V Kongres PTMP

Medycyna Perinatalna XXI wieku

II komunikat

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

zaprasza na V Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Medycyna Perinatalna XXI wieku, który odbędzie się w dniach 25-27.06.2009 w Łodzi. Kongres odbędzie się pod honorowym patronatem Minister Zdrowia Pani Ewy Kopacz oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Barbary Kudryckiej. Patronatem medialnym obięli Kongres: TVN 24 oraz Gazeta Wyborcza.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich Państwa do uczestnictwa w V Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. To ważne wydarzenie po raz drugi odbędzie się w Łodzi. Wierzę, że będzie to okazja do spotkania z pięknym, secesyjnym miastem, pełnym uroku i nostalgii. W Kongresie udział wezmą wybitni specjaliści z kraju i zagranicy zajmujący się medycyną perinatalną. Tematami wiodącymi będą zagadnienia związane z najważniejszymi problemami medycyny matczyno-płodowej. Kongres to również okazja do zaprezentowania Państwu na licznych sesjach plenarnych i plakatowych dorobku naukowego, możliwość zapoznania się z najnowszą wiedzą, a także prowadzenie dyskusji z udziałem wybitnych specjalistów. W czasie trwania Kongresu zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowe prowadzone przez wybitnych znawców tematu z zakresu ultrasonografii perinatalnej. Pragnę, aby Kongres był dla Państwa wielopłaszczyznową platformą wymiany doświadczeń zawodowych oraz miejscem nawiązania nowych przyjaźni i znajomości. Na miejsce Kongresu wybrałem łódzką Manufakturę oraz Pałac Izraela Poznańskiego – miejsca, które są niekwestionowanymi symbolami Łodzi. Chcąc przybliżyć Państwu historię Łodzi przygotowaliśmy bogaty program wycieczek i prelekcji ukazujący Łódź jako miasto tolerancji i harmonijnego współistnienia czterech kultur. Jestem głęboko przekonany, że interesujący program naukowy Kongresu spełni Państwa oczekiwania, a Łódź z jej niepowtarzalnym klimatem pozwolą na spędzenie miłych chwil. Wierzę, że zabierzecie Państwo z Łodzi nie tylko cenną wiedzę, ale również wiele miłych i niezapomnianych wrażeń. Łączę wyrazy szacunku

prof. dr hab. n. med. Jan Wilczyński Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

Ultrasonograficzne kursy przedkongresowe Czwartek, 25 czerwca 2009

ICZMP, Pawilon Położniczo-Ginekologiczny, ul. Rzgowska 281/289, Łódź   1. Dopplerowska ocena funkcji serca płodu z prezentacją przypadków (na żywo) z ćwiczeniami praktycznymi (liczba uczestników ograniczona) (język wykładowy – polski i angielski).

godziny 8.00 – 12.00 Kierownik kursu: dr hab. n. med. Dorota Nowakowska Uczestnicy kursu otrzymują 20 punktów do certyfikatu umiejętności sekcji USG PTG oraz 4 punkty edukacyjne1. Powitanie uczestników – Dorota Nowakowska 2. Ultrasonographic assessment of fetal cardiac function (Ultrasonograficzna ocena funkcji serca płodu) – Francine Proulx (45 minut) 3. Fetal cardiac function in twin-to-twin transfusion syndrome (Funkcja serca płodu w zespole przetoczenia pomiędzy płodami) – Bernard Nasr (25 minut) 4. Przerwa – 10 minut 5. Fetal cardiac function – live presentation (Ocena funkcji serca płodu – prezentacja na żywo) – Francine Proulx (40 minut) 6. Prezentacja wybranych przypadków – Dorota Nowakowska, Mariusz Grzesiak (15 minut) 7. Practical activities (ćwiczenia praktyczne) – Francine Proulx (90 minut) 8. Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów – Francine Proulx, Dorota Nowakowska, Jacek Brązert, Jan Wilczyński (15 minut)

2.

