. . . .

340 342 342

Dodatek F. Opis słów kluczowych DDS (Data Description Specifications) 345

. . . . . . . .

353 353 353 353 354 354 355 355

. . . . . . . . . . . . . . . . .

357

Dodatek G. Komendy języka CL używane przy drukowaniu Komendy języka CL najczęściej używane przy drukowaniu . . Pozostałe komendy języka CL używane przy drukowaniu . . . Komendy CL związane z wydrukami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komendy CL związane z kolejkami wydruków Komendy CL związane z obiektami konfiguracyjnymi PSF . Komendy CL związane z zasobami czcionek . . . . . . . . . Komendy CL związane z tabelami czcionek . . . . . . . . . . Dodatek H. Parametry pliku opisu wydruku

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dodatek I. Komendy SEGMENT i OVERLAY w systemie AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komenda SEGMENT Komenda OVERLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek J. Próbki czcionek

. . . . .

361 361 365

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

371

Dodatek K. Czcionki AFP dla AS/400

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dodatek L. Kod źródłowy definicji stron i formularzy dla Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kod źródłowy definicji stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kod źródłowy definicji formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Dodatek M. Kod źródłowy dla pakietu Toolbox na przykładzie firmy Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykładowy program w języku COBOL korzystający z pakietu AFP Toolbox Opis programu w języku COBOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykładowy program w języku RPG korzystający z pakietu AFP Toolbox . Dodatek N. Źródła dodatkowych informacji IBM AFP PrintSuite for AS/400 . . . . . . . . . AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377

381 381 386

391 391 402 403 407 407 407

OS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . GDDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Graphics Utility . . . . . . . Report Layout Utility . . . . . . . . . . OfficeVision/400 . . . . . . . . . . . . Client Access/400 . . . . . . . . . . . Facsimile Support for AS/400 . . . . . AFP i API . . . . . . . . . . . . . . . . Strumienie danych i struktury obiektów IBM AFP Font Collection . . . . . . . Dodatkowe katalogi czcionek . . . Glosariusz . . . Oznaczenia źródeł Odnośniki . . . . Indeks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

408 408 408 408 408 409 409 409 410 410 411

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413 413 413

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

423

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spis treści

xi

xii

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunki 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.  Copyright IBM Corp. 1996, 1999

Przebieg procesu drukowania w systemie AS/400 . . . . . . . . . . . . . 11 Przykładowa faktura elektroniczna firmy Super Sun Seeds . . . . . . . . 18 Pole strukturalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Standard dokumentu MO:DCA-P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Obiektowo zorientowana struktura AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Przebieg procesu drukowania w podsystemie drukowania AFP (PSF/400) 23 Przykład wydruku AFP korzystającego z PSF/400 . . . . . . . . . . . . . 28 Obszary adresowalne przykładowej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Przykładowa strona zawierająca tekst (dane znakowe), wydrukowana przy użyciu różnych rodzajów czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Obraz na przykładowej stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Grafika wektorowa na przykładowej stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kody paskowe na przykładowej stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Przykładowy formularz elektroniczny (nakładka) . . . . . . . . . . . . . . . 34 Gotowa faktura używana przez Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . 43 Przykłady czcionek Sonoran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Czcionki rastrowe o dwóch różnych rozdzielczościach . . . . . . . . . . . 54 Przetwarzanie znaków na klawiaturze w znaki drukowane . . . . . . . . . 56 Strona kodowa EBCDIC numer T1V10500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Lista bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Przykładowa strona faktury z obrazem rastrowym i grafiką wektorową . . 74 Zeskanowany do ImageEdit obraz rastrowy znaku firmowego Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Powiększenie obrazu rastrowego znaku firmowego Super Sun Seeds . . 79 Ekran Kopiowanie z Dokumentu PC (CPYFRMPCD) . . . . . . . . . . . . 83 Ekran Utworzenie Segmentu Strony (CRTPAGSEG) . . . . . . . . . . . . 84 Ekran Tworzenie/Drukowanie Segmentu Strony (SEGMENT) . . . . . . . 84 Ekran głównego menu AFPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Ekran Konwersja do Segmentu Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Podstawowe elementy kodów paskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Kod Code 3 of 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Przykład kodu paskowego Codabar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kod Interleaved 2 of 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Kod Code 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Kod UPC (Universal Product Code) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Kod EAN (European Article Numbering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Przykład kodu Postnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Przykład kodu Royal Mail Bar Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Przykład kodu Japan Postal Bar Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Kody paskowe drukowane na drukarce IPDS . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Przykład kodu Code 3 of 9 utworzonego przy użyciu czcionek . . . . . . 98 Ekran Zmiana Szczegółów Kodu Paskowego . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ekran Zmiana Szczegółów Kodu Paskowego . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Ekran Definiowanie Kodu Paskowego w APU . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ekran Definiowanie Kodu Paskowego w APU . . . . . . . . . . . . . . . 100 Formularz elektroniczny (nakładka) na przykładowej stronie . . . . . . . 101 Ekran głównego menu AFPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ekran Praca z Nakładkami Źródłowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ekran Projektowanie Nakładki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Ekran Projektowanie nakładki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

xiii

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

xiv

Ekran Projektowanie Nakładki w postaci listy . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Zmiana Szczegółów Ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Zmiana Szczegółów Ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nakładka Terms and Conditions (Warunki handlowe) utworzona w aplikacji Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Kopiowanie z Dokumentu PC (CPYFRMPCD) . . . . . . . . . . . Ekran Utworzenie Nakładki (CRTOVL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Tworzenie/Drukowanie Nakładki (OVERLAY) . . . . . . . . . . . Ekran Przesłanianie przez Plik Opisu Wydruku (OVRPRTF) . . . . . . Ekran Zmiana Atrybutów Wydruku (CHGSPLFA) . . . . . . . . . . . . . Nakładka Greenbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład zastosowania funkcji COR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drukowanie typu multi-up. Przykład drukowania podwójnego i poczwórnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opisany zewnętrznie przez DDS plik opisu wydruku . . . . . . . . . . . Dokument zszyty na krawędzi z kartkami zgiętymi w kształcie litery Z. Prezentacja możliwości DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowa, jednostronicowa wersja faktury firmy Super Sun Seeds stworzona dzięki DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierwsza strona dwustronicowej wersji faktury firmy Super Sun Seeds stworzonej dzięki DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Druga strona dwustronicowej wersji faktury firmy Super Sun Seeds stworzonej dzięki DDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nakładki elektroniczne zastosowane w nowej fakturze DDS firmy Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopia Klienta - INVNEW2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista zawartości - kopia faktury Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . Faktura firmy Super Sun Seeds ze zmiennym elementem . . . . . . . . Nakładka siatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typowa aplikacja wykorzystująca Advanced Print Utility . . . . . . . . . Przebieg drukowania przy użyciu APU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struktura danych APU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etapy przetwarzania APU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faktura Super Sun Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Główny ekran APU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Praca z Definicjami Wydruków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawienie Atrybutów Definicji Wydruku - ekran pierwszy . . . . . . . . Ustawienie Atrybutów Definicji Wydruku - ekran drugi . . . . . . . . . . Ekran Praca z Definicjami Wydruków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Praca z Kopiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Definiowanie Kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Wybór Wydruku Przykładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Ustawienie Opcji Układu Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nakładka tylna (Warunki handlowe) - INVBAC . . . . . . . . . . . . . . Ekran Definiowanie Odwzorowania Pól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Definiowanie Odwzorowania Pól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Odwzorowanie Kodu Paskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Definiowanie Stałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Utworzenie Tekstu Stałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Wybór Czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Tworzenie Tekstu Stałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Definiowanie Stałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Definiowanie Nakładek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykładowa nakładka INVALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

105 106 106 108 110 111 111 118 119 125 126 127 132 140 141 151 152 153 154 163 164 165 166 167 168 170 171 173 174 175 175 176 176 177 177 178 178 179 180 180 181 182 182 183 184 184 185 185

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.

Ekran Praca z Kopiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Praca z Kopiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliminowanie cen z listy zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliminowanie cen z listy zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . Podanie pól i zasad wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Definiowanie Pól Wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Definiowanie Pól Wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazywanie pola wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiowanie reguł wyboru dla strony 1 . . . . . . . . . . . . . . . Definiowanie reguł wyboru dla wszystkich innych stron . . . . . Podsumowanie regół wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Wybór Wydruku Przykładowego . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Zastosowanie Definicji Wydruku . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Zastosowanie Definicji Wydruku . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Zastosowanie Definicji Wydruku . . . . . . . . . . . . . . . Kolejność przetwarzania przez Monitor APU . . . . . . . . . . . . Monitor APU przed przetwarzaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor APU - przykład działań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład przetwarzania Monitora APU . . . . . . . . . . . . . . . Przejście od drukowania tradycyjnego do drukowania za pomocą PSF/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak używa się definicji strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak używać definicji formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje definicji strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Tworzenie Definicji Strony (CRTPAGDFN) . . . . . . . . . Funkcje definicji formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Konwersja Źródła PPFA (CVTPPFASRC) . . . . . . . . . Ekran Tworzenie Definicji Formularza (CRTFORMDF) . . . . . . Tworzenie definicji strony i formularza przy użyciu PPFA . . . . Przykład definicji formularza - Klient 1 . . . . . . . . . . . . . . . Przykład definicji formularza - Klient 2 . . . . . . . . . . . . . . . Trzy kopie jednostronicowej faktury Klienta . . . . . . . . . . . . Trzy kopie dwustronicowej faktury Klienta . . . . . . . . . . . . . Struktura dokumentu i strony w AFP Toolbox . . . . . . . . . . . Wydruk etykiet zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu główne AFPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Praca z Definicjami PFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Zmiana Definicji PFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Podanie Zbioru Bazy Danych . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Projektowanie Układu Rekordu . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Zmiana Szczegółów Tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Projektowanie Układu Rekordu . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Projektowanie Układu Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Zmiana Szczegółów Układu Rekordu . . . . . . . . . . . . Podgląd wydruku AS/400 przy użyciu Client Access/400 . . . . . Okno Client Access/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okno Operations Navigator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Włączanie typu wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Komendy Faksu Wychodzącego . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Praca z Kolejką Faksów (WRKFAXQ) . . . . . . . . . . . Ekran Praca z Kolejką Faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Wysłanie Faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rysunki

186 186 187 187 188 189 189 190 191 191 192 193 194 195 196 197 199 200 200 204 205 206 207 210 211 212 213 214 215 216 217 218 231 238 240 241 241 242 242 243 243 244 244 249 250 251 252 252 253 256 256 257 257

xv

150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199.

xvi

Ekran Wysłanie Faksu (kontynuacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykładowa nakładka używana w faksie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Praca z Kolejką Faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Wyświetlenie Wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Tworzenie Definicji Raportu - Środowisko . . . . . . . . . . . . . Ekran Tworzenie Definicji Raportu - Segmentacja . . . . . . . . . . . . Ekran Tworzenie definicji raportu - klucze . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Wyszukiwanie raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Wyświetlenie Rezultatu Wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Określenie Wzorca Wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Określenie Wzorca Wyszukiwania - przez podanie numeru faktury Ekran Praca z Dokumentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Praca z Dokumentami - wybór opcji 5 . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Wyświetlenie Wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran przeglądarki CA/400 przedstawiający fakturę Super Sun Seeds Ekran OnDemand przedstawiający listę folderów (raportów) . . . . . . . Okno dialogowe kryteriów wyszukiwania i listy dokumentów OnDemand Ekran OnDemand pokazujący pełny dokument AFP . . . . . . . . . . . Przykładowa nakładka BEANLTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List Super Sun Seeds utworzony przy użyciu OfficeVision/400 . . . . . Ekran Opcje Drukowania OfficeVision/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykładowy list BEANLTR z nakładką i tekstem . . . . . . . . . . . . . Aplikacje drukowania w standardach SCS, AFP LAN . . . . . . . . . . . Przebieg drukowania w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drukowanie z AS/400 do sieci LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drukowanie na drukarce IPDS przyłączonej do sieci LAN . . . . . . . . Drukowanie z aplikacji Client Access na drukarkach AS/400 . . . . . . Drukowanie z aplikacji komputera PC na drukarkach IPDS w AS/400 . Drukowanie aplikacji w sieci LAN na drukarkach grup roboczych . . . . Konwersja wydruku hosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykładowa faktura INVNEW2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykładowa faktura INVNEW3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nakładka nagłówka faktury dla strony 1 Ekran Konwersja Segmentu Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Kopiowanie do Dokumentu PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Konwersja Nakładki na PFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekran Kopiowanie do Dokumentu PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umieszczenie wielokrotnych stron logicznych na stronach fizycznych . Ekran Tworzenie/Drukowanie Segmentu Strony (SEGMENT) . . . . . . Tworzenie/drukowanie nakładki (OVERLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . Times New Roman Medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Times New Roman Bold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Times New Roman Italic Medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Times New Roman Italic Bold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helvetica Roman Medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helvetica Roman Bold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helvetica Italic Medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helvetica Italic Bold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Próbki czcionek Courier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład dotyczący firmy Super Sun Seeds sporządzony przy użyciu AFP Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

258 258 259 259 261 261 262 263 264 264 265 265 266 266 267 268 268 269 270 271 271 272 275 276 277 278 281 282 283 284 303 312 312 323 323 324 325 332 361 365 371 372 372 373 373 374 374 375 376 391

Tabele 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.  Copyright IBM Corp. 1996, 1999

Parametry pliku opisu wydruku i słowa kluczowe DDS wymagające PSF/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametry pliku opisu wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AS/400 Finishing Support dla wydań V4R4 i V4R3 . . . . . . . . . . . . AS/400 Finishing Support dla wydań V4R2, V4R1, V3R7 i V3R2 . . . . Parametry systemu VM System/390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametry MVS systemu System/390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiekty konfiguracji obrazu według drukarek . . . . . . . . . . . . . . . Opisy konfiguracji obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje stron dla papieru ciągłego 12 na 8,5 cala . . . . . . . . . . . . Definicje stron dla papieru ciągłego 9,5 na 11 cali . . . . . . . . . . . . Definicje stron dla papieru ciągłego 14,88 na 11 cali . . . . . . . . . . . Definicje strony dla papieru formatu A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicja strony dla kartek formatu B4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicja strony dla papieru listowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje strony dla kartek formatu legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje strony dla papieru formatu A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicja strony dla kartek formatu B4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje strony dla papieru listowego i ciągłego o wymiarach 12 x 8,5 cala lub 9,5 x 11 cali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje strony dla papieru legal i papieru ciągłego 14,88 x 11 cali . . Definicje strony dla drukowania wielu stron na jednym arkuszu . . . . . Definicje strony dla druku na papierze dziurkowanym z 3 dziurkami . . Wzajemne powiązanie interlinii i definicji strony dla drukarek igłowych IPDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzajemne powiązanie interlinii i definicji strony dla kartek formatu A4 . Wzajemne powiązanie interlinii i definicji strony dla kartek formatu B4 . Wzajemne powiązanie interlinii i definicji strony dla pozostałych drukarek Wzajemne powiązanie interlinii i powszechnie używanych czcionek nieproporcjonalnych PSF/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje formularzy dla drukarek PCL4 i PPDS . . . . . . . . . . . . . . Definicje formularzy dla wszystkich innych drukarek niż PCL4 i PPDS . Definicje formularzy dla drukowania kopert na drukarce 4028 . . . . . . Definicje formularzy z wyrównaniem 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje formularzy służących do drukowania po dwie strony na arkuszu Definicje formularzy dla papieru dziurkowanego potrójnie . . . . . . . . Definicje formularzy zapewniające kompatybilność z drukarkami 3831, 3835 i 3900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje formularzy służące do drukowania kilku stron na arkuszu, zapewniające kompatybilność z drukarkami 3835 i 3900 . . . . . . . . . Definicje formularzy dla nietypowych zadań drukowania . . . . . . . . Proste definicje formularzy z operacjami kończącymi . . . . . . . . . . . Definicje formularzy operacji kończących dla grup o wielu kopiach . . . AFP Fonts for AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFP DBCS Fonts for AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publikacje na temat IBM AFP PrintSuite for AS/400 . . . . . . . . . . . Publikacje na temat AS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publikacje na temat OS/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publikacje na temat GDDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publikacje na temat Business Graphics Utility . . . . . . . . . . . . . . .

27 120 129 129 292 293 295 296 327 328 328 328 329 329 329 330 330 331 331 331 332 333 333 333 334 335 337 338 338 339 339 340 341 341 342 343 344 377 379 407 407 408 408 408

xvii

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

xviii

Publikacje na temat Report Layout Utility . . . . . . . . . Publikacje na temat OfficeVision/400 . . . . . . . . . . . Publikacje na temat Client Access/400 . . . . . . . . . . Publikacje na temat Facsimile Support for AS/400 . . . Publikacje na temat AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publikacje na temat strumieni danych i struktur obiektów Publikacje na temat czcionek IBM AFP . . . . . . . . . . Dodatkowe katalogi czcionek . . . . . . . . . . . . . . . .

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

408 408 409 409 409 410 410 411

Uwagi Zawarte w niniejszej publikacji odniesienia do produktów lub usług IBM nie sugerują, że są one dostępne we wszystkich krajach, w których działa IBM, ani nie oznaczają, że można korzystać wyłącznie z tych produktów czy usług IBM. Można zastępować je ich odpowiednikami (nie naruszając praw autorskich IBM); jeżeli jednak nie są to odpowiedniki wyraźnie polecane przez IBM, należy się upewnić, czy będą działać poprawnie. Niniejszy dokument nie udostępnia patentów ani praw autorskich IBM. Pisemne wnioski o licencje można wysyłać pod adres: IBM Director of Licensing, IBM Corporation, 500 Columbus Avenue, Thornwood, NY 10594, U.S.A. Posiadacze licencji na ten program, pragnący uzyskać o nim informacje dla: (1) wymiany informacji pomiędzy programami IBM (włącznie z niniejszym) a innymi programami (niezależnie utworzonymi) oraz (2) wzajemnego użycia tych informacji, winni skontaktować się z: IBM Corporation, Printing Systems Company Legal Department, Mail Drop 001W, Boulder, Colorado 80301 USA. Informacje takie mogą być dostępne, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, w tym w niektórych przypadkach uiszczenie opłaty.

Znaki towarowe W niniejszej publikacji wykorzystywane są następujące nazwy, które są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi IBM Corporation: Advanced Function Presentation AFP APL2 Application System/400 AS/400 GDDM IBM ImagePlus Intelligent Printer Data Stream IPDS OfficeVision/400 Operating System/2 Operating System/400 OS/2 OS/400 OV/400 Print Services Facility for AIX Print Services Facility for OS/2 Print Services Facility for AS/400 (PSF/400) PrintManager Proprinter PSF for OS/2 PSF/400 PSF for AIX RISC System/6000 RISC/6000 SAA

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

xix

Systems Application Architecture System/370 System/390 S/370 S/390 W niniejszej publikacji wykorzystywane są następujące nazwy, które są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi innych firm: Adobe Systems, Inc. AGFA Bitstream Digital Design Electroform/400 Elixir Forms Xpress Hewlett-Packard International Typeface Corporation ISIS i-data international Linotype Library Lotus 123 Microsoft Windows Microsoft, Inc. Mips Dataline Monotype Typography, Inc. PostScript The Font Company Transform/400 Windows WordPerfect Xpoint Corporation

xx

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Wstęp Publikacja ta zawiera informacje na temat korzystania z funkcji PSF (IBM Print Services Facility) w OS/400 (PSF/400) i została napisana zarówno dla użytkowników AFP, jak i dla programistów systemu i aplikacji. Pomaga ona w nauce AFP i tworzeniu dlań aplikacji. Jest uzupełnieniem kursu AFP z AS/400 i pomaga w pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. Pierwsze rozdziały dają podstawy wiedzy o drukowaniu i prezentacji w systemie AS/400. Obejmują przydatność zastosowań AFP, przebieg drukowania w systemie AS/400, strukturę i przepływ AFP w AS/400 oraz opis związanych z nimi aplikacji. Ich tematyka obejmuje dwa podstawowe aspekty AFP: strukturę dokumentu i drukowania. Rozdział 5, “Wprowadzenie do przykładu Super Sun Seeds” na stronie 43 przedstawia przykładową aplikację do obsługi fakturowania używaną w tej książce. Kolejne rozdziały opisują elementy składowe, z których zbudowane są dokumenty elektroniczne: czcionki, obrazy i grafikę, kody paskowe oraz formularze elektroniczne. Seria rozdziałów “Używanie” opisuje, jak korzystać z różnych ułatwień w tworzeniu aplikacji w AS/400, by utworzyć aplikację do obsługi fakturowania dla Super Sun Seeds. Rozdział 16, “Używanie przeglądarki Client Access/400 AFP Viewer” na stronie 247 opisuje, jak przeglądać aplikacje elektroniczne podczas (lub zamiast) drukowania ich. Rozdział 17, “Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400” na stronie 255 wyjaśnia, jak aplikacje systemu AS/400 mogą być związane z przykładową aplikacją AFP i uzupełniać ją. W książce znajdują się także rozdziały dotyczące sieci i współpracy różnych systemów, a dodatki zawierają przykłady i inne przydatne informacje. Uwaga: Więcej informacji na temat AFP dla PSF/400 znajduje się na stronie głównej IBM Printing Systems: http://www.printers.ibm.com

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

xxi

xxii

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 1. Rola AFP i PSF/400 w prezentowaniu informacji Zaawansowane Funkcje Prezentacji (AFP) to system drukowania i prezentacji, umożliwiający pełne wykorzystanie techniki drukowania w systemie AS/400. AFP łączy możliwości drukarek wysokiej klasy IPDS (Intelligent Print Data Stream) i oprogramowania, aby: ¹ tworzyć dokumenty o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego, ¹ wykorzystywać możliwości formatowania wydruków bez konieczności zmiany programów użytkowych (aplikacji), ¹ zastępować tradycyjne, pracochłonne operacje drukowania procesami zarządzanymi przez system, ¹ drukować przy pełnym zarządzaniu przez system oraz pełnej weryfikacji błędów niezależnie od tego, czy drukarka jest przyłączona łączem twinaksowym, czy przy użyciu protokołu TCP/IP. PSF/400 jest oprogramowaniem AFP dla drukarek AS/400, korzystających ze strumienia danych drukarek IPDS. Dzięki PSF/400 użytkownicy i aplikacje systemu AS/400 mogą w pełni wykorzystywać możliwości drukarek IPDS. AFP ma wiele możliwości, mogących usprawnić proces drukowania. Dzięki AFP można:

Tworzyć własne formularze do użytku wewnętrznego. Pozwala to uzyskać elastyczność i wysoką jakość, uniknąć kosztów kupna gotowych formularzy, jak również problemów związanych z formularzami drukowanymi na zapas (ryzyko deaktualizacji, przechowywanie, obsługa).

Tworzyć własne kody paskowe. Pozwala to zautomatyzować procesy zachodzące w firmie, zwiększyć dokładność i prędkość wprowadzania danych, a także spełnić wymagania przemysłu dotyczące kodów paskowych.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

1

Drukować na drukarkach stronicowych dane dla drukarek wierszowych, dołączając też złożone obrazy i grafikę, np. wykresy, tabele, znaki firmowe i kody paskowe. Zapobiega to niepotrzebnym inwestycjom związanym z drukowaniem danych dla drukarek wierszowych, a także podnosi jakość i czytelność wydruków.

Zaoszczędzić czas, papier i uniknąć zbędnych kosztów drukowania dzięki możliwości przeglądania ekranu ze sformatowanymi wydrukami (z grafiką włączoną do tekstu) przed drukowaniem lub zamiast niego.

Zaoszczędzić papier i przestrzeń pamięci dzięki użyciu mniejszej czcionki i automatycznemu drukowaniu więcej niż jednej strony danych na jednej kartce papieru.

Dołączać do sprawozdań wysyłanych do Klientów obrazy skanowanych przedmiotów transakcji, takich jak anulowane czeki, dokumenty potwierdzające przyjęcia dostaw, kwity kredytowe i zlecenia produkcyjne. Zapewnienie Klientom takiej weryfikacji ich transakcji może zmniejszyć ilość wątpliwości dotyczących rachunków i skrócić cykl ich przetwarzania rachunków. Elektroniczne, a nie ręczne wysyłanie poczty zaoszczędzi też czas i zredukuje koszty.

2

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Drukować dokumenty, listy, raporty czy prezentacje biurowe, używając różnych czcionek, nagłówków, znaków firmowych, podpisów i grafiki. Polepszy to jakość i wzbogaci wygląd dokumentów biurowych.

Zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki tworzeniu własnych, wewnętrznych podręczników, instrukcji i poradników oraz bez pomocy fachowców spoza firmy.

Przekształcać wszelkie czcionki typu Adobe Type 1 w takie, których można używać w drukarkach AFP. Można wybrać dowolną z ponad 10 000 stylów czcionek dostępnych w formacie Adobe Type 1 i używać jej podczas drukowania na drukarce AFP.

Drukować nadruki pocztowe i kody paskowe na swoich dokumentach w celu przygotowania ich do wysyłki pocztą. Zaoszczędzi to czas i koszty (wkładanie przesyłek do kopert i przyklejanie znaczków), a być może też zakwalifikuje przesyłki do niższych taryf.

Rozdział 1. Rola AFP i PSF/400 w prezentowaniu informacji

3

Zmieniać formaty wydruków z poziomu aplikacji bez konieczności zmiany samych aplikacji. Zwiększy to wydajność programowania oraz spowoduje użycie jednego źródła informacji do wielu różnych celów.

Tworzyć strony złożone zarówno z tekstu, jak i z obrazów i grafiki. Zapewnia to większą elastyczność w tworzeniu formatów dla wydruków.

Tworzyć dokumenty elektroniczne, które mogą być przeglądane, zachowywane, wysyłane faksem, drukowane, indeksowane, archiwizowane i ponownie wykorzystywane.

4

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozprowadzać dokumenty i raporty bezpośrednio do użytkowników intranetu i Internetu.

Drukować na drukarkach sieciowych (tzn. przyłączonych poprzez protokół TCP/IP) przy tych samych ustawieniach dokumentu i wydruku, co na przyłączonych do systemu drukarkach twinaksowych.

Przechodzić od wydruku na poziomie komputera osobistego do wydruku przemysłowego bez konieczności dokonywania zmian aplikacji.

Zalety AFP AFP (Zaawansowane Funkcje Prezentacji) to złożone narzędzie, służące do drukowania w systemie AS/400, które obejmuje zarządzanie drukowaniem, pakiety wspomagające tworzenie aplikacji i obsługę drukarek wysokiej klasy w celu utworzenia dokumentów wysokiej jakości, zawierających formularze elektroniczne, kody paskowe, obrazy, grafikę i inne. Oto korzyści z używania AFP:

Rozdział 1. Rola AFP i PSF/400 w prezentowaniu informacji

5

Integracja Zintegrowanie procesu tworzenia, zarządzania i wykonywania aplikacji w systemie AS/400 ułatwia pracę i zapewnia lepszą wydajność. Podczas tworzenia aplikacji AFP używa się takiego samego interfejsu, jak przy tworzeniu aplikacji systemu AS/400: między innymi języków wysokiego poziomu i DDS (Data Description Specifications). Do zarządzania wydrukami AFP używa się plików opisów wydruków i kolejek wydruków; jest to rozszerzenie funkcji zarządzania wydrukami w systemie AS/400. AFP jest włączone do kluczowych aplikacji AS/400, takich jak: Imageplus/400, Officevision/400, Facsimile Support for AS/400, OnDemand for AS/400 oraz Backup Recovery and Media Services (BRMS) for AS/400.

Wydajność Strumień danych AFP jest w wysokim stopniu uporządkowanym, złożonym strumieniem danych, gwarantującym dobre efekty i dużą wydajność. Liczne elementy dokumentu elektronicznego, takie jak: nakładki, kody paskowe, czcionki lub obrazy zarządzane są jako oddzielne obiekty. Oznacza to, że faktyczny strumień danych wydruku aplikacji jest zazwyczaj mały.

Zarządzanie drukowaniem Jako część funkcji zarządzania drukowaniem w systemie AS/400 AFP zapewnia dużą funkcjonalność, która umożliwia elastyczność w zarządzaniu i drukowaniu plików wydruków. Co ważniejsze, funkcja zarządzania śledzi proces drukowania po to, aby zadania zostały wykonane dokładnie i do końca. Dzięki temu, że komunikacja między systemem i drukarką zachodzi w obie strony, PSF/400 zarządza wydrukiem aż do poziomu strony. AFP zapewnia pełną weryfikację błędów, gwarantując pomyślne dostarczenie wydruku do drukarki.

Drukowanie w sieci Umieszczenie drukarek w sieci umożliwia wykorzystywanie ich przez różne systemy i aplikacje. Jednak dla drukarek sieciowych standardowym modelem wydruku jest protokół TCP/IP, a jego możliwości obsługi drukowania są bardzo ograniczone. AS/400 używa IPDS do zarządzania drukarkami sieciowymi połączonymi z TCP/IP, co umożliwia osiągnięcie poziomu wydruku i zarządzania wydrukiem typowego dla drukarek twinaksowych.

Zarządzanie obiektami AS/400, podobnie jak AFP, jest systemem zorientowanym obiektowo. Umożliwia to dzielenie aplikacji na obiekty (takie jak: programy, zbiory bazy danych, pliki opisu wydruków, pliki opisu ekranów) i zarządzanie każdym obiektem z osobna. AFP rozszerza tę strukturę o elementy dokumentu elektronicznego, takie jak: nakładki, czcionki czy obrazy. Dzięki temu możliwe jest osiąganie dużej wydajności w procesie drukowania. Poza tym system AS/400 może łatwo kontrolować dostęp do aplikacji drukowania, zapewniając ochronę danych.

6

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Integracja drukarek Integracja nowoczesnych drukarek z wydrukami AFP oznacza zoptymalizowanie procesu drukowania, tak aby efektywność obsługi obiektów włączanych do dokumentu elektronicznego była wysoka. Obrazy są na przykład upakowane tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca w pamięci i aby czas ich ładowania był minimalny. Drukarki IPDS są zaś zoptymalizowane w taki sposób, by przetwarzać, rozdzielać i drukować te obrazy z dużą prędkością. Zasoby drukowania, takie jak: czcionki, nakładki czy obrazy, przechowywane są w pamięci drukarki i zarządzane wspólnie dla wielu zadań, co zwiększa wydajność zadania.

Aplikacje skalowalne Skala dokumentów i aplikacji obejmuje wydruki od małych do bardzo obszernych. AFP jest narzędziem zorientowanym na stronę i na obiekt, umożliwiającym dopasowywanie aplikacji w miarę zwiększania się ilości wydruku. Rzeczywista, oparta na IPDS, architektura wydruku pozwala drukarce i systemowi AS/400 na wspólne zarządzanie procesem drukowania. Poza tym produkowane przez IBM drukarki systemu AS/400 obejmują zarówno lokalne drukarki uderzeniowe pracujące z prędkością 375 znaków na sekundę, jak i przemysłowe systemy drukowania laserowego o prędkościach rzędu 1000 stron na minutę.

Wydajność systemu Strumień danych wydruku w AFP, jego integracja z podsystemami wydruków AS/400 i zewnętrzne zasoby drukowania są narzędziami zarządzania i optymalizacji drukowania.

Elastyczność drukowania Aplikacje AFP muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące drukowania, obowiązujące w środowisku AS/400, gdzie powszechne są różne typy wydruków i rodzaje drukarek. Istnieje wiele narzędzi ułatwiających drukowanie na “dowolnej” drukarce. Wydruki AFP można kierować do drukarek sieciowych lub drukarek klientów, a wydruki sieciowe można kierować do drukarek AFP. Konwersja wydruku hosta (Host Print Transform - HPT) umożliwia konwersję wydruków AFP na język PCL w celu drukowania ich na drukarkach PCL. Konwersja AFP do formatu TIFF umożliwia użycie terminali graficznych 3489. Sieciowe serwery wydruków, takie jak Print Services Facility/2 for OS/2 (PSF/2), umożliwiają wspólne użytkowanie drukarek i wymianę strumieni danych.

Integracja wydruków aplikacji DDS zwiększa efektywność tworzenia dokumentów elektronicznych, ponieważ jest zintegrowany z programem aplikacyjnym. Oznacza to, że w oparciu o dane konkretnego Klienta można dokładnie dopasować dokument do bieżących potrzeb. Faktura Klienta może być na przykład zaprojektowana tak, aby segmenty faktury i elementy dokumentu rozmieszczane były dynamicznie, na podstawie aktualnej treści transakcji. Dokumenty są w rezultacie bardziej czytelne i efektowne.

Rozdział 1. Rola AFP i PSF/400 w prezentowaniu informacji

7

Dokumenty elektroniczne niezależne od aplikacji Istnieje wiele sposobów formatowania dokumentów elektronicznych niezależnie od programów aplikacyjnych, gdy wydruk aplikacji nie pasuje do potrzeb. Możliwość tę zapewniają: APU (Advanced Print Utility), definicje stron i formularzy, PFU (Print Format Utility) - moduł Advanced Function Printing Utilities for AS/400 i wiele produktów innych firm.

Format Postscript i obrazy rastrowe Aplikacje sieciowe generują takie strumienie danych dokumentów jak: Postscript i formaty graficzne, między innymi GIF i TIFF. Dane zapisane w tych formatach można konwertować do AFP, po czym przechowywać i drukować w systemie AS/400.

Lepiej niż druk Poprzez integrację AFP Workbench Viewer z Client Access/400, AS/400 zapewnia pełny podgląd graficzny plików opisu wydruku. Technika przeglądania dotyczy wszystkich rodzajów wydruków, faksów i plików obrazów. Po przejrzeniu dokumentu można go wydrukować, wysłać faksem lub opatrzyć komentarzem, posługując się własną stacją roboczą. Pliki wyjściowe zawierające dokumenty i raporty mogą być łączone z obrazami przy użyciu ImagePlus, faksami przy użyciu Facsimile Support for AS/400 lub indeksowane albo archiwizowane przy użyciu programu OnDemand for AS/400 do późniejszego wykorzystania. Ponieważ wzrasta wykorzystanie dokumentów elektronicznych i raportów, w pełni elektroniczna metoda dystrybucji odwraca tradycyjny przepływ dokumentów z metody “najpierw drukuj potem rozprowadzaj” na “najpierw rozprowadzaj potem drukuj”. Dokumenty w postaci elektronicznej mogą być tworzone tak, by można było je przeglądać i prezentować elektronicznie przy użyciu Internetu lub intranetu, co umożliwia użytkownikom przeglądanie danych wyjściowych i opcjonalne ich drukowanie.

8

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 2. Drukowanie w systemie AS/400 Drukowanie w systemie AS/400 ograniczało się kiedyś do jednego formatu danych wydruku i do drukarek wierszowych, podłączonych kablami typu twinax. Obsługa drukowania w systemie operacyjnym AS/400 składała się z jednego podsystemu drukowania, obsługującego wszystkie wydruki aplikacji, zarządzanie kolejkami i urządzenia drukujące. Wydruki w systemie AS/400 były w większości generowane w formacie danych wydruku SCS (SNA Character String) i drukowane na drukarkach wierszowych SCS.

Obsługa drukowania w AS/400 AS/400 zapewnia obecnie szeroki zakres obsługi drukowania, w tym drukarki AFP, wykorzystujące rozmaite techniki, możliwości i pracujące z dużą prędkością. AS/400 zapewnia także rozszerzoną obsługę drukowania sieciowego, udostępniając je klientom i drukarkom sieciowym. Dość szybko rozwinęły się techniki drukowania i wzrosły wymagania organizacyjne; wywarło to wpływ na obsługę drukowania w systemie AS/400. Początkowo dodano rozszerzenia do strumienia danych SCS (na przykład rozszerzone atrybuty tekstowe, wbudowany obraz) i obsługi drukarek podłączonych do komputerów osobistych. Z czasem rozszerzenia objęły wszystkie etapy procesu drukowania, w tym: ¹ obsługę strumieni danych AFP i ASCII, ¹ szeroki wybór połączeń drukarek, w tym drukarki połączone poprzez sieć, ¹ ulepszenia w zarządzaniu drukowaniem, takie jak drukowanie w systemach zdalnych, wzrost wydajności drukowania czy równomierne obciążenie drukarek pracą, ¹ dodatkowe funkcje: przeglądanie, faksowanie, archiwizowanie, ¹ obsługę drukarek sieciowych TCP/IP używających strumienia IPDS.

Przebieg procesu drukowania przy użyciu obsługi drukowania w AS/400 Przebieg procesu drukowania w systemie AS/400 ilustruje Rys. 1 na stronie 11. Poniżej opisano ten proces. Aplikacja tworzy dane, które mają zostać wydrukowane. Wydruk ten może być formatowany przez program lub poza nim (przy użyciu DDS). Każdy program tworzący wydruki w systemie AS/400 ma związany z nim plik opisu wydruku. Plik opisu wydruku definiuje wiele opcji procesu drukowania, od wyznaczenia, jaką drogą wydruk trafi do drukarki, po określenie poszczególnych cech stron. Przed wydrukowaniem większość wydruków jest przechowywana w miejscu zwanym kolejką wydruków. Samym drukowaniem zarządza program piszący, który wysyła wydruk do drukarki w celu jego wydrukowania. Zakres działania programu piszącego jest w rzeczywistości znacznie szerszy. Musi on na przykład: ¹ wczytać wydruk i opis drukarki,

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

9

¹ na podstawie typu urządzenia w pliku opisu wydruku i definicji drukarki w opisie urządzenia określić, jaki strumień danych zostanie wysłany, ¹ stosownie do wymogów przekształcić strumień danych wydruku, ¹ zarządzać samym procesem drukowania. Dla wydruków AFP oznacza to utrzymywanie dwustronnego “dialogu” z drukarką w celu przeprowadzenia każdej strony wydruku przez wszystkie etapy procesu drukowania. Poniżej opisano poszczególne elementy procesu drukowania. Pliki opisu wydruków, zarówno dostarczone z systemem, jak i utworzone przez użytkownika, umożliwiają określenie, jak wydruk powinien wyglądać na papierze. Plik opisu wydruku może być utworzony przez użytkownika lub system operacyjny. Plik opisu wydruku może zawierać wiele parametrów, określających na przykład liczbę znaków na cal (cpi), liczbę wierszy na cal (lpi), to czy ma być stosowany druk dwustronny, liczbę stron na arkusz, użyte nakładki itd. Plik opisu wydruku zawiera też parametry zadania drukowania, na przykład parametry sterujące obsługą wydruku lub określające jego miejsce przeznaczenia. Poniżej opisano niektóre parametry pliku opisu wydruku: ¹ SPOOL (Umieszczanie danych wydruku w kolejce), określa: – maksymalny czas oczekiwania pliku na drukowanie, – liczbę formatów rekordu, – liczbę urządzeń. ¹ DEV (Urządzenie), określa: – rodzaj drukarki, – wielkość strony, – marginesy, – wierność wydruku, – jakość drukarki, – pojemnik źródłowy, – pojemnik wyjściowy, – czcionka, – format, – liczbę stron na arkusz, – nakładki na pierwszą i ostatnią stronę. ¹ OUTQ ( Kolejka wydruków), określa: – maksymalną liczbę rekordów wydruków, – harmonogram wyjścia kolejki, – liczbę kopii, – zakres stron do drukowania, – wstrzymanie pliku wydruku, – składowanie pliku wydruku, – priorytet wydruku, – kontrolę formatu rekordu, – uprawnienia. Pełną listę parametrów pliku opisu wydruku zawiera Dodatek H, “Parametry pliku opisu wydruku” na stronie 357. Można zmienić domyślne wartości drukowania. Zmianę trwałą można uzyskać dzięki komendzie języka CL Zmiana Pliku Opisu Wydruku (Change Printer File) (CHGPRTF), a czasową - dzięki komendzie Przesłonięcie Pliku Opisu Wydruku (Override Printer File)(OVRPRTF). Zmiany w pliku opisu wydruku, dokonane przy

10

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 1. Przebieg procesu drukowania w systemie AS/400

użyciu komendy CHGPRTF, wprowadzane są na stałe, zaś przy użyciu komendy OVRPRTF - są ważne tylko dla bieżącej sesji. DDS (Data Description Specifications) umożliwia kompletne sformatowanie wydruku poza aplikacją. DDS-u można na przykład użyć, aby nałożyć różne nakładki elektroniczne na określone strony albo wybrać czcionki lub kody paskowe dla różnych pól tekstu. Wydruk to plik, w którym przechowywane są dane oczekujące na przetwarzanie. Możliwość przechowania w kolejce oznacza, że zadanie drukowania może zostać skierowane albo bezpośrednio do drukarki, albo do kolejki wydruków, gdzie będzie przechowywane, dopóki drukarka nie będzie gotowa do jego wydrukowania. Opis drukarki zawiera informacje opisujące konkretną drukarkę włączoną do systemu. Opisy drukarek należy tworzyć dla każdej drukarki pracującej w systemie. Rozdział 2. Drukowanie w systemie AS/400

11

W przypadku zastosowania konfiguracji automatycznej opisy drukarek tworzy system. Nie tworzy ich jednak dla drukarek współpracujących z kontrolerem stacji roboczych ASCII. Do definiowania drukarek można użyć komendy CRTDEVPRT (Create Device Description) (Utworzenie Opisu Urządzenia). Można również użyć komendy CRTPSFCFG (Create PSF Configuration) (Utworzenie Konfiguracji PSF), aby określić dodatkowe parametry dla drukarek AFP, nie obsługiwane przez komendę CRTDEVPRT. CL Reference i AS/400 Printer Device Programming podają więcej informacji na ten temat. Program piszący to funkcja systemu operacyjnego, która wysyła wydruk z kolejki wydruków do drukarki. Aby umieścić zadanie w kolejce wydruków, należy umieścić w programie wywołanie odpowiedniej funkcji. Aż do momentu wywołania tej funkcji można jeszcze zmienić, trwale lub czasowo, plik opisu wydruku (przy użyciu komend CHGPRTF lub OVRPRTF). Po wywołaniu programu wciąż jeszcze można: ¹ zmienić niektóre atrybuty wydruku czekającego w kolejce (CHGSPLFA), ¹ przejrzeć rekordy w wydruku (DSPSPLF), ¹ sprawdzić status wydruku (WRKSPLFA), ¹ sprawdzić status drukarki (WRKWTR), ¹ wyświetlić bieżące zmiany (DSPOVR), ¹ przejrzeć listę wydruków znajdujących się w kolejce (WRKOUTQ).

Strumienie danych drukowania w systemie AS/400 Wydruk jest rezultatem współdziałania drukarki i zarządzającego nią oprogramowania. Dla różnych wydruków wymagane są drukarki różnych rodzajów i różne oprogramowanie (strumienie danych) do zarządzania nimi. Strumień danych to zestaw komend służących do zarządzania drukarką. W niektórych strumieniach danych, takich jak SCS (SNA Character String), liczba komend jest niewielka. Inne, na przykład IPDS (Intelligent Printer Data Stream), mają bogaty i złożony zestaw komend. W rezultacie drukarki obsługujące prostszy strumień danych ograniczone są do funkcji i możliwości tego strumienia, możliwości drukarek obsługujących bardziej złożony strumień danych są natomiast szersze. Znajomość strumieni danych jest więc kluczowa dla zrozumienia możliwości i ograniczeń poszczególnych drukarek, jak również ich kompatybilności czy niekompatybilności.

SCS (SNA Character String) Struktura strumienia danych SCS (łańcuch SNA) jest stosunkowo prosta: składa się on z jednobajtowego kodu szesnastkowego i następujących po nim danych, które mają być drukowane. SCS, który jest standardem wcześniejszym niż AFP, używany jest do zarządzania drukarkami wierszowymi i udostępnia funkcje sterujące wierszem i kolumną. SCS i jego rozszerzenie FFT DCA (Final Form Text

12

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Document Content Architecture) obsługują również następujące funkcje drukowania: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

podkreślenia, przekreślenia znaków, uwypuklony tekst, odstępy między wierszami, marginesy, indeksy górne (w OfficeVision/400), indeksy dolne (w OfficeVision/400), zmiany czcionki w obrębie dokumentu (w OfficeVision/400) symbole (w OfficeVision/400).

Żeby zapewnić zgodność AFP z aplikacjami generującymi SCS, drukarki AFP firmy IBM obsługują SCS. Dodatek A, “Drukarki IBM i uwagi na temat kompatybilności” na stronie 297 podaje listę drukarek AFP firmy IBM, obsługujących SCS.

FFT DCA (Final Form Text Document Content Architecture) FFT DCA jest rozszerzeniem SCS. Używany jest w środowisku OfficeVision/400 do definiowania, w jaki sposób mają być drukowane i organizowane strumienie danych reprezentujące dokument. FFT DCA składa się z jednobajtowych i wielobajtowych (rozszerzonych) znaków sterujących. FFT DCA zarządza następującymi funkcjami: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

umiejscowieniem górnych marginesów, umiejscowieniem marginesów z lewej strony, odstępami między wierszami, definicjami czcionek, justowaniem (wyrównywaniem tekstu), początkiem i końcem podkreśleń i przekreśleń.

Żeby zapewnić zgodność AFP z aplikacjami generującymi SCS, drukarki AFP firmy IBM obsługują FFT DCA. Dodatek A, “Drukarki IBM i uwagi na temat kompatybilności” na stronie 297 podaje listę drukarek AFP firmy IBM, obsługujących FFT DCA.

Advanced Function Printing AFPDS (Advanced Function Printing Data Stream) AFPDS (Strumień danych AFP) to interfejs aplikacji do AFP (Zaawansowanych Funkcji Prezentacji). AFP zawiera dane i tekst, jak również niezależne od urządzenia (nie związane z konkretną drukarką) odwołania do zasobów AFP, takich jak: nakładki, segmenty stron, czcionki itd. AFPDS jest niezależny od systemów operacyjnych i drukarek stronicowych, przystosowany do różnych środowisk i zbudowany z pól strukturalnych. Wydruki AFP generowane są przez wiele pakietów wspomagających tworzenie aplikacji, takich jak: AFP Toolbox, Advanced Print Utility, DDS itd. Strumień danych AFP jest porównywalny ze strumieniem IPDS (Intelligent Printer Data Stream). Rodzina drukarek IPDS obsługiwana jest zarówno przez AFPDS, jak i IPDS. Dodatek A, “Drukarki IBM i uwagi na temat kompatybilności” na stronie 297 podaje listę drukarek AFP firmy IBM, obsługujących AFPDS.

Rozdział 2. Drukowanie w systemie AS/400

13

IPDS (Intelligent Printer Data Stream) Intelligent Printer Data Stream (IPDS) jest strumieniem danych przekazywanym z hosta do drukarki w podsystemach AFP. Zapewnia on interfejs dla drukarek APA, który umożliwia prezentację stron zawierających strukturalnie nieograniczony zestaw różnych rodzajów danych, takich jak wysokiej jakości tekst, obrazy, elementy graficzne czy kody paskowe. IPDS zawiera dane i tekst, jak również określone dla konkretnej drukarki odwołania do zasobów AFP, takich jak nakładki, segmenty stron, czcionki itd. IPDS obsługuje interaktywny dialog między programem piszącym a drukarką, aby zapewnić: ¹ informacje o drukarce, ¹ wspólne usuwanie błędów, ¹ zarządzanie zasobami AFP (na przykład czcionką, obrazem i nakładkami w pamięci drukarki). Uwaga: Przetwarzanie IPDS zależy od konkretnej drukarki, do której są wysyłane dane. Nie wszystkie komendy IPDS można wykonać na konkretnej drukarce. Struktura IPDS podzielona jest na obszary funkcjonalne, zwane zestawami komend. Taka modularna organizacja umożliwia programistom dobór zestawu komend do określonych potrzeb. Oto zestawy komend: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

zarządzanie drukarką (wymagane), tekst, obraz IM (rastrowy), obraz IO (upakowany), grafika, kod paskowy, segment strony, nakładka, ładowana czcionka.

Strumień danych IPDS jest porównywalny ze strumieniem AFPDS. Rodzina drukarek IPDS obsługiwana jest zarówno przez AFPDS, jak i IPDS. Dodatek A, “Drukarki IBM i uwagi na temat kompatybilności” na stronie 297 podaje listę drukarek AFP firmy IBM, obsługujących IPDS. Oprócz możliwości opisywania układu każdej strony, IPDS jest strukturą zarządzającą procesem drukowania w sposób dwukierunkowy. Komendy sterujące urządzeń umożliwiają pracę na zasadzie dialogu między programem piszącym AS/400 a drukarką. Dialog ten steruje układem stron, wykonywaniem zadań, statusem zadań oraz odzyskiwaniem po wystąpieniu błędu. Na przykład, w pierwszej fazie wykonywania nowego zadania drukowania program piszący zapyta drukarkę o jej wbudowane zasoby czcionek, obrazów czy nakładek. W przypadku braku jakichkolwiek zasobów następuje natychmiastowe wysłanie ich do drukarki. Każda operacja jest wykonywana do końca (tzn. do uzyskania potwierdzenia odbioru).

14

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Konwersja strumienia PostScript do AFPDS PostScript jest strumieniem danych generowanym przez wiele aplikacji, działających na komputerach PC i sieciowych stacjach roboczych. Nowa stacja IBM Network Station, która może być przyłączona do serwera AS/400, generuje strumień danych typu PostScript. Jeśli strumień PostScript zostanie przesłany do kolejki wydruków AS/400, to aby go wydrukować na drukarce IPSDS, należy przeprowadzić jego konwersję do AFP. PSF Wersja 4 Wydanie 2 obsługuje konwersję strumienia danych PostScript do AFP dla PostScript na poziomie 1. Aby umożliwić dokonanie tej konwersji, administrator systemu musi skonfigurować opis urządzenia AS/400 za pomocą parametru IMGCFG, podając nazwę obiektu IMGCFG opisującego urządzenie drukujące. Więcej szczegółów dotyczących konfiguracji urządzeń niezbędnej dla konwersji strumienia danych PostScript do AFP podaje podrozdział "Używanie drukarki AFP do drukowania danych w formacie PostScript" w rozdziale 19.

ASCII (American National Standard Code for Information Interchange) Odwrotnie niż w przypadku innych strumieni danych omawianych w tym rozdziale, brak jest jednolitego sposobu używania kodów ASCII w celu zarządzania drukarkami. Mimo że ASCII określa podstawowe kody sterujące i znakowe, nie wszystkie drukarki ASCII są w pełni zgodne z tym standardem. W celu pełnego wykorzystania możliwości nowoczesnych drukarek często używa się dodatkowych zestawów komend, opartych na kodach szesnastkowych. W środowisku ASCII zakres i rodzaje funkcji drukowania dostępnych użytkownikowi są więc określane przez programy dostosowane do poszczególnych typów drukarek. Dodatek A, “Drukarki IBM i uwagi na temat kompatybilności” na stronie 297 podaje listę drukarek AFP firmy IBM, obsługujących ASCII. Aplikacje używające drukarek ASCII są zależne od typu drukarki, zaś drukarki ASCII sterowane są przez emulatory, które ze strumienia danych EBCDIC tworzą kody sterujące ASCII. Większość strumieni danych drukarek ASCII została utworzona do obsługi konkretnych drukarek, toteż pojawiły się dwa standardy do opisywania stron danych ASCII: Postscript i PCL. Postscript jest standardem tworzonym przez Adobe. PCL jest tworzony przez Hewlett-Packard. Obsługa drukowania ASCII w systemie AS/400 zapewniona jest poprzez tłumaczenie strumieni danych SCS i AFP na ich odpowiedniki w ASCII. Tłumaczenia tego dokonuje zazwyczaj funkcja Konwersja wydruku hosta, choć dzięki emulatorom drukowania można go też wykonać na komputerze klienta. Drukarki ASCII można włączyć do systemu AS/400 na wiele sposobów; wszystkie mogą korzystać z Konwersji wydruku hosta. Jest ona dołączona do następujących funkcji drukowania: ¹ program piszący systemu AS/400, ¹ wysłanie pliku wydruku TCP (LPR), ¹ sterownik drukowania LAN. Konwersja wydruku hosta podana jest w opisie drukarki. Istnieje duży wybór drukarek ASCII; każda ma własny zestaw kodów sterujących ASCII. Konwersja wydruku hosta może zapewnić dwa rodzaje konwersji strumieni danych: ¹ SCS na ASCII,

Rozdział 2. Drukowanie w systemie AS/400

15

¹ AFP na PCL lub PPDS.

Konwersja SCS na ASCII Konwersja wydruku hosta tłumaczy SCS na ASCII, zapewniając tym samym emulację drukarki 3812 SCS. Jest to podobne do emulacji drukarki w Client Access/400 Workstation Function lub Rumba/400.

Konwersja AFP na PCL lub PPDS Konwersja wydruku hosta tłumaczy całe strony wydruków AFP na strumienie danych HP PCL lub Lexmark PPDS. Używa ona jednego z dwóch trybów: rastrowego lub odwzorowującego, zależnie od cech wydruku i drukarki. Tryb rastrowy przekształca strony AFP w obrazy. Zapewnia on wierność wydruku, dzieje się to jednak kosztem wielkości pliku i wydajności. Tryb odwzorowujący przekształca zasoby AFP (czcionki, kody paskowe, nakładki i segmenty stron) w ich odpowiedniki w PCL lub PPDS. Więcej informacji o konwersjach AFP używających Host Print Transform podaje Rozdział 18, “Drukowanie w sieci” na stronie 275. Konwersja AFP na PCL/PPDS poszerza możliwości użytkownika przy zastosowaniu aplikacji korzystających z AFP. Jest to szczególnie przydatne przy przedrukowywaniu podzbiorów większego zadania drukującego AFP (na przykład faktury) lub obsłudze małych wydruków w odległych oddziałach firmy. Sposób użycia tej funkcji może być określony przez czynniki takie, jak wierność wydruku, wpływ systemu AS/400 i ogólna wydajność drukowania.

16

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP)

Co to jest AFP Przyjrzyjmy się AFP z bliska. Opis komponentów najlepiej pozwoli zrozumieć system AFP. W skład AFP wchodzą: ¹ opis dokumentu lub strony, ¹ funkcje drukowania i prezentacji, ¹ system zarządzania drukowaniem, ¹ architektura drukarki. AFP umożliwia drukowanie elektroniczne, głównie w trybie stronicowym. Definiuje więc, w jaki sposób mają być tworzone strony dokumentu. Strumień danych AFP jest strumieniem danych niezależnym od drukarki, którego strukturę tworzą pełne strony dokumentu. Rys. 2 na stronie 18 przedstawia fakturę elektroniczną, stanowiącą jedną stronę dokumentu.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

17

Rysunek 2. Przykładowa faktura elektroniczna firmy Super Sun Seeds

Tradycyjne aplikacje drukowania w trybie wierszowym składają wydruk wiersz po wierszu z góry na dół (zazwyczaj na papierze ciągłym), AFP komponuje zaś całą stronę przed drukowaniem. Takie elementy strony, jak: tekst, obraz, kod paskowy i nakładki mogą być rozmieszczane w jej obrębie dowolnie: z góry na dół, z dołu do góry lub w ogóle w sposób nieuporządkowny. W celu precyzyjnego umiejscowienia wszystkich elementów w odpowiednich miejscach strony, AFP używa układu współrzędnych X-Y. Strumień danych AFP składa się z pól strukturalnych (patrz Rys. 3 na stronie 19). Jest on dzięki temu zwarty i wydajny. Tworząc aplikacje przy użyciu języków

18

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

programowania, takich jak RPG czy COBOL, nie trzeba zajmować się polami strukturalnymi, są one bowiem tworzone przez OS/400.

Rysunek 3. Pole strukturalne

AFP służy do drukowania i prezentacji danych. Opiera się on na standardzie MO:DCA-P (Mixed Object: Document Content Architecture-Presentation - Standard struktury dokumentów o mieszanych obiektach), który jest niezależny zarówno od systemu, jak i od drukarki. Jak sama nazwa wskazuje, struktura ta określa, w jaki sposób obiekty mieszane (obraz, grafika, czcionki, nakładki i kody paskowe) mają zostać połączone i przedstawione jako jedna strona lub dokument. Rys. 4 przedstawia strukturę dokumentu w standardzie MO:DCA-P.

Rysunek 4. Standard dokumentu MO:DCA-P

Rys. 4 ilustruje fakt, każdy dokument AFP zawiera pola strukturalne “Begin Document (BDT)” (początek dokumentu) i “End Document (EDT)” (koniec dokumentu). Po polu strukturalnym Begin Document, mogą zostać zdefiniowane zasoby, które mają być wykorzystywane, takie jak: nakładki, segmenty strony lub czcionki. Następnie są definiowane standardowe lub domyślne opcje, takie jak czcionki dla całego dokumentu. Na końcu są podawane rzeczywiste strony lub elektroniczne dane wyjściowe. Standard MO:DCA-P tworzy precyzyjnie określoną strukturę stron i dokumentów. Za przykład niech posłuży aplikacja fakturowania Super Sun Seeds. Jeśli dokument zdefiniuje się jako tysiąc faktur Super Sun Seeds, mamy do czynienia z pewną strukturą (i związaną z nią wydajnością i efektywnością). Elementy stron (czcionki, nakładki, obrazy i segmenty stron) zostają zdefiniowane na początku w grupy zasobów. Definiuje się je raz, a potem, zawsze, gdy są potrzebne, przywołuje spośród tysiąca faktur. Grupa główna środowiska określa cechy grup stron (na przykład liczbę kopii stron) lub części stron. Podstawowa struktura kompozycji jest, jak poprzednio, określona raz i używana w całym dokumencie. Sekcja stron zawiera konkretne pola strukturalne, służące do konstruowania poszczególnych stron. Standard MO:DCA-P składa się z mieszanych obiektów, przy czym każdy obiekt wchodzący w jego skład posiada własną strukturę lub architekturę. Kolejne podrozdziały opisują typy tych obiektów.

Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP)

19

BCOCA (Bar Code Object Content Architecture) Bar Code Object Content Architecture (BCOCA) (standard struktury obiektu z kodem paskowym) określa, w jaki sposób, zgodnie ze standardami obowiązującymi w przemyśle, mają być tworzone kody paskowe. W zależności od tego, w jaki sposób ma zostać utworzony konkretny kod paskowy, obiekt z tym kodem może zawierać komendy określające reguły jego rysowania (komendy graficzne) lub dane rastrowe. Obiekt z kodem paskowym, zawierający komendy określające reguły rysowania go, zawiera instrukcje rysowania linii o podanej szerokości i długości, odpowiadających standardowi tego konkretnego kodu paskowego.

IOCA (Image Object Content Architecture) Image Object Content Architecture (IOCA) (standard struktury obiektu z obrazem) przedstawia dane obrazu w formacie niezależnym od drukarki. Pozwala to na przykład na dostosowanie skali obrazu do rozdzielczości różnych drukarek. IOCA obsługuje również kompresję obrazu, zmniejszającą wielkość pamięci potrzebną dla danych obrazu o 70% lub więcej.

GOCA (Graphics Object Content Architecture) Graphics Object Content Architecture (GOCA) (standard struktury obiektu graficznego) opisuje złożone obrazy, tworzone przy użyciu serii komend graficznych. W AS/400, Business Graphic Utility (BGU) i Graphic Data Display Manager (GDDM) tworzą zbiory GOCA, takie jak wykresy słupkowe czy kołowe.

PTOCA (Presentation Text Object Content Architecture) Presentation Text Object Content Architecture (PTOCA) (standard struktury tekstowego obiektu prezentacji) określa, w jaki sposób tekst jest przedstawiony i umiejscowiony w dokumencie. Do zadań PTOCA należy obsługa wielu rodzajów tekstu, w różnych położeniach i o różnych kierunkach ustawienia.

FOCA (Font Object Content Architecture) Font Object Content Architecture (FOCA) (standard struktury obiektu z czcionkami) określa format i strukturę zasobów czcionek. Rys. 5 na stronie 21 ilustruje zorientowaną obiektowo naturę AFP.

20

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 5. Obiektowo zorientowana struktura AFP

Architektura MO:DCA IOB Dzięki MO:DCA IOB dokumenty tworzone przez aplikacje mogą zawierać obrazy, kody paskowe, segmenty stron i grafikę. Elementy te można skalować i obracać. Można na przykład wprowadzić pojedynczą kopię znaku firmowego do bibliotek zasobów, a następnie skalować i obracać go stosownie do potrzeb. Nie ma już potrzeby załączać kopii logo o różnych wielkościach i w różnych ułożeniach. Obsługa MO:DCA IOB jest nowa w PSF/400. (Poprawka 4 do Wersji 2.) Uwaga: Obrazy, kody paskowe i obiekty graficzne mogą być dołączane poprzez IOB, tylko wówczas, gdy zawarte są w strumieniu danych jako dane wczytywane. W AS/400 nie ma możliwości przechowywania ich w systemie jako obiektów zewnętrznych.

Podsystem drukowania AFP w systemie OS/400 W OS/400 V2R1 do OS/400 została dodana, jako zintegrowana część systemu operacyjnego, implementacja podsystemu drukowania AFP. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania system operacyjny OS/400 dysponuje dwoma oddzielnymi podsystemami drukowania. OS/400 nadal obsługuje drukarki wierszowe oraz część drukarek i funkcji IPDS. Zintegrowany podsystem drukowania AFP zapewnia natomiast pełną obsługę wszystkich drukarek IPDS. Opis urządzenia drukarki docelowej określa, którego z tych dwóch podsystemów drukowania użyje się do obsługi wydruku aplikacji. Przez Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP)

21

podsystem drukowania AFP obsługiwane są jedynie drukarki określone w pliku opisu drukarki jako AFP(*YES).

Uruchamianie podsystemu drukowania AFP za pomocą Print Services Facility for AS/400 W Wersji 3 OS/400 wprowadzona została oddzielna opcja systemu OS/400 o nazwie Print Services Facility for AS/400 (PSF/400). Podsystem drukowania AFP w OS/400, będąc nadal funkcjonalnie zintegrowany z systemem operacyjnym, jest teraz uruchamiany poprzez PSF/400, czyli oprogramowanie systemowe AFP dla drukarek AS/400, używających strumienia danych IPDS. Dzięki PSF/400 użytkownicy i aplikacje systemu AS/400 mogą w pełni wykorzystywać możliwości drukarek IPDS. Ponieważ AFP jest zintegrowany z mechanizmami obsługi drukowania w systemie OS/400, takimi jak pliki opisu wydruków czy DDS (Data Description Specifications), jest on rozszerzeniem procesów drukowania znanych użytkownikom AS/400. AFP dobrze współpracuje również z innymi aplikacjami IBM AS/400, takimi jak: Facsimile Support for AS/400, PC Support/400, Client Access/400 i OfficeVision/400. PSF/400 daje pewność, że aplikacje i ich zasoby AFP drukują jednolicie na wszystkich drukarkach obsługiwanych przez to oprogramowanie. PSF/400 przekształca i drukuje następujące strumienie danych: ¹ IBM Mixed Object Content Document Architecture for Presentation (MO:DCA-P) - Standard struktury danych o zmiennych obiektach, IBM, zwany również strumieniem danych przetwarzanym w środowisku AFP - Advanced Function Printing Data Stream (AFPDS), niezależny od urządzenia format danych zgodny z formatem strony w systemie AFP. ¹ IPDS, strumień danych drukarki stronicowej. ¹ SCS (SNA Character String), strumień danych drukarki wierszowej AS/400. ¹ Extended binary-coded decimal interchange code (EBCDIC), dane drukarki wierszowej generowane ze środowiska System/390.

Przebieg procesu drukowania w podsystemie drukowania AFP (PSF/400) Proces drukowania w podsystemie drukowania AFP (PSF/400), który ilustruje Rys. 6 na stronie 23, jest podobny do przebiegu drukowania w OS/400, co ułatwia korzystanie z niego w systemie AS/400. Poniżej opisano proces drukowania w podsystemie drukowania AFP (PSF/400). Aplikacje generują wydruki, które mogą być opisane zarówno w samym programie, jak i poza programem. Jeżeli wydruk jest opisany w aplikacji, aplikacja (napisana w języku RPG, COBOL, itd.) formatuje wiersz po wierszu wszystkie dane na stronie. Program może bezpośrednio utworzyć wydruk w formacie AFP lub też użyć pakietu wspomagającego, jak na przykład AFP Toolbox.

22

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 6. Przebieg procesu drukowania w podsystemie drukowania AFP (PSF/400)

Jeżeli zaś wydruk jest opisany poza programem, aplikacja po prostu tworzy rekordy. Rekordy te przetwarza DDS (Data Description Specifications), który jest źródłem i skompilowanym modułem, odrębnym dla programu w RPG lub COBOL-u. Słowa kluczowe DDS określają jaki format ma być nadany na stronie każdemu polu każdego rekordu utworzonego przez aplikację. Każde pole można umieścić na stronie w dowolny sposób, używając dowolnej czcionki lub orientacji. Niektóre pola mogą mieć postać kodów paskowych. Słowa kluczowe DDS umożliwiają rysowanie linii i ramek, oraz wybór wielu skomplikowanych opcji formatowania, na przykład nakładek AFP. Zarówno podsystem drukowania OS/400, jak i podsystem AFP mogą używać DDS, o wiele więcej możliwości formatowania oferuje jednak AFP. Więcej informacji na ten temat zawiera Rozdział 11, “Używanie DDS (Data Description Specifications)” na stronie 131.

Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP)

23

Aplikacja może, ale nie musi używać DDS, zawsze natomiast używa pliku opisu wydruku. Jest to ten sam plik opisu wydruku, który jest używany w podsystemie drukowania OS/400. Parametry zdefiniowane w pliku opisu wydruku określają ogólne cechy całego zadania drukowania, takie jak: do jakiej drukarki zadanie ma zostać wysłane, czy drukować w trybie jednostronnym czy dwustronnym, czy drukować wiele stron na jednym arkuszu, czy dodawać nakładkę do każdej strony itd. Wydruk jest tworzony w kolejce wydruków, podobnie jak w procesie drukowania w systemie OS/400. Różnica polega na tym, że wydruk AFP może zawierać odwołania do zasobów, które będą potrzebne przy drukowaniu tego pliku. Odwołania te znajdują się w wydruku dzięki parametrom pliku opisu wydruku i słowom kluczowym DDS, używanym podczas tworzenia wydruku. Do zasobów mogą należeć ładowane czcionki, nakładki AFP i segmenty stron (obrazy skanowane, takie jak znaki firmowe czy podpisy). Inne zasoby, do których wydruk może się odwoływać, to definicje stron i formularzy, są one jednak mniej powszechne w środowisku AS/400. Więcej informacji na ten temat podaje Rozdział 13, “Używanie definicji strony i definicji formularza” na stronie 203. Podczas procesu drukowania AFP, w opisie urządzenia drukarki, do której wysyłany jest wydruk, typ urządzenia IPDS ustawiany jest na AFP(*YES). Oznacza to, że drukarka ta jest urządzeniem IPDS obsługującym wszystkie funkcje AFP, takie jak: ładowanie zasobów, drukowanie informacji graficznych z DDS itd. Funkcję programu piszącego w podsystemie drukowania AFP pełni Print Services Facility for AS/400 (PSF/400), będący funkcją systemu operacyjnego. Program piszący PSF/400 pełni trzy podstawowe funkcje: 1. Dokonuje wszelkich potrzebnych konwersji strumienia danych w wydruku i pobiera wydruk z kolejki wydruków. Strumień danych wydruku może być strumieniem SCS, IPDS albo AFP, w zależności jak to zostało określone w pliku opisu wydruku. Wydruk musi być przekształcony we właściwy dla konkretnej drukarki strumień danych IPDS. 2. Zbiera wszelkie zasoby, do których odwołuje się wydruk. Mogą to być czcionki, segmenty stron, nakładki itd. 3. Wysyła przekształcony wydruk i jego zasoby do drukarki. Ponieważ IPDS jest dwukierunkowym strumieniem danych, program piszący musi też uczestniczyć w dwustronnym dialogu z drukarką. Dzięki temu dialogowi PSF/400 może usuwać błędy. Jeżeli na przykład wymagana jest interwencja w pracę drukarki w trakcie drukowania zadania, PSF/400 podejmuje na nowo drukowanie od kolejnej strony zadania, dzięki czemu unika się utraty danych, a zadania nie trzeba na nowo wysyłać do drukarki.

Drukarki i PSF/400 PSF/400 obsługuje całą rodzinę drukarek IPDS firmy IBM, jak również drukarki IPDS pochodzące z innych firm. Obsługa PSF/400 może być wymagana lub opcjonalna; zależy to od poszczególnych drukarek.

24

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Kiedy jest wymagany program PSF/400 PSF/400 jest wymagany do obsługi następujących drukarek IBM IPDS: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

drukarka AFP IBM 3130, drukarka AFP IBM 3160, drukarka stronicowa IBM 3812, drukarka stronicowa IBM 3816, drukarka IBM 3820, drukarka IBM 3825, drukarka IBM 3827, drukarka AFP MICR IBM 3828, drukarka AFP IBM 3829, drukarka IBM 3835-001, drukarka AFP IBM 3835-002, drukarka AFP IBM 3900 (wszystkie modele), drukarka AFP IBM 3935, IBM InfoPrint 60, IBM InfoPrint 62, IBM InfoPrint 4000.

PSF/400 jest również wymagany, gdy: ¹ w opisie którejkolwiek drukarki parametr AFP ustawiony jest na *YES, ¹ wydruk jest wysyłany do drukarki IPDS albo Hewlett-Packard PCL4 lub PCL5, połączonych (przez DPF albo bezpośrednio) z serwerem wydruków LAN pakietu Print Services Facility for OS/2 (PSF/2), ¹ plik opisu wydruku którejkolwiek aplikacji używa słowa kluczowego AFPDS w parametrze DEVTYPE, ¹ AS/400 jest używany do drukowania jakichkolwiek danych AFPDS lub S7390, tekstowych lub w trybie mieszanym, z systemu typu mainframe wyprodukowanego przez IBM lub kompatybilnego z IBM, ¹ ma zostać użyty program licencjonowany Advanced Function Printing Utilities for AS/400, ¹ ma zostać użyty program licencjonowany Facsimile Support for AS/400 (poza przypadkami zastosowania modemu 7852-400, kiedy to PSF nie jest wymagany, gdyż jest używana konwersja Host Print Transform).

Kiedy nie jest wymagany program PSF/400 Ponieważ poniższe drukarki lub modele drukarek IPDS mogą być sterowane przez podsystem drukowania OS/400, PSF/400 nie jest wymagany przy ich obsłudze. Są to następujące drukarki (lub standardy): ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

drukarki laserowe IBM 3112 i 3116, drukarki stronicowe IBM 3912 i 3916, drukarka stronicowa IBM 3930, drukarka laserowa IBM 4028, drukarka IBM 4224 (model IPDS), drukarka IBM 4230 (model IPDS), drukarka IBM 4234 (model IPDS), drukarka IBM 4247 (model IPDS), wierszowa drukarka igłowa IBM 6400-004, wierszowa drukarka igłowa IBM 6400-005,

Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP)

25

¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

wierszowa drukarka igłowa IBM 6400-005P, wierszowa drukarka igłowa IBM 6400-008, wierszowa drukarka igłowa IBM 6400-008P, wierszowa drukarka igłowa IBM 6400-009, wierszowa drukarka igłowa IBM 6400-009P, wierszowa drukarka igłowa IBM 6400-012, wierszowa drukarka igłowa IBM 6400-014, wierszowa drukarka igłowa IBM 6408 (model IPDS), wierszowa drukarka igłowa IBM 6412 (model IPDS), IBM InfoPrint 20, IBM InfoPrint 32, IBM Network Printer 12, IBM Network Printer 17, IBM Network Printer 24, drukarki IPDS firm innych niż IBM.

Uwaga: Aby skorzystać z funkcji AFP obsługiwanych przez wymienione drukarki, należy użyć PSF/400.

Parametry pliku opisu wydruku i słowa kluczowe DDS wymagające PSF/400 Pliki opisu wydruków i DDS (Data Description Specifications) to interfejsy użytkowników i aplikacji, używane do drukowania w systemie AS/400, będące częściami systemu operacyjnego. Tab. 1 na stronie 27 przedstawia listę parametrów plików opisu wydruków i słów kluczowych DDS, mających wpływ na formatowanie i obsługę drukowania. Wymienione parametry i słowa kluczowe wymagają użycia PSF/400, gdy drukowanie odbywa się na drukarce IPDS.

26

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Tabela 1. Parametry pliku opisu wydruku i słowa kluczowe DDS wymagające PSF/400 Parametry pliku opisu wydruku

Słowa kluczowe DDS

Lista bibliotek zasobów użytkownika (USRRSCLIBL)

Ramka (BOX)

Czcionka kodowana (CDEFNT)

Czcionka kodowana (CDEFNT)

Zszywanie na rogu (CORNERSTPL) Rodzaj drukarki (DEVTYPE=*AFPDS, *LINE lub *AFPDS LINE)

Wymuszanie (FORCE)

Zszywanie na krawędzi (EDGESTITCH)

Strona końcowa (ENDPAGE)

Plik znaków czcionki (FNTCHRSET)

Plik znaków czcionki (FNTCHRSET)

Margines przedni (FRONTMGN)

Plik danych graficznych (GDF)

Margines tylny (BACKMGN)

Linia (LINE)

Nakładka przednia (FRONTOVL)

Nakładka (OVERLAY)

Nakładka tylna (BACKOVL)

Segment strony (PAGSEG)

Rozdzielczość czcionki dla formatowania (FNTRSL)

Pozycja (POSITION)

Pojemnik wyjściowy (OUTBIN)

Pojemnik wyjściowy (OUTBIN)

Definicja formularza (FORMDEF)

Obrót tekstu (TXTRTT)

Definicja strony (PAGEDEF)

Druk dwustronny (DUPLEX)

Tranzyt strumienia IPDS (IPDSPASTHR)

Przywołanie mapy nośnika (INVMMAP)

Kodowana czcionka IGC (IGCCDEFNT)

Wywołanie odwzorowania danych (INVDTAMAP)

Znaki AFP (AFPCHARS) Znaki odwołania do tablicy (TBLREFCHR) Zszywanie na zgięciu (SADLSTITCH)

Zaginanie (ZFOLD)

Ilustracja mechanizmów tworzenia wydruków w AFP Wydruki AFP mogą zawierać dane tekstowe, dane obrazu, grafikę, kody paskowe lub kombinację tych typów danych na jednej stronie. Rys. 7 na stronie 28 przedstawia przykład wydruku AFP z użyciem PSF/400. Prezentowana strona zawiera przykłady danych, opisanych w dalszej części rozdziału. Będziemy się do niej odwoływać wielokrotnie w celu zilustrowania różnych funkcji AFP, które można wykorzystać do drukowania.

Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP)

27

Rysunek 7. Przykład wydruku AFP korzystającego z PSF/400

Adresowanie wszystkich punktów: Drukarki AFP mogą adresować wszystkie punkty (piksle) na stronie. Gęstość w pikslach pomaga określić jakość drukowania konkretnej drukarki. Drukarki stronicowe obsługiwane przez PSF/400 mają wiele różnych gęstości, które określa się także jako 'punkty na cal' (dpi) lub 'rozdzielczość drukarki'. Typowe rozdzielczości to 144, 240 i 300 punktów na cal. Rys. 8 na stronie 29 przedstawia kilka adresowalnych obszarów strony. Rys. 7 prezentuje przykład strony, która została utworzona przy użyciu danych związanych z tymi obszarami, wysłanych do drukarki.

28

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 8. Obszary adresowalne przykładowej strony

Tekst na stronie: Wydruk AFP może zawierać tekst, czyli dane znakowe, w formie liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, znaków specjalnych lub podpisów. Dane znakowe drukowane są przy użyciu czcionek. Czcionka to zbiór znaków graficznych tej samej rodziny, stylu, grubości, szerokości i wielkości. Na jednej stronie można używać kilku różnych czcionek. Tekst drukuje się przy użyciu dwóch podstawowych technik: rastrowej i obrysowej, które opisuje Rozdział 6, Czcionki. Czcionki IBM dostarczane są w AFP Font Collection CD-ROM. Rys. 9 na stronie 30 przedstawia różne czcionki użyte na przykładowej stronie.

Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP)

29

Rysunek 9. Przykładowa strona zawierająca tekst (dane znakowe), wydrukowana przy użyciu różnych rodzajów czcionek

Obraz na stronie: Wydruk AFP może zawierać dane obrazu, czyli serię elementów obrazu (piksli), ułożonych w wiersze i kolumny. Obraz jest też nazywany “segmentem strony.” Dane obrazu są tworzone albo dzięki wykorzystaniu skanera, albo przez program i są przechowywane w zbiorze pól strukturalnych MO:DCA-P noszącym nazwę obiektu danych obrazu. Dane obrazu można włączyć do zadania drukowania, do zasobów nakładek lub zasobów segmentów stron. PSF/400 ma dostęp do zasobów obrazu i wysyła je do drukarki wraz z zadaniem drukowania. Więcej informacji na ten temat podaje Rozdział 7, “Obraz rastrowy i grafika wektorowa” na stronie 73. PSF/400 obsługuje obiekty z danymi obrazu, przechowywane w dwóch różnych formatach: ¹ obraz IO, ¹ obraz IM. Rys. 10 na stronie 31 przedstawia obraz umieszczony na przykładowej stronie.

30

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 10. Obraz na przykładowej stronie

Grafika wektorowa na stronie: Wydruk AFP może zawierać dane graficzne, zapamiętywane w postaci reprezentacji wektorowej. Dane graficzne, zwane również danymi grafiki wektorowej, zawierają komendy do rysowania linii, łuków i okręgów, a także mogą być używane na przykład do przedstawiania skomplikowanego trójwymiarowego rysunku technicznego. Dane graficzne tworzone są przez program i przechowywane w zestawie pól strukturalnych MO:DCA-P, zwanym obiektem z danymi graficznymi. Obiekt z danymi graficznymi można włączyć do zadania drukowania, do zasobów nakładek lub zasobów segmentów stron. PSF/400 ma dostęp do zasobów graficznych i wysyła je do drukarki wraz z zadaniem drukowania. Więcej informacji na ten temat podaje Rozdział 7, “Obraz rastrowy i grafika wektorowa” na stronie 73. Rys. 11 na stronie 32 przedstawia dane graficzne wydrukowane na przykładowej stronie.

Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP)

31

Rysunek 11. Grafika wektorowa na przykładowej stronie

Oto niektóre opcje dostępne dla obiektów z danymi graficznymi: ¹ dane graficzne można umieścić na stronie w dowolnej pozycji, ¹ drukarka może powiększyć lub pomniejszyć dane graficzne do dowolnej wielkości, ¹ drukarka może obracać dane graficzne na stronie, ¹ drukarka może obciąć dane graficzne tak, aby tylko ich część została wydrukowana, ¹ obiekt z danymi graficznymi może zawierać dane tekstowe MO:DCA-P. Tworzenie kodów paskowych: Kody paskowe przedstawiają znaki w postaci kombinacji równoległych ciemnych pasków i odstępów (jasnych pasków) o różnej grubości, czytane optycznie metodą skanowania poprzecznego. Kody te mogą przedstawiać na przykład numery produktów, numery części lub kody pocztowe. Rys. 12 na stronie 33 przedstawia kody paskowe wydrukowane na przykładowej stronie. Kod pocztowy w górnej części przykładowej strony wydrukowano techniką POSTNET (technika kodowania numerów pocztowych). Numer Klienta i kwotę faktury wydrukowano techniką przeplatania (Interleaved 2 of 5), co widać u dołu strony.

32

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 12. Kody paskowe na przykładowej stronie

Opracowano już wiele różnych standardów kodów paskowych i sposobów organizacji kodowania. Oto niektóre standardy kodów paskowych: ¹ Code 3 of 9, ¹ Codabar, ¹ Interleaved 2 of 5, ¹ Code 128, ¹ Uniwersalny Kod Produktów (UPC), ¹ EAN, ¹ Postnet, ¹ Royal Mail Bar Code (brytyjski pocztowy kod paskowy), ¹ Japan Postal Bar Code (japoński pocztowy kod paskowy), ¹ Australian Postal Bar Code (australijski pocztowy kod paskowy). Łączenie danych z formularzem elektronicznym: Możliwość łączenia danych z zasobami drukowania pozwala także używać aplikacji w celu łączenia danych z formularzem elektronicznym lub nakładką. Nakładka zawiera stałe informacje. Może też zawierać puste miejsca, które wypełnia aplikacja. Zadanie drukowania utworzone przez aplikację zawiera zmienne dane, drukowane na formularzu elektronicznym. PSF/400 może drukować zmienne dane i formularz na jednej stronie, co pozwala na drukowanie zmiennych danych bez użycia wcześniej

Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP)

33

wydrukowanych formularzy. PSF/400 może też drukować nakładkę na pustej stronie, nie zawierającej zmiennych danych. Rys. 13 przedstawia przykładowy formularz elektroniczny (nakładkę).

Rysunek 13. Przykładowy formularz elektroniczny (nakładka)

Zasoby formatowania AFP w systemie AS/400 AFP obsługuje dwa zewnętrzne zasoby formatowania stron — definicje formularzy i definicje stron. Zasoby te zawierają reguły odwzorowania danych z wydruków generowanych przez aplikacje w strony. Definicje stron i definicje formularzy są zewnętrzne w stosunku do aplikacji, zatem proces końcowego formatowania dokumentu jest oddzielony od aplikacji, z której dokument pochodzi. Ponieważ zasoby te oferują tylko część możliwości, jakie daje DDS, powinny być zwykle używane tylko wtedy, gdy użytkownik chce oddzielić formatowanie od aplikacji.

Definicje formularzy Definicja formularza jest zasobem, określającym fizyczne atrybuty wydruku. Słowo formularz odnosi się do kartki papieru lub innych nośników druku. W wersji V3R2 PSF/400 do podsystemu AFP systemu AS/400 dodano obsługę tworzenia i używania definicji formularzy. Przedtem definicje formularzy można było tworzyć tylko w systemach RISC/6000 i S/390 lub używając produktów PC, takich jak ISIS lub Elixir; w systemie AS/400 można ich zaś było używać dzięki zestawowi

34

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

funkcji API, zwanemu PrintManager/400, lub wysyłając zadania drukowania z MVS lub VM przy użyciu Network Job Entry (NJE). Definicja formularza pełni w systemie AS/400 rolę podobną do roli pliku opisu wydruku, w przeciwieństwie do pliku opisu wydruku nie jest ona jednak konieczna. Jeżeli nie poda się definicji formularza, informacje dotyczące obsługi nośników zostają przejęte z innych, istniejących słów kluczowych. Jeśli jednak definicja formularza zostanie podana, określone przez nią instrukcje obsługi nośników przesłaniają te określone przez istniejące wcześniej słowa kluczowe. Jeżeli definicja formularza ma być używana, należy podać jej nazwę w pliku opisu wydruku. Definicja formularza zawiera elementy sterujące, określające następujące ograniczenia dla każdej drukarki: ¹ Początek strony (górna lewa granica drukowania). W przypadku drukowania dwustronnego (dupleks), początek przedniej i tylnej strony może znajdować się w innym miejscu. ¹ Na których stronach mają być drukowane nakładki. ¹ Liczbę kopii każdej strony. ¹ Pojemnik wejściowy drukarki, dla drukarek z więcej niż jednym źródłem pobierania papieru. ¹ Druk jednostronny lub druk dwustronny, w przypadku drukarek obsługujących taki sposób drukowania. ¹ Orientację strony (pionową lub poziomą). ¹ Poziom jakości druku (w drukarkach o różnych poziomach jakości). ¹ Synchronizację poziomą w pikslach lub punktach na cal (dpi). ¹ Drukowanie N_UP: drukowanie wielu stron na arkuszu. Mogą to być albo strony MO:DCA-P (złożone strony, zawierające dane i pola strukturalne sterujące sposobem ich prezentacji), albo dane dla drukarki wierszowej. Więcej informacji o definicjach formularzy podaje Rozdział 13, “Używanie definicji strony i definicji formularza” na stronie 203.

Definicje stron Definicja strony jest zasobem określającym, w jaki sposób PSF/400 ma formatować dane dla drukarki wierszowej w strony. PSF/400 nie używa definicji stron dla danych MO:DCA-P (AFPDS), ponieważ dane te są układane w strony, przed ich przesłaniem do PSF/400. Wiele z funkcji definicji strony jest również dostępnych w systemie AS/400 dzięki użyciu DDS. Przy formatowaniu strony danych pochodzących z aplikacji zewnętrznej, definicja strony stanowi alternatywę DDS. Utworzenie definicji strony nie jest konieczne. Jeżeli się jej nie poda, informacje dotyczące obsługi nośników zostają pobrane z istniejących słów kluczowych. Jeśli jednak definicja strony zostanie podana, określone przez nią instrukcje obsługi nośników przesłaniają te określone przez istniejące wcześniej słowa kluczowe. Jeżeli definicja strony ma być użyta, należy podać jej nazwę w pliku opisu wydruku. Definicja strony zawiera informacje dotyczące formatowania, które określają: ¹ czcionkę, która ma być użyta do drukowania danych, Rozdział 3. Wprowadzenie do Advanced Function Presentation (AFP)

35

¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

gdzie mają być drukowane dane z poszczególnych rekordów wejściowych, jakie dane stałe mają być drukowane, jakie pola danych można usunąć, pozycję karetki, listę segmentów stron, listę nakładek, przetwarzanie warunkowe, dobór koloru (dla drukarek obsługujących drukowanie kolorowe), wielkość strony (długość i szerokość), kierunek drukowania strony danych, liczbę wierszy na cal.

Więcej informacji o definicjach stron podaje Rozdział 13, “Używanie definicji strony i definicji formularza” na stronie 203.

Zwiększenie wydajności AFP Aby móc w pełni wykorzystać możliwości drukowania AFP, potrzebne są dodatkowe zasoby systemu. Użycie ich może jednak negatywnie wpłynąć na wydajność drukarki i systemu. Wydajność systemu i drukarki znacznie ostatnio wzrosła dzięki nowym funkcjom w obsłudze AFP. Są to następujące ulepszenia: ¹ Nakładki i segmenty stron ładowane są raz i używane wielokrotnie przez różne zadania. Przed wprowadzeniem V3R1 nakładki i segmenty stron były ładowane na nowo dla każdego zadania, nawet jeśli istniały już w drukarce. ¹ Tranzyt IPDS wysyła zadania nie obsługiwane przez AFP bezpośrednio do drukarki, pomijając proces konwersji IPDS - AFPDS - IPDS. Należy użyć komendy WRKAFP2 lub CRTPSFCFG i ustawić tranzyt IPDS na *YES. Przy przetwarzaniu zadań wymagających konwersji nie jest konieczna interwencja użytkownika. ¹ Począwszy od wersji V2R2, “Autotune” (wartość systemowa QPFRADJ, ustawiająca wydajność w systemie AS/400) umożliwia zmianę przydziału pamięci dla obszaru pamięci *SPOOL, w celu zwiększenia wydajności drukowania AFP. ¹ Ponieważ drukowanie AFP polega na współpracy systemu AS/400 i drukarki, najnowsze osiągnięcia techniki usprawniły ogólną przepustowość drukowania. Na przykład sterownik szybkiego drukowania (zwany Advanced Function Common Control Unit lub AFCCU) w drukarkach AFP IBM 3130 oraz 3160, a także w drukarkach InfoPrint dysponuje pamięcią i mocą przetwarzania, umożliwiającymi szybkie komponowanie stron ze strumieni danych i zasobów AFP (czcionek, obrazów, nakładek czy kodów kresowych). ¹ Wydajność zwiększają też inne usprawnienia PSF/400 (możliwość kopiowania czcionek, emulacja drukowania na papierze ciętym, lepsze wykorzystanie pamięci, dysk I/O itd.). ¹ Opcje dodatkowe, na przykład Print Services Facility/2 (PSF/2), umożliwiają zrezygnowanie z zadań drukowania AFP.

36

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 4. Praca z AFP Ponieważ AFP jest wbudowany w system AS/400, wiele aplikacji systemu AS/400 współpracuje z nim. Aplikacje wspierające są narzędziami pomagającymi tworzyć aplikacje AFP. Istnieją aplikacje uzupełniające współpracujące z wydrukami AFP albo strumieniami danych AFP. Istnieją również aplikacje, które wykorzystują AFP do drukowania dokumentów elektronicznych, takich jak faktury, rachunki czy zobowiązania.

Aplikacje wspierające Następująca lista opisuje aplikacje wspierające i ich składniki. ¹ AFP PrintSuite AFP PrintSuite for AS/400 jest rodziną różnych produktów służących do tworzenia aplikacji AFP. Poniższe narzędzia (zamawiane oddzielnie) reprezentują niezależne od aplikacji podejście do formatowania dokumentów elektronicznych: – Advanced Print Utility (APU) APU jest interaktywnym narzędziem przeznaczonym dla użytkownika, służącym do przekształcania wydruków istniejącej aplikacji w zaawansowane wydruki elektroniczne. Bieżące wydruki wierszowe można przekazać do elektronicznych dokumentów finansowo-ekonomicznych wykorzystujących elektroniczne formularze, obrazy, grafikę, czcionki i kody paskowe. APU, nie powodując zmian w danej aplikacji, tworzy skomplikowane wydruki, stosując wielostronicowe formularze i wydruki warunkowe. – Page Printer Formatting Aid (PPFA) PPFA umożliwia tworzenie Definicji stron i Definicji formularzy AFP w systemie OS/400. Definicje stron i Definicje formularzy są definicjami formatu druku, które kontrolują sposób odwzorowania wydruków aplikacji na strony do druku. Dostarczają one środków i metod służących do formatowania dokumentów i odwzorowywania danych (np. przetwarzanie warunkowe, nakładki elektroniczne, kopie itd.), spełniając wymagania stawiane nowoczesnym wydrukom. Użycie definicji jest niezależną od aplikacji i bardzo wydajną metodą przetwarzania wydruków aplikacji w wydruki elektroniczne. – Advanced Function Printing Toolbox AFP Toolbox umożliwia przejęcie pełnej kontroli nad strumieniem danych AFP i wykorzystanie wszystkich jego możliwości przy użyciu prostego interfejsu programowania obiektowego. AFP Toolbox, posługując się zbiorem obiektów i funkcji języka C oraz funkcjami API, pozwala unowocześniać aplikacje korzystające z drukowania, aby w pełni wykorzystać nowe techniki drukowania obejmujące elementy, takie jak: kolor, obraz i formularze elektroniczne. AFP Toolbox należy używać, kiedy potrzebny jest dynamiczny interfejs programowy do drukowania strony. – SAP R/3 AFP Print Feature

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

37

SAP R/3 AFP Print dokonuje konwersji strumieni danych SAP R/3 na strumień danych AFP lub dane dla drukarki wierszowej. Oprogramowanie to umożliwia umieszczenie w wydrukach podpisów, znaków firmowych i kodów paskowych poprzez włączenie zasobów AFP. Można je potem drukować na drukarce AFP przy użyciu PSF/400. Dzięki definicjom stron i definicjom formularzy przy wydrukach R/3 można zastosować rozszerzone formatowanie elektroniczne. Umożliwia to zamianę wydruku tekstowego R/3 w dokumenty elektroniczne z nakładkami, obrazami i kodami paskowymi. ¹ Advanced Function Printing Utilities (Advanced Function Printing Utilities for AS/400) (AFP Utilities) AFPU jest zestawem trzech narzędzi, które wspomagają tworzenie aplikacji AFP. AFP Utilities składa się z: – Overlay Utility Przy użyciu Overlay Utility można w systemie AS/400 tworzyć nakładki elektroniczne, aby wykorzystać je w aplikacjach AFP. Overlay Utility działa na każdym terminalu pracującym w systemie AS/400. Narzędzie to udostępnia jednolitą platformę do projektowania, tworzenia i drukowania nakładek. – Print Format Utility Print Format Utility jest interaktywnym narzędziem do tworzenia wydruków AFP bezpośrednio z baz danych systemu AS/400, bez potrzeby pisania programów. Przy użyciu Print Format Utility można szybko tworzyć złożone wydruki elektroniczne, które zawierają różne dane, nakładki, kody paskowe, obrazy i inne elementy dokumentu. – Resource Management Utility Resource Management Utility jest narzędziem do zarządzania zasobami nakładki i segmentu strony w aplikacjach AFP. Przy użyciu Resource Management Utility można te zasoby tworzyć, kopiować, przekształcać i drukować. ¹ AFP Font Collection Wcześniejszy Zestaw czcionek AFP (5648-113), który zawierał czcionki dla systemów operacyjnych MVS, OS/390, VM i VSE oraz dla systemów operacyjnych AIX, AS/400 i OS/2, został podzielony na dwa odrębne produkty: – IBM AFP Font Collection dla MVS, OS/390, VM i VSE (5648–B33) zawiera czcionki AFP Expanded Core Fonts dla systemów operacyjnych MVS, OS/390, VM i VSE. – IBM AFP Font Collection dla AIX, AS/400 i OS/2 (5648–B45) zawiera czcionki AFP Expanded Core dla systemów operacyjnych AIX, OS/400 i OS/2, oraz Czcionki kompatybilne, czcionki DBCS outline i narzędzia obsługi czcionek dla OS/2. Te zestawy czcionek zawierają następujące rozszerzenia: – Symbol waluty Euro: symbol waluty euro został dodany do wszystkich czcionek Latin1. Zestaw czcionek AFP zawiera nowe strony kodowe i czcionki kodowane umożliwiające korzystanie ze znaku euro.

38

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

– Obsługa języków tajlandzkiego i laotańskiego: wykonuje wymianę jądra obsługi czcionek dla dodanych języków tajlandzkiego i laotańskiego. Uwaga: Książka IBM AFP Fonts: Font Summary for AFP Font Collection, S544–5633 zawiera więcej informacji na temat symbolu waluty euro i obsługi języków tajlandzkiego i laotańskiego. ¹ Sterownik IBM AFP Printer Driver for Windows IBM AFP Printer Driver for Windows tworzy dokumenty AFP, nakładki i segmenty strony z dowolnej aplikacji Windows. Strumień danych AFP można wysłać bezpośrednio do dowolnej drukarki przyłączonej do PSF/2, pobrać do drukowania w systemie AS/400 lub wysłać do pliku w celu przeglądania za pomocą przeglądarki Client Access/400. Przy użyciu sterownika drukowania AFP dla Windows można także tworzyć elektroniczne nakładki i segmenty strony do wykorzystania w dokumentach AFP w systemie AS/400. ¹ Cooperative Development Environment/400 (CODE/400) CODE/400 i VisualAge for RPG obsługuje w pełni graficzne środowisko tworzenia aplikacji klientów i serwerów AS/400. CODE/400 umożliwia graficzne projektowanie stron wydruku. Projekt CODE/400 jest przechowywany w postaci pliku opisu wydruku AS/400. ¹ Report Layout Utility (RLU) RLU jest interaktywnym narzędziem do tworzenia wydruków z wykorzystaniem DDS. RLU, który jest częścią Application Development Tools (narzędzia do tworzenia aplikacji), przypomina Screen Design Aid (SDA), ale używa się go z plikami opisu wydruku. ¹ Business Graphics Utility (BGU) BGU jest interaktywnym narzędziem do tworzenia danych graficznych, takich jak wykresy proste i kołowe. Wyniki działania programu BGU (zbiory danych graficznych) można wykorzystywać w dokumentach AFP. ¹ Graphical Data Display Manager (GDDM) GDDM jest zbiorem podprogramów, których można użyć do generowania danych graficznych bezpośrednio z programu napisanego w języku wysokiego poziomu. Wynik działania programu GDDM (zbiory danych graficznych) można wykorzystać w wydrukach AFP. ¹ Aplikacje innych firm Jest wiele innych aplikacji, które współpracują z AFP. Są to między innymi systemy do projektowania formularzy elektronicznych i formatowania wydruków. Istnieją narzędzia dla każdego typu zasobów drukowania AFP: czcionek, obrazów i nakładek. Są systemy, które uzupełniają wydruki danej aplikacji tymi zasobami w celu tworzenia wydruków elektronicznych. Przykłady: – program do tworzenia formularzy, czcionek, obrazów i aplikacji firmy ISIS, – program do tworzenia formularzy, czcionek, obrazów i aplikacji firmy Elixir Technologies, – program do tworzenia aplikacji firmy Digital Designs (Electroform/400), – program do tworzenia formularzy i aplikacji firmy OPTIO Corporation (Forms Xpress), – system formularzy firmy Mips Dataline (Transform/400).

Rozdział 4. Praca z AFP

39

Aplikacje uzupełniające ¹ Client Access/400 (CA/400) CA/400 jest programem, który umożliwia połączenie systemów AS/400 i komputerów osobistych. Oferuje zestaw funkcji obsługi baz danych OS/400, plików i drukowania dla Windows, DOS i OS/2. Zawiera również podstawowe narzędzia wspierające proces tworzenia aplikacji typu klient-serwer. CA/400 łączy środowisko AFP Workbench dla OS/2 i Windows, aby udostępnić interfejs klienta wysokiego poziomu dla wydruków AS/400. Dowolne wydruki (także wydruki AFP) można przeglądać w takiej postaci, w jakiej zostaną wydrukowane na papierze. Wydruki mogą być później odszukane, przefaksowane lub wydrukowane. ¹ OfficeVision/400 (OV/400) OfficeVision/400 obejmuje wiele funkcji biurowych, między innymi wprowadzanie dokumentów, zarządzanie i łączenie dokumentów ze zbiorami baz danych. OV/400 może umieszczać w dokumencie obrazy i zbiory graficzne. Może również dodawać do dokumentu elektroniczne nakładki (np. elektroniczne nagłówki papieru firmowego). ¹ Facsimile Support for AS/400 FAX/400 pozwala używać faksu bezpośrednio z systemu AS/400. Umożliwia on obsługę faksu zarówno dla faksów przyjmowanych, jak i wysyłanych. Pozwala to wprowadzać przekazy faksowe bezpośrednio do aplikacji. Przyjmowane faksy można przeglądać przy użyciu Client Access/400 lub wydrukować na drukarce IPDS. Każdy wydruk w systemie AS/400 można wysłać faksem. Facsimile Support pozwala użyć nakładek AFP jako stron tytułowych faksu. ¹ ImagePlus/400 ImagePlus/400 pozwala przekształcać dokumenty wydrukowane na papierze w elektroniczne obrazy, które można później przechowywać, przeglądać i drukować. Umożliwia elektroniczne zapisywanie, importowanie, indeksowanie, przechowywanie, odtwarzanie, wyświetlanie, przetwarzanie, dystrybucję i drukowanie obrazów. ¹ Workfolder Application Facility/400 (WAF/400) WAF/400 zawiera program do zarządzania obiegiem dokumentów i folderami. Udostępnia również zestaw funkcji API do wzbogacania aplikacji ekonomicznych o możliwości graficzne. Dokumenty WAF, które zawierają obrazy, można przeglądać przy użyciu przeglądarki Client Access/400 i drukować na drukarkach IPDS. ¹ OnDemand for AS/400 OnDemand pozwala przechowywać i odtwarzać duże ilości danych systemu AS/400, np. wydruki. Dane te można przechowywać na dyskach, dyskach optycznych lub taśmach. OnDemand daje możliwość indeksowania, przechowywania, odszukiwania, pobierania, przeglądania, faksowania i drukowania informacji zawartych na wydrukach. ¹ Aplikacje partnerów handlowych IBM Są to aplikacje, które pracują z danymi AFP lub te dane przekształcają. Są to systemy archiwizacji i odtwarzania raportów, które indeksują, przechowują,

40

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

zarządzają zbiorami wydruków i odtwarzają je. Obejmują one również różne systemy obsługi drukowania, które wysyłają, przekształcają i drukują wydruki systemu AS/400. ¹ Backup Recovery and Media Services (BRMS) Backup Recovery and Media Services (BRMS) for AS/400 zapewnia usługi składowania, odzyskiwania i archiwowania dla urządzeń taśmowych. Obiekty AS/400, biblioteki, foldery, pliki w kolejce wydruków, konfiguracje oraz dane zintegrowanego systemu plików mogą być zachowywane, odtwarzane i archiwizowowane na taśmie. Można składować kolejki wydruków wraz z zewnętrznymi zasobami drukowania (nakładkami, segmentami stron), do których odnoszą się pliki AFP, znajdujące się w kolejce wydruków. ¹ Narzędzia projektowe innych firm Istnieje wiele narzędzi ułatwiających projektkowanie i pracę z zasobami AFP takimi jak nakładki, czcionki, segmenty strony, definicje strony i definicje formularzy.

Aplikacje AFP Ostatnią kategorię aplikacji systemu AS/400 stanowią rozwiązania pomocne w funkcjonowaniu firmy, które tworzą elektroniczne wydruki AFP. Typowymi przykładami są aplikacje tworzące dokumenty dotyczące Klientów, takie jak: faktury, listy zakupów czy rachunki. Aplikacje wymagające wprowadzenia obrazów, takich jak wzór czeku w wyciągach bankowych lub obrazy w listach przewozowych, są bardziej złożone. Ponieważ coraz więcej osób korzysta z dokumentów elektronicznych, pojawia się coraz więcej aplikacji systemu AS/400, które umożliwiają bezpośrednią obsługę AFP.

Rozdział 4. Praca z AFP

41

42

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 5. Wprowadzenie do przykładu Super Sun Seeds Znaczna część tej książki opisuje, jak otrzymywać wydruki elektroniczne przy zastosowaniu Zaawansowanych Funkcji Prezentacji. Ponieważ jest wiele sposobów tworzenia aplikacji AFP, w całej książce dla ułatwienia będzie używany jeden przykład, a mianowicie aplikacja stosowana przez Super Sun Seeds do tworzenia faktur. Super Sun Seeds używa obecnie gotowych (wcześniej drukowanych), wieloczęściowych formularzy do faktur i drukuje faktury w sposób pokazany poniżej.

