S A C H A J K O P R O J E K T

SACHAJKO – PROJEKT MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANY...
Author: Bartosz Król
5 downloads 2 Views 197KB Size
SACHAJKO – PROJEKT MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17

TEL. 0-501-359-321

PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU BIUROWYM NA NIERUCHOMOŚCI W ŁODZI, UL. GDAŃSKA 38

Obiekt:

Budynek biurowy, Łódź, ul. Gdańska 38

Inwestor:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Łódź, ul. Gdańska 38

Projektant:

mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska upr. Nr 351/90/WŁ

mgr inż. Aleksandra Sachajko upr. Nr 114/91/WŁ

Łódź, maj 2012 r

1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Załączniki 2. Opis techniczny I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Nazwa i adres obiektu 2. Inwestor 3. Przedmiot i zakres opracowania 4. Warunki formalno-prawne 5. Dokumenty, materiały i czynności stanowiące podstawę opracowania II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. Zakres opracowania 2. Zagospodarowanie terenu 3. Opis stanu istniejącego 4. Stan projektowany 5. Charakterystyka budowlana 6. Informacja Bioz 3. Część graficzna Zagospodarowanie terenu Rzut I piętra

rys nr 1 rys nr 2

2

Łódź, maj 2012 r

OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” oświadczam, że „PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU BIUROWYM NA NIERUCHOMOŚCI W ŁODZI, UL. GDAŃSKA 38” został sporządzony zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i z zasadami sztuki budowlanej.

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska upr. Nr 351/90/WŁ

mgr inż. Aleksandra Sachajko upr. Nr 114/91/WŁ

3

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU BIUROWYM NA NIERUCHOMOŚCI W ŁODZI, UL. GDAŃSKA 38 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 6. Nazwa i adres obiektu Budynek biurowy, Łódź, ul. Gdańska 38. 7. Inwestor Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Łódź, ul. Gdańska 38 3. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie wykonania prac budowlanych w pomieszczeniach kuchenki i łazienki w budynku biurowym w Łodzi ul. Gdańska 38. 4. Warunki formalno-prawne Zlecenie Inwestora. 5. Dokumenty, materiały i czynności stanowiące podstawę opracowania Dokumentacja archiwalna obiektu Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowych wykonane w maju 2012 r. Wizja lokalna wykonana 07.05.2012 r. II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. Zakres opracowania W zakresie opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego wykonania robót budowlanych w kuchni i łazience w budynku biurowym znajdującym się na nieruchomości w Łodzi ul. Gdańska 38. 2. Zagospodarowanie terenu Projektowane roboty budowlane nie zmieniają istniejącego stanu zagospodarowania terenu, sposobu użytkowania budynku i jego pomieszczeń. 3. Opis stanu istniejącego Budynek biurowy, usytuowany w części północnej działki, jest obiektem wybudowanym w 1883 r. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek jest obiektem zabytkowym (willa miejska braci Karola i Markusa Kiper) i znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Obecnie w budynku mieści się Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi. Dane techniczne: Ilość kondygnacji: Nadziemne 2+poddasze (częściowo użytkowe) Podziemne 1 Powierzchnia zabudowy 460 m2 Powierzchnia użytkowa 970 m2 Kubatura 6700 m2

4

Budynek zlokalizowany jest na południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania ulic Gdańskiej i Więckowskiego. Budynek posiada układ konstrukcyjny mieszany. Budynek posiada stropy ogniotrwałe ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych nad piwnicami, nad parterem i piętrem stropy drewniane. Obiekt posiada drewnianą stolarkę okienną i drzwiową. Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania (kotłownia lokalna), instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną podłączoną do sieci miejskiej oraz telefoniczną. Budynek posiada przeznaczenie biurowe. Na I piętrze znajdują się biura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Na I piętrze zatrudnionych jest 20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn. Obecnie na I piętrze znajdują się dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne (łazienka z wc) ogólnodostępne. Jedno (wc damskie) w części wschodnio-południowej budynku posiada dwie miski ustępowe i dwie umywalki, drugie (wc męskie) posiada jedną miskę ustępową i jedną umywalkę, brak jest pisuaru. Wysokość w pomieszczeniach Obecnie obydwa pomieszczenia higienicznosanitarne spełniają warunki wynikające z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4. Stan projektowany Przedmiotem robót budowlanych są pomieszczenia kuchenki, łazienki oraz pokoju biurowego zlokalizowane na I piętrze w części północno-zachodniej (wc męskie). Kuchenka oraz łazienka z wc, będące przedmiotem opracowania wymagają przeprowadzenia robót budowlanych polegających na usunięciu ścianki działowej w pomieszczeniu kuchenki, wykonaniu nowej ścianki oddzielającej pokój biurowy, zamontowaniu nowych urządzeń sanitarnych, wydzielenie przedsionka na umywalkę ścianką gipsowo-kartonową do pełnej wysokości. Projektowane prace budowlane będą prowadzone w następującym zakresie: Montaż urządzeń: Zamontowanie dodatkowej miski ustępowej na istniejącym podejściu Zamontowanie pisuaru do istniejącej instalacji wod-kan Wydzielenie przedsionka ścianką gipsowo-kartonową na całą wysokość pomieszczenia, w którym ma być zainstalowana tylko umywalka, Montaż ścianki gipsowo-kartonowej do pełnej wysokości, oddzielającej wejście łazienki od pokoju biurowego. Pozostałe ścianki gipsowo-kartonowe wykonane zostaną do wysokości 2,20 m, Remont podłogi Zdjęcie istniejącej wykładziny, Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę Ułożenie terakoty. Malowanie ścian i sufitu Przed malowaniem powierzchnie ścian i sufitu należy oczyścić ze starej farby, uzupełnić powstałe ubytki tynku. Do malowania użyć farby nawierzchniowej emulsyjnej akrylowej do powierzchni wewnętrznych Wykładziny ścian

5

Ściany łazienki w kabinach wyłożyć glazurą (lub wykładziną zmywalną np. Tarket) do wysokości min. 2,20 m W przedsionku, w którym zainstalowano umywalkę należy wykonać fartuch umywalkowy do wysokości160 cm i na szerokości 60 cm wychodzące poza obrys urządzenia lub wyłożyć wszystkie powierzchnie ścian glazurą lub wykładziną zmywalną typu Tarket. UWAGI: Instalacja wod-kan pozostaje bez zmian – wykorzystano istniejące podejścia. Instalacja elektryczna pozostaje bez zmian – wykorzystano istniejące wyłączniki, gniazda oraz punkty oświetleniowe. 5. Charakterystyka budowlana Przy wykonywaniu prac budowlanych należy zachować podstawowe zasady sztuki budowlanej oraz zachować zasady postępowania zgodne z przepisami BHP. 6. Informacja BIOZ Przewidziane do wykonania roboty budowlane nie wymagają sporządzenia Planu BiOZ.

6

Suggest Documents