Ultrasonografia 2D/3D/4D we współczesnej perinatologii (język wykładowy – polski i angielski)

godzina 12.15 – 18.00  Kierownik kursu: dr n. med. Mariusz Grzesiak Uczestnicy kursu otrzymują 20 punktów do certyfikatu umiejętności sekcji USG PTG oraz 7 punktów edukacyjnych 1. Powitanie uczestników – Jan Wilczyński 2. Uzyskiwanie obrazów objętościowych w 3D/4D. Techniki objętościowe 3D/4D – Specjalista Aplikacji GE (45 minut) 3. 3D/4D Ultrasound: Assessment of normal and abnormal fetal face – Eberhard Merz (25 minut) 4. Przerwa – (10 minut) 5. 3D/4D – pokazy na żywo – Eberhard Merz (25 minut) 6. Ultrasonografia 3D/4D w I trymestrze ciąży – Marek Pietryga  (25 minut) 7. Ośrodkowy układ nerwowy – Jacek Brązert (25 minut) 8. Przerwa – (10 minut) 9. Use of 3D/4D in diagnostic of fetal abdominal wall abnormalites – Jacques Jani (25 minut) 10. Zachowanie płodu w ultrasonografii  4D – Piotr Sieroszewski  (25 minut) 11. Obrazowanie układu moczowego – Krzysztof Szaflik (25 minut) 12. Przerwa – 10 minut 13. Obrzęk nieimmunologiczny płodu – obrazowanie w ultrasonografii  2D/3D/4D – Piotr Kaczmarek (25 minut) 14. Ciąża bliźniacza w ultrasonografii 3D/4D – Mariola Ropacka (25minut) 15. Obrazowanie łożyska w ultrasonografii 2D/3D/4D oraz rezonansie magnetycznym – Mariusz Dubiel  (25 minut) 16. Prezentacja wybranych przypadków – Mariusz Grzesiak, Dorota Nowakowska (15 minut) 17. Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów – Jan Wilczyński, Jacek Brązert, Mariusz Grzesiak (15 minut) W czasie każdego z kursów uczestnicy skorzystają z przerwy kawowej oraz lunchu.

Czwartek, 25 czerwca 2009 Program Naukowy V Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej godzina 19.00 Otwarcie V Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Wykład inauguracyjny: „21st Century and Perinatology” – Oded Langer • Doctor Honoris Causa Poznań University of Medical Sciences • Professor Department of Obstetrics and Gynecology, Columbia University College of Physicians and Surgeons • F. Huntington and Dorothy D. Babcock Professor of Obstetrics and Gynecology St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center University Hospital of Columbia University College of Physicians and Surgeons • Chairman of Obstetrics and Gynecology, St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center „Psychology of Fetus – New Field of Science in Perinatolgy” – Peter G. Fedor-Freybergh • Professor of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine St. Elizabeth University College of Health and Social Sciences, Bratislava. • Vice-President of the University, Director Institute of Prenatal and Perinatal Psychology Medicine, Psychology and Social Sciences  „Łódź – Miasto Czterech Kultur” Ryszard Bonisławski, Dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Łodzi Inaugarację uświetni spotkanie towarzyskie w ogrodach Pałacu Poznańskiego, rozpoczynające się o godz. 2100. W programie koncert klezmerów.

Piątek, 26 czerwca 2009 Sala I Godziny 8.00 – 17.00 Godzina 8.00 – 9.00 I/1. Diagnostyka genetyczna w I trymestrze ciąży 1. B iopsja trofoblastu i amniopunkcja – znaczenie w perinatologii – Krzysztof Sodowski (15 minut) 2. U ltrasonograficzna ocena ryzyka trisomii 13,18 i 21 pary chromosomów – Piotr Sieroszewski (15 minut) 3. B iochemiczne markery trisomii 13,18 i 21 pary chromosomów – Lucjusz Jakubowski (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 9.00 – 10.00 I/2. Zabiegi wewnątrzmaciczne 1. Operacja płodu na otwartej macicy – Anita Olejek   (15 minut) 2. D iaphragmatic  hernia and the intrauterine occlusion of the fetal  trachea – Jacques Jani (15 minut) 3. P ostępowanie chirurgiczne w przepuklinie przeponowej – Andrzej Chilarski (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 10.00 – 10.30 Przerwa kawowa Godzina 10.30 – 11.30 I/3. Toksoplazmoza – profilaktyka pierwotna i wtórna, diagnostyka prenatalna 1. T oksoplazmoza wrodzona – programy profilaktyczne, metody wykrywania i leczenia w krajach UE – Francoise Peyron (30 minut) 2. W ykorzystanie serologicznych metod w rozpoznawaniu zarażeń Toxolasma gondii  w ciąży – Ewa Śpiewk (10 minut)3. D iagnostyka prenatalna toksoplazmozy wrodzonej – Dorota Nowakowska (10 minut) 4. Dyskusja

