X-21. Uputstvo za upotrebu DIGITALNI FOTOAPARAT

DIGITALNI FOTOAPARAT FE-26/X-21 Uputstvo za upotrebu ● Hvala vam što ste se odlučili za Olympusov digitalni fotoaparat. Pre nego što počnete da ga k...
Author: Felix Sommer
4 downloads 0 Views 1MB Size
DIGITALNI FOTOAPARAT

FE-26/X-21 Uputstvo za upotrebu

● Hvala vam što ste se odlučili za Olympusov digitalni fotoaparat. Pre nego što počnete da ga koristite, pažljivo pročitajte ova uputstva, kako bi vas služio dugo i pouzdano. Uputstvo čuvajte na sigurnom radi budućeg korišćenja. ● Savetujemo vam da pre snimanja važnih trenutaka napravite nekoliko test fotografija kako biste se navikli na svoj novi aparat. ● U cilju neprekidnog poboljšavanja kvaliteta naših proizvoda, Olympus zadržava pravo da ažurira ili promeni sadržaj informacija koje se nalaze u ovom uputstvu. ● Ilustracije ekrana i fotoaparata prikazane u ovom uputstvu napravljene su tokom razvojnih faza i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

Registrujte proizvod na www.olympus-consumer.com/register i iskoristite dodatne Olympus pogodnosti!

1

Korak

Provera sadržaja kutije

Digitalni fotoaparat

Traka

Dve AA baterije

USB kabl

Nastavak za microSD karticu

Druga dodatna oprema koja nije prikazana: uputstvo za upotrebu (ovo uputstvo), OLYMPUS Master 2 i garantni list. Sadržaj pakovanja može da se razlikuje u zavisnosti od mesta kupovine.

2

Korak

3

Korak

Priprema fotoaparata

Snimanje i reprodukcija slika

»Priprema fotoaparata« (str. 10)

»Snimanje, reprodukcija i brisanje« (str. 14)

Korak

4

5

Korak

Kako koristiti fotoaparat

Štampanje

»Tri tipa podešavanja« (str. 3)

»Direktno štampanje (PictBridge)« (str. 33) »Oznake za štampu (DPOF)« (str. 36)

Sadržaj ¾¾Nazivi delova. .................................... 6 ¾¾Priprema fotoaparata...................... 10 ¾¾Snimanje, reprodukcija i brisanje... 14 ¾¾Upotreba režima snimanja. ............ 17

¾¾Meniji za funkcije reprodukcije,

uređivanja i štampanja.................... 28 ¾¾ Meniji za ostala podešavanja fotoaparata.... 30 ¾¾Štampanje........................................ 33 ¾¾Upotreba programa

¾¾Upotreba funkcija snimanja........... 19

OLYMPUS Master 2......................... 38

¾¾Upotreba funkcija reprodukcije..... 23

¾¾Saveti za upotrebu.......................... 40

¾¾Meniji za funkcije snimanja............ 24

¾¾Dodatak............................................ 44 ¾¾Indeks............................................... 58

2

RS

Pročitajte odeljak »Podešavanja menija« (str. 24–32) imajući u vidu informacije na ovoj stranici.

Tri tipa podešavanja

Upotreba menija

Dugmad u upotrebi  dugme

Različitim podešavanjima fotoaparata može da se pristupi preko menija, uključujući i funkcije koje se koriste tokom snimanja i reprodukcije, kao i ekran za datum/vreme i prikaz ekrana. Možda postoje i meniji koji su nedostupni, u zavisnosti od drugih srodnih podešavanja ili s režima (str. 17).

Dugme E Dugme

●●Ovaj primer opisuje kako se koriste meniji za podešavanje [POWER SAVE].

3 Koristite kl da biste izabrali Oznaka stranice

SETUP

1 MENU COLOR

NORMAL

2 BEEP

ON NORMAL

3

POWER SAVE

EXIT

Glavni meni režima snimanja

2 Koristite klmn da biste izabrali željeni meni i pritisnite dugme B. SETUP

1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP

ENGLISH PIXEL MAPPING SAVE SETTINGS NO

EXIT

MENU

Podmeni 1

MENU

OFF

SET OK

POWER SAVE 1 MENU COLOR NORMAL OFF 2 BEEP ON ON NORMAL 3

POWER SAVE BACK MENU

OFF

SET OK

SET OK

MENU

3

Podmeni 2

SETUP

CAMERA MENU

Pritisnite i zadržite dugme E za prikaz objašnjenja (vodič za meni) izabrane opcije.

B

željeni podmeni 1 i pritisnite dugme B.

1 Pritisnite dugme .

EXIT

Tasteri-strelice

SET OK

Za brzi prelazak na željeni podmeni pritisnite m da biste istakli oznaku stranice, a zatim koristite kl da biste pomerali stranicu. Pritisnite n da biste se vratili u podmeni. Neki meniji obuhvataju i podmenije koji se prikazuju pritiskom na dugme B.

