TECHNIC CATALOGUE OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI TEKNİK KATALOĞU

www.tehportal.com.ua TROMP - UKRAINE tel. (ukraina) +3-8-050-585-39-28 e-mail: [email protected] Contents / İçindekiler Explanation of door code / Kapı kodları açıklaması Order Form of Tromp Automatic Door / Tromp Otomatik Kapı Sipariş Formu

..page / sayfa 01 ..page / sayfa

02

2 Panel Right Side Opening Doors Dimensions / 2 Panelli Sağa Tels. Kapıların Ölçüleri

..page / sayfa 03-08

2 Panel Left Side Opening Doors Dimensions / 2 Panelli Sola Tels. Kapıların Ölçüleri

..page / sayfa 09-14

3 Panel Left Side Opening Doors Dimensions / 3 Panelli Sola Tels. Kapıların Ölçüleri

..page / sayfa 15-20

3 Panel Right Side Opening Doors Dimensions / 3 Panelli Sağa Tels. Kapıların Ölçüleri

..page / sayfa 21-26

3 Panel Left Side Opening Doors Dimensions / 3 Panelli Sola Teleskobik Kapıların Ölçüleri

..page / sayfa 27-32

4 Panel Center Parting Doors Dimensions / 4 Panelli Merkezi Kapıların Ölçüleri

..page / sayfa 33-38

6 Panel Center Parting Doors Dimensions / 6 Panelli Merkezi Kapıların Ölçüleri

..page / sayfa 39-44

Coupling With Swing Landing Doors / Yarı Otomatik Kat Kapıları ile Birleştirme

..page / sayfa 45-46

Coupling of Photocell / Fotoselin Bağlanması

..page / sayfa 47-48

Retractable Cam / Kama

..page / sayfa 49

Locking Device for Landing Door / Kat Kapısı Kilidi

..page / sayfa 50-52

Parts of Tromp Automatic Door / Tromp Otomatik Kapı Parçaları

..page / sayfa 53-64

DATAS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI TEKNİK VERİLERİ

Explanation of door code / Kapı kodları açıklaması cabin or landing C: Cabin door (Kabin İç Kapısı) Kabin veya Kat F: Landing door (Kat Kapısı) Panel Number 1-2-3-4-6

I II

Panel Sayısı

Opening side R: Right Side Opening (Sağa Açılan) Açılma Yönü L: Left Side Opening (Sola Açılan) C: Two side Opening (Merkezden İki Yana Açılan) size of door width CW: Clear Width 700 , 800 , 1000 etc. / vb Kapı genişliği Temiz Geçiş

III IV

example örnek

F 2 R 800

Landing door , two panels , right side opening , size of door width=800mm 800mm'lik 2 Panelli Sağa Açılan Kat Kapısı

I F

II 2

III R

IV 800

THE TABLE OF STANDARD PRODUCT / Standart üretim tablosu

C2R/L

C3R/L

C2C

C4C

C6C

CW 700 800 900 1000 1100 700 800 900 1000 1100 700 800 900 1000 1100 700 800 900 1000 1100 700 800 900 1000 1100

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

CW 1200 1300 1400 1500 1600 1200 1300 1400 1500 1600 1200 1300 1400 1500 1600 1200 1300 1400 1500 1600 1200 1300 1400 1500 1600

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

F2R/L

F3R/L

F2C

F4C

F6C

CW 700 800 900 1000 1100 700 800 900 1000 1100 700 800 900 1000 1100 700 800 900 1000 1100 700 800 900 1000 1100

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

CW 1200 1300 1400 1500 1600 1200 1300 1400 1500 1600 1200 1300 1400 1500 1600 1200 1300 1400 1500 1600 1200 1300 1400 1500 1600

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CH (Clear Height) Temiz Yükseklik Standart 2000mm max.2500mmit is produced üretilmekte

-

it isn't produced or special product üretilmiyor veya özel imalat

01

ORDER FORM OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI SİPARİŞ FORMU FR 08 01 03 rev.00

Tromp Otomatik Kapı Sipariş Formu Order Form of Tromp Automatic Door Müşteri / customer

Tarih / Date

Sipariş Numarası / order nr.

Referans (inşaat vs.) / reference (building etc.)