Godzina 11.30 – 12.30 I/4. Zakażenia u ciężarnych 1. Z astosowanie metod biologii molekularnej w wykrywaniu perinatalnych zakażeń wirusem cytomegalii – Edyta Paradowska (15 minut) 2. H PV a ciąża – Hanna Kwaśniewska (15 minut) 3. M olekularne metody diagnostyki zakażenia wirusem B 19 u ciężarnych – Ewa Brojer (15 minut) 4. D yskusja Godzina 12.30 – 13.30 I/5. Ciąża wielopłodowa – problemy perinatologiczne 1. E pidemia ciąż wielopłodowych – Witold Malinowski (15 minut) 2. M iejsce badań ultrasonograficznych w diagnostyce ciąż wielopłodowych – Mariola Ropacka (15 minut) 3. Z agrożenie porodem przedwczesnym w ciąży wielopłodowej – Krzysztof Drews (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa Godzina 15.00 – 16.00 I/6. Zespół przetoczenia pomiędzy płodami – zasady postępowania 1. P atofizjologia zespołu przetoczenia pomiędzy płodami – Dorota Nowakowska (10 minut) 2. L aseroterapia w zespole przetoczenia pomiędzy płodami – Bernard Nasr (35 minut) 3. D oświadczenia własne w zakresie leczenia TTTS – Krzysztof Szaflik (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 16.00 – 17.00 I/7. Miejsce endoskopii w perinatologii 1. Z astosowanie histeroskopii w diagnostyce i leczeniu niepłodności – Beata Śpiewankiewicz (15 minut) 2. Z astosowanie laparoskopii w diagnostyce i leczeniu niepłodności – Leszek Pawelczyk (15 minut) 3. Z astosowanie laparoskopii w diagnostyce powikłań ciąży i połogu – Andrzej Malinowski (15 minut) 4. Dyskusja

Sala I godzina 17.00 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTMP Sala II Godziny 8.00 – 17.00 Godzina 8.00 – 9.00 II/1. Perinatalne problemy związane z technikami wspomaganego zapłodnienia 1. D iagnostyka preimplantacyjna – Krzysztof Łukaszuk (15 minut) 2. T echniki rozrodu wspomaganego – Sławomir Wołczyński (15 minut) 3. A ssissted Reproduction – a blesing not without dark sites  – Miriam Katz (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 9.00 – 10.00 II/2. Zapłodnienie wspomagane – różne spojrzenie 1. P unkcja torbieli endometrialnych przed stymulacją do zapłodnienia pozaustrojowego – Piotr Lewandowski (15 minut)2. C iąża wielopłodowa po zapłodnieniu in vitro – możliwości planowania – Krzysztof Preiss (15 minut) 3. P rawno-etyczne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego – Waldemar Kuczyński (15 minut) 4. Dyskusja

Godzina 10.00 – 10.30 Przerwa kawowa Godzina 10.30 – 11.30 II/3. Biochemiczne i biofizyczne metody nadzoru nad płodem 1. Z astosowanie współczesnych metod biochemicznych do oceny dobrostanu płodu – Urszula Kowalska-Koprek (15 minut) 2. N owe metody oceny kardiotokografii w ciąży i porodzie – Jerzy Sikora (15 minut) 3. U SG – nowe metody oceny dobrostanu płodu – Włodzimierz Sawicki (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 11.30 – 12.30 II/4. Choroby nowotworowe u ciężarnych 1. Rak szyjki macicy u ciężarnych – Krzysztof Szyłło (15 minut) 2. Mięśniaki macicy u ciężarnych – Alfred Reroń (15 minut) 3. Rak jajnika u ciężarnych – Mariusz Bidziński (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 12.30 – 13.30 II/5. Cukrzyca u ciężarnych 1. O ral hypoglicemic  agents in the management of gestational diabetes – Oded Langer (20 minut) 2. C ukrzyca ciążowa, ryzyko dla matki i jej dziecka – Jan Wilczyński (15 minut) 3. Z astosowanie pomp insulinowych u ciężarnych z cukrzycą – Katarzyna Cypryk (15 minut) 4. N iewspółmierność barkowa ciągle aktualny problem kliniczny – Ryszard Poręba (15 minut) Godzina 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa Godzina 15.00 – 16.00 II/6. Otyłość u kobiet w okresie prokreacji 1. Z espół policystycznych jajników – rozpoznanie i kierunki leczenia – Artur Jakimiuk (15 minut) 2. P erinatalne czynniki ryzyka dla matek oraz noworodków związane z otyłością – Tadeusz Laudański (15 minut) 3. O tyłość a ciąża w praktyce lekarza endokrynologa – Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 16.00 – 17.00 II/7. Nadciśnienie tętnicze w ciąży 1. R zucawka w ciąży jako aktualny problem kliniczny – Bożena Leszczyńska-Gorzelak (15 minut) 2. L eczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych – Michał Nowicki (15 minut) 3. M ożliwości wczesnej oceny ryzyka stanu przedrzucawkowego – Grzegorz Bręborowicz  (15 minut) 4. Dyskusja