4 Koristite kl a biste izabrali

podmeni 2 i pritisnite dugme B. ●●Kada se izabere podešavanje, vraća se prikaz prethodnog ekrana. Mogu da postoje i dodatne funkcije. »Podešavanja menija« (str. 24 – 32)

SETUP

1 MENU COLOR

NORMAL

2 BEEP

ON

3

NORMAL POWER SAVE

EXIT

ON

MENU

SET OK

5 Pritisnite dugme  da biste dovršili podešavanje.

RS 3

Upotreba direktne dugmadi Funkcijama snimanja koje se najčešće koriste može se pristupiti korišćenjem direktne dugmadi. Dugme zatvarača (str. 14) Dugme K (snimanje/prebacivanje režima snimanja) (str. 17, 18) Dugme q (reprodukcija) (str. 15)

Dugmad zuma (str. 19)

Dugme F (kompenzacija ekspozicije) (str. 20) Dugme & (makro) (str. 20) Dugme # (blic) (str. 19) Dugme Y (samookidač) (str. 21) Dugme g/E (promena prikaza informacija/ vodič za meni) (str. 22, 23/str. 17)

Dugme L/D (pojačavanje pozadinskog osvetljenja/brisanje) (str. 21/str. 16, 29)

Upotreba menija FUNC (str. 22)

Dugmad u upotrebi Tasteri-strelice

Funkcije menija za snimanje koje se najčešće koriste mogu da se podese kroz manji broj koraka korišćenjem menija FUNC. Dugme

Dugme B (p. 22)

4

RS

B

Indeks menija Meniji za funkcije snimanja U režimu snimanja se podešavanja mogu prilagoditi.

CAMERA MENU4

1

5

2

6

3

7

EXIT

SET OK

MENU

Glavni meni režima snimanja

1 A IMAGE QUALITY........str. 24 2 B CAMERA MENU WB..............................str. 25 ISO.............................str. 25 PANORAMA...............str. 26 AF MODE...................str. 26 3 C SWITCH SHOOTING MODES P. ................................str. 14 G............................str. 17

PIXEL MAPPING........str. 30 SAVE SETTINGS.......str. 31 MENU COLOR...........str. 31 BEEP..........................str. 31 s (ekran).................str. 31 X (datum/vreme).....str. 31 POWER SAVE............str. 32 BATTERY TYPE.........str. 32 7 F SILENT MODE...........str. 32

DIS MODE..................str. 18 s...........................str. 17 MOVIE........................str. 18 4 Q MAGIC FILTER...........str. 27 5 D RESET........................str. 27 6 E SETUP MEMORY FORMAT/ FORMAT.................str. 30 BACKUP.....................str. 30 W (jezik)................str. 30

Meniji za funkcije reprodukcije, uređivanja i štampanja U režimu reprodukcije podešavanja se mogu prilagoditi.

PLAYBACK MENU1

3

6

2

4

7

5

8

EXIT

MENU

SET OK

Glavni meni režima reprodukcije

1 G SLIDESHOW..............str. 28 2 H PERFECT FIX............str. 28 3 I EDIT Q (Promeni veličinu)...................str. 28 P (Izreži)..................str.  28

4 J PLAYBACK MENU 0 (Zaštiti)................str. 28 y (Okreni).................str. 29 5 K ERASE.......................str. 29 6 L PRINT ORDER...........str. 29

7 E SETUP* * Isto kao »Meniji za funkcije snimanja« 8 F SILENT MODE...........str. 32

RS 5

Nazivi delova Telo fotoaparata

3 4

5

1 6

2

1 2 3 4

6

RS

7

Prorez za traku.......................... str. 10 Poklopac pregrade za bateriju/karticu........................... str. 10 Lampica samookidača............... str. 21 Objektiv................................ str. 44, 57

5 6 7

Blic............................................. str. 19 USB priključak..................... str. 33, 38 Navoj za stativ

6

1

7 8 9 10 11

2 3 4

12 5 1 2 3 4 5 6 7

Dugme n.......................... str. 12 Dugme g/E (promena prikaza informacija/vodič za meni).str. 22, 23/p. 17 Ekran................................... str. 14, 40 Dugme m.............................. str. 3 Dugme L/D (pojačavanje pozadinskog osvetljenja/ brisanje).................... str. 21/str. 16, 29 Dugme zatvarača....................... str. 14 Dugmad zuma........................... str. 19

8 9 10 11 12

Lampica pristupa kartici............. str. 45 Dugme K (snimanje/prebacivanje režima snimanja)................. str. 17, 18 Dugme q (reprodukcija).......... str. 15 Dugme B (OK/FUNC)........... str. 3, 22 Tasteri-strelice........................ str. 3, 12 Dugme F (kompenzacija ekspozicije)............................ str. 20 Dugme & (makro)................ str. 20 Dugme Y (samookidač)....... str. 21 Dugme # (blic)..................... str. 19

RS

7

Ekran Prikaz u režimu snimanja

1

2 3

4

1

5

2 3

4

5

6

P

7 17 16 15 14

7 17

ISO 400 12M

NORM +2.0 1/30

13 12

F3.1

IN

15 14

4

11 10 9 8

7 8

8

RS

Režim snimanja......................... str. 14 Režim rada blica........................ str. 19 Nečujni režim............................. str. 32 Makro/super makro.................... str. 20 Indikator baterije........................ str. 10 Stanje pripravnosti blica/ indikator podrhtavanja fotoaparata/ punjenje blica....................... str. 19, 40 Oznaka AF nišana..................... str. 14 Broj slika koje mogu da se memorišu/ preostalo vreme snimanja.....str. 14/str. 18

