R A M O W Y P R O G R A M

DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ R A M O W Y P R O G R A M OBCHODÓW ŚWIĄT NARODOWYCH, WOJSKOWYCH ORAZ ROCZNIC HISTORYCZNYCH Z UDZIAŁEM PODODDZIAŁÓW JED...
4 downloads 11 Views 208KB Size
DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ

R A M O W Y

P R O G R A M

OBCHODÓW ŚWIĄT NARODOWYCH, WOJSKOWYCH ORAZ ROCZNIC HISTORYCZNYCH Z UDZIAŁEM PODODDZIAŁÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH GARNIZONU GDYNIA W 2012 ROKU.

GDYNIA 2012

USTALENIA ORGANIZACYJNE: 1. Za każdym razem, kiedy w planie mowa jest, że w uroczystości uczestniczy KR MW, rozumie się przez to: KR MW, poczet sztandarowy wraz ze sztandarem MW, posterunek honorowy (jeżeli wymagany), marynarzy (max. 10) do składania wieńców i wiązanek kwiatów. 2. W przypadku odprawiania mszy świętych z wojskową asystą honorową w uroczystości uczestniczy tylko i wyłącznie wyznaczony poczet sztandarowy wraz ze sztandarem oraz fanfarzysta. Zapis ten nie dotyczy Kościołów Garnizonowych. 3. W przypadku zapisu, że skład wojskowej asysty honorowej ustali Dowódca Garnizonu Gdynia – rozumie się, że nastąpi to po wcześniejszych uzgodnieniach organizatora z Komendantem Garnizonu Gdynia. W innym wypadku skład wojskowej asysty honorowej uzależniony będzie od innych przedsięwzięć zaplanowanych w danym terminie. 4. Kolejność składania wiązanek kwiatów na miejscu uroczystości określa Komendant Garnizonu Gdynia zgodnie z ustaloną precedencją. 5. W przypadku, gdy organizator planuje odczytanie Apelu Pamięci (Apelu Poległych), informuje się, iż każdy Apel Pamięci (Apel Poległych) musi być zatwierdzony przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i czytany przez oficera.

2

LP

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMIN MIEJSCE

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY

UWAGI

LUTY 1.

2.

3.

86. ROCZNICA NADANIA GDYNI PRAW MIEJSKICH

92. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

70. ROCZNICA PRZEKSZTAŁCENIA ZWZ W ARMIĘ KRAJOWĄ

10.02.2012 r. piątek GDYNIA

Władze m. Gdynia Oddz. Wych. DMW DGG

Złożenie wiązanek kwiatów na Płycie Marynarza Polskiego – godz. 12.00.

10.02.2012 r. piątek PUCK

Władze m. Puck Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Liga Morska i Rzeczna Oddz. Wych. DMW DGG

Wg oddzielnego planu opracowanego przez organizatora – godz. 09.30.

16.02.2012 r. czwartek GDAŃSK

Władze m. Gdańsk Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, DG Gdańsk, DG Gdynia

Wg oddzielnego planu opracowanego przez organizatora – godz. 13.00 Targ Rakowy, Pomnik AK.

Skład asysty honorowej: – KH z 3. FO; – OW Świnoujście. Skład asysty honorowej: – KRMW i ORMW – Poczet sztandarowy z KRMW i fanfarzysta z ORMW podczas mszy św. – Posterunek honorowy i żołnierze do składania kwiatów z KRMW. Skład asysty honorowej: – KRMW i ORMW; – Poczet sztandarowy; – Apel pamięci.

MARZEC

4.

5.

6.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

01.03.2012 r. czwartek SOPOT

Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW DGG

Wg oddzielnego planu opracowanego przez organizatora – godz. 12.00

13. ROCZNICA PRZYJĘCIA POLSKI DO NATO

12.03.2012 r. poniedziałek GDYNIA

Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW DGG

Uroczyste podniesienie flagi NATO na maszcie przy DMW i odegranie sygnału Shape – godz. 08:00.

67. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK O WYZWOLENIE SOPOTU

23.03.2012 r. piątek SOPOT

Władze m. Sopot DGG

Złożenie wiązanek kwiatów na Cmentarzu Armii Radzieckiej z udziałem wojskowej asysty honorowej – godz. 12.00.

