Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , ,

TABLO 1.17 17/09/2015 MİZAN ( KÜMÜLATİF) Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.6 Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ...
5 downloads 0 Views 127KB Size
TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

100

0

0

0

0 KASA HESABI

102

1

0

0

0 Muhasebe Birimi Banka Hesabı

102

2

0

0

0 Vadeli Hesap

102

8

1

0

102

8

2

0

102

8

3

0

102

8

4

0

102

8

6

0

102

8

7

0

102

8

8

0

102

8

10

1

102

8

11

0

103

1

0

0

0 Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı 0 SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı 0 BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı 0 Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı 0 Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs 0 Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı 0 Gençlik ve Spor Bak. Destekli Projeler. Banka Hesabı 0 BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli Banka Hesabı 0 Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı 0 Verilen Çekler Hesabı

103

2

0

0

0 Verilen Gönderme Emirleri Hesabı

103

8

1

0

0

103

8

2

0

0

103

8

3

0

0

103

8

4

0

0

103

8

6

0

0

103

8

7

0

0

103

8

8

0

0

103

8

10

1

0

103

8

11

0

0

104

2

1

0

0

106

0

0

0

108

1

0

0

108

9

0

0

0 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 0 Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar 0 Diğer Çeşitli Hazır Değerler

120

3

6

1

99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

120

4

2

1

1 Hazine yardımı

120

4

2

2

1 Hazine yardımı

126

2

0

0

140

1

1

0

0 Belediyelere Verilen Depozito ve Teminatlar 0 Alacağın Aslı

140

2

1

0

0 Alacağın Aslı

140

2

2

0

0 Alacağın Faizi

150

1

1

0

0 Yazı Araçları

150

1

2

0

150

1

3

0

0 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 0 Kağıt Ürünler

150

1

4

0

150

1

5

0

Hesap Adı

Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin G. E. Hs Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri Gençlik ve Spor Bak. Destekli Projeler. Banka Hesabı BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli Banka Hesabı Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri AB Hibeleri

0 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri 0 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar

30/09/2015 12:46

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı 0,00

0,00

100

676.551.270,92

5.132.821,35

0,00

102

64.857.966,68

15.482.148,77

0,00

102

15.551.407,55

6.373.448,03

9.177.959,52

0,00

102

1.663.645,15

290.220,44

1.373.424,71

0,00

102

30.255.670,86

30.255.670,86

0,00

0,00

102

8.590,78

7.881,10

709,68

0,00

102

2.357.479,44

1.648.626,75

708.852,69

0,00

102

113.723,34

43.279,74

70.443,60

0,00

102

397.002,61

394.249,25

2.753,36

0,00

102

10.330.308,68

9.961.598,05

368.710,63

0,00

102

251.186,58

242.888,96

8.297,62

0,00

102

809,80

809,80

0,00

0,00

103

741.408.427,80

741.408.427,80

0,00

0,00

103

6.373.448,03

6.373.448,03

0,00

0,00

103

294.766,44

294.766,44

0,00

0,00

103

30.251.124,86

30.251.124,86

0,00

0,00

103

7.881,10

7.881,10

0,00

0,00

103

1.648.626,75

1.718.318,84

0,00

69.692,09

103

43.279,74

43.279,74

0,00

0,00

103

394.249,25

394.249,25

0,00

0,00

103

9.961.598,05

9.961.598,05

0,00

0,00

103

242.888,96

242.888,96

0,00

0,00

103

5.783.020,26

3.187.432,57

2.595.587,69

0,00

104

2.614.856,44

2.614.856,44

0,00

0,00

106

691.105,39

691.105,39

0,00

0,00

108

166.720.888,11

166.720.888,11

0,00

0,00

108

3.246.505,77

2.815.646,01

430.859,76

0,00

120

529.259.341,67

467.400.000,00

61.859.341,67

0,00

120

5.750.000,00

0,00

5.750.000,00

0,00

120

94.325,00

0,00

94.325,00

0,00

126

1.681.650,53

249.514,25

1.432.136,28

0,00

140

154.561,12

126.528,10

28.033,02

0,00

140

1.127,63

1.125,63

2,00

0,00

140

93.833,86

37.337,07

56.496,79

0,00

150

2.373,41

197,77

2.175,64

0,00

150

1.071.497,45

386.250,14

685.247,31

0,00

150

1.457.113,86

397.102,20

1.060.011,66

0,00

150

24.814,27

6.138,82

18.675,45

0,00

150

691.105,39

691.105,39

681.684.092,27 80.340.115,45

Sayfa 1 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

150

1

6

0

0 Yazı Düzelticiler

150

1

7

0

0 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri

150

1

8

0

0 Bilişim Malzemeleri

150

2

1

0

150

2

2

0

150

2

3

0

0 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı

150

2

4

0

0 İçecek Servis Takımları

150

2

5

0

0 Mutfak Araç ve Gereçleri

150

3

1

0

0 İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler

150

3

2

0

150

3

3

0

0 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar 0 Medikal Malzemeler

150

3

4

0

0 Laboratuar Malzemeleri

150

4

1

0

0 Katı Yakıtlar

9.082,46

150

4

2

0

0 Sıvı Yakıtlar

86.360,95

150

4

4

0

0 Yağlar ve Katkı Yağlar

7.918,55

150

4

5

0

0 Kimyevi Maddeler

38,35

150

5

1

0

0 Temizlik Malzemeleri

162.008,77

150

5

2

0

0 Temizlik Araç ve Gereçleri

150

5

3

0

150

6

1

0

0 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları 0 Giyecekler

150

6

2

0

0 Mefruşat Ürünleri

150

7

1

0

0 Bakliyat

150

7

2

0

0 Yemeklik Yağlar

150

7

3

0

0 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler

150

7

4

0

0 Un ve Unlu Gıdalar

150

7

5

0

150

7

6

0

0 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar 0 Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler

150

8

1

0

0 Alkolsüz İçecekler

150

9

4

0

0 Deney Amaçlı Hayvanlar

150

10

2

0

0 Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları

150

10

3

0

150

10

5

0

150

11

1

0

0 Çiftlik Hayvan Yemleri

150

11

3

0

0 Balık Yemleri

150

11

4

0

0 Köpek ve Kedi Yemleri

150

11

5

0

0 Kemirgen Hayvan Yemleri

150

11 99

0

0 Diğer Hayvan Yemleri

150

12

1

0

150

12

2

0

150

12

3

150

12

4

150

12

5

150

12

150

12

150

12

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

9.685,66

1.733,19

7.952,47

0,00

150

119.708,21

33.163,63

86.544,58

0,00

150

80.149,09

46.822,78

33.326,31

0,00

150

0 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları

681,45

681,45

0,00

0,00

150

0 Servis ve Saklama Kapları

188,80

188,80

0,00

0,00

150

2.047,35

2.047,35

0,00

0,00

150

472,00

236,00

236,00

0,00

150

1.665,57

1.190,03

475,54

0,00

150

14.573,93

8.507,51

6.066,42

0,00

150

50.362,99

30.122,74

20.240,25

0,00

150

211.619,14

64.316,76

147.302,38

0,00

150

450.413,27

155.711,59

294.701,68

0,00

150

9.082,46

0,00

0,00

150

57.631,78

28.729,17

0,00

150

6.416,75

1.501,80

0,00

150

38,35

0,00

0,00

150

84.452,02

77.556,75

0,00

150

128.353,42

57.798,40

70.555,02

0,00

150

89.946,83

62.403,51

27.543,32

0,00

150

423.970,13

167.626,61

256.343,52

0,00

150

290.003,59

94.022,65

195.980,94

0,00

150

54,00

54,00

0,00

0,00

150

371,52

371,52

0,00

0,00

150

12.789,96

9.279,36

3.510,60

0,00

150

4.248,22

1.448,70

2.799,52

0,00

150

2.198,96

1.254,96

944,00

0,00

150

4.860,00

4.860,00

0,00

0,00

150

75.670,74

55.622,48

20.048,26

0,00

150

4.524,00

3.624,00

900,00

0,00

150

265,50

265,50

0,00

0,00

150

0 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri

324,50

324,50

0,00

0,00

150

0 Çiçekler

483,80

483,80

0,00

0,00

150

43.419,91

0,00

43.419,91

0,00

150

16.584,91

15.969,31

615,60

0,00

150

7.203,90

3.516,40

3.687,50

0,00

150

141.706,80

129.697,20

12.009,60

0,00

150

18.252,00

8.424,00

9.828,00

0,00

150

0 Küçük El Aletleri ve Gereçleri

31.886,42

12.671,05

19.215,37

0,00

150

0 Tutturucular

36.963,00

18.534,87

18.428,13

0,00

150

0

0 Kaplayıcılar

168.276,89

64.028,86

104.248,03

0,00

150

0

489.446,36

232.097,88

257.348,48

0,00

150

0

0 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri 0 Ağaç Ürünleri

133.302,84

96.853,22

36.449,62

0,00

150

6

0

0 Metal Ürünler

137.800,77

66.330,77

71.470,00

0,00

150

7

0

0 Cam Ürünler

67.072,38

39.259,78

27.812,60

0,00

150

8

0

0 Plastik Ürünler

86.144,61

7.348,93

78.795,68

0,00

150

30/09/2015 12:46

Sayfa 2 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

150

12

9

0

0 Karayolları ve Trafik Malzemeleri

150

12 10

0

0 Kaynak Malzemeleri

150

13

1

0

150

13

2

0

150

13

3

0

0 Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 0 Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 0 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları

150

13

4

0

150

13

5

0

0 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları 0 Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları

150

13 99

0

0 Diğer Yedek Parçalar

150

14

3

0

0 Kamyon, Otobüs Lastikleri

150

15

1

0

0 Basılı Yayınlar

150

16

2

0

150

16

3

0

150

16 99

0

0 Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 0 Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 0 Diğer Spor Malzemeleri

150

17

1

0

0 Pompalar

150

99

1

0

0 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar

150

99

3

0

150

99

4

0

150

99

8

0

160

1

3

2

160

1

3

4

0 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri 0 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler 0 Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar 0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı 0 Görev Giderleri Avansı

160

1

3

5

160

1

3

6

160

1

3

7

160

1

3

8

160

2

3

2

160

2

3

160

2

3

160

2

160

Hesap Adı

B o r ç 14.372,40

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

6.088,80

8.283,60

0,00

150

882,05

50,15

831,90

0,00

150

1.438,18

1.420,48

17,70

0,00

150

26.120,78

1.770,00

24.350,78

0,00

150

9.031,80

9.031,80

0,00

0,00

150

159.083,55

115.276,52

43.807,03

0,00

150

72.177,45

23.534,81

48.642,64

0,00

150

13.245,69

6.834,16

6.411,53

0,00

150

10.336,80

10.336,80

0,00

0,00

150

1.126.317,11

85.332,68

1.040.984,43

0,00

150

33.876,98

26.405,78

7.471,20

0,00

150

9.225,82

8.078,62

1.147,20

0,00

150

87.946,63

68.348,89

19.597,74

0,00

150

0,00

150

3.032,60

0,00

3.032,60

138.778,58

14.357,04

124.421,54

0,00

150

29.529,50

778,80

28.750,70

0,00

150

50.884,48

50.884,48

0,00

0,00

150

3.215,50

1.770,00

1.445,50

0,00

150

83.164,19

83.164,19

0,00

0,00

160

196.459,96

181.357,96

15.102,00

0,00

160

0 Hizmet Alımları Avansı

35.568,81

33.698,81

1.870,00

0,00

160

0 Temsil ve Tanıtma Giderleri Avansı

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

160

39.416,33

39.416,33

0,00

0,00

160

41.640,70

38.395,70

3.245,00

0,00

160

305.797,09

199.374,27

106.422,82

0,00

160

4

0 Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Avansı 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Avansı 0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi 0 Görev Giderleri Kredisi

4.526,44

4.526,44

0,00

0,00

160

5

0 Hizmet Alımları Kredisi

243.813,29

221.109,29

22.704,00

0,00

160

3

7

124.682,25

102.366,81

22.315,44

0,00

160

2

3

8

5.993,00

5.993,00

0,00

0,00

160

160

2

6

1

0 Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi 0 Mamul Mal Alımları Kredisi

1.030.221,40

520.107,61

510.113,79

0,00

160

161

11

3

3

0 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları

468.051,50

451.893,50

16.158,00

0,00

161

161

12

3

3

191.005,39

27.257,77

163.747,62

0,00

161

162

1

1

2

149.421,00

64.114,21

85.306,79

0,00

162

162

1

1

4

390.454,20

356.408,76

34.045,44

0,00

162

162

1

1

6

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

162

162

1

1

7

192.987,00

77.127,00

115.860,00

0,00

162

162

1

1

8

1.556.130,78

1.456.522,74

99.608,04

0,00

162

162

1

1

13

5.747,36

5.747,36

0,00

0,00

162

162

1

2

3

0 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları 0 TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen Personel Avansları 0 TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları 0 SAN-TEZ Projelerinden Verilen İş Avansları 0 Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen Personel Avansları 0 Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İşl Avansları 0 Mevlana Değişim Programından Verilen Personel Avansları 0 TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Kredileri