15 +2.0

13

Slika

1 2 3 4 5 6

QVGA

10

IN

00:34

9

8

Video zapis

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Trenutna memorija..................... str. 45 Samookidač............................... str. 21 Vrednost otvora blende.............. str. 14 Brzina zatvarača........................ str. 14 Kompenzacija ekspozicije.......... str. 20 Stepen kompresije/ br. sličica u sekundi.................... str. 24 Veličina slike.............................. str. 24 ISO............................................. str. 25 Balans belog.............................. str. 25

Prikaz u režimu reprodukcije

1

2

3

1

4

3

4

x10

15

1/1000 F3.1 +2.0 ISO 400 NORM 12M

14

2009.10.26 12:30

13 12

100-0004 IN 4

5 6 7 8 9 10

15 QVGA

2009.10.26 12:30 100-0004 IN 00:14 /00:34

12 11

11

Slika

1 2 3 4 5 6 7 8

Nečujni režim............................. str. 32 Oznake za štampu/ broj kopija....................... str. 36/str. 35 Zaštita........................................ str. 28 Indikator baterije........................ str. 10 Vrednost otvora blende.............. str. 14 Kompenzacija ekspozicije.......... str. 20 Balans belog.............................. str. 25 Veličina slike.............................. str. 24

7 8 14 9 10

Video zapis

9 10 11 12 13 14 15

Broj datoteke...................................... Broj sličice/proteklo vreme/ukupno vreme snimanja.............. str. 15/str. 16 Trenutna memorija..................... str. 45 Stepen kompresije/ br. sličica u sekundi.................... str. 24 ISO............................................. str. 25 Datum i vreme........................... str. 12 Brzina zatvarača........................ str. 14

RS

9

Priprema fotoaparata Postavljanje trake fotoaparata

Traku povucite i čvrsto zategnite da se ne olabavi.

Umetanje baterija i kartice xD-Picture Card™ (prodaje se posebno) u fotoaparat U fotoaparat nemojte da umećete ništa osim xD‑Picture kartice ili nastavka za microSD karticu.

1 2 1

Poklopac pregrade za bateriju/karticu

2

Za informacije o baterijama koje mogu da se koriste pogledajte odeljak »Mere predostrožnosti prilikom rukovanja baterijom« (str. 44). Kada koristite NiMH baterije, proverite da li su do kraja napunjene i za [BATTERY TYPE] izaberite [NiMH]. [BATTERY TYPE] (str. 32) Isključite fotoaparat pre nego što otvorite poklopac pregrade za bateriju/karticu. Kada koristite fotoaparat, proverite da li je poklopac pregrade za bateriju/karticu zatvoren.

Kada treba zameniti baterije Baterije zamenite kada se prikaže dole navedena poruka o grešci. Treperi crvena lampica

BATTERY EMPTY

Gornji desni ugao ekrana

10

RS

Poruka o grešci

3

Indeksno područje

Urez

Upotreba microSD kartice/ microSDHC kartice (prodaje se posebno) microSD kartica ili microSDHC kartica (u nastavku microSD kartica) takođe je kompatibilna sa ovim fotoaparatom koji koristi nastavak za microSD karticu. »Upotreba nastavka za microSD karticu« (str. 47)

1 Umetnite microSD karticu u nastavak za microSD karticu. Pravo umetnite karticu dok ne nalegne na svoje mesto.

Gurnite karticu do kraja u nastavak za karticu.

Nemojte dodirivati kontaktne površine.

4

1 2

2 Umetnite nastavak za microSD karticu u fotoaparat. Urez

Ovaj fotoaparat omogućava korisniku da snima fotografije korišćenjem interne memorije, čak i ako nije umetnuta kartica xD‑Picture Card (koja se posebno prodaje). »Upotreba xD-Picture kartice« (str. 45) »Broj slika koje mogu da se sačuvaju (slike)/ dužina snimanja (video zapisi) u internoj memoriji i na xD‑Picture kartici« (str. 46)

Za uklanjanje microSD kartice

Za uklanjanje xD-Picture kartice

1

2 Izvucite microSD karticu.

Ne dodirujte kontaktne površine nastavka za microSD karticu i/ili microSD karticu.

Pritisnite karticu do kraja tako da gornji deo malo izađe, a zatim uhvatite karticu i izvucite je.

RS

11

Tasteri-strelice i vodič za upotrebu

Podešavanje datuma i vremena

Simboli , prikazani na različitim ekranima za podešavanje i reprodukciju video zapisa označavaju da se koriste tasteri strelice. EXPOSURE COMP.

Datum i vreme koji su ovde podešeni čuvaju se u imenima datoteka slika, na odštampanim datumima i u drugim podacima.

1 Pritisnite dugme n da biste uključili fotoaparat.

●●Ekran za podešavanje datuma i vremena prikazuje se kada datum i vreme nisu podešeni.

0.0

X

+0.3

Y +0.7

X TIME

M D

+1.0 2009 10 26 12 30

YY M D

M D

TIME

---- -- -- -- -CANCEL

SET OK

MENU

2009.10.26 12:30 100-0004 IN 00:14 /00:34 /

CANCEL

2 Pomoću kl izaberitegodinu za [Y]. X Tasteri-strelice

Y

M D

TIME

2009 -- -- -- --

Vodiči za upotrebu prikazani na dnu ekrana označavaju da se koristi dugme m, dugme B, dugmad zuma ili dugme D. CAMERA MENU

MENU

Ekran za podešavanje datuma i vremena

Y M D

CANCEL

Y M D

MENU

3 Pritisnite n da biste sačuvali podešavanje za [Y].

EXIT

MENU

SEL. IMAGE

SET 1

W T

BACK

Vodič za upotrebu

XSET OK

OKIN

2

3

4

5

6

MENU

OK

GO 

Y

M D

TIME

2009 -- -- -- --

CANCEL

Y M D

MENU

4 Kao i u 2. i 3. koraku, pomoću

klan i dugmeta B podesite [M] (mesec), [D] (dan), [TIME] (sati i minuti) i [Y/M/D] (raspored datuma). Za preciznije podešavanje pritisnite dugme B kada vremenski signal dođe na 00 sekundi. Za promenu datuma i vremena koristite podešavanje u meniju. [X] (Datum/vreme) (str. 31)

12

RS

Promena jezika prikaza na ekranu Jezik menija i poruka o greškama koje se prikazuju na ekranu može da se podesi.