Skład asysty honorowej: – Posterunek honorowy; – Marynarze do składania kwiatów z KRMW; – Fanf., werb. z ORMW. Skład asysty honorowej: – Posterunek honorowy z KRMW; – Poczet flagowy z KRMW. Skład asysty honorowej: – Post. honorowy KRMW; – 5 mar. do niesienia kwiatów KRMW; – Fanf., werb. z ORMW.

LP

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMIN MIEJSCE

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

7.

67. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH II WOJNY ŚWIATOWEJ NA TERENIE RUMI

27.03.2012 r. wtorek RUMIA

Władze m. Rumia Marynarka Wojenna RP DGG

8.

67. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK O WYZWOLENIE GDYNI

28.03.2012 r. środa GDYNIA

Władze m. Gdynia Oddz. Wych. DMW DGG

9.

10.

67. ROCZNICA POWROTU GDAŃSKA DO MACIERZY

GDYŃSKA DROGA KRZYŻOWA

30.03.2012 r. piątek GDAŃSK

30.03.2012 r. piątek GDYNIA

Władze m. Gdańsk Oddz. Wych. DMW DGG

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY Złożenie wiązanek kwiat.: - na Cmentarzu przy Kościele Św. Krzyża ul. Świętopełka– godz. 09.15; - mogiła Roszczynialskiego - obelisk ul. Chełmińska. Złożenie wiązanek kwiatów na Płycie Marynarza Polskiego – godz. 12.00. Wg programu opracowanego przez organizatora – godz.: - 10.45 – cmentarz Armii Radzieckiej; - 11.20 – Pomnik Tym co za Polskość Gdańska; - 12.00 – Dwór Artusa. Przemarsz od Kość. NMP, ul. Świętojańska, Al. J. Piłsudskiego na Kamienną Górę

Władze m. Gdyni DGG

UWAGI Skład asysty honorowej: – Post. honorowy z 3.FO; – Mar. do niesienia kwiatów z 3. FO; – Fanf., werb. z ORMW. Skład asysty honorowej: – KRMW i ORMW; – Post. honorowy. Skład asysty honorowej: – KRMW i ORMW; – Post. honorowy; – 5 mar. do niesienia kwiatów KRMW. Skład asysty honorowej: – 1+24 z KRMW – Poczet sztandarowy KRMW – Posterunek honorowy KRMW – Mar. do składania wiązanek kwiatów KRMW – Fanf., werb. z ORMW

KWIECIEŃ 11.

TRIDUUM PASCHALNE

5-7.04.2012 r. czwartek-sobota GDYNIA, SOPOT

2. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 12.

10.04.2012 r. wtorek GDYNIA

Rzym.Katol.Dek.MW DGG Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW Dekanaty MW DGG

Msza św. i procesja

Skład asysty honorowej: KRMW i ORMW.

1) Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem adm. floty A. Karwety – Cm. MW- godz. 10.00. 2) Złożenie wiązanek kwiatów pod Płytą Pamiątkową adm. floty

Skład asysty honorowej (pkt 1-3): – Poczet sztandarowy KRMW; – Posterunek honorowy KRMW; – Mar. do składania 4

LP

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

2. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ C.D.

13.

ŚWIATOWY DZIEŃ OFIAR KATYNIA (72. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ)

TERMIN MIEJSCE

10.04.2012 r. wtorek GDYNIA

13.04.2012 r. piątek GDYNIA

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW Dekanaty MW DGG Władze m. Gdynia Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” Związek Sybiraków Oddz. Wych. DMW DGG

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY

UWAGI

wiązanek kwiatów A. Karwety na frontonie KRMW; budynku dowództwa MW – Fanf., werb. z ORMW – godz. 11.00. 3) Złożenie wiązanek Skład asysty honorowej pkt 4): kwiatów na grobie adm. floty A. Karwety – KRMW; – ORMW. na Cmentarzu w Baninie – godz. 12.00 4) Odsłonięcie tablicy adm floty A. Karwety na Oksywiu 1) Uroczystości pod „Pomnikiem Ofiar Katynia” na Cm. Gdynia Redłowo wg programu opracowanego przez organizat. – godz. 12.00. 2) Modlitwa ekumeniczna

Skład asysty honorowej: – Posterunek honorowy KRMW; – Mar. do niesienia wiązanek kwiatów KRMW; – Fanf., werb. z ORMW.

