TERAZ NOWOCZESNE SZTUKA XXI WIEKU 11 maja 2016 r. o godzinie 1800 w siedzibie Domu Aukcyjnego Rempex ul. Karowa 31, Warszawa Wystawa przedaukcyjna 4 - 11 maja 2016 r. poniedziałek - piątek: 1100 - 1900 sobota: 1200 - 1500

Dom Aukcyjny REMPEX 00-324 Warszawa, ul. Karowa 31 tel./fax (0-22) 826 44 08 http:// www.rempex.com.pl e-mail: [email protected]

PARTNERZY MEDIALNI

Szanowni Państwo, prezentujemy ofertę kolejnej aukcji Domu Aukcyjnego Rempex. Chcielibyśmy w skrócie przybliżyć Państwu zasady udziału w licytacji. Aby uczestniczyć w aukcji należy przed jej rozpoczęciem wpłacić vadium (500 zł) i odebrać numer licytacyjny, za pomocą którego będą dokonywane zakupy (wykupienie wadium nie obowiązuje naszych stałych klientów). Mając na uwadze czas trwania aukcji, licytujemy tylko te obiekty, którymi jesteście Państwo zainteresowani. Prosimy zatem na początku aukcji zgłosić na specjalnie przygotowanych kartkach numery katalogowe obiektów, które Państwa interesują. Podczas licytacji wyczytujemy tylko zgłoszone obiekty. Jeśli nie możecie Państwo osobiście wziąć udziału w aukcji, istnieje możliwość zgłoszenia przed aukcją oferty zakupu z podaniem oferowanej najwyższej ceny – wówczas w licytacji w Państwa imieniu weźmie udział wyznaczony pracownik. Istnieje również możliwość telefonicznego udziału w licytacji za pośrednictwem naszych pracowników (tel. 22 826 44 08) oraz za pośrednictwem internetu: www.rempex.onebid.pl W przypadku braku ofert kupna po cenie wywoławczej, stosujemy stopniowe – trzykrotne obniżanie proponowanej ceny, łącznie 15-25 %. Wówczas pierwsze zgłoszenie oferty kupna kończy licytację. Zakup poniżej ceny wywoławczej musi być w ciągu trzech dni potwierdzony przez właściciela obiektu. Osoba, która wygrała licytację ma zawsze pierwszeństwo zakupu. Po aukcji przyjmujemy jedynie dodatkowe oferty kupna po cenach wywoławczych, ale i wówczas prawo pierwokupu w cenie wywoławczej przysługuje osobie, która wygrała licytację. Po zakończeniu pierwszej tury licytacji, istnieje możliwość dodatkowego zgłaszania do licytacji niesprzedanych obiektów. Zwracamy uwagę, że do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 % oraz w niektórych przypadkach (oznaczonych *) opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości 5%. Nasi pracownicy są zawsze do Państwa dyspozycji. Prosimy o zwracanie się do nich z wszelkimi pytaniami i prośbami. Mogą oni być również Państwa osobistymi doradcami podczas aukcji. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu aukcji znajdziecie Państwo w regulaminie na końcu katalogu oraz pod numerem telefonu (22) 826-44-08.

Wydawca REMPEX Sp. z o.o. 01-839 Warszawa, ul. Barcicka 38 Opinie, ekspertyzy, noty katalogowe Agencja Art Konsultant Adama Konopackiego tel. kom. 601 31 65 32 e-mail: [email protected]

Zdjęcia Autorzy i Robert Wancerz Współpraca, noty biograficzne, komentarze Autorzy, Galerie współpracujące Opracowanie katalogu Zespół Domu Aukcyjnego Rempex

Skład, łamanie, przygotowania do druku Coda Studio Jacek Borowy [email protected] Wszystkie prawa zastrzeżone ISSN 14 29-9755 nakład 1100 szt.

Teraz nowoczesne to projekt aukcyjny mający na celu zainteresowanie szerokiego grona kolekcjonerów sztuką XXI wieku. W ofercie zostały zaprezentowane prace twórców młodego i średniego pokolenia wszystkie powstałe po 2000 roku. Wszechstronni artyści, których prace mamy przyjemność zaprezentować w rozbudowanym katalogu aukcyjnym są znanymi twórcami zarówna w obiegu aukcyjnym jak i galeryjnym, są również wielokrotnie nagradzani w licznych konkursach, ich prace były prezentowane na wielu wystawach, i niejednokrotnie wykorzystali przestrzeń katalogu do autorskich komentarzy, przybliżając i objaśniając swoje dzieła, idee i zainteresowani.

Jest to pierwsza tego rodzaju aukcja organizowana przez Dom Aukcyjny Rempex, w założeniu cykliczna, odbywająca się dwa razy w roku w wiosennym i jesiennym sezonie, nawiązująca między innymi do wcześniejszych działań promujących i popularyzujących sztukę aktualną takich jak targi bez tytułu czy kilka edycji aukcji street artu, designu. Oferta została skonstruowana w oparciu o notowania aukcyjne i ceny galeryjne dzieł autorów prezentowanych w katalogu, tak by ceny wywoławcze poszczególnych pozycji były częścią kwot realizowanych dotychczas sprzedaży i wciąż stanowiły gratkę dla miłośników sztuki oraz kolekcjonerów.

Mamy nadzieję, że to co aktualne i nowoczesne a zatem, z założenia otaczające nas na co dzień, zostanie rozszerzone o zainteresowanie sztuką najnowszą, która zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ komentuje, prowadzi narracje, relacjonuje, wzrusza, budzi emocje, tu i teraz.

3

001

Paweł WEINREB (ur. 1978) - MAŁY KSIĄŻĘ -, 2012/2015 druk cyfrowy, papier, 69 x 99 cm (w świetle passe-partout); sygn. i dat. p. d.: WEINREB 2012/2015, tytuł po środku u dołu: - MAŁY KSIĄŻĘ -, nr odbitki: 1/100 (ołówkiem)

1 400 zł

002

Paweł WEINREB (ur. 1978) -MIT-, 2007 litografia barwna, druk cyfrowy, papier, 79,5 x 63,3 cm (wymiar odbitki w świetle passe-partout); sygn. i dat. p. d.: WEINREB 2007, nr odbitki l. d.: E/A III/III, po środku tytuł: - MIT- (ołówkiem)

1 700 zł

W 1997 r. rozpoczął studia na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Od 1999 do 2001 r. studiował Historię i Kulturę Żydów w Katedrze Judaistyki na Wydziale Historycznym UJ. W 2001 r. powrócił na macierzystą ASP na Wydział Grafiki. W międzyczasie podróżował po Europie, badając jej dziedzictwo kulturowe. W 2007 r. uzyskał dyplom w Pracowni Litografii prof. Romana Żygulskiego. Zajmuje się malarstwem, filmem, grafiką warsztatową i użytkową. (źródło: galeria.2swiaty.com)

4

001

002

5

003

Kacper BOŻEK (ur. 1974) Kształt duszy II, 2013 akwaforta, akwatinta, papier; 41,5 x 28 cm (kompozycja) 54 x 39 cm (arkusz); sygn. i opisany u dołu ołówkiem: 49/50 KSZTAŁT DUSZY II KACPER BOŻEK XIII/XXI

500 zł

004

Kacper BOŻEK (ur. 1974) Jedność wielości, 2013 akwaforta, akwatinta, papier; 41,5 x 28 cm (kompozycja) 57 x 39 cm (arkusz); sygn. i opisany u dołu ołówkiem: 19/50 JEDNOŚĆ WIELOŚCI KACPER BOŻEK XIII/XXI

500 zł

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Wydział Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową zrealizował pod opieką prof. Stanisława Wejmana w pracowni miedziorytu i litografii. Zajmuje się grafiką warsztatową i rysunkiem. Posługuje się takimi technikami graficznymi, jak akwaforta, akwatinta i mezzotinta. Cechą wspólną tworzonych przez niego grafik jest kreowanie opowieści, wielowątkowych historii, bez wyraźnych granic początku i końca, a skłaniających bardziej do indywidualnych poszukiwań znaczeń i sensu. Artysta inspiruje się czasami średniowiecza. Pełno w jego dziełach rycerzy, smoków i bestii. Fascynują go także wampiry, stąd w jego pracach odczuwa się pewien niepokój, strach, ale też makabrę i groteskę. Każde jego dzieło jest starannie dopracowane i charakteryzuje się niemal anatomiczną dokładnością. Bożek zajmuje się również tworzeniem ekslibrisów (miniaturowych dzieł sztuki, których stylistyka i repertuar form nawiązują do grafik pełnoformatowych). Jego niezwykły talent i indywidualny styl był wielokrotnie doceniany. Artysta jest laureatem m. in. takich nagród, jak: prestiżowa nagroda Leonardo Sciascia Prize Amateur d’Estampes w Mediolanie z 2012 roku, Nagroda Specjalna w konkursie ZPAP „Grafika miesiąca” z 2008 roku, Grafika Roku i Grand Prix za „Milites Templi” z 2002 roku, czy Stypendium Twórcze Miasta Krakowa z 2003 roku. (źródło: neweraart.pl)

