Roomba 900. Uputstva za upotrebu

Roomba® 900 Uputstva za upotrebu HR HR Sadržaj Važne sigurnosne informacije........................................................................
Author: Rose Hubbard
7 downloads 0 Views 3MB Size
Roomba® 900

Uputstva za upotrebu

HR

HR

Sadržaj Važne sigurnosne informacije.............................................................................................. 2 Vodič za postavljanje............................................................................................................ 6 Zašto preuzeti aplikaciju iRobot HOME?............................................................................ 7 Osnovne upute za upotrebu ................................................................................................ 8 Kako Roomba čisti vaš dom............................................................................................... 10 iRobot Roomba serija 900 Anatomy................................................................................. 14 Savjeti za optimiziranje izvedbe........................................................................................ 16 Prepreke Virtual Wall s dvojnim načinom rada............................................................... 18 Redovito održavanje robota............................................................................................... 20 Informacije o bateriji i punjenju......................................................................................... 26 Rješavanje problema.......................................................................................................... 28 Izjava o sukladnosti............................................................................................................. 30 Centar za korisničku podršku iRobot................................................................................ 32

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

1

HR

Važne sigurnosne informacije OVIM SE UREĐAJEM MOGU KORISTITI DJECA STARIJA OD 8 GODINA TE LJUDI SA SMANJENIM FIZIČKIM, SENZORNIM ILI MENTALNIM SPOSOBNOSTIMA, ILI S MANJKOM ISKUSTVA I ZNANJA, AKO SU POD NADZOROM ILI SU UPUĆENI U VEZI SA SIGURNOM UPOTREBOM UREĐAJA TE AKO SHVAĆAJU POVEZANE OPASNOSTI. DJECA SE NE SMIJU IGRATI UREĐAJEM. ČIŠĆENJE I KORISNIČKO ODRŽAVANJE NE SMIJU VRŠITI DJECA BEZ NADZORA. OPREZ: NE IZLAŽITE ELEKTRONIKU ROBOTA, BATERIJU ILI UGRAĐENU PRIKLJUČNU STANICU ZA PUNJENJE, POZNATU KAO HOME BASE. U UNUTRAŠNJOSTI NE POSTOJE DIJELOVI KOJE BI MOGAO SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU. POBRINITE SE DA NAZIVNI NAPON ZA ISPORUČENU STANICU HOME BASE BUDE USKLAĐEN S NAPONOM STANDARDNE UTIČNICE.

2

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

Kako bi se smanjio rizik od ozljede ili oštećenja, imajte na umu ove sigurnosne mjere pri postavljanju, upotrebi i održavanju robota:

Općenite sigurnosne upute • Pročitajte sve sigurnosne upute i upute za rukovanje prije nego što rukujete robotom. • Sve sigurnosne upute i upute za rukovanje sačuvajte za buduće potrebe. • P ridržavajte se svih upozorenja na robotu, bateriji i stanici Home Base® te iz korisničkog vodiča.

Simbol na proizvodu ili ambalaži naznačuje: Ne odlažite električne uređaje s nerazvrstanim komunalnim otpadom, koristite se zasebnim prikupljalištima. Obratite se lokalnim tijelima radi informacija povezanih s dostupnim sustavima prikupljanja. Ako se električni uređaji odlažu u odlagalištima ili na smetlištima, opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode i dospjeti u prehrambeni lanac, narušavajući vaše zdravlje i dobrobit. Obratite se lokalnom ili regionalnom tijelu za zbrinjavanje otpada radi više informacija o programima prikupljanja, ponovne upotrebe i recikliranja.

• Slijedite sve upute o rukovanju i upotrebi. • Robotu iRobot prepustite svo nerutinsko servisiranje.

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

3

HR

HR

Ograničenja upotrebe • Vaš je robot namijenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. • Vaš robot nije igračka. Nemojte sjesti ili stati na ovaj uređaj. • Mala djeca i kućni ljubimci trebaju biti pod nadzorom dok je robot pokrenut. • R obota spremajte i upotrebljavajte samo u okruženjima sa sobnom temperaturom. • Kameru iAdapt čistite krpom navlaženom samo vodom. • N emojte se koristiti ovim uređajem za usisavanje nečega što gori ili se dimi. • N emojte se koristiti ovim uređajem za usisavanje prolivenog izbjeljivala, boje, drugih kemikalija ili bilo čega mokrog. • P rije upotrebe ovog uređaja podignite predmete kao što su odjeća, mekani papir, uzice za povlačenje roleta ili zastora, kabeli za napajanje i bilo kakvi lomljivi predmeti. Ako uređaj prijeđe preko kabela za napajanje i povuče ga, može se dogoditi da povuče predmet sa stola ili police. • Ako prostorija koju treba očistiti ima balkon, treba se upotrijebiti fizička prepreka kako bi se spriječio pristup balkonu te osigurao siguran rad.

4

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

• O vaj uređaj nije namijenjen za ljude (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ih je uputila osoba odgovorna za njihovu sigurnost u vezi s upotrebom uređaja. • Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s robotom. Čišćenje i održavanje robota ne smiju vršiti djeca bez nadzora. • Ne postavljajte ništa na robota. • Imajte na umu da se robot samostalno kreće. Budite oprezni kada ulazite u prostor u kojem robot radi kako ne biste stali na njega. • Nemojte se koristiti robotom u prostorima s nezaštićenim električnim utičnicama na podu.