Rysunek 14. Gotowa faktura używana przez Super Sun Seeds

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

43

INVPRE - przykład aplikacji Podany poniżej program INVPRE jest aplikacją tworzącą faktury w Super Sun Seeds. 5763PW1 V3R2M0

960917

SEU SOURCE LISTING

03/03/96 17:47:39

1

SOURCE FILE . . . . . . . SAMPLER/QRPGSRC MEMBER . . . . . . . . . INVPRE SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 * INVPRE - Super Sun Seeds - przykład gotowej faktury 200 * 300 * Program wczytuje plik transakcji (SEEDDETL), odtwarza informacje 400 * ze zbioru głównego produktów (SEEDITEM) i zbioru głównego klientów (SEEDCUST), 500 * po czym drukuje faktury. 600 * 700 * Kolejne pozycje jednej strony faktury są przetwarzane do końca 800 * zamówienia lub do chwili, gdy ilość pozycji dojdzie do 25. Następnie strona ta jest 900 * drukowana. Przy końcu zamówienia sprawdza się, czy wierszy do drukowania jest 1000 * więcej niż 18. Jeżeli tak, to na tej stronie nie będzie wydrukowana oferta. 1100 * W takim przypadku drukowana jest ta strona, a następnie tworzy się 1200 * kolejną, która zawiera ofertę i odcinek potwierdzenia zapłaty. 1300 * 1400 * Oferta jest komunikatem utworzonym na podstawie informacji o sprzedaży 1500 * produktów, zawartych w zbiorze głównym klientów. 1600 * 1700 FSEEDDETLIP E K DISK 1800 FSEEDITEMIF E K DISK 1900 FSEEDCUSTIF E K DISK 2000 FINVPRE O E PRINTER 2100 * 2200 E WDS 1 40 24 Tekst oferty

44

2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400

* IINVCDETL 01 I I ICUSTDATA 02 IITEMDATA 03 * IBARTOT DS I I * IPAYDAA DS I I I * C *IN90 IFEQ '0' C SETON C EXSR DATESR C ENDIF * * Początek zamówienia Klienta

4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000

* C *INL1 C CUST# C C C C CUST# C 32 C C* C C* C C* C* Detail Processing C*

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

STNAME CUST# L1

1 7

60CUST# 152TOTDUE

1 3 5

20PAYMO 40PAYDA 60PAYYR

IFEQ '1' ADD 31200 INVC# Z-ADD0 TOTDUE Z-ADD0 ITMCNT Z-ADD0 PAGCNT CHAINSEEDCUST MOVEL' SAME'STNAME Z-ADDZIP ZIPPN WRITEINVTOP ENDIF

32

Tylko przy pierwszym przejściu 90

Start Customer Invent Invoice# Reset Totals/Ctrs

60 92 30 30 20 90

6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100

C *IN01 CABNE'1' C ADD 1 C ITM1 CHAINSEEDITEM C* C QTY1 MULT SELPRC C Z-ADDQTY1 C EXTPRC ADD TOTDUE C* C WRITEDETLIN C* * Sprawdzenie czy koniec strony

7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300

* C ITMCNT IFEQ 25 C ADD 1 C SETON C WRITEPAGEOF C WRITEINVTOP C SETOF C Z-ADD0 C ENDIF C* C ENDDET TAG C* C* Koniec zamówienia Klienta C* CL1 ITMCNT IFGT 18 CL1 ADD 1 CL1 SETON CL1 WRITEPAGEOF CL1 WRITEINVTOP CL1 SETOF CL1 ENDIF C* C* Payment coupon fields C* CL1 MOVE BARTOT CL1 Z-ADDTOTDUE CL1 MOVE NAME CL1 MOVE STREET CL1 MOVE CITY CL1 MOVE STATE CL1 MOVE ZIP CL1 ADD 1 C* Write Offer C* CL1 EXSR OFFSR CL1 30 WRITEOFFER CL1 WRITEINVBOT CL1 SETOF C* C* Ustawienie daty C*

11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500 12600 12700 12800 12900 13000 13100

CSR DATESR BEGSR CSR Z-ADDUDAY CSR UMONTH ADD 1 CSR PAYMO IFGT 12 CSR Z-ADD1 CSR UYEAR ADD 1 CSR ELSE CSR Z-ADDUYEAR CSR ENDIF CSR MOVE PAYDAA CSR Z-ADDPAYDAT CSR ENDSR * * Set up Special Offer * CSR OFFSR BEGSR CSR SLSSED IFGE 500 CSR Z-ADD1

ENDDET ITMCNT

Item Processing 21

EXTPRC QTY TOTDUE

72 40

Write Detail Line

Full 1st Page PAGCNT 31 Pg 1 of 2 Msg Invoice Heading 31 ITMCNT

No Room for Offer PAGCNT 31 Pg 1 of n Invoice Heading 31

BARPRC 150 [email protected] 92 [email protected] 25 [email protected] 25 [email protected] 25 [email protected] 2 [email protected] 9 PAGCNT10400

Load Totals

C*

Write Offer and Invoice Totals 30

PAYDA PAYMO PAYMO PAYYR PAYYR PAYDAT [email protected]

60 60

IX

20

Seeds

Rozdział 5. Wprowadzenie do przykładu Super Sun Seeds

45

13200 13300 13400 13500 13600 13700 13800 13900 14000 14100 14200 14300 14400 14500 14600 14700 14800 14900 15000 15100 15200 15300 15400 15500 15600 15700 15800 15900 16000 16100 16200 16300 16400 16500 16700 16800 16900 17000 17100 17200 17300 17400 17500 17600 17700 17800 17900 18000 18100 18200 18300 18400 18500 18600 18700 18800 18900 19000 19100 19200 19300

CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR C* CSR C* CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR CSR

SLSFRT

SLSSUP

SLSCHM

30

IX

Fruit 30

Trees IX 30

Stuff IX 30

GOTO ENDOFR WRTOFR

ENDOFR

TAG MOVE WDS,IX ADD 1 MOVE WDS,IX ADD 1 MOVE WDS,IX ADD 1 MOVE WDS,IX ADD 1 MOVE WDS,IX ADD 1 MOVE WDS,IX ENDSR16600

[email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX [email protected] C*

24

Build Offer Text

24 24 24 24 24

* ** WDS WORDS FOR OFFER Thank You ..... Because you have ordered over $500 of seeds this year, on your next seed order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of fruit this year, on your next fruit order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of trees this year, on your next tree order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of stuff this year, on your next stuff order you will receive a 10% discount. * * * *

46

SETON GOTO WRTOFR ENDIF IFGE 500 Z-ADD7 SETON GOTO WRTOFR ENDIF IFGE 500 Z-ADD13 SETON GOTO WRTOFR ENDIF IFGE 500 Z-ADD19 SETON GOTO WRTOFR ENDIF

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Ogólny przebieg działania aplikacji INVPRE Ogólny przebieg działania INVPRE jest następujący: ¹ Przetwarzane są kolejne pozycje zamówienia (plik SEEDDETL). ¹ Na początku przetwarzania każdego zamówienia ze zbioru głównego klientów (SEEDCUST) pobierane są informacje dotyczące Klientów. Informacje dotyczące płatnika i odbiorcy drukowane są w górnej części faktury. ¹ Dla każdej pozycji ze zbioru głównego produktów (SEEDITEM) pobierane są informacje dotyczące danej pozycji. ¹ Jak widać na rysunku, liczone są kwoty dla poszczególnych wierszy. Są one kolejno dodawane w celu utworzenia sumy faktury. ¹ Drukowane są kolejne pozycje. Gotowa faktura mieści do 25 pozycji na stronie. ¹ Jeżeli zamówienie zawiera więcej niż 25 pozycji, w rubryce Razem pojawia się słowo Dalej i faktura jest drukowana dalej na następnym formularzu. ¹ Zależnie od wcześniejszych zamówień Klienta, przy końcu faktury może pojawić się oferta. ¹ Na samym dole strony drukowany jest odcinek potwierdzenia zapłaty, który zawiera rubrykę Razem. Rzeczywiste formatowanie i rozmieszczanie danych odbywa się poza aplikacją poprzez użycie Data Description Specifications (DDS) w pliku opisu wydruku aplikacji INVPRE.

Kod źródłowy DDS dla aplikacji INVPRE W poniższym przykładzie pokazana jest specyfikacja DDS dla INVPRE: 5763PW1 V3R2M0 960917 SEU SOURCE LISTING 03/03/96 17:48:16 1 SOURCE FILE . . . . . . . SAMPLER/QDDSSRC MEMBER . . . . . . . . . INVPRE SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700

A* A* A*

INVPRE: Przykład standardowej faktury wydrukowanej przy użyciu gotowego formularza. 300 A* Printer File Create or Change Parameters:

A* - Typ urządzenie dla drukarki (DEVTYPE) *SCS A* - Linia nadmiaru (Overflow Line) (OVRFLW) A* - Nakładka przednia (FRONTOVL) INVALL A* A* Strona 1 nagłówka A*- zawiera kod Postnet Zip+4 A* A R INVTOP SKIPB(12) A NAME 25A 12 A STNAME 25A 48 A SPACEA(1) A STREET 25A 12 A STSTRT 25A 48 A SPACEA(1) A CITY 25A 12 A STCITY 25A 48 A SPACEA(1) A STATE 2A 12 A ZIP 9S 16 EDTWRD(' A STSTE 2A 48 A STZIP 9S 52 EDTWRD(' A SPACEA(3) A CUST# 6S 0 14 EDTCDE(Z)

64

') ')

Rozdział 5. Wprowadzenie do przykładu Super Sun Seeds

47

2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300

A A A A A A A A A A* A* A* A A A A A A A A A* A* A* A A A A A A* A* A* A A A A A A A A A A A A A A A A A A* A* A* A* A A* A A A A A A A A A A A A

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

6S 0

PAYDAT

6S 0

SHPVIA

10A

TERMS SLSMAN

10A 16A

32 EDTCDE(Z) 49DATE EDTCDE(Y) 66EDTCDE(Y) SPACEA(2) 14 34DATE EDTCDE(Y) 47 64 SPACEA(4)

Wiersze szczegółowe R DETLIN QTY UOM ITEM# ITMDES SELPRC EXTPRC

4S 2A 8S 25A 6S 7S

0 0 2 2

8 EDTCDE(Z) 13 18 28 58 EDTCDE(J) 70 EDTCDE(J) SPACEA(1)

Formularze wielostronnicowe R PAGEOF PAGCNT

3S 0

SKIPB(51) 70'Continued' 73 EDTCDE(Z) SKIPB(63) 65'Page'

Suma faktury R INVBOT TOTDUE

9S 2

[email protected] [email protected]

6S 0 9S 2

[email protected]

25A

[email protected]

25A

[email protected]

25A

[email protected] [email protected] PAGCNT

2A 9A 3S 0

SKIPB(51) 67 EDTWRD(' , SPACEA(4) 25 EDTCDE(Y) 67 EDTWRD(' , SPACEA(2) 12 SPACEA(1) 12 SPACEA(1) 12 SPACEA(1) 12 16 73 EDTCDE(Z) SKIPB(63) 65'Strona'

,

$0.

-')

,

$0.

-')

Drukowanie oferty - Czcionką 92 jest 12-punktowy Courier Italic R OFFER

SKIPB(43) FONT(92)

[email protected]

24A

33

[email protected]

24A

33

[email protected]

24A

33

[email protected]

24A

33

[email protected]

24A

33

[email protected]

24A

33

SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) * * * *

48

INVC#

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Uwagi dotyczące tworzenia elektronicznych formularzy faktur Przekształcenie faktury Super Sun Seeds w fakturę elektroniczną wymaga wyboru pewnych narzędzi wspomagających aplikację. Na ten wybór mają częściowo wpływ co najmniej trzy czynniki: (1) wymagania stawiane nowej aplikacji tworzącej faktury elektroniczne, (2) cechy obecnej aplikacji oraz (3) dostępna wiedza i umiejętności. Po pierwsze, nowa aplikacja do drukowania faktur może wymagać: ¹ zmian w układzie strony, ¹ stałego lub zmiennego układu strony, ¹ jedno- lub wieloformatowych stron, ¹ kodów paskowych, obrazów lub innych elementów dokumentu, ¹ sposobu obsługi kopii, ¹ pewnych cech przetwarzania lub wydajności. Po drugie, wpływ będą miały pewne cechy obecnej aplikacji do drukowania faktur, a przede wszystkim dostęp do źródłowego kodu programu. Po trzecie, wpływ będą miały wymagane umiejętności i preferencje: ¹ dostępność programisty, ¹ zakres działania aplikacji obsługujących drukowanie elektroniczne, to znaczy ilość aplikacji, formularzy elektronicznych itd. Omówione są tutaj następujące techniki wspomagające: ¹ zastosowanie pliku opisu wydruku, ¹ Data Description Specifications (DDS), ¹ definicje stron i definicje formularzy, ¹ Advanced Print Utility (APU) (narzędzie do zaawansowanego drukowania), ¹ AFP Toolbox, ¹ Print Format Utility (część Advanced Function Printing Utilities for AS/400), ¹ aplikacje innych firm. Wszystkie te techniki mogą wspomagać tworzenie dokumentów elektronicznych w firmie Super Sun Seeds (Print Format Utility byłby bardziej odpowiedni dla innych aplikacji, np. do tworzenia etykiet wysyłkowych). Te nowe elektroniczne faktury zawierają różne czcionki, obrazy, kody paskowe i formularze elektroniczne. Następne rozdziały tej książki omawiają wyżej wymienione części składowe aplikacji obsługujących drukowanie elektroniczne. Parametry pliku opisu wydruku dają możliwość łatwego, automatycznego wprowadzania zmian do wydruków. Rozdział 10, “Używanie plików opisu wydruku” na stronie 117 zawiera dodatkowe informacje na temat parametrów pliku opisu wydruku. Dzięki temu łatwiejsze jest zastosowanie redukcji Computer output reduction (COR), raportów z wieloma stronami na jednym arkuszu (typu multi-up), przednich i tylnych nakładek.

Rozdział 5. Wprowadzenie do przykładu Super Sun Seeds

49

DDS jest standardowym interfejsem obsługi strony wydruku. Słowa kluczowe DDS zapewniają pełną, elastyczną kontrolę nad wszystkimi elementami wydruku. Ponieważ DDS jest częścią programu aplikacji, można zmieniać zawartość stron wydruku zgodnie ze zmianami danych aplikacji. Rozdział 11, “Używanie DDS (Data Description Specifications)” na stronie 131 zawiera więcej informacji na temat słów kluczowych DDS. Advanced Print Utility jest interaktywnym narzędziem do przekształcania istniejących, tekstowych wydruków aplikacji w dokumenty elektroniczne niezależne od aplikacji. Projekt nowego dokumentu jest tworzony interaktywnie i jest stosowany do przekształcania wydruków utworzonych przez aplikację. Rozdział 12, “Używanie Advanced Print Utility” na stronie 167 zawiera więcej informacji na temat APU. Definicje stron i definicje formularzy umożliwiają formatowanie dokumentów niezależnie od aplikacji. Definicje te, tworzone przy użyciu Page Printer Formatting Aid (PPFA) lub innych aplikacji tworzących dokumenty, są bezpośrednio włączone do pliku opisu druku. Pozwala to szybko przetwarzać wydruki tekstowe w złożone dokumenty elektroniczne. Więcej informacji o definicjach stron i formularzy podaje Rozdział 13, “Używanie definicji strony i definicji formularza” na stronie 203. AFP Toolbox zapewnia pełną kontrolę nad strumieniem danych drukowania AFP przy użyciu obiektów wysokiego poziomu i funkcji API. AFP Toolbox udostępnia interfejs programowy do tworzenia kluczowych, złożonych wydruków, zawierających zmienne elementy, umożliwiające integrację obrazu, indeksowanie lub przekształcanie strumienia danych wydruku. Rozdział 14, “Używanie pakietu AFP Toolbox for AS/400” na stronie 229 zawiera więcej informacji na temat narzędzia AFP Toolbox. Print Format Utility (PFU) tworzy wydruki elektroniczne bezpośrednio ze zbiorów baz danych systemu AS/400 przy użyciu interaktywnego interfejsu użytkownika. PFU jest dobrze dostosowany do aplikacji o krótkim cyklu i drukowania wielu stron na jednym arkuszu (np. etykiet z kodami paskowymi). Rozdział 15, “Używanie Print Format Utility” na stronie 237 zawiera więcej informacji na temat PFU.

50

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 6. Czcionki Do przedstawiania tekstu potrzebne są czcionki. Czcionka jest zbiorem znaków graficznych o tej samej nazwie, stylu, grubości, szerokości i wielkości. Czcionka może zawierać litery, cyfry, znaki przestankowe lub znaki specjalne. Aby urozmaicić dokumenty, można stosować różne wielkości, style, grubości i orientacje drukowania czcionek. W tym rozdziale omówiono użycie czcionek AFP w systemie AS/400 oraz: ¹ terminologię dotyczącą czcionek, ¹ formaty czcionek, ¹ umiejscowienie czcionek, ¹ obiekty typu czcionka w AS/400, ¹ czcionki dostępne (do zakupienia) w systemie AS/400, ¹ biblioteki AS/400, ¹ zastępowanie czcionek w systemie AS/400, ¹ odnajdywanie czcionek.

Terminologia dotycząca czcionek Przy tysiącach istniejących krojów czcionek (np. Courier, Helvetica, Prestige itd.) istnieją tylko trzy podstawowe ich typy. Typy te klasyfikują czcionki ze względu na wielkość i szerokość czcionek. Kolejne podrozdziały omawiają te typy czcionek.

Czcionki o stałej szerokości Wiele maszyn do pisania i drukarek wierszowych używa czcionek o stałej szerokości (monospaced). Nazwa ta posiada synonimy w postaci określeń: o ustalonej gęstości druku (fixed-pitch) i czcionka jednorodna (uniformly spaced). Każdy znak takiej czcionki zajmuje miejsce o dokładnie takiej samej szerokości. Gęstośc druku, znana również jako liczba znaków na cal (CPI), jest terminem pochodzącym z czasów powszechnego używania maszyn do pisania i oznacza liczbę znaków, które można wydrukować w obrębie jednego cala tekstu. Termin "o ustalonej gęstości druku" znaczy, że wszystkie znaki danej czcionki mają tę samą szerokość i po wydrukowaniu będą zajmować taką samą przestrzeń. Stąd też nazwa: czcionki o stałej szerokości. Ten typ czcionek jest zwykle wykorzystywany do przedstawiania danych w tabelach, ze względu na łatwość dokonywania podziału na kolumny. Im większa jest wartość gęstości druku, tym mniejszy jest tekst, ponieważ na jednym calu można go wydrukować więcej. Wiele drukarek ma wbudowane czcionki o stałej szerokości. Występują one zwykle jako mapy bitowe lub czcionki wektorowe.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

51

Czcionki proporcjonalne Czcionki proporcjonalne (proportionally spaced), czasem nazywane czcionkami PS lub PSM, zawierają znaki o szerokości zdefiniowanej parametrem posiadającym siedem wartości. Znaki wąskie, takie jak "i" lub "l" zajmują mniej miejsca niż znaki szersze, na przykład "m" czy "A". Wszystkie czcionki proporcjonalne zawierają znaki o szerokościach definiowanych w stały sposób, tak że znak "i" w jednej czcionce będzie miał tę samą szerokość co "i" w innej czcionce. Uwaga: Szerokości czcionek proporcjonalnych dla większości znaków są podane w Dodatku B książki Document Content Architecture: Final Form Text Reference i Dodatku E książki Document Content Architecture: Revisable Form Text Reference. Liczba CPI (znaków na cal) dla czcionek proporcjonalnych przeciętnie równa się 12. Występują one zwykle jako mapy bitowe lub czcionki wektorowe.

Czcionki typograficzne Czcionki typograficzne mają zróżnicowane szerokości, ale w przeciwieństwie do czcionek proporcjonalnych każdy znak ma swoją indywidualną wielkość. Ponadto mają one zróżnicowane wysokości, które mierzy się w punktach (jeden punkt równa się 1/72 cala). Występują one zwykle jako mapy bitowe lub czcionki wektorowe. Na ogół czcionki typograficzne tworzą bardziej czytelny tekst niż czcionki o stałej szerokości. Poza poprawą wyglądu dokumentów, dają one również możliwość wydrukowania większej ilości znaków na stronie. Następujące informacje pomagają zdefiniować czcionkę: Nazwa czcionki Courier, Helvetica, Times Roman i Sonoran Serif są często używanymi nazwami czcionek. Krój czcionki Krój znaku jest podobny do stylu. On również określa kształt znaków, a ponadto ich grubość, sylwetkę, wielkość i stopień. ¹ Grubość: określa grubość znaków, np. medium lub bold. ¹ Sylwetka: określa pochylenie czcionki, np. normal lub italic. ¹ Wielkość: określa wielkość czcionek o stałej szerokości w znakach na cal. ¹ Stopień: definuje wysokość czcionek w punktach typograficznych. Jeden punkt równa się 1/72 cala. Rozdzielczość czcionki Liczba piksli (elementów obrazu) na cal. W ramach zasobów czcionek dostępne są dwie standardowe rozdzielczości: 240 DPI (punktów na cal) i 300 DPI. Dodatkowo czcionki wektorowe są dostępne również jako czcionki wbudowane drukarek. Mogą one być używane do drukowania w dowolnej rozdzielczości obsługiwanej przez drukarkę. Aby określić rozdzielczość dla konkretnego zestawu czcionek, należy użyć komendy Praca z Zasobami Czcionek (Work Font Resource) WRKFNTRSC. Orientacja

52

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Istnieją tylko cztery orientacje czcionek: 0, 90, 180 lub 270 stopni. Tekst o innej orientacji można wydrukować tylko po zdefiniowaniu go jako obraz lub grafika wektorowa.

Identyfikator znaku Identyfikator znaku, określany również jako identyfikator znaku graficznego, jest 8-bajtowym łańcuchem danych znakowych. Każdy znak lub symbol ma swój unikalny identyfikator, który pozwala odróżnić go od innych znaków. Na przykład: Znakowa a A e é ę E É 1 2 3 - (myślnik) - (minus) $ Kod znaku

Identyfikator znaku LA010000 LA020000 LE010000 LE110000 LE150000 LE020000 LE120000 ND010000 ND020000 ND030000 SA000000 SP100000 SC030000

Kod znaku jest 8-bitową liczbą dwójkową reprezentującą jeden z 256 znaków (maksymalna liczba znaków dostępnych na stronie kodowej znaków jednobajtowych). Kody znaków są zazwyczaj podawane w zapisie szesnastkowym. W przypadku strony kodowej EBCDIC numer T1V10500 wielka litera A (identyfikator znaku LA020000) jest reprezentowana przez kod znaku C1 (zobacz Rys. 18 na stronie 59).

Przykłady czcionek Sonoran:

Rysunek 15. Przykłady czcionek Sonoran. Przykłady czcionek Courier, Helvetica i Times New Roman, zawiera Dodatek J, “Próbki czcionek” na stronie 371.

Rys. 9 na stronie 30 pokazuje kilka czcionek używanych do drukowania przykładowych faktur w firmie Super Sun Seeds. Są to: CZCIONKA CZCIONKA CZCIONKA CZCIONKA CZCIONKA

1 2 3 4 5

Times New Roman 10 punktów (zestaw znaków C0N30000) Courier 10 punktów (FGID 11) Gothic Roman Semi-Light (zestaw znaków C0D0GC15) Courier Italic (FGID 92) Times New Roman Italic Bold (zestaw znaków C0N40000)

Rozdział 6. Czcionki

53

Format czcionek Czcionki mogą występować w dwóch formatach – jako czcionki rastrowe lub jako czcionki wektorowe.

Czcionki rastrowe Czcionki rastrowe definiuje się przy użyciu map bitowych. Każda taka mapa ma przypisaną konkretną wielkość, grubość, styl i rozdzielczość czcionki. Rys. 16 przedstawia dwie czcionki rastrowe utworzone przy użyciu takich map. Czcionka po prawej stronie zawiera więcej piksli (elementów obrazu). Oznacza to, że ma on wyższą rozdzielczość niż czcionka po lewej stronie.

Rysunek 16. Czcionki rastrowe o dwóch różnych rozdzielczościach

Dla każdej konkretnej wielkości i rozdzielczości musi zostać utworzona inna czcionka rastrowa. Litera A (Roman medium) w rodzinie Helvetica ma dla każdego stopnia inne mapy bitowe. Dotyczy to również innych czcionek: A (Roman bold), A (italic), A (italic bold). Jeżeli przyjąć, że każdy styl i grubość ma stopnie od 6 do 12 oraz 14, 16, 20, 24, 30 i 36, to wielka litera A w rodzinie Helvetica jest przechowywana jako 52 różne mapy bitowe. Rodzina Helvetica zawiera ponad 400 znaków, z których każdy przechowywany jest jako co najmniej 52 mapy bitowe.

Czcionki wektorowe W przypadku czcionek wektorowych każdy znak definiuje się jako kontur (obrys) przy użyciu matematycznej reprezentacji wektorowej. Następnie kontur jest wypełniany punktami i powstaje mapa bitowa znaku o danej rozdzielczości i kroju znaku. Większość czcionek wektorowych jest opisanych w formacie czcionek Adobe Type 1. Są one dostępne u wielu dostawców. IBM oferuje dla AS/400 czcionki wektorowe Adobe Type 1 typu AFP, dzięki czemu mogą one być obsługiwane jako zasoby czcionek AFP. Program Type Transformer dla systemu OS/2, będący opcją AFP Font Collection, może być używany do tworzenia czcionek wektorowych AFP o rozdzielczości 240 i 300 piksli na podstawie czcionek Adobe Type 1. Adobe sprzedaje czcionki cyfrowe od 1984 roku. Korzysta z zasobów wzorów czcionek takich, jak Linotype i ITC, jak również projektuje swoje własne. Biblioteka Adobe Type zawiera obecnie ponad 10 tysięcy czcionek i jest uważana za największy zbiór czcionek jednego formatu.

54

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Obraz czcionek IBM jest definiowany na matrycy 1000 x 1000 (1000 jednostek Adobe). Obrys jest niezależny od wielkości i rozdzielczości i może być przeskalowany oraz przekształcony tak, aby otrzymać konkretną rozdzielczość, styl i obrót.

Umiejscowienie czcionek Czcionki dzieli się na czcionki wbudowane i czcionki ładowalne z systemu AS/400. Ta część rozdziału wyjaśnia, jak używa się obu tych rodzajów.

Czcionki wbudowane Większość drukarek posiada kilka wbudowanych czcionek. Mogą one występować jako mapy bitowe lub czcionki wektorowe i mogą się różnić w zależności od typu i producenta danej drukarki. Obsługiwane przez drukarkę wbudowane czcionki powinny być podane w instrukcji obsługi drukarki. W celu uzyskania wierności wydruku na różnych typach drukarek, wskazane jest używanie na każdej z nich tego samego typu czcionki. Jeśli wybrana czcionka nie jest czcionką wbudowaną drukarki docelowej, może nastąpić wstawienie czcionki domyślnej (patrz “Zastępowanie czcionek w systemie AS/400” na stronie 67), w wyniku czego wystąpią różnice w wydruku. Czcionki wbudowane drukarek AFCCU produkcji IBM są identyczne z czcionkami hosta dostarczonymi wraz z produktem AFP Font Collection. Oznacza to, że w środowisku drukowania, w którym istnieją drukarki używające zarówno czcionek wektorowych, jak i przechowywanych jako mapy bitowe, możliwa jest wymiana czcionek wbudowanych drukarki i czcionek ładowanych z systemu.

Czcionki hosta Czcionki AFP hosta są czcionkami rezydującymi w systemie hosta (w bibliotekach czcionek) i mogą być ładowane do drukarek IPDS dołączonych do systemu użytkownika. Przeniesienie czcionki odbywa się automatycznie przy użyciu Print Services Facility (PSF/400, PSF/MVS, PSF dla OS/390, PSF/VM, PSF/VSE, PSF/2 lub PSF dla AIX). Zaraz po dodaniu nowej czcionki do systemu każda drukarka, obsługująca czcionki ładowalne o tej samej rozdzielczości, może używać nowej czcionki.

Czcionki skopiowane Dawniej PSF/400 zachowywał załadowane czcionki w plikach opisu wydruku dla danego programu piszącego. Obecnie PSF/400 Wersja 4 Wydanie 2 umożliwia drukarce (jeśli jest wyposażona w tę opcję) dynamiczne "kopiowanie" lub zapisywanie w pamięci podręcznej czcionki ładowanej z hosta. Skopiowana czcionka zachowuje się wtedy jak czcionka wbudowana drukarki, nawet po jej wyłączeniu. Umożliwia to między innymi zmniejszenie obciążenia sieci dzięki wyeliminowaniu kolejnych procesów ładowania czcionek do drukarki. Obecnie tylko część drukarek produkowanych przez IBM posiada opcję kopiowania czcionek. Uwaga: Ponieważ niewłaściwe użycie opcji kopiowania czcionek może mieć nie dające się przewidzieć skutki, zaleca się, aby zajmował się tym wyłącznie administrator systemu. Przed rozpoczęciem procedury należy przeczytać

Rozdział 6. Czcionki

55

pozycję IBM AS/400 Printer Device Programming (SC41-5713), tak aby być pewnym, że kolejne czynności są wykonywane prawidłowo. Do komend konfiguracji PSF obiektu (CRT/CHG/DSP/PSFCFG) dodano parametr FNTCAPTURE uaktywniający kopiowanie czcionek. Po nadaniu parametrowi FNTCAPTURE wartości *YES kopiowane będą wszystkie czcionki, dla których jest to możliwe. Aby zaznaczyć czcionkę do skopiowania, należy podać nazwę zestawu znaków czcionki lub stronę kodową, po czym dla komendy zasobów czcionek (CRT/CHGFNTRSCA) w parametrze FNTCAPTURE wpisać *YES. Skopiowane czcionki pozostają w pamięci drukarki tak długo, jak długo jest dla nich miejsce (tzn. dopóki zajmowane przez nie miejsce nie będzie musiało zostać przeznaczone na coś innego). Aby uniknąć ewentualnych problemów z ochroną, nie należy zaznaczać do skopiowania czcionek, takich jak czcionki sygnaturowe czy MICR (magnetycznego wykrywania znaków). Jeśli nie można usunąć skopiowanej czcionki z drukarki, oznacza to, że mogła mieć do niej dostęp osoba nieupoważniona.

Obiekty AS/400 typu czcionka Kolejne punkty opisują czcionki AFP obsługiwane w systemie AS/400.

Przegląd stron kodowych, zestawów znaków i czcionek kodowanych W strukturze czcionek IBM strona kodowa odwzorowuje każdy znak w tekście na znaki w zestawie znaków (patrz Rys. 17). Podczas wpisywania tekstu każdy znak na klawiaturze jest przetwarzany na kod znaku. Podczas drukowania tekstu każdemu kodowi znaku jest przyporządkowany identyfikator w podanej stronie kodowej. Identyfikatorowi z kolei jest przyporządkowany obraz znaku (wzór czcionek rastrowych lub wektorowych) w podanym zestawie znaków. Ten obraz w zestawie znaków jest znakiem drukowanym.

Rysunek 17. Przetwarzanie znaków na klawiaturze w znaki drukowane

Czcionki mogą być wybierane przez wybranie odpowiedniego zestawu znaków i strony kodowej. Wykorzystywana przez niektóre aplikacje krótsza metoda polega

56

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

na zastosowaniu czcionki kodowanej, zawierającej uprzednio zdefiniowaną parę zestawu znaków/strony kodowej.

Zestawy znaków Zestaw znaków odpowiada definicji czcionki. Zawiera on wiele identyfikatorów znaków i odpowiadających im wzorców (czcionki rastrowe lub czcionki wektorowe) dla konkretnej nazwy, kroju i wielkości. Ponadto zestaw znaków określa właściwości znaków i atrybuty drukowania. Zestawy znaków zawierają litery, cyfry i znaki specjalne. W różnych językach tych samych liter i cyfr można używać w odmienny sposób. Każdy język narodowy posiada znaki alfanumeryczne wymagane przez sam język oraz przez standardy narodowe. Każdy język ma specyficzne wymagania i może nie używać pewnych znaków w sposób, w jaki są one używane w innym języku. Zestaw znaków jest obiektem umieszczonym w bibliotece czcionek. Typem obiektu dla zestawu znaków jest *FNTRSC, a atrybutem jest FNTCHRSET. Podrozdział “Czcionki AS/400” na stronie 60 pomoże określić, które zestawy znaków są dostępne. Dodatek J, “Próbki czcionek” na stronie 371 prezentuje najczęściej używane czcionki: Helvetica, Times New Roman i Courier. Przykłady te podają również nazwy zasobu zestawu znaków. Na przykład Helvetica Roman Bold 20 punktów jest zestawem znaków C0H400J0. Dla większości zestawów znaków w systemie AS/400 używa się następującej wspólnej konwencji nazewnictwa dla zasobów: C0fs0cpp jest nazwą zestawu znaków Przedrostek “C0” oznacza tu zestaw znaków. Pozostała część nazwy zestawu znaków czcionki ma następujące znaczenie: f

s

c

pp

Nazwa: ¹ N to Times New Roman ¹ H to Helvetica ¹ Książki IBM AFP Font Summary, G544-3810 i IBM AFP Font Summary for AFP Font Collection, S544-5633 zawierają pełną listę nazw Styl: ¹ 2: Roman Medium ¹ 3: Italic Medium ¹ 4: Roman Bold ¹ 5: Italic Bold Alfabet: ¹ 0 to Latin 1 ¹ 1 to Symbols ¹ Książki IBM AFP Font Summary, G544-3810 i IBM AFP Font Summary for AFP Font Collection, S544-5633 zawierają pełną listę nazw Stopień: ¹ 60: 6 punktów ¹ 70: 7 punktów ¹ 80: 8 punktów ¹ 90: 9 punktów ¹ 00: 10 punktów ¹ A0: 11 punktów

Rozdział 6. Czcionki

57

¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

B0: 12 punktów D0: 14 punktów F0: 16 punktów H0: 18 punktów J0: 20 punktów N0: 24 punkty T0: 30 punktów Z0: 36 punktów

Dodatkowe informacje dotyczące nazewnictwa zestawów znaków podają IBM AFP Fonts Summary (G544-3810), IBM AFP Fonts: Technical Reference for IBM Expanded Core fonts (S544-5228) i ABOUT TYPE: IBM's Technical Reference for 240-Pel Digitized Type (S544-3516).

Strony kodowe Dane dotyczące znaków są zawarte w komputerze jako kody znaków, które są informacjami jedno- lub dwubajtowymi. Znaki graficzne mają przypisane kody i stanowią połączenie między kodami a informacjami zawartymi w zestawach znaków. Znaki graficzne mogą być kodowane w EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) lub ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Dla języków niealfabetycznych do kodowania używa się zestawu znaków dwubajtowych (DBCS). Na przykład DBCS używany jest dla języka japońskiego, chińskiego i koreańskiego, ponieważ są to języki ideograficzne i zawierają bardzo dużo znaków. Dla innych języków używany jest zestaw znaków jednobajtowych (SBCS). Dla zestawów znaków jednobajtowych EBCDIC do reprezentacji znaków dostępne są tylko 192 kombinacje w bajcie (szesnastkowo: od X'40' do X'FF' włącznie). Kody mniejsze niż X'40' są w zasadzie zarezerwowane dla komend sterujących drukarki. Ponieważ zestawy znaków zwykle zawierają więcej znaków niż poszczególne strony kodowe, do wybrania znaków z jednego zestawu można używać wielu różnych stron kodowych. National Language Support Planning Guide zawiera różne strony kodowe obsługiwane w systemie AS/400. Książki IBM AFP Font Summary, G544-3810 i IBM AFP Font Summary for AFP Font Collection, S544-5633 zawierają listy stron kodowych dostarczanych z produktami IBM AFP Font Collection. Strony kodowe są obiektami umieszczonymi w bibliotekach czcionek. *FNTRSC jest typem obiektu, a CDEPAG jest atrybutem. Podrozdział “Czcionki AS/400” na stronie 60 podaje dostępne strony kodowe. Rys. 18 na stronie 59 przedstawia przykład strony kodowej.

Czcionki kodowane Jednobajtowa czcionka kodowana łączy konkretną stronę kodową z odpowiednim zbiorem znaków. Zawiera jedną kombinację strony kodowej i zestawu znaków. Na przykład czcionka kodowana X0BIR1 używa zestawu znaków C0S0BITR ze stroną kodową T1V10037.

58

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 18. Strona kodowa EBCDIC numer T1V10500

Rozdział 6. Czcionki

59

Czcionka dwubajtowa, np. Kanji (alfabet ideograficzny), zawiera więcej niż jedną kombinację strony kodowej i zestawu znaków. Każda taka para nazywana jest sekcją czcionki kodowanej. Dwubajtowa czcionka kodowana wymaga dwubajtowego kodu w tekście dla każdego znaku graficznego: pierwszy bajt identyfikuje sekcję, a drugi identyfikuje kod znaku. Czcionki kodowane są obiektami przechowywanymi w bibliotekach czcionek. *FNTRSC jest typem obiektu, a CDEFNT jest atrybutem. Podrozdział “Czcionki AS/400” przedstawia dostępne czcionki kodowane. System AS/400 obsługuje zarówno czcionki wbudowane, jak i czcionki hosta. Określa się je przy użyciu globalnego identyfikatora czcionki (Font Global Identifier)(FGID), zestawu znaków i strony kodowej lub nazwy czcionki kodowanej. Identyfikatory FGID są używane przez drukarki w celu uzyskania dostępu do czcionek wbudowanych.

Globalny identyfikator czcionki (FGID) Identyfikatory FGID są liczbami całkowitymi z zakresu od 1 do 65534 zarejestrowanymi przez IBM i używanymi do identyfikacji zasobów. Identyfikatory FGID są przypidane do do unikalnych par rodzina/krój czcionki, np. Courier Roman Medium (FGID 11). Zakresy liczb FGID mogą być używane do identyfikacji typu czcionki i jej wielkości: FGID 1-65 66-153 154-200 201-210 211-239 240-246 247-257 258-259 260-273 274-279 280-284 285-289 290-299 2304-3839 4096-65279

Typ i wielkość czcionki O stałej szerokości 10 znaków na cal O stałej szerokości 12 znaków na cal Proporcjonalna (przeciętnie 12 znaków na cal) O stałej szerokości 13.5 znaków na cal O stałej szerokości 15 znaków na cal O stałej szerokości 5 znaków na cal O stałej szerokości 17.1 znaków na cal O stałej szerokości 18 znaków na cal O stałej szerokości 8.55 znaków na cal O stałej szerokości 17.1 znaków na cal O stałej szerokości 20 znaków na cal O stałej szerokości 25 znaków na cal O stałej szerokości 27 znaków na cal Typograficzna wg konkretnego stopnia Typograficzna wg konkretnego stopnia

Pełną listę nazw rodzin, krojów, artybutów i wielkości dla każdego FGID podaje IBM AS/400 Printer Device Programming.

Czcionki AS/400 W części podstawowej systemu AS/400 znajdują się dwa zestawy czcionek – czcionki AFP Compatibility i czcionki GDDM (Graphical Data Display Manager). Inne czcionki, między innymi AFP Font Collection, są dostępne oddzielnie. Umożliwiają one wybór czcionek wykraczający poza ofertę podstawową. W tej części opisano różne czcionki dostępne w systemie AS/400.

60

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

AFP Compatibility fonts (kompatybilne czcionki AFP) Począwszy od wersji 2, wydania 1 systemu OS/400, do każdej części podstawowej systemu operacyjnego AS/400 dołączana jest bezpłatna opcja OS/400 - AFP Compatibility Fonts. Opcję tę można zainstalować w każdym systemie AS/400. Opcja ta zawiera zarówno czcionki stałe, jak i o różnych szerokościach, w rozdzielczości 240 piksli. Są to między innymi: APL, Boldface, Courier, Document, Essay, Format, Gothic, Letter Gothic, Orator, Prestige, Roman, Script, Serif, Symbols i Text. Czcionki AFP Compatibility są ładowalnymi, 240-pikslowymi czcionkami rastrowymi i są instalowane w bibliotece czcionek QFNTCPL. Od Wersji 2, Wydania 2 systemu OS/400 załączane są dodatkowe czcionki o stałej szerokości oraz czcionek typograficznych. Niektóre z tych czcionek emulują czcionki wbudowane drukarki IBM Proprinter. Inne umożliwiają drukowanie symboli. Wersje czcionek AFP Compatibility o rozdzielczości 300 piksli są dostępne w produkcie AFP Font Collection.

AFP Font Collection W produkcie IBM AFP Font Collection (5648–B45) dostępne są trzy grupy czcionek, które mogą być użyte z drukarkami Advanced Function: ¹ IBM Expanded Core Fonts (240 i 300 piksli, a także czcionki wektorowe AFP), ¹ AFP Compatibility Fonts (240 i 300 piksli), ¹ DBCS Core Fonts. AFP Font Collection zawiera obszerny zestaw krojów czcionek, który może zostać zainstalowany na wszystkich platformach z systemami operacyjnymi IBM. Dysk CD-ROM OS/2 Fonts Font and Programs zawiera narzędzia pozwalające tworzyć i modyfikować czcionki dla każdej platformy, włącznie z AS/400. Są to między innymi: ¹ SBCS Type Transformer: Program ten przekształca czcionki w formacie Adobe Type 1 w czcionki w formacie AFP. Można go wykorzystać do tworzenia czcionek (o rozdzielczości 240 i 300 piksli) i czcionek wektorowych AFP. Podczas procesu przekształcania czcionek wektorowych w rastrowe można, w zależności od potrzeb, wybierać znaki, które mają zostać przekształcone, tak aby możliwa była redukcja wymagań pamięci wyniku przekształcenia. ¹ DBCS Type Transformer: Ten program wsadowy jest używany do przekształcania czcionek w formacie Adobe CID, dostępnych na dysku CD-ROM zawierającym system OS/2, w czcionki w formacie AFP o rozdzielczości 240 piksli i czcionki wektorowe. ¹ FontLab: Jest to edytor czcionek wektorowych Type 1, który może być używany do tworzenia lub przekształcania dowolnych znaków czcionki tego typu. FontLab może być również używany do tworzenia znaków definiowanych przez użytkownika (User Defined Characters - UDC) w środowiskach DBCS. ¹ Code Page Editor: Edycja strony kodowej polega na przypisaniu strony kodowej i identyfikatora znaku. Program zawiera także informacje dotyczące sterowania stroną kodową.

Rozdział 6. Czcionki

61

¹ Coded Font Editor: Edycja czcionki kodowanej polega na przypisaniu zestawu znaków i strony kodowej. Stopień może być również określony dla czcionek kodowanych, używanych przez zestawy znaków wektorowych AFP.

IBM Expanded Core Fonts IBM oferuje czcionki Expanded Core w celu ustalenia wspólnego zestawu czcionek, które będą obsługiwane przez każdą drukarkę AFP w dowolnym środowisku operacyjnym IBM. Produkt ten jest polecany, ponieważ udostępnia: ¹ jednolite układy stron dla drukarek o rozdzielczości 240 piksli, 300 piksli i drukarek wektorowych, ¹ jednolitą wymianę dokumentów pomiędzy platformami o różnych systemach operacyjnych, ¹ obsługę wielu języków. Produkt IBM Expanded Core Fonts zawiera następujące rodziny czcionek: Boldface, BookMaster (wraz z czcionkami IBM Logo), Courier, Courier APL2, Gothic Katakana, Gothic Text, Helvetica,Letter Gothic, OCR-A, OCR-B, Prestige i Times New Roman. Czcionki Expanded Core składają się ze znaków umożliwiających obsługę następujących grup językowych:

62

Latin1

Grupa obejmuje następujące języki: angielski, duński, fiński, hiszpański, holenderski, irlandzki, islandzki, niemiecki, norweski, portugalski, szwedzki i włoski.

Latin2

Grupa obejmuje następujące języki: albański, angielski, chorwacki, czeski, niemiecki, polski, słowacki, słoweński i węgierski.

Latin3

Grupa obejmuje następujące języki: afrikaans, angielski, esperanto, francuski, hiszpański, holenderski, kataloński, maltański, niemiecki, turecki i włoski.

Latin4

Grupa obejmuje następujące języki: angielski, duński, estoński, fiński, francuski, grenlandzki, lapoński, litewski, łotewski, niemiecki i norweski.

Latin5

Grupa obejmuje następujące języki: angielski, duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, irlandzki, norweski, portugalski, szwedzki, turecki i włoski.

Latin/Cyryllic

Grupa obejmuje następujące języki: angielski, białoruski, bułgarski, macedoński, rosyjski, serbski i ukraiński.

Latin/Greek

Grupa obejmuje znaki występujące w piśmie łacińskim i greckim.

Latin/Arabic

Grupa obejmuje znaki występujące w piśmie łacińskim i arabskim.

Latin/Hebrew

Grupa obejmuje znaki występujące w piśmie łacińskim i hebrajskim.

Lao

Grupa obejmuje znaki występujące w piśmie łacińskim i laotańskim.

Thai

Grupa obejmuje znaki występujące w piśmie łacińskim i tajlandzkim.

Symbols

Ten zestaw zawiera różne symbole, przy czym niektóre z nich są literami.

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Uwaga: Produkt AS/400 Core Interchange Font został wycofany ze sprzedaży w maju 1995, ale oferowanych w nim czcionek można nadal używać w każdym systemie AS/400 z zainstalowanym systemem operacyjnym OS/400 w wersji 2, 3 lub 4.

AFP Compatibility Fonts Czcionki AFP Compatibility o rozdzielczości 240 piksli dostarczane z AFP Font Collection są identyczne z czcionkami oferowanymi wraz z częścią podstawową systememu OS/400. Dostępne są również wersje tych czcionek o rozdzielczości 300 piksli.

Czcionki DBCS Core Fonts Czcionki DBCS Core fonts również są dostarczane jako część produktu AFP Font Collection i można je znaleźć na dysku CD-ROM OS/2 Fonts and Programs przeznaczonym dla środowiska OS/2. Dysk ten zawiera również funkcje umożliwiające załadowanie czcionek systemu OS/2 do AS/400. Dodatkowe informacje na ten temat podaje Type Transformer User's Guide, G544-3796. Na dysku CD-ROM OS/2 Fonts and Programs znajdują się następujące rodziny czcionek: Fang Song, Hei, Kai i Song (uproszczony chiński), Kai i Sung (tradycyjny chiński), Heisei Kaku Gothic, Heisei Mincho (japoński), Gothic i Myengjo (koreański). Więcej informacji na temat tych czcionek DBCS znajduje się w odpowiednim podręczniku dotyczącym czcionek DBCS (fnp. dla AFP Font Collection: Japanese Technical Reference.) Istnieją jeszcze dwie inne oferty czcionek DBCS dla AS/400. Jedna to AFP DBCS Fonts/400, zapewniająca obsługę czcionek DBCS w rozdzielczości 240 piksli. Druga to nieodpłatne RPQ dla IBM CJK Metric-Only Fonts (8A8080), zawierające metryczne pliki czcionek, które mogą być wykorzystane w celu uzyskania dostępu do wbudowanych czcionek wektorowych w drukarkach AFCCU z zainstalowaną opcją DBCS.

AFP Fonts/400 Jest to starsza wersja pakietu czcionek AS/400 (numer programu 57xx-FNT), zawierająca czcionki typograficzne o rozdzielczości 240 piksli, o wielkościach od 4 do 72 punktów. Pełną listę czcionek zawartych w tym pakiecie podaje Dodatek K, “Czcionki AFP dla AS/400” na stronie 377.

Czcionki GDDM Do każdej części podstawowej systemu operacyjnego AS/400 dołączana jest bezpłatna opcja OS/400 – GDDM, którą można zainstalować w każdym systemie AS/400. Jeżeli opcja ta zostanie zainstalowana, w bibliotece QGDDM można znaleźć listę zestawów symboli graficznych (typ obiektu *GSS). Czcionek tych można używać w plikach opisu wydruku, w DDS i z opcjonalnym programem licencjonowanym AS/400 Business Graphic Utility (5763-BG1). Działają one na każdej drukarce IPDS obsługującej GOCA. GDDM ma dwa typy czcionek graficznych: Zestawy symboli wektorowych Są one identyfikowane przez atrybut obiektu *VSS. Każdy znak tworzy się przy użyciu zestawu prostych i krzywych.

Rozdział 6. Czcionki

63

Zestaw symboli rastrowych Są one identyfikowane przez atrybut obiektu *ISS. Każdy znak jest matrycą punktów, podobnie jak w przypadku identyfikatora FGID, z tym że mają zastosowanie niektóre cechy graficzne. Uwaga: DDS nie obsługuje symboli rastrowych. Czcionki GDDM są skalowalne i najlepiej wykorzystuje się je do drukowania większych znaków. Więcej informacji o GDDM, jak również o konwencjach nazewnictwa czcionek zawiera AS/400 Programming Guide Version 3.

Inne oferty czcionek systemu AS/400 Dla użytkowników systemu AS/400 AFP dostępne są jeszcze dwie inne oferty czcionek. Postal Bar Codes, RPQ 8A5043 Ta oferta zawiera czcionki do drukowania kodów paskowych ZIP, ZIP + 4 i POSTNET, znaków FIM (Facing Identification Marks) oraz paska odpowiedzi handlowej (Business Reply Bar). AFP MICR Fonts, RPQ 8A8083 Ta oferta zawiera czcionki MICR (drukowania atramentem magnetycznym) niezbędne do drukowania na drukarkach MICR.

Bilioteki czcionek AS/400 Następująca lista opisuje biblioteki systemowe czcionek: QFNTCPL

Ta biblioteka jest dostarczana wraz z systemem operacyjnym. (Zobacz OS/400 - AFP Compatibility Fonts na liście programów licencjonowanych). Biblioteka zawiera zestaw czcionek kompatybilnych o rozdzielczości 240 piksli.

QFNT01-QFNT19 Bibliotek QFNT01-QFNT15 można używać po zakupieniu i zainstalowaniu programów licencjonowanych czcionek SBCS. Te biblioteki zawierają tylko czcionki o rozdzielczości 240 piksli. QFNT61-QFNT69 Bibliotek QFNT61-QFNT65 można używać po zakupieniu i zainstalowaniu programów licencjonowanych OS/400 czcionek DBCS. Te biblioteki zawierają tylko czcionki o rozdzielczości 240 piksli. IBM AFP Font Collection zawiera biblioteki, które mogą zostać włączone do systemowych bibliotek czcionek. Biblioteki AFP Font Collection obejmują: QFNTCDEPAG QFNTCPL QFNTCF_ARA QFNTCF4ARA QFNT240ARA QFNT300ARA QFNT300CPL

64

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

rozszerzone strony kodowe Compatibility fonts o rozdzielczości 240 piksli arabskie czcionki kodowane czteroznakowe arabskie czcionki kodowane zestawy znaków arabskich o rozdzielczości 240 piksli zestawy znaków arabskich o rozdzielczości 300 piksli Compatibility fonts o rozdzielczości 300 piksli

QFNTCF_CYR QFNTCF4CYR QFNT240CYR QFNT300CYR QFNTCF_HEB QFNTCF4HEB QFNT240HEB QFNT300HEB QFNTCF_OCR QFNTCF4OCR QFNT240OCR QFNT300OCR QFNTCF_APL QFNTCF4APL QFNT240APL QFNT300APL QFNTCF_KAT QFNTCF4KAT QFNT240KAT QFNT300KAT QFNTCF_LA1 QFNTCF4LA1 QFNT240LA1 QFNT300LA1 QFNTCF_LA2 QFNTCF4LA2 QFNT240LA2 QFNT300LA2 QFNTCF_SYM QFNTCF4SYM QFNT240SYM QFNT300SYM QFNT240LAO QFNT300LAO QFNTCF_LAO QFNTCF4LAO QFNTOLNLAO QFNTCFOLAO QFNTCO4LAO QFNTCF_TAI QFNTCF4TAI QFNT240TAI QFNT300TAI QFNTOLNTAI QFNTCFOTAI QFNTCO4TAI QFNT240BM

greckie czcionki kodowane czteroznakowe greckie czcionki kodowane zestawy znaków greckich o rozdzielczości 240 piksli zestawy znaków greckich o rozdzielczości 300 piksli hebrajskie czcionki kodowane czteroznakowe hebrajskie czcionki kodowane zestawy znaków hebrajskich o rozdzielczości 240 piksli zestawy znaków hebrajskich o rozdzielczości 300 piksli czcionki kodowane dla OCR czteroznakowe czcionki kodowane dla OCR zestawy znaków o rozdzielczości 240 piksli dla OCR zestawy znaków o rozdzielczości 300 piksli dla OCR czcionki kodowane APL czteroznakowe czcionki kodowane APL zestawy znaków APL o rozdzielczości 240 piksli zestawy znaków APL o rozdzielczości 300 piksli czcionki kodowane Katakana czteroznakowe czcionki kodowane Katakana zestawy znaków Katakana o rozdzielczości 240 piksli zestawy znaków Katakana o rozdzielczości 300 piksli czcionki kodowane Latin1 czteroznakowe czcionki kodowane Latin1 zestawy znaków o rozdzielczości 240 piksli dla czcionek typograficznych (tzn. Helvetica, Times New Roman) zestawy znaków o rozdzielczości 300 piksli dla czcionek typograficznych (tzn. Helvetica, Times New Roman) czcionki kodowane Latin2/3/4/5 czteroznakowe czcionki kodowane Latin2/3/4/5 zestawy znaków Latin2/3/4/5 o rozdzielczości 240 piksli zestawy znaków Latin2/3/4/5 o rozdzielczości 300 piksli czcionki kodowane Symbols czteroznakowe czcionki kodowane Symbols zestawy znaków Symbols o rozdzielczości 240 piksli zestawy znaków Symbols o rozdzielczości 300 piksli zestaw znaków laotańskich o rozdzielczości 240 piksli zestaw znaków laotańskich o rozdzielczości 300 piksli laotańskie czcionki kodowane czteroznakowe laotańskie czcionki kodowane laotańskie czcionki wektorowe AFP czcionki kodowane dla laotańskich czcionek wektorowych AFP czcionki kodowane dla laotańskich czcionek wektorowych tajskie czcionki kodowane czteroznakowe tajskie czcionki kodowane zestawy znaków tajskich o rozdzielczości 300 piksli zestawy znaków tajlandzkich o rozdzielczości 300 piksli tajlandzkie czcionki wektorowe AFP Czcionki kodowane dla tajlandzkich czcionek wektorowych AFP czteroznakowe czcionki kodowane dla tajlandzkich czcionek wektorowych zestawy znaków produktu BookMaster o rozdzielczości 240 piksli

Rozdział 6. Czcionki

65

QFNT300BM QFNTOLNAPL QFNTCFOAPL QFNTCO4APL QFNTOLNARA QFNTCFOARA QFNTCO4ARA QFNTOLNBM QFNTOLNCYR QFNTCFOCYR QFNTCO4CYR QFNTOLNHEB QFNTCFOHEB QFNTCO4APL QFNTOLNKAT QFNTCFOKAT QFNTCO4KAT QFNTOLNLA1 QFNTCFOLA1 QFNTCO4LA1 QFNTOLNLA2 QFNTCFOLA2 QFNTCO4LA2 QFNTOLNOCR QFNTCFOOCR QFNTCO4OCR QFNTOLNSYM QFNTCFOSYM QFNTCO4SYM

zestawy znaków produktu BookMaster o rozdzielczości 300 piksli czcionki wektorowe AFP APL czcionki kodowane dla czcionek wektorowych AFP APL czteroznakowe czcionki kodowane dla czcionek wektorowych AFP APL arabskie czcionki wektorowe AFP czcionki kodowane dla arabskich czcionek wektorowych AFP czteroznakowe czcionki kodowane dla arabskich czcionek wektorowych AFP czcionki wektorowe AFP BookMaster greckie czcionki wektorowe AFP czcionki kodowane dla greckich czcionek wektorowych AFP czteroznakowe czcionki kodowane dla greckich czcionek wektorowych AFP hebrajskie czcionki wektorowe AFP czcionki kodowane dla hebrajskich czcionek wektorowych AFP czteroznakowe czcionki kodowane dla hebrajskich czcionek wektorowych AFP czcionki wektorowe Gothic Katakana AFP czcionki kodowane dla czcionek wektorowych Gothic Katakana AFP czteroznakowe czcionki kodowane dla czcionek wektorowych Gothic Katakana AFP czcionki wektorowe AFP Latin1 czcionki kodowane dla czcionek wektorowych AFP Latin1 czteroznakowe czcionki kodowane dla czcionek wektorowych AFP Latin1 czcionki wektorowe AFP Latin2/3/5 czcionki kodowane dla czcionek wektorowych AFP Latin2/3/5 czteroznakowe czcionki kodowane dla czcionek wektorowych AFP Latin2/3/5 czcionki wektorowe AFP OCR czcionki kodowane dla czcionek wektorowych AFP OCR czteroznakowe czcionki kodowane dla czcionek wektorowych AFP OCR czcionki wektorowe AFP Symbols czcionki kodowane dla czcionek wektorowych AFP Symbols czteroznakowe czcionki kodowane dla czcionek wektorowych AFP Symbols

Czcionki o rozdzielczości 240 piksli i 300 piksli mogą znajdować się w tej samej bibliotece pod warunkiem, że mają inne nazwy. Jeżeli czcionka o tych dwóch rozdzielczościach ma tylko jedną nazwę, obie czcionki muszą znaleźć się w dwóch różnych bibliotekach, ponieważ w jednej bibliotece nie może być dwóch pozycji o identycznej nazwie.

66

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Zastępowanie czcionek w systemie AS/400 System AS/400 próbuje drukować plik, nawet gdy ten nie ma wymaganej czcionki. W procesie zastępowania system AS/400 próbuje wybrać czcionkę, która da podobne, jeżeli nie identyczne, rezultaty. (Jeśli dla parametru FIDELITY wybrano wartość *ABSOLUTE, to aby system rozpoczął drukowanie, zgodność czcionki musi być całkowita.) Jeżeli drukarka obsługuje czcionki wbudowane oraz istnieje potrzebna czcionka wbudowana, zastąpienie nie będzie wykonane, a zadanie drukowania będzie kontynuowane. Jeżeli drukarka obsługuje czcionki wbudowane, ale nie posiada danej czcionki, zostanie użyta czcionka zastępcza. Na przykład, jeśli wymagana jest czcionka Letter Gothic (FGID 87) nie będąca czcionką wbudowaną drukarki, nastąpi wybór i załadowanie czcionki hosta z tabeli czcionek zastępczych. W tym przykładzie wybrany i załadowany zostanie zestaw znaków C0S0LR12 będący mapami bitowymi czcionki Letter Gothic. Jeśli wymagana czcionka jest czcionką hosta, jest ona określana przez zestaw znaków czcionki lub czcionkę kodowaną. Jeżeli drukarka nie obsługuje czcionek ładowalnych z systemu (np. przy drukarkach uderzeniowych) i istnieje odpowiednia czcionka wbudowana, to właśnie ona jest używana. Jeżeli nie ma odpowiedniej czcionki i określony jest parametr FIDELITY(*ABSOLUTE), zadanie drukowania zostaje wstrzymane. Jednak jeśli wartością tego parametru jest *CONTENT, zostaje dokonane zastąpienie wymaganej czcionki przez czcionkę najbardziej do niej zbliżoną. Jeżeli drukarka nie obsługuje czcionek ładowalnych z systemu i gdy danej czcionki nie można znaleźć (poprzez przeszukiwanie bibliotek czcionek w liście bibliotek) lub ma ona niewłaściwą rozdzielczość, następuje próba zastąpienia jej przez czcionkę wbudowaną. Jeżeli nie ma dokładnego odpowiednika, zadanie drukowania będzie wstrzymane. W każdym przypadku, kiedy dochodzi do zastępowania wymaganych czcionek czcionkami zastępczymi, w protokole zostaje umieszczony odpowiedni komunikat informacyjny. Publikacja IBM AS/400 Printer Device Programming (SC41-5713) zawiera tabele czcionek oraz listy zastępowania. W wersjach OS/400 poprzedzających V4R2, po każdej wymianie czcionki wyświetlany był komunikat informujący o prawidłowości tego procesu. Obecnie jest możliwe pomijanie komunikatów informujących o udanym zastąpieniu czcionki. Aby pomijać takie komunikaty, dla parametru FNTSUBMSG komendy CHG/CRTPSFCFG należy wybrać *NO. Komunikaty informujące o niepowodzeniu procesu zastępowania czcionek będą wyświetlane niezależnie od wartości parametru FNTSUBMSG. Jeśli wyświetlane mają być wszystkie komunikaty, dla parametru FNTSUBMSG należy wybrać wartość *YES.

Odnajdywanie czcionek Kiedy czcionka jest określona bez kwalifikatora biblioteki, w celu odnalezienia czcionki przeszukiwane są następujące biblioteki: ¹ lista bibliotek zadań (interaktywnych lub wsadowych), ¹ systemowe biblioteki czcionek, – QFNTCPL

Rozdział 6. Czcionki

67

Ta biblioteka jest dostarczana wraz z systemem operacyjnym. Zawiera ona zestaw kompatybilnych czcionek AFP o rozdzielczości 240 piksli; – QFNT01-QFNT19, – QFNT61-QFNT69. Rys. 19 przedstawia listę bibliotek widzianą przez program piszący drukarki AFP.

Rysunek 19. Lista bibliotek

Aby utworzyć bibliotekę zasobów (zawierającą czcionki, nakładki i segmenty strony), która będzie zawsze dostępna dla wszystkich użytkowników, bez potrzeby umieszczania jej na konkretnej liście bibliotek, należy zmienić nazwę biblioteki na QFNTnn, gdzie nn przybiera wartości od 01 do 19 włącznie. Po zmianie nazwy biblioteki należy zatrzymać program piszący drukarki, a następnie uruchomić go ponownie w celu uaktualnienia listy bibliotek programu piszącego drukarki. Można zmienić listę przeszukiwanych bibliotek systemowych i określić listę przeszukiwanych bibliotek dla konkretnej drukarki przy użyciu obiektu konfiguracji PSF. Dla konkretnego urządzenia obiekt konfiguracji PSF pozwala podać dodatkowe parametry, które nie są dostępne w komendzie Create Device

68

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Description (CRTDEVPRT). Można między innymi określić listę bibliotek użytkownika (parametr USRRSCLIBL) i listę bibliotek urządzenia (parametr DEVRSCLIBL). W nowo utworzonym obiekcie konfiguracji PSF wartość domyślna dla list bibliotek użytkownika i urządzenia jest taka sama, jak w powyższym przykładzie. Lepiej jest używać dla bibliotek czcionek parametru *LIBL niż podawać nazwę konkretnej biblioteki, gdyż ogranicza to wybór czcionki do jednej rozdzielczości. Jeżeli aplikacja zarówno drukuje na drukarce o rozdzielczości 300 piksli, jak i wysyła faksy, wymagane są czcionki o rozdzielczości 300 i 240 piksli, ponieważ faks działa wyłącznie w rozdzielczości 240 piksli. Jeżeli następnie zostanie podany kwalifikator biblioteki, wyeliminuje to jedną z wymaganych wersji czcionek (240 lub 300 piksli). V3R2 umożliwia rozszerzoną obsługę bibliotek czcionek poprzez listę bibliotek zasobów sprzętowych.

Określanie listy bibliotek zasobów użytkownika Lista bibliotek zasobów użytkownika umożliwia podanie nazw bibliotek, które mają być przeszukiwane w celu znalezienia zasobów czcionki i zasobów AFP. Przy próbie odnalezienia zasobów AFP wymaganych przez wydruk, najpierw przeszukiwana jest lista bibliotek zasobów użytkownika, a następnie lista bibliotek zasobów sprzętowych. W wersji 4 wydanie 4 wartość *PRTF nie jest już poprawną wartością parametru USRRSCLIBL. Obiekty konfiguracyjne PSF poddane migracji z innych wydań, które zostały utworzone z wartością USRRSCLIBL(*PRTF) są obsługiwane tak samo jak we wcześniejszych wydaniach, jeśli nowy parametr USSRSCLIBL w pliku opisu wydruku ma wartość *DEVD. Jeśli zostanie uruchomiona komenda CHGPSFCFG z USSRSCLIBL (*DEVD), w miejscach, w których zostałaby w wcześniejszym wydaniu wyświetlona wartość *PRTF zostanie wyświetlona wartość *SAME. W liście bibliotek zasobów użytkownika można podać następujące wartości: *JOBLIBL

Do odnajdywania zasobów AFP używana jest lista bieżących bibliotek zadania, które utworzyło wydruk. Podczas tworzenia wydruku lista bibliotek zadania zostaje zachowana. Przy każdym tworzeniu nowego wydruku, lista bibliotek zadania zostaje zachowana. Jest to wartość domyślna.

*CURLIB

Do wyszukiwania zasobów AFP używa się biblioteki bieżącej zadania, które utworzyło wydruk z biblioteki. Jeżeli nie istnieje biblioteka bieżąca zadania, używana jest biblioteka QGPL.

*NONE

Do odnajdywania zasobów AFP nie będzie użyta lista bibliotek zasobów użytkownika. Użyta będzie wyłącznie lista bibliotek zasobów sprzętowych.

Rozdział 6. Czcionki

69

Określenie listy bibliotek zasobów sprzętowych Lista bibliotek zasobów sprzętowych umożliwia podanie nazw bibliotek, które mają być przeszukiwane w celu odnalezienia zasobów AFP. Przy próbie odnalezienia zasobów AFP wymaganych przez wydruk, najpierw przeszukiwana jest lista bibliotek zasobów użytkownika, a następnie lista bibliotek zasobów sprzętowych. W liście bibliotek zasobów sprzętowych można podać następujące wartości: *DFT

Oznacza, że w celu odnalezienia zasobów AFP będą przeszukiwane następujące biblioteki (jeżeli znajdują się w systemie): ¹ QFNTCPL, ¹ QFNT01 - QFNT19, ¹ QFNT61 - QFNT69.

Nazwy bibliotek zasobów sprzętowych Jest to lista zawierająca do 30 nazw bibliotek, które będą przeszukiwane w celu odnalezienia zasobów AFP. Używanie listy bibliotek zasobów użytkownika i listy bibliotek zasobów sprzętowych daje podwójną korzyść. Pozwala to zdefiniować jeden zbiór bibliotek dla drukarki o rozdzielczości 240 piksli, a drugi zbiór bibliotek dla drukarki o rozdzielczości 300 piksli. Daje to jednocześnie pewność, że biblioteki, zawierające zasoby wymagane przez konkretne zadanie lub drukarkę, znajdują się na liście bibliotek, które będą używane przez PSF. Używanie list bibliotek może również podnieść wydajność, ponieważ można na nich umieścić tylko te biblioteki, które mają być przeszukiwane, a pominąć biblioteki, które nie mają być przeszukiwane. AS/400 CL Reference i AS/400 Printer Device Programming podają więcej informacji o obiektach konfiguracji PSF.

Używanie czcionek w aplikacjach systemu AS/400 A oto podsumowanie przedstawionych do tej pory wiadomości o czcionkach obsługiwanych w systemie AS/400: ¹ Czcionki rastrowe i wektorowe: Używane są czcionki rastrowe o rozdzielczości 240 i 300 piksli i niezależne od rozdzielczości czcionki wektorowe. ¹ Czcionki o stałej szerokości i typograficzne: Czcionki o stałej szerokości mają takie same, a typograficzne - różne szerokości. Czcionki typograficzne są bardziej czytelne i efektywne. Czcionek o stałej szerokości używa się w kolumnach, gdzie wymagane jest zachowanie równych marginesów z prawej i lewej strony. ¹ Czcionki wbudowane i czcionki komputera AS/400: Czcionki mogą znajdować się w drukarce, w bibliotekach czcionek systemu AS/400 lub być w razie potrzeby ładowane. ¹ Gotowe czcionki: System operacyjny OS/400 udostępnia kilka standardowych czcionek, takich jak Courier, Gothic i Prestige (tylko o rozdzielczości 240 piksli). AFP Font Collection udostępnia duży zestaw czcionek AFP, jak również opcjonalnie, programy dla OS/400 do tworzenia własnych czcionek. ¹ Struktura czcionek: Zestawy znaków zawierają znaki w formie map bitowych lub danych o konturach (czcionki wektorowe). W zestawie znaków strona

70

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

kodowa przyporządkowuje zawartym w niej liczbom szesnastkowym informacje dotyczące odpowiednich znaków. Czcionki kodowane łączą w pary zestaw znaków i stronę kodową. ¹ Biblioteki czcionek i listy bibliotek: Czcionki mogą być przechowywane w dowolnej bibliotece systemu AS/400. W praktyce czcionki są zazwyczaj przechowywane w bibliotekach QFNTxxxx. Do odnajdywania czcionek można używać list bibliotek standardowych. Są również listy bibliotek opisów urządzeń i drukarek. ¹ Wybór i zastępowanie czcionek: Jeżeli nie ma odpowiedniej czcionki w systemie AS/400, zostanie użyta czcionka wbudowana drukarki i na odwrót. Jak aplikacje drukujące systemu AS/400 używają czcionek? Dla plików opisu wydruku używana czcionka ma zastosowanie w całym pliku. Czcionki wybiera się przez FGID, zestaw znaków lub czcionkę kodowaną. Dla formatowania wydruków DDS czcionki mogą być określane z poziomu zadania, zapisu lub pola. W tym przypadku czcionki wybiera się także przez FGID, zestaw znaków lub czcionkę kodowaną. Advanced Print Utility ma bazę danych czcionek, która pomaga w wyborze czcionek. Czcionki wybiera się podobnie jak w aplikacjach działających w komputerach PC – należy podać nazwę, styl i stopień. Na tej podstawie APU wybierze odpowiedni zestaw znaków i stronę kodową. Overlay Utility i Print Format Utility tworzą tabelę czcionek, która jest pomocna w wyborze czcionek. Elementem takiej tabeli może być identyfikator FGID, zestaw znaków lub czcionka kodowana. AFP Toolbox i definicje strony określają zestawy znaków i czcionki kodowane, które mają być użyte podczas formatowania wydruków. OfficeVision obsługuje czcionki tylko przez FGID (można jednak uzyskać czcionki AS/400 przez wybranie nie istniejącego identyfikatora FGID; po czym nastąpi zastąpienie i uzyskanie wymaganej czcionki). Facsimile Support używa wyłącznie czcionek o rozdzielczości 240 piksli, jako że proces faksowania emuluje drukarkę IBM 3812 (drukarka o rozdzielczości 240 piksli).

Rozdział 6. Czcionki

71

72

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 7. Obraz rastrowy i grafika wektorowa Obraz rastrowy i grafika wektorowa są kluczowymi elementami przy tworzeniu aplikacji zaawansowanego elektronicznego drukowania i prezentacji. W pewnych przypadkach, np. przy stosowaniu ozdobników graficznych, celem obrazu lub grafiki jest poprawienie wyglądu wydruku i uzyskanie efektownego dokumentu. Obraz (np. znak firmowy) może być istotnym elementem dokumentu firmowego. W innych zastosowaniach, takich jak wzór czeku w wyciągu bankowym, obraz jest częścią aplikacji. Najczęstszymi zastosowaniami obrazu i grafiki w aplikacjach systemu AS/400 są: ¹ znak firmowy używany w dokumentach, ¹ elektroniczny podpis, ¹ ozdobnik graficzny, np. obrazek używany w przykładowej aplikacji firmy Super Sun Seeds (patrz Rozdział 11, “Używanie DDS (Data Description Specifications)” na stronie 131), ¹ obraz dokumentu, np. wzór czeku lub list przewozowy, ¹ grafika wektorowa, np. wykres kołowy lub słupkowy. Rys. 20 na stronie 74 przedstawia stronę przykładowej faktury firmy Super Sun Seeds, która zawiera obraz rastrowy (znak firmowy Super Sun Seeds) oraz grafikę wektorową (wykres kołowy). W rzeczywistości jest tam więcej grafiki wektorowej niż ten jeden wykres kołowy. Na przykład linie i ramki w formularzu faktury są również elementami grafiki wektorowej.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

73

Rysunek 20. Przykładowa strona faktury z obrazem rastrowym i grafiką wektorową

Obrazy rastrowe i grafika wektorowa w wydrukach AFP Wydruk AFP może zawierać zarówno grafikę wektorową, jak i obrazy rastrowe. Obrazy można wprowadzać z zewnętrznych dokumentów źródłowych, a grafiki tworzyć w komputerze. W wielu przypadkach nazw tych używa się zamiennie, ale w aplikacjach przetwarzających dane mają one inne znaczenia. Termin obraz odnosi się zazwyczaj do kopii wprowadzonej z zewnętrznego dokumentu źródłowego. Dokumentem źródłowym może być fotografia, rysunek, podpis, strona drukowana lub strona napisana odręcznie. Są one najczęściej wprowadzane za pomocą skanera. Termin grafika odnosi się do danych graficznych, które tworzone są w komputerze. Aplikacje AS/400 tworzące dane graficzne, to: ¹ Business Graphic Utility/400, ¹ GDDM/400, ¹ Advanced Function Printing Utilities for AS/400. Aplikacje wykorzystujące grafikę wektorową pozwalają tworzyć figury przy użyciu linii lub generować wykresy na podstawie danych liczbowych. Powstała grafika może być zarówno zwykłą ramką w formularzu elektronicznym, jak również złożonym rysunkiem technicznym.

74

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Obraz rastrowy i grafikę wektorową różni też sposób przechowywania danych. Obraz rastrowy przechowuje się w postaci cyfrowej. Bez względu na konkretny format pliku z obrazem, jest on zawsze reprezentowany przez łańcuch bitów, który odpowiada dokładnemu rozkładowi punktów na stronie, wymaganemu do odtworzenia tego obrazu. Jeżeli obraz jest przechowywany jako pełny łańcuch bitów, jest on nazywany obrazem rastrowym lub mapą bitową. Istnieją metody redukcji danych, które pozwalają zmniejszyć ilość pamięci wymaganej do zapisania obrazu. Jest on wtedy nazywany obrazem skompresowanym. Wygląd obrazu jest ściśle związany z rozdzielczością, przy której go utworzono. Obraz zeskanowany przy jednej rozdzielczości, a drukowany przy innej zmieni wielkość, prawdopodobnie również proporcje, chyba że wykonane zostaną pewne czynności kompensujące. Grafika przechowywana jest w postaci wektorowej. Przypomina ona równania matematyczne. Grafika wektorowa składa się z poleceń drukowania linii, kątów i okręgów. Wielkość końcowego wydruku można różnicować poprzez modyfikację równań wektorowych. Dzięki temu grafikę wektorową można łatwo skalować. Poza tym zajmuje ona stosunkowo mało pamięci. W Zaawansowanych Funkcjach Prezentacji elementy graficzne pojawiają się przy rysowaniu linii i ramek, które tworzą formularze elektroniczne, przy poleceniach rysowania dla czcionek skalowalnych i wektorowych oraz przy wykresach słupkowych i kołowych utworzonych przy użyciu Business Graphic Utility/400 i GDDM/400.

Terminy związane z obrazami rastrowymi i grafiką wektorową Poniżej przedstawiono terminy często pojawiające się przy pracy z obrazami rastrowymi i grafiką wektorową: Dwukolorowy Obraz rastrowy składa się wyłącznie z czarnych i białych piksli. Piksel bitowy jest reprezentowany przez pojedynczy bit. Większość drukarek posługuje się tym sposobem reprezentacji obrazu. Kadrowanie (clip) Obcinanie informacji o tych fragmentach obrazu, które znajdują się poza danym obszarem. Kompresja obrazu Zmniejszenie wielkości pliku danych obrazu, tak aby zajmował mniej przestrzeni dyskowej i aby do jego wysyłania i drukowania używać mniej zasobów systemowych i zasobów drukarki. Powszechnie używanymi metodami kompresji są standardy CCIT/3 i CCIT/4. Cięcie (crop)

W aplikacjach multimedialnych wycinanie lub odcinanie.

Format pliku

Sposób fizycznego przechowywania danych obrazu w pliku. Na przykład struktura nagłówka obrazu i sposób przechowywania włąściwych danych obrazu. Każdy format pliku z obrazem ma własną strukturę, która pozwala programom pracującym z obrazem rozpoznać używany format.

Rozdział 7. Obraz rastrowy i grafika wektorowa

75

Segment strony Ogólny termin określający obraz w AFP. Obiekt określający segment strony jest obrazem IOCA zawartym w "opakowaniu" obiektu AS/400. Pel

Skrót terminu “picture element” - “element obrazu.” Najmniejszy adresowalny element obrazu.

Piksel

Synonim terminu pel. Jest to termin częściej używany w języku polskim.

Raster

W grafice komputerowej jest to określony układ linii, który jednolicie pokrywa przestrzeń roboczą wyświetlonego miejsca.

Rozdzielczość Liczba piksli na jednostkę długości, określona dla urządzenia wyświetlającego bądź czytającego obraz, tj. skanera, monitora lub drukarki. Najczęstsza rozdzielczość dla drukarek uderzeniowych to 144 piksli (lub punktów na cal - dpi), a dla skanerów i innych drukarek to 300 i 600 piksli. Skalowanie

W grafice komputerowej powiększanie całości lub części wyświetlanego obrazu.

Skaner

Urządzenie do przekształcania fotografii lub wydrukowanego obrazu na postać cyfrową.

Opakowanie

Informacje znajdujące się przed i za obiektem zawierającym obraz. Umożliwiają dostosowanie się do konkretnej struktury dokumentu.

Formaty plików obrazów Poniżej przedstawiono najczęściej stosowane formaty plików do przechowywania danych obrazów przy użyciu piksli jednobitowych:

76

BMP

Prosty format najczęściej używany w monitorach lub gotowych obrazach dostarczonych z oprogramowaniem i innych. BMP jest rzadko kompresowany. Dwa pierwsze bajty obrazu zawierają sygnaturę X'4D42'.

CGM

Computer Graphics Metafile. Standard przemysłowy do tworzenia grafiki.

EPS

Encapsulated Postscript. Podzbiór języka opisu strony Postscript firmy Adobe. EPS obsługuje zarówno formaty rastrowe, jak i wektorowe.

IM1

Format IPDS dla nie skompresowanych obrazów rastrowych.

IMDS

Strumień Danych Obrazu. Złożony format obrazu, częściej znany jako IOCA.

IOCA

Standard Struktury Obiektu z Obrazem. Może być kompresowany lub nie. Znany także jako IO1.

PCX

Prosty format najczęściej używany w monitorach, gotowych obrazach dostarczonych z oprogramowaniem i grafice odręcznej. Pierwszy bajt zawiera sygnaturę X'0A'.

TIFF

Tag Image File Format. Najpopularniejszy format pliku obrazu. Pierwsze dwa bajty obrazu zawierają sygnaturę “II” lub “MM.” Format kompatybilny z wieloma platformami dla komputerów osobistych.

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Kompresja obrazu Skanery mają najczęściej rozdzielczość od 100 do 1200 piksli, czasem wyższą. W przypadku prostych dwukolorowych obrazów bitowych przechowywanie strony 8,5 na 11 cali w rozdzielczości 300 piksli wymaga ponad miliona bajtów. Obrazy kolorowe i w odcieniach szarości zajmują odpowiednio więcej pamięci. Co więcej, wyświetlenie lub wydrukowanie obrazów nie skompresowanych bardziej obciąża system. Metody kompresji obrazu rozpoznają powtarzające się wzorce oraz mogą znacząco zmniejszyć wielkość pamięci obrazu. Łatwiej jest również przesyłać obraz skompresowany do drukarki. Drukarki IPDS skutecznie rozpakowują skompresowane obrazy. Drukarki IPDS obsługują cztery różne metody kompresji obrazu: ¹ CCIT Group 3, standard dla faksów, ¹ CCIT Group 4, standard dla skanerów, ¹ MMR, metoda używana przez skanery IBM, ¹ ABIC, metoda kompresji używana przy obsłudze czeków i dokumentów finansowych. Metody kompresji są najbardziej efektywne przy obrazach, które mają dużo jednolitych czarnych i białych obszarów. Są one mniej efektywne przy fotografiach. Wracając do przykładu zeskanowanego obrazu 8,5 na 11 cali, możliwa jest kompresja takiego obrazu do 1/10 jego wielkości (100.000 lub mniej bajtów), gdyby był to obraz o dużym kontraście (z wieloma czarnymi i białymi obszarami). Obrazy są zazwyczaj przechowywane w systemie AS/400 w dwóch formatach: IOCA i IM1. Wszystkie drukarki IBM obsługują obrazy w formacie IM1, a prawie wszystkie nowe drukarki IPDS obsługują obrazy w formacie IOCA, który stał się standardem. Obrazy w aplikacjach AFP są przechowywane jako segmenty stron. Obrazy w OfficeVision/400 posiadają format IOCA i są przechowywane w folderach. Obrazy w ImagePlus/400 i Workfolder Application Facility/400 również posiadają format IOCA i są przechowywane w folderach. Oprócz kompresji obrazy w formacie IOCA: ¹ mogą być umieszczane na stronie w dowolnej pozycji, ¹ są niezależne od rozdzielczości, ¹ mogą być skalowane, powiększane lub zmniejszane przez drukarkę do dowolnych wielkości, ¹ mogą być obracane przez drukarkę, ¹ mogą być przycinane przez drukarkę tak, aby wydrukować tylko część obrazu.

Tworzenie obrazów Utworzenie obrazu dla aplikacji drukowania systemu AS/400 wymaga kilku kroków od zeskanowania dokumentu źródłowego do utworzenia segmentu strony. Są to: 1. Skanowanie obrazu źródłowego. 2. Retusz zeskanowanego obrazu.

Rozdział 7. Obraz rastrowy i grafika wektorowa

77

3. Konwersja obrazu do formatu IOCA. 4. Ładowanie pliku w formacie IOCA do systemu AS/400. 5. Kompilowanie obiektu segmentu strony. Uwaga: IBM oferuje usługi polegające na tworzeniu obrazów dla aplikacji systemu AS/400.

Skanowanie obrazów Skanowanie jest procesem przekształcania obrazu źródłowego w postać cyfrową. Niektóre programy obsługujące ten proces wpisują obraz cyfrowy do pliku w jednym ze standardowych formatów (np. TIFF). Inne przekazują obraz cyfrowy bezpośrednio do programu do edycji obrazów. Przy skanowaniu bardzo istotna jest jakość dokumentu źródłowego. W przypadku znaku firmowego Super Sun Seeds użyta została specjalna, czarno-biała reprodukcja o dużym kontraście, nadająca się do fotograficznego kopiowania lub skanowania. W przypadku podpisów również będzie potrzebny duży kontrast. Najlepiej będą skanowane podpisy wykonane czarnym flamastrem na białym papierze. Uwaga: Skanowanie powinno być przeprowadzone w tej samej rozdzielczości, w jakiej obraz będzie drukowany.

Retusz obrazów Aby obrazy, które mają potem stanowić część dokumentów elektronicznych, stały się wyraźne i ostre, wymagają zazwyczaj retuszu. W procesie retuszowania usuwa się niedoskonałości powstałe podczas procesu skanowania. Istnieje duży wybór oprogramowania do edycji obrazu. Wiele programów dla Windows i OS/2 służących do edycji obrazów obsługuje różne formaty. Wiele programów (np. ElixirImage lub ISIS Image) jest częścią systemów używanych do tworzenia obrazów i formularzy AFP. Niezależnie od narzędzia, retusz obrazów polega na dodawaniu lub odejmowaniu czarnych i białych piksli w celu stworzenia ostrego, czystego obrazu. Rys. 21 na stronie 79 przedstawia obraz rastrowy znaku firmowego Super Sun Seeds zeskanowanego do ImageEdit (program zarządzania obrazami firmy ISIS). Większość systemów takich jak ImageEdit ma wiele narzędzi do retuszu obrazów. Dysponują one możliwością zmiany poziomu ziarnistości, co umożliwia dobranie odpowiedniej rozdzielczości.

78

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 21. Zeskanowany do ImageEdit obraz rastrowy znaku firmowego Super Sun Seeds

Ponieważ obraz znaku firmowego Super Sun Seeds będzie używany w rozdzielczości 300 piksli, na każdym calu kwadratowym będzie 90.000 punktów (piksli). Dlatego, aby uzyskać pożądany efekt, niezbędne jest powiększenie tego obrazu.

Rysunek 22. Powiększenie obrazu rastrowego znaku firmowego Super Sun Seeds

Rys. 22 pokazuje, jak wyglądają wiśnie ze znaku firmowego na obrazie rastrowym po ośmiokrotnym powiększeniu. Wiśnie na Rysunku 30 nie mają już tak okrągłego kształtu jak na Rysunku 29. Przy takim powiększeniu każdy układ punktów, który nie jest dokładnie poziomy lub pionowy, będzie widoczny w postaci “schodów” .

Rozdział 7. Obraz rastrowy i grafika wektorowa

79

Należy więc możliwie najlepiej wygładzić ten zarys oraz usunąć niepotrzebne piksle. Istnieje kilka wyjątków od powyższego procesu “pełnego retuszu”: ¹ Z podpisów (w dokumentach prawnych) powinny być usuwane wyłącznie niepotrzebne czarne i białe piksle. ¹ Obrazy, które nie zostały zeskanowane (np. gotowe obrazy udostępniane przez programy narzędziowe), nie wymagają retuszu. ¹ Znaki wodne, czyli obrazy w odcieniach szarości, które mają być wkomponowane w tło dokumentu elektronicznego, nie wymagają retuszu. ¹ Dokumentów takich jak wzory czeków nie retuszuje się. Wymiary obrazu: Czasami jeden obraz potrzebny jest w kilku różnych wielkościach. Przykładowo znak firmowy może mieć różne wielkości w różnych dokumentach. Są dwa sposoby podejścia do problemu: ¹ Można opracować obrazamy źródłowe w kilku wielkościach i dla każdego z nich przejść cały proces tworzenia obrazu (skanowanie, retusz, ładowanie, tworzenie obiektu). W wyniku tego uzyskuje się oddzielne segmenty strony, wykorzystywane przez różne odwołania znajdujące się w dokumencie. ¹ Można zeskanować i wyretuszować jeden dokument, a następnie przy pomocy oprogramowania do edycji obrazów utworzyć pozostałe. Najlepiej retuszować kopię o największej wielkości. Większość obrazów traci na jakości podczas powiększania. Resource Management Utility, moduł oprogramowania AFP Utilities, umożliwia skalowanie obiektów obrazów w AS/400. Większość podobnego oprogramowania dla komputerów PC również umożliwia skalowanie obrazów. Także w tym przypadku uzyskuje się wiele segmentów stron. Orientacja obrazu: Inną kwestią związaną z obrazami jest orientacja, czyli kierunek obrazu względem głównego kierunku strony. Mamy cztery orientacje obrazu: zero, 90, 180 i 270 stopni. Określa je się także jako orientację poprzeczną, w dół, odwróconą i w górę. W większości drukarek strona w formacie poziomym jest zorientowana pod kątem 90 stopni w stosunku do standardowego kierunku papieru. W takim przypadku obraz, aby został wydrukowany w prawidłowy sposób, również musiałby być zorientowany pod kątem 90 stopni. Podobnie jak w przypadku wielkości obrazu, dostępne są możliwości uzyskiwania różnych orientacji obrazu. Resource Management Utility tworzy segmenty strony w dowolnej z czterech orientacji. Większość oprogramowania dla komputerów PC również ma takie możliwości. W wyniku tego można uzyskać do czterech obiektów segmentów strony dla danego obrazu.

80

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Konwersja obrazów do formatu IOCA Na aktualnie omawianym etapie obraz dostępny jest w edytorze obrazu lub zapisany w postaci pliku obrazu. Sterownik AFP Printer Driver for Windows umożliwia “drukowanie” obrazu do pliku w formacie IOCA. Plik ten można wpisać bezpośrednio do folderu w systemie AS/400. Sterownik daje również możliwość kompresowania i kadrowania obrazu. Systemy formatów AFP, takie jak Image i ElixirImage firmy ISIS, również udostępniają funkcje do konwersji obrazu do formatu obrazu AFP, czyli IOCA. Ponadto są programy do przetwarzania obrazów, takie jak Hijaak Pro i Graphic Converter for Windows, które pracują z wieloma formatami obrazu i umożliwiają konwersję do formatu IOCA. Jeśli segment strony tworzony jest przy użyciu narzędzia Resource Management Utility programu Advanced Function Printing Utilities for AS/400, dane wejściowe muszą być w formacie IOCA.

Tworzenie segmentu strony w formacie IOCA przy użyciu sterownika AFP Printer Driver for Windows Poniżej opisany jest proces tworzenia pliku obrazu (w formacie IOCA), a następnie przetwarzanie tego pliku na segment strony w formacie IOCA przy użyciu sterownika AFP Printer Driver for Windows. Na początku należy wykonać standardowe procedury w celu zainstalowania sterownika AFP Printer Driver for Windows. Teraz można ustawić sterownik i użyć go do drukowania pliku. Poniższy przykład odwołuje się do programu Windows Paintbrush. Proces ten będzie jednak podobny przy innych aplikacjach tego typu dla Windows.

Ustawianie sterownika AFP Printer Driver for Windows 1. Wybierz Plik (File) z paska menu Paintbrush. 2. Wybierz Ustawienie drukarki (Print setup). 3. Przewijaj listę drukarek i podświetl AFP 300 on FILE (AFP 300 do pliku) lub zainstalowane urządzenie AFP. 4. Wybierz Opcje (Options). 5. W polu output type (typ wydruku) podświetl PAGE SEGMENT (Segment strony). 6. Wybierz OK w oknie dialogu Opcje (Options). 7. Wybierz OK w oknie dialogu Ustawienie drukarki (Printer Setup). Teraz można już drukować obraz; zamiast to robić zapisz go jednak do pliku w formacie segmentu strony AFP.

Zapisanie pliku z segmentem strony 1. Wybierz Plik (File) z paska menu Paintbrush. 2. Wybierz Drukuj (Print). 3. Wybierz Część (Partial) (pozwoli to utworzyć segment strony przycięty do wielkości rzeczywistego obrazu, a nie pełną stronę). 4. Wybierz OK. 5. Pojawi się okno Paintbrush z danym obrazem. Używając myszy, narysuj ramkę dookoła obrazu dokładnie tak, jak chcesz go przyciąć.

Rozdział 7. Obraz rastrowy i grafika wektorowa

81

6. Gdy program zapyta o nazwę pliku, podaj nazwę konkretnego, ogólnie dostępnego folderu. Przykładowo po wpisaniu i:\qdls\resource\sunlogo.psg plik o nazwie sunlogo.psg zostanie wpisany do folderu resource na dysku i. Możesz także przesłać plik za pomocą FTP. 7. Wybierz OK. Zamiast przycinania obrazu przy pomocy ramki można wykonać jedną z poniższych czynności: ¹ Przed zaprojektowaniem obrazu przejść do opcji Ustawienie drukarki (Printer setup) i określić wielkość strony, która odpowiada wielkości obrazu. ¹ Użyć Clip Limits w Advanced Options w sterowniku AFP Printer Driver for Windows. Przy metodzie kadrowania wybierać wartość przesunięcia i wielkość obrazu. Ustawić marginesy tak, aby odpowiadały wielkości obrazu.

Ładowanie i kompilowanie obrazu Po utworzeniu pliku z obrazem, który znajduje się początkowo w folderze systemu AS/400, należy go najpierw przenieść do tymczasowego zbioru fizycznego, a następnie przetworzyć na obiekt typu segment strony systemu AS/400. Istnieją trzy metody wykonania tej procedury: ¹ Wprowadzanie pojedynczych (oddzielnych) komend. ¹ Utworzenie i użycie komendy SEGMENT. Dodatek I, “Komendy SEGMENT i OVERLAY w systemie AS/400” na stronie 361, podaje więcej informacji o komendzie SEGMENT. ¹ Użycie Resource Management Utility (Advanced Function Printing Utilities for AS/400). Pierwsza metoda wymaga użycia pojedynczych komend w następujący sposób: 1. Utworzenie bazy danych z zasobami Aby utworzyć zbiór do odbierania zasobów z PC, należy przejść do wiersza komend systemu AS/400 i użyć następującej komendy: CRTPF FILE(MYLIB/PAGESEG) RCDLEN(8201) LVLCHK(*NO) Proponowana długość rekordu wynosi 8201 (32766 jest długością maksymalną), a parametr sprawdzania poziomu musi być ustawiony na *NO. 2. Przeniesienie zasobu PC do bazy danych systemu AS/400 W celu przeniesienia zasobów PC do bazy danych systemu AS/400 należy skorzystać z komendy CPYFRMPCD. Rys. 23 na stronie 83 przedstawia ekran, który pojawia się po użyciu komendy CPYFRMPCD.

82

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Kopiowanie z Dokumentu PC (CPYFRMPCD) (Copy From PC Document (CPYFRMPCD)) Wpisz i naciśnij Enter. Z foldera . . . . . . . . . Do zbioru. . . . . . . . . . Biblioteka . . . . . . . . Z dokumentu . . . . . . . . Do podzbioru . . . . . . . . Wymiana lub dodanie rekordów Tablica konwersji. . . . . . Biblioteka . . . . . . . . Format danych PC . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

> resource____ > pageseg___ mylib_____ > sunlogo.img *FIRST____ *REPLACE > *NONE_____ __________ > *NOTEXT__

Nazwa Nazwa, *LIBL, *CURLIB Nazwa Nazwa, *FIRST,*FROMDOC *REPLACE, *ADD Nazwa, *DFT, *NONE Nazwa, *LIBL, *CURLIB *TEXT, *NOTEXT

Koniec F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

ˆ

˜

Rysunek 23. Ekran Kopiowanie z Dokumentu PC (CPYFRMPCD)

Z foldera

Wpisz nazwę systemu AS/400, do którego został skopiowany plik PC z obrazem.

Do zbioru

Wpisz nazwę utworzonego zbioru zasobów.

Z dokumentu

Wpisz nazwę dokumentu, który będzie kopiowany.

Tablica konwersji

Podaj *NONE, ponieważ zasób nie powinien być poddany konwersji.

Format danych PC

Podaj *NOTEXT, ponieważ zasób nie jest tekstem.

3. Utworzenie segmentu strony Aby utworzyć segment strony systemu AS/400 (typ obiektu *PAGSEG), należy użyć komendy CRTPAGSEG. Rys. 24 na stronie 84 pokazuje ekran, który pojawi się po wpisaniu komendy CRTPAGSEG.

Rozdział 7. Obraz rastrowy i grafika wektorowa

83

‡

—

Utworzenie Segmentu Strony (CRTPAGSEG) (Create Page Segment (CRTPAGSEG)) Wpisz i naciśnij Enter. Segment strony . Biblioteka . . Zbiór. . . . . . Biblioteka . . Podzbiór . . . . 'Opis' tekstowy.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

> SUNLOGO Nazwa > MYLIB_____ Nazwa, > PAGESEG___ Nazwa > MYLIB_____ Nazwa, *PAGSEG___ Nazwa, > Super Sun Seeds Logo

*CURLIB *LIBL, *CURLIB *PAGSEG _____________________

Koniec F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F13=Jak używać tego ekranu

F10=Dodatkowe parametry F24=Inne klawisze

F12=Rezygnacja

ˆ

˜

Rysunek 24. Ekran Utworzenie Segmentu Strony (CRTPAGSEG)

Segment strony systemu AS/400 został utworzony. Można go użyć z dowolną nakładką lub bezpośrednio w pliku opisu wydruku DDS. Można zautomatyzować powyższy proces poprzez użycie komendy SEGMENT. Ekran parametrów komendy SEGMENT jest pokazany poniżej.

‡

—

Tworzenie/Drukowanie Segmentu Strony (SEGMENT) (Create/Print Page Segment (SEGMENT)) Wpisz i naciśnij Enter. Folder . . . . . . . . . . . . . zasób Nazwa dokumentu . . . . . . . . sunlogo.psg Wartość znakowa Opis segmentu . . . . . . . . . Super Sun Seeds Logo Nazwa segmentu strony . . . . . sunlogo Wartość znakowa Biblioteka . . . . . . . . . . . sampler Wartość znakowa Wyświetlenie segmentu . . . . . *YES *NO, *YES Kolejka wydruków . . . . . . . . '*JOB ' Wartość znakowa Biblioteka wydruków . . . . . . '*LIBL' Wartość znakowa Zastąpienie starego segmentu . . *YES *NO, *YES Koniec

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

Rysunek 25. Ekran Tworzenie/Drukowanie Segmentu Strony (SEGMENT)

Komenda SEGMENT drukuje ponadto wydruk próbny nowego segmentu strony. Opcjonalnie można załadować Client Access/400 Viewer (w przypadku uruchamiania komendy na stacji roboczej klienta) i przejrzeć segment strony.

84

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

˜

Segmenty strony można też tworzyć przy użyciu narzędzia Resource Management Utility, dzięki któremu dostępny jest pełny system do zarządzania nakładkami i segmentami strony. Z głównego menu AFPU (GO AFPU) należy wybrać opcję 21 w sposób pokazany poniżej.

‡

AFPU IBM Advanced Function Printing Utilities for AS/400 Wybierz jedną z poniższych funkcji:

—

Overlay Utility 1. Praca z nakładkami źródłowymi 2. Praca ze zbiorami nakładek źródłowych Print Format Utility 11. Praca z definicjami PFD 12. Praca ze zbiorami definicji PFD 13. Podzbiór bazy danych wydruku 14. Wydruk podręcznika AFP Utilities Resource 21. 22. 23.

ˆ

Management Utility Konwersja do segmentu strony Praca z nakładkami Praca z segmentami strony

Numer opcji lub komenda ===> 21 F3=Wyjście F4=Prompt F9=Wczytanie

F12=Rezygnacja

F16=Menu Główne Systemu

˜

Rysunek 26. Ekran głównego menu AFPU

Po wybraniu opcji 21 pojawi się poniższy ekran:

‡

Konwersja do Segmentu Strony (Convert to Page Segment) Wpisz i naciśnij Enter. Segment strony . . . . . Biblioteka . . . . . . Typ obiektu źródłowego . Z foldera . . . . . . . Z dokumentu PC . . . . . Zmiana wielkości grafiki Kąt obrotu . . . . . . Uprawnienie . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

'Opis' tekstowy . . . . . . Zastąpienie . . . . . . . .

ˆ

F3=Wyjście F5=Odśwież

SUNLOGO *CURLIB 1 RESOURCE sunlogo.psg N 0 *LIBCRTAUT

—

Nazwa Nazwa, *CURLIB 1=Dokument PC, 2=Plik

Nazwa Y=Tak, N=Nie 0, 90, 180, 270 Nazwa, *LIBCRTAUT, *CHANGE *ALL, *USE, *EXCLUDE 'Super Sun Seeds Logo @ 0' Y Y=Tak, N=Nie Koniec

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 27. Ekran Konwersja do Segmentu Strony

Komenda Konwersja do Segmentu Strony (CVTPCDPAGS) tworzy segment strony w systemie AS/400 bezpośrednio z pliku z obrazem znajdującego się w folderze AS/400. Jak widać na ekranie można zmieniać wielkość obrazu i wybrać orientację

Rozdział 7. Obraz rastrowy i grafika wektorowa

85

obrazu. Resource Management Utility sugeruje również wykonanie próbnego wydruku nowo utworzonego segmentu strony.

Używanie obrazów rastrowych w systemie AS/400 Obraz w obiekcie typu segment strony systemu AS/400 można wbudować do wydruku aplikacji poprzez: ¹ przywołanie go w pliku opisu wydruku DDS, ¹ umieszczenie go w nakładce Advanced Function Printing Utilities for AS/400 (AFP Utilities), ¹ odwołanie do niego w obiekcie typu nakładka w systemie AS/400, ¹ umieszczenie go w aplikacji obsługującej drukowanie przy użyciu Print Format Utility z AFP Utilities, ¹ zdefiniowanie go przy użyciu Advanced Print Utility (APU), ¹ zdefiniowanie go w obiekcie definicji strony i formularza, ¹ włączenie go bezpośrednio do strumienia danych AFP, np. utworzonego przy użyciu AFP Toolbox, ¹ odwołanie się do niego w dokumencie OfficeVision/400. Kolejne rozdziały poświęcone aplikacjom opisują przykłady używania segmentów stron zawierających obraz.

Używanie grafiki wektorowej Graphical Data Display Manager (GDDM) i Business Graphics Utility (BGU) umożliwiają dodanie danych graficznych (np. wykresów kołowych lub słupkowych) do dokumentów elektronicznych. GDDM jest zestawem procedur wywoływanych z programu, służących do tworzenia poleceń i plików graficznych. BGU jest osobnym narzędziem do tworzenia danych graficznych na podstawie informacji zawartych w zbiorach baz danych. Obie aplikacje tworzą pliki, które można umieścić w wydrukach (przykładowo przy użyciu słowa kluczowego GDF w DDS).

86

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 8. Tworzenie kodów paskowych Kody paskowe to znaki AFP będące zbiorem równoległych kresek o różnych szerokościach i różnej szerokości odstępów pomiędzy nimi. Kombinacja kresek oraz odstępów tworzy pojedynczy znak, który może reprezentować numeryczny lub alfanumeryczny symbol produktu, części lub publikacji. Kody paskowy są odczytywane przez specjalne urządzenie zwane czytnikiem kodów lub skanerem. Skaner musi być zgodny z zastosowanym standardem odczytywanych kodów paskowych. Kody paskowe można tworzyć używając albo danych tekstowych prezentacji strumienia danych AFP (AFP Data Stream), albo obiektu z danymi kodu paskowego AFPDS. Obiekt z danymi kodu paskowego, który jest zbiorem pól o określonej strukturze, określa typ kodu paskowego (stosowany standard), jego wielkość i informację o rozmieszczeniu danych. Korzystając z obiektów z kodami paskowymi, można utworzyć wiele różnych standardów symbolik.