Sala II Zebranie Ordynatorów godzina 17.00 Sala III Godziny 8.00 – 18.00 Godzina 8.00 – 9.00 III/1. Nowoczesne techniki diagnostyczne i lecznicze u noworodków 1. H ipotermia mózgu – metoda leczenia encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej u noworodków – Ewa  Gulczyńska (15 minut)2. D iagnostyka elektroencefalograficzna w okresie noworodkowym – Jacek  Rudnicki (15 minut) 3. W entylacja nieinwazyjna w niewydolności oddechowej u noworodków – Janusz  Świetliński (15 minut) 4. Dyskusja

Godzina 9.00 – 10.00 III/2. Noworodki z bardzo niską masą urodzeniową (VLBW) 1. N oworodki z VLBW; skala problemu w Polsce – Ewa  Helwich (15 minut) 2. N oworodki urodzone na granicy zdolności do przeżycia – problemy etyczne – Janusz Gadzinowski (15 minut) 3. L osy noworodków urodzonych z VLBW – Magdalena  Rutkowska (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 10.00 – 10.30 Przerwa  kawowa Godzina 10.30 – 11.30 III/3. Wady rozwojowe wymagające pilnej korekcji w ciąży oraz po porodzie 1. W ady wrodzone serca wymagające korekcji w okresie poporodowym – Jacek  Moll (15 minut) 2. W ytrzewienie – postępowanie w ciąży i porodzie i po porodzie – Hanna Bułhak-Guz (15 minut) 3. Neurochirurgiczne zabiegi endoskopowe u noworodków – Emilia  Nowosławska (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 11.30 – 12.30 III/4. Chirurgia noworodków 1. L eczenie chirurgiczne wad układu pokarmowego – Andrzej Chilarski (15 minut) 2. Wady serca u płodu i noworodka – Jacek Moll (15 minut) 3. Wodogłowie u płodu i noworodka – Lech Polis (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 12.30 – 13.30 III/5. Farmakoterapia płodu i noworodka (cz. 1) 1. Surfaktant i aerozoloterapia – Jan Mazela (15 minut) 2. Zastosowanie tlenku azotu w neonatologii – Iwona Maroszyńska (15 minut) 3. Osteopenia wcześniaków, postępowanie diagnostyczne i lecznicze – Marek Szczepański (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa Godzina 15.00 – 16.00 III/6. Farmakologia płodu i noworodka (cz. 2) 1. Profilaktyka i leczenie zespołu zaburzeń oddychania: rekomendacje polskie, europejskie i amerykańskie – Marta  Szymankiewicz (15 minut) 2. Steroidoterapia  pre- i postnatalna – Marcin  Kęsiak  (15 minut) 3. Żywienie pozajelitowe dzieci ze skrajnie niską masą urodzeniową – Ryszard Lauterbach (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 16.00 – 17.00 III/7.  Rola położnej w opiece nad kobietami ciężarnymi w Unii Europejskiej Konferencja okrągłego stołu z udziałem: Ewy Dmoch-Gajzlerskiej (moderator) oraz Filomeny Bieleckiej, Beaty Cholewki, Romualda Dębskiego, Jolanty Dominowskiej, Leokadii Jędrzejewskiej, Grzegorza Krasomskiego, Anny Otwinowsskiej,   Stanisława Radowickiego (60 minut) Godzina 17.00 – 18.00 III/8. Problemy współczesnej perinatologii Konferencja Studenckich Kół Naukowych  (60 minut)

