7.Ders

3.Y.Y.-A İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 8:30 9:30 9:30 10:...
20 downloads 0 Views 155KB Size
3.Y.Y.-A

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ

Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI

Prof. Dr. Hidayet AYDAR

İslam Tarihi II

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Tefsir II

ANFİ I

ANFİ IV

D-302

Prof. Dr. Hidayet AYDAR

Prof.Dr.Zekeriya GÜLER

Tefsir II

Hadis II

ANFİ III

ANFİ III

Prof.Dr.Zekeriya GÜLER

Doç. Dr. Abdülhamid ANİ

Doç Dr. Mehmet ATALAY

Hadis II

Arap Dili ve Edebiyatı I

Din Psikolojisi

ANFİ IV

ANFİ I

D-306

Öğr.Gör.Enes SAKA

Yrd.Doç.Dr. Necmettin KIZILKAYA

Kur'an Okuma ve Tecvid III

İslam Hukukuna Giriş

ANFİ IV

ANFİ II

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

3.Y.Y.-B

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Prof.Dr.Yaşar DÜZENLİ

Pazartesi

Tefsir II

ANFİ III

Salı

Prof.Dr.Yaşar DÜZENLİ

Doç.Dr.İlyas TOPSAKAL

Doç. Dr. Abdülhamid ANİ

Tefsir II

İslam Tarihi II

Arap Dili ve Edebiyatı I

ANFİ IV

ANFİ II

D-307

Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ Doç.Dr. Ahmet Hamdi FURAT

Çarşamba

Yrd.Doç.Dr. Gülüşan GÖCEN

Hadis II

İslam Hukukuna Giriş

Din Psikolojisi

ANFİ I

ANFİ IV

D-302

Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI

Perşembe

Hadis II

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

ANFİ I

ANFİ III ESAT ŞAHİN

Cuma

Kur'an Okuma ve Tecvid III

ESKİ KONFERANS SALONU

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

3.Y.Y.-C

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Çarşamba

14:00 15:00

Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU

Prof.Dr. Hüseyin HANSU

Din Psikolojisi

Hadis II

D-303

D-207

Pazartesi

Salı

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 15:00 16:00

16:00 17:00

Doç. Dr. Abdülhamid ANİ

Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ

Arap Dili ve Edebiyatı I

İslam Tarihi II

D-303

D-302

BİRSEN ÖZTOP

Yrd.Doç.Dr.Şevket KOTAN

Prof.Dr. Hüseyin HANSU

Kur'an Okuma ve Tecvid III

Tefsir II

Hadis II

D-304

D-303

D-307

Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI

Yrd.Doç.Dr.Şevket KOTAN

Yrd.Doç.Dr. Abdullah DURMUŞ

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Tefsir II

İslam Hukukuna Giriş

ANFİ III

D-301

D-305

Perşembe

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

5.Y.Y.-A

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Pazartesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Öğr.Gör.Enes SAKA

Doç.Dr.Ramazan YILDIRIM

Kur'an Okuma ve Tecvid -V

Sistematik Kelam I

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri A.ÖZT. ANFİ IV (SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB.Sosyal Bilimler Metodolojisi İSM.DEZ. ANFİ II (SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Çağdaş İslam Akımları ADM.ARK.

D-306

D-305

D-301

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar NCM.GÖK.

ESKİ KONFERANS SALONU

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Kur'an Tercümesi Teknikleri HDY.AYD.

ANFİ III

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Hadis Tenkid Metodları MST.ERT.

Salı

D-303

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Eleştirel Düşünce ve Din MST.TKN. ESKİ KONFERANS SALONU (SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Siyaset Toplum ve Din İSM.DEZ.

D-305

Prof.Dr.Servet BAYINDIR

Çarşamba

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Din Eğitiminde Gelişmeler M.KZM.GÜL. ANFİ IV (SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Osmanlı Tarihi İLY.TSKL.

ANFİ II

İslam Hukuku I

Doç.Dr.Ramazan YILDIRIM

Sistematik Kelam I

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. İslam Hukuk Tarihi OSMN.ÖZT. D-207 (SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. İslam, Eğitim ve Kalkınma FHR.KYD. ANFİ I

D-301 Doç.Dr.Hakan OLGUN

Prof.Dr.Servet BAYINDIR

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Farsça ANFİ IV

Perşembe

Dinler Tarihi I

İslam Hukuku I

D-303

NRT.GMC.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Peygamberler Tarihi

ANFİ II

D-303

D-304

HKN.OLG.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. İlm-i Hal ESKİ KONFERANS SALONU

A.HMD.FRT.

Prof . Dr. Reşat ÖNGÖREN

Cuma

Tasavvuf I

ANFİ II

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

5.Y.Y.-B

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Pazartesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Yrd.Doç.Dr.Fikret SOYAL

Öğr.Gör.Enes SAKA

Sistematik Kelam I

Kur'an Okuma ve Tecvid -V

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri A.ÖZT. ANFİ IV (SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB.Sosyal Bilimler Metodolojisi İSM.DEZ. ANFİ II (SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Çağdaş İslam Akımları ADM.ARK.

D-306

D-204

D-306 Doç. Dr. Abdüsselam ARI

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar NCM.GÖK.

ESKİ KONFERANS SALONU

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Kur'an Tercümesi Teknikleri HDY.AYD.

ANFİ III

Salı

İslam Hukuku I

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Hadis Tenkid Metodları MST.ERT.

