DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

4 OTURUM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 4. OTURUM: 12 MAYIS 2013...
Author: Ilker Kahveci
18 downloads 0 Views 1MB Size
4

OTURUM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 4. OTURUM: 12 MAYIS 2013 Saat:14.00

DERS KODU VE ADI SAYFA (404) DİL ve ANLATIM – 4 2 (414) TÜRK EDEBİYATI – 4 3 (112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2 4 (131) TARİH – 1 5 (135) TARİH – 5 7 (152) COĞRAFYA – 2 8 (161) MATEMATİK – 1 9 (165) MATEMATİK – 5 10 (423) FİZİK – 3 12 (432) KİMYA – 2 14 (441) BİYOLOJİ – 1 15 (445) BİYOLOJİ – 5 16 (122) FELSEFE – 2 18 (243) İNGİLİZCE – 4 19 (243) ALMANCA – 4 21 (243) FRANSIZCA – 4 22

DERS KODU VE ADI SAYFA (491) TRAF. ve İLK YARD. – 1 22 (209) SOSYOLOJİ – 2 24 (475) İŞ GÜVENLİĞİ – 2 26 (462) EKONOMİ – 2 27 (478) MANTIK – 1 29 (261) HUKUK – 1 30 (116) DİN KÜL. AHL. BİL. – 6 31 (436) KİMYA – 6 33 (494) GEOMETRİ – 4 34 (417) TÜRK EDEBİYATI – 7 36 (427) FİZİK – 7 38 (157) COĞRAFYA – 7 40 (455) DEMOK. ve İNSAN HAK. 41 (452) Ç. TÜRK DÜN. TAR. – 2 43 (408) DİL ve ANLATIM – 8 44 (502) İNGİLİZCE – 8 45

T

DERS KODU VE ADI SAYFA (502) ALMANCA – 8 46 (502) FRANSIZCA – 8 47 (496) GEOMETRİ – 6 48 (524) SEÇ. Y. DİL İNG. – 4 50 (524) SEÇ. Y. DİL ALM. – 4 51 (524) SEÇ. Y. DİL FRAN. – 4 52 (614) SEÇ. DİL ve ANLA. – 4 53 (624) SEÇ. TÜRK EDEB. – 4 54 (465) TEMEL DİNİ BİL. – 1 56 (811) KELAM – 1 57 (627) SEÇ. TÜRK EDEB. – 7 58 (528) SEÇ. Y. DİL İNG. – 8 60 (528) SEÇ. Y. DİL ALM. – 8 60 (528) SEÇ. Y. DİL FRAN. – 8 61 (618) SEÇ. DİL VE ANLA. – 8 62

ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturumda 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 3. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 4. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 5. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları soru çözümleri için kullanabilirsiniz. 6. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 7. Cevaplamaya istediğiniz dersin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

4. OTURUM (404) DİL ve ANLATIM – 4 1. Topluluk içinde okunan, kahramanlık olaylarını yüceltici, öyküleyici şiirlere ne ad verilir? A) Lirik şiir C) Epik şiir

B) Dramatik şiir D) Pastoral şiir

2. Aşağıdakilerden hangisi fantastik bir eserde görülmez? A) Belirli bir zaman B) Düşsel bir dünya C) Tabiat dışı varlıklar D) Bilinmeyen bir coğrafya

3. “Didem dün akşam uğrayacaktı ama gelmedi.” cümlesindeki altı çizili fiilin kipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilinen geçmiş zaman B) Rivayet birleşik zaman C) Hikâye birleşik zaman D) Öğrenilen geçmiş zaman

4. Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır? A) Çatlaklarla dolu cildi kurumuş ve solmuştu. B) Çenesi çalı gibi bir sakal tarafından istila edilmişti. C) Düşünceleri onu bu tarz yaşamdan uzaklaştırmıştı. D) Peşini bırakmayan o hastalık sebebiyle iğne ipliğe dönmüş.

5. Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatıma örnektir? A) Dede Korkut Hikâyeleri B) Ergenekon Destanı C) Binbir Gece Masalları D) Nasrettin Hoca Fıkraları

6. “Avcı, bu acayip taşıta binerek yavaş yavaş yol alır.’’ cümlesindeki “yavaş yavaş’’ zarfının çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Durum zarfı B) Zaman zarfı C) Yer - yön zarfı D) Azlık - çokluk zarfı

7. Oyun, roman, hikâye gibi edebiyat türlerinde iki ya da daha çok kişi arasındaki konuşmaya ne ad verilir? A) Fabl C) Diyalog

B) Masal D) Monolog

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut isimdir? A) Büyük bir dostluk örneği gösterdi. B) Duygularını gizlemeyi asla beceremezdi. C) Sevgi ve saygı üstüne ne çok konuşuldu. D) Bu kitap üzerine bir eleştiri yazmam istendi.

9. Aşağıdaki birleşik isimlerin hangisinde ses ya da hece kaybı vardır? A) Hünkârbeğendi B) Cumartesi C) Uyurgezer D) Kafatası

10. Aşağıdakilerin hangisinde edat, iki sözcük arasında benzerlik ilgisi kurmuştur? A) Yılan gibi kıvrılan bir nehri seyre dalmıştım. B) Bu aydınlıktan kaçmak için bir köşe arıyordum. C) Her zamanki itina ile bacağımdaki sargıyı açtım. D) Şehir, bana kendini unutturacak kadar geride kaldı.

2

11. Yarışmada birinci olunca çok sevindim.” cümlesindeki yüklemin “öznesine göre çatısı” aşağıdakilerden hangisidir? A) İşteş C) Ettirgen

B) Edilgen D) Dönüşlü

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sürerlik eylemi” vardır? A) Giderken kapıyı kapatıverdi. B) Televizyon izlerken uyuyakalmışım. C) Dergiyi ancak bugün okuyabildim. D) Karşıdan karşıya geçerken düşeyazdı.

13. Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı vardır? A) O lunaparka mutlaka gitmeliyiz. B) Öteki bahçede elma ağaçları da var. C) Durgun denizi saatlerce seyredebilirdik. D) Kimi insanlar filmi sinemada izlemekten hoşlanmaz.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır? A) Şunu daha çok beğendim. B) Biri bize doğru yaklaşıyordu. C) Hangisini okudum demiştin? D) Beni ders çalışmak için çağırmış.

15. Destanların manzum olarak söylenmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Anonim nitelik taşıması B) Kolay ezberlenebilir olması C) Yazıya hemen geçirilebilmesi D) Toplumu derinden etkilemesi

4. OTURUM 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? A) Bu aklığın üstünde en küçük bir leke bile yoktu. B) Hiç düşünmeden onların doğruluğuna inanmıştır. C) Veli ile öbür bahçe sahipleri büsbütün susuz kaldılar. D) Sıcaktan ve havasızlıktan boğulacağımızı sanmıştık.

17. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir? A) Sürü C) Takım

B) Halk D) İnsan

18. Aşağıdakilerin hangisinde öyküleyici anlatım biçimi kullanılmaz? A) Anı B) Makale C) Gezi yazısı D) Biyografi

19. “Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamen işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim güneyindeki Şadpıt beyleri kuzeydeki Tarkat, Buyruk beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz beyleri milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle!” Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Emredici anlatım B) Açıklayıcı anlatım C) Tartışmacı anlatım D) Kanıtlayıcı anlatım

20. “Lirik anlatımda (...) ifade edilmesi esastır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kişilerin B) olayların C) duyguların D) düşüncelerin

(414) TÜRK EDEBİYATI – 4 1. Halk şiirinde tek düzeliği önlemek ve şiirde belli bir ses uyumu oluşturmak amacıyla dizelerin belli parçalara ayrıldığı yerlere ne ad verilir? A) Kalıp C) Durak

B) Hece ölçüsü D) Vezin

2. Hz. Peygamber’i anlatan kasidelere ne ad verilir? A) Tevhit C) Methiye

B) Münacaat D) Naat

3. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? A) Girizgâh C) Fahriye

B) Şathiye D) Nesîb

4. Aşağıdakilerden hangisi “Karagöz oyunu”nda yer alan tiplerden biri değildir? A) Zenne C) Meddah

B) Çelebi D) Külhanbeyi

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki ilk öğretici manzumedir? A) Hayriye B) Hayrabat C) Kutadgu Bilig D) Risaletü’n Nushiyye

6. Bestelenmek üzere yazılan ve dört mısralık bentlerden oluşan divan edebiyatı nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şarkı C) Kaside

B) Gazel D) Rubai

7. Manas Destanı aşağıdaki Türk boylarından hangisine aittir? A) Kazak C) Özbek

B) Kırgız D) Göktürk

3

8. “Leylâ ve Mecnun” mesnevilerinin içinde en tanınmışı, aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır? A) Fuzulî B) Şeyhî C) Şeyh Galip D) Süleyman Çelebi

9. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf şairidir? A) Pir Sultan Abdal B) Karacaoğlan C) Seyrânî D) Köroğlu

10. Aşağıdaki halk hikâyelerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden ayrılır? A) Emrah ile Selvi B) Elif ile Mahmud C) Âşık Garip D) Kirmanşah

11. Edebiyatımıza İran edebiyatından geçen, konusu aşk, güzellik ve kadın olan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaside C) Gazel

B) Rubai D) Şarkı

12. Aşağıdaki türlerden hangisi öğretici metinler arasında yer almaz? A) Mektup C) Mesnevi

B) Tezkire D) Seyahatname

13. Kaygusuz Abdal’ın insanlara tasavvufu öğretmek amacıyla yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Gülistan B) Dilgüşa C) Gevhername D) Budalaname

4. OTURUM 14. Aşağıdakilerden hangisi Türk halk tiyatrosu meddah türünün özelliklerinden değildir?

19. “Dede Korkut Hikâyeleri”yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özel bir kıyafet ve sahne düzeni bulunmaz. B) Tiplemeler toplum içinde rastlanan kahramanlardır. C) Anlatım bütünüyle ses taklidine dayanır. D) Oyun deve derisinden yapılan renkli şekillerin hareket ettirilmesinden ibarettir.

A) Müslüman Oğuzların iç ve dış savaşları anlatılmıştır. B) Her biri ayrı bir bütün olan on dört hikâyeden oluşur. C) Kimi kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. D) Çoğunlukla hikâyelere yiğitlik havası hâkimdir.

15. Dinî - tasavvufi Türk edebiyatında şiirlere verilen genel ad, aşağıdakilerden hangisidir? A) Mesnevi C) Şarkı

B) İlahi D) Tuyuğ

16. Anonim halk edebiyatının bağımsız dörtlükten oluşan, aşk, sevgi, tabiat, yergi, övgü gibi konularını kısaca ortaya koyan ve temel konusu aşk olan bir türüdür. Bu metinde tanıtılan halk edebiyatı nazım türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Mâni C) Semai

B) Türkü D) Varsağı

17. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip B) Divanü Lügati’t-Türk – Kaşgarlı Mahmut C) Atabetü’l-Hakayık – Edip Ahmet D) Divan-ı Hikmet – Yunus Emre

18. Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor Ehl-i fukaranın yüzü gülmüyor Âşık Ruhsati dediğini bilmiyor Yazı belli değil hat belli değil (Ruhsati)

20. “Mihri Hatun” adlı tezkire aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmıştır? A) Sehi Bey B) Ali Şir Nevai C) Katip Çelebi D) Yirmisekiz Mehmet Çelebi

(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2 1. Toplumlarda yerleşmiş, usul, kaide ve göreneklere ne denir? A) Hukuk C) Din

B) Âdet D) Ahlak

2. Örf ve âdetler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Evrenseldir. B) Nesilden nesile aktarılırlar. C) Yazılı olmayan davranış biçimleridir. D) Toplum hayatını düzenleyen kurallardandır.

3. Aşağıdakilerden hangisi kaynağını dinden alan örf ve âdetlerden değildir? A) Düğün evine bayrak asmak B) Erkek çocukların sünnet ettirmek C) Muharrem ayının 10. gününde aşure pişirilip dağıtmak D) Yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okumak

Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağıt B) Koçaklama C) Güzelleme D) Taşlama

4

4. Bir toplumun, bir milletin ahlakına, karakterine, ruhî ve manevi özelliklerine ne denir? A) Ahlak C) Örf

B) Millî Seciye D) Din

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği beş temel ilkeden biridir? A) Ahlak C) Örf-Âdet

B) Vatan D) Can

6. Vatanı olmayan bir insan için aşağıdakilerin hangisinden söz edilebilir? A) Sağlık ve tedavi hakkından B) Arazi ve mülk edinme hakkından C) Özgürlük ve serbest dolaşım hakkından D) Yaşama hakkından

7. Laiklik ilkesi ilk defa hangi ülkede ve ne zaman resmi olarak kabul edilmiştir? A) Amerika, 1776 B) Almanya, 1789 C) Fransa, 1905 D) Türkiye, 1937

8. “... Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz... Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz...” Anayasa’da yer alan bu ifadelerle aşağıdaki hak veya özgürlüklerden hangisi garanti altına alınmıştır? A) Din ve vicdan özgürlüğü B) Seyahat özgürlüğü C) İfade özgürlüğü D) Yaşama hakkı

4. OTURUM 9. Ahmet Yesevi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Ahilik teşkilatının kurucusudur. B) İtikadî bir mezhebin kurucusudur. C) Mesnevi adlı şiir kitabı vardır. D) Hacı Bektaş Veli meşhur talebelerindendir.

10. Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’ye ait bir bilgidir? A) İmam Malik’ten ders almıştır. B) İtikadî bir mezhebin kurucusudur. C) Hammad b. Ebi Süleyman’dan ders almıştır. D) İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer meşhur talebeleridir.

11.   • 852 yılında Semerkant’da doğmuştur. • Kur’an’ı ve sünneti akla dayalı olarak anlama ve yorumlamayı benimsemiştir. • İman esaslarını Kitabu’tTevhid isimli eserinde sistematik bir şekilde açıklamıştır. Hakkında bilgi verilen İslam alimi kimdir? A) İmam Eş’arî B) Ebu Hanife C) Ahmet Yesevi D) İmam Maturidî

12. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden değildir? A) Gazneliler B) Karahanlılar C) İtil Volga Bulgar Devleti D) Anadolu Selçuklu Devleti

13. Türklerin Müslüman Araplar’la ilk temasları hangi döneme rastlar? A) Hz. Ömer B) Hz. Osman C) Hz. Ebu Bekir D) Hz. Muhammed

14. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemde benimsediği dinlerden biri değildir? A) Budizm C) Şintoizm

B) Zerdüştlük D) Maniheizm

15. Sıfırlı ondalık sistemini bulan, matematik, cebir ve logaritmanın kurucusu sayılan Müslüman matematikçi aşağıdakilerden hangisidir? A) Harezmî C) Uluğ Bey

B) Ali Kuşçu D) Birûni

16.   • Moğolların Anadolu’yu istilasında Kayseri’yi kurduğu teşkilatın mensublarıyla savunmuştur. • Moğolların Kayseri’yi ele geçirmesiyle beş yıl tutuklu kalmıştır. • Denizli ve Konya’da yaşamış, Kırşehir’e yerleşmiş ve halkı aydınlatmıştır. Hakkında bilgi verilen alim kimdir? A) Mevlana B) Ahî Evran C) Ahmet Yesevî D) Hacı Bektaş Velî

17.   • Ünlü Müslüman Türk denizcisi ve coğrafyacısıdır. • Dünya haritasını günümüzdekine yakın ölçülerde çizmiştir. • Yaşadığı dönemde, henüz keşfedilmemiş Amerika Kıtasını da haritasında göstermiştir. Hakkında bilgi verilen bilim adamı kimdir? A) Ali Kuşçu C) Harezmî

B) Piri Reis D) Uluğ Bey

18. Aşağıdakilerden hangisi matematik, fen, astronomi gibi müspet ilimlerde meşhur olan bilim adamlarından biri değildir? A) Ali Kuşçu B) Uluğ Bey C) Zemahşerî D) Harezmî

5

19. Ahilik teşkilatı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İslam dininin güzelliklerini yaymayı ilke edinmiştir B) Dinî-ahlakî kurallarla iktisadi kuralları birleştirmiştir. C) İnanç konularında halkı sistemli şekilde bilgilendirmeyi amaç edinmiştir. D) Kendine özgü cömertlik, yiğitlik ve kahramanlık anlayışı geliştirmiştir.

20. Cumhuriyet döneminde yazılan ve tefsir alanında önemli bir eser olan “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eser kim tarafından yazılmıştır? A) Mehmet Akif Ersoy B) Ömer Nasuhi Bilmen C) Ahmet Hamdi Akseki D) Muhammed Hamdi Yazır

(131) TARİH – 1 1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, tarih biliminin yöntemlerinden biri olan “sentez” için kullanılır? A) Terkip C) Tahlil

B) Tenkit D) Tarama

2. Aşağıdakilerden hangisi, tarihin tasnif çeşitlerinden biri değildir? A) Konuya göre sınıflandırma B) Mekâna göre sınıflandırma C) Olaylara göre sınıflandırma D) Zamana göre sınıflandırma

3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Toplum Bilimi” için kullanılır? A) İktisat C) Kronoloji

B) Sosyoloji D) Antropoloji

4. OTURUM 4. Osmanlılar, aşağıdaki takvimlerden hangisini yalnızca “mali” alanda kullanmışlardır? A) Rumi C) Miladi

B) Hicri D) Celali

5. Aşağıdakilerden hangisi “Maden Devri” dönemlerinden değildir? A) Tunç Devri B) Bakır Devri C) Demir Devri D) Kömür Devri

A) Eflâtun C) Hipokrat

B) Herodot D) Tukidides

11. MS 375’lerde Hunlar, aşağıdaki hükümdarlarından hangisinin önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek Tuna boylarına ulaşmışlardır? A) Rua C) Balamir

6. Aşağıdaki hangi devlet döneminde “Helenistik Kültür” ortaya çıkmıştır? A) Roma İmparatorluğu B) Bizans İmparatorluğu C) Sasani İmparatorluğu D) İskender İmparatorluğu

7. Kadeş Barışı’nı imzalayan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Roma - Çin B) Hitit - Lidya C) Mısır - Hitit D) Frig - Urartu

8. MÖ 3000 yıllarında Lübnan Dağları ile Doğu Akdeniz kıyıları arasındaki bölgeye gelerek yerleşen İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir? A) İbraniler C) Amurrular

10. Aşağıdakilerden hangisi, felsefe alanında yetişmiş ünlü Yunan filozoflarından biridir?

B) Sümerler D) Fenikeliler

9. 1822 yılında hiyeroglif yazısını okuyan Fransız dil bilimci, aşağıdakilerden hangisidir?

B) Attila D) Dengizik

12. İstemi Yabgu Döneminde, aşağıdaki devletlerden hangisine karşı Göktürk - Bizans İttifakı kurulmuştur? A) Çin C) Hazar

B) Sasani D) Peçenek

13. İslam dinini kabul ettikten sonra, Müslüman komşuları tarafından “Türkmen” adı verilen Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir? A) Avarlar C) Bulgarlar

B) Macarlar D) Oğuzlar

14. Uygurların, Maniheist ve Budist tapınaklar inşa etmeleriyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I- Mimaride gelişmişlerdir. II- Yerleşik yaşama geçmişlerdir. III- Ticarette ileri gitmişlerdir. IV- Millî benliklerini yitirmişlerdir. A) Yalnız I C) I, III ve IV

B) I ve II D) I, II, III ve IV

A) Voltaire B) Şampolyon C) Olivier Weber D) Wilhelm Thomsen

6

15. “Ey Türk milleti! Üstte gök yıkılmaz, altta yer delinmezse devletini, töreni kim bozabilir?” diyerek, Türk milletinin sonsuza kadar yaşayacağına olan inancını dile getiren Türk devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Attila C) Alp Arslan

B) Mete Han D) Bilge Kağan

16. Aşağıdakilerden hangisi, eski Türk topluluklarında halkı oluşturan alt birimlerden biri değildir? A) Kut C) Oğuş

B) Bod D) Urug

17. İlk Türk devletlerinde bulunan “sübaşı” unvanlı görevli, aşağıdaki işlerin hangisinden sorumludur? A) Valilik B) Yargıçlık C) Tercümanlık D) Ordu komutanlığı

18. İlk Türk devletlerinde hapis cezalarının çok az olmasının ana nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) Gök Tanrı inancı B) Göçebe hayat şartları C) Hakanların affedici oluşları D) Hapis cezalarının paraya çevrilebilmesi

19. Aşağıdaki konuların hangilerinde Türk - Çin kültür ilişkileri kurulmamıştır? A) Evlilik B) Ticaret C) Askerî eğitim D) Uygur yazısını kullanma

4. OTURUM 20. Türklerle İranlılar arasındaki ilişkiler, özellikle, hangi Türk devleti döneminde yoğunluk kazanmıştır? A) Uygurlar B) Hazarlar C) Göktürkler D) Asya Hunları

(135) TARİH – 5 1.

I- Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması II- Savaşçı ve mücadeleci bir yapıya sahip olunması III- Kalıcı sanat eserlerinin bırakılamaması Orta Asya’daki ilk Türk devletlerinde, yukarıda verilen durumlardan hangilerinin oluşumunda göçebe yaşam tarzının etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I C) Yalnız III

B) Yalnız II D) I, II ve III

2. Türklerin en eski kültürü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Anav Kültürü B) Tagar Kültürü C) Karasuk Kültürü D) Afanasyevo Kültürü 3. “Asya Hunları döneminde Çin’in en büyük amacı, Hun Devleti’ni ortadan kaldırarak ................. hâkim olabilmekti.” Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) İpek Yolu’na B) Kafkaslara C) Hindistan’a D) Mezopotamya’ya 4. “Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde, kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanıdır.” Yapılan tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Şâd C) Yabgu

5. II. Göktürk Devleti’nin kurucusu olan Kutluk Kağan’a “devleti derleyen, toplayan” anlamında, aşağıdaki unvanlardan hangisi verilmiştir? A) Tanyü C) İlteriş

B) İlek D) İdi-kut

6. Hun Türklerinin Avrupa’ya ilerleyişleri, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Kavimler Göçü’ne B) Reform hareketlerine C) Feodalitenin yıkılmasına D) Çinlilerin, Çin Seddi’ni inşa etmelerine

7.   • Bilinen ilk Türk devletidir. = ..........? • Türk adıyla kurulan ilk devlettir. = ..........? • Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir. = ..........? Semavi, yukarıda verilen tarihsel özelliklerin sırasıyla hangi Türk devletlerine ait olduğunu bulmak istiyor. Ona yardımcı olmak ister misiniz? A) Göktürk - Asya Hun - Uygur B) Asya Hun - Göktürk - Uygur C) Asya Hun - Göktürk - Avrupa Hun D) Uygur - Asya Hun - Avrupa Hun

8. Aşağıdakilerden hangisi, Uygur Devleti’nin yıkılmasını kolaylaştıran nedenlerden biri değildir? A) Çin entrikaları B) Göktürk baskısı C) Kırgızların güçlenmesi D) Mani dininin olumsuz etkileri

9. Günümüzdeki Yakut Türkleri, aşağıdakilerden hangisinin soyundan gelmektedirler? A) Avarların B) Uygurların C) Sabarların D) İskitlerin

B) Naip D) Yuğruş

7

10. Peçeneklerin siyasi varlığının sonunu belirleyen savaş, aşağıdakilerden hangisidir? A) Talas Savaşı B) Palekanon Savaşı C) Malazgirt Savaşı D) Lebunium Savaşı

11. Oğuzların, X. yüzyılın ilk yarısında Yenikent merkezli kurdukları devlet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Akkoyunlu Devleti B) Karakoyunlu Devleti C) Oğuz Yabgu Devleti D) Volga Bulgar Devleti

12. Büyük Hun hükümdarı Mete Han tarafından kurulan onlu askerî sistem, Hunlardan sonraki Türk devletlerince de örnek alınmıştır. Mete Han’ın bu etkinliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İpek Yolu’na hâkim olduğu B) Türk ordusunun temelini attığı C) Orta Asya Türk birliğini kurduğu D) Çin’e karşı büyük zaferler kazandığı

13. Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde görülen yaygın dinî inanışlardan biri değildir? A) Şinto dini B) Atalar kültü C) Gök Tanrı inancı D) Tabiat kuvvetlerine inanma

14. Orta Asya Türk devletlerinde hakanın bulunmadığı zamanlarda kurultaya, aşağıdaki görevlilerden hangisi başkanlık ederdi? A) Tigin C) Aygucı

B) Şaman D) Tamgacı

4. OTURUM 15. Aşağıdaki egemenlik sembollerinden hangisi ilk Türk devletlerinde görülmez? A) Örgin C) Hutbe

B) Otağ D) Sorguç

16. İlk Türklerde ölen kişiye saygı gereği düzenlenen törene ne ad verilirdi? A) Toy C) Kut

B) Yuğ D) Kam

17. Türk hukuku ilk kez hangi Türk devleti zamanında yazılı hâle getirilmiştir? A) Uygur C) Göktürk

B) Hazar D) Asya Hun

18. Yaklaşık 7. yüzyılın ortalarına kadar Türkleri, Hazar’ın güneyine geçirmeyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Hazar Devleti B) Sasani Devleti C) Ak Hun Devleti D) Tuna Bulgar Devleti

19. MÖ 3. yüzyılın başlarında Selevkoslar’dan ayrılarak İran ve dolaylarında devlet kuran, aralıklarla da olsa MS 224’lere kadar Mezopotamya’yı egemenlikleri altında tutan ve MS 226 yılında Sasaniler tarafından yıkılan İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Partlar C) Asurlular

B) Sakalar D) Urartular

20. “Maveraünnehir’deki Arap ilerleyişi Türgişler tarafından durdurulurken, Kafkaslar yönünde ise bu işi ............ Türkleri üstlenmiştir.” Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlamca doğru olur? A) Avar C) Sabar

(152) COĞRAFYA – 2 1. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun artış ve azalışında etkili olmaz? A) Göç C) Doğum

B) Ölüm D) Eğitim

2. Tarım ve sanayi faaliyetleri sonucu üretilen malların alım ve satımından doğan ilişkilerle ilgilenen beşeri sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulaşım C) Sanayi

B) Ticaret D) Tarım

3. “Kırgıbayır”lar aşağıdaki hangi özelliğe sahip olan yerlerde daha yaygındırlar? A) Arazi eğiminin az olduğu B) Bitki örtüsü fakir yarı kurak C) Alüvyon bakımından zengin D) Akdeniz ikliminin etkili olduğu

4. Aşağıdakilerden hangisi plato değildir? A) Bozok C) Taşeli

B) Haymana D) Beşparmak

5. Türkiye topraklarının yaklaşık olarak yüzde kaçı 1. derece deprem kuşağında yer alır? A) % 22 C) % 42

B) % 30 D) % 80

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonucu değildir? A) Ilıman kuşakta yer alması B) Dağların kıyıya paralel uzanması C) Kışın kutup ikliminin etkisinde kalması D) Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde bulunması

B) Hazar D) Peçenek

8

7. İlk insanlar aşağıdakilerin hangisiyle yerleşik hayata geçmeye başlamıştır? A) Toprağı işlemesiyle B) Avcılık yapmasıyla C) Madenleri işlemesiyle D) Ürünleri takas etmesiyle

8. Ege Denizi hangi jeolojik zamanda oluşmuştur? A) Paleozoik C) Tersiyer

B) Mezozoik D) Kuaterner

9. Ocak ayında Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarına göre daha sıcak olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı C) Yükselti

B) Enlem D) Denizellik

10. Ovalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yükseltileri aynıdır. B) Tarıma elverişli alanlardır. C) Alüvyonlarla örtülmüşlerdir. D) Çevrelerine göre alçaktadırlar.