Sobota, 27 czerwca 2009 Sala I Godziny 8.00 – 14.00 Godzina 8.00 – 9.00 I/1. Sesja poświęcona pamięci dr n. med. Mariana Adamkiewicza – „Poronienia – etiopatogeneza i leczenie” 1. Etiopatogeneza poronień – Jana Skrzypczak (15 minut) 2. P oronienia nawykowe – problem ciągle aktualny – Tomasz Paszkowski (15 minut) 3. Zespół antyfosfolipidowy – Grzegorz Jakiel  (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 9.00 – 10.00 I/2. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w perinatologii 1. Ż ylna choroba zakrzepowo-zatorowa w perinatologii – Stefan Sajdak (15 minut) 2. Zakrzepica żył głębokich u ciężarnych – Arkadiusz Jawień (15 minut) 3. T rombofilie – istotny problem współczesnego położnictwa – Andrzej Witek (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 10.00 – 10.30 Przerwa kawowa Godzina 10.30 – 11.30 I/3. Krwotoki w okresie okołoporodowym 1. K rwotoki w okresie okołoporodowym – Grzegorz  Bręborowicz (15 minut) 2. Z aburzenia krzepnięcia w okresie okołoporodowym – Justyna Teliga-Czajkowska (15 minut) 3. L ubelski system błyskawicznego reagowania w ciężkich krwotokach poporodowych – Jan Oleszczuk (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 11.30 – 12.00 I/4. Wykład: „Safety of caesarean section – true or myth” – Oded Langer (30 minut) Godzina 12.00 – 13.00 I/5. Cięcie cesarskie – aktualne spojrzenie 1. P ozapołożnicze wskazania do cięcia cesarskiego – Przemysław Oszukowski (15 minut) 2. Cięcie cesarskie na życzenie – Romuald Dębski (15 minut) 3. Losy dzieci po cięciach cesarskich – Barbara Królak-Olejnik (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 13.00 – 14.00 I/6. Powikłania po cięciu cesarskim 1. Powikłania urologiczne – Marek Sosnowski (15 minut) 2. Powikłania chirurgiczne – Andrzej Skręt (15 minut) 3. Powikłania zakrzepowo-zatorowe  – Elżbieta Ronin-Walknowska (15 minut) 4. Dyskusja

Sala II Godziny 8.00 – 13.30 Godzina 8.00 – 9.00 II/1 Poród przedwczesny – temat ciągle aktualny 1. G enetyczne uwarunkowania porodu przedwczesnego – Jarosław Kalinka (15 minut) 2. Diagnostyka porodu przedwczesnego – Krzysztof Czajkowski (15 minut) 3. Leczenie porodu przedwczesnego – Ryszard Czajka (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 9.00 – 10.00 II/2. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – problemy perinatalne 1. Diagnostyka niewydolności cieśniowo-szyjkowej – Michał Jóźwik (15 minut) 2. P ostępowanie w niewydolności cieśniowo-szyjkowej – kontrowersje – Piotr Hincz (15 minut) 3. L eczenie niewydolności cieśniowo-szyjkowej szwem przezbrzusznym – Grzegorz Krasomski (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 10.00 – 10.30 Przerwa kawowa Godzina 10.30 – 11.30 II/3. Różne aspekty antykoncepcji (sesja sponsorowana przez: Schering Bayer Pharma) (cz. 1) 1. Nowoczesne środki antykoncepcyjne – Stanisław Radowicki (30 minut) 2. W ewnątrzmaciczne systemy uwalniające LNG – antykoncepcja po porodzie – Michał Krekora (15 minut) 3. Wystąpienie przedstawiciela Firmy Schering – Bayer Pharma Godzina 11.30 – 12.30 II/4. Różne aspekty antykoncepcji (cz. 2) 1. Antykoncepcja u młodych kobiet – Violetta Ciszek-Skrzypulec (15 minut) 2. Antykoncepcja po okresie prokreacji  – Ewa Wender-Ożegowska (15 minut) 3. Antykoncepcja poporodowa – Mariusz Zimmer (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 12.30 – 13.30 II/5. Możliwości wykorzystania komórek macierzystych w medycynie 1. K liniczne zastosowanie komórek macierzystych pochodzenia płodowego, pozyskiwanych nieinwazyjnie – Zygmunt  Pojda (15 minut) 2. T ransfekcja komórek macierzystych pochodzenia płodowego jako perspektywa terapii genowej – Aleksandra Kopera  (15 minut) 3. K liniczne zastosowanie komórek macierzystych w perinatologii – Rafał  Stojko (15 minut) 4. Dyskusja Godzina 13.30 – 14.30 II/6. Regulacje prawne w położnictwie i ginekologii Konferencja okrągłego stołu z udziałem: Stefana Jaworskiego (moderator) oraz Krzysztofa Makucha, Przemysława Oszukowskiego, Lecha Podciechowskiego,   Ryszarda Poręby, Izydora Rekś, Sławomira Suchockiego, Justyny Zajdel (60 minut) Uczestnikom Kongresu przysługuje 20 punktów edukacyjnych.