D-303

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Eleştirel Düşünce ve Din MST.TKN. ESKİ KONFERANS SALONU

D-102 Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ

Çarşamba

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Siyaset Toplum ve Din İSM.DEZ.

D-305

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Din Eğitiminde Gelişmeler M.KZM.GÜL. ANFİ IV (SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Osmanlı Tarihi İLY.TSKL.

ANFİ II

Tasavvuf I

Doç.Dr.Hakan OLGUN

Dinler Tarihi I

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. İslam Hukuk Tarihi OSMN.ÖZT. D-207 (SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. İslam, Eğitim ve Kalkınma FHR.KYD. ANFİ I

D-102 Doç. Dr. Abdüsselam ARI

Yrd.Doç.Dr.Fikret SOYAL

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Farsça ANFİ IV

Perşembe

İslam Hukuku I

Sistematik Kelam I

D-304

NRT.GMC.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Peygamberler Tarihi

ANFİ II

D-102

D-102

HKN.OLG.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. İlm-i Hal ESKİ KONFERANS SALONU

A.HMD.FRT.

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

5.Y.Y.-C

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Pazartesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ

PROF.DR. ŞÜKRÜ ÖZEN

Sistematik Kelam I

İslam Hukuku I

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri A.ÖZT. ANFİ IV (SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB.Sosyal Bilimler Metodolojisi İSM.DEZ. ANFİ II (SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Çağdaş İslam Akımları ADM.ARK.

D-306

ANFİ III

ANFİ I

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar NCM.GÖK.

ESKİ KONFERANS SALONU

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Kur'an Tercümesi Teknikleri HDY.AYD.

ANFİ III

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Hadis Tenkid Metodları MST.ERT.

Salı

D-303

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Eleştirel Düşünce ve Din MST.TKN. ESKİ KONFERANS SALONU (SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Siyaset Toplum ve Din İSM.DEZ.

D-305

Çarşamba

PROF.DR. ŞÜKRÜ ÖZEN

Yrd.Doç.Dr.Derya BAŞ

İslam Hukuku I

Tasavvuf I

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Din Eğitiminde Gelişmeler M.KZM.GÜL. ANFİ IV (SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Osmanlı Tarihi İLY.TSKL.

ANFİ II

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. İslam Hukuk Tarihi OSMN.ÖZT.

D-207

D-302

D-304

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. İslam, Eğitim ve Kalkınma FHR.KYD. ANFİ I

Yrd.Doç.Dr. Mahmut SALİHOĞLU

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Farsça ANFİ IV

Perşembe

Dinler Tarihi I

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Peygamberler Tarihi

ANFİ II

D-307

Cuma

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ

Nurrullah ÇELEBİ

Sistematik Kelam I

Kur'an Okuma ve Tecvid -V

D-304

D-307

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

NRT.GMC.

HKN.OLG.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. İlm-i Hal ESKİ KONFERANS SALONU

A.HMD.FRT.

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

7.Y.Y.-A

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB.İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası İLY.TSKL.

ANFİ III

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. İslam ve Modernlik MST.TKN.

Pazartesi

D-102

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. Klasik Kelam Metinleri RMZ.YLD.

ANFİ I

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. Türk Tasavvuf Musikisiı MST.THR.ÖZT. D-301

Prof.Dr. Ömer Mahir ALPER

Prof. Dr. Sıtkı GÜLLE

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ

ANFİ II

Prof.Dr.Hamit ER

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Kur'an'nın Ana Konuları Prof.Dr.Yaşar DÜZENLİ

ANFİ IV

Salı

İslam Felsefesi Tarihi-I

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Ahkam Hadisleri Prof.Dr.Zekeriya GÜLER

D-102

Din Hizmetlerinde Rehb. ve İletişim

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB.Fıkıh Metinleri Yrd.Doç.Dr.Abdullah TIRABZON

D-204

D-305 Prof.Dr.Halil İbrahim BULUT

D-204

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Fıkıh ve Biyoetik Prof.Dr. Mürteza BEDİR

ANFİ I

D-302

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Klasik Metinler ADM.YER.

D-102

Çarşamba

İslam Mezhepleri Tarihi

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Bilgi Sosyolojisi İSM.DEZ.

ANFİ III

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Günümüzde Ortadoğu ve Mezhepler ADM.ARK. ESKİ KONFERANS SALONU

ESKİ KONFERANS SALONU

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Uygulamalı Girişimcilik MST.İ.BĞT.

D-301

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Türkiyede Tasavvuf Gurupları ve Problemleri REŞ.ÖNG.

D-102

Perşembe

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB.Mevzu Hadisler BKR.KDŞ.

D-207

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Din Pskilojisinin Problemleri ÜMT.HRZ.

D-307

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB.Türk Kelamcıları FKRT.SOY.

D-303

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

7.Y.Y.-B

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB.İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası İLY.TSKL.

ANFİ III

Pazartesi

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. İslam ve Modernlik MST.TKN.

D-102

İslam Felsefesi Tarihi-I

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. Klasik Kelam Metinleri RMZ.YLD.

ANFİ I

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. Türk Tasavvuf Musikisiı MST.THR.ÖZT. D-301

ANFİ II

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ

ANFİ II

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Kur'an'nın Ana Konuları Prof.Dr.Yaşar DÜZENLİ

ANFİ IV

Salı

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Ahkam Hadisleri Prof.Dr.Zekeriya GÜLER

D-102

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB.Fıkıh Metinleri Yrd.Doç.Dr.Abdullah TIRABZON

D-204

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Fıkıh ve Biyoetik Prof.Dr. Mürteza BEDİR

ANFİ I

Prof. Dr. Sıtkı GÜLLE

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Klasik Metinler ADM.YER.