Baterija i punjenje • P unite koristeći se samo standardnom utičnicom. Proizvod se ne smije upotrebljavati ni s kojom vrstom strujnog pretvarača. Upotreba drugih strujnih pretvarača odmah će poništiti jamstvo. • Koristite se samo punjivim baterijama s točnom specifikacijom koje je odobrio iRobot.

• Prije svake upotrebe provjerite ima li na bateriji znakova oštećenja ili istjecanja. Nemojte puniti oštećene baterije ili baterije koji propuštaju. • Ako baterija propušta, vratite je lokalnom ovlaštenom servisnom centru iRobot radi zbrinjavanja. • Baterija se mora ukloniti iz robota prije zbrinjavanja.

• Nemojte se koristiti stanicom Home Base s oštećenim kabelom ili utikačem. Ako su kabeli ili utikač oštećeni, mora ih servisirati proizvođač ili slično kvalificirane osobe.

• Nemojte razbijati ili rastavljati baterije. Nemojte zagrijavati ili postavljati bateriju u blizinu izvora topline.

• Koristite se samo punjivim baterijama koje je odobrio iRobot.

• Nemojte uranjati bateriju ni u kakvoj tekućini.

• Uvijek punite i uklanjajte bateriju s robota i dodataka prije dugotrajnog pohranjivanja ili transporta.

• Nemojte spaljivati bateriju. Nemojte izazivati kratki spoj na bateriji.

• Punite samo u zatvorenom prostoru.

Ograničenja upotrebe robota Roomba i sigurnosne informacije

• Stanica robota Home Base možda je zaštićena osiguračem od strujnog udara.

• Na robota Roomba ne prskajte i ne izlijevajte tekućine.

• Robotom Roomba koristite se samo u suhim okruženjima.

• Stanicom Home Base nikad ne rukujte mokrim rukama. • Uvijek isključite robota iz stanice Home Base prije čišćenja ili održavanja. • Pobrinite se da nazivni napon za isporučenu stanicu Home Base bude usklađen s naponom standardne utičnice. • Iskorištene baterije treba staviti u zatvorenu plastičnu vrećicu i odgovarajuće zbrinuti u skladu s lokalnim ekološkim propisima. Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

5

HR

HR

Vodič za postavljanje Slijedite ova tri jednostavna koraka kako biste započeli rukovanje svojim robotom za usisavanje Roomba. Na stranici 8 pronađite dodatne upute za upotrebu.

1. korak: aktivirajte svojeg robota Roomba • U urednom prostoru postavite stanicu za punjenje Home Base® ravno uza zid na ravnu površinu poda. Na stranici 17 potražite savjete za optimiranje položaja stanice Home Base. • U ključite jedan kraj kabela u stanicu Home Base, a drugi u zidnu utičnicu. • Uklonite žuti ugrađeni spremnik i jezičak za povlačenje baterije s donje strane robota. • Postavite robota Roomba na Home Base te se pobrinite da metalni kontakti za punjenje na stanici Home Base budu u ravnini s onima ispod robota. • Ako je uspješno, čut ćete niz tonova. Kada zasvijetli gumb CLEAN, Roomba je spreman za upotrebu.

2. korak: pokrenite ciklus čišćenja • Jednom pritisnite CLEAN kako biste probudili robota Roomba. • Ponovno pritisnite CLEAN kako biste pokrenuli ciklus čišćenja. • Roomba čisti cijelu razinu vašu kuće tijekom jednog ciklusa čišćenja. 6

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

• A ko se baterija isprazni prije dovršavanja ciklusa čišćenja, Roomba se vraća na stanicu Home Base radi ponovnog punjenja. Nakon što se baterija ponovno napuni, Roomba automatski nastavlja s radom, dovršava ciklus čišćenja i vraća se na Home Base. • Ako Home Base nije dostupna, Roomba se neće moći ponovno napuniti. Vratit će se na svoju početnu lokaciju, a ciklus čišćenja bit će završen. Napomena: Roomba se otprema s djelomično napunjenom baterijom. Ako pokrenete ciklus čišćenja prije nego što se baterija do kraja napuni, Roomba bi se mogao vratiti na Home Base kako bi se napunio ranije nego li će to učiniti tijekom budućih ciklusa čišćenja.

3. korak: preuzmite aplikaciju iRobot HOME • A plikacija iRobot HOME omogućuje vam da se koristite pametnim uređajem sa sustavom iOS ili Android kako bi vam pomogao da iskusite najbolji mogući doživljaj sa svojim robotom Roomba. • V iše informacija o aplikaciji iRobot HOME potražite na sljedećoj stranici. • K ako biste preuzeli aplikaciju iRobot HOME, pretražite „iRobot HOME” u trgovini App Store ili putem usluge Google Play™ ili posjetite: www.irobot.com/app. Napomena: ako vam je potrebna dodatna pomoć tijekom postavljanja, pogledajte korake za rješavanje problema u aplikaciji iRobot HOME ili se obratite centru za korisničku podršku putem kratica aplikacije.