11.   • 60º kuzey enlemleri üzerinde bulunur. • Kış mevsiminde etkilidir. • Ülkemize Avrupa ve Akdeniz üzerinden gelerek bol yağış bırakır. Bazı özellikleri verilen basınç merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A) Basra Termik Alçak Basınç B) İzlanda Dinamik Alçak Basınç C) Sibirya Termik Yüksek Basınç D) Azor Dinamik Yüksek Basınç

4. OTURUM 12.

3 1

18. Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağıdır? A) Linyit C) Demir

2

4. p:x, tek doğal sayıdır. q: x 2 çift doğal sayıdır. Buna göre, “x tek doğal sayı değil ise x 2 çift doğal sayıdır.” bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

B) Bakır D) Krom

4

Haritada taranarak numaralandırılmış alanların hangisinde sürekli kuraklık yaşanır? A) 1

B) 2

C) 3

Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma örnektir? B) Ankara D) Trabzon

14. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir? A) Odun C) Petrol

B) Kömür D) Doğalgaz

15. “Tombolo” hangi dış kuvvetin oluşturduğu bir aşınım şeklidir? A) Akarsu C) Dalga

B) Volkanizma D) Buzul

16. Aşağıdakilerden hangisi kırık dağlara örnek gösterilebilir? A) Erciyes C) Küre

B) Madra D) Canik

17. Aşağıdakilerden hangisi toplu yerleşme şekillerinden biri değildir? A) Çizgisel C) Noktasal

A) Polye C) Lapya

A) p & ql C) pl & ql

20. Aşağıdaki yerlerinin hangisinde Akdeniz ikliminin etkileri görülmez?

5. (6x, x 2 1 0) / (7x, x + 4 H 0) bileşik önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? A) (6x, x 2 1 0) 0 (7x, x + 4 H 0) B) (7x, x 2 H 0) 0 (6x, x + 4 1 0) C) (7x, x 2 H 0) / (6x, x + 4 G 0) D) (6x, x 2 G 0) / (7x, x + 4 1 0)

A) Muğla B) Yalova C) Afyonkarahisar D) Kahraman Maraş

(161) MATEMATİK – 1 1. (p 0 ql ) / (pl & q) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? A) pl

B) pl & q D) ql & p

B) Uvala D) Dolin

D) 4

13. Arazinin çok engebeli, tarım alanlarının küçük ve parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler görülür.

A) Muş C) Karaman

19. Ülkemizde aşağıda verilen karstik aşınım şekillerinden hangisi daha yaygındır?

B) ql

C) q

D) p

2. (p 0 q) & (q 0 r) / 0 olduğuna göre, p, q, r’nin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 1, 0, 0 C) 0, 1, 1

6. Bir sınıftaki 34 öğrenci voleybol veya basketbol kurslarından en az birine gitmektedir. Voleybol kursuna gidenlerin sayısı, basketbol kursuna gidenlerin sayısının iki katıdır. Her iki kursa giden 5 öğrenci olduğuna göre, sadece voleybol kursuna giden kaç öğrenci vardır? A) 16 B) 20 C) 21 D) 24

7.

A

B) 1, 1, 0 D) 1, 1, 1

3. (p / ql ) & r l önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir? A) r l & (p / ql ) B) r l & (pl 0 q) C) r & (p / ql ) D) r & (pl 0 q)

B) Dairesel D) Kıyı boyu

9

C

Verilen şemaya göre, taralı bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir? A) (A , C) + B B) (A + B) , C C) (A , B) = C D) A = (B + C)

4. OTURUM 8. A = # m, n, r, s, t, y - kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? A) 4

B) 12 C) 15 D) 30

13. A = # 1, 2, 3, 4 - ve B = # a, b, c, d olmak üzere, A $ B ’ye tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir fonksiyondur?

19. Reel sayılar kümesinde _ işlemi x ! y için x_y = x3-xy olarak tanımlanıyor. Buna göre, (2_ - 1) değeri kaçtır?

A) b 1 = # (1, a), (2, b), (3, c), (3, a), (4, d) -

A) 2

B) b 2 = # (a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 4) 9. A ve B kümeleri için s (A) = 3.s (B) , s (A) = 12 ve s (A + B) = 2 olduğuna göre, s (A , B) kaçtır? A) 14 B) 16 C) 18 D) 20

10. (4, 2x) = (x + y, - 6) olduğuna göre, x.y kaçtır? A) - 21 C) - 12

D) b 4 = # (1, a), (2, a), (3, b), (4, c) -

y 1 -2

0

y

B) x 4

1 -2

y 1 -2

0

x 4

-3

-3

C)

0

A) 3

B) 5

C) 7

x 4

1 -2

-3

0

A) 9

B) 10 C) 12 D) 14

16. f: R " R bire bir ve örten fonksiyonu için f (2x + 7) = 5x + 4 olduğuna göre, f -1 (- 1) kaçtır?

A) 32 B) 16 C) 8

D) 4

D) 9

17. f: R " R , g: R " R , f (x) = - 2x + 5 ve g (x) = x 2 + 3x + 1 olduğuna göre, (gof)(4) kaçtır? A) - 5 B) 1

12. K = # a, b - ve L = # 1, 2 - kümeleri veriliyor. K’dan L’ye kaç tane bağıntı oluşturulabilir?

(165) MATEMATİK – 5

D) 12

x 4

-3

A) - 4 B) - 1 C) 1 D) 2 4 2

1.

A) - 9 B) - 1 C) 5

y

D)

D) 6

20. R’de tanımlanan, x y = x + y - 4xy işleminin yutan elemanı kaçtır?

14. f: R " R , f ( x ) = ( 3 - a ) x 2 + ( b - 4) x + a + b fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre, f (5) kaçtır?

15. f: R " R , f (x) = x 2 + 3 fonksiyonu veriliyor. f (- 1) + f (0) + f (2) kaçtır?

A)

C) 5

C) b 3 = # (a, 4), (b, 2), (3, d), (4, c) -

B) - 18 D) - 3

11. A = # x: - 2 1 x G 4, x ! R - , B = # y: - 3 1 y 1 1, y ! R - ise AxB’nin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

B) 3

C) 7

3

- 27 $ - 18 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) - 9 C) - 18

B) - 27i D) - 9 2 i

2. P (x) = 2x 4 + 3x 3 + 4x 2 - x + 3 ise P(i) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 7 + 2i C) 1 - 4i

B) 7 - 4i D) 1 + 2i

3. z = - 2 - 4i karmaşık sayısının eşleniği aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 + 4i C) - 2 + 4i

B) 2 - 4i D) - 4 + 2 i

D) 19 76

18. f: R " R , g: R " R , f (x) = 3x - 5 ve (fog -1) (x) = 6x - 11 olduğuna göre, g(x) fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x - 6 C) x + 2 3

B) 2x - 1 D) x + 2 2

10

4. _ 1 + i i aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) - 2i C) 2

B) - 2 38 D) 2 38 i

4. OTURUM y

5. z1

9. Kutupsal koordinatları a 8, r k 3 olan karmaşık sayı aşağıdakilerden hangisidir?

4

7 2

4 3

6

0

x

z2

A) 4 + 4 3 i C) 1 + 3 i

Yukarıdaki karmaşık düzlemde verilen z 1, z 2 sayıları için 2z 1 + 3z 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 + 13i

B) 2 + 1 i 3 2

C) 8 - 11 i 3 2

D) 11 + 4i

10. z = - 4 3 + 4i karmaşık sayısının kutupsal biçimde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? B) 4cis 11r A) 6cis 2r 6 3 r 5 r C) 2 3 cis D) 8cis 6 3

6. z 1 = 3 + 2i ve z 2 = 2 + 4i olduğuna göre, z 1 $ z 2 aşağıdakilerden hangisidir? A) - 2 + 16i C) 14 + 8i

B) 2 + 2 3 i D) - 1 + 2 3 i

B) - 8 + 16i D) 8 + 16i

11. z 1 = 4 (cos 75º + i sin 75º), z 2 = 3 (cos 15º + i sin 15º) olduğuna göre, z 1 $ z 2 aşağıdakilerden hangisidir? B) 12i D) 12 - 12i

(3 + 2i) (4 - 10 i) ifadesinin 1+ 3i değeri kaçtır? A) 9 6 2 C) 13

A) 2 2 (1 + i)

D) 26

B) 2 3 (1 - i)

8. z + 2 + 3i G 2 kümesinin karmaşık düzlemdeki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) y

x

y

y

C) 2 (1 + i)

D)

A) - 3 B) - 2 C) 4

D) 6

14. 3 log (2x - 3) = 5 olduğuna göre, x kaçtır? 3

y

3 2

x

A) 7

3

B) 42 325 D) 48 000

4

ifadesinin değeri

B) 8

C) 9

D) 10

18. log 2 _ log 5 _ log 3 243 ii ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? B) 2

C) 3

D) 5

19. log 49 27 $ log 3 7 işleminin sonucu kaçtır? B) 3

C) 4 D) 3 3 2

2 (1 + i)

D)

x+8 13. a 1 k = 27 x ise x kaçtır? 3

x

-217. 3 log 32 - log kaçtır?

A) 4

-3

C)

A) 39 675 C) 45 000

20. log 1 81 ifadesinin değeri kaçtır?

B)

3 2

16. Bir kişi 30 000 lirasını yıllık % 15 faizle bankaya yatırıyor. Bu kişinin 2 yıl sonra hesabındaki para kaç lira olur?

A) 0 12. z = 8i karmaşık sayısının kareköklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

B) 13 2 2

B) 3 x + 7 A) 7 + x 3 C) log 3 (x + 7) D) log 3 (x - 7)

3

A) 12 C) 12 + 12i 7.

15. f (x) = 3 x - 7 ise f -1 (x) aşağıdakilerden hangisidir?

-2

x

A) 2

B) 3

C) 4

-3

11

D) 6

3

A) - 4 B) - 3 C) 2

D) 9

4. OTURUM 4. F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi, O noktasına etki etmektedir.

(423) FİZİK – 3

F3 =2N

1. Birim kareler üzerine çizilmiş K ve L vektörleri şekildeki gibidir.

Buna göre, K - L vektörün büyüklüğü kaç birimdir? B) 3

C) 2

F2 =6N

O

B) 2 3 D) 3 3

A) 2 C) 3

A

5. Yatayda 53c lik açı yapacak şekilde bir uçak kuzey doğu yönünde 50 km yol alıyor. Buna göre, uçağın doğu yönündeki yer değiştirmesi kaç km’dir? _ cos 53c = 0.6, sin 53c = 0.8 i A) 60 B) 50 C) 40 D) 30

Bu vektör bileşenlere ayrılırsa, yatay bileşen kaç birim olur? B) 2

C) 3

D) 4

F1 =5N

F kuvvetinin O noktasına göre momentinin büyüklüğü

niceliklerinden hangisine bağlıdır? A) Yalnız I’e C) II ve III’e

B) I ve II’ye D) I, II ve III’e

8. P ağırlıklı yük tavanın A ve B noktalarından şekildeki gibi asılmıştır. 37

6. Paralel ve zıt yönlü iki kuvvet şeklindeki gibidir.

o

T2

F2 L

M

N

P

F1 2 F2 olduğuna göre, iki kuvvetin bileşkesi hangi noktalar arasında olabilir? B) L-M D) N-P

o

53

T1 P

F1

A) K-L C) M-N

o

120

F

A

K

3. Aralarında 120c olan, büyüklük olarak birbirine eşit iki kuvvet şekildeki gibidir.

a

I- d uzunluğuna II- F kuvvetine III- a açısına

D) 1

2. A vektörü birim kareler üzerine şekildeki gibi çizilmiştir.

A) 1

O

F1 ve F2 kuvvetleri aynı doğrultuda olduğuna göre, bu kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dur?

L

A) 4

d

o

60 F1 =4N

K

7. Şekildeki d uzunluğundaki çubuk O noktası etrafında dönebilmektedir.

Buna göre, T1, T2 ve P arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D)

T1 2 T2 2 P T2 2 T1 2 P P 2 T1 2 T2 P 2 T2 2 T1

F2 =5N

Buna göre, F1 ve F2 kuvvetinin bileşkesi kaç N’dur? A) 10 B) 7

C) 6

9. Kütlesi 5000 gram olan bir taş parçasının ağırlığı kaç N/kg olur? (g=10 N/kg)

D) 5

A) 500 B) 50 C) 10 D) 5

12

4. OTURUM 10. m 1 ve m 2 kütleleri şekildeki x-y koordinat sistemi üzerindedir. Y 4 3

m2=2 kg

1 1

2

3

4

X

Buna göre, sistemin kütle merkezinin koordinatları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) (2,3) C) (2,2)

B) (3,2) D) (3,3)

11. Yarıçapı 3r olan daire şeklindeki levhadan, r yarıçaplı daire parçası kesilip atılıyor. 3r x

y

18. Bir hareketliye ait hız - zaman grafiği şeklindeki gibidir. Hız

Buna göre, cismin yaptığı hareketin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

m1=2 kg

2

13. Bir doğru üzerinde hareket eden cisim eşit zamanlarda eşit yer değiştirme yapmaktadır.

z

r

Zaman

A) Düzgün değişen hareket B) Düzgün doğrusal hareket C) Düzgün yavaşlayan hareket D) Düzgün hızlanan hareket

I

II

Buna göre, hangi zaman aralığında ivme, hızın tersi yönündedir? A) I ve II’de C) II ve IV’te

A) 5

B) 10 C) 20 D) 40

19. Hareket hâlindeki bir oyuncak arabanın konum - zaman grafiği şekildeki gibidir. Konum 6

15. Aynı yönde 20 km/h hızla giderken iki araç yanyana gelmektedir.

0

Buna göre, araçlardaki bir yolcu diğer aracın hızını kaç km/h olarak görür?

Buna göre, arabanın hız-zaman grafiği aşağıdakilerin hangisi gibidir?

B) 10 C) 20 D) 40

A)

16. Bir otomobil yaklaşık 110 km olan Ankara - Kırıkkale yolunu 2 saatte gidebilmesi için ortalama hızı kaç km/h olmalıdır?

17. Bir otomobil 5 saniyede hızını 20 m/s’den 40 m/s’ye çıkarmak için ivmesi kaç m/s2 olmalıdır?

F r

r

B) 12

Hız

3

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 12. Şekildeki makaraya bağlı P=40 N’luk yük yukarı çekilmek isteniyor.

Zaman

2

Hız

A) x-y noktaları arasında B) y-z noktaları arasında C) y noktasında D) z noktasında

B) I ve III’te D) III ve IV’te

14. 72 km/h kaç m/s’dir?

A) 0 Buna göre, levhanın ağırlık merkezi hangi noktalarda olabilir?

IV

III

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

2

Zaman

C) Hız

2

Zaman

2

Zaman

D) 12

Hız

3 2

Zaman20. Bir hareketliye ait hız - zaman grafiği şekilde verilmiştir. V(m/s) 4 2

P=40 N

3

t(s)

Makara ağırlıksız olduğuna göre, F kuvveti aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Buna göre, hareketlinin 3 saniye sonunda aldığı yol kaç m’dir?

A) 15 N C) 19 N

A) 3

B) 17 N D) 21 N

13

B) 6

C) 9

D) 12

4. OTURUM (432) KİMYA – 2 1. Na sembolü ile gösterilen elementin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Azot C) Neon

6. “Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgelere orbital denir.” bilgisi hangi atom modelinde yer alır? A) Bohr atom modeli B) Modern atom modeli C) Thomson atom modeli D) Rutherford atom modeli

B) Sodyum D) Magnezyum

2. Aşağıdaki maddelerin hangisinde kütlece sabit bir oran bulunmaz? A) H 2 O C) CO 2

B) NH 3 D) Fe

3. Azot ve oksijen elementlerinden oluşan iki bileşikteki bu elementlerin kütleleri tabloda verilmiştir: Bileşik

Azotun kütlesi (g)

Oksijenin kütlesi (g)

I.

28

42

II.

28

70

Buna göre, oksijenin kütleleri arasındaki katlı oran nedir?

7.

24 12

X +2 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Elektron sayısı artmıştır. B) Proton sayısı azalmıştır. C) İki elektron vermiştir. D) Nötr atomdur.

8.   • Küreseldir. • Bir tanedir. • En fazla iki elektron alır. özellikleri verilen orbital türü aşağıdakilerden hangisidir? A) s

B) p

C) d

D) f

11. Periyodik cetvelde, 8A grubunda yer alan elementlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Halojenler B) Soy gazlar C) Alkali metaller D) Toprak alkali metaller

12. Bir elementin periyodik cetveldeki yerinin belirlenmesiyle ilgili; I- Değerlik elektron sayısı, grup numarasını verir. II- Son orbital türü, grup türünü belirler. III- En büyük temel enerji seviyesi, periyot numarasını verir. bilgilerden hangilerinin bilinmesi gereklidir? A) I ve II C) II ve III

13, 14 ve 15. soruları aşağıda bir kesiti verilen periyodik cetvele göre cevaplayınız.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 3 7 5 4 3

4. Al (NO 3) 3 bileşiğiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Bileşikte iki cins element vardır. B) Bileşikteki O atomu sayısı 3’tür. C) Nitrat, -1 yüklü köktür. D) Alüminyum +1 yüklüdür.

5. Adı kalsiyum klorür olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) CaCl 2 C) KCl

B) CaO D) CuCl 2

3

9. Atom numarası 16 olan kükürdün elektron dizilişinde, enerjisi en fazla olan orbital ve bu orbitaldeki elektron sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Orbital

Elektron sayısı

A)

4s

2

B)

3p

3

C)

3p

4

D)

3s

2

10. Bir atomun elektron dağılımı, aşağıdaki orbitallerden hangisi ile biterse dağılım küresel simetrik olmaz? A) s 2 B) p 3 C) d 10 D) f 6

14

B) I ve III D) I, II ve III

Li

4

Be

11

Na

12

Mg

19

K

20

Ca

13. Kesitteki elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elektron alma eğilimindedirler. B) Alkali ve toprak alkali metalleridir. C) Elektron dizilişleri s orbitali ile biter. D) Atom numaraları yukarıdan aşağıya doğru artar.

14. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element hangisidir? A) Li

B) Na C) Be D) Mg

4. OTURUM 15. Atom hacmi en büyük olan element hangisidir? A) Na B) K

16.

C) Li

D) Mg

K: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 2 2 6 2 5 17 Cl: 1s 2s 2p 3s 3p 19

Yukarıda elektron dizilişleri verilen atomlar arasında oluşan bağ türü hangisidir? A) İyonik bağ B) Metalik bağ C) Kovalent bağ D) Hidrojen bağı

B) N 2 D) F2

18. NaCl (k) $ Na (+suda) + Cl (-suda) denklemine göre, NaCl ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İyonik yapılıdır. B) Suda çözünmüştür. C) Suda iyonlarına ayrılmıştır. D) Moleküller hâlinde çözünmüştür.

19. Mol kütlesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1 mol maddenin kütlesidir. B) Avogadro sayısının birimidir. C) 1 mol gazın kapladığı hacimdir. D) 1 mol maddenin tanecik sayısıdır.

20. 3, 01x10 23 tane O 2 molekülü kaç moldür? A) 0,2 B) 0,5 C) 1

1. Canlılarda; I- Hücreli yapıda olma II- Sınırsız büyüme III- Uyarılara tepki verme IV- İç dengeyi düzenleme V- Besin üretme faaliyetlerinden hangileri ortak özelliktir? A) II ve III C) II, IV ve V

B) I, III ve IV D) I, III, IV ve V

2. Bazen insanlar bitkileri köklerinden ve köklendirdikleri dallarından çoğaltırlar. Oluşan yeni bitki ................ .

17. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi polar kovalent bağ içerir? A) O 2 C) HCl

(441) BİYOLOJİ – 1

Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? A) eşeyli üreme ile elde edilmiş olur. B) ana bitkiyle aynı genetik yapıdadır. C) varlığını devam ettiremez. D) üreme yeteneğine sahip değildir.

3. Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşiktir? A) Karbondioksit B) Karbonhidrat C) Nükleik asit D) Vitamin

5. Aşağıdakilerden hangisi suyun kohezyon özelliğini ifade eder? A) Katı hâle geçtiğinde hacminin artması B) Kendi içinde depolanmış ısıyı daha soğuk havaya vermesi C) Hidrojen bağlarının su moleküllerini bir arada tutması D) Çeşitli maddeler için iyi bir çözücü olması

6. İnsanda kanda oksijen taşınmasında görevli olan hemoglobinin yapısında aşağıdaki minerallerden hangisi bulunur? A) İyot C) Çinko

B) Bakır D) Demir

7. Aşağıdakilerden hangisi dehidrasyon tepkimelerinin özelliklerinden değildir? A) Enerji harcanması B) Su çıkışının olması C) Enzimler yardımıyla gerçekleşmesi D) Organik bileşiklerin yapı birimlerine ayrılması

8. Canlılarda enerji ihtiyacının karşılanmasında aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılır? A) Laktoz C) Fruktoz

B) Glikoz D) Galaktoz

9. Glikoz + Galaktoz " Laktoz + Su 4. Aşağıdakilerden hangileri canlılardaki uyarılma ve tepki verme hareketlerine örnektir? I- Öglenanın ışığı algıladığında hareket etmesi II- Farenin kediye av olmamak için kaçması III- Bitki yapraklarının ışığa doğru yönelmesi A) Yalnız I C) II ve III

B) I ve II D) I, II ve III

D) 2

15

verilen denklemle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Disakkarit oluşmuştur. B) Polisakkarit oluşmuştur. C) Hidroliz tepkimesidir. D) Monosakkarit ve disakkarit tepkimeye girmiştir.

4. OTURUM 10. Aşağıdakilerden hangisi steroitlerin özelliklerinden değildir? A) Eşey hormonlarının yapısına katılma B) Sinir hücrelerinde yalıtım görevi yapma C) Canlıda diğer lipitlerden daha fazla oranda bulunma D) Hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını artırma

11.

I- İhtiyaçtan fazla tüketilen proteinler vücutta, karbonhidrat ve yağa dönüştürülerek depolanır. II- Hayvanlar gerekli aminoasitlerin tamamını kendileri sentezleyebilirler. Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir? A) Yalnız I doğru B) Yalnız II doğru C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış

12. Aşağıdakilerden hangisi substratı ifade eder? A) Enzim etkinliğini durduran maddedir. B) Enzimlerin etki ettiği maddedir. C) Enzim aktivitesinde görev yapan organik maddelerdir. D) Tepkimenin hızını artıran ve tükenmeyen maddedir.

13. Canlılarda; I- Enerji üretimi II- Protein sentezi III- Hücre bölünmesi IV- Üreme hücrelerinin oluşturulması olaylarından hangileri nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir? A) I ve III C) I, II ve III

B) II ve IV D) I, II, III ve IV

14. Aşağıdakilerden hangisi hem DNA’nın hem de RNA’nın yapısında bulunur?

19. Prokaryotlardaki kalıtım maddesi (DNA) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Riboz şekeri B) Deoksiriboz şekeri C) Pürin bazlarının tamamı D) Pirimidin bazlarının tamamı

15. Aşağıdakilerden hangisi bütün nükleotitlerde bulunan moleküldür? A) Fosfat C) Timin

B) Deoksiriboz D) Urasil

A) Miktarı ökaryotlardakinin ortalama 1/1000’i kadardır. B) Canlı türüne göre değişen sayıda kromozomlar hâlindedir. C) Proteinleri ökaryotlardakinden aynıdır. D) Doğrusal yapıdadır.

20. Aşağıdaki canlılardan hangisi prokaryotlar grubunda yer alır? A) Alg C) Bakteri

16. ATP (Adenozin Trifosfat) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nükleotit yapılı bir bileşiktir. B) Hücreye enerji sağlar. C) Oksijenli ve oksijensiz solunumla sentezlenir. D) Yenilenemeyen bir kaynaktır.

