P O S N E T N E O K o n s t r u k c j a k a s y

POSNET NEO Konstrukcja kasy Funkcje sprzedaży Wyświetlacze Konfiguracja sprzedaży Mechanizmy Tryby sprzedaży Klawiatura Konfiguracja kasy ...
7 downloads 3 Views 640KB Size
POSNET

NEO

Konstrukcja kasy

Funkcje sprzedaży

Wyświetlacze

Konfiguracja sprzedaży

Mechanizmy

Tryby sprzedaży

Klawiatura

Konfiguracja kasy

Złącza

Baza towarów Baza kasjerów Baza rabatów Pozostałe bazy Funkcje systemowe

Raporty Magazyn

k o n i e c

P O SN ET

NEO

Konstrukcja kasy

POSNET NEO to wysokiej jakości, wytrzymała i prosta w obsłudze kasa fiskalna. Idealnie sprawdza się w warunkach intensywnej eksploatacji jako urządzenie jednostanowiskowe jak i pracujące w systemie. Wyróżnia się też ciekawą i nowoczesną stylistyką.

Najważniejszymi cechami POSNET NEO są: • niezwykle prosta obsługa; • duże możliwości konfiguracji funkcji; • rozbudowany system rabatów i promocji; • obsługa walut (w tym EURO); • duża, programowalna klawiatura (3x24 klawisze skrótu); • USB oraz 3 w pełni konfigurowalne interfejsy RS; • bufor pozycji paragonowych.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

4

PO SN ET

NEO

Wyświetlacze

Dbając o prostotę obsługi w kasie POSNET NEO wykorzystano wyświetlacze alfanumeryczne. W porównaniu z rozwiązaniami konkurencji mają one bardzo wiele zalet. Wyświetlacz operatora Zastosowano tu 4 liniowy wyświetlacz alfanumeryczny. Dzięki niemu menu kasy jest bardzo przejrzyste, a w trybie sprzedaży zawsze widoczne są niezbędne informacje, takie jak nazwa towaru, cena, ilość, itp. Wyświetlacz klienta W kasach z tego segmentu wyłącznie POSNET NEO oferuje wyświetlacz alfanumeryczny. Umożliwia on wyświetlanie takich informacji jak nazwa towaru, cena, suma do zapłaty, reszta, czy wartość w przeliczeniu na walutę. Na uwagę zasługuje wielkość znaków tego wyświetlacza (9mm). Kolejnym udogodnieniem jest możliwość wysunięcia wyświetlacza do góry (tzw. chorągiewka).

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

5

PO SN ET

NEO

Mechanizmy

Mechanizmy drukujące są dużym atutem POSNET NEO. Kasa POSNET NEO jest wyposażona w dwa najwyższej jakości mechanizmy drukujące marki Citizen. Każdy z nich może zadrukować ponad 2 500 rolek papieru. W przeciwieństwie do innych rozwiązań dostępnych na rynku kasa ta korzysta z najpopularniejszego standardu rolek kasowych – 57mmx30m. Daje to możliwość generowania bardzo czytelnych wydruków (40 znaków w wierszu) i poprawia jakość obsługi klienta. Użycie standardowych rolek kasowych oraz funkcja oszczędzania papieru w bardzo istotny sposób ograniczają koszty materiałów eksploatacyjnych. Szybkość mechanizmów (20 linii/sekundę) umożliwia wydrukowanie paragonu w 1-2 sekundy, co ma istotny wpływ na szybkość obsługi klientów. Bardzo ważną cechą kasy POSNET NEO jest niezwykle prosta i szybka wymiana rolek.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

6

PO SN ET

NEO

Klawiatura

Kasa POSNET NEO została wyposażona w dużą klawiaturę o przejrzystym, logicznym układzie klawiszy. Obsługa kasy jest intuicyjna, a szkolenie nowych pracowników nie zabiera dużo czasu. Ważną cechą klawiatury w POSNET NEO jest duża ilość klawiszy skrótu (24 x 3 –> 72 funkcje). Wszystkie klawisze posiadają wymienne opisy, co umożliwia ich estetyczne oznakowanie. Ponadto każdemu kasjerowi może zostać przypisany jeden z sześciu poziomów uprawnień, określający do których klawiszy będzie miał on dostęp.