1 Pritisnite dugme , a zatim pritisnite klmn da biste izabrali [E] (SETUP). SETUPEXIT

SET OK

MENU

2 Pritisnite dugme B. SETUP

 

1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3

ENGLISH PIXEL MAPPING SAVE SETTINGS NO

EXIT

MENU

SET OK

3 Pomoću kl izaberite [W] i pritisnite dugme B.

4 Pomoću klmn izaberite jezik i pritisnite dugme B.

5 Pritisnite dugme .

RS

13

Snimanje, reprodukcija i brisanje 2 Zadržite fotoaparat i ukadrirajte

Snimanje sa optimalnom vrednošću otvora blende i brzinom zatvarača (režim P)

snimak.

U ovom režimu aktivira se snimanje sa automatskim podešavanjima, dok istovremeno mogu da se vrše podešavanja različitih funkcija snimanja, kao što je kompenzacija ekspozicije, balans belog i drugo po potrebi.

Ekran

AUTO

1/400

F3.5

Horizontalni položaj

1 Pritisnite dugme n da biste uključili fotoaparat.

Indikator P režima

P Vertikalni položaj

Vodite računa da ne prekrijete blic prstima dok držite fotoaparat.

12M

NORM

IN

4

Broj slika koje mogu da se sačuvaju (str. 46) Ekran (ekran u stanju pripravnosti)

Ako režim P nije prikazan, pritisnite dugme K nekoliko puta da biste ga izabrali. Prikaz trenutnog režima snimanja

3 Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste fokusirali objekat. ●●Kada se objekat izoštri, ekspozicija se zaključava (prikazuju se brzina zatvarača i vrednost otvora blende) i oznaka AF nišana menja se u zeleno.

●●Ukoliko oznaka AF nišana treperi crveno,

fotoaparat nije uspeo da izoštri sliku. Pokušajte ponovo da fokusirate.

AF nišan

P 

Pritisnite napola 1/400

Ponovo pritisnite dugme n da biste isključili fotoaparat.

14

RS

F3.1

Brzina zatvarača Vrednost otvora blende

»Fokusiranje« (str. 42)

4 Za snimanje slike, lagano pritisnite

dugme zatvarača do kraja, vodeći računa da fotoaparat ne podrhtava.

Pregled slika

1 Pritisnite dugme q.

P

NORM 12M

Pritisnite do kraja

100-0001

1/400

2009.10.26 12:30

F3.1

IN

1

Broj sličica Reprodukovana slika

Ekran za pregled slika

Za pregled slika u toku snimanja Pritiskom na dugme q omogućava se reprodukcija slika. Za povratak na snimanje pritisnite dugme K ili pritisnite dugme zatvarača do pola.

2 Pomoću klmn izaberite sliku. Prikazuje 10 slika pre trenutne slikePrikazuje sledeću sliku

Za snimanje video zapisa »Snimanje video zapisa (režim A)« (str. 18) Prikazuje prethodnu sliku

Prikazuje 10 slika posle trenutne slike

Veličina prikaza slika može da se promeni. »Indeksni prikaz i prikaz krupnog plana« (str. 23)

Za reprodukciju video zapisa Izaberite video zapis i pritisnite dugme B.

MOVIE PLAY OK

2009.10.26 12:30 100-0004 IN 4

Video zapis

RS

15

Operacije tokom reprodukcije video zapisa Premotavanje unapred: pritisnite i zadržite dugme n. Premotavanje unazad: pritisnite i zadržite dugme m. Pauza: pritisnite dugme B.

Brisanje snimaka u toku reprodukcije (brisanje jednog snimka)

1 Pritisnite dugme D kada se prikazuje slika koju želite da izbrišete. ERASE

INProteklo vreme/ Ukupno trajanje snimka

2009.10.26 12:30 100-0004 IN 00:12 /00:34 MENU

SET OK

U toku reprodukcije

2009.10.26 12:30 100-0004 IN 00:14 /00:34 /

U toku pauze

Za zaustavljanje reprodukcije video zapisa Pritisnite dugme  .

RS

NO CANCEL

Prva (poslednja) sličica/ sličica-po-sličica: tokom pauze pritisnite k za prikaz prve sličice, a l za prikaz poslednje sličice. Pritisnite i zadržite n za reprodukciju video zapisa, a m za reprodukciju video zapisa unazad. Pritisnite dugme B za nastavak reprodukcije.

16

YES

2 Pritisnite k da biste izabrali

[YES], a zatim pritisnite dugme B. [K ERASE] (str. 29)

Upotreba režima snimanja Režim snimanja menja se po redosledu P, G, h, s, A svaki put kada se pritisne dugme K. Prelaskom na drugi režim snimanja većina podešavanja koja su podešena u ostalim režimima, ali ne i u režimu P, biće promenjena u podrazumevana podešavanja odgovarajućih režima snimanja.