MAJ

14.

15.

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚWIĘTO NARODOWE 3. MAJA (221. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3. MAJA)

02.05.2012 r. środa GDYNIA

03.05.2012 r. czwartek GDYNIA

Władze m. Gdynia Oddz. Wych. DMW DGG

Władze m. Gdynia Oddz. Wych. DMW DGG

Uroczyste podniesienie flagi państwowej na Skwerze Kościuszki – godz.12.00.

1) Msza św. w int. Ojczyzny w Koś. Garn. w Gdyni – Oksywie – godz. 09.30 Sztandar KPW, ORMW 2) Msza św. w Koś. NMP – godz. 10.00, Sztandar AMW, fanf. z ORMW 3) Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja – godz. 11.30.

Skład asysty honorowej: – KH AMW; – Poczet sztandarowy AMW; – Poczet flagowy AMW; – Orkiestra MOSG.

Skład asysty honorowej: – KH AMW; – Orkiestra MOSG; – Poczet sztandarowy z AMW; – Żołnierze do składania kwiatów z AMW. Po mszy św. w Koś. Garn. złożenie wiązanek kwiatów na Cmentarzu MW. 5

LP

16.

17.

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMIN MIEJSCE

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

ŚWIĘTO NARODOWE 3. MAJA (221. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3. MAJA C.D.

03.05.2012 r. czwartek GDAŃSK

Wojewoda Pomorski Oddz. Wych. DMW DG Gdańsk, DGG

Msza św. w int. Ojczyzny w Bazylice Mariackiej – godz. 12.00

03.05.2012 r. czwartek SOPOT

Władze m. Sopot Oddz. Wych. DMW DGG

1) Msza św. w Koś. Garn. w Sopocie – godz. 18.00 2) Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żoł. AK – godz. 19.30.

08.05.2012 r. wtorek GDYNIA

Władze m. Gdynia Oddz. Wych. DMW DGG

Złożenie wiązanek kwiatów na Cmentarzu Wojskowym Gdynia – Redłowo godz. 12.00.

SOPOT

Władze m. Sopot Światowy Związek Żołnierzy AK-Koło Sopot DGG

Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy AK w Sopocie godz.10.00.

67. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

RUMIA

Władze m. Rumia Org. Kombatanckie DGG

KOSAKOWO

Rds.KiS Kosakowo Org.Kombatanckie DGG

Złożenie wiązanek kwiat.: - obelisk ul. Chełmińska – godz. 17.00; - na Cmentarzu przy Kościele Św. Krzyża ul. Świętopełka; - mogiła żołnierzy; - mogiła Roszczynialskiego. Złożenie wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej: - pod Pomnikiem Żołnierzy WP i AR – godz. 12.00; - w Kwaterze „Żołnierzy Września 1939 r.” – godz. 12.30.

UWAGI Skład asysty honorowej: – Post. honorowy z 3. FO; – 5 Mar. do niesienia kwiatów z 3. FO; – Fanf., werb. z ORMW. Skład asysty honorowej: – KH JW. 3936; – Poczet sztandarowy z JW. 3936; – Żołnierze do składania kwiatów z JW. 3936; – Orkiestra MOSG. Skład asysty honorowej: – Post. honorowy KRMW; – Mar. do niesienia kwiatów KRMW; – Fanf., werb. z ORMW. Skład asysty honorowej: – Mar. do niesienia kwiatów KRMW; – Fanf., werb. z ORMW. Skład asysty honorowej: – Post. Honorowy z 3.FO; – Mar. do niesienia kwiatów z 3.FO; – Fanf., werb. z ORMW. Skład asysty honorowej: – Post. honorowy BLMW; – Mar. do niesienia kwiatów BLMW; – Fanf., werb. z OR MW.

6

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMIN MIEJSCE

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY

18.

67. ROCZNICA WYZWOLENIA KL STUTTHOF

12.05.2012 r. sobota SZTUTOWO

Dyrektor Muzeum Oddz. Wych. DMW DGG

Msza św. – godzina 09:30 – Wg planu opracowanego przez organizatora – godz. 11:00pod pomnikiem

19.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ UCZESTNIKÓW MISJI POKOJOWYCH, DZIEŃ WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

29.05.2012 r. wtorek GDYNIA

Marynarka Wojenna RP Władze m. Gdynia OSK PSZnZ Oddz. Wych. DMW

Wg planu opracowanego przez organizatora – godz. 12:00 pod Płytą Marynarza

LP

20.