17. Aşağıdakilerden hangisi canlılardaki hücrelerin ortak özelliklerindendir? A) Büyük bir merkezi koful bulundurma B) Kalıtsal bilgi bulundurma C) Oksijen kullanarak enerji üretme D) Karbondioksit kullanarak şeker ve oksijen üretme

18.   • Üzerinde ribozom bulunmaz. • Genellikle granüllü ER’nin yakınında yer alır. • Lipit ve karbonhidratların işlenip zarla çevrilip, paketlenerek hücrenin ilgili bölümüne gönderilmesinde görevlidir. Verilen özellikler aşağıdaki hücre kısımlarından hangisine aittir? A) Plastit B) Mitokondri C) Hücre zarı D) Golgi cisimciği

16

B) Mantar D) Öglena

(445) BİYOLOJİ – 5 1. Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerdeki bölünür dokulardandır? A) Koruyucu doku B) Meristem doku C) Destek doku D) Temel doku

2.

I- Odun borularında taşıma kökten yukarı doğru ve tek yönlüdür. II- Soymuk borularında iletim, odun borularına göre daha yavaştır. Bitkilerdeki odun ve soymuk borularıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? A) Yalnız I doğru B) Yalnız II doğru C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış

3. Hayvanlarda, vücudun dışını örten, aynı zamanda vücut boşluklarının içini saran ve hücreleri arasında boşluk olmayan doku aşağıdakilerden hangisidir? A) Pek doku C) Sinir doku

B) Kas doku D) Epitel doku

4. OTURUM 4. Aşağıdakilerden hangisi, salgılama şekline göre endokrin bir bezdir? A) Tiroid bezi B) Pankreas C) Gözyaşı bezi D) Tükürük bezi

5. Kıkırdak doku hücrelerine ne ad verilir? A) Lökosit C) Kondrosit

B) Eritrosit D) Trombosit

6. Hücreleri mekik şeklinde ve bir çekirdekli olan, kasılmaları yavaş ancak kasılı kalma süreleri uzun olan kaslar, aşağıdaki yapıların hangisinde bulunur? A) Ağız C) Kol

B) Karın kasları D) İdrar kesesi

7. Aşağıdakilerden hangisi sinir hücresinin kısımlarından değildir? A) Akson C) Antikor

B) Dentrit D) Miyelin kılıf

10. İnsanda görme, işitme ve kas hareketleri sırasında uyumu ve dengeyi sağlayan merkezi sinir sistemi bölümü hangisidir? A) Talamus B) Beyincik C) Hipotalamus D) Omurilik soğanı

11. İnsanda kalsiyum miktarı arttığında, kandan kemiklere kalsiyum geçişini hızlandıran hormon hangisidir? A) Kalsitonin C) Kortizol

B) Noradrenalin D) Parathormon

12. Aşağıdaki canlılardan hangisi oluşturduğu yalancı ayaklarla aktif hareket eder? A) Paramesyum B) Plankton C) Öglena D) Amip

13. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde dış iskelet görülür? A) Böcekler C) Süngerler

B) Omurgalılar D) Derisi dikenliler

8. Omurgalı canlılarda, bir sinir hücresinin akson ucu ile diğer sinir hücresinin gövde veya dentriti arasındaki bağlantı bölgesine ne denir?

14. Omurlar ve yüz kemikleri şekillerine göre hangi tür kemik şekillerinden sayılırlar?

A) İmpuls B) Sinaps C) Polarizasyon D) Sodyum-potasyum pompası

A) Kısa kemikler B) Uzun kemikler C) Yassı kemikler D) Düzensiz şekilli kemikler

9. İnsanda beyin zarlarının dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

15. İnsanda çizgili kaslarda oluşan ve fazla birikmesi yorgunluğa yol açan madde, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sert - Örümceksi - İnce B) İnce - Örümceksi - Sert C) Örümceksi - İnce - Sert D) Sert - İnce - Örümceksi

A) ATP B) Glikojen C) Laktik asit D) Karbondioksit

17

16. Aşağıda verilen omurgasız canlıların hangisinde gelişmiş sindirim sistemi bulunur? A) Sünger C) Planarya

B) Sölenter D) Çekirge

17. Aşağıdakilerden hangisi kuşların sindirim sistemiyle ilgili bir yapıdır? A) Diş C) Şirden

B) Kloak D) Börkenek

18. İnsanda ince bağırsağın mideyle birleştiği ilk 25 cm’lik bölüme ne ad verilir? A) Villüs C) Apandis

B) Duodenum D) Safra kesesi

19. Aşağıdakilerden hangisi insan sindirim sisteminde, karbonhidratların sindiriminde görevli enzimlerdendir? A) Amilaz B) Pepsin C) Kimotripsin D) Lipaz

20. Aşağıdakilerden hangisi insan sindirim sisteminde, kimyasal sindirime uğramadan hücre zarından geçerek alınabilir? A) Yağ C) Vitamin

B) Protein D) Karbonhidrat

4. OTURUM (122) FELSEFE – 2 1.   • Ahlaki özneyi kendi eylemleri hakkında bir yargıda bulunmaya zorlayan duygu. • Ahlaki açıdan uyulması zorunlu ya da gerekli olan genel geçer kurallardır. Yukarıda tanımları verilen kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır? A) Vicdan – Özgürlük B) Vicdan – Ahlak yasası C) Sorumluluk – Özgürlük D) Özgürlük – Ahlaki eylem

2. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? sorusunu; “insan kararlarında ve eylemlerinde özgürdür. İyi, kötü, değerli ve değersiz arasındaki seçimi kendi iradesiyle özgürce yapar.” biçiminde yanıtlayan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Hedonist yaklaşım B) Determinist yaklaşım C) İndeterminist yaklaşım D) Sezgisel yaklaşım 3.

I- Değerlerle ilgili yargılardır. II- Yaptırım gücü vardır. III- Akla değil duygulara dayanır. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ahlak yargılarının özelliklerinden değildir? A) Yalnız I C) Yalnız III

B) Yalnız II D) I ve III

4. Sokrates’e göre, ahlaki eylemin amacı nedir? A) Haz C) Ödev

B) Fayda D) Mutluluk

5.

I- Bencilik II- Anarşizm III- Sezgicilik Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardandır? A) Yalnız I C) I ve II

B) Yalnız III D) II ve III

6.   • İnsanın sezgi ve aşk yoluyla Tanrı’ya ulaşabileceğini, onunla bütünleşebileceğini savunan öğretidir. • Tanrı evrenin özü, öteki canlı ve cansız varlıklar da onun belirtileridir. • Tanrı, varlık âlemini kendi özüne duyduğu aşktan dolayı oluşturmuştur. Yukarıda açıklanan görüş hangisidir? A) Tasavvuf B) Sezgicilik C) Faydacılık D) Hazcılık

7. “Kamuda ya da kamu emrinde çalışan ve hiyerarşik bir düzen içinde örgütlenmiş memurlar topluluğudur.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? A) Sivil toplum B) Bürokrasi C) Meşruiyet D) Hukuk

8. Yönetimin geçerlilik ölçütleri, din – devlet ilişkileri, hukuk sistemi, insan hakları, devlet ile birey arasındaki ilişki gibi konuları ele alan felsefe dalı hangisidir? A) Ahlak felsefesi B) Varlık felsefesi C) Din felsefesi D) Siyaset felsefesi

9. Geleneksel otorite, karizmatik otorite ve demokratik otorite olmak üzere üç otorite türü olduğunu öne süren Max Weber’e göre, demokratik otoritenin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yazılı hukuk kuralları B) Karizmatik lider C) Toplumdaki gelenekler D) Toplumdaki inançlar

10. “İdeal devlet, her şeyden önce inanç, düşünce ve ekonomik alanda serbest girişim özgürlüğü başta olmak üzere tüm etkinlik alanlarında özgürlük temel ilke olarak kabul edilirse, gerçekleşebilir.” görüşünü savunan yaklaşım hangisidir? A) Sosyalizm B) Septisizm C) Liberalizm D) Empirizm

11. Friedrich Nietzsche’ye göre, “her türlü otorite insanın üzerinde baskı kurar ve onun doğallığını zedeler. İnsan da doğası gereği bu otoriteye karşı mücadele eder. İnsanı sınırlayan bütün değer, kurum ve düzenler kötüdür, yıkılmalıdır.” Buna göre, F. Nietzsche’nin ideal bir düzen konusunda aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenebilir? A) İdeal bir toplum düzeni vardır. B) İdeal bir toplum düzeni yoktur. C) İdeal toplum düzeni yasalarla sağlanabilir. D) İdeal toplum düzeni toplumun değerlerine göre kurulmalıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi, gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çekmek isteyen korku ütopyalarına örnek olarak gösterilir? A) Aldous Huxley’in “Yeni Dünya”sı B) Farabi’nin “Erdemli Toplum”u C) Campanella’nın “Güneş Ülkesi” D) Platon’un “İdeal Devlet”i

18

4. OTURUM 13. 11. Yüzyılda yaşamış, birey, devlet ve yaşamı konu alan “Kutadgu Bilig (mutluluk veren kitap)” adlı eseriyle ün kazanmış Türk düşünürü hangisidir? A) Farabi B) Platon C) İbni Sina D) Yusuf Has Hacip

14. Güzelliğin ne olduğu, insanlar arasında ortak bir güzellik anlayışının olup olmadığı gibi sorulara yanıt vermeye çalışan felsefe dalı hangisidir? A) Etik C) Ontoloji

A) İnsanda estetik bir duygu oluşturması B) Mutlak doğruları ortaya koyması C) Bireylerin nasıl davranması gerektiğini belirlemesi D) Bireylerin dini inançlarını güçlendirmesi

I- Estetik yargılar bireyseldir. II- Estetik yargılar subjektiftir. III- Estetik yargılar görelidir. Yukarıda verilenlerden hangileri estetik yargıların özelliklerindendir? A) I ve II C) I ve III

Croce bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? A) Sanatla oyun arasında benzerlikler vardır. B) Sanat, görünenlerin bütünüyle taklit edilmesidir. C) Sanat, sanatçının bir yaratımıdır. D) Sanat toplumun niteliklerini taşır.

B) Estetik D) Epistemoloji

15. Bir sanat eserinin en temel işlevi hangisidir?

16.

17. Croce’ye göre sanatçı, dış dünyadan aldığı izlenimleri işleyerek, kendi yeteneğini ve hayal gücünü de katarak sanat eserini oluşturur. Bu nedenle her sanat eseri biriciktir ve bir insan yaratısıdır.

B) II ve III D) I, II ve III

18. Din felsefesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Temel amacı, belirli bir dini temel alarak tanrı inancını güçlendirmektir. B) Dine nesnel olarak yaklaşmaya çalışır. C) İnancın yapısını eleştirel olarak incelemeye çalışır. D) Herhangi bir dinin karşısında ya da yanında yer almaz.

19. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarındandır? A) Toplum C) Kutsal

B) Devlet D) Yönetim

20. Tanrının varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüş hangisidir? A) Teizm C) Ateizm

B) Deizm D) Agnostisizm

(243) İNGİLİZCE – 4 1-15. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. If you add 4 and 6, you ....... 10. A) make C) brush

B) get D) know

2. If we heat ice, it ............ . A) freezes C) goes

B) pours D) melts

3. If you ................... bad, I advise you to listen to music. A) feel C) love

B) speak D) think

4. If you ................ a ticket for me, I could go by plane. A) chose C) drew

B) bought D) caught

5. If you had ............ at the red light, you wouldn’t have had an accident. A) run C) stopped

B) passed D) driven

6. If I ............, I would be able to talk to the tourists. A) found a job B) knew English C) had a bicycle D) bought a house

7. If it snows ............, I will make a snowman. A) tomorrow C) last night

19

B) yesterday D) two hours ago

4. OTURUM 8. This train is very slow. I wish ........................ . A) she were early B) you were here C) we were young D) it were faster

9. I can’t speak English. I wish I ............ . A) could speak English B) could read English novels C) saw England D) passed my English exam

10. If the weather hadn’t been so cold, we could have ................. . A) caught a cold B) phoned you C) ironed the clothes D) gone for a picnic

14. A: The meatballs weren’t fresh. B: I wish ............... A) I hadn’t eaten them. B) I had drunk a cup of coffee. C) I hadn’t sat near the window. D) I had had an umbrella.

15. A: .................................. B: I would raise cows. A) Where would you go if you had a long holiday? B) Who would you like to be if you were a cartoon character? C) What would you do if you had a large farm? D) What time would you get up if it were Sunday tomorrow?

16. Which of the following is not a reform Atatürk carried out? A) Abolition of sultanate. B) Civil rights for women. C) The clothing reform. D) Building the Bosphorus Bridge.

11. If you don’t work, ..................... A) you may be the best worker. B) you can earn more money. C) your boss won´t pay you. D) you go to work on time.

12. If Erkan ............, he wouldn’t have walked home. A) had washed the dishes B) hadn’t missed the bus C) had sold his car D) hadn’t done his homework

13. A: ............ would you travel if you had a month’s holiday? B: To İzmir. A) Where C) What

17. “My mother is going to the supermarket because she needs some eggs.” cümlesine anlamca en yakın seçeneği işaretleyiniz. A) If she hadn´t gone to the supermarket, she wouldn´t have bought any eggs. B) If she went to the supermarket, she would buy some eggs. C) If she wants to make a cake, she needs some eggs. D) If she didn´t need some eggs, she wouldn´t go to the supermarket.

B) When D) Who

20

18. “We, as Turkish People, only recognize a republican regime for Turkey. We believe that it is only the republican regime which can best represent the wishes of people.” sözü ile Atatürk ilkelerinden hangisi anlatılmaktadır? A) Populism B) Statism C) Republicanism D) Reformism

19. “Eğer dün hayvanat bahçesine gitmeseydik çatıyı onarabilirdim.” cümlesinin İngilizce karşılığını işaretleyiniz. A) If we hadn´t gone to the zoo yesterday, I could have repaired the roof. B) I repaired the roof yesterday. Then we went to the zoo. C) We couldn´t go to the zoo as I had to repair the roof. D) Yesterday we went to the zoo. Tomorrow I´ll repair the roof.

20. “I wish I had learned to use a computer when I was at university.”cümlesinin Türkçe karşılığını işaretleyiniz. A) Üniversiteye bilgisayar öğrenmek için gittim. B) Bilgisayar kullanmayı öğrenmek istiyorum. C) Keşke üniversitedeyken bilgisayar kullanmayı öğrenseydim. D) Üniversitede bilgisayar kullanmayı öğretiyorum.

4. OTURUM (243) ALMANCA – 4 1 - 17. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. Ich möchte ............ ein Haus kaufen. A) viel C) eine

B) gern D) welche

2. Wir sollen ........ Deutsch lernen. A) welche C) ein

B) viele D) alle

3. Ich will im Juli Urlaub machen. Aber er möchte bis August ............! A) sollen C) arbeiten

B) arbeite D) geht

7. Meine ............ und ............! 17 Millionen Menschen in 61 Ländern lernen Deutsch. A) Dame / Herr B) Herr / Herr C) Damen / Herren D) Herren / Dame

B) über D) mit

10. Gib mir den blau ........... Anzug, bitte! A) -er B) -e

4. Ich bin Hans. Manchmal habe ich keine Lust, früh auf- ............ -stehen und zur Arbeit ............ gehen. A) zu / zu C) zu / um

B) um / zu D) um / um

5. Hans darf nicht Autofahren, .......... er erst 15 Jahre alt ist. A) als C) denn

B) damit D) weil

6. Als heißes Getränk wird neben dem ........... auch der Türkische ........... gern getrunken. A) Tee / Kaffee B) Kaffee / Milch C) Mineralwasser / Cola D) Cola / Mineralwasser

D) er

9. Ich kann ............ dem Bus nach Hause fahren. A) auf C) von

A) Weil C) Als

B) Wenn D) Denn

16. Petra ist genauso jung ............ Hans.

8. A: Was ist das? B: Das ist ein alt ............ Haus. A) en B) es C) e

15. ............ ich 20 Jahre alt war, lebte ich in Köln.

A) so B) wie C) als D) genau

17. Ich will Dolmetscherin ............ . A) gehen C) wollen

B) müssen D) werden

18. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) der September B) der Frühling C) der Sommer D) der Herbst

C) -en D) -es 19. Hangisi diğerlerinden farklıdır?

11. Hans und Peter dürfen eine Cola ............ . A) trinken C) essen

B) esse D) trinkt

12. Geben Sie Auskunft ............ dem Stadplan! A) im B) bei C) ins D) mit

13. Ich soll meine Hausaufgaben ............ . A) machen C) schreibt

B) macht D) warten

14. Peter ist ............ Monika. A) größer so B) größer als C) größer wie D) als größer

21

A) Der Hamburger B) Das Motorrad C) Der Wagen D) Das Auto

20. Kurallı bir cümle kurunuz. Ich / kaufen / will / 1 2 3 den Schreibtisch / gern 4 5 A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 B) 5 / 4 / 3 / 2 / 1 C) 1 / 3 / 5 / 4 / 2 D) 1 / 2 / 4 / 5 / 3

4. OTURUM (243) FRANSIZCA – 4 1-20. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. Cette voiture, c’est ………… de Hüseyin ? A) ceux C) celui

B) celle D) celles

8. C’est ………… beau spectacle que j’ai vu. A) le plus C) la moins

A) chemise C) blouson

B) chapeau D) bottes

3. En effet, je continuerai à vivre ………… argent. A) dans C) sans

B) depuis D) sous

4. La prononciation de Jale est ………… que celle de Nimet. A) meilleur B) meilleurs C) meilleures D) meilleure

5. Mon frère a 15 ans et ma cousine a 15 ans. Mon frère est ………… âgé que ma cousine. A) aussi C) moins

B) plus D) autant

6. Le train est moins ………… que l’avion. A) difficile C) délicieux

B) rapide D) intelligent

7. C’est ………… résultat que tu aies obtenu cette année. A) mieux C) le pire

B) par D) les pires

A) Quelle C) Quelles

B) la plus D) les plus

9. J’ai fait tous mes devoirs mais Pierre n’a pas encore terminé ………… . A) les siennes B) les vôtres C) les nôtres D) les siens

2. Je ne sais pas quelle ………… acheter. Celle-ci est très belle, celle-là n’est vraiment pas chère.

16. ………… beau garçon tu es !

17. Ibrahim est parti ………… son père. A) malgré C) opposite

B) la tienne D) le mien

A) rentre C) rentrer

A) reposez C) reposiez

A) ceux-ci C) celles-ci

A) mangions B) avons mangé C) mangerons D) avions mangé

A) Lorsque C) Pendant

B) Depuis D) Toujours

14. Je suis fatigué dès que je me ………… tard. A) coucher C) couches

B) couche D) couchons

15. Ce médecin écrit ………… mal. A) gouvernement B) environnement C) honnêtement D) vraiment

22

B) reposeriez D) reposerez

20. A: Quel pull veux-tu Celui-ci? B: Non, je préfère ………… .

12. Quand je finirai mon travail, nous ………… .

13. ………… Marie est arrivée ici, elle portait des lunettes.

B) rentres D) rentrez

19. Si vous trouviez un banc libre, vous vous ………… un peu.

11. Ce sont mes ………… . Où astu mis les tiens? A) chaussures B) cravate C) gants D) robe

B) mais D) dans

18. Bientôt on va ………… au collège.

10. Irène a acheté son billet d’avion dans une agence. J’ai acheté ………… sur Internet. A) la mienne C) le sien

B) Quel D) Quels

B) celle-là D) celui-là

(491) TRAF. ve İLK YARD. – 1 1. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir? A) Otoyol C) Ana yol

2.

B) Tali yol D) Kavşak

I- Trafik düzeninin sağlanması II- Kara yollarında can ve mal güvenliğinin korunması III- Trafikle ilgili kuralların uygulanması ve denetlenmesi Karayolları Trafik Kanunu ile yukarıdakilerden hangileri amaçlanmıştır? A) Yalnız I C) II ve III

B) I ve II D) I, II ve II

4. OTURUM 3. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre Sağlık Bakanlığının görevidir?

8. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

A) Kaza istatistiklerinin tutulması B) Tıbbi bakım ve rehabilitasyon uygulamaları C) Periyodik araç muayenelerinin yaptırılması D) Yol kenarlarındaki tesislerin denetlenmesi

A) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi B) Denetimlerde her hangi bir sorun yaşanmaması C) Sürücülerin dikkatinin artması D) Kazaların önlenmesi

4. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

9. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 9 ile 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçlara ne ad verilir?

A) Yol çizgileri B) Işıklı işaret cihazları C) Trafik polisinin sayısı D) Kara yolundaki taşıt sayısı

5. Aşağıdakilerden hangisi, yayalar için karşıdan karşıya geçişin tehlikeli olduğu yerlerdendir? A) Okul geçitleri B) Yaya geçitleri C) Yaya üst ve alt geçitleri D) Tepe üstü ve dönemeçli yollar

6. Işıklı trafik işaret cihazında, taşıtlara yeşil ışık yanarken yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Yol boş ise karşıya geçmeleri B) Toplu olarak karşıya geçmeleri C) Yayalara yeşil ışık yanıncaya kadar beklemeleri D) Araçlar yavaş seyrediyorsa hızlıca karşıya geçmeleri

A) Çekici C) Minibüs

10.

B) Otobüs D) Otomobil

I- Sol şeritte II- Sağ şeritte III- Yaya ve okul geçitlerinde Yukarıdakilerin hangilerinde duraklama yapılması yasaktır? A) I ve II C) II ve III

B) I ve III D) I, II ve III

11. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur? A) Otobüs B) Minibüs C) Motosiklet D) Otomobil

7. Geceleyin banketli bir yolu kullanmak zorunda kalan yayanın aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

12.

Işık donanımı arızalı aracın geceleyin şekildeki gibi çekilmesi sırasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A) Çekilen araçta sürücü bulundurulmamasına B) Çelik halat uzunluğunun en az 6 metre olmasına C) Araçlar arasındaki uzaklığın 1 metreden fazla olmamasına D) Çekilen aracın arkasına kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulmasına

13. Sürücülerin gündüzleri kontrolsüz kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğru olur? A) Araçlarının hızını düşürmeleri B) Araçlarının uzun farlarını yakmaları C) Ani fren yaparak araçlarını durdurmaları D) Geriden gelen diğer sürücüleri ikaz etmeleri

14. Aşağıdakilerden hangisi sağa dönüş yapan araç sürücülerinin uymak mecburiyetinde olduğu kurallardan biri değildir? A) Hızını azaltmak B) Hızını artırmak C) Dönüş işareti vermek D) Dar bir kavisle dönmek

15. İki yönlü yolların bölünmüş yol hâline getirilmesi aşağıdakilerden hangisinin azalmasına katkı sağlar?

A) El feneri kullanması B) Açık renkte elbise giymesi C) Gidiş yönüne göre sol banketten yürümesi D) Elbisesinde yansıtıcı olmamasına özen göstermesi

A) Trafik kazalarının B) Trafik akış hızının C) Trafikteki motorlu araç sayısının D) Trafikteki motorsuz araç sayısının

23

4. OTURUM 16. Ülkemizde ilk demir yolu hattı hangi illerimiz arasında yapılmıştır? A) İzmir - Aydın B) Konya - Adana C) Bursa - Mudanya D) Ankara - Eskişehir

17.   • Kara yolu ağının ülkemizin her yöresine götürülmesi • Ülkemizin ekonomik bölgeleri arasında bağ kurulması Yukarıdaki görevler hangi kuruluşa aittir? A) İçişleri Bakanlığına B) Millî Eğitim Bakanlığına C) Emniyet Genel Müdürlüğüne D) Karayolları Genel Müdürlüğüne

18. Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir? A) İl Özel İdareleri B) Afet İşleri Genel Müdürlüğü C) Jandarma Genel Komutanlığı D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

19. Aşağıdakilerden hangisinin tescil işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılır? A) Tarım kesiminde kullanılan araçların B) Şehir içi yolcu taşıyan taksilerin C) Raylı sistemle çalışan araçların D) Kamu kuruluşuna ait araçların

20.

I- Sürücü belgesi II- Araç tescil belgesi III- Motorlu araç trafik belgesi Araçlarda bulundurulması zorunlu olan ruhsat, yukarıdaki belgelerden hangilerini içerir? A) Yalnız I C) II ve III

B) I ve II D) I, II ve III

(209) SOSYOLOJİ – 2 1. Kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kültür, toplumların tarihsel gelişim süreci içinde oluşmuştur. B) Kültürün, maddi ve manevi ögeleri birbirinden bağımsızdır. C) Her toplumun kendine özgü kültürel değerleri vardır. D) Kültür, geçmişi geleceğe bağlar.

2. “Kişinin kendi kültürünü temel alarak, diğer kültürleri kendi açısından değerlendirmesidir.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? A) Kültürel merkeziyetçilik B) Kültürel yozlaşma C) Kültürel gecikme D) Kültürel çatışma

3. Bir kültürde doğru olan bir değer veya norm başka bir kültür için vahşi ve aptalca gelebilir. Bu durum kültürün hangi özelliğine örnek olur? A) Toplumsal olduğuna B) Tarihsel olduğuna C) Öğretilir olduğuna D) Göreli olduğuna

4.   • Bir toplumda örgütlenmiş, göreli bir bütün oluşturan düşünceler, davranışlar, değerler ve normlardır. • Aile, eğitim, siyaset gibi kendi içinde ve diğerleriyle karşılıklı ilişkileri sonucunda toplumsal sistemleri oluştururlar. • Bireylerin, değerlerin, normların ömründen daha uzun süre devam ederler. • Zorunlu olarak birtakım toplumsal gereksinimleri gidermektedirler. Yukarıda açıklanan kavram hangisidir? A) Kentleşme B) Toplumsal kurum C) Toplumsal değişme D) Orta tabaka genişlemesi

24

5. Çocuğun, içinde yaşadığı toplumun kültürünü öğrenme sürecinin ilk olarak ailede başlaması, ailenin öncelikle hangi işlevine örnek olur? A) Psikolojik işlev B) Ekonomik işlev C) Toplumsallaştırma işlevi D) Neslin devamını sağlama işlevi

6. Eşlerin, ana babalarından ayrı evde oturmasıdır. Bunun sonucunda çekirdek aile ortaya çıkar. Yukarıda açıklanan evlilik türü hangisidir? A) Neolokal C) Patrilokal

B) Poligami D) Matrilokal

7. Aşağıdakilerden hangisi küçük ailenin özelliklerindendir? A) Akrabalık erkek soyundan geçer. B) Otoriteyi annenin büyük erkek kardeşi kullanır. C) Evlenme ve boşanma hukuk kurallarıyla gerçekleşir. D) Sanayi öncesi toplumlarda ve kırsal kesimde yaygın olarak görülür.