İstenilen Hafta (hafta-yıl)

İstenilen Adres / destination of the goods

despatch requested for week (ww-yy)

Siparişler / orders Kapı Kodu

CW Temiz Genişlik

CH Temiz Yükseklik

Adet

Kaplama

Door code

Clear Width (mm)

Clear Height (mm)

Number

Coat

Notlar / notes

Müşteri Onayı customer stamp and sign

C3R

C3L

F3R

C6C

C2R

F3L

F2R

C4C

F6C F4C

02

C2L

F2L

C2C

F2C

TROMP AUTOMATIC DOOR

F2R

TROMP OTOMATİK KAPI

03

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

369 419 469 519 569 619 669 719 769 819

52 56 64 68 72 77 81 85 89

48

(*) Weight of door mechanism only , without door panels

450

450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250

Pnl Weight Panel Width

Meknz. Ayakları

Mech.Foots

Kızak Genişliği

Sledge Width

1093 1243 1393 1543 1693 1843 1993 2143 2293 2443

Mf

Ağırlık (*)

45 45

1168 1318 1468 1618 1768 1918 2068 2218 2368 2518

Ms

Panel Genişliği

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Meknz. Genişliği

Mech.Width

Temiz Genişlik

5 40 5 40

Mw

Clear Width

90

CW

750 35 max. 6

A view

Yalnızca mekanizma ağırlığıdır , paneller hariçtiir.

C2R

2 Panel Right Side Opening Car Door Dimensions 2 Panelli Sağa Teleskobik Kabin Kapısı Ölçüleri

Mekanizma Genişliği Mechanism width (Mw (1.5xCW+118)) 332 264

48

Mekanizma Ayakları Mechanism foots (Mf )

388

20

f (Mw-Mf -388)

507

17.5

Mu (CH+507-Mh)

222

Kabin Tavanı

36

91

90

max. 6

5 40 5 40

Temiz Yükseklik Clear Height (CH=2000mm)

100

Kabin Tabanı Cabin Floor

Pnl (CW/2+19)

35

Mekanizma Yüksekligi Mechanism Height (Mh (min.CH+160 , max.CH+360))

29

Cabin Ceiling

A

75

Temiz Genişlik Clear width (CW)

w (Mw-CW-75)

Mekanizma Kızağı Genişliği Mechanism sledge width (Ms (1.5xCW+43))

05

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

DESIGN OF CABIN FRONT FOR (C2R) TROMP AUTOMATIC DOOR (C2R )TROMP OTOMATİK İÇİN KABİN ÖNÜ DİZAYNI

100 max. CH+360 min. CH+160 (2160-2360)

31

20

40 25

CW/2+6 CH (2000)

CW/2-6 20

130

60

90 35

0,5xCW+43

CW

150

06

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

2 Panel Right Side Opening Landing Door Dimensions 2 Panelli Sağa Teleskobik Kat Kapısı Ölçüleri

60

58

23 35

90

F2R

70

p

1093 1243 1393 1543 1693 1843 1993 2143 2293 2443

263 313 363 413 463 513 563 613 663 713

60 90

142

Ms

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

20

45 45 60

CW

Temiz Genişlik / Clear Width CW

130

130

p (CW/2)-87

Mekanizma Kızağı Genişliği Mechanism Sledge Width Ms (1.5*CW+43) CW-196

48

180

p (CW/2)-87

150 20

48

CH (2000mm)

Temiz Yükseklik / Clear Height 58

35

305

180

130

48

(CW-144)/2

48

(CW-144)/2

48

130

07

TROMP AUTOMATIC DOOR

F2L

TROMP OTOMATİK KAPI

09

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

450

450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250

369 419 469 519 569 619 669 719 769 819

52 56 64 68 72 77 81 85 89

48

(*) Weight of door mechanism only , without door panels

Ağırlık (*)

Pnl Weight Panel Width

Meknz. Ayakları

Mech.Foots

Kızak Genişliği

1093 1243 1393 1543 1693 1843 1993 2143 2293 2443

Mf

Panel Genişliği

45 45

1168 1318 1468 1618 1768 1918 2068 2218 2368 2518

Ms Sledge Width

Mech.Width

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Meknz. Genişliği

Mw

Temiz Genişlik

5 40 5 40

CW Clear Width

90

750 35 max. 6

A view

Yalnızca mekanizma ağırlığıdır , paneller hariçtiir.