07.06.2012 r. czwartek GDYNIA

21.

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA MARYNARKI WOJENNEJ

24.06.2012 r. niedziela GDYNIA

OBCHODY DNI MORZA W GDYNI

Skład asysty honorowej: – Poczet sztandarowy MW; – Fanfarzysta ORMW; – KRMW; – ORMW. Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW.

DGG

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA

22.

UWAGI

29.06.2012 r. piątek GDYNIA

CZERWIEC Rzym. Katol. Dek. MW Ks. Dziekan MW DGG Marynarka Wojenna RP Sekretariat DMW AMW Oddz. Wych. DMW

Władze m. Gdynia Marynarka Wojenna RP Duszpasterz Ludzi Morza DGG

Wg programu opracowanego przez Ks. Dziekana MW Przedsięwzięcia wg oddzielnego planu opracowanego przez Szefa Oddziału Wych. DMW oraz AMW Msza św. w Kościele Morskim – godz. 18.00, po Mszy św. przemarsz ul. Świętojańską i złożenie kwiatów pod Płytą Marynarza.

Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW. W uroczystościach uczestniczy asysta wojskowa wg planu opracowanego przez Szefa Oddziału Wych. DMW - W Mszy św. uczestniczy Poczet Sztandarowy ze sztandarem z KRMW, fanfarzysta z ORMW - W przemarszu uczestniczy: KRMW, ORMW - defilada - Płytą Marynarza mar. do skład. kwiatów z KRMW.

LIPIEC

23.

UROCZYSTOŚCI PRAWOSŁAWNEGO ORDYNARIATU WP Z OKAZJI ŚWIĘTA MARYNARKI WOJENNEJ RP

01.07.2012 r. niedziela GDAŃSK GDYNIA

Prawosławny Ordynariat WP Ks. Dziekan MW Prawosł. Ordynariatu WP DGG

1) Nabożeństwo Dziękczynne w intencji MW– godz. 10.00. 2) Złożenie wiązanek kwiatów na Płycie Marynarza Polskiego – godz. 13.00.

Skład asysty wojskowej: – poczet szt. KRMW – Fanf. z ORMW – Post. honor. z KRMW – Mar. do niesienia kwiatów z KRMW – Fanf. i werbl. z ORMW 7

LP

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMIN MIEJSCE

24.

ODSŁONIĘCIE TABLIC W OGÓLNOPOLSKIEJ ALEI ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA

07.07.2012 r. sobota REWA

25.

92. ROCZNICA UTWORZENIA LOTNICTWA MORSKIEGO

15.07.2012 r. niedziela GDYNIA 01.08.2012 r. środa GDYNIA

26.

68. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

SOPOT

GDAŃSK

27.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO (92. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ)

15.08.2012 r. środa GDYNIA

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

Rds.KiS Kosakowo DGG

Marynarka Wojenna RP Szefostwo Lotnictwa MW BLMW SIERPIEŃ Władze m. Gdynia Światowy Związek Żołnierzy AK–Koło Gdynia DGG Władze m. Sopot Światowy Związek Żołnierzy AK-Koło Sopot DGG Władze m. Gdańsk Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW DGG

Władze m. Gdynia Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW DGG

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY

UWAGI

Wg programu opracowanego przez organizatora godzina 18.00

Skład asysty wojskowej: - KH z 3. FO - Post. honor. z 3. FO; - Mar. do niesienia kwiatów z 3. FO; - ORMW.

Wg oddzielnego planu opracowanego przez BLMW

Skład asysty wojskowej: - KH BLMW.

Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy AK - godz. 12.00. Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy AK w Sopocie godz. 10.00.

Skład asysty honorowej: – Post. honorowy KRMW; – Mar. do niesienia kwiatów KRMW; – Fanf., werb z OW Świnoujście.

Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Gdańsku - godz. 17.00.

Skład asysty honorowej: – KRMW, ORMW; – Post. honorowy KRMW; – Mar. do kwiatów KRMW.