8. Doğadaki tüm varlıkların bir ruha sahip ve canlı olduğu, tüm evrenin ruhlarla yönetildiği inancı hangisiyle ifade edilir? A) Natürizm C) Fetişizm

B) Animizm D) Totemizm

4. OTURUM 9.

I- Bireylerin din, vicdan ve inanç özgürlüğüne sahip olması II- Toplumsal yaşamı düzenleyen yasa ve kuralların, akıl ve mantık ilkelerine dayanması III- Devletin din karşısında tamamen tarafsız olması Yukarıda verilenlerden hangileri laik devletin özelliklerindendir? A) I ve II C) II ve III

B) I ve III D) I, II ve III

10. Üretim malı; ihtiyaçlarımızı dolaylı olarak karşılayan ve özellikle yeni bir malın üretiminde kullanılan mallardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi üretim malına örnek oluşturur? A) Televizyon B) Elbise C) Çimento D) Peynir

11. Bölüşüm, üretim sonucunda elde edilen gelirin üretime katılan unsurlar arasında paylaşılmasıdır. Üretime katılan aşağıdaki unsurlardan hangisinin, bu bölüşümde aldığı pay doğru verilmiştir? A) Doğa $ Ücret B) Emek $ Faiz C) Girişim $ Kâr D) Sermaye $ Rant

12. Siyasetin temel kavramlarından olanlar hangisinde birlikte verilmiştir? A) Egemenlik – Meşruiyet B) Tüketim – Meşruiyet C) Egemenlik – İş bölümü D) Tüketim – İş bölümü

13.   • Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak. • Vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek. • Toplumsal düzeni ve adaleti sağlamak. Yukarıda verilenler hangisinin temel işlevlerindendir? A) Halkın B) Devletin C) Siyasi partilerin D) Sivil toplum kuruluşlarının

14. Aşağıdakilerden hangisi seçim sistemlerinden biri olan çoğunluk sisteminin özelliklerindendir? A) Bir siyasi partinin tek başına hükûmet kurması olanağı çok güçtür. B) Bütün partiler aldıkları oy oranında parlamentoya girer. C) Birçok parti parlamentoya girdiğinden muhalefet güçlü olur. D) Bir seçim bölgesinde en fazla oy alan siyasi parti bütün milletvekilliklerini kazanmış olur.

15. Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimin özelliklerinden değildir? A) Yönetimin, soyluların ya da din adamlarının elinde bulunduğu bir sistemdir. B) Toplumun bütün kesimleri örgütlenme özgürlüğüne sahiptir. C) Bireylerin temel hak ve özgürlükleri güvence altındadır. D) En önemli ölçütleri eşitlik, özgürlük ve adalettir.

16. Belli bir alanda daha iyiye ve mükemmele doğru olan bir değişmeyi dile getirir. Bir toplumda, belli bir dönemde iletişim teknolojisi alanında yapılan olumlu ve önemli çalışmalarla sağlanan sonuçlar bu kavrama örnek oluşturabilir. Yukarıda açıklanan kavram hangisidir? A) Devrim C) İhtilal

B) İlerleme D) Çözülme

25

17.

I- Ekonomi II- Bilim ve teknoloji III- Kitle iletişim araçları Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdendir? A) I ve II C) I ve III

B) II ve III D) I, II ve III

18. Demokratik yönetimlerde, bir siyasi partinin hazırladığı toplumsal değişme programını iktidar olduktan sonra uygulamaya koyarak toplumsal değişmeye neden olması, aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) Toplumsal çözülmeye B) Serbest sosyal değişmeye C) Demokratik planlı değişmeye D) Örgütlenme yetersizliğine

19. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden değildir? A) İş bölümünün yetersiz olması B) Millî birlik bilincinin zayıflaması C) Demokratik kurumlaşmanın yetersiz olması D) Bireylerin yaşam koşullarındaki farklılıkların azalması

20. Cumhuriyet döneminde, bilimsel ve laik eğitim aşağıdaki devrimlerden hangisiyle başlamıştır? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu B) Ceza Kanunu’nun kabulü C) Medeni Kanun’un kabulü D) Soyadı Kanunu

4. OTURUM (475) İŞ GÜVENLİĞİ – 2 1. Aşağıdakilerden hangisi vücut bölümlerinin yapısını ve gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır? A) Anatomi B) Zooloji C) Gastronomi D) Farmakoloji

6.

I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir? A) Yalnız I C) II ve III

2. Vücutta birikmiş olan karbondioksitin atılması ve bunun yerine oksijen alınması işlemine ne ad verilir? A) Dolaşım C) Solunum

B) Sindirim D) Bağışıklık

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A) İyileştirmeyi kolaylaştırmak B) Bireyin mesleki başarısını artırmak C) Durumun daha kötüye gitmesini önlemek D) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

4. Herhangi bir kesik durumunda kesiğin az veya çok olmasına bakılmaksızın en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek hangi aşı yaptırılmalıdır? A) Kuduz aşısı B) Suçiçeği aşısı C) Hepatit B aşısı D) Tetanos aşısı

5. Kol veya bacaklarda olan kanamalarda, üzerine yapılan baskıya rağmen kanama durmuyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A) Bol su ile yıkanmalı B) Turnike uygulanmalı C) Kirli bezlerle sarılmalı D) Yara merhemi sürülmeli

10. Aşağıdakilerden hangisi bir iş yerinde çıkabilecek yangınların başlıca nedenleri arasında yer alır? A) Elektrik sistemi tesisatının yeterli düzen ve nitelikte yapılması B) Yakıt depoları veya yakıtla çalışan yerlerde kıvılcım çıkartacak etkenlerin bilinmesi C) Soba ve kalorifer sistemlerinin gerekli periyodik temizlik ve bakımlarının yapılması D) Piknik tüpleri üzerine geniş tabanlı tencere ya da kazan konularak uzun süre ısıtılması

B) I ve II D) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda uygulanacak ilk yardım teknikleri arasında yer almaz? A) Yanık yaralarına elle dokunulmaz. B) Yanık yeri soğuk su ile 10-15 dakika yıkanır. C) Yanık üzerindeki su toplamış kabarcıklar patlatılır. D) Yanık yerine diş macunu, salça vb. maddeler sürülmez.

8. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? A) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak B) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak C) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek D) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek

9. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunludur? A) Sargı bezi B) Tentürdiyot C) Yara merhemi D) Ağrı kesici ilaç

11. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılacak maddelerinden biri değildir? A) Su (H2O) B) Motor yağı C) Karbondioksit (CO2) D) Kuru kimyasal tozlar

12. Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önemli bir sorun olarak gündeme gelmesi aşağıdakilerden hangisinin gelişimi ile yoğunluk kazanmıştır? A) Sanayileşmenin B) Bulaşıcı hastalıkların C) İcra İflas Kanununun D) Asgari Ücret Yönetmeliğinin

13. Aşağıdakilerden hangisi, çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinlerle beslenmeleri gerektiğine ilk kez değinmiştir? A) Hipokrates B) Nicander C) Heredot D) Dioscorides

14.

I- Uzun çalışma süreleri II- Sağlıksız çalışma koşulları III- İş güvenliğinin bir bilim olarak gelişmesi Yukarıdakilerden hangileri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının büyük boyutlara ulaşmasında etken olmuştur? A) Yalnız I C) II ve III

26

B) I ve II D) I, II ve III

4. OTURUM 15. Ülkemizde çalışma koşullarını düzenlemeyi amaçlayan ilk yazılı metin aşağıdakilerden hangisidir? A) Polis Nizamnamesi B) Fatih Kanunnamesi C) Dilaver Paşa Nizamnamesi D) Maarifi Umumiye Nizamnamesi

16. İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla çıkarılan kanunun adı nedir? A) İş Kanunu B) Sendikalar Kanunu C) Gelir Vergisi Kanunu D) Ölçüler ve Ayar Kanunu

17. Aşağıdakilerden hangisi, kişinin işi nedeniyle etkisinde kaldığı koşullardan dolayı, sağlık durumunda meydana gelen bozukluklar ve aksamaları tedavi etmek amacıyla kurulmuştur? A) Sendikalar B) Türkiye İş Kurumu C) Millî Prodüktivite Merkezi D) Meslek Hastalıkları Hastaneleri

18. İş kazası sonucu işçinin ölümü durumunda mirasçıların hangi mahkeme nezdinde maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır? A) İş Mahkemesi B) Tüketici Mahkemesi C) Anayasa Mahkemesi D) Ağır Ceza Mahkemesi

19. Aşağıdakilerden hangisi, elektrikten kaynaklanan iş kazalarının önlenmesinde uygulanan güvenlik ilkelerindendir? A) Elektrikli aletleri kullanmaktan kaçınmak B) Elektrikli alet ile toprak arasında bağlantı yapmak C) İletkenlerde sıyrık ve zedelenme olmasını önemsememek D) Elektrikli aletlerin temizlik bakım ve onarımlarını aksatmak

20. Tahta tozunun solunum yollarını etkilemesi nedeniyle ahşap sektöründe çalışanların aşağıdaki hastalıklardan hangisine yakalanma riskleri vardır? A) Şarbon B) Tetanos C) Burusella D) Astım ve bronşit

4. Aşağıdakilerden hangisi reel ücretin tanımıdır? A) Alınan ücretin satın alma gücü B) Parça başına hesaplanan ücret C) Zaman birimine göre hesaplanan ücret D) İşçinin çalışmasına karşılık aldığı para miktarı

5. Banka mevduat hesabındaki paranın geri alınması ile sağlanan para ekonomide gelir kabul edilmez. Bu durum, gelirin hangi özelliğine örnek olur? A) Gelirin para ile ifade edilmesine B) Gelirin sürekli ve düzenli olmasına C) Gelirin kişilerin ekonomik güçlerini artırmasına D) Gelirin üretime katılmanın karşılığı olmasına

(462) EKONOMİ – 2 1. Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi gelir çeşitlerinden biridir? A) Miras C) Ücret

B) Bağış D) Sadaka

2. Üretim faktörlerinden toprağın geliri aşağıdakilerden hangisidir? A) Kâr C) Ücret

B) Faiz D) Rant

3. Et fiyatlarının aşırı ölçüde artmasıyla insanların tavuk ve balığa olan taleplerinin yükselmesi, hangi ekonomi yasasına örnek olur? A) Enflasyon yasasına B) İkame yasasına C) Talep yasasına D) Arz yasasına

27

6. Malların doğrudan doğruya bir ihtiyacı karşılamak için kullanılmasına ne denir? A) Üretim B) Dağıtım C) Dolaylı tüketim D) Dolaysız tüketim

7. Doğa ve emeğin birleşmesiyle üretilmiş olan, mal veya hizmet üretiminde kullanılan her türlü maddi araçlara sermaye denir. Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi sermayenin özelliklerinden değildir? A) Doğa ve emeğin birleşmesiyle meydana gelmişlerdir. B) Önceden üretilmiş olan maddi araçlardır. C) Doğada sınırsız miktarda bulunurlar. D) Yeni bir üretimde kullanılırlar.

4. OTURUM 8. Hazırlık evresi ya da eğitim gerektiren işlerde çalışanların emeğine ne denir? A) Vasıflı emek B) Objektif emek C) Vasıfsız emek D) Subjektif emek

9. Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar? A) Ulaşım araçları B) Ham maddeler C) Makineler D) Araziler

10. Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar? A) Sermayenin B) Üretimin C) Gelirin D) Giderin

11. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir? A) Ulusal gelirin artması B) Ulusal gelirin düşmesi C) İhracat ve ithalatın düşmesi D) Kamu harcamalarının artması

12. Malların insanlar arasında el değiştirmesine ne denir? A) Üretim C) Tüketim

B) Mübadele D) İnkısam

13. Türkiye’de kâğıt para basma yetkisine sahip olan banka aşağıdakilerden hangisidir?

14. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir? A) Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması B) Altyapı işlerinin yapılması C) Nüfusun aşırı artması D) Yeşil alanların artması

15. “Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür...” Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’yi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır? A) Hizmet C) Sanayi

B) Tarım D) Ulaşım

16.   • Ekonomik bir ünitedir. • Karar alma merkezidir. • Mal ve hizmet üreten ve satan bir ünitedir. • Üretim faktörlerini sağlayan ve kullanan bir ünitedir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Üretime C) Kişilere

B) Girişime D) Sermayeye

17. Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir? A) Piyasada tekel oluşturması B) İşletmeleri daha aktif hâle getirmesi C) Yeni üretim yöntemlerini kullandırması D) Genel olarak fiyatların düşmesini sağlaması

A) İş Bankası B) Ziraat Bankası C) Vakıflar Bankası D) Merkez Bankası

28

18. Üretim yöntemi ile millî gelirin hesaplanması için hangi değerler toplanır? A) Devletin bir yıl içinde topladığı vergiler B) Bir yıl içinde mal ve hizmete yapılan harcamalar C) Üretim faktörlerinin bir yıl içinde elde ettiği gelirler D) Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin bir yıl içinde ürettiği mal ve hizmet miktarları

19. Maden rantının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Maden üretiminde farklı teknolojiler kullanılması B) Tarım yapılan toprakların verimliliğinin farklı olması C) Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetlerde üretilmesi D) Şehrin değişik yerlerindeki konut ve iş yeri kiralarının farklı olması 20. Millî gelirin üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara göre dağılımına ........ dağılım denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) kişisel C) sektörel

B) mesleksel D) fonksiyonel

4. OTURUM (478) MANTIK – 1 1. Mantık doğrusu, doğruluğu gözlem ve deneyle değil akıl aracılığıyla bilinen yargılardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, mantık doğrusuna örnek olur? A) Taş serttir. B) Kar beyazdır. C) Fizik bir bilim dalıdır. D) Hiçbir taş ağaç değildir.

2. Demir ısıtılınca genleşir. Bakır ısıtılınca genleşir Kalay ısıtılınca genleşir. O hâlde, madenler ısıtılınca genleşir. Yukarıda verilen düşünme yolu hangisine örnek oluşturur? A) Analojiye B) Tümevarıma C) Tümdengelime D) Özdeşlik ilkesine

3. Aşağıdakilerden hangisi akıl (mantık) ilkelerinden biri değildir? A) Cins B) Çelişmezlik C) Yeter-neden D) Üçüncü hâlin olanaksızlığı

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aristoteles’in mantık üzerine yazdığı altı kitap, kendisinden sonra “Organon” adı altında toplanmıştır. B) Mantık, doğru düşünmenin kurallarını inceleyen bir disiplindir. C) Tümdengelim; özelden genele, tikelden tümele uzanan düşünme biçimidir. D) Bilgi doğrusu, yargının nesnesiyle olan uygunluğudur.

5. “Bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yükleminin yerlerinin değiştirilmesidir.” Yukarıda tanımı verilen önermeler arası ilişki türü hangisidir? A) Çelişik B) Alt karşıt C) Üst karşıt D) Düz döndürme

6. Tekil kavramlar hangisinde birlikte verilmiştir? A) Tüm ağaçlar – İnsan B) Bazı bitkiler – Tüm insanlar C) Dolmabahçe Sarayı – İstanbul D) Bazı şehirler – Tüm bitkiler

7. “Çirkin” kavramının karşıtı olan kavram hangisidir? A) Kötü B) Güzel C) Güzel olmayan D) Kötü olmayan

8. Aşağıdakilerden hangisi, kavramlar arası ilişki çeşitlerinden “eşitlik ilişkisine” örnek oluşturur? A) Tüm insanlar düşünendir. Tüm düşünenler insandır. B) Bazı öğretmenler kadındır. Bazı kadınlar öğretmendir. C) Bütün insanlar iki gözlüdür. Bazı iki gözlüler insandır. D) Hiçbir kedi köpek değildir. Hiçbir köpek kedi değildir.

9. Bir kavramın içine aldığı birey sayısına kaplam adı verilir. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır? A) Varlık C) Çiçek

B) Bitki D) Papatya

29

10. Aşağıdakilerden hangisi hem neliği hem gerçekliği olan bir kavramdır? A) Ruh C) Dağ

B) Dev D) Kaf Dağı

11. Aşağıdakilerden hangisinin içlemsel olarak tanımı yapılabilir? A) Duyusal verilerin B) Duygusal yaşantıların C) En üstte bulunan cinslerin D) Duyularımızla algıladığımız varlıkların

12. Önerme, en az iki terimden oluşan, içinde en az bir yargı ve doğruluk değeri taşıyan cümlelerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi önermedir? A) Vay canına! B) İnsanlar iki gözlüdür. C) İnsan nasıl insan oldu? D) Kapıyı kapatsana.

13. “Bütün çiçekler bitkidir.” önermesinin yargı sayısına göre türü, nitelik ve nicelik bakımından çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bileşik – Tümel – Olumsuz B) Bileşik – Tikel – Olumlu C) Basit – Tümel – Olumlu D) Basit – Tikel – Olumsuz

14. Çelişik önermelerde önermelerden biri doğru ise diğeri zorunlu olarak yanlıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen önermeler birbiriyle çelişiktir? A) Bazı çocuklar güzeldir. Bütün çocuklar güzeldir. B) Bütün kediler dört ayaklıdır. Bazı dört ayaklılar kedidir. C) Bazı çiçekler canlıdır. Hiçbir çiçek canlı değildir. D) Bazı insanlar hastadır. Bazı hastalar insandır.

4. OTURUM 15. Özne ve yüklemi aynı, biri tümel olumlu diğeri tümel olumsuz olan iki önerme arasındaki ilişki, üst karşıt ilişkisidir. Buna göre hangi seçenekteki önermeler üst karşıt durumdadır? A) Bütün çocuklar güzeldir. Bazı çocuklar güzeldir. B) Bütün insanlar tembeldir. Hiçbir insan tembel değildir. C) Bazı insanlar tembeldir. Bazı insanlar tembel değildir. D) Bazı çocuklar güzeldir. Bazı çocuklar güzel değildir.

16. Bir kıyasta, öncüllerden zorunlu olarak çıkarılan önerme hangisiyle ifade edilir? A) Sonuç C) Çelişik

B) Karşıt D) Altık

17. “İki öncül ve bir sonuçtan oluşan kıyaslardır.” Yukarıda açıklanan kıyas çeşidi hangisidir? A) Düzensiz Kıyas B) Bileşik Kıyas C) Basit Kıyas D) Zincirleme Kıyas

18. Aşağıdakilerden hangisi yüklemli kesin kıyasların geçerli olabilmesi için uyulması gereken kurallardan biri değildir? A) Her kıyas, iki öncül ve bir sonuçtan oluşur. B) Her kıyasta, büyük, küçük ve orta terim vardır. C) İki olumsuz öncülden bir sonuç çıkmaz. D) İki olumlu öncülden çıkan sonuç olumsuzdur.

19. Her yüklemli kesin kıyasta büyük terim, sonuç önermesinin yüklemi olan terimdir. Aynı zamanda kaplamı en fazla olan terimdir. Buna göre, aşağıda verilen kıyastaki büyük terim hangisidir? Bütün ressamlar sanatçıdır. Abidin Dino ressamdır. O hâlde, Abidin Dino sanatçıdır. A) Abidin Dino B) Sanatçı C) Ressam D) O hâlde 20. Bütün B’ler, A’dır. Bütün A’lar, C’dir. Bütün C’ler, D’dir. O hâlde, …………………… Yukarıdaki kıyasta, verilen öncüllerden zorunlu olarak çıkarılacak sonuç önermesi hangisidir? A) Bütün B’ler, D’dir. B) Bütün B’ler, A’dır. C) Bütün A’lar, C’dir. D) Bütün C’ler, D’dir.

(261) HUKUK – 1 1. Aşağıdaki kurallardan hangisine uymayan insanlar toplum tarafından ayıplanır? A) Ahlak kuralları B) Hukuk kuralları C) Görgü kuralları D) Trafik kuralları

2. Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun bölümlerinden değildir? A) İş hukuku B) Ceza hukuku C) Medeni hukuk D) Ticaret hukuku 3. Aşağıdakilerden hangisi, örf ve âdetlerin hukuk kuralı olarak değerlendirilebilmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir? A) İçtihat C) Süreklilik

B) Genel inanç D) Devlet desteği

30

4. 1982 Anayasası’nın kaçıncı kısmını “Temel Haklar ve Ödevler” maddeleri oluşturur? A) Birinci Kısım B) İkinci Kısım C) Üçüncü Kısım D) Dördüncü Kısım

5. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin temel organlarından biri değildir? A) Yargı B) Yasama C) Yürütme D) Yerel Yönetimler

6. Anayasa Mahkemesi, yüksek devlet görevlerinde bulunan devlet memurlarının görevleriyle ilgili suçlarından doğan ceza davalarına hangi sıfat ile bakar? A) Yargıtay B) Danıştay C) Yüce Divan D) Askeri Yargıtay

7. Medeni hukuk tüzel kişilerinden olan dernekler en az kaç gerçek kişiden oluşur? A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

8. Türk Medeni Hukuku’na göre gerçek kişilerin kişilik hakları, aşağıdakilerden hangisiyle sona erer? A) Ölüm B) Gaiplik C) Evlenme D) Ölüm ve gaiplik

9. “İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran, seçen” şeklinde tanımlayabileceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir? A) mahcur B) mücbir C) mümeyyiz D) muaccel

4. OTURUM 10. Aşağıdakilerden hangisi mülkiyete konu olmaz? A) Altın C) Rüzgâr

B) Tarla D) Ticari taksi

16. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesi, aksine bir hüküm olmadıkça, her alacak için zaman aşımı süresini kaç yıl olarak belirlemiştir? A) 5

11. “Otomobil ile birlikte verilen anahtar, taşınır malın ............ .” Verilen cümle, aşağıdakilerden hangisi ile bitirilirse doğru olur? A) ilamıdır. B) eklentisidir. C) semeresidir. D) paydaşıdır.

12. Medeni hukuka göre kaç çeşit zilyetlik vardır? A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

13. Hukuka göre; atık kâğıtları toplayan toplayıcı, taşınır mülkiyetin kazanılması yollarından hangisiyle toplamış olduğu kâğıtların yeni sahibi olur? A) İhraz B) Teslim C) Hukuki tağyir D) Kazandırıcı zaman aşımı

14.

I- Kamulaştırma II- Taşınmaz malın yok olması III- Mülkiyetin bir başkasına geçmesi Yukarıdakilerden hangileriyle bir taşınmaz mal üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer? A) Yalnız I C) Yalnız III

B) Yalnız II D) I, II ve III

15. Aşağıdakilerden hangisi, borcun ifa zamanı ile ilgili değildir?

B) 10 C) 15 D) 20

17. “Üniversiteyi kazanırsan, sana araba alacağım.” şeklinde yapılan bir vaadi, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? A) Pey akçesiyle B) Bozucu şartla C) Erteleyici şartla D) Müteselsil borçla

18. Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesinin unsurlarından biri değildir? A) Kiracı C) Kiralanan

B) Kiralayan D) Kira süresi

19. Kuaförün saçımızı kesmesi, aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisinin kapsamına girer? A) Eser sözleşmesi B) Satış sözleşmesi C) Hizmet sözleşmesi D) Kefalet sözleşmesi

20. Aşağıdakilerden hangisi, kefalet sözleşmesinin geçerlik şartlarından biri değildir? A) Geçerli bir asli borç olmalıdır. B) Kefil, fiil ehliyetine sahip olmalıdır. C) Sözleşme yazılı olarak yapılmalıdır. D) Sözleşmede kefilin ve alacaklının imzalarının bulunması zorunludur.

A) Taraflar, ifa zamanını sözleşmeyle kararlaştırabilirler. B) Bazı tür borçların ifa zamanı edimin niteliğine göre belirlenir. C) Borcunu yerine getiren borçlu, borcunu ödediğine dair bir belge isteme hakkına sahiptir. D) Kanunda, edimin niteliğinden dolayı belli bir süreye bağlı olmayan borçlar, sözleşmede hemen yerine getirilmesi istenebilir.

(116) DİN KÜL. AHL. BİL. – 6 1. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin evlilik anlayışı ile bağdaşmaz? A) Dini bir gelenektir. B) Boşanmak haramdır. C) Sinagog’da dini bir törenle yapılır. D) Nesli devam ettirmenin tek yoludur.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi kurumun kaldırılmasından sonra 3 Mart 1924 tarihinde kurulmuştur? A) Tekke ve Zaviyeler’in B) İstanbul Müftülüğü’nün C) Şer’iye ve Evkâf Vekâleti’nin D) Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği’nin

3. “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin içinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir...”(Rum suresi, 21. ayet) Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İslam dini aile kurmayı teşvik eder. B) Aile insanı yalnızlığa itilmekten kurtarır. C) Ailede sevgi ve merhamet hakimdir. D) İslam dinine göre aile kurmayan günah işlemiştir.