Zašto preuzeti aplikaciju iRobot HOME? Aplikacija iRobot HOME omogućuje vam da robot Roomba povežete s kućnom mrežom Wi-Fi® kako biste se mogli koristiti pametnim uređajima sa sustavima iOS ili Android za zadatke kao što su sljedeći:

HR

Kako biste preuzeli, pretražite „iRobot HOME” u trgovini App Store ili putem usluge Google Play, ili posjetite: www.irobot.com/app.

• Registrirajte svojeg robota Roomba • Zakažite, pokrenite, pauzirajte ili poništite ciklusa čišćenja s bilo kojeg mjesta • Prilagodite osobne postavke čišćenja • Pratite aktivnost svoje robota Roomba • Nadjenite ime svojem robotu Roomba • Pristupite uputama za postavljanje • Primite automatska ažuriranja softvera • Pronađite odgovore na često postavljana pitanja • Obratite se centru za korisničku podršku

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

7

HR

Osnovna upotreba Upute

Čišćenje s pomoću robota Roomba Važno: prije prve upotrebe robota Roomba morate aktivirati bateriju. Vidi 1. korak: Aktivirajte svog robota Roomba na stranici 6 radi uputa.

Kako biste probudili robota Roomba, jednom pritisnite CLEAN. Roomba će se oglasiti i gumb CLEAN će zasvijetliti. • Kako biste pokrenuli ciklus čišćenja, ponovno pritisnite CLEAN. » Roomba čisti cijelu razinu vašu kuće tijekom jednog ciklusa čišćenja. » Ako se baterija isprazni prije dovršavanja, Roomba se vraća na Home Base radi ponovnog punjenja. Nakon što se baterija ponovno napuni, Roomba se automatski vraća tamo gdje je stao i dovršava ciklus čišćenja. • Kako biste pauzirali robota Roomba tijekom ciklusa čišćenja, pritisnite CLEAN. » Kako biste ponovno nastavili ciklus čišćenja, ponovno pritisnite CLEAN. » Kako biste robota Roomba poslali natrag na Home Base, (Spoji). pritisnite • Kako biste završili ciklus čišćenja i postavili robota Roomba u način mirovanja, pritisnite i držite CLEAN dok se indikatori robota Roomba ne isključe. Napomena: radnje navedene u nastavku moguće je izvršiti i iz aplikacije iRobot HOME.

8

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

Punjenje na stanici the Home Base

Punjenje baterije

Po završetku posla čišćenja ili kada se baterija robota Roomba isprazni, vraća se na Home Base radi ponovnog punjenja. Kada se uspješno spoji, indikator baterije robota ( ) počne pulsirati kako bi naznačio da se puni:

Pohranite robota Roomba na stanici Home Base kako bi uvijek bio napunjen i spreman za čišćenje kada ga zatrebate. Radi najboljih rezultata koristite se samo litij-ionskom baterijom iRobot koja se isporučuje s robotom Roomba. Pojedinosti potražite na stranici 26.

• A ko se Roomba vraća radi ponovnog punjenja nakon dovršavanja ciklusa čišćenja, reproducirat će niz tonova kako bi se naznačilo uspješno dovršavanje ciklusa čišćenja.

Napomena: • A ko podignete robota Roomba i ručno ga premjestite na drugu

»» U roku od minute nakon spajanja, svi će se indikatori isključiti. »» Roomba to čini kako bi sačuvao energiju tijekom punjenja. »» Status baterije možete provjeriti jednim pritiskom na CLEAN. • Ako se Roomba vraća radi ponovnog punjenja tijekom ciklusa čišćenja, neće reproducirati ton kada se spoji i gumb CLEAN pulsirati će zajedno s indikatorom baterije ( ). Aplikacija iRobot HOME prikazat će i trenutačni status robota Roomba. Po želji, također možete ručno poslati robota Roomba na Home Base pritiskom na (Spoji) na robotu Roomba ili pritiskom na CLEAN na glavnom zaslonu aplikacije iRobot HOME te time završiti posao.

HR

lokaciju, možda će imati poteškoća pri pronalaženju stanice Home Base. Radi najboljih rezultata dopustite robotu Roomba da dovrši svoj ciklus čišćenja bez prekidanja. • Ako se čini da Roomba ima poteškoća pri spajanju, pogledajte stranicu 17 kako biste osigurali da je Home Base postavljena na optimalnu lokaciju. • Roomba neće napustiti stanicu Home Base radi ciklusa čišćenja ako mu je spremnik pun. U tom slučaju uklonite i ispraznite spremnik, a zatim ga ponovno umetnite prije pokretanja ili nastavljanja ciklusa čišćenja (vidi stranicu 21 radi uputa).

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

9

HR

Kako Roomba čisti vaš dom Roomba je osmišljen da se inteligentno kreće i čisti cijelu razinu vaše kuće. Evo primjera kako radi svoj posao: • N a početku ciklusa čišćenja Roomba se koristi navigacijom iAdapt® 2.0 s vizualnim lociranjem radi mapiranja niza malih područja, njihova učinkovitog čišćenja, jednog po jednog. Koristeći se tom mapom Roomba prati gdje jest a gdje nije bio kako bi se osigurala potpuna pokrivenost. Napomena: ovisno o rasporedu vašeg doma Roomba možda neće uvijek dovršiti čišćenje jedne prostorije prije nego što prijeđe na sljedeću. Ne brinite, Roomba će se vratiti kako bi očistio bilo koje područje koje je možda propustio očistiti prije dovršavanja posla.