Terminologia związana z kodami paskowymi Poniższa lista wyjaśnia niektóre z podstawowych terminów używanych w aplikacjach korzystających z kodów paskowych. Współczynnik wymiaru Stosunek długości (lub wysokości) kreski do długości (lub szerokości) całego kodu paskowego. Paski ograniczające Poprzeczny pasek na górze i dole kodu paskowego. Częściowe wczytanie symbolu kodu paskowego, na przykład kodu typu Interleaved 2 of 5, może dać formalnie prawidłowy, ale błędny odczyt ze skanerów samorozróżniających. Paski ograniczające pomagają zapobiec takim błędom oraz zwiększają niezawodność odczytu. Uwaga: Skaner samorozróżniający to taki, który automatycznie określa, do jakiego standardu należy odczytywany kod paskowy. Znak kontrolny Rezultat pewnych matematycznych działań na znakach, znajdujący się na polu kodu paskowego. Używa się go do sprawdzania dokładności wprowadzenia danych w pole kodu oraz odczytu kodu paskowego. W kodzie paskowym może się znajdować 0, 1, 2, a czasem więcej znaków sprawdzających. Cyfra kontrolna Pełni tę samą funkcję, co znak kontrolny, lecz z ograniczeniem do liczb dziesiętnych. Kod ciągły Kod paskowy, w którym każdy kolejny znak zaczyna się bezpośrednio za poprzednim. Pomiędzy znakami nie ma żadnego odstępu ani przerwy. Przykładem ciągłego kodu paskowego jest kod Interleaved 2 of 5. Gęstość

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

Miara liczby znaków na cal lub milimetr opisująca dany kod paskowy. Kod paskowy o wysokiej gęstości zawiera większą ilość znaków na cal niż kod paskowy o niskiej gęstości.

87

Stosowany standard kodu paskowego określa jego gęstość. Czynnikami, które wpływają na gęstość kodu paskowego w ramach danego standardu, są: wielkość x (szerokość wąskiego paska) i stosunek paska szerokiego do wąskiego (stosunek szerokości szerokiego paska do szerokości wąskiego). Kod dyskretny Kod paskowy skonstruowany z grup kresek i odstępów reprezentujących pojedyncze znaki oraz z przestrzeni lub przerw oddzielających poszczególne grupy. Przerwa ta używana jest wyłącznie do oddzielenia znaków i nie zawiera żadnych danych. Rodzajem kodu dyskretnego jest kod Code 3 of 9. Stopień skuteczności pierwszego czytania Procent poprawnych odczytów kodu paskowego podczas pierwszego skanowania. Pożądane jest, aby ta skuteczność wynosiła 99% lub więcej. Wartość poniżej 85% nie jest zazwyczaj akceptowana. Interpretacja zrozumiała dla człowieka Możliwość interpretacji przez człowieka zdekodowanych znaków alfanumerycznych kryjących się w danym kodzie paskowym. Odstęp między znakami Przestrzeń pomiędzy znakami w standardzie dyskretnych kodów paskowych. Orientacja drabiny Taka orientacja kodu paskowego, w której kreski ułożone są równolegle do podstawy dokumentu (jak szczeble w drabinie). Bywa nazywana orientacją pionową (względem kierunku skanowania). Orientacja płotu Taka orientacja kodu paskowego, w której kreski ułożone są prostopadle do podstawy dokumentu (jak sztachety w płocie). Bywa nazywana orientacją poziomą (względem na kierunku skanowania). Martwa strefa Pusta przestrzeń przed i za kodem paskowym. Jest ona wymagana po to, aby aby umożliwić skanerowi rozpoznanie początku i końca kodu paskowego. Wielkość tej strefy wynosi zwykle 10 razy wymiar x lub 1/4 cala, zależnie od tego, co jest większe. Symbolika Nazwa standardu używanego do zdefiniowania kombinacji kresek i odstępów, stosowanej do kodowania danych. Stosunek szerokiego do wąskiego Stosunek szerokości szerokiej kreski lub odstępu do szerokości wąskiej kreski (wymiar x) lub odstępu w standardzie dwu-szerokościowym. Stosunek ten zawiera się zwykle w przedziale od 2:1 do 3:1. Wymiar X Szerokość (zwykle w tysięcznych cala) wąskiej kreski lub odstępu w danym standardzie kodów paskowych.

88

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Podstawy wiedzy o kodach paskowych Wszystkie kody paskowe, bez względu na zastosowany standard, tworzone są przy pomocy tych samych, podstawowych elementów. Rys. 28 przedstawia wspólne elementy wszystkich kodów paskowych.

Rysunek 28. Podstawowe elementy kodów paskowych

Standardy stosowane w kodach paskowych Stworzono wiele różnych typów standardów kodów paskowych, czyli sposobów organizacji kodowania. Do najpowszechniejszych standardów kodów paskowych należą m.in.: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

Code 3 of 9, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128, Uniwersalny Kod Produktów (UPC), EAN, Postnet, Royal Mail - brytyjski pocztowy kod paskowy, Japan Postal - japoński pocztowy kod paskowy, Australian Postal - australijski pocztowy kod paskowy.

Rozdział 8. Tworzenie kodów paskowych

89

Kod Code 3 of 9 Code 3 of 9 należy do standardu kodów dyskretnych, ponieważ każdy znak jest samodzielny i oddzielony od innych przestrzenią lub przerwą nie zawierającą danych. Skonstruowano go w ten sposób, że każdy znak składa się z 9-ciu elementów (licząc kreski i odstępy, ale nie licząc przerw międzyznakowych) i 3 z tych elementów są szerokie. Rys. 29 pokazuje przykład kodu w standardzie Code 3 of 9.

Rysunek 29. Kod Code 3 of 9

Przykład kodu paskowego Codabar Kod paskowy Codabar przedstawia cyfry od 0 do 9 plus 6 znaków. Znajdują się w nim cztery kody start/stop, które mogą zostać użyte w w dowolnej kolejności i do dodatkowego przechowywania danych. Kod Codabar jest niewrażliwy na rozmazywanie się tuszu i posługuje się kreskami i odstępami o 18 różnych szerokościach. Zwykle nie używa się go w nowych aplikacjach z powodu niskiej gęstości i ograniczonego zbioru znaków. Rys. 30 pokazuje przykład kodu w standardzie Codabar.

Rysunek 30. Przykład kodu paskowego Codabar

Kod Interleaved 2 of 5 Kod Interleaved 2 of 5 jest kodem należącym do standardu ciągłych kodów paskowych. Pomiędzy znakami nie ma przerw czy przestrzeni nie zawierających danych. Gdy kończy się jeden znak, rozpoczyna się następny. Kody 2 z 5 są wyłącznie cyfrowe i używają 5 elementów do reprezentacji pojedynczej cyfry. Dwa z pięciu elementów są szerokie. Kod Interleaved 2 of 5 przy pomocy ciemnych kresek przedstawia pierwszą liczbę, a następną przy pomocy jasnych odstępów pomiędzy nimi. Wszystkie odstępy reprezentujące jedną liczbę są przeplecione pomiędzy kreskami reprezentującymi drugą. Ze względu na swoją przeplotową konstrukcję, wartości tego kodu dają zawsze parzystą ilość cyfr. Duża ilość kombinacji kresek i odstępów między nimi umożliwia odczytanie tylko części kodu i zinterpretowanie go przez skaner samorozróżniający

90

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

jako poprawnego kodu innego standardu. Taka potencjalna możliwoość wystąpienia błędu jest minimalizowana na dwa sposoby: ¹ Większość interfejsów w skanerach oferuje opcję pozwalającą wybrać dokładną ilość liczb, które mają być zeskanowane. Jeśli ilość zeskanowanych cyfr nie jest równa wybranej liczbie, pojawia się błąd odczytu. ¹ Paski ograniczające spowodują zatrzymanie się odczytu, jeśli plamka wybierająca skanera wyjdzie poza symbol kodu paskowego. Pojawi się błąd odczytu. Uwaga: Kody paskowe z paskami nośnikowymi nie są obsługiwane przez DDS i dlatego muszą być drukowane przy pomocy czcionek. Rys. 31 pokazuje przykład kodu w standardzie Interleaved 2 of 5.

Rysunek 31. Kod Interleaved 2 of 5

Kod Code 128 Kod Code 128 jest kodem należącym do standardu ciągłych kodów paskowych. Może on reprezentować wszystkie 128 znaków kodu ASCII, ma także możliwość przedstawiania pojedynczych znaków lub przeplecionych cyfr lub korzystać z obu tych sposobów w tym samym symbolu kodu. Każdy znak składa się z 11 modułów zgrupowanych po 3 kreski i 3 odstępy. Kreski mogą mieć szerokość 1, 2, 3 lub 4 modułów. Dla tego kodu nie istnieje stosunek szerokiego do wąskiego. Rys. 32 pokazuje przykład kodu w standardzie Code 128.

Rysunek 32. Kod Code 128

Kod UPC (Universal Product Code) UPC jest kodem należącym do standardu ciągłych kodów paskowych korzystającego również z modułowego podejścia do konstrukcji cyfr. Używa on 2 kresek i 2 odstępów i nie ma dla niego określonego stosunku szerokiego do wąskiego. Ten rodzaj kodu paskowego jest podzielony na dwie części - lewą i prawą stronę. Liczby po lewej stronie kodowane są dzięki nieparzystemu wyrównywaniu (szerokości kresek sumują się do nieparzystej liczby modułów), podczas gdy liczby po prawej stronie kodowane są dzięki wyrównywaniu parzystemu. Pozwala to na

Rozdział 8. Tworzenie kodów paskowych

91

osobne dekodowanie każdej ze stron i umożliwia skanowanie pod prawie każdym kątem. Rys. 33 pokazuje przykład kodu UPC.

Rysunek 33. Kod UPC (Universal Product Code)

Kod EAN (European Article Numbering) Kod EAN należy do standardu ciągłych kodów paskowych korzystających również z modułowego podejścia do konstrukcji liczb. W odróżnieniu od kodu Code 128, używa tylko 2 kresek i 2 odstępów między nimi i nie ma określonego stosunku szerokiego do wąskiego. Ten rodzaj kodu paskowego jest podzielony na dwie części - lewą i prawą stronę. Liczby po lewej stronie kodowane są dzięki nieparzystemu wyrównywaniu (szerokości kresek sumują się do nieparzystej liczby modułów), podczas gdy liczby po prawej stronie kodowane są dzięki wyrównywaniu parzystemu. Pozwala to na osobne dekodowanie każdej ze stron i umożliwia skanowanie pod prawie każdym kątem. Rys. 34 pokazuje przykład kodu EAN.

Rysunek 34. Kod EAN (European Article Numbering)

Kod Postnet (Postal Bar Code) Kod Postnet wykorzystuje pięć kresek do reprezentacji cyfry. Dane uzyskuje się w oparciu o wysokość, a nie szerokość kresek. Ten typ standardu wymaga cyfry kontrolnej. Jest on wyłącznie numerycznym kodem paskowym, w którym każda cyfra składa się z 2 wysokich i 3 niskich kresek. Rys. 35 pokazuje przykład kodu Postnet.

Rysunek 35. Przykład kodu Postnet

92

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Royal Mail Bar Code (brytyjski pocztowy kod paskowy) Royal Mail Bar Code, używając znaków numerycznych i literowych, zawiera międzynarodowy przedrostek kierunkowy (International Prefix), kod zewnętrzny (Outward Code), kod wewnętrzny (Inward Code) oraz przyrostek określający przeznaczenie (Delivery Point Suffix). Wymagane są tylko kod zewnętrzny (Outward Code) i kod wewnętrzny (Inward Code). Możliwość obsługi standardu kodu paskowego Royal Mail jest nowością w Wersji 4 (Wydanie 2) narzędzia do zaawansowanego drukowania AFPU (AFPU R2V4). Rys. 36 pokazuje przykład kodu w standardzie Royal Mail.

Rysunek 36. Przykład kodu Royal Mail Bar Code

Japan Postal Bar Code (japoński pocztowy kod paskowy) Długość łańcucha znaków reprezentującego dane wejściowe wynosi dla kodu paskowego Japan Postal Bar Code od 7 do 50. Długość wyjściowego kodu paskowego jest zawsze taka sama. Dane są uzupełniane znakami-wypełniaczami albo obcinane, tak aby uzyskać właściwą długość. Znaki wejściowe to łacińskie litery A-Z, cyfry 0-9 i myślnik. Możliwość obsługi standardu kodu paskowego Japan Postal jest nowością w wersji 4 wydaniu 2 AFPU (AFPU R2V4). Rys. 37 pokazuje przykład kodu w standardzie Japan Postal.

Rysunek 37. Przykład kodu Japan Postal Bar Code

Australian Postal Bar Code (australijski pocztowy kod paskowy) Następujące cztery formaty australijskich kodów pocztowych są obsługiwane przez Advanced Function Print Utilities, Wersja 4 Wydanie 4: ¹ Standard Customer Bar Code - długość 37 kresek, brak kresek zawierających informacje o Kliencie ¹ Reply Paid Bar Code - długość 37 kresek, brak kresek zawierających informacje o Kliencie ¹ Customer Bar Code 2 - długość 52 kresek, 16 kresek zawierających informacje o Kliencie ¹ Customer Bar Codes 3 - długość 67 kresek, 31 kresek zawierających informacje o Kliencie. Długość danych wejściowych wynosi od 10 do 25 znaków. Długość kodu zależy od formatu, i jest taka sama dla wszystkich danych o takim samym formacie. Znakami wejściowymi są wielkie litery alfabetu łacińskiego ( A - Z), małe litery alfabetu łacińskiego (a - z), cyfry (0 - 9), odstępy i znaki występujące w liczbach (#, '7B'X).

Rozdział 8. Tworzenie kodów paskowych

93

Wybór kodu paskowego Przed podjęciem decyzji, z którego kodu paskowego skorzystać, należy odpowiedzieć na kilka pytań. W dalszej części tekstu przedstawione są te pytania i odpowiedzi na nie.

Standard Tę decyzję czasami jest najłatwiej podjąć, gdyż standard może zostać narzucony przez przemysł lub aplikację. Przemysł i handel detaliczny używają na przykład kodu UPC lub kodu Code 128. Jeśli jednak decyzja należy do użytkownika, musi on wziąć pod uwagę takie czynniki, jak plik znaków (czy do zakodowania są tylko dane numeryczne, czy również alfanumeryczne), dostępna gęstość oraz ilość miejsca przeznaczonego na wydruk.

Gęstość Ile miejsca zostało przeznaczone na kod paskowy? Czy kod paskowy będzie odczytywany z bliska przy użyciu ręcznego skanera, czy też z większej odległości co wymaga tym samym kodu o mniejszej gęstości z szerszymi kreskami. Jaką gęstość jest w stanie wydrukować drukarka? Drukarki uderzeniowe zwykle drukują kody paskowe o mniejszej gęstości (mniej znaków na cal) niż drukarki laserowe. Czy na dokumencie jest dosyć miejsca na wydrukowanie kodu paskowego o gęstości oferowanej przez drukarkę? Czy znajduje się tam wystarczająco dużo miejsca na jasną strefę? Czy skaner będzie w stanie rzetelnie odczytywać kod o takiej gęstości? Większość skanerów może skanować, korzystając z punktów o małym, średnim albo dużym promieniu. Jeśli skaner ma duże punkty skanowania, a kod paskowy wysoką gęstość (wąskie kreski i odstępy) lub na odwrót, skaner małe punkty, a kod małą gęstość, kod może nie zostać poprawnie odczytany.

Wysokość Czy kod będzie odczytywany przy pomocy ręcznego czytnika ołówkowego? Jeśli tak, wspólczynnik wymiaru może wymagać zmiany, tak by utworzyć kod paskowy z wyższymi paskami. Przy korzystaniu, na przykład, z kodu o orientacji płotu, odczytanie kodu długiego (szerokiego) i niskiego (wysokiego) może okazać się trudniejsze dla czytnika ołówkowego niż dla czytnika pistoletowego laserowego. Ile miejsca zostało przeznaczone na kod paskowy? Czy do wyskości zostaną wliczone paski nośnikowe?

Orientacja Ile jest wolnego miejsca w dokumencie? Czy przestrzeń ta narzuca orientację kodu paskowego? Jeśli kod paskowy ma być skanowany mechanicznie, czy czytnik wymaga określonej orientacji? Czy na naklejce lub w dokumencie znajduje się więcej niż jeden kod paskowy i czy każdy z nich musi mieć odmienną orientację, by ułatwić skanowanie?

94

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

W przypadku drukarek laserowych występuje czasami zjawisko pogorszenia jakości wydruku zwane rozmyciem krawędzi (keystoning). Z rozmyciem tym mamy do czynienia, gdy przednia lub tylna (względem kierunku przesuwania się papieru w drukarce) krawędź znaku ma tendecję do zanikania i nie ma ostrej granicy. Jest to zwykle łatwe do zauważenia na dolnej krawędzi wiersza lub paska. Gdy wydrukowany został kod paskowy o orientacji płotu, pojawienie się zjawiska rozmycia będzie grało niewielką rolę, ponieważ utrata jakości na dole lub górze kreski minimalnie wpłynie na skanowanie kodu. Gdy wydrukowany został kod paskowy o orientacji drabiny, pojawienie się zjawiska rozmycia może wpłynąć na wygląd którejś z bocznych krawędzi każdej kreski i spowodować poważne problemy ze skutecznością pierwszego czytania.

Zakres drukowania Ile kodów paskowych musi zostać wydrukowanych? Czy trzeba drukować ich wiele na jednym arkuszu? Jak wpływa to na pracę drukarki?

Czas drukowania Jak dużo czasu przeznaczono na drukowanie kodu paskowego? Czy kody paskowe mogą być drukowane wsadowo czy muszą być drukowane natychmiast na żądanie? Czy niezbędnych jest kilka drukarek do skrócenia czasu drukowania lub na potrzeby składowania?

Używanie kodów paskowych w systemie AS/400 W systemie AS/400 wszystkie główne standardy kodów paskowych są obsługiwane bezpośrednio przy użyciu Standardu struktury obiektu z kodem paskowym (Bar Code Object Content Architecture – BCOCA). Większość z narzędzi AFP wspomagających tworzenie aplikacji zawiera interfejs do specyfikacji kodu paskowego. Przykładem jest słowo kluczowe BARCODE z DDS. Rysunki w tym rozdziale są przykładem drukowania kodu paskowego przy użyciu słowa kluczowego BARCODE.

Kod źródłowy DDS do przykładu BARSMP Poniższy przykład prezentuje źródłowy plik opisu wydruku DDS (BARSMP), przy użyciu którego utworzono przykłady w tym rozdziale. Utworzenie kodu paskowego jest względnie proste, trzeba tylko wpisać odpowiednie słowo kluczowe BARCODE i typ żądanego kodu paskowego w polu aplikacji. 5763PW1 V3R2M0 960917 SOURCE FILE . . . . . . .

SEU SOURCE LISTING 03/03/96 17:48:14 SAMPLER/QDDSSRCMEMBER . . . . . . . . . BARSMP

1

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 A* BARSMP: DDS for Bar Code Sample program 200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

A*

300

A*

Printer File Create Parameters:

A* - Typ urządzenia dla drukarki (DEVTYPE) *AFPDS A* A* Format słowa kluczowego BARCODE jest następujący: A* A* BARCODE (Type Height + 6 parameters: A* Horizontal/Vertical *HRZ, *VRT A* Human Readable *HRI, *HRITOP, *NOHRI A* Asterist (for 3 of 9) *AST, *NOAST A* Check Digit (type)

Rozdział 8. Tworzenie kodów paskowych

95

1300 1400 1500 1600 1700 1800

A* A* A* A A 11 A

1900 2100 2200 2300 2400 2500 2600

A A A A A A

2700 2800 2900 3000

A A A

3100 3300 3400

A A

3500 3700 3800

A A

3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900

* 2000

Unit Width Wide/Narrow Ratio R TITLE TLE1

50

(width of narror bar/space) (value from 2.00-3.00) LPI(8) 18SKIPB(4) SPACEA(4)

A HEAD2 HEAD1

R BARCDE 30 30

LPI(8)

12 12 12

[email protected] [email protected]

11S 12S

13 13 13

[email protected] [email protected]

10S 10S

* 3200 14 14

A 14 [email protected]

[email protected] 10S

10A 50BARCODE(CODEABAR 4) 11BARCODE(INDUST2OF5 4) SPACEA(9)

* 3600 15 15

A 15 [email protected]

[email protected] 10S

11A 11BARCODE(CODE3OF9 4) 50BARCODE(MSI 4) SPACEA(9)

[email protected] [email protected]

11A 8A

[email protected]

5S

[email protected]

9S

[email protected]

11S

48 9 SPACEA(1) 11BARCODE(UPCA 4) 50BARCODE(EAN13 4) SPACEA(9)

* 11BARCODE(INTERL2OF5 4) 50BARCODE(MATRIX2OF5 4) SPACEA(9)

* A A A A

16 16 16

11BARCODE(CODE128 4) 66BARCODE(CODE128 9 *VRT (*WIDTH .03)) SPACEA(10)

+

* A A A A A

17 17 18 18 19 * * * *

K O N I E C

K O D U

11BARCODE(POSTNET) SPACEA(4) 11BARCODE(POSTNET) SPACEA(4) 11BARCODE(POSTNET) Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Drukowanie kodów paskowych na drukarkach IPDS IPDS udostępnia interfejs dodrukarek APA, który pozwala na używanie różnych typów danych, w tym tekstu, obrazów, grafiki i kodów paskowych. Dane, które zawiera każdy z tych obiektów, definiowane są przez obiekt danych. Obiekt z danymi kodu paskowego zawiera dane sterujące standardu BCOCA, które opisują konkretny kod paskowy oraz dane do zakodowania i umożliwia drukarce IPDS podjęcie decyzji, co jest potrzebne do utworzenia i wydrukowania kodu paskowego. Ponieważ to drukarka IPDS tworzy kod paskowy, to te same komendy IPDS, wysłane do drukarek IPDS przez procesy tworzące kody o różnej budowie, dadzą podobny wynik. Pozwala to na pisanie aplikacji wykorzystujących kody paskowe bez zwracania uwagi na to, z jakiej drukarki IPDS będzie się korzystało. Rys. 38 na stronie 97 pokazuje kody paskowe Postnet i Interleaved 2 of 5 na przykładowej fakturze z Super Sun Seeds.

96

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 38. Kody paskowe drukowane na drukarce IPDS

Drukowanie kodów paskowych przy użyciu czcionek Niektóre drukarki IPDS, takie jak IBM 3825, 3827, 3828, 3829 i 3835, nie obsługują BCOCA. W takich przypadkach kody paskowe można utworzyć, korzystając ze specjalnego zestawu czcionek. Oznacza to, że powinien istnieć pełny zestaw znaków kodu paskowego ze wszystkimi wymaganymi kreskami i odstępami reprezentującymi dany znak. Gdy drukuje się kod paskowy za pomocą czcionek: ¹ Program użytkowy odpowiedzialny jest za wygenerowanie wszystkich liczb kontrolnych i znaków początku lub końca, takich jak gwiazdka (*) w przypadku kodu Code 3 of 9. ¹ Drukarka nie musi niczego generować ani liczyć, ona jedynie umieszcza znaki na stronie, jak gdyby był to zwykły tekst. Znaki wyglądają jednak jak kreski, a nie jak alfabet. Rys. 39 na stronie 98 pokazuje przykład kodu paskowego utworzonego przy użyciu czcionek.

Rozdział 8. Tworzenie kodów paskowych

97

Rysunek 39. Przykład kodu Code 3 of 9 utworzonego przy użyciu czcionek

Źródła czcionek do tworzenia kodów paskowych Czcionki kodów paskowych, których można używać w drukarkach IBM, można kupić w IBM Printing Systems Company lub od partnerów handlowych IBM.

Tworzenie kodów paskowych przy użyciu Advanced Function Printing Utilities for AS/400, IBM Do drukowania kodów paskowych można użyć narzędzi Overlay Utility i Print Format Utility, zawartych w Advanced Function Printing Utilities for AS/400, IBM (AFP Utilities). Kod paskowy można zdefiniować podczas tworzenia nakładki przy pomocy Overlay Utility lub w czasie formatowania danych przy użyciu Print Format Utility. Kody paskowe obsługiwane przez AFP Utilities są takie same, jak kody paskowe obsługiwane przez DDS. Poniższe ekrany ilustrują, w jaki sposób definiuje się kody paskowe w aplikacji Print Format Utility.

‡

—

Zmiana Szczegółów Kodu Paskowego (Change Bar Code Detail) Metoda pomiaru: Cal

Znacznik: *C003 Wpisz i naciśnij Enter. Orientacja: W poprzek . . . . . . . . W dół . . . . . . . . . . Typ kodu paskowego . . . . .

1,40 0,66 9

0,00-22,75 0,00-22,75 1=CODE3OF9, 2=MSI, 3=UPC-A 4=UPC-E, 5=EAN-8, 6=EAN-13 7=INDUST25, 8=MATRIX25 9=INTERL25, 10=CODABAR 11=CODE128, 12=POSTNET 13=ROYAL MAIL, 14=JPBC 15=AUSTRALIA POST

Dane kodu paskowego. . . . . &ITM1. Element

ˆ

. . . . . . . . . .

F3=Wyjście F4=Prompt

F5=Odśwież

F4 dla listy Nazwa F6=Zmiana metody pomiaru

Rysunek 40. Ekran Zmiana Szczegółów Kodu Paskowego

98

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Więcej... F12=Rezygnacja

˜

‡

Znacznik: *C003 Wpisz i naciśnij Enter. Kąt obrotu . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . Kontrola cyfry . . . . HRI . . . . . . . . . Czcionka HRI . . . . . Szerokość modułu . . . Wysokość elementu . . Stosunek szerokiego do

ˆ

—

Zmiana Szczegółów Kodu Paskowego (Change Bar Code Detail) Metoda pomiaru: Cal

F3=Wyjście F4=Prompt

. . . . . . . . . . . . . . . wąsk.

0 *DEFAULT N 3 *DEFAULT *DEFAULT *DEFAULT *DEFAULT

F5=Odśwież

0, 90, 180, 270 *DEFAULT, 1=Niebieski, 2=Czerwony 3=Purpurowy, 4=Zielony, 5=Turkusowy 6=Żółty, 7=Brązowy, 8=Czarny Y=Tak, N=Nie 1=Poniżej, 2=Powyżej, 3=Nie *DEFAULT, 1-8, F4 dla listy *DEFAULT, 0.001-0.254 *DEFAULT, 0.01-22.75 *DEFAULT, 2.00-3.00 Koniec

F6=Zmiana metody pomiaru

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 41. Ekran Zmiana Szczegółów Kodu Paskowego

Zwykle trzeba podać informację o polu i jego pozycji. Opcjonalnie można podać zmiany dotyczące takich cech kodu paskowego, jak współczynniki wymiaru, albo tego czy interpretacja zrozumiała dla człowieka (human-readable information - HRI) ma zostać wydrukowana powyżej, czy poniżej kresek kodu. Jeśli aplikacja AFP Utilities wymaga kodów paskowych, lecz docelowa drukarka nie obsługuje obiektów z danymi kodów paskowych IPDS, AFP Utilities tworzy opis sposobu rysowania kodów paskowych, który nie wymaga obsługi BOCCA. AFP Utilities określa sposób rysowania w oparciu o typ drukarki wybranej w specyfikacji formularza. Kody paskowe można również wydrukować jako czcionki, wtedy pola kodu paskowego w definicji formularza uwidocznione są przez zmiany czcionki, a nie elementy kodu paskowego. Podstawowa różnica pomiędzy kodami paskowymi wyszczególnionymi w Overlay Utility a tymi z Print Format Utility jest taka, że kody w Overlay Utility są stałe (statyczne). Jedna wartość kodu paskowego może być podana dla każdego pola kodu paskowego i wartość ta nigdy się nie zmienia. Taki sam kod paskowy zostanie wydrukowany na każdym formularzu. Natomiast kod paskowy z Print Format Utility może być, albo ustalony albo zmienny (dynamiczny). Zmienne kody paskowe mogą ulegać zmianom dla każdego rekordu, dając tym samym unikalny kod na każdym formularzu.

Kody paskowe w Advanced Print Utility Advanced Print Utility posiada interfejs do obsługi kodów paskowych podobny do takiego interfejsu z AFP Utilities. Poniższe przykłady ilustrują ekrany używane do definiowania kodów paskowych.

Rozdział 8. Tworzenie kodów paskowych

99

‡

ˆ

Definicja Odwzorowania Pól (Define Field Mapping) .............................................................................. : Edycja Odwzorowań Kodów Paskowych : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : : : Z wiersza/kolumny : 15 / 16 : : Dane kodu pasko. : 45789-2637 : : : : Orientacja w poprzek 1.25 *INCH Wartość : : Orientacja w dół. . 1.9 *INCH Wartość : : : : Obrót . . . . . . *DEFAULT *DEFAULT, 0, 90, 180, 270 : : Kolor . . . . . . . *PRTDEF *PRTDEF, Wartość F4 dla listy : : : : Typ kodu paskowego 12 Wartość F4 dla listy : : : : : : : : Więcej... : : F4=Prompt F12=Rezygnacja F15=Powtórzenie : : F16=Usunięcie F22=Ustawienie jednostek : : : :............................................................................:

—

˜

Rysunek 42. Ekran Definiowanie Kodu Paskowego w APU

W ostatnim przykładzie pole z wydruku SCS (w tym przypadku kod archiwizacji (zip code)) zostało odwzorowane na kod paskowy. I znowu można podać szczegółowe informacje o typie, rozmieszczeniu, wielkości i innych danych określających dokładnie sposób drukowania kodów paskowych.

‡

ˆ

Definicja Odwzorowania Pól (Define Field Mapping) .............................................................................. : Edycja Odwzorowań Kodów Paskowych : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : : : Typ kodu pasko. . : 12 - POSTNET : : Dane kodu pasko. : 45789-2637 : : : : Długość . . . . . . 10 1-50 : : : : POSTNET Type . . . 4 1=Kod ZIP, : : 2=Kod ZIP+4 : : 3=Kod Advanced : : 4=Zmienna długość danych : : : : : : : : : : : : Koniec : : F12=Rezygnacja : : : :............................................................................:

Rysunek 43. Ekran Definiowanie Kodu Paskowego w APU

100

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

—

˜

Rozdział 9. Formularze elektroniczne (Nakładki) Formularz elektroniczny, bądź nakładka, jest zbiorem stałych danych przechowywanych jako zasób AFP i używanych przede wszystkim zamiast gotowych formularzy. Nakładka może zawierać wszystkie lub niektóre z wymienionych poniżej elementów: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

linie poziome, pionowe i przekątne, linie o różnej wysokości i grubości, ramki z cieniem lub bez, siatki, łuki i wieloboki, elementy graficzne lub obrazy, np. znaki firmowe, kody paskowe, tekst: – różne kierunki ustawienia tekstu i obrotu znaków, – różne czcionki, wliczając te, których nie używa się w wydruku.

Rys. 44 pokazuje przykład nakładki.

Rysunek 44. Formularz elektroniczny (nakładka) na przykładowej stronie

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

101

Dlaczego warto używać nakładek Nakładki umożliwiają w pełni elektroniczne drukowanie. Zastępują gotowe formularze i proces ręcznego drukowania. Formularze elektroniczne posiadają wiele zalet w porównaniu z gotowymi formularzami, m.in.: ¹ ¹ ¹ ¹

nie trzeba składować formularzy, elektroniczne formularze nie deaktualizują się, można je szybko wprowadzać do użytku, nie trzeba angażować operatora w zmianę papieru.

Korzyści wynikające z korzystania z formularzy elektronicznych i drukowania elektronicznego znacznie wykraczają poza oszczędności kosztów produkcji. Dzięki dokumentom elektronicznym można: ¹ przeorganizować procesy zarządzania, na przykład zmienić obieg dokumentów dzięki kodom paskowym, ¹ reagować na potrzeby sprzedawców i dostawców, ¹ tworzyć efektowne i konkurencyjne dokumenty.

Narzędzia do tworzenia formularzy elektronicznych Istnieje wiele sposobów i narzędzi wspomagających tworzenie nakładek elektronicznych wykorzystywanych w aplikacjach drukowania AFP. Narzędzia te różnią się zarówno ceną, jak i sposobem funkcjonowania. By wybrać to co najlepsze, należy prawidłowo określić własne potrzeby. Należy oszacować liczbę tworzonych formularzy oraz stopień ich komplikacji. Oto niektóre możliwości: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

Overlay Utility - część Advanced Function Printing Utilities for AS/400, IBM, IBM AFP Printer Driver for Windows, narzędzia Forms Design oparte na komputerach PC, np.ISIS i ELIXIR, formularze przeniesione z innych systemów, nakładki korzystające z DDS (ekwiwalenty nakładek używające tekst, linie, słowa kluczowe pagseg), ¹ usługi IBM i innych firm.

Projektowanie nakładek przy pomocy programu Overlay Utility, należącego do Advanced Function Printing Utilities for AS/400, IBM Advanced Function Printing Utilities for AS/400 (AFP Utilities), IBM składa się z trzech narzędzi pomagających w tworzeniu aplikacji AFP. Jednym z nich jest Overlay Utility, którego można używać w każdym terminalu systemu AS/400 do projektowania elektronicznych nakładek lub formularzy. Overlay Utility tworzy nakładkę na bieżąco, pobierając poszczególne zasoby AFP (czcionki, obrazy) wprost z bibliotek systemu AS/400. Rys. 45 na stronie 103 pokazuje główny ekran AFP Utilities. Aby korzystać z Overlay Utility, wybierz na nim opcję 1.

102

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

AFPU

—

IBM Advanced Function Printing Utilities for AS/400

Wybierz jedną z poniższych funkcji: Overlay Utility 1. Praca z nakładkami źródłowymi 2. Praca ze zbiorami nakładek źródłowych Print Format Utility 11. Praca z definicjami PFD 12. Praca ze zbiorami definicji PFD 13. Podzbiór bazy danych wydruku 14. Wydruk podręcznika AFP Utilities Resource 21. 22. 23.

ˆ

Management Utility Konwersja do segmentu strony Praca z nakładkami Praca z segmentami strony

Numer opcji lub komenda ===> 1 F3=Wyjście F4=Prompt F9=Wczytanie

F12=Rezygnacja

F16=Menu Główne Systemu

˜

Rysunek 45. Ekran głównego menu AFPU

Kiedy wybierzesz opcję 1 z głównego menu AFP Utilities, pojawi się poniższy ekran. Posługując się tym ekranem możesz wybrać, z którą nakładką chcesz pracować:

‡ Plik . . . . . . Biblioteka. . . Nakładka źródłowa Ustawienie na . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

QOVLSRC SAMPLER *ALL

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Zmiana 3=Kopiuj 4=Usuń 9=Utworzenie nakładki Opc 2

ˆ

—

Praca z Nakładkami Źródłowymi (Work with Source Overlays) Nazwa, F4 dla listy Nazwa, *LIBL, *CURLIB Nazwa, generic*, *ALL Znaki początkowe 6=Drukuj

7=Zmień nazwę

Nakładka źródłowa

Tekst

Zmieniona

GRID INVALL INVBAC INVFST

Grid Overlay - 10CPI/6LPI Invoice: 1-page overlay Invoice: Terms and Conditions Back overlay Invoice: First page

03/01/96 03/01/96 03/01/96 03/01/96 Więcej...

Parametr lub komenda ===> F3=Wyjście F4=Prompt F12=Rezygnacja

F5=Odśwież

F9=Pobranie

F11=Wyświetl tylko nazwy

˜

Rysunek 46. Ekran Praca z Nakładkami Źródłowymi

Rys. 47 na stronie 104 pokazuje nakładkę INVALL Super Sun Seeds w postaci arkusza programu Design Overlay z Overlay Utility. Takie elementy składowe nakładki, jak: wiersze, ramki, grafika, segmenty strony, tekst i kody paskowe

Rozdział 9. Formularze elektroniczne (Nakładki)

103

projektuje się lub umieszcza w nakładce, podając ich pozycję określoną zwykle przez linię i kolumnę.

‡

ˆ

Projektowanie Nakładki (Design Overlay) Kolumny: 1- 74 Sterowanie . Nakładka źródłowa . . . . INVALL *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.... 001 002 003 *B001 -----------------------*S051 ---------------------------------004 : 005 : *T025 006 : *T052 007 : *T027 U Parkway *T029 : 555-4 008 : *T028 tion, NJ 55090 *T053 *T030 555-41 009 *L002 ----------------------------*T026 th Company------------------010 : *L005 *L009 *L015 011 : : : : 012 : 013 : 014 : 015 : *L006 : *L012 016 : *L007 *L011 *L013 017 *L003 ---------*T016 d To --------------------------*T017 p To -----Więcej... F3=Wyjście F6=Tekst F9=Wiersz F10=Ramka F11=Kod paskowy F21=Edycja elementu F22=Edycja bloku F24=Inne klawisze

—

˜

Rysunek 47. Ekran Projektowanie Nakładki

Na ekranie Projektowanie Nakładki można wybrać jeden jej element (w tym przypadku S051 - segment strony z Super Sun Seeds, który pojawia się na górze nakładki INVALL). Pojawia się wywołany ekran, który pozwala na zmianę nazwy segmentu i jego pozycji. Elementy nakładki można powielać przez naciśnięcie klawisza funkcyjnego (F13) i podanie liczby powtórzeń oraz odstępu między kolejnymi elementami.

‡

ˆ

Projektowanie Nakładki (Design Overlay) Kolumny: 1- 74 Sterowanie . Nakładka źródłowa . . . . INVALL *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.... 001 002 003 *B001 -----------------------%S051 ---------------------------------004 : 005 : *T025 006 : *T052 007 : *T027 U Parkway *T029 : 555-4 008 : *T028 tion, NJ 55090 *T053 *T030 555-41 009 *L002 ----------------------------*T026 th Company------------------010 : *L005 *L009 *L015 011 : : : : 012 : Więcej... F3=Wyjście F4=Szczegóły F6=Zmiana metody pomiaru F12=Rezygnacja F13=Powtórzenie elementu F24=Inne klawisze

Rysunek 48. Ekran Projektowanie nakładki

104

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

—

˜

Overlay Utility może nałożyć siatkę linii i kolumn, która pomaga w prawidłowym rozmieszczeniu projektowanych elementów. Gdy elementy są rozmieszczone, zdefiniowane lub zmienione, można dodać do nich więcej szczegółów, używając w tym celu klawisza funkcyjnego F4. Pojawiają się wówczas szczegółowe ekrany, na których należy podać dalsze informacje, takie jak np. wybór czcionki dla pól tekstowych. Rys. 49 pokazuje alternatywny sposób prezentacji elementów nakładki w postaci listy. Do przełączania się pomiędzy postacią arkusza a postacią listy służy klawisz F17. Lista podaje skrócone informacje o nakładce i pozwala na tworzenie, zmianę, przenoszenie, kopiowanie, usuwanie i odtwarzanie poszczególnych jej elementów.

‡ Sterowanie . NBR ID NAME 001 B 002 L 003 L 004 L 005 L 006 L 007 L 008 L 009 L 010 L 011 L 012 L 013 L 014 L 015 L 016 T

M 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2

Projektowanie Nakładki (Design Overlay) Nakładka źródłowa . . . . INVALL ACROSS DOWN Parameters 6 3 END ACROSS= 80 END 6 9 END ACROSS= 80 END 6 17 END ACROSS= 80 END 0.800 1.500 END ACROSS= 1.000 END 0.800 1.500 END ACROSS= 0.800 END 9 15 END ACROSS= 9 END 9 16 END ACROSS= 11 END 3.900 1.500 END ACROSS= 3.900 END 3.700 1.500 END ACROSS= 3.900 END 40 15 END ACROSS= 40 END 38 16 END ACROSS= 40 END 45 15 END ACROSS= 45 END 45 16 END ACROSS= 47 END 4.400 1.500 END ACROSS= 4.600 END 4.400 1.500 END ACROSS= 4.400 END 2.000 2.660 FONT=0 -- Sold To --

— DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN

= = = = = = = = = = = = = = =

49 9 17 1.500 1.660 16 16 1.660 1.500 16 16 16 16 1.500 1.660 Więcej...

ˆ

F3=Wyjście F6=Tekst F9=Wiersz F11=Kod paskowy F13=Umieszczenie F14=Zmiana

F10=Ramka F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 49. Ekran Projektowanie Nakładki w postaci listy

Na kolejnych dwóch ilustracjach przedstawione zostały ekrany do wprowadzania zmian parametrów ramek:

Rozdział 9. Formularze elektroniczne (Nakładki)

105

‡ Znacznik: *B001 Wpisz i naciśnij Enter. Pozycja początkowa: W poprzek . . . . . W dół. . . . . . . . Pozycja końcowa: W poprzek . . . . . W dół . . . . . . . Element . . . . . . . Typ linii . . . . . . Szerokość linii . . .

ˆ

—

Zmiana Szczegółów Ramki (Change Box Detail) Metoda pomiaru: Wiersz/kolumna . . . . . .

6 3

. . . . .

80 49

. . . . .

. . . . .

1-999 1-999

1-999 1-999 Nazwa 1 1=Ciągła, 2=Przerywana, 3=Kropkowana *NARROW *NARROW, *MEDIUM, *WIDE 0,00-1,00 Pozycja linii . . . . . . . 1 1=Pośrodku, 2=Na obrzeżu Więcej... F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F6=Zmiana metody pomiaru F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 50. Ekran Zmiana Szczegółów Ramki

‡

Znacznik: *B001 Wpisz i naciśnij Enter. Cieniowanie: Wzór . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . Tekst: Dane tekstowe

ˆ

—

Zmiana Szczegółów Ramki (Change Box Detail) Metoda pomiaru: Wiersz/kolumna

*MEDIUM

1=Standardowy, 2=Ekranowy *LIGHT, *MEDIUM, *DARK 0.01-100.00 (%)

. . . . . .

F3=Wyjście F4=Prompt

F5=Odśwież

F6=Zmiana metody pomiaru

Więcej... F12=Rezygnacja

Rysunek 51. Ekran Zmiana Szczegółów Ramki

Przeglądanie nakładek przy użyciu komendy *VIEW Można już korzystać z opcji podglądu nakładek w trakcie ich projektowania, pracując przy programowalnej stacji roboczej - na przykład PC. Komenda VIEW wywołuje dynamicznie narzędzie Client Access/400 z biblioteki AFP Utilities, umożliwiając podgląd formularza w osobnym oknie. Opcja ta wymaga: ¹ Programowalnej stacji roboczej, połączonej z systemem AS/400, z dostępem albo do protokołu TCP/IP, albo architektury SNA, w której ponadto musi być przechowywana źródłowa nakładka. ¹ Client Access for OS/400 (CA/400), wersja V3R1M3 lub późniejsza. ¹ Programu AFP Workbench Viewer zainstalowanego na stanowisku roboczym. Jest on dostępny z ostatnią wersją programu CA/400 ¹ Zgodności identyfikatorów użytkownika (USERID). Identyfikator użytkownika (USERID), zadeklarowany w konfiguracji systemu CA/400, pozwalający na dostęp do systemu, musi pokrywać się z tym, który jest używany na początku sesji z AS/400 (chyba że USERID ma uprawnienia do wszystkich obiektów).

106

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

˜

Uwagi: 1. Uruchamiając CA/400 w systemie Windows 3.1 lub OS/2 należy skonfigurować program AFP Workbench Viewer. Odpowiednie instrukcje na ten temat zawiera: Dodatek C, “Konfigurowanie przeglądarki Client Access/400 na potrzeby przeglądania zasobów AFP” na stronie 321. 2. Włączone segmenty strony, znajdujące się poza bibliotekami wymienionymi w systemowej liście bibliotek, nie zostaną wyświetlone. Zamiast tego wyświetlony będzie komunikat CWBNP1019, "AFP Resource not found". Aby przejrzeć te segmenty stron, należy wykonać jedną z poniższych operacji: ¹ Dodać nazwę biblioteki do systemowej listy bibliotek (komenda: CHGSYSLIBL). ¹ Skopiować segmenty stron do biblioteki QGPL (komenda: CRTDUPOBJ). Aby przejrzeć formularz, należy wpisać komendę *VIEW w polu kontrolnym ekranu Design Overlay (projektowanie nakładki). Projektując nakładkę można użyć komendy VIEW do 25 razy podczas sesji AFP Utilities. (Komenda ta działa tylko dla nakładek źródłowych. Nie ma ona zastosowania przy projektowaniu układu strony lub układu rekordów.)

Nakładki korzystające z IBM AFP Printer Driver for Windows IBM AFP Printer Driver dla Windows tworzy dokumenty AFP, segmenty strony i nakładki z dowolnej aplikacji Windows. Sterownik ten jest częścią Client Access/400. Można go również otrzymać od IBM “taki jaki jest.” Jak każdy inny sterownik Windows, IBM AFP Printer Driver dla Windows korzysta z Windows GDI (Graphical Data Interface) i odwzorowuje elementy dokumentów ze środowiska Windows do AFP. Jest więc sterownikiem “inteligentnym.” Może odwzorować czcionki w czcionki, a linie i ramki w linie i ramki. Tam, gdzie wymagany jest obraz, używa on obrazów skompresowanych. Dzięki temu, w systemie AS/400 tworzone są wydajniejsze nakładki. Rys. 52 na stronie 108 pokazuje INVBAC, nakładkę Terms and Conditions (Warunki handlowe) dla aplikacji fakturowania Super Sun Seeds.

Rozdział 9. Formularze elektroniczne (Nakładki)

107

Rysunek 52. Nakładka Terms and Conditions (Warunki handlowe) utworzona w aplikacji Windows

Nakładkę tę można utworzyć przy pomocy aplikacji Windows, a format AFP nadać jej dzięki IBM AFP Printer Driver dla Windows. Aby wydajność nakładki była jak największa, utworzono ją, korzystając z czcionek Expanded Core (Truetype lub Adobe Type Manager - ATM), które odwzorowywane są wprost na czcionki AFP. Wyżej prezentowany tekst został napisany czcionką Helvetica w stylach Italic Medium (kursywą) i Italic Bold (kursywą pogrubioną) o wielkościach w punktach wyrażonych liczbami całkowitymi.

Drukowanie nakładki do pliku AFP Gdy tworzenie nakładki na komputerze PC zostało już ukończone, można ją “wydrukować” do pliku AFP. Należy wykonać następujące czynności: 1. Utworzyć nakładkę na komputerze PC. Korzystając z dowolnego oprogramowania Windows, można zaprojektować wygląd gotowych formularzy. 2. Wydrukować formularz przy pomocy IBM AFP Printer Driver for Windows. Zanim jednak będzie można rozpocząć drukowanie, trzeba ustawić parametry sterownika i użyć go z poziomu bieżącej aplikacji Windows, Na początku należy wykonać standardowe procedury w celu zainstalowania sterownika AFP Printer Driver for Windows. Następnie należy wykonać następujące czynności:

108

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

a. Wybrać FILE (Plik) z paska menu. Wybrać PRINT SETUP (Ustawienie drukarki). Wybrać Specific printer (Określona drukarka). Przewinąć listę drukarek i podświetlić AFP 300 on File (AFP 300 do pliku). b. Wybrać OPTIONS (Opcje). Dla Output Type (Typ wydruku), podświetlić OVERLAY (Nakładka). Wybrać OK w oknie Options (Opcje). Wybrać OK w oknie Printer Setup. Teraz wszystko jest gotowe do wydrukowania nakładki, choć w rzeczywistości nie jest ona drukowana. Wydruk zostaje wysłany do pliku w formacie nakładki AFP. Jest on zachowany we wspólnym folderze AS/400 (Napęd I:), dzięki czemu jest on dostępny dla systemu AS/400. c. Wybrać FILE (Plik) z paska menu. Wybrać PRINT (Drukuj). Wybrać OK. d. Należy podać nazwę pliku z wydrukiem. Wpisać i:\qdls\resource\invbac.oly. (Można go nazwać dowolnie, lecz rozszerzenie .OLY jest domyślnym rozszerzeniem dla nakładek.) Wybrać OK. 3. Utworzyć bazę danych z zasobami. Aby to zrobić, należy przejść do wiersza komend systemu AS/400 i utworzyć zbiór do odbierania tych zasobów z komputera PC przy pomocy następującej komendy: CRTPF FILE(MYLIB/OVERLAY) RCDLEN(8201) + MBR(MYOVERLAY) MAXMBRS(*NOMAX) LVLCHK(*NO) Proponowana długość rekordu wynosi 8201 (maksymalnie 32766), a parametr Sprawdzanie poziomu musi być ustawiony na *NO(NIE). Parametr MAXMBRS(*NOMAX) pozwala na jednorazowe utworzenie zbioru i używanie różnych nazw podzbiorów do późniejszego tworzenia dalszych nakładek. 4. Przenieść zasób PC do bazy danych systemu AS/400. W celu przeniesienia zasobów PC do bazy danych systemu AS/400 należy skorzystać z komendy CPYFRMPCD. Rys. 53 na stronie 110 pokazuje ekran, który pojawia się po użyciu komendy CPYFRMPCD.

Rozdział 9. Formularze elektroniczne (Nakładki)

109

‡

—

Kopiowanie z Dokumentu PC (CPYFRMPCD) (Copy From PC Document (CPYFRMPCD)) Wpisz i naciśnij Enter. Z foldera . . . . . . . . . Do zbioru. . . . . . . . . . Biblioteka . . . . . . . . Z dokumentu. . . . . . . . . Do podzbioru . . . . . . . . Wymiana lub dodanie rekordów Tablica konwersji. . . . . . Biblioteka . . . . . . . . Format danych PC . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

> resource___ > overlay___ mylib_____ > invbac.oly > myoverlay_ *REPLACE > *NONE_____ __________ > *NOTEXT__

Nazwa Nazwa, *LIBL, *CURLIB Nazwa Nazwa, *FIRST, *FROMDOC *REPLACE, *ADD Na *DFT, *NONE Nazwa, *LIBL, *CURLIB *TEXT, *NOTEXT

Koniec F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

ˆ

˜

Rysunek 53. Ekran Kopiowanie z Dokumentu PC (CPYFRMPCD)

Poniżej pokazano jak należy wypełnić odpowiednie pola na ekranie: Z foldera

Nazwa foldera z systemu AS/400, w którym jest przechowany wydruk z komputera PC.

Do zbioru

Nazwa zbioru zasobu, który został utworzony.

Z dokumentu

Nazwa dokumentu, z którego będzie kopiowany zasób.

Tablica konwersji

Podaj *NONE (żadna), zasób nie powinien być poddany konwersji.

Format danych PC

Podaj *NOTEXT, zasób nie jest tekstem.

Uwaga: Alternatywnym rozwiązaniem byłoby przesłać plik do AS/400 poprzez protokół FTP, a następnie użyć komendy CRTOVL, omijając w ten sposób krok polegający na użyciu komendy CPYFRMPCD. 5. Utworzyć nakładkę. Należy użyć komendy CRTOVL do utworzenia nakładki w systemie AS/400 (typ obiektu *OVL). Rys. 54 na stronie 111 pokazuje ekran, który pojawi się po wydaniu komendy CRTOVL.

110

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Utworzenie Nakładki (CRTOVL) (Create Overlay (CRTOVL)) Wpisz i naciśnij Enter. Nakładka . . . . Biblioteka . . Zbiór. . . . . . Biblioteka . . Podzbiór . . . . Typ danych . . . 'Opis' tekstowy

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. > invbac____ . mylib_____ . > overlay___ . mylib_____ . *OVL . *AFPDS . *MBRTXT_____

Nazwa Nazwa, *CURLIB Nazwa Nazwa, *LIBL, *CURLIB Nazwa, *OVL *AFPDS, *AFPU

Koniec F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F13=Jak używać tego ekranu

F10=Dodatkowe parametry F24=Inne klawisze

F12=Rezygnacja

ˆ

˜

Rysunek 54. Ekran Utworzenie Nakładki (CRTOVL)

Innym sposobem, niż wykonywanie wyżej opisanych pojedynczych kroków, jest utworzenie i użycie komendy OVERLAY (patrz Dodatek I, “Komendy SEGMENT i OVERLAY w systemie AS/400” na stronie 361). Następna ilustracja pokazuje ekran komendy OVERLAY.

‡

—

Tworzenie/Drukowanie Nakładki (OVERLAY) (Create/Print Overlay (OVERLAY)) Wpisz i naciśnij Enter. Folder . . . . . . . . Pełna nazwa dokumentu. Opis nakładki . . . . Biblioteka nakładek. . Nazwa nakładki . . . . Rozdzielczość. . . . . Wyświetloenie nakładki Kolejka wydruków . . . Biblioteka wydruków . Zastąpienie nakładki . Długość rekordu . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

zasób invbac.oly Wartość znakowa Warunki handlowe sampler Wartość znakowa invbac Wartość znakowa '*300' *240, *300 *YES *NO, *YES '*JOB ' Wartość znakowa '*LIBL' Wartość znakowa *YES *NO, *YES 2313 Liczba Koniec

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 55. Ekran Tworzenie/Drukowanie Nakładki (OVERLAY)

Komenda OVERLAY automatyzuje wykonywanie pojedynczych komend i drukuje próbny wydruk nakładki. Można również użyć komendy OVERLAY, by uruchomić Client Access/400 Output Queue Viewer i wyświetlić nakładkę.

Rozdział 9. Formularze elektroniczne (Nakładki)

111

Nakładki z innych systemów IBM Ponieważ AFP jest systemem i tworzy strukturę dokumentu niezależnie od drukarki, to nakładki AFP z innych systemów mogą być przenoszone do systemu AS/400. Na przykład, nakładki mogą być tworzone w MVS przy pomocy różnorodnych narzędzi, wliczając w to Overlay Generation Language (OGL). Bez względu na to, w jaki sposób utworzono nakładkę, strumień danych AFP jest taki sam. Jedyną różnicą pomiędzy MVS a AS/400 jest użycie rekordów o zmiennej długości. MVS daje możliwość korzystania z rekordów o zmiennej długości i zasobów AFP (nakładki, czcionki, segmenty strony) tworzonych w tym formacie. Dlatego też dodatkowym krokiem przy transferze z MVS przy wykorzystaniu standardu SNA (oprócz głównej czynności kopiowania z taśmy lub transmisji przez łącza komunikacyjne) jest konwersja na rekordy o ustalonej długości. Najłatwiej przeprowadzić tę konwersję w systemie MVS. Dwa podstawowe kroki, które należy wykonać przy przenoszeniu nakładki do systemu AS/400, są następujące: 1. przesłanie kopii pliku, 2. utworzenie nakładki. Metoda przesyłania pliku różni się w zależności od tego, którego z poniższych protokołów się używa: ¹ SNA, ¹ TCP/IP. Obie metody transmisji i kroki wykonywane zazwyczaj przy tworzeniu nakładki zostały podane w następnych punktach.

Transmisja przy użyciu protokołu SNA Używając SNA do przesyłania pliku z MVS, postępuj następująco: 1. Wprowadź podstawową w SNA komendę transmisji: XMIT NODE.USERID DA(LEVEL1.LEVEL2 (MEMBER)) SEQ 2. Uruchom RCVNETF w systemie AS/400, by umieścić podzbiór w fizycznym zbiorze rekordów o tej samej ustalonej długości rekordu.

Transmisja przy użyciu protokołu TCP/IP FTP W przypadku połączenia TCP/IP transfer plików odbywa się w protokole FTP. Aby przesłać plik poprzez protokół FTP, należy wykonać poniższe instrukcje. Podstawowe komendy FTP zostały wytłuszczone. 1. ftp xxxxx (xxxxx = nazwa systemu lub zdalny adres IP, z którym się łączymy) 2. Wprowadzić login użytkownika. 3. Wprowadzić hasło. 4. bin (do ustawienia trybu binarnego) 5. put XXXXX.savf (replace (XXXXX - nazwa zasobu, który ma być wysłany do AS/400. Parametr replace jest potrzebny, gdy plik znajduje się w zdalnym systemie.) 6. quit (aby zakończyć sesję FTP) Inne użyteczne komendy FTP:

112

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

¹ lpwd = katalog lokalny, ¹ pwd = katalog zdalny - jest to biblioteka AS/400, ¹ get = pobierz plik ze zdalnego systemu i umieść w systemie lokalnym, ¹ ls lub dir = podaj listę plików, ¹ mget lub mput = pobierz albo umieść wiele plików, np.: mput afp*, ¹ help = lista komend dostępnych na danym serwerze.

Tworzenie nakładki Po transmisji pliku można przystąpić do tworzenia nakładki. Nakładkę należy utworzyć używając komendy CRTOVL.

Transfer innych zasobów AFP W ten sam sposób można dokonywać transferu innych zasobów AFP. Jedyną różnicą jest komenda tworząca docelowe zasoby. Takimi komendami są: ¹ CRTFORMDF Create Form Definition (Utworzenie Definicji Formularza) ¹ CRTPAGDFN Create Page Definition (Utworzenie Definicji Strony) ¹ CRTPAGSEG Create Page Segment (Utworzenie Segmentu Strony) ¹ CRTFNTRSC Create Font Resource (Utworzenie Zasobu Czcionek)

Tworzenie nakładek przy użyciu produktów partnerów handlowych IBM Istnieje wiele innych produktów do tworzenia elektronicznych formularzy, których można użyć do tworzenia nakładek wykorzystywanych przez aplikacje drukowania w systemie AS/400.

Elixir/400 dla AFP Elixir/400 dla AFP jest profesjonalnym systemem firmy Elixir Technologies opartym na Windows, służącym do projektowania formularzy elektronicznych. By zapewnić maksymalną zgodność z AFP, Elixir/400 podczas procesu tworzenia nakładki ładuje i używa formularzy, czcionek i zasobów obrazu z systemu AS/400. Rodzina produktów Elixir, obsługujących dokumenty elektroniczne, zawiera moduły czcionek, obrazów, skanowania i aplikacji.

ISIS Forms Designer ISIS Forms Designer jest profesjonalnym systemem projektowania elektronicznych formularzy w środowisku Windows lub OS/2 firmy ISIS. Forms Designer korzysta z formatu AFP wewnętrznie, zapewniając absolutną dokładność i wierność (drukowane jest dokładnie to, co widać). ISIS zawiera moduły czcionek, obrazów, skanowania i aplikacji.

Transform/400 Transform/400 jest tanim systemem firmy Mips Dataline America opartym na Windows, służącym do projektowaniu formularzy elektronicznych. Transform/400 zaczyna od skanowania gotowego formularza, korzystając z technologii OCR (Optical Character Recognition), by potem automatycznie utworzyć formularz elektroniczny. Podczas tworzenia nakładek AFP, Transform/400 korzysta ze sterownika IBM AFP Printer Driver dla Windows.

Rozdział 9. Formularze elektroniczne (Nakładki)

113

Uwaga: Powyższa lista nie wyczerpuje tematu. Obecnie osiągalnych jest wiele innych produktów obsługujących formularze elektroniczne.

Tworzenie nakładek przy użyciu DDS i AFP Toolbox DDS udostępnia większość elementów wykorzystywanych przy projektowaniu formularzy elektronicznych, takich jak: czcionki, linie, ramki, obrazy i kody paskowe. W przypadku niektórych aplikacji ma sens użycie DDS do tworzenia całego formularza lub jego części. Na przykład można łatwo utworzyć przy pomocy DDS proste nakładki, takie jak nagłówek listu. Wiele popularnych aplikacji tworzy dokumenty elektroniczne, w których część dokumentu obsługiwana jest przez nakładkę, a część przez DDS. Przy pomocy DDS można utworzyć “zmienną” nakładkę. Zmienna nakładka to taka, w której część formularza trafia w różne miejsca na stronie wydruku. Przykład zmiennej nakładki przedstawia Rozdział 11, “Używanie DDS (Data Description Specifications)” na stronie 131. Do tworzenia dynamicznych nakładek lub dokumentów można również użyć AFP Toolbox - modułu z rodziny AFP PrintSuite. Dzięki AFP Toolbox możliwa jest całkowita kontrola nad strumieniem danych AFP, co pozwala na tworzenie dowolnego typu zmiennie sformatowanego dokumentu. Chociaż zarówno DDS, jak i AFP Toolbox są interfejsami programowymi do tworzenia elektronicznego wydruku, to korzystanie z AFP Toolbox wymaga większych umiejętności programowania i większej znajomości AFP. Jest on jednak bardziej funkcjonalny.

Projektowanie formularza elektronicznego W przypadku większości formularzy proces projektowania wymaga wykonania pewnych czynności związanych z planowaniem, mierzeniem i rozmieszczaniem. Na przykład przy projektowaniu nakładki Super Sun Seeds należało: ¹ określić umiejscowienie kluczowych elementów (można przy tym użyć nałożonej siatki pozycyjnej), ¹ określić rodzaje używanych czcionek, ¹ zaprojektować i utworzyć każdy obraz, który ma być umieszczony w nakładce, ¹ zaplanować kolejność projektowania, szczególnie jeśli nakładka zawiera wiele przylegających linii i ramek, ¹ upewnić się, że elementy nakładki znajdują odwzorowanie w danych aplikacji. W przykładzie Super Sun Seeds, dane w aplikacji tworzy się w formacie tradycyjnych rzędów i kolumn ze standardową gęstością 6 wierszy na cal w pionie i 10 znaków na cal w poziomie. Jeśli nakładkę zaprojektuje się przy pomocy takiej samej siatki pomiarowej, powinna ona pasować do danych w aplikacji (i być łatwiejsza do utworzenia).

Używanie nakładek w systemie AS/400 Nakładki można umieścić w aplikacjach AS/400 obsługujących drukowanie przy pomocy wielu różnych technik, takich jak: ¹ ¹ ¹ ¹

114

zdefiniownie ich w pliku opisu wydruku jako nakładki przedniej lub tylnej, zdefiniowanie ich wprost dzięki słowu kluczowemu DDS OVERLAY, zdefiniowanie ich w Advanced Print Utility, zdefiniowanie ich w AFP Toolbox,

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

¹ umieszczenie ich w aplikacji obsługującej drukowanie dzięki Print Format Utility (moduł AFP Utilities), ¹ zdefiniowanie ich w obiekcie definicji strony i formularza, ¹ użycie ich w dokumencie OfficeVision/400, ¹ użycie ich jako strony tytułowej w Facsimile Support for AS/400 (Facsimile Support/400).

Uwagi na temat projektowania i wydajności Wydrukowanie dokumentu w formacie całostronicowej grafiki z wysoką rozdzielczością wymaga od systemu AS/400 i drukarki znacznie więcej przetwarzania, niż wydrukowanie jednej linii z niską rozdzielczością. Zwykle nie zwraca się uwagi na wydajność podczas drukowania w trybie tekstowym, ale jest ona niewątpliwie istotna, gdy tworzy się i drukuje dokumenty elektroniczne. Użycie AFP, dzięki jego pozwalającym na strukturalne uporządkowanie strumieniom danych, architekturze zorientowanej obiektowo, menedżerom zaawansowanych funkcji drukowania i zintegrowanym drukarkom, może podnieść wydajność drukowania. Całkowity proces drukowania można podzielić na części składowe. Na przykład drukarki IPDS przejmują od systemu AS/400 tłumaczenie czcionek, obrazów i kodów paskowych na całkowicie opracowane strony dokumentu (tj. na pełne mapy bitowe gotowe do wydruku). Dodatkowo, menedżer wydruku PSF/400 przechowuje informacje o czcionkach, obrazach i nakładkach już znajdujących się w drukarce. Tak więc przy projektowaniu aplikacji należy brać pod uwagę wydajność. Ponieważ w nakładkach znajduje się większość elementów elektronicznie drukowanego dokumentu, należy brać pod uwagę związane z nimi ograniczenia wydajności, zestawiając je jednak z wymogami handlowymi lub projektowymi dla danego zastosowania. W dalszej części opisane zostały czynniki mające wpływ na wydajność drukowania.

Czcionki Gdy korzysta się z czcionek systemu AS/400, zasoby te muszą zostać wcześniej załadowane do drukarki, przy czym uwzględnić należy zużycie czasu i pamięci drukarki, jakie się z tym wiąże. Użycie dużych czcionek rastrowych i ich liczba czcionek, wpływają zwykle ujemnie na wydajność drukowania. ¹ Można ograniczyć liczbę użytych czcionek. Jeśli używa się więcej niż 6-8 czcionek na stronie, to zmniejsza się efektywność dokumentu. ¹ Należy ustalić standard czcionek używanych we wszystkich aplikacjach. Ustalenie pewnych standardów organizacyjnych, związanych z czcionkami, podwyższy wydajność i zwiększy czytelność dokumentu. ¹ Należy korzystać z czcionek wektorowych. W czcionkach wektorowych jeden skalowany obiekt przyporządkowany jest wszystkim wielkościom danej czcionki. W czcionkach rastrowych każdej z nich przyporządkowany jest osobny obiekt dla każdej wielkości. Ponieważ w systemie AS/400 dostępnych jest coraz więcej czcionek wektorowych (rezydentnych w systemie i w drukarkach), należy zastanowić się nad wykorzystaniem ich zamiast rastrowych odpowiedników. ¹ Warto skorzystać z czcionek rezydentnych drukarki. Użycie tych czcionek spowoduje, że nie będzie trzeba tracić czasu na ładowanie czcionek systemu

Rozdział 9. Formularze elektroniczne (Nakładki)

115

AS/400. AFPU Overlay Utility, dzięki Font Global ID (FGID), pozwala na wybór czcionek i odwzorowanie ich na czcionki rezydentne drukarki. Więcej informacji na temat czcionek rezydentnych drukarki można znaleźć w AS/400 Printer Device Programming. ¹ Stosować też można ustalanie czcionek (font capturing). Ustalanie czcionek pozwala na dynamiczne przechowywanie przez drukarkę czcionek załadowanych z systemu AS/400. W ten sposób załadowana do drukarki czcionka (czcionka ustalona) jest przez nią traktowana jak czcionka rezydentna drukarki. Wydajność drukowania ulega poprawie dzięki wyeliminowaniu kolejnych operacji ładowania czcionek do drukarki. Szczególnie wyraźne zwiększenie wydajności będzie można zaobserwować przy korzystaniu z czcionki dwubajtowej.

Obraz Z powodu swoich wielkości obraz może wpływać na wydajność transmisji i drukowania oraz na wielkość pamięci wymaganej przez drukarkę. drukowania. ¹ Ograniczenie korzystania z obrazów. Nie warto używać segmentów strony większych, niż tego rzeczywiście wymaga dokument. ¹ Korzystanie ze skompresowanego obrazu. Należy upewnić się, że podczas tworzenia segmentu strony IOCA został utworzony skompresowany obraz. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre starsze drukarki nie obsługują skompresowanego obrazu. ¹ Korzystanie z tego samego obrazu w różnych aplikacjach. Jeśli to możliwe, powinno się sprowadzić swoje logo do jednej wielkości, tak by mogło być wykorzystywane w różnych aplikacjach przy jak najniższej stracie wydajności.

Podformularze Jeśli tworzona jest seria podobnych formularzy, można rozbić je na częściowe nakładki lub podformularze. Ten sposób podejścia pozwoli również skrócić czas potrzebny na wypełnianie ich na bieżąco.

Wielkość obiektu Podczas pewnych procesów projektowania i tworzenia nakładek mogą zostać wygenerowane obiekty nakładek czy obrazów większe niż oczekiwano. Duży segment strony może wskazywać na to, że utworzono go bez kompresji obrazu. Także niektóre cechy nakładki, takie jak użycie cieni, mogą wpłynąć na wielkość obiektu lub jego wydajność. Zastosowanie wszystkich powyższych sugestii może doprowadzić do utworzenia szybko działającej elektronicznej nakładki, ale zupełnie nieefektownego dokumentu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę swoje środowisko operacyjne. Jeśli drukowanych jest 1000 faktur Super Sun Seeds, kilka dodatkowych sekund na początku zadania drukowania nie będzie grało żadnej roli. Jednak w przypadku drukowania po jednej fakturze każda sekunda na początku daje dodatkową sekundę oczekiwania na wydrukowanie kolejnej faktury.

116

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 10. Używanie plików opisu wydruku Plik opisu wydruku w systemie AS/400 definiuje sposób obsługi przez system danych wyjściowych aplikacji. Wydruk umieszczany jest w kolejce wydruków. Każde zadanie drukowania w systemie AS/400 ma związany z nim plik opisu wydruku, który może być (choć nie musi) tworzony bezpośrednio przez użytkownika. Uwaga: Zadania (zarówno interaktywne, jak i wsadowe), w których nie ma opcji generowania wydruku, nie wymagają plików opisu wydruku. Jednak każda aplikacja, która generuje wydruk musi korzystać z pliku opisu wydruku. Pliki opisu wydruku mogą zawierać dwa różne typy informacji: parametry, które odnoszą się do całego wydruku i zarządzają przetwarzaniem danych wydruku oraz specyfikację DDS. Definiuje ona sposób umiejscowienia na stronie wydruku danych pochodzących z programu. Pierwszy z wymienionych typów informacji, parametry pliku opisu wydruku, znajduje się w każdym pliku opisu wydruku. Drugi typ, DDS, jest opcjonalny i istnieje tylko wówczas, gdy wydruki opisywane są zewnętrznie, poza aplikacją.

Przebieg procesu wykorzystania pliku opisu wydruku Ponieważ większość danych wyjściowych w systemie AS/400 jest umieszczana w kolejce, istnieją dwa momenty, kiedy można wpłynąć na ostateczną formę wydruku: gdy aplikacja tworzy wydruk oraz gdy czeka on w kolejce na wydrukowanie. Rys. 1 na stronie 11 pokazuje ogólny przepływ strumieni danych wydruku z aplikacji, poprzez umieszczone w kolejce pliki z wydrukiem, na drukarkę. Jeśli chce się wpłynąć na sposób tworzenia danych wychodzących z aplikacji pliku wydruku, należy skorzystać z komend tworzenia, zmiany i przesłaniania pliku opisu wydruku przed przetworzeniem w aplikacji. Zwykle wydaje się komendę OVRPRTF, by czasowo zmienić parametry atrybutów drukowania, których użyje aplikacja. Rys. 56 na stronie 118 pokazuje ekran komendy Przesłanianie przez Plik Opisu Wydruku (OVRPRTF ) z częścią parametrów, które można zmienić. Komenda Zmiana Pliku Opisu Wydruku (CHGPRTF) zmienia na stałe parametry tego pliku.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

117

‡

Ekran Przesłanianie przez Plik Opisu Wydruku (OVRPRTF) Override with Printer File (OVRPRTF)

—

Wpisz i naciśnij Enter. Czcionka kodowana. . . . . . . Biblioteka . . . . . . . . . . Kąt obrotu strony w stopniach. Liczba stron na arkusz . . . . Ograniczanie wydruku . . . . . Drukowanie tekstu. . . . . . . Justyfikacja sprzętowa . . . . Drukowanie obustronne. . . . . Jednostka miary. . . . . . . . Nakładka przednia. . . . . . . Nakładka . . . . . . . . . . Biblioteka . . . . . . . . Przesunięcie w dół . . . . . Przesunięcie poprzeczne. . .

ˆ

. CDEFNT *LIBL . . . . . . . . . . . .

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F13=Jak używać tego ekranu

PAGRTT MULTIUP REDUCE PRTTXT JUSTIFY DUPLEX UOM FRONTOVL *LIBL 0 0 F10=Dodatkowe parametry F24=Inne klawisze

Więcej... F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 56. Ekran Przesłanianie przez Plik Opisu Wydruku (OVRPRTF)

Gdy aplikacja wprowadziła już wydruk do kolejki wydruków, nadal można zmieniać wiele z jego artybutów, takich jak kolejka czy składowanie pliku wydruku albo sposób, w jaki ten plik ma być wydrukowany. W tym celu można użyć komendy Zmiana Atrybutów Wydruku (CHGSPLFA), jak pokazano na przykładowym ekranie poniżej. Rys. 57 na stronie 119 pokazuje ekran, który pojawi się po wydaniu komendy CHGSPLFA.

118

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

Wpisz i naciśnij Enter. Ustaw stronę . . . . . . Jakość wydruku . . . . . Wysuw papieru. . . . . . Wierność wydruku . . . . Drukowanie obustronne. . Liczba stron na arkusz . Nakładka przednia: Nakładka . . . . . . . Biblioteka . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

*SAME *SAME *SAME *SAME *SAME *SAME

*SAME, *NO, *YES *SAME, *STD, *DEVD, *DRAFT... *SAME, *DEVD, *CONT, *CUT... *SAME, *ABSOLUTE, *CONTENT *SAME, *NO, *YES, *TUMBLE... 1-4, *SAME

. . . . . . . .

*SAME

Nazwa, *NONE, *SAME Nazwa, *LIBL, *CURLIB

Przesunięcie w dół . . . . . .

*SAME

0.00-57.79, *SAME

Przesunięcie poprzeczne . . .

*SAME

0.00-57.79, *SAME

Nakładka tylna: Nakładka. . . . . . . . . . . Biblioteka . . . . . . . . .

*SAME

Nazwa, *FRONTOVL, *NONE, *SAME Nazwa, *LIBL, *CURLIB

Przesunięcie w dół . . . . . . Przesunięcie poprzeczne . . .

ˆ

—

Zmiana Atrybutów Wydruku (CHGSPLFA) (Change Spooled File Attributes (CHGSPLFA))

*SAME *SAME

0.00-57.79, *SAME 0.00-57.79, *SAME

Więcej... F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 57. Ekran Zmiana Atrybutów Wydruku (CHGSPLFA)

Parametry pliku opisu wydruku Parametry pliku opisu wydruku umożliwiają korzystanie z szerokiego zakresu funkcji drukowania – od podstaw zarządzania plikiem wydruku po opcje, które przekształcą prosty wydruk tekstowy w zaawansowany wydruk elektroniczny. Dzięki parametrom dostępnym na poziomie kolejki wydruków można: ¹ określić lub zmienić kolejkę wydruków, ¹ określić, czy wydruk ma być składowany lub zawieszony, ¹ podać typ drukarki lub typ urządzenia lub zmienić jeden typ drukarki na inny (na przykład SCS na IPDS), ¹ ustalić dla drukarek pojemnik źródłowy oraz pojemnik wyjściowy na kartki, ¹ wybrać tryb drukowania na jednej lub obu stronach kartki. Można użyć parametrów wpływających na wydruk tekstu podając: ¹ ¹ ¹ ¹

domyślną czcionkę dla wydruku, ilość znaków na cal (CPI) i wierszy na cal (LPI), wielkość i kąt obrotu strony, marginesy z przodu i z tyłu strony oraz przesunięcie drukowanych wierszy.

Dzięki Zaawansowanym Funkcjom Prezentacji dostępne są sposoby przekształcania prostego wydruku tekstowego w zaawansowane, stronicowe dokumenty. Można: ¹ Dodać do wydruku, z przodu lub z tyłu, elektroniczne formularze czy nakładki. Rozdział 10. Używanie plików opisu wydruku

119

¹ Wydrukować wynik w postaci wielu (2, 3 lub 4) stron na arkuszu. ¹ Zmniejszyć wydruk w taki sposób, aby zmieścił się na papierze, na przykład 8-1/2 na 11 cali. ¹ Użyć parametrów opisujących wiersze, definicji strony i formularza, by całkowicie przekształcić wydruk aplikacji. Rozdział 13, “Używanie definicji strony i definicji formularza” na stronie 203 opisuje, jak tworzyć definicje strony i formularza przy pomocy tych parametrów. AFP pozwala również wprowadzić trzy typy operacji zszywania: zszywanie na rogu (CORNERSTPL), zszywanie na krawędzi (EDGESTITCH) oraz zszywanie na zgięciu (SADLSTITCH). Operacje te są również nazywane operacjami kończącymi. Dokumentacja drukarki podaje, jakie operacje kończące są obsługiwane. Dodatkowo wyjaśnia ona jaki jest stopień zmienności dla każdego typu obsługiwanych operacji kończącej. Dodatek H, “Parametry pliku opisu wydruku” na stronie 357 zawiera krótki opis większości parametrów pliku opisu wydruku podzielonych na te, które wpływają na cały plik wydruku, te które wpływają na wydruk wierszy i te, które dotyczą całych stron. Podczas procesu tworzenia wydruku nie wszystkie parametry pliku opisu wydruku mogą być użyte zarówno przed, jak i po ustawieniu wydruku w kolejce. Tab. 2 prezentuje listę wszystkich parametrów z informacją o tym, kiedy mogą być modyfikowane oraz czy wymagają menedżera wydruku AFP - PSF/400. Uwaga: Znaczenie symboli użytych w poniższej tabeli jest następujące: ■

Musi być AFPDS

■■

Niedostępny dla AFPDS

Á

Może być użyty w połączeniu z podaną komendą lub środowiskiem

Tabela 2 (Strona 1 z 4). Parametry pliku opisu wydruku Wymagane PSF/400

Opcje pliku opisu wydruku i wydruku

CRTPRTF

CHGPRTF

OVRPRTF

CHGSPFLA

FILE

Á

Á

Á

Á

JOB

Á

SPLNBR

Á

SELECT

Á Á

TOFILE SRCFILE

Á

OPTION

Á

GENLVL

Á

FLAG

Á

DEV

Á

Á

Á

Á

PRTSEQ

120

DEVTYPE

Á

Á

Á

PAGESIZE wiersze/kol. lub jednostki

Á

Á

Á

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Á

Tabela 2 (Strona 2 z 4). Parametry pliku opisu wydruku Wymagane PSF/400

Opcje pliku opisu wydruku i wydruku

CRTPRTF

CHGPRTF

OVRPRTF

LPI 3, 4, 6, 8, 9, lub 12

Á

Á

Á

CPI

Á

Á

Á

OVRFLW

Á

Á

Á

FOLD

Á

Á

Á

RPLUNPRT

Á

Á

Á

ALIGN

Á

Á

Á

CTLCHAR

Á

Á

Á

CHLVAL

Á

Á

Á

PRTQLTY

Á

Á

Á

■■

FORMFEED

Á

Á

Á

■■

DRAWER

Á

Á

Á

FONT

Á

Á

Á

CHRID

Á

Á

Á

PAGRTT

Á

Á

Á

MULTIUP

Á

Á

Á

PRTTXT

Á

Á

Á

JUSTIFY

Á

Á

Á

DUPLEX

Á

Á

Á

UOM

Á

Á

Á

Á

FRONTOVL - nazwa nakładki, przesunięcie pionowe, przesunięcie poziome

Á

Á

Á

■■

Á

BACKOVL - nazwa nakładki, przesunięcie pionowe, przesunięcie poziome

Á

Á

Á

■■

Á

CONSTANTBACK

Á

Á

Á

■■

REDUCE

Á

Á

Á

■■

OUTBIN

Á

Á

Á

■■

DECFMT

Á

Á

Á

■■

Á

FNTRSL

Á

Á

Á

Á

Á

IPDSPASTHR

Á

Á

Á

Á

Á

USRRSCLIBL

Á

Á

Á

■■

DFRWRT

Á

Á

Á

SPOOL

Á

Á

Á

OUTQ

Á

Á

Á

Á

FORMTYPE

Á

Á

Á

Á

COPIES

Á

Á

Á

Á

PAGERANGE

Á

Á

Á

Á

Á

RESTART

CHGSPFLA

Á

■■

■■

Á

Rozdział 10. Używanie plików opisu wydruku

121

Tabela 2 (Strona 3 z 4). Parametry pliku opisu wydruku Wymagane PSF/400

Opcje pliku opisu wydruku i wydruku

CRTPRTF

CHGPRTF

OVRPRTF

MAXRCDS

Á

Á

Á

FILESEP

Á

Á

Á

Á

SCHEDULE

Á

Á

Á

Á

HOLD

Á

Á

Á

SAVE

Á

Á

Á

Á

OUTPTY

Á

Á

Á

Á

USRDTA

Á

Á

Á

Á

CHGSPFLA

Á

SPLFOWN USRDFNOPT

Á

Á

Á

USRDFNDTA

Á

Á

Á

IGC ... DTA, CHR, CHRRTT, CPI ...

Á

Á

Á

WAITFILE

Á

Á

Á

SHARE

Á

Á

Á

LVLCHK

Á

Á

Á

Á

Á

SECURE AUT

Á

Á

REPLACE

Á

Á

TEXT

Á

Á

FIDELITY

Á

Á

Á

Á

VOL - dotyczy wydruku na dyskietkę

Á

LABEL - dotyczy wydruku na dyskietkę

Á

EXCHTYPE - dotyczy wydruku na dyskietkę

Á

CODE - dotyczy wydruku na dyskietkę

Á

Á

FRONTMGN - margines przedni, przesunięcie pionowe, przesunięcie poziomeÁ

BACKMGN - margines na stronie odwrotnej, przesunięcie pionowe, przesunięcie poziomeÁ

FNTCHRSET - plik znaków i strona kodowaÁ

CDEFNTÁ

TBLREFCHRÁ

PAGDFNÁ

Á

FORMDFÁ

Á

AFPCHARSÁ

IGCCDEFNTÁ

CORNERSTPL

Á

Á

Á

122

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

■■

Tabela 2 (Strona 4 z 4). Parametry pliku opisu wydruku Wymagane PSF/400

Opcje pliku opisu wydruku i wydruku

CRTPRTF

CHGPRTF

OVRPRTF

CHGSPFLA

Á

EDGESTITCH

Á

Á

Á

■■

Á

SADLSTITCH

Á

Á

Á

■■

Przykład Super Sun Seeds Jednym z najprostszych sposobów wykorzystania możliwości Zaawansowanych Funkcji Prezentacji jest dodanie formularzy elektronicznych do aplikacji przy pomocy pliku opisu wydruku. W tym przypadku następuje natychmiastowe przekształcanie aplikacji wykorzystującej wcześniej wydrukowane formularze na aplikację całkowicie elektroniczną. Korzystanie z nakładek w pliku opisu wydruku nie pozwala na równoczesne wykorzystanie wielu funkcji dostępnych tylko dzięki zastosowaniu DDS lub definicji strony i formatu, ale w wielu przypadkach będzie to zupełnie wystarczające. Rys. 7 na stronie 28 pokazuje przykładową fakturę Super Sun Seeds. Program użytkowy, bez względu na to, czy pola danych są opisywane przez program, czy zewnętrznie, umieszcza w wydruku jedynie wiersze tekstu. Dokument zostaje wypełniny przez wydrukowanie tekstu na wcześniej przygotowanym formularzu. Elektroniczną wersję formularza faktury można utworzyć przez modyfikację parametrów nakładki i umiejscowienie w pliku opisu wydruku przy pomocy komend tworzenia (CRTPRTF), zmiany (CHGPRTF) lub przesłaniania (OVRPRTF) pliku opisu wydruku. Poniżej podano kluczowe parametry: Jednostka miary Nakładka przednia (FRONTOVL) Nakładka Biblioteka

_______

*INCH, *CM

*NONE *LIBL

Nazwa, *NONE Nazwa, *LIBL

Przesunięcie w dół

_______

0-57.790

Przesunięcie poprzeczne

_______

0-57.790

*FRONTOVL *LIBL

Nazwa, *NONE Nazwa, *LIBL

Przesunięcie w dół

_______

0-57.790

Przesunięcie poprzeczne

_______

0-57.790

_______ _______

0-57.790, *DEVD 0-57.790, *DEVD

_______ _______ _______

0-57.790, *FRONTMGN 0-57.790, *FRONTMGN *SCS, *AFPDS

Nakładka tylna (BACKOVL) Nakładka Biblioteka

Margines przedni (FRONTMGN) Przesunięcie w dół Przesunięcie poprzeczne Margines tylny (BACKMGN) Przesunięcie w dół Przesunięcie poprzeczne Typ drukarki

Rozdział 10. Używanie plików opisu wydruku

123

Zwykle podaje się nazwę obiektu nakładki jako parametr nakładka przednia i ustawia się 0 dla przesunięcia. Jeśli nowa nakładka faktury i dane faktury nie pasują do siebie, to aby je dokładnie dopasować, można użyć parametrów przesunięcie i marginesy nakładki. Trzeba zauważyć, że w tym przypadku parametry marginesów przesuwają wszystkie elementy strony: i dane aplikacji, i nakładkę. Dlatego też w celu dokładnego dopasowania formularza elektronicznego do danych zwykle najlepiej jest skorzystać z przesunięcia nakładki. Niezależnie od tego, z którego przesunięcia, nakładki czy marginesów, użytkownik korzysta, należy pracować w jednostkach (calach lub centymetrach) zdefiniowanych przez parametr UOM. Ponieważ nakładki są obiektami AFPDS, ustawienie parametru DEVD w pliku opisu wydruku musi zostać również zmienione na *AFPDS.

Uwagi dodatkowe Użycie obsługi nakładek w pliku opisu wydruku do przetworzenia przykładowej aplikacji Super Sun Seeds jest proste, szybkie i, co więcej, nie wymaga żadnych zmian w aplikacji. Zmian można ewentualnie dokonać po uruchomieniu aplikacji i po utworzeniu wydruku. Używa się w tym celu komendy Zmiana Atrybutów Pliku w Kolejce Wydruku (CHGSPLFA) i wcześniej opisanych parametrów. Procedura ta ma pewne ograniczenia, w szczególności odnoszące się do drukowanego formularza faktury. Aplikacja może wymagać zastosowania niektórych lub wszystkich funkcji z wymienionych niżej: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

drukowanie dokumentów po obu stronach kartki, drukowanie wielu kopii, użycie wielu nakładek albo na jednej stronie, albo dla grupy stron, obsługa grafiki, obrazów lub kodów paskowych, zintegrowana logika programu.

Pierwsze dwie funkcje są często wbudowane we wcześniej wydrukowane formularze. Drukowanie na papierze ciągłym umożliwia automatyczne tworzenie wielu kopii i zastosowanie stałego tekstu na odwrocie jednej lub wszystkich kopii. Korzystając z obsługi nakładek w pliku opisu wydruku, można tworzyć wiele kopii przez wielokrotne drukowanie pliku wydruku i przesłanianie go za każdym razem nakładką o innej nazwie, tj. przez podanie nakładek faktury, które różnią się tylko tym, że podają na dole strony “Kopia dla użytkownika,” “zawartość opakowania” itd. Dzięki programowi w języku CL proces ten łatwo może zostać zautomatyzowany. Przy użyciu tej techniki tworzy się nie połączone kopie faktur, co oznacza, że wszystkie kopie Klientów znajdują się na jednym stosie, a listy z zawartością na drugim, itd. Jest to jeden ze sposobów tworzenia faktur. Jeśli trzeba pogrupować różne kopie, wtedy bardziej odpowiednia może być jedna z technik opisanych w kolejnych rozdziałach. Umieszczenie stałego tekstu na drugiej stronie faktury możliwe jest dzięki obsłudze nakładki tylnej, lecz wymaga to niewielkich zmian w aplikacji. Tekst stały składa się zwykle z informacji o warunkach dostawy. Gdy parametr DUPLEX został ustawiony na *YES (TAK) i wprowadzono zarówno nakładkę przednią, jak i tylną, dane faktury zostaną wydrukowane obustronnie. Oznacza to, że druga strona zostanie wydrukowana z właściwą nakładką, lecz z niewłaściwymi danymi. Przyczyną tego problemu jest brak komendy wysunięcia strony, dzięki której można by przesunąć dane faktury na przód następnej strony. Prosta zmiana w programie aplikacji doda komendę wysunięcia strony po wydrukowaniu każdej strony z danymi faktury.

124

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Inne elementy dokumentów, takie jak wielokrotne nakładki, obrazy, grafika, kody paskowe i integrowanie programu, można określić tylko dla bardziej zaawansowanych technik drukowania opisanych w dalszych rozdziałach. Wszystkie te elementy wiążą się z czynnościami wymagającymi dostępu do danych programu. Przykładem może być użycie nakładek uzależnionych od numeru firmy albo wydrukowanie jakiegoś pola w postaci kodu paskowego, czy wydrukowanie obrazu w oparciu o pewne infromacje dotyczące Klienta. Funkcje te wykraczają poza możliwości obsługi nakładek związane z plikiem opisu wydruku.

Inne przykłady korzystania z formularzy elektronicznych Zastosowanie formularzy elektronicznych umożliwia udoskonalenie wielu różnych typów druku. Rys. 58 pokazuje nakładkę “greenbar,” której można użyć do poprawy wyglądu i czytelności standardowego raportu. Ten typ nakładki łatwo się tworzy i dodaje przy pomocy parametrów nakładki przedniej i tylnej (front, back overlay).

Rysunek 58. Nakładka Greenbar

Dodatkowe możliwości pliku opisu wydruku Do udoskonalenia wydruku aplikacji można wykorzystać kilka innych parametrów pliku opisu wydruku. Dotyczy to w szczególności parametrów służących do określania komputerowego skalowania wydruku, obsługi wydruku kilku stron na jednym arkuszu (multi-up), obsługi podajnika papieru i pojemnika na wydruki drukarki oraz wierszy, czcionek i odstępów w tekście.

Rozdział 10. Używanie plików opisu wydruku

125

Komputerowe skalowanie wydruku Komputerowe skalowanie wydruku (Computer output reduction - COR) automatycznie przenosi standardowe raporty na papier komputerowy i zmniejsza do wielkości 8 1/2 na 11 cali. COR zaprojektowano do obsługi raportów utworzonych w formacie 66 wierszy na stronę i 132 znaków w wierszu. Rys. 59 jest przykładowym rezultatem działania funkcji COR.

Rysunek 59. Przykład zastosowania funkcji COR

Funkcja COR działa następująco: ¹ ¹ ¹ ¹

nowa strona ma orientację poziomą, marginesy ustawione są na 0,5 cala, wysokość wiersza wynosi 70% oryginału, właściwa redukcja szerokości wierszy jest osiągana dzięki zamianie szerokości czcionki wbudowanej drukarki na mniejszą: – 10 CPI jest przekształcone w czcionkę o gęstości 13.3 znaków na cal, – 12 CPI jest przekształcone w czcionkę o gęstości 15 znaków na cal, – 15 CPI jest przekształcone w czcionkę o gęstości 20 znaków na cal, – 16.67 CPI jest przekształcone w czcionkę o gęstości 27 znaków na cal.

Drukowanie kilku stron na arkuszu (multi-up) Drukowanie wielu stron logicznych na jednej stronie fizycznej umożliwia znaczne oszczędności kosztów i objętości drukowanych raportów. Połączenie tej funkcji z urządzeniami drukującymi dwustronnie podwaja jej wartość. Korzystanie z drukowania poczwórnego może doprowadzić do osiągnięcia granic czytelności, lecz może być właściwym rozwiązaniem w przypadku niektórych

126

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

raportów o dużej objętości. Dodanie nakładki może poprawić wygląd i czytelność raportu. Obsługa funkcji Multi-up współpracuje z parametrami LPI, CPI, PAGRTT i PAGSIZ wydruku i wykorzystuje najbardziej odpowiedne czcionki wbudowane drukarki w celu dopasowania stron logicznych do formatu 8 1/2 na 11 cali z marginesami 1/2 cala. Obecnie wiele drukarek obsługuje papier o większych wymiarach, takich jak 11 na 17 cali. Ustawiając MULTIUP na 2 i REDUCE na *NO oraz wykorzystując parametr DRAWER do wybrania właściwego źródła, można wydrukować dwie pełnowymiarowe strony na papierze o wymiarach 11 na 17 cali. Rys. 60 pokazuje przykład drukowania większej ilości stron na jednym arkuszu (multi-up).

Rysunek 60. Drukowanie typu multi-up. Przykład drukowania podwójnego i poczwórnego

Emulacja drukowania na oddzielnych kartkach PSF/400 Wersja 4 Modyfikacja 2 umożliwia obsługę drukowania stron wydruku na jednym arkuszu obok siebie jedno- lub obustronnie na papierze ciągłym na drukarce obsługującej emulację drukowania na pojedynczych arkuszach papieru. Można to wykonać bez konieczności zmieniania aplikacji i zasobów używanych do drukowania. Wybór trybu drukowania obok siebie następuje w samej drukarce. Wydruk, po pocięciu i posegregowaniu, wygląda jak wydruk pochodzący z drukarki arkuszowej. PSF można tak skonfigurować, aby drukowanie obok siebie następowało tylko wtedy, kiedy pozwala na to wielkość strony. Jeśli dla parametru automatycznego sprawdzania wielkości stron wybierze się ALL lub FIRST, PSF przed rozpoczęciem drukowania sprawdza, czy wszystkie strony (ALL) lub pierwsza (FIRST) zmieszczą się obok siebie na arkuszu papieru. Jeśli strony nie mieszczą się, zostają wydrukowane po jednej na arkuszu. Jeśli się mieszczą, drukarka wydrukuje je obok siebie (emulacja arkusza). Oczywiście w przypadku, kiedy parametr FIDELITY jest Rozdział 10. Używanie plików opisu wydruku

127

ustawiony na *ABSOLUTE, drukowanie z emulacją arkusza będzie wykonywane tylko wtedy, gdy wszystkie strony mieszczą się obok siebie. Jeśli po wybraniu na drukarce emulacji arkusza wybierzemy NONE dla automatycznego sprawdzania wielkości strony, a dla parametru FIDELITY wartość *CONTENT, strony będą drukowane obok siebie niezależnie od tego, czy mieszczą się na arkuszu, czy nie.

Zmiany wierszy i czcionek Wygląd wydruku można modyfikować przy użyciu parametrów dotyczących wierszy, zestawu znaków i czcionek znajdujących się w pliku opisu wydruku. Różne kombinacje parametrów LPI i CPI pozwalają zmieniać gęstość wierszy i odstępy między znakami. Domyślną czcionkę użytą w wydruku można modyfikować na kilka sposobów: przez wybranie czcionki wbudowanej drukarki przy użyciu parametru FONT, przez wybranie czcionek ładowanych z AS/400 - albo czcionki kodowanej (CDEFNT), albo zestawu znaków czcionki (FNTCHRSET). Czcionka kodowana zostaje odwzorowana na konkretną stronę kodową i zestaw znaków. W parametrze FNTCHRSET podaje się wprost stronę kodową i zestaw znaków.

Operacje kończące Operacje kończące są operacjami wykonywanymi na dokumencie podczas drukowania i po wydrukowaniu. Na drukarkach obsługujących operacje kończące, operacje zaginania w kształcie litery z ("Z-fold") i wstawiania ("Insert") są wykonywane podczas drukowania dokumentu, a trzy typy operacji zszywania: zszywanie narogu (CORNERSTPL), zszywanie na krawędzi (EDGESTITCH) oraz zszywanie na zgięciu (SADLSTITCH)) są wykonywane po zakończeniu drukowania. Dzięki wykonaniu przez drukarkę operacji zszywania, można wyeliminować ręczne czynności zszywania. Należy koniecznie zapoznać się z informacjami na temat operacji kończących znajdującymi się w podręczniku drukarki i z informacjami na temat poziomu obsługi poszczególnych operacji kończących. Należy zauważyć, że ani separatory zadań, ani plików nie są włączane w zszywkach odpowiednich dokumentów.

Drukowanie przy użyciu AS/400 Dostęp do PSF/400 Programming Support for Finishing: Dostęp do operacji kończących został zapewniony dla wcześniejszych wydań dzięki poprawkom PTF. Sposób definiowania operacji kończących może być różny dla różnych wydań. Konkretne informacje na ten temat zanajdują się w specjalnych instrukcjach w liście przewodnim dostarczonym wraz z poprawkami PTF dla konkretnego wydania . Oto symbole poszczególnych zestawów PTF: V4R4

Nie są wymagane żadne poprawki PTF

V4R3

SF51377, SF51409

V4R2

SF51220, SF51245

V4R1

SF51791, SF51799

V3R7

SF51984, SF52057

V3R2

SF52649, SF52682

Legenda dla tabeli operacj kończących

128

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Tak

Operacja jest obsługiwana przez wskazaną metodę. Dodatkowe informacje na temat definicji formularzy tworzonych przez PPFA/400 znajdują się w informacjach na temat sposobu podawania konkretnych operacji kończących w podręczniku produktu.

Nie

Operacja nie jest obsługiwana przez wskazaną metodę.

Dla pliku opisu wydruku i DDS Należy użyć parametru lub słowa kluczowego w podany sposób. Informacje o migracji dotyczące tabel operacji kończących ¹ V4R4 i V4R3 obsługują operacje kończące podane w pliku opisu wydruku wcześniejszych wersji RISC. Jeśli użytkownik chce nadal używać plików opisu wydruku zawierających parametr USRDFNDTA podający operację kończącą, odpowiedni nowy parametr w V4R3 i V4R4 musi mieć wartość *None. Wartością domyślną dla parametrów CORNERSTPL, EDGESTITCH, i SADLSTITCH jest *None. ¹ Metoda, dzięki której operacje zszywania są podawane w V3R2 nie może być poddawana migracji do innych wydań. Tab. 3 i Tab. 4, pokazują dla których wydań można definiować operacje kończące. Tabela 3. AS/400 Finishing Support dla wydań V4R4 i V4R3 Wydanie V4R4

Wydanie V4R3

Def. formularza

Plik opisu wydruku

DDS

Def. formularza

Plik opisu wydruku

DDS

Zszywanie na rogu

Tak

CORNERSTPL

Nie

Tak

CORNERSTPL

Nie

Zszywanie na krawędzi

Tak

EDGESTITCH

Nie

Tak

EDGESTITCH

Nie

Zszywanie na zgięciu

Tak

SADLSTITCH

Nie

Tak

USRDFNDTA

Nie

Z-Fold

Tak

Nie

ZFOLD

Tak

Nie

Nie

Wkładanie

Tak

DRAWER

DRAWER

Tak

DRAWER

DRAWER

Operacja

Tabela 4. AS/400 Finishing Support dla wydań V4R2, V4R1, V3R7 i V3R2 Wydania V4R2, V4R1 i V3R7

Wydanie V3R2

Def. formularza

Plik opisu wydruku

DDS

Def. formularza

Plik opisu wydruku

DDS

Obszar danych

Zszywanie na rogu

Tak

USRDFNDTA

Nie

Tak

USRDTA

Nie

Tak

Zszywanie na krawędzi

Tak

USRDFNDTA

Nie

Tak

USRDTA

Nie

Tak

Zszywanie na zgięciu

Tak

USRDFNDTA

Nie

Tak

USRDTA

Nie

Tak

Z-Fold

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Wkładanie

Tak

DRAWER

DRAWER

Tak

DRAWER

DRAWER

Nie

Operacja

Rozdział 10. Używanie plików opisu wydruku

129

130

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications) Używanie DDS (Data Description Specifications) zawartych w OS/400, służących do obsługi wydruków aplikacji, pozwala na pełne wykorzystanie zaawansowanych możliwości drukowania w systemie AS/400, podobnie jak użycie zbiorów zewnętrznej bazy danych pozwala na dostęp do zaawansowanych możliwości obsługi bazy danych systemu. Zastosowanie DDS w pliku opisu wydruku zapewnia pełną kontrolę wydruku oraz wspomaga zaawansowane możliwości drukowania dzisiejszych drukarek laserowych. DDS umożliwia pełną kontrolę nad każdą stroną i wszystkimi jej elementami. Zastosowanie DDS rozszerza istniejące dotychczas możliwości wydruku tekstowego, umożliwiając tworzenie rozbudowanych dokumentów elektronicznych. DDS obsługuje standardowe elementy składowe dokumentów, takie jak formularze elektroniczne, obrazy, wykresy, kody paskowe, linie i ramki. Na przykład można bezpośrednio określić, na jakich stronach znajdą się konkretne elektroniczne formularze lub obrazy. Zapewniona jest także pełna kontrola nad stronami dokumentów oraz układem stron z poziomu aplikacji. Ponadto prawie wszystkie funkcje DDS są dynamiczne. Oznacza to, iż aplikacja definiuje element i jego usytuowanie, pozwalając tworzyć dokumenty z “ruchomymi” elementami stron. Jak opisuje to Rozdział 10, “Używanie plików opisu wydruku” na stronie 117, każde zadanie AS/400 ma plik opisu wydruku, który określa parametry domyślne strony, takie jak marginesy, odstępy między wierszami i przepełnienie. Plik opisu wydruku umożliwia również podanie parametrów dotyczących drukarki i kolejki, takich jak drukarka, typ pliku, czy składowanie wydruku. Pozwala na wprowadzenie pewnych elementów kompozycji strony, takich jak przednia i tylna nakładka, oraz definicje strony i formularza. Zazwyczaj parametry te odnoszą się do całego zadania lub wydruku.

Plik opisu wydruku DDS Dzięki zawarciu DDS pliku opisu wydruku możliwa jest obsługa wydruku poza aplikacją i rozszerzenie go do pełnej strony. Wydruk zdefiniowany w obrębie programu jest nazywany wydrukiem "opisanym przez program", zdefiniowany zaś przez DDS - "opisanym zewnętrznie". Rys. 61 na stronie 132 pokazuje przykład wykorzystania DDS pliku opisu wydruku w celu zdefiniowania wydruku z aplikacji. Program tworzy pola danych do wydrukowania, a następnie drukuje zgodnie z formatem rekordu opisanym w DDS. W formacie rekordu występują odwołania do pól danych. Plik opisu wydruku przy pomocy słów kluczowych DDS steruje pozycją, orientacją, czcionkami oraz innymi parametrami tych pól. Poza tym DDS zapewnia dostęp do wszystkich elementów, które mogą występować w dokumentach AFP: tekstu, nakładek, obrazów, grafik, kodów paskowych, linii i ramek.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

131

Rysunek 61. Opisany zewnętrznie przez DDS plik opisu wydruku

Rys. 61 jest prostym przykładem formatowania wydruku przy pomocy DDS. Aplikacja przygotowuje zmienne dane. Ustala także sposób drukowania lub, w tym przypadku, "wpisy" do rekordów opisywanych przez DDS. Rekord wydruku DDS jest zestawem pól i/lub słów kluczowych, które zostaną uwzględnione, kiedy aplikacja wyśle komendę pisania. Gdy zapis rekordu i zmienne dane zostaną przesłane do DDS, ten kontroluje czcionki, rozmieszczenie danych i inne cechy zewnętrzne w stosunku do aplikacji. Aby utworzyć rekord, DDS grupuje jedno lub więcej pojedynczych pól. Aplikacja steruje wydrukiem decydując, kiedy wpisać który rekord. Niektóre słowa kluczowe DDS dotyczą wyłącznie całych rekordów (poziom rekordu). Inne słowa kluczowe DDS dotyczą jedynie pól (poziom pola). Niektóre słowa kluczowe mogą być używane na obu poziomach.

Słowa kluczowe aplikacji AFP Słowa kluczowe opisane w tym rozdziale umożliwiają aplikacjom użycie trybu stronicowego. Przedstawiono słowa kluczowe sterujące układem i kompozycją strony.