4. Ülkemizde Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek ve Kur’an kursları açmak gibi görevler Diyanet İşleri Başkanlığının hangi birimi tarafından yürütülmektedir? A) Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü B) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü D) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

31

4. OTURUM 5. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevleri arasında yer almaz? A) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek B) Dini konularda toplumu aydınlatıp ibadet yerlerini yönetmek C) Milletimizin bireylerinin manevi ve ahlaki değerlere bağlılığına katkıda bulunmak D) Bütün vatandaşların inanmasını ve ibadet etmesini sağlamak

6. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan din hizmetleri personelinden biri değildir? A) Vaiz B) Müftü C) Kur’an Kursu öğreticisi D) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Aşağıdakilerden hangisi İmamHatip’in görevleri arasında yer almaz? A) Beş vakit namazı kıldırmak B) İlçede din işlerini yürütmek C) Cuma ve bayram namazlarını kıldırmak D) İsteyenlere Kur’an-ı Kerim öğretmek

8. Görevli oldukları il ve ilçelerdeki din hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden ve diğer din görevlilerinin verimli çalışmalarından sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Müftü B) DİB Baş Müfettişi C) Diyanet İşleri Başkanı D) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

9. Cumhuriyet döneminde Kamil Miras ve Ahmet Naim tarafından hazırlanan ilk Türkçe hadis çalışması aşağıdakilerden hangisidir? A) Sahih-i Müslim tercümesi B) Tirmizi ve İbni Mace’nin sünenlerinin tercümesi C) Muhyiddin Nevevi’nin Riyazu’s-Salihîn tercümesi D) Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercümesi

10. Namazlardan önce ezan okuyan, farz namazlardan önce kamet getirip caminin temizliği ve bakımıyla ilgilenen din görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Vaiz B) Müezzin C) İmam Hatip D) Kur’an Kursu öğreticisi

11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mimarî yapıların çağrıştırdıkları yanlış verilmiştir? A) Medrese= İbadetin önemi B) Aşevi= Zekât ve sadaka C) Şifahane= Sağlığı koruma D) Darü’l-Aceze= Yaşlılara verilen değer

12. Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan mimari eserlerden değildir?

A) Ebru C) Minyatür

B) Tezhip D) Çini

15. “Tatlı dilli olanların dostları hergün biraz daha artar.” Hz. Ali bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine işaret etmiştir? A) Sözde güzelliğe B) Dostluğun önemine C) Davranışta güzelliğe D) Az ve öz konuşmanın önemine

16. Aşağıdakilerden hangisi Türk musikisinin önemli isimleri arasında yer alır? A) Şeyh Galib B) Yunus Emre C) Hacı Arif Bey D) Süleyman Çelebi

17. Türk İslam mimarisi hangi dönemde altın devrini yaşamıştır? A) İlhanlılar B) Memlüklüler C) Karahanlılar D) Selçuklu ve Osmanlılar

18. Kişinin evini, elbisesini ve kullandığı eşyasını güzelleştirmesi onun aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A) Medrese B) Şadırvan C) Malikâne D) Darü’l-Aceze

13. Arap harfleriyle belli ölçüler içinde güzel yazı yazma sanatını icra edenlere ne denir? A) Mimar C) Müzehhip

14. Bezeme sanatının kağıt üzerindeki uygulaması olup motif ve desenlerin altın tozu ve doğal boyalarla yapıldığı geleneksel süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Hattat D) Kûfi

A) Estetiğe B) Giyinmeye C) Ahiret hayatına D) Hayatı kolaylaştırmaya

19. Divan edebiyatında Hz. Muhammmed’i övme amacıyla yazılan şiirlere ne ad verilir? A) Tevhid C) Naat

32

B) Münacaat D) Kaside

4. OTURUM 20. İslam tarihinde inşa edilmiş ilk mescid aşağıdakilerden hangisidir? A) Kâbe B) Kuba Mescidi C) Mescid-i Nebi D) Mescid-i Kıbleteyn

(436) KİMYA – 6 1. Arrhenius teorisi, aşağıdaki hangi maddenin sulu çözeltisinin bazik özellik göstermesini açıklayamaz? A) NH 3 C) KOH

B) NaOH D) Ca (OH) 2

2. Sulu çözeltilerinde proton (H +) alabilen maddeler bazdır. Buna göre; HF(s) + H 2 O (s) E F (-suda) + H 3 O +(suda) tepkimesinde hangileri bazdır?

6. Maddelerin asitliğini ya da bazlığını gösteren ölçeğe pH metre denir. Bir pH metrenin değer aldığı aralık aşağıdakilerden hangisidir? A) 0-1 C) 7-14

A) Na 2 O C) SO 2

B) MgO D) CaO

Bu maddelerden hangisinin kimyasal tepkimeye girme isteği en fazladır?

7. H 2 SO 4 asidinin iyonlaşma sabiti sayısı kaçtır? A) 1

B) 2

C) 4

D) 7

8. 25 ºC’ta 1,71 g Ba (OH) 2 ile 2 L çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin pOH değeri kaçtır? (Ba (OH) 2 = 171 g/mol) A) 2

B) 4

C) 6

A) Asit ve su C) Baz ve su

B) Asit ve baz D) Tuz ve su

5. Aşağıda verilen baz çiftlerinden hangilerinin değerliği birbirine eşittir? A) KOH - Al (OH) 3 B) NaOH - Mg (OH) 2 C) KOH - NaOH D) Mg (OH) 2 - Al (OH) 3

A) Ag B) Ni

C) Zn D) Al

12. KMnO 4 bileşiğinde; • O’nun yükseltgenme basamağı -2, • K’nin yükseltgenme basamağı +1’dir. Buna göre, Mn’nin yükseltgenme basamağı kaçtır?

D) 12

A) +7 C) +3

B) +5 D) +1

9. X çözeltisi

13.

V Tuz köprüsü Pb

Şekildeki deneyden elde edilen verilere göre aşağıdaki grafik çiziliyor. pH

Ag

Şekildeki tuz köprüsünde aşağıdaki maddelerden hangisi olabilir? A) Saf su B) Tuz çözeltisi C) Gaz çözeltisi D) Şeker çözeltisi

13 7 Eklenen X çözeltisi (mL)

1

4. Nötrleşme tepkimelerinde aşağıdaki hangi iki madde tepkimeye girer?

Ag, Ni, Zn, Al

B) 0-7 D) 0-14

A) HF ve H 2 O B) F - ve H 3 O + C) HF ve H 3 O + D) H 2 O ve F -

3. Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde, H + iyonu derişimini artırır? (11 Na, 12 Mg, 16 S, 20 Ca)

11. Aşağıda dört element, yükseltgenme eğilimlerine göre sıralanmıştır:

50 200

Buna göre, büretteki X çözeltisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) He C) HCI

B) NaOH D) CaO

10. Bazı elementlerin oksijenli bileşikleri hem asit hem de baz özelliği gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu bileşiklerden birisidir? A) HCI C) NaOH

B) Al 2 O 3 D) CH 3 COOH

33

14. Bir yarı pildeki metal çubuk ile metal çubuğun içinde bulunduğu çözelti arasındaki negatif yük yoğunluğu farkına ne denir? A) Aktiflik B) Standart pil C) Elektrot gerilimi D) Nötrleşme tepkimesi

4. OTURUM 15. Bir pil tepkimesinde alınan ya da verilen elektron sayılarının eşit olması için anot yarı tepkimesi 2 sayısıyla çarpılıyor. Buna göre, anot yarı tepkimesinin değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 0 A 0 A 0 A 0 A

A) E B) E C) E D) E

değeri değişmez. değeri 2’ye bölünür. değeri 2 ile toplanır. değerinin karekökü alınır.

20. Erimiş bir tuz, 15 amperlik bir akım ile 5 dakika elektroliz ediliyor. Devreden geçen elektrik yükü miktarı kaç kulon’dur? A) 4000 C) 5000

A) B) C) D)

37º

Zn/Zn (0, 1M) ' Sn (1M) /Sn Zn/Zn +2 (1M) ' Sn +2 (1M) /Sn Zn/Zn +2 (0, 1M) ' Zn +2 (1M) /Zn Zn/Zn +2 (1M) ' Zn +2 (1M) /Zn

A) Tepkimeye giren azot atomu indirgenmiştir. B) Tepkimeye giren azot atomu yükseltgenmiştir. C) Azot atomlarının yükseltgenme basamakları aynıdır. D) Azot atomlarının yükseltgenme basamağı sıfırdır.

4.

B) 122 D) 118

M

R

N

52º

P

Şekildeki MNP üçgeninde MR = NR = NP , % m (NPM) = 52º olduğuna göre, % m (MNP) kaç derecedir?

A

2.

F

N

A) 37 B) 43 C) 47 D) 53

50º E

A) 76 B) 84 C) 98 D) 102 C

D

Şekildeki ABC üçgeninde 7BEA ve 7CEA iç açıortaylar, 7BDA ve 7CDA dış açıortaylardır. % m (BAC) = 50º olduğuna % % göre, m (BEC) - m (BDC) kaç derecedir? A) 25 B) 30 C) 40 D) 50

19. NaCl’nin sulu çözeltisinde Na +, Cl -, H + ve OH - iyonları bulunur.

C

5.

3x 145º B A

4x+5º

D

Şekildeki BCD üçgeninde % % m (BCD) = 3x, m (CDB) = 4x + 5º % ve m (CBA) = 145º olduğuna % göre, m (CDB) kaç derecedir? A) 85 B) 75 C) 65 D) 55

Buna göre, NaCl çözeltisi elektroliz edildiğinde anoda göç eden iyonlar hangileridir? A) Na +, Cl - C) H +, OH -

?

M

B

18. HNO 3 + H 2 S " NO + S + H 2 O redoks tepkimesinde azot atomları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 130 C) 120

Şekildeki KLN üçgeninde KM = LM = MN , % m (KLN) = 37º olduğuna göre, % m (KNL) kaç derecedir?

17. Bir redoks tepkimesi denkleştirilirken hangi niceliklerin denkliği sağlanır?

?

123º D

% Şekilde m (AED) = 115º ve % m (BDE) = 123º olduğuna göre, % m (ACF) kaç derecedir?

K

L

+2

A) Sadece enerji B) Enerji ve kütle C) Kütle ve iyon yükü D) Enerji ve iyon yükü

B

(494) GEOMETRİ – 4

16. Aşağıdaki pil şemalarından hangisi derişim pilidir? +2

115º E

B) 4500 D) 5500

1.

A

3.

B) Na +, H + D) Cl -, OH -

34

4. OTURUM 6.

A

A

9. D

?

8

B

B

C

24 C

10

A) 30 B) 45 C) 60 D) 80

A) (2, 18) C) (10, 18) A

56º

70º

B

B) 36 2 D) 50

C 14

?

59º

E 60º

C

F

% Şekilde, m (ABC) = 58º, % % m (BCA) = 59º, m (CDA) = 70º ve % m (DAC) = 56º olduğuna göre, en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? A) BC C) AC

A) 24 2 C) 48

13.

A

N

Şekildeki KRN ikizkenar dik üçgeninde 7RNA = 7KNA ’tir. KN = 24 cm olduğuna göre, KR kaç santimetredir?

B) (2, 10) D) (8, 18)

D

10. 58º

R

Şekildeki ABC üçgeninde AB = 8 cm ve BC = 10 cm\dir. m (X B) 2 m ( X C) olduğuna göre, AC santimetre cinsinden aşağıdaki sayı aralıklarından hangisinde yer alır?

Şekildeki ABC üçgeninde % m (ABC) = 75º , AB = AD ve BD = DC olduğuna göre, % m (BAD) kaç derecedir?

7.

K

12.

B

54º

Şekildeki CEF üçgeninde % 7ECA = 7CFA, m (CEF) = 60º ve CE = 14 cm olduğuna göre, EF kaç santimetredir?

C

T

Şekildeki ABC üçgeninde 7ATA kenarortay, AB = AC ve % m (ABC) = 54º olduğuna göre, % m (CAT) kaç derecedir?

B) AB D) AD

A) 7

B) 21 C) 28 D) 32

A) 34 B) 36 C) 54 D) 72 P

14. 8. N

B

6

15

12

A

11.

9

P 10

C

R

R

24 T

S

Şekildeki ABC üçgeninde 7CNA açıortaydır. AN = 6 cm, AC = 9 cm ve BC = 15 cm olduğuna göre, AB kaç santimetredir?

Şekildeki PRS üçgeninde 7PRA = 7PSA ve PT = TS 'tir. PR = 10 cm ve PS = 24 cm olduğuna göre, PT kaç santimetredir?

A) 11 B) 14 C) 16 D) 20

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15

16

T

S

Şekildeki PRS üçgeninde 7PRA = 7PSA ve 7PTA = 7RSA ’tir. PT = 12 cm ve RT = 16 cm olduğuna göre, PS kaç santimetredir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

15. a = c orantısında 5a = 4b ve b d d = 15 olduğuna göre, c kaçtır? A) 9

35

B) 12 C) 72 D) 75 5 4

4. OTURUM & & 16. DEF ve PRT çeşitkenar üçgen& & lerdir. DEF + PRT eşlemesine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? DF PT EF B) PT DE C) PR DF D) RT

A)

E

19. F

EF RT DE = PR DF = RT EF = PT =

15

K

B

2

A) 28 B) 30 C) 32 D) 39

B

10

C

% % Şekilde m (BAC) = m (DEC) ’tir. AB = 12 cm, BE = 2 cm, EC = 10 cm ve ED = 8 cm olduğuna göre, AC kaç santimetredir? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18

18.

B

C

D 3x -1

5

B) 8

C

6

Şekilde 7ABA = 7ACA ve

7EDA = 7BDA 'tir. ED = 8 cm, BD = 6 cm ve AC = 28 cm olduğuna göre BC kaç santimetredir?

A) 24 B) 30 C) 35 D) 38

4x

+1

F

E

Verilen şekilde & & ABC , FED’dir. AC = 5 cm, DF = (3x - 1) cm ve DE = (4x + 1) cm olduğuna göre, DE kaç santimetredir? A) 7

8

(417) TÜRK EDEBİYATI – 7

A

C) 9

D) 10

4. “Sisler Bulvarı” adlı şiir kitabı aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmıştır?

28

E

8

A) Necati Cumalı B) Ahmet Kutsi Tecer C) Musahipzade Celâl D) Necip Fazıl Kısakürek

A) Oktay Rıfat B) Turgut Uyar C) Attila İlhan D) Necati Cumalı

A

D

E

L

Şekilde 7FDA ' 7KLA ’dir. FD = 3 cm, KL = 15 cm ve DL = 24 cm olduğuna göre, EL kaç santimetredir?

20. 12

D 24

A

17.

3

3. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran, manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergileyen ve “Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro eserinin de yazarı olan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

1. Genellikle güncel konuların çeşitli yönlerden incelenip yorumlandığı gazete ve dergilerde sıkça rastlanan kısa düz yazılara ne ad verilir? A) Fıkra C) Roman

B) Gezi yazısı D) Anı

2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalede bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Söz sanatlarına yer verilmesi B) Anlatımın yalın ve yoğun olması C) Okurun ulaşması istenen sonucun bir iki cümleyle vurgulanması D) Öne sürülen düşüncenin inandırıcı bir biçimde geliştirilerek kanıtlanması

36

5. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerin ortak özelliklerindendir? A) Serbest ölçüyü tercih etmek B) Halk şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getiren duygusal şiirler yazmak C) Doğu mistisizmi ile tasavvufu birleştirerek açıklığı ve sadeliği ön planda tutmak D) Maneviyatçı ve bireyci şiirler yazmak

6. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserlerinde işlediği konularından biridir? A) İroni ve sanat endişesi B) Tabiat ve insan sevgisi C) Türkiye’nin Tanzimat’tan itibaren geçirdiği değişmeler D) Toplum hayatının aksayan, gülünç yönleri

4. OTURUM 7.   • Eserlerinde Anadolu’nun kasaba ve şehirlerini fon olarak kullanmıştır. • Romanlarında insan sorunlarını işlemiştir. • “Çalıkuşu” adlı eserin yazarıdır. Bu özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Tarık Buğra B) Peyami Safa C) Halide Edip Adıvar D) Reşat Nuri Güntekin 8. “Tiryaki Sözleri” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Enis Batur B) Nurullah Ataç C) Cenap Şahabettin D) Suut Kemal Yetkin

9. Garip akımının şairleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Rıfat Ilgaz - Cahit Irgat – Enver Gökçe B) Orhan Veli Kanık - Melih Cevdet Anday - Oktay Rifat C) Ömer Bedreddin Uşaklı – Cahit Sıtkı Tarancı - Nazım Hikmet D) Yahya Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar - Necip Fazıl Kısakürek 10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetten önce eser vermiş ilk deneme yazarlarından biridir? A) Ahmet Haşim B) Nurullah Ataç C) Suut Kemal Yetkin D) Sabahattin Eyuboğlu 11. Bu anda ne düşmek dalgalara Bu anda ne kavga ne hürriyet ne karım Toprak, güneş ve ben Bahtiyarım. (Nazım Hikmet)

12. Döneminin en popüler yazarı olan sanatçı, oyunlarında toplumun güncel sorunlarını seyircinin kolayca tanıyabileceği durumlar içinde ele almıştır. En tanınmış oyunları “Paydos”, “Büyük Şehir” ve “Harput’ta Bir Amerikalı”dır. Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Oktay Rıfat B) Adalet Ağaoğlu C) Ahmet Kutsi Tecer D) Cevat Fehmi Başkut

13. “Mavi Sürgün” adlı anı kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Rasim B) Nahid Sırrı Örik C) Yusuf Ziya Ortaç D) Halikarnas Balıkçısı

14. Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gezi yazılarına örnek değildir? A) Hind (Falih Rıfkı Atay) B) Gide Gide (Fikret Otyam) C) Seyir Defteri (Nedim Gürsel) D) Bir Demet Pasifik (Nadir Paksoy)

15. Başka ülkelere görevli olarak giden elçilerin kaleme aldıkları metinlere ne ad verilir? A) Sefaretname B) Seyahatname C) İskendername D) Danişmendname

16. Fıkra türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Ekonominin düzelmesi B) Gazete ve dergilerin yaygınlaşması C) Okuma-yazma oranının artması D) Eğitim kurumlarının çoğalması

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Özgürlük C) Doğa

B) Mutluluk D) Yolculuk

37

17. İçinde bulunduğu Yedi Meşaleciler edebî topluluğunun en güçlü şairiydi. Şiirlerinde kader, ölüm ve küçük mutlulukları da işleyen şair, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ziya Osman Saba B) Faruk Nafiz Çamlıbel C) Ahmet Muhip Dıranas D) Ömer Bedrettin Uşaklı

18. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiir içinde yer almamıştır? A) Cahit Irgat B) Ahmet Arif C) Enver Gökçe D) Ahmet Muhip Dıranas

19. Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, İlhan Berk gibi şairlerin kapalı, değişik çağrışımlı ve imgeci şiirlerle oluşturdukları edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Garipçiler B) Beş Hececiler C) İkinci Yeniciler D) Yedi Meşaleciler

20. Eserlerinde tabiat ve insan sevgisinin ağır bastığı yazar, romanı destana yaklaştırmıştır. En ünlü eseri “İnce Memed” olan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? A) Aziz Nesin B) Kemal Tahir C) Yaşar Kemal D) Halikarnas Balıkçısı

4. OTURUM (427) FİZİK – 7 1. Manyetik geçirgenliğin birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Wb/Amp.m B) Wb/Amp C) Wb D) Wb.m

5. Bir transformatörün primerinde 50 sarım sekonderinde ise 10 sarım bulunmaktadır. Primerinde 200 V’luk gerilim olduğuna göre sekonderindeki gerilim kaç V’tur?

9. Şekildeki KL iletkeni, sayfa düzlemine dik dışa doğru olan manyetik alan içinde sağa sabit v hızıyla çekiliyor. L

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 V

2. Yerin manyetik alanının yatay bileşeni 4r.10 -4 Wb/m 2 olan bölgede mıknatıslayıcı alanın yatay bileşeni kaç Amp/m’dir? _ n = 4r.10 -7 Wb/Amp.m i B) 10 3 D) 10

A) 10 4 C) 10 2

6. RLC alternatif akım devresindeki elemanların etkin gerilim değerleri şekilde verilmiştir: R 60 V

XL

XC

30 V

110 V

Buna göre, devrenin _ Vetkin i değeri kaç V’tur? 3. Şekil I’deki mıknatıs bölünerek şekil II’deki mıknatıslar elde ediliyor. S

1 2 3 4

Buna göre, şekil II’deki mıknatısların kutupları aşağıdakilerin hangisinde doğru isimlendirilmiştir? 1

2

3

4

A) S

N

N

S

B) N

S

N

S

C) S

N

S

N

D) N

S

S

N

4. Mıknatısın S kutbu hangi yönü gösterir? A) Batı C) Kuzey

B) Doğu D) Güney

A) 60 B) 80 C) 100 D) 110

7. İletkenden geçen alternatif akımla ilgili; I- Yönü zamanla periyodik olarak değişir. II- Şiddeti zamanla periyodik olarak değişir. III- Yönü zamanla değişmez ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III

B) I ve II D) I, II ve III

8. Öz indüksiyon katsayısı 0,2 H olan bir bobinden 6 A’lık akım 0,2 s’de 4 A’e düşürülüyor. Buna göre, devredeki indüksiyon emk’i kaç V’tur? A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

K

Buna göre, sırası ile K ve L uçları hangi yüklerle yüklenir? A) +, - C) +, +

B) -, + D) -, -

10. Düzgün manyetik alana dik olarak giren yüklü bir parçacık çember yörüngesi üzerinde dairesel hareket yapmaktadır. Bu çemberin yarıçapı, I- Parçacığın yüküne II- Parçacığın kütlesine III- Parçacığın girdiği manyetik alana niceliklerden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I’e C) II ve III’e

B) I ve II’e D) I, II ve III’e

11. Üzerinden 2 amperlik akım geçen 0,5 m uzunluğundaki bir tel, 8 N/Amp.m şiddetindeki manyetik alan içine, alan çizgileri ile dik olacak şekilde konuluyor. Buna göre, tele etki eden kuvvet kaç N’dur? A) 16 B) 12 C) 8

38

D) 4

4. OTURUM 12. Şekildeki selenoidin iki ucuna bir pil bağlanıyor.

+-

Buna göre, sırası ile I. ve II. bölgedeki mıknatıs kutupları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I. Bölge

II. Bölge

A)

N

N

B)

S

S

C)

N

S

D)

S

N

16. Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan K 1 ve K 2 kaynakları m dalga boylu dalgalar üretiyor. Girişim desenindeki bir P noktasının kaynaklara olan uzaklığı PK 1 = m , PK 2 = 4m ’dır. 2 Buna göre, P noktası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

18. Şekildeki su dalgaları derin ortamdan sığ ortama geçmektedir.

derin ortam

53º

A) 4. dalga katarı B) 2. dalga katarı C) 4. düğüm çizgisi D) 2. düğüm çizgisi

17. Ağır yaydan hafif yaya şekildeki gibi atma gönderiliyor.

Dalgarın derin ortamdaki hızı 8 m/s olduğuna göre, sığ ortamdaki hız kaç m/s’dir. (sin 53º = 0,8 , sin 37º = 0, 6)

Hafif yay

13. Yarıçapı 1,2 r olan dairesel bir halkanın üzerinden 2,4 amperlik akım geçiyor. Buna göre, halkanın merkezinde oluşan manyetik alan şiddetinin büyüklüğü kaç N/Amp.m’dir? (K = 10 -7 N/A 2) A) 6.10 -7 C) 4.10 -7

B) 5.10 -7 D) 3.10 -7

37º

Normal

Buna göre, atmanın yansıması ve iletilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

19.

A) Hafif yay

B) Hafif yay

Yukarıda verilen atmanın ilerleme yönü, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) C)B) D)

C) 14. Üzerinden 0,4 amperlik akım geçen bir telin 80 cm uzaklığındaki oluşturduğu manyetik alan şiddeti kaç N/Amp.m’dir? (K = 10 -7 N/A 2) -7

A) 4.10 C) 2.10 -7

B) 3.10 D) 10 -7

Hafif yay

D) Hafif yay

-7

15. Bir dalga leğeninde iki kaynaktan biri diğerinden 0,8 saniye sonra titreşmeye başlıyor. Kaynakların periyodu 1,6 saniye olduğuna göre, kaynaklar arası faz farkı kaçtır?

20. Birim kareler üzerine çizilmiş dalga şekildeki gibidir.

Buna göre, dalga uzunluğu _ m i kaç br’dir?

A) 1 B) 1 C) 1 D) 1 4 2 6 8

A) 4

39

B) 3

C) 2

D) 1

4. OTURUM (157) COĞRAFYA – 7 1. Aşağıdakilerden hangisi hidrolojik karakterli ekstrem olaydır? A) Kuraklık C) Tsunami

B) Deprem D) Fırtına

2. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya müdahalesine örnek gösterilemez? A) Fransa ile İngiltere arasına manş tünelinin yapılması B) Hollanda’nın polderlerle denizden toprak kazanması C) Japonya’nın dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden biri olması D) Kaliforniya çölünün bir kısmının tarım alanına dönüştürülmesi

3.   • Batı ve kuzeybatısında Jura dağları yer alır. • Pek çok köyünde el işçiliğiyle saat üretimi yapılır. • Kış turizmi büyük döviz kazandırır. Yukarıda verilen özelliklerin tamamı hangi Avrupa ülkesine aittir? A) Belçika B) Avusturya C) Arnavutluk D) İsviçre

4. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir? A) Su kaynaklarının azalması B) Kıyı seviyelerinin değişmesi C) Kutup buzullarının genişleyip büyümesi D) Daha yüksek enlemlerde tarım yapılabilmesi

5. Yazıyı icat eden uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Asurlar C) Lidyalılar

6.

I- İyonya II- Aztek III- Mısır IV- Hint V- İnka VI- Maya

10. Aşağıdakilerden hangisi getto kavramının doğru tanımıdır? A) Kentlerin merkezinde kalmış sanayi alanlarına denir. B) Kentlerin yakınlarında yer alan toplu ve modern yerleşim alanlarına denir. C) Yoğun göçle birlikte mekansal ve kültürel olarak kentten soyutlanmış ikamet yerlerine denir. D) Nüfusun büyük oranda tarımda istihdam edildiği yerleşim ünitelerine denir.

Yukarıda verilen medeniyetlerden hangileri Amerika kıtasında kurulmuştur? A) I, IV ve VI B) I, II, VI C) III, IV ve V D) II, V ve VI

7. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisiyle geçimini sağlayan aileler daha fazla çocuk sahibi olmak istemektedirler? A) Tarım C) Ticaret

Şehirler Tokyo

A) Bafra Ovası B) Taşeli Platosu C) Tuz Gölü çevresi D) Hakkari ve çevresi

B) Turizm D) Sanayi

8. Tabloda bazı şehirlerin nüfus gelişimi verilmiştir. Yıllar

11. Aşağıdaki yerlerden hangisi yoğun nüfuslu bölgeler arasındadır?

12.

