Kobiety na rynku pracy

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Kobiety na rynku pracy Joanna Mazur-Łuczak B 374916 Poznań 2010 SPIS TREŚCI Słowo wstępne I ...
Author: Klaudia Wójcik
18 downloads 0 Views 118KB Size
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Kobiety na rynku pracy Joanna Mazur-Łuczak

B 374916

Poznań 2010

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne I

1

ROZDZIAŁ I

Aktywizacja zawodowa kobiet w określonych wizjach ładu społecznego / 1. Kobiety na rynku pracy — perspektywa socjologiczna / 13 1.1. Teoria stratyfikacji społecznej Talcotta Parsonsa / 14 1.2. Teoria Joan Acker / 16 1.3. Teoria Gerharada Lenskiego / 17 1.4. Hipoteza formowania się klas Franka Parkina / 18 2. Kobiety na rynku pracy — perspektywa ekonomiczna / 19 2.1. Teoria kapitału ludzkiego / 21 2.2. Teoria upodobania do dyskryminacji (teoria uprzedzeń osobistych) G. Beckera / 22 2.3. Teoria dyskryminacji monopsonistycznej oraz hipoteza ograniczonej ruchliwości przestrzennej kobiet. Teoria działania w zmowie / 24 2.4. Teoria dualnego (dwojakiego) rynku pracy / 25 3. Kobiety na rynku pracy — perspektywa feministyczna / 26 3.1. Teorie uniwersalne / 27 3.2. Teorie feministyczne a dyskryminacja kobiet w sferze zawodowej / 33 3.2.1. Model podziału pracy N. Ott / 33 3.2.2. Model dyskryminacji A. Rosen / 34 3.2.3. Teoria patriarchalizm — kapitalizm / 36 3.2.4. Teoria konfliktu płci Turnera i Musicka / 39 3.3- Publicystyka feministyczna / 40 %

12

ROZDZIAŁ II

Praca w okresie przed transformacją I

45

1. Zasada pełnego zatrudnienia / 46 2. Państwowa własność środków produkcji / 49 3. „Uspołecznienie" i „upolitycznienie" zakładów pracy / 52 4. Wzrost udziału kobiet na rynku pracy / 56 5. Edukacja kobiet w okresie realnego socjalizmu / 57 6. Kobiecy ideał, czyli matka i pracownik. Interakcje w rodzinie / 60 7. Polityka kontroli urodzeń / 62 8. Organizacje kobiece w PRL. Sytuacja kobiet na wsi i w mieście / 63 9. Konsekwencje polityki prowadzonej wobec kobiet w okresie realnego socjalizmu — podsumowanie / 65 ROZDZIAŁ III Rynek pracy w Polsce po 1989 roku / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

67

„Odspołecznienie" i „odpolitycznienie" zakładów pracy / 68 Procesy prywatyzacyjne / 71 Bezrobocie / 75 Sytuacja na wiejskim rynku pracy / 79 Wzrost znaczenia merytokratycznych reguł wynagradzania / 82 Wskaźniki zatrudnienia kobiet po 1989 roku. Feminizacja bezrobocia / 83 Zarobki kobiet / 87 Dostęp do edukacji i wykształcenie kobiet / 89 Sytuacja kobiet wiejskich w latach 90. / 91 Nowy typ kobiety — kobieta businesswoman / 94 Nieodpłatna praca kobiet. Kobieta — dom — praca. Nietypowe formy zatrudnienia / 97 Zjawisko molestowania seksualnego kobiet w polskim miejscu pracy / 100

ROZDZIAŁ IV Sytuacja kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku / 103 1. Kobiety jako siła robocza na rynku pracy w Europie Środkowej i Wschodniej / 105 2. Edukacja kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej / 108 3. Tendencje do samozatrudnienia / 110

SPIS TREŚCI

4. Bariery kobiet na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej / 113 ROZDZIAŁ V

Sytuacja kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej /

117

1. Postawy społeczne wobec sytuacji kobiet w społeczeństwach europejskich / 118 2. Wzrost aktywności zawodowej kobiet i trwała nierówność / 3. Nietypowe formy zatrudnienia / 121 4. Zjawisko molestowania w miejscu pracy / 124 5. Zmiany w rodzinie / 127 ROZDZIAŁ VI Charakterystyka badań /

119

129

1. Cel i charakter badań / 129 2. Opis badań / 131 3. Charakterystyka respondentek /

135

ROZDZIAŁ VII Recepcja mechanizmów kierujących polskim rynkiem pracy I

140

1. Wiedza respondentek na temat sytuacji w sferze zatrudnienia. Recepcja mechanizmów obecnych na polskim rynku pracy. Schematy interpretacyjne / 141 ROZDZIAŁ VIII Strategie na rynku pracy /

167

1. Rodzaje zasobów jako budulców strategii na rynku pracy. Strategie projektowane i realizowane / 168 2. Strategie zbiorowe i indywidualne / 178 3. Strategie w ocenie pracodawców. Elastyczność negocjacyjna kobiet na rynku pracy / 182 4. Punkty zwrotne w strategiach kobiet / 194 p ROZDZIAŁ IX Struktura refleksji na temat sytuacji na rynku pracy /

198

1. Doświadczenia osobiste—grupowe-społeczne—eksperckie /

199

2. Kategorie ujmowania doświadczeń osobistych / 205 3. Kategorie ujmowania strategii na rynku pracy / 209 4. Motywy przewodnie w wypowiedziach respondentek / ROZDZIAŁ X Obraz refleksyjności kobiet na temat sytuacji na rynku pracy na tle określonych wizji ładu społecznego /

Podsumowanie /

Bibliografia /

225

231

217

213