D-102

Çarşamba

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Bilgi Sosyolojisi İSM.DEZ.

ANFİ III

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Günümüzde Ortadoğu ve Mezhepler ADM.ARK. ESKİ KONFERANS SALONU

D-305 Doç.Dr.Ayşe Zişan FURAT

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Uygulamalı Girişimcilik MST.İ.BĞT.

D-301

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Türkiyede Tasavvuf Gurupları ve Problemleri REŞ.ÖNG.

D-102

Perşembe

Din Hizmetlerinde Rehb. ve İletişim

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB.Mevzu Hadisler BKR.KDŞ.

D-207

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Din Pskilojisinin Problemleri ÜMT.HRZ.

D-307

ANFİ IV

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB.Türk Kelamcıları FKRT.SOY.

D-303

Yrd.Doç. Dr. Adem ARIKAN

Cuma

İslam Mezhepleri Tarihi

D-302

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

7.Y.Y.-C

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Prof. Dr. Sıtkı GÜLLE

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB.İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası İLY.TSKL.

ANFİ III

Pazartesi

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. İslam ve Modernlik MST.TKN.

D-102

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. Klasik Kelam Metinleri RMZ.YLD.

ANFİ I

D-207 Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. Türk Tasavvuf Musikisiı MST.THR.ÖZT. D-301 (SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ

ANFİ II

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Kur'an'nın Ana Konuları Prof.Dr.Yaşar DÜZENLİ

ANFİ IV

Salı

İslam Felsefesi Tarihi-I

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Ahkam Hadisleri Prof.Dr.Zekeriya GÜLER

D-102

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB.Fıkıh Metinleri Yrd.Doç.Dr.Abdullah TIRABZON

D-204

D-305 Yrd.Doç.Dr.Musa Kazım GÜLÇÜR

Çarşamba

Din Hizmetlerinde Rehb. ve İletişim

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Fıkıh ve Biyoetik Prof.Dr. Mürteza BEDİR

ANFİ I

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Klasik Metinler ADM.YER.

D-102

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Bilgi Sosyolojisi İSM.DEZ.

ANFİ III

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Günümüzde Ortadoğu ve Mezhepler ADM.ARK. ESKİ KONFERANS SALONU (SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Uygulamalı Girişimcilik MST.İ.BĞT.

D-305

D-301

Öğrt. Gör. Aydın BAYRAM

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Türkiyede Tasavvuf Gurupları ve Problemleri REŞ.ÖNG.

D-102

Perşembe

İslam Mezhepleri Tarihi

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB.Mevzu Hadisler BKR.KDŞ.

D-207

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Din Pskilojisinin Problemleri ÜMT.HRZ.

D-307

D-305

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB.Türk Kelamcıları FKRT.SOY.

D-303

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

1.Y.Y-A

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Doç.Dr.Kerim BULADI

Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK

Prof.Dr.Bilal GÖKKIR

Prof.Dr.Zekeriya GÜLER

Kur'an Okuma ve Tecvid - I

Osmanlı Türkçesi

Tefsir Tarihi ve Usulü

Hadis Tarihi ve Usulü

D-102

D-304

D-302

D-305

Yrd.Doç.Dr. Erhan ÖZDEN

Prof.Dr.Zekeriya GÜLER

Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

Hadis Tarihi ve Usulü

D-204

D-303

Prof.Dr.Bilal GÖKKIR

Prof.Dr.Ömer AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Yavuz YILDIRIM

Tefsir Tarihi ve Usulü

İslam İnanç Esasları

Siyer

ANFİ III

D-204

D-204

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

1.Y.Y-B

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Pazartesi

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

Yrd.Doç.Dr. Selim ARGUN

Prof.Dr.Ömer AYDIN

Siyer

İslam İnanç Esasları

ANFİ II

D-204

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Doç.Dr.Kerim BULADI

Salı

Kur'an Okuma ve Tecvid - I

D-306

Çarşamba

Doç.Dr. Fazlı ARSLAN

Perşembe

Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ

Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK

Hadis Tarihi ve Usulü

Osmanlı Türkçesi

D-207

D-304

Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR

Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

Hadis Tarihi ve Usulü

Tefsir Tarihi ve Usulü

ESKİ KONFERANS SALONU

D-302

D-204

Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR

Cuma

Tefsir Tarihi ve Usulü

D-102

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

1.Y.Y-C

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

YRD.DOÇ.DR. MAHMUT AY

Pazartesi

Tefsir Tarihi ve Usulü

ANFİ IV

Salı

Çarşamba

Doç.Dr. Bekir KUZUDİŞLİ

Nurrullah ÇELEBİ

Hadis Tarihi ve Usulü

Kur'an Okuma ve Tecvid - I

ANFİ I

D-303

Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK

Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ

Prof.Dr.Ömer AYDIN

Osmanlı Türkçesi

Siyer

İslam İnanç Esasları

D-303

D-302

D-301

Perşembe

Doç.Dr. Bekir KUZUDİŞLİ

Doç.Dr. Fazlı ARSLAN

Hadis Tarihi ve Usulü

Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

D-102

D-302

YRD.DOÇ.DR. MAHMUT AY

Cuma

Tefsir Tarihi ve Usulü

D-303

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

5.Y.Y.-D

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Doç.Dr. Fazlı ARSLAN

Pazartesi

Kur'an Okuma ve Tecvid -V

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri A.ÖZT. ANFİ IV (SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB.Sosyal Bilimler Metodolojisi İSM.DEZ. ANFİ II

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ

Sistematik Kelam I

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Çağdaş İslam Akımları ADM.ARK. D-306

ESKİ KONFERANS SALONU Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar NCM.GÖK.