Kada je objekat taman, automatski se aktivira smanjenje šuma slike. Tada se vreme snimanja skoro udvostručuje i tokom tog procesa ne mogu da se snimaju druge slike.

Snimanje slike objekta koji se kreće, kao što je kućni ljubimac ([c PET])

2 Zadržite fotoaparat da biste poravnali oznaku AF nišana na objektu, a zatim pritisnite l.

1 Nekoliko puta pritisnite dugme K da biste podesili s.

●●Kada fotoaparat prepozna objekat, oznaka AF nišana automatski prati kretanje objekta kako bi objekat neprekidno bio u fokusu. »Za neprekidno fokusiranje objekta koji se kreće (AF Tracking)« (str. 26).

PORTRAITMENU1 Pomoću kl izaberite [c PET], a zatim pritisnite dugme B da biste ga primenili.

Upotreba najboljeg režima za okruženje (režim s)

EXIT

*1

SET OK

Snimanje sa automatskim podešavanjima (režim G) Na osnovu okruženja fotoaparat automatski bira idealni režim snimanja od postojećih režima – [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/ [NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. Ovo je potpuno automatski režim, koji omogućava korisniku da snima slike upotrebom najboljeg režima za neko okruženje i to samo pritiskom na dugme zatvarača. Podešavanje funkcija snimanja nije dostupno u režimu G.

●●Objašnjenje izabranog režima prikazuje se kada pritisnete i zadržite dugme E.

2 Koristite kl da biste izabrali najbolji režim snimanja za dato okruženje i pritisnite dugme B. Ikona za izabrani program snimanja

1 Nekoliko puta pritisnite dugme K da biste podesili G. Ikona se menja u zavisnosti od režima snimanja za okruženje koje fotoaparat automatski izabere.

12M

NORM

IN

U režimima s optimalna podešavanja snimanja su unapred podešena za određena okruženja. Zbog toga, podešavanja ne mogu da se promene u nekim režimima. Podmeni 1 B PORTRAIT/F LANDSCAPE/ G NIGHT SCENE*1/ M NIGHT+PORTRAIT/C SPORT/ N INDOOR/W CANDLE*1/ R SELF PORTRAIT/S SUNSET*1/ X FIREWORKS*1/V CUISINE/ d DOCUMENTS/c PET

Primena Fotoaparat snima sliku koristeći optimalna podešavanja za uslove okruženja.

4

iAUTO12M

NORM

AF ON IN

4

●●Pritisnite dugme zatvarača do pola ili pritisnite dugme g da biste proverili koji je režim snimanja fotoaparat automatski izabrao.

RS

17

U nekim slučajevima fotoaparat možda neće izabrati željeni režim snimanja. Kada fotoaparat ne može da odredi koji je režim njaoptimalniji, biće izabran režim P.

Snimanje video zapisa (režim n)

1 Pritisnite dugme K nekoliko puta

Za neprekidno fokusiranje objekta koji se kreće (AF Tracking)

da biste podesili n. Indikator režima A

Pritisnite m da biste aktivirali stanje pripravnosti za AF praćenje. Za detaljne informacije o pokretanju praćenja pogledajte odeljak »Za neprekidno fokusiranje objekta koji se kreće (AF Tracking)« (str. 26).QVGA

Upotreba režima digitalne stabilizacije slike (režim h)

15

IN

00:34

2 Pritisnite dugme zatvarača do pola

Ova funkcija omogućava korisniku da smanji zamućenost uzrokovanu podrhtavanjem fotoaparata i kretanjem objekta.

da biste fokusirali objekat i polako do kraja da biste započeli snimanje.

1 Pritisnite dugme K nekoliko puta

Svetli crveno u toku snimanja

da biste podesili h.

REC

Indikator h režima Pritisnite napola00:34

Pritisnite do kraja 12M

NORM

IN

4

Prelaskom na bilo koji drugi režim snimanja većina podešavanja funkcija u režimu h biće promenjena u podrazumevana podešavanja novoizabranog režima

18

RS

Preostalo vreme snimanja (str. 46)

3 Polako pritisnite dugme zatvarača do kraja da biste zaustavili snimanje.

Upotreba funkcija snimanja Upotreba zuma

Upotreba blica

Pritiskanjem dugmadi zuma prilagođava se opseg snimanja. Pritisak na široko (wide, W) dugme

Funkcije blica mogu da se izaberu, tako da najbolje odgovaraju uslovima snimanja.

Pritisak na dugme T (telefoto)

1 Pritisnite dugme #. PAUTO

 P

SET OK

P

FLASH AUTO 12M

AUTO ! # $

12M

NORM

IN

4

NORM

IN

4

2 Pomoću mn izaberite podešavanje,

Indikator zuma

Optički zum: 3x, digitalni zum: 4x Upotreba režima h (str. 18) preporučuje se prilikom snimanja sa telefoto zumom. Indikator zuma pokazuje status digitalnog zuma. Kada koristite optički zum i digitalni zum Opseg optičkog zuma

Opseg digitalnog zuma

a zatim pritisnite dugme B da biste ga primenili. Opcija

Opis

FLASH AUTO

Blic se automatski uključuje pri slabom ili pozadinskom osvetljenju.