Słowa kluczowe dotyczące układu strony Poniżej przedstawiono słowa kluczowe dotyczące układu strony strony (Page Layout Keywords).

LPI LPI jest słowem kluczowym używanym na poziomie rekordu do zmiany liczby wierszy przypadających na cal. Podanie słowa kluczowego LPI zmienia parametr LPI pliku opisu wydruku. Słowo kluczowe LPI ma następujący format: LPI ( 4 6 8 9 12)

132

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

ENDPAGE ENDPAGE jest słowem kluczowym używanym na poziomie rekordu, które określa wysunięcie bieżącej strony po wydrukowaniu bieżącego rekordu wydruku. Słowo kluczowe ENDPAGE ma następujący format: ENDPAGE Rozmieszczając pola, stałe, segmenty, i inne elementy strony, przy użyciu współrzędnych poziomych i pionowych, można umieścić je w dowolnym miejscu strony. W takim przypadku nie może być wykorzystane typowe dla trybu tekstowego wysunięcie strony, występujące w wyniku jej przepełnienia. ENDPAGE umożliwia bezpośrednie sterowanie wysuwaniem stron.

PAGRTT PAGRTT jest słowem kluczowym używanym na poziomie rekordu, które określa kąt obrotu lub orientację (poziomą lub pionową) stałych i drukowanego tekstu. Przysłania ono wartość parametru PAGRTT w pliku opisu wydruku. Słowo kluczowe PAGRTT ma następujący format: PAGRTT (0 90 180 270) Obrót strony nie dotyczy automatycznie innych jej elementów, takich jak nakładki i segmenty. Różne obroty strony znane są również jako druk w poprzek (0), w dół (90), odrócony (180), i w górę (270).

DRAWER DRAWER jest słowem kluczowym, używanym na poziomie rekordu, określającym pojemnik, z którego pobierane są formularze nieciągłe. Słowo kluczowe DRAWER ma następujący format: DRAWER (numer-pojemnika) Numery pojemnika mogą być liczbami od 1 do 255. Można też użyć symbolu *E1 (dla podajnika kopert). Jeśli słowo kluczowe DRAWER nie zostanie podane, zostanie użyty parametr DRAWER pliku opisu wydruku. Więcej informacji dotyczących słów kluczowych opisanych w tej części znajduje się w AS/400 Data Description Specifications Reference.

FORCE FORCE jest słowem kluczowym używanym na poziomie rekordu do wymuszania nowej strony przy drukowaniu dwustronnym. Jeśli właśnie jest zadrukowywana przednia strona kartki, aktualna kartka jest wysuwana i wciągana jest nowa kartka. Słowo kluczowe FORCE ma następujący format: FORCE

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

133

OUTBIN OUTBIN jest słowem kluczowym używanym na poziomie rekordu, które pozwala wybrać pojemnik na wydruki w drukarkach obsługujących wiele pojemników wyjściowych. Słowo kluczowe OUTBIN ma następujący format: OUTBIN(numer-pojemnika) Poprawnymi numerami są wartości od 1 do 65535 i *DEVD. Jeśli słowo kluczowe OUTBIN nie zostanie podane, zostanie użyty parametr OUTBIN pliku opisu wydruku.

DUPLEX DUPLEX jest słowem kluczowym używanym na poziomie rekordu, które określa, czy wydruk drukowany jest tylko na jednej, czy na obu stronach arkusza. Słowo kluczowe DUPLEX ma następujący format: DUPLEX(wartość-dla-dupleksu) Poprawnymi wartościami są *NO, *YES i *TUMBLE. Jeśli słowo kluczowe DUPLEX nie zostanie podane, zostanie użyty parametr DUPLEX pliku opisu wydruku.

Słowa kluczowe dotyczące kompozycji strony Poniżej przedstawiono słowa kluczowe dotyczące kompozycji strony. Większość słów kluczowych umożliwia użycie pól przekazywalnych z programu do systemu, które dynamicznie zmieniają wartości parametrów słów kluczowych w trakcie działania aplikacji.

BARCODE BARCODE jest słowem kluczowym używanym na poziomie pola. Używa się go do drukowania pola w określonym przez użytkownika kodzie paskowym. Dostępnymi kodami paskowymi są:

134

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Kod paskowy

Identyfikator kodu paskowego

MSI

MSI

UPC-A

UPC-A

UPC-E

UPC-E

UPC-2

UPC-2

UPC-5

UPC-5

EAN-8

EAN-8

EAN-13

EAN-13

EAN-2

EAN-2

EAN-5

EAN-5

Industrial 2 of 5

INDUST2OF5

Matrix 2 of 5

MARIX2OF5

Interleaved 2 of 5

INTERL2OF5

Codabar

CODEABAR

Code 3 of 9

CODE3OF9

Postal

POSTNET

Royal Mail

RM4SCC

Japan Postal

JPBC

Australian Postal

AUSTRALIAN POSTAL

Słowo kluczowe BARCODE ma następujący format: BARCODE zrozumiałe-dla-człowieka ID-kodu wysokość orientacja-pionowa-lub-pozioma gwiazdka-w-Code3of9 cyfra-kontrolna szerokość-jednostki stosunek-szerokie-wąskie gdzie wartościami parametrów są: Wysokość

Wartości od 1 do 9 dla wysokości kodu paskowego, w wierszach. Orientacja pionowa lub pozioma Przyjmuje wartości *HRT i *VRT. Ustawienie domyślne jest poziome. Zrozumiałe dla człowieka Drukowanie interpretacji kodu paskowego zrozumiałej dla człowieka. Parametr może przyjmować wartości *HRI, *HRITOP lub *NOHRI. Wartością domyślną jest *HRI (drukowanie interpretacji zrozumiałej dla człowieka). Gwiazdka w Code 3 of 9 Włącza (*AST) lub wyłącza (*NOAST) drukowanie gwiazdki w kodzie paskowym Code 3 of 9. Ustawienie domyślne wyłącza drukowanie gwiazdki. Cyfra kontrolna Używa sią wartości szestnaskowej, aby wskazać, czy powinna zostać utworzona cyfra kontrolna (lub zestaw cyfr kontrolnych). Szerokość jednostki Szerokość (w calach) wąskich pasków i odstępów. Stosunek szerokie-wąskie Stosunek szerokości szerokiego paska lub odstępu do szerokości wąskiego paska lub odstępu.

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

135

Dla większości kodów paskowych należy określić jedynie identyfikator kodu paskowego i wysokość. Więcej informacji na temat charakterystyki kodów paskowych znajduje się w książce AS/400 Data Description Specifications Reference.

BOX Słowo kluczowe BOX powoduje drukowanie ramki lub prostokąta. Słowo kluczowe BOX ma następujący format: BOX (współrzędna-pionowa-pierwszego-narożnika współrzędna-poziomapierwszego-narożnika współrzędna-pionowa-narożnika-po-przekątnej współrzędna-pozioma-narożnika-po-przekątnej szerokość-linii) Ramkę definiuje się poprzez określenie współrzędnych poziomych i pionowych dwóch przeciwległych narożników i podanie szerokości linii. Współrzędne poziome i pionowe są określane względem marginesów strony (parametry FRONTMGN i BACKMGN pliku opisu wydruku), i obliczane w calach lub centymetrach zgodnie z parametrem UOM pliku opisu wydruku. Szerokość kreski może być dowolną wartością w zakresie od 0,001 do 22.750 cali lub może być określona przy użyciu wartości symbolicznych *NARROW (0,008 cala), *MEDIUM (0,017 cala) i *WIDE (0,025 cala). Wszystkie wartości słowa kluczowego BOX mogą być polami programowalnymi.

GDF Słowo kluczowe GDF powoduje drukowanie graficznego zbioru danych utworzonego przez programy takie jak Business Graphic Utility (BGU) lub GDDM. Słowo kluczowe GDF ma następujący format: GDF (biblioteka/zbiór-danych-graficznych podzbiór-danych-graficznych współrzędna-pionowa współrzędna-pozioma głębokość szerokość obrót) Wszystkie wartości słowa kluczowego GDF mogą być polami programowalnymi. Dzięki temu można dynamiczne tworzyć i drukować elementy graficzne takie jak wykresy słupkowe i kołowe.

LINE Słowo kluczowe LINE powoduje drukowanie linii poziomych i pionowych. Słowo kluczowe LINE ma następujący format: LINE (współrzędna-pionowa współrzędna-pozioma długość-linii kierunek-linii szerokość-linii) Aby narysować linię, należy określić początkowe współrzędne (pionowa i pozioma), kierunek linii (pionowy lub poziomy) oraz jej długość i szerokość. Długość linii może być dowolną wartością w zakresie od 0,001 do 22.750 cali. Szerokość linii może być dowolną wartością w zakresie od 0,001 do 22.750 cali lub może być określona przy użyciu wartości symbolicznych *NARROW (0,008 cala), *MEDIUM (0,017 cala) i *WIDE (0,025 cala). Wszystkie wartości słowa kluczowego LINE mogą być polami programowalnymi.

136

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

OVERLAY Słowo kluczowe OVERLAY powoduje drukowanie elektronicznego formularza lub nakładki. Słowo kluczowe OVERLAY ma następujący format: OVE LAY (biblioteka/nazwa-nakładki współrzędna-pionowa współrzędna-pozioma (*ROTATION obrót)) Współrzędne (pionowa i pozioma), określane względem początku strony, oznaczają położenie lewego górnego rogu nakładki i są korygowane o wartość marginesu strony (przy pomocy parametrów FRONTMGN i BACKMGN pliku opisu wydruku). Parametr *ROTATION umożliwia podanie wartości obrotu dla nakładki. Poprawnymi wartościami dla obrotu są: 0, 90, 180 i 270. Wszystkie wartości słowa kluczowego OVERLAY mogą być polami programowalnymi. Dzięki temu można dynamicznie zmieniać zarówno nazwę nakładki, jak i jej pozycję na stronie.

PAGSEG Słowo kluczowe PAGSEG powoduje drukowanie segmentu strony. Słowo kluczowe PAGSEG ma następujący format: PAGSEG (biblioteka/segment-strony współrzędna-pionowa współrzędna-pozioma (*SIZE szerokość wysokość) (*ROTATION obrót )) Współrzędne (pionowa i pozioma) oznaczają położenie lewego górnego rogu segmentu strony. Położenie tego punktu jest korygowane o wartość marginesów strony (przy pomocy parametrów FRONTMGN i BACKMGN pliku opisu wydruku). Opcjonalne parametry *SIZE i *ROTATION umożliwiają podanie różnych wielkości i obrotów dla segmentów strony. Poprawnymi wartościami dla *SIZE są: wartości z przedziału od 0,001 do 57,590 cm (0,0001 to 22,750 cali) zarówno dla szerokości jak i wysokości. Poprawnymi wartościami dla parametru *ROTATION są: 0, 90, 180 i 270. Wszystkie wartości słowa kluczowego PAGSEG mogą być polami programowalnymi.

POSITION POSITION jest słowem kluczowym używanym na poziomie pola, używanym do precyzyjnego określenia pozycji pola. Słowo kluczowe POSITION ma następujący format: POSITION (współrzędna-pionowa współrzędna-pozioma) Współrzędne (pionowa i pozioma) są określane względem początku strony i korygowane o wartość marginesów strony (określonych za pomocą parametrów FRONTMGN i BACKMGN pliku opisu wydruku). Parametr pliku opisu wydruku UOM decyduje, czy współrzędne w pionie i w poziomie określane są w calach, czy w centymetrach. Obie wartości słowa kluczowego POSITION mogą być polami programowalnymi.

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

137

CDEFNT CDEFNT jest słowem kluczowym używanym na poziomie pola lub rekordu, które określa czcionkę kodowaną, służącą do drukowania stałych i pól. Czcionka kodowana określa czcionkę rezydentną systemu AS/400 poprzez wskazanie zestawu znaków określonej czcionki oraz strony kodowej. Na przykład czcionka kodowana X0H210BC wykorzystuje zestaw znaków czcionki C0H200B0 oraz stronę kodową T1V10500 do wydruku tekstu 10-punktową czcionką Helvetica Roman Medium. Dla czcionek wektorowych możliwe jest wskazanie wielkości w punktach. Słowo kluczowe CDEFNT ma następujący format: CDEFNT (nazwa-biblioteki/nazwa-czcionki-kodowanej wielkość-w-punktach)

FONT FONT jest słowem kluczowym używanym na poziomie rekordu lub pola, które określa identyfikator czcionki, używanej do drukowania stałych i pól. Słowo kluczowe FONT ma następujący format: FONT (identyfikator-czcionki wielkość-w-punktach) Przy pomocy tego słowa kluczowego można określić identyfikatory czcionek numerycznych, na przykład: Font Global ID lub FGID bądź czcionki graficzne, takie jak ADMWMOB dla znaków typu Open Block. Więcej informacji na temat identyfikatorów czcionek numerycznych i korzystania z nich znajduje się w AS/400 Printer Device Programming.

FNTCHRSET FNTCHRSET jest słowem kluczowym dotyczącym poziomu rekordu lub pola, które określa zestaw znaków czcionki używanej do drukowania stałych lub pól. Dla czcionek wektorowych możliwe jest wskazanie wielkości w punktach. Słowo kluczowe FNTCHRSET ma następujący format: FNTCHRSET (nazwa-biblioteki/zestaw-znaków-czcionki nazwa-biblioteki strona-kodowa wielkość-w-punktach)

CHRSIZ Słowo kluczowe CHRSIZ służy do zwiększania szerokości i wysokości stałej lub pola. Słowo kluczowe CHRSIZ ma następujący format: CHRSIZ(szerokość wysokość) Wartości parametrów dla słowa kluczowego CHRSIZ mieszczą się w zakresie od 1,0 do 20,0. Do obliczenia zwiększonej szerokości CHRSIZ wykorzystuje szerokość aktualnej czcionki oraz bieżące ustawienie parametru CPI (liczba znaków na cal). Do obliczenia zwiększonej wysokości wykorzystuje aktualną wartość parametru LPI (liczba linii na cal).

138

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

COLOR Słowo kluczowe COLOR określa kolor pola. Kolory wykorzystywane są przez drukarki kolorowe, takie jak drukarka 4224, oraz przez przeglądarkę wydruku w Client Access/400. Słowo kluczowe COLOR ma następujący format: COLOR (BLK BLU BRN GRN PNK RED TRQ YLW)

TXTRTT TXTRTT jest słowem kluczowym dotyczącym poziomu pola używanym do obracania pól na stronie. Słowo kluczowe TXTRTT ma następujący format: TXTRTT (0 90 180 270)

HIGHLIGHT Słowo kluczowe HIGHLIGHT powoduje drukowanie pola znakami wytłuszczonymi. Czcionka aktywna dla danego pola musi być czcionką numeryczną (określaną przy użyciu słowa kluczowego FONT), która umożliwia wydruk znaków wytłuszczonych. Słowo kluczowe HIGHLIGHT ma następujący format: HIGHLIGHT

UNDERLINE Słowo kluczowe UNDERLINE służy do podkreślania pola. Słowo kluczowe UNDERLINE ma następujący format: UNDERLINE Dodatek F, “Opis słów kluczowych DDS (Data Description Specifications)” na stronie 345 zawiera krótki opis wszystkich słów kluczowych DDS pliku opisu wydruku. Więcej informacji dotyczących słów kluczowych opisanych w tym podrozdziale znajduje się w AS/400 Data Description Specifications Reference.

Słowa kluczowe dla operacji kończących Tab. 3 na stronie 129 i Tab. 4 na stronie 129 pokazują różnice pomiędzy obsługą programową PSF/400 dla operacji kończących w różnych wydaniach.

ZFOLD Słowo kluczowe ZFOLD używane na poziomie rekordu powoduje, że bieżący arkusz jest najpierw zginany do wewnątrz w połowie, (tak że zewnętrzna strona arkusza znajdzie się wewnątrz) wzdłuż linii równoległej do krawędzi odniesienia. Połowa arkusza dalsza od krawędzi odniesienia jest ponownie zginana w połowie na zewnątrz wzdłuż linii równoległej do krawędzi odniesienia. Na przykład w przypadku arkuszy o wielkości 11" na 17" przy krawędzi odniesienia wzdłuż krótszego boku, otrzymamy zagiętą powierzchnię o wielkości 8.5" na 11". Słowo kluczowe ZFOLD ma następujący format: ZFOLD (krawędź-odniesienia typ-papieru) Krawędź odniesienia wskazuje krawędź, która ma się stać odniesieniem dla pierwszego zagięcia. Typem papieru może być ledger lub A3. Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

139

Rysunek 62. Dokument zszyty na krawędzi z kartkami zgiętymi w kształcie litery Z.

Rys. 62 na stronie 140 ilustruje zgięcie arkuszy w kształcie "Z" (Z-folded) w dokumencie zszywanym na krawędzi. Dodatek F, “Opis słów kluczowych DDS (Data Description Specifications)” na stronie 345 zawiera krótki opis wszystkich słów kluczowych DDS pliku opisu wydruku. Więcej informacji dotyczących słów kluczowych opisanych w tym podrozdziale znajduje się w AS/400 Data Description Specifications Reference.

Funkcje DDS Po przedstawieniu słów kluczowych DDS służących do definiowania kompozycji strony prezentujemy ich wykorzystanie na przykładzie. Rys. 63 na stronie 141 pokazuje, jak można wykorzystać DDS do utworzenia skomplikowanego wydruku.

140

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 63. Prezentacja możliwości DDS

Specyfikacja DDS dla wydruku wykorzystującego możliwości DDS Poniższy przykład pokazuje kod źródłowy DDS użyty do utworzenia wydruku, który przedstawia Rys. 63. 5763PW1 V3R2M0 960917 SEU SOURCE LISTING SOURCE FILE . . . . . . . SAMPLER/QDDSSRCMEMBER . . . . . . . . . DDSFUN SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 .. 100 A* DDSFUN: DDS for Functional DDS Demo 200 400 500 600 700

A* A* A* A* A*

300

A*

Printer File Parameters:

CHGPRTF FILE(DDSFUN) DEVICE(XXXXXXXX) TYPE(*AFPDS) OVRFLW(64)

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

141

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900

142

A A A* A* A* A* A* A A A A* A* A* A* A* A A A A A A* A* A* A* A* A* A* A* A A A A A A A A* A* A* A* A* A* A* A* A A A A A A A A A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A A A A A A A A A A A

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

R HEADR1 PAGRTT(0) 'DDS Functionality' - Helvetica Bold 20-pt - Down 0.7 Across 3.0 LIN01

35A FNTCHRSET(C0H400J0 T1V10037) POSITION(0.7 3.0)

'OS/400 V3R1 and later releases' - Helvetica Reg 12-pt - Var Positioning LIN02

35A FNTCHRSET(C0H200B0 T1V10037) POSITION(&LINDWN &LINACR)

LINDWN LINACR

5S 3P 5S 3P

LINE Parameters: - Start Position Down - Start Position Across - Length (use UOM in printer file) - *HRZ or *VRT - Line Width R LINE1 LINE(1.3 LINE(1.1 LINE(0.9 LINE(1.4 LINE(1.5 LINE(1.6

2.6 2.8 3.0 3.3 3.7 4.1

0.2 0.4 0.6 3.2 2.4 1.6

*VRT *VRT *VRT *HRZ *HRZ *HRZ

*NARROW *MEDIUM *WIDE) *WIDE) *MEDIUM *NARROW

BOX Parameters - Start Position Down - Start Position Across - Diag Position Down - Diag Position Across - Line width R BOX1 BOX(0.8 1.0 1.5 2.0 .1) BOX(0.4 7.0 2.1 7.2 .02)

LIN03 LIN04 LIN05 LIN06 LIN07

R TXT0 LIN08 LIN09

35A 35A

R TXT1 LIN03

35A

36 27 50 31 51 33 'Dynamic Positioning for OVL FONT(85) 'Vertical/Horizontal lines and boxes' - Font 18 = Courier Italic 'Bar Code Symbologies' 'L' - Font ADMWMOB = Open Block (GDDM) 'arge Characters' - Font ADMWMOB = Open Block (GDDM) 'All Points Addressability' - Font 46 = Courier Bold

POSITION(1.3 3.3) FONT(18) LIN04

35A

LIN05

1A

POSITION(3.1 2.4) FONT(ADMWMOB) POSITION(2.9 1.0) CHRSIZ(9.0 20.0) LIN06

15A

8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500 12600 12700 12800 12900 13000 13100 13200 13300 13400 13500 13600 13700 13800 13900 14000 14100 14200 14300

A A A A A A A* A* A A A A A A A A A A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A A A A A A* A* A* A A A A A A A* A* A* A* A* A A A A A A* A* A* A* A A A A A A A A A

POSITION(3.4 1.3) FONT(ADMWMOB) CHRSIZ(6.0 6.0) LIN07

35A POSITION(4.8 2.0) FONT(46)

Print 'ROTATE' in 4 orientations R TXT3 [email protected]

6

[email protected]

6

[email protected]

6

[email protected]

6

POSITION(2.7 TXTRTT(90) POSITION(2.7 TXTRTT(180) POSITION(2.7 TXTRTT(270) POSITION(2.7

6.4) 6.4) 6.4) 6.4)

Bar Code Parameters: BARCODE (Type, Height, + 6 parameters: - Horizontal/Vertical: *HRZ,*VRT - Human Readable: *HRI,*HRITOP,*NOHRI - Asterisk *AST, *NOAST - Check Digit: type - Unit Width: narrow bar/space - Wide/Narrow Ratio R BAR1 [email protected]

8S

[email protected]

8

BARCODE(INTERL2OF5 3 *VRT) POSITION(2.0 1.8) BARCODE(CODE3OF9 3) POSITION(2.0 2.5)

Print 'POSITION' with different offsets R TXT2 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

8 8 8 8 8

POSITION(5.3 3.5) POSITION(5.35 3.55) POSITION(5.4 3.6) POSITION(5.45 3.65) POSITION(5.5 3.7)

Page Segment IBMLOGOT - dynamic name - dynamic position R PSG1 PAGSEG(&PSGNAM &PSGDWN &PSGAC PSGNAM PSGDWN PSGACR

8A P 5S 3P 5S 3P

Overlays - dynamic name - dynamic position R OVL1 ENDPAGE OVERLAY(*LIBL/DDSOVL1 6.0 1.3 OVERLAY(&OVLNM2 6.9 2.5) OVERLAY(DDSOVL3 &OV3DWN &OV3A OVERLAY(DDSOVL3 4.5 6.5) OVLNM2 OV3DWN OV3ACR * * * *

8A P 5S 3P 5S 3P

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Najważniejszymi elementami wydruku w specyfikacjach programu DDSFUN są: Tekst

Tekst, niezależnie od tego, czy jest stały, czy pochodzi z pól, jest drukowany przez program DDSFUN na różne sposoby.

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

143

“DDS Functionality”(LIN01) Tekst drukowany 20-punktową czcionką Helvetica Roman-Bold, w pozycji o współrzędnych: pionowa - 0,7 cala i pozioma - 3,0 cale. Wartość parametru FRONTMGN pliku opisu wydruku wynosi 0, tak że obie współrzędne są mierzone od górnego lewego brzegu strony. Słowo kluczowe POSITION określa wiersz bazowy lub lewy dolny punkt pierwszego drukowanego znaku. Czcionka jest określana przez parametr FNTCHRSET, określający zestaw znaków oraz stronę kodową, której należy użyć. W zestawie znaków czcionki C0H400J0 C0 oznacza, iż jest to zestaw znaków, H400 oznacza, iż jest to Helvetica Roman-Bold, a J oznacza czcionkę 20-punktową. Jest to czcionka typograficzna, wchodząca w skład AFP Font Collection. Dla drukarek o rozdzielczości 300 piksli zestaw znaków C0H400J0 znajduje się w bibliotece QFNT300LA1. Strona kodowa T1V10037, używana w USA i Kanadzie, umieszczona jest zwykle w bibliotece QFNTCPL. “OS/400 V3R1 and Later releases”(LIN02) Napis drukowany jest 12-punktową czcionką Helvetica Roman-Medium, w pozycji o współrzędnych: pionowa - 0,9 cala i pozioma - 3,3 cala. Wartością parametru FNTCHRSET jest C0H200B0, gdzie H200 oznacza Helvetica Roman-Medium, a B oznacza czcionkę 12-punktową. Stosowane jest pozycjonowanie dynamiczne, przy pomocy zmiennych programu LINDWN i LINACR, które są używane jako wartości współrzędnych (poziomej i pionowej). Wartości te określane są w DDS jako pola programowalne. “Vertical/Horizontal lines and boxes”(LIN03) Tekst drukowany czcionką Courier Italic, począwszy od punktu o współrzędnych: pionowa - 1,3 cala i pozioma - 3,3 cala. Słowo kluczowe FONT(18) określa czcionkę Courier Italic. “Bar Code Symbologies”(LIN04) Tekst drukowany czcionką Courier 10, która jest czcionką domyślną. W tym przypadku jest ona określona w opisie drukarki jako identyfikator czcionki 011. “L”(LIN05) L jest drukowane czcionką Open Block skalowaną przy pomocy słowa kluczowego CHRSIZ do szerokości 9,0 i wysokości 20,0. ADMWMOB oznacza czcionkę Open Block, która jest skalowaną czcionką GDDM, przechowywaną w bibliotece QGDDM. “arge Characters”(LIN06) Również drukowane czcionką Open Block, lecz przeskalowaną do szerokości 6,0 i wysokości 6,0. “All points addressability”(LIN07) Napis drukowany czcionką Courier Bold, określaną przez słowo kluczowe FONT(46).

144

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

“Multiple Overlays per page”(LIN08) Tekst drukowany domyślną czcionką Courier, określaną przez słowo kluczowe FONT(011). “Multiple Page Segments per page”(LIN09) Tekst drukowany domyślną czcionką Courier, określaną przez słowo kluczowe FONT(011). “Dynamic Positioning for OVL and PSG” Drukowane czcionką 85, o nazwie Prestige Elite. “Rotate” Drukuje pola od [email protected] do [email protected] w czterech różnych obrotach: o 0, 90, 180, i 270 stopni. Każde pole od [email protected] do [email protected] zawiera znak “ROTATE.” Słowo kluczowe TXTRTT odnosi się tylko do pól (nie do stałych). Należy zauważyć, że parametr POSITION (określający wartości współrzędnych: pionowej 2,7 cala i poziomej 6,4 cala) ustala początkowy punkt wiersza bazowego dla każdego obrotu. Linie

Drukowane są trzy linie pionowe i trzy poziome. Pierwsza linia zaczyna się w punkcie o współrzędnych: pionowa - 1,3 cala, pozioma - 2,6 cala, a jej długość wynosi 0,2 cala. Szerokość linii jest określona przy pomocy wartości symbolicznej *NARROW i wynosi 0,008 cala. Każdy z pięciu parametrów słowa kluczowego LINE może być zmienną programowalną, co umożliwia aplikacji dynamiczne rysowanie linii.

Ramki

W przykładzie DDSFUN narysowane są dwie ramki. Pierwsza, grubsza ramka jest zdefiniowana przy użyciu współrzędnych lewego górnego rogu (pionowa - 0,8 cala, pozioma - 1,0 cal) oraz prawego dolnego rogu (pionowa - 1,5 cala, pozioma - 2,0 cale). Szerokość ramki wynosi 0,1 cala. Szerokość ramki może być także określona przy użyciu wartości symbolicznych *NARROW, *MEDIUM, i *WIDE. Każdy z pięciu parametrów słowa kluczowego BOX może być zmienną przekazywaną z programu do systemu, co umożliwia aplikacji dynamiczne rysowanie ramek.

Segmenty strony Znaki firmowe IBM są segmentami strony umieszczonymi bezpośrednio na stronie skomponowanej przy pomocy programu DDSFUN. Największy znak firmowy IBM to obiekt typu segment strony (symbol typu obiektu (*PAGSEG)) o nazwie IBMLOGOT, który jest umieszczony w punkcie o współrzędnych: pionowa - 8,7 cala i pozioma - 3,6 cala. Inaczej niż dla tekstu, współrzędne te oznaczają lewy górny punkt obrazu zawartego w segmencie strony (lewy górny dla druku o orientacji standardowej lub obrocie o 0 stopni). Należy zauważyć, że obraz truskawki, czyli segment "STRWNB", nie jest umieszczony na stronie przez DDS. Jest on częścią nakładki Overlay Three. Trzy znaki firmowe IBM są umieszczone na stronie przy użyciu zmiennych programowalnych, co umożliwia aplikacji dynamiczne rozmieszczanie obrazów. Nakładki Przykładowy program DDSFUN wykorzystuje trzy bardzo proste nakładki. Podczas gdy nakładki w przykładzie Super Sun Seeds są bardziej praktyczne, nakładki prezentowane poniżej mają jedynie demonstrować sposób użycia nakładek DDS. Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

145

Overlay One jest obiektem typu nakładka systemu AS/400, (symbol typu obiektu *OVL) o nazwie DDSOVL1. Nakładka jest umieszczona w punkcie o współrzędnych: pionowa - 6,0 cali i pozioma - 1,3 cala. Tak jak poprzednio, współrzędne określane są względem marginesów strony i oznaczają lewy górny punkt nakładki. Nazwa nakładki Overlay Two określana jest dynamicznie przez program przy użyciu zmiennej OVLNM2. Pozycja nakładki Overlay Three jest określana dynamicznie przez program za pośrednictwem zmiennych: OV3DWN dla współrzędnej pionowej i OV3ACR dla współrzędnej poziomej. Kody paskowe Podane są dwa przykłady kodów paskowych. Pole [email protected] jest drukowane w kierunku pionowym według standardu kodu Interleaved 2 of 5, a współrzędne punktu początkowego wynoszą: pionowa - 2,0 cale i pozioma - 1,8 cala. Wysokość tego kodu paskowego wynosi 3, co przy wartości parametru LPI (liczba linii na cal) wynoszącej 6 prowadzi do drukowania kodu o wysokości 1/2 cala. Kod Interleaved 2 of 5 jest wyłącznie numerycznym kodem paskowym. Pod kodem paskowym drukowana jest interpretacja zrozumiała dla człowieka (012345678), wraz z cyfrą kontrolną (4). Pole [email protected] jest drukowane w kierunku poziomym zgodnie ze standardem kodu Code 3 of 9, a współrzędne punktu początkowego wynoszą: pionowa - 2,0 cale i pozioma - 2,5 cala. Kod drukowany jest w kierunku poziomym, ponieważ wartość *HRZ jest wartością domyślną. Drukowanie interpretacji zrozumiałej dla człowieka (01020304) także jest wartością domyślną. Należy zauważyć, że kod Code 3 of 9 jest alfanumerycznym kodem paskowym (składającym się z nie więcej niż 50-ciu znaków) i nie zawiera cyfry kontrolnej.

Program w języku RPG prezentujący możliwości DDS Poniższy przykład jest programem w języku RPG, użytym do utworzenia wydruku, który przedstawia Rys. 63 na stronie 141. 5763PW1 V3R2M0 960917 SEU SOURCE LISTING SOURCE FILE . . . . . . . SAMPLER/QRPGSRC MEMBER . . . . . . . . . DDSFUN SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 .. 100 H 200 H* DDSFUN: DDS Functional Demo 300 H* 400 H* Uses the printer file DDSFUN. 500 H* 600 FDDSFUN O E PRINTER 700 E DTA 1 10 8 Constant Data 800 E LIN 1 9 35 Title Lines 900 * 1000 IFIELDS DS 1100 I 1 315 LIN 1200 I 1 35 LIN01 1300 I 36 70 LIN02 1400 I 71 105 LIN03 1500 I 106 140 LIN04 1600 I 141 141 LIN05 1700 I 176 190 LIN06 1800 I 211 245 LIN07 1900 I 246 280 LIN08 2000 I 281 315 LIN09 2100 *

146

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100

C MOVE DTA,1 [email protected] 80 C MOVE DTA,2 [email protected] 8 C* C MOVE 'ROTATE' [email protected] 6 C MOVE [email protected] [email protected] 6 C MOVE [email protected] [email protected] 6 C MOVE [email protected] [email protected] 6 C* C MOVE DTA,3 [email protected] 8 C MOVE DTA,3 [email protected] 8 C MOVE DTA,3 [email protected] 8 C MOVE DTA,3 [email protected] 8 * C Z-ADD0.9 LINDWN 53 C Z-ADD3.3 LINACR 53 C WRITEHEADR1 C WRITELINE1 C WRITEBOX1 * C WRITETXT0 C WRITETXT1 C WRITEBAR1 C WRITETXT2 C WRITETXT3 * C MOVE 'IBMLOGOT'PSGNAM 8 C Z-ADD8.7 PSGDWN 53 C Z-ADD3.6 PSGACR 53 C WRITEPSG1 * C MOVE 'IBMLOGO 'PSGNAM C Z-ADD8.8 PSGDWN 53 C Z-ADD5.3 PSGACR 53 C WRITEPSG1 * C MOVE 'IBMSMALL'PSGNAM C Z-ADD9.35 PSGDWN 53 C Z-ADD6.8 PSGACR 53 C WRITEPSG1 * C MOVE 'DDSOVL2 'OVLNM2 8 C Z-ADD4.4 OV3DWN 53 C Z-ADD6.3 OV3ACR 53 C WRITEOVL1 * C SETON LR ** BAR Bar code data 12345678 01020304 POSITION ** LIN LINES DATA DDS Functionality OS/400 V3R1 and later releases Vertical/Horizontal lines and boxes Bar Code Symbologies L ARGE CHARACTERS All Points addressability Multiple Overlays per page Multiple Page Segments per page * * * * K O N I E C K O

12345678 01020304 ROTATE ex.

POSITION ex.

Var Positionin

Var Image (Page Var Positioning

Var Overlay Var Positioning

D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Plik opisu wydruku do utworzenia wydruku prezentującego możliwości DDS Poniżej pokazane są parametry pliku opisu wydruku, utworzone i wykorzystane w przykładzie DDSFUN.

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

147

5763SS1 V3R2M0 960917 File . . . . . . . . . . . Type of information . . . . File attributes . . . . . . System . . . . . . . . . . Processor . . . . . . . . . File . : DDSFUN Library

: : : : : .

Externally described file . . File level identifier . . . . Creation date . . . . . . . . Text 'description' . . . . . Spool the data . . . . . . . Maximum devices . . . . . . . User specified DBCS data . . DBCS capable . . . . . . . . Maximum file wait time . . . Share open data path . . . . Record format level check . . Number of record formats . . User buffer length . . . . . Number of devices . . . . . . Separate indicator area . . . Printer Attributes Device . . . . . . . . . . . Printer device type . . . . . Page size Length . . . . . . . . . . Width . . . . . . . . . . . Measurement Method . . . . Lines per inch . . . . . . . Characters per inch . . . . . Front margin . . . . . . . . Back margin . . . . . . . . . Overflow line number . . . . Fold records . . . . . . . . Degree of page rotation . . . Hardware justification . . . Print on both sides . . . . . Defer Write . . . . . . . . . Unprintable character action Replace character . . . . . Replacement character . . . Print text . . . . . . . . . Align page . . . . . . . . . Control character . . . . . . Channel values . . . . . . . Fidelity . . . . . . . . . . Printer quality . . . . . . . Form feed . . . . . . . . . . Source drawer . . . . . . . . Output bin . . . . . . . . . Font Identifier . . . . . . . . Point size . . . . . . . . Character identifier . . . . Font character set . . . . . Coded font . . . . . . . . . Form type . . . . . . . . . . Pages per side . . . . . . . Reduce output . . . . . . . . Unit of measure . . . . . . . Front side overlay . . . . . Back side overlay . . . . . . DBCS extension characters . . DBCS character rotation . . . DBCS characters per inch . . DBCS SO/SI spacing . . . . . DBCS Coded font . . . . . . . Spooled output queue . . . . Max spooled output records . Spooled output schedule . . .

148

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Display File Description 3/1 DDSFUN Library . . . . . . . . . : *LIBL *ALL *PRTF *LCL IBM AS/400 Display File Description Processor : SAMPLER Type of file . : Printer Auxiliary Device File Attributes . . . . . . . : Yes . . . . . . . : 0960129103427 . . . . . . . : 01/29/96 . . . . . . . : TEXT DDS Functionality . . . . . . . : SPOOL *YES . . . . . . . : 1 . . . . . . . : IGCDTA *NO . . . . . . . : No . . . . . . . : WAITFILE *IMMED . . . . . . . : SHARE *NO . . . . . . . : LVLCHK *YES . . . . . . . : 10 . . . . . . . : 121 . . . . . . . : 1 . . . . . . . : INDARA No . . . . . . . : DEV . . . . . . . : DEVTYPE PAGESIZE . . . . . . . : . . . . . . . : . . . . . . . : . . . . . . . : LPI . . . . . . . : CPI . . . . . . . : FRONTMGN . . . . . . . : BACKMGN . . . . . . . : OVRFLW . . . . . . . : FOLD . . . . . . . : PAGRTT . . . . . . . : JUSTIFY . . . . . . . : DUPLEX . . . . . . . : DFRWRT RPLUNPRT . . . . . . . : . . . . . . . : . . . . . . . : PRTTXT . . . . . . . : ALIGN . . . . . . . : CTLCHAR . . . . . . . : CHLVAL . . . . . . . : FIDELITY . . . . . . . : PRTQLTY . . . . . . . : FORMFEED . . . . . . . : DRAWER . . . . . . . : OUTBIN FONT . . . . . . . : . . . . . . . : . . . . . . . : CHRID . . . . . . . : FNTCHRSET . . . . . . . : CDEFNT . . . . . . . : FORMTYPE . . . . . . . : MULTIUP . . . . . . . : REDUCE . . . . . . . : UOM . . . . . . . : FRONTOVL . . . . . . . : BACKOVL . . . . . . . : IGCEXNCHR . . . . . . . : IGCCHRRTT . . . . . . . : IGCCPI . . . . . . . : IGCSOSI . . . . . . . : IGCCDEFNT . . . . . . . : OUTQ . . . . . . . : MAXRCDS . . . . . . . : SCHEDULE

*JOB *AFPDS 66 132 *ROWCOL 6 10 *DEVD *FRONTMGN 64 *NO *AUTO 0 *NO *YES *YES ' ' X'40' *JOB *NO *NONE *NORMAL *CONTENT *STD *DEVD 1 *DEVD *CPI *NONE *DEVD *FONT *FNTCHRSET *STD 1 *TEXT *INCH *NONE *FRONTOVL *YES *NO *CPI *YES *SYSVAL *JOB 100000 *FILEEND

Copies . . . . . . Page range to print Starting page . . Ending page . . . File separators . . Hold spooled file . Save spooled file . Output priority (on User data . . . . .

. . . . . . . . . . . . : COPIES PAGERANGE . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . : FILESEP . . . . . . . . . . . . : HOLD . . . . . . . . . . . . : SAVE OUTQ) . . . . . . . . . : OUTPTY . . . . . . . . . . . . : USRDTA

Record Length 80

1 1 *END 0 *NO *NO *JOB *SOURCE

Record Format List Format Level Point Page Identifier Font Size Rotation 17388A22B7769

Format Fields HEADR1 4 Text . . . : LINE1 0 0 0140A15C5F181 Text . . . : BOX1 0 0 0031727F14081 Text . . . : TXT0 2 70 192A19611C528 Text . . . : TXT1 5 121 18FA5BBF283C7 Text . . . : TXT3 4 24 15706E52AA09E Text . . . : BAR1 2 16 14F153C6CF1CC Text . . . : TXT2 5 40 19F4B514D04F4 Text . . . : PSG1 1 8 1442B1CB355D8 Text . . . : OVL1 1 8 1463A28C673D7 Text . . . : Total number of formats . . . . . . . . . : Total number of fields . . . . . . . . . . : Total record length . . . . . . . . . . . :

Lines Per Inch 0

Character Size Width Height

10 24 367

Poniżej podane są parametry pliku opisu wydruku, które ustawiają parametry przykładowego zadania drukowania. Każdy z tych parametrów, z wyjątkiem DEVTYPE(*AFPDS) i OVRFLW(64), jest wartością domyślną. DEVTYPE PAGESIZE

LPI FRONTMGN

OVRFLW

PAGRTT

DRAWER OUTBIN

Wartość *AFPDS wskazuje, że zostanie utworzony strumień danych AFP. Długość strony wynosi 66, co przy ustawieniu wartości parametru LPI na 6 oznacza utworzenie formularza o długości 11 cali. Wartość domyślna parametru LPI wynosi 6. Wartość *DEVD określa marginesy drukarki. Mają one szerokość zero w pionie i zero w poziomie dla drukarki drukującej na całej stronie bez marginesów. Linia 64 jest linią przepełnienia. Przepełnienie dotyczy wydruku DDS, który tworzony jest w tradycyjny sposób (wiersz po wierszu), a nie przy użyciu słowa kluczowego POSITION. Wartość parametru obrotu strony *AUTO oznacza, że system dokonuje obrotu strony lub zmniejsza wydruk (*COR) w celu dopasowania wydruku do wielkości strony. W tym przykładzie parametr obrotu strony wynosi 0 stopni. Wartość domyślna parametru określającego pojemnik drukarki wynosi 1. Domyślny pojemnik wyjściowy drukarki jest wskazywany przez wartość *DEVD. Oznacza ona pojemnik wyjściowy podany w opisie drukarki.

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

149

CHRID

UOM

Wartość domyślna *DEVD oznacza, że domyślny zestaw znaków podany jest w opisie drukarki. Jest to 011 identyfikator globalny (FGID) czcionki Courier 10. Dlatego, jeśli nie zostanie podana czcionka zastępcza (przy użyciu słów kluczowych FONT, FNTCHRSET lub CDEFNT), tekst będzie drukowany czcionką Courier 10. Numer domyślnej strony kodowej jest zawarty w wartości systemowej QCHRID. Domyślną jednostką miary są cale.

Przykład Super Sun Seeds Przykład omawiany w tym podrozdziale ukazuje przekształcenie standardowej aplikacji fakturowania firmy Super Sun Seeds, (zobacz Rys. 7 na stronie 28) przy pomocy wcześniej opisanych funkcji, w wydruk tworzony przy użyciu DDS. Standardowa faktura firmy Super Sun Seeds drukowana jest na drukarce uderzeniowej, na wieloczęściowych, gotowych formularzach. Gotowy formularz ogranicza jednak gotową fakturę do jednego powtarzającego się formatu z tym samym nagłówkiem, i tymi samymi szczegółami i podsumowaniami na stronie. Faktury wielostronicowe uzyskuje się jedynie przez wydrukowanie Continued (Dalej) w rubryce Total Due (Razem), i podanie numeru strony. Wszystkie kopie faktury są drukowane razem, niezależnie od tego, czy jest to pożądane ze względu na przepływ dokumentów w firmie, czy nie (zazwyczaj nie jest). Kopie faktury posortowane zgodnie z przeznaczeniem można uzyskać, rozdzielając gotowe komplety i umieszczając poszczególne kopie na osobnych stosach. Nowa wersja aplikacji do tworzenia faktur firmy Super Sun Seeds, utworzona dzięki DDS (program INVNEW1), tworzy przystosowane do konkretnych potrzeb firmy wielostronicowe faktury elektroniczne. Faktura fikcyjnego Klienta, firmy Improved Printing Corporation, którą prezentuje Rys. 64 na stronie 151, składa się z 16 pozycji (linii), dzięki czemu mieści się na jednej stronie.

150

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 64. Nowa, jednostronicowa wersja faktury firmy Super Sun Seeds stworzona dzięki DDS

Drugi fikcyjny Klient, Organic Garden Supplies, zamówił 46 pozycji, dlatego jego faktura ma dwie strony. Pierwszą stronę tej faktury ukazuje Rys. 65 na stronie 152:

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

151

Rysunek 65. Pierwsza strona dwustronicowej wersji faktury firmy Super Sun Seeds stworzonej dzięki DDS

Druga strona faktury dla firmy Organic Garden Supplies składa się ze skróconego nagłówka, oferty sprzedaży (z obrazkiem truskawki) oraz kuponu zapłaty (Rys. 66 na stronie 153).

152

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 66. Druga strona dwustronicowej wersji faktury firmy Super Sun Seeds stworzonej dzięki DDS

Wielostronicowe formularze elektroniczne są używane w celu dostosowania formatu do faktur jedno-, dwu- lub wielostronicowych. Aby utworzyć formularz elektroniczny jeszcze lepiej dostosowany do konkretnej transakcji i Klienta, można stosować zmienne nakładki (opisane w dalszej części tego rozdziału). Umożliwiają one także dodanie pocztowego kodu paskowego obok adresu Klienta, wydrukowanie kuponu płatności z numerem Klienta i należnością zapisaną w postaci kodu paskowego oraz oferty z rabatem, opatrzonej stosowną grafiką. Rys. 67 na stronie 154 pokazuje nakładki elektroniczne, które można wykorzystać do tworzenia faktur jedno-, dwu- i wielostronicowych. Na przykład, na fakturze jednostronicowej mogą się zmieścić: nagłówek zawierający adres odbiorcy i adres płatnika, lista zakupionych towarów oraz kupon zapłaty. Do stworzenia takiej faktury została użyta tylko nakładka INVALL. Faktura wielostronicowa mogłaby zawierać pełny nagłówek i listę towarów na pierwszej stronie (nakładka INVFST), nagłówek kontynuacji i dalszy ciąg listy na środkowych stronach (nakładka INVMID) oraz nagłówek kontynuacji, dalszy ciąg listy i kupon zapłaty na ostatniej stronie (INVLST).

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

153

Rysunek 67. Nakładki elektroniczne zastosowane w nowej fakturze DDS firmy Super Sun Seeds

Specyfikacja DDS do drukowania nowej faktury Poniższy przykład pokazuje kod źródłowy DDS użyty do utworzenia faktury, którą przedstawia Rys. 67. 5763PW1 V3R2M0 960917 SOURCE FILE . . . . . . .

SEU SOURCE LISTING 03/03/96 17:48:15 SAMPLER/QDDSSRCMEMBER . . . . . . . . . INVNEW2

1

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 A* INVNEW2 - Plik opisu wydruku DDS dla faktury firmy Super Sun Seeds 200 A* Przykład 2 (dodane funkcje kopiowania i dupleks) 300 A* 400 A* Printer File Create or Change Parameters: 500 600 700 800 900

154

A* A* A* A* A*

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

- Typ drukarki (Printer Device Type) (DEVTYPE) *AFPDS - Linia nadmiaru (Overflow Line) (OVRFLW) 64 - Drukowanie obustronne (Print on Both Sides) (DUPLEX), jeżeli używana jest drukarka z funkcją dupleks

*YES

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300

A* Nagłówek 1 strony A*- łącznie z kodem pocztowym A* A R INVTOP A ZIPPN 9S A A NAME 25A A STNAME 25A A A STREET 25A A STSTRT 25A A A CITY 25A A STCITY 25A A A STATE 2A A ZIP 9S A STSTE 2A A STZIP 9S A A CUST# 6S A INVC# 6S A A PAYDAT 6S A A SHPVIA 10A A A TERMS 10A A SLSMAN 16A A A* A* Nagłówek 2 strony A* A R INVTP2 A NAME 25A A A CUST# 6S A INVC# 6S A A PAYDAT 6S A A* A* Wiersze szczegółów A* A R DETLIN A QTY 4S A UOM 2A A ITEM# 8S A ITMDES 25A A N51 SELPRC 6S A N51 EXTPRC 7S A* A* Komunikat wielostronicowy A* A R PAGEOF A PAGCON 4A A A PAGCNT 2S A A A PAGNAM 25A A A* A* Sumy faktury 7400 A* -

7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100

A* A A N51 A A 51 A A

0 0 0

SKIPB(10) 12 BARCODE(POSTNET) SPACEA(2) 12 48 SPACEA(1) 12 48 SPACEA(1) 12 48 SPACEA(1) 12 16 EDTWRD(' 48 52 EDTWRD(' SPACEA(3) 14 EDTCDE(Z) 32 EDTCDE(Z) 49DATE EDTCDE(Y) 66EDTCDE(Y) SPACEA(2) 14 34DATE EDTCDE(Y) 47 64 SPACEA(4)

') ')

SKIPB(10) 12 0 0 0

0 0 2 2

0

SPACEA(2) 14 EDTCDE(Z) 32 EDTCDE(Z) 49DATE EDTCDE(Y) 66EDTCDE(Y) SPACEA(4)

SPACEA(1) 8 EDTCDE(Z) 13 18 28 58 EDTCDE(J) 70 EDTCDE(J)

POSITION(10.7 7.3) FNTCHRSET(C0H200A0 T1V10037) POSITION(10.7 7.8) FNTCHRSET(C0H200A0 T1V10037) EDTCDE(Z) POSITION(10.7 3.8) FNTCHRSET(C0H400B0 T1V10037)

includes Interleaf 2 of 5 bar code

R INVBOT TOTDUE

9S 2

[email protected]

6S 0

SKIPB(51) 67 EDTWRD(' , SPACEA(4) 67 ' ' SPACEA(4) 25 EDTCDE(Y)

,

$0.

-')

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

155

8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400

A N51 A A 51 A A A A A A A A A A

[email protected]

9S 2

[email protected]

25A

[email protected] BARPRC

25A 15S 0

[email protected]

25A

[email protected] [email protected]

2A 9A

67 EDTWRD(' , , $0. -') SPACEA(2) 67 ' ' SPACEA(2) 12 SPACEA(1) 12 52BARCODE(INTERL2OF5 3) SPACEA(1) 12 SPACEA(1) 12 16

9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500

A* A* A* A* A A A A A A A A A A A A A A A* A* A* A* A A A* A* A* A* A* A A

12600 12700 12800 12900

A* A* Wymusza zakończenie strony A* A R ENDPAG

Druk oferty - Czcionka 92 jest 12-punktową Courier Italic R OFFER

SKIPB(43) FONT(92)

[email protected]

24A

36

[email protected]

24A

36

[email protected]

24A

36

[email protected]

24A

36

[email protected]

24A

36

[email protected]

24A

36

SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) Obrazy/Segmenty strony - zmienna nazwa segmentu strony z programu R PAGSEG PSEG

PAGSEG(&PSEG 7.0 2.6) 8A

P

Obrazy/Segmenty strony - zmienna nazwa nakładki z programu R PRTOVL OVRLAY

* * * *

OVERLAY(&OVRLAY 0 0) 8A

K O N I E C

P

ENDPAGE

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Plik opisu wydruku DDS wykorzystany do utworzenia wydruku faktury, którą przedstawia Rys. 67 na stronie 154, jest podzielony na siedem następujących rekordów: INVTOP INVTP2 DETLIN INVBOT OFFER PAGSEG

Pełny nagłówek faktury Nagłówek kontynuacji, dla faktur wielostronicowych Format wierszy zawierających poszczególne pozycje faktury Dolny obszar faktury lub kupon zapłaty Oferta z rabatem Druk zmiennych segmentów strony: FLWRNB STRWNB TREENB BETLNB

156

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

przedstawiający przedstawiający przedstawiający przedstawiający

kwiatek truskawkę drzewo chrabąszcza

PRTOVL

Druk następujących zmiennych nakładek: INVALL INVFST INVMID INVLST

Nakładka Nakładka Nakładka Nakładka

na na na na

fakturę jednostronicową pierwszą stronę faktury wielostronicowej środkowe strony faktury wielostronicowej ostatnią stronę faktury wielostronicowej

Kod źródłowy programu INVNEW1 w języku RPG tworzącego nowy wydruk faktury Poniższy przykład pokazuje kod źródłowy programu napisanego w języku RPG, tworzącego nową fakturę Super Sun Seeds, którą przedstawia Rys. 67 na stronie 154. 5763PW1 V3R2M0

960917

SOURCE FILE . . . . . . .

SEU SOURCE LISTING SAMPLER/QRPGSRCMEMBER

03/03/96 17:47:37

. . . . . . . . .

1

INVNEW1

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 * INVNEW1 - Faktura elektroniczna Super Sun Seeds 200 * Przykład 1 300 * 400 * Program czyta plik transakcji (SEEDDETL), pobiera informacje 500 * ze zbioru głównego produktów (SEEDITEM) i zbioru głównego klientów (SEEDCUST) 600 * i drukuje faktury. 700 * 800 * W zależności od tego, czy jest to faktura jedno-, czy wielostronicowa 900 * oraz czy na końcu pozostało miejsce na wydrukowanie oferty, 1000 * używa się różnych nakładek. Nakładki są 1100 * następujące: 1200 * 1300 * INVALL Faktura 1-stronicowa (pełny adres na górze, należność na dole) 1400 * INVFST Strona 1 faktury wielostronicowej (bez należności na dole) 1500 * INVMID Strona kontynuacji (Bez adresu i należności na dole) 1600 * INVLST Ostatnia strona faktury wielostronicowej 1700 * 1800 * Kolejne pozycje jednej strony faktury są przetwarzane do końca 1900 * zamówienia lub do chwili, gdy liczba pozycji dojdzie do 35. Następnie strona jest 2000 * drukowana. Przy końcu zamówienia sprawdza się, czy do drukowania pozostało 2100 * więcej niż 18 wierszy. Jeżeli tak, to na tej stronie nie będzie miejsca na ofertę. 2200 * W takim przypadku strona ta jest drukowana, następnie tworzona jest nowa 2300 * strona końcowa zawierająca ofertę i kupon zapłaty. 2400 * 2500 * Oferta jest komunikatem (wraz z odpowiednim obrazkiem - segmentem strony) 2600 * dobranym na podstawie informacji o wartości sprzedaży pobranej ze zbioru 2700 * głównego klientów. Na przykład kwiatek zostanie wydrukowany, 2800 * 2900 * ULEPSZENIA: 3000 * W programie INVNEW2 znajdują się następujące ulepszenia: 3100 * 3200 * 1. Wielokrotne kopie faktury z zaznaczonym przeznaczeniem, 3300 * takie jak "Kopia dla Klienta", "Kopia do archiwum" itd. 3400 * 2. Nakładka określająca warunki dostawy drukowana na 3500 * tylnej stronie kopii Klienta. 3600 * 3. Kopia z listą zawartości bez informacji o cenach. 3700 * 3800 FSEEDDETLIP E K DISK 3900 FSEEDITEMIF E K DISK 4000 FSEEDCUSTIF E K DISK 4100 FINVNEW1 O E PRINTER 4200 * 4300 E WDS 1 40 24 Text for Offer 4400 * 4500 IINVCDETL 01 4600 I STNAME 32 4700 I CUST# L1 4800 ICUSTDATA 02 4900 IITEMDATA 03 5000 * 5100 IBARTOT DS

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

157

158

5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000

I I

12100 12200

C* CL1

* IPAYDAA I I I * C C C C C * C C C C C C C 32 C C* C C* C C* C C C C* C C C C* C C* C C C C C C C C C C C C C C* C C* CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 C* CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

1 7

60CUST# 152TOTDUE

1 3 5

20PAYMO 40PAYDA 60PAYYR

DS

*IN90

*INL1 CUST#

CUST#

IFEQ '0' SETON EXSR DATESR MOVEL'Page' ENDIF

First Pass Only 90 PAGCON

IFEQ '1' ADD 31200 INVC# Z-ADD0 TOTDUE Z-ADD0 ITMCNT Z-ADD0 PAGCNT CHAINSEEDCUST MOVEL' SAME'STNAME Z-ADDZIP ZIPPN

4

Page constant

Start Customer Invent Invoice# Reset Totals/Ctrs

60 92 30 20 20 90

WRITEINVTOP ENDIF *IN01 ITM1 QTY1 EXTPRC

CABNE'1' ADD 1 CHAINSEEDITEM

ENDDET ITMCNT

MULT SELPRC Z-ADDQTY1 ADD TOTDUE

EXTPRC QTY TOTDUE

Item Processing 21 72 40

WRITEDETLIN ITMCNT PAGCNT

IFEQ 35 ADD 1 IFEQ 1 MOVE 'INVFST ELSE MOVE 'INVMID ENDIF WRITEPAGEOF WRITEPRTOVL WRITEENDPAGE WRITEINVTP2 Z-ADD0 ENDIF

ENDDET

TAG

ITMCNT

IFGT 18 ADD 1 MOVE 'INVFST WRITEPAGEOF WRITEPRTOVL WRITEENDPAGE WRITEINVTP2 ENDIF MOVE BARTOT Z-ADDTOTDUE MOVE NAME MOVE STREET MOVE CITY MOVE STATE Z-ADDZIP

EXSR OFFSR

Write Detail Line Full 1st Page PAGCNT 'OVRLAY

8

'OVRLAY

Long Page 1 Ovly Cont. Ovly Pg 1 of 2 Msg Print Overlay End Page Next Page Header

ITMCNT

No Room for PSEG PAGCNT 'OVRLAY

8

BARPRC [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

150 92 25 25 25 2 90

Lng Pg 1 Ovly Pg 1 of 2 sg Print Overlay End Page Page 2 Heading

Load Totals

12300 12400 12500 12600 12700 12800 12900 13000 13100 13200 13300 13400 13500 13600 13700 13800 13900 14000 14100 14200 14300 14400 14500 14600 14700 14800 14900 15000 15100 15200 15300 15400 15500 15600 15700 15800 15900 16000 16100 16200 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16900 17000 17100 17200 17300 17400 17500 17600 17700 17800 17900 18000 18100 18200 18300 18400 18500 18600 18700 18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400

CL1 PAGCNT IFGT 0 CL1 MOVE 'INVLST CL1 ELSE CL1 MOVE 'INVALL CL1 ENDIF CL1 30 WRITEOFFER CL1 30 WRITEPAGSEG CL1 WRITEINVBOT CL1 WRITEPRTOVL CL1 WRITEENDPAGE CL1 SETOF C* Set up Date CSR DATESR BEGSR CSR Z-ADDUDAY CSR UMONTH ADD 1 CSR PAYMO IFGT 12 CSR Z-ADD1 CSR UYEAR ADD 1 CSR ELSE CSR Z-ADDUYEAR CSR ENDIF CSR MOVE PAYDAA CSR Z-ADDPAYDAT CSR ENDSR * Set up Offer at end of invoice CSR OFFSR BEGSR CSR SLSSED IFGE 500 CSR Z-ADD1 CSR MOVE 'FLWRNB CSR SETON CSR GOTO WRTOFR CSR ENDIF CSR SLSFRT IFGE 500 CSR Z-ADD7 CSR MOVE 'STRWNB CSR SETON CSR GOTO WRTOFR CSR ENDIF CSR SLSSUP IFGE 500 CSR Z-ADD13 CSR MOVE 'TREENB CSR SETON CSR GOTO WRTOFR CSR ENDIF CSR SLSCHM IFGE 500 CSR Z-ADD19 CSR MOVE 'BETLNB CSR SETON CSR GOTO WRTOFR CSR ENDIF C* CSR GOTO ENDOFR C* CSR WRTOFR TAG CSR MOVE WDS,IX CSR ADD 1 CSR MOVE WDS,IX CSR ADD 1 CSR MOVE WDS,IX CSR ADD 1 CSR MOVE WDS,IX CSR ADD 1 CSR MOVE WDS,IX CSR ADD 1 CSR MOVE WDS,IX CSR ENDOFR ENDSR C* * ** WDS WORDS FOR OFFER Thank You ..... Because you have ordered over $500 of seeds this

'OVRLAY

8

Cont. Overlay

'OVRLAY

1 Page Invoice Write Offer and Page Segment Invoice Totals Print Overlay End Page 30

PAYDA PAYMO PAYMO PAYYR PAYYR PAYDAT [email protected]

IX 'PSEG

60 60

20 8

Seed 30

IX 'PSEG

Strawberry 30

IX 'PSEG

Tree 30

IX 'PSEG

Beetle 30

[email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX [email protected]

24

Build Offer Text

24 24 24 24 24

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

159

19500 19600 19700 19800 19900 20000 20100 20200 20300 20400 20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100 21200 21300 21400 21500 21600

year, on your next seed order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of fruit this year, on your next fruit order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of trees this year, on your next tree order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of stuff this year, on your next stuff order you will receive a 10% discount.

* * * *

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Przytoczony powyżej program w języku RPG tworzy faktury Super Sun Seeds wg algorytmu opisanego poniżej.

Czynności wstępne Aby rozpocząć tworzenie faktury: 1. Wczytaj zbiór główny klientów (SEEDCUST). 2. Ustaw sumę faktury na zero.

Przetwarzanie pozycji faktury Aby przetworzyć pozycje faktury: 1. Wczytaj rekordy z pliku transakcji (SEEDDETL). 2. Wykonaj obliczenia dla pozycji. 3. Wpisz wiersz, używając formatu DETLIN.

Obsługa przepełnienia (ITMCNT = 35) Aby obsłużyć przepełnienie strony: 1. 2. 3. 4.

Użyj nakładki INVFST na stronę 1. Użyj nakładki INVMID na stronę n-tą. Wpisz PRTOVL, aby wydrukować nakładkę. Wpisz INVTP2, aby wysunąć stronę i wydrukować skrócony nagłówek.

Zakończenie faktury (Przy braku miejsca na ofertę) Aby zakończyć fakturę, na której nie zostało miejsca na zamieszczenie oferty: 1. 2. 3. 4.

160

Użyj nakładki INVFST na stronę 1. Użyj nakładki INVMID na stronę n-tą. Wpisz PRTOVL, aby wydrukować nakładkę. Wpisz INVTP2, aby wysunąć stronę i wydrukować skrócony nagłówek.

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Zakończenie faktury Aby zakończyć fakturę, na której pozostało miejsce na ofertę: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Użyj nakładki INVFST lub INVALL, jeśli jest to strona 1. Użyj nakładki INVLST, jeśli jest to strona n-ta. Wybierz segment strony zawierający obrazek oraz ofertę z rabatem. Wpisz OFFER, aby wydrukować ofertę. Wpisz PAGSEG, aby wydrukować obrazek. Wpisz INVBOT, aby wydrukować wartość należności/odcinek zapłaty. Wpisz PRTOVL, aby wydrukować nakładkę.

Powróćmy do specyfikacji DDS dla nowej aplikacji Super Sun Seeds. Funkcje specjalne procedury drukowania mogą zostać krótko podsumowane w sposób następujący: INVTOP

INVTP2 DETLIN INVBOT

OFFER PAGSEG

PRTOVL

Wszystkie pola programowe są drukowane czcionką domyślną (Courier). 9-cio cyfrowy kod pocztowy jest drukowany w postaci pocztowego kodu paskowego. Adres odbiorcy oraz adres płatnika są drukowane przy użyciu standardowej metody (wiersz po wierszu) przy parametrze LPI wynoszącym 6. Nie używa się pozycjonowania przy użyciu współrzędnych (pionowych i poziomych). Drukowany jest nagłówek kontynuacji (metodą tradycyjną). Drukowane są pozycje faktury czcionką Courier, przy parametrze LPI wynoszącym 10. Drukowany jest odcinek zapłaty. Numer Klienta i należność drukowane są przy użyciu kodu paskowego Interleaved 2 of 5. Specjalna oferta z rabatem drukowana jest czcionką FONT(92) lub Courier Italic 12-punktową. Program przekazuje nazwę segmentu strony (na podstawie danych dotyczących łącznej sprzedaży danego Klienta), po czym segment ten zostaje wydrukowany w punkcie o współrzędnych: pionowa - 7,0 cali i pozioma - 2,6 cala. Program przekazuje odpowiednią nakładkę do pola OVRLAY, i nakładka ta zostaje wydrukowana w punkcie o współrzędnych 0 cali w pionie i 0 w poziomie.

Udoskonalanie faktury Super Sun Seeds Faktura firmy Super Sun Seeds jest złożonym dokumentem handlowym, w którym wykorzystane zostały formularze elektroniczne, system kodów paskowych, obrazy, oraz notki reklamowe. Ponieważ jest to dokument elektroniczny, można go łatwo zmienić lub uaktualnić. Do aplikacji do tworzenia faktur Super Sun Seeds można wprowadzić szereg udoskonaleń, które mogą znacznie podnieść wartość drukowanych dokumentów: ¹ Na odwrocie wybranych stron może być drukowany standardowy tekst o warunkach handlowych. Funkcja ta nazywana jest stałym tylnym formularzem lub stałą nakładką tylną. ¹ Można automatycznie stworzyć zestaw kopii jednej faktury przeznaczonych do różnych celów. Na przykład kopię z listą zawartości opakowania i kopię do archiwum.

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

161

¹ Informacje zawarte na kopiach mogą być dostosowywane do ich przeznaczenia. Na przykład informacja cenowa może zostać pominięta na kopii z listą zawartości opakowania. ¹ Możliwość zmiennego pozycjonowania w DDS pozwala stworzyć fakturę dynamiczną, w której formularz jest dokładnie dostosowywany do danych Klienta. Dwa dodatkowe przykłady faktury Super Sun Seeds, INVNEW2 i INVNEW3, pokazują jak można wykorzystać funkcje opisane powyżej. W przykładzie INVNEW2 zastosowano tworzenie zestawu kopii, stałą nakładkę tylną oraz pominięto cennik. W przykładzie INVNEW3 dodano dynamiczne (zmienne) formularze. Dodatek B, “Dodatkowe przykłady DDS” na stronie 303 zawiera źródła DDS i RPG dla przykładów INVNEW2 i INVMNEW3, jak również odpowiednie wydruki. Poniższe podrozdziały opisują szerzej opisane powyżej ulepszenia.

Użycie stałej nakładki tylnej Czasem zachodzi potrzeba wydrukowania tekstu np. o warunkach handlowych na odwrotnej stronie faktury lub innego dokumentu tego typu. Nie można tego zrobić przy użyciu parametru BACKOVL pliku opisu wydruku, ponieważ nie wymusza on wymaganego wysunięcia strony. W przypadku aplikacji Super Sun Seeds do wydrukowania nakładki na odwrotną stronę użyto po prostu formatu opisanego w rekordzie PRTOVL i dodano słowo kluczowe ENDPAGE, aby spowodować wysunięcie strony. Przykład formularza warunków dostawy (INVBAC) prezentuje rysunek Rys. 52 na stronie 108.

Tworzenie różnych kopii faktury Typowa aplikacja do tworzenia faktur drukuje zwykle więcej niż jedną kopię dokumentu (przeznaczoną dla Klienta). Zwykle wymagane są różne kopie faktury, takie jak lista zawartości opakowania, kopia archiwalna oraz kopia do zaksięgowania. Ponadto organizacja pracy w firmie może wymagać tworzenia kopii połączonych w komplety lub drukowanych oddzielnie. Najłatwiejszym sposobem otrzymania kopii rozdzielonych jest wielokrotne uruchomienie aplikacji i utworzenie oddzielnych wydruków dla każdej kopii. Przy każdym uruchomieniu aplikacji należałoby użyć innej nakładki dla konkretnej kopii, lub po prostu wydrukować informację o przeznaczeniu (na przykład Lista zawartości) na dole każdej kopii. Otrzymanie kopii połączonych w komplet zwykle wymaga zachowywania pewnych informacji w celu drukowania wielu kopii wielostronicowej faktury. Ze względu na to, że drukowanie elektroniczne odbywa się trybie stronicowym, należy zachowywać zawartość strony, aby ją wydrukować ponownie. Rys. 68 na stronie 163 pokazuje przykład “ Kopii Klienta,” jednej z trzech kopii tworzonych kolejno przez program INVNEW2.

162

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 68. Kopia Klienta - INVNEW2

Podobnie jak formularze elektroniczne do tworzenia faktur Super Sun Seeds zostały dostosowane do zmieniających się danych, można również dostosowywać poszczególne kopie do konkretnej sytuacji. Na przykład można ustalić, że jedna z kopii faktury ma służyć jako lista zawartości, i pominąć na niej informację cenową. Rys. 69 na stronie 164 pokazuje przykładową listę zawartości utworzoną jako wersja faktury Super Sun Seeds.

Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

163

Rysunek 69. Lista zawartości - kopia faktury Super Sun Seeds

Zmienne elementy dokumentu DDS umożliwia zmienne rozmieszczanie elementów dokumentu, takich jak wiersze, ramki, segmenty strony i nakładki, co pozwala na dokładne dostosowanie wydruku do danych zawartych w aplikacji. Można przemieszczać te elementy na stronie, tzn. poprzez zmianę danych powodować zmianę struktury dokumentu. Na przykład dokument maklerski podzielony jest na części zawierające transakcje portfela, transakcje kontrolne, salda i inne kategorie. Transakcje umieszczone są w oddzielnych ramkach lub tabelach. Tabele kończą się dokładnie w tym miejscu, gdzie kończą się transakcje Klienta. W ten sposób otrzymuje się dokument przystosowany do danych konkretnego Klienta. Jak to zostało pokazane na przykładzie faktury firmy Super Sun Seeds, to samo uzyskać można przy pomocy DDS. Chociaż fakturę można kształtować w zależności od tego, czy jest to dokument jedno-, dwu- czy wielostronicowy, zawsze jednak posiada ona stałą ramkę tabeli przeznaczoną dla wszyskich pozycji faktury. Przeznaczona dla Klienta kopia faktury z pięcioma pozycjami (5 wierszy) posiada ramkę tabeli, która jest częścią nakładki przystosowanej do 35 pozycji. Używając słów kluczowych DDS dotyczących tworzenia linii, ramkę tabeli można budować dynamicznie, to znaczy równocześnie z przetwarzaniem pozycji. Jeśli Klient

164

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

zamówił tylko 5 pozycji, zostanie wydrukowana ramka tabeli, w której mieści się dokładnie pięć pozycji. Program INVNEW3 jest przykładem tworzenia faktury z użyciem elementów zmiennych. Poniżej pokazany jest przykład wydruku.

Rysunek 70. Faktura firmy Super Sun Seeds ze zmiennym elementem

Podobnie można zmieniać inne elementy dokumentu. Na przykład zamiast umieszczania zmiennego segmentu strony w stałym miejscu, można przemieścić go w dowolne miejsce na fakturze, a następnie dynamicznie zamknąć ramkę tabeli.

Rozmieszczanie elementów AFP umożliwia dokładne rozmieszczanie elementów w dowolnym miejscu strony. Można je także rozmieszczać w dowolnej kolejności. W tradycyjnym wydruku SCS rozmieszczanie jest ograniczone do wierszy i kolumn i jest wykonywane od góry do dołu strony bez możliwości powrotu do już wydrukowanych wierszy. DDS obsługuje obie metody rozmieszczania informacji. Dla wielu aplikacji (w tym przykładowej aplikacji do tworzenia faktur firmy Super Sun Seeds) rozmieszczanie w systemie wierszy i kolumn jest wystarczająco dobrą metodą. W przykładzie użycie rozmieszczania bezwzględnego zostało zminimalizowane (do rozmieszczania bezwzględnego wykorzystuje się współrzędne pionowe i poziome lub słowo kluczowe POSITION). Rozdział 11. Używanie DDS (Data Description Specifications)

165

Rozmieszczanie bezwzględne wymaga więcej pracy, a nie jest tu konieczne. Należy zauważyć, że nie można łączyć rozmieszczania bezwzględnego z rozmieszczaniem w wierszach i kolumnach w jednym formacie rekordu. W przykładzie zastosowania programu INVNEW1 oddzielne formaty rekordu zostały zastosowane tam, gdzie potrzebne było rozmieszczanie bezwzględne. Podobnie jest w przykładach tworzenia udoskonalonych faktur za pomocą programów INVNEW2 i INVNEW3. Pomocą w rozmieszczaniu jest nakładka “siatkowa,” którą przedstawia rysunek Rys. 71. Na takiej siatce można wydrukować dane faktury. Siatka ta może być bardzo przydatnym narzędziem w budowaniu wydruku elektronicznego. W przykładzie siatka odpowiada rozmieszczeniu elementów w aplikacji: 6 linii na cal dla wierszy, 10 znaków na cal dla kolumn.

Rysunek 71. Nakładka siatkowa

166

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility Advanced Print Utility (APU), należący do rodziny programów AFP PrintSuite wspomagających tworzenie aplikacji, jest narzędziem służącym do przekształcania utworzonych wcześniej wydruków aplikacji w zaawansowane dokumenty elektroniczne. APU umożliwia przekształcanie nowych i istniejących już wydruków tekstowych, korzystających z wcześniej wydrukowanych formularzy, w zaawansowane dokumenty elektroniczne, bez konieczności przeprowadzania zmian w podstawowym programie aplikacji.

Rysunek 72. Typowa aplikacja wykorzystująca Advanced Print Utility

Rys. 72 przedstawia typowy przykład faktury. APU umożliwia korzystanie z danych, służących do drukowania na gotowych formularzach wielu egzemplarzy faktury, do tworzenia elektronicznych wydruków z dopasowanymi do potrzeb kopiami. APU zaprojektowane zostało do tworzenia złożonych dokumentów za pomocą prostego interfejsu użytkownika. Dokumenty te zawierają elementy takie jak: wielostronicowe formaty, wielokrotne kopie czy standardowe nakładki tylne. Dzięki APU możliwe jest odwzorowanie danych aplikacji w sposób pozwalający na całkowitą zmianę sposobu ich drukowania. APU umożliwia też warunkowe przetwarzanie wydruków, gdy danych z istniejącego wydruku używa się do określania układu dokumentu i jego dalszej obsługi. Rys. 73 na stronie 168 ilustruje przebieg drukowania z APU:

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

167

Rysunek 73. Przebieg drukowania przy użyciu APU

Rys. 73 przedstawia przebieg drukowania przy użyciu APU. Proces ten składa się z fazy projektowania i fazy wykonania. Podczas fazy projektowania (która odbywa się raz) tworzony jest nowy wzorzec wydruku elektronicznego. W procesie tym przykładowy wydruk SCS zostaje wczytany i wyświetlony w celu dalszego wykorzystania. Użytkownik może wtedy utworzyć definicję wydruku uwzględniającą przetwarzanie warunkowe, zmienić zawartość strony, zmienić czcionki oraz zdefiniować nakładki, segmenty stron i kody paskowe. Kiedy projekt jest gotowy, można użyć Monitora Drukowania APU lub komendy APYPRTDEF, aby na podstawie definicji wydruku przekształcić stary wydruk SCS na nowy. Nowy wydruk ponownie zostaje umieszczony w kolejce wydruków. W tym momencie włącza się PSF/400: pobiera potrzebne zewnętrzne zasoby drukowania i zarządza drukowaniem zadania.

Co można zrobić korzystając z APU Specyfikacje wyjścia dla aplikacji AS/400 tworzą albo strumień znaków SNA (SCS), albo wydruki AFP. APU operuje na wydrukach SCS. SCS jest tekstowym strumieniem danych, który wykorzystuje najczęściej wcześniej wydrukowane formularze w celu utworzenia dokumentu końcowego. Dzięki APU można wyeliminować konieczność korzystania z wcześniej wydrukowanych formularzy. W zamian użytkownik tworzy pełny dokument elektroniczny. Przy użyciu APU można: ¹ tworzyć dokumenty w wielu kopiach, z poszczególnymi stronami dostosowanymi do konkretnych potrzeb, ¹ korzystać z danych znajdujących się na stronie w celu określenia, który z wielu formatów wyjścia ma zostać użyty, ¹ odwzorować ponownie pola, znajdujące się na wejściowych stronach SCS (zmienić pozycję, czcionkę, orientację, kolor itd.), ¹ drukować dane aplikacji w dowolnym standardzie kodu paskowego, ¹ dodawać elementy do dokumentów, np. formularze elektroniczne (nakładki), obrazy, linie, ramki i stały tekst,

168

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

¹ włączyć nową aplikację do automatycznego przetwarzania w produkcji, ¹ zarządzać tworzeniem plików wejściowych i wyjściowych włączając w to kierowanie różnych plików wyjściowych do różnych kolejek, drukarek i pojemników wyjściowych, ¹ zaimplementować programy zdefiniowane przez użytkownika, takie, które są w stanie zaadresować unikalne dokumenty lub wymagania dotyczące dystrybucji dokumentów. APU zawiera interaktywny interfejs służący do definiowania aplikacji z nowym rodzajem wydruków. W przypadku prostszych aplikacji APU zapwenia “szybką ścieżkę.” Można użyć aktualnego wydruku (SCS) znajdującego się w kolejce w sposób interaktywny, aby przedefiniować formatowanie danych aplikacji.

Dlaczego należy korzystać z APU APU towarzyszy użytkownikowi w tworzeniu elektronicznych danych wyjściowych kompatybilnych z AFP. Efektywne elektroniczne dane wyjściowe mogą przyczynić się do ulepszenia organizacji, szczególnie w dziedzinie kosztów systemów informacyjnych, przekształcenia procesów organizacyjnych i lepszej komunikacji, np: ¹ Zastąpienie wcześniej wydrukowanych wieloczęściowych formularzy formularzami elektronicznymi pozwala na znaczne obniżenie ich kosztów: – można wydrukować różne formularze jeden po drugim bez przekładania formularzy na drukarce, – można wyeliminować formularze z kalką, dzięki drukowaniu wielu kopii tej samej strony, różnicując wydruk każdej kopii, – można wyeliminować zużycie przestrzeni koniecznej dla przechowywania wcześniej wydrukowanych formularzy, dzięki przechowywaniu formularzy w postaci elektronicznej, – można zmienić formularz poza programem aplikacji i nie trzeba wyrzucać ani wymieniać wcześniej wydrukowanych formularzy. ¹ Dokumenty, czy to wydrukowane, przechowywane, czy przeglądane mają kluczowe znaczenie dla organizacji pracy w każdej jednostce organizacyjnej. Zastosowanie dokumentów elektronicznych daje ogromne możliwości pozytywnego przekształcenia procesów organizacyjnych. Istotnie w wielu zakładach przekształcenie dokumentów, np. wykorzystanie kodów paskowych jest koniecznością. Wykorzystanie w dokumentach elektronicznych kodów paskowych, optycznego rozpoznawania znaków (OCR), rozpoznawania znaków wydrukowanych przy użyciu atramentu magnetycznego (MICR) i obrazów, umożliwia łatwe wprowadzenie dokumentu do przebiegu pracy. ¹ Dokumenty elektroniczne są bardziej efektywne. Elementy dokumentu np. obrazy, tekst czy nakładki pozwalają utworzyć dokument, który jest bardziej komunikatywny i lepiej spełnia zadania marketingowe. Elastyczność wynikająca z zastosowania formy elektronicznej, możliwość dynamicznej zmiany dokumentu w celu dostosowania do konkretnego poziomu transakcji zwiększa możliwości aplikacji. Dokumenty elektroniczne przyczyniają się do stworzenia pozytywnego obrazu organizacji pracy.

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

169

Odwzorowanie danych i wybór pól APU pozwala na wybór wydruku wyjściowego i udostępnienie go użytkownikowi do wyboru pól i sposobu ich przekształcenia. Wydruk ten jest udostępniany w trybie nieprogramowalnego terminala NPT i pozwala na: ¹ wybór i definicję pól do odwzorowania, co obejmuje: – zmianę pozycji, czcionki lub koloru pola albo jego obrót, – drukowanie pola oddzielnie w postaci kodu paskowego, – rezygnację z drukowania pola; ¹ wybór i podanie nazw pól, które, przy przetwarzaniu warunkowym, mają wybierać i określać układ stron.

Struktura danych APU APU definiuje na nowo strukturę wydruku, tworząc definicję wydruku, która zawiera informacje na temat formatów stron, kopii i układu stron. Rys. 74 przedstawia tę strukturę:

Rysunek 74. Struktura danych APU

Poniżej opisano strukturę danych APU: Definicja wydruku Jest to obiekt zawierający wszystkie instrukcje formatowania zadania drukowania. Definicja wydruku może zawierać kilka formatów strony. Definicja zawierająca jeden format jest uważana za “szybką” . Jeżeli zaś podaje się w niej formaty dla wielu stron, definicja wydruku określa także warunki, według których wybierany jest każdy format. Warunki te definiowane są w formie testów dotyczących pól danych w przetwarzanym wydruku. Można na przykład określić, że kolumny 1-5 w wierszu 1 danych początkowego wydruku zawierają pole, które ma być testowane. Jeżeli, na przykład, pole to zawiera JOB 1, wówczas należy użyć formatu strony INVOICE, jeśli zaś JOB 2, należy użyć formatu strony SHIPPING.

170

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Format strony Jeden z poziomów definicji wydruku, zawierający wszystkie instrukcje przetwarzania każdej strony wejściowej, spełniającej określony zestaw kryteriów. Format strony może zawierać jedną lub więcej kopii. Kopia

Jeden z poziomów formatu strony, zawierający wszystkie instrukcje formatowania pojedynczej strony wyjściowej z pojedynczej strony wejściowej wydruku. Jeśli używane są kopie, APU może wyprodukować wiele stron wydruku z jednej strony danych wejściowych, przy czym każdą stronę wydruku będą charakteryzować inne cechy (kopia dla Klienta, kopia do archiwum itd.)

Rysunek 75. Etapy przetwarzania APU

Rys. 75 przedstawia przetworzenie wydruku w APU, krok po kroku. ¹ Analiza bieżącego zadania SCS. Należy tu określić strukturę i układ nowego dokumentu, pola do przetwarzania warunkowego oraz potrzebne zasoby. ¹ Tworzenie potrzebnych zasobów. Korzystając z AFP Utilities, można wydrukować istniejący plik SCS z nakładką w postaci sieci krzyżujących się linii poziomych i pionowych, co ułatwi planowanie sposobu odwzorowania danych i układu formularza elektronicznego. ¹ Tworzenie definicji wydruku APU. Jest to proces związany ze strukturą nowego dokumentu. Oto ogólna procedura: – – – –

ustawienie ogólnych wartości dokumentu, zdefiniowanie formatu każdej strony, a w tym . . . zdefiniowanie każdej kopii, przejście do następnego formatu strony (jeśli jest ich więcej).

¹ Uruchomienie definicji wydruku. Po zakończeniu projektowania można uruchomić APU albo ręcznie (np. dla przeprowadzenia testu), albo uruchamiając APU Print Monitor, automatycznie wykonujący tę operację.

Przykład dokumentu o formacie jednostronnym W dalszej części rozdziału znajdują się dwie ilustracje. ¹ “Przykład pliku SCS, który ma zostać sformatowany” na stronie 172 pokazuje plik SCS, który ma zostać przekształcony przy użyciu APU

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

171

¹ “Przykład pliku sformatowanego” na stronie 172 pokazuje ten sam plik po przekształceniu przy użyciu APU na plik AFP

Przykład pliku SCS, który ma zostać sformatowany IMPROVED PRINTING CORP PERFORMANCE BOULEVARD PRINTERSVILLE CO 45789-2637 100 31300 BEST WAY 1/26/98 1 CT

80 1 2 11 5

PK PK DZ BX EA

00000300 1 PK 9 PK 12 BX 12 CT 26 PK 5 BX 1 PK 33 BX 6 EA 2 BX 65412384 84512023 96325874 98412006 98546320

SAME

1/26/98 NET 30

2/26/98 YOUR PRINTER REP

HIGH ALTITUDE WATERMELON 1.01 01100517 SPARTAN SEEDS 04569870 NORTHERN LITE BLUE SPRUCE 11005004 BUSH GREEN SEEDS 11005011 LASSO RED SEEDS 11005018 EARLY BANTAM SEEDS 11057893 AFRICAN DAISY, SEEDS 15975365 HEAVY OAK 32746510 HOPS BREWING LIGHT 46578913 SEED SURVEYING SITE 56413213 POT POT SEED SCRUBBER 888.79 OREGON SPRING TOMATO SEED .97 PINEAPPLE-ORANGE SEEDS 1.29 BLACK BEAUTY ZUCCHINI 2.30 FROZEN JUICE PROCESSOR 109.90

1.01 2.39 2.39 858.32 7,724.88 2.50 30.00 892.23 10,706.76 .38 9.88 2.35 11.75 129.09 129.09 1.20 39.60 50.00 300.00 7.65 15.30 71,103.20 .97 2.58 25.30 549.50

Thank You ..... Because you have ordered over $500 of seeds this year, on your next seed order you will receive a 10% discount. $90,652.21

CO

2/26/98 IMPROVED PRINTING CORP PERFORMANCE BOULEVARD PRINTERSVILLE 457892637

$90,652.21

Przykład pliku sformatowanego Rys. 76 na stronie 173 pokazuje sformatowany wydruk, który ma zostać utworzony.

172

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 76. Faktura Super Sun Seeds

AS/400 Advanced Print Utility User’s Guide podaje więcej informacji na temat Advanced Print Utility.

Przykład Super Sun Seeds Przykład wykorzystania APU dla potrzeb Super Sun Seeds jest dość prosty. Jak pokazuje Rozdział 5, “Wprowadzenie do przykładu Super Sun Seeds” na stronie 43, aplikacja fakturowania dla Super Sun Seeds drukuje na gotowych formularzach fakturę, utworzoną przez program INVPRE. APU wykorzystano tutaj do przekształcenia wydruku INVPRE w fakturę elektroniczną o wielu kopiach. W tym celu utworzona została definicja wydruku APU (SUPER), która: ¹ określa tylko jeden format strony (podstawowej strony faktury), ¹ wybiera wydruk (z INVPRE), ¹ automatycznie tworzy oryginał (*ORIGINAL), ¹ w następujący sposób precyzuje, jak będzie skomponowany oryginał lub kopia dla Klienta: – ogólnie określa opcje układu strony, włącznie ze stałą nakładką tylną, – przekształca dane wydruku, na przykład kod pocztowy na kod paskowy POSTNET, – wpisuje “Kopia Klienta” u dołu kopii Klienta, – umieszcza nakładkę INVALL z przodu;

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

173

¹ definiuje dwie dodatkowe kopie (kopię listy zawartości i kopię do archiwum), korzystając z zawartości definicji oryginału (*ORIGINAL), ¹ modyfikuje kopię listy zawartości poprzez wyeliminowanie informacji o cenach, a następnie umieszczenie tekstu stałego: “Lista zawartości,” ¹ modyfikuje kopię do archiwum poprzez umieszczenie u dołu tekstu “Kopia do archiwum.” Przejrzenie poniższych ekranów APU ułatwi zrozumienie przebiegu procesu definiowania. W celu utworzenia definicji wydruków należy wybrać opcję "1" z głównego menu Advanced Print Utility.

‡

APU

—

IBM Advanced Print Utility

Wybierz jedną z poniższych funkcji: Tworzenie i testowanie definicji wydruku APU 1. Praca z definicjami wydruków 2. Praca z plikami wydruków Uruchomienie APU w trybie wsadowym 3. Praca z monitorem APU 4. Uruchomienie monitora APU 5. Zakończenie monitora APU Konfigurowanie APU 6. Ustawienie domyślnych wartości APU 7. Praca z czcionkami 8. Konfigurowanie monitora APU

ˆ

Numer opcji lub komenda ===> 1 F3=Wyjście F4=Prompt F9=Wczytanie F23=Ustawienie menu początkowego

F12=Rezygnacja

F16=Menu Główne Systemu

˜

Rysunek 77. Główny ekran APU

Oto pozostałe funkcje, które można wybrać z głównego menu: ¹ praca z kolejkami wydruków, w której do wybranych wydruków stosuje się definicje wydruków APU, ¹ zarządzanie Monitorem APU, automatycznie wybierającym wydruki i przetwarzającym je według definicji wydruków APU, ¹ ustawianie wartości domyślnych APU, obejmujących metodę pomiaru, biblioteki i stronę kodową, ¹ praca z czcionkami, tj. obsługa interfejsu czcionek używanych w systemie. Na ekranie “Praca z Definicjami Wydruków” utworzona jest definicja wydruku o nazwie SUPER. Jest to definicja z pojedynczym formatem strony.

174

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Praca z Definicjami Wydruków (Work with Print Definitions) Biblioteka

. . . . . .

APUDATA

Nazwa, *CURLIB

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Zmiana 3=Kopiuj 4=Usuń 5=Wyświetlenie zawartości 6=Drukowanie 7=Zmiana nazwy 10=Definicja 12=Praca z Opc 10

Nazwa APU1 SUPER

Tekst APU Screen demo Super Sun Seeds Invoice Koniec

ˆ

F3=Wyjście F5=Odśwież

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 78. Ekran Praca z Definicjami Wydruków

Po wybraniu opcji 10 (Definiowanie) wyświetlany jest ekran Tworzenie Definicji Wydruku. Należy teraz wybrać opcję Ustawianie atrybutów definicji wydruku, aby ustawić atrybuty dla definicji SUPER.

‡

—

Ustawienie Atrybutów Definicji Wydruku (Set Print Definition Attributes) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

SUPER APUDATA

Wpisz i naciśnij Enter. Jednostka miary . . . . . Domyślny przyrost wier. . Domyślny przyrost kol . . Długość strony . . . . . Szerokość strony . . . . Górny margines (w dół). . Lewy margines (w poprz.). Orientacja strony . . . . Zastosuj atrybuty pola. .

*INCH *INPUT *INPUT 11 8.5 0 0 0

*INCH *INCH *INCH *INCH *INCH *INCH

*INCH, *CM, *ROWCOL, *UNITS *INPUT, Wartość *INPUT, Wartość *INPUT, Wartość *INPUT, Wartość 0, Wartość 0, Wartość 0, 90, 180, 270 1=Tak

Więcej...

ˆ

F3=Wyjście F12=Rezygnacja F22=Ustawienie jednostek

˜

Rysunek 79. Ustawienie Atrybutów Definicji Wydruku - ekran pierwszy

Do atrybutów definicji wydruku należą cechy strony, czcionki domyślne i biblioteki zasobów. Uwaga: Aby użyć wartości zawartych w wydruku wejściowym, należy wpisać *INPUT.

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

175

‡

—

Ustawienie Atrybutów Definicji Wydruku (Set Print Definition Attributes) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

SUPER APUDATA

Wpisz i naciśnij Enter. Domyślna nazwa czcionki Wielkość w punktach . Pogrubiona . . . . . Kursywa . . . . . . . Domyślny kolor. . . . . Dodanie bibl. zasob. .

ˆ

*APUDFT *CALC

F3=Wyjście F4=Prompt

*APUDFT QGPL SAMPLER

*APUDFT, Wartość F4 dla listy *CALC, Wartość 1=Tak 1=Tak *APUDFT, Wartość F4 dla listy Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa Koniec

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 80. Ustawienie Atrybutów Definicji Wydruku - ekran drugi

Po zdefiniowaniu atrybutów definicji wydruku i naciśnięciu klawisza Enter znów zostaje wyświetlony ekran Praca z Definicjami Wydruków. Uwaga: Jeżeli wielkość w punktach określi się jako *CALC, będzie on określany przez wartość podaną w wydruku wejściowym.

‡

—

Praca z Definicjami Wydruków (Work with Print Definitions) Biblioteka

. . . . . .

APUDATA

Nazwa, *CURLIB

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Zmiana 3=Kopiuj 4=Usuń 5=Wyświetlenie zawartości 6=Drukowanie 7=Zmiana nazwy 10=Definicja 12=Praca z Opc 12

Nazwa APU1 SUPER

Tekst APU Screen demo Super Sun Seeds Invoice Koniec

ˆ

F3=Wyjście F5=Odśwież

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 81. Ekran Praca z Definicjami Wydruków

Należy teraz wybrać opcję 12. Spowoduje to wyświetlenie ekranu Praca z Kopiami. Na tym ekranie można utworzyć definicję pierwszej kopii (oryginału).

176

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Praca z Kopiami (Work with Copies) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

SUPER APUDATA

Format strony . . . . :

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Zmiana 3=Kopiuj 4=Usuń 10=Definiowanie Opc 10

Nazwa *ORIGINAL

*DEFAULT

5=Zmiana nazwy

Tekst Original (first copy) Koniec

ˆ

F3=Wyjście F5=Odśwież

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 82. Ekran Praca z Kopiami

Pierwsza kopia (*ORIGINAL) definicji wydruku jest tworzona automatycznie. Będzie to “Kopia dla Klienta” faktury Super Sun Seeds. Należy teraz wybrać opcję 10, w celu zdefiniowania układu strony tej kopii.

‡

—

Definiowanie Kopii (Define a Copy) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

SUPER APUDATA

Format strony . . . . : Kopia . . . . . . . . :

*DEFAULT *ORIGINAL

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Wybór Opc 1 1 1 1 1

ˆ

Funkcja Wybór wydruku przykładowego Ustawienie opcji układu strony Definiowanie odwzorowań pól Definiowanie stałych Definiowanie ramek Definiowanie segmentów strony Definiowanie nakładek

F3=Wyjście F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 83. Ekran Definiowanie Kopii

Ekran Definiowane Kopii przedstawia elementy kompozycji, które można zdefiniować dla tej kopii. Należy wybrać wydruk do przekształcenia (opcja Wybór Wydruku Przykładowego), ustalić dla niego ogólne opcje układu strony, zdefiniować odwzorowywanie pól oraz umiejscowić tekst stały i nakładkę przednią. Następnie należy nacisnąć Enter. Wyświetlany jest ekran Wybór wydruku przykładowego.

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

177

‡

ˆ

.............................................................................. : Wybór Wydruku Przykładowego : : (Select a Sample Spooled File) : : : : Kolejka wydruków . . . WCSHAFF Nazwa, *ALL F4 dla listy : : Biblioteka . . . . . QGPL Nazwa, *LIBL : : Użytkownik . . . . . . *CURRENT Nazwa, *CURRENT, *ALL : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : 1=Wybór 5=Wyświetlenie : : : : Numer Łącznie : : Opc Plik Pliku Użytkownik Dane użytkownika Kolejka Status Stron : : : : QSYSPRT 24 WCSHAFF WCSHAFF RDY 1 : : QSYSPRT 25 WCSHAFF WCSHAFF RDY 1 : : QSYSPRT 26 WCSHAFF WCSHAFF RDY 1 : : QSYSPRT 27 WCSHAFF WCSHAFF RDY 1 : : 1 INVPRE 28 WCSHAFF INVPRE WCSHAFF RDY 7 : : : : : : Koniec : : F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja : : : :............................................................................:

—

˜

Rysunek 84. Ekran Wybór Wydruku Przykładowego

Najpierw należy wybrać wydruk, który ma zostać przekształcony. W omawianym przykładzie jest to wydruk SCS z programu fakturowania INVPRE. Należy nacisnąć klawisz Enter. Wyświetlany jest ekran Ustawienie Opcji Układu Strony.

‡

—

Ustawienie Opcji Układu Strony (Set Page Layout Options) Definicja wydruku . . . Biblioteka. . . . . .

SUPER APUDATA

Format strony . . . . : Kopia . . . . . . . . :

*DEFAULT *ORIGINAL

Wpisz i naciśnij Enter. Podajnik . . . . . . . Domyślny przyrost wier. Domyślny przyrost kol. Długość strony. . . . . Szerokość strony . . . Górny margines (w dół) Lewy margines (w poprz) Orientacja strony . . . Druk dwustronny . . . . Nakładka tylna . . . . Orientacja w poprzek. Orientacja w dół . .

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt

*DEFAULT *PRTDEF *PRTDEF *PRTDEF *PRTDEF *PRTDEF *PRTDEF *PRTDEF INVBAC 0 0

*INCH *INCH *INCH *INCH *INCH *INCH

*INCH *INCH

*DEFAULT, 1, 2, 3, 4 *PRTDEF, *INPUT, Wartość *PRTDEF, *INPUT, Wartość *PRTDEF, *INPUT, Wartość *PRTDEF, *INPUT, Wartość *PRTDEF, 0, Wartość *PRTDEF, 0, Wartość *PRTDEF, 0, 90, 180, 270 1=Tak, 2=Odwaracany *NONE, Nazwa F4 dla listy 0, Wartość 0, Wartość

F12=Rezygnacja F22=Ustawienie jednostek

Rysunek 85. Ekran Ustawienie Opcji Układu Strony

Na ekranie “Set Page Layout Options” (ustawienie opcji układu strony) należy wybrać ogólne opcje układu strony dla kopii Klienta. Można tutaj określić:

178

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

˜

¹ pojemnik wejściowy dla strony, ¹ gęstość rzędów i kolumn tej strony, na przykład 6 wierszy na cal dla rzędu i 10 znaków na cal dla kolumny, ¹ długość i szerokość strony; w omawianym przykładzie 8,5 na 11 cali, ¹ marginesy i orientacja stron; w omawianym przykładzie - wartości zerowe. Wiele z powyższych parametrów ma wartość domyślną *PRTDEF, co wskazuje na wartości ustawione dla tej definicji wydruku. Wartości te mogą też jednak być inne, co oznacza, że konkretna kopia może mieć inną orientację, marginesy, dobór pojemników wejściowych itd. Jako nakładka tylna została podana nakładka zawierająca warunki handlowe (INVBAC). Nakładkę tę pokazano poniżej:

Rysunek 86. Nakładka tylna (Warunki handlowe) - INVBAC

Rysunek ilustruje to, co zostało opisane w tekście. by go zobaczyć, należy sięgnąć do publikacji drukowanej. Po podaniu informacji dotyczących nakładki tylnej trzeba określić sposób odwzorowania pól w wydruku. Należy wybrać opcję Definiowanie odwzorowania pól na ekranie Definiowanie Kopii, po czym nacisnąć Enter. Wyświetlany jest ekran Definiowanie Odwzorowania Pól, przedstawiony poniżej:

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

179

‡

ˆ

Definicja Odwzorowania Pól (Define Field Mapping)

—

Plik wydruku . . . . : INVPRE Strona/wiersz . . . . : 1/1 Sterowanie . . . . . . Kolumny . . . . . . . : 1 - 78 *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+... IMPROVED PRINTING CORP SAME PERFORMANCE BOULEVARD PRINTERSVILLE CO 45789-2637 Więcej... F3=Wyjście F11=Ukrycie odwzorowania F12=Rezygnacja F14=Początek pola F15=Koniec pola F16=Usunięcie zakresu F20=Prawa strona

˜

Rysunek 87. Ekran Definiowanie Odwzorowania Pól

APU wyświetla wydruk faktury Super Sun Seeds w celu określenia sposobu odwzorowania danych. W tym momencie można na nowo zdefiniować sposób umieszczania danych w wydruku, tj.: ¹ zmienić położenia pól, ¹ zmienić sposób wydruku pól, na przykład czcionkę lub kolor, ¹ podać, które pola będą drukowane w postaci kodów paskowych, ¹ wyeliminować drukowanie pewnych pól.

‡

ˆ

Definicja Odwzorowania Pól (Define Field Mapping)

—

Plik wydruku . . . . : INVPRE Strona/wiersz . . . . : 1/1 Sterowanie . . . . . . Kolumny . . . . . . . : 1 - 78 *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+... IMPROVED PRINTING CORP SAME PERFORMANCE BOULEVARD PRINTERSVILLE CO 111111111 Więcej... F3=Wyjście F11=Ukrycie odwzorowania F12=Rezygnacja F14=Początek pola F15=Koniec pola F16=Usunięcie zakresu F20=Prawa strona W pozycji 15/16 został utworzony kod paskowy

˜

Rysunek 88. Ekran Definiowanie Odwzorowania Pól

Aby wydrukować kod pocztowy w postaci kodu paskowego POSTNET, należy najpierw zdefiniować pole kodu pocztowego (dla APU). Należy użyć F14, aby określić początek pola i F15, aby określić jego koniec. Następnie należy określić, jakich zmian chce się dokonać w polu kodu pocztowego. W omawianym przypadku ma on zostać odwzorowany jako kod paskowy. Uwaga: Aby wydrukować kod paskowy POSTNET, należy podać poprawną liczbę cyfr (na przykład 5 lub 9) dla wybranego typu kodu. Jeżeli nie poda się poprawnej liczby cyfr, w polu danych kodu paskowego pojawią się znaki zapytania (?). Jeżeli mimo tego przypomnienia nie poda się poprawnej liczby cyfr, kod paskowy nie zostanie wydrukowany.

180

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Znaki inne, niż numeryczne, na przykład myślnik zawarty w kodzie pocztowym ZIP + 4, zostaną usunięte.

‡

ˆ

.............................................................................. : Odwzorowanie Kodu Paskowego : : (Map Bar Code) : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : : : Z wiersza/kolumny : 15 / 16 : : Dane kodu kresk. : 457892637 : : : : Orientacja w poprzek 1.25 *INCH Wartość : : Orientacja w dół. . 1.90 *INCH Wartość : : : : Obrót . . . . . . *DEFAULT *DEFAULT, 0, 90, 180, 270 : : Kolor . . . . . . . *PRTDEF *PRTDEF, Wartość F4 dla listy : : : : Typ kodu paskowego 12 Wartość F4 dla listy : : : : : : : : Więcej... : : F4=Prompt F12=Rezygnacja : : F22=Ustawienie jednostek : : : :............................................................................:

—

˜

Rysunek 89. Ekran Odwzorowanie Kodu Paskowego

Ekran Odwzorowanie Kodu Paskowego jest wielostronicowym ekranem używanym do wyboru, definiowania i określania położenia kodu paskowego. Przykładowy ekran przedstawia wartość omawianego kodu pocztowego oraz określa jego położenie (wiersz 15, kolumna 16). Pole należy odwzorować w postaci kodu paskowego w punkcie o współrzędnych 1,25 cali w pionie i 1,90 cali w poziomie. Współrzędne można też podać, posługując się wierszem i kolumną. W obu przypadkach kod paskowy pojawi się bezpośrednio nad nazwiskiem i adresem. Należy ustawić kursor w polu “Bar code type” (Typ kodu paskowego) i nacisnąć F4, by wyświetlona została lista obsługiwanych typów kodów paskowych. Potem wybrać opcję 12, czyli POSTNET. Następnie należy nacisnąć Enter, aby powrócić do ekranu Definiowanie Odwzorowania Pól. Teraz należy nacisnąć F3. Wyświetlony zostanie ekran Definiowanie Stałych.

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

181

‡

—

Definiowanie Stałych (Define Constants) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

SUPER APUDATA

Format strony . . . . : Kopia . . . . . . . . :

*DEFAULT *ORIGINAL

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Zmiana 3=Kopiuj 4=Usuń Typ Orientacja Orientacja Jednostka Opc 1

ˆ

stałej *TEXT

w poprzek

F3=Wyjście F5=Odśwież

w dół

miary

Wartość stała

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 90. Ekran Definiowanie Stałych

Następnie należy przystąpić do tworzenia tekstu stałego “Customer Copy” (Kopia dla Klienta), który ma się pojawić w dolnej części faktury. Dla tej stałej należy podać typ TEXT. Można także podać stały kod paskowy. Następnie wybrać opcję 1 i nacisnąć Enter. Wyświetlony zostanie ekran Tworzenie Tekstu Stałego.