D-204

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Kur'an Tercümesi Teknikleri HDY.AYD.

Yrd.Doç.Dr. Mahmut SALİHOĞLU

ESKİ KONFERANS SALONU

ANFİ III

Salı

İslam Hukuku I

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Hadis Tenkid Metodları MST.ERT.

D-303

Dinler Tarihi I

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Eleştirel Düşünce ve Din MST.TKN. ESKİ KONFERANS SALONU

ANFİ I

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Siyaset Toplum ve Din İSM.DEZ.

D-305

D-301

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR (SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Din Eğitiminde Gelişmeler M.KZM.GÜL.

ANFİ IV

Çarşamba

İslam Hukuku I

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Osmanlı Tarihi İLY.TSKL.

ANFİ II

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. İslam Hukuk Tarihi OSMN.ÖZT.

D-207

D-102 Yrd.Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. İslam, Eğitim ve Kalkınma FHR.KYD. ANFİ I

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Farsça NRT.GMC.

ANFİ IV

Perşembe

Sistematik Kelam I

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Peygamberler Tarihi

HKN.OLG.

ANFİ II

ANFİ I

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. İlm-i Hal ESKİ KONFERANS SALONU

A.HMD.FRT.

Yrd.Doç.Dr.Derya BAŞ

Cuma

Tasavvuf I

ANFİ III

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./3.Y.Y.-B

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Pazartesi

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

Prof.Dr.Yaşar DÜZENLİ

Yrd.Doç.Dr.Abdullah Hikmet ATAN

Tefsir II

Hadis II

ESKİ KONFERANS SALONU

ANFİ II

20:00 21:00

Prof.Dr.Yaşar DÜZENLİ

Doç. Dr. Abdülhamid ANİ

Tefsir II

Arap Dili ve Edebiyatı I

D-307

ANFİ III

Salı

Doç.Dr. Ahmet Hamdi FURAT

Çarşamba

İslam Hukukuna Giriş

ESKİ KONFERANS SALONU

Perşembe

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

Doç.Dr. Fazlı ARSLAN

Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI

Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ

Kur'an Okuma ve Tecvid III

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

İslam Tarihi II

ANFİ I

ANFİ III

ANFİ I

Yrd.Doç.Dr. Gülüşan GÖCEN

Yrd.Doç.Dr.Abdullah Hikmet ATAN

Din Psikolojisi

Hadis II

ANFİ I

ANFİ III

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./3.Y.Y.-A

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Pazartesi

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

20:00 21:00

Prof. Dr. Hidayet AYDAR

İslam Hukukuna Giriş

Tefsir II

ANFİ II

ANFİ II Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI

Hadis II

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

ANFİ IV

ANFİ IV

Prof. Dr. Hidayet AYDAR

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Tefsir II

Hadis II

ANFİ III

ANFİ III

Perşembe

Cuma

19:00 20:00

Yrd.Doç.Dr.Abdullah TIRABZON

Salı

Çarşamba

18:00 19:00

Öğr.Gör.Enes SAKA

Doç.Dr.İlyas TOPSAKAL

Kur'an Okuma ve Tecvid III

İslam Tarihi II

ESKİ KONFERANS SALONU

D-303

Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU

Doç. Dr. Abdülhamid ANİ

Din Psikolojisi

Arap Dili ve Edebiyatı I

ANFİ II

ANFİ II

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./5.Y.Y.-A

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Kur'an'a Yrd.Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ Çağdaş Yaklaşımlar NCM.GÖK.

D-304

Pazartesi

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Çağdaş İslam Akımları (SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri

A.ÖZT.

D-303

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Kur'an Tercümesi Teknikleri (SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Siyaset Toplum ve Din (SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Hadis Tenkid Metodları

BKR.KDŞ.

D-306

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. İslam Hukuk Tarihi

Ömer CİHANGİR

İslam Hukuku I

Kur'an Okuma ve Tecvid -V

ANFİ II

D-102

Prof . Dr. Reşat ÖNGÖREN

Doç.Dr.Hakan OLGUN

Tasavvuf I

Dinler Tarihi I

ANFİ IV

ANFİ I

OSMN.ÖZT.

D-207

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Din Eğitiminde Gelişmeler

MST.İ.BĞT.

D-305

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Osmanlı Tarihi ESKİ KONFERANS SALONU

İLY.TSKL.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. İlm-i Hal ESKİ KONFERANS SALONU

Perşembe

Doç. Dr. Abdüsselam ARI

İSM.DEZ.

D-307

Çarşamba

ESKİ KONFERANS SALONU

HDY.AYD.

ANFİ IV

Salı

Sistematik Kelam I

ADM.ARK.

ANFİ IV

Doç. Dr. Abdüsselam ARI

A.HMD.FRT.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Farsça

İslam Hukuku I

NRT.GMC.

ANFİ IV

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Peygamberler Tarihi

HKN.OLG.