1) Uroczysta Msza św. w intencji żołnierzy w Kościele Garnizonowym w Gdyni– godz. 09.30. Asysta: poczet sztandar. z BLMW, OW Świnoujście 2) Msza Św. w Kościele NMP – godz. 10:00 Asysta: poczet sztandar. z OSNiP WP, fanf. OW Świnoujście 3) Złożenie wiązanek kwiatów na Płycie Marynarza Polskiego – godz. 12.00.

Skład asysty honorowej: – Asysta: z 3. FO, OW Świnoujście, BLMW; – Pododdział zbiorczy wystawi Dowódca 3.FO z podległych JW.; – Mar. z BLMW do złożenia wiązanek kwiatów na Cm. MW i Płycie Mar. Pol. ; – Złożenie wiązanek kwiatów na cmentarzach wojennych i kwaterach wojskowych – realizują JW. Garnizonu. 8

LP

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMIN MIEJSCE

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY 1) Uroczysta Msza św.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO (92. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ)

15.08.2012 r. środa SOPOT

RUMIA

KOSAKOWO

28.

29.

ODPUST PARAFIALNY - ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO

73. ROCZNICA AGRESJI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ, DZIEŃ WETERANA

26.08.2012 r. niedziela GDYNIA

01.09.2012 r. sobota GDYNIA

SOPOT

w intencji żołnierzy Władze m. Sopot w Kościele Garn. Marynarka Wojenna RP w Sopocie– godz. 12.30. Oddz. Wych. DMW 2) Złożenie kwiatów pod DGG Pomnikiem Żołnierzy AK

UWAGI Skład asysty honorowej: – KH JW. 3936. – Poczet sztandarowy JW.3936. – Fanf., werb. z OW Świnoujście.

– godz. 13.45 Złożenie kwiatów: 1) na Cmentarzu przy Kościele Św. Krzyża Władze m. Rumia ul. Świętopełka – godz. 13.30 Marynarka Wojenna RP 2) mogiła Roszczynialskiego Oddz. Wych. DMW godz. 13.35; DGG 3) pod Obeliskiem przy ul. Chełmińskiej – godz. 13.45. Złożenie kwiatów: – pod Pomnikiem Żołnierzy Rds.KiS Kosakowo WP i AR – godz. 12.15; – w Kwaterze „Żołnierzy Org. Kombatanckie Września 1939 r.” – DGG godz. 12.30. Marynarka Wojenna RP Msza św. w Kościele Garnizonowym BLMW godz. 11:00 DGG

Skład asysty honorowej: – Post. honorowy BLMW; – Mar. do niesienia kwiatów BLMW; – Fanf., werb. z OW Świnoujście. Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW.

WRZESIEŃ Władze m. Gdynia Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW Dekanat MW DGG

Złożenie wiązanek kwiatów na Cmentarzu Wojennym Gdynia Redłowo – godz. 13.00

Skład asysty honorowej: – Post. honorowy KRMW; – Mar. do niesienia kwiatów KRMW; – Fanf. i werb. z ORMW.

Złożenie kwiatów: pod Pomnikiem przy UM Sopot - godz.11.00

Skład asysty honorowej: – Post. honorowy JW. 3936; – Żoł. do niesienia kwiatów JW. 3936; – Fanf. i werb. z ORMW

Władze m. Sopot Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW DGG

Skład asysty honorowej: – Post. honorowy z 3.FO; – Mar. do niesienia kwiatów z 3.FO.

9

LP

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

73. ROCZNICA AGRESJI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ, DZIEŃ WETERANA

TERMIN MIEJSCE

01.09.2012 r. Sobota RUMIA

KOSAKOWO

GDAŃSK WESTERPLATTE

30.

73. ROCZNICA PIERWSZEGO TRANSPORTU WIĘŹNIÓW DO KL STUTTHOF

02.09.2012 r. niedziela SZTUTOWO

31.

PROMOCJA V ROCZNIKA PODCHORĄŻYCH AMW

08.09.2012 r. sobota GDYNIA

32.

73. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

16.09.2012 r. niedziela GDYNIA

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY

Złożenie kwiatów: 1) pod Obeliskiem przy ul. Chełmińskiej Władze m. Rumia – godz. 17.40.; Marynarka Wojenna RP 2) na Cmentarzu przy Kościele Św. Krzyża Oddz. Wych. DMW ul. Świętopełka DGG – godz. 17.15; 3) mogiła Roszczynialskiego – godz. 17.25; Złożenie kwiatów: – pod Pomnikiem Żołnierzy WP i AR – godz. 15.00; Rds.KiS Kosakowo – w Kwaterze „Żołnierzy Września 1939 r.” – Org. Kombatanckie godz. 15.30. DGG

Władze m. Gdańsk Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW DGG Dyrektor Muzeum Oddz. Wych. DMW DGG AMW Sekretariat DMW AMW Oddz. Wych. DMW Władze m. Gdynia Marynarka Wojenna RP „Związek Sybiraków” Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” Oddz. Wych. DMW DGG

UWAGI

Skład asysty honorowej: – Post. honorowy z 3.FO; – Mar. do niesienia kwiatów z 3.FO; – Fanf. i werb. z OW Świnoujście.

Skład asysty honorowej: – post. honorowy BLMW; – mar. do niesienia kwiatów BLMW; – fanf. i werb. z ORMW.

Apel Pamięci i złożenie wiązanek kwiatów – godzina 04:45

Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW.

Apel Pamięci i złożenie wiązanek kwiatów godz. 12.00

Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW.

Wg oddz. Planu organizatora godz. 12.00

Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW.

Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” – ok. godz. 11.30.

Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW.

10

LP

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

33.

73. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK W OBRONIE KĘPY OKSYWSKIEJ

34.

PRZYSIĘGA PODCHORĄŻYCH AMW

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

19.09.2012 r. środa MOSTY 21.09.2012 r. piątek PUCK

Rds.KiS Kosakowo Oddz. Wych. DMW DGG AMW

Apel Pamięci i złożenie wiązanek kwiatów godz. 11.00

Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW.

Władze miasta Puck

godz. 12.00

Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW.

27.09.2012 r. czwartek GDYNIA 35.

73. ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY

TERMIN MIEJSCE

SOPOT

GDAŃSK

Władze m. Gdynia Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Gdyni Oddz. Wych. DMW DGG Władze m . Sopot Światowy Związek Żołnierzy AKKoło w Sopocie, DGG Władze m. Gdańsk Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW DGG PAŹDZIERNIK

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy AK – godz. 12.00

Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy AK– godz. 10.00

UWAGI

Skład asysty honorowej: – ORMW; – KRMW; – Post. honorowy KRMW; – Mar. do niesienia kwiatów KRMW; – Fanf. i werb. z ORMW.

Wg programu opracowanego przez organizatora – godz. 17.00

Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW.

36.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO, GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA AMW 90. ROCZNICA POWSTANIA OFICERSKIEJ SZKOŁY MW

01.10.2012 r. poniedziałek GDYNIA

AMW

Wg programu opracowanego przez organizatora godz. 10.00

Skład asysty honorowej: – KRMW; – ORMW.

37.

DZIEŃ PAPIESKI

14.10.2012 r. niedziela GDYNIA

Władze m. Gdynia DGG

Wg wytycznych podanych w terminie późniejszym przez organizatora.

Skład asysty honorowej: - ORMW.

16.10.2012 r. wtorek GDYNIA

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych Władze m. Gdynia DGG

Złożenie wiązanek kwiatów pod Tablicą Ku Czci Wysiedlonych Gdynian, Płyta na budynku Dworca PKP – godz. 12.00.

38.

73. ROCZNICA PIERWSZYCH WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GDYNI

Skład asysty honorowej: – Post. honorowy KRMW; – Mar. do niesienia kwiatów KRMW; – Fanf. i werb. z ORMW. 11

LP

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMIN MIEJSCE

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY

UWAGI

LISTOPAD

39.

40.

41.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2012 r. czwartek GDYNIA

Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW JW. Garnizonu DGG

ZADUSZKI MORSKIE

02.11.2012 r. piątek REWA

Władze Gm. Kosakowo Org. Kombatanckie DGG

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 94. ROCZNICY ZAWIESZENIA BRONI W 1918 ROKU