‡

ˆ

Definiowanie Stałych (Define Constants) .............................................................................. : Utworzenie tekstu stałej : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : : : Orientacja w poprzek 4,0 *INCH Wartość : : Orientacja w dół. . 10,8 *INCH Wartość : : Wartość stała . . Customer Copy : : : : : : : : : : Czcionka . . . . . . . *PRTDEF *PRTDEF, Wartość F4 dla listy : : Wielkość w punktach . *CALC, Wartość : : Pogrubiona . . . . . 1=Tak : : Kursywa . . . . . . . 1=Tak : : Obrót . . . . . . . . *DEFAULT *DEFAULT, 0, 90, 180, 270 : : Kolor . . . . . . . . . *PRTDEF *PRTDEF, Wartość F4 dla listy : : : : F4=Prompt F12=Rezygnacja F22=Ustawienie jednostek : : : :............................................................................:

—

˜

Rysunek 91. Ekran Utworzenie Tekstu Stałego

Należy teraz wpisać tekst “Customer Copy” (Kopia dla Klienta) i umieścić go w punkcie 10,8 cali w dół i 4 cale w poprzek papieru. Jak poprzednio, można też umiejscowić tekst podając wiersz i kolumnę. Należy teraz ustawić kursor w polu “Font” (czcionka) i nacisnąć F4. Wyświetlone zostaną dostępne czcionki. W omawianym przykładzie wybrano czcionkę Helvetica, wytłuszczoną (bold), 10-punktową. Przedstawia to poniższy ekran:

182

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

ˆ

. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Definiowanie Stałych (Define Constants) ............................................................................ : Wybór czcionki : : (Select a Font) : : : : Nazwa czcionki. . . . . HELVETICA Nazwa, Generic*, *ALL : : Wielkość w punktach . *ALL Wartość, *ALL : : Pogrubiona . . . . . 1=Tak, 0=Nie : : Kursywa . . . . . . . 1=Tak, 0=Nie : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : 1=Wybór 5=Szczegóły : : : : Opc Nazwa czcionki Wielkość Styl : : : : 1 HELVETICA 10 Bold : : HELVETICA 10 Bold-Italic : : HELVETICA 11 Normal : : HELVETICA 11 Italic : : HELVETICA 11 Bold : : HELVETICA 11 Bold-Italic : : Więcej... : : F5=Odśwież F12=Rezygnacja : : : :..........................................................................:

—

˜

Rysunek 92. Ekran Wybór Czcionki

Ekran Wybór Czcionk służy do podania rodziny czcionki. Można wprowadzić ręcznie wielkość czcionki w punktach oraz wybór czcionki wytłuszczonej (bold) lub kursywy (italic). Można też wybrać żądaną czcionkę z listy czcionek w dolnej części ekranu. Opcja 5 spowoduje wyświetlenie ekranu, podającego szczegóły dotyczące wybranej czcionki.

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

183

‡

ˆ

Definiowanie Stałych (Define Constants) .............................................................................. : Utworzenie tekstu stałej : : (Create Constant Text) : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : : : Orientacja w poprzek 4,0 *INCH Wartość : : Orientacja w dół. . 10,8 *INCH Wartość : : Wartość stała . . Customer Copy : : : : : : : : : : Czcionka. . . . . . . . HELVETICA *PRTDEF, Wartość F4 dla listy : : Wielkość w punktach . 10 *CALC, Wartość : : Pogrubiona . . . . . 1 1=Tak : : Kursywa . . . . . . . 1=Tak : : Obrót . . . . . . . . *DEFAULT *DEFAULT, 0, 90, 180, 270 : : Kolor . . . . . . . . . *PRTDEF *PRTDEF, Wartość F4 dla listy : : : : F4=Prompt F12=Rezygnacja F22=Ustawienie jednostek : : : :............................................................................:

—

˜

Rysunek 93. Ekran Tworzenie Tekstu Stałego

Należy nacisnąć klawisz Enter. Wyświetlony zostanie znowu ekran Definiowanie Stałych.

‡

—

Definiowanie Stałych (Define Constants) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

SUPER APUDATA

Format strony . . . . : Kopia . . . . . . . . :

*DEFAULT *ORIGINAL

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Zmiana 3=Kopiuj 4=Usuń Typ Orientacja Orientacja Jednostka Opc 1

ˆ

stałej *TEXT

w poprzek 4.0

F3=Wyjście F5=Odśwież

w dół 10.8

miary *INCH

Wartość stała Customer Copy

F12=Rezygnacja

Rysunek 94. Ekran Definiowanie Stałych

Teraz należy nacisnąć F3. Wyświetlony zostanie ekran Definiowanie Nakładek.

184

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

˜

‡

—

Definiowanie Nakładek (Define Overlays) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

SUPER APUDATA

Format strony . . . . : Kopia . . . . . . . . :

*DEFAULT *ORIGINAL

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Zmiana 3=Kopiuj 4=Usuń Opc 1

ˆ

Pozycja Pozycja w poprzek w dół 0 0

F3=Wyjście F5=Odśwież

Jednostka miary *INCH

Nakładka INVALL

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 95. Ekran Definiowanie Nakładek

Na ekranie Definiowanie Nakładek należy wybrać nakładkę faktury Super Sun Seeds (INVALL), aby została wydrukowana na kopii. Poniżej pokazano przykład nakładki INVALL:

Rysunek 96. Przykładowa nakładka INVALL

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

185

W tym momencie zakończone zostało definiowanie kopii dla Klienta; pojawia się znowu ekran Praca z Kopiami.

‡

—

Praca z Kopiami (Work with Copies) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

SUPER APUDATA

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Zmiana 3=Kopiuj 4=Usuń 10=Definiowanie Opc

Nazwa *ORIGINAL

Format strony . . . . :

*DEFAULT

5=Zmiana nazwy

Tekst Customer Copy Koniec

ˆ

F3=Wyjście F5=Odśwież

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 97. Ekran Praca z Kopiami

Należy wybrać opcję 3 (Kopiowanie), aby odtworzyć zawartość kopii Klienta w dwóch dodatkowych kopiach, którymi będą: lista zawartości i kopia do archiwum. Należy teraz wybrać opcję 10, by utworzyć definicje tych kopii i zmienić tekst stały, wydrukowany u dołu, na “Packing List” (Lista zawartości) i “File Copy” (Kopia do archiwum).

‡

—

Praca z Kopiami (Work with Copies) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

SUPER APUDATA

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Zmiana 3=Kopiuj 4=Usuń 10=Definiowanie Opc

Nazwa *ORIGINAL FILE PACKING

Format strony . . . . :

*DEFAULT

5=Zmiana nazwy

Tekst Customer Copy File Copy Packing List Koniec

ˆ

F3=Wyjście F5=Odśwież

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 98. Ekran Praca z Kopiami

Dodatkowo w liście zawartości należy wyeliminować drukowanie cen. Wykonuje się to na przedstawionym poniżej ekranie Definiowanie Odwzorowania Pól.

186

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Definiowanie Odwzorowania Pól (Define Field Mapping) Plik wydruku. . . . . : INVPRE Strona/wiersz . . . . : 1/17 Sterowanie . . . . . . Kolumny . . . . . . . : 1 - 78 *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+... 100

31300

BEST WAY

1 1 9 12 12 26 5 1 33

ˆ

CT PK PK BX CT PK BX PK BX

3/03/96

3/03/96

00000300 01100517 04569870 11005004 11005011 11005018 11057893 15975365 32746510

NET 30

HIGH ALTITUDE WATERMELON SPARTAN SEEDS NORTHERN LITE BLUE SPRUCE BUSH GREEN SEEDS LASSO RED SEEDS EARLY BANTAM SEEDS AFRICAN DAISY, SEEDS HEAVY OAK HOPS BREWING LIGHT

F3=Wyjście F11=Ukrycie odwzorowania F12=Rezygnacja F15=Koniec pola F16=Usunięcie zakresu

4/03/96 YOUR PRINTER RE

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 900 1200 1200 2600 500 100 3300 Więcej... F14=Początek pola F20=Prawa strona

˜

Rysunek 99. Eliminowanie cen z listy zawartości

W celu wyeliminowania z kopii z listą zawartości (PACKING) informacji o cenach, należy wybrać opcję 10, dzięki której będzie można zdefiniować kopię z listą zawartości i przetworzyć przykładowy wydruk przy użyciu funkcji odwzorowywania pól. Należy użyć klawiszy F14 i F15, aby zaznaczyć w kolumnie pierwsze pole do eliminacji. W omawianym przykładzie eliminowane będą pola z ceną i pola z kwotą.

‡

—

Definiowanie Odwzorowania Pól (Define Field Mapping) Plik wydruku. . . . . : INVPRE Strona/wiersz . . . . : 1/17 Sterowanie . . . . . . Kolumny . . . . . . . : 1 - 78 *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+... 100 BEST WAY

1 1 9 12 12 26 5 1 33

ˆ

CT PK PK BX CT PK BX PK BX

00000300 01100517 04569870 11005004 11005011 11005018 11057893 15975365 32746510

31300

3/03/96

3/03/96

NET 30

HIGH ALTITUDE WATERMELON SPARTAN SEEDS NORTHERN LITE BLUE SPRUCE BUSH GREEN SEEDS LASSO RED SEEDS EARLY BANTAM SEEDS AFRICAN DAISY, SEEDS HEAVY OAK HOPS BREWING LIGHT

F3=Wyjście F11=Ukrycie odwzorowania F12=Rezygnacja F15=Koniec pola F16=Usunięcie zakresu

4/03/96 YOUR PRINTER RE

4444444444444444444444 4444444444444444444444 4444444444444444444444 4444444444444444444444 4444444444444444444444 4444444444444444444444 4444444444444444444444 4444444444444444444444 4444444444444444444444 Więcej... F14=Początek pola F20=Prawa strona

˜

Rysunek 100. Eliminowanie cen z listy zawartości

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

187

Należy powtórzyć eliminację dla następnym wierszu. W omawianym przypadku, ponieważ faktura może zawierać nie więcej niż 31 wierszy na stronie, eliminację dla pola z cenami należy powtarzać 30 razy.

Przykład bardziej zaawansowanego wykorzystania APU Poprzedni przykład użycia APU zawierał format jednej strony. Aplikacja fakturowania może być jednak bardziej skomplikowana. W wielu aplikacjach fakturowania używa się prostych, wcześniej wydrukowanych formularzy, w których format kolejnej strony może się różnić od formatu pierwszej strony (podobnie, jak w przykładzie INVNEW1, w rozdziale opisującym używanie DDS). Umożliwia to między innymi przeznaczenie mniejszej ilości miejsca na nagłówek i umieszczenie większej ilości wierszy na stronach kolejnych, jak również lepsze dopasowanie dokumentu. APU z łatwością obsługuje bardziej złożone aplikacje tego rodzaju. Pierwszym krokiem w przypadku różnej kompozycji dla różnych stron jest umożliwienie rozróżniania stron. APU analizuje przykładowy wydruk, wyszukując pola odróżniające stronę pierwszą od pozostałych. Następujące ekrany ilustrują ten proces.

‡

Definicja Wydruku (Define a Print Definition) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

—

SUPER2 APUDATA

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Wybór Opc

1 1

ˆ

Funkcja Wybór wydruku przykładowego Ustawienie atrybutów definicji wydruku Definiowanie pól wyboru dla formatów stron Definiowanie zasad wyboru dla formatów stron

F3=Wyjście F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 101. Podanie pól i zasad wyboru

Gdy zostało już określone, że tworzone będą różne formaty dla różnych stron (PAGE1 i PAGEN), należy teraz rozpocząć tworzenie definicji wydruku SUPER2. Ponieważ definicja ta zawiera formaty wielu stron, trzeba zdefiniować pola wyboru i reguły wyboru.

188

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Definiowanie Pól Wyboru (Define Selection Fields) Plik wydruku. . . . . : INVPRE Strona/wiersz . . . . : 1/49 Sterowanie . . . . . . Kolumny . . . . . . . : 1 - 78 *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+... $90,691.8 4/03/96

$90,691.8

IMPROVED PRINTING CORP PERFORMANCE BOULEVARD PRINTERSVILLE CO 45789-2637 Strona

ˆ

1 Więcej...

F3=Wyjście F11=Ukrycie pól F12=Rezygnacja F14=Początek pola F15=Koniec pola F20=Prawa strona Zaznacz koniec pola, następnie naciśnij F15 lub F12, aby zrezygnować

˜

Rysunek 102. Ekran Definiowanie Pól Wyboru

Wyświetlany jest przykładowy wydruk INVPRE. Pole z numerem strony należy umieścić u dołu każdej faktury, po czym, za pomocą klawiszy F14 i F15, oznaczyć je jako pole.

‡

—

Definiowanie Pól Wyboru (Define Selection Fields) Plik wydruku. . . . . : INVPRE Strona/wiersz . . . . : 1/49 Sterowanie . . . . . . Kolumny . . . . . . . : 1 - 78 *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+...

IMPROVED PRIN PERFORMANCE B PRINTERSVILLE CO 45789-263

..................................................... : Definiowanie Pól Wyboru : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : : : Pierwszy wiersz/kol. : 63 / 73 : : Długość . . . . . . . . 3 Wartość : : Nazwa . . . . . . . . . F.063.073 Nazwa : : : : F12=Rezygnacja : : : :...................................................: Strona 1 Więcej...

ˆ

F3=Wyjście F11=Ukrycie pól F12=Rezygnacja F14=Początek pola F15=Koniec pola F20=Prawa strona Zaznacz koniec pola, następnie naciśnij F15 lub F12, aby zrezygnować

˜

Rysunek 103. Ekran Definiowanie Pól Wyboru

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

189

Wywoływany ekran przedstawia wybrane pole i nadaje mu nazwę domyślną F.063.073.

‡

—

Definiowanie Pól Wyboru (Define Selection Fields) Plik wydruku. . . . . : INVPRE Strona/wiersz . . . . : 1/49 Sterowanie . . . . . . Kolumny . . . . . . . : 1 - 78 *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+...

IMPROVED PRIN PERFORMANCE B PRINTERSVILLE CO 45789-263

..................................................... : Edycja Pola Wyboru : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : : : Pierwszy wiersz/kol. : 63 / 73 : : Długość . . . . . . . . 3 Wartość : : Nazwa . . . . . . . . . PAGENBR Nazwa : : : : F12=Rezygnacja F16=Usuń : : : :...................................................: Strona 000 Więcej...

ˆ

F3=Wyjście F14=Początek pola

F11=Ukrycie pól F15=Koniec pola

F12=Rezygnacja F20=Prawa strona

˜

Rysunek 104. Nazywanie pola wyboru

Nazwę domyślną pola można zmienić na PAGENBR, aby definicja wydruku była bardziej czytelna. Pole z numerem zmieniło się na 000, co wskazuje, że jest to pole odwzorowane.

190

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

ˆ

............................................................................. : Definiowanie Reguły : : (Define a Rule) : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : : : Numer reguły. . . . . : 10 : : : : Warunek 1 . . . . . . . IF IF, puste : : Pole . . . . . . . . . PAGENBR Nazwa F4 dla listy : : Test . . . . . . . . . *EQ *EQ, *NE, *GT... : : Pole lub 'Znaki' . . . ' 1' Wartość F4 dla listy : : Działanie . . . . . . . *USE *USE, *OMIT, *GOTO : : Format str. lub reguła PAGE1 Wartość F4 dla listy : : : : Warunek 2 . . . . . . . AND, OR : : Pole . . . . . . . . . Nazwa F4 dla listy : : Test . . . . . . . . . *EQ, *NE, *GT... : : Pole lub 'Znaki' . . . Wartość F4 dla listy : : Działanie . . . . . . . *USE, *OMIT, *GOTO : : Format str. lub reguła Wartość F4 dla listy : : Więcej... : : F4=Prompt F12=Rezygnacja : : : :...........................................................................:

—

˜

Rysunek 105. Definiowanie reguł wyboru dla strony 1

Używając ekranu Definiowanie Reguły należy wprowadzić warunek logiczny dla rozpoznania strony 1, PAGE1. Jeżeli PAGENBR ma wartość 1, APU ma wybrać format strony PAGE1.

‡

ˆ

............................................................................. : Definiowanie Reguły : : (Define a Rule) : : : : Wpisz opcje, naciśnij Enter. : : : : Numer reguły . . . . : 20 : : : : Warunek 1 . . . . . . . IF IF, puste : : Pole . . . . . . . . . PAGE# Nazwa F4 dla listy : : Test . . . . . . . . . *NE *EQ, *NE, *GT... : : Pole lub 'Znaki' . . . ' 1' Wartość F4 dla listy : : Działanie . . . . . . . *USE *USE, *OMIT, *GOTO : : Format str. lub reguła PAGEN Wartość F4 dla listy : : : : Warunek 2 . . . . . . . AND, OR : : Pole . . . . . . . . . Nazwa F4 dla listy : : Test . . . . . . . . . *EQ, *NE, *GT... : : Pole lub 'Znaki' . . . Wartość F4 dla listy : : Działanie . . . . . . . *USE, *OMIT, *GOTO : : Format str. lub reguła Wartość F4 dla listy : : Więcej... : : F4=Prompt F12=Rezygnacja : : : :...........................................................................:

—

˜

Rysunek 106. Definiowanie reguł wyboru dla wszystkich innych stron

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

191

Należy wprowadzić warunek logiczny dla rozpoznawania stron o numerze wyższym niż 1. Jeżeli PAGENBR ma wartość różną od 1, APU ma wybrać format strony PAGEN.

‡

—

Definiowanie Reguł Wyboru (Define Selection Rules) Definicja wydruku . . : Biblioteka. . . . . :

SUPER2 APUDATA

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Modyfikacja Opc Reguła Warunek Pole 10 20

IF IF

4=Usunięcie

Test Pole lub 'Znaki'

PAGE# *EQ PAGE# *NE

' '

1' 1'

Działanie

Format strony lub reguła

*USE *USE

PAGE1 PAGEN

Koniec

ˆ

F3=Wyjście F5=Odśwież F12=Rezygnacja F22=Zmiana numeru Reguła 20 została zmieniona

˜

Rysunek 107. Podsumowanie regół wyboru

APU wyświetla bieżące reguły wyboru dla definicji wydruku SUPER2. Kiedy reguły wyboru formatów stron są już zdefiniowane, ten sam proces posłużyć może do definiowania kopii. W tym przypadku główna różnica w formatach polega na użyciu różnych nakładek przednich.

Drukowanie z APU (Advanced Print Utility) Po zakończeniu projektu aplikacji APU należy przejść do jego realizacji. Dla każdej aplikacji APU można zdefiniować: ¹ sposób wybierania docelowych wydruków, ¹ definicję wydruku APU, która ma zostać użyta, ¹ użycie jakich dodatkowych funkcji może być wymagane przy obsłudze zakończenia użytkownika, ¹ jakie pliki wyjściowe mają zostać utworzone, ¹ gdzie należy skierować pliki wyjściowe, ¹ jak należy obsługiwać pliki wejściowe i robocze podczas przetwarzania i po jego zakończeniu. Dzięki tym informacjom, monitor przetwarzania APU może w momencie dotarcia do kolejki wydruków wybrać docelowy wydruk, pobrać definicję wydruku APU, skorzystać z mechanizmów drukowania AU, aby wykonać konwersję wejściowych rekordów wydruku na AFP, i zarządzać rozdziałem plików.

192

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Monitor przetwarzania APU może zostać wywołany w jeden z trzech podanych sposobów: 1. Ręcznie łącząc definicję wydruku z konkretnym wydrukiem w kolejce. Przy drukowaniu ręcznym definicja wydruku jest “stosowana” (ang. applied) dla konkretnego wydruku w kolejce. Należy przeczytać punkt “Ręczne łączenie definicji wydruku z wydrukiem w kolejce.” 2. Używając komendy Apply Print Definition, która umożliwia wprowadzenie drukowania APU do istniejących procedur aplikacji. Należy przeczytać punkt “Użycie komendy Zastosowanie Definicji Wydruku (Apply Print Definition)” na stronie 196. 3. Używając monitora APU w celu automatycznej identyfikacji przykładowego wydruku w kolejce i uruchomienia programów wykonujących konwersję. Metoda ta jest opisana w punkcie “Drukowanie automatyczne przy użyciu Monitora APU” na stronie 197.

Ręczne łączenie definicji wydruku z wydrukiem w kolejce Proces ten przebiega w następujący sposób. Przy użyciu definicji wydruku SUNSD1 lub INVOICE, należy wybrać opcję 2 z głównego menu APU. Zostanie wyświetlony ekran Praca z Wydrukami (Work with Spooled Files).

‡

—

Wybór Wydruku Przykładowego (Select a Sample Spooled File) Kolejka wydruków . . . QYPUOUTQ Nazwa, *ALL F4 dla listy Biblioteka . . . . . QAPU Nazwa, *LIBL Użytkownik . . . . . . *ALL Nazwa, *CURRENT, *ALL Wpisz i naciśnij Enter. 1=Wybór 5=Wyświetlenie zawartości Plik Razem Opc Plik Nr Użytkownik Dane użytk. Kolejka Status Stron INVPRE 1 PERELMAN QYPUOUTQ RDY 7 INVSCS 2 PERELMAN QYPUOUTQ HLD 6 Koniec

ˆ

F4=Prompt

F5=Odśwież

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 108. Ekran Wybór Wydruku Przykładowego

Korzystając z tej opcji można wyświetlić wybrane kolejki wydruków i wydruki, np. INVSCS.

Ekran 1: Zastosowanie Definicji Wydruku

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

193

‡

Zastosowanie Definicji Wydruku Apply Print Definition (APYPRTDEF) Wpisz i naciśnij Enter. Wydruk SCS . . . . . . . . . Nazwa zadania. . . . . . . . Użytkownik . . . . . . . . Numer. . . . . . . . . . . Numer wydruku SCS . . . . . Definicja wydruku. . . . . . Nazwa biblioteki . . . . . Opcja uruchomienia . . . . . Przetwarzanie po zakończeniu Wydruk SCS . . . . . . . . Kolejka wydruków . . . . . Nazwa biblioteki . . . . Przetwarzanie po zakończeniu Wydruk SCS . . . . . . . . Kolejka wydruków . . . . . Nazwa biblioteki . . . .

ˆ

. > INVSCS Nazwa . > QPADEV0016 Nazwa, * . > JOHN Nazwa . > 098677 000000-999999 . > 10 1-9999, *ONLY, *LAST . > INVOICE Nazwa, *NONE, *SPOOLFILE . > QAPU Nazwa, *PRTDEFLIB, *LIBL . *NORMAL *NORMAL, *NOCOPY, *REPRINT przypadku POWODZENIA: . > *NONE *HOLD, *NONE, *DELETE, *OUTQ . Nazwa . Nazwa, *LIBL przypadku BŁĘDU: . > *NONE *HOLD, *NONE, *DELETE, *OUTQ . Nazwa . Nazwa, *LIBL Więcej... F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

—

. . . . . . . . w . . . w . . .

˜

Rysunek 109. Ekran Zastosowanie Definicji Wydruku

APU przenosi wejściowy wydruk do wyjściowej kolejki zdefiniowanej w grupach pól Powodzenie lub Błąd, w zależności od wyniku, i ustawia plik w jednym z czterech stanów wymienionym poniżej. *HOLD jest wartością domyślną dla obu wartości powodzenie i błąd. Oto pola, które trzeba wypełnić: Wydruk wejściowy

Nazwa wejściowego wydruku (SCS), dla którego ma zostać zastosowana definicja wydruku.

Definicja wydruku

Nazwa definicji wydruku, która ma zostać zastosowana dla wydruku.

Powodzenie lub Błąd

W polach tych podaje się, jakie działania mają zostać wykonane w przypadku pomyślnego zakończenia, a jakie w przypadku wystąpienia błędu.

Aby przejść do następnego ekranu, należy nacisnąć klawisz “Page Down.” Uwaga: INVSCS może zostać użyty dla przykładowych definicji wydruku SUPER i SUPER2, które znajdują się w bibliotece QAPU. INVPRE może być użyty z definicją wydruku AMASTER, która również znajduje się w bibliotece QAPU.

Ekran 2: Zastosowanie Definicji Wydruku

194

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Zastosowanie Definicji Wydruku Apply Print Definition (APYPRTDEF) Wpisz i naciśnij Enter. Obsługa zakończenia użytkownika PRZED Program . . . . . . . . . . . *NONE Nazwa biblioteki . . . . . . Parametr użytkownika . . . . . Obsługa zakończenia użytkownika PODCZAS Program . . . . . . . . . . . *NONE Nazwa biblioteki . . . . . . Parametr użytkownika . . . . . Nazwa urządzenia . . . . . . . . *JOB Kolejka wydruków . . . . . . . . *SPOOLFILE Nazwa biblioteki . . . . . . . Nazwa wydruku . . . . . . . . . *SPOOLFILE Dane użytkownika . . . . . . . . *SPOOLFILE Typ formularza . . . . . . . . . *SPOOLFILE Wstrzymanie wydruku . . . . . . *NO Zachowanie wydruku . . . . . . . *NO

Nazwa, *NONE Nazwa, *LIBL Nazwa, *NONE Nazwa, *LIBL

Nazwa, *JOB Nazwa, *DEV, *SPOOLFILE Nazwa, *LIBL Nazwa, *SPOOLFILE, *PRTDEF Znaki... Znaki... *NO, *YES *NO, *YES, *SPOOLFILE Więcej... F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

ˆ

˜

Rysunek 110. Ekran Zastosowanie Definicji Wydruku

Należy wybrać odpowiednie pozycje. Aby zobaczyć opis pól, należy nacisnąć F1. Oto opis niektórych pól kluczowych: Obsługa zakończenia użytkownika PRZED Inicjuje nazwę programu, który ma zostać uruchomiony przed rozpoczęciem przetwarzania. Obsługa zakończenia użytkownika PODCZAS Nazwa programu, który ma być uruchamiany po skopiowaniu wejściowego wydruku do wejściowej bazy danych wydruków. Nazwa urządzenia

Nazwa drukarki, na której ma zostać wydrukowany wydruk.

Kolejka wydruków

Nazwa kolejki dla pliku wyjściowego.

Nazwa wydruku

Nazwa, która ma zostać nadana wydrukowi.

Dane użytkownika

Parametr zdefiniowany przez użytkownika w postaci łańcucha znaków, który ma zostać umieszczony w wydruku.

Wstrzymaj i Zachowaj

Należy podać, co należy zrobić z wydrukiem po jego przetworzeniu.

Ekran 3: Zastosowanie Definicji Wydruku

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

195

‡

—

Zastosowanie Definicji Wydruku Apply Print Definition (APYPRTDEF) Wpisz i naciśnij Enter. Pojemnik wyjściowy . . . . . . . *SPOOLFILE Obsługa zakończenia użytkownika PO Program . . . . . . . . . . . *NONE Nazwa biblioteki . . . . . . Parametr użytkownika . . . . .

1-65536, *SPOOLFILE, *DEVD Nazwa, *NONE Nazwa, *LIBL

Koniec

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 111. Ekran Zastosowanie Definicji Wydruku

Należy wprowadzić odpowiednie pozycje. Aby zobaczyć opis pól, należy nacisnąć F1. Polami kluczowymi są: Pojemnik wyjściowy

Określa pojemnik, w którym ma zostać umieszczony wydruk.

Obsługa zakończenia użytkownika PO Nazwa programu, który ma zostać uruchomiony po utworzeniu wydruku AFPDS.

Użycie komendy Zastosowanie Definicji Wydruku (Apply Print Definition) Jedną z metod uruchamiania APU jest użycie komendy Zastosowanie Definicji Wydruku (Apply Print Definition) (APYPRTDEF). Jest to ta sama komenda, która jest wywoływana podczas ręcznego zastosowania definicji wydruku podczas pracy przy użyciu opcji Praca z Wydrukami opisanej w punkcie “Ręczne łączenie definicji wydruku z wydrukiem w kolejce” na stronie 193. Aby użyć komendy Zastosowanie Definicji Wydruku, umieść ją w istniejących procedurach aplikacji, np. w programie języka CL. Poniżej znajduje się przykład takiej komendy: APYPRTDEF FILE(INVSCS) JOB(098677/JOHN/QPADEV0016) SPLNBR(10)+ PRTDEF(QAPU/INVOICE) SUCCESS(*NONE) FAILURE(*NONE) DEV(PRT3130) Komenda ta wybiera wydruk INVSCS z aktualnie wykonywanego zadania (wsadowego lub interaktywnego) i rozpoczyna drukowanie APU korzystając z definicji wydruku INVOICE. Nowy wydruk AFP jest wysyłany do kolejki wydruków związanej z drukarką PRT3130. Uwaga: Komenda APYPRTDEF może być również używana do uruchamiania zadań wsadowych.

196

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Drukowanie automatyczne przy użyciu Monitora APU Punkt ten opisuje trzecią metodę drukowania definicji wydruku APU. (Pozostałe dwie metody są opisane w punkcie “Drukowanie z APU (Advanced Print Utility)” na stronie 192.) Aby pomóc użytkownikowi zrozumieć działanie Monitora APU, poniżej zostały opisane następujące zagadnienia: ¹ “Zrozumienie sposobu działania Monitora APU,” ¹ “Przykład przetwarzania Monitora APU” na stronie 198.

Zrozumienie sposobu działania Monitora APU W Monitorze APU można podać wartości parametrów, które decydują o działaniu Monitora APU. Parametry te są grupowane razem i są nazywane “Działaniem.” W nowym Monitorze APU istnieją trzy grupy “Działań.” Monitor przetwarza te działania w następującej kolejności: ¹ wybór wydruku wejściowego, ¹ działanie dla wydruku wejściowego, ¹ działanie dla wydruku wynikowego. Uwaga: Jeśli grupa działań zawiera więcej niż jedno działanie, działania są wykonywane w kolejności, w jakiej zostały zdefiniowane. Rys. 112 pokazuje kolejność, w jakiej Monitor APU wykonuje grupy działań.

Rysunek 112. Kolejność przetwarzania przez Monitor APU

Oto wyjaśnienie kroków pokazanych na diagramie: 1. Monitor jest wywoływany za każdym razem, gdy wydruk przychodzi do monitorowanej kolejki wydruków lub wtedy, gdy status wydruku w monitorowanej kolejce zmieni się na *RDY. Wydruki mające inny status nie są przetwarzane. 2. Monitor sprawdza wybór wejścia każdej reguły działania w sposób sekwencyjny.

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

197

3. Dopóki wydruk odpowiada wybranemu wejściu, wykonywane są działania wejściowe i wyjściowe. Dalsze działania są ignorowane. 4. Działania wejściowe są wykonywane po tym, jak wybór stanie się zgodny z wydrukiem. Wykonywane działanie zależy od możliwości pomyślnego zakończenia zadania przez APU. 5. Można zdefiniować do 16 działań wyjściowych. Umożliwia to na przykład użycie kilku różnych definicji wydruku APU dla tego samego wydruku. 6. Jeden lub kilka wydruków jest umieszczanych w jednej lub kilku kolejkach wyjściowych.

Przykład przetwarzania Monitora APU Punkt ten opisuje, w jaki sposób działania Monitora APU można zaimplementować w środowisku klienta. Środowisko klienta: Załóżmy, że klient chce skonfigurować następujące środowisko: ¹ Potrzebne są trzy różne typy wydruków. Każdy z nich przeznaczony jest dla innej kolejki wydruków (OUTQ). ¹ Dostępne są dwie drukarki a monitor należy skonfigurować zgodnie z następującymi założeniami: – wydruk z systemu (QSYSPRT) nie może korzystać z definicji wydruku APU, – wszystkie zadania z OUTQ1 muszą być wysyłane do PRT01, – wszystkie zadania z OUTQ2 i OUTQ3 muszą być wysyłane do PRT02, – zadania aplikacji APP01 i APP02 muszą być wysyłane wraz z zastosowaną definicją wydruku SAMPLE, – oryginalne wydruki aplikacji muszą być umieszczane w OUTQ o nazwie SAVE, – Oryginalne wydruki QSYSPRT muszą zostać usunięte. Rys. 113 na stronie 199 ilustruje te wymagania użytkownika. Liczby znajdujące się na rysunku są używane do identyfikowania kolejności uwag znajdujących się pod rysunkiem.

198

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

B A B 1

3

PRT01

OUTQ3

OUTQ2

OUTQ1

C

A

C

B 2

SAVE

4

PRT02

QSYSPRT (QSYSPRT) = A APPLICATION (APP01) = B APPLICATION (APP02) = C

Rysunek 113. Monitor APU przed przetwarzaniem

Uwagi 1. Wszystkie wydruki QSYSPRT z OUTQ1 muszą zostać przeniesione do OUTQ PRT01. 2. Wszystkie wydruki QSYSPRT z innych OUTQ muszą zostać przeniesione do OUTQ PRT02. 3. Definicja wydruku ma być zastosowana do wszystkich wydruków aplikacji przychodzących do OUTQ1. Nowy wydruk APU (wynik przetwarzania APU) ma zostać umieszczony w kolejce wydruków PRT01. Oryginalny wydruk SCS ma być przeniesiony do OUTQ SAVE. 4. Definicja wydruku jest stosowana do wszystkich wydruków aplikacji przychodzących do OUTQ. Nowy wydruk APU (wynik przetwarzania APU) ma zostać umieszczony w kolejce wydruków PRT02 dla każdego oryginalnego wydruku. Oryginalny wydruk SCS ma zostać przeniesiony do OUTQ SAVE. Implementowanie wymagań użytkownika w stosunku do Monitora APU: Dla wymagań podanych w przykładzie można zdefiniować dwie grupy wydruków: wydruki aplikacji i wydruki QSYSPRT. Jedynie wydruki aplikacji wymagają definicji wydruku APU. W tej sytuacji trzeba najpierw zdefiniować działania dla wydruków aplikacji, a następnie działanie dla wydruków QSYSPRT. Można powiedzieć, że wszystkie wydruki, które nie są odpowiednie dla APU, są przenoszone po wykonaniu działań dla wydruków QSYSPRT. Rys. 114 na stronie 200 pokazuje parametry, które muszą zostać zdefiniowane dla każdego działania. Monitor pobiera parametry Wyboru wejścia (Input selection) pierwszego działania w celu sprawdzenia, czy wydruk i wybór są zgodne. Jeśli parametry wyboru wejścia nie są zgodne z wydrukiem, monitor pobiera następne działanie. Dopóki parametry wyboru wejścia pasują do wydruku, wszystkie sekwencje działań, np. Działanie dla wejścia (Input actions) i Działanie dla wyjścia (Output actions) są wykonywane. Liczby na rysunku wskazują działania związane z Rys. 114 na stronie 200.

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

199

Rysunek 114. Monitor APU - przykład działań

Uwagi 1. Działanie dla wydruków aplikacji znajdujących się w OUTQ1. 2. Działanie dla wszystkich innych wydruków aplikacji znajdujących się we wszystkich monitorowanych kolejkach wydruków OUTQ. 3. Działanie dla wszystkich innych wydruków znajdujących się w OUTQ1. 4. Działanie dla wszystkich innych wydruków we wszystkich innych kolejkach wydruków OUTQ. Możliwych jest wiele innych opcji dla każdego działania. Można na przykład zdecydować, że po przetworzeniu lub wstrzymaniu wydruków, oryginalne wydruki mają zostać usunięte. Stan kolejki po przetworzeniu wydruków: Rys. 115 przedstawia dwa wydruki QSYSPRT (A), dla których wszystkie oryginalne wydruki aplikacji znajdują się w kolejce wydruków SAVE, a nowe wydruki AFPDS (wyniki przetwarzania przez APU) są umieszczane w kolejkach wydruków PRT01 i PRT02, w zależności od miejsca, gdzie znajdowały się wydruki oryginalne. OUTQ2

OUTQ1

OUTQ3

3

4

SAVE

B B B C C

1

3

PRT01

B B A

2

4

PRT02

C A C B

QSYSPRT (QSYSPRT) = A APPLICATION (APP01) = B APPLICATION (APP02) = C

Rysunek 115. Przykład przetwarzania Monitora APU

Uwagi

200

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

1. Wydruk QSYSPRT z OUTQ1 znajduje się teraz w kolejce wydruków PRT01. 2. Wszystkie wydruki QSYSPRT z innych OUTQ znajdują się w kolejce wydruków PTR02. 3. Oryginalne wydruki SCS aplikacji z OUTQ1 znajdują się w kolejce wydruków SAVE. Nowe wydruki AFPDS zostały umieszczone w kolejce wydruków PRT01. Ten nowy wydruk jest wynikiem otrzymanym z APU po zastosowaniu definicji wydruku. 4. Wszystkie inne oryginalne wydruki SCS z wszystkich innych OUTQ znajdują się w kolejce wydruków SAVE. Nowe wydruki AFPDS zostały umieszczone w kolejce wydruków PRT02. Te nowe wydruki są wynikiem otrzymanym z APU po zastosowaniu definicji wydruku. Uwaga: Jeśli przetwarzanie wydruku nie zostanie poprawnie wykonane, oryginalnemu wydrukowi przypisuje się status *HOLD z podaniem parametru FAILURE.

Rozdział 12. Używanie Advanced Print Utility

201

202

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza Z punktu widzenia zastosowania narzędzia DDS dla dokumentów i raportów, włączenie formatowania do programu aplikacji było znaczącym usprawnieniem. Umożliwia to programiście aplikacji tworzenie wydruków ściśle dostosowanych do potrzeb, które są uzależnione programowo od danych znajdujących się w bazie danych i danych aplikacji. Są jednak środowiska, w których ścisła integracja nie jest pożądana. Może to prowadzić do większej komplikacji procesu programowania i ogólnej koncepcji, ponieważ kod zawiera przeplatające się fragmenty dotyczące różnych zagadnień. Ponadto osoba pisząca program aplikacji i projektant/programista formatujący wydruk mogą być różnymi osobami. Istnieje dylemat: czy użyć wydruku dostosowanego do wymagań dostarczanych przez DDS, czy oddzielić tworzenie wydruku od procesu tworzenia samej aplikacji. Nowe obiekty formatowania wydruku systemu AS/400, definicje strony i definicje formularza, umożliwiają oddzielenie formatowania strony od programu aplikacji. Zostały one dodane do systemu OS/400 Wersja 3 Wydanie 2, dla standardu przemysłowego działającego w środowiskach z intensywnym drukowaniem. Sposób implementacji tych obiektów formatowania zapewnia dynamiczną metodę przekształcenia istniejących tekstowych aplikacji drukowania (tworzących strumień SCS). Rys. 116 na stronie 204 prezentuje, w jaki sposób aplikacja drukowania SCS wysyła wiersze wydruku do kolejki wydruków. Dzięki użyciu prostego odwołania do obiektów definicji strony i definicji formularza w pliku opisu wydruku AS/400 (przy braku zmian w programie aplikacji), wydruk utworzony w kolejce wydruków nie jest już wydrukiem SCS, lecz staje się wydrukiem AFP.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

203

Rysunek 116. Przejście od drukowania tradycyjnego do drukowania za pomocą PSF/400

Definicje strony i definicje formularza wyglądają i działają podobnie do programów formatujących strony. Są one utworzone w języku źródłowym (który może być wyposażony w kilka różnych narzędzi graficznych) i definiują sposób, w jaki informacje mają zostać umieszczone na stronie. Definicja strony określa w szczególności sposób umieszczenia danych na stronie logicznej. Wejściowe wiersze danych są odczytywane, ewentualnie umieszczane w odpowiednich polach i umieszczane na stronie. Podobnie jak w przypadku zastosowania DDS, język definicji strony umożliwia umieszczenie wierszy wydruku lub pól wydruku w dowolnym miejscu na stronie wraz z podaniem charakterystyki czcionki, orientacji i koloru. Dane mogą zostać również wydrukowane w wybranym standardzie kodu paskowego. Rys. 117 na stronie 205 ilustruje koncepcję działania definicji strony.

204

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 117. Jak używa się definicji strony

Podobnie jak program, definicje stron mogą zawierać instrukcje warunkowe. Oznacza to, że reguły formatowania mogą się zmienić w zależności od zawartości pól wejściowych. Pole "wyzwalające" (np. numer przedsiębiorstwa) może zostać użyte w celu wybrania serii komend formatujących. Definicja formularza jest zwykle używana w połączeniu z definicją strony (mogą one być również używane oddzielnie). Definicja formularza decyduje o tym, w jaki sposób strona logiczna (zdefiniowana wraz z definicją strony) jest umieszczana na nośniku fizycznym - arkuszu papieru. Instrukcje źródłowe znajdujące się w definicji formularza określają, z którego pojemnika jest pobierany papier, jakie nakładki są umieszczane u góry strony logicznej, czy jest wykorzystywana opcja drukowania dwustronnego, czy wiele stron logicznych ma zostać umieszczonych na jednej stronie fizycznej, jakie kopie mają zostać automatycznie utworzone i jakie pola powinny zostać usunięte z jakiej kopii. Rys. 118 na stronie 206 ilustruje koncepcję definicji formularza.

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

205

Rysunek 118. Jak używać definicji formularza

Należy jeszcze wspomnieć o pewnym fakcie związanym z użyciem definicji strony i formularza. Oprócz podania nazwy definicji formularza lub definicji strony w pliku opisu wydruku, musi zostać również zmieniony typ pliku na *LINE. Wskazuje on, że wydrukowane wiersze będą przekazywane do definicji strony i formularza w formacie zdecydowanie różniącym się od SCS. Format ten nosi nazwę danych wierszowych i powoduje dodanie pustych wierszy (automatycznie) dla ustawienia pionowego i kilka dodatkowych znaków sterujących karetki do każdego drukowanego rekordu. Dla programu aplikacji są one niewidoczne. Projektant/programista definicji strony musi być jednak świadomy tego, że odstępy i przejścia do nowego wiersza będą przekazywane do definicji strony jako puste wiersze. Mogą one być drukowane jako puste wiersze (aby zachować pozycję poziomą) lub zostać odrzucone w zależności od tego, czy są odpowiednie dla konkretnego układu strony.

W jaki sposób można używać definicji stron i definicji formularzy 1. Etap przygotowań a. Aplikacja generuje dane wierszowe. b. Aby osiągnąć pożądany format danych wierszowych, osoba odpowiedzialna za opracowanie formy wydruku tworzy definicje stron i formularzy. Na tym etapie może być wymagana dokładna znajomość danych wierszowych generowanych przez aplikację. 2. Etap realizacji a. Aplikacja generuje dane wierszowe, określając odpowiednie zasoby definicji stron i formularzy poprzez nowe parametry komend CRTPRTF i OVRPRTF. b. Dane wierszowe wysyłane są do drukarki zdefiniowanej jako AFP(*YES), gdzie PSF/400 korzysta ze specyfikacji definicji strony i formularza w celu utworzenia sformatowanego strumienia danych, który jest przekazywany drukarce.

206

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Uwaga: Definicje strony i formularza mogą być albo tworzone bezpośrednio przez Klienta przy użyciu Page Printer Formatting Aid (PPFA), albo otrzymane w formie produktów lub usług partnerów handlowych. Przykłady zamieszczone w tym rozdziale pokazują, jak programować za pomocą PPFA.

Definiowanie strony logicznej za pomocą definicji strony Następujące parametry (funkcje) są opisywane przez definicje strony: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

wymiary strony logicznej, kierunek drukowania strony logicznej (poziomo lub pionowo), kierunek drukowania wierszy i pól względem strony logicznej, przetwarzanie warunkowe (pozwalające na sterowanie postacią wydruku i nośnikami druku za pomocą danych wydruku), odstęp pomiędzy wierszami (liczba wierszy na cal), położenie poszczególnych wierszy i pól, liczbę wierszy na stronie, segmenty stron, które mają zostać zawarte w wydruku, nakładki, które mają zostać zawarte w wydruku (w dowolnym miejscu na stronie), miejsca wysunięcia strony, czcionki i sposób ich użycia na stronie, wydruk wielokrotny (umieszczanie więcej niż jednej strony logicznej na jednej stronie pojedynczej kartki papieru), kolory, jakie mają być użyte (w drukarkach, które obsługują tę funkcję, lub podczas przeglądania).

Rysunek 119. Funkcje definicji strony

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

207

Źródło i wydruk przykładowej definicji strony w PPFA Przed utworzeniem definicji strony powinno się przejrzeć dane wierszowe generowane przez aplikację. W poniższym przykładzie program piszący faktury generuje następujące rekordy: 1John Smith 690 Bean Hill Road Louisville, KY 50301 193-45-8901 Zapraszamy do skorzystania z bogatych informacji dostępnych w trybie online na naszej nowej stronie WWW pod adresem http://www.stocks-r-us.com. General Parts Inc. (GPIX) 67.00 68.25 67.75 Rasterpunkt Inc. (RPGMBH) 14.00 15.00 15.00 Ecocycle Inc. (ECO) 5.25 5.50 5.25 1Linda Noll 14 Hillcrest Drive Houston, TX 60443 677-12-7468 Przypominamy o nowym, korzystniejszym systemie płatności. W tym celu należy wybrać nasz bezpłatny numer telefoniczny 1-800-STOCKSR.

Kod źródłowy w Page Printer Formatting Aid potrzebny do wygenerowania definicji strony dla powyższego przykładu jest następujący: 5763PW1 V3R2M0 960917 SEU SOURCE LISTING SOURCE FILE . . . . . . . AFPLIB/PAGEDEFSRC MEMBER . . . . . . . . . STOCKQ SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 .. 100 PAGEDEF STOCKQ /* CVTPPFASRC wytworzy P1STOCKQ */ 200 REPLACE YES /* PPFA zastępuje istniejącą kopię */ 300 LINEONE 0.5 IN 1.0 IN; /* Położenie skrajnego górnego wiersza */ 400 FONT BIG PR10; /* Prestige Roman 10 znaków/cal */ 500 FONT NORM PR12; /* Prestige Roman Normal 12 znaków/cal */ 600 FONT ITAL PI12; /* Prestige Italic Normal znaków/cal */ 700 SETUNITS LINESP 6 LPI; /* 6 wierszy na cal */ 800 900 /* Blok adresu Klienta - 4 wiersze wejściowe */ 1000 PRINTLINE 1100 CHANNEL 1 /* Gdy wiersz wej. ma pierwszą kolumnę */ 1200 /* (CC) o wartości '1',PRINTLINE oznacza*/ 1300 /* sterowanie: góra nowej strony */ 1400 POSITION 2 IN 1 IN /* pozycja 2 cale w bok, 1 cal w dół */ 1500 FONT BIG /* Użyj czcionki z nazwą zastępczą BIG */ 1600 REPEAT 4; /* Rób to przez 4 wiersze - kolejne */ 1700 /* wiersze zostają rozmieszczone w dół */ 1800 /* strony w formacie 6 wierszy na cal */ /* (patrz SETUNITS powyżej) */ 1900 2000 /* Nr polisy ubezp.-1 wiersz wej.obrócony/umieszczony u góry z pr.*/ 2100 PRINTLINE 2200 POSITION 7.8 IN 0.8 IN /* poz. 7,75 cala w bok 0,75 cala w dół */ 2300 FONT NORM /* Użyj czcionki z nazwą zastępczą NORM */ 2400 DIRECTION DOWN; /* Drukuj w dół strony (obrót 90 deg) */ 2500 2600 /* Tekst specyficzny dla Klienta - 2 wiersze wejściowe */ 2700 PRINTLINE /* 2800 POSITION 1.25 IN 3.0 IN/* poz. 1,25 cala w bok 3 cale w dół */ 2900 FONT ITAL /* Użyj czcionki z nazwą zastępczą ITAL */ 3000 REPEAT 2; /* Rób to przez dwa wiersze */ 3100 3200 /* Sprzedaż - do 30 wierszy tekstu */ 3300 PRINTLINE 3400 POSITION 2.5 IN 4.25 IN/* poz. 2,5 cala w bok 4,25 cala w dół */ 3500 FONT NORM /* Użyj czcionki z nazwą zastępczą NORM */ 3600 REPEAT 30; /* Rób to przez max 30 wierszy */ * * * * K O N I E C K O D U Ź R Ó D Ł O W E G O * * * *

208

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rezultat zastosowania powyższej definicji strony wraz z definicją formularza pokazuje Rys. 125 na stronie 215 i Rys. 126 na stronie 216. Komendy definiowania strony systenu PPFA są szczególowo opisane w podręczniku IBM Page Printer Formatting Aid: User's Guide.

Jak utworzyć definicję strony za pomocą kompilatora Page Printer Formatting Aid Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć definicję strony w systemie AS/400 za pomocą kompilatora PPFA i kodu źródłowego definicji strony PPFA, przedstawionego w poprzedniej części. Zakłada się, że kod ten znajduje się w podzbiorze AFPLIB/plik źródłowy SRC definicji strony (STOCKQ). Przy użyciu kompilatora PPFA definicję strony można utworzyć w jeden z podanych poniżej sposobów: ¹ Korzystając z interfejsu wiersza komend. ¹ Korzystając z ekranu Convert PPFA Source (CVTPPFASRC).

Tworzenie definicji strony za pomocą PPFA Tworzenie definicji strony za pomocą PPFA jest procesem dwustopniowym. Należy: 1. Przekształcić kod źródłowy PPFA na podzbiór zbioru bazy danych definicji strony. Można to zrobić korzystając z jednego ze sposobów: a. Wpisać komendę; cvtppfasrc file(afplib/pagdefsrc) mbr(stockq) pagdfnfile(afplib/ppfaout) i nacisnąć Enter. b. Wpisać komendę: cvtppfasrc i nacisnąć F4. Zostanie wyświetlony następujący ekran:

‡

—

Konwersja Źródła PPFA (Convert PPFA Source (CVTPPFASRC)) Wpisz i naciśnij Enter. Zbiór. . . . . . . . . . . Biblioteka . . . . . . . Podzbiór . . . . . . . . . Plik definicji formularza Biblioteka . . . . . . . Plik definicji strony . . Biblioteka . . . . . . . Wydruk źródła . . . . . . Opcje przeglądania źródła.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

PAGEDEFSRC AFPLIB STOCKQ *NONE PPFAOUT AFPLIB *PRINT

Nazwa Nazwa, *LIBL, Nazwa Nazwa, *NONE Nazwa, *LIBL, Nazwa, *NONE Nazwa, *LIBL, *PRINT, *NONE *SRC, *NOSRC,

*CURLIB *CURLIB *CURLIB *SECLVL...

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

ˆ

˜

Należy wpisać na ekranie odpowiednie wartości i nacisnąć Enter.

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

209

Uwagi: a. Należy się upewnić, że biblioteka qppfa znajduje się na liście bibliotek (można to zrobić posługując się komendą addlibe qppfa). b. Tworząc w poprzednim kroku wymienny podzbiór, kompilator Page Printer Formatting Aid, wywoływany komendą CVTPPFASRC, dodaje dwa znaki (“P1” dla definicji stron i “F1” dla definicji formularzy) na początku nazwy, która znajduje się na początku kodu źródłowego definicji utworzonej przy użyciu Page Printer Formatting Aid. Dodanie tych dwóch znaków pozwala umieścić definicje strony i formularza w tym samym pliku AS/400 w różnych podzbiorach mających różne nazwy. 2. Utworzyć obiekt AS/400 definicji strony typu *PAGDFN. Można zrobić na jeden z dwóch sposobów: a. Wpisać komendę: crtpagdfn pagdfn(afplib/stockq) file(afplib/ppfaout) mbr(p1stockq) i nacisnąć Enter. b. Wpisać komendę: crtpagdfn i nacisnąć F4. Zostanie wyświetlony następujący ekran:

‡

—

Tworzenie Definicji Strony (CRTPAGDFN) (Create Page Definition (CRTPAGDFN)) Wpisz i naciśnij Enter. Definicja strony Biblioteka . . Zbiór. . . . . . Biblioteka . . Podzbiór . . . . 'Opis' tekstowy

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. > STOCKQ . > AFPLIB . PPFAOUT . AFPLIB . P1STOCKQ . *MBRTXT

Nazwa Nazwa, *CURLIB Nazwa Nazwa, *LIBL, *CURLIB Nazwa, *PAGDFN

Koniec F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F13=Jak używać tego ekranu

F10=Dodatkowe parametry F24=Inne klawisze

F12=Rezygnacja

ˆ

˜

Rysunek 120. Ekran Tworzenie Definicji Strony (CRTPAGDFN)

Należy wpisać na ekranie odpowiednie wartości i nacisnąć Enter.

Określenie fizycznych elementów wydruku za pomocą definicji formularza Definicje formularza określają następujące funkcje: ¹ ¹ ¹ ¹

210

pozycję strony logicznej na stronie fizycznej, drukowanie obustronne, włączanie nakładek, które zastępują gotowe formularze, wybór liczby kopii dla poszczególnych stron danych,

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

¹ pominięcie (wyłączenie wybranych pól danych w wydruku), ¹ przesunięcie (przesunięcie w przypadku wydruków na oddzielnych arkuszach lub oznaczenie kopii w przypadku wydruków ciągłych), ¹ wybór źródła papieru w drukarce stosującej pojedyncze kartki, ¹ jakość (wybór poziomu jakości drukowania), ¹ niezmienny tył strony (umożliwia wydruk strony bez zmiennych danych), ¹ drukowanie do 8 stron logicznych dowolnej wielkości i w dowolnej pozycji na dowolnej stronie kartki papieru (na przykład można wydrukować 2 strony logiczne na jednej stronie kartki i 6 stron logicznych na drugiej stronie tej samej kartki papieru); ¹ funkcje realizowane po wydruku, takie jak: – funkcje wyboru, – perforowanie, – cięcie, – zszywanie, – zawijanie.

Rysunek 121. Funkcje definicji formularza

Źródło i wynik przykładowej definicji formularza w PPFA Poniżej podano przykład źródła i wyniku definicji formularza. 5763PW1 V3R2M0 960917 SEU SOURCE LISTING SOURCE FILE . . . . . . . AFPLIB/FORMDEFSRC MEMBER . . . . . . . . . STOCKQ SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 .. 100 FORMDEF STOCKQ /* CVTPPFASRC utworzy F1STOCKQ */ 200 REPLACE YES; /* PPFA powinno zastąpić obecną kopię */ 300 400 OVERLAY QSHEET; /* użyć O1QSHEET - Quote Sheet */ 500 OVERLAY ARCHIV; /* użyć O1ARCHIV - "Archive" lbl */ 600 OVERLAY CUSTMR; /* użyć O1CUSTMR - "Customer" lbl */ 700 800 /* Dla każdej strony danych aplikacji zostaną wydrukowane 2 strony*/ 900 /* jedna oznaczona jako "Archive Copy", do archiwum, i druga, */ 1000 /* oznaczona jako "Customer Copy", do wysłania Klientowi. */ 1100 SUBGROUP COPIES 1 OVERLAY QSHEET ARCHIV; /* Kopia do archiwum */ 1200 SUBGROUP COPIES 1 OVERLAY QSHEET CUSTMR; /* Kopia dla Klienta */ * * * * K O N I E C K O D U Ź R Ó D Ł O W E G O * * * *

Rezultat zastosowania definicji formularza wraz z definicją strony przedstawia Rys. 125 na stronie 215 i Rys. 126 na stronie 216. Komendy definiowania formularza systenu PPFA są szczególowo opisane w podręczniku IBM Page Printer Formatting Aid: User's Guide. Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

211

Jak utworzyć definicję formularza za pomocą kompilatora Page Printer Formatting Aid Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć definicję formularza w systemie AS/400 za pomocą kompilatora PPFA i kodu źródłowego definicji formularza PPFA, przedstawionego w poprzedniej części. Zakłada się, że kod ten znajduje się w podzbiorze STOCKQ pliku AFPLIB/plik źródłowy SRC definicji formularza. Przy użyciu kompilatora PPFA definicję formularza można utworzyć w jeden z podanych poniżej sposobów: ¹ korzystając z interfejsu wiersza komend, ¹ korzystając z ekranu Convert PPFA Source (CVTPPFASRC).

Tworzenie definicji formularza za pomocą Page Printer Formatting Aid Tworzenie definicji formularza za pomocą PPFA jest procesem dwustopniowym. Należy: 1. Przekształcić kod źródłowy PPFA na podzbiór zbioru bazy danych definicji formularza. Można to zrobić na jeden z dwóch sposobów: a. Wpisać komendę: cvtppfasrc file(afplib/formdefsrc) mbr(stockq) formdffile(afplib/ppfaout) i nacisnąć Enter. b. Wpisać komendę: cvtppfasrc i nacisnąć F4. Zostanie wyświetlony następujący ekran:

‡

—

Konwersja Źródła PPFA (Convert PPFA Source (CVTPPFASRC)) Wpisz i naciśnij Enter. Zbiór. . . . . . . . . . . Biblioteka . . . . . . . Podzbiór . . . . . . . . . Plik definicji formularza Biblioteka . . . . . . . Plik definicji strony . . Biblioteka . . . . . . . Wydruk źródła . . . . . . Opcje przeglądania źródła.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

FORMDEFSRC AFPLIB STOCKQ PPFAOUT AFPLIB *NONE *PRINT

Nazwa Nazwa, *LIBL, Nazwa Nazwa, *NONE Nazwa, *LIBL, Nazwa, *NONE Nazwa, *LIBL, *PRINT, *NONE *SRC, *NOSRC,

*CURLIB *CURLIB *CURLIB *SECLVL...

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

ˆ

˜

Rysunek 122. Ekran Konwersja Źródła PPFA (CVTPPFASRC)

Należy wpisać na ekranie odpowiednie wartości i nacisnąć Enter. Uwaga: Tworząc w poprzednim kroku wymienny podzbiór, kompilator Page Printer Formatting Aid, wywoływany komendą CVTPPFASRC, dodaje

212

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

dwa znaki (“P1” dla definicji stron i “F1” dla definicji formularzy) na początku nazwy, która znajduje się na początku kodu źródłowego definicji utworzonej przy użyciu Page Printer Formatting Aid. Dodanie tych dwóch znaków pozwala umieścić definicje strony i formularza w tym samym pliku AS/400 pod różnymi nazwami podzbiorów. 2. Utworzyć obiekt AS/400 definicji formularza typu *FORMDF. Można to zrobić na jeden z dwóch sposobów: a. Wpisać komendę: crtformdf formdf(afplib/stockq) file(afplib/ppfaout) mbr(f1stockq) i nacisnąć Enter. b. Wpisać komendę: crtformdf i nacisnąć F4. Zostanie wyświetlony następujący ekran:

‡

—

Tworzenie Definicji Formularza (Create Form Definition (CRTFORMDF)) Wpisz i naciśnij Enter. Definicja formularza Biblioteka . . . . Zbiór. . . . . . . . Biblioteka . . . . Podzbiór . . . . . . 'Opis' tekstowy . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. > STOCKQ . > AFPLIB . PPFAOUT . AFPLIB . F1STOCKQ . *MBRTXT

Nazwa Nazwa, *CURLIB Nazwa Nazwa, *LIBL, *CURLIB Nazwa, *FORMDF

Koniec F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F13=Jak używać tego ekranu

F10=Dodatkowe parametry F24=Inne klawisze

F12=Rezygnacja

ˆ

˜

Rysunek 123. Ekran Tworzenie Definicji Formularza (CRTFORMDF)

Należy wpisać na ekranie odpowiednie wartości i nacisnąć Enter. Rys. 124 na stronie 214 ilustruje opisany wcześniej proces tworzenia definicji strony i formularza za pomocą Page Printer Formatting Aid.

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

213

Rysunek 124. Tworzenie definicji strony i formularza przy użyciu PPFA

Wydruk przykładowej definicji formularza Gdy PSF/400 przetwarza opisane powyżej dane wierszowe, stosując przykładowe definicje strony i formularza, powstaje wydruk, przedstawiony na Rys. 125 na stronie 215 i Rys. 126 na stronie 216.

214

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 125. Przykład definicji formularza - Klient 1

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

215

Rysunek 126. Przykład definicji formularza - Klient 2

Przykład faktury Super Sun Seeds W tej części powtarzany jest przykład faktury Super Sun Seeds i przedstawiono dane źródłowe użyte do jego utworzenia. Przykładowa faktura ilustruje następujące zaawansowane możliwości: ¹ Dynamiczną zmianę formatu strony w zależności od danych aplikacji. ¹ Tworzenie nakładki opisującej stałe warunki, umieszczonej z tyłu wybranych stron, bez konieczności generowania przez aplikację wysunięcia strony. ¹ Tworzenie wielokrotnych kopii wybranych stron do różnych celów (na przykład listy zawartości, kopii użytkownika, kopii archiwalnej) bez konieczności generowania przez aplikację każdego z wariantów. ¹ Pominięcie ceny z listy zawartości. Poniższy kod źródłowy potrzebny do wygenerowania definicji strony i formularza dla danych wierszowych, które występują w poniższych przykładach, znajduje się jest w części Dodatek L, “Kod źródłowy definicji stron i formularzy dla Super Sun Seeds” na stronie 381.

216

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Przykłady sformatowanego wydruku

Rysunek 127. Trzy kopie jednostronicowej faktury Klienta

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

217

Rysunek 128. Trzy kopie dwustronicowej faktury Klienta. Każda strona przykładowej faktury używa innego formatu

218

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Postać danych wierszowych generowanych przez aplikację Poniżej podano przykład danych wierszowych tworzonych przez program użytkowy. 1

TEST COMPANY TEST STREET TEST CITY TS 12345-6789 100 BEST WAY 1 CT 00000300 1 PK 01100517 9 PK 04569870 12 BX 11005004 12 CT 11005011 26 PK 11005018 5 BX 11057893 1 PK 15975365 33 BX 32746510 33 BX 32746510 6 EA 46578913 2 BX 56413213 80 PK 65412384 1 PK 84512023 2 DZ 96325874 11 BX 98412006 5 EA 98546320

SAME

31300 11/06/95 11/06/95 NET 30 HIGH ALTITUDE WATERMELON SPARTAN SEEDS NORTHERN LITE BLUE SPRUCE BUSH GREEN SEEDS LASSO RED SEEDS EARLY BANTAM SEEDS AFRICAN DAISY, SEEDS HEAVY OAK HOPS BREWING LIGHT HOPS BREWING LIGHT SEED SURVEYING SITE POT POT SEED SCRUBBER OREGON SPRING TOMATO SEED PINEAPPLE-ORANGE SEEDS BLACK BEAUTY ZUCCHINI FROZEN JUICE PROCESSOR

12/06/95 TESTSALES 1.01 1.01 2.39 2.39 858.32 7,724.88 2.50 30.00 892.23 10,706.76 .38 9.88 2.35 11.75 129.09 129.09 1.20 39.60 1.20 39.60 50.00 300.00 7.65 15.30 888.79 71,103.20 .97 .97 1.29 2.58 2.30 25.30 109.90 549.50

Thank You ..... Because you have ordered over $500 of seeds this year, on your next seed order you will receive a 10% discount. 12/06/95

$90,691.81 $90,691.81

TEST COMPANY TEST STREET TEST CITY TS 123456789 1

Page 1 ORGANIC GARDEN SUPPLIES ORGANICS-ON-THE-MOVE 546 PRODUCE WAY 3872 NATURE'S WAY GOLDENOATS NOCHEMS CO 94523-4852 AK 49972-5341 136 31336 11/06/95 12/06/95 CLEAN TRK 11/06/95 NET 30 CHRIS SEEDER 90 CT 00000300 HIGH ALTITUDE WATERMELON 1.01 90.90 550 CT 00000300 HIGH ALTITUDE WATERMELON 1.01 555.50 100 EA 00001200 ARBOLES DEL SUR 45.00 4,500.00 25 EA 00231300 SEED ROASTER OVEN SET 199.99 4,999.75 5 EA 00231300 SEED ROASTER OVEN SET 199.99 999.95 150 PK 04569870 NORTHERN LITE BLUE SPRUCE 858.32 28,748.00 2 BX 11005000 FAVA SEEDS 3.90 7.80 2 BX 11005001 PURPLE TEEPEE SEEDS 4.44 8.88 52 BX 11005002 BUSH WAX SEEDS 2.00 104.00 52 BX 11005003 KINGHORN WAX SEEDS 2.13 110.76 8 BX 11005004 BUSH GREEN SEEDS 2.50 20.00 8 BX 11005005 BLUE LAKE GREEN SEEDS 4.00 32.00 2 BX 11005006 KINGHORN WAX SEEDS 3.00 6.00 2 CT 11005007 VENTURE GREEN SEEDS 1.50 3.00 100 CT 11005008 NORTHEASTERN POLE SEEDS 1.29 129.00 100 CT 11005009 KENTUCKY BLUE SEEDS 2.10 210.00 58 CT 11005010 EARLY DWARF DANISH SEEDS 3.01 174.58 58 CT 11005011 LASSO RED SEEDS 892.23 51,749.34 84 EA 11005012 BLUE MAX SAVOY BEANS 1.23 103.32 84 DZ 11005013 MINCOR NANTES CARROT SEED .87 73.08 10 DZ 11005014 SCARLET NANTES SEEDS 5.90 59.00 5 DZ 11005014 SCARLET NANTES SEEDS 5.90 29.50 10 BZ 11005015 CHANTENAY SEEDS 2.19 21.90

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

219

63 BZ 65 BZ 63 BZ

1

1

11005016 11005016 11005016

TOUCHON SEEDS TOUCHON SEEDS TOUCHON SEEDS

2.83 2.83 2.83

178.29 183.95 178.29 CONTINUED 1

Page ORGANIC GARDEN SUPPLIES ORGANICS-ON-THE-MOVE 546 PRODUCE WAY 3872 NATURE'S WAY GOLDENOATS NOCHEMS CO 94523-4852 AK 49972-5341 136 31336 11/06/95 12/06/95 CLEAN TRK 11/06/95 NET 30 CHRIS SEEDER 2 PK 11005018 EARLY BANTAM SEEDS .38 .76 2 PK 11005019 NORTHERN PICKLING SEEDS .39 .78 90 PK 11005020 FRENCH PICKLING SEEDS 2.39 215.10 100 BX 11057893 AFRICAN DAISY, SEEDS 2.35 235.00 25 CT 12382910 SUCCATASH SEEDS .38 9.50 45 CT 13145340 SOUR GRAPE SEEDS .15 6.75 10 PT 15789342 BLUE BELLES, BRIGHT BLUE 18.57 185.70 50 PK 15975365 HEAVY OAK 129.09 6,454.50 25 EA 31321654 BELLSTAR SEEDS 7.88 197.00 2 EA 31321654 BELLSTAR SEEDS 7.88 15.76 25 DZ 32154657 PETERSBURG PALM TREE 34.90 872.50 6 BZ 32165478 BLACK EYED BANANA 3.01 18.06 45 BX 32746510 HOPS BREWING LIGHT 1.20 54.00 10 CT 35456031 SUNNY SUNFLOWER SEEDS 1.23 12.30 50 EA 35715924 SEED SIFTER SET 2,900.00 45,000.00 18 EA 40113254 FRESH FRUIT CANNED CANNER 22.97 413.46 6 BX 56413213 POT POT 7.65 45.90 1000 PK 64132029 PITLESS PEACH SEEDS .97 970.00 500 EA 90978412 TREE TRIMMER TUBING .20 100.00 6 CT 94875081 EARLIROUGE TOMATO SEEDS .49 2.94 45 BX 98412006 BLACK BEAUTY ZUCCHINI 2.30 103.50 5 EA 98546320 FROZEN JUICE PROCESSOR 109.90 549.50

ORGANIC GARDEN SUPPLIES 546 PRODUCE WAY GOLDENOATS CO 94523-4852 136 31336 CLEAN TRK 11/06/95

CONTINUED Page 2 ORGANICS-ON-THE-MOVE 3872 NATURE'S WAY NOCHEMS AK 49972-5341 11/06/95 12/06/95 NET 30 CHRIS SEEDER

Thank You ..... Because you have ordered over $500 of fruit this year, on your next fruit order you will receive a 10% discount. $148,739.80

220

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

12/06/95 ORGANIC GARDEN SUPPLIES 546 PRODUCE WAY GOLDENOATS CO 945234852

$148,739.80

Page 1

LOS ARBOLES DEL MUNDO SAME 32483 ARBOL LANE MESA VERDE IL 54078-9390 141 31341 11/06/95 11/06/95 N10 900 EA 00001200 ARBOLES DEL SUR 900 EA 00001200 ARBOLES DEL SUR 6 EA 00001200 ARBOLES DEL SUR 6 EA 00001200 ARBOLES DEL SUR 951 CT 11005011 LASSO RED SEEDS 46 DZ 11005014 SCARLET NANTES SEEDS 45 BZ 11005015 CHANTENAY SEEDS 951 PK 11005018 EARLY BANTAM SEEDS 46 PK 11005018 EARLY BANTAM SEEDS 45 PK 11005018 EARLY BANTAM SEEDS 4 BX 11057893 AFRICAN DAISY, SEEDS 4 BX 11057893 AFRICAN DAISY, SEEDS 100 EA 31321655 SEMILLAS DEL SUS SOMBEROS 100 EA 31321655 SEMILLAS DEL SUS SOMBEROS 1000 BX 56413213 POT POT 1000 BX 56413213 POT POT 98 PK 84512023 OREGON SPRING TOMATO SEED 98 PK 84512023 OREGON SPRING TOMATO SEED

3

12/06/95 MICHELE GOODACRE 45.00 40,500.00 45.00 40,500.00 45.00 270.00 45.00 270.00 892.23 48,510.73 5.90 271.40 2.19 98.55 .38 361.38 .38 17.48 .38 17.10 2.35 9.40 2.35 9.40 24.95 2,495.00 24.95 2,495.00 7.65 7,650.00 7.65 7,650.00 .97 95.06 .97 95.06

Thank You ..... Because you have ordered over $500 of trees this year, on your next tree order you will receive a 10% discount. 12/06/95 LOS ARBOLES DEL MUNDO 32483 ARBOL LANE MESA VERDE IL 540789390 1

$151,315.56 $151,315.56

Page 1 THE LAST LEAF CAMBIUM LAYER LIMITED 340 DESPERADO COURT 2222 SAPLING CIRCLE LONGVIEW BARKERSVILLE CA 12345-6789 BC 47365-7290 154 31354 11/06/95 12/06/95 TREE TRUCK 11/06/95 NET 15 MARY PINETREE 9 EA 00231300 SEED ROASTER OVEN SET 199.99 1,799.91 9 EA 00231300 SEED ROASTER OVEN SET 199.99 1,799.91 4 PK 03698741 STRING GRAPEFRUIT 2.01 8.04 4 PK 03698741 STRING GRAPEFRUIT 2.01 8.04 300 EA 11000146 AZALIA, GIANT ROSE SEEDS .55 165.00 300 EA 11000146 AZALIA, GIANT ROSE SEEDS .55 165.00 6 CT 11005010 EARLY DWARF DANISH SEEDS 3.01 18.06 24 DZ 11005013 MINCOR NANTES CARROT SEED .87 20.88 6 DZ 11005013 MINCOR NANTES CARROT SEED .87 5.22 24 PK 11005020 FRENCH PICKLING SEEDS 2.39 57.36 12 CT 12382910 SUCCATASH SEEDS .38 4.56 12 CT 12382910 SUCCATASH SEEDS .38 4.56 55 CT 13145340 SOUR GRAPE SEEDS .15 8.25 55 CT 13145340 SOUR GRAPE SEEDS .15 8.25 14 BZ 32165478 BLACK EYED BANANA 3.01 42.14 14 BZ 32165478 BLACK EYED BANANA 3.01 42.14 600 DZ 44646510 PLUMP RED PLUMS .49 294.00 600 DZ 44646510 PLUMP RED PLUMS .49 294.00 40 DZ 45613712 CRANAPPLE BERRY SEEDS 1.28 51.20 40 DZ 45613712 CRANAPPLE BERRY SEEDS 1.28 51.20 4 PK 65412384 SEED SCRUBBER 888.79 3,555.16

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

221

4 1 1 12 12

1

PK PK PK DZ DZ

65412384 65412384 65412384 84512130 84512130

SEED SCRUBBER SEED SCRUBBER SEED SCRUBBER SUB-ARTIC TOMATO SEEDS SUB-ARTIC TOMATO SEEDS

888.79 888.79 888.79 3.84 3.84

3,555.16 888.79 888.79 46.08 46.08 CONTINUED 1

Page THE LAST LEAF CAMBIUM LAYER LIMITED 340 DESPERADO COURT 2222 SAPLING CIRCLE LONGVIEW BARKERSVILLE CA 12345-6789 BC 47365-7290 154 31354 11/06/95 12/06/95 TREE TRUCK 11/06/95 NET 15 MARY PINETREE 951 PK 11005018 EARLY BANTAM SEEDS .38 361.38 46 PK 11005018 EARLY BANTAM SEEDS .38 17.48 45 PK 11005018 EARLY BANTAM SEEDS .38 17.10 4 BX 11057893 AFRICAN DAISY, SEEDS 2.35 9.40 4 BX 11057893 AFRICAN DAISY, SEEDS 2.35 9.40 100 EA 31321655 SEMILLAS DEL SUS SOMBEROS 24.95 2,495.00 100 EA 31321655 SEMILLAS DEL SUS SOMBEROS 24.95 2,495.00 1000 BX 56413213 POT POT 7.65 7,650.00

Thank You ..... Because you have ordered over $500 of trees this year, on your next stuff order you will receive a 10% discount. $26,882.54 $26,882.54

12/06/95 THE LAST LEAF 340 DESPERADO COURT LONGVIEW CA 123456789 Page

2

Źródła definicji strony i formularza Przyjrzyjmy się najpierw kilku prostym przykładom formatowania danych faktur Super Sun Seeds. Równoczesne użycie definicji strony i formularza nie jest wymagane. Można ich użyć osobno lub w połączeniu z zastosowaniem opcji pliku opisu wydruku.

SSSFD1 – Przykład definicji formularza Poniższa część kodu źródłowego zawiera definicję formularza o nazwie SSSFD1, na podstawie której z każdej strony danych wejściowych faktury zostaną utworzone powielone strony drukowane na obu stronach arkusza papieru. 000100/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 000200/* Nazwa definicji formularza: SSSFD1 */ 000300/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 000400FORMDEF SSSFD1 /* SSSFD1 jest definicją formularza */ 000500 REPLACE YES /* PPFA zastępuje istniejącą kopię */ 000600 DUPLEX NORMAL; /* Drukuj na obu stronach papieru */ 000700 000800 COPYGROUP F1SEED /* Nazwa grupy kopiowania */ 000900 CONSTANT BACK; 001000

222

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

001100 001200 001300 001400 001500 001600 001700 001800 001900 002000 002100 002200 002300 002400 002500 002600 002700 002800 002900 003000 003100 003200 003300 003400 003500 003600

/* Należy "zarejestrować" nakładki przed ich użyciem w grupie OVERLAY INV; /* O1INV - wzór statyczny; linie, tekst OVERLAY PACK; /* O1PACK - nakładka dla listy zawartości OVERLAY FILE; /* O1FILE - nakładka dla kopii do archiwum OVERLAY CUST; /* O1CUST - nakładka dla kopii dla Klienta OVERLAY TERMS; /* O1TERMS - nakładka z warunkami handlowymi OVERLAY SEED; /* O1SEED - Ikona/obrazek nasienia /* /* /* /* /* /*

Dla każdej strony danych aplikacji zostaną wydrukowane 3 strony Wydruk: Strona przednia Strona tylna Strona 1 Lista zawartości Pusta Strona 2 Kopia Klienta, pełne dane Warunki handlowe Strona 3 Kopia archiwum Pusta /* ----- Kopia do listy zawartości SUBGROUP FRONT COPIES 1/* Strona 1 PRZÓD OVERLAY INV PACK; /* lista zawartości SUBGROUP BACK COPIES 1; /* TYŁ /* ------Kopia Klienta ------SUBGROUP FRONT COPIES 1/* Strona 2 PRZÓD OVERLAY INV CUST; /* z cenami Klient SUBGROUP BACK COPIES 1/* TYŁ OVERLAY TERMS; /* Warunki handlowe /* ------Kopia "Archiwum" ----SUBGROUP FRONT COPIES 1/* Strona 3 PRZÓD OVERLAY INV FILE /* z cenami kopia do /* archiwum SUBGROUP BACK COPIES 1; /* TYŁ

*/ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */

Ta definicja formularza ma jedną grupę kopiowania (F1SEED), która zarządza wszystkimi stronami. W nagłówku podane są informacje dotyczące nakładek, jakie mają być użyte dla konkretnych stron tej grupy (podgrup). Poza tym niektóre strony oznaczono terminem "stały tył", aby wskazać, że ich wydruk nie będzie zawierał danych faktury. Tak oznaczone strony mogą zawierać wyłącznie nakładki. Informacje zawarte w podgrupach określają przednią i tylną stronę każdego arkusza wydruku. Na przykład, na obustronnej kopii Klienta, na przedniej stronie jest wydrukowana faktura, nakładka faktury (INV) oraz nakładka zawierająca informacje dotyczące Klienta (CUST). Na tylnej stronie zostają wydrukowane tylko warunki handlowe (TERMS). Taka definicja formularza powoduje pobranie jednej strony danych faktury, a tworzy trzy strony fizyczne: listę zawartości, kopię Klienta i kopię do archiwum. W celu zaimplementowania tej aplikacji należy dokonać następujących zmian w pliku opisu wydruku: jako typ urządzenia wpisać *LINE, a jako definicję formularza SSSFD1.

SSSPD1 – Przykład definicji strony Definicja strony czyta i odpowiednio formatuje rzeczywiste dane wierszowe wydruku. Dane wierszowe, w odróżnieniu od danych wydruku SCS, zawierają wszystkie wiersze wydruku, włącznie z pustymi i pomijanymi wierszami. Poniższy przykład prezentuje definicję strony SSSPD1, będącą prostą procedurą, która zmienia format wierszy faktury. 000100/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 000200/* Nazwa definicji strony: SSSPD1 000300/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 000400PAGEDEF SSSPD1 /* SSSPD1 jest definicją strony 000500 REPLACE YES /* PPFA zastępuje istniejącą kopię 000600 /* Określa aliasy czcionek jak poniżej: 000700 FONT HELV /* HELV jest nazwą skróconą 000800 CS H200A0 /* C0H200A0 jest zbiorem znaków 000900 CP V10037; /* T1V10037 jest stroną kodową 001000 FONT BOLD 440000; /* Courier Roman Bold 10 znaków/cal 001100 FONT ITAL 4300B0; /* Courier Italic Normal 12 znaków/cal 001200 FONT NORM 420000; /* Courier Roman Normal 10 znaków/cal 001300 SETUNITS 1 IN 1 IN /* Wskazuje, że jednostką domyślną

*/ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */ */

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

223

001400 001500 001600 001700 001800 001900 002000 002100 002200 002300 002400 002500 002600 002700 002800 002900 003000 003100 003200 003300 003400 003500 003600 003700 003900 004000 004100 004200 004300 004400 004500 004600 004700 004800 004900 005000 005100 005200 005300 005400 005500 005600 005700

LINESP 6 LPI;

/* wszystkich wielkości cal /* Odstęp między wierszami - 6 na cal

*/ */

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ /* Wszystkie wiersze wydruku obsługiwane przez ten format strony */ /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ PAGEFORMAT 1OF1;

/* 1OF1 jest nazwą formatu strony

*/

/* Adres Klienta - pierwsze 14 wierszy strony */ PRINTLINE CHANNEL 1 /* Gdy wiersz wej. ma pierwszą kolumnę */ /* (CC) o wartości '1',PRINTLINE oznacza*/ /* sterowanie: góra nowej strony */ POSITION 0 0 /* Poz. poz.:0 ; Poz. pion.:Down 0" */ FONT BOLD /* Użyj czcionki wytłuszczonej */ REPEAT 14; /* Ta procedura dla 14 wierszy */ PRINTLINE POSITION 0 NEXT FONT BOLD FIELD START 16 LENGTH 5 POSITION MARGIN -1 IN BARCODE TYPE POSTNET;

/* /* /* /* /* /* /* /*

Ostatni wiersz nazwy i adresu Poz. poz.:0 ; Poz. pion.:Next line*/ Użyj czcionki wytłuszczonej */ Zostaw pole kodu pocztowego na kod */ paskowy */ Pocztowy kod paskowy na marginesie, */ 1" od ostatniej pozycji */ */

/* PRINTLINE POSITION 0 NEXT FONT NORM REPEAT 35;

*/ /* Kolejne 35 wierszy strony */ /* Poz. poz.:Margin;Poz. pion.:Next line*/ /* Czcionka normalna */

/* PRINTLINE POSITION 0 NEXT FONT BOLD

*/ /* Wiersz zawierający kwotę faktury /* Poz. poz.:Margin;Poz pion.:Next line */ /* Użyj czcionki wytłuszczonej */

/* PRINTLINE POSITION 0 NEXT FONT NORM; REPEAT 12;

*/ /* Ostatnie 12 wierszy strony */ /* Poz. poz.:Margin;Poz pion.:Next line */ /* Użyj zwykłej czcionki */ /* */

Ta definicja strony czyta i drukuje każdy wiersz wydruku, dokonując następujących zmian: ¹ nazwa i adres kontrahenta są drukowane czcionką wytłuszczoną, ¹ w polu kodu pocztowego jest drukowany kod paskowy, ¹ wiersz kwoty do zapłaty jest drukowany czcionką wytłuszczoną. Informacje zawarte w nagłówku definicji strony SSSPD1 definiują używane czcionki oraz odstępy między wierszami. Należy zwrócić uwagę, że przed nazwą zestawu znaków zostanie dodany przedrostek "C0", a przed nazwą strony kodowej "T1". Dla czcionki o nazwie HELV zostanie użyty plik C0H200A0. Jest to czcionka Helvetica typu Roman Medium o wielkości 11 punktów. Ta definicja zawiera format dla jednej strony, według którego będą przetwarzane wszystkie wiersze wydruku. Każdy wiersz odwołuje się do instrukcji PRINTLINE. Słowem kluczowym pierwszej instrukcji PRINTLINE jest CHANNEL. Oznacza to, że instrukcja PRINTLINE zostanie użyta, kiedy wydruk przejdzie na początejk nowej strony. Ta aplikacja obsługuje 66 wierszy wydruku na stronę, z uwzględnieniem odstępów, ale nie wymaga 66 instrukcji PRINTLINE. Słowo kluczowe REPEAT umożliwia obsługę wielu kolejnych wierszy wydruku przez jedną instrukcję PRINTLINE.

224

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Pierwsza instrukcja PRINTLINE obsługuje pierwsze 14 wierszy wydruku. Obejmuje to 12 pierwszych wierszy, które są puste, i dwa następne, zawierające nazwę i adres kontrahenta. Są one drukowane czcionką wytłuszczoną, zdefiniowaną jako Courier Bold o wielkości 10, znajdującą się w zestawie znaków C0440000. Następna instrukcja PRINTLINE obsługuje wiersz nazwy i adresu, zawierający kod pocztowy. Ten wiersz również jest drukowany czcionką Courier Bold. Jest on jednak podzielony na poszczególne pola, co umożliwia zdefiniowanie pola kodu pocztowego. Jest w nim drukowany amerykański pocztowy kod paskowy. Kod jest drukowany w aktualnej pozycji poziomej (MARGIN), o jeden cal powyżej aktualnej pozycji pionowej. W związku z tym kod zostaje umieszczony bezpośrednio nad dopiero co wydrukowaną nazwą i adresem. Pozostałe instrukcje PRINTLINE obsługują resztę wierszy na tej stronie. Wszystkie wiersze, oprócz kwoty całkowitej faktury w wierszu 51, są drukowane czcionką normalną. Kwota całkowita jest drukowana czcionką wytłuszczoną. W celu zastosowania tej definicji należy dokonać następujących zmian w pliku opisu wydruku: jako typ urządzenia wpisać *LINE, a jako nazwę definicji strony SSSPD1. Jeśli zastosowano również poprzednio opisaną definicję formularza (SSSFD1), ostatecznie zostaną wydrukowane trzy kopie dla jednej strony źródłowej, gdzie format wierszy jest obsługiwany przez definicję strony, a nakładki są stosowane tak, jak określa to definicja formularza.

Dodatkowe funkcje formatujące definicji strony i formularza Dodatek L, “Kod źródłowy definicji stron i formularzy dla Super Sun Seeds” na stronie 381 zawiera dużo więcej funkcji formatujących niż opisano powyżej. Na podstawie faktury możliwe jest utworzenie jednego z trzech następujących typów wydruku: ¹ faktura jednostronicowa, ¹ pierwsza i wewnętrzne strony faktury wielostronicowej, ¹ ostatnia strona (lub podsumowanie) faktury wielostronicowej. Aby określić typ wydruku, należy zdefiniować odpowiednie warunki. W definicji strony (SEEDS) jest uruchamiana instrukcja PRINTLINE, która ma za zadanie szukanie słów "seeds" (nasiona), "trees" (drzewa) i "fruits" (owoce), znajdujących się w komunikacie rozpoczynającym się od słów "Thank you" na końcu każdej faktury. Odnalezienie tych słów oznacza przetwarzanie ostatniej strony faktury. Poza tym te słowa są również używane jako znacznik do umieszczenia na tej stronie obrazu nasiona, drzewa lub owocu. Definicja strony ma trzy różne rekordy PAGEFORMAT, odnoszące się do trzech różnych typów wydruku. Sterowanie wydrukiem jest przekazywane do odpowiedniego rekordu PAGEFORMAT na podstawie warunku dotyczącego układu strony. Na początku każdej kolejnej strony następuje powrót do pierwszego rekordu PAGEFORMAT. Dzieje się tak ze względu na słowo kluczowe CHANNEL. Należy zwrócić uwagę, że definicja formularza zawiera siedem grup kopiowania, które odnoszą się do konkretnego typu strony wydruku i wymaganego obrazu (nasiona, drzewa lub owocu). Wybór odpowiedniej grupy kopiowania jest ustalony w definicji strony.

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

225

Słowa kluczowe pliku opisu wydruku w definicjach strony i formularza Po wprowadzeniu obsługi danych wierszowych AS/400 może otrzymać instrukcje dotyczące rozmieszczenia danych i obsługi nośnika wydruku poprzez istniejące już słowa kluczowe pliku opisu wydruku oraz nowe zewnętrzne deskryptory definicji strony i formularza. Dlatego też istotne jest określenie, które słowa kluczowe są ignorowane, gdy zostaną użyte definicje strony i formularza, a które są używane w przypadku braku definicji.

Słowa kluczowe pliku opisu wydruku ignorowane, gdy określone są dane wierszowe i używana jest definicja strony Następujące słowa kluczowe pliku opisu wydruku są ignorowane, gdy używane są dane wierszowe i definicja strony: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

CDEFNT, CHRID, CPI, FOLD, FONT, FNTCHRSET, LPI, LVLCHK, MULTIUP, PAGESIZE, PAGRTT, REDUCE.

Słowa kluczowe pliku opisu wydruku ignorowane, gdy określone są dane wierszowe i używana jest definicja formularza Następujące słowa kluczowe pliku opisu wydruku są ignorowane, gdy używane są dane wierszowe i definicja formularza: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

BACKMGN, DRAWER (jeżeli określona jest *FORMDF), DUPLEX (jeżeli określona jest *FORMDF), FOLD, FORMFEED, FRONTMGN, LVLCHK, MULTIUP, PAGRTT, PRTQLTY, REDUCE.

Następujące słowa kluczowe pliku opisu wydruku przesłaniają wartości określone w definicji formularza: ¹ DRAWER (jeżeli nie podano *FORMDF), ¹ DUPLEX (jeżeli nie podano *FORMDF).

226

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Inne opcje definicji strony i formularza Istnieją różne metody uzyskania definicji strony i formularza. W niniejszym rozdziale zostało pokazane, jak je utworzyć za pomocą Page Printer Formatting Aid. Definicje te można jednakże uzyskać także innymi sposobami. Poniższa lista przedstawia sposoby uzyskiwania definicji strony i formularza: ¹ PSF/400 jest dostarczany wraz ze standardowym zbiorem wstępnie skompilowanych definicji strony i formularza, gotowych do natychmiastowego użycia. Nazwy i opisy tych zasobów są zawarte w dołączonej dokumentacji. ¹ Można utworzyć obiekty typu definicja strony i formularza na innych platformach AFP, takich jak MVS, VM, VSE, AIX, i OS/2 (korzystając z produktów partnerów handlowych). ¹ IBM Printing Systems Company Solutions Service Center. ¹ Na rynku dostępnych jest kilka produktów działających w trybie graficznym, umożliwiających interaktywne tworzenie definicji strony i formularza. Budowa systemów produkcji dwóch firm - ISIS i Elixir opiera się na aplikacjach projektowania formularzy. Umożliwia to zaprojektowanie formularza elektronicznego i sformatowanie istniejących wierszy wydruku według tego formularza. Uwaga: Więcej informacji na temat powyższych opcji udzielają przedstawiciele IBM.

Rozdział 13. Używanie definicji strony i definicji formularza

227

228

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 14. Używanie pakietu AFP Toolbox for AS/400 Pakiet AFP Toolbox for AS/400 stanowi interfejs wysokiego poziomu do programowania aplikacji, który pozwala na bezpośrednie tworzenie strumieni danych AFP przez programy napisane w języku C, COBOLU i RPG. Dokumenty MO:DCA-P, tworzone za pomocą AFP Toolbox, są niezależne od platformy i mogą być drukowane lub przeglądane przy użyciu IBM AFP Printer Drivers na wszystkich obsługiwanych platformach, takich jak System/390, AS/400, OS/2, RISC/6000 i AFP Workbench for Windows. Wydruk AFP Toolbox można zapisać do pliku albo zwrócić do aplikacji w celu dalszego przetwarzania. AFP Toolbox oferuje interfejs dla aplikacji pisanych w językach ILE C, COBOL i RPG. Dodatek M, “Kod źródłowy dla pakietu Toolbox na przykładzie firmy Super Sun Seeds” na stronie 391 przedstawia program w języku COBOL, będący przykładem aplikacji “Super Sun Seeds” utworzonej z zastosowaniem funkcji pakietu AFP Toolbox.

Działania wykonywane za pomocą AFP Toolbox Definicje stron dają wiele możliwości formatowania danych wierszowych, ale mogą okazać się nie dość elastyczne lub niewystarczające w niektórych aplikacjach. Użycie AFP Toolbox jest wskazane, jeśli potrzebna jest dokładniejsza kontrola wyglądu wydruku. AFP Toolbox pozwala tworzyć nowe programy wydruku z możliwościami formatowania dostosowanymi do wymagań poszczególnych stron danych. Na przykład, jeżeli za pomocą AFP Toolbox stworzono aplikację obsługującą fakturowanie w firmie Super Sun Seeds, możliwe jest umieszczenie rozmaitych ramek, wierszy i okienek o stałym lub zmiennej wielkości w zależności od tego, czy ostatnie zamówienie Klienta mieści się na danej stronie i czy Klient ten złożył jedno czy więcej zamówień. Dopuszczalne jest także korzystanie z różnorodnych czcionek typograficznych i umieszczanie elementów graficznych lub komunikatów specjalnych w dowolnych miejscach każdej strony, dostosowując je do specyfiki danych. Każdy wydruk jest tak zaprojektowany, aby jak najefektywniej przekazywać informacje potrzebne poszczególnym Klientom. Korzystając z AFP Toolbox, programiści posługujący się językami ILE C, COBOL lub RPG mogą wykorzystać szerokie możliwości funkcji AFP przy użyciu znanych im struktur danych, wywołań funkcji oraz łatwych do zrozumienia i zapamiętania obiektów. Funkcje te pozwalają programiście na specyfikację i zmianę takich opcji formatowania AFP, jak: ¹ pozycja i orientacja tekstu, ¹ czcionki używane do drukowania wierszy i pól, ¹ linie i ramki o różnych wielkościach i rozmieszczeniu, ¹ kolory linii, ramek i czcionek, ¹ segmenty stron, nakładki, obrazy, elementy graficzne i kody paskowe.  Copyright IBM Corp. 1996, 1999

229

Formatowanie przy użyciu AFP Toolbox AFP Toolbox pozwala skorzystać także z następujących możliwości formatowania: ¹ centrowanie i wyrównywanie wierszy tekstu przy użyciu czcionek typograficznych, ¹ ujęcie tekstu w akapit, który może być wyrównany lewostronnie, prawostronnie lub obustronnie, ¹ testowanie szerokości i wysokości łańcucha tekstu, zanim zostanie on umieszczony na stronie, aby pomóc w wyborze miejsca łamania wiersza lub strony, ¹ tworzenie obiektów kodu paskowego BCOCA, ¹ tworzenie obiektów graficznych (GOCA).

Struktura dokumentu i strony w AFP Toolbox AFP Toolbox jest tak zaprojektowany, aby szczegóły strumieni danych zostały ukryte przed aplikacjami, które mają je wygenerować. Aplikacje, które korzystają z funkcji biblioteki AFP Toolbox, muszą podczas tworzenia złożonych dokumentów stosować hierarchię AFP: dokumenty składają się ze stron, a strony z obiektów, jak przedstawia Rys. 129 na stronie 231. Lista typowych sekwencji wywołań w aplikacjach korzystających z funkcji biblioteki AFP Toolbox Library podana jest w publikacji IBM Advanced Function Presentation Toolbox for Multiple Operating Systems User’s Guide.

230

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 129. Struktura dokumentu i strony w AFP Toolbox

Tekst źródłowy programów w RPG, wykorzystujących AFP Toolbox, będzie podobny jak w przypadku języka COBOL. “Przykładowy program w języku RPG korzystający z pakietu AFP Toolbox” na stronie 403 zawiera prosty przykład programu napisanego w języku RPG. Podsumowując, użycie AFP Toolbox z programami pisanymi w językach wysokiego poziomu (HLL) stanowi podobne podejście do tworzenia aplikacji obsługującej drukowanie, jak zastosowanie DDS, jest jednak procedurą bardziej złożoną. Wybór AFP Toolbox podyktowany może być szczególnymi wymaganiami danej aplikacji, jak na przykład konieczność pełnego wyrównywania tekstu, czego DDS zapewnić nie może. Więcej przykładów znajduje się w publikacji: IBM Advanced Function Presentation Toolbox for Multiple Operating Systems User’s Guide (S544-5292).

Rozdział 14. Używanie pakietu AFP Toolbox for AS/400

231

Indeksowanie i poruszanie się po strumieniu danych AFP AFP Toolbox pozwala programiście na dodanie znaczników indeksowania do dokumentu wyjściowego. Z indeksów tych może korzystać program Viewer systemu AFP Workbench for Windows w celu przeglądania dokumentu i lokalizacji określonych stron lub grup stron. Znaczniki znajdują zastosowanie także w innych aplikacjach, takich jak aplikacje archiwizacji i odtwarzania, gdzie służą do lokalizacji i wybierania potrzebnych stron.

Przykład dotyczący firmy Super Sun Seeds sporządzony przy użyciu AFP Toolbox Gdyby przykład do analizy dotyczący Super Sun Seeeds został utworzony przy użyciu AFP Toolbox, można by skorzystać z takich funkcji, jak: ¹ ramki o zmiennej wielkości, ¹ wyrównywanie tekstu z czcionkami typograficznymi, ¹ zliczanie stron w trakcie ich tworzenia, ¹ tworzenie akapitów dostosowanych do potrzeb Klienta, ¹ tworzenie kodów paskowych. AFP Toolbox używa się w połączeniu z programem napisanym w języku wysokiego poziomu (High-Level Language; HLL), jak na przykład RPG, COBOL czy C, aby tworzyć dokumenty złożone osobnych stron. W obrębie każdej strony można zdefiniować elementy strony, takie jak: tekst, obraz, nakładka, linie, ramki i kody paskowe. AFP tworzy opis układu dokumentu i strony, używając w tym celu serii pól strukturalnych. Można korzystać z podprogramów standardowych AFP Toolboox, wywołując je w programie pisanym w języku wysokiego poziomu (HLL), który obsługiwał te pola strukturalne. Twórca aplikacji koncentruje się na układzie dokumentu, a nie na wynikowym strumieniu danych wydruku. Aby zilustrować wyżej opisaną koncepcję, warto zapoznać się z ogólną strukturą programu w języku COBOL, używającego podprogramów standardowych AFP Toolbox do tworzenia aplikacji AFP. Ogólny schemat programu jest następujący:

232

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Zdefiniowanie parametrów głównych Perform AFPINIT Zdefiniowanie parametrów dokumentu Perform AFPBDOC Zdefiniowanie parametrów strony Perform AFPBPAGE Zdefiniowanie czcionek, które mają być używane Perform AFPDFNAT Zdefiniowanie tekstu, który ma zostać wydrukowany Perform AFPNLINE Perform AFPWRITE Zdefiniowanie i wydrukowanie pozostałej części strony Perform AFPEPAGE Powtórzenie dla wszystkich stron Perform AFPEDOC Perform AFPEND

(Inicjowanie)

(Początek dokumentu) (Początek strony)

(Definiowanie czcionki)

(Przesunięcie wiersza) (Wypełnienie wiersza)

(Koniec strony) (Koniec dokumentu) (Koniec aplikacji)

Opis aplikacji Super Sun Seeds korzystającej z AFP Toolbox Dodatek M, “Kod źródłowy dla pakietu Toolbox na przykładzie firmy Super Sun Seeds” na stronie 391, zawiera cały program napisany w języku COBOL, który korzystając z podprogramów standardowych AFP Toolbox, tworzy aplikację fakturowania Super Sun Seeds. Przykład ten pokazuje kilka istotnych różnic związanych z formatowaniem dokumentów przy użyciu AFP Toolbox. Są to następujące ulepszenia: ¹ czcionki typograficzne mogą być używane w całym dokumencie, gdyż Toolbox obsługuje wyrównywanie do lewej i prawej oraz wyśrodkowanie tekstu, ¹ ramki otaczające informacje dotyczące transakcji mogą być rysowane dynamicznie i nie muszą mieć ustalonej wielkości, ¹ paragrafy tekstu mogą być definiowane i formatowane dynamicznie. Tekst będzie układany i wyrównywany w ramach przydzielonego obszaru na stronie, ¹ grupy stron (wg faktury Klienta) mogą być numerowane według wzorca. Spójrzmy na kilka segmentów programu Super Sun Seeds. Po zainicjowaniu program ustawia ogólne informacje o dokumencie (w tym nazwę wyjściowego pliku wydruku) i wykonuje operację Begin Document, jak to zostało przedstawione poniżej: 017200000000 017400000000 017600000000 017700960322 017800000000 018000000000

MOVE MOVE MOVE MOVE

"SUPER SUN SEEDS" TO AFP-DOC-NAME. "AS/400 COBOL Program" TO AFP-DOC-COMMENT. FILED TO AFP-OUTPUT-TYPE. "/QSYS.LIB/QAOCL.LIB/QAYTBRESCS.FILE/SUNSEEDS.MBR" TO AFP-OUTPUT-FILENAME. PERFORM AFPBDOC.

Następnie zainicjowane zostają pola numerowania stron i wywołany zostaje podprogram standardowy "Begin Page": 028300000000 028500000000

MOVE "Page 1" TO AFP-PAGE-NAME. PERFORM AFPBPAGE.

Rozdział 14. Używanie pakietu AFP Toolbox for AS/400

233

Różne elementy strony zostają utworzone i rozmieszczone na stronie. Nakładka zawierająca górną część strony faktury (INVHEAD1) zostaje umieszczona w pozycji o przesunięciu zero-zero w stosunku do początku strony: 030300000000 030400000000 030500000000 030600000000 030700000000 030800000000 030900000000 031000000000 031100000000 031200000000 031300000000 031400000000 031500000000 031600000000 031700000000 031800000000 031900000000 032000000000 032100000000 032200000000 032300000000 032400000000 032500000000 032600000000 032700000000 032800000000 032900000000 033000000000 033100000000 033200000000 033300000000 033400000000 03500000000 033600000000 033700000000 033800000000 033900000000 034000000000 034100000000 034200000000 034300000000 034400000000 034500000000 034600000000 034700000000 034800000000 034900000000 035000000000 035100000000 035200000000 035300000000

*---------------------------------------------------------------* * DOŁĄCZENIE NAKŁADKI * *---------------------------------------------------------------* MOVE 0 TO AFP-X-COORDINATE. MOVE ABSOLUTE-POS TO AFP-X-REF-COORD-SYS. MOVE 0 TO AFP-Y-COORDINATE. MOVE ABSOLUTE-POS TO AFP-Y-REF-COORD-SYS. PERFORM AFPSPOS. MOVE "INVHEAD1" TO AFP-OVLY-NAME. PERFORM AFPIOVL. PERFORM PROCESS-THE-ADDRESS. *---------------------------------------------------------------* * Rozpoczęcie rysowania linii pionowych pod ramką z cieniem * *---------------------------------------------------------------* MOVE 10 TO AFP-RULE-FAT-THICKNESS. MOVE BASELINE-DIR TO AFP-DIRECTION. MOVE 793 TO AFP-X-COORDINATE. MOVE ABSOLUTE-POS TO AFP-X-REF-COORD-SYS. MOVE 5442 TO AFP-Y-COORDINATE. MOVE ABSOLUTE-POS TO AFP-Y-REF-COORD-SYS. PERFORM AFPSPOS. PERFORM AFPBRULE. SET RULEHNDL1 TO AFP-RULE-HANDLE. MOVE 850 TO AFP-X-COORDINATE. PERFORM AFPHMOVE. PERFORM AFPBRULE. SET RULEHNDL2 TO AFP-RULE-HANDLE. MOVE 567 TO AFP-X-COORDINATE. PERFORM AFPHMOVE. PERFORM AFPBRULE. SET RULEHNDL3 TO AFP-RULE-HANDLE. MOVE 1474 TO AFP-X-COORDINATE. PERFORM AFPHMOVE. PERFORM AFPBRULE. SET RULEHNDL4 TO AFP-RULE-HANDLE. MOVE 4505 TO AFP-X-COORDINATE. PERFORM AFPHMOVE. PERFORM AFPBRULE. SET RULEHNDL5 TO AFP-RULE-HANDLE. MOVE 1304 TO AFP-X-COORDINATE. PERFORM AFPHMOVE. PERFORM AFPBRULE. SET RULEHNDL6 TO AFP-RULE-HANDLE. MOVE 1500 TO AFP-X-COORDINATE. PERFORM AFPHMOVE. PERFORM AFPBRULE. SET RULEHNDL7 TO AFP-RULE-HANDLE.