• U različitim trenutcima tijekom ciklusa čišćenja, Roomba dotjeruje oko rubova prostorije te nogu stolica i drugog pokućstva. • R oomba nastavlja taj postupak dok ne očisti cijelu razinu vaše kuće. Ako se baterija isprazni prije dovršavanja ciklusa čišćenja, Roomba se vraća na stanicu Home Base radi ponovnog punjenja. Nakon što se baterija ponovno napuni, Roomba automatski nastavlja s radom i dovršava ciklus čišćenja. • N akon što Roomba završi svoj ciklusa čišćenja, vraća se na Home Base radi ponovnog punjenja. 10

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

Napomena: • K ako biste tijekom posla čišćenja obrisali memoriju robota Roomba o područjima koje je do sada očistio, pritisnite i držite CLEAN 3 sekunde dok se isključe svi indikatori. • Povremeno kada Roomba naiđe na područje s velikom koncentracijom nečistoće, kretat će se naprijed/natrag kako bi temeljitije očistio područje. Kada Roomba to bude radio, vidjet ćete da je zasvijetlio indikator Dirt Detect™ (otkrivanje prljavštine) ( ).

HR

Čišćenje mjesta Kada odaberete Čišćenje mjesta, Roomba intenzivno čisti lokalizirano područje krećući se spiralno prema vani u promjeru od otprilike 1 metar, a zatim se spiralno kreće prema unutra do mjesta od kojeg je krenuo. Pri čišćenju mjesta, Roomba pojačava svoju usisnu snagu kako bi omogućio najbolje moguće čišćenje kada vam je potrebno. Kako biste se koristili opcijom Čišćenje mjesta, postavite robota Roomba na vrh lokalizirane nečistoće i pritisnite (Mjesto) na robotu.

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

11

HR

Osobne postavke čišćenja Roomba ima razne postavke koje vam omogućuju da prilagodite način na koji će Roomba čistiti vaš dom. Te su postavke dostupne samo putem aplikacije iRobot HOME. Napomena:

• Vijek trajanja baterije i vrijeme čišćenja razlikovat će se ovisno o osobnim postavkama čišćenja koje su odabrane.

• Čišćenje rubova: nakon što Roomba završi čistiti otvorene prostore poda, koristi se opcijom čišćenja rubova kako bi osigurao da se očisti uz zidove i oko nogu pokućstva. Ako više volite brže čišćenje, možete isključiti opciju čišćenja rubova. Čišćenje rubova postavljeno je na ON (uključeno) po zadanoj postavci. 

• Odabrane osobne postavke odnose se na ručna i zakazana čišćenja.

• P ojačivač za tepihe: na tepisima Roomba automatski pojačava snagu usisa kako bi se omogućilo prodornije čišćenje. Na tvrdim površinama Roomba smanjuje snagu usisa kako bi se smanjila potrošnja baterije, ali istodobno i dalje ima izvrsnu izvedbu čišćenja. Pojačivač za tepihe postavljen je na ON (uključeno) po zadanoj postavci. • B roj prolazaka po čišćenju: u većini slučajeva Roomba će ukloniti prljavštinu i nečistoće pri samo jednom prolasku preko svakog područja u vašem domu. Čišćenje uz dva prolaska može biti osobito korisno u domovima s kućnim ljubimcima ili pri povremenom temeljitom čišćenju. Zadana postavka broja prolazaka pri čišćenju jest jedan.

12

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

Važno: ako isključite opciju Čišćenje rubova, Roomba možda neće obuhvatiti cijeli pod.

HR • Ponašanje kada je spremnik pun: Roomba prepoznaje kad se spremnik za smeće napuni. Postoje dvije mogućnosti povezane s time što bi Roomba trebao učiniti kada je spremnik pun: »» Završi posao: čak i ako je spremnik pun, Roomba će nastaviti čistiti dok ne obuhvati cijeli prostor. Kad se spremnik isprazni, Roomba je spreman za novi posao čišćenja. Zadana postavka za ponašanje u slučaju punog spremnika je „Završi posao”. »» Odmah pauziraj: čim mu se spremnik napuni, Roomba će se vratiti na mjesto gdje je započeo i pauzirati svoj posao čišćenja. Kad se spremnik isprazni, pritisnite CLEAN kako biste ponovno nastavili. Napomena: • Ako se tijekom posla čišćenja Indikator za puni spremnik ( ) uključi u bilo kojem trenutku, uvije možete pauzirati posao čišćenja kako biste ispraznili spremnik i zatim nastavili čišćenje. • Ako je osvjetljen indikator Spremnik pun ( ), ali spremnik ne izgleda kao da je pun, potražite upute o čišćenju za senzor Spremnik pun na stranici 22.