09.11.2012 r. piątek WOJSKOWY CMENTARZ FRANCUSKI W GDAŃSKU

Ambasada Francji Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW DGG

1) Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na Cm. Wojennym Gdynia Redłowo – godz. 08.00 2) Złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie znicza na grobie adm. floty A. Karwety na Cm. w Baninie – godz. 09.00 3) Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na Cm. Witomino na grobach dowódców MW– godz. 10.15 4) Msza św. na Cmentarzu Marynarki Wojennej, złożenie wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy z udziałem asysty honorowej – godz.12.00 Wg wytycznych podanych w terminie późniejszym przez organizatora. Złożenie wiązanki kwiatów na wodach Zatoki Puckiej i zapalenie zniczy w Alei Ludzi Morza

Wg wytycznych podanych w terminie późniejszym przez organizatora

Skład asysty honorowej: – Post. honorowy KRMW; – Mar. do niesienia kwiatów KRMW; – Fanf. i werb. z ORMW. – Złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie znicza na grobie adm. floty A. Karwety na Cm. w Baninie oraz złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na Cm. Wojennym Gdynia Redłowo i na Cm. Gdynia Witomino realizuje KG Gdynia – Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na grobach w miejscach pamięci narodowej – godz. 12.00 (realizują dowódcy Jednostek Wojskowych) Skład asysty honorowej: – Post. honorowy KRMW; – Mar. do niesienia kwiatów KRMW; – Fanf., werb. z ORMW.

Skład asysty honorowej: – KH AMW – Pchor. do niesienia kwiatów z AMW – ORMW 12

LP

42.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

UROCZYSTY „CAPSTRZYK NIEPODLEGŁOŚCI”

TERMIN MIEJSCE

10.11.2012 r. sobota GDYNIA

11.11.2012 r. niedziela GDYNIA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (94. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ) 43. RUMIA

KOSAKOWO

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

Władze m. Gdynia DGG

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY

Przemarsz ul. Świętojańską od UM Gdynia do Płyty Pomnika Marynarza Polskiego – godz. 18.00 mar. z pochodniami z AMW (BLMW)

1) Msza Św. w intencji Ojczyzny w Koś. Garn. – godz. 09.30 –sztandar Władze m. Gdynia BLMW, ORMW 2) Msza Św. w Kościele Oddz. Wych. DMW NMP– godz. 10.00 – fanf. Dekanat MW z ORMW, sztandar - 3.FO DGG 3) Złożenie kwiatów na Płycie Mar. Polskiego – po „Paradzie Niepodl.” Złożenie kwiatów: 1) pomnik J Wybickiego i H. Derdowskiego – godz. 12.20. Władze m. Rumia 2) pod Obeliskiem przy ul. Chełmińskiej – godz. Marynarka Wojenna RP 12.40.; Oddz. Wych. DMW 3) na Cmentarzu przy DGG Kościele Św. Krzyża ul. Świętopełka – 12.50; – mogiła Roszczynialskiego - godz. 13.00.

Władze Gm. Kosakowo Oddz. Wych. DMW DGG

Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Józefa Klebby – godz.12.15

UWAGI Skład asysty honorowej: – KH AMW w strojach historycznych – KH z 3. FO – Pchor. do niesienia kwiatów z AMW – ORMW – Wiązanki kwiatów pod Płytą Pomnika Marynarza Polskiego składają delegacje UM Gdynia oraz Marynarka Wojenna. Skład asysty wojskowej: ORMW, KH AMW, podchorążowie AMW w strojach historycznych podczas Mszy św. w Kościele Garniz.

Skład asysty honorowej: – Post. honorowy z 3.FO; – Mar. do niesienia kwiatów z 3. FO.

Skład asysty honorowej : – Posterunek honorowy z BLMW; – Mar. do niesienia wiązanek kwiatów z BLMW; – Fanf., werb. z ORMW. 13

LP

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (94. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ) C.D.

44.

UROCZYSTOŚCI EWANGELICKIEGO ORDYNARIATU WP Z OKAZJI 94. ROCZNICY ODTWORZENIA MARYNARKI WOJENNEJ RP

TERMIN MIEJSCE

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

11.11.2012 r. niedziela SOPOT

Władze m. Sopot Oddz. Wych. DMW Dekanat MW DGG

GDAŃSK

Wojewoda Pomorski Oddz. Wych. DMW DGG

24.11.2012 r. sobota SOPOT

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY 1) Msza Św. w Kościele Garnizonowym w Sopocie - godz. 18.00 2) Złożenie kwiatów pod pomnikiem przy UM 3) Sopot godz.19.30

1) Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego – godz.09.00

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Wg planu opracowanego przez Ks. Dziekan MW Ewangel. Ks. Dziekana MW Duszpasterstwa Wojskowego Ewangelickiego DGG Duszpasterstwa Wojskowego 1)

45.