6

003

004

7

005

Iwona CUR (ur. 1978) Semper fugitiosus, 2005 linoryt, papier Fabriano; 121 × 122 cm (wymiar kompozycji); 140 x 140 cm (wymiar arkusza); sygn., dat. i opis u dołu ołówkiem, nakład: 26/50

2 500 zł

Absolwentka Wydziału Grafiki Warsztatowej Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Waldemara Szysza, aneks z malarstwa sztalugowego pod kierunkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. Pracowała na stanowisku asystentki na Wydziale Grafiki Warsztatowej. Artystka tworzy wielkoformatowe linoryty, wszystkie czarno-białe, korzystając z inspiracji zaczerpniętych ze świata przyrody. Linoryt to technika graficzna wymagających wielkiej precyzji i cierpliwości, ale również umożliwiająca artyście tworzenie bardzo ekspresyjnych przestrzeni, przy wykorzystaniu różnych tekstur. Cały proces twórczy, od projektu po jego realizację, trwa niekiedy ponad miesiąc. Pierwszym etapem powstawania grafiki jest przygotowanie dokładnego projektu, następnie żmudne przełożenie go na matrycę w skali 1:1. Później następuje długotrwały proces wycinania dłutami w linoleum fragmentów, tak aby to, co „wybrane”, stanowiło na odbitce białe miejsca. Po ukończeniu rycia rozpoczynamy odbijanie - nanosząc na matrycę specjalnym wałkiem farbę drukarską, następnie nakładamy papier i całość odbijamy na prasie.

8

9

006

Marcin MACIEJOWSKI (ur. 1974) Przeciwstawiam się błędnym prądom ideowym ołówek, papier; 14 x 23 cm (w świetle passe-partout)

1 000 zł

Malarz, rysownik, autor ilustracji prasowych i komiksów. W latach 1996-2001 należał wraz z Wilhelmem Sasnalem, Rafałem Bujnowskim, Markiem Firkiem i Józefem Tomczykiem "Kurosawą" do formacji artystycznej "Grupa Ładnie" lub "Ład-nie", założył i redagował artzinowe pismo "Słynne Pismo we Wtorek". W latach 1994-97 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Po trzecim roku przerwał studia architektoniczne i rozpoczął naukę na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, dyplom uzyskał w 2001 roku w pracowni plakatu prof. Piotra Kuncego. Używa farb olejnych i ołówka 4B. Maciejowski wypracował oryginalny, ale jednocześnie czytelny dla odbiorców z różnych środowisk styl malowania, którym komunikuje się w prosty i bezpośredni sposób. Integralną częścią jego obrazów bardzo często są napisy, za pomocą których artysta tłumaczy to, co jest namalowane. Maluje realistycznie, przedstawiając uproszczone scenki i schematycznie oddane postaci. Jego twórczość jest narracyjna i figuratywna, formalnie nawiązująca do lapidarnego języka reklam, plakatów, komiksów i ilustracji prasowych. Maciejowski jest realistą nie tylko w sensie uprawianego stylu malarstwa, który odzwierciedla rzeczywistość, ale także z uwagi na szczególne zainteresowanie sprawami dotyczącymi potocznej współczesności. (źródło: culture.pl)

10

11

007

007

008

Marcin MACIEJOWSKI (ur. 1974) Zatrzymany król amfetaminy ołówek, papier; 17 x 14 cm (w świetle passe-partout)

1 000 zł

008

Marcin MACIEJOWSKI (ur. 1974) Wcześniej zaliczyłem jedenastki ołówek, papier; 29 x 20 cm (w świetle passe-partout)

1 000 zł

12

009

Marcin MACIEJOWSKI (ur. 1974) Zapraszamy do naszego biura ołówek, papier; 20,5 x 29 cm (w świetle passe-partout)

1 000 zł

13

010

Robert OLSZOWSKI (ur. 1969) Czas i Przestrzeń - zestaw 4 prac, 2008 akryl, płótno; 40 x 50 cm (wymiar każdej z prac); na odwrocie każdej pracy opis autorski: ROBERT OLSZOWSKI / "CZAS I PRZESTRZEŃ", AKRYL NA PŁÓTNIE, 2008 R.

1 500 zł

Absolwent ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Andrzeja Pietscha (1995).  Laureat licznych nagród i wyróżnień m. in.: 1994 - Konkurs graficzny ''Mechanizmy'', ASP, Kraków (I nagroda); 1994 - Konkurs na projekt wachlarza, Paryż/Francja (II nagroda); 1995 - ''Odbitka próbna''- ''Jan Fejkiel Gallery'', Kraków; 1995 - ''Praca Roku'' ZPAP - Katowice; 1995 – ''2. Biennale Młodych Artystów'', Skopije/Macedonia; 1996 - ''Ołówek, węgiel, piórko'' - ZPAP Katowice (I nagroda); 1998 - ''Praca Roku'' - ZPAP Katowice (I nagroda); 1999 - Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów (wyróżnienie honorowe); 2003 - ''Obraz Roku'' - 100 najlepszych obrazów według miesięcznika Art & Business - Muzeum Xawerego Dunikowskiego (Królikarnia), Warszawa; 2006 - ''Obraz Roku'' - 100 najlepszych obrazów według miesięcznika ''Art & Business - Hotel ''Europejski'', Warszawa.  Wystawy: 2006 - ''Czas i przestrzeń'' - Galeria Forma, Warszawa; 2006 - ''Międzynarodowe Triennale Grafiki''- Bunkier Sztuki, Kraków; 2007 ''Międzynarodowe Triennale Grafiki''- Kunsthaus, Wiedeń/Austria; 2008 - ''Czas i przestrzeń'' - Galeria Artpark, Linz/Austria; 2008 - ''Let's talk'' Muzeum Sztuki Polskiej w Ameryce, Chicago/USA; 2010 - ''Jesienne konfrontacje'' - Galeria ''Umelcov Spisa'', Spisska Nova Ves/Słowacja; 2011 - ''Jesienne konfrontacje''- BWA Zamość; 2011 - ''Czas i przestrzeń'' - BWA Sandomierz, New York/USA, Galeria ''Lamelli'', Kraków; 2012 "Czas i przestrzeń" - BWA Krosno, BWA Nowy Sącz, Miejska Galeria Sztuki "Galeria Bałucka" - Łódź; 2013 - "Czas i przestrzeń" - Galeria Sztuki Współczesnej, Suwałki, Galeria BB, Wrocław   2014 - "Czas i przestrzeń'' - BWA Olkusz; 2014 - Udział w Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Muzeum w Lubaczowie; 2014 - ''Czas i przestrzeń'' - Muzeum Karwacjanów i Gładyszów - Gorlice; 2014 - Udział w 4-tym Międzynarodowym  biennale druku cyfrowego, Centrum Designu, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia; 2015 - ''Czas i przestrzeń'', Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria Andrzeja Strumiłły, Oddział Muzeum w Suwałkach; 2015 - Wystawa pokonkursowa 8 Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Galeria Domu Kultury SCK w Mielcu.

14

15

011

Viola TYCZ (ur. 1973) Częstotliwość I, 2016 akryl, płyta HDF; 50 x 30 cm; na odwrocie autorski certyfikat autentyczności

1 900 zł

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Fotograficznej - w pracowni multimediów i wideo. Pierwsza polska  stypendystka Fundacji Joana Miro/Hiszpania, gdzie w 2003 roku miała indywidualną wystawę „Puzzle4you”. Laureatka IV edycji programu stypendialnego Młoda Polska MKiDN i stypendystka MKiDN, w ramach którego stworzyła cykl malarski „Dziecko/Dorosły”. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i grupowych podczas najważniejszych prezentacji grafiki współczesnej/Seul Korea; Kair Egipt; Tajwan; Moskwa; Niemcy, Nowy Jork/. Wybrana do prestiżowej kolekcji Grafików Współczesnych Europy Wschodniej publikowanych na Uniwersytecie w Chinach. Doceniona na polu malarstwa i grafiki w wielu konkursach -Biennale Malarstwa Polskiego w Szczecinie, Grand Prize w Kairze, Złoty Medal we Włoszech, etc. Jest artystką multimedialną - uprawia grafikę warsztatową, malarstwo, wideo, instalację /udział w Biennale WRO/. Jej prace znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych. W 2013 r. otworzyła Pracownię/Galerię Violi Tycz, której modernizacja i remont była przeprowadzona w ramach Funduszy Unii Europejskiej. W 2014 r. obrazy artystki były licytowane na aukcji w Domu Aukcyjnym Christie's w Londynie. Dom Aukcyjny Sotheby's ufundował stypendium dla artystki za niekonwencjonalne techniki graficzne.