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

13

HR

iRobot Roomba serija 900 Anatomy Prikaz odozgora

Gumbi i indikatori

Ručka

Gumb CLEAN

Kamera iAdapt®

Gumb za čišćenje mjesta Gumb za spajanje

Gumb za otpuštanje spremnika

Indikator za Wi-Fi® Indikator za rješavanje problema

14

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

Indikator baterije Indikator Spremnik pun Indikator Dirt Detect™

HR

Prikaz donje strane

Glava za čišćenje i komponente Bočna četka Kontakti za punjenje

Okvir izvlakača

Podni senzor za praćenje

Jezičci za otpuštanje okvira izvlakača Izvlakači nečistoće Poklopci izvlakača

Spremnik za smeće

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

15

HR

Savjeti za optimiziranje izvedbe Općeniti savjeti • K oristite se preprekama Virtual Wall® kako bi Roomba ostao čistiti tamo gdje želite da čisti te kako biste izbjegli čišćenje tamo gdje to ne želite (informacije o preprekama Virtual Wall s dvojnim načinom rada pronađite na stranici 18). • U klonite višak nereda s podova prije čišćenja (npr. odjeću, igračke itd.). • Nakon svake upotrebe ispraznite spremnik i očistite filtar. • Koristite se robotom Roomba svakodnevno kako biste očuvali dobro održavane podove.

16

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

Postupak prilagodbe podu za domove s kućnim ljubimcima koji se obilno linjaju U domovima s kućnim ljubimcima koji se obilno linjaju, spremnik robota Roomba može se brzo napuniti dlakama. U takvim okruženjima Roomba će možda trebati odraditi postupak prilagodbe podu. Robotu Roomba možete pomoći tako da mu zakažete često čišćenje i pražnjenje spremnika kada zasvijetli indikator Spremnik pun ( ) — ponekad i tijekom ciklusa čišćenja. Nakon tog postupka prilagodbe uživat ćete u dosljednoj izvedbi čišćenja robota Roomba.

HR

Postavljanje stanice Home Base® na položaj Stanicu Home Base postavite u otvoren, uredan prostor. Preporučujemo da ostavite sljedeće razmake oko stanice Home Base: • Najmanje 0,5 metara sa svake strane stanice Home Base. • Najmanje 1 metar ispred stanice Home Base, s time da u tom području ne bi smjelo biti pokućstvo kao što su stolovi ili stolice. • Najmanje 1 metar između stanice Home Base i bilo kojih stuba. • Najmanje 2,5 metra od prepreka Virtual Wall. Držite stanicu Home Base na ravnoj površini, ravno uza zid kako biste robotu Roomba omogućili da učinkovitije čisti. Postavljanje stanice Home Base pod kutom prouzročit će da Roomba čisti dijagonalnim kretanjem u odnosu na zid. Stanica Home Base treba uvijek biti priključena u utičnicu. Kada je Home Base priključena, njezin indikator napajanja bljeska kako bi naznačio da je Home Base spojena s izvornom napajanja. Postavite stanicu Home Base u prostor s dosljednom pokrivenošću Wi-Fi-jem®; time će robotu Roomba omogućiti primanje informacija putem aplikacije iRobot HOME. Ako vaš mobilni uređaj ima pokrivenost Wi-Fi-jem® na toj lokaciji, Roomba bi trebao imati dovoljnu jakost signala. Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

17

HR

Prepreke Virtual Wall s dvojnim načinom rada Prepreka Virtual Wall s dvojnim načinom rada (neobvezni dodatak) drži robota Roomba na mjestima koja želite očistiti te podalje od onih koje ne želite. Uređaj možete postaviti na jedan od dva načina rada kako biste ga prilagodili potrebama čišćenja svojeg doma:

10

 ft

Način rada Virtual Wall: Kada je prekidač u „gornjem” položaju ( ), uređaj funkcionira kao Virtual Wall. To znači da ga možete postaviti da prepriječi otvore do 3 metra. Stvara nevidljivu prepreku u obliku stošca koju može vidjeti samo Roomba.

/3

 m

Napomena: ta prepreka postaje šira što je udaljenija od uređaja (pogledajte sliku).

4 ft /

18

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

1,2 m

Način rada aureole: Kada je prekidač u položaju „prema dolje” ( ), uređaj stvara zaštitnu zonu u koju Roomba ne ulazi. Time se robota Roomba sprječava da se sudara s predmetima koje želite zaštititi (npr. pseća zdjelica ili vaza) ili da prijeđe u neželjena područja (npr. kut ili ispod stola). Aureola je nevidljiva i doseže otprilike 24 inča (60 centimetara) od središta uređaja.

HR

Upute o upotrebi Oko vrha uređaja nalazi se svijetleći obruč. Obruč će pulsirati pet puta kada je uređaj uključen ili kada se odabere novi način rada. Odaberite željeni način rada. Kada obruč prestane pulsirati, postavite uređaj na pod na željenoj lokaciji. Svijetleći obruč ostat će isključen sve dok baterije ne bude trebalo zamijeniti (2 x AA baterije).

Kada se ne upotrebljava Između ciklusa čišćenja možete ostaviti uređaj da radi na svojem položaju na podu. Napomena: pri normalnoj upotrebi baterije će trajati 8 – 10 mjeseci. Ako se ne planirate koristiti svojim uređajem Virtual Wall tijekom duljeg razdoblja te biste ga htjeli pohraniti, pobrinite se da je prekidač postavljen u (srednji) položaj „Off ” (isključeno).

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

19

HR

Redovito održavanje robota Kako izvedba robota Roomba bila vrhunska, izvršite sljedeće postupke o održavanju. Ako primijetite da Roomba pobire manje nečistoća s poda, ispraznite spremnik, očistite filtar i očistite izvlakače.