D-102

ANFİ II

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ

Cuma

Sistematik Kelam I

ANFİ IV

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./5.Y.Y.-B

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

Sistematik Kelam I

Kur'an Okuma ve Tecvid -V

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri

ANFİ IV

ANFİ I

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Kur'an Tercümesi Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.Abdullah TIRABZON

Yrd.Doç.Dr. Mahmut SALİHOĞLU

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Siyaset Toplum ve Din

İslam Hukuku I

Dinler Tarihi I

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Hadis Tenkid Metodları

ESKİ KONFERANS SALONU

ANFİ II

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. İslam Hukuk Tarihi

Yrd.Doç.Dr.Abdullah TIRABZON

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Din Eğitiminde Gelişmeler

İslam Hukuku I

D-303

ANFİ IV

D-307

D-306

D-207

D-305

ADM.ARK.

A.ÖZT.

HDY.AYD.

İSM.DEZ.

BKR.KDŞ.

OSMN.ÖZT.

MST.İ.BĞT.

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Osmanlı Tarihi ESKİ KONFERANS SALONU

İLY.TSKL.

ANFİ III Yrd.Doç.Dr.Fikret SOYAL

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. İlm-i Hal ESKİ KONFERANS SALONU

Perşembe

20:00 21:00

NCM.GÖK.

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Çağdaş İslam Akımları ANFİ IV

Çarşamba

19:00 20:00

SÜLEYMAN YILDIZ

D-304

Salı

18:00 19:00

Yrd.Doç.Dr.Fikret SOYAL

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar

Pazartesi

17:00 18:00

A.HMD.FRT.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Farsça ANFİ IV

Sistematik Kelam I

NRT.GMC.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Peygamberler Tarihi

D-102

ESKİ KONFERANS SALONU

HKN.OLG.

Yrd.Doç.Dr.Derya BAŞ

Cuma

Tasavvuf I

ANFİ IV

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./7.Y.Y.-A

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB.İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası

ANFİ III

Pazartesi

Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI

İslam Felsefesi Tarihi-I

ŞKR.ÖZN.

ANFİ I Yrd.Doç.Dr.Mustafa İsmail BAĞDATLI

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Türkiyede Dini Akımlar

Din Hizmetlerinde Rehb. ve İletişim

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Kur'an'nın Ana Konuları

ANFİ I

D-304

D-102

NRT.GMC.

H.İBR.KRB.

YŞR.DZN.

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Günümüzde Ortadoğu ve D-307 Mezhepler ADM.ARK.

Çarşamba

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Uygulamalı Girişimcilik

D-303

Prof.Dr.Halil İbrahim BULUT

İslam Mezhepleri Tarihi

A.HMD.FRT.

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Bilgi Sosyolojisi

D-204

D-303

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

ÜMT.HRZ.

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Yeni Dini Hareketler D-301

Prof. Dr. Sıtkı GÜLLE

FKRT.SOY.

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Din Pskilojisinin Problemleri

D-207

D-102

İSM.DEZ.

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB.Türk Kelamcıları

Perşembe

20:00 21:00

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Paleografi

ANFİ II

Salı

19:00 20:00

MST.TKN.

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. Mukayeseli İslam Hukuku

D-307

18:00 19:00

İLY.TSKL.

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. İslam ve Modernlik D-102

17:00 18:00

MHT.SAL.

ANFİ IV

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./1.Y.Y.-A

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

Pazartesi

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Salı

Çarşamba

Perşembe

Hadis Tarihi ve Usulü

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Prof.Dr.Bilal GÖKKIR

Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK

Tefsir Tarihi ve Usulü

Osmanlı Türkçesi

ANFİ III

ANFİ III

Doç.Dr. Fazlı ARSLAN

Doç.Dr.Abdullah Emin ÇİMEN

Türk Din Musikisi (Nazariyatı) Kur'an Okuma ve Tecvid - I

ANFİ III

ANFİ I

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ

Hadis Tarihi ve Usulü

Siyer

ANFİ I

D-303

Prof.Dr.Ömer AYDIN

Prof.Dr.Bilal GÖKKIR

İslam İnanç Esasları

Tefsir Tarihi ve Usulü

ANFİ III

ANFİ I

ESKİ KONFERANS SALONU

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./1.Y.Y.-B

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Prof.Dr. Hüseyin HANSU

Pazartesi

Hadis Tarihi ve Usulü

D-207

Salı

Çarşamba

Perşembe

Prof.Dr. Hüseyin HANSU

Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK

Doç.Dr. Fazlı ARSLAN

Hadis Tarihi ve Usulü

Osmanlı Türkçesi

Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

ANFİ I

ANFİ III

D-307

Prof.Dr. Adnan DEMİRCAN

Prof.Dr.Ömer AYDIN

Siyer

İslam İnanç Esasları

ANFİ IV

ANFİ I

Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR

Ömer CİHANGİR

Tefsir Tarihi ve Usulü

Kur'an Okuma ve Tecvid - I

ANFİ II

ANFİ II

Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR

Cuma

Tefsir Tarihi ve Usulü

ANFİ III

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./7.Y.Y.-B

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB.İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası

ANFİ III

Pazartesi

İLY.TSKL.

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. İslam ve Modernlik D-102

MST.TKN.

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. Mukayeseli İslam Hukuku

D-307

ŞKR.ÖZN.

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Paleografi

ANFİ II

Salı

NRT.GMC.

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Türkiyede Dini Akımlar

D-304

H.İBR.KRB.

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Kur'an'nın Ana Konuları

D-102

YŞR.DZN.