Program czyta dane z pliku wejściowego i rozpoczyna wypełnianie strony. Nazwa Klienta i jego adres zostają wpisane przy użyciu ciągu nowych wierszy (AFPNLINE) i program pisze (AFPWRITE). Tekst jest wyrównany do lewej strony: 048400000000 048500000000 048600000000 048700000000 048800000000 048900000000 049000000000 049300000000 049400000000 049500000000 049600000000

234

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

PERFORM AFPNLINE. CALL "TRIM" USING CUST-NAME, BY CONTENT LENGTH OF CUST-NAME, BY REFERENCE AFP-CHARACTER-STRING, AFP-STRING-LENGTH. ADD 1 TO AFP-STRING-LENGTH. MOVE LEFT-ALIGN TO AFP-ALIGNMENT-OPTION. MOVE TRU TO AFP-POSITION-OPTION. PERFORM AFPWRITE.

049700000000 049800000000 049900000000 050000000000 050100000000 050200000000 050300000000 050400000000 050500000000 050600000000 050700000000 051000000000 051100000000 051200000000 051300000000 051400000000 051500000000 051600000000 051700000000 051800000000 051900000000 052000000000 052100000000 052300000000 052400000000 052500000000 052600000000 052700000000

*---------------------------------------------------------------* * Wpisanie adresu Klienta * *---------------------------------------------------------------* PERFORM AFPNLINE. CALL "TRIM" USING CUST-ST-ADDR, BY CONTENT LENGTH OF CUST-ST-ADDR, BY REFERENCE AFP-CHARACTER-STRING, AFP-STRING-LENGTH. ADD 1 TO AFP-STRING-LENGTH. MOVE LEFT-ALIGN TO AFP-ALIGNMENT-OPTION. MOVE TRU TO AFP-POSITION-OPTION. PERFORM AFPWRITE. PERFORM AFPNLINE. CALL "TRIM" USING CUST-CITY-STATE, BY CONTENT LENGTH OF CUST-CITY-STATE, BY REFERENCE AFP-CHARACTER-STRING, AFP-STRING-LENGTH. ADD 1 TO AFP-STRING-LENGTH. MOVE LEFT-ALIGN TO AFP-ALIGNMENT-OPTION. MOVE TRU TO AFP-POSITION-OPTION. PERFORM AFPWRITE. PERFORM AFPNLINE.

Inne dane faktury, takie jak numer rachunku i numer faktury zostają rozmieszczone na stronie z wyrównaniem do prawej strony: 038000000000 038100000000 038200000000 038300000000 038400000000 038500000000 038600000000 038700000000 038800000000 039000000000 039100000000 039200000000 039300000000 039400000000 039500000000 039600000000 039700000000 039800000000 039900000000 040100000000 040200000000 040300000000

MOVE 2254 TO AFP-X-COORDINATE. MOVE ABSOLUTE-POS TO AFP-X-REF-COORD-SYS. MOVE 4335 TO AFP-Y-COORDINATE. MOVE ABSOLUTE-POS TO AFP-Y-REF-COORD-SYS. PERFORM AFPSPOS. MOVE ACCOUNT-NUM-IN TO ACCOUNT-NUM-OUT. MOVE 4 TO AFP-STRING-LENGTH. MOVE ACCOUNT-NUM-OUT TO AFP-CHARACTER-STRING. MOVE RIGHT-ALIGN TO AFP-ALIGNMENT-OPTION. MOVE FALS TO AFP-POSITION-OPTION. PERFORM AFPWRITE. MOVE 3121 TO AFP-X-COORDINATE. PERFORM AFPHMOVE. MOVE INVOICE-NUM-IN TO INVOICE-NUM-OUT. MOVE 8 TO AFP-STRING-LENGTH. MOVE INVOICE-NUM-OUT TO AFP-CHARACTER-STRING. MOVE RIGHT-ALIGN TO AFP-ALIGNMENT-OPTION. MOVE TRU TO AFP-POSITION-OPTION. PERFORM AFPWRITE.

W miarę jak dane dotyczące transakcji są wpisywane na stronie, obszar zawierający te informacje rozszerza się: 065300000000 065400000000 065600000000 065700000000 065800000000

MOVE TRANS-UOM TO AFP-CHARACTER-STRING. MOVE 2 TO AFP-STRING-LENGTH. MOVE CENTER-ALIGN TO AFP-ALIGNMENT-OPTION. MOVE TRU TO AFP-POSITION-OPTION. PERFORM AFPWRITE.

Kluczową funkcją AFP Toolbox jest przewijanie tekstu tak jak w edytorach tekstu. Obszar przeznaczony na akapit zostaje zdefiniowany i tekst będzie umieszczony i wyrównywany wewnątrz tego obszaru, jak to zostało pokazane poniżej w programie:

Rozdział 14. Używanie pakietu AFP Toolbox for AS/400

235

057900000000 058000000000 058100000000 058200000000 058300960322 058400000000 058500960322 058600960322 058700960322 058800960322 058900960322 059000000000 059100960322 059200960322 059300960322 059400960322 059500000000 059600960322 059700960322 060000960322 060100000000 060200960322 060300000000 060400000000 060500960322 060600000000 060700960322 061000960322 061100000000 061200960322 061300960322 061400960322 061500960322 061600960322 061700960322 061800960322 062100000000 062200960322 062300960322 062400960322

236

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

*---------------------------------------------------------------* * Jeśli jest miejsce, włączenie notatki dla tego Klienta. * *---------------------------------------------------------------* PERFORM AFPQUERY. IF AFP-Y-COORDINATE < 8000 MOVE 4040 TO AFP-PARA-WIDTH MOVE JUSTIFY-ALIGN TO AFP-FORMAT-OPTION MOVE DEFAULT-LSP TO AFP-LINE-SPACING MOVE 10000 TO AFP-PARA-MAXDEPTH PERFORM AFPBPARA MOVE LOW-VALUES TO AFP-CHARACTER-STRING STRING AFP-STRING-1 DELIMITED BY SIZE INTO AFP-CHARACTER-STRING CALL "STRING-LENGTH" USING AFP-CHARACTER-STRING, BY CONTENT LENGTH OF AFP-CHARACTER-STRING, BY REFERENCE AFP-STRING-LENGTH ADD 1 TO AFP-STRING-LENGTH PERFORM AFPPTEXT CALL "TRIM" USING CUST-NAME, BY CONTENT LENGTH OF CUST-NAME, BY REFERENCE AFP-CHARACTER-STRING, AFP-STRING-LENGTH ADD 1 TO AFP-STRING-LENGTH PERFORM AFPPTEXT MOVE LOW-VALUES TO AFP-CHARACTER-STRING STRING AFP-STRING-2 DELIMITED BY SIZE INTO AFP-CHARACTER-STRING CALL "STRING-LENGTH" USING AFP-CHARACTER-STRING, BY CONTENT LENGTH OF AFP-CHARACTER-STRING, BY REFERENCE AFP-STRING-LENGTH ADD 1 TO AFP-STRING-LENGTH PERFORM AFPPTEXT PERFORM AFPEPARA END-IF.

Rozdział 15. Używanie Print Format Utility Print Format Utility, wraz z takimi narzędziami, jak Overlay Utility i Resource Management Utility, jest częścią IBM Advanced Function Printing Utilities for AS/400 (AFP Utilities). Rozdział ten przedstawia narzędzie Print Format Utility i opisuje, jak go używać.

Wprowadzenie do Print Format Utility Print Format Utility pozwala uzyskać na drukarkach IPDS wydruk danych z podzbiorów zbioru bazy danych (tworzonych przez programy użytkowe lub narzędziowe) w różnych formach, takich jak tekst czy kody paskowe, i różnych formatach. Możliwy jest także wydruk podsumowania podzbioru bazy danych w postaci sumy, wartości przeciętnej lub maksymalnej pól numerycznych. Parametry te mogą zostać zdefiniowane na ekranie podczas interaktywnego projektowania wydruku, możliwe jest też umieszczenie rysunków na drukowanej stronie. Przy użyciu Print Format Utility można: ¹ Interaktywnie zaprojektować układ rekordu w taki sam sposób, jak w Overlay Utility. Zdefiniować nagłówki, ramki lub znaki firmowe zawierające tekst, linie, obrazy, kody paskowe i elementy graficzne, które mają być wydrukowane łącznie z danymi z podzbioru bazy danych. ¹ Interaktywnie zaprojektować układ strony w taki sam sposób, jak w Overlay Utility. Zdefiniować nagłówki, ramki lub znaki firmowe zawierające tekst, linie, obrazy, kody paskowe i elementy graficzne do wydruku. ¹ Zachować układ rekordu i strony w pliku jako definicję formatu wydruku. ¹ Wydrukować podzbiór bazy danych zgodnie z definicją formatu wydruku. Za pomocą Print Format Utility możliwe jest także utworzenie różnego rodzaju wydruków z jednego podzbioru bazy danych. Przykładowo dla tego samego podzbioru bazy danych można, korzystając z różnych definicji formatu wydruku, otrzymać listę produktów, opisy produktów lub nawet etykiety dostawcze. Za pomocą AFP Utilities, Wersja 4 Wydanie 4, można korzystając z Element Selection (wyboru elementów) drukować wybiórczo dowolne elementy rekordu. Wybór jest określony przez wartości od jednego do pięciu pół zmiennych w drukowanym zbiorze bazy danych. Aby użyć tej funkcji, należy nacisnąć F9=Element selection (wybór elementu) na dowolnym spośród następujących ekranów i podać warunki, jakie mają zostać spełnione, aby element został wydrukowany: ¹ Define text (Definiowanie tekstu) ¹ Change text (Zmiana tekstu ) ¹ Define line (Definiowanie wiersza) ¹ Change line (Zmiana wiersza) ¹ Define box (Definiowanie ramki) ¹ Change box (Zmiana ramki)  Copyright IBM Corp. 1996, 1999

237

¹ Define bar code (Definiowanie kodu paskowegp) ¹ Change bar code (Zmiana kodu paskowego) ¹ Place graphics (Umieszczenie grafiki rastrowej) ¹ Change graphics (Zmiana grafiki rastrowej) ¹ Place page segment (Umieszczenie segmentu strony) ¹ Change page segment (Zmiana segmentu strony)

Tworzenie definicji formatu wydruku (definicji PFD) W systemie AFP Utilities formularze i formaty drukowania określa się poprzez utworzenie definicji wydruku (definicji PFD), a nie przez pisanie własnych programów użytkowych.

Przykład zastosowania Print Format Utility Mimo że Print Format Utility można dostosować do zadania drukowania wersji faktury Super Sun Seeds, narzędzie to lepiej nadaje się do innego pokrewnego zastosowania: tworzenia etykiet z kodem paskowym dla listy zawartości. Zastosowanie to pozwala utworzyć etykietę dla każdej pozycji zamówienia Klienta Super Sun Seeds. Etykiety te będą naklejane podczas realizacji zamówienia, a kody paskowe odczytywane w celu potwierdzenia wyboru odpowiedniej pozycji. Etykiety drukowane są w zagęszczeniu do trzydziestu rzędów po trzy sztuki na stronie o wymiarach 8,5 na 11 cali. Próbka etykiet zamówienia jest pokazana poniżej:

Rysunek 130. Wydruk etykiet zamówienia

Ze względu na to, że PFU współpracuje bezpośrednio z bazą danych AS/400, w przykładzie utworzono rozszerzony plik faktury Klienta, który łączy plik faktury (SEEDDETL) i główny zbiór pozycji (SEEDITEM). Pozwala to na przekazywanie do PFU z każdym przetwarzanym rekordem informacji dotyczących zarówno faktury, jak i głównego zbioru pozycji. Definicja tak połączonego zbioru (SEEDJOIN) jest następująca:

238

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

SOURCE FILE . . . . . . .

SAMPLER/QDDSSRCMEMBER

. . . . . . . . .

SEEDJOIN

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 A* Super Sun Seeds Invoice/Item Join LF 200 A R ITMALL JFILE(SEEDDETP SEEDITEM) 300 A J JOIN(SEEDDETP SEEDITEM) 400 A JFLD(ITM1 ITEM#) 500 A* SEEDDETP FIELDS 600 A RECNO 4S 0 COLHDG('Record' 'Number') 700 A TEXT('Record Number') 800 A DELETE 1A COLHDG('Delete') 900 A TEXT('Delete Code (D)') 1000 A CUST# 6S 0 COLHDG('Customer' 'Number') 1100 A TEXT('Customer Number') 1200 A STNAME 25A COLHDG('SHIP-TO NAME') 1300 A TEXT('SHIP-TO-NAME') 1400 A STSTRT 25A COLHDG('SHIP STREET') 1500 A TEXT('SHIP STREET') 1600 A STCITY 25A COLHDG('SHIP CITY') 1700 A TEXT('SHIP CITY') 1800 A STSTE 2A COLHDG('ST') 1900 A TEXT('STATE ADDR') 2000 A STZIP 9S COLHDG('ZIP') 2100 A TEXT('ZIP+4') 2200 A EDTWRD(' ') 2300 A SHPVIA 10A COLHDG('SHIP VIA') 2400 A TEXT('SHIP VIA') 2500 A TERMS 10A COLHDG('TERMS ') 2600 A TEXT('TERMS ') 2700 A QTY1 4S 0 COLHDG('QTY01') 2800 A TEXT('QTY01') 2900 A ITM1 8S 0 COLHDG('ITM01') 3000 A TEXT('ITM01') 3100 A* SEEDITEM FIELDS 3200 A ITMDEL 1A COLHDG('DELETE CODE') 3300 A TEXT('DELETE CODE') 3400 A ITMDES 25A COLHDG('ITEM DESCRIPTION') 3500 A TEXT('ITEM DESCRIPTION') 3600 A ITMCLS 1A COLHDG('ITEM' 'CLASS') 3700 A TEXT('ITEM CLASS') 3800 A SHPCDE 1A COLHDG('SHIP' 'CODE') 3900 A TEXT('SHIP CODE') 4000 A UOM 2A COLHDG('UNIT OF' 'MEAS') 4100 A TEXT('UNIT OF MEASURE') 4200 A PCSUOM 2A COLHDG('PCS/' 'UOM') 4300 A TEXT('PIECES/UOM') 4400 A WHSLOC 6A COLHDG('WHSE' 'LOC') 4500 A TEXT('WAREHSE LOC') 4600 A WEIGHT 4S 1 COLHDG('#WEIGHT') 4700 A TEXT('#WEIGHT') 4800 A COST 6S 2 COLHDG('COST') 4900 A TEXT('ITEM COST') 5000 A SELPRC 6S 2 COLHDG('SELL' 'PRICE') 5100 A TEXT('SELLING PRICE') 5200 A EDTWRD(' , $0. ') 5300 A UTSLY 6S 0 COLHDG('UNITS' 'LST YR') 5400 A TEXT('UNITS LAST YEAR') 5500 A $YTDLY 7S 2 COLHDG('SALES' 'LAST YEAR') 5600 A TEXT('SALES LAST YEAR') 5700 A UTYTD 6S 0 COLHDG('UNITS' 'YTD') 5800 A TEXT('UNITS YR-TO-DTE') 5900 A $YTD 7S 2 COLHDG('SALES' 'YTD') 6000 A TEXT('SALES YR-TO-DATE') 6100 A SUPLR1 15A COLHDG('SUPPLIER 1') 6200 A TEXT('SUPPLIER 1') 6300 A SUPLR2 15A COLHDG('SUPPLIER 2') 6400 A TEXT('SUPPLIER 2') 6500 A DTESAL 6S COLHDG('LSTSAL') 6600 A TEXT('LAST SALE') 6700 A DTESHP 6S COLHDG('LSTSHP') 6800 A TEXT('LAST SHIP') 6900 A K CUST#

Rozdział 15. Używanie Print Format Utility

239

7000

A

K ITM1 * * * *

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

PFU tworzy definicję wydruku (nazywaną też definicją PFD), która określa, jak informacja ze zbioru bazy danych zastanie połączona z innymi elememtami wydruku (takimi jak tekst, segmenty stron, nakładki i kody paskowe). PFU definiuje układ rekordu i układ strony. Układ rekordu określa rozmieszczenie elementów jednego rekordu bazy danych. W rozważanym przykładzie każdy wiersz faktury Klienta jest rekordem. Układ strony określa rozmieszczenie rekordów na stronie. Strona może zawierać zarówno tylko jeden rekord, jak też więcej, jak w przypadku, gdy na stronie zostanie umieszczonych do 30 rekordów (etykiet).

‡

AFPU

IBM Advanced Function Printing Utilities for AS/400

—

Wybierz jedną z poniższych funkcji: Overlay Utility 1. Praca z nakładkami źródłowymi 2. Praca ze zbiorami nakładek źródłowych Print Format Utility 11. Praca z definicjami PFD 12. Praca ze zbiorami definicji PFD 13. Podzbiór bazy danych wydruku 14. Wydruk podręcznika AFP Utilities Resource 21. 22. 23.

ˆ

Management Utility Konwersja do segmentu strony Praca z nakładkami Praca z segmentami strony

Numer opcji lub komenda ===> 11 F3=Wyjście F4=Prompt F9=Wczytanie

F12=Rezygnacja

F16=Menu Główne Systemu

˜

Rysunek 131. Menu główne AFPU

Opcje 11-13 w głównym menu Advanced Function Printing Utilities (AFPU) są funkcjami realizowanymi przez Print Format Utility. Ze względu na to, że PFU może “komponować” wydruk zawierający nakładki i segmenty stron, do tworzenia tych zasobów i zarządzania nimi można wykorzystać narzędzia Overlay Utility i Resource Management Utility. Aby utworzyć definicję wydruku, należy wybrać opcję “11”:

240

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡ Plik . . . . Biblioteka. Definicja PFD Ustawienie na

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

QPFDDEF SAMPLER *ALL

Nazwa, F4 dla listy Nazwa, *LIBL, *CURLIB Nazwa, generic*, *ALL Znaki początkowe

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Utworzenie 2=Zmiana 3=Kopiuj 4=Usuń 9=Drukuj zbiór bazy danych Opc 2

ˆ

—

Praca z Definicjami PFD (Work with PFD Definitions)

Definicja PFD BILL1 ITEMLBL SHLFLBL

6=Drukuj definicję PFD

7=Zmień nazwę

Tekst

Zmieniony

Order Labels for Super Sun Seeds Shelf Lavel for Seed Items

03/01/96 03/01/96 Koniec

Parametr lub komenda ===> F3=Wyjście F4=Prompt F12=Rezygnacja

F5=Odśwież

F9=Pobranie

F11=Wyświetl tylko nazwy

˜

Rysunek 132. Ekran Praca z Definicjami PFD

Wybór opcji “2” na ekranie “Work with PFD Definitions” pozwala zmienić definicję “ITEMLBL” dla etykiet pozycji Super Sun Seeds.

‡

Zmiana Definicji PFD (Change PFD Definition) Plik . . . . . . . . . . . : Biblioteka . . . . . . . : Definicja PFD . . . . . . :

—

QPFDDEF SAMPLER ITEMLBL

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Wybór Opc 1 1 1 1

ˆ

Działanie Definiowanie specyfikacji PFD Praca z definicjami czcionek PFD Podanie zbiodu bazy danych Podanie złamanych pól Projektowanie układu rekordu Projektowanie układu strony Wybór rekordów Definiowanie specyfikacji wydruku Podanie nazwy obiektu odwzorowania

F3=Wyjście F5=Odśwież

F9=Wybierz wszystkie F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 133. Ekran Zmiana Definicji PFD

Główny ekran wyboru zawiera opcje, które można wykorzystać do budowy aplikacji. Wybrano opcje pozwalające podać zbiór bazy danych, zdefiniować grupowanie wierszy oraz zaprojektować układ rekordu i układ strony.

Rozdział 15. Używanie Print Format Utility

241

‡

Wpisz i naciśnij Enter. Zbiór bazy danych. . . . . . . . Biblioteka . . . . . . . . . . Format rekordu . . . . . . . . .

ˆ

—

Podanie Zbioru Bazy Danych (Specify Database File)

F3=Wyjście F4=Prompt

F5=Odśwież

SEEDJOIN SAMPLER ITMALL

Nazwa, F4 dla listy Nazwa, *LIBL, *CURLIB Nazwa, *FIRST, F4 dla listy

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 134. Ekran Podanie Zbioru Bazy Danych

Jako docelowy zbiór bazy danych dla tej aplikacji wybrano zbiór o nazwie SEEDJOIN.

‡

ˆ

—

Projektowanie Układu Rekordu (Design Record Layout) Kolumny: 1- 74 Sterowanie . Definicja PFD . . . . . ITEMLBL *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.... 001 *B001 --------------*T010 &CUST#. 002 : *T002 S. : 003 : *T005 OM. pcs &PCSUOM. wt &WEIGHT. prc &SELPRC. 004 : *T007 1. *T009 TMCLS. : 005 : *C003 : 006 :&*T008 cation : 007 +-------------------------+ 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 Więcej... F3=Wyjście F6=Tekst F9=Wiersz F10=Ramka F11=Kod paskowy F21=Edycja elementu F22=Edycja bloku F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 135. Ekran Projektowanie Układu Rekordu

Ekran Projektowanie Układu Rekordu przedstawia układ rekordu (etykietę) w postaci widoku na ekranie. Elementami projektu są: tekst, kod paskowy, linie, ramki, segmenty strony i pola bazy danych. Pola bazy danych określa się przy użyciu przedrostka “&” i przyrostka “.” . Na przykład specyfikacja “&WEIGHT;” odpowiada polu WEIGHT. Po naciśnięciu klawisza F4 zostaje wyświetlony ekran Zmiana Szczegółów Tekstu.

242

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡ Znacznik:

*T005

Wpisz i naciśnij Orientacja: W poprzek. . W dół. . . . Dane tekstowe SELPRC.

Metoda pomiaru: Cal Enter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,20 0,40 uom &UOM.

0,00-22,75 0,00-22,75 pcs &PCSUOM.

wt &WEIGHT.

prc &

F4 dla listy Nazwa 1 1=Poziomo, 2=Pionowo 0 0, 90, 180, 270 *DEFAULT *DEFAULT, 1=Niebieski, 2=Czerwony 3=Purpurowy, 4=Zielony, 5=Turkusowy 6=Żółty, 7=Brązowy, 8=Czarny Podkreślenie . . . . . . . . N Y=Tak, N=Nie Więcej... F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F6=Zmiana metody pomiaru F10=Edycja wartości numerycznych F12=Rezygnacja Element . . . . . Format . . . . . . Kąt obrotu . . . Kolor . . . . . .

ˆ

—

Zmiana Szczegółów Tekstu (Change Text Detail)

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

˜

Rysunek 136. Ekran Zmiana Szczegółów Tekstu

Zostają wyświetlone szczegóły wiersza tekstu umieszczonego w pozycji 0,2 cala w pionie i 0,4 cala w poziomie. Wiersz ten zawiera zarówno dane stałe (“uom”), jak i pola z bazy danych (“&uom”). Ekran kontynuacji pozwala wybrać czcionkę dla wydruku tekstu i pól.

‡

—

Projektowanie Układu Rekordu (Design Record Layout) Sterowanie . NBR ID NAME 001 B 002 T 003 C 004 T 005 T 006 T 007 T 008 T 009 T 010 T 011 012 013 014 015 016

M 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

ACROSS 0.000 3 1.400 0.100 0.200 1.700 0.200 0.250 1.300 2.000

Definicja PFD . . . . . ITEMLBL DOWN Parameters 0.000 END ACROSS= 2.660 END DOWN = 1.000 2 FONT = 0 &ITMDES. 0.660 &ITM1. 0.850 FONT=0 &WHSLOC. 0.400 FONT=0 uom &UOM. pcs &PCSUOM. wt &WEIGHT. prc 0.570 FONT=0 &ITM1. 0.500 FONT=0 &SUPLR1; 0.980 FONT=0 Bin Location 0.500 FONT=0 cls &ITMCLS. 0.150 FONT=0 Cust#: &CUST.#;

Więcej...

ˆ

F3=Wyjście F6=Tekst F9=Wiersz F11=Kod paskowy F13=Umieszczenie F14=Zmiana

F10=Ramka F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 137. Ekran Projektowanie Układu Rekordu

Jak pokazano powyżej, elementy projektu układu rekordu etykiety mogą być również wyświetlone w postaci listy. Tryb ten nie tylko udostępnia wszystkie najważniejsze informacje, ale także ułatwia posługiwanie się komendami dla

Rozdział 15. Używanie Print Format Utility

243

określonych elementów (takimi jak przesunięcie, skopiowanie, usunięcie). Pozycję można zmieniać także poprzez umieszczenie kursora w wymaganym wierszu i naciśnięcie PF14.

‡

ˆ

—

Projektowanie Układu Strony (Design Page Layout) Kolumny: 1- 74 Sterowanie . Definicja PFD . . . . . ITEMLBL *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.... 001 *R001-001 *R001-002 *R001-003 002 003 004 005 006 007 *R001-004 *R001-005 *R001-006 008 009 010 011 012 013 *R001-007 *R001-008 *R001-009 014 015 016 017 Więcej... F3=Wyjście F6=Tekst F9=Wiersz F10=Ramka F11=Kod paskowy F21=Edycja elementu F22=Edycja bloku F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 138. Ekran Projektowanie Układu Strony

Ekran Projektowanie Układu Strony pozwala umieścić na stronie jedną lub więcej kopii projektu układu rekordu. Każdy z rekordów wypełniany jest zmiennymi danymi pochodzącymi z poszczególnych rekordów wybranej bazy danych. Dla etykietek Super Sun Seeds użyto kartek z folią przylepną o wymiarach 8,5 na 11 cali i umieszczono je po trzy w poziomie i po dziesięć w pionie. Po wybraniu układu pierwszego rekordu wyświetlona zostanie jego pozycja na stronie.

‡ Znacznik:

*R001

Wpisz i naciśnij Orientacja: W poprzek. . W dół. . . . Element . . . Kierunek . . Powtarzanie: W poprzek . W dół. . . . Odległość: W poprzek. . W dół. . . .

ˆ

Metoda pomiaru: Cal Enter. . . . .

. . . .

1

0,00-22,75 0,00-22,75 Nazwa 1=W poprzek, 2=W dół

. . . . . . . . . . . . . . . .

3 10

1-99 1-99

. . . . . . . . . . . . . . . .

2,74 1,07

0,00-22,75 0,00-22,75

F3=Wyjście F4=Prompt

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

F5=Odśwież

0,02 0,00

F6=Zmiana metody pomiaru

Rysunek 139. Ekran Zmiana Szczegółów Układu Rekordu

244

—

Zmiana Szczegółów Układu Rekordu (Change Record Layout Detail)

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

F12=Rezygnacja

˜

Jak widać na ekranie, układ rekordu jest powtórzony na stronie trzy razy w poziomie i dziesięć razy w pionie.

Podsumowanie Jak można zauważyć, Print Format Utility ze względu na format oraz interfejs jest bardzo podobny do Query for AS/400. Jednak w odróżnieniu od Query PFU tworzy nie tylko proste raporty, ale całe strony AFP. Możliwości w zakresie definiowania składników stron i powtarzania ich w poziomie i pionie czynią PFU narzędziem odpowiednim do zastosowania w połączeniu z aplikacjami drukującymi wiele stron na jednym arkuszu papieru (multi-up), np. etykiet z kodem paskowym. Poza tym, ponieważ PFU pracuje bezpośrednio na zbiorze bazy danych, można go zastosować do generowania dokumentów i raportów jednorazowych lub takich, które muszą zostać utworzone szybko.

Rozdział 15. Używanie Print Format Utility

245

246

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 16. Używanie przeglądarki Client Access/400 AFP Viewer

Zaawansowane Funkcje Prezentacji Termin Zaawansowane Funkcje Prezentacji wskazuje, że AFP posiada większe możliwości niż samo drukowanie. Przy pomocy AFP można tworzyć dokumenty, które następnie mogą być przeglądane, faksowane, łączone z danymi pochodzącymi ze skanera, indeksowane, archiwowane oraz, oczywiście, drukowane. Przeglądarka AFP Workbench umożliwia przeglądanie dokumentów AFP w trybie graficznym. Pozwala również na przeglądanie innych formatów wydruku, np. SCS czy ASCII, a także wiele formatów plików zawierających obrazy. Dokument, który jest przeglądany, może zostać zaopatrzony w komentarz, przedrukowany lub przefaksowany. Przeglądarka AFP Workbench jest zintegrowana z Client Access/400.

Opis aplikacji związanych z przeglądaniem dokumentów Możliwość obejrzenia na ekranie komputera PC pełnego dokumentu AFP ma wiele zalet. Oto niektóre z nich: ¹ Zwiększona efektywność pracy (użytkownika) – pozwala sprawdzić poprawność dokumentu przed jego wydrukowaniem, – pozwala obejrzeć dokument na ekranie bez konieczności drukowania go. ¹ Zmniejszone zużycie papieru – pozwala zaoszczędzić pieniądze, – jest przyjazne dla środowiska. ¹ Lepsza obsługa Klienta – daje przedstawicielowi biura obsługi Klienta natychmiastowy dostęp do tekstu zamówienia Klienta, – umożliwia przeglądanie pełnego zamówienia Klienta w takiej formie, w jakiej zostało ono wydrukowane. Obecnie wiele programów użytkowych AS/400 korzysta z przeglądarki AFP, dzięki czemu ich wydruki można łatwo przeglądać na stacjach roboczych użytkowników. ¹ Client Access/400 zawiera część funkcji przeglądarki AFP. Udostępnia on wszystkim użytkownikom interfejs graficzny umożliwiający przeglądanie listy wydruków AS/400. Podwójne kliknięcie na którejkolwiek pozycji z listy uruchamia przeglądarkę AFP i wyświetla obraz danego dokumentu na ekranie komputera PC. ¹ Facsimile Support for AS/400 używa przeglądarki AFP Workbench do wyświetlania dokumentów przychodzących faksem. ¹ OnDemand for AS/400 obsługuje archiwizowanie oraz wyszukiwanie dokumentów AFP i SCS. Może również być wykorzystywany do wyświetlania odnalezionych dokumentów.  Copyright IBM Corp. 1996, 1999

247

Zaprojektowany dla dużych środowisk obsługi Klienta, OnDemand for AS/400 stosuje hierarchiczny typ zarządzania urządzeniami magnetycznymi, optycznymi i taśmowymi. Serwer OnDemand for AIX pozwala tworzyć i przechowywać indeksy w zbiorach AFP, takie jak nazwisko i numer konta Klienta, co umożliwia użytkownikowi poruszanie się w szybki i prosty sposób wśród tysięcy zamówień. ¹ ImagePlus/400 i Workfolder Application Facility (WAF) tworzą w systemie AS/400 dokumenty zawierające obrazy. Mogą one być przeglądane przy użyciu przeglądarki AFP Workbench. ¹ IBM EDMSuite OnDemand for AIX umożliwia archiwizowanie i wyszukiwanie dokumentów w formacie AFP oraz dokumentów zawierających tekst i obrazy, podobnie jak OnDemand for AS/400. Programy użytkowe AS/400, które wymagają indeksowania, archiwizowania i odtwarzania dużej ilości dokumentów AFP, w celu wykonania tych funkcji mogą skierować swój wydruk do serwera OnDemand for AIX.

Przeglądarka Client Access/400 Funkcje przeglądarki AFP Workbench są dostępne wszystkim użytkownikom Client Access/400. Oprócz wydruków OS/400 użytkownicy mogą przeglądać również dokumenty znajdujące się we wspólnych folderach, w sieci LAN czy w komputerze PC. Obsługiwane są standardowe pliki PC (TIFF, PCX, DCX, DIB, GIF). Poza tym możliwe jest drukowanie dokumentów na lokalnie przyłączonych drukarkach, łączenie części dokumentów w celu utworzenia nowych, tworzenie dokumentów AFP z aplikcji PC (przy użyciu AFP Printer Driver for Windows), jak również opatrywanie dokumentów adnotacjami itd. AFP Workbench zawiera następujące funkcje: ¹ zarządzanie wydrukami OS/400 przez Klienta, ¹ przeglądanie plików w formacie AFP, SCS i ASCII, ¹ przeglądanie plików zawierających obrazy w formatach TIFF, PCX, DCX i DIB, ¹ opatrywanie przeglądanego dokumentu adnotacjami, ¹ kopiowanie wybranych stron dokumentu do pliku, ¹ tworzenie nakładek AS/400 i segmentów stron z dowolnej aplikacji Windows, ¹ drukowanie przeglądanego dokumentu lub obrazu, ¹ wyszukiwanie słów kluczowych w pliku, ¹ wybieranie i kopiowanie danych do schowka, ¹ drukowanie (lub dowolna operacja pochodna, np. faksowanie), ¹ sterowanie trybem przeglądania, włączając w to powiększanie, obrót strony itd.

248

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Zasoby zewnętrzne AFP Typowy dokument AFP obejmuje zwykle odniesienia do zewnętrznych elementów strony, takich jak czcionki, nakładki czy obrazy (segmenty strony). Przeglądarka Client Access/400 AFP wyświetla graficznie cały dokument, włączając podane elementy zewnętrzne.

Nakładki i segmenty strony

Rysunek 140. Podgląd wydruku AS/400 przy użyciu Client Access/400

Aby lepiej zrozumieć omawiany proces, rozważmy przypadek faktury Super Sun Seeds. Kiedy zadanie drukowania znajduje się w kolejce wydruków, zawiera ono odwołania do segmentów strony (znaku firmowego Super Sun Seeds lub innych obrazków, np. truskawki, drzewa czy kwiatu). Zawiera również odwołania do kilku różnych nakładek AFP (różnych rodzajów formularza faktury). Zasoby te nie są włączane do wydruku; wydruk zawiera tylko odwołanie do nich. Gdy zadanie jest wysyłane do drukarki IPDS, dla której parametr AFP ustawiono na *YES, PSF/400 gromadzi potrzebne zasoby i wysyła je do drukarki wraz z właściwym wydrukiem. W przypadku klientów Client Access dla platform Windows 95 i Windows NT zadanie drukowania jest wysyłane razem z zewnętrznymi i wewnętrznymi nakładkami i segmentami stron. Dla klientów OS/2 i Windows 3.1 te zasoby muszą być dostępne we wspólnym folderze lub w katalogu plików PC. Jeśli ich nie ma, muszą zostać tam skopiowane. Dodatek C, “Konfigurowanie przeglądarki Client Access/400 na potrzeby przeglądania zasobów AFP” na stronie 321 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące kopiowania nakładek i segmentów strony.

Czcionki Przy wyświetlaniu dokumentów przeglądarka AFP wykorzystuje czcionki komputera PC. To oznacza, że kiedy dokument jest wyświetlany przy użyciu przeglądarki AFP, czcionki użyte w dokumencie AS/400 zostają zamienione na jak najbardziej do nich zbliżone czcionki komputera PC. Domyślnie komputer PC stosuje czcionki True Type, dostępne pod Windows. Jeśli komputer PC ma również zainstalowane i aktywne czcionki Adobe Type Manager (ATM), przeglądarka AFP używa ich w celu wyświetlenia dokumentów. Czcionki Rozdział 16. Używanie przeglądarki Client Access/400 AFP Viewer

249

ATM nie są dostarczane z przeglądarką AFP Workbench. Trzeba je zamówić oddzielnie. Aby podczas wyświetlania dokumentów AFP uzyskać jak najlepszą wierność obrazu dokumentu, polecane jest użycie czcionek IBM Expanded Core do tworzenia dokumentu, posiadanie czcionek ATM oraz zamówienie czcionek AFP Expanded Core Type 1. Polecane są czcionki ATM w wersji 3.02 lub nowsze. (Windows 95 wymaga ATM w wersji 3.0, a Windows NT - ATM NT.) Czcionki Type 1 Expanded Core dla komputera PC są dostępne w produkcie IBM AFP Font Collection (5648-113) lub po skontaktowaniu się z centrum obsługi IBM i złożeniu zamówienia na czcionki AFP Workbench.

Typy danych AFP nie obsługiwane przez przeglądarkę AFP Workbench Następujące typy danych AFP nie są obsługiwane przez przeglądarkę AFP: ¹ BCOCA (Bar Code Object Content Architecture)(standard struktury obiektu z kodem paskowym), ¹ wydruki związane z definicją strony, które mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Wykorzystanie Client Access/400 do przeglądania wydruków W celu przejrzenia wydruków na ekranie komputera PC przy użyciu Client Access/400 należy: Uwaga: Jest to instrukcja dla środowiska Windows 95 i Windows NT. Instrukcji dla środowiska OS/2 należy szukać w dokumentacji Client Access/400 dla OS/2 lub w oknie interaktywnej pomocy. 1. Włączyć okno Client Access/400.

Rysunek 141. Okno Client Access/400

250

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

2. Kliknąć dwa razy ikonę AS400 Operations Navigator (w Windows 3.1 jest to ikona System Object Access). Wyświetlone zostaną ikony reprezentujące różne informacje związane z systemem AS/400, do których jest dostęp z klienta PC.

Rysunek 142. Okno Operations Navigator

3. Kliknąć dwa razy ikonę Wydruk. Wyświetlona zostanie lista wydruków AS/400. Jest to ta sama informacja, która zostałaby wyświetlona w AS/400 po wpisaniu komendy WRKSPLF. Tu jednak jest prezentowana w łatwym w użyciu formacie graficznym. 4. Postać informacji zawartych w liście wydruków można dostosować do własnych wymagań. W tym celu w oknie Operations Navigator z paska tytułowego należy wybrać Opcje, a następnie Kolumny. Teraz można ustalić, które kolumny informacji mają być wyświetlane i w jakim porządku.

Rozdział 16. Używanie przeglądarki Client Access/400 AFP Viewer

251

Rysunek 143. Kolumny

5. Można również określić, które wydruki chce się wyświetlić, podając użytkownika, drukarkę, kolejkę itd. W tym celu w oknie Operations Navigator z paska tytułowego należy wybrać Opcje, a następnie Włącz. W otwartym teraz oknie można dokonać potrzebnych zmian.

Rysunek 144. Włączanie typu wydruku

252

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

6. Po ustaleniu sposobu wyświetlania listy wydruków można już przejść do właściwego przeglądania. W tym celu należy dwa razy kliknąć dowolny plik z listy. Spowoduje to automatyczne uruchomienie przeglądarki AFP Workbench dla OS/2 i Windows, co umożliwia: ¹ Oglądanie wydruku na ekranie.

Rysunek 145. Wyświetlanie wydruku

¹ Używanie funkcji przeglądarki AFP Workbench takich jak powiększanie, obrót itd. ¹ Drukowanie przeglądanego pliku na lokalnie przyłączonej drukarce (jeśli ta funkcja jest dostępna)

Wywoływanie przeglądarki AFP bezpośrednio z poziomu aplikacji Przeglądarka AFP Workbench może zostać wywołana bezpośrednio z aplikacji. Do wywołania przeglądarki (CWBVIEWR) można użyć komendy Uruchomienie Komendy PC (Start PC Command) (STRPCCMD). Przeglądarka wymaga podania pełnego identyfikatora wydruku docelowego. Więcej informacji na ten temat zawiera Dodatek I, “Komendy SEGMENT i OVERLAY w systemie AS/400” na stronie 361.

Rozdział 16. Używanie przeglądarki Client Access/400 AFP Viewer

253

254

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400 Elektroniczne dokumenty AFP umożliwiają dokonywanie zmian w sposób, w jaki odbywało się to do tej pory. Dokument może zostać utworzony, a potem użyty w bardzo wielu operacjach handlowych. Przyjrzyjmy się kilku aplikacjom AS/400 współpracującym z AFP. Poniżej wymieniono trzy aplikacje AS/400 spośród tych, które wykorzystują AFP: ¹ Facsimile Support for AS/400 (FAX/400), ¹ OnDemand for AS/400 (OnDemand), ¹ OfficeVision/400 (OV/400).

Używanie Facsimile Support for AS/400 Facsimile Support for AS/400 zapewnia szereg udogodnień w zarządzaniu faksem. Obsługuje faksy przychodzące, a zatem przyjmowanie, zarządzanie, przeglądanie i drukowanie tych dokumentów. Może wysyłać dane przechowywane w kolejce faksów AS/400, co obejmuje ustawienie transmisji i zarządzanie nią. Może również wysyłać dane z komputera PC (klienta), przyłączonego do systemu AS/400 poprzez Client Access/400 i używającego urządzenia AFP, które obsługuje Facsimile Support for AS/400. Klientem tym może być klient na Windows NT, Windows 95, Windows 3.1 lub OS/2. Facsimile Support/400 emuluje funkcję AFP drukarki 3816 firmy IBM. Umożliwia to obsługę dowolnego obrazu lub danych kodowanych AFP, niezależnie od tego, czy są one w formacie upakowanego obrazu faksu przychodzącego, czy w formacie wydruku AFP.

Przykład Super Sun Seeds Facsimile Support for AS/400 może być użyteczny przy tworzeniu faktur w firmie Super Sun Seeds: umożliwia przefaksowanie kopii faktury Super Sun Seeds do klienta. W czasie gdy informacje są przesyłane faksem, faktura lub zestaw faktur dla konkretnego Klienta znajdują się w osobnym wydruku. Faksowanie jest znacznie ułatwione dzięki zapewnionemu przez Fascimile Support/400 programowi przedrukowującemu, który wybiera i przedrukowuje poszczególne faktury. Niniejszy podrozdział przedstawia sposób faksowania faktury. Z głównego menu Facsimile Support for AS/400 należy wybrać opcję 5 (Faks wychodzący). Wyświetlany jest ekran Komendy Faksu Wychodzącego.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

255

‡

FAXOUT

—

Komendy Faksu Wychodzącego (Outbound Fax Commands) System:

BLDSYS1

Wybierz jedną z poniższych funkcji: 1. 2. 3. 4. 5.

Praca z kolejką faksów Praca z atrybutami pliku faksów Zmiana atrybutów pliku faksów Usunięcie pliku faksów Wysłanie faksu

Funkcje rozszerzone: 21. Utworzenie notatki dla faksu 22. Kontrola statusu faksu 23. Wydruk statusu faksu 24. Wpisanie faksu do kolejki

ˆ

Numer opcji lub komenda ===> 1 F3=Wyjście F4=Prompt F9=Pobranie F16=Menu główne systemu

F12=Rezygnacja F13=Asysta informacyjna

˜

Rysunek 146. Ekran Komendy Faksu Wychodzącego

Opcja 1 umożliwi pracę z kolejką faksów.

‡

—

Praca Z Kolejką Faksów (WRKFAXQ) (Work with Fax Output Queue (WRKFAXQ)) Wpisz i naciśnij Enter. Kolejka wydruków . Biblioteka . . . Wybór plików dla: Użytkownik . . . Dane użytkownika

. . . . . . . . . . . . . .

super qgpl

Nazwa, *SNDQ, *SAVQ, *ERRQ Nazwa, *LIBL, *CURLIB

. . . . . . . . . . . . . .

*CURRENT *ALL

Nazwa, *CURRENT, *ALL *ALL, *CURRENT, *TIMED Koniec

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 147. Ekran Praca z Kolejką Faksów (WRKFAXQ)

System zażąda podania danych dotyczących kolejki faksów. Należy wybrać kolejkę SUPER z biblioteki QGPL.

256

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Praca z Kolejką Faksów (Work with Fax Output Queue) Kolejka: SUPER

Biblioteka: QGPL

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 1=Wyślij faks 3=Wstrzymaj Opc 1

Plik INVNEW2 QSYSPRT QSYSPRT

Nr Pliku 1 2 3

4=Usuń

Zadanie QPADEV0003 QPADEV0003 QPADEV0003

5=Wyświetl

Użytkownik WCSHAFF WCSHAFF WCSHAFF

Numer 104946 104946 104946

6=Wydanie Dane użytkownika INVNEW2 Koniec

ˆ

Parametr lub komenda ===> F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F9=Pobranie F12=Rezygnacja F17=Początek strony F18=Dół strony F20=QFAXOPR F22=Drukarki (C) COPYRIGHT IBM CORP. 1991, 1995.

˜

Rysunek 148. Ekran Praca z Kolejką Faksów

Wyświetlane są wydruki znajdujące się w kolejce SUPER. Wybór opcji “1” (Wysłanie faksu) spowoduje wysłanie wydruku INVNEW2 jako faksu. Jeśli ustawiony został profil faksu z parametrem środowiska 2 = Enhanced, zostanie wyświetlona komenda Wpisanie Faksu do Kolejki (Submit Fax) (SBMFAX).

‡

—

Wysłanie Faksu (SNDFAX) (Send Fax (SNDFAX)) Wpisz i naciśnij Enter. Wyśłanie do: Numer telefonu . . . . . . . Do wiersza 1 dla str.tytuł.. Do wiersza 2 dla str.tytuł.. Do wiersza 3 dla str.tytuł.. + dla więcej Wydruk . . . . . . . . . . . . Nazwa zadania. . . . . . . . . Użytkownik . . . . . . . . . LIczba . . . . . . . . . . . Numer wydruku . . . . . . . . Tryb transmisji . . . . . . . Utworzenie strony tytułowej .

ˆ

. . . .

> > > >

3039246300 'Improved Printing Corp' 'Performance Boulevard' PRINTERSVILLE

. . . . . . .

> INVNEW2 > QPADEV0003 > WCSHAFF > 104946 > 1 *FINE > *YES

Nazwa Nazwa, * Nazwa 000000-999999 1-9999, *ONLY, *LAST *FINE, *NORMAL *NO, *YES Więcej... F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 149. Ekran Wysłanie Faksu

Należy teraz wpisać informacje dotyczące faksu, w tym dane do pól z grupy “Wysłanie do:,” numer telefonu oraz nazwę firmy: Improved Printing Corporation. Należy wpisać “*YES” w polu “Utworzenie strony tytułowej,” aby Facsimile Support/400 utworzył stronę tytułową faksu.

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400

257

‡

Wysłanie Faksu (SNDFAX) (Send Fax (SNDFAX))

—

Wpisz i naciśnij Enter. Plik opisu wydruku str. tytuł. QPFFCVP Nazwa, *DFT Biblioteka . . . . . . . . . . Nazwa, *CURLIB Wiersz tytułowy na str. tytuł. . Invoice Confirmation Od wierszy: Do wiersza 1 dla str. tytuł. > Super Sun Seeds Do wiersza 2 dla str. tytuł. > *BLANK Do wiersza 3 dla str. tytuł. > *BLANK Komentarz do strony tytułowej . Please review

ˆ

Więcej... F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

Rysunek 150. Ekran Wysłanie Faksu (kontynuacja)

Na kontynuacji ekranu Wysłanie Faksu należy wpisać nazwę pliku opisu wydruku dla strony tytułowej oraz informacje dotyczące nadawcy (“From”). Plik opisu wydruku QPFFCVP jest plikiem AFP, używanym przy transmisji faksu. Poniżej przedstawiono nakładkę strony tytułowej faksu Super Sun Seeds:

Rysunek 151. Przykładowa nakładka używana w faksie

258

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

˜

Należy wpisać nazwę nakładki strony tytułowej faksu (SSSFAX) jako nazwę nakładki przedniej w pliku opisu wydruku QPFFCVP.

‡ Kolejka: QFFSNDFAX

Biblioteka: QUSRSYS

Wpisz opcje, naciśnij Enter. 2=Wyślij faks 3=Wstrzymaj Opc

ˆ

—

Praca z Kolejką Faksów (Work with Fax Output Queue)

Plik INVNEW2

Nr Pliku 1

4=Usuń

Zadanie QPADEV0003

5=Wyświetl

Użytkownik WCSHAFF

Numer 104946

6=Wydanie 8=Atrybuty Dane użytkownika *CURRENT Koniec

Parametr lub komenda ===> F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F9=Pobranie F11=Widok 2 F12=Rezygnacja F17=Początek strony F18=Koniec strony F20=QFAXOPR F22=Drukarki

˜

Rysunek 152. Ekran Praca z Kolejką Faksów

Po wysłaniu faks zostaje umieszczony na liście w kolejce faksów wychodzących. Na liście tej znajduje się dokument INVNEW2. Przy fizycznym wysyłaniu faksu wraz z informacjami dotyczącymi faksu zostaje też wysłana strona tytułowa Super Sun Seeds, a potem faktura Super Sun Seeds dla firmy Improved Printing. Na poniższym ekranie można również wybrać opcję “5,” aby wysyłany wydruk (faktura) został wyświetlony.

‡

ˆ

Wyświetlenie Wydruku (Display Spooled File)

—

Plik . . . . . : INVNEW2 Strona/wiersz 1/12 Sterowanie. . . . Kolumny 1 - 78 Znajdź. . . . . . *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+... IMPROVED PRINTING CORP PERFORMANCE BOULEVARD PRINTERSVILLE CO 45789-2637 100 31300 3/09/96 4/09/96 BEST WAY 3/09/96 NET 30 YOUR PRINTER RE 1 PK 01100517 SPARTAN SEEDS 2.39 2.39 9 PK 04569870 NORTHERN LITE BLUE SPRUCE 858.32 7,724.88 12 BX 11005004 BUSH GREEN SEEDS 2.50 30.00 12 CT 11005011 LASSO RED SEEDS 892.23 10,706.76 26 PK 11005018 EARLY BANTAM SEEDS .38 9.88 5 BX 11057893 AFRICAN DAISY, SEEDS 2.35 11.75 1 PK 15975365 HEAVY OAK 129.09 129.09 33 BX 32746510 HOPS BREWING LIGHT 1.20 39.60 6 EA 46578913 SEED SURVEYING SITE 50.00 300.00 2 BX 56413213 POT POT 7.65 15.30 Więcej... F3=Wyjście F12=Rezygnacja F19=W lewo F20=W prawo F24=Inne klawisze Kody paskowe nie są wyświetlone.

˜

Rysunek 153. Ekran Wyświetlenie Wydruku

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400

259

Faktura wyświetlana jest w trybie tekstowym. Używając programu Client Access/400 obsługującego przeglądanie, można wyświetlić kompletny graficzny obraz faktury.

Używanie OnDemand for AS/400 OnDemand for AS/400 firmy IBM (OnDemand, poprzednio znany jako R/DARS) jest aplikacją stworzoną do przechowywania dużych ilości danych i ich selektywnego odtwarzania - z dysku, z pamięci optycznej lub z taśmy. Zapewnia możliwość zapisu na dysku optycznym (COLD) oraz rozszerzone funkcje archiwizacji dla AS/400. OnDemand: ¹ zapewnia efektywne i bogate oprogramowanie do przechowywania i odczytywania wielkich ilości danych, ¹ zapewnia użytkownikom znaczne możliwości wyszukiwania i przeglądania danych w celu odnajdowania konkretnych informacji, ¹ wydobywa wartości indeksu oraz pakuje i przechowuje dane na dysku, w pamięci optycznej lub na taśmie, ¹ zawiera funkcje związane z ograniczonym okresem dostępności danych, automatycznie przenosząc je na odpowiednie nośniki, ¹ przyczynia się do redukcji kosztów: eliminuje potrzebę drukowania na papierze lub mikrofiszach, zwiększa przydatność wyszukanej informacji, powoduje wzrost wydajności i udoskonala obsługę Klientów, ¹ oferuje wydajny, oparty na menu, graficzny system administrowania, obejmujący definiowanie, zarządzanie i ochronę danych.

Przykład Super Sun Seeds OnDemand jest dobrym uzupełnieniem aplikacji fakturowania Super Sun Seeds, ponieważ udostępnia uniwersalny system zarządzania dokumentami po ich utworzeniu. W OnDemand można zdefiniować wydruk składający się z wielu faktur, automatycznie go zaindeksować, skompresować, po czym zapisać lub zarchiwizować na dysku optycznym lub na taśmie. System umożliwia później łatwe odtwarzanie informacji na różnych poziomach, aż do pojedynczej faktury. Fakturę można też przedrukować lub przefaksować (przy użyciu Facsimile Support/400). Firmie Super Sun Seeds oszczędza to kosztów, nie musi bowiem drukować wielu kopii faktur dla własnych celów, tworzyć mikrofiszy ani przechowywać obszernych wydruków w swoim AS/400. Następuje zwiększenie wydajności systemu obsługi Klienta. Dzieje się to na przykład dzięki możliwości przeglądania, drukowania i przesyłania faksem faktur już w trakcie rozmowy z Klientem. Poniżej zamieszczono przykład definiowania wydruku faktury przez OnDemand w celu zarchiwizowania faktury przez OnDemand, przy użyciu opartego na menu systemu administrowania. Dostępne jest również nowe graficzne narzędzie do definiowania raportów, umożliwiające np. definiowanie kluczowych wartości przy pomocy myszki.

260

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Tworzenie Definicji Raportu - Środowisko (Create Report Definition - Environment)

OD400 14:09:29

1/08/98 Raport . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . Typ raportu . . . . . . . . Długość rekordu wejściowego Nazwa kolekcji . . . . . . Nakładka raportu . . . . . . Typ danych raportu . . . . . Grupa raportu. . . . . . . . Konwersja kontroli wydruku . Plik opisu wydruku . . . . . Biblioteka . . . . . . . . Tekst . . . . . . . . . . . Typ danych przesyłania . . .

ˆ

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

: : : : : : : : : : : : :

INVOICES 01 DOC 133 INVCOLL *AFPDS N

Y=Tak, N=Nie

Super Sun Seeds invoices 1 Więcej...

Aby kontynuować, naciśnij Enter. F3=Wyjście F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 154. Ekran Tworzenie Definicji Raportu - Środowisko

Tworzenie definicji faktur Super Sun Seeds w OnDemand rozpoczyna się od wypełnienia pól na powyższym ekranie. Należy określić, za pomocą jakiej nazwy użytkownicy będą odwoływać się do faktur (INVOICES). Trzeba wpisać informacje o atrybutach raportu oraz żądane cechy migracji (kiedy przenieść upakowane dane do pamięci optycznej lub na taśmę; dotyczyć to może na przykład danych, które gdzie indziej w OnDemand otrzymały nazwę (Collection name) INVCOLL). Następnie należy określić raport jako wydruk AFP i podać jego opis, tak aby był łatwy do rozpoznania przez użytkowników. Można też polecić OnDemand, aby użył daty wydrukowanej na fakturze jako znacznika, którym później będą posługiwać się użytkownicy, szukając tego konkretnego zestawu faktur.

‡

—

Nazwa raportu . . . Wersja . . . . . . Warunek segmentacji Zmiana/zgodne . . Wartość . . . . . Długość . . . . . Kolumna . . . . . Wiersz. . . . . . -LUBWartość obrotu . Długość . . . . Kolumna . . . . +- przesunięcie Kombinacja warunków

Tworzenie Definicji Raportu - Segmentacja (Create Report Definition - Segmentation) OD400 1/08/98 14:09:38 . . . . . . . . . : INVOICES . . . . . . . . . : 01 1: . . . . . . . . . : 1 1=Zmiana, 2=Zgodne . . . . . . . . . : . . . . . . . . . : 5 . . . . . . . . . : 33 . . . . . . . . . : 5 . . . . . . . . . . . . wiersza . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

: : : : :

0 0 0 0

0=Brak, 1=I, 2=Lub Koniec

ˆ

Aby kontynuować, naciśnij Enter. F3=Wyjście F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 155. Ekran Tworzenie Definicji Raportu - Segmentacja

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400

261

Przedstawiony powyżej ekran dostarcza OnDemand informacji o tym, w jaki sposób podzielić cały wydruk na oddzielne, wielostronicowe faktury. Dla OnDemand nie jest istotne, ile stron ma każda faktura - liczba ta może być różna dla poszczególnych faktur - trzeba tylko wskazać początek i koniec każdej faktury w obrębie wydruku. OnDemand musi “segmentować” wydruk tak, aby użytkownicy mogli odczytać tylko tę fakturę, która jest im potrzebna, zamiast przeglądać w tym celu cały wydruk. Ekran zamieszczony poniżej nakazuje OnDemand śledzić zmiany w polu pięcioznakowym, w kolumnie 33, w wierszu 5. Pole to zawiera numer faktury. Tak więc OnDemand musi uważać na zmianę numeru faktury. Kiedy zmiana się pojawi, OnDemand wie, że nastąpił koniec jednego, a początek następnego dokumentu. Gdy użytkownik odwołuje się do konkretnej faktury, OnDemand wie, które strony należą do której faktury.

‡

—

Tworzenie Definicji Raportu - Klucze (Create Report Definition - Keys)

OD400 14:09:47

1/08/98 Nazwa raportu . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa klucza 1 . . . . . . . . . . . . Długość . . . . . . . . . . . . . . . . Minimalna liczba znaków do wyszukiwania Położenie: Kolumna . . . . . . . . . . . . . . . Wiersz . . . . . . . . . . . . . . . -LUBWartość obrotu . . . . . . . . . . . Długość . . . . . . . . . . . . . . Kolumna . . . . . . . . . . . . . . +- przesunięcie wiersza . . . . . . Klucz małych liter . . . . . . . . . . Klucz ochrony . . . . . . . . . . . . . Wiele kluczy . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

: : : : :

INVOICES 01 Invoice # 5 1

. . : . . :

33 5

. . . . . . .

0 0 0 N N N

. . . . . . .

: : : : : : :

Y=Tak, N=Nie Y=Tak, N=Nie Y=Tak, N=Nie Więcej...

ˆ

Aby kontynuować, naciśnij Enter. F3=Wyjście F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 156. Ekran Tworzenie definicji raportu - klucze

Ekran znajdujący się powyżej przedstawia definicję OnDemand dla pierwszego pola wyszukiwania (klucza). Kluczem jest tu pole z numerem faktury. Ekran zawiera informację, w którym miejscu na stronie znajduje się numer faktury. Jeżeli wartość klucza nie zawsze znajduje się w tym samym wierszu faktury, wówczas mogą zostać użyte ciągi lokalizujące (ciągi znaków, drukowane w pobliżu danych klucza). W omawianym przykładzie do znalezienia numeru faktury nie był potrzebny ciąg lokalizujący. Tej samej techniki można użyć do definiowania innych kluczy używanych do wyszukiwania, takich jak numer czy nazwa Klienta. Można też definiować pola do wyświetlenia takie jak suma faktury. Mogą one stanowić istotną informację w wyciągach dotyczących poszczególnych faktur. Raport INVOICES definiowany jest w OnDemand tylko raz. Potem, za każdym razem gdy tworzony jest wydruk faktur (na przykład co tydzień lub co miesiąc), wydruk można automatycznie zapisać, aby był przechowywany w OnDemand. Proces ten można zautomatyzować na wiele sposobów, tak aby nie była konieczna interwencja operatora.

262

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Po zapamiętaniu faktur OnDemand zapewnia możliwość szybkiego i łatwego wyszukania każdej faktury, zachowanej kiedykolwiek przez system. Po odnalezieniu faktury można ją bez problemu przeglądać, drukować lub wysyłać faksem, co zostało zilustrowane poniżej. Przykłady są prezentowane w kolejności od pokazujących najsłabszy interfejs graficzny, tu jest to interfejs 5250 na nieprogramowalnym terminalu. Przykłady znajdujące się na końcu tej części pokazują nowy interfejs graficzny użytkownika.

Dla użytkowników nieprogramowalnych stacji roboczych Kilka następnych ekranów dotyczy nieprogramowalnej stacji roboczej.

‡

ˆ

Wyszukiwanie Raportu (Specify Report Search) ****** ** ** ****** ****** ** ** ** *** ** ** * ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ***** ** * ** ** ** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ****** ** ** ****** ***** ** * Wpisz i naciśnij Enter. Raport . . . . . . . . . . . INVOICES -LUBGrupa raportów . . . . . . . Zakres dat: Od . . . . . . . . . . . . Do . . . . . . . . . . . . F3=Wyjście F4=Prompt F12=Rezygnacja

—

OD400 1/08/98 14:10:15 *** ****** ** ** ****** ** ** ** ** *** ** ** * ** * ** ** ** * ** ** ** * ** ******** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ****** 400 Nazwa, generic*, F4 dla listy Nazwa, generic*, F4 dla listy YYYYMMDD YYYYMMDD

˜

Rysunek 157. Ekran Wyszukiwanie raportu

Pierwszym krokiem użytkownika szukającego faktury powinno być podanie OnDemand informacji, czego należy szukać. W opisywanym przykładzie użytkownik szuka raportu INVOICES. Należy to wpisać na powyższym ekranie. Można też wpisać częściową nazwę raportu (na przykład INV*) lub nacisnąć klawisz F4, aby wyświetlić listę wszystkich autoryzowanych raportów. Aby zawęzić zakres wyszukiwanych danych, można podać konkretny przedział czasowy. Można też miejsce na ten warunek zostawić puste i w ten sposób przejrzeć wszystkie faktury przechowywane w OnDemand.

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400

263

‡

—

Wyświetlenie Rezultatu Wyszukiwania (Select Report Result) 1/08/98

OD400 14:10:19

Wpisz opcję i naciśnij Enter. 1=Wybór Opc 1

Raport INVOICES INVOICES INVOICES INVOICES

Data raportu 1996-03-07 1996-02-07 1996-01-07 1995-12-07

Numer kolejny 001 001 001 001

Położenie Disk Disk Disk Optical

Tekst Super Super Super Super

Sun Sun Sun Sun

Seeds Seeds Seeds Seeds

invoices invoices invoices invoices

Koniec

ˆ

F3=Wyjście F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 158. Ekran Wyświetlenie Rezultatu Wyszukiwania

Można teraz zdecydować się na wybór najnowszych faktur i nacisnąć klawisz Enter.

‡

—

Określenie Wzorca Wyszukiwania (Specify Document Search) 1/08/98 Raport . . . . . . . . . . : INVOICES Typ raportu . . . . . . . . : DOC Wpisz i naciśnij Enter. Wartości klucza 1. Nr faktury . . . . 2. Nr Klienta . . . . 3. Nazwa Klienta . . Wyszukiwanie wszystkich numerów kolejnych . . . . . .

ˆ

Numer kolejny raportu . . . . . . . . . . . . . . . Zakres dat: Od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F3=Wyjście F12=Rezygnacja

OD400 14:10:25

Wymagana długość klucza 1 - 5 1 - 3 1 - 20 Y Y=Tak N=Nie 001 1-999 19960307 19960307

YYYYMMDD YYYYMMDD

˜

Rysunek 159. Ekran Określenie Wzorca Wyszukiwania

Na kolejnym ekranie należy wpisać kryteria wyszukiwania. Użytkownik może chcieć wyświetlić fakturę o określonym numerze lub przejrzeć wszystkie faktury, z danym numerem lub nazwą Klienta, z ostatnich sześciu miesięcy. Można też oszczędzić sobie pisania i w polu z nazwą Klienta wpisać na przykład IMP*. OnDemand wyszuka wówczas wszelkie faktury Klientów, wpisanych do programu pod nazwą rozpoczynającą się od IMP (na przykład IMPROVED PRINTING COMPANY). W tym przykładzie będziemy szukać faktur, których numery rozpoczynają się od 313.

264

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Określenie Wzorca Wyszukiwania (Specify Document Search) 1/08/98 Raport . . . . . . . . . . : INVOICES Typ raportu . . . . . . . . : DOC Wpisz i naciśnij Enter. Wartości klucza 1. Nr faktury . . . . 313* 2. Nr Klienta . . . . 3. Nazwa Klienta . . Wyszukiwanie wszystkich numerów kolejnych . . . . . .

ˆ

OD400 14:10:43

Numer kolejny raportu . . . . . . . . . . . . . . . Zakres dat: Od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F3=Wyjście F12=Rezygnacja

Wymagana długość klucza 1 - 5 1 - 3 1 - 20 Y Y=Tak N=Nie 001 1-999 19960307 19960307

YYYYMMDD YYYYMMDD

˜

Rysunek 160. Ekran Określenie Wzorca Wyszukiwania - przez podanie numeru faktury

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu Enter zostanie wyświetlony poniższy ekran:

‡

—

Praca z Dokumentami (Work with Documents) 1/08/98 Raport . . . : INVOICES faktury Super Sun Seeds Wpisz i naciśnij Enter. 5=Wyświetl 6=Drukuj 7=Wyślij faks Opc Data Nr faktury Nr Klienta Nazwa Klienta 19960307 31300 100 IMPROVED PRINTING CO 19960307 31336 136 ORGANIC GARDEN SUPPL 19960307 31341 141 LOS ARBOLES DEL MUND 19960307 31354 154 THE LAST LEAF

OD400 14:11:02

Razem faktura $90,652.21 $147,561.56 $99,991.52 $6,070.64 Koniec

ˆ

F3=Wyjście F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 161. Ekran Praca z Dokumentami

Ekran przedstawia listę wszystkich faktur spełniających kryteria wyszukiwania. Podane są tam: data faktury, trzy wartości pól kluczowych (numer faktury, numer i nazwa Klienta) i pole informacyjne (suma faktury). Możliwe, że będzie można odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących faktur poprzez samo dojście do tego ekranu. Na jego podstawie można bowiem poinformować Klienta o kwocie należności, po czym przefaksować lub wydrukować dla niego kopię.

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400

265

‡

—

Praca z Dokumentami (Work with Documents) 1/08/98 Raport . . . : INVOICES faktury Super Sun Seeds Wpisz i naciśnij Enter. 5=Wyświetl 6=Drukuj 7=Wyślij faks Opc Data Nr faktury Nr Klienta Nazwa Klienta 5 19960307 31300 100 IMPROVED PRINTING CO 19960307 31336 136 ORGANIC GARDEN SUPPL 19960307 31341 141 LOS ARBOLES DEL MUND 19960307 31354 154 THE LAST LEAF

OD400 14:11:02

Razem faktura $90,652.21 $147,561.56 $99,991.52 $6,070.64 Koniec

ˆ

F3=Wyjście F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 162. Ekran Praca z Dokumentami - wybór opcji 5

Aby faktura została wyświetlona, należy wybrać opcję “5” . W zależności od środowiska, możliwe jest wyświetlenie jednego z dwóch poniższych ekranów. Jeżeli użytkownik pracuje na nieprogramowalnym terminalu, wówczas wybór opcji “5” spowoduje, że OnDemand wyświetli na terminalu część danych strumienia AFP najlepiej, jak to jest możliwe. Dzięki temu użytkownicy, którzy nie mają dostępu do stacji roboczej, mogą przeglądać faktur AFP na własnych terminalach. Wygląd takiego ekranu pokazuje Rys. 163.

‡

ˆ

Wyświetlenie Wydruku (Display Spooled File) Strona/wiersz 1/12 Kolumny 1 - 78

Plik . . . . . : QSYSPRT Sterowanie. . . . Znajdź. . . . . . *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+... IMPROVED PRINTING CORP PERFORMANCE BOULEVARD PRINTERSVILLE CO 45789-2637 100 31300 3/07/96 4/07/96 BEST WAY 3/07/96 NET 30 YOUR PRINTER RE 1 PK 01100517 SPARTAN SEEDS 2.39 2.39 9 PK 04569870 NORTHERN LITE BLUE SPRUCE 858.32 7,724.88 12 BX 11005004 BUSH GREEN SEEDS 2.50 30.00 12 CT 11005011 LASSO RED SEEDS 892.23 10,706.76 26 PK 11005018 EARLY BANTAM SEEDS .38 9.88 5 BX 11057893 AFRICAN DAISY, SEEDS 2.35 11.75 1 PK 15975365 HEAVY OAK 129.09 129.09 33 BX 32746510 HOPS BREWING LIGHT 1.20 39.60 6 EA 46578913 SEED SURVEYING SITE 50.00 300.00 2 BX 56413213 POT POT 7.65 15.30 Więcej... F3=Wyjście F12=Rezygnacja F19=W lewo F20=W prawo F24=Inne klawisze Numery wierszy w pliku zostały dostosowane. +

Rysunek 163. Ekran Wyświetlenie Wydruku

Faktura w pełnej wersji może zostać przedrukowana lub przefaksowana (jeśli te funkcje są dostępne) z nieprogramowalnego terminala.

266

—

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

˜

Dla użytkowników programowalnych stacji roboczych z przeglądarką AFP Kilka następnych ekranów dotyczy programowalnej stacji roboczej z zainstalowaną przeglądarką AFP. Aby faktura została wyświetlona, należy wybrać opcję “5” . Jeżeli użytkownik pracuje na programowalnej stacji roboczej, w której zainstalowano przeglądarkę AFP dla Client Access/400, wówczas OnDemand użyje jej do wyświetlenia pełnej faktury AFP (co pokazuje Rys. 164).

Rysunek 164. Ekran przeglądarki CA/400 przedstawiający fakturę Super Sun Seeds

Dla użytkowników programowalnych stacji roboczych z klientem OnDemand Dla w pełni graficznego interfejsu OnDemand oferuje obecnie interfejs użytkownika typu klient-serwer do obsługi zarchiwizowanych danych. Zamiast używania opisanego poprzednio terminala 5250 użytkownicy mogą wywołać klienta bezpośrednio na pulpicie Windows lub OS/2, posługując się ikoną. Po wpisaniu się do serwera za pomocą okna dialogowego, pojawiającego się po kliknięciu ikony OnDemand, zostaje wyświetlona lista zawierająca foldery (raporty), do korzystania z których użytkownik jest upoważniony. Poniższy ekran podaje przykład takiej listy.

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400

267

Rysunek 165. Ekran OnDemand przedstawiający listę folderów (raportów)

Aby otworzyć folder, należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę albo zaznaczyć, a następnie wybrać Open (Otwórz). Zostaje wyświetlone okno dialogowe Search Criteria and Document List (kryteria wyszukiwania i lista dokumentów).

Rysunek 166. Okno dialogowe kryteriów wyszukiwania i listy dokumentów OnDemand

Aby rozpocząć wyszukiwanie dokumentów, należy podać kryteria wyszukiwania, wpisując tekst w dowolne pole wyszukiwania, po czym wybrać operator wyszukiwania. Następnie należy wybrać któryś z mocnych operatorów wyszukiwania, na przykład equal to (równy), not equal to (nierówny), like (podobny do), between (pomiędzy), greater than (większy niż), and less than (mniejszy niż). Operator zaznacza się, klikając go. Po podaniu kryteriów wyszukiwania i wybraniu operatora należy wybrać Search (Szukaj). OnDemand wypełnia listę dokumentami spełniającymi kryteria wyszukiwania oraz uzupełnia pasek statusu o liczbę dokumentów. Można z tej listy wybrać zarówno pojedynczy dokument do przejrzenia, jak i kilka dokumentów, które można przeglądać równocześnie.

268

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rys. 167 na stronie 269 pokazuje przykład pełnego dokumentu AFP wyświetlonego przez przeglądarkę. Przeglądany dokument można wydrukować lub przefaksować ze stacji roboczej (jeśli funkcje te są dostępne).

Rysunek 167. Ekran OnDemand pokazujący pełny dokument AFP

Używanie OfficeVision/400 OfficeVision/400 (OV/400) używa funkcji AFP, aby znacznie podwyższyć jakość tworzonych dokumentów. OV/400 może włączać do swoich dokumentów obrazy, zbiory danych graficznych i nakładki elektroniczne, jak również dane aplikacji. Daje to w efekcie spore możliwości użytkowe. Można na przykład włączyć do dokumentu znaki firmowe, projekt papieru firmowego oraz formularze. Dokument jest z kolei połączony z rekordami ze zbioru bazy danych. OV/400 można użyć do tworzenia listownych reklam lub ponagleń. Można tworzyć skomplikowane aplikacje, dotyczące na przykład ubezpieczeń lub zastawów i włączające do dokumentów Klienta tekst, nakładki i dane aplikacji.

Przykład Super Sun Seeds Uzupełnieniem aplikacji fakturowania Super Sun Seeds jest aplikacja tworząca listy z reklamą lub należnością. Wykorzystując OV/400, stworzono list reklamowy, który ma zostać wysłany do klientów Super Sun Seeds. Do utworzenia nakładki papieru firmowego Super Sun Seeds (BEANLTR), który pokazano poniżej, użyto programu narzędziowego Overlay Utility, wchodzącego w skład Advanced Function Printing Utilities for AS/400. Wygląd nakładki pokazuje Rys. 168 na stronie 270.

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400

269

Rysunek 168. Przykładowa nakładka BEANLTR

Przy użyciu parametru przedniej nakładki pliku opisu wydruku dla dokumentu OfficeVision/400 należy określić nakładkę BEANLTR, jak ilustruje Rys. 169 na stronie 271.

270

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

Zmiana dokumentu ŢPole danych Ţ Ţ ŢZaadaptowaneŢ Str. 1 BEANLTR,PRINT400 ŢTypestyle 155 (PSM) ŢLn 19 :....9.. [email protected]+++++ [email protected]++++ [email protected]+++++, [email protected]++++ [email protected]++++++ ATTN:

—

[email protected]

Dear Valued Customer: Super Sun Seeds has a long tradition of providing some of the finest seed and garden products at competitive prices while also providing our continuing award-winning customer service.

ˆ

F1=Kopiuj F2=Przesuń F3=Wyj./skład. F4=Usuń F5=Idź do F6=Znajdź

F7=Okno F8=Zerowanie F9=Instrukcje F11=Wstaw wiersz F12=Rezygnacja F13=Edycja opcji

F14=Opcje F20=Opcje formatowania F15=Kolumny F21=Klawisze spoza ekranu F16=Dostos./stronic. F22=Sprawdzanie pisowni F17=Funkcje F23=Pomoc przy spr. pisowni F18=Wyszukiwanie/zastąpienie F19=Drukuj/obejrzyj

˜

Rysunek 169. List Super Sun Seeds utworzony przy użyciu OfficeVision/400

Powyżej przedstawiono list Super Sun Seeds (BEANLTR) do klienta. List ten zostanie połączony ze zmiennymi danymi ze zbioru głównego klientów (nazwy i adresy Klientów) i wysłany do poszczególnych Klientów.

‡

Opcje Drukowania (Print Options) Dokument . . . . . . . . . . . : Wpisz i naciśnij Enter. Zakres stron: Strona początkowa . . . . . . Strona końcowa. . . . . . . . Liczba kopii. . . . . . . . . Urządzenie wyjściowe. . . . . Drukarka. . . . . . . . . . Kolejka wydruków. . Biblioteka. . . . Wydruk . . . . . . Typ formularza. . . Plik opisu wydruku. Biblioteka. . . .

ˆ

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

F3=Wyjście F6=Kolejka wydruków F15=Opcje łączenia danych

—

Strona 1/4

BEANLTR *FIRST *LAST

0.01-9999.99, *FIRST, *LAST 0.01-9999.99, *FIRST, *LAST *STRPAGE . 1 1-99 . 1 1=Drukarka, 2=Ekran 3=Plik . PRT05 *USRPRF, *SYSVAL, *WRKSTN ID drukarki . *DEV Nazwa, *DEV, *FILE, *WRKSTN . *LIBL Nazwa, *LIBL . *DOC Nazwa, *DOC, *FILE . Formularz drukarki . BEANLTR Nazwa . PRINT400 Nazwa, *LIBL Więcej... F9=Opcje formatowania F12=Rezygnacja F18=Dodatkowe zakresy stron

˜

Rysunek 170. Ekran Opcje Drukowania OfficeVision/400

Na ekranie OfficeVision/400 Opcje Drukowania należy zaznaczyć, że dokument będzie używać pliku opisu wydruku BEANLTR. W pliku opisu wydruku BEANLTR nakładka nagłówka Super Sun Seeds (BEANLTR) określona jest jako nakładka przednia.

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400

271

OV/400 łączy dokument zawierający listowną reklamę firmy, nakładkę BEANLTR oraz dane zmienne ze zbioru głównego klientów, aby tworzyć listy podobne do przedstawionego poniżej:

Rysunek 171. Przykładowy list BEANLTR z nakładką i tekstem

Ponieważ możliwe jest także włączenie do dokumentu OfficeVision/400 podpisu jako obrazu, można go pominąć w nakładce i zdefiniować w dokumencie. Podpis włączony do dokumentu jako obraz można wydrukować dynamicznie, w dowolnym miejscu na stronie. Więcej informacji na ten temat podaje podrozdział “Używanie obrazów w OfficeVision/400” na stronie 274.

Dodatkowe przykłady nakładek używanych przez OfficeVision/400 Drukowanie nakładek przednich i tylnych (stron nieparzystych i parzystych) Istnieje możliwość drukowania innych nakładek na przednich stronach wielostronicowego dokumentu OfficeVision/400 drukowanego dwustronnie i innych nakładek na jego tylnych stronach. Format ten jest korzystny w przypadku aplikacji, w których ukończony dokument jest spinany z lewej strony lub umieszczany w segregatorze. W następnym przykładzie wyobraźmy sobie podręcznik opisujący procedury firmy, który jest wielostronicowym dokumentem OfficeVision/400, drukowanym dwustronnie. Na stronach przednich (nieparzystych: 1, 3, 5 itd.) znak firmowy

272

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

przedsiębiorstwa umieszczono w prawym górnym rogu, zaś na stronach tylnych (parzystych: 2, 4, 6 itd.) - w lewym górnym rogu. 1. Założenia wstępne: ¹ Nakładki stron przednich i tylnych są już dostępne w systemie AS/400. ¹ Istnieje plik opisu wydruku, określający nazwę nakładki przedniej i nakładki tylnej. 2. Przed rozpoczęciem drukowania, w Opcjach Drukowania OfficeVision/400 należy podać następujące elementy: ¹ nazwę pliku opisu wydruku zawierającego nazwy nakładek przednich i tylnych, ¹ typ drukowania stron - dwustronny. Przy użyciu skonfigurowanej dla AFP drukarki o możliwościach drukowania dwustronnego nakładka przednia drukowana jest na stronach nieparzystych, tylna zaś na parzystych.

Drukowanie nakładki papieru firmowego na pierwszej stronie czterostronicowego listu W omawianym przykładzie zakłada się, że Barbara Brown ma swój własny papier firmowy, zawierający jej nazwisko, nazwę firmy, adres oraz znak firmowy przedsiębiorstwa. Nagłówek używany jest wyłącznie na pierwszych stronach jej listów. Kolejne strony drukowane są na czystym papierze. 1. Założenia wstępne: ¹ Nakładka papieru firmowego strony jest już dostępna w systemie AS/400. ¹ Istnieje plik opisu wydruku, w którym nazwa nakładki papieru firmowego wpisana jest w miejsce nazwy nakładki przedniej, zaś *NONE wpisane zostało w miejsce nakładki tylnej. ¹ W wydruku znajduje się tylko jeden dokument. 2. Przed rozpoczęciem drukowania, w Opcjach Drukowania OfficeVision/400 należy podać następujące elementy: ¹ nazwę pliku opisu wydruku zawierającego nazwę nakładki papieru firmowego, ¹ TYP FORMULARZA - “$OVLxxx,” gdzie “xxx” to wybrane dowolnie znaki lub puste miejsca. Wartość “TYP FORMULARZA = $OVL” jest KLUCZEM do drukowania nakładki papieru firmowego strony. “$OVL” sprawia, że zdefiniowana w pliku opisu wydruku nakładka przednia zostanie użyta wyłącznie na pierwszej stronie. Pierwsza strona listu drukowana jest z nagłówkiem, pozostałe strony na czystym papierze.

Rozdział 17. Używanie Facsimile Support, OfficeVision i OnDemand for AS/400

273

Używanie obrazów w OfficeVision/400 OfficeVision/400 zapewnia obsługę obrazów w dokumentach OfficeVision/400. Edytor programu OfficeVision/400 obsługuje dwa typy plików zawierających obraz: IOCA i RFT. Plik typu IOCA ma zazwyczaj rozszerzenie “IMG” lub “ICA” . Obrazy, których używa OfficeVision/400, przechowywane są jako obrazy w folderze. OfficeVision/400 nie może używać segmentów stron (obrazów przetworzonych na obiekty AS/400, a następnie nazwanych i przechowywanych jako obiekty AS/400 typu *PAGSEG). W celu włączenia obrazów do dokumentów OfficeVision/400, należy postępować zgodnie z następującą procedurą: 1. Uruchomić edytor OfficeVision/400, wpisując w wierszu komend WRKDOC lub używając opcji menu. 2. Utworzyć nowy dokument lub zmienić istniejący. 3. Umieścić obraz w dokumencie. Robi się to poprzez naciśnięcie “F5=Skok do,” a następnie wpisanie “gg” (dla uzyskania dostępu do ekranu Otrzymanie Grafiki). Na ekranie Otrzymanie Grafiki należy wpisać nazwę pliku i nazwę folderu. Należy sprawdzić, czy wpisana nazwa jest nazwą folderu zawierającego obraz, a następnie nacisnąć F4, aby uzyskać listę obrazów tego folderu. Z listy tej należy wybrać obraz, który ma zostać włączony do dokumentu. W wyświetlonym folderze mogą znajdować się zarówno obrazy IOCA, jak i RFT. Obrazy typu RFT mogą zawierać więcej niż jeden obraz. Należy dokonać wyboru i nacisnąć Enter. Po powrocie do ekranu Otrzymanie Grafiki, znów należy nacisnąć Enter. U dołu ekranu edycji wyświetlany jest komunikat: “Grafika skopiowana poprawnie” . 4. Obraz został już umieszczony w dokumencie, nie zostało jednak określone, gdzie ma fizycznie zostać wydrukowany. Aby to ustalić, należy w wybranym miejscu umieścić kursor. Następnie należy wybrać “F5=Skok do” i wpisać “gr,” aby wyświetlony został ekran Instrukcja Graficzna. Na ekranie tym określić należy nazwę obrazu, typ graficzny, wielkość, margines i długość instrukcji. Ponieważ istnieje możliwość, że w dokumencie znajdzie się więcej niż jeden obraz, trzeba wpisać nazwę konkretnego obrazu. Aby wyświetlić listę nazw obrazów danego dokumentu, należy nacisnąć "F4". Z listy, która się pojawi, należy wybrać obraz, który ma zostać wydrukowany w podanym teraz miejscu. Należy nacisnąć klawisz Enter. Ponownie pojawi się ekran “Instrukcja Graficzna.” Na ekranie tym, w polu Typ grafiki wpisane będzie “2=Obraz” , a w polu “Szerokość & Długość” - wielkość oryginalnego obrazu. Nie można zmieniać wielkości ani skali obrazu. Jeśli zostanie wpisana wielkość mniejsza niż w oryginale, obraz zostanie obcięty. Należy odpowiednio ustalić wartość “Drukowanie z tekstem T lub N” , w zależności od tego, czy zamierza się drukować tekst i obraz na tej samej stronie. “Ustawianie lewego marginesu” to przesunięcie w stosunku do lewej krawędzi arkusza, zaś “Długość instrukcji” to długość instrukcji graficznej, jaka ma być wyświetlana na ekranie formatowania. 5. Istnieje możliwość przeglądania obrazu. W tym celu należy nacisnąć “F5=Przeglądanie grafiki” . Po wpisaniu żądanych informacji na ekranie Instrukcja Grafika należy nacisnąć Enter. Spowoduje to umieszczenie instrukcji w dokumencie. Obraz należy zachować w formie upakowanej, aby można go było przeglądać na ekranie. Aby przeglądać obrazy, trzeba korzystać ze stacji roboczej posiadającej takie możliwości. 6. Teraz zakończyć edycję, zachować i wydrukować dokument.

274

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 18. Drukowanie w sieci Drukowanie w AS/400 sprowadzało się do tej pory do drukowania wierszy rekordów wydruku na połączonych kablem twinaksowym drukarkach uderzeniowych. Wiele jednak się zmieniło: aplikacje wydruku elektronicznego, technologie drukarek, sieci LAN i ich aplikacje, poszerzone pojęcie sieci przetwarzania. Wprowadzenie sieci LAN do instalacji AS/400 stworzyło dwa odrębne środowiska drukowania: oparte na hoście AS/400 drukowanie w standardach SCS lub AFP oraz drukowanie w sieci lokalnej wydruków PC, zwykle w formacie PCL lub PostScript. Użytkownicy AS/400 coraz częściej szukają sposobów połączenia tych dwóch środowisk. Rys. 172 przedstawia wymagania systemu AS/400 z punktu widzenia aplikacji.

Rysunek 172. Aplikacje drukowania w standardach SCS, AFP LAN

Tradycyjny wydruk AS/400 to wiersze tekstu i/lub dane SCS drukowane przeważnie wiersz po wierszu na drukarkach uderzeniowych. Aplikacje AFP to skomplikowane strony wydruku w standardzie najpierw AFP (systemu), a potem IPDS (drukarki), drukowane przeważnie na drukarkach laserowych. W założeniu AS/400 obsługuje bezpośrednio tylko AFP i SCS. ASCII jest obsługiwane przez przekształcenia AFP i SCS lub przez konkretną aplikację (niewidoczną dla AS/400). Ponieważ AS/400 jest systemem wielodostępnym, aplikacje wydruku zmierzają w kierunku rozbudowanych dokumentów tworzonych w celach związanych z biznesem. Aplikacje LAN tworzą również skomplikowane strony wydruku elektronicznego, głównie w formatach PCL i Postscript. Aplikacje LAN zmierzają w kierunku dokumentów osobistych o mniejszej objętości. Wielu użytkowników AS/400 posiada aplikacje wszystkich trzech kategorii i pragnie zachowania elastyczności przy korzystaniu z ogólnie dostępnych funkcji zarządzających wydrukiem w AS/400 i z wspólnych drukarek.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

275

Rysunek 173. Przebieg drukowania w sieci

Rys. 173 objaśnia przebieg drukowania w sieci, pokazując złożoność procesu przesyłania wydruku z programu użytkowego do drukarki. Programy użytkowe pracują w ramach różnych systemów operacyjnych oraz używają różnych zasobów i języków drukarek do składania stron. Raz utworzone wydruki mogą być zarządzane przez różne systemy operacyjne i różne programy zarządzające wydrukiem. Mogą też być przesyłane w sieci przy użyciu różnych protokołów komunikacji (TCP/IP, SNA) i różnych topologii sieci LAN (Token Ring, Ethernet). W środowisku sieciowym TCP/IP jest standardowym protokołem komunikacyjnym. W instalacjach systemu AS/400 protokół TCP/IP również szybko stał się standardem. Drukowanie w sieci w systemie AS/400 pozwala na przemieszczanie plików z AS/400 do sieci i z sieci do AS/400, a także z AS/400 do innych systemów. Dalej zostaną omówione różne warianty drukowania w sieci. W wielu środowiskach drukowania sieciowego drukowane dane muszą zostać poddane konwersji. Dla plików opisu wydruku SCS lub AFP zachodzi następujący typ konwersji na standard ASCII: ¹ konwersja wydruku hosta: – SCS na ASCII, – z AFP na PCL; ¹ Advanced Print Services—Warp Server (poprzednio Print Services Facility dla OS/2 czyli PSF/2), ¹ Print Services Facility for AIX, ¹ emulatory wydruku Client Access/400 i Rumba. Dla plików opisu wydruku Postscript i PCL konwersje są wykonywane przez: ¹ drukowanie wirtualne w Client Access/400, ¹ sieciowy serwer wydruku (z zastosowaniem funkcji API), ¹ Print Services Facility for AIX. Konwersja wydruku hosta bardziej szczegółowo opisana jest na końcu tego rozdziału.

276

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Wydruk AS/400 na drukarkach LAN Przyjrzyjmy się najpierw procesowi przenoszenia pliku opisu wydruku do drukarek połączonych z siecią LAN. Rys. 174 pokazuje szczegóły techniczne drukowania w AS/400 i uproszczoną strukturę sieci LAN.

Rysunek 174. Drukowanie z AS/400 do sieci LAN

Pliki wydruku mogą zostać wysłane do: ¹ bezpośrednio przyłączonych do sieci LAN drukarek IPDS z pełnym zarządzaniem wydrukiem, ¹ drukarek IPDS lub PCL przyłączonych do serwera Warp, ¹ drukarek ASCII przyłączonych do Client Access/400, ¹ drukarek ASCII przyłączonych do terminali nieprogramowalnych (NPT), ¹ drukarek zarządzanych przez zintegrowany serwer Netware, ¹ innych drukarek wykorzystujących funkcje API sieciowego serwera wydruku.

Drukarka IPDS przyłączona do sieci LAN Do Wersji 3 systemu OS/400 drukowanie na drukarkach twinaksowych przyłączonych do systemu bardzo różniło się od drukowania na drukarce przyłączonej do sieci. W przypadku drukarek przyłączonych do systemu i korzystającycch ze standardu SCS i IPDS dostępne były funkcje pliku opisu wydruku, interaktywne zarządzanie drukowaniem i kompletne funkcje poprawiania błędów. W przypadku drukarek przyłączonych do sieci brakowało wielu z tych funkcji. Standardowe drukowanie przez protokół TCP/IP odbywa się poprzez prosty transfer pliku nazwany LPR (Line Printer Requestor - requester drukarki wierszowej). W takim przypadku brakuje większości funkcji pliku opisu wydruku AS/400 i nie ma możliwości sterowania wydrukiem. Wydruk jest po prostu wysyłany na adres IP. Połączenie IPDS umożliwia wykorzystanie w tym środowisku interaktywnego, dwukierunkowego protokołu wydruku. Wszystkie funkcje drukarek IPDS podłączonych do sieci LAN z wyjątkiem autokonfigurowania są takie same, Rozdział 18. Drukowanie w sieci

277

jak w przypadku drukarek przyłączonych do systemu. Rys. 175 na stronie 278 przedstawia schemat drukowania z systemu AS/400 (przy pomocy PSF/400) na drukarce IPDS przyłączonej do sieci LAN.

Rysunek 175. Drukowanie na drukarce IPDS przyłączonej do sieci LAN

Serwery wydruku w sieci LAN Serwery wydruku w sieci LAN mogą odbierać zadania drukowania z systemu AS/400 i zarządzać tymi zbiorami zarówno na drukarkach IPDS, jak i ASCII. Serwery wydruku w sieci LAN to: ¹ InfoPrint Manager for AIX, ¹ Print Services Facility for AIX (PSF/AIX), ¹ Advanced Print Services for OS/2 (poprzednio Print Services Facility/2 lub PSF/2). Drukowanie może być synchroniczne lub asynchroniczne. W przypadku połączenia asynchronicznego pliki opisu wydruku są przesyłane z systemu AS/400 i niezależnie przetwarzane przez serwer wydruku w sieci LAN. W połączeniu synchronicznym, nazywanym PSF Direct (Print Services Facility Direct), wydruk przechodzi przez serwer wydruku w sieci LAN bezpośrednio do drukarki. Drukarki zdefiniowane w serwerze wydruku w sieci LAN i do niego przyłączone są widziane przez AS/400 jako drukarki przyłączone bezpośrednio.

Funkcja drukowania rozproszonego (Distributed Print Function DPF) Funkcja drukowania rozproszonego używana jest do łączenia AS/400 z drukarką sterowaną przez AFP. DPF może równocześnie przesyłać wydruk z kilku systemów AS/400 do różnych drukarek przyłączonych do komputerów PC. W DPF każda drukarka ma unikalną definicję urządzenia na stacji roboczej PC, a każde połączenie pomiędzy AS/400 a drukarką ma unikalny odbiornik wydruku hosta (DPF host receiver). Odbiornik wydruku hosta jest odpowiedzalny za obsługę każdego wydruku AS/400 w kolejce wydruków stacji roboczej PC. Kiedy wydruk i zasoby wydruku dotrą do stacji roboczej PC, odbiornik wydruku w hoście przesyła je do kolejki drukarki. Z kolejki DPF drukarki plik opisu wydruku przesyłany jest do odpowiedniej drukarki serwera wydruku sieci LAN. Liczba kombinacji AS/400 i obsługiwanych drukarek jest ograniczona przez ilość sesji DPF. Jako sesję rozumie się połączenie między hostem a drukarką, gdzie

278

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

drukarka jest równoznaczna z odbiornikiem wydruku w hoście. Można podłączyć do dziesięciu systemów AS/400 do tej samej drukarki, jeden system AS/400 do dziesięciu drukarek lub każdą inną kombinację hostów i drukarek, w której ilość połączeń nie przekracza 10.

PSF Direct PSF Direct pozwala drukować bezpośrednio na drukarkach przyłączonych do serwerów wydruku w sieci LAN firmy IBM – Advanced Print Services (serwer Warp) i PSF dla AIX. Funkcje PSF Direct obejmują: ¹ obsługę wielu drukarek IPDS i innych, ¹ informowanie hosta prawidłowym ukończeniu drukowania, a nie o umieszczeniu wydruku w kolejce, ¹ natychmiastowe drukowanie podczas przesyłania kolejnych stron, ¹ obsługę dodatkowych funkcji AFP takich jak możliwość drukowania większej ilości stron na jednej stronie wydruku (Multi-up), wektorowych czcionek rezydentnych i czcionek wektorowych ładowanych z hosta.

Drukarka ASCII przyłączana do Client Access/400 Emulator obsługi drukarki (obecnie SNA) jest w stanie wysłać wydruk AS/400 do drukarek przyłączonych do lub dostępnych dla klienta Client Access/400. Konwersja strumienia danych z SCS AS/400 (lub w pewnych przypadkach ze strumienia danych AFP) na ASCII jest wykonywana przez emulator wydruku Client Access/400 lub przez konwersję wydruku hosta (HPT).

Drukarka ASCII przyłączana poprzez sieć LAN (protokół Lexlink) Drukarki ASCII mogą zostać włączone bezpośrednio do sieci LAN przy użyciu następujących urządzeń: ¹ IBM 4033, ¹ urządzenie MarkNet XLe, ¹ Lexmark MarkNet lub MarkNet XL Integrated Network Option (czasem nazywane Internal Network Adapter - INA). Do kierowania wydruku do drukarek używających tych przyłączy, AS/400 wykorzystuje funkcję nazywaną LAN Print Driver Program (program sterownika wydruku sieci LAN). Wśród drukarek obsługiwanych przez OS/400 LAN Print Driver są między innymi IBM 3912/16 i 3112/16.

Drukarki ASCII przyłączane poprzez sieć LAN (protokół TCP/IP): AS/400 może skierować wydruk do drukarek ASCII w sieci LAN przy pomocy protokołu TCP/IP. Dotyczy to drukarek IBM Network Printer 12, 17 i 24 oraz IBM 3130, a także pochodzących od innych producentów drukarek ASCII, które są odpowiednio przyłączone do sieci. Istnieją dwa sposoby na skierowanie wydruku do tych drukarek: (1) komenda Wysłanie Pliku Wydruku TCP/IP oraz (2) użycie sterownika PJL Driver.

Rozdział 18. Drukowanie w sieci

279

Wysłanie Pliku Wydruku TCP/IP Wysłanie Pliku Wydruku TCP/IP jest implementacją standardowego przesyłania plików opisu wydruku AS/400 przy pomocy protokołu TCP/IP o nazwie LPR (Line Printer Requestor - requester drukarki wierszowej). Wydruk AS/400 jest wysyłany na adres IP. Drukarka musi mieć możliwość odbioru transmisji LPR — ta możliwość nazywa się LPD (Line Printer Daemon - demon drukarki wierszowej). Plik opisu wydruku jest wysyłany przy pomocy komendy Wysłanie Pliku Wydruku TCP/IP. Wydruk nie jest zarządzany przez AS/400. Transmisja odbywa się na poniższych zasadach: ¹ wysyłany jest cały plik, ¹ niektóre drukarki ignorują wysyłany równocześnie plik sterujący, co powoduje utratę kontroli nad zadaniem, ¹ transmisja jest jednokierunkowa — nie ma możliwości sterowania, sprawdzenia statusu wydruku ani poprawienia błędów, ¹ w przypadku błędów w transmisji wysyłany jest ponownie cały wydruk, ¹ nie jest obsługiwana większość parametrów pliku opisu wydruku w systemie AS/400, ¹ anulowanie drukowania powoduje nieprzewidywalne skutki.

Plik PJL Sterownik PJL Driver (dostępny w V3R7 i kolejnych wersjach) zwiększa możliwości drukowania przez sieć w stosunku do komendy Wysłanie Pliku Wydruku TCP/IP. W przypadku sterownika PJL Driver tworzony jest opis drukarki (w przypadku komendy Wysłanie Pliku Wydruku TCP/IP nie jest tworzony). Ułatwia to dialog pomiędzy systemem AS/400 a drukarką, jednak jest on ograniczony w porównaniu do IPDS. PJL Driver obsługuje parametry ilości kopii i stron w pliku opisu wydruku. Niektóre informacje o statusie są zwracane przez drukarkę.

Obsługa drukowania w Zintegrowanym Serwerze Netware Zintegrowany Serwer PC Netware jest serwerem Netware w obudowie AS/400. AS/400 może używać przesyłać zadania drukowania (kiedy już zostaną przekształcone do formatu ASCII przez Konwersję wydruku hosta) do dowolnej drukarki przyłączonej do sieci Netware.

Automatyczne odtwarzanie sesji Ponieważ Klienci życzyli sobie, aby PSF/400 miał możliwość automatycznego podejmowania próby odtworzenia sesji APPC lub TCP/IP z drukarką lub serwerem wydruku (PSF for OS/2 i PSF for AIX) po "utracie" sesji, PSF/400 V4R2 obsługuje automatyczne odtwarzanie sesji. Utrata sesji może nastąpić w związku z problemami z siecią lub drukarką, które zdarzają się po udanym uruchomieniu sesji. Obecnie można rozwiązać problem związany z działaniem drukarki lub sieci bez potrzeby monitorowania statusu programu piszącego. Parametr AUTOSSNRCY komend CRT/CHG/PSFCFG umożliwia wybranie *YES dla automatycznej próby ponownego nawiązania połączenia z drukarką lub serwerem wydruku w sytuacji, gdy połączenie zostało zerwane po udanym uruchomieniu sesji. W przypadku automatycznego odtwarzania sesji istnieje możliwość kontroli liczby ponownie drukowanych stron poprzez zmianę parametru ACKFRQ (acknowledgment frequency) (częstotliwość potwierdzania). Wartością domyślną jest 50, co oznacza że co 50 stron do drukarki jest wysyłane żądanie

280

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

potwierdzenia IPDS. Ustawienie mniejszej wartości dla ACKFRQ zwiększa częstotliwość wysyłania potwierdzeń, co zmiejsza liczbę stron, które mają być ponownie drukowane po automatycznym odtworzeniu sesji. Z drugiej strony, ustawienie małej wartości dla ACKFRQ powoduje zmniejszenie wydajności. Parametr obiektu konfiguracyjnego RETRY dotyczy obecnie drukarek przyłączonych zarówno poprzez APPC, jak i poprzez protokół TCP/IP. Parametr RETRY określa łączną liczbę prób ponownego uruchomienia sesji z drukarką. W przypadku drukarek przyłączonych przez protokół TCP/IP czas oczekiwania pomiędzy kolejnymi próbami wynosi zawsze około trzech minut. Jeśli chodzi o drukarki przyłączone poprzez APPC, czas oczekiwania może być regulowany przy pomocy parametru RETRYDLY w obiekcie konfiguracyjnym.

Wydruk z komputerów PC na drukarkach AS/400 Drukowanie wirtualne w Client Access/400 Drukowanie wirtualne umożliwia wydruk z aplikacji działającej na komputerze PC, takiej jak WordPerfect czy Lotus 123, na drukarkach zdefiniowanych w systemie AS/400. Na przykład port LPT2 może zostać przypisany do portu PRT02. Rys. 176 pokazuje przykład podstawowej struktury sieci do przenoszenia aplikacji wydruku Klienta do AS/400.

Rysunek 176. Drukowanie z aplikacji Client Access na drukarkach AS/400

Przy pełnostronicowych aplikacjach typu klient (używających formatu Postscript lub PCL) strumień danych wydruku musi zostać poddany konwersji do standardu IPDS. Rys. 177 na stronie 282 pokazuje, jak wydruk ASCII z aplikacji Windows przechodzi do przyłączonej do AS/400 drukarki IPDS. IBM AFP Print Driver for Windows wykorzystywany jest raczej do tworzenia wydruku AFP z aplikacji komputera PC, a nie do twożenia strumieni danych ASCII takich jak PCL lub Postscript. Jest to proces niewidoczny dla użytkownika. Zadanie drukowania z komputera PC jest automatycznie przejmowane przez Virtual Print i kierowane do kolejki wydruku AS/400 drukarki IPDS.

Rozdział 18. Drukowanie w sieci

281

Rysunek 177. Drukowanie z aplikacji komputera PC na drukarkach IPDS w AS/400

Network Print Server (sieciowy serwer wydruku) Drukowaniem wirtualnym w systemie AS/400 zajmuje się Network Print Server (sieciowy serwer wydruku). Funkcje drukowania sieciowego wykorzystywane przy drukowaniu wirtualnym są dostępne również poprzez funkcje API, które umożliwiają odwołanie się do funkcji drukowania w sieci. Pozwalają one na wywołanie funkcji drukowania w sieci z aplikacji typu klient-serwer.

Wydruk z sieci LAN na drukarkach sieciowych Obsługa wydruków SCS, AFP czy ASCII na jednej drukarce nie musi łączyć się z koniecznością używania funkcji dokonujących konwersji wydruków. Obecnie niektóre drukarki obsługują wszystkie te typy wydruków. Są to drukarki obsługujące grupy robocze lub działy i mają one wiele połączeń z wieloma serwerami wydruku (również z AS/400) umożliwiających obsługę wielu strumieni danych do drukowania. Przykładem drukarek o takich możliwościach są IBM 3130 i IBM Network Printers. Mogą one być równocześnie przyłączone do kilku systemów (maksymalnie do trzech). Na przykład mogą być połączone kablem twinaksowym z AS/400, a poprzez Ethernet z siecią LAN. Drukarki te, w razie potrzeby, będą dynamicznie przełączać się między zadaniami drukowania przesyłanymi przez połączone z nimi systemy. Przy pomocy funkcji zwanej automatycznym rozpoznaniem określają, jakiego typu strumień danych został odebrany, a następnie prawidłowo go analizują. Rys. 178 na stronie 283 pokazuje typowe środowisko, w którym drukarka wykorzystywana przez zespół podłączona jest do więcej niż jednego serwera.