7.000,00

1.412,42

5.587,58

0,00

162

30/09/2015 12:46

Sayfa 3 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

162

1

2

5

162

5

1

0

0 Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen Krediler 0 Maaş Avansları

162

5

2

0

0 Ücret Avansları

162

8

1

0

0 AB Hibelerinden Verilen Avanslar

164

10 99

0

0 Diğer Çeşitli Akreditifler

220

3

6

1

99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

241

1

1

7

241

1

2

12

250

1

1

1

0 Ankara Üniversitesi T.G.B. Yönetici A.Ş. 0 İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokent A.Ş. 0 Tarla

250

1

2

0

0 Arsalar

250

1

3

0

0 Ormanlar

250

3

2

0

0 Arsalar

252

1

1

1

1 Hizmet Binaları

252

1

1

2

252

1

1

3

4 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 2 Sağlık Ocakları

252

1

1

3

4 Hastaneler

252

1

1

3

5 Laboratuvarlar

252

1

1

3

252

1

1

3

8 Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri 99 Diğer

252

1

1

4

1 Yurt ve Pansiyonlar

252

1

1

4

3 Kreş ve Gündüz Bakımevleri

252

1

1

4

4 Misafirhaneler

252

1

1

4

7 Kütüphaneler

252

1

1

4

10 Müzeler,Sanat Galerileri

252

1

1

4

12 Eğitim ve Dinlenme Binaları

252

1

1

5

2 Spor Salonları

252

1

1

7

1 Kamu Konutları

252

1

1

9

5 Dükkan ve İşyeri

252

1

2

1

1 Hizmet Binaları

252

1

2

2

252

1

2

2

4 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 5 Mesleki Eğitim Merkezleri

252

1

2

4

12 Eğitim ve Dinlenme Binaları

253

2

1

0

253

2

2

0

0 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 0 İnşaat Makineleri ve Aletleri

253

2

3

0

0 Atölye Makineleri ve Aletleri

253

2

4

0

0 İş Makineleri ve Aletleri

253

2

5

0

253

2

6

0

0 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 0 Posta Makineleri

253

2

7

0

0 Paketleme Makineleri

253

2

8

0

253

2

9

0

0 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri 0 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri

45.854,61

253

2

10

0

333.206,91

253

3

1

0

0 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 0 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları

938.385,47

21.160,89

30/09/2015 12:46

Hesap Adı

B o r ç

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

558.692,61

323.471,36

235.221,25

0,00

162

22.106.674,32

22.106.674,32

0,00

0,00

162

334.875,54

334.875,54

0,00

0,00

162

156.635,28

88.393,11

68.242,17

0,00

162

3.483.326,56

3.483.326,56

0,00

0,00

164

3.023.137,77

1.431.049,39

1.592.088,38

0,00

220

36.000,00

0,00

36.000,00

0,00

241

450.000,00

0,00

450.000,00

0,00

241

663.256.731,00

0,00

663.256.731,00

0,00

250

95.673.355,62

0,00

95.673.355,62

0,00

250

5.167.457.645,00

0,00

5.167.457.645,00

0,00

250

383.095,43

0,00

383.095,43

0,00

250

78.701.074.593,71

0,00

78.701.074.593,71

0,00

252

261.828.564.679,46

0,00

261.828.564.679,46

0,00

252

627.388,46

0,00

627.388,46

0,00

252

834.718.220.649,45

0,00

834.718.220.649,45

0,00

252

3.040.707.174,25

0,00

3.040.707.174,25

0,00

252

16.153.040,39

0,00

16.153.040,39

0,00

252

1.812.200,00

0,00

1.812.200,00

0,00

252

23.685.324,10

0,00

23.685.324,10

0,00

252

13.596.144.588,17

0,00

13.596.144.588,17

0,00

252

742.535,12

0,00

742.535,12

0,00

252

29.242.552.266,44

0,00

29.242.552.266,44

0,00

252

11.133.000,00

0,00

11.133.000,00

0,00

252

15.115.848.427,65

0,00

15.115.848.427,65

0,00

252

6.393.740.284,56

0,00

6.393.740.284,56

0,00

252

15.887.694.435,46

0,00

15.887.694.435,46

0,00

252

260.000,00

0,00

260.000,00

0,00

252

4.201.000,00

0,00

4.201.000,00

0,00

252

41.522.499,00

0,00

41.522.499,00

0,00

252

490.000,00

0,00

490.000,00

0,00

252

1.386.000,00

0,00

1.386.000,00

0,00

252

346.912,86

2.410,60

344.502,26

0,00

253

93.803,67

1.219,28

92.584,39

0,00

253

1.264.401,96

5.077,34

1.259.324,62

0,00

253

271.132,14

0,00

271.132,14

0,00

253

6.542.648,49

140.287,62

6.402.360,87

0,00

253

56.087,65

0,00

56.087,65

0,00

253

197.075,45

0,00

197.075,45

0,00

253

163.794,24

5.772,50

158.021,74

0,00

253

0,00

45.854,61

0,00

253

17.023,70

316.183,21

0,00

253

917.224,58

0,00

253

Sayfa 4 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

253

3

2

0

253

3

3

0

253

3

4

0

253

3

5

0

253

3

6

0

253

3

7

0

253

3

8

0

254

1

1

0

0 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 0 Otomobiller

254

1

2

0

0 Yolcu Taşıma Araçları

254

1

3

0

0 Yük Taşıma Araçları

254

1

4

0

0 Arazi Taşıtları

254

1

5

0

0 Özel Amaçlı Taşıtlar

254

1

7

0

0 Motorsuz Kara Araçları

254

2

1

0

0 Gemiler

254

2

6

0

0 Tekneler

254

2

7

0

0 Botlar

254

2

9

0

0 Kanolar ve Kayıklar

254

2

11

0

0 Sandallar ve Sallar

254

3

1

0

0 Motorlu Hava Taşıtları

255

1

1

0

0 Döşeme Demirbaşları

255

1

2

0

0 Temsil ve Tören Demirbaşları

255

1

3

0

0 Koruyucu Giysi ve Malzemeler

255

1

4

0

255

1

5

0

255

2

1

0

0 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta 0 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 0 Bilgisayarlar ve Sunucular

255

2

2

0

0 Bilgisayar Çevre Birimleri

255

2

3

0

0 Teksir ve Çoğaltma Makineleri

4.161.707,06

255

2

4

0

0 Haberleşme Cihazları

12.351.018,92

255

2

5

0

0 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları

14.873.099,72

255

2

6

0

0 Aydınlatma Cihazları

255

2

99

0

0 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri

255

3

1

0

0 Büro Mobilyaları

255

3

2

0

255

3

3

0

0 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 0 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları

255

3

4

0

255

3

5

0

0 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 0 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler

255

4

1

0

0 Yemek Hazırlama Ekipmanları

255

5

1

0

0 Çiftlik Hayvanları

255

5

2

0

0 Hizmet Amaçlı Hayvanlar

255

6

1

0

0 Etnografik Eserler

255

6

4

0

255

6

5

0

255

6

6

0

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

2.490.216,47

0,00

253

0,00

11.670,56

0,00

253

9.330,05

5.884.399,33

0,00

253

469.680,88

196.448.948,74

0,00

253

153.743.255,35

566.058,96

153.177.196,39

0,00

253

1.710.289,00

0,00

1.710.289,00

0,00

253

188.312,26

43.327,37

144.984,89

0,00

253

663.604,95

0,00

663.604,95

0,00

254

2.384.414,16

0,00

2.384.414,16

0,00

254

539.239,44

0,00

539.239,44

0,00

254

0 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 0 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler

2.527.835,06 11.670,56

0 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 0 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 0 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 0 Müzik Aletleri ve Aksesuarları

5.893.729,38 196.918.629,62

37.618,59

62,57

0,00

62,57

0,00

254

229.037,69

0,00

229.037,69

0,00

254

41.837,23

12.685,00

29.152,23

0,00

254

104.969,29

0,00

104.969,29

0,00

254

24.280,00

0,00

24.280,00

0,00

254

24.890,00

1.675,00

23.215,00

0,00

254

0,01

0,00

0,01

0,00

254

9.204,00

0,00

9.204,00

0,00

254

106.200,00

0,00

106.200,00

0,00

254

1.062.861,00

48.644,91

1.014.216,09

0,00

255

204.148,74

28.592,86

175.555,88

0,00

255

481.292,05

3.333,50

477.958,55

0,00

255

203.958,21

771,10

203.187,11

0,00

255

13.065.190,69

124.814,47

12.940.376,22

0,00

255

43.614.633,95

2.377.083,00

41.237.550,95

0,00

255

10.612.050,88

478.815,75

10.133.235,13

0,00

255

228.132,23

3.933.574,83

0,00

255

1.332.268,69

11.018.750,23

0,00

255

500.214,35

14.372.885,37

0,00

255

0,00

255

109.827,64

113,85

109.713,79

6.060.443,73

107.840,39

5.952.603,34

0,00

255

25.032.754,08

960.569,85

24.072.184,23

0,00

255

1.256.998,09

33.519,98

1.223.478,11

0,00

255

927.595,21

5.713,85

921.881,36

0,00

255

16.073,10

1.180,00

14.893,10

0,00

255

806.516,54

33.772,01

772.744,53

0,00

255

236.223,90

637,48

235.586,42

0,00

255

69.593,05

0,00

69.593,05

0,00

255

850,80

0,00

850,80

0,00

255

0,13

0,00

0,13

0,00

255

0 Güzel Sanat Eserleri

818,12

0,00

818,12

0,00

255

0 Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler 0 Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar

600,00

0,00

600,00

0,00

255

0,17

0,00

0,17

0,00

255

30/09/2015 12:46

Sayfa 5 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

255

6

8

0

0 Mühür ve Mühür Baskıları

255

7

1

0

0 Kütüphane Mobilyaları

255

7

2

0

0 Basılı Yayınlar

255

7

3

0

0 Görsel ve İşitsel Kaynaklar

255

7

4

0

0 Bilgi Saklama Üniteleri

255

8

1

0

255

8

2

0

255

8

3

0

0 Derslik Süslemeleri

255

8

4

0

0 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları

255

9

1

0

255

9

2

0

255

9

3

0

255

9

99

0

255

10

1

0

0 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar

255

10

2

0

0 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri

255

10

3

0

255

11

1

0

0 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 0 Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları

255

11

2

0

0 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları

255

11

3

0

255

12

2

0

0 Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları 0 Büro Malzemeleri

255

99

1

0

255

99

2

0

255

99

3

0

257

3

2

1

257

3

2

2

0 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 0 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 0 İnşaat Makineleri ve Aletleri

257

3

2

3

0 Atölye Makineleri ve Aletleri

257

3

2

4

0 İş Makineleri ve Aletleri

257

3

2

5

257

3

2

6

0 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 0 Posta Makineleri

257

3

2

7

0 Paketleme Makineleri

257

3

2

8

257

3

2

9

0 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri 0 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri

257

3

2

10

0

257

3

3

1

0

257

3

3

2

0

257

3

3

3

0

257

3

3

4

257

3

3

5

257

3

3

6

257

3

3

7

0 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 0 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 0 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 0 Müzik Aletleri ve Aksesuarları

257

3

3

8

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

128,00

0,00

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı 128,00

0,00

255

310.750,25

12.422,95

298.327,30

0,00

255

1.799.372,45

24.090,53

1.775.281,92

0,00

255

9.501,82

0,00

9.501,82

0,00

255

909,70

0,00

909,70

0,00

255

0 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları

1.829.273,75

66.254,52

1.763.019,23

0,00

255

0 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar

1.964.511,36

11.800,00

1.952.711,36

0,00

255

8.590,99

76,70

8.514,29

0,00

255

0,00

255

0 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 0 Seyyar Tanklar ve Tüpler

Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler

0 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler

30/09/2015 12:46

14.770,80

0,00

14.770,80

244.910,45

1.982,40

242.928,05

0,00

255

826.110,31

123.890,07

702.220,24

0,00

255

128.192,29

21.751,32

106.440,97

0,00

255

59.026,01

21.325,35

37.700,66

0,00

255

87.082,44

561,60

86.520,84

0,00

255

4.091.148,91

6.301,92

4.084.846,99

0,00

255

365.176,41

4.470,98

360.705,43

0,00

255

6.205,67

0,00

6.205,67

0,00

255

26.958,52

1.138,70

25.819,82

0,00

255

4.395,50

0,00

4.395,50

0,00

255

31.416,38

0,00

31.416,38

0,00

255

1.264.710,90

0,00

1.264.710,90

0,00

255

995.872,53

47.203,93

948.668,60

0,00

255

34.841,50

0,00

34.841,50

0,00

255

495,60

258.372,24

0,00

257.876,64

257

153,74

69.654,61

0,00

69.500,87

257

2.821,96

758.876,12

0,00

756.054,16

257

0,00

266.488,84

0,00

266.488,84

257

31.464,28

3.707.926,76

0,00

3.676.462,48

257

0,00

56.087,65

0,00

56.087,65

257

0,00

136.285,65

0,00

136.285,65

257

5.536,50

98.152,48

0,00

92.615,98

257

0,00

20.083,41

0,00

20.083,41

257

250,00

240.307,45

0,00

240.057,45

257

13.225,94

455.531,02

0,00

442.305,08

257

25.840,84

1.149.708,30

0,00

1.123.867,46

257

0,00

7.811,96

0,00

7.811,96

257

3.951,61

3.718.251,05

0,00

3.714.299,44

257

409.508,96

103.080.387,81

0,00

102.670.878,85

257

435.518,96

108.101.038,58

0,00

107.665.519,62

257

0,00

1.048.608,58

0,00

1.048.608,58

257

0,00

80.303,80

0,00

80.303,80

257

Sayfa 6 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

257

4

1

1

0 Otomobiller

0,00

132.543,27

0,00

132.543,27

257

257

4

1

2

0 Yolcu Taşıma Araçları

0,00

829.519,52

0,00

829.519,52

257

257

4

1

3

0 Yük Taşıma Araçları

0,00

58.545,38

0,00

58.545,38

257

257

4

1

4

0 Arazi Taşıtları

0,00

62,57

0,00

62,57

257

257

4

1

5

0 Özel Amaçlı Taşıtlar

0,00

129.753,91

0,00

129.753,91

257

257

4

1

7

0 Motorsuz Kara Araçları

12.685,00

41.837,23

0,00

29.152,23

257

257

4

2

1

0 Gemiler

0,00

11.369,29

0,00

11.369,29

257

257

4

2

6

0 Tekneler

0,00

24.280,00

0,00

24.280,00

257

257

4

2

7

0 Botlar

0,00

1.800,00

0,00

1.800,00

257

257

4

2

9

0 Kanolar ve Kayıklar

0,00

0,01

0,00

0,01

257

257

4

3

1

0 Motorlu Hava Taşıtları

0,00

10.620,00

0,00

10.620,00

257

257

5

1

1

0 Döşeme Demirbaşları

36.459,41

929.402,87

0,00

892.943,46

257

257

5

1

2

0 Temsil ve Tören Demirbaşları

15.113,13

148.098,41

0,00

132.985,28

257

257

5

1

3

0 Koruyucu Giysi ve Malzemeler

3.333,50

332.050,15

0,00

328.716,65

257

257

5

1

4

438,00

179.203,45

0,00

178.765,45

257

257

5

1

5

121.707,37

6.688.558,06

0,00

6.566.850,69

257

257

5

2

1

0 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit Taşınırlar 0 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 0 Bilgisayarlar ve Sunucular

714.061,38

18.544.889,97

0,00

17.830.828,59

257

257

5

2

2

0 Bilgisayar Çevre Birimleri

154.825,39

3.828.468,75

0,00

3.673.643,36

257

257

5

2

3

0 Teksir ve Çoğaltma Makineleri

69.771,23

2.457.436,32

0,00

2.387.665,09

257

257

5

2

4

0 Haberleşme Cihazları

114.513,57

4.802.780,04

0,00

4.688.266,47

257

257

5

2

5

0 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları

148.543,34

7.306.656,50

0,00

7.158.113,16

257

257

5

2

6

0 Aydınlatma Cihazları

257

5

2

99

0 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri

257

5

3

1

0 Büro Mobilyaları

257

5

3

2

257

5

3

3

0 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 0 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları

257

5

3

4

257

5

3

5

0 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 0 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler

257

5

4

1

0 Yemek Hazırlama Ekipmanları

257

5

5

1

0 Çiftlik Hayvanları

257

5

5

2

257

5

7

4

257

5

8

1

0 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları

257

5

8

2

0 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar

257

5

8

3

0 Derslik Süslemeleri

257

5

8

4

0 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları

257

5

9

1

257

5

9

2

257

5

9

3

257

5

9

99

257

5

10

1

0 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar

257

5

10

2

0 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri

257

5

10

3

0 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları

Hesap Adı

B o r ç

Hesap Kodu

Alacak Artığı

113,85

73.597,46

0,00

73.483,61

257

10.760,25

4.582.079,55

0,00

4.571.319,30

257

213.487,95

16.330.715,32

0,00

16.117.227,37

257

18.599,29

1.036.542,52

0,00

1.017.943,23

257

521,85

900.965,20

0,00

900.443,35

257

1.180,00

16.073,10

0,00

14.893,10

257

0,00

426.937,25

0,00

426.937,25

257

637,48

209.782,61

0,00

209.145,13

257

0,00

25.089,40

0,00

25.089,40

257

0 Hizmet Amaçlı Hayvanlar

0,00

850,80

0,00

850,80

257

0 Bilgi Saklama Üniteleri

0,00

218,50

0,00

218,50

257

32.814,92

1.242.605,25

0,00

1.209.790,33

257

0,00

1.113.798,80

0,00

1.113.798,80

257

76,70

7.550,23

0,00

7.473,53

257

0,00

14.770,80

0,00

14.770,80

257

0,00

129.688,42

0,00

129.688,42

257

558,56

621.723,03

0,00

621.164,47

257

0,00

86.472,66

0,00

86.472,66

257

0,00

23.750,36

0,00

23.750,36

257

30/09/2015 12:46

0,00

65.523,58

0,00

65.523,58

257

6.301,92

3.009.843,37

0,00

3.003.541,45

257

165,20

318.224,98

0,00

318.059,78

257

Sayfa 7 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Ekonomik Kodu

Hesap Adı

257

5

11

1

0 Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları

257

5

11

2

0 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları

257

5

11

3

257

5

12

2

0 Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları 0 Büro Malzemeleri

257

5

99

1

257

5

99

2

0 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 0 Seyyar Tanklar ve Tüpler

257

5

99

3

258

2

1

1

258

2

2

4

260

1

0

0

0 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 0 Bilgisayar Yazılımları

260

2

1

0

0 Haritalar

260

2

2

0

0 Plan ve Projeler

260

3

0

0

0 Lisanslar

260

99

0

0

0 Diğer Haklar

264

0

0

0

0 ÖZEL MALİYETLER HESABI

268

1

1

268

1

2

268

1

268

1

268 294

0 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 0 Hizmet Binaları

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

0,00

6.205,67

0,00

6.205,67

257

619,50

18.565,18

0,00

17.945,68

257

0,00

3.550,50

0,00

3.550,50

257

0,00

31.416,38

0,00

31.416,38

257

0,00

540.751,72

0,00

540.751,72

257

47.203,93

571.246,82

0,00

524.042,89

257

0,00

7.865,50

0,00

7.865,50

257

37.914.315,27

0,00

37.914.315,27

0,00

258

239.866.553,21

0,00

239.866.553,21

0,00

258

7.976.420,52

0,00

7.976.420,52

0,00

260

116.252,00

0,00

116.252,00

0,00

260

9.064.184,93

0,00

9.064.184,93

0,00

260

970.367,36

0,00

970.367,36

0,00

260

310.547,68

0,00

310.547,68

0,00

260

830.830,30

0,00

830.830,30

0,00

264

0

0 Bilgisayar Yazılımları

0,00

5.163.153,20

0,00

5.163.153,20

268

1

0 Haritalar

0,00

116.252,00

0,00

116.252,00

268

2

2

0 Plan ve Projeler

0,00

4.332.224,97

0,00

4.332.224,97

268

3

0

0 Lisanslar

0,00

40.273,40

0,00

40.273,40

268

1

99

0

0 Diğer Haklar

2

1

0

0 Makine ve Cihazlar

294

2

2

0

0 Taşıtlar

294

2

3

0

0 Demirbaşlar

299

2

1

0

0 Makine ve Cihazlar

299

2

2

0

0 Taşıtlar

299

2

3

0

0 Demirbaşlar

299

99

0

0

320

2

0

0

0 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Amortismanı 0 N-1 Yılına Ait Borçlar

330

1

1

0

330

1

2

0

330

1

3

0

0 Ek Kesin Teminatlar

333

1

99 99

333

2

4

333

2

99 99

0 Kişilere Ait Diğer Emanetler

333

3

1

0

0 Normal İcra Kesintisi

333

3

2

0

0 Nafaka Kesintisi

333

9

1

0

0 Vergi Borcu

333

9

2

0

0 Kişi Borcu Mahsubu

333

10

2

2

0 Tez-Kop İş Sendikası

333

10

3

1

1 Türk Sağlık Sendikası

69.529,39

333

10

3

1

7 Türk Eğitim Sendikası

333

10

3

2

2 Eğitim Sendikası

333

10

3

2

333

10

3

3

3 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 1 Eğitimciler Birliği Sendikası

0

0,00

269.011,68

0,00

269.011,68

268

19.751.238,08

12.150.650,01

7.600.588,07

0,00

294

83.206,42

17.241,95

65.964,47

0,00

294

16.298.077,11

6.646.676,14

9.651.400,97

0,00

294

12.150.650,01

15.050.067,16

0,00

2.899.417,15

299

17.241,95

79.166,22

0,00

61.924,27

299

6.646.676,14

15.098.446,49

0,00

8.451.770,35

299

0,00

9.974,55

0,00

9.974,55

299

924.743,00

924.743,00

0,00

0,00

320

0 Geçici teminatlar

150.665,75

217.991,13

0,00

67.325,38

330

0 Kesin Teminatlar

196.288,49

891.154,92

0,00

694.866,43

330

54,51

85.499,56

0,00

85.445,05

330

94.484,41

269.859,35

0,00

175.374,94

333

291.353,63

292.742,63

0,00

1.389,00

333

3.066.093,44

5.688.930,23

0,00

2.622.836,79

333

578.434,74

583.599,19

0,00

5.164,45

333

112.900,43

112.900,43

0,00

0,00

333

2.046.532,34

2.057.749,07

0,00

11.216,73

333

0,00

196,17

0,00

196,17

333

323.273,12

323.273,12

0,00

0,00

333

69.542,22

0,00

12,83

333

99.104,41

99.122,67

0,00

18,26

333

90.672,34

90.694,13

0,00

21,79

333

134.255,12

134.267,17

0,00

12,05

333

129.024,25

129.024,25

0,00

0,00

333

0 Resmi Daire ve Kurumlara Ait Diğer Emanetler 0 Avukatlık Ücretleri

30/09/2015 12:46

Sayfa 8 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

333

10

3

3

2 Sağlık Sendikası

333

10

3

3

3 Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası

333

10

3

3

10 Diyanet Sendikası

333

10

3

6

333

10

3

6

333

10

3

6

333

10

3

333

10

3

333

10

3

6

333

10

3

333

10

3

333

13

0

333

16

0

333

18

2

90 EKSEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği S.(ESBSEN) 6 94 Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri S.(UFUK SAĞLIK SEN) 11 20 Öğretim Elemanları Sendikası (ÖĞESEN) 0 0 Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar 0 0 Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler 0 0 Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-55

333

18

3

333

18

4

333

19

333

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

59.503,35

59.519,96

0,00

16,61

333

1.550,99

1.550,99

0,00

0,00

333

19,41

19,41

0,00

0,00

333

1.376,36

1.376,36

0,00

0,00

333

131,06

131,06

0,00

0,00

333

10,85

10,85

0,00

0,00

333

6

16 Eğit-İş Sen (Eğit. ve Bil. İş Gör. Send.) 33 Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalış. Sendikası(Tüm Sağlık-Sen) 34 SağlıkVeSosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası(SÖZSEN) 51 Birlik Eğitim-Sen

151,14

151,14

0,00

0,00

333

6

56 Genel Sağlık-İş Sendikası

1.905,89

1.905,89

0,00

0,00

333

7.091,42

7.091,42

0,00

0,00

333

461,35

461,35

0,00

0,00

333

2.524,74

2.524,74

0,00

0,00

333

6.159.335,10

15.462.234,43

0,00

9.302.899,33

333

62.190,61

62.190,61

0,00

0,00

333

20.472,71

88.465,86

0,00

67.993,15

333

43.866,10

333

0

0 Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-40

20.472,70

64.338,80

0,00

0

0 Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-05

0,00

8.042,35

0,00

8.042,35

333

0

0

287.399,10

1.660.823,81

0,00

1.373.424,71

333

20

0

0

22.388.399,31

23.227.668,14

0,00

839.268,83

333

333

21

0

0

7.881,10

8.590,78

0,00

709,68

333

333

23

0

0

1.720.538,84

2.357.479,44

0,00

636.940,60

333

333

24

0

0

43.323,36

113.723,34

0,00

70.399,98

333

333

25

0

0

242.888,96

251.186,58

0,00

8.297,62

333

333

26

0

0

394.249,25

397.002,61

0,00

2.753,36

333

333

30

0

0

0 Sa.ve Tic.Bak.Sanayi Tezleri Pro.Des.Akt.Tutarlar 0 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar 0 Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar 0 Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen ProjelereAktarılanTutarlar 0 Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar 0 Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar 0 Gençlik ve Spor Bak. Destekli Projeler. Banka Hesabı 0 Vergi Borcu