16

17

012

Marzena ŚLUSARCZYK (ur. 1976) Bez tytułu, 2016 akryl, płótno; 70 x 100 cm; sygn. i dat. śr. d.: MS (w kwadracie) / 2016 opis na odwrocie: Marzena Ślusarczyk 2016 / bez tytułu

3 300 zł

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pieknych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego obroniła w 2003 roku. Aneks z witrażu w Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu prof. Andrzeja Dyakowskiego. Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska w latach 2001/2002. Finalistka konkursu „Obraz Roku 2003” oraz XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Wapółczesnego w Szczecinie w 2010 roku. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą, m.in.: 2015 - „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot; 2014 - Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria; 2014 - Wystawa malarstwa „Przystań na chwilę...”, Galeria Next, Bydgoszcz; 2014 - „Chwile” wystawa indywidualna, Gallery Back Door, Katowice; 2012 - „Ein Tag am Meer”, Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria; 2012 - „Marzena Ślusarczyk. Malarstwo”, Galeria Ether; 2012 - „Cztery wymiary”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot; 2010 - Finalistka XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2010; 2009 - Wystawa zbiorowa malarstwa polskiego w Kancelarii Prawniczej, Innsbruck, Austria. „Obrazy Marzeny cechuje osobiste, wnikliwe i bardzo sugestywne, podejście do otaczającego świata. Doznanie bijące z płócien jest bardzo silnie spolaryzowane na widza. Wyraziste, umiejętnie namalowane obrazy tną metafizyczną rzeczywistość między płótnem a odbiorcą. Kolor, forma, faktura manifestują subtelne, nieprzegadane, i nie od razu oczywiste znaczenie. Przekaz obrazów Marzeny jest na tyle taktowny i niemalże wyszeptany, by nie zagłuszyć pierwszego doświadczenia zmysłów. Postać, która zazwyczaj jest tematem obrazów malarki, najczęściej istnieje w samoistnym, odosobnionym świecie.” (Tomasz Kołodziejczyk)

„Pomiędzy tym co w tych obrazach widać, a tym jaka treść za nimi, jest głęboka przepaść. Przedstawione przedmioty, bądź postacie nie są projekcją tego, co reprezentują, lecz zaproszeniem do tego, czym tak naprawdę są. Dlatego, że to co w nich najważniejsze, zaczyna się na marginesach tych obrazów. Dłonie, ich ułożenie mówią swoistym językiem gestów. Reprezentują różne uczucia; zapraszają, ostrzegają, wspierają. Cechuje je dużą ekspresyjność. Wszystkie obrazy zawierajają w sobie ładunek silnych emocji zamkniętych w materialnej formie. Obrazy Marzeny Ślusarczyk nie są narracjami. Nie opowiadają historii. To wizualizacje pewnych stanów emocjonalnych wyrażonych przez formę. Emocje złapane w sieć kolorów i kompozycji.” (Ola Jach, krytyk sztuki)

18

19

013

Marcin KOWALIK (ur. 1981) Filtr III, 2015 akryl, płótno, 100 x 140 cm; sygn., dat. i opis na odwrocie: Marcin Kowalik / FILTR III / AKRYL, 100 x 140, 2015 obraz wystawiany: Wystawa 66/33, Galeria STALOWA, 6 września 2015 - 14 października 2015

5 600 zł

Absolwent Liceum Plastycznego w Zamościu. W latach 2001-2006 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Również pod kierunkiem tego pedagoga w 2009 zdobył stopień doktora. Obecnie jest asystentem w jego pracowni. Uprawia malarstwo oraz twórczość w zakresie instalacji, obiektu i performance’u. Działa jako organizator, kurator i opiekun artystyczny. Autor cyklów malarskich „Przestrzeń podróży” (od 2006); Pejzaż w pudełku (od 2007); Michał (od 2007); Nieznane królestwo (od 2008); Back to basics (od 2010); Faza lustra (od 2011) Znajduje się w czołówce plebiscytu „Rzeczpospolitej” – „Kompas Młodej Sztuki”. Uczestniczył w około 40 wystawach w Polsce i wielu krajach świata. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych, m. in.: Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Dublinie, Warszawie, Zamościu i Krakowie (Muzeum Narodowe). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Zamościa, Prezydenta Miasta Krakowa. W 2007 brał udział w warsztatach dla kuratorów Crosskick Academie, Berlin organizowanych przez AdKV. W latach 2007/2008 uzyskał Stypendium Doktoranckie ASP Kraków. W 2008 przebywał w Düsseldorfie na stypendium Ateliers Höherweg 271. Jest stypendystą Fundacji Grazzella. Wykładał gościnnie w National Colege of ART and Design w Dublinie oraz na Uniwersytecie w Ostrawie. Wspólnie z historykiem filozofii Eweliną Zwolan Gottfrund prowadził wykłady w European Union House w Dublinie i „Zajezdni” – Galerii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego prace znajdują się w kolekcji Muzeum Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie, Regionalnych Muzeach w Stalowej Woli i Chełmie, Borowik Collection, Clifford Chance Collection i licznych małych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Jest Fundatorem stypendium „Wiara w Malarstwo” skierowanego dla uczniów ostatnich klas jego rodzimego Liceum Plastycznego w Zamościu. „Marcin tworzy intrygujące obrazy, rozstrzygając w nich stawiane sobie malarskie problemy, penetrując z równą swobodą przestrzenie zarówno dawnej, jak i współczesnej sztuki. Obrazy te są zawsze „o czymś‘‘, niezależnie od tego, czy sytuują się w obszarze abstrakcji czy figuracji. Niezwykła wyobraźnia plastyczna autora, połączona z perfekcyjnym opanowaniem warsztatu, daje rezultat w postaci kompozycji malarskich, niosących zawsze jakieś przesłanie wyrażone w doskonałej formie, stanowiąc dowód na jakże słuszne i wciąż aktualne stwierdzenie, że „mądra sztuka nie musi być brzydka.” (Adam Wsiołkowski)

20

21

014

Dominik JASIŃSKI (ur. 1981) Nasturcje, 2012 olej, płótno; 100 x 81 cm; sygn. l. d.: JAS w kwadracie opis na odwrocie m. in.: Nasturcje / D. Jasiński - Sheldon / 2012 / WARSAW

4 000 zł

Artysta malarz, grafik, autor rysunków, ilustracji książkowych i magazynowych, absolwent warszawskiej ASP (Wydział Grafiki), mieszka i pracuje w Kuwejcie. Artysta współpracuje z szeregiem firm i instytucji (EMPIK, RESERVED, TATUUM, DAGMA ART, Wydawnictwo WASOWSCY, Fundacja MAESTRO, FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Confashions Kuwait, ArtSpace Q8), pomysłodawca i kurator cyklu wystaw Jasinski&friends. Fascynuje go ludzkie ciało i jego deformacja – temu tematowi poświęcił pracę dyplomową oraz kilka publikacji. Czynnie wspiera aukcje charytatywne oraz inicjatywy promujące Polskę w świecie (Fundacja Dumni Polską, Wielka Aukcja Forbesa). W Polsce jego prace były wystawiane m.in.: Galeria Quadrilion (2016, Warszawa), Galeria Dagma Art (2015, Katowice), Galeria Quadrilion (2015, Warszawa), Filharmonia w Szczecinie (2015), Czapski Gallery (2014, Poznań), Wyborowa Showroom (2014, Warszawa), Galeria Przy Teatrze (Teatr Narodowy, Warszawa, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Klub FORMATY (2013, Wrocław), Galeria ELEKTOR (2013, Warszawa), Galeria Plakatu Hoża 40 (2013, Warszawa), Galeria Van Den BERG (2012, Warszawa), Galeria Freta (2012, Warszawa), Galeria Poin Of View (2012, Warszawa), Galeria Maya (2012, Toruń), Centralny Basen Artystyczny (2010, Warszawa), w Muzeum Śląskim (2012, Katowice), Le Madame (2005, Warszawa). Wystawy międzynarodowe: Marina Hotel (Kuwejt, 2016), Dar Al Funoon Gallery (Kuwejt, 2014), West Elm Kuwait (Kuwejt, 2014), Number 14 Gallery (Greyabbey, Irlandia Północna 2015, 2014), The Yard Gallery (Holywood, Irlandia Północna 2012, 2013, 2014, 2015),

22

23

015

Marta FREJ (ur. 1973) Origami, 2012 akryl, płótno; 100 x 100 cm; sygn. na odwrocie, na blejtramie: MARTA FREJ