Rejestracja

• on line na stronie www.grupamedica.pl • faks formularza zgłoszeniowego (otrzymanego wraz z zaproszeniem lub pobranego ze strony www.grupamedica.pl) na numer 022 465 51 15 • skan zgłoszenia na adres mailowy: [email protected]

Opłaty Przed wyborem miejsca zakwaterowania oraz dokonaniem wpłaty zalecamy kontakt z Biurem Grupa Medica s.c. w celu zweryfikowania dostępności pokoi i miejsc kongresowych.

Rezerwacja i opłata za noclegi Rezerwacja noclegu zostanie dokonana przez Grupa Medica po otrzymaniu od  Państwa formularza zgłoszeniowego. Wybrany hotel zostanie zarezerwowany w  miarę dostępności miejsc (w przypadku braku miejsc zostanie zaproponowany alternatywny hotel). Informacja o przyjęciu rezerwacji oraz sposobie płatności trafi do Państwa drogą poczty elektronicznej. Przesłane rezerwacje będą obowiązywały zgodnie z  zasadami rezerwacji hotelowych. Lista hoteli wraz z  cenami za noclegi znajduje się na stronie: www.kongresptmp.pl; www.grupamedica.pl oraz w formularzu zgłoszeniowym. Uwaga! Ilość miejsc hotelowych jest ograniczona, decydującą będzie kolejność zgłoszeń.

Wysokość opłat za kursy przedkongresowe Opłata za każdy kurs wynosi 400 PLN. Uczestnicy obu kursów wnoszą zredukowaną opłatę 600 PLN. Należną kwotę prosimy uregulować dopiero po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia mailem lub faksem. W trakcie trwania kongresu przewidujemy dla zainteresowanych osób organizację wycieczek przybliżających zabytki i bogatą kulturę Łodzi. Chętnych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym. Wysokość opłat rejestracyjnych Termin opłaty:

do 15 czerwca 2009

od 16 czerwca 2009

Uczestnicy Kongresu, którzy ukończyli 35 rok życia

700 PLN

800 PLN

Uczestnicy Kongresu, którzy nie ukończyli 35 roku życia*

600 PLN

700 PLN

Uczestnicy Kongresu po 65 roku życia**

250 PLN

300 PLN

Położne i pielęgniarki

200 PLN

250 PLN

Studenci Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego Osoby towarzyszące (udział w uroczystym otwarciu Kongresu i spotkaniu w Ogrodach Pałacu Poznańskiego)

bezpłatny udział w obradach 100 PLN

*

– dotyczy uczestników Kongresu, którzy nie ukończyli 35 r.ż. w dniu wniesienia opłaty kongresowej. Razem z  formularzem zgłoszeniowym należy przesłać kserokopię dokumentu tożsamości z  datą urodzenia ** – dotyczy uczestników Kongresu, którzy ukończyli 65 r.ż. w dniu wniesienia opłaty kongresowej. Razem z  formularzem zgłoszeniowym należy przesłać kserokopię dokumentu tożsamości z  datą urodzenia

Opłata rejestracyjna uczestnika obejmuje: • udział w  sesjach naukowych i  uroczystości otwarcia Kongresu oraz wstęp na teren wystawy akredytowanych firm • materiały zjazdowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Kongresie • przerwy kawowe oraz obiad. Opłatę należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z informacją o wysokości wpłaty, na konto: Bank PKO S.A. V o/Łódź Nr 56 1240 1545 1111 0010 0951 4206, w tytule przelewu należy wpisać: „Kongres PTMP 2009”, imię i nazwisko osoby, za którą jest dokonywana opłata.