94. ROCZNICA ODTWORZENIA MARYNARKI WOJENNEJ RP

28.11.2012 r. środa GDYNIA

Marynarka Wojenna RP Oddz. Wych. DMW Dekanaty MW DGG

2)

3)

Msza Św. w Kościele Garnizonowym GdyniaOksywie – godz. 09.30 w dniu 25.11.2011 Złożenie wiązanek kwiatów na Cmentarzu MW – godz. 10.00 Złożenie wiązanek kwiatów na Płycie Marynarza Polskiego – godz. 11.00

UWAGI

Skład asysty honorowej: – KH JW 3936; – Żoł. do niesienia kwiatów z JW 3936; – ORMW.

Skład asysty honorowej: – 2 mar. na posterunek honorowy; – Mar. do niesienia kwiatów.

W Nabożeństwie uczestniczy poczet sztandarowy KRMW oraz fanfarzysta

Skład asysty wojskowej: ORMW, KRMW Uroczysty koncert wg oddzielnego planu opracowanego przez Szefa Oddz. Wych. DMW

14

LP

46.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO ORAZ UROCZYSTE OBCHODY 90. ROCZNICY UTWORZENIA OFICERSKIEJ SZKOŁY MARYNARKI WOJENNEJ RP W TORUNIU (DZIEŃ PODCHORĄŻEGO)

TERMIN MIEJSCE

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZESTNICY

29.11.2012 r. czwartek TORUŃ

AMW Oddz. Wych. DMW DGG

Wg oddzielnego planu opracowanego przez organizatora.

UWAGI

Skład asysty wojskowej: - ORMW, KRMW (warunkowo).

GRUDZIEŃ

47.

42. ROCZNICA WYDARZEŃ GRUDNIA 1970 ROKU

17.12.2012 r. poniedziałek GDYNIA

Władze m. Gdynia NSZZ „Solidarność” Marynarka Wojenna RP DGG

1) Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 roku – godz. 06.00. 2) Złożenie kwiatów pod Pomniku Ofiar Grudnia przy UM Gdynia ok. godziny 17:00

48.

124. ROCZNICA URODZIN INŻ. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

30.12.2012 r. niedziela GDYNIA

Władze m. Gdynia Towarzystwo Miłośników Gdyni DGG

Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem inż. E. Kwiatkowskiego – godz. 12.00.

Skład asysty wojskowej: - ORMW, KRMW - posterunek honorowy KRMW; - marynarze do niesienia kwiatów KRMW. Skład asysty honorowej: – post. honorowy KRMW; – mar. do niesienia kwiatów KRMW; – fanf., werb. z ORMW.

J.W. /58/ 626-61-04 2012-05-18 r. C: Moje dok. KG/Ramowy Program 2012.

15

Załącznik do Ramowego Programu Obchodów Świąt i Rocznic Historycznych w 2012 r.

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA KRMW I ORMW LP

1

PRZEDSIĘWZIĘCIE

ORGANIZATOR WSPÓŁWYKONAWCA

23.04.-04.05.2012 r. WARSZAWA

Dowództwo Garnizonu WARSZAWA KRMW

UWAGI

Udział KR MW w uroczystościach centralnych z okazji : – Narodowego Święta Konstytucji 3-go Maja

2

TERMIN MIEJSCE

– Święta Wojska Polskiego

07-15.08.2012 r. WARSZAWA

– Narodowego Święta Niepodległości

05-11.11.2012 r. WARSZAWA

– Uroczysta zmiana posterunku przed GNŻ

15-18.03.2012 r. 20-23.09.2012 r. 06-09.12.2012 r. WARSZAWA

Urlopy wypoczynkowe: – Orkiestry Reprezentacyjnej MW

16.07.-21.08.2012 r.

– Kompanii Reprezentacyjnej MW

02.-27.07.2012 r.

Pismo DGW Nr 643 z dnia 19.01.2012 r., Wch. KGG Nr 95 z dnia 20.01.2012 r.

Szef Oddz. Wych. DMW Kapelmistrz ORMW Kapelmistrz OW Świnoujście

16