5 500 zł W 2004 roku uzyskała dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w latach 2005-2009 była asystentką w pracowni rysunku i malarstwa prof. M. Czajkowskiego na ASP w Łodzi. Malarka, ilustratorka, animatorka kulturalna, prezeska Fundacji Kulturoholizm, mama Maćka, współzałożycielka Klubu Krytyki Politycznej w Częstochowie. Laureatka nagrody Okulary Równości 2015, przyznawanej przez Fundację im. Izabeli JarugiNowackiej. Współautorka książki „Memy i Graffy” z Agnieszką Graff. Obecnie pracuje w Centrum Promocji Młodych w Częstochowie. Memy Marty Frej były prezentowane na ponad 20 wystawach m. in. w Warszawie, Częstochowie, Kaliszu, Krakowie, Tomaszowie Mazowieckim, Koszalinie, Słupsku, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Wałbrzychu, Cieszynie, Wrocławiu, Głogowie. Wybrane wystawy, konkury i projekty: 6 Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych we Wrocławiu (2005); M-Łódź identyfikacja, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (2005); Galeria Arsenał w Poznaniu (2005); Galeria Wozownia w Toruniu (2006); Austriackie Forum Kultury „Nowy podział pracy-niematerialna versus niewolnicza” Warszawa (2007); Bielska Jesień 2007, BWA w Bielsku Białej (2007); 22 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin (2008); Sweet in Art, Galeria Sztuki w Legnicy (2009); 10 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, Homo Quadratus Ostroviensis (2010); II Międzynarodowy Konkurs Malarski Przestrzeń Publiczna-Konteksty Poznań (2010); Animalis 2011, Drugie Triennale Malarstwa, Galeria MM Chorzów (2011); aTrakcja 2011 projekt autorski Tomasza Kosińskiego i Marty Frej, zrealizowany w trakcie 8 Nocy Kulturalnej Częstochowa; ART.eria – PIERWSZY STRZAŁ” (2011) projekt zrealizowany w Częstochowie; Bielska Jesień 2011 BWA w Bielsku Białej; ART.eria - DRUGI STRZAŁ Częstochowa (2012); ...wir fahr´n nach Lodz!, Norymberga, Stuttgart, Lipsk, Kolonia ,Hamburg (20122013); Osiem kobiet, Konduktorownia Częstochowa (2013); Workers Of The Artworld Unite, Kronika Bytom (2013); Czego nie widać, Wystawa sztuki społecznie zaangażowanej Opole (2014); Macierzyństwo, Visual Culture Research Center Kijów (2015).

24

25

016

Marek RACHWALIK (ur. 1986) Bez tytułu, 2012 olej, płótno; 80 x 100 cm

3 200 zł

Ukończył państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie w 2006 roku. W 2005 roku odbył staż ceramiczny programu Leonardo Da Vinci w Höhr-Grenzhausen, Niemcy. Dyplom z ceramiki użytkowej. W 2012 roku uzyskał dyplom z medalem w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na wydziale malarstwa. w pracowni prof. Ireneusza Walczaka i dr. Piotra Kossakowskiego. Aneks z rysunku pod kierunkiem adj. dr hab Macieja Linttnera. Recenzent: prof. Andrzej Tobis. W ramach studiów zajmował się m.in. sitodrukiem w pracowni prof. Waldemara Węgrzyna. W roku akademickim 2013/2014 stażysta na stanowisko nauczyciela akademickiego a następnie instruktor w pracowni malarstwa dr. Dominiki Kowyni Wydziału Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach. W roku 2015/2016 asystent na studiach zaocznych w pracowni rysunku dr. Weroniki Siupki. Zajmuje  się malarstwem i rysunkiem. Finalista w ponad 10 konkursach m. in.: finalista konkursu  Ale Sztuka!  Młode Polskie Malarstwo, Galeria Ale Sztuka!, Kraków, (2015); finalista Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty, Warszawa, (2015); finalista Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2013, Galeria Sztuki, Legnica, (2013); finalista II Przeglądu Młodej Sztuki pt. Świeża krew, Galeria Socato, Wrocław, (2012). Wystawy indywidualne: Panzer Division Marek, Galeria +, Rondo Sztuki, Katowice, (2016); Zoom razem z Barbarą Bigosińską, Galeria +, Rondo Sztuki, Katowice, (2011); Wystawa sitodruków, Fraktal, Mikołów, (2011); Hotel Landszaft z Grupą Landszaft. Wernisaż połączony z otwarciem wystawy litografii Davida Lyncha, którego twórczość filmowa była inspiracją do projektu. Galeria +, Rondo Sztuki, Katowice, (2009).

26

27

017

Rafał OLBIŃSKI (ur. 1943) Prowizoryczna metafora, 2007 akryl, olej, płótno; 100 x 100 cm; sygn. p. d.: Olbiński na odwrocie, na blejtramie dwie nalepki: 1. z Galerii Grafiki i Plakatu, 2. wystawiennicza z The Jule Collins Smith Museum of Fine Art, New dreams of old values. Olbiński, Auburn (13.12.2008 – 28.01.2009) obraz reprodukowany w katalogu wystawy s. 49

50 000 zł

Urodzony w Polsce w 1945 roku, a obecnie zamieszkały w Nowym Jorku, Olbiński wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1981 roku, szybko rozpoczynając karierę odnoszącego sukcesy malarza, ilustratora i projektanta. Jego pomysłowa i sugestywna wyobraźnia wkrótce pojawiła się w publikacjach takich jak Atlantic Monthly, New York Times, New Yorker, Newsweek i Times. Obok tworzenia prac dla periodyków, Olbiński stworzył liczne ilustracje plakatowe produkcji operowych, teatrów i festiwali muzycznych na całym świecie. Zdobył ponad 150 nagród za te prace, w tym Złoty i Srebrny Medal z Art Directors Club of New York czy nagrody Society of Illustration zarówno w Nowym Jorku jak los Angeles, oraz podobne wyróżnienia w Anglii, Francji i we Włoszech. Wraz z tworzeniem znaczącego portfolio ilustracji i grafik, Olbiński miał ponad 30 indywidualnych wystaw w ostatnim dziesięcioleciu w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Chile, Niemczech, Japonii i Polsce. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach National Arts Club, Smithsonian Institution, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, muzeum Suntory w Osace w Japonii, jak również w licznych kolekcjach prywatnych na całym świecie. (Dennis Harper)

28

29

018

Magdalena LASKOWSKA (ur. 1985) Tak się to robi II, 2016 alkid, płótno; 73 x 54 cm; sygn. p. d.: LASKOWSKA na odwrocie opis: "Tak się to robi II" / 54 x 73 cm, alkid, 2016 / LASKOWSKA

1 500 zł

Studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w latach: 2006-2011. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. S. Baja, aneks z ilustracji w pracowni dr Z. Januszewskiego. Laureatka nagród, brała udział w wielu konkursach m. in.: finalistka 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2013); nominowana do 11. Konkursu Gepperta, Wrocław (2013); finalistka 9.Triennale Małych Form Malarskich, Toruń (2013); finalistka II. Przeglądu Młodej Sztuki ,,Świeża krew”, Galeria Socato, Wrocław (2012); finalistka 24. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin (2012); finalistka konkursu ,,Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie’’ Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2012); finalistka Konkursu o Artystyczną Nagrodę Siemensa (2011); laureatka Konkursu i Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2011 w Legnicy ( I. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) (2011); Jej prace były wystawiane m. in.: Artyści Stalowej, Teatr Rampa, Warszawa (2016), ,,Spotkanie z artystą’’, Galeria CDEF, Olsztyn (2015); ,Landschaft, Landschaft...’’ , Galeria aTAK, Warszawa (2014); 9.T.M.F.M. ,Galeria Sztuki Wozownia, Toruń (2013); ,, Sjesta. Pejzaż Południa’’, Galeria aTAK, Warszawa (2013); 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin (2012); ,,Współczesna Sztuka Polska’’, Ratusz Miejski, Stuttgart, Niemcy (2011) Zajmuje się malarstwem i fotografią. Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m. in. w Szwecji, Francji i we Włoszech. „Obraz jest kontynuacją cyklu prac o tematyce włoskiej, zainspirowanego udziałem w plenerze malarskim w Toskanii, zorganizowanym przez Krzysztofa Musiała i galerię aTAK w 2012 roku. Efektem pleneru była wystawa Sjesta. Pejzaż Południa, którą można było oglądać w galerii aTAK w 2013 roku. W pracach włoskich powraca motyw popołudniowej sjesty, zawieszenia w czasie, chwil wytchnienia nad wodą, świetlistość toskańskiego nieba.”