159.639,39

161.708,05

0,00

2.068,66

333

333

99 99

0

0 Diğer Çeşitli Emanetler

579.519.225,88

587.459.335,25

0,00

7.940.109,37

333

360

1

1

1

180,22

335,22

0,00

155,00

360

360

1

1

2

29.725.271,00

32.087.003,21

0,00

2.361.732,21

360

360

1

2

1

1.807,06

1.807,06

0,00

0,00

360

360

1

2

2

5.122,33

5.919,37

0,00

797,04

360

360

1

3

0

1.060.556,81

1.232.578,99

0,00

172.022,18

360

360

1

5

0

98.599,76

111.055,09

0,00

12.455,33

360

360

1

10

0

60.405,44

66.774,44

0,00

6.369,00

360

360

3

1

0

2.829.489,22

3.172.054,51

0,00

342.565,29

360

360

3

2

0

0 Asgari Ücretlilerden Yapılan Tevkifatlar 0 Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap.Tevkifat 0 GVK 18. Md. Kapsamına Giren Serbest Meslek İşleri Dolayısıyl 0 Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden 0 Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar 0 Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar 0 Gelir Vergisi Kanununun 94/13 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar 0 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi 0 Sözleşmeye Ait Damga Vergisi

104.930,85

198.415,61

0,00

93.484,76

360

360

3

3

0

0 İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi

49.058,57

60.975,91

0,00

11.917,34

360

360

3

9

0

0 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi

959.109,07

1.038.249,28

0,00

79.140,21

360

360

4

2

1

0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (1/2)

126,00

126,00

0,00

0,00

360

360

4

2

4

0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (2/3)

197,64

197,64

0,00

0,00

360

360

4

2

6

0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9/10)

1.667.564,98

1.668.553,80

0,00

988,82

360

30/09/2015 12:46

Sayfa 9 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

360

4

2

7

0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (2/10)

1.418.731,92

1.620.486,40

0,00

201.754,48

360

360

4

2

8

0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10)

1.654.497,86

1.677.215,95

0,00

22.718,09

360

360

4

2

9

0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (7/10)

927.051,75

930.589,83

0,00

3.538,08

360

360

4

2

10

335.002,13

396.725,61

0,00

61.723,48

360

361

1

1

1

0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (Tam Tevkifat) 0 % 16 Aylık Aidat Kesintisi

24.995.757,30

25.054.676,93

0,00

58.919,63

361

361

1

1

2

0 % 25 Giriş Aidatı Kesintisi

361

1

1

3

0 % 100 Artış Kesenekleri

361

1

2

1

0 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı

361

1

2

2

0 % 25 Giriş Aidatı Devlet Katkısı

361

1

2

3

361

1

2

4

0 % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı 0 % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi

361

10

1

1

361

10

1

1

361

10

1

2

361

10

1

2

361

10

1

2

361

10

1

2

361

10

2

1

361

10

2

1

361

10

2

2

361

10

2

2

361

10

2

2

361

10

2

361

11

0

361

99

361

Hesap Adı

B o r ç

Hesap Kodu

Alacak Artığı

603,68

736,50

0,00

132,82

361

62.111,81

62.853,85

0,00

742,04

361

31.209.270,25

31.221.340,13

0,00

12.069,88

361

65,30

361

845,96

361

0,00

65,30

0,00

61.860,19

62.706,15

0,00

18.992.937,11

19.016.670,24

0,00

23.733,13

361

1 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-İşçi) 2 Genel Sağlık Sigortası Primi ( iştirakçi-işçi) 1 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-işçi) 2 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

2.238.814,16

2.435.898,98

0,00

197.084,82

361

821.976,43

931.471,67

0,00

109.495,24

361

2.988.610,12

3.246.220,81

0,00

257.610,69

361

489.836,81

549.209,17

0,00

59.372,36

361

3 Genel Sağlık Sigortası Primi ( işveren-işçi) 4 Fiili Hizmet Zamları (işçi)

1.217.353,24

1.366.156,28

0,00

148.803,04

361

4.656,71

4.795,09

0,00

138,38

361

1 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-memur) 2 Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-memur) 1 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur) 2 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

4.731.805,81

4.859.878,53

0,00

128.072,72

361

2.634.835,79

2.704.703,63

0,00

69.867,84

361

5.817.850,62

5.933.534,08

0,00

115.683,46

361

106.131,05

130.013,22

0,00

23.882,17

361

4.087.067,73

4.183.305,66

0,00

96.237,93

361

2

3 Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-memur) 4 Fiili Hizmet Zamları (memur)

272.820,27

278.658,70

0,00

5.838,43

361

0

0 Hizmet Borçlanması Keseneği

716,90

1.246,16

0,00

529,26

361

1

0

0 İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar

134,82

134,82

0,00

0,00

361

99

2

0

6.434,17

6.769,01

0,00

334,84

361

361

99

4

0

0 Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez 0 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

88.837,46

102.187,16

0,00

13.349,70

361

361

99

6

0

362

1

2

362

1

362

2

362

0,00

199,25

0,00

199,25

361

1

0 Gecikme Zam ve Cezaları (Emekli Sandığı) 0 İşsizlik Sigortası Primi-İşçi

218.402,68

240.791,48

0,00

22.388,80

362

2

2

0 İşsizlik Sigortası Primi-İşveren

436.522,59

481.401,95

0,00

44.879,36

362

6

1

0 Kefalet Aidatı Giriş Keseneği

658,53

658,53

0,00

0,00

362

2

6

2

0 Kefalet Aidatı Aylık Keseneği

13.912,83

13.921,14

0,00

8,31

362

430

1

2

0

0 Kesin Teminatlar

0,00

594,00

0,00

594,00

430

430

1

3

0

0 Ek Kesin Teminatlar

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

430

500

1

1

0

0 İlk Yıl Denge Kaydı

0,00

41.603.136,65

0,00

41.603.136,65

500

500

2

3

1

0 Arazi ve Arsalar

12.557.508,29

5.924.772.016,33

0,00

5.912.214.508,04

500

500

2

3

3

0 Binalar

0,00 1.258.626.562.255,28

0,00 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 500

500

2

3

4

0 Tesis, Makine ve Cihazlar

0,00

149.592.374,40

0,00

500

2

3

5

0 Taşıtlar

609.929,29

0,00

500

2

3

6

0 Demirbaşlar

0,00

434.618.590,83

500

2

3

8

0 Yapılmakta Olan Yatırımlar

21.523.627,91

0,00

500

2

3

9

0 Birikmiş Amortismanlardan Envanteri Yapılanlar

39.499.624,12

30/09/2015 12:46

0,00

149.592.374,40

500

609.929,29

0,00

500

0,00

434.618.590,83

500

21.523.627,91

0,00

500

0,00

39.499.624,12

500

Sayfa 10 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

500

2

6

0

0 Stoklardan Envanteri Yapılanlar

500

9

0

0

0

570

1

0

0

0

570

2

0

0

0

570

3

0

0

0

570

4

0

0

0

570

5

0

0

0

590

0

0

0

0

600

3

1

1

1

600

3

1

1

2

600

3

1

2

600

3

1

600

3

1

600

3

600

3

600

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

0,00

1.053.172,81

0,00

1.053.172,81

500

368.525.863,30

0,00

368.525.863,30

0,00

500

0,00

79.657.945,66

0,00

79.657.945,66

570

0,00

71.438.350,31

0,00

71.438.350,31

570

0,00

38.657.316,59

0,00

38.657.316,59

570

0,00

52.107.821,76

0,00

52.107.821,76

570

0,00

64.113.005,03

0,00

64.113.005,03

570

79.657.945,66

79.657.945,66

0,00

0,00

590

0,00

16.125,00

0,00

16.125,00

600

0,00

40.478,05

0,00

40.478,05

600

0,00

2.964.861,64

0,00

2.964.861,64

600

2

29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler

0,00

5.991.338,80

0,00

5.991.338,80

600

2

33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

0,00

5.248.084,55

0,00

5.248.084,55

600

1

2

36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri

0,00

1.162.338,79

0,00

1.162.338,79

600

1

2

38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri

0,00

1.718.606,00

0,00

1.718.606,00

600

3

1

2

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

600

600

3

1

2

0,00

4.028.798,08

0,00

4.028.798,08

600

600

3

1

2

41 Uluslarası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri

0,00

2.655.369,28

0,00

2.655.369,28

600

600

3

1

2

99 Diğer hizmet gelirleri

0,00

4.782.399,74

0,00

4.782.399,74

600

600

3

6

1

1 Lojman Kira Gelirleri

0,00

38.593,24

0,00

38.593,24

600

600

3

6

1

99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

0,00

2.157.877,56

0,00

2.157.877,56

600

600

4

1

1

1 AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar

0,00

2.312.704,34

0,00

2.312.704,34

600

600

4

2

1

1 Hazine yardımı

0,00

501.303.798,33

0,00

501.303.798,33

600

600

4

2

1

99

0,00

120.077,98

0,00

120.077,98

600

600

4

3

1

3

0,00

145.379,74

0,00

145.379,74

600

600

4

3

2

3

0,00

253.221,51

0,00

253.221,51

600

600

4

4

1

1

0,00

8.369.152,11

0,00

8.369.152,11

600

600

4

4

1

2

0,00

31.997,93

0,00

31.997,93

600

600

4

4

1

0,00

19.298,26

0,00

19.298,26

600

600

4

4

2

0,00

1.762.777,43

0,00

1.762.777,43

600

600

4

4

2

3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 1 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 2 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar

0,00

4.578,04

0,00

4.578,04

600

600

4

4

2

0,00

192.801,12

0,00

192.801,12

600

600

4

5

1

0,00

10.682.493,17

0,00

10.682.493,17

600

600

4

5

1

0,00

7.575,75

0,00

7.575,75

600

600

5

1

9

3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 2 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri

0,00

851,93

0,00

851,93

600

600

5

1

9

3 Mevduat Faizleri

0,00

576.964,31

0,00

576.964,31

600

600

5

2

6

16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı

0,00

16.508.894,15

0,00

16.508.894,15

600

600

5

3

2

99 Diğer İdari Para Cezaları

0,00

146.574,87

0,00

146.574,87

600

600

5

3

9

0,00

3.379,41

0,00

3.379,41

600

600

5

9

1

99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

0,00

1.650,00

0,00

1.650,00

600

30/09/2015 12:46

Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri

Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar

Sayfa 11 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

600

5

9

1

6 Kişilerden Alacaklar

0,00

31.904,72

0,00

31.904,72

600

600

5

9

1

19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri

0,00

11.868.620,00

0,00

11.868.620,00

600

600

5

9

1

0,00

1.856.612,45

0,00

1.856.612,45

600

600

11

8

2

0,00

11.163,04

0,00

11.163,04

600

600

11 99

0

0,00

938.220,04

0,00

938.220,04

600

600

25

2

5

0,00

83.656,30

0,00

83.656,30

600

600

25

2

7

99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 2 Mali Olmayan Varlıkların Miktar Değişiminden Kaynaklananlar 0 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 0 Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar 0 Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar

0,00

38.810,98

0,00

38.810,98

600

600

25

5

5

0,00

42.780,00

0,00

42.780,00

600

630

1

1

1

0 Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar 1 Temel Maaşlar

151.515.379,01

2.277.308,33

149.238.070,68

0,00

630

630

1

1

2

1 Zamlar ve Tazminatlar

121.366.065,77

1.036.058,44

120.330.007,33

0,00

630

630

1

1

3

1 Ödenekler

56.934.459,54

67.320,00

56.867.139,54

0,00

630

630

1

1

4

1 Sosyal Haklar

4.942.246,81

85.314,30

4.856.932,51

0,00

630

630

1

1

5

1 Ek Çalışma Karşılıkları

16.884.722,94

22.756,71

16.861.966,23

0,00

630

630

1

1

9

1 Diğer Personel Giderleri

0,00

630

630

1

2

1

630

1

2

1

630

1

2

1

1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri

630

1

2

2

630

1

2

3

630

1

2

3

630

1

2

4

630

1

2

4

630

1

2

4

630

1

2

5

630

1

2

6

630

1

3

1

1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri 1 Sürekli İşçilerin Ücretleri