Dio robota

Učestalost održavanja

Učestalost zamjenjivanja

Spremnik

Nakon svake upotrebe

-

Filtar

Jednom tjedno (dvaput tjedno u domovima s kućnim ljubimcima)

Svaka 2 mjeseca

Senzori Spremnik pun

Jednom svaka 2 tjedna

-

Kotač prednjeg kola Bočna četka Senzori za litice Kontakti za punjenje Kamera iAdapt Podni senzor za praćenje

Jednom mjesečno

-

Jednom svaka 4 mjeseca ( jednom svaka 3 mjeseca u domovima s kućnim ljubimcima)

Svakih 6 – 12 mjeseci

Izvlakači

Napomena: iRobot proizvodi razne zamjenske dijelove i sklopove. Ako smatrate da vam je potreban zamjenski dio, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke iRobot radi više informacija.

20

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

Pražnjenje spremnika robota Roomba:

HR

Čišćenje filtra robota Roomba:

1 Pritisnite gumb

1 Izvadite filtar tako da

2 Otvorite vrata

2 Otresite nečistoću tako da

za otpuštanje spremnika kako biste uklonili spremnik.

spremnika kako biste ispraznili spremnik.

uhvatite žuti jezičak.

lupkate filtrom o kontejner za smeće. Važno: vrata filtra neće se

zatvoriti ako filtar nije umetnut natrag. Umetnite filtar tako da žuti jezičak bude okrenut prema gore.

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

21

HR

Redovito održavanje robota (nastavak) Čišćenje senzora Spremnik pun robota Roomba: 1

Izvadite i ispraznite spremnik.

2

Obrišite senzore čistom, suhom krpom.

3

Čistom, suhom krpom obrišite unutarnje i vanjske priključke senzora na spremniku.

Unutarnji priključci senzora

Vanjski priključci senzora 22

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

HR

Čišćenje kola prednjeg kotačića robota Roomba:

Čišćenje bočne četke robota Roomba:

1 Čvrsto povucite prednji

1 Koristite se novčićem ili malim odvijačem kako biste izvadili vijak.

kotač kako biste ga izvadili.

2 Uklonite svu nečistoću iz

unutrašnjosti šupljine kotača.

Kotač

2 Uklonite četku, očistite četku i klin četke, a zatim ponovno postavite četku.

3 Okrenite kotač rukom. Ako je

okretanje ograničeno, izvadite kotač iz kućišta i čvrsto gurnite kako biste izvadili osovinu i očistili svu nečistoću ili dlake koje su oko nje omotane.

Osovina

4 Kada dovršite, ponovno

postavite sve dijelove. Pobrinite se da kotač bude pravilno postavljen na mjesto.

Kućište

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

23

HR

Redovito održavanje robota (nastavak) Čišćenje senzora za litice i kontakata za punjenje robota Roomba: 1

Obrišite senzore za litice robota Roomba čistom, suhom krpom.

2

Čistom, suhom krpom obrišite kontakte za punjenje na robotu Roomba i stanici Home Base.

24

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

Čišćenje podnog senzora za praćenje robota Roomba: Okrenite robota Roomba i upotrijebite čistu, suhu krpu od mikrovlakana ili mekog pamuka kako biste obrisali nečistoću koja se nakupila u okruglim otvorima senzora s desne strane donje površine. Ne prskajte otopinu za čišćenje izravno u otvor senzora.

HR

Čišćenje izvlakača robota Roomba: 1

Stisnite žute jezičke za otpuštanje okvira izvlakača, podignite okvir izvlakača i uklonite sve zapreke.

2

Izvadite izvlakače i izvadite žute poklopce izvlakača. Uklonite svu dlaku ili nečistoću koja se nakupila ispod poklopaca i oko metalnih osovina.

4

Raščistite stazu usisavanja robota Roomba.

3

Uklonite svu dlaku i nečistoću iz kvadratnih i šesterokutnih plastičnih držača na drugoj strani izvlakača. Ponovno postavite poklopce izvlakača.

5

Ponovno postavite izvlakače. Uskladite boju i oblik držača izvlakača s bojom i oblikom ikona izvlakača na modulu glave za čišćenje.

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

25

HR

Informacije o bateriji i punjenju Radi najboljih rezultata koristite se samo litij-ionskom baterijom iRobot koja se isporučuje s robotom Roomba. Iako će Roomba raditi i s baterijama starijih modela, njegova će izvedba biti ograničena.

Punjenje baterije

Litij-ionska baterija

Problemi tijekom punjenja

Važno: litij-ionske baterije i proizvodi koji sadržavaju litij-ionske baterije podložni su strogim transportnim propisima. Ako ovaj proizvod trebate slati (zajedno s baterijom) radi servisiranja, putovanja ili zbog bilo kojeg drugog razloga, MORATE se pridržavati sljedećih uputa o otpremanju:

»» Uklonite litij-ionsku bateriju iz proizvoda. »» Stavite komad trake preko metalnih kontakata za punjenje baterije »» Ponovno postavite bateriju (s postavljenom trakom) u proizvod i osigurajte vrata baterije. »» Upakirajte proizvod u originalnu ambalažu ili u svoju ambalažu koja sprječava bilo kakvo pomicanje tijekom transporta. »» Otpremite isključivo kopnenim prijevozom (ne zračnim prijevozom).

Kako biste produžili vijek trajanja baterije, robota Roomba uvijek punite na stanici Home Base dok se ne upotrebljava.