C2L

2 Panel Left Side Opening Car Door Dimensions 2 Panelli Sola Teleskobik Kabin Kapısı Ölçüleri

Mekanizma Genişliği Mechanism width (Mw (1.5xCW+118)) 332 264

48

f (Mw-Mf -388)

20

Mekanizma Ayakları Mechanism foots (Mf )

388

507

17.5

Mu (CH+507-Mh)

222

Kabin Tavanı

36

91

90

max. 6

5 40 5 40

Temiz Yükseklik Clear Height (CH=2000mm)

100

Kabin Tabanı Cabin Floor

Pnl (CW/2+19)

35

Mekanizma Yüksekligi Mechanism Height (Mh (min.CH+160 , max.CH+360) )

29

Cabin Ceiling

A

w (Mw-CW-75)

Temiz Genişlik Clear width (CW)

75

Mekanizma Kızağı Genişliği Mechanism sledge width (Ms (1.5xCW+43))

11

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

DESIGN OF CABIN FRONT FOR (C2L) TROMP AUTOMATIC DOOR (C2L )TROMP OTOMATİK İÇİN KABİN ÖNÜ DİZAYNI

31

40

100 max. CH+360 min. CH+160 (2160-2360)

20

25

CW/2+6

CH (2000)

CW/2-6 130

60 90 35

0,5xCW+43

CW

150

12

20

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

2 Panel Left Side Opening Landing Door Dimensions 2 Panelli Sola Teleskobik Kat Kapısı Ölçüleri

60

58

23 35

90

F2L Ms

p

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

1093 1243 1393 1543 1693 1843 1993 2143 2293 2443

263 313 363 413 463 513 563 613 663 713

70

142

60

90

20

45 45 60

CW

p (CW/2)-87

Temiz Genişlik / Clear Width CW

130

130

Mekanizma Kızağı Genişliği Mechanism Sledge Width Ms (1.5*CW+43) 48

CW-196

48

180

150 20

180

CH (2000mm)

58

35

Temiz Yükseklik / Clear Height

305

p (CW/2)-87

130

48

(CW-144)/2

48

(CW-144)/2

48

130

13

TROMP AUTOMATIC DOOR

F2C

TROMP OTOMATİK KAPI

15

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

1488 1688 1888 2088 2288 2488 2688 2888 3088 3288

528

628 728 828 928 1028 1128 1228 1328 1428

Pnl Weight

369 419 469 519 569 619 669 719 769 819

54 58 66 70 74 79 83 87 91

Panel Width

Meknz. Ayakları

Mech.Foots

Kızak Genişliği

Sledge Width

Meknz. Genişliği

Mech.Width

1488 1688 1888 2088 2288 2488 2688 2888 3088 3288

Mf

Ağırlık (*)

22.5

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Ms

Panel Genişliği

22.5

Mw

Temiz Genişlik

5 40

CW Clear Width

750 35 max. 6

45

50

(*) Weight of door mechanism only , without door panels

C2C

2 Panel Center Parting Car Door Dimensions 2 Panelli Merkezi Kabin Kapısı Ölçüleri

Yalnızca mekanizma ağırlığıdır , paneller hariçtiir.

A view

Mekanizma Genişliği Mechanism width (Mw = Ms (2xCW+88)) 287 267

20

f (Mw-Mf )/2

Mekanizma Ayakları Mechanism foots (Mf )

f (Mw-Mf )/2

17.5

Mu (CH+507-Mh)

294

507

Kabin Tavanı

29 36

91 45 5 40

Temiz Yükseklik Clear Height (CH=2000mm)

100

max. 6

Mekanizma Yüksekligi / Mechanism Height (Mh (min.CH+160 , max.CH+360))

Cabin Ceiling

Cabin Floor

35

Kabin Tabanı

A

Pnl (CW/2+19) w (Mw-CW)/2

Temiz Genişlik Clear width (CW)

w (Mw-CW)/2

17

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

DESIGN OF CABIN FRONT FOR (C2C) TROMP AUTOMATIC DOOR (C2C )TROMP OTOMATİK İÇİN KABİN ÖNÜ DİZAYNI

100 31 max. CH+360 min. CH+160 (2160-2360)