REDEYE

Emituju se pripremni bljeskovi koji umanjuju pojavu crvenih očiju.

FILL IN

Blic se uključuje bez obzira na trenutno osvetljenje.

FLASH OFF

Blic se ne uključuje.

RS

19

Podešavanje osvetljenosti (kompenzacija ekspozicije) Standardna osvetljenost (odgovarajuća ekspozicija) podešena na fotoaparatu na osnovu režima snimanja (osim za režim G) može da se prilagodi tako da osvetljenost za željeni snimak bude veća ili manja.

Snimanje u krupnom planu (makro snimanje) Ova funkcija omogućava da fotoaparat fokusira i snima objekte na malim razdaljinama.

1 Pritisnite dugme &.

1 Pritisnite dugme F.

P

 

EXPOSURE COMP.

0.0

+0.3

+0.7

+1.0

SET OK

OFF % & OFF

2 Pomoću mn izaberite podešavanje,

a zatim pritisnite dugme B da biste ga primenili.

Vrednost kompenzacije ekspozicije

2 Koristite klmn da biste izabrali željenu osvetljenost i pritisnite dugme B.

OFF

Opcija

Opis

OFF

Makro režim rada je isključen.

MACRO

Omogućava snimanje sa udaljenosti do 20 cm*1 (60 cm*2) od objekta.

SUPER MACRO*3

Omogućava snimanje sa udaljenosti do 5 cm od objekta.

*1 *2 *3

Kada je zum u najširem (W) položaju. Kada je zum u krajnjem telefoto (T) položaju. Zum je automatski fiksiran.

Blic (str. 19) i zum (str. 19) ne mogu da se podešavaju u toku super makro snimanja.

20

RS

Upotreba samookidača Kada se dugme zatvarača pritisne do kraja, slika se snima nakon kratkog odlaganja.

1 Pritisnite dugme Y. PY

 SET OK

Povećanje osvetljenosti ekrana (pojačavanje pozadinskog osvetljenja) Pritisnite  u režimu snimanja. Povećava se osvetljenost ekrana. Ukoliko se tokom 10 sekundi fotoaparat ne koristi, ekran se vraća na prethodni intenzitet osvetljenosti.

OFF

SELFTIMER

ON

OFF

12M

NORM

2 Pomoću kl izaberite željeno podešavanje, a zatim pritisnite dugme B da biste ga primenili. Opcija

Opis

OFF

Samookidač je isključen.

ON

Lampica samookidača svetli približno 10 sekundi, treperi približno 2 sekunde, a zatim se slika snima.

Snimanje samookidačem se automatski isključuje nakon prvog snimka.

Za isključivanje samookidača nakon što se uključi Ponovo pritisnite dugme Y.

RS

21

Promena prikaza informacija o snimanju Prikaz informacija na ekranu može se promeniti tako da u potpunosti odgovara situaciji, na primer, mogu se ukloniti sve informacije sa ekrana ili se može uključiti prikaz u vidu mreže radi snimanja precizne kompozicije.

Upotreba menija FUNC Meni FUNC sadrži sledeće funkcije menija kojima se lako može pristupiti i koje se lako mogu podesiti. • [WB] (str. 25) • [ISO] (str. 25)

• [A IMAGE QUALITY] (str. 24)

1 Pritisnite dugme B.

1 Pritisnite dugme g. ●●Prikaz informacija o snimanju menja se po dole

prikazanom redosledu svaki put kada se dugme pritisne. »Prikaz u režimu snimanja« (str. 8)Normalno P

Bez informacija

IN

4

RS

12M

WB AUTO

NORM

AUTO 5 3 1 w x y

2 Pomoću kl izaberite funkciju

P

ISO 400 12M

NORM +2.0

22

WB AUTO ISO AUTO

Mreža

ISO 400 12M

NORM +2.0

PIN

4

menija, a pomoću mn željenu opciju podešavanja, a zatim pritisnite dugme B da biste primenili podešavanje.

Upotreba funkcija reprodukcije Indeksni prikaz i prikaz krupnog plana

Promena prikaza informacija o slici

Indeksni prikaz omogućava brz izbor željene slike. Prikaz krupnog plana (uvećanje do 10x) omogućava pregled detalja slike.

Podešavanja informacija o snimanju koja su prikazana na ekranu se mogu promeniti.

1 Pritisnite dugme g.

1 Pritisnite dugmad zuma.

●●Prikaz informacija o slici menja se po dole prikazanom redosledu svakim pritiskom na dugme DISP.

Normalno Prikaz krupnog plana

Pojedinačni prikaz

W NORM 12M

2009.10.26 12:30

Bez informacija

100-0004 IN 4

NORM 12M

100-0004 2009.10.26 12:30

W

IN

4

T

Detaljno

T 1/1000 F3.1 +2.0

Indeksni prikaz

ISO 400

T

NORM 12M

2009.10.26 12:30

x10

2009.10.26 12:30

IN

4

W

2009.10.26 12:30

W

IN

4

IN

4

100-0004 IN 4

T

W

2009.10.26 12:30

IN

4

T

2009.10.26 12:30

Za izbor slike u indeksnom prikazu Pomoću klmn izaberite sliku, a zatim pritisnite dugme B za pojedinačni prikaz izabrane slike.

Za pomeranje slike u prikazu krupnog plana Pomoću klmn pomerajte prostor za prikaz.