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Günümüzde Ortadoğu ve D-307 Mezhepler ADM.ARK.

Çarşamba

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Uygulamalı Girişimcilik

D-303

İSM.DEZ.

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB.Türk Kelamcıları

D-303

Perşembe

Din Hizmetlerinde Rehb. ve İletişim

ANFİ II

ANFİ II Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI

FKRT.SOY.

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Din Pskilojisinin Problemleri

D-207

Yrd.Doç.Dr.Musa Kazım GÜLÇÜR

Kur'an Okuma ve Tecvid VII

A.HMD.FRT.

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Bilgi Sosyolojisi

D-204

Prof. Dr. Sıtkı GÜLLE

İslam Felsefesi Tarihi-I

ÜMT.HRZ.

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Yeni Dini Hareketler D-301

ANFİ III

MHT.SAL.

Yrd.Doç. Dr. Adem ARIKAN

Cuma

İslam Mezhepleri Tarihi

ANFİ I

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

DİKAP/3.Y.Y.

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Pazartesi

Salı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

GURUP A Arapça III D-307 Doç.Dr.H.Hüsnü KOYUNOĞLU GURUP B Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III D-302 SÜLEYMAN YILDIZ

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

GURUP A Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III D-303 SÜLEYMAN YILDIZ GURUP B Arapça III D-307 Yrd.Doç.Dr.Mustafa CAN

Yrd.Doç.Dr.Hilal KAZAN

Doç.Dr.İlyas TOPSAKAL

İslamda Sanat ve Estetik

(DKP SEÇ.) 3.Y.Y TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ

ANFİ II

D-204

Yrd. Doç. Dr. Coşkun KÜÇÜKTEPE

Çarşamba

Öğretim İlke ve Yöntemleri

ANFİ III

Perşembe

Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU

YRD.DOÇ.DR. AHMET ERHAN ŞEKERCİ

Din Psikolojisi (DKAB)

Felsefeye Giriş

(DKP SEÇ.) 3.Y.Y İSLAM TARİHİNDE EĞİTİM

ANFİ II

ANFİ I

D-302

Prof.Dr. Mustafa TEKİN

Doç.Dr.H.Hüsnü KOYUNOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Abdullah Hikmet Yrd.Doç.Dr.Abdullah Hikmet ATAN ATAN

Cuma

Prof. Dr. İrfan BAŞKURT

(DKP SEÇ.) 3.Y.Y. Seçme Hadis Metinleri

Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri

(DKP SEÇ.) 3.Y.Y ANTROPOLOJİ

(DKP SEÇ.) 3.Y.Y OSMANLI TÜRKÇESİ

D-303

ANFİ II

D-307

D-303

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

DİKAP/5.Y.Y.

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Pazartesi

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Hümeyra ASLANTÜRK

Yrd.Doç.Dr. Uğur GÜNDÜZ

(DKP SEÇ.) 5.Y.Y. Kur'an Surelerinde Hedefler

(DKP SEÇ.) 5.Y.Y. İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

D-204

D-306

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Yrd.Doç.Dr.Mustafa CAN

Salı

Sınıf Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Gamze İNAN D-303 KAYA Öğ. Gör. Esin TEZBAŞARAN

(DKP SEÇ.) 5.Y.Y. ARAPÇA SEÇME METİNLER I

Ölçme ve Değerlendirme D-304 Yrd.Doç.Dr.Mustafa CAN

Çarşamba

GRUP A Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi V D-306 Nurrullah ÇELEBİ

Kelam

ANFİ II

GRUP B Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi V D-306 BİRSEN ÖZTOP

Perşembe GRUP C Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi V D-306 BİRSEN ÖZTOP

Cuma

Doç.Dr.H.Hüsnü KOYUNOĞLU

Doç.Dr.H.Hüsnü KOYUNOĞLU

(DKP SEÇ.) 5.Y.Y. İSLAM HUKUK METODOLOJİSİ

D-307

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

Prof . Dr. Reşat ÖNGÖREN

Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL

(DKP SEÇ.) 5.Y.Y. Bilim Tarihi

Tasavvuf

Ahlak Felsefesi

ANFİ I

ANFİ I

D-102

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

DİKAP/7.Y.Y.

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Pazartesi

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

Yrd.Doç. Dr. Adem ARIKAN

Yrd.Doç.Dr.Mustafa CAN

(DKP SEÇ.) 7.Y.Y. Türkiyenin Dini Kültürel Yapısı

(DKP. SEÇ.) 7.Y.Y. Günümüz Kelam Problemleri

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

ABD.HİK.ATN.

Okul Deneyimi

D-305

Salı

MUS.CAN

D-304

GRUP D

Yrd.Doç.Dr.Zarife Şeyma ARSLAN

Yrd.Doç.Dr.Zarife Şeyma ARSLAN

Özel Öğretim Yöntemleri II

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Okul Deneyimi D-204

D-301

GRUP C

ANFİ IV

ESKİ KONFERANS SALONU İRF.BŞKRT.

Öğrt. Gör. Özlem ATALAY

Okul Deneyimi D-306

Çarşamba

GRUP A

Özel Eğitim

ANFİ II Doç.Dr. Cüneyt KAYA

Prof. Dr. İrfan BAŞKURT

İslam Felsefesi

Din Eğitimi

ESKİ KONFERANS SALONU

ANFİ III

Perşembe

Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL

Yrd.Doç.Dr.Zarife Şeyma ARSLAN ZRF.ŞEY.ARS.