20

40 25

CH (2000)

60

0,5xCW+44

CW

0,5xCW+44

18

45 35

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

2 Panel Center Parting Landing Door Dimensions 2 Panelli Merkezi Kat Kapısı Ölçüleri

F2C

58

23 35

45 60

284

70

p

1488 1688 1888 2088 2288 2488 2688 2888 3088 3288

264 314 364 414 464 514 564 614 664 714

60

45

70

Ms

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

20

45 60

CW

p (CW/2)-86

Temiz Genişlik / Clear Width CW

130

130

p (CW/2)-86

Mekanizma Kızağı Genişliği Mechanism Sledge Width Ms (2*CW+88) CW-196

48

48

180

p (CW/2)-86

105

CH (2000mm)

58

Temiz Yükseklik / Clear Height

305

20

180

35

p (CW/2)-86

130

48

(CW-144)/2

48

(CW-144)/2

48

130

19

TROMP AUTOMATIC DOOR

F3R

TROMP OTOMATİK KAPI

21

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

357

457 557 657 757 857 957 1057 1157 1257

252 286 319 352 386 419 452 486 519 552

54 58 66 70 74 79 83 87 91

50

(*) Weight of door mechanism only , without door panels

Ağırlık (*)

Pnl Weight Panel Width

Meknz. Ayakları

Mech.Foots

Kızak Genişliği

981 1115 1249 1383 1517 1651 1785 1919 2053 2187

Mf

Panel Genişliği

45 45 45

1056 1190 1324 1458 1592 1726 1860 1994 2128 2262

Ms Sledge Width

Mech.Width

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Meknz. Genişliği

Mw

Temiz Genişlik

5 40 5 40 5 40

750 35 max. 6

135

CW Clear Width

A view

Yalnızca mekanizma ağırlığıdır , paneller hariçtiir.

C3R

3 Panel Right Side Opening Car Door Dimensions 3 Panelli Sağa Teleskobik Kabin Kapısı Ölçüleri

377 357

507

17.5

Mu (CH+507-Mh)

20

Kabin Tavanı

388 222

Mekanizma Ayakları Mechanism foots (Mf )

f (Mw-Mf -388)

(**)

36

91

135

max. 6

5 40 5 405 40

Temiz Yükseklik Clear Height (CH=2000mm)

100

Kabin Tabanı Cabin Floor

35

Mekanizma Yüksekligi Mechanism Height (Mh (min.CH+160 , max.CH+360))

29

Cabin Ceiling

(**)=185mm for CW=700,800,900

Mekanizma Genişliği Mechanism width (Mw (1.34xCW+118))

A

Pnl (CW/3+19) 75

Temiz Genişlik Clear width (CW)

w (Mw-CW-75)

Mekanizma Kızağı Genişliği Mechanism sledge width (Ms (1.34xCW+43))

23

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

DESIGN OF CABIN FRONT FOR (C3R) TROMP AUTOMATIC DOOR (C3R )TROMP OTOMATİK İÇİN KABİN ÖNÜ DİZAYNI

100 max. CH+360 min. CH+160 (2160-2360)

31

20

40 25

CW/3+6 CH (2000)

CW/3 CW/3-6

20 175

60 135 35

0,34xCW+43

CW

195

24

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

3 Panel Right Side Opening Landing Door Dimensions 3 Panelli Sağa Teleskobik Kat Kapısı Ölçüleri

135

F3R

58

23 35

60

142

70

Ms

p

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

981 1115 1249 1383 1517 1651 1785 1919 2053 2187

151 185 219 253 287 321 355 389 423 457

(**) 105mm for CW=700,800,900mm

60

135

(**)

20

45 45 45 60

CW

Temiz Genişlik / Clear Width CW

130

130

Mekanizma Kızağı Genişliği Mechanism Sledge Width Ms (1.34*CW+43) CW-196

48

180

p (0.34*CW)-87

195 20

48

CH (2000mm)