RS

23

Meniji za funkcije snimanja U režimu snimanja se podešavanja mogu prilagoditi. E označava režim u kome se funkcija može podesiti. Podrazumevana podešavanja funkcije označena su sa

.

Izbor odgovarajućeg kvaliteta slike za vašu aplikaciju [A IMAGE QUALITY] A IMAGE QUALITY E: P G h s n

Slike Podmeni 1

IMAGE SIZE

COMPRESSION

Podmeni 2

Primena

12M (3968×2976)

Pogodno za štampanje slika većih od formata A3.

5M (2560×1920)

Pogodno za štampanje slika formata A4.

3M (2048×1536)

Pogodno za štampanje slika do formata A4.

2M (1600×1200)

Pogodno za štampanje slika formata A5.

1M (1280×960)

Pogodno za štampanje slika formata razglednice.

VGA (640×480)

Pogodno za gledanje slika na TV-u, za slanje putem elektronske pošte ili za korišćenje na web lokacijama.

16:9 (1920×1080)

Pogodno za reprodukovanje slika na TV prijemnicima sa širokim ekranom.

FINE

Snimanje u velikoj rezoluciji.

NORMAL

Snimanje u standardnoj rezoluciji.

Video zapisi Podmeni 1

Podmeni 2

IMAGE SIZE

VGA (640×480)/ QVGA (320×240)

FRAME RATE

N 30fps*1/ O 15fps*1

*1

Primena Izaberite kvalitet slike na osnovu veličine slike i broja sličica u sekundi. Veći broj sličica u sekundi obezbeđuje finije video zapise.

sličica u sekundi

»Broj slika koje mogu da se sačuvaju (slike)/dužina snimanja (video zapisi) u internoj memoriji i na xD‑Picture kartici« (str. 46)

24

RS

Izaberite podešavanja funkcija prateći objašnjenja navedena u odeljku »Upotreba menija« (str. 3).

Podešavanje prirodne šeme boja [WB] B CAMERA MENU  WB

Izbor ISO osetljivosti [ISO] B CAMERA MENU  ISO

E: P h s n Podmeni 2

E: P Skraćenica za Međunarodnu organizaciju za standardizaciju (International Organization for Standardization). ISO standardi određuju osetljivost digitalnih fotoaparata i filmova tako da se kodovi, kao što je ISO 100, koriste da označe osetljivost.

Primena

AUTO

Fotoaparat automatski podešava balans belog na osnovu okruženja.

5

Za snimanje pod vedrim nebom

3

Za snimanje po oblačnom vremenu

1

Za snimanje pod svetlošću sijalice

w

Za snimanje pod dnevnim fluorescentnim osvetljenjem (kućno osvetljenje, itd)

x

Za snimanje pod neutralnim fluorescentnim osvetljenjem (stone lampe, itd)

y

Za snimanje pod belim fluorescentnim osvetljenjem (kancelarije, itd)

Kod ISO podešavanja, iako manje vrednosti daju manju osetljivost na svetlo, oštre slike mogu da se snimaju pod potpunim osvetljenjem. Za veće vrednosti veća je i osetljivost i slike mogu da se snimaju sa većim brzinama zatvarača, čak i pod slabim osvetljenjem. Međutim, veća osetljivost dovodi do pojave šuma na slici, koja može da joj da zrnasti izgled. Podmeni 2

Primena

AUTO

Fotoaparat automatski podešava osetljivost na osnovu okruženja.

100/200/400/ 800/1600

Vrednost ISO osetljivosti je fiksna.

RS

25

Snimanje panoramskih slika [PANORAMA] B CAMERA MENU  PANORAMA E: P h s

Funkcija »Panorama« omogućava vam da napravite panoramsku fotografiju pomoću programa OLYMPUS Master 2, koji se nalazi na CD-ROM-u. Fokus, ekspozicija (str. 14), položaj zuma (str. 19) i [WB] (str. 25) se fiksiraju na prvom kadru. Blic (str. 19) je fiksiran na režim $ (FLASH OFF).

1 Pomoću klmn izaberite smer u kom se slike kombinuju. 2 Pritisnite dugme zatvarača da biste snimili prvu sličicu, a zatim ukadrirajte drugu sliku.

●●Deo prethodne slike na mestu spajanja sa sledećom slikom neće ostati u kadru. Zapamtite kako je izgledao deo prethodnog kadra, a zatim načinite sledeći snimak tako da se ivice prethodne i naredne slike u kadru preklapaju.

3 Ponovite 2 korak dok se ne snimi potreban broj slika, a zatim pritisnite dugme B kada završite. Kada se prikaže znak g, više ne možete da snimate. Kod panoramskog snimanja moguće je snimiti najviše 10 slika. Više detalja o snimanju panoramskih slika pronađite u vodiču za OLYMPUS Master 2.

Izbor oblasti fokusiranja [AF MODE] B CAMERA MENU  AF MODE E: P h s Podmeni 2

Primena

FACE DETECT*1

Ova funkcija se koristi za fotografisanje ljudi (fotoaparat automatski detektuje lice i prikazuje se okvir). Pritisnite dugme zatvarača do pola, a kada se lice nađe u fokusu, prikazaće se zelena oznaka AF nišana. Narandžasta oznaka nišana označava da je u fokusu oblast koja ne obuhvata lice.

iESP

Ovo vam omogućava da kadrirate snimak ne vodeći računa o položaju fokusa. Fotoaparat automatski pronalazi objekat koji fokusira i automatski podešava fokus.