282

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 178. Drukowanie aplikacji w sieci LAN na drukarkach grup roboczych

Wydruk AS/400 na drukarkach innych systemów Drukowanie w sieci może również oznaczać przenoszenie plików opisu wydruku AS/400 do innych systemów AS/400, do innych systemów AFP lub do innych systemów w ogóle. Zdalna kolejka wydruków i możliwość udostępnienia drukarki innemu systemowi tego samego rodzaju pozwalają jednemu systemowi AS/400 traktować kolejki i drukarki innego AS/400 tak, jakby były jego lokalnymi zasobami. Kiedy ustalone zostaje połączenie, dostępna jest pełna obsługa drukowania AS/400. Pliki opisu wydruku AFP mogą być przesyłane do innych systemów AFP. Aby drukowanie było możliwe, wszystkie wymagane zasoby AFP (np. czcionki, nakładki, segmenty stron) muszą znajdować się w systemie docelowym. Wreszcie, każdy plik opisu wydruku może być przesłany do innego systemu przy użyciu funkcji LPR/LPD. Jest to funkcja TCP/IP służąca do wysyłania i odbierania plików opisu wydruku. Przy drukowaniu LPR/LPD trzeba wziąć pod uwagę następujące fakty: ¹ System docelowy musi być dostępny dla funkcji TCP/IP. ¹ Po wysłaniu otrzymuje się potwierdzenie przyjęcia pliku przez system docelowy, ale nie otrzymuje się informacji o jego wydrukowaniu (lub niewydrukowaniu). ¹ Niektóre dane dotyczące zadania, zawarte w pliku opisu wydruku AS/400 nie są wysyłane i użycie komendy SNDNETSPLF spowoduje ich utratę przy przesyłaniu pliku do innego systemu.

Konwersja wydruku hosta (Host Print Transform) Konwersja wydruku hosta jest podsystemem programu piszącego, który dokonuje konwersji rodzimych formatów wydruku AS/400 (SCS, AFP i IPDS) do formatu ASCII. Ponstawowe konwersje to: ¹ SCS na ASCII, ¹ AFP na HP-PCL lub Lexmark PPDS. W Wersji 4 Wydaniu 2 możliwości konwersji zostały rozszerzone o: ¹ formaty Postscript, GIF i BMP jako wejściowe,

Rozdział 18. Drukowanie w sieci

283

¹ formaty AFP i HP-PCL jako wyjściowe. Obsługa dodatkowych konwersji wydruków i obrazów może odbywać się automatycznie w systemie kolejkowania lub być wywoływana oddzielnie przez komendy AS/400. Uwaga: Nie można dokonać konwersji z formatu IPDS przy użyciu HPT. Usługi Konwersji wydruku hosta są uruchamiane automatycznie, gdy docelową drukarką jest drukarka ASCII. Decyzja jest podejmowana na podstawie parametru Konwersji wydruku hosta w opisie drukarki lub kolejki wydruków (w przypadku zdalnej kolejki wydruków).

Rysunek 179. Konwersja wydruku hosta

Funkcja HPT oparta jest na zestawie tabel nazywanych Workstation Customization (obiektami dostosowania stacji roboczej do wymagań odbiorcy), które zawierają obiekty definiujące sposób, w jaki dane wydruku AFP i SCS mają być przetłumaczone na ASCII (np. PCL czy PPDS) tak, aby były dostosowane do konkretnej drukarki. W zasadzie tabele te są sterownikami dla tych drukarek. Dla danej drukarki konwertują one polecenia sterujące drukarki SCS i AFP na równoważne w ASCII. Eliminują również polecenia, których dana drukarka nie potrafi wykonać. Obiektów WSC użytkownik nie musi wprowadzać ręcznie. Parametr Manufacturer Type and Model (typ i model określony przez producenta) opisu urządzenia drukarki zawiera obszerną listę drukarek ASCII. Wybór drukarki z tej listy spowoduje automatyczne określenie obiektu WSC. Możliwa jest również pewna modyfikacja obiektu WSC (na przykład w celu odwzorowania parametru DRAWER w systemie AS/400 na konkretny podajnik drukarki). Zrozumienie faktu, że obiekt WSC jest mechanizmem wykonawczym konwersji wydruku hosta staje się ważne, kiedy musimy zmienić któryś z elementów określających sposób jego funkcjonowania. Obiekty WSC występują w dwóch formach: jako źródła i jako obiekty. Do zmodyfikowania tabeli informacji wewnątrz obiektu można użyć funkcji Wejścia do Źródła (Source Entry Utility - SEU).

284

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Przykładem zmiany, której chce dokonać użytkownik, jest modyfikacja podajnika drukarki. Przyjmijmy, że zadanie drukowania drukuje koperty z użyciem ręcznego podajnika papieru. Parametr DRAWER w pliku opisu wydruku dla AS/400 ma wartość *ENV. Parametr ten jest dla konkretnej drukarki ASCII tłumaczony przez obiekt jako ręczny podajnik papieru. Jeśli zestaw drukujący zostanie rozszerzony o automatyczny podajnik kopert, tabele Obiektu muszą być zmodyfikowane tak, aby tłumaczył on teraz stary parametr *ENV jako nowy, automatyczny podajnik. Komenda docelowa musi zostać przełożona na takie kody sterujące ASCII, które wybierają automatyczny podajnik kopert. Dla plików opisu wydruku SCS HPT zakłada, że drukarka docelowa może emulować drukarkę SCS IBM 3812. I znów, HPT automatycznie wyklucza wszystkie funkcje wydruku, których drukarka docelowa nie jest w stanie wykonać. Jeśli wejściowe zadanie drukowania określone jest w standardzie strumienia danych AFP, konwersja z AFP na ASCII wykonywana jest automatycznie. HPT przekształca strumień danych AFP na strumienie danych HP PCL lub Lexmark PPDS. Przekształcenie to może przebiegać na dwa sposoby: rastrowo lub przez odwzorowanie. Tryb rastrowy tworzy w pamięci AS/400 obraz rastrowy strony, aby potem przesłać go do drukarki. Ta metoda umożliwia obsługę drukarek niestronicowych, takich jak drukarki atramentowe. Pozwala ona uzyskać największą zgodność wydruków, jednak jest najwolniejsza. W trybie odwzorowania, komendy strumieni danych AFP odwzorowywane są na podobne komendy strumieni PCL czy PPDS. Generalnie ta metoda jest szybsza niż tryb rastrowy, ale ogranicza funkcje drukowania do tylko tych, które obsługiwane są przez drukarkę ASCII, stąd wierność obrazu może być niewystarczająca. Przy zastosowaniu HPT problemy, jak zwykle, mogą stwarzać czcionki. W trybie rastrowym do uzyskania obrazu zawsze używane są czcionki ładowane z hosta. Wykorzystane w dokumencie AFP wbudowane czcionki drukarki odwzorowywane są na czcionki ładowane z hosta. W trybie odwzorowania, HPT przekształca czcionki ładowane z hosta AS/400 na czcionki PCL i PPDS i ładuje je do drukarki ASCII. Zapewnia to dobrą jakość i spójność obrazu, ale negatywnie wpływa na szybkość. Wybór czcionek wbudowanych drukarki powoduje, że rodzaj używanej czcionki wybierany jest przez algorytm "najlepszego dopasowania" drukarki ASCII. Rezultatem może być niezgodny z oczekiwaniami i niespójny wydruk. Przy konwersji wydruku hosta należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia: ¹ brak funkcji drukowania większej ilości stron na jednej stronie wydruku (Multi-up), ¹ brak funkcji GOCA (dotyczy również dużych znaków utworzonych przy użyciu CHRSIZE), ¹ brak obsługi dokumentów OV/400 lub innych dokumentów SCS z nakładkami, ¹ brak funkcji wykrywania błędów IPDS, ¹ wierność czcionek, ¹ wydajność. Przy użyciu usług konwersji AFP podsystemu Konwersji wydruku hosta można uzupełnić aplikacje AFP. HPT ułatwia korzystanie z drukarek ASCII, kiedy nie są dostępne drukarki IPDS lub kiedy ich zastosowanie nie jest konieczne. Przykładem może być aplikacja do tworzenia faktur Super Sun Seeds. Normalny przebieg fakturowania może zostać wydrukowany przy użyciu drukarki IPDS. Jeśli zaś konkretną fakturę trzeba ponownie wydrukować w jakimś innym bliższym lub dalszym biurze, wykonywana jest konwersja z AFP na PCL w celu użycia drukarki ASCII. Wtedy właśnie można docenić zalety AFP: oszczędność i wygodę.

Rozdział 18. Drukowanie w sieci

285

286

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rozdział 19. Drukowanie międzysystemowe Obecnie w wielu środowiskach pracy powszechne stało się drukowanie w sieci. AFP jako złożony, strukturalny system drukowania może drukować do i z systemów IBM oraz innych systemów. Ten sam podsystem drukowania pracuje we wszystkich systemach standardu IBM. W niektórych z nich funkcjonują algorytmy transformacji strumieni danych umożliwiające przetwarzanie powszechnie używanych strumieni z innych systemów. Poza tym AS/400 umożliwia drukowanie w systemach zdalnych przy użyciu komendy STRRMTWTR (Uruchamianie Zdalnego Programu Piszącego), która przy pomocy funkcji Dystrybucji SNA (SNADS) lub protokołu TCP/IP automatycznie przesyła pliki wydruku do innych systemów.

Przegląd drukowania międzysystemowego Drukowanie międzysystemowe pociąga za sobą przesyłanie polecenia drukowania z jednego systemu do drugiego. W AS/400 sposób tworzenia plików wydruku jest podobny jak w innych systemach, jednak konkretna realizacja jest w każdym przypadku inna. AS/400 wykorzystuje plik opisu wydruku do nadania wydrukowi odpowiednich atrybutów, a następnie wysyła wydruk wraz z atrybutami do systemu docelowego. Inne systemy nie mogą przetwarzać plików opisu wydruku AS/400, ale mogą odwzorowywać niektóre lub wszystkie atrybuty podane w pliku na odpowiadające im atrybuty we własnym systemie. Złożone obiekty zasobów AFP (definicje formularza, nakładki, czcionki i obrazy rastrowe) mogą być przetwarzane we wszystkich systemach operacyjnych. Definicje stron mogą być przetwarzane we wszystkich środowiskach AFP z wyjątkiem OS/2 z PSF/2, który wymaga dodatkowego oprogramowania dostarczanego przez partnerów IBM. PSF/400 jest odpłatnym oprogramowaniem AS/400, wchodzącym w skład systemu operacyjnego OS/400. PSF/400 jest podobny do PSF w innych systemach operacyjnych, choć jego interfejsy są różne w każdym z nich.

Obsługiwane strumienie danych i formaty Wydruki aplikacji AS/400 mogą przyjmować formy następujących strumieni danych: ¹ SCS (SNA Character String – ciąg znaków SNA), ¹ IPDS (Intelligent Printer Data Stream – strumień danych inteligentnej drukarki), ¹ AFPDS (Advanced Function Printing Data Stream – strumień danych zaawansowanych funkcji drukowania), ¹ LINE (strumień danych wierszowych lub strumień danych drukarki IBM 1403 w S/370), ¹ AFPDSLINE (strumień danych wierszowych połączony ze strumieniem danych AFP), ¹ USERASCII (strumień danych ASCII z PostScript włącznie). Strumień danych ASCII (włączając PostScript) może również zostać umieszczony w wydruku. Wówczas typem urządzenia jest USERASCII. Taki wydruk może zostać utworzony przez aplikację komputera PC lub stację

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

287

sieciową (Network Station) i zostać przesłany do kolejki wydruków AS/400 przy użyciu funkcji drukowania wirtualnego PC Support/400. Można też stworzyć lub nabyć takie aplikacje AS/400, które budują swoje własne strumienie danych w ASCII. Typ utworzonego strumienia danych zależny jest od parametru DEVTYPE drukarki związanej z aplikacją. Jeśli zamierzamy wysłać wydruk do innego systemu, należy ograniczyć wartości DEVTYPE do strumieni danych, które mogą zostać wydrukowane w systemie docelowym, lub które mogą zostać przekształcone przez programy sieciowe.

Międzysystemowe zarządzanie zasobami Międzysystemowe zarządzanie zasobami wiąże się z wymianą urządzeń i systemów, przesyłaniem zasobów między systemami i automatycznym zarządzaniem zasobami przez Print Services Facility for OS/2 i PSF/AIX.

Wymiana urządzeń i systemów Wydruk AFPDS, utworzony przy użyciu Advanced Function Printing Utilities for AS/400 lub wysłany z S/370, może zawierać odwołania do zasobów AFP (nakładek, segmentów stron, czcionek itd..). W przypadku wydruków AFP mogą to być zasoby zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Opis zasobów wewnętrznych i zewnętrznych podano poniżej: Zasoby wewnętrzne Obiekty z zasobami AFP zawierają się fizycznie w pliku AFPDS. Miejsca, gdzie zasoby się zaczynają i gdzie się kończą, oznaczone są przy pomocy znaków kontrolnych. Jeśli plik AFPDS zawiera wewnętrzne zasoby AFP, nie muszą one być przesyłane do systemu docelowego oddzielnie. Uwaga: Stworzenie wydruku AFP z zasobami wewnętrznymi, jest możliwe wyłącznie przy użyciu AFP Toolbox lub PrintManager/400. Zasoby zewnętrzne Zasoby AFP są obiektami fizycznie oddzielonymi od pliku AFPDS. W wydruku, w miejscu, gdzie ma zostać wprowadzony zasób, znajduje się odwołanie do nazwy zasobu. Kiedy plik AFPDSD, odwołujący się do zasobów zewnętrznych AFP, zostaje przesłany do systemu docelowego, zasoby te muszą zostać wysłane oddzielnie. Jeśli zasobów AFP nie ma w systemie docelowym ani wewnątrz wydruku AFPDS, nie zostanie on prawidłowo wydrukowany.

Międzysystemowe przesyłanie zasobów Przy międzysystemowym drukowaniu AFP konieczne staje się przesyłanie zasobów AFP między jednym systemem a drugim. Następne strony opisują przesyłanie zasobów między następującymi systemami: ¹ z jednego systemu AS/400 do innego systemu AS/400, ¹ z MVS do AS/400, ¹ z AS/400 do MVS, ¹ z VM do AS/400,

288

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

¹ z AS/400 do VM. Przesyłanie zasobów przy użyciu TCP/IP: Zamiast komend SNA, do międzysystemowego przesyłania zasobów mogą być używane poniższe komendy TCP/IP. W przypadku połączenia TCP/IP transfer pliku odbywa się w protokole FTP. Aby przesłać plik poprzez protokół FTP, należy wykonać poniższe instrukcje. Podstawowe komendy FTP zostały wytłuszczone. 1. ftp xxxxx (xxxxx = nazwa systemu lub zdalny adres IP, z którym się łączymy) 2. Wprowadzić login użytkownika. 3. Wprowadzić hasło. 4. bin (do ustawienia trybu binarnego) 5. put XXXXX.xxxx (gdzie XXXXX.xxxx jest nazwą zasobu wysyłanego do zdalnego systemu.) 6. quit (aby zakończyć sesję FTP) Inne użyteczne komendy FTP: ¹ lpwd = katalog lokalny, ¹ pwd = katalog zdalny - jest to biblioteka AS/400, ¹ get = pobierz plik ze zdalnego systemu i umieść w systemie lokalnym, ¹ ls lub dir = podaj listę plików, ¹ mget lub mput = pobierz albo umieść wiele plików, np.: mput afp*, ¹ help = lista komend dostępnych na danym serwerze. Przesyłanie zasobów z AS/400 do AS/400: W niektórych przypadkach, na przykład jeśli oprogramowanie Advanced Function Printing Utilities for AS/400 jest zainstalowane tylko w jednym systemie, może zajść potrzeba przesłania zasobów wydruku z jednego systemu AS/400 do drugiego systemu AS/400. Jeśli oba systemy mają wspólne nośniki danych (taśmy, dyskietki), zasoby mogą zostać umieszczone w bibliotece i przeniesione na te nośniki przy użyciu komendy SAVLIB (Save Library – Składowanie Biblioteki) lub mogą zostać zachowane oddzielnie przy użyciu komendy SAVOBJ (Save Object – Składowanie Obiektu). W systemie docelowym biblioteki i obiekty są odtwarzane przy użyciu komend RSTLIB (Restore Library – Odtwarzanie Biblioteki) i RSTOBJ (Restore Object – Odtwarzanie Obiektu). Zasoby można przesyłać również przy użyciu linii komunikacyjnej, umieszczając je w zbiorze składowania i przesyłając plik do systemu docelowego. Procedurę tę opisano poniżej: 1. Utwórz zbiór składowania przez wpisanie następującej komendy: crtsavf savf(nazwa_zb) lib(bibl_afp) text 2. Zachowaj zasoby AFP w zbiorze składowania. W tym celu należy napisać savobj i nacisnąć klawisz F4. Wyświetlony zostanie panel komendy składowania obiektu.Teraz w pola panelu komendy składowania obiektu należy wprowadzić odpowiednie wartości, po czym nacisnąć Enter. 3. Przesłanie pliku do systemu docelowego następuje po wpisaniu następujących komend: Rozdział 19. Drukowanie międzysystemowe

289

Dla SNA: sndnetf file(bibl_afp/nazwa_zb) tousrid(id_użytkownika nazwa systemu) Dla TCP/IP (FTP): put XXXXX.xxxx (nazwa zasobu, który ma zostać przesłany do systemu zdalnego) Uwaga: Podczas przesyłania zbiorów składowania do innego systemu AS/400, w systemie docelowym musi istnieć pusty zbiór składowania, a w komendzie put należy wpisać parametr (replace. Komenda ma wtedy postać = put savefile.savf (replace 4. Sprawdź przed odebraniem zbioru przez system docelowy, czy posiada on zbiór odbierający dane. Jeśli nie istnieje, należy go utworzyć przez wpisanie następującej komendy: crtsavf file(bibl_afp/nazwa_zb) 5. Tylko dla SNA: Odbierz w systemie docelowym przesyłany zbiór, wpisując komendę: rcvnetf fromfile(nazwa_zb) tofile(bibl_afp/nazwa_zb) Uwaga: Jeśli zbiór został wysłany przy użyciu FTP, pomiń ten krok. 6. Odtwórz obiekt ze zbioru składowania przez wpisanie rstobj i naciśnięcie klawisza F4. Wyświetlony zostaje panel komendy Odtworzenie Obiektu (Restore Object). W pola panelu należy wpisać wartości, zatwierdzając wybór przez naciśnięcie Enter. Uwagi: a. Jeśli zasoby AFP mają zostać umieszczone w nowej bibliotece, jej nazwę należy dodać do listy bibliotek systemu docelowego. b. Jeśli zasoby AFP przesyłane są przy użyciu taśmy lub dyskietek, należy zmienić wartość * w polu: Urządzenie panelu komendy Odtworzenie Obiektu na odpowiednią nazwę urządzenia, na przykład TAP01 czy DKT01. Przesyłanie zasobów z MVS do AS/400: Zasoby wydruku AFP mogą być przesyłane z MVS do AS/400 zarówno przy użyciu taśmy, jak i (jeśli pomiędzy MVS i AS/400 istnieje łącze telekomunikacyjne) komendy transmitującej XMIT do wysłania zasobów z MVS oraz komendy odbierającej RCVNETF w AS/400. Komenda wysyłająca MVS ma następującą postać: xmit node.userid da(level1.level2(member)) seq Uwaga: Aby zasoby mogły być przesyłane w formacie akceptowanym przez AS/400 (przy użyciu komendy odbierającej RCVNETF), niezbędny jest parametr SEQ. Przesyłanie zasobów z AS/400 do MVS: Zasoby wydruku AFP w AS/400 są to obiekty takie jak nakładki (typ *OVL) i segmenty stron (*PAGSEG). Zasoby te, jeśli mają zostać przesłane do MVS, muszą zostać przekształcone na podzbiory fizyczne. Służą do tego takie programy jak, Advanced Function Printing Utilities for AS/400. Podzbiory fizyczne mogą być przesyłane do MVS i odbierane jako zasoby AFP bez konieczności dalszych konwersji.

290

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Przesyłanie zasobów z VM do AS/400: Zasoby wydruku AFP mogą być przesyłane z VM do AS/400 przez umieszczenie ich w pliku wydruku lub udostępnienie ich AS/400, zanim uruchomione zostanie polecenie drukowania. Zbiór zasobów może być przeniesiony do zbioru na taśmie przy użyciu komendy MOVEFILE w VM, a potem “ręcznie” przeniesiony do systemu AS/400 albo przesłany łączem komunikacyjnym bezpośrednio do AS/400. Następnie w systemie AS/400 plik jest kopiowany z taśmy na dysk przy użyciu komendy CPYFRMTAP lub zostaje odebrany jako podzbiór fizyczny przy użyciu komendy RCVNETF. Przesyłanie zasobów z AS/400 do VM: Zasoby wydruku AFP w AS/400 są to obiekty takie jak nakładki (typ *OVL) i segmenty stron (*PAGSEG). Zasoby te, w celu przesłania do VM, muszą zostać przekształcone na podzbiory fizyczne. Służą do tego takie programy jak Advanced Function Printing Utilities for AS/400. Podzbiory fizyczne mogą być przesyłane do VM i odbierane jako zasoby AFP bez konieczności dalszych konwersji. Uwaga: Podczas przesyłania zbioru składowania z AS/400 do VM, przed wpisaniem komendy put, wpisz komendę FTP site fixrecfm 528, aby zdefiniować stały format rekordu na poziomie rekordów 528-bajtowych.

Przekazywanie wydruków pomiędzy AS/400 a System/390 Przy przekazywaniu wydruków pomiędzy AS/400 a System/390 (S/390) należy wziąć pod uwagę atrybuty zadania drukowania, problemy dotyczące strumieni danych, a także sposób zarządzania zasobami i zadaniem drukowania. Pracując z atrybutami zadania drukowania, z parametrami S/390 i z parametrami plików opisu wydruku AS/400 należy wiedzieć, jak są one ze sobą powiązane. Na przykład parametrowi FCB, w MVS S/390 określającemu stosowany plik opisu wydruku, odpowiada w AS/400 parametr FILE. Pełniejsze porównanie parametrów różnych systemów zawiera Tab. 5 na stronie 292 i Tab. 6 na stronie 293. Parametry S/390, które przedstawia Tab. 5 na stronie 292 i Tab. 6 na stronie 293 obsługiwane są, kiedy dane zostają przesłane bezpośrednio do kolejki wydruków użytkownika znajdującej się w systemie AS/400. Jeśli podany zostanie parametr wydruku S/390 nie opisany w poniższych tabelach, a w AS/400 nie istnieje jego odpowiednik ani podobny parametr wydruku, to parametr ten zostanie zignorowany przy drukowaniu danych w systemie AS/400. Poniższe parametry S/390 są obsługiwane, kiedy dane zostają przesłane bezpośrednio do kolejki użytkownika znajdującej się w systemie AS/400. Jeśli podany zostanie parametr wydruku S/390 nie opisany w poniższej tabeli, a w AS/400 nie istnieje jego odpowiednik ani podobny parametr wydruku, to parametr ten zostanie zignorowany przy drukowaniu danych w systemie AS/400.

Rozdział 19. Drukowanie międzysystemowe

291

Tabela 5. Parametry systemu VM System/390 Parametry plików opisu wydruku System/380

Komendy VM

Funkcja

Parametry plików opisu wydruku AS/400

BIN

PSF

Określa, z którego pojemnika pobierany jest papier.

DRAWER

CC

PRINT, PSF

Określa znaki sterujące.

CTLCHAR1

CHARS

SPOOL

Określa tabelę czcionek kodowanych.

AFPCHARS

COPY

SPOOL

Określa liczbę kopii.

COPIES

DATACK

PSF

Określa, czy drukarka ma nie dopuszczać do błędów pozycjonowania druku i niewłaściwych znaków. Drukarki przyłączone poprzez twinaks blokują te błędy zawsze, chyba że parametr określający wierność dla pliku opisu wydruku wykorzystanego do utworzenia pliku wydruku ustawiony był na *ABSOLUTE.

Brak odpowiedniego parametru AS/400

DEST

TAG

Określa węzeł, a także identyfikator użytkownika.

Brak odpowiedniego parametru AS/400

DUPLEX

PSF

Określa, czy ma być zastosowane drukowanie dwustronne.

DUPLEX

FCB

SPOOL, TAG

Określa używany plik opisu wydruku.

FILE

FORM

SPOOL

Określa używany typ formularza.

FORMTYPE

FORMDEF

PSF

Określa używaną definicję formularza.

FORMDF

PAGEDEF

PSF

Określa używaną definicję strony.

PAGDFN

PRMODE

PSF

Określa typ urządzenia, dane w formie ideogramów, obsługę klawisza SHIFT.

DEVTYPE, IGCDTA, IGCSOSI

TRC

PRINT, PSF

Określa, czy strumień danych zawiera kody odnoszące się do tabel.

TBLREFCHR

1

Aby dane wierszowe z pierwszym znakiem jako znakiem sterującym systemu System/390 drukowane były prawidłowo, wartość każdego kanału określona w parametrze CTLCHAR musi mieć odrębny numer linii związany z wartością tego kanału.

292

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Tabela 6. Parametry MVS systemu System/390 Parametry plików opisu wydruku System/380

Wyrażenia MVS JCL Funkcja

Parametry plików opisu wydruku AS/400

CHARS

DD, OUTPUT

Określa tabelę czcionek kodowanych.

AFPCHARS

CONTROL

OUTPUT

Ustala gęstość wierszy.

Brak odpowiedniego parametru AS/400

COPIES

DD, OUTPUT

Określa liczbę kopii.

COPIES

DATACK

OUTPUT

Określa, czy drukarka ma nie dopuszczać do błędów pozycjonowania druku i niewłaściwych znaków. Drukarki przyłączone poprzez twinaks blokują te błędy zawsze, chyba że parametr określający wierność dla pliku opisu wydruku wykorzystanego do utworzenia pliku wydruku ustawiony był na *ABSOLUTE.

Brak odpowiedniego parametru AS/400

DCB=RECFM

DD

Określa znaki sterujące.

CTLCHAR2

DEST

DD, OUTPUT

Określa węzeł, a także identyfikator użytkownika.

Brak odpowiedniego parametru AS/400

FCB

DD, OUTPUT

Określa używany plik opisu wydruku.

FILE

FORMDEF

OUTPUT

Określa używaną definicję formularza.

FORMDF

FORMS

OUTPUT

Określa używany typ formularza.

FORMTYPE

PAGEDEF

OUTPUT

Określa używaną definicję strony.

PAGDFN

PRMODE

OUTPUT

Określa typ urządzenia, dane w formie ideogramów, obsługę klawisza SHIFT.

DEVTYPE, IGCDTA, IGCSOSI

TRC

OUTPUT

Określa, czy strumień danych zawiera kody odnoszące się do tabel.

TBLREFCHR

W czasie pracy z parametrami MVS S/390 należy mieć na uwadze następujące okoliczności i ograniczenia: FCB

Po wybraniu w MVS parametru FCB do odebrania wydruku w AS/400 użyty zostanie umieszczony w bibliotece użytkownika plik opisu wydruku o tej nazwie. Jeśli parametr FCB nie zostanie wybrany, użyty zostanie plik opisu wydruku AS/400 QSYSPRT.

BIN i DUPLEX

Jeśli w MVS nie zostaną podane ani wartości parametrów BIN czy DUPLEX, ani definicja formularza, wartości parametrów DRAWER i DUPLEX systemu AS/400 zostaną wzięte z pliku opisu wydruku określonego w parametrze FCB. Jeżeli parametr FCB również nie został podany, wartości DRAWER i DUPLEX ustalane są na *FORMDEF, co oznacza, że faktycznie określi je definicja formularza.

FORMDEF

Jeśli w MVS nie została określona definicja formularza (FORMDEF), wartością parametru definicji formularza systemu AS/400 jest *DEVD, natomiast bibliotekę określa *LIBL. *DEVD oznacza, że należy zastosować definicję formularza z opisu urządzenia wybranej drukarki.

2

Aby dane wierszowe z pierwszym znakiem jako znakiem sterującym systemu System/390 drukowane były prawidłowo, wartość każdego kanału określona w parametrze CTLCHAR musi mieć odrębny numer linii związany z wartością tego kanału. Rozdział 19. Drukowanie międzysystemowe

293

AS/400 tworzy strumienie danych SCS, IPDS, AFP, USERASCII i AFPDSLINE. Jeśli używany jest NJE, przy przesyłaniu z AS/400 do S/390 strumień danych SCS zostanie skonwertowany na dane tekstowe EBCDIC. Zadanie drukowania strumienia danych AFP, utworzone w AS/400, może zostać wysłane do S/390 tylko przy użyciu komendy STRRMTWTR. Strumień danych AFPDSLINE (strumień danych wierszowych połączony ze strumieniem danych AFP) jest również obsługiwany przy przesyłaniu wydruków pomiędzy AS/400 a S/390. Nie są natomiast obsługiwane strumienie danych IPDS i USERASCII. Więcej informacji o obsługiwanych strumieniach danych podaje podrozdział “Obsługiwane strumienie danych i formaty” na stronie 287. Sposób zarządzania zasobami przy przesyłaniu wydruków pomiędzy AS/400 i S/390 jest identyczny, jak przy przesyłaniu wydruków pomiędzy AS/400 i jakimkolwiek innym systemem; więcej informacji na ten temat podaje podrozdział “Międzysystemowe zarządzanie zasobami” na stronie 288. Kiedy dane dotrą do kolejki S/390, zarządzanie zadaniem przejmowane jest przez system S/390. Informacje związane z ukończeniem zadania nie są przesyłane do AS/400.

Używanie mostu VM/MVS i NJE Most VM/MVS udostępnia użytkownikom następujące funkcje: ¹ Usługi dystrybucyjne między SNADS AS/400 a Virtual Machine/Remote Spooling Communication Subsystem przy użyciu BSC lub SNA. Jeśli używany jest protokół NJE (Network Job Entry), musi być to most typu SNA. ¹ Usługi dystrybucyjne między SNADS AS/400 a podsystemem wieloskładnikowej pamięci wirtualnej/wejścia do zadań (Multiple Virtual Storage/Job Entry Subsystem - MVS/JES) JES2 lub JES3, przy użyciu SNA. ¹ Wysyłanie lub odbieranie plików, komunikatów, strumieni wejściowych i wydruków pomiędzy S/390 a użytkownikiem obiektu dystrybucji. ¹ Dystrybucję dokumentów stworzonych w czasie sesji wymiany dokumentów. ¹ Przesyłanie plików PC, dokumentów RFT/FFT, notatek i komunikatów pomiędzy użytkownikami OfficeVision/400, DISOSS lub jakiegokolwiek węzła DIA/SNADS przyłączonego do mostu.

Korzystanie z usług sieciowych i zdalnego programu piszącego Zdalny program piszący jest programem OS/400, który wybiera pliki wydruku ze zdalnej kolejki wydruku i przesyła je do określonego systemu zdalnego. Program piszący będący zadaniem systemowym przesyła pliki wydruku przy użyciu protokołu SNADS lub TCP/IP. Procedura ta nazywana jest zdalnym drukowaniem systemowym w AS/400, a do uruchamiania jej używana jest komenda (STRRMTWTR).

Przesyłanie wydruków pomiędzy AS/400 a AIX Użytkownicy AS/400 mogą drukować swoje zbiory AS/400 na drukarkach przyłączonych do RISC System/6000 (RISC/6000), a użytkownicy RISC/6000 mogą drukować swoje zbiory na drukarkach przyłączonych do AS/400. Między tymi dwoma systemami mogą być przesyłane wydruki zawierające wszystkie główne

294

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

typy strumieni danych: ASCII, PostScript, AFP, IPDS itd. Może między nimi występować zarówno połączenie typu SNA, jak i TCP/IP. Więcej informacji podano w IBM AS/400 Printing IV.

Używanie drukarki AFP do drukowania danych w formacie PostScript Jeśli do uruchamiania aplikacji generujących strumień danych PostScript używany jest komputer osobisty lub IBM Network Station, możliwe jest drukowanie na drukarce przyłączonej do AS/400. System AS/400 przekształca strumień danych PostScript na strumień AFP, tak że jest możliwe drukowanie na przyłączonej do AS/400 drukarce IPDS. Przykładowo, wiele przeglądarek sieci WWW generuje tylko strumienie danych PostScript. W przypadku posiadania Network Station, przyłączonej do serwera AS/400, możliwe jest drukowanie z poziomu przeglądarki na drukarce obsługiwanej przez AS/400—na przykład IBM 3160. Aby umożliwić konwersję strumienia danych PostScript do AFP, należy odpowiednio dla danej drukarki ustawić parametr IMGCFG w opisie urządzenia drukarki. Tabela 7. Obiekty konfiguracji obrazu według drukarek IBM

Parametr IMGCFG

IBM 3130, 3160-1 AF Printer (tryb 240-pikslowy)

*IMGC01

IBM 3130 AF Printer (tryb 300-pikslowy), 3935 AF Printer

*IMGC02

IBM 3825, 3827, 3828 AF Printer

*IMGC09

IBM 3825, 3827, 3828 AF Printer (z AFIG)

*IMGC01

IBM 3829 AF Printer

*IMGC01

IBM 3835-001, IBM 3835-002, 3900AF Printer (z AFIG)

*IMGC05

IBM 3912, 3916 Page Printer z opcjami IPDS (twinaks)

*IMGC06

IBM 4028 LaserPrinters

*IMGC06

IBM 4312, 4317, 4324 NP z opcjami IPDS (twinaks i LAN)

*IMGC06

IBM InfoPrint 20 i InfoPrint 32

*IMGC06

IBM InfoPrint 60

*IMGC03

IBM InfoPrint 62 Model 2

*IMGC05

IBM InfoPrint 62 Model 3

*IMGC06

IBM InfoPrint 3000

*IMGC05

IBM InfoPrint 4000

*IMGC05

IBM InfoPrint 4000 High Resolution (wysoka rozdzielczość)

*IMGC06

Poniższa tabela prezentuje opisy parametrów konfiguracji obrazu wymienione w poprzedniej tabeli.

Rozdział 19. Drukowanie międzysystemowe

295

Tabela 8. Opisy konfiguracji obrazu

296

Parametr IMGCFG

Drukarka IDPS

*IMGC01

Drukarka IPDS o rozdz. 240-piksli

*IMGC02

Drukarka IPDS o rozdz. 300-piksli

*IMGC03

Drukarka IPDS o rozdz. 600-piksli

*IMGC04

Drukarka IPDS o rozdz. 1200-piksli

*IMGC05

Drukarka IPDS o rozdz. 240-piksli bez marginesu

*IMGC06

Drukarka IPDS o rozdz. 300-piksli bez marginesu

*IMGC07

Drukarka IPDS o rozdz. 600-piksli bez marginesu

*IMGC08

Drukarka IPDS o rozdz. 1200-piksli bez marginesu

*IMGC09

Drukarka IPDS o rozdz. 240-piksli (obraz IM/1)

*IMGC10

Drukarka IPDS o rozdz. 240-piksli (obraz IM/1) bez marginesu

*IMGC11

Drukarka IPDS o rozdz. 240-piksli (CCITT G4)

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek A. Drukarki IBM i uwagi na temat kompatybilności W poniższym dodatku wymienione są drukarki IBM dla systemu AS/400.

Drukarki IBM dla AS/400 (uderzeniowe - twinaks i ASCII) Drukarki uderzeniowe, podłączenie do kontrolera twinaks lub ASCII Drukarka IBM

Prędkość nominal.

Technologia

4224-1C2 -3C2

400 cps 600 cps

Mozaikowa 18-igłowa

4230-101 -1I1 -1S2, -102 -4S3, -4I3

375 375 480 600

4232-302

4234-08 -12 -09 -13

cps cps cps cps

600 cps

475 lpm 800 lpm 475 lpm 800 lpm

Rozdzielczość

Podłączenie

Emulacja/ strumień danych

Cechy

144 x 144

Twinaks (-1XX), Szeregowe (-3XX)

IPDS (-1XX), ASCII (-3XX)

Wycofana ze sprzedaży Kolor

144 x 144

Twinaks (-1XX), Twinaks lub Szereg./Równ. (-4XX),

IPDS (-1I1, -102, -4I3), SCS (-101, -1S2, -4S3), ProPrinter lub 4224-3XX (-4XX)

Do pracy ciągłej grafika IPDS, kod paskowy Łatwa w obsłudze Podwójny interfejs Twinaks/ASCII (Modele -4XX) Bardzo cicha (53 dBA)

Mozaikowa 9-igłowa

144 x 144

Szeregowe lub Równoległe

ProPrinter lub 4224-3XX

Do pracy ciągłej Łatwa w obsłudze Bardzo cicha (53 dBA)

Punktowa

144 x 144

Twinaks (-08, -12), Szereg./Równ. (-09, 13)

Twinaks Szereg./Równ. LAN poprzez NPS

ASCII (A00) IPDS (-001) SCS (-001) ProPrinter lub Epson FX80-1050

Do 6 wejść 2 formaty ciągłe Do 8 stron na arkuszu Cicha (55 dBA)

Mozaikowa 9-igłowa

IPDS (-08, -12), ProPrinter (-09, -13)

Zastąpiona przez typ 6400-xxx Wycofana ze sprzedaży grafika IPDS, kod paskowy

4247-A00 -001 -002

700 cps (-A00, -001), 400 cps (-002)

Mozaikowa 18-igłowa

144 x 144

6400-004 -004P -005 -005P -008 -008P

475 lpm 800 lpm 1200 lpm

Wierszowa

Zależy od ustawienia jakości druku

Twinaks, Szereg./Równ. LAN poprzez NPS

ProPrinter Printronics Emulation Epson grafika, Opc. SCS, IPDS Opc. Kod V, IGP

Do pracy ciągłej Bardzo cicha (52 dBA) Niski koszt eksploatacji Kod V, opcje kodu paskowego IGP, opcja IPDS

800 lpm

Wierszowa

Zależy od ustawienia jakości druku

Twinaks (-CT0), Szereg./Równ. (-A00), Twinaks lub Szereg./Równ. (-CTA)

SCS (-CT0), ProPrinter, Epson Graphics, (-A00) Opc. IPDS (-CTA) Opc. Kod V Opc. IGP

Zastąpiona przez typ 6400-xxx Wycofana ze sprzedaży

Twinaks (-CT0), Szereg./Równ. (-A00), Twinaks lub Szereg./Równ. (-CTA)

SCS (-CT0), ProPrinter, Epson Graphics, (-A00) Opc. IPDS (-CTA) Opc. Kod V Opc. IGP

Zastąpiona przez 6400-xxx Wycofana ze sprzedaży

-009 -009P -012 -014 6408-CT0 -A00 -CTA

6412-CT0 -A00 -CTA

1200 lpm

Wierszowa

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

Zależy od ustawienia jakości druku

Do pracy ciągłej Bardzo cicha (52 dBA) Niski koszt eksploatacji Kod V, opcje kodu IGP, opcja IPDS (-CTA)

Do pracy ciągłej Bardzo cicha (55 dBA) Niski koszt eksploatacji Kod V, opcje kodu paskowego IGP, opcja IPDS (-CTA)

297

Drukarki uderzeniowe, podłączenie do kontrolera twinaks lub ASCII Drukarka IBM

Prędkość nominal.

Technologia

6252-T08 -T12 -AP8,-AS8 -AP2,-AS2

800 lpm 1200 lpm 800 lpm 1200 lpm

Rylcowa Znakowa Taśmowa

6262-T12 -T14 -T22 -A12 -A14 -A22

1200 1400 2200 1200 1400 2200

Rylcowa Znakowa Taśmowa

lpm lpm lpm lpm lpm lpm

Rozdzielczość

Podłączenie

Emulacja/ strumień danych

Cechy

Stały znak

Twinaks (-TXX), Szereg./Równ. (-AXX)

SCS (-TXX), ProPrinter (-AXX)

Cicha (55 dBA) Zajmuje bardzo małą powierzchnię Obsługa od przodu

Stały znak

Twinaks (-TXX), Szereg./Równ.

SCS (-TXX), ProPrinter

(-AXX)

(-AXX)

Wszystkie modele poza X22 wycofane ze sprzedaży Duża szybkość drukowanie wierszowe Duża szybkość układania kartek Zajmuje małą powierzchnię

Uwaga: Wszystkie drukarki IBM mają zapewniony całodobowy serwis techniczny.

Drukarki IBM dla AS/400 (nieuderzeniowe - twinaks i ASCII) Podłączenie twinaks lub ASCII, drukarki nieuderzeniowe Drukarka IBM 4028-AS1

3112-001

Prędkość nominal. 10 ipm

12 ipm

Technologia Laser - EP

Laser - EP

Rozdzielcz.

Podłączenie

Emulacja/ strumień danych IPDS

Cechy

300 x 300

Twinaks

Dobra obsługa AFP, opcja koperty, 20.000 typowych stron na miesiąc, jednostronny druk na osobnych kartkach

300 x 300, 600 x 600 1.200 x 1.200 (PostScript)

Twinaks, Szereg./Równ. Ethernet, Token Ring, LocalTalk

IPDS SCS PCL5e PostScript Lev 2

Wycofana ze sprzedaży Wewnętrzna opcja INA, 50.000 typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

3116-001 -002 -003

16 ipm

Laser - EP

300 x 300, 600 x 600 1.200 x 1.200 (PostScript)

Twinaks, Szereg./Równ. Ethernet, Token Ring, LocalTalk

IPDS SCS PCL5e PostScript Lev 2

Wewnętrzna opcja INA 50.000 typowych stron/miesiąc -001 75.000 typowych stron/miesiąc -002 75.000 typowych stron/miesiąc -003 Dwustronny druk na osobnych kartkach

3912-AS0 -AS1

12 ipm

Laser - EP

300 x 300, 600 x 600 (PostScript)

Twinaks, Szereg./Równ. Ethernet, Token Ring

IPDS (-AS1) SCS (-AS0) HP-PCL5 PostScript

Wycofana ze sprzedaży opcja koperty 50.000 typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

3916-AS0 -AS1

16 ipm

Laser - EP

300 x 300, 600 x 600 (PostScript)

Twinaks, Szereg./Równ. Ethernet, Token Ring

IPDS (-AS1) SCS (-AS0) HP-PCL5 PostScript

Wycofana ze sprzedaży opcja koperty 75.000 typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

Network Printer 12 (4312)

12 ipm

Laser - EP

300 x 300 (IPDS), 600 x 600 (PCL, PostScript)

Twinaks, Szereg./Równ. Ethernet, Token Ring,

IPDS SCS PCL5e PostScript Lev 2

"Prawdziwy" IPDS 1 wewnętrzna opcja NIC Dwustronny druk na osobnych kartkach

298

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Podłączenie twinaks lub ASCII, drukarki nieuderzeniowe Drukarka IBM

Prędkość nominal.

Technologia

Rozdzielcz.

Podłączenie

Emulacja/ strumień danych

Cechy

Network Printer 17 (4317)

17 ipm

Laser - EP

300 x 300 (IPDS), 600 x 600 (PCL, PostScript)

Twinaks, Równoległe, Ethernet, Token Ring,

IPDS SCS PCL5e PostScript Lev 2

"Prawdziwy" IPDS 2 wewnętrzne opcje NIC 10-pojemnikowy segregator Dwustronny druk na osobnych kartkach

InfoPrint 20

20 ipm

Laser - EP

300 x 300 (IPDS), 600 x 600 (PCL, PostScript)

Twinaks, Równoległe, Ethernet, Token Ring

IPDS SCS PCL5e PostScript Lev 2

"Prawdziwy" IPDS 2 wewnętrzne opcje NIC Dwustronny druk na osobnych kartkach

Network Printer 24 (4324)

24 ipm

Laser - EP

300 x 300 (IPDS), 600 x 600 (PCL, PostScript)

Twinaks, Równoległe, Ethernet, Token Ring

IPDS SCS PCL5e PostScript Lev 2

"Prawdziwy" IPDS 2 wewnętrzne opcje NIC Popychanie/Zszywanie (Jogger/Stapler) Dwustronny druk na osobnych kartkach

InfoPrint 32

32 ipm

Laser - EP

300 x 300 (IPDS), 600 x 600 (PCL, PostScript)

Twinaks, Równoległe,Ethernet, Token Ring

IPDS SCS PCL5e PostScript Lev 2

"Prawdziwy" IPDS 2 wewnętrzne opcje NIC Popychanie/Zszywanie (Jogger/Stapler) Dwustronny druk na osobnych kartkach

Network Color Printer (4303)

3 ipm w kolorze 12 ipm druk jednokolorowy

Laser - EP

600 x 600

Równoległe, Ethernet

PostScript Lev 2

Ograniczona obsługa przez AS/400 Jakość koloru równa fotograficznej EFI Fiery controller RIP-while-print

3816-01S -01D

24 ipm

EP - LED

240 x 240

Twinaks lub Szereg./Równ.

IPDS (twinaks), ASCII (Szereg./Równ.)

Zastąpiona przez typ 3930 Wycofana z rynku 80.000 typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

3130-01S -02S -02D -03S

30 ipm

Laser - EP

240 x 240 lub 300 x 300

Twinaks, SNA SDLC, SNA Token Ring, TCP/IP Token Ring lub Ethernet

IPDS HP PCL5e PostScript Lev 2

Jednostka sterująca AFCCU 5 wejściowych pojemników 3 pojemniki wyjściowe 200.000 typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

3930-02S -02D -03S -03D

30 ipm

EP - LED

240 x 240 (-02X), 300 x 300 (-03X)

Twinaks (-02X), Szereg./Równ. (-03X), Ethernet (opcja) (-03X)

IPDS (-02X), PPDS (-03X), HP-PCL5 (-03X), PostScript (opcja) (-03X)

Withdrawn 4/26/96 Duża niezawodność Wydajność przewyższająca typ 3816, 150.000 typowych stron/mesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

35 ipm

Laser - EP

3935-001

300 x 300

Twinaks, SNA Token Ring, SNA SDLC, TCP/IP Token Ring lub Ethernet

IPDS

Withdrawn 4/26/96 Jednostka sterująca AFCCU 4 pojemniki wejściowe 200.000 typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

Uwaga: We wszystkich tych drukarkach funkcja drukowania dwustronnego jest cechą przypisaną drukarce zależną od jej modelu. Wszystkie drukarki IBM mają zapewniony całodobowy serwis techniczny.

Dodatek A. Drukarki IBM i uwagi na temat kompatybilności

299

Drukarki IBM dla AS/400 (Drukarki produkcyjne) Szybkie drukarki produkcyjne Drukarka IBM

Prędkość nominalna

Technologia

Rozdzielcz.

Podłączenie

Strumień danych

Cechy

3935

35 ipm

Laser - EP

300 x 300

Twinaks, SNA Token Ring, SNA SDLC, TCP/IP Token Ring lub Ethernet S/370 S/370 (PSF/2)

IPDS

Withdrawn 4/26/96 Jednostka sterująca AFCCU 4 pojemniki wejściowe 200.000 typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

3160

60 ipm

Laser - EP

240 x 240

SNA Token Ring, TCP/IP Token Ring lub Ethernet, Kanał równoległy S/370 (PSF/2)

IPDS

Duża szybkość/wydajność Jednostka sterująca AFCCU 4 pojemniki wejściowe 750.000 typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

3825

58 ipm

Laser - EP

240 x 240

Kanał S/370 (PSF/2 lub PSF/6000)

IPDS

Wycofana ze sprzedaży 1 milion typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

3828

92 ipm

EP - LED

480 x 480

Kanał S/370 (PSF/2 lub PSF/6000)

IPDS

Duża szybkość drukowanie MICR (używa wyłącznie tonera MICR) 2 miliony typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

3829

92 ipm

EP - LED

480 x 480

S/370 Adapter A emulatora kanału (PSF/2 lub PSF/6000)

IPDS

Duża szybkość drukowania kartek. Zajmuje najmniejszą powierzchnię w swojej klasie 2 miliony typowych stron/miesiąc Dwustronny druk na osobnych kartkach

3835-001 -002

88 ipm (-001), 91 ipm (-002)

Laser - EP

240 x 240

Kanał S/370 (PSF/2 lub PSF/6000)

IPDS

Niezawodna ścieżka papieru druk o podwyższonej jakości (-002), Inteligentne przetwarzanie końcowe 1,8 miliona typowych stron/miesiąc Papier ciągły

3900-001 ; -0W1 -0W3 -D01, -D02 -DW1, -DW2

229 ipm, 354 ipm (2 str./ark.) 232 ipm (2 str./ark.) 300 ipm (dwustr.) 464 ipm (dwustr., 2 str./ark.)

Laser - EP

240 x 240

SNA Token Ring, TCP/IP Token Ring lub Ethernet, Kanał S/370 (PSF/2 lub PSF/6000) Mod -001 jest podłączany tylko do kanału

IPDS

Wyjątkowa niezawodność Duża szybkość, duża wydajność, Udoskonalona jakość druku (-001,-0WX), obszar druku 18"(-0WX), Druk dwustronny (-DXX), Inteligentne przetwarzanie końcowe 5,6 miliona typowych stron/miesiąc Papier ciągły

300

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Szybkie drukarki produkcyjne Drukarka IBM

Prędkość nominalna

Technologia

Rozdzielcz.

Podłączenie

Strumień danych

TCP/IP Token Ring, Ethernet,

IPDS

Duża szybkość, duża wydajność, jednostka sterująca AFCCU, 750.000 typowych stron/miesiąc, wejście na 2.000 stron, dwustronny druk na osobnych kartkach

TCP/IP Token Ring lub Ethernet, S/370 S/370

IPDS

Duża szybkość, duża wydajność, różne nośniki, szczególnie etykiety, jednostka sterująca AFCCU, 600.000 typowych stron/miesiąc, papier ciągły

InfoPrint 60

60 ipm

Laser - EP

600

InfoPrint 62

62 ipm

EP - Flash Fuser

240, 300

InfoPrint 3000

InfoPrint 4000 3900 DR1 3900 DR2 ID1/ID2 ID3/ID4 IR1/IR2 IR3/IR4 IS1, IS2

112 ipm (ES1) 224 ipm (ED1/ED2) do 1002 ipm

Cechy

Laser - EP

480 480/600 600

TCP/IP Token Ring TCP/IP Ethernet, S/390 Kanał ESCON FDDI (TCP/IP)

IPDS

Duża szybkość, duża wydajność, papier ciągły

Laser - EP

240 240/300 480/600 600

TCP/IP Token Ring, TCP/IP Ethernet S/390 S/390, FDDI (TCP/IP)

IPDS

Duża szybkość, duża wydajność, papier ciągły

Uwaga: Wszystkie drukarki IBM mają zapewniony całodobowy serwis techniczny.

Dodatek A. Drukarki IBM i uwagi na temat kompatybilności

301

302

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek B. Dodatkowe przykłady DDS Rozdział 11, “Używanie DDS (Data Description Specifications)” na stronie 131 prezentuje sposób tworzenia faktury w firmie Super Sun Seeds przy użyciu programu INVNEW1. Opisany poniżej przykład przedstawia sposób sporządzania faktury elektronicznej, łącznie z dostosowaniem stron faktury do danych aplikacji. Rozdział zamyka propozycja kilku udoskonaleń, które mogą być wprowadzone do aplikacji sporządzającej faktury. W rozdziale przedstawiono i opisano dwie różne aplikacje tworzące faktury, INVNEW2 i INVNEW3. INVNEW2 umożliwia wykonywanie wielu kopii, dwustronne drukowanie i wyeliminowanie cen z faktury. INVNEW3 ilustruje użycie zmiennego formularza, precyzyjnie dostosowującego się do danych. Rys. 180 przedstawia przykład wydruku sporządzonego przez INVNEW2.

Rysunek 180. Przykładowa faktura INVNEW2

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

303

Udoskonalone fakturowanie INVNEW2 firmy Super Sun Seeds Wykonywanie kilku kopii wymaga przechowywania szczegółów dotyczących faktury. Kopię dla Klienta, listę zawartości oraz kopię do pliku można drukować, kiedy zakończone jest tworzenie poszczególnych stron logicznych. Podczas przetwarzania każdego rekordu ze pliku faktur (SEEDDETL) pola szczegółowych wierszy faktury zamiast być drukowane, składowane są w w strukturze danych DETDS. Może ona przechowywać do 48 wierszy. Strona zostaje zakończona, gdy jest wypełniona (38 wierszy na stronie pierwszej, 48 wierszy na stronie kontynuacji) lub skończą się dane faktury Klienta. Pola PAGCNT i PAGTYP określają numer i typ strony, co w sumie decyduje o rodzaju drukowanej strony. INVNEW2 wykonuje podprogram PAGSR dla każdej strony, która ma być drukowana (kopia Klienta, lista zawartości, kopia do pliku). Następnie zostaje wywołany podprogram PRTDET, aby wydrukować wiersze faktury ze struktury danych DETDS. Wskaźnik 51, ustawiany dla listy zawartości, powoduje usuwanie ceny i kwoty. Nakładka dotycząca warunków handlowych (INVBAC) jest drukowana tylko na odwrocie kopii Klienta. Po zakończeniu druku wszystkich stron zostaje wywołany podprogram BLKDET w celu wyczyszczenia struktury danych DETDS.

Kod źródłowy aplikacji napisanej w języku RPG dla INVNEW2 Kod źródłowy RPG dla INVNEW2 wygląda następująco: 5763PW1 V3R2M0

960917

SOURCE FILE . . . . . . .

SEU SOURCE LISTING SAMPLER/QRPGSRCMEMBER

03/03/96 17:47:37

. . . . . . . . .

1

INVNEW2

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 * INVNEW2 - Elektroniczna faktura firmy Super Sun Seeds 200 * przykład 2 300 * 400 * Jest to udoskonalenie INVNEW1 wzbogacone o następujące 500 * funkcje: 600 * 700 * 1. Wielokrotne kopie faktury ze wskazaniem przeznaczenia 800 * "Kopia Klienta", "Lista zawartości", "Kopia do archiwum" 900 * 2. Nakładka określająca warunki handlowe do wydrukowania na odwrocie 1000 * kopii Klienta. 1100 * 3. Kopia z listą zawartości pomija informacje o cenie. 1200 * 1300 * Program ten czyta plik transakcji (SEEDDETL), wczytuje informacje 1400 * ze zbioru głównego produktów (SEEDITEM) i zbioru głównego klientów (SEEDCUST), 1500 * a następnie drukuje fakturę. 1600 * 1700 * W zależności od tego, czy jest to jedno czy wielostronicowa faktura 1800 * lub czy pozostało na końcu miejsce, aby wydrukować ofertę dla Klienta 1900 * mogą być używane różne elektroniczne nakładki, np.: 2000 * 2100 * 2200 * INVALL Faktura 1-stronicowa (na górze pełny adres, na dole płatność) 2300 * INVFST Strona 1 faktury wielostronicowej (bez płatności na końcu) 2400 * INVMID Strona kontynuacji (bez adresu i płatności na końcu) 2500 * INVLST Ostatnia strona wielostronicowej faktury 2600 * INVBAC Nakładka warunków handlowych na odwrocie strony 2700 * 2800 * Kolejne pozycje jednej strony faktury są przetwarzane do momentu 2900 * zakończenia zamówienia Klienta lub końca strony (38 wierszy na str. 1 3000 * i 48 wierszy dla następnych kiedy faktura jest drukowana. Przy końcu 3100 * zamówienia sprawdzane jest, czy zawiera ono więcej niż 18 pozycji 3200 * do druku. Jeżeli jest ich więcej, nie wystarczy miejsca na stronie, 3300 * by wydrukować ofertę dla Klienta. W takim wypadku jest drukowana 3400 * przygotowana strona oraz tworzona nowa strona zawierająca ofertę i 3500 * kupon płatności.

304

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500

* Oferta jest komunikatem (wraz z odpowiadającym mu obrazem lub segmentem * strony) opartym na informacji o sprzedaży artykułów ze zbioru głównego * klientów. Na przykład obraz kwiatu będzie drukowany, jeżeli wartość * sprzedaży nasion przekroczy $500. * UDOSKONALENIA: * ============ * Drukowanie elektroniczne daje możliwości podwyższenia * jakości dokumentów firmy. Przykład 2 może zostać * udoskonalony przez: * przekroczy $500. * 1. Użycie "zmiennych" formularzy. Dzięki dynamicznemu ustawianiu * elementów dokumentu przy użyciu DDS (np. linii, ramki, segmentu, * nakładki etc.) informacje na fakturze mogą być tworzone dynamicznie. * Oznacza to, żę ramy tabeli są rysowane w trakcie przetwarzania * poszczególnych transakcji i tabela zostaje zamknięta po wydrukowaniu * ostatniej transakcji klienta. Wszystkie inne elementy dokumentu * mogą zmieniać się w podobny sposób. * 2. Użycie wielu pojemników na wejściu i wyjściu drukarki w celu * umożliwienia zróżnicowanej obsługi dla różnych stron. Na przykład * lista zawartości może wymagać wydrukowania etykiet w postaci * kodu paskowego. * FSEEDDETLIP E K DISK FSEEDITEMIF E K DISK FSEEDCUSTIF E K DISK FINVNEW2 O E PRINTER * E E

WDS CPY

1 1

40 24 3 25

Text for Offer Text for Copy

* IINVCDETL 01 I STNAME 32 I CUST# L1 ICUSTDATA 02 IITEMDATA 03 * * Struktura danych umożliwiająca przechowywanie do 48 wierszy szczegółów * IDETDS DS 48 I 1 40QTY I 5 6 UOM I 7 140ITEM# I 15 39 ITMDES I 40 452SELPRC I 46 522EXTPRC * IBARTOT DS I 1 60CUST# I 7 152TOTDUE * IPAYDAA DS I 1 20PAYMO I 3 40PAYDA I 5 60PAYYR * * First pass only * C *IN90 IFEQ '0' C SETON 90 C EXSR DATESR C EXSR BLKDET C MOVEL'Page' PAGCON 4 C ENDIF * * Start of Customer * C C C C

*INL1 CUST#

IFEQ '1' ADD 31200 Z-ADD0 Z-ADD0

INVC# TOTDUE ITMCNT

60 92 30

Invent Invoice# Reset Totals/Ctrs

Dodatek B. Dodatkowe przykłady DDS

305

306

10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400

C C C C C C C

11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500 12600 12700 12800 12900 13000 13100 13200 13300 13400 13500 13600 13700 13800 13900 14000 14100 14200 14300 14400 14500 14600 14700 14800 14900 15000 15100 15200 15300 15400 15500 15600 15700 15800 15900 16000 16100 16200 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16900 17000 17100 17200 17300 17400 17500 17600

* C *IN01 CABNE'1' C Z-ADD0 C ITM1 CHAINSEEDITEM C *IN21 CABEQ'1' C* C ADD 1 C Z-ADD0 C QTY1 MULT SELPRC C Z-ADDQTY1 C EXTPRC ADD TOTDUE C* C ITMCNT OCUR DETDS C* C PAGCNT IFEQ 0 C ITMCNT CABLT38 C ELSE C ITMCNT CABLT48 C ENDIF C* C MOVEL'OF ' C MOVELCPY,1 C ADD 1 C EXSR PAGSR C* C SETON C MOVELCPY,2 C EXSR PAGSR C SETOF C* C SETON C MOVELCPY,3 C EXSR PAGSR C SETOF C* C Z-ADD0 C MOVE ' ' C EXSR BLKDET C ENDDET TAG C* C* End of Customer Invoice C* CL1 ITMCNT IFGT 18 CL1 MOVE 'OF ' CL1 MOVELCPY,1 CL1 ADD 1 CL1 EXSR PAGSR C* CL1 SETON CL1 MOVELCPY,2 CL1 EXSR PAGSR CL1 SETOF C* CL1 SETON CL1 MOVELCPY,3 CL1 EXSR PAGSR CL1 SETOF CL1 EXSR BLKDET CL1 ENDIF C* CL1 MOVE BARTOT CL1 Z-ADDTOTDUE

CUST# 32

Z-ADD0 PAGCNT MOVEL' ' PAGTYP CHAINSEEDCUST MOVEL' Same'STNAME SETOF Z-ADDZIP ZIPPN ENDIF

20 3 20

Get Cust Master Ship to Name Is Blank

30 90

* * Process invoice detail

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

ENDDET SELPRC

Item Processing 21

ENDDET ITMCNT EXTPRC EXTPRC QTY TOTDUE

72 40

Set up DS

ENDDET

38 lines on Page 1

ENDDET

48 lines on Page n

PAGTYP 3 PAGNAM 25 PAGCNT Print Cust Copy 51 PAGNAM 25 Packing List 51 52 PAGNAM 25 File Copy 52 ITMCNT PAGTYP

Reg or OF Page Type

No Room for PSEG OF page

PAGTYP PAGNAM 25 PAGCNT

Customer Copy 51 PAGNAM 25 Packing List 51 52 PAGNAM 25 File Copy 52 Blank DS

BARPRC 150 [email protected] 92

Load Totals

17700 17800 17900 18000 18100 18200 18300 18400 18500 18600 18700 18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 19500 19600 19700 19800 19900 20000 20100 20200 20300 20400 20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21800 21900 22000 22100 22200 22300 22400 22500 22600 22700 22800 22900 23000 23100 23200 23300 23400 23500 23600 23700 23800 23900 24000 24100 24200 24300 24400 24500 24600 24700 24800

CL1 MOVE NAME [email protected] 25 CL1 MOVE STREET [email protected] 25 CL1 MOVE CITY [email protected] 25 CL1 MOVE STATE [email protected] 2 CL1 MOVE ZIP [email protected] 9 C* CL1 EXSR OFFSR CL1 MOVE 'END' PAGTYP Last Page CL1 MOVELCPY,1 PAGNAM CL1 ADD 1 PAGCNT CL1 EXSR PAGSR Customer Copy C* CL1 SETON 51 CL1 MOVELCPY,2 PAGNAM CL1 EXSR PAGSR Packing List CL1 SETOF 51 C* CL1 SETON 52 CL1 MOVELCPY,3 PAGNAM CL1 EXSR PAGSR File Copy CL1 SETOF 52 C* C* Based on page number and page type, determines what overlay to C* use C* CSR PAGSR BEGSR C PAGTYP IFEQ 'OF ' C PAGCNT IFEQ 1 C MOVE 'INVFST 'OVRLAY 8 C WRITEINVTOP C ELSE C WRITEINVTP2 C MOVE 'INVMID 'OVRLAY C ENDIF C ENDIF C* C PAGTYP IFEQ 'END' C PAGCNT IFEQ 1 C MOVE 'INVALL 'OVRLAY 8 C WRITEINVTOP C ELSE C WRITEINVTP2 C MOVE 'INVLST 'OVRLAY C ENDIF C ENDIF C* C EXSR PRTDET Print details C WRITEPAGEOF Pg 1 of n Msg C 30 WRITEOFFER Write Offer C 30 WRITEPAGSEG Write Segment C PAGTYP IFEQ 'END' C WRITEINVBOT Invoice Totals C ENDIF C WRITEPRTOVL Print Overlay C WRITEENDPAG End Page C* C PAGNAM IFEQ CPY,1 C MOVE 'INVBAC 'OVRLAY 8 Back Overlay C WRITEPRTOVL C ENDIF C WRITEENDPAG C* CSR ENDP ENDSR C* C* Print invoice detail lines from data structure C* CSR PRTDET BEGSR C Z-ADD1 X 20 C 1 DO 48 X C X OCUR DETDS C ITEM# IFGT 0 C WRITEDETLIN

Dodatek B. Dodatkowe przykłady DDS

307

24900 25000 25100 25200 25300 25400 25500 25600 25700 25800 25900 26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26700 26800 26900 27000 27100 27200 27300 27400 27500 27600 27700 27800 27900 28000 28100 28200 28300 28400 28500 28600 28700 28800 28900 29000 29100 29200 29300 29400 29500 29600 29700 29800 29900 30000 30100 30200 30300 30400 30500 30600 30700 30800 30900 31000 31100 31200 31300 31400 31500 31600 31700 31800 31900 32000

308

C ENDIF C END CSR ENDSR C* C* Blank out data structure C* CSR BLKDET BEGSR C 1 DO 48 C X OCUR DETDS C MOVEL*BLANKS C MOVEL*BLANKS C Z-ADD0 C Z-ADD0 C Z-ADD0 C Z-ADD0 C END CSR ENDSR C* Set up Date CSR DATESR BEGSR C Z-ADDUDAY C UMONTH ADD 1 C PAYMO IFGT 12 C Z-ADD1 C UYEAR ADD 1 C ELSE C Z-ADDUYEAR C ENDIF C MOVE PAYDAA C Z-ADDPAYDAT CSR ENDSR * * Set up Offer at end of invoice * CSR OFFSR BEGSR C SLSSED IFGE 500 C Z-ADD1 C MOVE 'FLWRNB C SETON C GOTO WRTOFR C ENDIF C SLSFRT IFGE 500 C Z-ADD7 C MOVE 'STRWNB C SETON C GOTO WRTOFR C ENDIF C SLSSUP IFGE 500 C Z-ADD13 C MOVE 'TREENB C SETON C GOTO WRTOFR C ENDIF C SLSCHM IFGE 500 C Z-ADD19 C MOVE 'BETLNB C SETON C GOTO WRTOFR C ENDIF C* C GOTO ENDOFR C* C WRTOFR TAG C MOVE WDS,IX C ADD 1 C MOVE WDS,IX C ADD 1 C MOVE WDS,IX C ADD 1 C MOVE WDS,IX C ADD 1 C MOVE WDS,IX C ADD 1

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

X UOM ITMDES QTY ITEM# SELPRC EXTPRC

PAYDA PAYMO PAYMO PAYYR PAYYR PAYDAT [email protected]

IX 'PSEG

60 60

20 8

Seed 30

IX 'PSEG

Strawberry 30

IX 'PSEG

Tree 30

IX 'PSEG

Beetle 30

[email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX

24 24 24 24 24

Build Offer Text

32100 32200 32300 32400 32500 32600 32700 32800 32900 33000 33100 33200 33300 33400 33500 33600 33700 33800 33900 34000 34100 34200 34300 34400 34500 34600 34700 34800 34900 35000 35100 35200 35300 35400

C MOVE WDS,IX CSR ENDOFR ENDSR C* * ** WDS WORDS FOR OFFER Thank You ..... Because you have ordered over $500 of seeds this year, on your next seed order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of fruit this year, on your next fruit order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of trees this year, on your next tree order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of stuff this year, on your next stuff order you will receive a 10% discount.

[email protected] 24

** CPY Copy Name Customer Copy Packing List File Copy * * * *

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Kod źródłowy DDS programu INVNEW2 Kod źródłowy DDS dla INVNEW2 wygląda następująco: 5763PW1 V3R2M0 960917 SOURCE FILE . . . . . . .

SEU SOURCE LISTING 03/03/96 17:48:15 SAMPLER/QDDSSRCMEMBER . . . . . . . . . INVNEW2

1

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 A* INVNEW2 - Plik opisu wydruku DDS dla faktury firmy Super Sun Seeds 200 A* Przykład 2 (dodane funkcje kopiowania i dupleks) 300 A* 400 A* Printer File Create or Change Parameters: 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700

A* - Typ drukarki (Printer Device Type) (DEVTYPE) *AFPDS A* - Linia nadmiaru (Overflow Line) (OVRFLW) 64 A* - Drukowanie obustronne (Print on Both Sides) (DUPLEX), A* jeżeli używana jest drukarka z funkcją dupleks A* A* Nagłówek 1 strony A*- łącznie z kodem pocztowym A* A R INVTOP SKIPB(10) A ZIPPN 9S 12 BARCODE(POSTNET) A SPACEA(2) A NAME 25A 12 A STNAME 25A 48 A SPACEA(1) A STREET 25A 12 A STSTRT 25A 48 A SPACEA(1) A CITY 25A 12 A STCITY 25A 48 A SPACEA(1) A STATE 2A 12 A ZIP 9S 16 EDTWRD(' ') A STSTE 2A 48

*YES

Dodatek B. Dodatkowe przykłady DDS

309

310

2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400

A STZIP 9S 52 EDTWRD(' ') A SPACEA(3) A CUST# 6S 0 14 EDTCDE(Z) A INVC# 6S 0 32 EDTCDE(Z) A 49DATE EDTCDE(Y) A PAYDAT 6S 0 66EDTCDE(Y) A SPACEA(2) A SHPVIA 10A 14 A 34DATE EDTCDE(Y) A TERMS 10A 47 A SLSMAN 16A 64 A SPACEA(4) A* A* Nagłówek 2 strony A* A R INVTP2 SKIPB(10) A NAME 25A 12 A SPACEA(2) A CUST# 6S 0 14 EDTCDE(Z) A INVC# 6S 0 32 EDTCDE(Z) A 49DATE EDTCDE(Y) A PAYDAT 6S 0 66EDTCDE(Y) A SPACEA(4) A* A* Wiersze szczegółów A* A R DETLIN SPACEA(1) A QTY 4S 0 8 EDTCDE(Z) A UOM 2A 13 A ITEM# 8S 0 18 A ITMDES 25A 28 A N51 SELPRC 6S 2 58 EDTCDE(J) A N51 EXTPRC 7S 2 70 EDTCDE(J) A* A* Komunikat wielostronicowy A* A R PAGEOF A PAGCON 4A POSITION(10.7 7.3) A FNTCHRSET(C0H200A0 T1V10037) A PAGCNT 2S 0 POSITION(10.7 7.8) A FNTCHRSET(C0H200A0 T1V10037) A EDTCDE(Z) A PAGNAM 25A POSITION(10.7 3.8) A FNTCHRSET(C0H400B0 T1V10037) A* A* Sumy faktury A* - zawiera 2 wkładkę składającą się z 5 kodów paskowych A* A R INVBOT SKIPB(51) A N51 TOTDUE 9S 2 67 EDTWRD(' , , $0. -') A SPACEA(4) A 51 67 ' ' A SPACEA(4) A [email protected] 6S 0 25 EDTCDE(Y) A N51 [email protected] 9S 2 67 EDTWRD(' , , $0. -') A SPACEA(2) A 51 67 ' ' A SPACEA(2) A [email protected] 25A 12 A SPACEA(1) A [email protected] 25A 12 A BARPRC 15S 0 52BARCODE(INTERL2OF5 3) A SPACEA(1) A [email protected] 25A 12 A SPACEA(1) A [email protected] 2A 12 A [email protected] 9A 16

9500 9600 9700 9800

A* A* Druk oferty A* - Czcionka 92 jest 12-punktową Courier Italic A*

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500

A A A A A A A A A A A A A A A* A* A* A* A A A* A* A* A* A* A A

R OFFER

SKIPB(43) FONT(92)

12600 12700 12800 12900

A* A* Wymusza zakończenie strony A* A R ENDPAG

[email protected]

24A

36

[email protected]

24A

36

[email protected]

24A

36

[email protected]

24A

36

[email protected]

24A

36

[email protected]

24A

36

SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) SPACEA(1) Obrazy/Segmenty strony - zmienna nazwa segmentu strony z programu R PAGSEG PSEG

PAGSEG(&PSEG 7.0 2.6) 8A

P

Obrazy/Segmenty strony - zmienna nazwa nakładki z programu R PRTOVL OVRLAY

* * * *

K O N I E C

OVERLAY(&OVRLAY 0 0) 8A

P

K O D U

ENDPAGE Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Dynamiczne tworzenie faktur INVNEW3 firmy Super Sun Seeds Ta wersja faktury firmy Super Sun Seeds przedstawia dokument dynamiczny (zmienny). Posługuje się ona możliwościami dynamicznego pozycjonowania oferowanymi przez DDS. Faktura nie jest ograniczona strukturą elektronicznej nakładki, lecz jest dostosowywana do danych klienta. Rys. 181 na stronie 312 przedstawia przykład wydruku sporządzonego przez INVNEW3.

Dodatek B. Dodatkowe przykłady DDS

311

Rysunek 181. Przykładowa faktura INVNEW3

Chociaż wydruk wygląda podobnie jak poprzednio, podejście jest całkowicie odmienne. Nakładkami są tylko nagłówek faktury i jej dolną część (kupon płatności). Poniżej pokazano nakładkę nagłówka faktury (INVHEAD) dla strony 1.

Rysunek 182. Nakładka nagłówka faktury dla strony 1

Środkowa część faktury, gdzie znajdują się właściwe dane, jest tworzona na bieżąco. Ramy tabeli są rysowane pionowo wraz z każdą pozycją transakcji. Na zakończenie faktury lub strony tabela zawierająca dane faktury jest zamykana linią poziomą. Jeśli jest to koniec faktury, rysowana jest ramka z podsumowaniem.

312

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Program INVNEW3 jest bardzo podobny do INVNEW2, z wyjątkiem tego, że używa on zmodyfikowanych nakładek - INVHEAD, INVHEAD2, i INVPAY. Włącza on następujące zapisy do pliku opisu wydruku: DTGRID

Przedłuża linie pionowe o 0,167 cala (wypada wtedy 6 wierszy na cal) dla każdego wiersza szczegółowego. Rysuje linię poziomą w celu zamknięcia tabeli transakcji Rysuje ramkę podsumowania i drukuje sumy

CLOSE TOTAL

Kod źródłowy INVNEW3 w języku RPG Kod źródłowy INVNEW3 napisany w języku RPG: 5763PW1 V3R2M0

960917

SOURCE FILE . . . . . . .

SEU SOURCE LISTING SAMPLER/QRPGSRCMEMBER

03/03/96 17:47:38

. . . . . . . . .

1

INVNEW3

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 * INVNEW3 - Elektroniczna faktura firmy Super Sun Seeds 200 * Przykład 3 - zmienna faktura 300 * 400 * Jest to udoskonalenie programów INVNEW1 i INVNEW2 wzbogacone 500 * o następujące funkcje: 600 * 700 * 1. Wielokrotne kopie faktury ze wskazaniem przeznaczenia 800 * "Kopia Klienta", "Lista zawartości", "Kopia do archiwum" 900 * 2. Nakładka określająca warunki handlowe do wydrukowania na odwrocie 1000 * kopii Klienta. 1100 * 3. Kopia z listą zawartości pomija informacje o cenie. 1200 * 4. Faktura jest dokumentem zmiennym. Tylko nagłówek 1300 * faktury i kupon płatności są statycznymi nakładkami. 1400 * Główna część faktury jest tworzona dynamicznie przy użyciu komend dot. 1500 * linii. Format wydruku DTGRID przedłuża linie pionowe 1600 * w obszarze szczegółowych wierszy faktury. Format wydruku 1700 * CLOSE rysuje linie poziome, aby zamknąć tabelę. Format 1800 * TOTAL rysuje ramkę "Total Due" (suma należności). 1900 * 2000 * Program ten czyta plik transakcji (SEEDDETL), wczytuje informacje 2100 * ze zbioru głównego produktów (SEEDITEM) i zbioru głównego klientów (SEEDCUST), 2200 * a następnie drukuje faktury. 2300 * 2400 * W zależności od tego, czy jest to jedno-, czy wielostronicowa faktura 2500 * oraz czy pozostało na końcu miejsce, aby wydrukować 2600 * ofertę dla Klienta, używane są 2700 * następujące nakładki: 2800 * 2900 * INVHEAD Nagłówek faktury 1-stronicowej 3000 * INVHEAD2 Nagłówek kolejnej strony 3100 * INVPAY Kupon płatności na końcu 3200 * INVBAC Nakładka warunków handlowych na odwrocie strony 3300 * 3400 * Szczegółowe wiersze faktury są przetwarzane aż do zakończenia zamówienia Klienta 3500 * lub do końca strony (38 wierszy dla strony 1, 48 wierszy 3600 * dla stron kolejnych). Przy końcu zamówienia 3700 * sprawdza się, czy zawiera ono więcej niż 18 wierszy do drukowania 3800 * Jeśli tak, to na tej stronie nie będzie miejsca na 3900 * wydrukowanie oferty dla Klienta. W takim wypadku strona jest drukowana i 4000 * tworzona jest nowa strona końcowa, zawierająca ofertę i kupon płatności. 4100 * 4200 * Oferta jest komunikatem (wraz z odpowiadającym mu obrazem) zależnym 4300 * od informacji ze zbioru głównego klienta o wartości sprzedaży danego Klienta. 4400 * Na przykład obraz kwiatu będzie drukowany, jeżeli wartość sprzedaży nasion 4500 * przekroczy $500. 4600 * 4700 FSEEDDETLIP E K DISK 4800 FSEEDITEMIF E K DISK 4900 FSEEDCUSTIF E K DISK 5000 FINVNEW3 O E PRINTER 5100 * 5200 E WDS 1 40 24 Text for Offer

Dodatek B. Dodatkowe przykłady DDS

313

5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300

314

E

CPY 1 3 25 Text for Copy * IINVCDETL 01 I STNAME 32 I CUST# L1 ICUSTDATA 02 IITEMDATA 03 * * Struktura danych umożliwiająca przechowywanie do 48 wierszy szczegółow * IDETDS DS 48 I 1 40QTY I 5 6 UOM I 7 140ITEM# I 15 39 ITMDES I 40 452SELPRC I 46 522EXTPRC * * Suma całości i suma dla Klienta drukowana za pomocą kodu paskowego * IBARTOT DS I 1 60CUST# I 7 152TOTDUE * IPAYDAA DS I 1 20PAYMO I 3 40PAYDA I 5 60PAYYR * * Tylko pierwszy przebieg * C *IN90 IFEQ '0' C SETON 90 C EXSR DATESR C EXSR BLKDET C MOVEL'Page' PAGCON 4 C MOVEL'Total' TOTCON 9 C MOVE 'Due' TOTCON 9 C ENDIF * * Start of Customer * C C C C C C C C C C C

*INL1 CUST#

CUST# 32

IFEQ '1' ADD 31200 INVC# Z-ADD0 TOTDUE Z-ADD0 ITMCNT Z-ADD0 PAGCNT MOVEL' ' PAGTYP CHAINSEEDCUST MOVEL' SAME'STNAME Z-ADDZIP ZIPPN SETOF ENDIF

60 92 30 20 3

Invent Invoice# Reset Totals/Ctrs

20

Get Cust Master

90 30

* * Przetworzenie szczegółów faktury * C *IN01 CABNE'1' ENDDET C Z-ADD0 SELPRC C ITM1 CHAINSEEDITEM 21 C *IN21 CABEQ'1' ENDDET C* C ADD 1 ITMCNT C Z-ADD0 EXTPRC C QTY1 MULT SELPRC EXTPRC 72 C Z-ADDQTY1 QTY 40 C EXTPRC ADD TOTDUE TOTDUE C* C* Załadowanie pól szczegółów dotyczących przedmiotu do struktury danych C* C ITMCNT OCUR DETDS Set up DS C*

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

12400 12500 12600 12700 12800 12900 13000 13100 13200 13300 13400 13500 13600 13700 13800 13900 14000 14100 14200 14300 14400 14500 14600 14700 14800 14900 15000 15100 15200 15300 15400 15500 15600 15700 15800 15900 16000 16100 16200 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16900 17000 17100 17200 17300 17400 17500 17600 17700 17800 17900 18000 18100 18200 18300 18400 18500 18600 18700 18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 19500

C* Sprawdzenie końca strony C* C PAGCNT IFEQ 0 C ITMCNT CABLT39 C ELSE C ITMCNT CABLT48 C ENDIF C* C* Jeśli to koniec strony, drukuj C* C MOVEL'OF ' C MOVELCPY,1 C ADD 1 C EXSR PAGSR C* C SETON C MOVELCPY,2 C EXSR PAGSR C SETOF C* C SETON C MOVELCPY,3 C EXSR PAGSR C SETOF C* C Z-ADD0 C MOVE ' ' C EXSR BLKDET C ENDDET TAG C* C* Koniec faktury Klienta C* CL1 ITMCNT IFGT 18 CL1 MOVE 'OF ' CL1 MOVELCPY,1 CL1 ADD 1 CL1 EXSR PAGSR C* CL1 SETON CL1 MOVELCPY,2 CL1 EXSR PAGSR CL1 SETOF C* CL1 SETON CL1 MOVELCPY,3 CL1 EXSR PAGSR CL1 SETOF C* CL1 EXSR BLKDET CL1 ENDIF C* C* Ustaw pola kuponu płatności C* CL1 MOVE BARTOT CL1 Z-ADDTOTDUE CL1 MOVE NAME CL1 MOVE STREET CL1 MOVE CITY CL1 MOVE STATE CL1 MOVE ZIP C* CL1 EXSR OFFSR CL1 MOVE 'END' CL1 MOVELCPY,1 CL1 ADD 1 CL1 EXSR PAGSR C* CL1 SETON CL1 MOVELCPY,2 CL1 EXSR PAGSR CL1 SETOF C*

ENDDET

35 lines on P1

ENDDET

48 lines on Pn

PAGTYP 3 PAGNAM 25 PAGCNT Print Cust Copy 51 PAGNAM 25 Packing List 51 52 PAGNAM 25 File Copy 52 ITMCNT PAGTYP

Reg or OF Page

No Room for PSEG OF page

PAGTYP PAGNAM 25 PAGCNT

Customer Copy 51 PAGNAM 25 Packing List 51 52 PAGNAM 25 File Copy 52 Blank DS

BARPRC [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

150 92 25 25 25 2 9

PAGTYP PAGNAM PAGCNT

Last Page

Customer Copy 51 PAGNAM Packing List 51

Dodatek B. Dodatkowe przykłady DDS

315

316

19600 19700 19800 19900 20000 20100 20200 20300 20400 20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21800 21900 22000 22100 22200 22300 22400 22500 22600 22700 22800 22900 23000 23100 23200 23300 23400 23500 23600 23700 23800 23900 24000 24100

CL1 SETON 52 CL1 MOVELCPY,3 PAGNAM CL1 EXSR PAGSR File Copy CL1 SETOF 52 C* C* W oparciu o numer i typ strony program określa, jakiego typu nakładki należy C* użyć C* CSR PAGSR BEGSR C PAGTYP IFEQ 'OF ' C PAGCNT IFEQ 1 C MOVE 'INVHEAD 'OVRLAY 8 Full Header C WRITEINVTOP C ELSE C WRITEINVTP2 C MOVE 'INVHEAD2'OVRLAY Abbrev. Header C ENDIF C ENDIF C* C PAGTYP IFEQ 'END' C PAGCNT IFEQ 1 C MOVE 'INVHEAD 'OVRLAY 8 Full Header C WRITEINVTOP C ELSE C WRITEINVTP2 C MOVE 'INVHEAD2'OVRLAY Abbrev. Header C ENDIF C ENDIF C* C EXSR PRTDET Print details C WRITEDTGRID Extend grid C ADD .167 DWN .167 inch down C WRITECLOSE Close grid C WRITEPAGEOF Pg 1 of n Msg C 30 WRITEOFFER Write Offer C 30 WRITEPAGSEG Write Segment C WRITEPRTOVL Print Overlay C* C PAGTYP IFEQ 'END' C WRITEINVBOT Invoice Totals C MOVE 'INVPAY 'OVRLAY 8 C WRITEPRTOVL Print Overlay C DWN ADD .5 DWN2 Offset - Total C DWN ADD .35 DWN3 Box C WRITETOTAL C ENDIF

24200 24300 24400 24500 24600 24700 24800 24900 25000 25100 25200 25300 25400 25500 25600 25700 25800 25900 26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600

C* C WRITEENDPAG C* C PAGNAM IFEQ CPY,1 C MOVE 'INVBAC 'OVRLAY 8 C WRITEPRTOVL C ENDIF C WRITEENDPAG C* CSR ENDP ENDSR C* C* Drukowanie szczegółów faktury ze struktury danych C* CSR PRTDET BEGSR C PAGCNT IFEQ 1 C Z-ADD3.75 DWN 53 C ELSE C Z-ADD2.42 DWN C ENDIF C* C Z-ADD1 X 20 C 1 DO 48 X C X OCUR DETDS C ITEM# IFGT 0 C WRITEDETLIN

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

End Page

Back Overlay

Offset for grid Offset for grid

26700 26800 26900 27000 27100 27200 27300 27400 27500 27600 27700 27800 27900 28000 28100 28200 28300 28400 28500 28600 28700 28800 28900 29000 29100 29200 29300 29400 29500 29600 29700 29800 29900 30000 30100 30200 30300 30400 30500 30600 30700 30800 30900 31000 31100 31200 31300 31400 31500 31600 31700 31800 31900 32000 32100 32200 32300 32400 32500 32600 32700 32800 32900 33000 33100 33200 33300 33400 33500 33600 33700 33800

C WRITEDTGRID C ADD .167 C ENDIF C END CSR ENDSR C* C* Wyczyszczenie struktury danych C* CSR BLKDET BEGSR C 1 DO 48 C X OCUR DETDS C MOVEL*BLANKS C MOVEL*BLANKS C Z-ADD0 C Z-ADD0 C Z-ADD0 C Z-ADD0 C END CSR ENDSR C* Ustalenie daty CSR DATESR BEGSR C Z-ADDUDAY C UMONTH ADD 1 C PAYMO IFGT 12 C Z-ADD1 C UYEAR ADD 1 C ELSE C Z-ADDUYEAR C ENDIF C MOVE PAYDAA C Z-ADDPAYDAT CSR ENDSR * Ustalenie oferty i końca faktury CSR OFFSR BEGSR C SLSSED IFGE 500 C Z-ADD1 C MOVE 'FLWRNB C SETON C GOTO WRTOFR C ENDIF C SLSFRT IFGE 500 C Z-ADD7 C MOVE 'STRWNB C SETON C GOTO WRTOFR C ENDIF C SLSSUP IFGE 500 C Z-ADD13 C MOVE 'TREENB C SETON C GOTO WRTOFR C ENDIF C SLSCHM IFGE 500 C Z-ADD19 C MOVE 'BETLNB C SETON C GOTO WRTOFR C ENDIF C* C GOTO ENDOFR C* C WRTOFR TAG C MOVE WDS,IX C ADD 1 C MOVE WDS,IX C ADD 1 C MOVE WDS,IX C ADD 1 C MOVE WDS,IX C ADD 1 C MOVE WDS,IX C ADD 1

DWN

X UOM ITMDES QTY ITEM# SELPRC EXTPRC

PAYDA PAYMO PAYMO PAYYR PAYYR PAYDAT [email protected]

IX 'PSEG

60 60

20 8

Seed 30

IX 'PSEG

Strawberry 30

IX 'PSEG

Tree 30

IX 'PSEG

Beetle 30

[email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX [email protected] IX

24

Build Offer Text

24 24 24 24

Dodatek B. Dodatkowe przykłady DDS

317

33900 34000 34100 34200 34300 34400 34500 34600 34700 34800 34900 35000 35100 35200 35300 35400 35500 35600 35700 35800 35900 36000 36100 36200 36300 36400 36500 36600 36700 36800 36900 37000 37100 37200

C MOVE WDS,IX CSR ENDOFR ENDSR C* * ** WDS WORDS FOR OFFER Thank You ..... Because you have ordered over $500 of seeds this year, on your next seed order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of fruit this year, on your next fruit order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of trees this year, on your next tree order you will receive a 10% discount. Thank You ..... Because you have ordered over $500 of stuff this year, on your next stuff order you will receive a 10% discount.

[email protected] 24

** CPY Copy Name Customer Copy Packing List File Copy * * * *

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Kod źródłowy DDS programu INVNEW3 W kodzie źródłowym DDS programu INVNEW3 używanych jest kilka zmiennych (&DWN, &DWN2 i &DWN3) w celu określenia odstępów między wierszami w formatach DTGRID, CLOSE, i TOTAL. Poniżej przedstawiono kod źródłowy DDS pliku opisu wydruku INVNEW3: 5763PW1 V3R2M0 960917 SOURCE FILE . . . . . . .

SEU SOURCE LISTING 03/03/96 17:48:16 SAMPLER/QDDSSRCMEMBER . . . . . . . . . INVNEW3

1

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 A* INVNEW3 - Plik opisu wydruku DDS dla faktury firmy Super Sun Seeds 200 A* Przykład 3 (zmienna siatka) 300 A* 400 A* Printer File Create or Change Parameters: 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

318

A* - Typ drukarki (Printer Device Type) (DEVTYPE) *AFPDS A* - Linia nadmiaru (Overflow Line) (OVRFLW) 64 A* - Drukowanie obustronne (Print on Both Sides) (DUPLEX), A* jeżeli używana jest drukarka z funkcją dupleks A* A* Nagłówek 1 strony A*- łącznie z kodem pocztowym A* A R INVTOP SKIPB(10) A ZIPPN 9S 12 BARCODE(POSTNET) A SPACEA(2) A NAME 25A 12 A STNAME 25A 48 A SPACEA(1) A STREET 25A 12 A STSTRT 25A 48 A SPACEA(1)

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

*YES

2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300

A CITY A STCITY A A STATE A ZIP A STSTE A STZIP A A CUST# A INVC# A A PAYDAT A A SHPVIA A A TERMS A SLSMAN A A* A* Nagłówek 2 strony A* A R INVTP2 A NAME A A CUST# A INVC# A A PAYDAT A A* A* Wiersze szczegółów A* A R DETLIN A QTY A UOM A ITEM# A ITMDES A N51 SELPRC A N51 EXTPRC A* A* Zmienna siatka A* A R DTGRID A A A A A A A A DWN A* A* Zamknij siatkę A* A R CLOSE A A DWN A* A* Całkowita ramka A* A R TOTAL A A A A TOTCON A A N51 TOTDUE A A DWN A DWN2 A DWN3 A*

25A 25A

12 48

2A 9S 2A 9S 6S 0 6S 0 6S 0 10A 10A 16A

SPACEA(1) 12 16 EDTWRD(' 48 52 EDTWRD(' SPACEA(3) 14 EDTCDE(Z) 32 EDTCDE(Z) 49DATE EDTCDE(Y) 66EDTCDE(Y) SPACEA(2) 14 34DATE EDTCDE(Y) 47 64 SPACEA(4)

') ')

SKIPB(10) 25A

12

6S 0 6S 0 6S 0

4S 2A 8S 25A 6S 7S

0 0 2 2

SPACEA(2) 14 EDTCDE(Z) 32 EDTCDE(Z) 49DATE EDTCDE(Y) 66EDTCDE(Y) SPACEA(4)

SPACEA(1) 8 EDTCDE(Z) 13 18 28 58 EDTCDE(J) 70 EDTCDE(J)

LINE(&DWN LINE(&DWN LINE(&DWN LINE(&DWN LINE(&DWN LINE(&DWN LINE(&DWN

.55 0.167 1.15 0.167 1.55 0.167 2.55 0.167 5.65 0.167 6.55 0.167 7.94 0.167

*VRT *VRT *VRT *VRT *VRT *VRT *VRT

*NARROW) *NARROW) *NARROW) *NARROW) *NARROW) *NARROW) *NARROW)

5S 3P

LINE(&DWN .55 7.40 *HRZ *NARROW) 5S 3P

9A 9S 2

LINE(&DWN 6.55 0.5 *VRT *NARROW ) LINE(&DWN 7.93 0.5 *VRT *NARROW ) LINE(&DWN2 6.55 1.4 *HRZ *NARROW ) POSITION(&DWN3 5.1) FNTCHRSET(C0H200A0 T1V10037) EDTWRD(' , , $0. -') POSITION(&DWN3 6.5)

5S 3P 5S 3P 5S 3P

Dodatek B. Dodatkowe przykłady DDS

319

9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500 12600 12700 12800 12900 13000 13100 13200 13300 13400 13500 13600 13700 13800 13900 14000 14100 14200 14300 14400 14500 14600 14700 14800 14900 15000 15100 15200 15300 15400 15500

A* Komunikat wielostronicowy A* A R PAGEOF A PAGCON 4A POSITION(10.7 7.3) A FNTCHRSET(C0H200A0 T1V10037) A PAGCNT 2S 0 POSITION(10.7 7.8) A FNTCHRSET(C0H200A0 T1V10037) A EDTCDE(Z) A PAGNAM 25A POSITION(10.7 3.8) A FNTCHRSET(C0H400B0 T1V10037) A* A* Sumy faktury A* - zawiera 2 wkładkę składającą się z 5 kodów paskowych A* A R INVBOT SKIPB(55) A [email protected] 6S 0 25 EDTCDE(Y) A N51 [email protected] 9S 2 67 EDTWRD(' , , $0. -') A SPACEA(2) A 51 67 ' ' A SPACEA(2) A [email protected] 25A 12 A SPACEA(1) A [email protected] 25A 12 A BARPRC 15S 0 52BARCODE(INTERL2OF5 3) A SPACEA(1) A [email protected] 25A 12 A SPACEA(1) A [email protected] 2A 12 A [email protected] 9A 16 A* A* Druk oferty A* - Czcionka 92 jest 12-punktową Courier Italic A* A R OFFER SKIPB(43) A FONT(92) A [email protected] 24A 36 A SPACEA(1) A [email protected] 24A 36 A SPACEA(1) A [email protected] 24A 36 A SPACEA(1) A [email protected] 24A 36 A SPACEA(1) A [email protected] 24A 36 A SPACEA(1) A [email protected] 24A 36 A SPACEA(1) A* A* Obrazy/Segmenty strony A* - zmienna nazwa segmentu strony z programu A* A R PAGSEG PAGSEG(&PSEG 7.0 2.6) A PSEG 8A P A* A* A* Obrazy/Segmenty strony A* - zmienna nazwa nakładki z programu A* A R PRTOVL OVERLAY(&OVRLAY 0 0) A OVRLAY 8A P A* A R ENDPAG ENDPAGE * * * *

320

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Dodatek C. Konfigurowanie przeglądarki Client Access/400 na potrzeby przeglądania zasobów AFP Client Access/400 jest używany do przeglądania wydruków systemu AS/400 na ekranach komputerów osobistych (PC). Pozwala to zobaczyć, jak wyglądają wydruki przed rozpoczęciem ich drukowania. Przeglądarka, która jest dostarczana z Client Access/400 Dostosowanym do Trybu Mod3 Windows 95/NT (Client Access/400 Optimized for Windows 95/NT Mod3) może przeglądać automatycznie zasoby AFP (nakładki i segmenty stron). Jednakże przeglądarki dostarczane z wcześniejszą wersją Optimized Client, jak również wersje dla Windows 3.1 i OS/2, wymagają ręcznego skopiowania zasobów AFP (nakładek, segmentów stron) do wspólnych folderów lub na twardy dysk komputera PC, aby mogły być przeglądane za pomocą Client Access/400. Zanim będziesz mógł użyć przeglądarki Client Access/400 do wyświetlania wydruków, łącznie z zawartymi w nich zasobami AFP, wykonaj następującą procedurę ustawiania przeglądarki: 1. Zmodyfikuj plik inicjujący przeglądarki Client Access/400 w celu określenia, który komputer PC lub wspólny katalog folderów zawiera żądane zasoby AFP; zakładamy, że zasoby przechowywane są we wspólnym folderze. a. W systemie AS/400 utwórz folder, gdzie przechowywane będą zasoby. W wierszu komend AS/400 wpisz CRTFLR i naciśnij Enter. Wpisz, co następuje: FOLDER Zasób (nazwa foldera) INFOLDER *NONE TEXT DESC. ‘Folder zasobów AFP dla przeglądarki’ b. Na pulpicie Windows dwa razy kliknij ikonę MS-DOS prompt w oknie głównym (Main). c. Będąc w katalogu C:\WINDOWS, wpisz CD\CAWIN i naciśnij Enter, aby wejść do katalogu Client Access/400 for Windows. d. Będąc w katalogu C:\CAWIN, wpisz E EHNSPORT.INI lub CWBSPORT.INI i naciśnij Enter, aby włączyć edytor, który pozwala na zmianę pliku inicjującego przeglądarki Client Access/400. e. Zmieniaj strony (Page down) w pliku inicjującym przeglądarki Client Access/400 do momentu, kiedy znajdziesz sekcję Preferences. Na końcu sekcji Preferences dodaj następujące zapisy (można dodawać wiersze, ustawiając kursor przed pozycją, gdzie chcesz dodać wiersz, a następnie naciskając Enter): ResourceDataPath=I:\QDLS\RESOURCE ExportExt=*.OLY PageSegExt=*.PSG gdzie RESOURCE (zasobem) jest folder, który został wcześniej zdefiniowany. f. Sprawdź ustawienie wielkości papieru (PaperSize setting) w sekcji SFLVIEW w pliku inicjującym przeglądarki Client Access/400. Jeżeli wartość ta jest różna od 0, zmień ją na 0. Ustawienie tej wartości na 0  Copyright IBM Corp. 1996, 1999

321

sprawi, że wydruki zostaną wyświetlone w formacie stron listowych (8,5x11). g. W celu zapisania zaktualizowanego pliku EHNSPORT.INI naciśnij F4 i wyjdź z edytora. 2. Skopiuj wszystkie niezbędne zasoby AFP do wspólnego folderu (opisanego wcześniej). Jeżeli zasoby AFP zostały utworzone przy użyciu pakietu dla PC lub IBM AFP Printer Driver for Windows, wtedy prawdopodobnie posiadasz już ich kopię w komputerze PC lub we wspólnym folderze. Jeśli tak jest, musisz jedynie zadbać, aby w pliku inicjującym Client Access/400, EHNSPORT.INI lub CWBSPORT.INI, Resource Data Path (ścieżka danych zasobów) była ustawiona na katalog, który zawiera zasoby. Zostało to opisane wcześniej jako pierwszy krok. Jeżeli zasoby AFP zostały utworzone w systemie AS/400 przy użyciu Advanced Function Printing Utilities for AS/400 lub zostały dostarczone jako obiekty *OVL lub *PAGSEG (przez dostawcę aplikacji), dla każdego zasobu wykonaj dwie czynności: a. Wykonaj konwersję zasobów na podzbiór zbioru fizycznego. Usunie to z zasobu kod obiektów specyficzny dla systemu AS/400, umożliwiając przeglądanie zasobu na komputerze PC. Czynność ta jest czasem nazywana “deobiektyzacją.” Uwaga: Krok ten wymaga użycia Advanced Function Printing Utilities for AS/400. b. Skopiuj “deobiektowany” zasób do wspólnego folderu, który może być dostępny z komputera PC. Dla zasobów AS/400 *OVL lub *PAGSEG użyj następującej procedury: a. Skopiuj segmenty strony do pliku, który może być używany przez komputer PC. Mając zainstalowany Advanced Function Printing Utilities for AS/400, możesz kopiować nakładki do wspólnie używanego foldera w następujący sposób: 1) Kliknij na okno AS/400, aby je uaktywnić. 2) Jeśli Advanced Function Printing Utilities for AS/400 nie jest aktywny, uruchom go, wpisując komendę STRAFPU i naciskając Enter. 3) Wybierz opcję 23, aby pracować z segmentami strony (Work with Page Segments). 4) Wybierz opcję 9, aby dokonać konwersji do zbioru (Convert to File) (możesz także użyć komendy CVTPAGSPFM).

322

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

‡

—

Konwersja Segmentu Strony na PFM (CVTPAGSPFM) (Convert Page Segment to PFM) Wpisz i naciśnij Enter. Segment strony Biblioteka . Format danych. Do zbioru. . . Biblioteka .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. PAGSEG . . DTAFMT . FILE .

> PSEGNAME > MYLIB > *CONTINUOUS > psegtemp mylib

Do podzbioru . Opis tekstowy Zastąp . . . . Utwórz zbiór . Opis tekstowy.

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

*PAGSEG *PSGTXT > *YES > *YES *BLANK

MBR TEXT REPLACE CRTFILE FILETEXT

Koniec

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 183. Ekran Konwersja Segmentu Strony

b. Skopiuj ten plik do dokumentu komputera PC we wspólnym folderze. 1) W wierszu komend AS/400 wpisz CPYTOPCD i naciśnij Enter.

‡

—

Kopiowanie do Dokumentu PC (CPYTOPCD) (Copy To PC Document) Wpisz i naciśnij Enter. Ze zbioru. . . . . . . . . . . . FROMFILE Biblioteka . . . . . . . . . .

Do foldera . . . . Z podzbioru . . . Do dokumentu . . . Wymiana dokumentu Tablica konwersji Biblioteka . . . Format danych PC .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

> psegtemp mylib

TOFLR FROMMBR TODOC REPLACE TRNTBL

resource *FIRST psegname.psg *yes *none

TRNFMT

*notext Koniec

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F13=Jak używać tego ekranu

F10=Dodatkowe parametry F24=Inne klawisze

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 184. Ekran Kopiowanie do Dokumentu PC

c. Skopiuj nakładki do pliku, który może być używany przez komputer PC. Mając zainstalowany Advanced Function Printing Utilities for AS/400,

Dodatek C. Konfigurowanie przeglądarki Client Access/400 na potrzeby przeglądania zasobów AFP

323

możesz kopiować nakładki do wspólnie używanego foldera w następujący sposób: 1) Kliknij na okno AS/400, aby je uaktywnić. 2) Jeśli Advanced Function Printing Utilities for AS/400 nie jest aktywny, uruchom go, wpisując komendę STRAFPU i naciskając Enter. 3) Wybierz opcję 22, aby pracować z nakładkami (Work with Overlays). 4) Wybierz opcję 9, aby dokonać konwersji do zbioru (Convert to File) (możesz także użyć komendy CVTOVLPFM).

‡

—

Konwersja Nakładki na PFM (CVTOVLPFM) (Convert Overlay to PFM) Wpisz i naciśnij Enter. Nakładka . . . . . . . . . . . . OVL Biblioteka . . . . . . . . . .

ovlname mylib

Format danych . . . . . . . . . DTAFMT Do zbioru. . . . . . . . . . . . FILE Biblioteka . . . . . . . . . .

*continuous ovltemp mylib

Do podzbioru . Opis tekstowy Zastąp . . . . Utwórz zbiór .

*OVL *OVLTXT *yes *yes

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

MBR TEXT REPLACE CRTFILE

Koniec

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

Rysunek 185. Ekran Konwersja Nakładki na PFM

d. Skopiuj ten zbiór do dokumentu komputera PC we wspólnym folderze. 1) W wierszu komend AS/400 wpisz CPYTOPCD i naciśnij Enter.