Temiz Yükseklik / Clear Height 58

35

305

180

130

48

(CW-144)/2

48

(CW-144)/2

48

130

25

TROMP AUTOMATIC DOOR

F3L

TROMP OTOMATİK KAPI

27

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

357

457 557 657 757 857 957 1057 1157 1257

252 286 319 352 386 419 452 486 519 552

54 58 66 70 74 79 83 87 91

(*) Weight of door mechanism only , without door panels

Ağırlık (*)

Pnl Weight Panel Width

Meknz. Ayakları

Mech.Foots

Kızak Genişliği

981 1115 1249 1383 1517 1651 1785 1919 2053 2187

Mf

Panel Genişliği

45 45 45

1056 1190 1324 1458 1592 1726 1860 1994 2128 2262

Ms Sledge Width

Mech.Width

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Meknz. Genişliği

Mw

Temiz Genişlik

5 40 5 40 5 40

750 35 max. 6

135

CW Clear Width

A view

50

Yalnızca mekanizma ağırlığıdır , paneller hariçtiir.

C3L

3 Panel Left Side Opening Car Door Dimensions 3 Panelli Sol Teleskobik Kabin Kapısı Ölçüleri

377 357

f (Mw-Mf -388)

20

Mekanizma Ayakları Mechanism foots (Mf )

388

507

17.5

Mu (CH+507-Mh)

222 (**)

Kabin Tavanı

36

91

135

max. 6

5 40 5 405 40

Temiz Yükseklik Clear Height (CH=2000mm)

100

Kabin Tabanı Cabin Floor

35

Mekanizma Yüksekligi Mechanism Height (Mh (min.CH+160 , max.CH+360))

29

Cabin Ceiling

(**)=185mm for CW=700,800,900

Mekanizma Genişliği Mechanism width (Mw (1.34xCW+118))

A

w (Mw-CW-75)

Temiz Genişlik Clear width (CW)

Pnl (CW/3+19) 75

Mekanizma Kızağı Genişliği Mechanism sledge width (Ms (1.34xCW+43))

29

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

DESIGN OF CABIN FRONT FOR (C3L) TROMP AUTOMATIC DOOR (C3L )TROMP OTOMATİK İÇİN KABİN ÖNÜ DİZAYNI

100 31

40

max. CH+360 min. CH+160 (2160-2360)

20

25

CW/3+6 CH (2000)

CW/3 20

CW/3-6 175

60 135 35

0,34xCW+43

CW

195

30

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

3 Panel Left Side Opening Landing Door Dimensions 3 Panelli Sola Teleskobik Kat Kapısı Ölçüleri

135

F3L

58

23 35

60

Ms

p

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

981 1115 1249 1383 1517 1651 1785 1919 2053 2187

151 185 219 253 287 321 355 389 423 457

70

142 (**)

60

135

(**) 105mm for CW=700,800,900mm

20

45 45 45 60

CW

Temiz Genişlik / Clear Width CW

130

130

Mekanizma Kızağı Genişliği Mechanism Sledge Width Ms (1.34*CW+43) 48

48

CW-196

180

195 20

180

CH (2000mm)

58

35

Temiz Yükseklik / Clear Height

305

p (0.34*CW)-87

130

48

(CW-144)/2

48

(CW-144)/2

48

130

31

TROMP AUTOMATIC DOOR

F4C

TROMP OTOMATİK KAPI

33

DIMENSIONS OF TROMP AUTOMATIC DOOR TROMP OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ

400

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Pnl Weight

57 61 69 73 77 82 86 90 94

Panel Width

194 219 244 269 294 319 344 369 394 419

53

(*) Weight of door mechanism only , without door panels

1138 1288 1438 1588 1738 1888 2038 2188 2338 2488

Meknz. Ayakları

Mech.Foots

Kızak Genişliği

Sledge Width

Mf

Ağırlık (*)

45 45

1138 1288 1438 1588 1738 1888 2038 2188 2338 2488

Ms

Panel Genişliği

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Meknz. Genişliği

Mech.Width

5 40 5 40

Temiz Genişlik

Mw

750 35 max. 6

90

CW Clear Width

A view

Yalnızca mekanizma ağırlığıdır , paneller hariçtir.

C4C

4 Panel Center Parting Car Door Dimensions 4 Panelli Merkezi Kabin Kapısı Ölçüleri

there is only cabin door mechanism for CW