Ako se Roomba susretne s pogreškom tijekom punjenja, njegov indikator za rješavanje problema ( ) će bljeskati i čut ćete čujnu poruku o pogrešci pri punjenju. Do pogrešaka pri punjenju ponekad može doći zbog krivotvorenih baterija. Provjerite kako biste osigurali da se koristite originalnom litij-ionskom baterijom iRobot i proučite u aplikaciji iRobot HOME ili posjetite global.irobot.com kako biste pronašli rješenje tih problema.

Pohranjivanje baterije Ako pohranjujete robota Roomba odvojeno od stanice Home Base, najprije uklonite bateriju. Zatim spremite robota Roomba i bateriju na hladno, suho mjesto.

Zbrinjavanje baterije Obratite se lokalnom tijelu za zbrinjavanje otpada radi recikliranja baterije i propisa o zbrinjavanju u vašem području. 26

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

HR

Uklanjanje baterije Slijedite ove upute kako biste uklonili i ponovno postavili bateriju robota Roomba:

1

Odvijte dva vijka na vratima baterije, a zatim uklonite vrata i bateriju.

2

Ponovno postavite bateriju s oznakom baterije i jezičcima okrenutima prema gore.

3

Ponovno postavite vrata baterije i dva vijka. Pobrinite se da ne stisnete bočnu četku na vratima baterije dok ponovno postavljate bateriju.

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

27

HR

Rješavanje problema Roomba će vam reći kada nešto nije u redu s pomoću zvukom za opasnost s dva tona nakon kojeg će uslijediti govorena poruka. Indikator za rješavanje problema ( ) također će bljeskati. Pogledajte tablicu s desne strane kako biste riješili problem robota Roomba. Te su informacije o rješavanju problema, zajedno s podrobnijom podrškom i videozapisima, dostupne u aplikaciji iRobot HOME te na mreži. Ako se problem ne riješi, posjetite: www.irobot.com/support.

Ponavljanje poruka o pogrešci Kako bi se poruka o pogrešci robota Roomba ponovila, pritisnite CLEAN. Ako je Roomba uključen, možete pritisnuti i odbojnik kako bi se poruka ponovila.

Upute o ponovnom pokretanju sustava U slučaju nekih pogrešaka, ponovno pokretanje sustava robota Roomba moglo bi riješiti problem. Kako biste ponovno pokrenuli sustav robota Roomba, pritisnite i držite CLEAN 10 sekundi dok svi indikatori ne zasvijetle, a zatim otpustite. Kada otpustite gumb CLEAN, čut ćete čujni ton koji naznačuje uspješno ponovno pokretanje sustava. Napomena: ako se koristite značajkom za zakazivanje robota Roomba, otvorite aplikaciju iRobot HOME nakon ponovnog pokretanja sustava kako biste provjerili je li raspored robota Roomba ostao nepromijenjen.

28

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

Roomba bljeska i kaže …

Vjerojatni uzrok

Što učiniti

Error 1. Left/Right. Place the Roomba on a flat surface then press CLEAN to restart.

Roomba se zaglavio te mu lijevi ili desni kotač visi prema dolje.

Pobrinite se da kotači robota Roomba budu čvrsto na podu. Ako se Roomba nalazi na prepreci ili visi iznad padine, pokrenite ga na novoj lokaciji. U suprotnom, očistite dlake i nečistoću s njegovih bočnih kotača. Gurnite kotače prema unutra i prema vani te provjerite okreću li se oba bez poteškoća.

Error 2. Clear the Roomba’s debris extractors, then press CLEAN to restart.

Glavni izvlakači robota Roomba se ne mogu okretati.

Izvadite i očistite izvlakače i poklopce robota Roomba.

Error 5. Left/Right. Clear the Roomba’s wheel, then press CLEAN to restart.

Zaglavio se lijevi ili desni kotač robota Roomba.

Ako se Roomba zaglavio, izbavite ga i pokrenite ga na novoj lokaciji. Očistite dlaku i nečistoću s bočnih kotača robota Roomba. Gurnite kotače prema unutra i prema vani te provjerite okreću li se oba bez poteškoća.

Error 6. Move the Roomba to a new location then press CLEAN to restart.

Senzori za litice robota Roomba su prljavi, visi iznad padine ili ne zaglavljen na tamnoj površini.

Ako se Roomba visi iznad padine ili je na tamnoj površini, pokrenite ga na novoj lokaciji. U suprotnom, obrišite senzore za litice suhom krpom.

Roomba bljeska i kaže …

Vjerojatni uzrok

Što učiniti

Roomba bljeska i kaže …

Vjerojatni uzrok

Što učiniti

Error 8. Please open the iRobot App for help.

Ventilator za usisavanje robota Roomba se zaglavio ili mu je začepljen filtar.

Izvadite i ispraznite spremnik robota Roomba. Očistite filtar robota Roomba. Zatim žustro dotaknite spremnik kako biste olabavili svu preostalu zaglavljenu nečistoću.

Error 16. Place the Roomba on a flat surface then press CLEAN to restart.

Error 9. Tap the Roomba’s bumper, then press CLEAN to restart.

Odbojnik robota Roomba se zaglavio ili je prljav senzor odbojnika.

Žustro dodirnite odbojnik robota Roomba nekoliko puta kako bi se odvojila sva nečistoća koja je možda ostala ispod.