324

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

˜

‡

—

Kopiowanie do Dokumentu PC (CPYTOPCD) (Copy To PC Document) Wpisz i naciśnij Enter. Ze zbioru. . . . . Biblioteka . . . Do foldera . . . . Z podzbioru . . . Do dokumentu . . . Zastąp dokument . Tablica konwersji. Biblioteka . . . Format danych PC

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

FROMFILE TOFLR FROMMBR TODOC REPLACE TRNTBL

> ovltemp > MYLIB > RESOURCE *FIRST > ovlname.oly > *YES > *NONE

TRNFMT

> *NOTEXT Koniec

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F13=Jak używać tego ekranu

F10=Dodatkowe parametry F24=Inne klawisze

F12=Rezygnacja

˜

Rysunek 186. Ekran Kopiowanie do Dokumentu PC

Dodatek C. Konfigurowanie przeglądarki Client Access/400 na potrzeby przeglądania zasobów AFP

325

326

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek D. Definicje stron dostępne w PSF/400 Dodatek ten opisuje definicje stron dostarczane z PSF/400. Definicje stron dostępne są dla różnych formatów papieru używanych przez drukarki obsługiwane przez PSF/400. Informacje o formatach papieru, których używa dana drukarka, podane są w jej dokumentacji.

Definicje stron dla drukarek igłowych IPDS Do drukarek igłowych IPDS należą: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

4224, 4230, 4234, 4247, 6400 (wszystkie modele), 6408, 6412.

Definicje stron dla drukarek igłowych IPDS służą do formatowania najczęściej występujących formatów papieru. Definicje te są przeznaczone do drukowania na papierze ciągłym. Nie są one przeznaczone do drukowania na drukarkach 4224, 4320 ani 4247 na osobnych arkuszach lub przy użyciu funkcji dokument na zamówienie (document-on-demand). Drukarki igłowe IPDS obsługują różne czcionki, w zależności od ustalonego dla drukarki poziomu jakości druku. Należy się zatem upewnić, wybierając rodzaj czcionki, czy jest ona obsługiwana na poziomie jakości ustawionym dla drukarki. Advanced Function Presentation: Printer Information zawiera więcej informacji na ten temat. Każda z tych definicji stron przypisuje znak karetki do pierwszego wiersza na stronie. Tab. 9 przedstawia definicje strony dla papieru ciągłego o wymiarach 12 × 8,5 cala. Tabela 9. Definicje stron dla papieru ciągłego 12 na 8,5 cala Nazwa definicji strony

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1J04964

10,67 × 8,17

49 dla 6 lpi

30/0

GT10

W poprzek

Pozioma

P1J06484

10,67 × 8,17

64 dla 8,01 lpi

30/0

GT12

W poprzek

Pozioma

Tab. 10 na stronie 328 przedstawia definicje strony dla papieru ciągłego o wymiarach 9,5 × 11 cali.

3

Pozycje w dół i w poprzek pokazane są w jednostkach logicznych (240 jednostek logicznch na cal). Na przykład 24 jednostki logiczne odpowiadają 0,10 cala. Miary określone w jednostkach logicznych są takie same dla wszystkich drukarek obsługiwanych przez PSF/400, bez względu na rozdzielczość drukarki.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

327

Tabela 10. Definicje stron dla papieru ciągłego 9,5 na 11 cali Nazwa definicji strony

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1A06462 P1A08584

8,17 × 10,67

64 dla 6 lpi

30/0

GT10

W poprzek

Pionowa

8,17 × 10,67

85 dla 8,01 lpi

30/0

GT12

W poprzek

Pionowa

Tab. 11 przedstawia definicje strony dla papieru ciągłego o wymiarach 14,88 × 11 cali. Szerokość obszaru druku w tych definicjach stron wynosi dla drukarek 4224, 4230, 4234 i 6412 13,2 cala, a dla drukarki 6408 i wszystkich modeli 6400 - 13,8 cala. Gdy drukuje się rekordy o długości wiersza 13,2 cala (na przykład 132-bajtowy rekord drukowany czcionką GT10), trzeba używać definicji formularza, która ustawia stronę na lewy margines. Tabela 11. Definicje stron dla papieru ciągłego 14,88 na 11 cali Nazwa definicji strony

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1L06464

13,2 × 10,67

64 dla 6 lpi

30/0

GT10

W poprzek

Pozioma

P1L08584

13,2 × 10,67

85 dla 8,01 lpi

30/0

GT12

W poprzek

Pozioma

Definicje strony dla drukarek PCL4 i PPDS Definicje stron dla drukarek PCL4 i PPDS, zamieszczone w tabelach, służą do formatowania powszechnie występujących formatów papieru. Definicje te muszą być używane wraz z definicjami formatu dla drukarek PCL4 i PPDS. W celu uzyskania informacji o formatach papieru, których używa Twoja drukarka, zajrzyj do dotyczących jej publikacji. Każda z tych definicji strony przypisuje znak kontrolny karetki pozycji na górnej krawędzi następnej strony. Poniższa tabela prezentuje definicje strony dla kartek formatu A4 (8,27 x 11,69 cala). Tabela 12. Definicje strony dla papieru formatu A4

Nazwa

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1Q09182

7,77 × 11,29

91 dla 8,2 lpi

25/0

GT12

W poprzek

Pionowa

P1X04863

10,60 × 7,77

48 dla 6,1 lpi

30/0

GT10

W dół

Pozioma

P1X06483

10,60 × 7,77

64 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W dół

Pozioma

P1X06683

10,60 × 7,77

66 dla 8,5 lpi

24/2244

GT15

W dół

Pozioma

Poniższa tabela prezentuje definicje strony dla kartek formatu B4 (10,12 x 14,33 cala).

328

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Tabela 13. Definicja strony dla kartek formatu B4

Nazwa

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1T08362 P1T11382

9,62 × 13,93

83 dla 6 lpi

30/0

GT10

W poprzek

Pionowa

9,62 × 13,93

113 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W poprzek

Pionowa

P1T05963

13,93 × 9,62

59 dla 6,1 lpi

30/0

GT10

W dół

Pozioma

P1T07983

13,93 × 9,62

79 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W dół

Pozioma

Poniższa tabela prezentuje definicje strony dla papieru listowego (8,5 x 11 cala). Tabela 14. Definicja strony dla papieru listowego

Nazwa

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1P06362 P1P08682

8,00 × 10,60

63 dla 6 lpi

30/0

GT10

W poprzek

Pionowa

8,00 × 10,60

86 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W poprzek

Pionowa

P1X04763

10,60 × 7,77

47 dla 6,1 lpi

30/0

GT10

W dół

Pozioma

P1X06483

10,60 × 7,77

64 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W dół

Pozioma

P1X06683

10,60 × 7,77

66 dla 8,5 lpi

24/2244

GT15

W dół

Pozioma

Poniższa tabela prezentuje definicje strony dla kartek formatu legal (8,5 x 14 cala). Tabela 15. Definicje strony dla kartek formatu legal

Nazwa

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1R08162

8,00 × 13,60

81 dla 6 lpi

30/0

GT10

W poprzek

Pionowa

P1R11082

8,00 × 13,60

110 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W poprzek

Pionowa

P1R04763

13,60 × 8,00

47 dla 6 lpi

30/0

GT10

W dół

Pozioma

P1R06683

13,60 × 8,00

66 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W dół

Pozioma

Definicje strony dla wszystkich pozostałych drukarek obsługiwanych przez PSF/400 Tab. 16 na stronie 330 przedstawia definicje strony dostarczane wraz z PSF/400, służące do obsługi wszystkich drukarek poza drukarkami igłowymi IPDS oraz drukarkami PCL4 i PPDS. Aby umożliwić wymianę dokumentów pomiędzy różnymi rodzajami drukarek, PSF/400 udostępnia wspólne definicje strony dla drukarek innych niż trzy wyżej wymienione.

4

Obszar dostępny do druku dla użytkownika wynosi 9,67 x 7,77 z powodu przesunięcia jednostki logicznej 224 w kolumnie pozycja w dół/pozycja w poprzek. Dodatek D. Definicje stron dostępne w PSF/400

329

PSF/400 udostępnia definicje strony służące do formatowania powszechnie używanych kartek i papieru ciągłego. Zamieszczone dalej tabele przedstawiają definicje strony dla każdego z formatów papieru. W celu uzyskania informacji o formatach papieru, których używa Twoja drukarka, zajrzyj do dotyczących jej publikacji. Każda z tych definicji strony przypisuje znak kontrolny karetki pozycji na górnej krawędzi następnej strony. Poniższa tabela przedstawia definicję strony dla kartek formatu A4 (8,27 x 11,69 cala). Tabela 16. Definicje strony dla papieru formatu A4 Nazwa definicji strony

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1C09182

7,94 × 11,36

91 dla 8,2 lpi

25/0

GT12

W poprzek

Pionowa

P1V04863

10,67 × 7,94

48 dla 6,1 lpi

30/0

GT10

W dół

Pozioma

P1V06483

10,67 × 7,94

64 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W dół

Pozioma

P1V06683

10,67 × 7,94

66 dla 8,5 lpi

24/2245

GT15

W dół

Pozioma

Tab. 17 prezentuje definicje strony dla kartek formatu B4 o szerokości 10,12 cala i długości 14,33 cala. Tabela 17. Definicja strony dla kartek formatu B4 Nazwa definicji strony

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1D08462

9,79 × 14

84 dla 6 lpi

30/0

GT10

W poprzek

Pionowa

P1D11382

9,79 × 14

113 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W poprzek

Pionowa

P1D06063

14 × 9,79

60 dla 6,1 lpi

30/0

GT10

W dół

Pozioma

P1D08083

14 × 9,79

80 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W dół

Pozioma

Tab. 18 na stronie 331 prezentuje definicje strony dla każdego z następujących formatów papieru: ¹ papier listowy: 8,5 x 11 cali, ¹ papier ciągły: 12 x 8,5 cala, ¹ papier ciągły: 9,5 x 11 cali.

5

Obszar dostępny do druku dla użytkownika wynosi 9,74 × 7,94 z powodu przesunięcia jednostki logicznej 224 w kolumnie pozycja w dół/pozycja w poprzek.

330

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Tabela 18. Definicje strony dla papieru listowego i ciągłego o wymiarach 12 x 8,5 cala lub 9,5 x 11 cali Nazwa definicji strony

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1A06462 P1A08682

8,17 × 10,67

64 dla 6 lpi

30/0

GT10

W poprzek

Pionowa

8,17 × 10,67

86 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W poprzek

Pionowa

P1V04863

10,67 × 7,94

48 dla 6,1 lpi

30/0

GT10

W dół

Pozioma

P1V06483

10,67 × 7,94

64 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W dół

Pozioma

P1V06683

10,67 × 7,94

66 dla 8,5 lpi

24/2245

GT15

W dół

Pozioma

Tab. 19 przedstawia definicje strony dla każdego z obu poniższych formatów papieru: ¹ kartka formatu (8,5 x 14 cali), ¹ papier ciągły: (14,88 x 11 cali ). Tabela 19. Definicje strony dla papieru legal i papieru ciągłego 14,88 x 11 cali Nazwa definicji strony

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

P1B08262

8,17 × 13,67

82 dla 6 lpi

30/0

GT10

W poprzek

Pionowa

P1B11082

8,17 × 13,67

110 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W poprzek

Pionowa

P1B04963

13,67 × 8,17

49 dla 6 lpi

30/0

GT10

W dół

Pozioma

P1B06683

13,67 × 8,17

66 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W dół

Pozioma

Tab. 20 prezentuje definicje strony dla drukowania kilku stron na arkuszu dla każdego z następujących formatów papieru: ¹ papier listowy: 8,5 x 11 cali, ¹ kartka formatu A4 (8,27 x 11,69 cala), ¹ papier ciągły: 12 x 8,5 cala, ¹ papier ciągły: 9,5 x 11 cali. Tabela 20. Definicje strony dla drukowania wielu stron na jednym arkuszu Nazwa definicji strony

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

P1W120C2

7,94 × 10,67

60 dla 12 lpi

P1W12883

10,67 × 7,94

P1W240F3

10,67 × 7,94

Pozycja strony: 3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Orientacja strony

16/160 1344/160

GT20

W poprzek

Pionowa: nad/pod

64 dla 8,2 lpi 64 dla 8,2 lpi

24/0 24/1281

GT15

W dół

Pozioma: obok siebie

60 60 60 60

16/48 968/48 16/1322 968/1322

GT24

W dół

Pozioma: obok siebie nad/pod

60 dla 12 lpi

dla dla dla dla

15,2 15,2 15,2 15,2

lpi lpi lpi lpi

Dodatek D. Definicje stron dostępne w PSF/400

331

Określenia obok siebie i nad/pod, użyte na Tab. 20 opisują ustawienie stron składowych (subpages), które pojawiają się jako odrębne strony logiczne na stronie fizycznej, co przedstawia Rys. 187 na stronie 332.

Rysunek 187. Umieszczenie wielokrotnych stron logicznych na stronach fizycznych

Tab. 21 prezentuje definicje strony służące do drukowania na różnych formatach papieru dziurkowanego z 3 dziurkami. Definicje strony określają, że drukowanie odbywa się ku górze, oraz że wydruk zostaje przesunięty, tak aby dostosować się do papieru z 3 dziurkami. Należy używać tych definicji strony z definicjami formularza, których nazwy zaczynają się od “F1H.” Tabela 21. Definicje strony dla druku na papierze dziurkowanym z 3 dziurkami

Pozycja Definicji

Obszar druku: szerokość na wysokość w calach

Ilość wierszy na stronę

Pozycja strony:3 w dół / w poprzek

Zalecana czcionka

Kierunek drukowania

Pozycja strony

P1B0446B

13,67 × 7,34

44 dla 6 lpi

30/0

GT10

W górę

Pozioma

P1B0608B

13,67 × 7,34

60 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W górę

Pozioma

P1D0556B

14,0 × 8,96

55 dla 6,1 lpi

30/0

GT10

W górę

Pozioma

P1D0748B

14,0 × 8,96

74 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W górę

Pozioma

P1V0436B

10,67 × 7,11

43 dla 6,1 lpi

30/0

GT10

W górę

Pozioma

P1V0588B

10,67 × 7,11

58 dla 8,2 lpi

24/0

GT12

W górę

Pozioma

P1V0608B

10,67 × 7,11

60 dla 8,5 lpi

24/224

GT15

W górę

Pozioma

P1W1168B

10,67 × 7,11

58 dla 8,2 lpi 58 dla 8,2 lpi

24/0 24/1281

GT15

W górę

Pozioma

P1W216FB

10,67 × 7,11

54 54 54 54

16/48 890/48 16/1322 890/1322

GT24

W górę

Pozioma

332

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

dla dla dla dla

15,2 15,2 15,2 15,2

lpi lpi lpi lpi

Wartości określające zagęszczenie wierszy (interlinię) i odległości między czcionkami w definicji strony W poniższch tabelach wymienione są wartości określające zagęszczenie wierszy (interlinię) dla niektórych definicji strony PSF/400. Tabele zawierają także grupy czcionek uszeregowane według liczby wierszy na cal, z jaką drukowana jest każda z czcionek. Tab. 22 przedstawia wartości określające zagęszczenie wierszy definicji strony dla drukarek igłowych IPDS. Tabela 22. Wzajemne powiązanie interlinii i definicji strony dla drukarek igłowych IPDS Interlinia

Nazwa definicji strony

6 lpi

P1J04964 P1J06462 P1L06464

8,01 lpi

P1J06484 P1A08584 P1L08584

Tab. 23 podaje wartości interlinii dla każdej z definicji strony dla kartek formatu A4 drukarek PCL4 i PPDS. Tabela 23. Wzajemne powiązanie interlinii i definicji strony dla kartek formatu A4 Interlinia

Nazwa definicji strony

6,1 lpi

P1X04763

8,2 lpi

P1Q09182 P1X06483

8,5 lpi

P1X06683

Tab. 24 podaje wartości interlinii dla każdej z definicji strony dla kartek formatu B4 drukarek PCL4 i PPDS. Tabela 24. Wzajemne powiązanie interlinii i definicji strony dla kartek formatu B4 Interlinia

Nazwa definicji strony

6 lpi

P1T08362

6,1 lpi

P1T05963

8,2 lpi

P1T11382 P1T07983

Tab. 25 na stronie 334 podaje wartości interlinii dla każdej z definicji strony dla pozostałych drukarek.

Dodatek D. Definicje stron dostępne w PSF/400

333

Tabela 25. Wzajemne powiązanie interlinii i definicji strony dla pozostałych drukarek Interlinia

Nazwa definicji strony

6 lpi

P1D08462 P1B08262 P1B04963 P1A06462 P1B0446B

6,1 lpi

P1D06063 P1V04863 P1D0556B P1V0436B

8,2 lpi

P1C09182 P1D11382 P1D08083 P1A08682 P1V06483 P1B11082 P1B06683 P1W12883 P1B0608B P1D0748B P1V0588B P1W1168B

8,5 lpi

P1V0608B P1V06683

12 lpi

P1W120C2

15,2 lpi

P1W240F3 P1W216FB

Każdy rodzaj czcionki, który może być drukowany zgodnie z podaną interlinią (lub większą wartością interlinii), może być użyty wraz z definicją strony. Tab. 26 na stronie 335 przedstawia wartości interlinii dla powszechnie używanych czcionek o stałej szerokości dostarczonych z PSF/400.

334

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Tabela 26. Wzajemne powiązanie interlinii i powszechnie używanych czcionek nieproporcjonalnych PSF/400 Interlinia

Czcionki

6 lpi

CE10 CE12 CI10 CR10 GB10 GF10 GS10 GT10 LB12 LR12 PB12 PI12 PR10 PR12

8 lpi

GB12 GF12 GF15 GI12 GP12 GS12 GS15 GT12 GT15

10 lpi

GC15

12 lpi

GFC GSC GUC

Specjalnie

AE206 GT206 GT247

Więcej informacji o czcionkach nie wymienionych w tej tabeli znajduje się w opisach technicznych tych czcionek.

6

Czcionki AE20 i GT20 są drukowane w zagęszczeniu 12,8 wierszy na cal. Czcionka GT20 jest podana w definicji strony P1M132C1. Aby utworzyć wydruk z aplikacji używającej czcionki AE20, można użyć PPFA/370, aby zmienić źródło dla P1M132C1 w celu podania czcionki AE20.

7

Czcionka GT24 jest drukowana z interlinią 8,8 wierszy na cal jak podano w definicji strony P1M13280. Dodatek D. Definicje stron dostępne w PSF/400

335

336

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek E. Definicje formularzy dostępne w PSF/400 Niniejszy dodatek opisuje definicje formularzy dostarczone przez IBM wraz z PSF/400.

Definicje formularzy dla drukarek PCL4 i PPDS Poniższa tabela zawiera zestawienie definicji formularzy zawartych w PSF/400, używanych do drukowania na drukarkach PCL4 lub PPDS przy wykorzystaniu PSF/2. Definicji tych należy używać razem z definicjami stron dla drukarek PCL4 i PPDS. Cechy omawianych definicji formularzy: ¹ jedna kopia, ¹ brak nakładek, ¹ bez znacznika kopii i przesunięcia. Tabela 27. Definicje formularzy dla drukarek PCL4 i PPDS Nazwa definicji formularza

Grupa kopii

Pozycja strony (cale)

Drukowanie dwustronne

Źródło papieru

F1CP0110

F2CP0110

0,250 0,200

Brak

Główne

F1CP0120

F2CP0120

0,250 0,200

Brak

Alternatywne

F1CP0111

F2CP0111

0,250 0,200

Normalnie

Główne

F1CP0121

F2CP0121

0,250 0,200

Normalnie

Alternatywne

F1CP0112

F2CP0112

0,250 0,200

Z odwróceniem

Główne

F1CP0122

F2CP0122

0,250 0,200

Z odwróceniem

Alternatywne

Definicje formularzy dla drukarek innych niż PCL4 i PPDS Tab. 28 opisuje definicje formularzy dla drukarek innych niż PCL4 i PPDS, podając nazwę i opis każdej drukarki. Warto zwrócić uwagę, że drukowanie blisko brzegu kartki może, w przypadku niektórych drukarek, odbić się źle na jakości wydruku w tym miejscu. Niektóre definicje formularzy umożliwiają użycie trzeciego źródła papieru, jeśli takie istnieje. Aby poznać możliwości własnej drukarki, należy sięgnąć do publikacji zawierającej informacje na jej temat. Cechy omawianych definicji formularzy: ¹ jedna kopia, ¹ brak nakładek, ¹ bez znacznika kopii i przesunięcia.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

337

Tabela 28. Definicje formularzy dla wszystkich innych drukarek niż PCL4 i PPDS Nazwa definicji formularza

Grupa kopii

Pozycja strony (cale)

Drukowanie dwustronne

Źródło papieru

F1A10110

F2A10110

0,165 0,165

Brak

Główne

F1A10120

F2A10120

0,165 0,165

Brak

Alternatywne

F1A10130

F2A10130

0,165 0,165

Brak

Trzecie

F1A10111

F2A10111

0,165 0,165

Normalnie

Główne

F1A10121

F2A10121

0,165 0,165

Normalnie

Alternatywne

F1A10131

F2A10131

0,165 0,165

Normalnie

Trzecie

F1A10112

F2A10112

0,165 0,165

Z odwróceniem

Główne

F1A10122

F2A10122

0,165 0,165

Z odwróceniem

Alternatywne

F1A10132

F2A10132

0,165 0,165

Z odwróceniem

Trzecie

F1A10140

F2A10140

0,165 0,165

Brak

Czwarte

F1A10141

F2A10141

0,165 0,165

Normalnie

Czwarte

F1A10142

F2A10142

0,165 0,165

Z odwróceniem

Czwarte

Uwaga: Drukarka 3820 wyrównuje papier formatu B4 inaczej niż papier innych formatów; jest to spowodowane długością strony w formacie B4. Problem ten można rozwiązać, tworząc definicję formularza, ustawiającą pozycję strony na 0,10, 0,00 cali. Tab. 29 przedstawia listę definicji formularzy umożliwiających drukowanie kopert i użycie urządzenia do ręcznego wprowadzania danych w drukarce 4028. Tabela 29. Definicje formularzy dla drukowania kopert na drukarce 4028 Nazwa definicji formularza

Grupa kopii

Pozycja strony (cale)

Drukowanie dwustronne

Źródło papieru

F1A101E0

F2A101E0

0,165, 0,165

Brak

Koperta

F1A000E0

F2A000E0

00

Brak

Koperta

F1A101M0

F2A101M0

0,165, 0,165

Brak

Ręczne

F1A000M0

F2A000M0

00

Brak

Ręczne

Tab. 30 na stronie 339 przedstawia listę definicji formularzy określających wyrównanie na 0,0.

338

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Tabela 30. Definicje formularzy z wyrównaniem 0,0 Nazwa definicji formularza

Grupa kopii

Pozycja strony (cale)

Drukowanie dwustronne

Źródło papieru

F1A00010

F2A00010

00

Brak

Główne

F1A00011

F2A00011

00

Normalnie

Główne

F1A00012

F2A00012

00

Z odwróceniem

Główne

F1A00020

F2A00020

00

Brak

Alternatywne

F1A00021

F2A00021

00

Normalnie

Alternatywne

F1A00022

F2A00022

00

Z odwróceniem

Alternatywne

F1A00030

F2A00030

00

Brak

Trzecie

F1A00031

F2A00031

00

Normalnie

Trzecie

F1A00032

F2A00032

00

Z odwróceniem

Trzecie

F1A00040

F2A00040

00

Brak

Czwarte

F1A00041

F2A00041

00

Normalnie

Czwarte

F1A00042

F2A00042

00

Z odwróceniem

Czwarte

Poniższa tabela przestawia listę definicji formularzy służących do drukowania po dwie strony na arkuszu. Definicje te ustalają drukowanie dwóch stron na arkuszu. Page Printer Formatting Aid/370: User's Guide and Reference podaje więcej informacji o tworzeniu definicji formularzy służących do drukowania po kilka stron na arkuszu, używających podkomendy N_UP (drukowanie po kilka (n) stron na arkuszu). Tabela 31. Definicje formularzy służących do drukowania po dwie strony na arkuszu Nazwa definicji formularza

Grupa kopii

Pozycja strony (cale)

Drukowanie dwustronne

Źródło papieru

F1N20010

F1N20010

00

Brak

Główne

F1N20011

F1N20011

00

Normalnie

Główne

F1N20012

F1N20012

00

Z odwróceniem

Główne

F1N20110

F1N20110

0,165, 0,165

Brak

Główne

F1N20111

F1N20111

0,165, 0,165

Normalnie

Główne

F1N20112

F1N20112

0,165, 0,165

Z odwróceniem

Główne

F1N20130

F1N20130

0,165, 0,165

Brak

Trzecie

F1N20131

F1N20131

0,165, 0,165

Normalnie

Trzecie

F1N20132

F1N20132

0,165, 0,165

Z odwróceniem

Trzecie

Tab. 32 na stronie 340 przedstawia listę definicji formularzy uwzględniających użycie papieru dziurkowanego potrójnie. Dowolnych, wyżej wspomnianych definicji formularzy użyć można z dowolnymi definicjami potrójnie dziurkowanych stron.

Dodatek E. Definicje formularzy dostępne w PSF/400

339

Tabela 32. Definicje formularzy dla papieru dziurkowanego potrójnie Nazwa definicji formularza

Grupa kopii

Pozycja strony (cale)

Drukowanie dwustronne

Źródło papieru

F1H10110

F2H10110

1,000 0,165

Brak

Główne

F1H10111

F2H10111

1,000 0,165 0,165 0,165

Normalnie

Główne

F1H10112

F2H10112

1,000 0,165 1,000 0,165

Z odwróceniem

Główne

F1H10120

F2H10120

1,000 0,165

Brak

Alternatywne

F1H10121

F2H10121

1,000 0,165 0,165 0,165

Normalnie

Alternatywne

F1H10122

F2H10122

1,000 0,165 1,000 0,165

Z odwróceniem

Alternatywne

F1H10130

F2H10130

1,000 0,165

Brak

Trzecie

F1H10131

F2H10131

1,000 0,165 0,165 0,165

Normalnie

Trzecie

F1H10132

F2H10132

1,000 0,165 1,000 0,165

Z odwróceniem

Trzecie

F1H10140

F2H10140

1,000 0,165

Brak

Czwarte

F1H10141

F2H10141

1,000 0,165 0,165 0,165

Normalnie

Czwarte

F1H10142

F2H10142

1,000 0,165 0,000 0,165

Z odwróceniem

Czwarte

Definicje formularzy zapewniające kompatybilność z drukarkami 3831, 3835 i 3900 Tab. 33 opisuje określone w PSF/400 definicje formularzy, zapewniające kompatybilność z drukarkami 3831, 3835 i 3900. Definicje formularzy zapewniające kompatybilność pozwalają drukować dane formatowane dla innych drukarek. Definicji takiej można użyć na przykład, drukując dane formatowane dla orientacji poziomej na drukarce używającej oddzielnych kartek. Cechy podanych definicji są następujące: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

jedna grupa kopii8, jedna kopia, bez znacznika kopii i przesunięcia, główne źródło papieru, brak nakładek.

8

Nazwa grupy jest taka sama, jak nazwa definicji formularza, z wyjątkiem przedrostka. Przykładowo, definicja formularza F10101PA ma jedną grupę kopii o nazwie F20101PA.

340

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Tabela 33. Definicje formularzy zapewniające kompatybilność z drukarkami 3831, 3835 i 3900 Nazwa definicji formularza

Kompatybilna z

Orientacja strony

Kierunek drukowania

Drukowanie dwustronne

Pozycja strony (cale)

F1C10110

Drukowanie na pojedynczych stronach

Pozioma

W dół

Brak

0,165 0,165

F1C10111

Drukowanie na pojedynczych stronach

Pozioma

W dół

Normalnie

0,165 0,165

F1C10112

Drukowanie na pojedynczych stronach

Pozioma

W dół

Z odwróceniem

0,165 0,165

F10101PD

Szerokie formaty drukarek 3800

Pionowa

W dół

Drukowanie dwustronne

0,00 0,50

F10101LA

Szerokie formaty drukarek 3800

Pozioma

W poprzek

Drukowanie dwustronne

0,00 0,50

F10101PA

Wąskie formaty drukarek 3800

Pionowa

W poprzek

Drukowanie dwustronne

0,00 0,50

F10101LD

Wąskie formaty drukarek 3800

Pozioma

W dół

Drukowanie dwustronne

0,00 0,50

Opisanych definicji formularzy można używać do drukowania na drukarkach, dla których dane zostały sformatowane, aby nie zmieniać istniejących już definicji formularzy. Tabela 34. Definicje formularzy służące do drukowania kilku stron na arkuszu, zapewniające kompatybilność z drukarkami 3835 i 3900 Nazwa definicji formularza

Kompatybilna z

Orientacja strony

Kierunek drukowania

Drukowanie dwustronne

Pozycja strony (cale)

Liczba stron na arkuszu

F1N201PD

Szerokie formaty drukarek 3800 (brak N-UP)

Pionowa

W dół

Brak

0,00 0,50

2

F1N201LA

Szerokie formaty drukarek 3800 (brak N-UP)

Pozioma

W poprzek

Brak

0,00 0,50

2

F1N201PA

Wąskie formaty drukarek 3800 (brak N-UP)

Pionowa

W poprzek

Brak

0,00 0,50

2

F1N201LD

Wąskie formaty drukarek 3800 (brak N-UP)

Pozioma

W dół

Brak

0,00 0,50

2

Uwaga: W wyniku użycia powyższych definicji formularzy w celu drukowania po kilka stron na arkuszu na drukarce 3800, PSF/400 będzie wyświetlać komunikaty APS283I lub APS284I. Wydruk zostanie wydrukowany prawidłowo.

Publikacja Advanced Function Presentation: Printer Information podaje więcej informacji o tym, kiedy używać każdej z wymienionych definicji formularzy.

Dodatek E. Definicje formularzy dostępne w PSF/400

341

Definicje formularzy dla nietypowych zadań drukowania Poniższa tabela zawiera zestawienie definicji formularzy zawartych w PSF/400, używanych do nietypowych zadań drukowania. Te definicje formatu mogą być wykorzystane dla każdej drukarki AFP. Cechy omawianych definicji formularzy: ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

jedna kopia, bez znacznika kopii i przesunięcia, główne źródło papieru, brak, brak migotania szablonu.

Tabela 35. Definicje formularzy dla nietypowych zadań drukowania Nazwa definicji formularza

Grupa kopii

Pozycja strony w calach

Nakładka

F1IBM

IBM

0,0, 0,5

O1IBM

F1OGL

OGL/370

0,0, 0,0

brak

Definicja formularza F1IBM jest dostarczana w celu weryfikacji instalacji. Służy ona do drukowania dostarczonej nakładki zawierającej znak firmowy IBM.

Definicje formularzy dla opcji kończących PSF/400 obsługuje dwa typy definicji formularzy używanych przez zadania drukowania, korzystające z operacji kończących: ¹ proste definicje formularzy z operacjami kończącymi, ¹ definicje formularzy kończących dla grup o wielu kopiach.

342

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Tabela 36. Proste definicje formularzy z operacjami kończącymi Nazwa definicji formularza

Pozycja strony (cale)

Drukowanie dwustronne

Źródło papieru

Operacja kończąca

F1FC0010

0, 0

Brak

Pojemnik 1

Zszywanie na górnym lewym rogu

F1FC0111

00

Normalnie

Pojemnik 1

Zszywanie na górnym lewym rogu

F1FC0112

0, 0

Z odwróceniem

Pojemnik 1

Zszywanie na górnym lewym rogu

F1FE0010

0, 0

Brak

Pojemnik 1

Zszywanie na lewej krawędzi

F1FE0020

0, 0

Normalnie

Pojemnik 1

Zszywanie na lewej krawędzi

F1FE0012

0, 0

Z odwróceniem

Pojemnik 1

Zszywanie na lewej krawędzi

F1FS0010

0, 0

Brak

Pojemnik 1

Zszywanie na zgięciu, N-Up 2

F1FS0011

0, 0

Normalnie

Pojemnik 1

Zszywanie na zgięciu, rozszerzony N-Up 2

F1FS2031

0, 0

Normalnie

Pojemnik 3

Zszywanie na zgięciu, N-Up 2

F1FZ0030

0, 0

Brak

Pojemnik 3

Ulepszony N-Up 2, zginanie Z-Fold

F1FZ2031

0, 0

Normalnie

Pojemnik 3

N-Up 2, zginanie Z-Fold

F1FEL010

0, 0

Brak

Pojemnik 1

Zszywanie na krawędzi w dwóch miejscach po lewej stronie

F1FER010

0, 0

Brak

Pojemnik 1

Zszywanie na krawędzi w trzech miejscach po prawej stronie

Dodatek E. Definicje formularzy dostępne w PSF/400

343

Tabela 37. Definicje formularzy operacji kończących dla grup o wielu kopiach Nazwa defnicji formularza

Nazwa grupy kopiowania

Pozycja strony

Drukowanie dwustronne

Źródło papieru

Operacja kończąca grupy kopiowania

F1FEC010

COVERPAG

0, 0

Brak

Pojemnik 7

Brak

8.5 x 11 cali

DOCPAGES

0, 0

Brak

Pojemnik 1

Brak

8.5 x 11 cali

ZFOLDPGS

0, 0

Brak

Pojemnik 3

Z-fold

11 x 17 cali

DOCPAGES

0, 0

Brak

Pojemnik 1

Brak

8.5 x 11 cali

B02ZDN1R

0, 0

Normalne

Pojemnik 2

Z-fold

11 x 17 cali

B01INF

0, 0

Normalne

Pojemnik 1

Brak

8.5 x 11 cali

B02ZDN2R

0, 0

Normalne

Pojemnik 2

Zginanie Z-fold, ulepszony N-Up 2

11 x 17 cali

B01INF

0, 0

Normalne

Pojemnik 1

Brak

8.5 x 11 cali

F1FEZ010

F1FZ1021

F1FZ2021

Wielkość papieru

Zakończenie wydruku Zszywanie na krawędzi w dwóch miejscach po lewej stronie Zszywanie na krawędzi w dwóch miejscach po lewej stronie Domyślne zszywanie na krawędzi

Domyślne zszywanie na krawędzi

Uwaga: Dodatkowe definicje formularzy znajdują się w: ftp.software.ibm.com/printers. Dodatkowe definicje formularzy dostarczone przez IBM zawierają obsługę następujących operacji kończących:

344

F1FZ0030

zginanie Z-fold, pojemnik 3

F1FS2031

zszywanie na zgięciu, druk 2 stron na jednym arkuszu

F1FEC010

Zszywanie na krawędzi, okładka z pojemnika 7

F1FEL010

Zszywanie na krawędzi w dwóch miejscach

F1FER010

Zszywanie na krawędzi w trzech miejscach

F1FEZ010

Zszywanie na krawędzi, arkusze złożone w kształcie "Z" z pojemnika 3

F1FZ1021

zginanie Z-fold ledger, jedna strona na arkuszu, orientacja pozioma

F1FZ2021

zginanie Z-fold ledger, dwie strony na arkuszu, orientacja pionowa

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek F. Opis słów kluczowych DDS (Data Description Specifications) Poniżej zamieszczono listę słów kluczowych DDS, związanych z plikami opisu wydruku. Uwaga DDS i jego słów kluczowych można używać tylko wtedy, gdy parametr SRCFILE zawiera nazwę pliku, a parametr SRCMBR - nazwę podzbioru, w którym znajduje się kod źródłowy DDS.

Poniższa lista zawiera wszystkie słowa kluczowe DDS, pomocne w określaniu wyglądu wydruku. Należy pamiętać, że niektórych słów kluczowych DDS można używać tylko wtedy, gdy obsługuje je drukarka. ALIAS Nazwa alternatywna. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; służy do nadawania polu nazwy alternatywnej. W czasie kompilowania programu, nazwa pola DDS zostaje zastąpiona nazwą alternatywną. Kompilator języka wysokiego poziomu określa, czy nazwa alternatywna ma być używana. Informacji dotyczących funkcjonowania nazw alternatywnych w konkretnym języku wysokiego poziomu należy szukać w publikacjach na temat tego języka. BARCODE Kod paskowy. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; służy do drukowania pola w postaci określonego przez użytkownika kodu paskowego. BARCODE dotyczy drukarek IPDS. (Kod paskowy jest układem kresek różnej szerokości, zawierającym dane odczytywane przez skaner). BLKFOLD Załamanie w pustym miejscu. Słowo kluczowe używane na poziomie pola, dotyczące podanych pól, które wypełniają kolejne wiersze wydruku; sprawia, że załamanie papieru następuje w pustym miejscu, a nie na końcu wiersza. Jeżeli nie poda się tego słowa kluczowego, załamanie papieru wypada na końcu fizycznego wiersza wydruku. BOX Ramka. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu; służy do określania pozycji ramki na stronie. Można dzięki niemu określić dokładne położenie wierzchołków i grubość linii ramki. CDEFNT Czcionki kodowane. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; służy do określania czcionek kodowanych, służących do drukowania pól stałych, podanych lub pól zawartych w rekordzie. Tylko dla czcionek wektorowych: Opcjonalny parametr wielkości czcionki służy do definiowania wielkości czcionki w punktach. Ma on następujący format: *POINTSIZE (wartość). Parametr ten może przybierać wartości z przedziału od 0,1 do 999,9.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

345

CHRID Identyfikator znaku. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; służy do określania, dla konkretnego pola, zbioru znaków graficznych i strony kodowej innych niż te określone przez wartości domyślne urządzenia. Może się to okazać ważne przy drukowaniu znaków rozszerzonego alfabetu (na przykład u umlaut lub c cedilla). CHRSIZ Wielkość znaku. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; służy do zwiększania szerokości lub długości rekordu lub pola. Dotyczy to dwubajtowych znaków SCS i jednobajtowych znaków IPDS i AFPDS. CPI Liczba znaków na cal. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; określa poziomą gęstość drukowania dla formatu rekordu lub pola. CPI można wykorzystać do: ¹ przyciemnienia znaków firmowych i innych znaków graficznych, tworzonych przy użyciu słowa kluczowego DFNCHR, ¹ zmieszczenia większej ilości danych na mniejszym obszarze w drukowanych formularzach, ¹ dostosowania wyglądu formularza do potrzeb użytkownika. CVTDTA Przekształcanie danych. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; przekształca dane znakowe w dane szesnastkowe, gdy pole jest przesyłane do drukarki. Słowo kluczowe CVTDTA można wykorzystać do zdefiniowania: ¹ znaków firmowych lub emblematów w nagłówkach formularzy, ¹ symboli lub zestawów znaków alternatywnych (takich, jak symbol praw autorskich), ¹ wyglądu wydrukowanego formularza (poprzez dodanie linii pionowych i poziomych, pełniących rolę granic formularza, albo linii odgraniczających kolejne pozycje faktury), ¹ komend dotyczących kodów paskowych IPDS. DATE Data. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; wyświetla datę bieżącego zadania. DFNCHR Definiowanie znaku. Umożliwia zdefiniowanie znaków własnego projektu, odnoszących się do pola lub rekordu, dla drukarek 5224 i 5225. Słowa kluczowego DFNCHR (odnoszącego się do rekordu lub pola) użyć można wielokrotnie, definiując za każdym razem do 50 znaków. DFT Domyślne. Służy do określania stałej wartości dla stałych (niepodawanych) pól. DLTEDT Usunięcie formatowania. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; sprawia, że program OS/400 ignoruje wszelkie kody lub słowa kluczowe związane z formatem, dotyczące pola odniesienia. Jeżeli odniesienie do opisu pola pochodzi ze zbioru bazy danych, DLTEDT zapobiega odwoływaniu się do pewnych danych.

346

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

DRAWER Pojemnik. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu; wyznacza pojemnik, z którego mają być wybierane formularze nieciągłe. DTASTMCMD Komenda dotycząca strumienia danych. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; służy do przechowywania komendy dotyczącej strumienia danych w polu strukturalnym MO:DCA-P NOOP strumienia danych wydruku. Informacji tej można użyć, aby określić, w jaki sposób mają zostać przetworzone rekord lub pole na konkretnej stronie wydruku. Słowo kluczowe DTASTMCMD dotyczy tylko tych plików opisu wydruku, w których typ urządzenia określony jest jako *AFPDS. DUPLEX Druk dwustronny. To słowo kluczowe używane na poziomie rekordu określa, czy wydruk jest drukowany na jednej czy na obu stronach arkusza. EDTCDE Kod formatowania. Służy do formatowania pól liczbowych, które mają być wydrukowane lub wyświetlone. Kod formatowania to litera lub liczba, wskazująca, że zanim pole zostanie wyświetlone lub wydrukowane, powinno zostać sformatowane według określonego wzoru. EDTWRD Słowo formatujące. Jeżeli słowo kluczowe EDTCDE nie wystarcza do określenia wymaganego formatu, można zamiast niego użyć słowa formatującego. Jest to słowo zdefiniowane przez użytkownika, które określa format, w jakim wartości pola mają być drukowane, oraz uzupełnia dane, wprowadzając znaki, takie jak separatory dziesiętne, przecinki, zmienne lub stałe symbole waluty czy też wskaźniki salda. Służy także do usuwania nieznaczących zer i do zapewnienia ochrony przez wprowadzenie znaków '*'. ENDPAGE Koniec strony. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu; sprawia, że strona zostaje wysunięta z urządzenia. Wysunięcie strony następuje po przetworzeniu rekordu. FLTFIXDEC Konwersja liczb zmiennoprzecinkowych na stałoprzecinkowe. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; powoduje drukowanie liczb zmiennoprzecinkowych w formacie stałoprzecinkowych liczb dziesiętnych. FLTPCN Precyzja liczb zmiennoprzecinkowych. Służy do określania precyzji liczb zmiennoprzecinkowych. FNTCHRSET Zestaw znaków czcionki. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; służy do określania czcionek służących do drukowania pól stałych, podanych lub pól zawartych w rekordzie. Tylko dla czcionek wektorowych: Opcjonalny parametr wielkości czcionki służy do definiowania wielkości czcionki w punktach. Ma on następujący format:

Dodatek F. Opis słów kluczowych DDS (Data Description Specifications)

347

*POINTSIZE (wartość). Parametr ten może przybierać wartości z przedziału od 0,1 do 999,9. FONT Czcionka. Umożliwia podanie ID czcionki służącej do drukowania pól stałych, podanych lub pól zawartych w rekordzie. Opcjonalny parametr wielkości czcionki służy do definiowania wielkości czcionki w punktach (point size). Ma on następujący format: *POINTSIZE (wartość). Parametr ten może przybierać wartości z przedziału od 0,1 do 999,9. FORCE Pobranie nowego arkusza. To słowo kluczowe używane na poziomie rekordu służy do wymuszenia wciągnięcia nowej kartki papieru. Słowo kluczowe FORCE działa inaczej niż ENDPAGE, ponieważ w przypadku druku dwustronnego FORCE wysuwa kartkę papieru (ENDPAGE wysuwa kartkę papieru jedynie podczas drukowania na drugiej stronie arkusza). FORMDF Definicja formularza. Służy do określania definicji formularza, jaka ma zostać użyta dla bieżącej aplikacji. GDF Plik formatu danych graficznych. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu; powoduje włączenie pliku danych graficznych w określonym miejscu na stronie. HIGHLIGHT Wytłuszczenie. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; sprawia, że pole zostaje wydrukowane wytłuszczonym drukiem. IGCCDEFNT Czcionka kodowana DBCS. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; służy do drukowania danych DBCS zawartych w strumieniu danych AFP. Tylko dla czcionek wektorowych: Opcjonalny parametr wielkości czcionki służy do definiowania wielkości czcionki w punktach. Ma on następujący format: *POINTSIZE (wartość). Parametr ten może przybierać wartości z przedziału od 0,1 do 999,9. INDARA Obszar wskaźników. Służy do usuwania wskaźników opcji z bufora (zwanego też obszarem rekordu) i umieszczania ich w 99-bajtowym, oddzielnym obszarze wskaźników. INDTXT Tekst wskaźnika. Słowo kluczowe używane na poziomie pliku, rekordu lub pola; kojarzy tekst opisowy (wskazujący na zamiar użycia lub użycie) z określonym wskaźnikiem. Słowo kluczowe INDTXT można określić raz dla każdego wskaźnika. INVMMAP Przywołanie mapy nośnika. Służy do przywołania nowej mapy nośnika. Mapa nośnika określona jest w definicji formularza. Umożliwia wybór lub zmianę parametrów drukowania (pojemnika wejściowego, obrotu strony i nakładek). Nazwę mapy nośnika można określić jako pole stałe lub pole programowalne.

348

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

LINE Linia. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu; ustala pozycję linii na stronie, może też określać grubość linii. Umożliwia rysowanie linii tylko pionowych i poziomych. LPI Liczba wierszy na cal. Służy do zmiany liczby wierszy przypadających na cal w obrębie pliku. Jeżeli nie poda się LPI dla rekordu, jego wartość ustalana jest na podstawie wartości LPI komend CRTPRTF, CHGPRTF lub OVRPRTF. MSGCON Komunikat stały. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; wskazuje, że tekst dla pola stałego zawarty jest w opisie komunikatu. Jeżeli opis komunikatu nie istnieje w czasie kompilowania DDS, plik nie zostanie utworzony. Jeżeli opis komunikatu zostanie zmieniony, plik trzeba utworzyć na nowo. OUTBIN Pojemnik. To słowo kluczowe używane na poziomie rekordu służy do podawania pojemnika wyjściowego dla wydruków, w przypadku drukarek obsługujących wiele pojemników wyjściowych. OVERLAY Nakładka. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu; powoduje włączenie nakładki i określa, w którym miejscu strony ma być wydrukowana. PAGEDFN Definicja strony. Służy do określania definicji strony, jaka ma zostać użyta dla bieżącej aplikacji. PAGNBR Numer strony. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; określa położenie nienazwanego, czterocyfrowego pola dziesiętnego, zawierającego nieupakowaną liczbę, która ma zawierać numer strony. PAGRTT Obrót strony. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu; określa kąt obrotu tekstu, z uwzględnieniem sposobu ładowania strony do drukarki. Słowo kluczowe PAGRTT jest używane tylko dla drukarek 3812, 3816, 3820, 3825, 3827, 3828, 3829, 3831, 3835, 3900, 3912, 3916, 3935 i 4028. Jeżeli dla danego rekordu nie sprecyzuje się słowa kluczowego PAGRTT, obrót strony ustawiony jest na podstawie wartości określonej w komendzie Utworzenie Pliku Opisu Wydruku (Create Printer File) (CRTPRTF), Zmiana Pliku Opisu Wydruku (Change Printer File) (CHGPRTF) lub Przesłonięcie Pliku Opisu Wydruku (Override Printer File) (OVRPRTF). Uwaga: Nakładki i segmenty stron nie są obracane wraz z pozostałą częścią strony. PAGSEG Segment strony. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu; powoduje włączenie segmentu strony i określa, w którym miejscu na stronie ma on być wydrukowany. POSITION Pozycja. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; służy do określania pozycji pola za pomocą jednostek określonych w parametrze UOM (jednostka miary) pliku opisu wydruku.

Dodatek F. Opis słów kluczowych DDS (Data Description Specifications)

349

PRTQLTY Jakość druku. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; służy do zróżnicowania jakości druku w obrębie pliku. Słowa kluczowego PRTQLTY można używać tylko w rekordach lub polach, do których stosuje się słowo kluczowe CHRSIZ lub BARCODE. REF Odniesienie. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; określa nazwę pliku, z którego mają zostać odczytane opisy pól. REFFLD Pole odniesienia. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; służy do odwoływania się do pola, jeśli spełnione są trzy następujące warunki: ¹ Nazwa pola odniesienia różni się od nazwy w pozycjach od 19 do 28. ¹ Nazwa pola odniesienia jest taka, jak nazwa w pozycjach od 19 do 28, ale format rekordu, plik lub biblioteka pola odniesienia różnią się od nazwy określonej przez słowo kluczowe REF. ¹ Pole odniesienia występuje w tym samym pliku źródłowym DDS, co pole odwołujące się do niego. SKIPA Skocz po. Słowo kluczowe używane na poziomie pliku, rekordu lub pola; powoduje, że po wydrukowaniu jednej lub kilku wierszy drukarka przeskakuje do wiersza o określonym numerze. SKIPB Skocz przed. Słowo kluczowe używane na poziomie pliku, rekordu lub pola; powoduje, że zanim drukarka wydrukuje kolejny wiersz (wiersze), przeskakuje do wiersza o określonym numerze. SPACEA Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; powoduje, że drukarka zostawia określoną liczbę pustych wierszy po wydrukowaniu jednego lub kilku wierszy. SPACEB Miejsce przed. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; powoduje, że drukarka zostawia określoną liczbę pustych wierszy, zanim wydrukuje następny wiersz (wiersze). TEXT Tekst. Słowo kluczowe używane na poziomie rekordu lub pola; umożliwia podanie opisu tekstowego (lub komentarza) formatu rekordu lub pola. TIME Godzina. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; powoduje wydrukowanie bieżącego czasu systemowego. TRNSPY Przezroczystość. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; zapobiega interpretowaniu kodu (ponownie definiowanego przy użyciu słowa kluczowego DFNCHR) jako komendy kontrolnej drukarki SCS, kiedy program wysyła operację wyjściową, drukującą pole, dla którego użyto to słowo kluczowe.

350

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

TXTRTT Obrót tekstu. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; określa obrót tekstu na stronie. UNDERLINE Podkreślenie. Słowo kluczowe używane na poziomie pola; sprawia, że program OS/400 podkreśla drukowane pole. ZFOLD Z-fold. To słowo kluczowe używane na poziomie rekordu należy zastosować w przypadku, gdy arkusz ledger lub A3 ma zostać zgięty w kształcie litery "Z" (Z-fold). AS/400 Data Description Specifications Reference podaje bardziej szczegółowe informacje na temat tworzenia i kodowania plików źródłowych DDS; przedstawia też listę drukarek obsługujących poszczególne słowa kluczowe DDS.

Dodatek F. Opis słów kluczowych DDS (Data Description Specifications)

351

352

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek G. Komendy języka CL używane przy drukowaniu Opisane poniżej komendy języka CL używane są do wykonywania działań związanych z drukowaniem.

Komendy języka CL najczęściej używane przy drukowaniu Wśród komend najczęściej używanych do drukowania znajdują się poniższe komendy języka CL: CRTPRTF

Utworzenie Pliku Opisu Wydruku (Create a printer file).

CHGPRTF

Zmiana Pliku Opisu Wydruku (Change a printer file). Zmiany dokonane w pliku są trwałe.

OVRPRTF

Przesłonięcie Pliku Opisu Wydruku (Override a printer file). Przesłonięcia pliku dotyczą tylko bieżącej sesji.

Pozostałe komendy języka CL używane przy drukowaniu Wśród pozostałych komend CL, używanych do działań związanych z drukowaniem, znajdują się komendy dotyczące wydruków i kolejek wydruków. Poniżej opisano te zestawy komend.

Komendy CL związane z wydrukami Do pracy z wydrukami można użyć następujących komend: WRKSPLF

Praca ze Zbiorami Wydruków (Work with Spooled Files). Umożliwia wyświetlenie lub wydrukowanie listy wszystkich wydruków systemu.

WRKSPLFA Praca z Atrybutami Plików z Kolejki Wydruków (Work with Spooled File Attributes). Wyświetla bieżące atrybuty wydruku. CHGSPLFA Zmiana Atrybutów Wydruku (Change Spooled File Attributes). Umożliwia zmianę pewnych atrybutów wydruku (takich jak nazwa kolejki wydruków lub liczba potrzebnych egzemplarzy) podczas gdy wydruk znajduje się w kolejce wydruków. CPYSPLF

Kopiowanie Wydruku (Copy Spooled File). Kopiuje wydruk do podanego zbioru bazy danych. Zbiór bazy danych może być wówczas użyty przez inne aplikacje, na przykład używające mikrofiszy lub komunikacji danych.

DLTSPLF

Usunięcie Wydruku (Delete Spooled File). Usuwa wydruk z kolejki wydruków.

DSPSPLF

Wyświetlenie Wydruku (Display Spooled File). Umożliwia wyświetlenie rekordów danych wydruku.

HLDSPLF

Zawieszenie Pliku z Kolejki Wydruków (Hold Spooled File). Przerywa przetwarzanie wydruku przez program piszący. Przetwarzany jest wydruk następny w kolejce.

RLSSPLF

Zwolnienie Pliku z Kolejki Wydruków (Release Spooled File). Zwalnia zatrzymany poprzednio wydruk, aby był on dalej przetwarzany przez program piszący.

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

353

SNDNETSPLF Wysłanie Sieciowych Plików Wydruku (Send Network Spooled Files). Umożliwia wysłanie wydruków do innego systemu.

Komendy CL związane z kolejkami wydruków Do pracy z kolejkami wydruków można użyć następujących komend: WRKOUTQ Praca z Kolejką Wydruków (Work with Output Queue). Wyświetla ogólny status wszystkich kolejek wydruków lub szczegółowy status konkretnej kolejki wydruków. WRKOUTQD Praca z Opisem Kolejki Wydruków (Work with Output Queue Description). Wyświetla informacje opisowe dotyczące kolejki wydruków. CLROUTQ

Czyszczenie Kolejki Wydruków (Clear Output Queue). Usuwa z kolejki wszystkie wydruki.

CRTOUTQ

Utworzenie Kolejki Wydruków (Create Output Queue). Tworzy nową kolejkę wydruków.

DLTOUTQ

Usunięcie Kolejki Wydruków (Delete Output Queue). Usuwa kolejkę wydruków z systemu.

HLDOUTQ

Zawieszenie Kolejki Wydruków (Hold Output Queue). Wstrzymuje przetwarzanie wszelkich wydruków danej kolejki przez program piszący.

RLSOUTQ

Zwolnienie Kolejki Wydruków (Release Output Queue). Zwalnia wstrzymane wcześniej przetwarzanie kolejki wydruków przez program piszący.

Komendy CL związane z obiektami konfiguracyjnymi PSF Do pracy z zasobami czcionek można użyć następujących komend: CRTPSFCFG Utworzenie Obiektu Konfiguracji PSF (Create a PSF Configuration Object). Tworzy obiekt konfiguracyjny PSF. DSPPSFCFG Wyświetlenie Obiektu Konfiguracji PSF (Display a PSF Configuration Object). Wyświetla obiekt konfiguracyjny PSF. DLTPSFCFG Usunięcie Obiektu Konfiguracji PSF (Delete a PSF Configuration Object). Usuwa obiekt konfiguracyjny PSF. CHGPSFCFG Zmiana Obiektu Konfiguracji PSF (Change a PSF Configuration Object). Zmienia obiekt konfiguracyjny PSF. WRKPSFCFG Praca z Obiektem Konfiguracji PSF (Work with a PSF Configuration Object). Umożliwia pracę z obiektami konfiguracyjnymi znajdującymi się w jednej lub kilku bibliotekach.

354

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Komendy CL związane z zasobami czcionek Do pracy z zasobami czcionek można użyć następujących komend: CHGFNTRSC Zmiana Zasobu Czcionek (Change a font resource). Zmienia zasób czcionek. CRTFNTRSC Utworzenie Zasobu Czcionek (Create a font resource). Tworzy zasób czcionek. WRKFNTRSC Praca z Zasobem Czcionek (Work with a font resource). Umożliwia pracę ze wszystkimi obiektami zasobu czcionek znajdującymi się w bibliotekach systemowych lub użytkownika. DSPFNTRSCA Wyświetlenie Atrybutów Zasobu Czcionek (Display the attributes of a font resource). Wyświetla atrybuty danego zasobu czcionek. DSPCDEFNT Wyświetlenie Czcionki Kodowanej (Display a coded font). Wyświetla czcionkę kodowaną znajdującą się w danej bibliotece. CHGCDEFNT Zmiana Czcionki Kodowanej (Change a coded font). Umożliwia zaznaczenie pary zestawu znaków czcionki i strony kodowej, wskazanej przez wbudowane czcionki kodowane drukarki (często używana przy obsłudze czcionek dwubajtowych).

Komendy CL związane z tabelami czcionek Do pracy z tabelami czcionek można użyć następujących komend: CRTFNTTBL Utworzenie Tabeli Czcionek (Create a font table). Tworzy tabelę odwzorowującą czcionki, która ma być wykorzystywana przez PSF/400. DSPFNTTBL Wyświetlenie Tabeli Czcionek (Display a font table). Wyświetla tabelę czcionek. DLTFNTTBL Usunięcie Tabeli Czcionek (Delete a font table). Usuwa daną tabelę czcionek. CHGFNTTBLE Zmiana Wartości w Tabeli Czcionek (Change a font table entry). Zmienia wartości w podanej tabeli czcionek. ADDFNTTBLE Dodanie Wartości w Tabeli Czcionek (Add a font table entry). Dodaje wartość w podanej tabeli czcionek. RMVFNTTBLE Usunięcie Wartości z Tabeli Czcionek (Remove a font table entry). Usuwa wartość z podanej tabeli czcionek.

Dodatek G. Komendy języka CL używane przy drukowaniu

355

356

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek H. Parametry pliku opisu wydruku Poniżej zamieszczono listę wybranych parametrów pliku opisu wydruku. FILE

Określa nazwę kwalifikowaną, pod którą znany jest plik opisu wydruku, do którego się odwołujemy.

DEV

Podaje nazwę opisu drukarki.

DEVTYPE

Określa typ strumienia danych utworzonego dla pliku opisu wydruku. Może to być IPDS (Intelligent Printer Data Stream), SCS (SNA Character Stream), *USERASCII (strumień danych ASCII), *AFPDS (strumień danych AFP), *LINE (dane dla drukarki wierszowej) lub *AFPDSLINE (dane mieszane).

PAGESIZE

Określa długość i szerokość stron używanych przez dany plik opisu wydruku.

LPI

Określa interlinię (wyrażoną w wierszach na cal) używaną przez dany plik opisu wydruku.

UOM

Określa jednostkę miary, jaka ma być używana do wyrażania różnych wielkości przy drukowaniu. Parametr może przyjmować następujące wartości: ¹ *INCH (Jednostką miary jest cal.) ¹ *CM (Jednostką miary jest centymetr.)

CPI

Określa gęstość znaków (w znakach na cal - CPI) używaną przez dany plik opisu wydruku.

OVRFLW

Podaje numer wiersza, w którym wyświetlony jest komunikat o przepełnieniu.

RPLUNPRT

Informuje, (1) czy znaki niedrukowalne są zastępowane oraz (2) jeśli są, jaki znak zastępczy zostanie użyty.

FIDELITY

Decyduje, czy drukowanie ma być kontynuowane, jeśli wystąpią błędy. Parametr może przyjmować następujące wartości: *CONTENT Jeśli wystąpi błąd, drukowanie jest kontynuowane. *ABSOLUTE Jeśli wystąpi błąd, drukowanie zostaje przerwane.

CTLCHAR

Określa, czy plik opisu wydruku obsługuje znaki sterujące drukowaniem zawarte w strumieniu wejściowym.

PRTQLTY

Określa jakość wydruków dla drukarek: 4214, 4224, 4230, 4234 i 5219.

FORMFEED

Dotyczy drukarek: 3916, 4028, 4214, 4224, 4230, 5219 i 5553. Wskazuje podajnik papieru, jakiego używa dany plik opisu wydruku.

DRAWER

Określa pojemnik źródłowy, używany, jeśli drukarka korzysta z automatycznego podajnika arkuszy papieru.

OUTBIN

Pozwala wybrać pojemnik na wydruki w drukarkach obsługujących wiele pojemników wyjściowych. Parametr może przyjmować następujące wartości:

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

357

*DEVD

Wydruk trafia do domyślnego pojemnika wyjściowego drukarki.

Output Bin Określa pojemnik wyjściowy, jakiego ma używać drukarka. Parametr przybiera wartości z przedziału od 1 do 65535. FONT

Określa identyfikator czcionki oraz stopień pisma czcionki używanej przez drukarkę.

CHRID

Określa identyfikator znaków (zestaw znaków graficznych i stronę kodową) dla pól opisanych za pomocą słowa kluczowego CHRID DDS.

FNTCHRSET

Określa, jaki zestaw znaków czcionki i jaka strona kodowa mają być użyte w czasie drukowania. Identyfikator zestawu znaków czcionki określa wielkość i styl znaków. Dla czcionek wektorowych należy podać wielkość w punktach. Strona kodowa określa zaś, które znaki czcionki są dostępne dla drukowania.

CDEFNT

Określa, jaka czcionka kodowana ma zostać użyta w czasie drukowania. Czcionka kodowana jest zasobem AFP, składającym się z nazwy zestawu znaków czcionki i nazwy strony kodowej. Dla czcionek wektorowych należy podać wielkość w punktach.

PAGRTT

Określa kąt obrotu tekstu. Uwaga: Nakładki i segmenty stron nie są obracane wraz z pozostałą częścią strony.

358

PRTTXT

Określa sposób drukowania ostatniego wiersza tekstu na każdej stronie.

JUSTIFY

Dotyczy tylko drukarek SCS 5219 i 3812; określa pozycje drukowania znaków na stronie, tak aby prawy margines był wyrównany.

DUPLEX

Określa, czy wydruk drukowany jest tylko na jednej, czy na obu stronach arkusza.

SPOOL

Decyduje, czy wydruk, którego dotyczy plik opisu wydruku, ma być umieszczony w kolejce.

SCHEDULE

Dotyczy tylko wydruków przechowywanych w kolejce; decyduje, kiedy wydruk jest już dostępny dla programu piszącego.

IGCDTA

Dla plików opisu wydruków tworzonych programowo określa, czy plik przetwarza dane zawierające znaki dwubajtowe.

IGCEXNCR

Decyduje, czy system przetwarza rozszerzone znaki dwubajtowe.

IGCCHRTT

Decyduje, czy w czasie drukowania drukarka powinna poddawać znaki dwubajtowe obrotowi o 90 stopni, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

IGCCPI

Określa gęstość drukowania znaków dwubajtowych w znakach na cal.

IGCSOSI

Określa sposób, w jaki system traktuje znaki sterujące przesuwaniem (SOSI).

IGCCDEFNT

Określa czcionkę, jakiej używa system do drukowania danych DBCS na drukarce IPDS. Drukarka musi być skonfigurowana jako AFP(*YES). Dla czcionek wektorowych należy podać wielkość w punktach.

WAITFILE

Określa (w sekundach) czas oczekiwania przez program na przydzielenie zasobów pliku, kiedy plik jest otwarty.

SHARE

Decyduje, czy otwarta ścieżka danych (ODP) dla pliku opisu wydruku może być używana również przez inne programy w tym samym kroku routingu.

LVLCHK

Decyduje, czy identyfikatory poziomu formatów rekordu w danym pliku opisu wydruku są sprawdzane, gdy program otwiera plik.

GENLVL

Określa poziom ważności komunikatów DDS, przy którym następuje zaniechanie utworzenia pliku.

FOLD

Określa, czy wszystkie pozycje rekordu są drukowane, kiedy długość rekordu jest większa niż szerokość strony (ustalona przez parametr PAGESIZE).

ALIGN

Decyduje, czy przed rozpoczęciem drukowania operator musi sprawdzać wyrównanie strony.

CHLVAL

Podaje listę numerów kanału wraz z przypisanymi do nich numerami wierszy. Parametru tego można używać tylko wtedy, gdy podano CTLCHAR(*FCFC).

REDUCE

Określa możliwość redukowania wydruku przy drukowaniu kilku stron na jednym arkuszu. Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu odnosi się do parametru Pages Per Side (Liczba stron na arkusz) pliku opisu wydruku. Parametr może przyjmować następujące wartości: *TEXT

Redukcja tekstu przy drukowaniu kilku stron na jednym arkuszu.

*NONE

Brak redukcji wydruku przy drukowaniu kilku stron na jednym arkuszu.

MULTIUP

Określa, ile logicznych stron można wydrukować na jednym fizycznym arkuszu. Parametr może przyjmować wartości z przedziału od 1 do 4, gdzie 1 jest wartością domyślną.

FRONTMGN

Określa margines, jakiego należy użyć na przedniej stronie arkusza.

BACKMGN

Określa margines, jakiego należy użyć na odwrotnej stronie arkusza.

FRONTOVL

Określa nakładkę, jakiej należy użyć na przedniej stronie arkusza. Parametr może przyjmować następujące wartości: ¹ *NONE (Brak nakładki)

Dodatek H. Parametry pliku opisu wydruku

359

¹ Kwalifikowana nazwa nakładki (nazwa nakładki, która ma być użyta i biblioteka, w której się ona mieści) BACKOVL

Określa nakładkę, jakiej należy użyć na odwrotnej stronie arkusza. Parametr może przyjmować następujące wartości: ¹ *FRONTOVL (Należy użyć nakładki określonej dla parametru FRONTOVL) ¹ *NONE (Brak nakładki) ¹ Kwalifikowana nazwa nakładki (nazwa nakładki, która ma być użyta i biblioteka, w której się ona mieści)

MAXRCDS

Dotyczy wydruków w kolejce; określa maksymalną liczbę rekordów w wydruku dla zadań drukowania używających danego pliku opisu wydruku.

FORMDF

Podaje nazwę definicji formularza, jaka ma być użyta.

PAGEDFN

Podaje nazwę definicji strony, jaka ma być użyta.

AFPCHARS

Podaje nazwę czcionek kodowanych AFP, które mają zostać użyte z danymi tekstowymi i definicją strony.

TBLREFCHR

Podaje, czy znaki odniesienia do tablicy znajdują się wśród danych tekstowych.

CORNERSTPL Podaje, róg odniesienia dla zszywania w rogu używanego przez urządzenia obsługujące tę funkcję. EDGESTITCH Podaje, gdzie są umieszczane zszywki w nośniku w ramach wykonywania operacji kończących przez urządzenia obsługujące tę funkcję. SADLSTITCH Podaje, gdzie są umieszczane zszywki w nośniku przy użyciu osi kończącej przez urządzenia obsługujące tę funkcję. FNTRSL

Określa rozdzielczość, jaką wykorzystuje PSF/400 podczas drukowania na drukarkach obsługujących różne rozdzielczości w przypadku wydruków, które nie określają metryki czcionki i rozdzielczości dla wybranej czcionki.

IPDSPASTHR Podaje, czy wydruk IPDS może zostać przekazany do drukarki poprzez PSF. USRRSCLIBL Określa listę bibliotek zasobów użytkownika, które mają zostać wykorzystane w celu wyszukiwania zasobów AFP.

360

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek I. Komendy SEGMENT i OVERLAY w systemie AS/400 Niniejszy dodatek opisuje komendy SEGMENT i OVERLAY, używane w systemie AS/400, podaje przykłady odpowiadających im ekranów, informacje na temat odpowiednich komend w języku CL oraz programy w językach RPG i COBOL. Aby komendy stały się dostępne, muszą zostać załadowane. Komendy SEGMENT i OVERLAY automatyzują przetwarzanie zasobów nakładek i segmentów stron utworzonych na komputerze-kliencie. Oto ogólna procedura: ¹ utworzenie tymczasowego pliku fizycznego, ¹ skopiowanie zasobu z folderu do pliku fizycznego, ¹ utworzenie obiektu z nakładką lub segmentem strony, ¹ wydrukowanie testu zasobu, ¹ obejrzenie zasobu przy użyciu Client Access/400 Viewer (opcjonalnie). Komendy SEGMENT i OVERLAY można ładować ze strony WWW dotyczącej drukarek IBM (http://www.printers.ibm.com). Należy wybrać AS/400 Sampler.

Komenda SEGMENT Na komendę SEGMENT składają się następujące elementy: ¹ komenda SEGMENT, ¹ program języka CL wykorzystujący komendę SEGMENT, ¹ program SEG01 w języku RPG do drukowania testu, ¹ kod źródłowy DDS pliku opisu wydruku - SEG01. Poniższy rysunek przedstawia ekran komendy SEGMENT:

‡

—

Tworzenie/Drukowanie Segmentu Strony (SEGMENT) (Create/Print Page Segment (SEGMENT)) Wpisz i naciśnij Enter. Folder . . . . . . . . . . . Nazwa dokumentu . . . . . . Opis segmentu . . . . . . . Nazwa segmentu strony . . . Biblioteka . . . . . . . . . Wyświetlenie segmentu . . . Kolejka wydruków . . . . . . Biblioteka wydruków . . . . Zastąpienie starego segmentu

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

zasób sunlogo.psg Wartość znakowa Super Sun Seeds Logo sunlogo Wartość znakowa sampler Wartość znakowa *YES *NO, *YES '*JOB ' Wartość znakowa '*LIBL' Wartość znakowa *YES *NO, *YES Koniec

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 188. Ekran Tworzenie/Drukowanie Segmentu Strony (SEGMENT)

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

361

Oto kod źródłowy komendy SEGMENT: 5763PW1 V3R2M0 960917 SEU SOURCE LISTING 03/03/96 17:51:03 1 SOURCE FILE . . . . . . . SAMPLER/QCMDSRC MEMBER . . . . . . . . . SEGMENT SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 CMD PROMPT('Create/Print Page Segment') 200 PARM KWD(FOLDER) TYPE(*CHAR) LEN(13) + 300 PROMPT('Folder') 400 PARM KWD(DOCNAM) TYPE(*CHAR) LEN(12) MIN(0) + 500 PROMPT('Document Name') 600 PARM KWD(DOCTXT) TYPE(*CHAR) LEN(25) MIN(0) + 700 PROMPT('Segment Description') 800 PARM KWD(SEG) TYPE(*CHAR) LEN(10) MIN(0) + 900 PROMPT('Page Segment Name') 1000 PARM KWD(LIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) + 1100 MIN(0) PROMPT('Library') 1200 PARM KWD(VIEW) TYPE(*CHAR) LEN(4) RSTD(*YES) + 1300 DFT(*NO) VALUES(*NO *YES) MIN(0) + 1400 PROMPT('Display Segment ') 1500 PARM KWD(OUTQ) TYPE(*CHAR) LEN(10) + 1600 DFT('*JOB ') MIN(0) + 1700 PROMPT('Output Queue') 1800 PARM KWD(OUTQLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) + 1900 DFT('*LIBL') MIN(0) PROMPT('Output Queue + 2000 Library') 2100 PARM KWD(replace) TYPE(*CHAR) LEN(4) RSTD(*YES) + 2200 DFT(*yes) VALUES(*NO *YES) MIN(0) + 2300 PROMPT('Replace Old Segment') * * * * 5763PW1 V3R2M0

K O N I E C

960917

SOURCE FILE . . . . . . .

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

SEU SOURCE LISTING

* * * *

03/03/96 17:48:52

1

SAMPLER/QCLSRC

MEMBER . . . . . . . . . SEGMENT SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 200 300 400

SEGMENT: przetwarza plik segmentu, znajdujący się w folderze, wykonując następujące kroki: - Utworzenie pliku roboczego PSGPF - Skopiowanie pliku segmentu z foldera do pliku roboczego (CPYFRMPCD) 500 /* - Utworzenie obiektu z segmentem strony (CRTPAGSEG) 600 /* - Wydrukowanie segmentu strony (program SEG01) 700 /* - Uruchomienie przeglądarki CA/400 i wyświetlenie segmentu na komputerze PC (opcjonalnie) 800 /* 900 PGM PARM(&FOLDER &DOCNAM &DOCTXT &SEG &LIB &VIEW 1000 &OUTQ &OUTQLIB &REPLACE) 1100 /* Input */ 1200 DCL &FOLDER *CHAR 13 1300 DCL &DOCNAM *CHAR 12 1400 DCL &LIB *CHAR 10 1500 DCL &SEG *CHAR 8 1600 DCL &DOCTXT *CHAR 25 1700 DCL &VIEW *CHAR 4 1800 DCL &OUTQ *CHAR 10 1900 DCL &OUTQLIB *CHAR 10 2000 /* Work */ 2100 DCL &CMD *CHAR 70 2200 DCL &SPLNBR *DEC 4 0 2300 DCL &SPLCHR *CHAR 4 2400 DCL &WRK *CHAR 10 2500 /* Job */ 2600 DCL &STSMSG *CHAR 75 2700 DCL &JOB *CHAR 10 2800 DCL &USER *CHAR 10 2900 DCL &NBR *CHAR 6 3000 DCL &SYS *CHAR 9 3100 DCL &JOUTQ *CHAR 10 3200 DCL &JOUTQLIB *CHAR 10

362

/* /* /* /*

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

*/ */ */ */ */ */ */ */ */ +

3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300

/*

/*

*/ DCL DCL

&TEXT *CHAR 40 &REPLACE *CHAR 4

DCL DCL DCL

&MSGKEY &MSGDTA &MSGID

*/ *CHAR 4 *CHAR 100 *CHAR 7

/**/ /* Postępowanie w przypadku błędu /**/ MONMSG MSGID(CPF0000) EXEC(GOTO CMDLBL(GENERR)) /**/ /* Odczytanie wartości zadania dla nazwy wydruku /**/ RTVJOBA JOB(&JOB) USER(&USER) NBR(&NBR) OUTQ(&JOUTQ) OUTQLIB(&JOUTQLIB) RTVNETA SYSNAME(&SYS) /**/ CHGVAR &STSMSG (&SEG *TCAT ' Segment being processed') SNDPGMMSG MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) MSGDTA(&STSMSG) TOPGMQ(*EXT) MSGTYPE(*STATUS) /**/ /* Utworzenie pliku roboczego (PSGPF) dla kopii segmentu strony /**/ DLTF FILE(QTEMP/PSGPF) MONMSG MSGID(CPF2105) CRTPF FILE(QTEMP/PSGPF) RCDLEN(8192) MBR(*NONE) + MAXMBRS(*NOMAX) LVLCHK(*NO) ADDPFM FILE(QTEMP/PSGPF) MBR(&SEG) MONMSG MSGID(CPF5812 CPF7306) /**/ /* Skopiowanie pliku segmentu strony z foldera do pliku /**/ CPYFRMPCD FROMFLR(&FOLDER) TOFILE(QTEMP/PSGPF) + FROMDOC(&DOCNAM) TOMBR(&SEG) + TRNTBL(*NONE) TRNFMT(*NOTEXT) /* */ CHGVAR &STSMSG (&SEG *TCAT ' copied to PSGPF temporary file') SNDPGMMSG MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) MSGDTA(&STSMSG) TOPGMQ(*EXT) MSGTYPE(*STATUS) /*

*/

*/ +

+

*/

*/

+

*/ CHKOBJ MONMSG ADDLIBLE MONMSG

OBJ(QSYS/&LIB) OBJTYPE(*LIB) MSGID(CPF9801) EXEC(GOTO GENERR) LIB(&LIB) MSGID(CPF2103)

/**/ /* Utworzenie obiektu z segmentem strony /**/ CRTPAGSEG PAGSEG(&LIB/&SEG) FILE(QTEMP/PSGPF) + MBR(&SEG) TEXT(&DOCTXT) REPLACE(&REPLACE) CHGVAR SNDPGMMSG

*/

&STSMSG (&SEG *TCAT ' CREATED WITH CRTPAGSEG') MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) MSGDTA(&STSMSG) + TOPGMQ(*EXT) MSGTYPE(*STATUS)

/**/ /* Drukowanie testu dla segmentu strony */ /**/ OVRPRTF FILE(SEG01) DEVTYPE(*AFPDS) PAGESIZE(11 8.5 + *UOM) OVRFLW(66) FIDELITY(*CONTENT) + PAGRTT(0) FRONTOVL(*NONE) + OUTQ(&OUTQ) USRDTA(&LIB) + SPLFNAME(&SEG) SECURE(*YES) /* PRINT SEGMENT */ CALL SEG01 (&SEG &LIB &SPLNBR) CHGVAR

&STSMSG (&SEG *TCAT ' segment print complete') SNDPGMMSG MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) MSGDTA(&STSMSG) + TOPGMQ(*EXT) MSGTYPE(*STATUS)

Dodatek I. Komendy SEGMENT i OVERLAY w systemie AS/400

363

10400 /* 10600 /*

*/10500 /* Uruchomienie przeglądarki CA/400 i wyświetlenie nakładki */

*/

10700 /* Przywołanie komendą: STRPCCMD PCCMD('CWBVIEWR splfid /V:form') */ 10800 /* -gdzie splfid: splfname/splfnum/jobname/jobnum/user/system */10900 /* - np. CWBVIEWR INVOICE/12/WS1/074178/USER1/MAIN400 /V:LETTER */ 11000 /* */ 11100 IF (&VIEW *EQ '*YES') (DO) 11200 CHGVAR VAR(&SPLCHR) VALUE(&SPLNBR) 11300 CHGVAR &CMD ('CWBVIEWR OVER01/') 11400 CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &SPLCHR *TCAT '/') 11500 CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &JOB *TCAT '/') 11600 CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &NBR *TCAT '/') 11700 CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &USER *TCAT '/') 11800 /* CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &SYS) */ 11900 CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT 'S1019640') 12000 CHGVAR &WRK (' /V:LETTER') 12100 CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &WRK) 12200 STRPCCMD PCCMD(&CMD) PAUSE(*NO) 12300 ENDDO 12400 12500 END: RETURN 12600 /* */ 12700 GENERR: 12800 SNDPGMMSG MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) + 12900 MSGDTA('Unexpected error - use PF10 to review detailed + 13000 messages') MSGTYPE(*ESCAPE) 13100 /* */ 13200 ENDJOB: ENDPGM * * * * K O N I E C K O D U Ź R Ó D Ł O W E G O * * * * 5763PW1 V3R2M0

960917

SEU SOURCE LISTING

SOURCE FILE . . . . . . .

SAMPLER/QRPGSRCMEMBER

03/03/96 17:47:58

. . . . . . . . .

1

SEG01

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

* SEG01 - drukuje segment strony (wywołany przez komendę SEGMENT). * Przekazuje też numer wydruku (SNO) do programu wywołującego (SEGMENT), * w celu użycia go przez zewnętrzną przeglądarkę AFP. * FSEG01 O E PRINTER F KINFDS INFO IINFO DS I 81 82 TYPE I 103 112 SNAME I 113 122 SLIB I B 123 1240SNO C *ENTRY PLIST C PARM SEG 8 C PARM LIB 10 C PARM SPLNBR 40 C* C MOVEL' ' BLK8 8 C MOVEL'Segment:'PROMP1 8 C MOVEL'Library:'PROMP2 8 C WRITEREC1 C WRITEREC2 C WRITEREC3 C Z-ADDSNO SPLNBR C SETON LR * * * *

364

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

5763PW1 V3R2M0 960917 SOURCE FILE . . . . . . .

SEU SOURCE LISTING 03/03/96 17:48:43 SAMPLER/QDDSSRCMEMBER . . . . . . . . . SEG01

1

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 A* SEG01 - DDS pliku opisu wydruku dla drukowania segmentu strony 200 A* (wywoływany przez komendę SEGMENT) 300 A* 400 A* Printer File Create or Change Parameters: 500 600

A* A*

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

A A A A A A A A A

- Typ drukarki (Printer Device Type) (DEVTYPE) - Linia przepełnienia (OVRFLW) 65 R REC1 PROMP1 SEG PROMP2 LIB R REC2 LIB SEG R REC3 * * * *

8A 8A 8A 10A 10A 8A

700

*AFPDS A*

POSITION(0.5 0.5) POSITION(0.5 1.5) POSITION(0.7 0.5) POSITION(0.7 1.5) PAGSEG(&LIB/&SEG 5 4) P P ENDPAGE

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Komenda OVERLAY Na komendę OVERLAY składają się następujące elementy: ¹ komenda OVERLAY, ¹ program języka CL wykonujący komendę OVERLAY, ¹ program OVER01 w języku RPG do drukowania testu, ¹ kod źródłowy DDS pliku opisu wydruku - OVER01. Poniższa ilustracja przedstawia ekran komendy OVERLAY:

‡

—

Tworzenie/Drukowanie Nakładki (Create/Print Overlay (OVERLAY)) Wpisz i naciśnij Enter. Folder . . . . . . . . . Pełna nazwa dokumentu . Opis nakładki . . . . . Biblioteka nakładek. . . Nazwa nakładki . . . . . Rozdzielczość. . . . . . Wyświetloenie nakładki . Kolejka wydruków . . . . Biblioteka wydruków . . Zastąpienie nakładki . . Długość rekordu . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

zasób invbac.ovl Wartość znakowa Warunki handlowe sampler Wartość znakowa invbac Wartość znakowa '*300' *240, *300 *YES *NO, *YES '*JOB ' Wartość znakowa '*LIBL' Wartość znakowa *YES *NO, *YES 2313 Liczba Koniec

ˆ

F3=Wyjście F4=Prompt F5=Odśwież F12=Rezygnacja F13=Jak używać tego ekranu F24=Inne klawisze

˜

Rysunek 189. Tworzenie/drukowanie nakładki (OVERLAY)

Oto kod źródłowy komendy OVERLAY:

Dodatek I. Komendy SEGMENT i OVERLAY w systemie AS/400

365

5763PW1 V3R2M0 960917 SOURCE FILE . . . . . . .

SEU SOURCE LISTING 03/03/96 17:51:03 SAMPLER/QCMDSRCMEMBER . . . . . . . . . OVERLAY

1

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 CMD PROMPT('Create/Print Overlay') 200 PARM KWD(FOLDER) TYPE(*CHAR) LEN(13) + 300 PROMPT('Folder') 400 PARM KWD(DOCNAM) TYPE(*CHAR) LEN(12) MIN(0) + 500 PROMPT('Full Document Name') 600 PARM KWD(DOCTXT) TYPE(*CHAR) LEN(25) MIN(0) + 700 PROMPT('Overlay Description') 800 PARM KWD(LIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) MIN(0) + 900 PROMPT('Overlay Library') 1000 PARM KWD(OVL) TYPE(*CHAR) LEN(10) + 1100 MIN(0) PROMPT('Overlay Name') 1200 PARM KWD(RES) TYPE(*CHAR) LEN(4) RSTD(*YES) + 1300 DFT('*300') VALUES('*240' '*300') MIN(0) + 1400 PROMPT('Resolution') 1500 PARM KWD(VIEW) TYPE(*CHAR) LEN(4) RSTD(*YES) + 1600 DFT(*NO) VALUES(*NO *YES) MIN(0) + 1700 PROMPT('Display Overlay ') 1800 PARM KWD(OUTQ) TYPE(*CHAR) LEN(10) + 1900 DFT('*JOB ') MIN(0) + 2000 PROMPT('Output Queue') 2100 PARM KWD(OUTQLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) + 2200 DFT('*LIBL') MIN(0) PROMPT('Output Queue + 2300 Library') 2400 PARM KWD(REPLACE) TYPE(*CHAR) LEN(4) RSTD(*YES) + 2500 DFT(*YES) VALUES(*NO *YES) MIN(0) + 2600 PROMPT('Replace Existing Overlay') 2700 PARM KWD(RECL) TYPE(*DEC) LEN(6) DFT(2313) MIN(0) + 2800 PROMPT('Record Length') * * * *

K O N I E C

5763PW1 V3R2M0 960917 SOURCE FILE . . . . . . . MEMBER . . . . . . . . .

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

SEU SOURCE LISTING SAMPLER/QCLSRC OVERLAY

* * * *

03/03/96 17:48:51

1

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 /* OVERLAY: przetwarza plik nakładki, znajdujący się w folderze, */ 200 /* wykonując następujące kroki: */ 300 /* - Utworzenie pliku roboczego OVERLAY */ 400 /* - Skopiowanie pliku nakładki z foldera do pliku */ /* roboczego (CPYFRMPCD) */ 500 /* - Sprawdzenie, czy biblioteki czcionek są na liście bibliotek */ 600 /* - Utworzenie obiektu z nakładką (CRTOVL) */ 700 /* - Wydrukowanie nakładki (program OVER01 RPG) */ 800 /* - Uruchomienie przeglądarki CA/400 i wyświetlenie nakładki na PC*/ 900 /* */ 1000 PGM PARM(&FOLDER &DOCNAM &DOCTXT &LIB &OVL &RES &VIEW + 1100 &OUTQ &OUTQLIB &REPLACE &RECL) 1200 /* Input */ 1300 DCL &FOLDER *CHAR 13 1400 DCL &DOCNAM *CHAR 12 1500 DCL &DOCTXT *CHAR 25 1600 DCL &LIB *CHAR 10 1700 DCL &OVL *CHAR 8 1800 DCL &RES *CHAR 4 1900 DCL &RECL *DEC 6 2000 DCL &VIEW *CHAR 4 2100 DCL &REPLACE *CHAR 4 2200 DCL &OUTQ *CHAR 10 2300 DCL &OUTQLIB *CHAR 10 2400 DCL &STSMSG *CHAR 75 2500 DCL &CMD *CHAR 75 2600 DCL &WRK *CHAR 10 2700 DCL &FILEEXT *CHAR 13 2800 DCL &TEST *CHAR 12 2900 DCL &FNAME *CHAR 8 3000 /* Job */ 3100 DCL &JOB *CHAR 10 3200 DCL &USER *CHAR 10

366

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400

DCL &NBR *CHAR 6 DCL &SYS *CHAR 8 DCL &JOUTQ *CHAR 10 DCL &JOUTQLIB *CHAR 10 DCL &SPLNBR *DEC 2 0 DCL &SPLCHR *CHAR 2 /* Postępowanie w przypadku komunikatu */ /* */ MONMSG MSGID(CPF0000) EXEC(GOTO CMDLBL(GENERR)) /* */ CHGVAR &STSMSG (&OVL *TCAT ' overlay being processed') SNDPGMMSG MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) MSGDTA(&STSMSG) + TOPGMQ(*EXT) MSGTYPE(*STATUS) /* Odczytanie informacji o zadaniu */ /* */ RTVJOBA JOB(&JOB) USER(&USER) NBR(&NBR) OUTQ(&JOUTQ) + OUTQLIB(&JOUTQLIB) RTVNETA SYSNAME(&SYS) /* Check/Create OVERLAY PF */ /* */ DLTF FILE(QTEMP/OVERLAY) MONMSG MSGID(CPF2105) CRTPF FILE(QTEMP/OVERLAY) RCDLEN(&RECL) MBR(*NONE) + MAXMBRS(*NOMAX) LVLCHK(*NO) ADDPFM FILE(QTEMP/OVERLAY) MBR(&OVL) MONMSG MSGID(CPF5812 CPF7306) /* */ /* Skopiowanie pliku nakładki z foldera do pliku OVERLAY */ /* */ CPYFRMPCD FROMFLR(&FOLDER) TOFILE(QTEMP/OVERLAY) + FROMDOC(&DOCNAM) TOMBR(&OVL) + TRNTBL(*NONE) TRNFMT(*NOTEXT) /* */ IF (&OUTQ *EQ '*JOB') (DO) CHGVAR &OUTQ &JOUTQ CHGVAR &OUTQLIB &JOUTQLIB ENDDO /* */ /* Umieszczenie bibliotek czcionek 240 dpi na liście bibliotek /* */ IF (&RES *EQ '*240') (DO) ADDLIBLE LIB(QFNTCDEPAG) MONMSG MSGID(CPF2103 CPF2110) ADDLIBLE LIB(QFNTCF_LA1) MONMSG MSGID(CPF2103 CPF2110) ADDLIBLE LIB(QFNTCPL) MONMSG MSGID(CPF2103 CPF2110) ADDLIBLE LIB(QFNT240LA1) MONMSG MSGID(CPF2103 CPF2110) RMVLIBLE LIB(QFNT300CPL) MONMSG MSGID(CPF2110 CPF2104) RMVLIBLE LIB(QFNT300LA1) MONMSG MSGID(CPF2110 CPF2104) ENDDO /* */ /* Umieszczenie bibliotek czcionek 300 dpi na liście bibliotek /* */ IF (&RES *EQ '*300') (DO) ADDLIBLE LIB(QFNTCDEPAG) MONMSG MSGID(CPF2103 CPF2110) ADDLIBLE LIB(QFNTCF_LA1) MONMSG MSGID(CPF2103 CPF2110) ADDLIBLE LIB(QFNT300CPL) MONMSG MSGID(CPF2103 CPF2110) ADDLIBLE LIB(QFNT300LA1) MONMSG MSGID(CPF2103 CPF2110) RMVLIBLE LIB(QFNTCPL) MONMSG MSGID(CPF2110 CPF2104) RMVLIBLE LIB(QFNT240LA1) MONMSG MSGID(CPF2110 CPF2104) ENDDO /* */

Dodatek I. Komendy SEGMENT i OVERLAY w systemie AS/400

367

10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500 12600 12700 12800 12900 13000 13100 13200 13300 13400 13500 13600 13700 13800 13900 14000 14100 14200 14300 14400 14500 14600 14700 14800 14900 15000 15100

/* Utworzenie obiektu z nakładką przy użyciu komendy CRTOVL /* */ CRTOVL OVL(&LIB/&OVL) FILE(QTEMP/OVERLAY) MBR(&OVL) TEXT(&DOCTXT) REPLACE(&REPLACE) /* */ CHGVAR &STSMSG (&OVL *TCAT ' Overlay Created') SNDPGMMSG MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) MSGDTA(&STSMSG) TOPGMQ(*EXT) MSGTYPE(*STATUS) /* */ /* Przesłonięcie pliku opisu wydruku i wydrukowanie nakładki /* */ OVRPRTF FILE(OVER01) TOFILE(*FILE) + FIDELITY(*CONTENT) + OUTQ(&OUTQ) USRDTA(&OVL) /* */ CALL OVER01 PARM(&OVL &LIB &SPLNBR) CHGVAR &STSMSG (&OVL *TCAT ' Sent to Out Queue') SNDPGMMSG MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) MSGDTA(&STSMSG) TOPGMQ(*EXT) MSGTYPE(*STATUS) /* */ /* Uruchomienie przeglądarki CA/400 i wyświetlenie nakładki /* /* Przywołanie komendą: STRPCCMD PCCMD('CWBVIEWR splfid /V:form') /* - gdzie splfid: splfname/splfnum/jobname/jobnum/user/system /* - np. CWBVIEWR INVOICE/12/WS1/074178/USER1/MAIN400 /V:LETTER /* */ IF (&VIEW *EQ '*YES') (DO) CHGVAR VAR(&SPLCHR) VALUE(&SPLNBR) CHGVAR &CMD ('CWBVIEWR OVER01/') CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &SPLCHR *TCAT '/') CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &JOB *TCAT '/') CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &NBR *TCAT '/') CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &USER *TCAT '/') /* CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &SYS) CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT 'S1019640') CHGVAR &WRK (' /V:LETTER') CHGVAR &CMD (&CMD *TCAT &WRK) STRPCCMD PCCMD(&CMD) PAUSE(*NO) ENDDO END: RETURN /* */ GENERR: SNDPGMMSG MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMSG) + MSGDTA('Unexpected error - use PF10 to review detailed messages') MSGTYPE(*ESCAPE) /* */ ENDJOB: ENDPGM * * * *

5763PW1 V3R2M0

K O N I E C

960917

SOURCE FILE . . . . . . .

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

SEU SOURCE LISTING SAMPLER/QRPGSRCMEMBER

*/ +

+

*/

+

*/ */ */ */ */

*/

+

* * * *

03/03/96 17:47:58

. . . . . . . . .

1

OVER01

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 * OVER01, wywołany przez komendę OVERLAY, drukuje próbkę 200 * utworzonej właśnie nakładki. Przekazuje też numer wydruku 300 * (SNO) do OVERLAY (programu języka CL), w celu użycia go z 400 * przez zewnętrzną przeglądarkę AFP. 500 * 600 FOVER01 O E PRINTER 700 F KINFDS INFO 800 IINFO DS 900 I 81 82 TYPE 1000 I 103 112 SNAME 1100 I 113 122 SLIB 1200 I B 123 1240SNO 1300 C *ENTRY PLIST 1400 C PARM OVER 8 1500 C PARM LIB 10 1600 C PARM SPLNBR 20 1700 C* 1800 C MOVEL' ' BLK8 8

368

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

C C C C C C C

MOVEL'Overlay:'PROMP1 MOVEL'Library:'PROMP2 WRITEREC1 WRITEREC2 WRITEREC3 Z-ADDSNO SPLNBR SETON * * * *

K O N I E C

5763PW1 V3R2M0 960917 SOURCE FILE . . . . . . .

K O D U

8 8

LR

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

SEU SOURCE LISTING 03/03/96 17:48:39 SAMPLER/QDDSSRCMEMBER . . . . . . . . . OVER01

1

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 100 A* OVER01 - DDS pliku opisu wydruku dla komendy OVERLAY 200 A* 300 A* Parametry tworzenia lub zmiany pliku opisu wydruku: 400 A* - Typ urządzenia dla drukarki (DEVTYPE) *AFPDS 500 A* 600 A R REC1 700 A PROMP1 8A POSITION(0.1 0.1) 800 A OVER 8A POSITION(0.1 1.5) 900 A PROMP2 8A POSITION(0.1 3.5) 1000 A LIB 10A POSITION(0.1 4.9) 1100 A R REC2 OVERLAY(&LIB/&OVER 0 0) 1200 A LIB 10A P 1300 A OVER 8A P 1400 A R REC3 ENDPAGE * * * *

K O N I E C

K O D U

Ź R Ó D Ł O W E G O

* * * *

Dodatek I. Komendy SEGMENT i OVERLAY w systemie AS/400

369

370

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek J. Próbki czcionek Niniejszy dodatek przedstawia próbki rozmaitych czcionek używanych przez IBM. Dokładniejszy opis i prezentację czcionek używanych przez IBM zawiera IBM AFP Fonts: Font Samples.

Rysunek 190. Times New Roman Medium

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

371

Rysunek 191. Times New Roman Bold

Rysunek 192. Times New Roman Italic Medium

372

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 193. Times New Roman Italic Bold

Rysunek 194. Helvetica Roman Medium

Dodatek J. Próbki czcionek

373

Rysunek 195. Helvetica Roman Bold

Rysunek 196. Helvetica Italic Medium

374

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Rysunek 197. Helvetica Italic Bold

Dodatek J. Próbki czcionek

375

Rysunek 198. Próbki czcionek Courier

376

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek K. Czcionki AFP dla AS/400 Niniejszy dodatek podaje czcionki, które zawiera produkt AFP Fonts for AS/400. Każda rodzina czcionek może zostać zamówiona oddzielnie. Są to czcionki rastrowe ładowalne z systemu wyłącznie dla rozdzielczości 240 piksli. Tabela 38 (Strona 1 z 2). AFP Fonts for AS/400 Nazwa

Grubość i Pochylenie

Stopień

Nazwa biblioteki

Opcja nr 5051: Sonoran Serif Sonoran Serif

Roman, Roman Bold, Italic, Italic Bold

6-12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 36

QFNT01

48, 60, 72

QFNT02

6-12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 36

QFNT03

48, 60, 72

QFNT04

Opcja nr 5052: Sonoran Serif Headliner Sonoran Serif

Roman, Roman Bold, Italic, Italic Bold

Opcja nr 5053: Sonoran Sans Serif Sonoran Sans Serif

Roman, Roman Bold, Italic, Italic Bold

Opcja nr 5054: Sonoran Sans Serif Headliner Sonoran Sans Serif

Roman, Roman Bold, Italic, Italic Bold

Opcja nr 5055: Sonoran Sans Serif Condensed Sonoran Sans Serif

Roman, Roman Bold, Italic, Italic Bold

6-12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 36

QFNT05

6-12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 36

QFNT06

6-12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 36

QFNT07

Opcja nr 5056: Sonoran Sans Serif Expanded Sonoran Sans Serif

Roman, Roman Bold, Italic, Italic Bold

Opcja nr 5057: Monotype Garamond Monotype Garamond

Roman, Roman Bold, Italic, Italic Bold

Opcja nr 5058: Century Schoolbook

 Copyright IBM Corp. 1996, 1999

377

Tabela 38 (Strona 2 z 2). AFP Fonts for AS/400 Nazwa Century Schoolbook

Grubość i Pochylenie Roman, Roman Bold, Italic, Italic Bold

Stopień

Nazwa biblioteki

6-12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 36

QFNT08

Opcja nr 5059: Pi and Specials Pi Serif, Pi Sans Serif

Roman, Roman Bold

6, 8, 10, 12

QFNT09

Sonoran Display

Roman

20, 26

QFNT09

Sonoran

Roman

4

QFNT09

Roman, Roman Bold, Italic, Italic Bold

6-12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 36

QFNT10

6-12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 36

QFNT11

Opcja nr 5060: ITC Souvenir ITC Souvenir

Opcja nr 5061: ITC Avant Garde Gothic ITC Avant Garde Gothic

Roman, Roman Bold, Italic, Italic Bold

Opcja nr 5062: Math and Science Math Format

Roman

6-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 60, 72

QFNT12

Math Symbols Serif, Math Symbols Sans Serif

Roman, Roman Bold

6-12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 36

QFNT12

Roman, Roman Bold, Italic

8

QFNT13

APL2, APL2 Gothic, APL2 Text

Roman, Italic

8, 9, 10

QFNT14

APL2

Roman

5

QFNT14

10

QFNT15

Opcja nr 5063: DATA1 Math Symbols Serif, Math Symbols Sans Serif Opcja nr 5064: APL2

Opcja nr 5065: OCR A and OCR B OCR A, OCR B

378

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Roman

Tabela 39. AFP DBCS Fonts for AS/400 Grubość i Pochylenie

Stopień

Japanese Gothic

Medium, Upright

5, 6, 7, 10, 10,5, 12, 14, 18

QFNT61

Japanese Half Size Gothic

Medium, Upright

8, 10,5, 12, 14, 18

QFNT61

Japanese Half Size Mincho

Medium, Upright

8, 10,5, 12, 14, 16, 18

QFNT61

Japanese Half Size Round Gothic

Medium, Upright

10,5, 12, 14, 18

QFNT61

Japanese Mincho

Medium, Upright

5, 7, 8, 10, 10,5, 12, 13, 14, 16, 18

QFNT61

Japanese Round Gothic

Medium, Upright

10,5, 12, 14, 18

QFNT61

Korean Gothic

Medium, Upright

5, 7

QFNT62

Korean Mincho

Medium, Upright

7, 9, 10,5, 12, 14, 18

QFNT62

Korean Half Size Gothic

Medium, Upright

5, 7

QFNT62

Korean Half Size Mincho

Medium, Upright

7, 9, 10,5, 12, 14, 18

QFNT62

Nazwa

Nazwa biblioteki

Opcja nr 5071: Japanese

Opcja nr 5072: Korean

Opcja nr 5073: Traditional Chinese Traditional Chinese Gothic

Medium, Upright

5

QFNT63

Traditional Chinese Ming

Medium, Upright

7, 10, 12

QFNT63

Opcja nr 5074: Simplified Chinese Simplified Chinese Gothic

Medium, Upright

5

QFNT64

Simplified Chinese Song

Medium, Upright

8, 10, 12

QFNT64

Thai Italic

Medium, Italic

18

QFNT65

Thai OFFICIAL

Medium, Upright

12, 18

QFNT65

Opcja nr 5075: Thai

Dodatek K. Czcionki AFP dla AS/400

379

380

Przewodnik AS/400 po AFP i PSF

Dodatek L. Kod źródłowy definicji stron i formularzy dla Super Sun Seeds

Kod źródłowy definicji stron Poniższy przykład przedstawia kod źródłowy PPFA potrzebny do utworzenia definicji stron dla danych wierszowych, jakie opisuje Rozdział 13, “Używanie definicji strony i definicji formularza” na stronie 203. 5763PW1 V3R2M0 960917 SEU SOURCE LISTING SOURCE FILE . . . . . . . AFPLIB/PPFASRC MEMBER . . . . . . . . . SEEDS SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 .. 100 /* * * * D O C Z E G O S Ł U Ż Y T E N P R O G R A M * * */ 200 /* Poniższe instrukcje, napisane jako kod źródłowy PPFA/400, opisują */ 300 /* sposób przetwarzania wydruków z konkretnej aplikacji. W celu */ 400 /* utworzenia poniższych definicji pagedef i formdef został użyty */ 500 /* wydruk wygenerowany przez aplikację wraz ze specyfikacją żądanego */ 600 /* formatu. Aby przetworzyć te instrukcje i utworzyć z nich obiekty */ 700 /* pagedef i formdef, których używa PSF/400 podczas drukowania, */ 800 /* potrzebny jest kompilator PPFA/400. */ 900 /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 1000 1100 /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 1200 /* Nazwa pagedef: SEEDS */ 1300 /* Przetwarzanie warunkowe wewnątrz pagedef: */ 1400 /* Jest to dość skomplikowana definicja strony, ponieważ istnieją */ 1500 /* w niej trzy formaty strony. Poniżej opisano współpracę formatów */ 1600 /* strony w celu umożliwienia dynamicznej zmiany formatu w oparciu */ 1700 /* o zawartość danych aplikacji: */ 1800 /*1OF1 - Pierwsza i jedyna strona jednostronicowego rachunku. */ 1900 /* Do tego formatu strony przekazywane jest sterowanie na */ 2000 /* początku przy założeniu, że rachunek Klienta składa się z */ 2100 /* jednej strony (logika formatu spowoduje przejście do 10FMULTI */ 2200 /* Pageformat, jeżeli okaże się, że rachunek Klienta obejmuje */ 2300 /* wiele stron). */ 2400 /*1OFMULTI - Pierwsza i wewnętrzne strony rachunku wielostronicowego.*/ 2500 /* Ten format strony otrzymuje sterowanie z strony 1OF1 i decy- */ 2600 /* duje o przetwarzaniu stron aż do osiągnięcia strony ostatniej */ 2700 /* lub podsumowania (kiedy to instrukcje warunkowe w formacie */ 2800 /* strony spowodują przejście do następnego formatu NOFMULTI). */ 2900 /*NOFMULTI - Strona ostatnia/podsumowanie wielostronicowego rachunku.*/ 3000 /* Przetworzona zostanie jedna strona i sterowanie zostanie bez- */ 3100 /* warunkowo zwrócone do formatu 1OF1 dla kolejnego rachunku. */ 3200 /* */ 3300 /* Przepływ Start-> 1OF1 ->-+--> 1OFMULTI ->-+--> NOFMULTI ->-+ */ 3400 /* Podsumowanie: A | A V | */ 3500 /* | V +--