VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

„Toksykologia kliniczna XXI wieku” połączony ze

Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

„Ciemna strona farmakoterapii – zagrożenia związane ze stosowaniem leków i możliwości ich ograniczenia” Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Janusz Pach Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. n. med. Jacek Sein Anand

ORGANIZATOR

Gdańsk, 21 – 23.05.2015 r.

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Toksykologia kliniczna XXI wieku”

Sekcja Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Pracownia Monitorowania Działań Niepożądanych Leków Katedry i Zakładu Farmakologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Pomorskie Centrum Toksykologii Centrum Monitorowania Działań Niepożądanych Leków i Środków Chemicznych Pomorskiego Centrum Toksykologii Ośrodek Informacji Toksykologicznej Pomorskiego Centrum Toksykologii Zakład Toksykologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami Sekcja Geriatrii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Gdańsk, 21 – 23.05.2015 r.

Zjazd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego „Ciemna strona farmakoterapii – zagrożenia związane ze stosowaniem leków i możliwości ich ograniczenia”

LIST POWITALNY Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt powitać Państwa na VIII Ogólnopolskim Zjeździe Naukowym Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, połączonym ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Tematyka obrad będzie dotyczyła aktualnych problemów diagnostyki i terapii w toksykologii klinicznej, kwestii szeroko rozumianych uzależnień, działań niepożądanych leków i środków chemicznych, a także prawnych aspektów pracy toksykologa klinicznego. Mamy głęboką nadzieję, że obecność czołowych specjalistów z naszej dziedziny, a także prawników, psychologów, farmaceutów, farmakologów klinicznych, lekarzy medycyny sądowej, ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, psychiatrii i innych pozwoli na inspirującą wymianę doświadczeń. Wzorem spotkań, które miały już miejsce w Gdańsku, proponujemy Państwu udział w ciekawych sesjach szkoleniowych. Tym razem przygotowaliśmy dla Uczestników warsztaty na temat zastosowania CRRT i ELS w toksykologii klinicznej, możliwości wykorzystania USG w diagnostyce i terapii ostrych zatruć, a także zajęcia dotyczące relacji interpersonalnych między lekarzem i pacjentem. Każdy z kursów zakończy się uzyskaniem przez Państwa odpowiedniego certyfikatu. Przy tej okazji chciałbym Państwa poinformować, że podczas kolejnych zjazdów chcielibyśmy przybliżyć toksykologom klinicznym zagadnienia dotyczące tzw. trudnej intubacji, podstaw bronchoskopii oraz wentylacji mechanicznej. Z wyrazami głębokiego szacunku i poważania Jacek Sein Anand

www.gradatim-sympozja.pl

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Toksykologia kliniczna XXI wieku”

KOMITET NAUKOWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Pach Janusz

Przewodniczący: dr hab. n. med. Sein Anand Jacek

prof. dr hab. n. med. Kocić Ivan prof. dr hab. n. med. Pach Dorota dr hab. n. med. Kołaciński Zbigniew dr hab. n. med. Krakowiak Anna dr hab. n. med. Magdalan Jan dr hab. n. med. Sein Anand Jacek dr n. med. Groszek Barbara dr n. med. Habrat Bogusław dr n. med. Hydzik Piotr dr n. med. Łukasik – Głębocka Magdalena dr n. med. Schetz Daria dr n. med. Waldman Wojciech dr inż. Wiergowski Marek

dr n. med. Schetz Daria dr n. med. Waldman Wojciech dr n. med. Wiśniewski Marek dr Bitel Marcin dr Kabata Piotr dr Nowak – Banasik Livia dr Wiśniewska Katarzyna dr Zając Maciej mgr Barwina Małgorzata mgr Cejrowski Daniel mgr Kaszuba Elżbieta mgr Kleina Dominika Durnakowska Marta Mikita Ewa Szarowicz Dorota

Gdańsk, 21 – 23.05.2015 r.