d a l e j

k o n i e c



P o w r ó t

d o

m e n u

7

PO SN ET

NEO

Klawiatura

Klawisze skrótu mogą zostać zaprogramowane jako: • szybka sprzedaż (ilość / odczyt z wagi, zakończenie paragonu, forma płatności); • rabat / narzut; • forma płatności; • opakowanie (ilość, wydanie / zwrot); • przelicznik walut; • raport lub zestaw raportów; • inna funkcja (szuflada, karta rabatowa, weryfikacja karty, waga, anulowanie paragonu, wydanie opakowania, przyjęcie opakowania, sprawdzenie ceny, rabat 'z ręki', rabat z bazy, wpłata, wypłata, tester banknotów). Wśród wielu akcesoriów kasy POSNET NEO znajduje się silikonowa osłona klawiatury, zwiększająca odporność kasy na zalanie oraz zabrudzenia. Estetyczny montaż osłony jest możliwy dzięki specjalnej ramce.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

8

POSNET NEO jest wyposażona w szereg uniwersalnych interfejsów (USB oraz 3 x RS232), umożliwiających współpracę z wieloma urządzeniami

PO SN ET

NEO

Interfejsy

peryferyjnymi (waga, skaner, monitor transmisji, price checker). Kasa produkcji POSNET jako pierwsza w tym segmencie jest standardowo wyposażona w interfejs USB, służący do komunikacji z PC. Ułatwia to zarówno współpracę kasy z programem magazynowym jak i obsługę serwisową. Interfejsy RS232 są w pełni konfigurowane. Ustawić można nie tylko parametry transmisji, ale również typ podłączonego urządzenia. Dzięki temu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń istnieje możliwość podłączenia odpowiedniej liczby urządzeń konkretnego rodzaju, np. kilka wag lub skanerów. Ponadto kasa obsługuje szufladę w standardzie POSNET. Kolejną istotną cechą kasy jest wyprowadzenie złącz od spodu oraz mocowanie kabli zabezpieczające przed ich wyrwaniem.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

9

PO SN ET

NEO

Baza PLU POSNET NEO posiada bardzo rozbudowaną bazę towarową, umożliwiającą realizowanie zaawansowanych funkcji sprzedaży. Kasa jest dostępna w dwóch wersjach – z bazą towarową o pojemności 5 000 lub 10 000 PLU. Dla każdego towaru kasa umożliwia przypisanie: • nazwy do 24 znaków;

Ponadto dla każdego towaru można określić:

• stawki PTU;

• czy będą dozwolone operacje typu rabat/narzut;

• ceny;

• czy zaprogramowana cena jest ceną sztywną;

• do 20 kodów;

• czy nazwa towaru będzie w notatniku.

• opakowania; • formatu ilości (dopuszczalna ilość miejsc po przecinku od 0 do 3);

Towary mogą być również łączone w zestawy (łączna ilość towarów we wszystkich zestawach to maksymalnie 500).

• rabatu / narzutu udzielanego automatycznie;

W zestawie dla każdego towaru określana jest ilość i cena

• grupy towarowej;

(niezależna od ceny towaru poza zestawem). Zestaw, tak

• jednostki miary;

jak towar, ma określoną nazwę, kody, rabat / narzut, grupę towarową oraz notatnik.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

10

PO SN ET

NEO

Baza kasjerów Kasa POSNET NEO posiada szereg unikalnych cech, związanych z bazami danych. Rozwiązania te umożliwiają bardzo elastyczne konfigurowanie kasy, dokładną kontrolę operatorów oraz wykonywanie wielu raportów statystycznych. W kasie POSNET NEO można zaprogramować do 35 operatorów. Każdy z nich posiada nazwę (do 24 znaków) oraz unikalne hasło, umożliwiające logowanie (możliwe jest logowanie przy pomocy kart). Każdy operator może być zaprogramowany jako: KASJER

posiada możliwość realizowania sprzedaży oraz udostępnionych funkcji i raportów;

KIEROWNIK

dostęp do pełnego menu kasy (sprzedaż, programowanie, konfiguracja).

Niezależnie od typu każdy operator może mieć przypisane następujące uprawnienia i parametry: • Limit paragonu

Określa maksymalną wartość paragonu, jaką może zatwierdzić kasjer. Powyżej tej kwoty zakończenie paragonu będzie wymagać autoryzacji kierownika. Funkcja ta pozwala uniknąć wielu pomyłek, związanych z nieprawidłowym wprowadzaniem danych podczas sprzedaży.