30

31

019

Laura La WASILEWSKA (ur. 1989) Białe Kliny, 2010 olej, akryl, płótno; 70 x 100 cm; sygn., dat. i opis na blejtramie: Laura Wasilewska 2010 olej na płótnie / akryl

1 900 zł

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W 2010 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Antoniego Fałata, aneks z rysunku u prof. Barbary Szubińskiej. Praca magisterska pod kierunkiem dr Izabeli Galickiej. Studiowała również pod kierunkiem prof. Franciszka Starowieyskiego i prof. Wiktora Zina. Artystka ma już na swoim koncie kilkanaście indywidualnych oraz kilkadziesiąt wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą (m.in. w 2014 w Berlinie, Lizbonie). Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą m.in. Austrii, Anglii, Niemczech, Francji, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Chinach etc. Stałe ekspozycje jej prac można zobaczyć w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.  W sierpniu 2012 roku wygrała trzytygodniowy pobyt na międzynarodowy plenerze malarski w Dreźnie (Palais Sommer). Kuratorka wystaw, współzałożycielka sekcji Młodzi Sztuką przy OW ZPAP oraz współorganizatorka wielu wydarzeń artystycznych m.in. Art Fresh Festival – Targów Sztuki odbywających się corocznie od 2010r w Hotelu Sheraton, w Warszawie. W latach 2012-2014 współtworzyła i pracowała w duecie kuratorskim (L&A CURATORS Zakochaj się w sztuce | Fall in love with art ) z Agą Pietrzykowską. Z którą wspólnie zrealizowały następujące projekty i wystawy, m.in.: Zakochaj się w sztuce | Fall in love with art ( Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego w Warszawie, luty - kwiecień 2013); Kontrapunkt | Młodzi Sztuką (Galeria Elektor, Warszawa, maj - czerwiec 2013)

32

33

020

Anna ORBACZEWSKA (ur. 1974) Pies którego spotkałam, 2015 olej, płótno; 150 x 110 cm; sygn. i dat. na odwrocie: ORBACZEWSKA 2015 (dwukrotnie)

4 200 zł

Ukończyła Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Hadze (1999 rok) i Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku (2000 rok). Zajmuje się głównie malarstwem, tworząc cykle tematyczne. Ma na swoim koncie również obiekty i murale. Kilkakrotnie otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska oraz Samorządu Województwa Pomorskiego, a w roku 2011 Bremenkunstypendium. Wystawiała swoje prace w galeriach w Polsce i za granicą (min. Niemcy, Holandia, USA, Indie). Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2015- „Thean” - Gallery Sandhoffer, Salzburg, Austria; 2015- „Wtedy” - Galeria Wspólna , Bydgoszcz; 2015- „Meeting Point 2”- Gdańska Galeria Miejska (wspólnie z Nobuko Hayashi); 2014- „Ukryte Miejsca” Galeria Milano, Warszawa; 2014- pokaz rysunków Galeria W Domu; 2013Meeting Point- Projekt tworzony wspólnie z Japońską artystką Nobuko Hayashi, Galerie Harold, Bremen; 2013- „Nie oczekuj zbyt wiele” Galeria Żak, Gdańsk; 2011-”Nigdy nic nie wiadomo” Gdańska Galeria Miejska; 2010- „Looks can be deceiving” Galeria Milano, Warszawa; 2008 - „Podejrzaane, Pets” Austriackie Forum Kultury w Warszawie; 2006 - „Emocje Prawdziwe” Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia; 2016„Exporting Zagrzeb” Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej (Pałac Opatów) Gdańsk; 2015- „Exporting Gdańsk” Gallery Barell , Zagrzeb, Chorwacja; 2014- Gdańskie Biennale Sztuki, Gdańska Galeria Miejska; 2014- Międzynarodowa wystawa kobiet artystek Museum Goa Chitra, Indie; 2009 - “30X30” galeria Milano, Warszawa; 2007 - „model ad hoc” Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk ; 2006 -“Soft love” Modelarnia (teren Stoczni Gdańskiej) 2006 - “Deutchland - Polen” Galerie Zero, Berlin; 2006 - “Hansepol”- Hamburg Altona; „(…) Sam proces tworzenia postrzegam jako szalenie istotny. Fascynujące jest to, że nie można do końca przewidzieć finalnego efektu. Zwykle pracuję w cyklach tematycznych ,analizując, zgłębiając jakiś problem. Punktem wyjścia do obrazu jest dla mnie fotografia „złapana” gdzieś przeze mnie spontanicznie i przypadkowo. Wyjątek stanowi tu cykl Emocje Prawdziwe i część obrazów należących do projektu Meeting Point gdzie praca z cudzym materiałem była dla mnie celowym wyzwaniem. Uchwycony obraz fotograficzny hipnotyzuje mnie na tyle mocno, że czuję nie tylko potrzebę a wręcz przymus powtórzenia go w malarskiej formie. Przepracowuję w ten sposób swoje emocje, odczucia, myśli, które wywołał ten konkretny motyw. (…) Malowanie na podstawie wykonanego przeze mnie zdjęcia jest próba przywołania w czasie jeszcze raz tej samej sytuacji, stanowi powrót do przeszłości dyktowany przez chęć znalezienia przestrzeni poza czasem. Często maluję ten sam motyw kilkukrotnie. Szukam za każdym razem czegoś innego w tym samym przedstawieniu. Multiplikacja daje mi również iluzję ruchu, dynamiki- ożywia płaski obraz. Zależy mi, żeby w obrazie zachować tajemnicę. Pomimo, że posługuję się formą konkretnych, figuratywnych przedstawień to co mnie naprawdę interesuje jest niejednoznaczne i nieokreślone. Aluzja i nieuchwytność są dla mnie najbardziej prawdziwe i wiarygodne (…).”

34

35

021

Tomasz KOŁODZIEJCZYK (ur. 1976) Jacht, 2016 akryl, płótno; 65 x 80 cm; sygn., dat. i opis na odwrocie: "JACHT" / TOMASZ KOŁODZIEJCZYK / 2016

2 500 zł

W latach 1997-2003 studiował na wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego oraz aneks z witrażu w Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu prof. Andrzeja Dyakowskiego. Stypendysta Ministra Kultury w latach 2001/2002. Prace prezentował na wystawach m.in.: 2016 - „Starters”, Galeria Sztuki Współczesnej Dagma Art, Katowice; 2015 - „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Sopot; 2014 - Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria; 2014 - Wystawa malarstwa “Przystań na chwilę..., Galeria Next, Bydgoszcz; 2014 - Wystawa malarstwa, Back Door, Katowice; 2014 - Finalista konkursu Strabag Artward International, Wiedeń; 2013 - “Summertime” Galeria Pionova, Gdańsk; 2013 - Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, Rzeszów; 2012 - Indywidualna wystawa malarstwa, Dyspenza, Warszawa; 2012 - „Zbliżenia” Salon Wystawowy Marchand, Warszawa; 2012 - „Ein tag am meer” Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria. Prace znajdują się w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych. Mieszka i tworzy w Gdańsku. „Syntetyczne, ale też pełne wrażliwości spojrzenie na rzeczywistość́, taką drogą podążam w swojej twórczości. Na rzeczy patrzę w sposób indywidualny, tylko mi znany. Zapraszam do tego świata wszystkich chętnych, jednak nic na siłę. Nie chcę przypierać widza do muru i pozbawiać go pola do interpretacji mojego malarstwa. Pejzaż jest dla mnie satysfakcjonującym polem wypowiedzi. W tym archaicznym temacie, jest zawarte nieskończone źródło inspiracji.”

36

37

022

Paweł SŁOTA (ur. 1989) Przestrzenie ujawnione XVI, 2014 olej, płótno; 100 x 150 cm; sygn., dat. i opis na odwrocie: PAWEŁ SŁOTA / "PRZESTRZENIE UJAWNIONE XVI" / OLEJ, PŁÓTNO 100 X 150 / 2014 obraz wystawiany: Wystawa zbiorowa „Pejzaż miejski”, Galeria STALOWA - 2-29 września 2014