Roomba se pokrenuo tijekom kretanja ili pod kutom, ili se sudario tijekom rada.

Premjestite robota Roomba na ravnu površinu, a zatim pritisnite CLEAN kako biste ponovno pokrenuli. Izbjegavajte premještanje robota dok pritišćete CLEAN ili dok Roomba radi.

Error 10. Left/Right. Please open the iRobot App for help.

Lijevi ili desni kotač robota Roomba se ne pomiče.

Ako se Roomba zaglavio, izbavite ga i pokrenite ga na novoj lokaciji. Očistite dlake i nečistoću s bočnih kotača robota Roomba. Gurnite kotače prema unutra i prema vani te provjerite okreću li se oba bez poteškoća.

Error 17. Please open the iRobot App for help.

Roomba ne može dovršiti svoj posao jer mu je staza prepriječena.

Error 11. Please open the iRobot App for help.

Roomba ima unutarnju pogrešku.

Obratite se centru za korisničku podršku iRobot.

Pobrinite se da ima dovoljno svjetlosti kako bi se Roomba mogao kretati. Prekomjerni nered može pridonijeti ovoj pogrešci. Pobrinite se da Roomba ne može zatvarati vrata koja bi mu mogla prepriječiti put. Čistom, suhom krpom obrišite prozorčić na gornjoj površini robota. Preokrenite robota Roomba i očistite podni senzor za praćenje (vidi stranicu 24).

Error 14. Re-install Roomba’s bin, then press CLEAN to restart.

Spremnik robota Roomba ima neispravnu vezu s robotom.

Izvadite i ponovno postavite spremnik kako biste osigurali pravilnu povezanost. Čistom, suhom krpom obrišite metalne kontakte za spremnik na robotu i na spremniku.

Error 18. Please open the iRobot App for help.

Roomba se ne može vratiti na stanicu Home Base ili u početni položaj.

Error 15. Press CLEAN to restart.

Roomba ima unutarnju pogrešku.

Pritisnite CLEAN za pokretanje nove misije. Ako se problem nastavi, obratite se centru za korisničku podršku iRobot.

Pobrinite se da nema prepreka ispred stanice Home Base ili početnog položaja. Čistom, suhom krpom obrišite kontakte za punjenje na stanici Home Base i na robotu.

HR

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

29

HR

Izjava o sukladnosti Ova izjava o sukladnosti izdana je pod isključivom odgovornošću proizvođača: iRobot Corporation 8 Crosby Drive Bedford, MA 01730, SAD ovime izjavljuje da su proizvodi: Robot za usisavanje s ugrađenim sidrištem/punjačem i dodatcima Identifikacija proizvoda: Roomba serija 800/900, modeli: 8XXY; pri čemu je XX = 00 – 90, Y = prazno, a – z. S vanjskim napajanjem/punjačem modela 17063 ili integriranim sidrištem/punjačem modela 17064, svjetionikom i bežičnim daljinskim upravljanjem (WCC) za seriju 800 i Virtual Wall za seriju 900. u skladu s i verificirani ispitivanjem s odredbama sljedećih direktiva EZ-a pri postavljanju u skladu s uputama o postavljanju koje su sadržane u dokumentaciji proizvoda. Datoteka o tehničkoj izgradnji (TCF) održava se u: 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, SAD.

30

Roomba® serija 900 Uputstva za upotrebu

Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU: EN 60335-1:2012 Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi EN 60335-2-2:2010 + A1:2012 Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisavače i aparate za čišćenje s vodenim usisavanjem EN 60335-2-29:2004 +A1:2004 +A2:2010 (samo vanjsko napajanje) Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija EN 62233:2008 Metode mjerenja za elektromagnetska polja kućanskih aparata i sličnih aparata s obzirom na izloženost ljudi

Direktiva RoHS 2011/65/EU EN 62321:2009

Elektrotehnički proizvodi – određivanje razina šest reguliranih tvari (olovo, živa, kadmij, heksavalentni krom, polibromirani bifenili, polibromirani difenil-eteri)

HR

Direktiva o radijskoj opremi 2014/53/EU:

Za modele Roomba serije 800 koji sadržavaju modul RF 4123659 i sve modele Roomba serije 900. ETSI EN 300 328 V1.8.1 Elektromagnetska kompatibilnost i pitanja radijskog spektra (ERM); sustavi širokopojasnog prijenosa; oprema za prijenos podataka koja radi u pojasu ISM od 2,4 GHz te se koristi tehnikama širokopojasne modulacije; usklađena norma EN koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive R&TTE ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, kao što je izmijenjeno u ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu; Dio 17: Posebni uvjeti za širokopojasne sustave prijenosa podataka

Direktiva EMC 2014/30/EU

 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 Elektromagnetska kompatibilnost – Zahtjevi za kućanske aparate, električne alate i slične uređaje – 1. dio: Emisija.

EN 55014-2:1997 +A2:2008 Elektromagnetska kompatibilnost – Zahtjevi za kućanske aparate, električne alate i slične uređaje – 2. dio: Otpornost – Norma porodice proizvoda EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-2: Granice – Granice za harmoničke strujne emisije (za ulazne struje uređaja ≤ 16 A po fazi) EN 61000-3-3:2008 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-3: Granice – Ograničenje kolebanja napona i treperenja u niskonaponskim sustavima napajanja za opremu s nazivnom strujom