• Rabaty

Uprawnienia dostępu do rabatów zaprogramowanych w kasie oraz tzw. z ręki.

d a l e j

k o n i e c



P o w r ó t

d o

m e n u

11

PO SN ET

NEO

Baza kasjerów • Stornowanie

Kasjerom można nadać dwa rodzaje uprawnień do stornowania: ostatniej lub dowolnej pozycji paragonu. Jeżeli kasjer nie ma nadanych uprawnień, wówczas stornowanie zawsze wymaga autoryzacji kierownika;

• Anulowanie paragonu • Powtórzenie linii paragonu • Wyszukiwanie PLU • Zmiana cen sztywnych

Każdy kasjer ma definiowany dostęp do funkcji anulowania paragonu. Jeżeli funkcję tę ma zablokowaną, wówczas anulowanie paragonu wymaga autoryzacji kierownika. Ustawienie określające, czy kasjer może w uproszczony sposób (sekwencja klawiszy KOD i RAZEM) powtórzyć sprzedaż ostatniego towaru. Dla każdego kasjera można określić czy będzie mógł podczas sprzedaży szukać towarów po nazwie i po nazwie z notatnika. Standardowo dostępne jest przeszukiwanie bazy towarów wg kodów i numerów PLU. Towary mogą mieć ustawione ceny sztywne. Niemniej wybrani operatorzy mogą mieć udostępnione prawa do ich zmiany.



k o n i e c

w s t e c z

d a l e j



P o w r ó t

d o

m e n u

12

PO SN ET

NEO

Baza kasjerów • Otwieranie szuflady

Udostępnienie tej funkcji powoduje, że kasjer może otwierać szufladę z poziomu menu kasjerskiego lub klawiszem skrótu. W przeciwnym wypadku szuflada jest otwierana wyłącznie przy zamknięciu paragonu, wpłacie lub wypłacie.

• Raport kasjera

Udostępnienie kasjerowi raportu z poziomu menu kasjerskiego.

• Gotówka na

Ustawienie definiujące, czy na raporcie kasjera wykonywanym z poziomu menu kasjera będą drukowane

raporcie • Dostęp do zestawów rap.

stany gotówkowych form płatności (gotówka, waluta, bony, itp.). Ustawienie określa do których z pięciu zestawów raportów kasjer będzie miał dostęp z poziomu menu kasjera.

• Poziom uprawnień Przyporządkowanie jednego z sześciu zakresów klawiszy skrótu, z których kasjer będzie korzystać. • Obsługa magazynu

Ustawienie określające dostęp kasjera do funkcji magazynu (przyjęcie, wydanie). Funkcja działa przy aktywnym magazynie.



k o n i e c

w s t e c z

P o w r ó t

d o

m e n u

13

P O SNET

NEO

R a b a t y, n a r z u t y, p r o m o c j e W konkurencyjnych kasach z segmentu ECR funkcje związane z rabatami są na ogół uproszczone do tego stopnia, że ich stosowanie jest zupełnie nieatrakcyjne lub wręcz niemożliwe. POSNET NEO oferuje system rabatów, narzutów i promocji posiadający wiele unikalnych cech, mających zastosowanie nawet w sklepach wielokasowych. Podstawową zaletą są operacje automatyczne, które kasa wykonuje na podstawie zdefiniowanych parametrów, takich jak: asortyment, wielkość zakupów i czas. POSNET NEO umożliwia zaprogramowanie 50 różnych operacji.

Rodzaje operacji

Sposoby udzielania rabatów

Rabaty / narzuty 'z ręki'

Przez kasjera

Rabaty / narzuty z bazy

Najprostszy sposób udzielania rabatów i narzutów. Kasjer

Promocje

może mieć udostępnione rabaty z ręki i/lub z bazy.

Operacje typu kup 3 zapłać za 2. Mogą być przypisane

Rabaty / narzuty czasowe

wyłącznie do towarów.

Udzielane automatycznie przez kasę w zadanych okresach.