5 300 zł

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale malarstwa, gdzie w 2013 obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka i zrealizował aneks z rysunku w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej. „Interpretując istotę pejzażu miasta, którego zewnętrzność wychodzi w dialektyczny sposób od doświadczenia wnętrza człowieka. Wszystkie kompozycje cechuje pewna wycinkowość, są jak próbki pobrane do badania, albo części wielkiej panoramy, która ma na celu wywołanie u widza odczucia jej istnienia wokół nas. Z jednej strony stosuję porządek geometryczny powierzchni przedstawionych, zbudowanych w bielach, brązach, czerwieniach i szarościach, nad którymi swobodnie sfalowane są pasy przestrzeni w odcieniach niebieskiego, fioletu i czerni, z drugiej - mimo iż formy wydają się abstrakcyjne i nienaturalne, to wypełniające je światło i gra kontrastów wywołują złudzenie przestrzeni. Dzięki malarskim zabiegom plamy koloru skupiają miękkie światło, nie tyle rozmywając kontury, co wzmacniając wrażenie substancjalności materii powierzchni „przesuwających” się form. Subtelne, choć wyraźne cienie, nadają hiperrealistyczny walor wizji przestrzeni. (…) Warto pamiętać, że na poziomie symbolicznym, teatr świateł i cieni miasta odnosi się do ludzkiej psychiki: egzystencji, przemocy, wstydu, mroku – obcując z tymi obrazami (poza estetyką wykonania) z pewnością nie poczujemy się wygodnie i komfortowo. Stronę wizualną obrazów tworzą zarówno sceny z udziałem światła, ruchu, mroku, jak zarejestrowanych, poruszonych sylwetowo wizerunków pojedynczych ludzi. Postaci pojawiające się w moich obrazach zdradzają jakąś niepewność, niedookreślenie, należą do wnętrza przestrzeni obrazu, są prawie bez twarzy, a swoją cielesnością wyrażają podległość determinantom kulturowym. Dzielą ten sam los, co powołany na obrazie kontekst (...) Ekspozycja mitologii miasta jest najbardziej interesująca, jest projekcją moich osobistych wrażeń, przeżytych emocji, odczuć i możliwości środków artystycznej wypowiedzi. Obrazy te to również badanie nad widzeniem tego, w czym żyjemy, w jakiej współczesnej przestrzeni, nad romantyzmem współczesnego człowieka w mieście. Sztuczne światło i patrzenie „do bólu” na nie jest zagrożeniem dla racjonalnego myślenia.” (Krzysztof Stanisławski, Paweł Słota, wstęp do katalogu wystawy 2014)

38

39

023

Maria KIESNER (ur. 1976) Siena, 2015 olej, płótno; 40 x 60 cm; sygn., dat. i opis na odwrocie: Kiesner / 2015 / Siena

1 500 zł

Artystka studiowała w latach 1997-2002 na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom, wyróżniony nagrodą im. J. Szajny za poszukiwanie nowej formy wypowiedzi, obroniła w roku 2002 pod kierunkiem prof. J. Modzelewskiego. Uzyskała aneks z plakatu w pracowni prof. M. Wasilewskiego a także napisała pracę teoretyczną pod kierunkiem dr Agnieszki Morawińskiej. W latach 2005 i 2007 stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 obroniła doktorat pod tytułem "Miasto przed burzą", pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Maluje architekturę i pejzaże miejskie. Przedstawia obiekty realistycznie, ascetycznie i bez sztafażu, interesują ją fabryki, dworce, szkoły, domy kultury i zapomniane relikty socmodernizmu i modernizmu. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 Bryła racjonalna, Galeria 101 projekt, Warszawa; 2015 Atlas, Galeria Wspólna, Bydgoszcz; 2014 niebo musi być niebieskie, galeria młodych, Warszawa; 2014 Dom Richtera, Galeria Projektantów, Warszawa; 2014 La Visita2, Erba, Włochy; 2013 La Visita, Bagolino, Włochy; 2013 Gdzieś, Galeria Pracownia Otwarta, Kraków; 2011 Gdzieś / Somewhere, galeria Milano, Warszawa; 2011 Budynki, Synfonia Varsovia, Bochenska gallery, Warszawa; 2010 Miejsce do pracy i mieszkania, Siedziba Agory, Warszawa; 2010 RE:WUWa, Galeria Socato, Wrocław; 2009 Nigdzie, Galeria Milano, Warszawa; 2008 Weduty warszawskie, Muzeum Historyczne m. st. W-wy, Warszawa; 2006 Mosty,Dom Kultury Zacisze, Warszawa (katalog); 2006 Szare niebo, Galeria promocyjna, Warszawa (katalog); 2005 Nudne pocztówki, Galeria Nizio, Warszawa; 2005 Centrum Olimpijskie, Warszawa (katalog); 2005 Weduty, galeria Art., Warszawa (katalog); 2004 Pocztówki, Instytut Polski, Sofia, Bułgaria (5 pocztówek).

40

41

024

Bartosz CZARNECKI (ur. 1988) W polu II, 2015 olej, płótno; 150 x 150 cm; sygn., dat. i opis na odwrocie: B. CZARNECKI 2015 / "W POLU" 2 / olej na płótnie 150 x 150 cm oraz nalepka

5 500 zł

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom 2013 w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego. Laureat stypendium Grazella i stypendium Janiny Kraupe-Świderskiej. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym. Zdobywca nagród w ważnych konkursach malarskich w kraju, w tym renomowanym konkursie im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, wyróżnienie w legnickich Promocjach oraz coraz ważniejszej z roku na rok „Świeżej krwi” Galerii Socato we Wrocławiu. Plus kilka stypendiów, w tym MKiDN i „Grazella”. Mieszka i pracuje w Krakowie. „Zacieram, przykrywam informacje umożliwiające odczyt. Powstaje coś w rodzaju „szumu”. Wprowadza to rozedrganie obrazu, rozmycie szczegółów. Z każdą kolejną „plamką” oddalam się od chwili, w której dostrzegłem tę rzeczywistą postać i zbliżam się do „portretu zapomnianego. Jego obrazy wymagają odkrywania, aktywności, wnikliwego podejścia – raz podejścia bliżej, raz odejścia dalej. Przez to raz widzimy obraz abstrakcyjny, a raz dzieło przedstawiające.” (Krzysztof Stanisławski, Bartosz Czarnecki, Wstęp do katalogu wystawy B. Czarneckiego, Galeria STALOWA, 2015)

42

43

025

Edward DWURNIK (ur. 1943) Łomża, 2015 olej, płótno; 30 x 24 cm; sygn. i dat. u dołu: E. DWURNIK 2015 na odwrocie opis: 2015 / E. DWURNIK / "ŁOMŻA" / NR: IX: 1935 / -5358-

3 000 zł

Jedyny polski artysta, któremu udało się odnieść międzynarodowy sukces przed transformacją (m. in. udział w "documenta 7" w Kassel w 1982 roku). Także - jedyny artysta, który niezależnie od uznania w kręgach profesjonalnych, stał się popularny we wszystkich środowiskach konsumentów sztuki. W latach 1963-70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1965 roku rozpoczął niezależny od toku studiów cykl rysunków i akwarel, a od 1966 roku obrazów olejnych "Podróże autostopem" charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od 1970 roku powstaje kilkanaście innych cykli malarskich, między innymi w latach 1972-1978 "Sportowcy" - jedna z najwyżej cenionych obecnie serii malarskich Dwurnika, ukazująca na poły karykaturalnie, na poły komiksowo bohaterów zwykłej PRL-owskiej codzienności. Wśród kolejnych cykli obrazów powstają dwie serie poświecone tragicznym losom ludzi uwikłanych w historię: w "Drodze na Wschód" (1989-1991) Dwurnik upamiętnia ofiary stalinizmu, a w "Od Grudnia do Czerwca" (19901994) ofiary stanu wojennego w Polsce. W twórczości Dwurnika można także znaleźć obrazy niezaangażowane, np. cykl "Błękitne" (lata 90-te) to pozbawione horyzontu, bliskie abstrakcji pejzaże morskie, a "Dwudziesty piąty" barwne abstrakcje w technice action painting. Poza malarstwem Dwurnik uprawia grafikę i rysunek. Stworzył rysunki i gwasze do filmów animowanych "Warzywniak, 360 stopni" (2007 r.) oraz "Oaza" (2009 r.) w reżyserii Andrzeja Barańskiego. (źródło: dwurnik.pl)

44

45

026

Edward DWURNIK (ur. 1943) Jedwabne, 2015 olej, płótno; 30 x 24 cm; sygn. i dat. u dołu: E. DWURNIK 2015 na odwrocie opis: 2015 / E. DWURNIK / "JEDWABNE" / NR: IX: 1939 / -5361-

3 000 zł

46

027

Edward DWURNIK (ur. 1943) Abstrakcja XXV, 2004 olej, płótno; 30 x 30 cm; sygn., dat. i opis na odwrocie: 2004 / E. DWURNIK / XXV 210 / 10/25 / 3213

2 500 zł

47

028

Zdzisław MEYRO MAJROWSKI (ur. 1952) Trzy siostry 3, 2003 olej, płótno; 61 x 48 cm