1975 2000 (milyon kişi) (milyon kişi) 19,8

26,4

Kalküta

7,9

13,1

New York

15,9

16,7

Karaçi

4,1

10,2

Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karaçi, nüfus artış oranı en yüksek olan şehirdir. B) Kalküta’nın nüfusu 25 yılda 3 katına çıkmıştır. C) Nüfusu en az artan şehir New York’tur. D) Tokyo, nüfusu en fazla olan şehirdir.

9. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde genç nüfus oranı fazladır? A) Almanya C) İspanya

B) Japonya D) Türkiye

B) Hititler D) Sümerler

III

II I

IV

Haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisi turunçgil yetiştirilen yerlerdendir? A) I

B) II

C) III

13. Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle Avrupa ile aşağıdaki bölgelerden hangisini karayolu ile birbirine bağlayamaz? A) Kafkasya’yı B) Okyanusya’yı C) Ortadoğu’yu D) Orta Asya’yı

14. 2000’li yıllarda hızlı tren seferleri ilk defa hangi iller arasında başlamıştır? A) Sivas - Kayseri B) Ankara - Konya C) İstanbul - Edirne D) Ankara - Eskişehir

40

D) IV

4. OTURUM 15.

I

19. Uluslararası fuarların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

III IV

II

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde kış aylarında karayolu ulaşımında aksamalar daha fazla yaşanmaktadır? A) I

B) II

C) III

D) IV

16. Ulaşım sistemi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkili olmaz? A) Ülkenin yönetim şeklinin belirlenmesinde B) Ekonomi ve ticaretin gelişmesinde C) Kültürel değerlerin yayılmasında D) Ülkenin savunulmasında

17.   • Unesco tarafından dünya miras listesine alınmıştır. • Çorum il sınırları içinde yer alır. • Hitit uygarlığının başkentidir. Bazı özellikleri verilen tarihi şehir aşağıdakilerden hangisidir? A) Asos C) Sard

B) Hattuşaş D) Göreme

18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Turizm değeri A) Nemrut heykelleri

Bulunduğu il $ Adıyaman

B) İshak Paşa $ Kars Sarayı C) Manavgat Şelalesi

$ Antalya

D) Yerebatan $ İstanbul Su Sarnıcı

4.

Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardandır?

A) Dünya barışına katkı sağlamak B) Uluslararası turizmi geliştirmek C) Ülkeleri ve ürünlerini tanıtmak D) Ülkeler arasında iletişimi arttırmak

20. Harran evleri hangi ilimizde yer almaktadır? A) Gaziantep B) Hatay C) Şanlıurfa D) Ağrı

(455) DEMOK. ve İNSAN HAK. 1. “Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? A) Eşitlik C) Özgürlük

B) Hak D) Sorumluluk

2. “Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri haklara, isteme hakları denir.” Aşağıdakilerden hangisi isteme haklarındandır? A) Çalışma hakkı B) Kişi dokunulmazlığı C) Haberleşme özgürlüğü D) Düşünce ve inanç özgürlüğü 3.   • Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması • Benzer suçlara benzer cezalar verilmesi • Vatandaşların nimette ve külfette eşit olması Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgili temel değerlerdendir? A) Özgürlük C) Adalet

B) Kamuoyu D) Egemenlik

41

I- Egemenliğin millete ait olması II- Üniter devlet yapısı ve laiklik III- Hukukun üstünlüğü

A) I ve II C) II ve III

5.

B) I ve III D) I, II ve III

I- Din, vicdan, kanaat ve ibadet hürriyetinin sağlanması II- Devletin ekonomik, siyasi ve hukuki düzeninin dinî kurallara dayanması III- Devletin, kişilere inançlarından dolayı baskı yapmaması Yukarıda verilenlerden hangileri laikliğin ilkelerindendir? A) I ve II C) I ve III

B) II ve III D) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi öncelikle sosyal devlet olmanın gereklerindendir? A) Kuvvetler ayrımı B) Gelir adaleti ve eşitlik C) İdarenin hukuka bağlılığı D) Devlet faaliyetlerinin belirliliği

7. Bireylerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalar karşısında eşit olması hukuk devletinin öncelikle hangi ilkesiyle ilgilidir? A) Kanun önünde eşitlik B) İdarenin yargısal denetimi C) Mahkemelerin bağımsızlığı D) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi

8. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin hükûmeti denetleme yollarından biri değildir? A) Meclis araştırması B) Özel görüşme C) Gensoru D) Soru

4. OTURUM 9. Aşağıdakilerden hangisi demokratik siyasal sistemin temel ilkelerinden değildir? A) Vatandaşların temel haklarının güvence altına alınması B) Bireylere sınırsız özgürlüğün tanınması C) İnsan aklına inancı esas alması D) Halkın egemenliğine dayanması

10. T.C. Anayasası’na göre, seçimlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? A) TBMM üyeleri sadece seçildikleri bölgeyi ve kendilerini seçenleri temsil ederler. B) Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. C) Seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. D) Yirmi beş yaşını dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin çoğulculuk ilkesinin gereği olan bir durum değildir? A) Toplumdaki farklı inanç ve düşüncelere saygı gösterilmesi B) Toplumun genelinden farklı istek ve beklentilerin de dikkate alınması C) Bireylerin sivil toplum örgütlerinde örgütlenerek iktidarı etkileyebilmesi D) İktidarın bütün söylem ve eylemlerinin toplumun tamamı tarafından kabul görmesinin beklenmesi

12. Laiklik ilkesi, hangi yıl T.C. Devleti’nin nitelikleri arasında yer almıştır? A) 1921 C) 1932

13. Demokratik yaşam biçimini benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez? A) Aile bireylerine kendileriyle ilgili durumlar için tercih hakkı tanıması B) İlgi alanlarına uygun sivil toplam örgütleri içinde çalışması C) Başkalarının hakları çiğnendiğinde pasif durumda kalması D) Farklı düşünce ve özelliklere sahip insanlara hoşgörü göstermesi

14. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde bulunan komite ve kuruluşlardan değildir? A) Apartheid’a Karşı Grup B) İşkenceye Karşı Komite C) Çocuk Hakları Komitesi D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

15. Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarını korumak için faaliyet gösteren uluslararası sivil toplam örgütlerinden biridir? A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı B) Uluslararası Af Örgütü C) Avrupa Konseyi D) Avrupa Birliği

16. Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel olur? A) Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının olması B) Terörle, uluslararası düzeyde mücadele edilmesi C) Savaşların ortadan kaldırılması D) Teknolojik gelişmenin kontrollü ve çevreye uyumlu olması

B) 1924 D) 1937

42

17. “Rönesans” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeniden doğuş B) Yasaya uygun C) Üniter yapı D) Dine dayanma

18. “Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesidir.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? A) Reform C) Devrim

B) Gelenekçilik D) Aydınlanma

19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının amaçlarından değildir? A) Vatanın bağımsızlığını ve milletin özgürlüğünü gerçekleştirmek. B) Halkın egemenliğine dayalı bir devlet sistemi kurmak. C) Yurtta ve dünyada barışı korumak. D) Federal bir devlet yapısı kurmak.

20. “Toplumda farklı ekonomik ve sosyal sınıfların bulunmaması, toplumda sosyal sınıfların mücadelesi yerine, benzer özelliklere sahip halk arasında bir sosyal dayanışmanın bulunmasıdır.” Yukarıda hangi ilkenin anlamı verilmiştir? A) Laiklik C) Halkçılık

B) Milliyetçilik D) Devletçilik

4. OTURUM (452) ÇAĞ. TÜRK DÜN. TAR. – 2 1. 20. yüzyılın ortalarında, devletlerin; dünya düzeninin korunması için sorumlulukların paylaşımı, uluslararası sorunların silahla değil müzakereler yoluyla çözümü gibi belirli pratik ilkelere dayalı doktrini hazırlayan ABD başkanı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Harry S. Truman B) George Walker Bush C) Ronald Wilson Reagan D) Richard Milhous Nixon

2. Aşağıdakilerden hangisi “Yumuşama Dönemi” çatışmalarından biri değildir? A) Küba Buhranı B) Kore Savaşı C) Vietnam Savaşı D) Keşmir Meselesi

3. Afganistan, 19. yüzyılda, aşağıda birlikte verilen devletlerden hangilerinin yayılmacı politikalarının hedefi hâline gelmiştir? A) Çin - Hindistan B) Fransa - İtalya C) ABD - Japonya D) SSCB - İngiltere

4. Aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin kuruluş amacı, “sosyalist bir sistemle yönetilen birleşik, laik bir Arap toplumu kurmak”tır? A) Baas Partisi B) Balad Partisi C) Demokrat Nesil Partisi D) İhvân-ı Müslimin Partisi 5. “Fır Hattı” kavramı ile belirtilmek istenen, aşağıdakilerden hangisidir? A) Uluslararası kıta sahanlığı B) İki ülke arasındaki sınır taşları C) Ulusal ve uluslararası uçuş bilgi sahası D) Gemilerin herhangi bir ülkenin kara sularında izlediği geçiş güzergâhı

6. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde “Cumhuriyet Senatosu”, aşağıdaki anayasalardan hangisi ile oluşturulmuştur? A) 1921 C) 1961

B) 1924 D) 1982

7. 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti, aşağıdaki olaylardan hangisi ile bu görevden uzaklaştırılmıştır? A) 1980 İhtilali B) 1960 İhtilali C) Menemen Olayı D) 12 Mart Muhtırası

8. 1961 yılında Türkiye’den ilk işçi göçleri, aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisine yapılmıştır? A) Norveç C) Almanya

B) İspanya D) Finlandiya

9. Eylül 1961’de “Bağlantısızlık Hareketi”nin Belgrad’da düzenlediği ilk teşkilatlı toplantısına katılan ve bu harekete de üye olan Avrupa ülkesi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Almanya B) Romanya C) Çekoslovakya D) Yugoslavya

10. İran devrimini yapan dinî lider, aşağıdakilerden hangisidir? A) Hafız Esed B) Enver Sedat C) Ayetullah Humeyni D) Muhammed Rıza Pehlevi

11. Dağlık Karabağ toprakları, aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında sorun olmaya devam etmektedir? A) İran - Irak B) Irak - Kuveyt C) Türkiye - Yunanistan D) Azerbaycan - Ermenistan

43

12.

I- Açıkta gıda satışının yasaklanması II- Pazarcılara, halkla ilişkiler konularında dersler verilmesi III- Genetik yapıyı değiştiren tarım ilaçlarının kullanımının kısıtlanması IV- Evlilik yaşının cinsiyet farkı gözetilmeksizin 18 olarak belirlenmesi Yukarıdaki uygulamalardan hangileri, “Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) aday ülke olmasının günlük hayatımıza yansımaları”na örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnız I C) I, II ve III

B) I ve II D) I, II, III ve IV

13. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla 28 Nisan 1991 tarihinde bağımsızlığını elde eden ülke, aşağıdakilerden hangisidir? A) Letonya C) Ukrayna

B) Gürcistan D) Tacikistan

14. 20. yüzyılın sonlarına doğru Türkiye’nin, komşuları Suriye ve Irak’la protokol ve projelerle çözmeye çalıştığı sorunu, aşağıdakilerden hangisidir? A) Su sorunu B) Vize sorunu C) Mülteci sorunu D) Türkiye’nin Akdeniz’deki kıta sahanlığı sorunu

15. Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980 askerî müdahalesi sonrasında siyaset yapması yasaklanan siyasetçilerimizden biri değildir? A) Turgut Özal B) Bülent Ecevit C) Alparslan Türkeş D) Necmettin Erbakan

4. OTURUM 16. Varşova Paktı, etkinliğini ve önemini aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kaybetmiştir? A) NATO’nun kurulması B) Doğu Bloku’nun dağılması C) Mihael Gorbaçov’un ölümü D) II. Dünya Savaşı’nın çıkması

17. “1997 yılında çekilen “............” filmi, 11 Akademi (Oscar) Ödülü kazanmıştır.” Verilen cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken film ismi, aşağıdakilerden hangisidir? A) “Yol” B) “Boksör” C) “Titanik” D) “Merkez İstasyonu”

18. 1993 yılında Birleşmiş Milletler (BM), Bosna Savaşı’ndan kaçan sivil insanların sığınması için Bosna - Hersek’te altı yerleşim birimini “güvenli bölge” ilan etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu güvenli bölgelerden biri değildir? A) Zepa C) Tuzla

B) Bihac D) Mostar

19. Aşağıda, bazı uluslararası teşkilatlar, İngilizce kısaltmaları ile eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) Dünya Sağlık Örgütü = WHO B) Gıda ve Tarım Örgütü = ILO C) Uluslararası Çalışma Örgütü = FAO D) Dünya Doğayı Koruma Vakfı = UNESCO

(408) DİL ve ANLATIM – 8 1. Aşağıdakilerden hangisi şiirin dış yapısını oluşturan ögelerden biridir? A) Uyak C) Kapsam

A) Genellikle nazım birimi beyittir. B) Dili halk şiirine göre daha ağırdır. C) Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır. D) Arap ve Fars edebiyatlarının etkisi görülür.

B) Anlam D) Tema

2. Daha önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye ne ad verilir? A) Forum C) Münazara

B) Açık oturum D) Sempozyum

3. Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk şiiri nazım biçimlerinden biridir? A) Türkü C) Mâni

B) Mesnevi D) Koşma

4. Aşağıdaki toplantı türlerinin hangisinde konuşulanların yayımlanması zorunluluğu vardır? A) Panel C) Münazara

B) Forum D) Sempozyum

5. Makalede ele alınan düşünce veya ileri sürülen iddia, görüş yazının hangi bölümünde ortaya konur? A) Giriş C) Çözüm

6. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?

B) Sonuç D) Gelişme

20. Aşağıdakilerden hangisi “Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve”dir?

7. Şiirin her bir satırına ne ad verilir? A) Bend C) Kıta

8.

B) Dize D) Beyit

I- Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan (Yahya Kemal Beyatlı) II- Gülen ağacım, ağlayan narımsın (Bedri Rahmi Eyüboğlu) III- Elif okuduk ötürü Pazar eyledük götürü Yaradılmışı hoş gördük Yaradandan ötürü (Yunus Emre) Numaralandırılmış şiirlerin nazım birimleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? A) Dörtlük - Dize - Beyit B) Dörtlük - Beyit - Dize C) Beyit - Dörtlük - Dize D) Beyit - Dize - Dörtlük

9. Bir yağmur başlar ya inceden ince Bak o zaman topraktaki sevince (Abdurrahim Karakoç) Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tariz C) Tevriye

B) Teşhis D) Tecahülüarif

10. Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden biridir?

A) Peel Raporu B) Dawes Planı C) Kyoto Protokolü D) Dayanışma Hareketi

A) Gazel C) Semai

44

B) Kaside D) Şarkı

4. OTURUM 11. Türk edebiyatında ilk makale yazarı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şinasi B) Ziya Paşa C) Namık Kemal D) Falih Rıfkı Atay

12. Yazar, düşünür ve sanatçıların veya kendi alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, bilgi vermek, öğretmek amacından yola çıkarak yaptıkları konuşmalara ne ad verilir? A) Forum B) Münazara C) Konferans D) Sempozyum

13. Bir gül bu karanlıklarda Süküta kendini mercan Bir kadeh gibi sunmada Zamanın aralığından (Ahmet Hamdi Tanpınar) Bu şiirin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 7’li C) 11’li

B) 8’li D) 14’lü

14. Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen olayların hikayesine (...) denir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) destan C) roman

B) şiir D) fabl

15. Aşağıdakilerden hangisi benzetme sanatının ögelerinden biri değildir? A) Benzetme edatı B) Benzetilen C) Benzeyen D) Benzetme

16. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad, inerek öpse o pak alnını değer, Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi ... Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi, (M.Akif Ersoy) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Özlem C) Hayat

1-20. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. She has lived in Italy since ............ . A) 3 months C) 3 days

B) 2 weeks D) 1998

B) Kahramanlık D) Aşk

17. Duygu, düşünce ve hayallerin ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde örülmüş biçimine ne ad verilir? A) Kıta C) Beyit

(502) İNGİLİZCE – 8

B) Mısra D) Nazım

18. “Beş Şehir” adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Yahya Kemal Beyatlı C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Orhan Veli Kanık

19. Açık oturum ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bir yarışma havası vardır. B) Geniş bir salonda izleyiciler önünde yapılır. C) Ortaya atılan düşüncelerin, bilgilerin, verilen örneklerin bilimsel geçerliliği olmalıdır. D) Dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenir.

20. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde “hüsnütalil” sanatı vardır? A) Mor menevşe boyun eğmiş Yapracığı suya değmiş B) Kadın gözlerini koydu ortaya Bir mavi, bir gökyüzü aldı çevrelerini C) Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar D) Bahar mevsimidir hemdem-i saba olalım Gül ile dost kokusuyla aşina olalım

45

2. I haven’t been abroad ............ 8 months. A) since C) for

B) off D) to

3. ............ we got to the cinema, all bad things happened. A) While C) Before

B) When D) Then

4. Mozart was ............ in 1756 and died in 1791. A) lived B) composed C) performed D) born

5. I’m ............ for a trip on Friday. A) going C) went

B) to go D) go

6. She ............ in Vienna last year. A) is C) was

B) has D) were

7. I’m going to ............ a charity work with my friends. A) meet C) visit

B) cook D) do

8. In 1923, Mustafa Kemal Atatürk ............ the Republic of Turkey. A) recognized B) made C) elected D) founded

4. OTURUM 9. You should climb the mountain ............ . A) happily C) easily

B) carefully D) loudly

10. Don’t throw ............ into the sea. A) garbage C) water

B) ship D) fish

11. My favourite ............ is Shakespeare. A) poetry C) poem

B) poetic D) poet

12. Paris is ............ for its fashion. A) talented B) famous C) impossible D) genius

13. Yesterday I had a short argument with my friend. It was very ............ . A) embarrassing B) hardworking C) fantastic D) lazy

14. Are you ............ about your future? A) excellent C) hopeful

B) brilliant D) urgent

15. I think ........................ because they really need it.

16. I didn’t like the food because ........................ A) she had a terrible weekend. B) the movie house was cold. C) it was salty and spicy. D) it was hard to watch the film.

17. Use less plastic bags to ....................... . A) plant new trees B) eat home made food C) go everywhere by bike D) help the environment 18. A: What kind of places do you prefer to travel? B: ........................ A) I’m back from a long journey. B) There are lots of things to do. C) I prefer places with natural attractions. D) He’s going to give a presentation. 19. A: Excuse me, ............ B: Yes, please. A) are you going to travel? B) can I ask something? C) do robots have feelings? D) does she learn Japanese? 20. A: ........................ B: I’m going to go to a drama school. A) What are your future plans? B) Where are the teens from? C) Is there a swimming pool? D) Is she going to help street animals?

A) young people do a great job B) we should help poor people C) the meeting is a real success D) we are very happy with the news

(502) ALMANCA – 8 1 - 15. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. İstanbul ist größer ...... Ankara. A) so C) als

B) wie D) genauso

2. Dieser Zug fährt ........ 8.00 Uhr nach Köln. A) im B) um C) in

D) am

3. Die Butter muss teurer ............ . A) wird C) können

B) müssen D) werden

4. viel, mehr, am ............ A) meisten C) mehrere

B) liebste D) besser

5. Ich ............ die Hausaufgaben machen. A) sollen C) soll

B) sollst D) sollt

6. Wieviel Uhr ist es?

A) Es ist viertel nach drei. B) Es ist viertel vor drei. C) Es ist fünf vor vier. D) Es ist drei Uhr. 7. A: Seit wann ist Hans hier? B: Hans ist ..... 14:00 Uhr hier. A) ab C) bis

B) von D) seit

8. A: Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? B: Nein danke, ............ . A) Ich rauche nicht. B) das ist möglich. C) Ich kann eine Zigarette rauchen. D) Ich muss eine Zigarette rauchen.

46

4. OTURUM 9. A: Fährt dieser Zug nach Köln? B: Ich weiß nicht, ............ dieser Zug nach Köln fährt. A) daß C) ob

B) als D) wenn

18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A) Viertel: çeyrek B) Sollen: gerekli olmak C) Nebensatz: ana cümle D) Geburtstag: doğum günü

10. Das Bild hängt ........ der Wand. A) um C) in

B) an D) auf

11. Ich habe gehört, ........ er aus Köln zurückgekommen ist. A) daß C) weil

B) als D) um

19. Aşağıdaki sıfatlardan hangisinin çekimi yanlış verilmiştir? Positiv A) gut B) teuer C) gern D) viel

Komperativ besser teure lieber mehr

Superlativ am besten am teuerste am liebsten am meisten

20. Kurallı bir cümle oluşturunuz. 12. Ankara ist am .............. A) besser B) schöner C) schönsten D) guter 13. Walter ist ............ Tanja. A) fleißiger B) fleißigste C) als fleißiger D) fleißiger als

lernte Deusch / studieren / 1 2 der Student / da er in Köln / 3 4 wollte 5 A) 4 / 1 / 2 / 3 / 5 B) 5 / 2 / 3 / 4 / 1 C) 3 / 1 / 4 / 2 / 5 D) 1 / 4 / 3 / 5 / 2

14. Ich .......... in die Schule .......... . A) gehen / müssen B) muss / gehen C) müssen / geht D) ging / darf 15. Ich kaufe im Kaufhaus ............ . A) ein B) ab C) an D) um

16. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) können C) möchten

B) wollen D) waren

17. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi komperatif cümledir? A) Peter ist fleissiger als Hans. B) Ich werde Lehrer werden. C) Ich will ins Kino gehen. D) İstanbul ist schön.

(502) FRANSIZCA – 8 1-20. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. N’oublie pas ………… prendre le dossier! A) de C) au

B) des D) aux

2. Si vous ………… faim, mangez un sandwich. A) aurez C) avez eu

B) avez D) aviez

3. Je dois suivre le régime ….…… le docteur m’a prescrit. A) qui C) quoi

B) que D) quel

47

4. Je ………… une omelette aux champignons et des frites. A) voudrait C) voudrais

B) voudriez D) voudrions

5. Il y a trois paquets sur la table. Dans ………… il y a un cadeau pour vous. A) chacune C) chaque

B) encore D) chacun

6. ……….. te rappelles la chanson que nous écoutons chaque jour à la radio? A) Tu C) Elle

B) Ils D) Nous

7. Je n’aime ni la campagne ………… les petites villes. A) ne C) pas

B) ni D) par

8. J’ai raté le bus …..…… la pluie. A) sur B) depuis C) à cause de D) même

9. Il y a aussi de bons restaurants qui ………… des plats toutes les cuisines du monde. A) propose C) proposes

B) proposent D) proposez

10. Demain, tu ………… finir ce que tu as commencé aujourd’hui. A) devra C) devront

B) devrez D) devras

11. Vous avez peur de voyager en avion, vous êtes ………. l’avion. A) pour C) contre

B) sur D) sans

4. OTURUM 12. L’anglais est une manière ………… est très importante. A) qui C) quoi

B) que D) où

19. A: Aujourd’hui je pars en vacances. B: ………… .

B) au D) de la

A) en B) à

A) La semaine dernière B) La semaine prochaine C) Le mois prochain D) Demain

C) y

A K

A) elle est malade B) elle mange trop C) elle fait du sport D) elle travaille beaucoup

N

L

70º

15º

R

O

D

O

K

? P

Şekildeki O merkezli çem% berde m (MNK) = 70º ve % m (MKN) = 15º olduğuna göre, % m (MPL) kaç derecedir?

A) 18 B) 36 C) 48 D) 72

2.N

A) 50 B) 60 C) 65 D) 75

L

5.

8

M

P

B) est D) y

B) avec qui D) quand

M

N

?

L

K

A) pourquoi C) quelle

4.

Şekildeki O merkezli çemberde OK = ON 'tir. AK = (3x + 12) cm ve ND = (5x - 4) cm olduğuna göre, AB kaç santimetredir?

B) Aimerait D) Aimeriez

18. A: Marie déménage …………? B: Lundi prochain

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30

D) ai

B

16. …………-vous voir le patron?

A) en C) es

Şekildeki O merkezli çem% berde m (AOC) = 100º ve % m (BCO) = 35º olduğuna göre, % m (BAO) kaç derecedir?

C

15. Burçin est toujours en plein forme c’est parce qu’ ………… .

17. A: Combien de jours tu vas rester à Izmir? B: J’ai prévue d’………… rester presque une semaine.

B

(496) GEOMETRİ – 6 1.

C

O 35º

20. A: Vous mangez du pain à tous les dîners? B: Oui, j’………… mange à tous les dîners.

14. …………, j’ai vu une de mes anciennes amies au concert.

A) Aimerais C) Aimerions

? 100º

A) Bonne nuit B) Bonne fête C) Bon voyage D) Bon appétit

13. Nous préférons le café ………… thé. A) à la C) du

A

3.

Şekildeki çembere KL doğrusu L noktasında teğettir. % Çemberde m (MNL) = 84º oldu% ğuna göre, m (MLK) kaç derecedir? A) 42 B) 63 C) 84 D) 164

48

K

?

N

40º M

R

Şekildeki M merkezli çemberde % KP = LM ve m (MLK) = 40º % olduğuna göre, m (LKR) kaç derecedir? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30

4. OTURUM E -1 4x

6.

12.

9. 0º

B

3y+10º

O2

O1 4y-

5º 6x-10º

O

M

D

N

150º

O3

C

Şekildeki O merkezli dairede % OM = 8 cm ve m (MON) = 150º olduğuna göre, boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? (r yerine 3 alınız.)

Şekildeki O 1, O 2 ve O 3 merkezli çemberler birbirlerine ikişer ikişer dıştan teğettir. O 1 O 2 = 17 cm, O 2 O 3 = 12 cm ve O 1 O 3 = 15 cm olduğuna göre, O 1 merkezli çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?