Zjazd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego „Ciemna strona farmakoterapii – zagrożenia związane ze stosowaniem leków i możliwości ich ograniczenia”

CZWARTEK 21-05-2015 r. DZIEŃ I Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Pokoje dla Państwa będą gotowe od godziny 10:00 13:30 - 14:30

Obiad

14:30 - 16:00

Sesja Inauguracyjna Przewodniczący: Janusz Pach, Ivan Kocić, Jacek Sein Anand 1. Krakowska toksykologia kliniczna na przełomie XX i XXI w. Janusz Pach (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) 2. Nowe związki psychostymulujące i psychodysleptyczne Jolanta B. Zawilska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) 3. Ostre zatrucia zakończone zgonem Anna Krakowiak (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) 4. Toksykologia i Psychiatria. Dwie strony tego samego medalu Bogusław Habrat (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:15

Dopalacze Przewodniczący: Jolanta B. Zawilska, Bogusław Habrat, Wojciech Waldman 1. „Spice” syntetyczna marihuana Jolanta B. Zawilska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) 2. Psychiatryczne aspekty używania nowych substancji psychoaktywnych Bogusław Habrat (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) 3. Dyskusja

17:15 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 – 19:30

Zebranie Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Przewodniczący: Jacek Sein Anand, Wojciech Waldman, Piotr Burda 1. Wybory władz Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 2. Taryfikacja świadczeń zdrowotnych w dziedzinie toksykologia kliniczna Aleksandra Świderska (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie) 3. Zebranie Konsultanta Krajowego, Konsultantów Wojewódzkich oraz Prezesa Sekcji Toksykologii PTL

20:00

Uroczysta kolacja (zapraszamy w strojach formalnych)

www.gradatim-sympozja.pl

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Toksykologia kliniczna XXI wieku”

PIĄTEK 22-05-2015 r. DZIEŃ II

09:00 – 10:00

Działanie niepożądane leków i środków chemicznych Przewodniczący: Ivan Kocić, Daria Schetz, Barbara Jaworska 1. Działania niepożądane z punktu widzenia URPL Barbara Jaworska (URPLWMiPB Warszawa) 2. Powikłania po lekach biologicznych Ivan Kocić (Gdański Uniwersytet Medyczny) 3. Ślepota korowa po podaniu środka kontrastowego Ireneusz Kojder, Adriana Schetz (Pomorski Uniwersytet Medyczny) 4. Personalizacja farmakoterapii - przyszłość medycyny Daria Schetz (Pomorskie Centrum Toksykologii) 5. Toksyczne oblicza endoprotezoplastyki Eryk Matuszkiewicz, Magdalena Łukasik – Głębocka, Karina Sommerfeld, Anetta Hanć, Danuta Barałkiewicz, Barbara Zielińska – Psuja (OOZ Poznań) 6. Dyskusja

10:00 – 10:15

Przerwa kawowa

10:15 – 11:45

Postępy toksykologii klinicznej CRRT i ELS – zagadnienia teoretyczne Przewodniczący: Maciej Jama, Wojciech Waldman CRRT w toksykologii klinicznej Metody pozaustrojowego wspomagania funkcji wątroby – nowe metody

12:00 – 13:30

Postępy toksykologii klinicznej CRRT – zajęcia praktyczne Przewodniczący: Maciej Jama, Wojciech Waldman CRRT w toksykologii klinicznej

13:30 – 14:30

Obiad

Gdańsk, 21 – 23.05.2015 r.

Zjazd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego „Ciemna strona farmakoterapii – zagrożenia związane ze stosowaniem leków i możliwości ich ograniczenia”

PIĄTEK 22-05-2015 r. DZIEŃ II c.d.

14:30 – 17:30

Uzależnienia wśród lekarzy Przewodniczący: Katarzyna Wiśniewska, Bogusław Habrat, Bohdan T. Woronowicz 1. Uzależnienia wśród lekarzy w Polsce Bogusław Habrat (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) 2. Postępowanie wobec uzależnionych lekarzy Bohdan T. Woronowicz (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie) 3. Pomoc lekarzom uzależnionym w praktyce wybranych Okręgowych Izb Lekarskich Katarzyna Wiśniewska, Dorota Rzepniewska (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, Śląska Okręgowa Izba Lekarska) 4. Dyskusja

17:30 – 19:30

Wybrane aspekty prawne pracy toksykologa klinicznego Prowadzący: mec. Karol Kolankiewicz (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)

