Zakład Medycyny Ratunkowej 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4

Kierownik Zakładu Dr n. med. Zenon Truszewski Sekretariat: +48225021323

Ratownictwo XXI wieku

Łańcuch przeżycia

Złota godzina Czas upływający od momentu wystąpienia zachorowania do czasu rozpoczęcia leczenia szpitalnego

60 min

Platynowe 10 min Czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego od chwili wezwania • miasto: średni - 8 min. maksymalny - 15 min.

• poza miastem: średni - 15 min. maksymalny - 20 min.

Diamentowe 3 min

Czas zastosowania automatycznego defibrylatora przez przygodnych świadków

Organizacja ratownictwa w Polsce Pierwsza pomoc: • Świadkowie zdarzenia • Straż Pożarna • Policja • Straż Miejska

Państwowy System Ratownictwa Medycznego

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (HEMS)

SOR

Przyczyny zatrzymania krążenia

W 80 % przypadków zatrzymanie krążenia można przewidzieć kilka godzin wcześniej

Przyczyny zatrzymania krążenia • Niedrożność dróg oddechowych • Niewydolność oddechowa • Choroby układu krążenia

Przyczyny niedrożności dróg oddechowych • Krwotok • Wymioty • Ciała obce (np.: zęby, pokarm) • Uraz twarzy lub klatki piersiowej • Zapalenie nagłośni • Kurcz głośni

Przyczyny niedrożności dróg oddechowych c.d. • Obrzęk błony śluzowej gardła (infekcja, uczulenie) • Skurcz oskrzeli • Wzmożone wydzielanie oskrzelowe

Przyczyny niewydolności oddechowej • Ostre i przewlekłe choroby płuc zapalenie płuc, aspiracja, POCHP, astma, zator tętnicy płucnej, stłuczenie płuca, ARDS, odma opłucnowa

• Zaburzenia napędu oddechowego • Nieprawidłowa praca oddechowa uszkodzenie przepony, urazy klatki piersiowej, uszkodzenia rdzenia, choroby nerwów i mięśni

Pierwotne przyczyny sercowe NZK • Choroba wieńcowa • Zawał • Nadciśnienie tętnicze • Wady zastawkowe • Kardiomiopatie • Stłuczenie serca • Tamponada osierdzia

Pierwotne przyczyny krążeniowe NZK • Zaburzenia elektrolitowe • Kwasica • Leki • Hipotermia • Porażenie prądem • Oligowolemia

Kryteria powiadamiania lekarza Intensywnej Terapii • • • • • • • • •

NZK Niedrożność dróg oddechowych Zatrzymanie oddechu Częstość oddechu < 5/min i > 36/min Tętno < 40/min i > 140/min RR skurczowe < 90 mmHg Każde zaburzenia świadomości Obniżenie skali Glasgow o 2 pkt Drgawki

BLS ( Basic Life Support) Podstawowe zabiegi ratujące życie

Bezpieczeństwo ratownika • Eliminacja i / lub minimalizacja ryzyka • Pewne i umiejętne kierowanie akcją • Zagrożenia środowiskowe: – – – –

ruch uliczny elektryczność gazy, dymy, opary woda i inne ciecze

Bezpieczeństwo ratownika: zatrucia Maska i zasada „bez powrotu” • trujące substancje lotne • substancje silnie toksyczne • substancje żrące

Bezpieczeństwo ratownika: stwierdzone zakażenia • Salmonella infantis, Staphylococcus aureus • Shigella, Streptococcus pyogenes • wirus SARS (severe acute respiratory syndrome), Herpes simplex • gruźlica (postać skórna)

nie stwierdzono zakażeń (ale teoretyczna mozliwość gdy kontakt z krwią) • hepatitis B, C • CMV • HIV

Bezpieczeństwo ratownika: zabezpieczenia przed zakażeniami • Gogle i rękawice • Pojemniki na odpady • Maska twarzowa z zastawką bezzwrotną. • Manekiny – częste mycie

Zawsze ocena bezpieczeństwa Oceń i / lub zapewnij bezpieczeństwo ofiary i ratownika.