Şekildeki çemberde, EBCD kirişler dörtgenidir. D) = 4y - 5º, m (W E) = 4x - 10º, m ( X

m (X C) = 6x - 10º ve m (X B) = 3y + 10º olduğuna göre, x + y kaç derecedir?

A) 10 B) 9

A) 35 B) 45 C) 50 D) 60

C) 7

D) 5

A) 48 B) 54 C) 60 D) 64

13. O

10.

7. T

P

B

A

B) 3

C) 4

12

O F

B

S2

L

A) 5 7 C) 7 12

B) 5 12 D) 3 5

E x

O ?

14.

D

C

A

B

F

Şekildeki O merkezli çemberde OF = 4 cm, FC = 6 cm ve FB = 12 cm olduğuna göre, AF kaç santimetredir?

Şekildeki O merkezli çemberin yarıçapının uzunluğu 15 cm ' ve ExF = 9r olduğuna göre, % m (EOF) kaç derecedir?

A) 2

A) 54 B) 72 C) 90 D) 108

C) 7

S1

Şekildeki O merkezli çemberlerde S 1 ve S 2 bulundukları bölgelerin alanlarını gösterS mektedir. 1 = 25 olduğuna 119 S2 OB göre, aşağıdakilerden OL hangisidir?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 19

B

B) 5

C

1 O2

11. C

A

L

Yarıçaplarının uzunlukları 10 cm ve 1 cm olan O 1 ve O 2 merkezli çemberlerin ortak teğetleri KL = 12 cm olduğuna göre, O 1 O 2 kaç santimetredir?

D) 5

A

8.

10 O1

Şekilde 7PT çembere T noktasında teğettir. PT = 6 cm ve AB = 5 cm olduğuna göre, PA kaç santimetredir? A) 2

K

D) 8

Şekildeki ABCD karesinin içine B ve D merkezli çember yayları çiziliyor. Karenin bir kenar uzunluğu 12 cm olduğuna göre, boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? (r yerine 3 alınız.) A) 72 B) 78 C) 86 D) 94

49

4. OTURUM 15. Düzlemde sabit bir K noktasından 6 birim uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) (K, 6) çemberi B) (K, 3) çemberi C) (K, 9) çemberi D) (K, 36) çemberi

16. x = - 2 doğrusuna teğet ve yarıçap uzunlukları 3 cm olan eş çemberlerin merkezlerinin geometrik yeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D)

x = 5 doğrusu x = - 5 doğrusu x = 4 doğrusu x = - 8 doğrusu

20. Aşağıdakilerden hangisi çizilemez? A) Bir kenar uzunluğu ile köşeleri bu kenarın uç noktaları olan iki açısının ölçüsü verilen üçgen B) İki kenar uzunluğu ile bu kenarlar arasında kalan açısının ölçüsü verilen üçgen C) Üç kenar uzunluğu verilen üçgen D) Üç açısının ölçüsü verilen üçgen

7. I wish I could have ......... a ticket for the concert. A) bought C) buying

B) buy D) to buy

8. If Kaan had liked ........., he wouldn’t have sold his car. A) cooking C) driving

B) walking D) cleaning

(524) SEÇ. Y. DİL İNG. – 4 1-16. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. If you add 4 and 3, you ......... 7. A) put C) see

9. I have to wash my shirts today. I wish I had ......... them yesterday. A) ironed C) torn

B) sewed D) washed

B) get D) cut 10. I get ......... if someone shouts at me.

17. y = - 4 ve y = 8 doğrularına teğet olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

y = 2 doğrusu x = 2 doğrusu y = 4 doğrusu x = 4 doğrusu

2. If I had a few days off, I would ......... to my village. A) go C) repair

A) happy C) cheerful

B) angry D) perfect

B) build D) wash 11. The weather is very cold. I wish it were ......... .

3. If you save enough money, you can ......... a car. A) sell C) fly

A) cheaper C) larger

B) faster D) warmer

B) burn D) buy 12. If water freezes, ......... .

18. Bir açının kollarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğru parçasının orta dikmesidir. B) r yarıçaplı çemberdir. C) Paralel iki doğrudur. D) Bu açının açıortayıdır.

19. İki kenarının uzunlukları 5 cm ve 8 cm olan üçgenin çizilebilmesi için üçüncü kenarın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 3

B) 6

C) 13 D) 14

4. What would you ......... first if you won the lottery? A) draw C) sing

B) sell D) do

A) it becomes ice B) you can drink it C) it gets hotter D) you can swim in it

13. If it snows tomorrow, ......... 5. I wish I could ......... a computer. A) call C) ride

B) use D) build

6. I would have phoned you if I hadn’t ......... your phone number. A) lost C) had

B) known D) learned

50

A) we will make a snowman. B) we had a picnic by the lake. C) we are going swimming. D) we have bought a new bike.

14. If I hadn’t been late for work, ......... A) I could have run faster. B) I would have got up earlier. C) I wouldn´t have taken a taxi. D) I couldn’t have arrived at the office.

4. OTURUM 15. A: If you could be a famous footballer, ......... would you like to be? B: Christiano Ronaldo. A) which C) why

B) who D) where

16. A: What would you do if you saw an accident? B: If I saw an accident, I’d ....... . A) wear my sunglasses B) call the police C) work harder D) do the housework

17. “I am ill so I can’t go swimming today.” cümlesine anlamca en yakın seçeneği işaretleyiniz. A) If I were ill, I would go to hospital. B) If I were you, I would go swimming today. C) If I weren’t ill, I could go swimming today. D) If I didn’t go swimming, I wouldn´t be ill.

18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir? A) Republicanism B) Populism C) Secularism D) The clothing reform

20. “Eğer anahtarı paspasın altına koymasalardı evleri soyulmayacaktı.” cümlesinin İngilizce karşılığını işaretleyiniz. A) If their house hadn’t been burgled, they wouldn´t have left the key under the doormat. B) If they had left the key under the door-mat, their house wouldn´t have been burgled. C) If they hadn’t left the key under the door-mat, their house wouldn´t have been burgled. D) If their house had been burgled, they wouldn´t have left the key under the doormat.

(524) SEÇ. Y. DİL ALM. – 4 1 - 13. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. Ich möchte ein Teller heisse Suppe ............ . A) trinken C) essen

B) trinke D) gegessen

2. A: ............ nehmen Sie gern? B: Ich trinke gern einen Wein . A) Was C) Wer

B) wie D) Wo

3. Ich ....... Fußball und Tischtennis. 19. “Through reformism, Turkey can reach the level of contemporary civilization.” ifadesi aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisine aittir? A) Reformism B) Populism C) Statism D) Secularism

A) lese C) spielen

B) spiele D) höre

4. A: Entschuldigung, wie spät ist es? B: Oh, es ............ drei Uhr. A) sind C) bist

A) steht / auf B) auf / sehen C) stehe / auf D) auf / stehe

7. A: Was ißt Hans? B: Hans ißt ............ Hamburger. A) einen C) einer

B) eine D) ein

8. A: Sind Sie Deutscher? B: Ja, ich komme ....... Hamburg. A) vom C) nach

B) ins D) aus

9. Sie ............ drei Tassen Kaffee. A) darf C) möchte

B) soll D) muss

10. A: Was trinkst du morgens? B: Ich trinke ein Glas ............ . A) Milch C) Ei

B) Butter D) Käse

11. A: Was ist das? B: Das ist ............ Suppe. A) das C) der

B) die D) den

12. A: Was ............ der Hamburger? B: Der Hamburger kostet 2.10 TL . A) hast C) kostet

B) ist D) ißt

13. Wie spät ist es?

B) ist D) seid

5. A: ............ Uhr ist es? B: Es ist vier Uhr. A) Wie C) Was

6. Ich ............ um 8 Uhr ............ .

B) Wo D) Wieviel

51

A) drei Uhr. B) halb drei Uhr. C) viertel nach drei. D) viertel vor drei.

4. OTURUM 14 - 15. sorularda kurallı bir cümle oluşturunuz. 14. Ich / aufstehen / jeden Tag / 1 2 3 8:00 Uhr / um / muss 4 5 6 A) 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 B) 1 / 6 / 3 / 5 / 4 / 2 C) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 D) 3 / 4 / 5 / 6 / 1 / 2

15. Wir / im / Restaurant / essen / 1 2 3 4 können / heute 5 6

A) das Wasser B) die Pizza C) die Cola D) der Wein

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde grammatik yanlış yapılmıştır? A) Sie ist ein Suppe. B) Sie trinkt ein Glas Wasser. C) Ahmet isst den Hamburger. D) Ich kann im Wohnzimmer fernsehen.

17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? A) das Fussballplatz: Futbol sahası B) das Schlafzimmer: Yatak odası C) schwimmen: Yüzmek D) aufstehen: Oturmak

18. Hangisi diğerlerinden farklıdır? B) der Stuhl D) der Schrank

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

7. Ces couleurs sont exactement ………. que vous avez choisies. A) ceux C) celles

B) celle D) celui

8. Si vous étiez passé par Paris, vous ………… la Seine. (524) SEÇ. Y. DİL FRAN. – 4 1-20. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. Le vin français est le ………… du monde. A) meilleur B) meilleurs C) meilleures D) meilleure

A) 4 / 5 / 6 / 1 / 2 / 3 B) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 C) 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 D) 1 / 5 / 6 / 2 / 3 / 4

A) die Cola C) das Bett

20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

2. Ce ………… est à moi, celui-ci est à Ibrahim. A) gomme C) livre

B) table D) lunettes

3. Ma grand-mère cuisine ……….. que ma mère. A) mieux C) le pire

B) par D) les pires

4. Quand tu passeras devant la poste, tu ………… ma lettre. A) as posté B) posteras C) avais posté D) postais

5. Merve est ………… belle de cette classe. A) le plus C) le moins

B) la plus D) les plus

6. Je revois mes vieux amis ………… plaisir. A) dans C) des

B) par D) avec

A) der September B) der Winter C) der April D) der März

A) avez vu C) aviez vu

9. L’hiver à Erzurum est plus ………… que l’hiver à Antalya. A) long C) délicieuse

B) grosse D) intelligent

10. Dans votre dernier devoir, il y a ………… de fautes dans le précédent. Bravo! A) aussi C) moins

B) rien D) pour

11. ………… magnifique voiture elle a! A) Quelle C) Quelles

B) Quels D) Quels

12. Mon ordinateur fonctionne aussi bien que ………… . A) la mienne C) le tien

B) la tienne D) les miens

13. Voici mes livres ! Où sont …………? A) les siennes B) les vôtres C) les miennes D) les tiennes

14. Le directeur a répondu à ………… de Nicole, mais il n’a pas encore répondu à la mienne. A) le désir C) le mail

52

B) voyiez D) auriez vu

B) le voyage D) la lettre

4. OTURUM 15. Si tu suis mes conseils, tout ………… bien. A) iras C) irons

B) ira D) irez

16. Aykut parle ……..… le français. A) gouvernement B) environnement C) couronnement D) couramment

17. Seval a téléphoné à Gökhan ………… il n’était pas à la maison. A) malgré C) opposite

B) mais D) dans

18. Demain, nous ………… un match de football au stade. A) avons regardé B) regardions C) regarderons D) regarder

19. Mon stylo ne marche pas ; prendre ………… . A) celles-ci C) ceux-ci

B) celle-là D) celui-ci

20. Le voleur avait déjà tout volé ………… je suis arrivé. A) lorsque C) pendant

B) depuis D) toujours

(614) SEÇ. DİL ve ANLA. – 4 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci kişili anlatımla yazılmıştır? A) O, bunların hepsini biliyordu. B) Kitaplığımı düzenlerken kimliğimi buldum. C) Esma bu hesaptan bir şey anlamadı, sustu. D) Yavaş yavaş yürüyerek bahçeyi geçti.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı fiildir? A) Yardımına ihtiyacı olan herkesin yardımına koşardı. B) Süslü püslü şeylerden çok, sade giysiler aldı. C) İnce zekâlı bir kimse gibi konuşuyordu. D) Mesele soğukkanlılıkla etraflıca tartışıldı.

3. “Yapmamalı mıydım?” cümlesindeki “-malı” ekinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Soru eki B) Gereklilik eki C) Olumsuzluk eki D) Belirli geçmiş zaman eki

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğünün türü diğerlerinden farklıdır? A) İyi insan lafının üstüne gelir. B) İyi dileklerle bizi uğurladılar. C) İyi adam yüzünden belli oluyor. D) Ceket onun üstünde daha iyi durdu.

5. Aşağıdakilerin hangisinde addan ad yapan bir ek vardır? A) Doğa C) İçecek

B) Tuzlu D) Bölge

6. Aşağıdakilerin hangisinde fiilin anlamını nicelik (miktar) bakımından tamamlayan bir sözcük kullanılmıştır? A) Kapıcı söylene söylene içeri girdi. B) Bulutlar bize küserse nehirler kurur. C) Ben fotoğraf çekmeyi çok severim. D) Bekir boş, yorgun, kimsesiz bakakaldı.

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soru zamiridir? A) Kaçımız her gün gazete okuyoruz? B) Sınavda kaç soruyu doğru cevapladın? C) Nasıl bir kıyafetle katılmalıyız toplantıya? D) Kapadokya gezisine hangi gün gideceksiniz?

8. Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir? A) Bölük C) Dostluk

B) Kitap D) Bahçe

9. Aşağıdakilerin hangisinde eylem işteştir? A) Arkadaşımla tam iki saat görüştüm. B) Müdür, mektupları sekretere yazdırdı. C) Tayfun’un hastalanmasına çok üzüldüm. D) Yardımseverliğinden dolayı herkes tarafından sevilirdi.

10. “Tutmak” fiilinin gelecek zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) Tutsaydı. C) Tutmuştu.

B) Tutacaktı. D) Tutuyordu.

11. “Bana göre bu kitap çok ilginç.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Edat C) Bağlaç

53

B) Sıfat D) İsim

4. OTURUM 12. Konya’nın kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya’ya hangi yoldan girerseniz girin sizi bu serap vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasından ufka daima bir ışık oyunu, rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğunuza uzaktan gülen bu rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür, genişler ve sonunda kendinizi Selçuk sultanlarının şehrinde bulursunuz. Bu paragrafta kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretici B) Öyküleyici C) Kanıtlayıcı D) Betimleyici

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulaç kullanılmamıştır? A) Yapılan espriye birlikte güldüler. B) Çocuk ağlaya ağlaya olanları anlattı. C) Amcasını görünce hemen arkasını döndü. D) Odaya girer girmez onunla göz göze gelmişti.

14. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş destandır? A) İlahi Komedya B) Roland Türküsü C) Yitirilmiş Cennet D) Üç Şehitler Destanı

15. Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımın üç unsurundan biri değildir? A) Olay C) Ana fikir

B) Kişiler D) Yer ve zaman

16. Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatım için söylenemez? A) Kahramanlık temasını işler. B) Akıldan çok hislere dayanır. C) Duyguların dilidir. D) Kişiseldir.

17. Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Mesnevi” adlı eserinin anlatım biçimi hangisidir? A) Destansı C) Lirik

B) Epik D) Öğretici

18. Türk edebiyatında öğretici eserlerin ilk örnekleri aşağıdakilerin hangisinde görülür? A) Oğuz metinlerinde B) Uygur metinlerinde C) Göktürk metinlerinde D) Osmanlı metinlerinde

19. (1) İşkence yaptıkça bana gülerdi. (2) Bunda yalan yoktur herkes de gördü. (3) Bir çekirdek verdim dört bostan verdi. (4) Benim sadık yârim kara topraktır. (Âşık Veysel) Numaralandırılmış dizelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmıştır? A) 1

B) 2

C) 3

1. Âşık edebiyatı ürünlerinin 16. yy.dan itibaren yazıldığı defterlere ne ad verilir? A) Kavuştak C) Bağlama

B) Cönk D) Cinas

2. Aşağıdakilerden hangisi “Divanü Lügati’t-Türk” için söylenemez? A) 1072 yılında yazılmıştır. B) Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabıdır. C) Kitap 102 dörtlük ve 40 beyitten oluşmaktadır. D) Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? A) Girizgâh C) Tegazzül

B) Bendiye D) Nesib

4. Ahmet Yesevî tarafından 12. yy. da Orta Asya Türkçesiyle yazılmış didaktik eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanü Lügati’t-Türk B) Atabetü’l-Hakayık C) Divan-ı Hikmet D) Kutadgu Bilig

D) 4

20. “İlyada” ve “Odysseia” destanları aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir? A) Yunan C) Hitit

(624) SEÇ. TÜRK EDEB. – 4

B) Sümer D) Asur

5. Suya gider al yazması başında İsmi kadın kendi on beş yaşında Dünyayı terk etti pek genç yaşında Dayanmalı Hakk’ın emri böyledir. (Anonim) Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Güzelleme B) Taşlama C) Koçaklama D) Ağıt

54

4. OTURUM 6. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirinin özelliklerinden biri değildir? A) Nazım birimi beyittir. B) Yalın bir dil kullanılmıştır. C) Hece ölçüsü kullanılmıştır. D) Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır.

7. Kaygusuz Abdal’ın daha çok hikâye etme anlatım biçimini ve benzetmeleri kullanarak tasavvufun temel ilkelerini açıkladığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir? A) Cihannüma B) Tazarrüname C) Dilgüşa D) Menakıbname

8. “Bahar Kasidesi” aşağıdaki şairlerden hangisine aittir? A) Nefî C) Ahmedî

11. Aşağıda verilenlerden hangisi “Yunus Emre” ile ilgili değildir? A) XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamıştır. B) “İskendername” ve “Cemşid ü Hurşit” adlı eserlerin sahibidir. C) Şiirlerinde sade bir Türkçe kullanmıştır. D) Eserlerinin konusu Tanrı sevgisidir.

12. Kurtulamam üç nesnenin elinden Biri firkat biri gurbet biri aşk Üçü bilmez birbirinin dilinden Biri firkat biri gurbet biri aşk (Gevheri) Bu şiirin durak ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 4+4=8 C) 6+5=11

B) 7+7=14 D) 4+4+3=11

B) Bakî D) Nedim

9. Aşağıdakilerden hangisi şarkı nazım şeklini kullanan şairlerden biri değildir? A) Nedim B) Enderunlu Vasıf C) Yusuf Has Hacip D) Yahya Kemal Beyatlı

10. Mutasavvıf ve şairdir. Irk, din ayrımı gözetmeden bütün insanlığı kucaklayarak birliği, hoşgörüyü, iyiliği öğütler. Tanrı, aşk, dünya ve tasavvuf hakkındaki görüşlerini “Mesnevî” isimli eserinde dile getirmiş olan bu şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunus Emre B) Ahmet Yesevî C) Hersekli Ârif Hikmet D) Mevlâna Celâleddin-i Rumî

13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda yazılan ilk tezkiredir? A) Heşt-Behişt B) Adab-ı Zurafa C) Rıza Tezkiresi D) Kınalızade Tezkiresi

14. Aşağıdakilerden hangisi eski edebiyatımızda romanın yerini tutan kahramanlık hikâyelerinden biri değildir? A) Harname B) Saltukname C) Müslimname D) Danışmendname

15. 13. yy.da Anadolu’nun fethedilerek İslamlaştırıldığı dönemde yapılan kahramanlıkları anlatan 7000 beyitlik destan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Manas B) Battalname C) Kıssa-i Yusuf D) Behcetü’l Hadayik

55

16. Kasidede şairin kendini övdüğü bölüm, aşağıdakilerden hangisidir? A) Dua C) Fahriye

B) Teşbib D) Medhiye

17. Kalbim yine üzgün seni andım da derinden; Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! Üzgün ve kıvrılmış gibi en ince yerinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! (Yahya Kemal Beyatlı) Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Özlem C) Endişe

B) Pişmanlık D) Ölüm

18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi “tezkire” ile ilgilidir? A) Zamanın olaylarını yazmakla görevlendirilen tarihçidir. B) Tasavvufu benimseyenlere, hikâye yoluyla nasihat eden bir metindir. C) Yazılı bir metne bağlı olmayan, açık bir meydanda doğaçlama olarak oynanan bir oyundur. D) Divan edebiyatında, çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin hayatlarından ve eserlerinden kısaca söz eden kitaplardır.

19. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir? A) Mâni, türkü, ninni B) İlahi, nefes, şathiye C) Koşma, semai, varsağı D) Gazel, kaside, müstezat

20. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı ile ilgili bir bilgi değildir? A) Şiir ölçüsü aruzdur. B) Nazım birimi genellikle dörtlüktür. C) Tasavvufi ve dünyevi aşk işlenir. D) Konu birliği beyitte yoğunlaşmıştır.

4. OTURUM (465) TEMEL DİNİ BİL. – 1 1.   • İslam ve Hinduizm karışımı bir dindir. • Kast sisteminin reddi ve puta tapıcılığın faydasızlığı prensipleri üzerine kurulmuştur. • Maya, Nirvana ve tenasüh fikri kabul görmüştür. Yukarıda hakkında bilgi verilen din hangisidir? A) Caynizm C) Budizm

B) Sihizm D) Şintoizm

2. Reenkarnasyon (ruh göçü) aşağıdaki dinlerden hangisine ait bir inançtır? A) Şintoizm C) Hinduizm

B) Taoizm D) Şamanizm

3. Günümüzde en çok mensubu bulunan ilahi din aşağıdakilerden hangisidir? A) Zerdüştlük B) Şintoizm C) Hristiyanlık D) İslamiyet

4. Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) 571 yılında doğmuştur. B) 632 yılında vefat etmiştir. C) 610 yılında peygamber olmuştur. D) 620 yılında Medine’ye hicret etmiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in çocuklarının isimlerinden değildir? A) İsmail C) Kasım

B) İbrahim D) Abdullah

6. Melekler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Allah’ın izni olmadan insana görünmezler. B) İnsanlar gibi zamanla yaşlanırlar. C) Erkek ve dişilikleri vardır. D) Ateşten yaratılmışlardır.

7. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de bozulup gitmişti...” (Enbiyâ suresi, 22. ayet) Bu ayet Allah’ın hangi sıfatına kanıt oluşturur? A) Vücut C) Beka

B) Kıdem D) Vahdaniyet

8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatlarından biri değildir? A) İlim C) Semi’

B) Beka D) Kudret

9. İslam’a göre kutsal kitaplar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Zebur, günümüzde Tevrat’ın içinde mezmurlar adı ile yer alır. B) On emir Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda verilmiştir. C) Hz. İsa kendisine vahyolunan İncil’i havarilere yazdırmıştır. D) Hz. Muhammed kendine vahyolunan Kur’an ayetlerini görevlendirdiği yazıcı katiplere yazdırmıştır.

10. Allah’ın ezelde belirlediği şeylerin zamanı ve yeri gelince ortaya çıkmasına ne ad verilir? A) Kader C) İrade

B) Kaza D) Kudret

11. Aşağıdakilerden hangisi gusul (boy abdesti)’nin şartlarından (farzlarından) biri değildir? A) Niyet etmek B) Ağza su vermek C) Burna su vermek D) Bütün vücudu yıkamak

12. Abdest alınırken başı mesh etmeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Ağza-burna su çekilir. B) Ense mesh edilir. C) Kollar yıkanır. D) Yüz yıkanır.

56

13. Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir? A) Vitir namazında kunut dualarını okumak B) Üç ve dört rekâtlı namazların ikinci rekâtında oturmak C) Namazların her rekâtında Fatiha suresini okumak D) Son oturuşta “ettehiyyatü” duasını okuyacak kadar oturmak.

14. Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir? A) Rükû ve secdeye eğilip-kalkarken tekbir almak B) İftitah tekbirini alırken elleri yukarı kaldırmak C) Vitir namazında kunut tekbiri almak D) Farz namaz için ezan okumak

15. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir? A) Ağza ve burna su çekerek yıkamak B) Başın dörtte birini meshetmek C) Elleri dirseklere kadar yıkamak D) Yüzü yıkamak

16. Cenaze namazının kılınışı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Niyet ederken, ölen kişinin erkek mi kadın mı olduğu belirtilir. B) İlk tekbirden sonra “vecelle senaük” okunmadan “sübhaneke” duası okunur. C) İmam, birinci tekbirden sonra arka arkaya üç tekbir alır. D) İkinci tekbirden sonra cenaze duası okunur.

17. Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez? A) Borçlulara B) Fakir kardeşe C) Cami derneklerine D) Kalbi İslam’a ısındırılacak olanlara

4. OTURUM 18. Aşağıdakilerden hangisi ilahî dinlerin ortak amacı değildir? A) İnanma ihtiyacını karşılamak B) Ahlaklı bir toplum oluşturmak C) Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak D) Bilimsel verilere dayalı bilgiler öğretmek

19. Hac ibadeti yapılırken aşağıdaki mekânların hangisinde “sa’y” yapılır? A) Müzdelife’de B) Safa-Merve’de C) Mina’da D) Arafat’ta

20. Hac ibadetini yapanların şeytan taşladıkları yer aşağıdakilerden hangisidir? A) Arafat C) Müzdelife

B) Cebel-i Rahme D) Mina

(811) KELAM – 1 1. Akıl-Vahiy (nakil) uyumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Akıl, nakli yorumlayabilir. B) Vahiy akla aykırı hüküm koymaz. C) Akıl ile naklin çatışması halinde nakil esas alınır. D) Sahih nakil ile akl-ı selim birbiriyle çatışmaz.