1 500 zł

Studia ukończył w 1979 dyplomem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W połowie 1980 roku rozpoczął rozwijanie indywidualnej wypowiedzi artystycznej. Wypracowywując swój własny styl przeszedł przez prawie wszystkie etapy malarstwa współczesnego. Wybrane wystawy: 1981 - pastisz 17 wieku malarstwa holenderskiego - wystawa / Monachium, Niemcy; 2007 - Van Golik Galeria - wystawa / Warszawa, POLSKA; 2008 - Galeria Arttu - wystawa / Warszawa, Polska; 2009 - Alain Persico Atelier - wystawa / Paryż, Francja; 2009 Międzynarodowe Targi sztuki współczesnej ART-Kijów - wystawa / Kijów, Ukraina; 2009 - Galeria Bogacki - wystawa / Worpswede, Niemcy; 2010 - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych - wystawa / Warszawa, POLSKA; 2010 - Deutsche Bank - wystawa / Warszawa, POLSKA; 2011 - Galeria Art Villa - wystawa / Warszawa, POLSKA; 2011 - Galeria Bogacki - wystawa / Worpswede, NIEMCY; 2011 - Andre Zarre Galeria - "Istota uczuć" - wystawa / Nowy Jork, USA; 2011 - Galeria „Der Ort” - „Łączy nas sztuka” - wystawa / Berlin, Niemcy; 2012 Galeria „Gallery 118” - wystawa / Londyn, Wielka Brytania; 2014 - Van den Berg Galeria Sztuki - wystawa / Warszawa,Polska; 2014 - Galeria Blue-S - Ogrod Botaniczny PAN - wystawa z okazji 40 lecia pracy twórczej artysty/ Warszawa, Polska; 2014 - Gabriel Fine Art - "The eyes are the windows to our soul" / Londyn, Anglia

48

49

029

Gossia ZIELASKOWSKA (ur. 1983) Blue Afterimage Map, 2015 olej, akryl, płótno; 100 x 100 cm; sygn., dat. i opis na odwrocie: LIGHT BLUE 2014 / "BLUE AFTERIMAGE MAP" 2015 / Gossia Zielaskowska / P-ń

3 500 zł

W 2009 obroniła dyplom z malarstwa na ASP w Poznaniu w pracowni prof. T. Siwińskiego. Równolegle studiowała fotografię na tej samej uczelni. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008. Laureatka Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego ZADRA (2009). Uczestniczka wystaw zbiorowych: Piazza della Repubblica, Urbino, Włochy(2003); The Markt, Delft, Holandia (2004); Piazza del Campo, Siena, Włochy (2005); wystawa w ramach VII i VIII edycji konkursu AUTOPORTRET, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (2008 i 2009); Przestrzeń publiczna - Konteksty, Galeria Sztuki Współczesnej PROFIL, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań (2010); Ground Art, Galeria Fibak, Warszawa (2011). Autorka wystaw indywidualnych: Sen z butelki po oranżadzie, Galeria Bekos, Poznań (2008); "Myśli uchwycone", Stary Browar, Poznań (2008); Galeria Zadra, Warszawa (2009); Kobieca intuicja, Galeria Fibak, Warszawa(2010) oraz "Przestrzeń gestu", Galeria Fibak (2014). Ponadto brała udział w Międzynarodowych Targach Sztuki w Stambule (2012) oraz w Targach Sztuki SCOPE w Miami (2012).  „Obraz "Blue Afterimage Map" jest kontynuacją serii "Mapy" zapoczątkowaną na wystawie indywidualnej "Przestrzeń gestu" w Galerii Fibak w 2014 roku w Warszawie. Koncepcja map autorstwa Gossi Zielaskowskiej odwołuje się do aluzyjnego ujęcia rzeczywistości za pomocą abstrakcyjnych środków wyrazu. Prezentowana praca porusza zagadnienia przestrzeni za pomocą arbitralnie dobranych barw, co czyni ją abstrakcyjnym, a jednocześnie sugestywnym ujęciem przestrzeni wody morskiej.” 

50

51

030

Robert LISTWAN (ur. 1974) Easy Easy, 2014 akryl, płótno; 60 x 90 cm; sygn. p. d.: LISTWAN na odwrocie opis: "EASY EASY" / 2014 / Robert / Listwan / akryl/płótno / 60/90 cm

2 000 zł

W latach 1995-2000 studiował malarstwo i grafikę w Gdańskiej ASP pod kierunkiem Henryka Cześnika i Tomasza Bogusławskiego. W 1993 otrzymał stypendium krajowe, a w 1994 stypendium we Francji. Jest laureatem wielu nagród między innymi wyróżnienia (2002) i II nagrody (2011) na Olsztyńskim Biennale Sztuki. W 2010 roku został odznaczony medalem Marszalka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne promowanie regionu. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych wystawach - między innymi we Francji, Szwecji, Danii, Hiszpanii i na Litwie. Zajmuje się projektowaniem malarstwem, graficznym, fotografią, wideo (nagroda za animowaną adaptację filmu Jerzego Hasa „Rękopis znaleziony w Saragossie”, 2002), rysunkiem, ilustracją. W 2010 roku ponownie zostały wydane Bajki Ignacego Krasickiego z ilustracjami artysty. Przyjęta przez niego konwencja malarska odwołuje się do pop artu, języka komiksu.

52

53

031

Piotr SZWABE VEL PISZ (ur. 1975) Żeby życie miało sens, 2016 olej, collage, płyta; 80 x 130 cm; sygn., dat. i opis na odwrocie: ŻEBY ŻYCIE ... / piotr szwabe vel pisz / olej, collage, płyta / technika własna

3 600 zł

Stypendysta College of Art w Londynie w klasie prowadzonej przez Jorga Immendorffa, malarz ścienny i sztalugowy, instalator form przestrzennych, kurator, amator podróżnik, stypendysta kulturalny Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego. Współtwórca trójmiejskiej formacji artystycznej "Pracownia Ludzie Gdańsk" (aktywny udział 1998-2000) oraz malarskiej grupy SAM im. Vincenta Van Gogha (aktywny udział 2003-2006). Jego obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą. Pomysłodawca, organizator i uczestnik: Europejskiej Galerii Malarstwa Ściennego - Węzeł Kliniczna 2000 - 2005; Międzynarodowego Festiwalu Malarstwa Monumentalnego -Gdańsk -Zaspa 2009 - 2013; twórca kolekcji malarstwa wielkoformatowego na wielkiej płycie-Gdańsk-Zaspa/os. Młyniec; Współtwórca trójmiejskiej formacji artystycznej „Pracownia Ludzie Gdańsk” (aktywny udział 1998 - 2000) oraz malarskiej grupy SAM im.Vincenta Van Gogha (aktywny udział 2003-2006). Wybrane wystawy indywidualne, zbiorowe i realizacje przestrzenne: 2004 - Centrum Sztuki Współczesnej  Zamek Ujazdowski - malarska grupa SAM im. Vincenta Van Gogha- projekt Przesyt-Warszawa; 2004 - „Naprawdę SAM” - Pałac Opatów/Muzeum Narodowe - Gdańsk; 2005 „ABSTRAKCJA,IDEALIZM?” - malarska grupa SAM im. Vincenta Van Gogha - Kolonia Artystów -Stocznia-Gdańsk; 2005 - „zaginieni w akcji” (akcja/interwencja) - malarska grupa SAM im. Vincenta Van Gogha - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Gdańsk; 2005 - „Gentelmens Story Club” - Centrum Kultury Zamek - Poznań; 2005 - „Podróż na Północ” (interwencja publiczna) - malarska grupa SAM im. Vincenta Van Gogha - Rantansalmi (las)-Finlandia; 2009 - Monumentalart - realizacja muralu podczas Europejskiego Festiwalu Malarstwa Monumentalnego,GdańskZaspa; 2010-31 sierpień,realizacja z T. Bielakiem banera o powierzchni 450m2 związanego z obchodami XXX-lecia powstania SolidarnościGdańsk Stocznia; 2011 - realizacja happeningu Pullup-lotnisko Gdańsk-Zaspa; 2011 - instalacja - fontanny: „Polska”, Gdańsk Zaspa (obiekt stały); 2013 - wystawa indywidualna ”Wytrzepana przestrzeń spod gardła” galeria Fibak Warszawa.