Dotknij i krzyknij

Czy pacjent odpowiada? TAK • Szukaj ran i urazów • Ponów ocenę świadomości • Wezwij pomoc

Czy pacjent odpowiada? NIE odpowiada • Poproś o pomoc • Udrożnij drogi oddechowe

Poproś o pomoc

Udrożnienie d.o. • Odegnij głowę • Unieś żuchwę • Przy podejrzeniu urazu rdzenia kręgowego: – wysuń żuchwę

Oceń oddychanie • Popatrz na ruchy klatki piersiowej • Posłuchaj strumienia powietrza • Poczuj • Czas trwania oceny do 10 sekund

Czy pacjent oddycha? TAK • • • •

Ułóż go w pozycji bezpiecznej Zadzwoń po pomoc Ponawiaj ocenę co 1 min. Odwróć na drugi bok po 30 min.

Pozycja bezpieczna 1 ruch

Pozycja bezpieczna 2 ruch

Pozycja bezpieczna 3 ruch

Pozycja bezpieczna ułożenie docelowe

Czy pacjent oddycha? NIE • Wezwij ratownictwo medyczne 999 lub112 • Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej

Pośredni masaż serca

Pośredni masaż serca

Pośredni masaż serca 100 – 120 /min 5 – 6 cm

Pośredni masaż serca

Wentylacja Wykonaj dwa sztuczne oddechy • Objętość 0,5 - 0,7 l • Czas wdechu 1 sekunda

Wentylacja (Technika usta usta) • Zaciśnij skrzydełka nosa pacjenta • Podtrzymuj brodę • Nabierz powietrza • Zachowaj szczelność wdechu

Wentylacja c.d. (Technika usta - usta) • Wykonaj wdech • Obserwuj uniesienie kl. p. • Podtrzymuj brodę, “odłącz” usta • Obserwuj opadanie kl. p.

Jeżeli pierwszy oddech jest nieskuteczny sprawdź zawartość jamy ustnej (usuń ciała obce) i popraw ułożenie głowy

Kontynuuj pośredni masaż serca i sztuczne oddechy

30 : 2

Jeżeli pacjent się poruszy, otworzy oczy, zacznie oddychać: • Popatrz, posłuchaj, poczuj oddech, kaszel; zaobserwuj ruchy pacjenta • Sprawdź tętno na tętnicy szyjnej (jeśli masz wprawę) • Czas poszukiwania tętna: 5 - 10 s.

BLS 1 ratownik

Stosunek PMS : oddychanie 30 uciśnięć : 2 oddechy - dorośli

15 uciśnięć : 2 oddechy - dzieci

BLS u dzieci • • • • •

Sprawdź stan świadomości i oddychanie Wykonaj 5 sztucznych oddechów Wezwij pomoc Wykonaj 15 uciśnięć mostka Kontynuuj masaż i oddychanie 15 : 2 przez 1 min. (wyjątkowo 30:2 osoby bez doświadczenia lub gdy jeden ratownik) • Wezwij pogotowie (jeżeli nikt do tej pory tego nie zrobił)

Oddech usta – usta, nos

Oddech usta - usta

Masaż serca u noworodka

Masaż serca jedną ręką

Prowadź resuscytację do: • Przejęcia jej przez specjalistyczny zespół ratunkowy • Poruszenia się pacjenta (czynny ruch) • Wyczerpania sił ratownika

Oddychanie usta - nos • Gdy oddychanie usta - usta jest trudne technicznie • Duży uraz ust pacjenta • Podtopiony • Resuscytacja prowadzona przez dziecko • Przyczyny estetyczne

BLS ograniczony do PMS • Brak umiejętności i / lub trudności wykonania sztucznego oddychania • Sam PMS lepszy od braku BLS • Zawsze spróbuj udrożnić d.o. • Jak najszybciej wezwij pomoc specjalistyczną

Uraz rdzenia kręgowego? • Zachowaj wyjściowe położenie lub w jednej linii głowę, szyję i kl.p. • Minimalne odgięcie głowy, jeśli konieczne • Najpierw wysunięcie żuchwy • Pomoc drugiego ratownika podczas udrażniania dróg oddechowych

Zachłyśnięcie, zadławienie: Uderzenia w plecy

Ucisk nadbrzusza (Manewr Heimlicha)

Dziękuję