630

1

3

1

2 Geçici İşçilerin Ücretleri

630

1

3

2

630

1

3

630

1

630

Hesap Adı

B o r ç

Hesap Kodu

Alacak Artığı

932.976,38

2.046,83

930.929,55

3.691.237,82

288,36

3.690.949,46

0,00

630

2.742.778,79

0,00

2.742.778,79

0,00

630

2.949.746,35

0,00

2.949.746,35

0,00

630

276.916,90

0,00

276.916,90

0,00

630

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

630

120,00

0,00

120,00

0,00

630

15.014,85

0,00

15.014,85

0,00

630

1.200,80

0,00

1.200,80

0,00

630

19.080,60

0,00

19.080,60

0,00

630

20.179,54

0,00

20.179,54

0,00

630

1.250.201,53

0,00

1.250.201,53

0,00

630

12.295.614,26

0,00

12.295.614,26

0,00

630

510.711,98

0,00

510.711,98

0,00

630

2.831.385,90

0,00

2.831.385,90

0,00

630

3

1 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 1 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

2.627.752,42

0,00

2.627.752,42

0,00

630

3

5

1 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

2.837.548,44

0,00

2.837.548,44

0,00

630

1

4

1

4

102.098,13

0,00

102.098,13

0,00

630

630

1

4

1

5

1.966.856,35

0,00

1.966.856,35

0,00

630

630

1

4

1

90

306.203,01

190,34

306.012,67

0,00

630

630

1

4

3

4

555,51

0,00

555,51

0,00

630

630

1

5

1

4

2.268.980,66

0,00

2.268.980,66

0,00

630

630

2

1

6

1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

39.116.710,01

560.283,09

38.556.426,92

0,00

630

630

2

1

6

2 Sağlık Primi Ödemeleri

24.232.928,99

347.275,50

23.885.653,49

0,00

630

630

2

2

4

1 İşsizlik Sigortası Fonuna

630

2

2

6

1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

630

2

2

6

2 Sağlık Primi Ödemeleri

1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları 1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri

30/09/2015 12:46

657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler 657 s.K. 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları Öğrenci Harçlıkları

42.206,24

0,00

42.206,24

0,00

630

1.071.408,71

0,00

1.071.408,71

0,00

630

716.046,87

0,00

716.046,87

0,00

630

Sayfa 12 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

630

2

3

4

1 İşsizlik Sigortası Fonuna

342.446,24

0,00

342.446,24

0,00

630

630

2

3

6

1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

1.915.924,41

43,28

1.915.881,13

0,00

630

630

2

3

6

2 Sağlık Primi Ödemeleri

1.596.360,95

0,00

1.596.360,95

0,00

630

630

2

4

4

1 İşsizlik Sigortası Fonuna

630

2

4

6

1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

630

2

4

6

630

2

5

6

630

2

5

6

2 Sağlık Primi Ödemeleri

630

3

2

1

1 Kırtasiye Alımları

630

3

2

1

3 Periyodik Yayın Alımları

630

3

2

1

4 Diğer Yayın Alımları

630

3

2

1

5 Baskı ve Cilt Giderleri

630

3

2

1

630

3

2

2

90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 1 Su Alımları

630

3

2

3

1 Yakacak Alımları

630

3

2

3

2 Akaryakıt ve Yağ Alımları

630

3

2

3

3 Elektrik Alımları

630

3

2

4

1

630

3

2

4

90

630

3

2

6

1

630

3

2

6

4

630

3

2

9

1

630

3

2

9

90

630

3

3

1

1

630

3

3

2

630

3

3

3

630

3

3

4

1 Yurtdışı Süreli Görev Yollukları

630

3

4

2

4 Mahkeme Harç ve Giderleri

630

3

4

2

90 Diğer Yasal Giderler

630

3

4

3

630

3

4

3

630

3

5

1

2 işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 1 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri

630

3

5

1

630

3

5

1

3 Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç) 8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri

630

3

5

1

9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri

630

3

5

1

630

3

5

1

630

3

5

2

11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yap Kıd Taz Öd 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 1 Posta ve Telgraf Giderleri

630

3

5

2

2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

630

3

5

2

630

3

5

2

3 Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi 5 Uydu Haberleşme Giderleri

630

3

5

2

6 Hat Kira Giderleri

Hesap Adı

B o r ç

Hesap Kodu

Alacak Artığı

832,16

0,00

832,16

0,00

630

217.646,96

34,26

217.612,70

0,00

630

2 Sağlık Primi Ödemeleri

16.865,37

0,00

16.865,37

0,00

630

1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

81.318,72

0,00

81.318,72

0,00

630

1.465,32

0,00

1.465,32

0,00

630

4.654,97

0,00

4.654,97

0,00

630

1.017,73

0,00

1.017,73

0,00

630

450,00

0,00

450,00

0,00

630

400.254,62

0,00

400.254,62

0,00

630

944,00

944,00

0,00

0,00

630

1.984.190,44

0,00

1.984.190,44

0,00

630

6.580.449,18

0,00

6.580.449,18

0,00

630

255.743,51

0,00

255.743,51

0,00

630

10.363.809,69

0,00

10.363.809,69

0,00

630

11.300.982,50

0,00

11.300.982,50

0,00

630

784,38

0,00

784,38

0,00

630

6.220.944,88

0,00

6.220.944,88

0,00

630

931,00

0,00

931,00

0,00

630

3.460,82

0,00

3.460,82

0,00

630

62.477,95

0,00

62.477,95

0,00

630

832.109,66

2.156,00

829.953,66

0,00

630

1 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları

297.321,96

0,00

297.321,96

0,00

630

1 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları

715.019,26

0,00

715.019,26

0,00

630

30/09/2015 12:46

Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

1.447,76

0,00

1.447,76

0,00

630

158.366,58

0,00

158.366,58

0,00

630

80.281,13

0,00

80.281,13

0,00

630

3.100,52

0,00

3.100,52

0,00

630

6.465,64

0,00

6.465,64

0,00

630

630,00

0,00

630,00

0,00

630

96.406,00

0,00

96.406,00

0,00

630

7.669.632,35

0,00

7.669.632,35

0,00

630

9.667.549,60

0,00

9.667.549,60

0,00

630

228.918,52

0,00

228.918,52

0,00

630

10.721,48

0,00

10.721,48

0,00

630

215.468,83

0,00

215.468,83

0,00

630

270.013,99

209,99

269.804,00

0,00

630

4.000,35

0,00

4.000,35

0,00

630

9.056,78

0,00

9.056,78

0,00

630

0,00

43.406,84

0,00

630

43.406,84

Sayfa 13 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

630

3

5

2

90 Diğer Haberleşme Giderleri

675,00

0,00

675,00

0,00

630

630

3

5

3

2 Yolcu Taşıma Giderleri

80.456,38

0,00

80.456,38

0,00

630

630

3

5

3

3 Yük Taşıma Giderleri

27.739,60

0,00

27.739,60

0,00

630

630

3

5

3

4 Geçiş Ücretleri

13.955,00

0,00

13.955,00

0,00

630

630

3

5

3

90 Diğer Taşıma Giderleri

136.408,00

0,00

136.408,00

0,00

630

630

3

5

4

1 İlan Giderleri

297.254,63

0,00

297.254,63

0,00

630

630

3

5

4

2 Sigorta Giderleri

20.563,63

0,00

20.563,63

0,00

630

630

3

5

4

90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler

221,72

0,00

221,72

0,00

630

630

3

5

5

2 Taşıt Kiralaması Giderleri

0,00

630

630

3

5

5

5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri

630

3

5

5

8 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri

630

3

5

5

12 Personel Servisi Kiralama Giderleri

630

3

5

5

90 Diğer Kiralama Giderleri

630

3

5

9

2 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri

630

3

5

9

630

3

5

9

630

3

5

630

3

630

Hesap Adı

B o r ç

Hesap Kodu

Alacak Artığı

350.714,90

0,00

350.714,90

1.950.266,48

0,00

1.950.266,48

0,00

630

3.300,00

0,00

3.300,00

0,00

630

6.541.116,95

0,00

6.541.116,95

0,00

630

72.497,86

0,00

72.497,86

0,00

630

974.616,95

0,00

974.616,95

0,00

630

3 Kurslara Katılma Giderleri

4.466,65

0,00

4.466,65

0,00

630

7.461,00

0,00

7.461,00

0,00

630

9

4 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri 90 Diğer Hizmet Alımları

1.047.729,04

0,00

1.047.729,04

0,00

630

6

1

1

162.705,00

0,00

162.705,00

0,00

630

3

6

2

1

83.480,47

0,00

83.480,47

0,00

630

630

3

7

1

2

3.835,00

0,00

3.835,00

0,00

630

630

3

7

1

4

10.410,31

0,00

10.410,31

0,00

630

630

3

7

2

1

16.956,60

0,00

16.956,60

0,00

630

630

3

7

2

2

10.629,79

0,00

10.629,79

0,00

630

630

3

7

3

1 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri

5.557,80

0,00

5.557,80

0,00

630

630

3

7

3

637.541,68

0,00

637.541,68

0,00

630

630

3

7

3

2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri

153.345,01

0,00

153.345,01

0,00

630

630

3

8

1

1 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri

143.700,40

0,00

143.700,40

0,00

630

630

3

8

1

2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri

199.195,48

0,00

199.195,48

0,00

630

630

3

8

1

820.579,90

0,00

820.579,90

0,00

630

630

3

8

4

90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 1 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri

630

5

1

2

5 Sosyal Güvenlik Kurumu'na

630

5

2

9

20 Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine

630

5

3

1

3 Kamu İşveren Sendikalarına

630

5

3

1

630

5

3

1

630

5

6

2

630

5

6

2

630

7

1

9

630

11 99

0

630

12

3

1

1 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri 90 Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler 99 Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek. İlişkin Giderler 0 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 2 Hizmet Gelirleri

630

12

3

6

1 Taşınmaz Kiraları

630

13

1

5

0 Demirbaşların Amortisman Giderleri

Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Yangından Korunma Malzemeleri Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Fikri Hak Alımları

9.275,40

0,00

9.275,40

0,00

630

11.502.400,00

0,00

11.502.400,00

0,00

630

5.975.000,00

0,00

5.975.000,00

0,00

630

11.700,00

0,00

11.700,00

0,00

630

5 Memurların Öğle Yemeğine Yardım

985.217,62

0,00

985.217,62

0,00

630

90 Diğerlerine

393.249,66

0,00

393.249,66

0,00

630

89.302,07

0,00

89.302,07

0,00

630

64.586,88

0,00

64.586,88

0,00

630

8.679.946,18

0,00

8.679.946,18

0,00

630

572.576,13

0,00

572.576,13

0,00

630

62.967,60

0,00

62.967,60

0,00

630

6.318,00

0,00

6.318,00

0,00

630

0,00

52.324,22

0,00

630

30/09/2015 12:46

52.324,22

Sayfa 14 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

630

14

1

0

0 Kırtasiye Malzemeleri

630

14

2

0

630

14

3

0

0 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 0 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri

630

14

4

0

630

14

5

0

630

14

6

0

630

14

7

0

0 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 0 Yiyecek

630

14

8

0

0 İçecek

630

14

9

0

630

14 10

0

630

14 11

0

630

14 12

0

630

14 13

630

14 14

630

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

743.396,13

0,00

743.396,13

0,00

630

4.107,63

0,00

4.107,63

0,00

630

225.451,45

0,00

225.451,45

0,00

630

68.592,92

0,00

68.592,92

0,00

630

169.444,74

0,00

169.444,74

0,00

630

176.828,22

0,00

176.828,22

0,00

630

17.268,54

0,00

17.268,54

0,00

630

46.838,03

0,00

46.838,03

0,00

630

0 Canlı Hayvanlar

1.812,00

0,00

1.812,00

0,00

630

0 Zirai Maddeler

1.073,80

0,00

1.073,80

0,00

630

0 Yem

157.606,91

0,00

157.606,91

0,00

630

0 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri

459.721,01

0,00

459.721,01

0,00

630

0

0 Yedek Parçalar

119.746,88

0,00

119.746,88

0,00

630

0

0 Nakil Vasıtaları Lastikleri

5.168,40

0,00

5.168,40

0,00

630

14 15

0

53.850,28

0,00

53.850,28

0,00

630

630

14 16

0

0 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 0 Spor Malzemeleri Grubu

67.817,69

0,00

67.817,69

0,00

630

630

14 99

0

0 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler

48.423,44

0,00

48.423,44

0,00

630

630

20

2

9

249.514,25

0,00

249.514,25

0,00

630

630

30

6

9

99 Mahkeme Kararı Uyarınca Silinen Alacaklar 9 Diğer Sermaye Giderleri

3.010.350,96

0,00

3.010.350,96

0,00

630

630

99 99

0

35.219,60

0,00

35.219,60

0,00

630

800

3

1

1

0,00

16.125,00

0,00

16.125,00

800

800

3

1

1

0,00

40.478,05

0,00

40.478,05

800

800

3

1

2

0,00

2.964.861,64

0,00

2.964.861,64

800

800

3

1

2

29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler

0,00

5.991.338,80

0,00

5.991.338,80

800

800

3

1

2

33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

0,00

5.248.084,55

0,00

5.248.084,55

800

800

3

1

2

36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri

0,00

1.162.338,79

0,00

1.162.338,79

800

800

3

1

2

38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri

0,00

1.718.606,00

0,00

1.718.606,00

800

800

3

1

2

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

800

800

3

1

2

0,00

4.028.798,08

0,00

4.028.798,08

800

800

3

1

2

41 Uluslarası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri

0,00

2.655.369,28

0,00

2.655.369,28

800

800

3

1

2

99 Diğer hizmet gelirleri

0,00

4.782.399,74

0,00

4.782.399,74

800

800

3

6

1

1 Lojman Kira Gelirleri

0,00

29.254,94

0,00

29.254,94

800

800

3

6

1

99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

0,00

2.815.646,01

0,00

2.815.646,01

800

800

4

2

1

1 Hazine yardımı

0,00

510.400.000,00

0,00

510.400.000,00

800

800

4

4

1

1

0,00

4.307.084,00

0,00

4.307.084,00

800

800

4

4

1

3

0,00

19.298,26

0,00

19.298,26

800

800

4

4

2

3

0,00

192.801,12

0,00

192.801,12

800

800

4

5

1

10

0,00

7.575,75

0,00

7.575,75

800

800

5

1

9

1

0,00

723,34

0,00

723,34

800

800

5

1

9

3 Mevduat Faizleri

0,00

576.964,31

0,00

576.964,31

800

800

5

2

6

16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı

0,00

16.508.894,15

0,00

16.508.894,15

800

800

5

3

2

99 Diğer İdari Para Cezaları

0,00

146.574,87

0,00

146.574,87

800

0 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 0 Temizleme Ekipmanları

0 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 2 Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri

30/09/2015 12:46

Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri Kişilerden Alacaklar Faizleri

Sayfa 15 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

800

5

3

9

800

5

9

800

5

9

800

5

800

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

3.379,41

0,00

0,00

1.650,00

0,00

11.868.620,00

0,00

1

99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 1 Taşınır Satış Gelirleri

2

9

99 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri

0

0

0

0 GELİR YANSITMA HESABI

3

1

2

810

3

1

2

29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler

810

3

1

2

38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri

810

3

1

2

810

3

1

2

45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri

810

3

1

2

99 Diğer hizmet gelirleri

810

3

6

1

99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

830

1

1

1

1 Temel Maaşlar

830

1

1

2

1 Zamlar ve Tazminatlar

830

1

1

3

1 Ödenekler

830

1

1

4

1 Sosyal Haklar

830

1

1

5

1 Ek Çalışma Karşılıkları

830

1

1

9

1 Diğer Personel Giderleri

830

1

2

1

830

1

2

1

830

1

2

1

1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri

830

1

2

2

830

1

2

3

830

1

2

3

830

1

2

4

830

1

2

4

830

1

2

4

830

1

2

5

830

1

2

6

830

1

3

1

830

1

3

2

830

1

3

830

1

830

1

830

3.379,41

800

0,00

1.650,00

800

0,00

11.868.620,00

800

1.730.199,58

0,00

1.730.199,58

800

0,00

11.163,04

0,00

11.163,04

800

0,00

349,56

0,00

349,56

800

577.250.578,27

69.285,60

577.181.292,67

0,00

805

20.339,75

0,00

20.339,75

0,00

810

10.046,25

0,00

10.046,25

0,00

810

26.009,00

0,00

26.009,00

0,00

810

2.714,60

0,00

2.714,60

0,00

810

3.450,00

0,00

3.450,00

0,00

810

408,00

0,00

408,00

0,00

810

6.318,00

0,00

6.318,00

0,00

810

151.515.379,01

2.277.308,33

149.238.070,68

0,00

830

121.366.065,77

1.036.058,44

120.330.007,33

0,00

830

56.934.459,54

67.320,00

56.867.139,54

0,00

830

0,00

1

99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

1

19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri

9

1

6

2

800

6

805 810

1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları 1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri 1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri 1 Sürekli İşçilerin Ücretleri

Hesap Kodu

Alacak Artığı

4.942.246,81

85.314,30

4.856.932,51

0,00

830

16.884.722,94

22.756,71

16.861.966,23

0,00

830

932.976,38

2.046,83

930.929,55

0,00

830

3.691.237,82

288,36

3.690.949,46

0,00

830

2.742.778,79

0,00

2.742.778,79

0,00

830

2.949.746,35

0,00

2.949.746,35

0,00

830

276.916,90

0,00

276.916,90

0,00

830

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

830

120,00

0,00

120,00

0,00

830

15.014,85

0,00

15.014,85

0,00

830

1.200,80

0,00

1.200,80

0,00

830

19.080,60

0,00

19.080,60

0,00

830

20.179,54

0,00

20.179,54

0,00

830

1.250.201,53

0,00

1.250.201,53

0,00

830

12.295.614,26

0,00

12.295.614,26

0,00

830

2.831.385,90

0,00

2.831.385,90

0,00

830

3

1 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 1 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

2.627.752,42

0,00

2.627.752,42

0,00

830

3

5

1 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

2.837.548,44

0,00

2.837.548,44

0,00

830

4

1

102.098,13

0,00

102.098,13

0,00

830

1

4

1

1.966.856,35

0,00

1.966.856,35

0,00

830

830

1

4

1

306.203,01

190,34

306.012,67

0,00

830

830

1

4

3

555,51

0,00

555,51

0,00

830

830

1

5

1

4 657 S.K.4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler 5 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri 90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler 4 657 s.K. 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları 4 Öğrenci Harçlıkları

830

2

1

6

1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

30/09/2015 12:46

2.268.980,66

0,00

2.268.980,66

0,00

830

39.116.710,01

560.283,09

38.556.426,92

0,00

830

Sayfa 16 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

830

2

1

6

2 Sağlık Primi Ödemeleri

830

2

2

4

1 İşsizlik Sigortası Fonuna

830

2

2

6

1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

830

2

2

6

830

2

3

4

830

2

3

6

830

2

3

6

830

2

4

4

1 İşsizlik Sigortası Fonuna

830

2

4

6

1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

830

2

4

6

2 Sağlık Primi Ödemeleri

830

2

5

6

1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

830

2

5

6

2 Sağlık Primi Ödemeleri

830

3

2

1

1 Kırtasiye Alımları

830

3

2

1

2 Büro Malzemesi Alımları

830

3

2

1

830

3

2

1

830

3

2

1

5 Baskı ve Cilt Giderleri

830

3

2

1

830

3

2

2

90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 1 Su Alımları

830

3

2

2

2 Temizlik Malzemesi Alımları

830

3

2

3

1 Yakacak Alımları

830

3

2

3

2 Akaryakıt ve Yağ Alımları

830

3

2

3

3 Elektrik Alımları

830

3

2

4

830

3

2

4

1 Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) 2 İçecek Alımları

830

3

2

4

3 Yem Alımları

830

3

2

4

830

3

2

5

830

3

2

5

90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 1 Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil) 2 Spor Malzemeleri Alımları

830

3

2

5

3 Tören Malzemeleri Alımları

830

3

2

6

830

3

2

6

1 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml 2 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları

830

3

2

6

830

3

2

6

830

3

2

9

830

3

2

9

830

3

3

830

3

830 830

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

24.232.928,99

347.275,50

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

23.885.653,49

0,00

830

42.206,24

0,00

42.206,24

0,00

830

1.071.408,71

0,00

1.071.408,71

0,00

830

2 Sağlık Primi Ödemeleri

716.046,87

0,00

716.046,87

0,00

830

1 İşsizlik Sigortası Fonuna

339.666,02

0,00

339.666,02

0,00

830

1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

1.915.924,41

43,28

1.915.881,13

0,00

830

2 Sağlık Primi Ödemeleri

1.599.141,17

0,00

1.599.141,17

0,00

830

832,16

0,00

832,16

0,00

830

217.646,96

34,26

217.612,70

0,00

830

16.865,37

0,00

16.865,37

0,00

830

81.318,72

0,00

81.318,72

0,00

830

1.465,32

0,00

1.465,32

0,00

830

1.366.456,65

0,00

1.366.456,65

0,00

830

17.790,58

0,00

17.790,58

0,00

830

3 Periyodik Yayın Alımları

1.017,73

0,00

1.017,73

0,00

830

4 Diğer Yayın Alımları

4.929,60

0,00

4.929,60

0,00

830

553.327,70

0,00

553.327,70

0,00

830

10.168,01

0,00

10.168,01

0,00

830

1.984.190,44

0,00

1.984.190,44

0,00

830

4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 90 Diğer Özel Malzeme Alımları

244.615,63

0,00

244.615,63

0,00

830

6.589.531,64

0,00

6.589.531,64

0,00

830

329.493,05

0,00

329.493,05

0,00

830

10.363.809,69

0,00

10.363.809,69

0,00

830

11.315.699,50

0,00

11.315.699,50

0,00

830

70.702,74

8.784,45

61.918,29

0,00

830

128.077,51

0,00

128.077,51

0,00

830

784,38

0,00

784,38

0,00

830

154.163,68

0,00

154.163,68

0,00

830

8.704,80

0,00

8.704,80

0,00

830

945,00

0,00

945,00

0,00

830

6.457.629,17

0,00

6.457.629,17

0,00

830

37.072,51

0,00

37.072,51

0,00

830

1.831,00

0,00

1.831,00

0,00

830

106.903,50

0,00

106.903,50

0,00

830

4.693,92

0,00

4.693,92

0,00

830

764.475,99

0,00

764.475,99

0,00

830

1

1 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

806.950,31

2.156,00

804.794,31

0,00

830

3

2

1 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları

297.321,96

0,00

297.321,96

0,00

830

3

3

3

1 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları

637.806,43

0,00

637.806,43

0,00

830

3

3

4

1 Yurtdışı Süreli Görev Yollukları

1.447,76

0,00

1.447,76

0,00

830

830

3

4

2

4 Mahkeme Harç ve Giderleri

158.366,58

0,00

158.366,58

0,00

830

830

3

4

2

90 Diğer Yasal Giderler

80.281,13

0,00

80.281,13

0,00

830

830

3

4

3

2 işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler

3.100,52

0,00

3.100,52

0,00

830

30/09/2015 12:46

Sayfa 17 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

830

3

4

3

830

3

5

1

830

3

5

1

830

3

5

830

3

5

830

3

830

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

6.465,64

0,00

830

0,00

630,00

0,00

830

0,00

96.406,00

0,00

830

7.669.632,35

0,00

7.669.632,35

0,00

830

9.667.549,60

0,00

9.667.549,60

0,00

830

228.918,52

0,00

228.918,52

0,00

830

10.721,48

0,00

10.721,48

0,00

830

2

11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yap Kıd Taz Öd 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 1 Posta ve Telgraf Giderleri

218.078,83

0,00

218.078,83

0,00

830

5

2

2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

270.013,99

209,99

269.804,00

0,00

830

5

2

975,00

0,00

975,00

0,00

830

3

5

2

3 Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi 5 Uydu Haberleşme Giderleri

3

5

2

6 Hat Kira Giderleri

830

3

5

2

90 Diğer Haberleşme Giderleri

830

3

5

3

2 Yolcu Taşıma Giderleri

830

3

5

3

3 Yük Taşıma Giderleri

830

3

5

3

4 Geçiş Ücretleri

830

3

5

3

90 Diğer Taşıma Giderleri

830

3

5

4

1 İlan Giderleri

830

3

5

4

2 Sigorta Giderleri

830

3

5

4

90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler

830

3

5

5

2 Taşıt Kiralaması Giderleri

830

3

5

5

5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri

830

3

5

5

12 Personel Servisi Kiralama Giderleri

830

3

5

5

90 Diğer Kiralama Giderleri

830

3

5

9

3 Kurslara Katılma Giderleri

830

3

5

9

830

3

5

9

4 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri 90 Diğer Hizmet Alımları

830

3

6

1

830

3

6

2

830

3

7

1

830

3

7

1

830

3

7

1

830

3

7

1

830

3

7

1

830

3

7

2

830

3

7

2

1 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 1 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 2 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz olara 4 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 1 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 2 Fikri Hak Alımları

830

3

7

3

830

3

7

3

830

3

7

830

3

830

3

830

3

90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 1 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri

6.465,64

0,00

630,00 96.406,00

1

3 Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç) 8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri

1

9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri

5

1

3

5

1

830

3

5

830

3

830

3

830 830

9.056,78

0,00

9.056,78

0,00

830

43.406,84

0,00

43.406,84

0,00

830

675,00

0,00

675,00

0,00

830

78.465,05

0,00

78.465,05

0,00

830

27.739,60

0,00

27.739,60

0,00

830

13.955,00

0,00

13.955,00

0,00

830

136.408,00

0,00

136.408,00

0,00

830

297.254,63

0,00

297.254,63

0,00

830

20.563,63

0,00

20.563,63

0,00

830

221,72

0,00

221,72

0,00

830

350.714,90

0,00

350.714,90

0,00

830

1.950.266,48

0,00

1.950.266,48

0,00

830

6.541.116,95

0,00

6.541.116,95

0,00

830

72.497,86

0,00

72.497,86

0,00

830

3.050,00

0,00

3.050,00

0,00

830

111.406,05

0,00

111.406,05

0,00

830

542.769,66

0,00

542.769,66

0,00

830

416.451,00

0,00

416.451,00

0,00

830

83.480,47

0,00

83.480,47

0,00

830

335.450,38

0,00

335.450,38

0,00

830

390.065,61

0,00

390.065,61

0,00

830

9.106,38

0,00

9.106,38

0,00

830

22.320,05

0,00

22.320,05

0,00

830

142.258,63

0,00

142.258,63

0,00

830

53.153,45

0,00

53.153,45

0,00

830

10.629,79

0,00

10.629,79

0,00

830

1 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri

5.557,80

0,00

5.557,80

0,00

830

637.541,68

0,00

637.541,68

0,00

830

3

2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri

162.616,31

0,00

162.616,31

0,00

830

8

1

1 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri

143.700,40

0,00

143.700,40

0,00

830

8

1

2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri

199.525,88

0,00

199.525,88

0,00

830

8

1

90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve

829.783,90

0,00

829.783,90

0,00

830

30/09/2015 12:46

Sayfa 18 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Ekonomik Kodu

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

Onarım Giderleri 830

3

8

4

1 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri

830

5

1

2

5 Sosyal Güvenlik Kurumu'na

830

5

2

9

20 Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine

830

5

3

1

3 Kamu İşveren Sendikalarına

830

5

3

1

5 Memurların Öğle Yemeğine Yardım

830

5

6

2

830

5

6

2

830

6

1

1

1 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri 90 Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler 1 Büro Mefruşatı Alımları

830

6

1

1

3 Okul Mefruşatı Alımları

830

6

1

1

90 Diğer Mefruşat Alımları

830

6

1

2

830

6

1

2

1 Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) 2 Bilgisayar Alımları

830

6

1

2

4 Laboratuar Cihazı Alımları

830

6

1

2

5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları

830

6

1

2

90 Diğer Makine Teçhizat Alımları

830

6

1

3

4 Laboratuar Gereçleri Alımları

830

6

1

6

3 Elektronik Ortamda Yayın Alımları

830

6

3

1

1 Bilgisayar Yazılımı Alımları

830

6

3

2

2 Plan Proje Alımları

830

6

4

2

830

6

5

1

1 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 1 Proje Giderleri

830

6

5

7

1 Hizmet Binası

830

6

5

7

90 Diğerleri

830

6

7

7

1 Hizmet Binası

830

6

9

9

1 Diğer Sermaye Giderleri

835

0

0

0

0 GİDER YANSITMA HESAPLARI

900

1

1

0

0 Memurlar

900

1

2

0

900

1

3

0

900

1

4

0

900

1

5

0

900

2

1

0

0 Memurlar

900

2

2

0

0 Sözleşmeli Personel

900

2

3

0

0 İşçiler

900

2

4

0

0 Geçici Personel

900

2

5

0

0 Diğer Personel

900

3

2

0

900

3

3

0

0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar

900

3

4

0

0 Görev Giderleri

900

3

5

0

0 Hizmet Alımları

900

3

6

0

0 Temsil ve Tanıtma Giderleri

900

3

7

0

900

3

8

0

0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

9.275,40

0,00

9.275,40

0,00

830

11.502.400,00

0,00

11.502.400,00

0,00

830

5.975.000,00

0,00

5.975.000,00

0,00

830

11.700,00

0,00

11.700,00

0,00

830

985.217,62

0,00

985.217,62

0,00

830

89.302,07

0,00

89.302,07

0,00

830

18.231,01

0,00

18.231,01

0,00

830

682.733,08

0,00

682.733,08

0,00

830

71.138,66

0,00

71.138,66

0,00

830

57.371,60

0,00

57.371,60

0,00

830

264.136,51

0,00

264.136,51

0,00

830

117.130,96

0,00

117.130,96

0,00

830

8.611.246,18

0,00

8.611.246,18

0,00

830

69.833,11

0,00

69.833,11

0,00

830

758.942,17

0,00

758.942,17

0,00

830

4.484,00

0,00

4.484,00

0,00

830

3.010.350,96

0,00

3.010.350,96

0,00

830

898.646,96

0,00

898.646,96

0,00

830

353.919,77

0,00

353.919,77

0,00

830

1.998.810,72

0,00

1.998.810,72

0,00

830

58.174,00

0,00

58.174,00

0,00

830

9.413.149,43

0,00

9.413.149,43

0,00

830

462.116,93

0,00

462.116,93

0,00

830

22.191.423,88

0,00

22.191.423,88

0,00

830

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

830

4.410.069,88

600.176.608,68

0,00

595.766.538,80

835

459.395.568,22

386.073.746,22

73.321.822,00

0,00

900

0 Sözleşmeli Personel

12.867.049,94

10.239.049,94

2.628.000,00

0,00

900

0 İşçiler

35.920.000,00

27.428.000,00

8.492.000,00

0,00

900

0 Geçici Personel

4.640.100,44

4.195.541,44

444.559,00

0,00

900

0 Diğer Personel

3.218.000,00

2.474.000,00

744.000,00

0,00

900

91.363.130,36

78.218.130,36

13.145.000,00

0,00

900

2.234.736,39

1.744.736,39

490.000,00

0,00

900

7.151.000,00

5.455.000,00

1.696.000,00

0,00

900

444.805,09

330.903,09

113.902,00

0,00

900

77.000,00

77.000,00

0,00

0,00

900

82.025.307,36

59.365.541,07

22.659.766,29

0,00

900

6.227.215,81

5.832.913,81

394.302,00

0,00

900

142.609,45

142.609,45

0,00

0,00

900

54.466.871,09

43.848.332,87

10.618.538,22

0,00

900

537.500,00

537.500,00

0,00

0,00

900

4.477.089,92

3.186.180,88

1.290.909,04

0,00

900

2.766.724,40

2.182.856,40

583.868,00

0,00

900

30/09/2015 12:46

Sayfa 19 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

900

5

1

0

0 Görev Zararları

12.089.000,00

12.089.000,00

900

5

2

0

0 Hazine Yardımı

5.975.000,00

900

5

3

0

4.721.000,00

900

5

6

0

0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurtdışına Yapılan Transferler

900

6

1

0

0 Mamul Mal Alımları

900

6

3

0

900

6

4

0

900

6

5

0

900

6

6

0

900

6

7

0

0 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

900

6

9

0

0 Diğer Sermaye Giderleri

901

1

1

1

0 Memurlar

901

1

1

2

901

1

1

3

901

1

1

901

1

901

1

901 901

Hesap Adı

B o r ç

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı 0,00

0,00

900

5.975.000,00

0,00

0,00

900

3.577.000,00

1.144.000,00

0,00

900

184.000,00

180.000,00

4.000,00

0,00

900

41.534.025,50

39.392.097,63

2.141.927,87

0,00

900

0 Gayri Maddi Hak Alımları

6.517.173,83

5.967.173,83

550.000,00

0,00

900

0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2.027.656,04

2.027.656,04

0,00

0,00

900

31.748.000,00

24.200.000,00

7.548.000,00

0,00

900

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

900

39.155.000,00

33.719.000,00

5.436.000,00

0,00

900

4.110.000,00

110.000,00

4.000.000,00

0,00

900

0,00

458.477.000,00

0,00

458.477.000,00

901

0 Sözleşmeli Personel

0,00

12.817.000,00

0,00

12.817.000,00

901

0 İşçiler

0,00

35.920.000,00

0,00

35.920.000,00

901

4

0 Geçici Personel

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

901

1

5

0 Diğer Personel

0,00

3.218.000,00

0,00

3.218.000,00

901

2

1

0 Memurlar

0,00

91.315.000,00

0,00

91.315.000,00

901

1

2

2

0 Sözleşmeli Personel

0,00

2.213.000,00

0,00

2.213.000,00

901

1

2

3

0 İşçiler

0,00

7.151.000,00

0,00

7.151.000,00

901

901

1

2

4

0 Geçici Personel

0,00

438.000,00

0,00

438.000,00

901

901

1

2

5

0 Diğer Personel

0,00

77.000,00

0,00

77.000,00

901

901

1

3

2

0,00

81.027.000,00

0,00

81.027.000,00

901

901

1

3

3

0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar

0,00

2.660.000,00

0,00

2.660.000,00

901

901

1

3

4

0 Görev Giderleri

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

901

901

1

3

5

0 Hizmet Alımları

0,00

48.093.000,00

0,00

48.093.000,00

901

901

1

3

6

0 Temsil ve Tanıtma Giderleri

0,00

110.000,00

0,00

110.000,00

901

901

1

3

7

0,00

4.136.000,00

0,00

4.136.000,00

901

901

1

3

8

0,00

1.840.000,00

0,00

1.840.000,00

901

901

1

5

1

0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Görev Zararları

0,00

12.089.000,00

0,00

12.089.000,00

901

901

1

5

2

0 Hazine Yardımı

0,00

5.975.000,00

0,00

5.975.000,00

901

901

1

5

3

0,00

4.721.000,00

0,00

4.721.000,00

901

901

1

5

6

0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurtdışına Yapılan Transferler

0,00

54.000,00

0,00

54.000,00

901

901

1

6

1

0 Mamul Mal Alımları

0,00

21.615.000,00

0,00

21.615.000,00

901

901

1

6

3

0 Gayri Maddi Hak Alımları

0,00

2.020.000,00

0,00

2.020.000,00

901

901

1

6

4

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

901

901

1

6

5

0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

0,00

24.498.000,00

0,00

24.498.000,00

901

901

1

6

6

10.000,00

901

901

1

6

901

1

901

8

901

0,00

10.000,00

0,00

7

0 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

0,00

19.155.000,00

0,00

19.155.000,00

901

6

9

0 Diğer Sermaye Giderleri

0,00

4.010.000,00

0,00

4.010.000,00

901

3

5

0 Hizmet Alımları

0,00

131,22

0,00

131,22

901

8

3

7

0,00

19.346,27

0,00

19.346,27

901

901

8

6

1

0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Mamul Mal Alımları

173.456,19

216.169,31

0,00

42.713,12

901

901

11

6

1

0 Mamul Mal Alımları

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

901

30/09/2015 12:46

Sayfa 20 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

901

12

6

3

0 Gayri Maddi Hak Alımları

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

901

901

15

1

1

0 Memurlar

0,00

35.200,00

0,00

35.200,00

901

901

15

1

2

0 Sözleşmeli Personel

0,00

23.000,00

0,00

23.000,00

901

901

15

2

2

0 Sözleşmeli Personel

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

901

901

15

3

2

0,00

972.158,00

0,00

972.158,00

901

901

15

3

3

0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar

0,00

3.555.681,27

0,00

3.555.681,27

901

901

15

3

4

0 Görev Giderleri

0,00

97.609,45

0,00

97.609,45

901

901

15

3

5

0 Hizmet Alımları

0,00

6.363.879,61

0,00

6.363.879,61

901

901

15

3

6

0 Temsil ve Tanıtma Giderleri

0,00

420.000,00

0,00

420.000,00

901

901

15

3

7

0,00

300.500,00

0,00

300.500,00

901

901

15

3

8

0,00

920.000,00

0,00

920.000,00

901

901

15

5

6

0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Yurtdışına Yapılan Transferler

0,00

130.000,00

0,00

130.000,00

901

901

15

6

1

0 Mamul Mal Alımları

0,00

16.264.700,00

0,00

16.264.700,00

901

901

15

6

3

0 Gayri Maddi Hak Alımları

0,00

4.097.173,83

0,00

4.097.173,83

901

901

15

6

4

0,00

2.025.656,04

0,00

2.025.656,04

901

901

15

6

5

0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

0,00

7.250.000,00

0,00

7.250.000,00

901

901

15

6

7

0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

901

901

15

6

9

0 Diğer Sermaye Giderleri

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

901

901

17

3

6

0 Temsil ve Tanıtma Giderleri

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

901

901

17

6

1

0 Mamul Mal Alımları

902

1

1

0

0 Memurlar

902

1

2

0

0 Sözleşmeli Personel

902

1

3

0

0 İşçiler

902

1

4

0

0 Geçici Personel

902

1

5

0

0 Diğer Personel

902

2

1

0

0 Memurlar

902

2

2

0

902

2

3

0

902

2

4

0

0 Geçici Personel

902

2

5

0

0 Diğer Personel

902

3

2

0

902

3

3

0

0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar

902

3

4

0

902

3

5

902

3

6

902

3

902

Hesap Adı

B o r ç

Hesap Kodu

Alacak Artığı

0,00

130.742,77

0,00

130.742,77

901

386.073.746,22

883.368,22

385.190.378,00

0,00

902

10.239.049,94

27.049,94

10.212.000,00

0,00

902

27.428.000,00

0,00

27.428.000,00

0,00

902

4.195.541,44

140.100,44

4.055.441,00

0,00

902

2.474.000,00

0,00

2.474.000,00

0,00

902

78.218.130,36

48.130,36

78.170.000,00

0,00

902

0 Sözleşmeli Personel

1.744.736,39

17.736,39

1.727.000,00

0,00

902

0 İşçiler

5.455.000,00

0,00

5.455.000,00

0,00

902

330.903,09

6.805,09

324.098,00

0,00

902

77.000,00

0,00

77.000,00

0,00

902

59.365.541,07

26.149,36

59.339.391,71

0,00

902

5.832.913,81

11.534,54

5.821.379,27

0,00

902

0 Görev Giderleri

142.609,45

0,00

142.609,45

0,00

902

0

0 Hizmet Alımları

43.848.332,87

9.860,26

43.838.472,61

0,00

902

0

0 Temsil ve Tanıtma Giderleri

537.500,00

0,00

537.500,00

0,00

902

7

0

3.186.180,88

21.243,65

3.164.937,23

0,00

902

3

8

0

2.182.856,40

6.724,40

2.176.132,00

0,00

902

902

5

1

0

0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Görev Zararları

12.089.000,00

0,00

12.089.000,00

0,00

902

902

5

2

0

0 Hazine Yardımı

5.975.000,00

0,00

5.975.000,00

0,00

902

902

5

3

0

3.577.000,00

0,00

3.577.000,00

0,00

902

902

5

6

0

0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurt Dışına Yapılan Transferler