54

55

032

Jakub SŁOMKOWSKI (ur. 1982) Blue, 2010 olej, płótno; 120 x 120 cm; sygn. i dat. na odwrocie: JSłomkowski 2010 / x oraz napis: „ BLUE” J.S/2010/11/0002/0001

9 000 zł

Absolwent wydziału malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, z ukończoną główną specjalnością - malarstwo (prof. Krzysztof Wachowiak) oraz dodatkową specjalnością multimedia (prof. Stanisława Wieczorek). Malarz, performer, muzyk, poeta, aktor. Jego obrazy olejne odwołują się do wielkiej malarskiej tradycji, w której wiodącą rolę odgrywa gra plam barwnych. Jednak już klasyczny gatunek malarski, taki jak pejzaż, artysta traktuje indywidualnie, wyrażając za jego pośrednictwem swoje emocje i treści duchowe - bardziej niż konkretne elementy natury. Wielką fascynacją artysty jest Kosmos, piękny i przerażający zarazem. Inspiracji tej, według słów samego malarza, najlepiej odpowiada malarstwo abstrakcyjne. (źródło: artinfo.pl)

56

57

033

Bartosz WIŁUN (ur. 1986) Krótki film, 2009 akryl, płótno; 80 x 120 cm; sygn. na odwrocie: Wiłun

1 300 zł

Absolwent Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Wydziału Grafiki. Liczne wystawy, np. w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, wystawa z zakresu animacji pod patronatem Pracowni Druku Cyfrowego ASP w Katowicach oraz Stowarzyszenia REGION. Jest laureatem konkursów plastycznych i artystycznych, jak np. Wariacje na temat twórczości Józefa Pankiewicza, wystawa ASP w Katowicach. Autor opracowania graficznego czasopisma „Puls Regionu” i logo Częstochowskiego Stowarzyszenia Region, okładki płyty muzycznej zespołu Ego. Autor książki literackiej Winda. Stypendysta Ministra Kultury (2005) i Prezydenta Miasta Częstochowy (2006). (źródło: ekultura.info)

58

59

034

Magdalena CYBULSKA (ur. 1977) Z cyklu sny: Pies, 2014 olej, płótno; 50 x 40 cm; sygn. i dat. p. d.: CEBA 14

2 000 zł

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk - Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Litografii pod kierunkiem prof. J. J. Cywickiego i aneks z malarstwa pod kierunkiem prof. B. Szubińskiej. Od 2007 asystentka na Wydziale Grafiki Warsztatowej w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie . Od 2011 wykładowca na macierzystej uczelni. W 2007 brała udział w warsztatach graficznych w Centrum Graficznym im. Franza Masereela w Kasterlee w Belgii. W 2008 brała udział w programie rezydentury artystycznej w SVA w NY. Jest członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Wybrane wystawy: Cytadela Grafiki, Galeria Ateneum Młodych, Warszawa; Galeria Wieża, Warszawa; Samsung Art. Master, pokonkursowa aukcja charytatywna, CSW, Warszawa; Przestrzenie graficzne - Galeria Art Bem, Warszawa; Malinowy Chruśniak - Muzeum Zamojskie, Zamość; Ars Longa - Galeria Tamka, Warszawa; Jelenie na rykowisku, Pracownia Wschodnia, Warszawa; Święte obrazki, Galeria Fibak.

60

61

035

Bartosz KOKOSIŃSKI (ur. 1984) Bez tytułu, 2014 długopis papier; 80 x 70 x 8,5 cm (wymiar kompozycji w przestrzennej oprawie); sygn., dat. i opis na odwrocie: Bartek Kokosiński 2014 / długopis na papierze / 79,5 x 70 x 9 cm

7 000 zł

W latach 2004-2009 studiował na wydziale malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Czterokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat nagrody kanadyjskiej Fundacji Elizabeth Greenshields. Brał udział m.in. w 6. Triennale Sztuki Młodych w Orońsku oraz w 10. Konkursie Gepperta we Wrocławiu, a w 2015 roku otrzymał wyróżnienie na 42 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”. Autor wystaw indywidualnych: „Crack”, Knoll Galerie Budapeszt / Wiedeń (2014), „Niekontrolowane treści”, Młode Forum Sztuki, Lublin (2012); „(Nie)porządek rzeczy, Bunkier Sztuki, Kraków (2012); „Niektóre obrazy nie chcą być namalowane”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice (2011) oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Prace Bartosza Kokosińskiego znajdują się w kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii Bielskiej BWA oraz Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie. „Rysunek Bartosza Kokosińskiego wpisuje się w wykorzystywaną przez artystę na różne sposoby strategię dekonstrukcji obrazu. Jego prace malarskie mają powyginane ramy, popękane od nadmiary farby płótna, często "zagarniają" inną materię i "pożerają" istniejące już przedmioty. Stają się trójwymiarowymi obiektami, na granicy malarstwa i rzeźby. Pomimo krytycznego stosunku do statusu klasycznego dzieła sztuki, szczególnie dwuwymiarowości obrazu i rysunku, artysta z pokorą oddaje się mozolnej manualnej pracy. Z przez wiele godzin zarysowywuje długopisem karton, przywołując duchowy wymiar pracy twórczej, jako medytacji, a jednocześnie jej rzemieślniczy charakter. Wreszcie, kiedy uznaje ten etap pracy za zakończony, pokrytą cienkimi śladami długopisu, raz przy razie, płaszczyznę gnie w akcie artystycznej ekspresji, czy też desperacji. W ten sposób powstaje trójwymiarowy obiekt przywodzący na myśl gotyckie draperie z takim zapamiętaniem odtwarzane przez średniowiecznych malarzy, mieniące się w zgięciach kobaltowymi odcieniami. Rysunki długopisem mają bardzo bliski związek z tworzonym przez Bartosza Kokosińskiego cyklem "Zwęglonych obrazów". W ramach tej serii powstają kartony zarysowywane ołówkowym grafitem, które również, mimo włożonej w nie wielogodzinnej pracy, są "niszczone", ukazując jednocześnie atrakcyjność swojej trójwymiarowej formy.”

62

63

036

Anna SZPRYNGER (ur. 1982) Bez tytułu, 2013 akryl, płótno; 38 x 46 cm; sygn. i dat. na odwrocie: ANNA SZPRYNGER / 2013 Obraz wystawiany: 2014 - Linia / Płaszczyzna / Granica - Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

7 000 zł

Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2014 roku obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem profesor Doroty Grynczel. Miała 16 wystaw indywidualnych, m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku (2014), Galerii EL w Elblągu (2014), Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (2012), Galerii XX1 w Warszawie (2008). Brała udział w ponad 30 wystawach zbiorowych. W 2013 została laureatem Prix Marin na paryskim Salon Réalités Nouvelles a w 2015 otrzymała Nagrodę Arteonu za 2014 rok. „Wielu artystów maluje, w pewnym sensie, przez całe życie jeden obraz. Takie uporczywe rozważanie tematu i motywu cechuje także Annę Szprynger. Zaskakujące w twórczości artystki jest, jak różnorodnych odpowiedzi udziela na to samo, stawiane ciągle pytanie. Oglądając kolejne cykle prac Szprynger, uporządkowane w wystawy indywidualne, widać spójność myśli i następujące po sobie etapy pogłębiania wiedzy o medium. Nie jest to rozwój liniowy, taki zresztą w sztuce nie istnieje. Oczywiście do pewnego momentu autor uczy się, rozwija warsztat. Kiedy jednak osiągnie sprawność manualną, to jego dalsze poszukiwania przypominają już zwiedzanie nieodkrytych terenów, kreślenie topograficznej mapy czy archeologiczne poszukiwania reliktów przeszłości. Nie ma tu mowy o postępie. Chodzi o pogłębianie percepcji, wrażliwości, odnajdowanie nowych możliwości, wcale nie lepszych od poprzednich, ale innych - w danym momencie ciekawych.” (Agnieszka Gniotek)

64

65

037

Agata KLECZKOWSKA (ur. 1987) Bez tytułu, 2015 technika własna, płótno; 30,5 x 30,5 cm; sygn. i dat. na odwrocie: AGATA KLECZKOWSKA / BEZ TYTUŁU 2015

3 000 zł

Studiowała na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w latach 2007-2012. Dyplom z oceną celującą otrzymała w 2012 roku w pracowni prof. Leona Tarasewicza i dr Pawła Susida, aneks do dyplomu zrealizowała w pracowni tkaniny artystycznej pod kierunkiem prof. Doroty Grynczel. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, kolażem oraz tkaniną artystyczną. Jej prace były można było obejrzeć na wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in.: Poland International, NN Contemporary, Northampton (2015), Czarny koń, Galeria Fibak, Warszawa (2013), Polish Art Now – presented by Abbey House, Saatchi Gallery, Londyn (2013), Zwierzę – inspiracja, symbol czy pretekst?, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Warszawa (2013), DyploMy, Galeria A-Tak, Warszawa (2012).

66

67

038

Daniel KRYSTA (ur. 1976) RT 202, 2012 technika mieszana, płótno; 70 x 100 cm; sygn., dat. i opis na odwrocie: DANIEL KRYSTA / tyt: "RT 202" / tech. miesz. na płótnie / 70 x 100 cm / 2012

3 000 zł

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom 2004 w pracowni prof.  Stanisława Kortyki. Zdobył liczne nagrody m.in. Grand Prix podczas IV Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto 2007. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

68

69

040

Marek EJSMOND-ŚLUSARCZYK (ur. 1974) 13,7 miliarda lat temu II, 2013 akryl, płótno; 90 x 120 cm; sygn., dat. i opis na odwrocie: Marek Ejsmond-Ślusarczyk / 2013 r. / Stosunki przestrzenne (2/3) / > 13,7 miliarda lat temu II