Rabaty / narzuty progresywne

Operacje automatyczne do towaru

Wielkość rabatu lub narzutu (kwotowa lub procentowa)

Rabat, narzut lub promocja, automatycznie

jest zmienna i zależy od wielkości paragonu.

naliczane przez kasę w trakcie sprzedaży

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

14

PO SN ET

NEO

Pozostałe bazy Opakowania Parametry:

65 Nazwa, cena,

Jednostki miary Parametry:

10 Nazwa, nazwa skrócona

Cena sztywna / otwarta Zestawy towarów Formy płatności /

35

500 elementów we

waluty Parametry:

wszystkich zestawach Nazwa, typ (karta, waluta, itp.), wydawanie reszty, forma gotówkowa (tak / nie)

Grupy towarowe Parametry:

Dodatkowe kody Parametry:

100

Bufor pozycji

Nazwa, rabat / narzut do grupy;

paragonowych Notatnik

k o n i e c

500

2 000 do 20 kodów dla jednego towaru 10 000

1 000

P o w r ó t

d o

m e n u

15

PO SN ET

NEO

Funkcje systemowe POSNET NEO posiada bardo uniwersalny protokół komunikacji z systemem magazynowym. Może być on realizowany w standardzie TCP/IP, przy wykorzystaniu RS232 lub USB. Funkcje te stawiają kasę NEO na równi z kasami systemowymi konkurencji. Ponadto kasy POSNET NEO posiadają duży bufor pozycji paragonowych, mieszczący 10 000 rekordów. Dzięki temu kasa może pracować dłuższy czas bez podpięcia do systemu, a dane o sprzedaży mogą być eksportowane np. raz dziennie.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

16

PO SN ET

NEO

Funkcje sprzedaży Sposób sprzedaży w kasie POSNET NEO może być mocno modyfikowany w zależności od potrzeb klienta. Począwszy od sposobu identyfikowania towaru, ilości i uprawnień kasjerów, po rabaty, promocje, formy płatności i waluty funkcje mogą być dowolnie konfigurowane i udostępniane. Dzięki temu obsługa kasy jest niezwykle prosta i dostosowana do potrzeb użytkownika NOTATNIK Umożliwia zapisanie do specjalnej bazy wybranych towarów. Kasa może zostać tak skonfigurowana, aby w trakcie sprzedaży kasjer mógł wyszukiwać po nazwie tylko towary z notatnika (pozostałe wyłącznie po kodzie). Dzięki temu kasjer nie musi pamiętać wszystkich krótkich kodów nieoznakowanych towarów. KONTROLA UTARGU Funkcja określa, czy przed wykonaniem raportu kasjera będzie on musiał wprowadzić posiadane w kasie środki płatnicze. Dzięki temu następuje automatyczna weryfikacja fizycznie posiadanych środków z utargiem naliczonym przez kasę. d a l e j

k o n i e c



P o w r ó t

d o

m e n u

17

PO SN ET

NEO

Funkcje sprzedaży PRICE CHECKER Kasa umożliwia uruchomienie funkcji sprawdzarki cen, dostępnej podczas sprzedaży. Ogranicza to konieczność stosowania dodatkowych urządzeń w sklepie. WALUTY / PRZELICZNIK WALUT Dzięki funkcji przelicznika walut placówki przyjmujące należność w walucie zdecydowanie łatwiej będą mogły obsługiwać tego typu transakcje. Przelicznik walut pozwala na zaprogramowanie klawisza skrótu, którego użycie spowoduje pokazanie na wyświetlaczu klienta należności w wybranej walucie. WAGA KALKULACYJNA Funkcja umożliwia obsługę prostej wagi sklepowej w trybie kalkulacyjnym. Ilość i wartość towaru jest wyświetlana automatycznie na kasie. Rozwiązanie to daje możliwość szybszej obsługi klienta, ponieważ nie jest wymagane wprowadzanie ceny towaru na wadze.



w s t e c z

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

18

P O SN ET

NEO

Konfiguracja sprzedaży KWOTY W GROSZACH Funkcja służy do określenia sposobu interpretowania kwot, wprowadzanych w trakcie sprzedaży. Jeżeli wybrano opcję 'kwoty w groszach', wówczas np. liczba 200 zostanie przyjęta jako 2,00. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ Kasa może wymuszać na operatorze, aby zawsze w zakończeniu paragonu podawał kwotę wpłacaną przez klienta (jeżeli płatność jest dokonywana gotówką lub walutą). Następnie kasa wylicza resztę. Funkcja ta pozwala na uniknięcie pomyłek kasjerów. Ponadto dzięki niej, klient zawsze widzi na wyświetlaczu dokonaną wpłatę i obliczoną należną resztę, co umożliwia mu weryfikację pracy kasjera. KONTROLA STANU KASY Funkcja umożliwiająca zablokowanie wszelkich operacji, których wykonanie doprowadziłoby do stanu którejkolwiek z form płatności poniżej zera (np. reszta lub wypłata). Funkcja ta sprawdza się w sklepach, w których zawsze następuje dokładna weryfikacja stanu środków na koniec zmiany.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