20:00

Kolacja

SOBOTA 23-05-2015 r. DZIEŃ III

09:00 – 10:40

Postępy toksykologii klinicznej Przewodniczący: Wojciech Kosiak, Wojciech Waldman, Jacek Sein Anand USG w toksykologii klinicznej

10:40 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

Postępy toksykologii klinicznej Przewodniczący: Jolanta Łazuga – Koczurowska, Wojciech Waldman, Jacek Sein Anand Relacja interpersonalna lekarz – pacjent

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa

www.gradatim-sympozja.pl

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Toksykologia kliniczna XXI wieku”

SOBOTA 23-05-2015 r. DZIEŃ III c.d. 13:00 – 14:30

Wybrane aspekty medycyny wieku podeszłego Przewodniczący: Jerzy Foerster, Daria Schetz, Piotr Czekanowski

1. Farmakoterapia w wieku podeszłym Daria Schetz, Jerzy Foerster (Gdański Uniwersytet Medyczny) 2. Starzenie się ludności Europy wyzwaniem dla geriatrii i gerontologii Piotr Czekanowski (Uniwersytet Gdański) 3. Immunologia starzenia w świetle badań własnych Jacek Witkowski, Anna Mikosik (Gdański Uniwersytet Medyczny) 4. Geriatryczny Zespół Opieki Domowej ze wsparciem technologii ICT Krzysztof Bruski, Jerzy Foerster (Polskie Centrum Opieki)

13:00 – 14:30

Sesja toksykologiczna Przewodniczący: Magdalena Łukasik-Głębocka, Piotr Hydzik, Tomasz Kłopotowski

1. Toksykologia kliniczna jako specjalność medyczna Porębska Barbara (OOZ Wrocław) 2. Analiza zatruć u dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie w latach 2010 – 2014 Marek Wojtaszek, Monika Wielgos, Elżbieta Mach – Lichota, Dorota Ozga, Dorota Owsianik, Bartosz Korczowski (Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Rzeszowie) 3. Zatrucia glikolem etylenowym o nietypowym przebiegu klinicznym Katarzyna Podgórska, Marek Wojtaszek, Elżbieta Mach - Lichota, Krzysztof Jakubowski (Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Rzeszowie) 4. Rabdomioliza w oddziałach toksykologii Marlena Janeczko, Tomasz Gawlikowski, Elżbieta Mach – Lichota, Marek Wojtaszek, Piotr Hydzik (Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Rzeszowie) 5. Ocena czynników wpływających na obraz kliniczny w ostrym zatruciu alkoholem etylowym w latach 1974 – 1975, 1985 – 1987 i w latach 2011 – 2013 Piotr Hydzik, Ewelina Paź, Beata Szkolnicka, Janusz Pach (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) 6. Wpływ dostępności leków na częstość występowania prób samobójczych i zatruć przypadkowych wśród nastolatków i dorosłych mieszkańców Krakowa Beata Szkolnicka, Janusz Pach, Dorota Targosz (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) 7. Błędy terapeutyczne jako powód konsultacji z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej UJ CM w roku 2012 – 2014 Beata Szkolnicka (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) 8. Dyskusja

14:30

Zakończenie obrad

14:30 – 15:30

Obiad

Gdańsk, 21 – 23.05.2015 r.

Zjazd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego „Ciemna strona farmakoterapii – zagrożenia związane ze stosowaniem leków i możliwości ich ograniczenia”

NOTATKI

www.gradatim-sympozja.pl

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Toksykologia kliniczna XXI wieku”

NOTATKI

Gdańsk, 21 – 23.05.2015 r.

Zjazd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego „Ciemna strona farmakoterapii – zagrożenia związane ze stosowaniem leków i możliwości ich ograniczenia”

NOTATKI

www.gradatim-sympozja.pl

Gdańsk, 21 – 23.05.2015 r.

PARTNERZY

WYSTAWCA

ARGENTA | DRÄGER POLSKA

BIURO ZJAZDU

Gradatim Grażyna Horowitz 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 10 tel./faks (+48) 61 814 65 14

www.gradatim-sympozja.pl