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

Okul Deneyimi

(DKP SEÇ.) 7.Y.Y Din ve Eleştirel Düşünce

Özel Öğretim Yöntemleri II

D-207

ANFİ IV

D-303

GRUP B

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

ING/1.Y.Y.

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Prof.Dr.Bilal GÖKKIR

Pazartesi

INTRODUCTION TO QURANIC STUDIES

D-306

Salı

Çarşamba

Prof.Dr.Bilal GÖKKIR

Yrd.Doç.Dr. Selim ARGUN

Doç Dr. Mehmet ATALAY

INTRODUCTION TO QURANIC STUDIES

LIFE OF PROPHET MUHAMMED

RESEARCH TECHNQUES

D-306

D-307

D-207

YRD.DOÇ.DR. MUHAMMED GÜNAYDIN

Yrd.Doç.Dr. Selim ARGUN

ARABIC-I

LIFE OF PROPHET MUHAMMED

D-306

D-302

Perşembe

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

YRD.DOÇ.DR. MUHAMMED GÜNAYDIN

İSMAİL TAVMAN

ARABIC-I

RECITATION OF THE QURAN I

D-301

D-304

YRD.DOÇ.DR. MUHAMMED GÜNAYDIN

Öğrt. Gör. Aydın BAYRAM

ARABIC-I

TENETS OF ISLAMIC FAITH

D-304

D-207

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

ING/3.Y.Y.

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Pazartesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

Öğrt. Gör. Abdülhalim KOÇKUZU

PROF.DR. İSMAİL HACINEBİOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Selim ARGUN

QURANICCOMMENTARY I

LOGIC

ISLAMIC HISTORY II

D-102

D-304

D-305

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK

Salı

TIRKISH ISLAMIC LIRATURE

D-301

Çarşamba

Perşembe

Doç Dr. Mehmet ATALAY

YRD.DOÇ.DR. MUHAMMED GÜNAYDIN

PSYCHOLOGY OF RELIGION

ARABIC-III

D-207

D-307

YRD.DOÇ.DR. MUHAMMED GÜNAYDIN

Doç.Dr.Kerim BULADI

ARABIC-III

QURINIC RECITAION III

D-301

D-305

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

ING/5.Y.Y.

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Pazartesi

Salı

YRD.DOÇ.DR. MAHMUT AY

Doç.Dr. Bekir KUZUDİŞLİ

QURANIC COMMENTARY II

HADITH CRITICISM

D-207

D-207 Yrd.Doç.Dr. Mahmut SALİHOĞLU

Çarşamba

HISTORY OF RELIGION I

D-204 DOÇ.DR. TUNCAY BAŞOĞLU

Perşembe

Cuma

Yrd.Doç.Dr. Necmettin KIZILKAYA

CONTEMPORARY PROBLEMS OF ISLAMIC LAW

ISLAMIC LEGAL THEORY II

D-304

D-306

Öğrt. Gör. Aydın BAYRAM

Doç. Dr. Necmettin GÖKKIR

Yrd.Doç.Dr.Muharrem HAFIZ

SYSTEMATIC THEOLOGY OF ISLAM I

ISLAMIC RESEARCHS IN THE WEST

HISTORY OF PHILOSPHY

D-301

D-305

D-305

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

ING/7.Y.Y.

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Pazartesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

14:00 15:00

Doç.Dr.İsmail DEMİREZEN

Yrd.Doç.Dr. Necmettin KIZILKAYA

METHDOLOGY OF SOCIAL SECIENCES

ISLAMIC LAW I

D-207

D-302

Öğrt. Gör. Aydın BAYRAM

Salı

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Öğrt. Gör. Abdülhalim KOÇKUZU

HISTORY OF ISLAMIC SECTS

CONTEMPORARY PROBLEMS IN QURANIC EXEGESIS

ESKİ KONFERANS SALONU

D-306

Yrd.Doç.Dr. Mahmut SALİHOĞLU

Çarşamba

15:00 16:00

Yrd.Doç.Dr. Selim ARGUN

COMPORATIVE THEOLOGY

HISTORY AND GEOGRAPHY OF ISLAMIC STATES

D-204

D-305

Doç.Dr.Ayşe Zişan FURAT

Perşembe

HISTORY OF SCIENCE IN ISLAM

D-307 Yrd.Doç.Dr.Zarife Şeyma ARSLAN

Cuma

RELIGION EDUCATION

D-302

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./1.Y.Y.-C

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

Pazartesi

Salı

Çarşamba

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Yrd.Doç.Dr.Abdullah Hikmet ATAN

Prof.Dr.Ömer AYDIN

Doç.Dr. Fazlı ARSLAN

Hadis Tarihi ve Usulü

İslam İnanç Esasları

Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

ANFİ I

D-102

D-102

Öğr.Gör.Enes SAKA

Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK

Kur'an Okuma ve Tecvid - I

Osmanlı Türkçesi

D-102

D-303

Yrd.Doç.Dr.Abdullah Hikmet ATAN

Yrd.Doç.Dr. Selim ARGUN

Hadis Tarihi ve Usulü

Siyer

D-305

D-303

Yrd.Doç.Dr.Şevket KOTAN

Perşembe

Tefsir Tarihi ve Usulü

D-303 Yrd.Doç.Dr.Şevket KOTAN

Cuma

Tefsir Tarihi ve Usulü

D-102

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./3.Y.Y.-C

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU

Pazartesi

Din Psikolojisi

D-305

Salı

Çarşamba

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

YRD.DOÇ.DR. MAHMUT AY

Tefsir II

Tefsir II

D-302

D-301

Yrd.Doç.Dr.Abdullah Hikmet ATAN

PROF.DR. ŞÜKRÜ ÖZEN

Hadis II

İslam Hukukuna Giriş

ANFİ II

D-204

Öğr.Gör.Enes SAKA

Perşembe

YRD.DOÇ.DR. MAHMUT AY

Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI Yrd. Doç. Dr. Yavuz YILDIRIM