19

P OS NET

N EO

Tr y b y s p r z e d a ż y TRYB STANDARDOWY 'POSNET' W tym trybie parametry linijki sprzedaży (ilość, cena, rabaty) mogą być wprowadzane w dowolnej kolejności w tym samym polu edycji. Tryb ten jest optymalny dla sklepów, w których identyfikacja towaru odbywa się przede wszystkim przy pomocy czytnika kodów kreskowych. TRYB Z WIDOCZNYMI NAZWAMI TOWARÓW I OPAKOWAŃ Alternatywny tryb sprzedaży przeznaczony jest dla sklepów, w których kasjerzy określają towar głównie przy pomocy kodów krótkich, wprowadzanych z klawiatury. Kasjer zawsze widzi nazwę sprzedawanego towaru, dzięki czemu może uniknąć wielu pomyłek.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

20

P OS NET

N EO

Konfiguracja kasy Kasa POSNET NEO umożliwia skonfigurowanie wielu przydatnych na co dzień funkcji: - dźwięki klawiszy (włącz / wyłącz); - numer kasy (3-cyfrowy numer identyfikujący kasę w systemie); - oszczędność papieru (włącz / wyłącz); - czas wylogowania kasjera (od ostatniej operacji wykonanej na kasie); - czas wyłączenia kasy. TEKSTY REKLAMOWE Ciekawą funkcją kasy POSNET NEO są teksty reklamowe, które mogą być drukowane w stopce lub prezentowane na wyświetlaczu klienta. W stopce paragonu można umieścić maksymalnie 3 linie tekstu. Każda z nich może mieć nadane atrybuty: pogrubienie i podkreślenie. Na wyświetlaczu klienta mogą być wyświetlane teksty statyczne, przewijane oraz data i czas. Osobno programowana jest każda z linii wyświetlacza. Ponadto można zapisać różny tekst dla kasy zamkniętej i z zalogowanym operatorem.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

21

P OS NET

N EO

Raporty

POSNET NEO posiada bardzo rozbudowane raporty statystyk. Raporty te (czytające i zerujące) mogą być wykonywane wg wielu kluczy, określających zakres rekordów. W pierwszym kroku użytkownik zawsze określa czy mają być raportowane wszystkie rekordy, czy tylko te, które mają statystyki 0. W kolejnym podaje zakres rekordów – zakres numerów lub nazw (lub dodatkowo dla towarów: wg stawki PTU; wg grupy towarowej). Kasa POSNET NEO prowadzi statystyki dla: towarów i zestawów (ilościowo – wartościowe); opakowań (ilościowo – wartościowe); grup towarowych; kasjerów; rabatów; form płatności / walut. Wszystkie raporty można wykonać zdalnie z poziomu PC. Zestawy raportów Istnieje możliwość zdefiniowania 5 zestawów raportów. Dzięki temu łatwiej jest wykonywać stałe sekwencje raportów, np. na koniec dnia lub zmiany. Zarządzanie dostępem do raportów Dostęp do zestawów raportów jest określany osobno dla każdego kasjera. Ponadto można udostępnić wybrane raporty niektórym kasjerom, przez przypisanie ich do klawisza skrótu.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

22

P OS NET

N EO

Magazyn

Kasa POSNET NEO może prowadzić magazyn. Jest to szczególnie przydatne w instalacjach jednostanowiskowych. Kasa posiada następujące funkcje: - prowadzenie stanów magazynowych towarów; - prowadzenie stanów magazynowych opakowań; - kontrola stanu minimalnego towarów i opakowań; - inwentaryzacja (prosta i on-line).

Raporty POSNET NEO udostępnia raporty stanów magazynowych towarów i opakowań oraz raporty o przekroczonych stanach minimalnych towarów i opakowań.

k o n i e c

P o w r ó t

d o

m e n u

23

KONIEC

k o n i e c

Suggest Documents