902

6

1

0

0 Mamul Mal Alımları

902

6

3

0

902

6

4

0

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00

902

39.218.641,44

2.907.413,42

36.311.228,02

0,00

902

0 Gayri Maddi Hak Alımları

5.567.173,83

400.000,00

5.167.173,83

0,00

902

0 Gayrimenkul Alımları ve

2.027.656,04

0,00

2.027.656,04

0,00

902

30/09/2015 12:46

Sayfa 21 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Ekonomik Kodu

Hesap Adı

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

Kamulaştırması 902

6

5

0

0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

24.200.000,00

0,00

24.200.000,00

0,00

902

902

6

7

0

0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

33.719.000,00

0,00

33.719.000,00

0,00

902

902

6

9

0

0 Diğer Sermaye Giderleri

903

1

1

0

0 Memurlar

903

1

2

0

0 Sözleşmeli Personel

903

1

3

0

0 İşçiler

903

1

4

0

0 Geçici Personel

903

1

5

0

0 Diğer Personel

903

2

1

0

0 Memurlar

903

2

2

903

2

3

903

2

903

2

903

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

902

389.538.442,35

296.551.179,49

92.987.262,86

0,00

903

10.239.049,94

8.618.675,70

1.620.374,24

0,00

903

27.428.000,00

20.592.301,02

6.835.698,98

0,00

903

4.195.541,44

2.508.605,78

1.686.935,66

0,00

903

0,00

903

2.474.000,00

2.268.980,66

205.019,34

79.125.688,95

53.562.272,30

25.563.416,65

0,00

903

0

0 Sözleşmeli Personel

1.744.736,39

1.461.928,84

282.807,55

0,00

903

0

0 İşçiler

5.455.000,00

3.854.688,32

1.600.311,68

0,00

903

4

0

0 Geçici Personel

330.903,09

203.496,91

127.406,18

0,00

903

5

0

0 Diğer Personel

77.000,00

77.000,00

0,00

0,00

903

3

2

0

59.365.541,07

40.534.379,33

18.831.161,74

0,00

903

903

3

3

0

0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar

5.832.913,81

1.752.905,00

4.080.008,81

0,00

903

903

3

4

0

0 Görev Giderleri

142.609,45

102.310,24

40.299,21

0,00

903

903

3

5

0

0 Hizmet Alımları

43.848.332,87

28.372.144,19

15.476.188,68

0,00

903

903

3

6

0

0 Temsil ve Tanıtma Giderleri

537.500,00

499.931,47

37.568,53

0,00

903

903

3

7

0

3.186.180,88

1.789.943,73

1.396.237,15

0,00

903

903

3

8

0

2.182.856,40

1.189.009,98

993.846,42

0,00

903

903

5

1

0

0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Görev Zararları

12.089.000,00

11.502.400,00

586.600,00

0,00

903

903

5

2

0

0 Hazine Yardımı

5.975.000,00

5.975.000,00

0,00

0,00

903

903

5

3

0

3.577.000,00

996.917,62

2.580.082,38

0,00

903

903

5

6

0

0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurt Dışına Yapılan Transferler

903

6

1

0

0 Mamul Mal Alımları

903

6

3

0

903

6

4

0

903

6

5

903

6

7

903

6

904 904

180.000,00

107.533,08

72.466,92

0,00

903

39.218.641,44

16.554.780,65

22.663.860,79

0,00

903

0 Gayri Maddi Hak Alımları

5.567.173,83

1.652.566,73

3.914.607,10

0,00

903

2.027.656,04

1.998.810,72

28.845,32

0,00

903

0

0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

24.200.000,00

9.933.440,36

14.266.559,64

0,00

903

0

0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

33.719.000,00

22.191.423,88

11.527.576,12

0,00

903

9

0

0 Diğer Sermaye Giderleri

110.000,00

110.000,00

0,00

0,00

903

1

1

0

0 Memurlar

883.368,22

386.073.746,22

0,00

385.190.378,00

904

1

2

0

0 Sözleşmeli Personel

27.049,94

10.239.049,94

0,00

10.212.000,00

904

904

1

3

0

0 İşçiler

0,00

27.428.000,00

0,00

27.428.000,00

904

904

1

4

0

0 Geçici Personel

140.100,44

4.195.541,44

0,00

4.055.441,00

904

904

1

5

0

0 Diğer Personel

0,00

2.474.000,00

0,00

2.474.000,00

904

904

2

1

0

0 Memurlar

48.130,36

78.218.130,36

0,00

78.170.000,00

904

904

2

2

0

0 Sözleşmeli Personel

17.736,39

1.744.736,39

0,00

1.727.000,00

904

904

2

3

0

0 İşçiler

0,00

5.455.000,00

0,00

5.455.000,00

904

904

2

4

0

0 Geçici Personel

6.805,09

330.903,09

0,00

324.098,00

904

904

2

5

0

0 Diğer Personel

77.000,00

904

904

3

2

0

904

3

3

0

0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar

904

3

4

0

0 Görev Giderleri

30/09/2015 12:46

0,00

77.000,00

0,00

26.149,36

59.365.541,07

0,00

59.339.391,71

904

11.534,54

5.832.913,81

0,00

5.821.379,27

904

0,00

142.609,45

0,00

142.609,45

904

Sayfa 22 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

904

3

5

0

0 Hizmet Alımları

904

3

6

0

0 Temsil ve Tanıtma Giderleri

904

3

7

0

904

3

8

0

904

5

1

0

0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Görev Zararları

904

5

2

0

0 Hazine Yardımı

904

5

3

0

904

5

6

0

0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurt Dışına Yapılan Transferler

904

6

1

0

0 Mamul Mal Alımları

904

6

3

0

0 Gayri Maddi Hak Alımları

904

6

4

0

904

6

5

904

6

904 905

Hesap Adı

B o r ç 9.860,26

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

43.848.332,87

0,00

43.838.472,61

904

0,00

537.500,00

0,00

537.500,00

904

21.243,65

3.186.180,88

0,00

3.164.937,23

904

6.724,40

2.182.856,40

0,00

2.176.132,00

904

0,00

12.089.000,00

0,00

12.089.000,00

904

0,00

5.975.000,00

0,00

5.975.000,00

904

0,00

3.577.000,00

0,00

3.577.000,00

904

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

904

2.907.413,42

39.218.641,44

0,00

36.311.228,02

904

400.000,00

5.567.173,83

0,00

5.167.173,83

904

0,00

2.027.656,04

0,00

2.027.656,04

904

0

0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

0,00

24.200.000,00

0,00

24.200.000,00

904

7

0

0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

0,00

33.719.000,00

0,00

33.719.000,00

904

6

9

0

0 Diğer Sermaye Giderleri

110.000,00

904

1

1

0

0 Memurlar

905

1

2

0

0 Sözleşmeli Personel

905

1

3

0

0 İşçiler

905

1

4

0

905

1

5

0

905

2

1

0

0 Memurlar

905

2

2

0

0 Sözleşmeli Personel

905

2

3

0

0 İşçiler

905

2

4

0

0 Geçici Personel

905

2

5

0

0 Diğer Personel

905

3

2

0

905

3

3

0

0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar

905

3

4

0

905

3

5

0

905

3

6

0

0 Temsil ve Tanıtma Giderleri

905

3

7

0

905

3

8

0

905

5

1

0

0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Görev Zararları

905

5

2

0

0 Hazine Yardımı

905

5

3

0

905

5

6

0

0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurtdışına Yapılan Transferler

905

6

1

0

0 Mamul Mal Alımları

905

6

3

0

0 Gayri Maddi Hak Alımları

905

6

4

0

905

6

5

0

0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

905

6

7

0

0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

905

6

9

0

0 Diğer Sermaye Giderleri

910

1

1

0

0 Banka Teminat Mektupları

911

0

0

0

0 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI

0,00

110.000,00

0,00

295.667.811,27

3.464.696,13

292.203.115,14

0,00

905

8.591.625,76

0,00

8.591.625,76

0,00

905

20.592.301,02

0,00

20.592.301,02

0,00

905

0 Geçici Personel

2.368.505,34

0,00

2.368.505,34

0,00

905

0 Diğer Personel

2.268.980,66

0,00

2.268.980,66

0,00

905

53.514.141,94

907.558,59

52.606.583,35

0,00

905

1.444.192,45

0,00

1.444.192,45

0,00

905

3.854.688,32

0,00

3.854.688,32

0,00

905

196.691,82

0,00

196.691,82

0,00

905

77.000,00

0,00

77.000,00

0,00

905

40.508.229,97

0,00

40.508.229,97

0,00

905

1.741.370,46

0,00

1.741.370,46

0,00

905

0 Görev Giderleri

102.310,24

0,00

102.310,24

0,00

905

0 Hizmet Alımları

28.362.283,93

0,00

28.362.283,93

0,00

905

30/09/2015 12:46

499.931,47

0,00

499.931,47

0,00

905

1.768.700,08

0,00

1.768.700,08

0,00

905

1.182.285,58

0,00

1.182.285,58

0,00

905

11.502.400,00

0,00

11.502.400,00

0,00

905

5.975.000,00

0,00

5.975.000,00

0,00

905

996.917,62

0,00

996.917,62

0,00

905

107.533,08

0,00

107.533,08

0,00

905

13.647.367,23

0,00

13.647.367,23

0,00

905

1.252.566,73

0,00

1.252.566,73

0,00

905

1.998.810,72

0,00

1.998.810,72

0,00

905

9.933.440,36

0,00

9.933.440,36

0,00

905

22.191.423,88

0,00

22.191.423,88

0,00

905

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

905

42.972.722,65

9.225.340,10

33.747.382,55

0,00

910

9.225.340,10

42.972.722,65

0,00

33.747.382,55

911

Sayfa 23 / 24

TABLO 1.17 17/09/2015

MİZAN ( KÜMÜLATİF)

Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu :

38.6

Kurum Adı :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu

Ekonomik Kodu

920

1

3

2

920

1

3

5

920

1

3

7

920

1

3

8

920

1

6

3

0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayri Maddi Hak Alımları

920

1

6

5

0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

920

1

6

7

0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

920

3

3

2

920

3

3

5

0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Taahhütleri 0 Hizmet Alımları Taahhütleri

920

3

6

7

0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

921

0

0

0

948

2

1

0

0 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 0 Normal İcra Kesintisi

948

2

2

0

0 Nafaka Kesintisi

949

0

0

0

0 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI Toplam :

Hesap Adı

0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Taahhütleri 0 Hizmet Alımları Taahhütleri

30/09/2015 12:46

B o r ç

Ait Olduğu Ay :

8

A l a c a k

Borç Artığı

Bütçe Yılı : 2015

Hesap Kodu

Alacak Artığı

27.003.511,31

10.599.604,20

16.403.907,11

0,00

920

34.589.887,20

19.224.397,74

15.365.489,46

0,00

920

70.422,68

14.000,00

56.422,68

0,00

920

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

920

5.306.581,61

299.932,01

5.006.649,60

0,00

920

25.610.421,10

4.281.550,77

21.328.870,33

0,00

920

36.223.249,44

15.384.477,65

20.838.771,79

0,00

920

16.841,96

5.814,19

11.027,77

0,00

920

1.138.595,83

1.010.124,99

128.470,84

0,00

920

22.901,96

0,00

22.901,96

0,00

920

50.819.901,55

129.984.613,09

0,00

79.164.711,54

921

7.286.023,24

459.343,03

6.826.680,21

0,00

948

89.882,78

89.882,78

0,00

0,00

948

7.375.906,05

0,00

6.826.680,21

949

549.225,84

1.274.009.600.090,20 ************************** ************************ 1.269.405.464.690,64

Sayfa 24 / 24