Kur'an Okuma ve Tecvid III

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

İslam Tarihi II

D-307

ANFİ III

D-102

Yrd.Doç.Dr.Abdullah Hikmet ATAN

Doç. Dr. Abdülhamid ANİ

Hadis II

Arap Dili ve Edebiyatı I

D-306

ANFİ III

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./5.Y.Y.-C

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar

Yrd.Doç.Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Çağdaş İslam Akımları

İslam Hukuku I

Sistematik Kelam I

D-304

D-303

Yrd.Doç.Dr. Selim ARGUN

Yrd.Doç.Dr. Mahmut SALİHOĞLU

Kur'an Okuma ve Tecvid -V

Dinler Tarihi I

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Osmanlı Tarihi

D-307

ANFİ IV

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. İlm-i Hal

Yrd.Doç.Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ

İslam Hukuku I

Sistematik Kelam I

D-102

ANFİ IV

D-304

Pazartesi

16:00 17:00

ANFİ IV

NCM.GÖK.

ADM.ARK.

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri D-303

A.ÖZT.

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Kur'an Tercümesi Teknikleri ANFİ IV

Salı

HDY.AYD.

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Siyaset Toplum ve Din D-307

İSM.DEZ.

(SEÇ.) 5.Y.Y. B GRB. Hadis Tenkid Metodları D-306

BKR.KDŞ.

(SEÇ.) 5.Y.Y. A GRB. İslam Hukuk Tarihi

D-207

Çarşamba

(SEÇ.) 5.Y.Y. C GRB. Din Eğitiminde Gelişmeler

D-305

ESKİ KONFERANS SALONU

ESKİ KONFERANS SALONU

Perşembe

OSMN.ÖZT.

MST.İ.BĞT.

İLY.TSKL.

A.HMD.FRT.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Farsça ANFİ IV

NRT.GMC.

(SEÇ.) 5.Y.Y. D GRB. Peygamberler Tarihi

D-102

HKN.OLG.

Yrd.Doç.Dr.Derya BAŞ

Cuma

Tasavvuf I

ANFİ IV

Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

II.Ö./7.Y.Y.-C

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders 14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB.İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası

ANFİ III

Pazartesi

18:00 19:00

19:00 20:00

Prof. Dr. Sıtkı GÜLLE

İLY.TSKL.

D-303

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Paleografi

Yrd.Doç.Dr.Mustafa İsmail BAĞDATLI

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Türkiyede Dini Akımlar

Din Hizmetlerinde Rehb. ve İletişim

(SEÇ.) 7.Y.Y. B GRB. Kur'an'nın Ana Konuları

D-303

ANFİ II

D-304

D-102

İslam Felsefesi Tarihi-I

MST.TKN.

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. Mukayeseli İslam Hukuku

D-307

20:00 21:00

Yrd.Doç.Dr.Mustakim ARICI

(SEÇ.) 7.Y.Y. A GRB. İslam ve Kur'an Okuma ve Tecvid VII Modernlik D-102

Salı

17:00 18:00

ŞKR.ÖZN.

NRT.GMC.

H.İBR.KRB.

YŞR.DZN.

ESKİ KONFERANS SALONU

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Günümüzde Ortadoğu ve D-307 Mezhepler ADM.ARK.

Çarşamba

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Uygulamalı Girişimcilik

D-303

A.HMD.FRT.

(SEÇ.) 7.Y.Y. C GRB. Bilgi Sosyolojisi

D-204

İSM.DEZ.

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB.Türk Kelamcıları

D-303

Perşembe

FKRT.SOY.

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Din Pskilojisinin Problemleri

D-207

İslam Mezhepleri Tarihi

ÜMT.HRZ.

(SEÇ.) 7.Y.Y. D GRB. Yeni Dini Hareketler D-301

Öğrt. Gör. Aydın BAYRAM

MHT.SAL.

D-305

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama

DİKAP/1.Y.Y.

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

8:30 9:30

9:30 10:30

10:30 11:30

11:30 12:30

13:00 14:00

14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU

Doç.Dr.H.Hüsnü KOYUNOĞLU

Psikolojiye Giriş

ARAPÇA I

TOPLANTI ODASI

TOPLANTI ODASI

Pazartesi

Salı

6.Ders II/7.Ders II/8. Ders II/9.Ders II/10.Ders II/11.Ders II/12.Ders

Doç.Dr.H.Hüsnü KOYUNOĞLU

YRD.DOÇ.DR. HÜSEYİN SERİN

Siyer

Eğitim Bilimine Giriş

TOPLANTI ODASI

TOPLANTI ODASI

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Yrd.Doç.Dr.Mustafa CAN

Çarşamba

Temel Dini Bilgiler I

TOPLANTI ODASI Öğr.Gör.Enes SAKA

Perşembe

Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi I

TOPLANTI ODASI

Cuma Ders Planı Oluşturuldu:19.09.2014

aSc k12 Bilişim Ders Planlama