2. Aşağıdaki alimlerden hangisi ilk dönem kelam alimlerinden biridir? A) Bakıllânî B) Hasan el-Basrî C) Ebu’l-Muîn en-Nesefî D) İmam Haremeyn el-Cüveynî

4. Kelam ilminde “Vâcibu’l-Vücûd” kavramı ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Allah C) Varlık

B) Evren D) İnsan

5. Kur’an’a göre canlandırma veya diriltme fiilinin gerçek faili Allah’tır. Nitekim Kur’an’da Allah’ın dirilten ve de can veren olduğu ifade edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın yukarıda ifade edilen ismidir? A) el-Hâkim C) el-Muhyî

B) el-Kâdir D) el-Musavvir

6. Kur’an’daki Allah’ın eli ve “Allah’ın yüzü” gibi ifadeler, bazı İslam alimleri tarafından herhangi bir yoruma tabi tutulmadan anlaşılmış, bazı alimler de bu ifadelerdeki “Allah’ın kudreti” ve “Allah’ın zâtı” şeklinde yorumlamayı tercih etmişlerdir. Bu metin, İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeplerinden hangisine örnek oluşturur? A) Sosyo-kültürel sebepler B) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler C) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler D) Siyasî farklılıklarının neden olduğu sebepler

7. Aşağıdaki kelam ekollerinden hangisi, büyük günah işleyenlerin fasık mümin olduğunu, yani dinden çıkmadığını, böyle kişilerin ahiretteki durumunun ise Allah’a bırakılması gerektiğini savunur? A) Mutezile C) Haricilik

B) Şia D) Mürcie

3. Kelam alimleri, âlemi oluşturan bütün varlıklara, sonradan yaratılmış anlamında hangi kavramı kullanmışlardır? A) Hâdis C) Vacip

B) İmkân D) Âraz

57

8. “İyiliği emredip kötülükten sakındırmak” ifadesini bir ilke olarak benimseyen kelamî mezhep aşağıdakilerden hangisidir? A) Mürcie C) Mutezile

B) Cebriyye D) Kaderiyye

9. Aşağıdaki görüşlerden hangisi Eş’ariliğin görüşleri arasında yer almaz? A) Allah’ın zâtı ile birlikte ezeli sıfatları vardır. B) Kur’an Allah’ın kelamıdır ve mahluk değildir. C) İnsanların fiilleri Allah tarafından yaratılmıştır. D) Büyük günah işleyen kimse iman ve küfür arasında bir yerdedir.

10. Aşağıdaki mezheplerden hangisi dil ile ikrarı, iman için yeterli görmüştür? A) Kerramiyye B) Zeydiyye C) Selefiyye D) Şia

11. Allah’ın hiç bir şeye ihtiyaç duymaksızın bizzat var olmasıdır. Ondan başka her şey var olmak için ve varlığını devam ettirebilmek için başka bir varlığa ihtiyaç duyar. Yalnız Allah’ın varlığı kendindendir. Bu bilgiler Allah’ın zatî sıfatlarından hangisini açıklamaktadır? A) Beka B) Kıdem C) Kıyam bi Nefsihi D) Mukalafetün li’l-Havadis

12. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in temel görüşlerinden değildir? A) Ehl-i kıble tekfir edilemez. B) Büyük günah işleyen dinden çıkar. C) İman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. D) İnsanlar özgür irade sahibidir ve yaptıklarından sorumludur.

4. OTURUM 13. Evren, her şeyiyle sonradan meydana gelmiştir. Sonradan meydana gelen herşey yaratılmıştır. O hâlde evren de yaratılmıştır. Bundan hareketle bir var edicinin bulunması aklî bir zorunluluktur. Nitekim Yüce Allah “Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar?” (Tur suresi, 35. ayet) buyurarak hiçbir şeyin kendiliğinden meydana gelmediğini vurgulamıştır. Yukarıda anlatılan Kelamî delil hangisidir? A) Gaye ve Nizam B) Temanu C) İmkân D) Hudûs

14. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Basar” sıfatının anlamını ifade eder? A) Allah’ın her şeyi işitmesidir. B) Allah’ın her şeyi görmesidir. C) Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır. D) Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır.

17. Aşağıdaki fakihlerden hangisi Kelam ilminin ilk temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir? A) İmam Şafîi B) İmam Malik C) İmam Ahmed b. Hanbel D) İmam-ı Azam Ebu Hanife 18. “el-Mustasfa” isimli eser aşağıdaki alimlerden hangisine aittir? A) Maturidî C) Gazalî

19. Alevi-Bektaşî kültüründe “âl-i âba”nın velayetini tanımak, onları sevmek, onlardan medet ve şefaat beklemek ve onları dost bilmek” olarak ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevella C) Musahib

A) Allah’ın zât ve sıfatları B) Ayetlerden hüküm çıkartma yolları C) Peygamberlerle ilgili konular D) Varlıkların “mebde” (başlangıç) ve “mead” (sonu) ile ilgili konular.

16.   • “Hüküm yalnızca Allah’a aittir.” sloganıyla ortaya çıkmıştır. • Amel ve imanın ayrılmaz bir bütün olduğunu ve bu nedenle büyük günah işleyenlerin kafir olacağını savunur. Verilen bu bilgiler hangi itikadî mezhebe aittir? A) Haricîlik C) Mutezile

B) Mürcie D) Şia

B) Teberra D) Cem

20. Aşağıdakilerden hangisi Şia mezhebinin kollarındandır? A) Eş’ariyye C) İbadiyye

15. Aşağıdakilerden hangisi Kelâm ilminin konuları arasında yer almaz?

B) Cüveynî D) Eş’arî

B) İmamiyye D) Mürcie

(627) SEÇ. TÜRK EDEB. – 7 1. “Kırk Yıl” adlı anı kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Rasim B) Halide Edip Adıvar C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 2.   • Kişisel görüş ve düşüncelere yer verilir. • Ele alınabilecek konuların sınırı yoktur. • Anlatımında içtenlik ve doğallık önde gelir. • Kesin sonuçlara ulaşılma zorunluluğu yoktur. Bu özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? A) Hikâye C) Roman

B) Gezi yazısı D) Deneme

58

3. “Edebiyat Üzerine Makaleler” isimli eser aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Ziya Gökalp

4. Aşağıdakilerden hangisi bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla yazılan, belgelerden, incelemelerden yararlanılan dergi ve gazete yazılarına verilen isimdir? A) Tiyatro C) Öykü

B) Makale D) Hatıra

5. Kaleme aldığı “Gılgamış”, “Hürrem Sultan”, “Atçalı Kel Mehmet” gibi oyunlarında tarihten, mitolojiden ve söylencelerden yararlanan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Orhan Asena B) Turan Oflazoğlu C) Refik Erduran D) Güngör Dilmen

6. Aşağıdakilerden hangisi anı türünün Türk edebiyatındaki ilk önemli eseridir? A) Eşkal-i Zaman B) Cihannüma C) Babürname D) Şecere-i Türkî

7. Aşağıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarından değildir? A) Musahipzade Celal - Cevat Fehmi Başkut B) Orhan Asena - Turan Oflazoğlu C) Necati Cumalı - Refik Erduran D) Nurullah Ataç - Salâh Birsel

4. OTURUM 8. Aşağıdakilerden hangisi şiirlerini “Garip” adlı kitapta toplayan şairdir? A) Orhan Veli Kanık B) Yahya Kemal Beyatlı C) Ömer Faruk Toprak D) Attila İlhan

9. 17. yüzyılda Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi tarafından yazılmış olan gezi yazısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cihannüma B) Fransa Sefaretnamesi C) Avrupa Mektupları D) Frankfurt Seyahatnamesi

10. Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık’a ait bir öyküdür? A) Cennet Gemisi B) Hayat Ne Tatlı C) Alemdağ’da Var Bir Yılan D) Abdullah Efendi’nin Rüyaları

11. Türkçe yazılan ilk gezi kitabı, aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Seydi Ali Reis B) Katip Çelebi C) Evliya Çelebi D) Pîrî Reis

12. Konusunu tarihten alan çok sayıda oyunuyla tiyatromuzun en verimli yazarlarından biri¬dir. ‘‘Sokrates’in Savunması’’, ‘‘Genç Osman’’ eserlerinden birkaçıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Orhan Asena B) Necati Cumalı C) Turan Oflazoğlu D) Refik Erduran

13. Doğayı sevmek öyle kolay olmamıştır insanoğlu için. Doğanın uysallaştırılması, evcilleştirilmesi ve bu yoldan sevilmeye başlanması için aradan uzun dönemler geçmiştir. Başka bir deyişle insanlar yaratmışlardır doğayı; ona güzelliğini, dinlendiriciliğini, sevecenliğini vermişlerdir. Hiç kuşkusuz bu çabanın başında edebiyat, resim ve mimarlık gelir. Bu metnin türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Makale C) Günlük

B) Deneme D) Röportaj

14. ‘‘Yılanların Öcü’’ adlı eser, aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Samim Kocagöz B) Reşat Nuri Güntekin C) Fakir Baykurt D) Tarık Buğra

15. Hayalimizde bile görmediğimiz kadar geniş, nihayetsiz caddeler. Bu caddeler o kadar mükemmel şeyler ki bunları ‘‘Gördüm.’’ diye ayrıca not etmeyi kendimizce lüzumsuz bir iş addetmiyorum. Büyük ve zengin camekânları, henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının zalim incelikleriyle düzeltilmiş mağazalar... Caddelerin sağında ve solunda tıpkı İkinci Frederik’in meşhur piyadeleri gibi sert, bir hizada dizilmiş ve mağrur cepheleri baştan başa ticari altın yazılarla kaplanmış granit renginde hayat kaynağı koca binalar... Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir? A) Günlük C) Fıkra

B) Makale D) Gezi yazısı

59

16. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’e ait tiyatro oyunlarından değildir? A) Keşanlı Ali Destanı B) Midasın Kulakları C) Fazilet Eczanesi D) Ay Işığında Şamata

17. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler topluluğunun bir üyesidir? A) Yaşar Nabi Nayır B) Bedri Rahmi Eyüboğlu C) Ceyhun Atuf Kansu D) Sabahattin Kudret Aksal

18. ‘‘Ahmet Hamdi Tanpınar, ( ... ) adı altında topladığı hikâyeleriyle diğer eserlerinde, rüyaya ve bilinçaltına büyük önem verdi.’’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir? A) Fatih-Harbiye B) Kalb Ağrısı C) Zeliş D) Abdullah Efendi’nin Rüyaları

19. Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde gerçek yenilik aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir? A) Attila İlhan B) Nazım Hikmet C) Asaf Halet Çelebi D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

20. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? A) Anayurt Oteli B) Ölmez Otu C) Benim Adım Kırmızı D) Bir Adam Yaratmak

4. OTURUM (528) SEÇ. Y. DİL İNG. – 8 1-20. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. Have you ever had a ............ bite? A) car C) dog

B) bag D) bed

2. I prefer ............ batteries. A) rechargeable B) peaceful C) volcanic D) plastic 3. We’re going to ............ on the fast train. A) finish C) travel

B) think D) give

4. We couldn’t ............ a ticket for the concert. They were all sold out. A) watch C) leave

B) find D) wait

5. ............ trees for a green world. A) Build C) Join

B) Walk D) Plant

6. My grandfather was born in 1938 and ............ in 1992. A) lived C) died

B) started D) worked

7. It’s ............ to fall down in the middle of the street. A) nice C) difficult

B) fun D) embarrassing

9. Have you ............ gone on holiday with friends? A) never C) yet

B) ever D) just

10. In 1934, Turkish women ............ the right to vote. A) changed C) gained

B) separated D) recognized

11. Are you ............ about your career? A) urgent C) dental

B) willing D) hopeful

12. ............ they were leaving, my mother was complaining. A) While C) After

B) Before D) Then

13. She hasn’t eaten fast food ............ her childhood. A) to C) since

B) off D) for

14. I’m ............ with friends on Saturday. A) cooking C) cooked

B) to cook D) cook

15. They ............ good friends. A) have C) was

B) had D) were

16. We should find shelters for ............ . A) charity concert B) street animals C) young people D) local bands

A) We stay in a search house. B) I write and direct my own plays. C) I’m going to be an animal rescuer. D) My school is very big and comfortable. 18. A: Shall we have a drink tomorrow? B: I’m sorry I can’t. ............ A) I have things to do. B) Note down my name. C) This is a great event. D) I really would like to join. 19. A: .........., can I ask something? B: Yes, please. A) I’m sorry C) I’m afraid

B) Excuse me D) I think

20. A: ........................ B: Yes, I have. A) Has he taken photos? B) When did you go there? C) Where did you go camping? D) Have you ever been to Spain?

(528) SEÇ. Y. DİL ALM. – 8 1 – 17. sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. Ich bin heute sehr früh …….. . A) aufstehen B) aufgestanden C) stehen auf D) stand auf 2. Sie ……. zu spät in die Schule. A) ging C) gehen

B) gegangen D) geht

3. Ich …….. bis es dunkel war Tischtennis.

8. Vienna is ............ for its music schools. A) famous C) gorgeous

17. A: What are your future plans? B: ........................

A) spiele C) spielen

B) ambitious D) smart

60

B) spielt D) spielte

4. OTURUM 4. Als wir alle noch Jung ……. , fuhren wir mit dem Fahrrad 5 Km weit. A) sein C) waren

B) war D) warst

5. Meine Tante ist ……....… als meine Mutter. (die Tante: 66 – die Mutter: 64) A) forher C) junger

B) älter D) reicher

6. Istanbul ist die …….. Stadt in der Türkei. A) grösste C) grössere

B) gross D) grösser

7. Michael ist …….. längsten von allen. (Michael:1,95 – Ayşe:1,67 – Birgit:1,82) A) um B) in

Der Anzug ist am ……........ . B) teuersten D) teurere

10. - …….. er Klaus? - Ja, sein Name ist Klaus. A) heisset C) heisse

B) heissen D) heisst

11. - Sie kommen aus Brasilien? - Nein, ich ……… aus Argentinien. A) komme C) kommst

B) zur D) zu den

13. - Woher kommst du? - Aus …… Schule. A) die C) dem

B) der D) den

14. Sie hat ein Geschenk …….... ihren Freund gekauft. A) in C) dafür

B) mit D) für

15. Das ist mein Buch. Es gehört ……… . A) mir C) mein

B) mich D) uns

16. Vor 10 Jahren habe ich kein Auto …….. . A) haben C) gehabt

B) sein D) gewesen

B) denn D) doch

9. - Die Brille: 70 Tl - Der Ball: 10 Tl - Der Anzug: 180 Tl A) teuerer C) teuer

A) zu der C) zum

C) auf D) am

8. Können Sie mir sagen, ……. es regnen wird? A) weil C) ob

12. Der kranke alte Mann geht …… Arzt.

17. Er ist in letzter Minute in …….. Bus eingestiegen. A) dem C) den

B) der D) die

18. ve 19. sorularda verilen kelimelerden düzgün birer cümle oluşturunuz; 18. auf wir immer so früh standen 1 2 3 4 5 A) 1/3/5/2/4 C) 5/1/2/3/4

B) 4/2/5/1/3 D) 2/5/3/4/1

19. ist älter meine Mutter ich als 1 2 3 4 5 A) 3/1/2/5/4 C) 4/3/1/5/2

B) 1/4/5/3/2 D) 2/4/5/3/1

B) kommt D) kommen

20. Singen fiilinin Präteritum hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) gesungen C) sang

(528) SEÇ. Y. DİL FRAN. – 8 1-20. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. L’été qui ………… bientôt ne sera pas aussi chaud que celui de l’an dernier. A) arrivons C) arrives

B) arrive D) arrivent

2. Nous ………… un pavé de saumon avec des légumes. A) voudrait C) voudrais

B) voudriez D) voudrions

3. J’habite en face ………… la boulangerie. A) de C) au

B) des D) aux

4. Si je le (l’) …………, je lui dirai que je l’aime. A) verrai C) vois

B) ai vu D) voyais

5. Je préfère la jupe ………… tu portais hier. A) quel C) quoi

B) qui D) que

6. Pour la soirée, ………… une robe très chic. A) choisissent B) choisis C) choisit D) choisissant

7. ………… est la spécialité de votre restaurant? A) Quelle C) Quel

61

B) sung D) singen

B) Quels D) Quelles

4. OTURUM 8. Je préfère la mer à la ………… . A) café C) montagne

B) thé D) basket-ball

9. Oh les fleurs! Ça sent très bonne ; ………… est plus belle que l’autre dans le bouquet. A) chacune C) chaque

B) encore D) chacun

10. ……… ont vendu leur maison. A) Notre père B) Ma sœur C) Cengiz D) Nos amis

11. ………… coûte cette bague en or? A) Pourquoi C) Combien

B) Avec qui D) Que

12. Nous avons annulé notre sortie ………… la tempête. A) à cause de B) toujours C) autant D) même

13. Je surveille mon frère ………… joue dans le parc. A) où C) que

B) qui D) quoi

14. Nous préférons le théâtre au cinéma. Nous sommes ………… le théâtre. A) pour C) contre

B) sous D) sans

15. Tout le monde ………… là sauf Ayşe. A) serai C) serez

B) sera D) serons

16. Jack et Alain ont commencé à travailler ………… . A) demain matin B) le mois prochain C) la semaine dernière D) demain soir

17. A: Combien de litres d’eau tu bois par jour? B: Je (J’) ………… bois presque deux litres. A) y C) en

B) le D) la

18. A: Eray lit dix livres par jour. B: C’est ………… . A) très peu C) assez

B) peu D) beaucoup trop

19. A: Demain, j’ai un examen très important. B: ………… . A) Bonne nuit B) Bon courage C) Bon voyage D) Bon appétit

20. A: Ton oncle habite en Espagne? B: Oui, il ………… travaille comme professeur. A) en C) les

B) des D) y

(618) SEÇ. DİL VE ANLA. – 8 1. Art arda gelen mısralar içinde birbirine benzeyen seslerin sık ve ahenk sağlayacak güzellikte kullanılmasına ne ad verilir? A) Ses C) Kafiye

B) Aliterasyon D) Cinas

2. Türk edebiyatında ilk makalenin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Şinasi B) Namık Kemal C) Fatih Rıfkı Atay D) Ali Naci Karacan

62

3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez? A) Toplantı özetleri B) Bilimsel makale C) Konferans raporları D) Gezi yazısı

4. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların özelliklerinden biri değildir? A) Açıklık ve kesinlik, vazgeçilmez özelliklerinden biridir. B) Bilimsel buluşları iletmek için yazılır. C) Bu yazı türünde öznellik ağır basar. D) Kısa, öz ve anlaşılabilir bir anlatımı vardır.

5.   • Temel ögesi düşüncedir. • İleri sürülen görüş, yazının girişinde ortaya konur. • Bilimsel anlatım ağır basar. • Üslup yönünden III. tekil kişili anlatım tercih edilir. Özellikleri verilen tür, aşağıdakilerden hangisidir? A) Konferans B) Deneme C) Eleştiri D) Makale

6. Bilim, teknik, sanat, doğa vb. konulardan birisi hakkında bilgi vermek; denemeleri, gözlemleri açıklamak için yapılan konuşma türüdür. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Forum C) Münazara

B) Konferans D) Sempozyum

7. Doğa güzelliklerini, kır ve çoban yaşayışını dile getiren şiir türüne ne ad verilir? A) Pastoral şiir B) Lirik şiir C) Didaktik şiir D) Epik şiir

4. OTURUM 8. Bir gül bu karanlıklarda Sükûta kendini mercan Bir kadeh gibi sunmada Zamanın aralığından (Ahmet Hamdi Tanpınar) Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) II ve IV. dizelerde “an” sesleri tam kafiye olarak kullanılmıştır. B) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır. C) Epik şiir türünde yazılmıştır. D) Nazım birimi dörtlüktür.

9. Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planı içinde yer almaz? A) Yapılış nedeni B) Sorulacak sorular C) Konuşmaların yayımlanması D) Konusu ile ilgili olayın ya da gelişmelerin anlatılması

10. Bu hayalle uyur Bursa her yaz Her sabah, onunla uyanır, güller (Ahmet Hamdi Tanpınar) Bu şiirde aşağıdaki sanatlardan hangisi kullanılmıştır? A) Hüsnütalil B) Teşhis C) Tevriye D) Tecahülüarifane

11. “Bir nesneyi, bir olayı veya düşünceyi göründüğünden aşırı büyük veya küçük göstermek sanatına ... denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) mübalağa C) intak

B) mecazımürsel D) kinaye

12. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce (Orhan Veli Kanık) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölüm C) Aşk

13. Aşağıdakilerden hangisi konferansı veren kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Bir fikri, kendisini dinleyenlere benimsetmek B) Düşünceleri bütünlük içinde vermek C) Herkesin bilgi sahibi olduğu konuları seçmek D) Açık ve anlaşılır bir dil kullanmak

14. Münazaraların gerçeği belirtebilmesi, sorunlara uygun, geçerli çözüm yollarına ulaşabilmesi için tartışanların bazı kurallara uygun davranmaları gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tartışanların uyması gereken kurallardan biri değildir? A) Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışmamak B) Tartışma konusu dışına çıkmamak C) Toplantılara sorunların çözümü için öneriler hazırlayarak gelmek D) Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek

18. Aşağıdaki toplantı türlerinin hangisinde, toplantıdaki tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıdığı için basılı materyal hâline dönüştürülerek kamuoyu ile paylaşılır? A) Münazara B) Açık oturum C) Konferans D) Sempozyum

19. “Toplum mu sanatkârı yetiştirir, sanatkâr mı toplumu yetiştirir?” konusunun tartışılabileceği en uygun toplantı türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sempozyum B) Açık oturum C) Münazara D) Konferans

20. Bir gün meşe dedi ki kamışa: - Tabiattan şikâyet etmekte hakkımız var. (La Fontaine) Bu dizelerde görülen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir? A) İntak B) Cinas C) Hüsn-i Tâlil D) Mecaz-ı Mürsel

15. Konuşulanların tutanakla tespit edilmesinin zorunlu olduğu toplantı türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Panel C) Forum

B) Sempozyum D) Münazara

16. Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk şiiri nazım biçimlerinden biridir? A) Semai C) Koşma

B) Mâni D) Mesnevi

17. Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri değildir? A) Kafiye C) Cinas

B) Tema D) Aliterasyon

B) Tabiat D) Kahramanlık

63

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI ● Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. ● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. ● Başlama zilini bekleyiniz. ● Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

12 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 4. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI DİL ve ANLATIM – 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C A C D D A C D B A D B C A B B D B A C

DİN KÜL. AHLAK BİL. – 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C D B C C A B A A D C C B D B A D D B A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B A A B D D C A D A D D A C A B B C C D

TÜRK EDEBİYATI – 4

TARİH – 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C B A D D C D B A C B D B D A D B D C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D D A C C A B B D D C B A C C B A B A B

TARİH – 1

MATEMATİK – 1

D A D B B C A C A A B B D C D C B D A C

COĞRAFYA – 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D B B D C B A D B A B D D A C B C A C C

MATEMATİK – 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D C C B D A B D A D B C B C C A B A D A

12 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 4. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI FİZİK – 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

BİYOLOJİ – 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C B D B D A D C B C A D B C A A D B A C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B D B C A B C A C D B D A C B A C D A B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B B A D C D D B A C A B D C A D B D A C

KİMYA – 2

FELSEFE – 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C D A C D C B A B A D A D C D B B A C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C C D C A B D A C B A D B A D C A C D

BİYOLOJİ – 5

ALMANCA – 4

B D C A D A C B D C A D A B C B D A A C

İNGİLİZCE – 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B D A B C B A D A D C B A A C D D C A C

FRANSIZCA – 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B A C B A B C A D D C C A B D B A C B D

12 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 4. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI TRAFİK ve İLK YARDIM – 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

İŞ GÜVENLİĞİ – 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B D B A D C D A C B C D A B A A D C B C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B A D B C A C B D C C A B D A B D C D A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C B D B A C D A D B A C B C A D A B D

SOSYOLOJİ – 2

MANTIK – 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C D B A C D C A B A A B D C B B A D C D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D B A C D C B A A C D B C C B A C D B A

EKONOMİ – 2

DİN KÜL. AHLAK BİL. – 6

B C D C D D B A D B A C B B A C D A C B

HUKUK – 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C B A B D C D D C C B A A D C B C D A D

KİMYA – 6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A D C B C D B A C B D A B C A C C A D B

12 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 4. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GEOMETRİ – 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D D B D A D A C D B C A C B B A A C B C

FİZİK – 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A A D C B C D C B A B D D B A B A D C C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A B C D A C B A B D C D C D A C D B B A

TÜRK EDEBİYATI – 7

COĞRAFYA – 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C D C D D A B D C A A B D D A B B C C

DEMOK. ve İNSAN HAKLARI

B A C D C B A B B A D D C D B A A C D C

DİL ve ANLATIM – 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C B D A C B D B C A C B D D B D A A C

ÇAĞ. TÜRK DÜNYA TAR. – 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D B D A C C B C D C D D B A A B C D A C

İNGİLİZCE – 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D C B D A C D D B A D B A C B C D C B A

12 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 4. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GEOMETRİ – 6

ALMANCA – 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C B D A C B D A C B A C D B A D A C B C

FRANSIZCA – 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A B B C D A B C B D C A B A C D D D C A

C C A C B B C C A C D D B A A B A D B D

SEÇ. YAB. DİL İNGİLİZCE – 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B A D D B A A C D B D A A C B B C D A C

SEÇ. YAB. DİL ALMANCA – 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C A B B D C A D C A B C D B D A D A B B

SEÇ. YAB. DİL FRANSIZCA – 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C A B B D C D A C A C B D B D B C D A

SEÇ. DİL ve ANLATIM – 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B D B D B C A C A B C D A D C A D B C A

SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C B C D A C A C D B D A A B C A D D B

12 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 4. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI TEMEL DİNİ BİLGİLER – 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C C D A A D B C B A C D C A A C D B D

KELAM – 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C B A A C B D C D A C B D B B A D C A B

SEÇ. TÜRK EDEBİYATI – 7

C D A B A C D A B C A C B C D B A D B D

SEÇ. YAB. DİL İNGİLİZCE – 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C A C B D C D A B C D A C A D B C A B D

SEÇ. YAB. DİL ALMANCA – 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B A D C B A D C B D A C B D A C C D A C

SEÇ. YAB. DİL FRANSIZCA – 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B D A C D B A C A D C A B A B C C D B D

SEÇ. DİL ve ANLATIM – 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B A D C D B A C D B A C C A B D B D C A