SPOT

Fotoaparat fokusira objekat u okviru AF nišana.

AF TRACKING

Fotoaparat automatski prati kretanje objekta kako bi objekat neprekidno bio u fokusu.

*1

Kod pojedinih objekata okvir se možda neće pojaviti ili je potrebno izvesno vreme da bi se pojavio.

Za neprekidno fokusiranje objekta koji se kreće (AF Tracking) 1 Zadržite fotoaparat da biste poravnali oznaku AF nišana na objektu, a zatim pritisnite l. 2 Kada fotoaparat prepozna objekat, oznaka AF nišana automatski prati kretanje objekta kako bi objekat neprekidno bio u fokusu. 3 Da biste otkazali praćenje, pritisnite l ili bilo koje drugo dugme. U zavisnosti od objekta ili uslova snimanja, fotoaparat možda neće moći da fiksira fokus ili da prati kretanje objekta. Kada fotoaparat ne može da prati kretanje objekta, boja oznake AF nišana se menja u crvenu.

26

RS

Izaberite podešavanja funkcija prateći objašnjenja navedena u odeljku »Upotreba menija« (str. 3).

Prebacivanje režima snimanja [C SWITCH SHOOTING MODES] C SWITCH SHOOTING MODES E: P G h s n Podmeni 1

Primena

P

Snimanje sa optimalnom vrednošću otvora blende i brzinom zatvarača (str. 14).

G

Snimanje sa automatskim podešavanjima (str. 17).

DIS MODE

Upotreba režima digitalne stabilizacije slike (str. 18).

s

Upotreba najboljeg režima za okruženje (str. 17).

MOVIE

Snimanje video zapisa (str. 18).

Snimanje sa specijalnim efektima [Q MAGIC FILTER] Q MAGIC FILTER E: P

1 Pomoću klmn izaberite željeni efekat, a zatim pritisnite dugme B. Nakon što izaberete željeni efekat pritiskom na dugme B, sve funkcije osim funkcije zuma ne mogu da se promene.

Vraćanje funkcija snimanja na podrazumevana podešavanja [D RESET] D RESET E: P G h s n Podmeni 1

Primena

YES

Vraća sledeće funkcije menija na podrazumevana podešavanja. • Blic (str. 19) • Kompenzacija ekspozicije (str. 20) • Makro (str. 20) • Samookidač (str. 21) • [A IMAGE QUALITY] (str. 24) • [s ] (str. 17) • Funkcije menija za [B CAMERA MENU] (str. 25 – 26)

NO

Trenutna podešavanja se neće promeniti.

RS

27

Meniji za funkcije reprodukcije, uređivanja i štampanja Podešavanja se mogu prilagoditi tokom reprodukcije slike.

Automatska reprodukcija slika [G SLIDESHOW] G SLIDESHOW

Isecanje slike [P] I EDIT  P 1 Pomoću mn izaberite sliku i pritisnite dugme B.

Za pokretanje automatske reprodukcije slika

2 Pomoću dugmadi zuma izaberite veličinu okvira za isecanje a pomoću klmn pomerajte okvir.

Kada pritisnete dugme B, počinje automatska reprodukcija slika. Da biste prekinuli automatsku reprodukciju slika, pritisnite dugme B ili dugme .

Retuširanje slika [H PERFECT FIX] H PERFECT FIX

Okvir za isecanje

Uređene ili retuširane slike ne mogu da se ponovo retuširaju. U zavisnosti od slike, uređivanje možda neće imati efekta.

3 Pritisnite dugme B.

●●Uređena slika se čuva kao nova slika.

Proces retuširanja može da smanji rezoluciju slike. Podmeni 1

Primena

ALL

[LIGHTING FIX] i [REDEYE FIX] primenjuju se zajedno.

LIGHTING FIX

Osvetljavaju se samo delovi koji su tamni zbog pozadinskog i prigušenog osvetljenja.

REDEYE FIX

Koriguju se oči koje su crvene usled blica.

1 Pomoću kl izaberite odgovarajući metod za uređivanje, a zatim pritisnite dugme B. 2 Pomoću mn izaberite sliku za retuširanje, a zatim pritisnite dugme B.

●●Retuširana slika se čuva kao nova slika.

Promena veličine slike [Q] I EDIT  Q Podmeni 2 C 640 × 480 E 320 × 240

28

RS

Primena Slika u visokoj rezoluciji se čuva kao posebna slika manje veličine za upotrebu u prilozima e-pošte i drugim aplikacijama.

SET OK

W T

Zaštita slika [0] J PLAYBACK MENU  0 Zaštićene slike ne mogu da se izbrišu uz pomoć komande [ERASE] (str. 16), [SEL. IMAGE] ili [ALL ERASE] (str. 29), ali sve slike mogu da se izbrišu pomoću komande [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (str. 30). Podmeni 2

Primena

OFF

Slike mogu da se izbrišu.

ON

Slike su zaštićene i ne mogu da se izbrišu osim formatiranjem interne memorije/kartice.

1 Pomoću mn izaberite sliku. 2 Pomoću kl izaberite [ON]. 3 Ukoliko je neophodno, ponovite 1 i 2 korak da biste zaštitili ostale slike, a zatim pritisnite dugme B.

Izaberite podešavanja funkcija prateći objašnjenja navedena u odeljku »Upotreba menija« (str. 3).

3 Ponovite 2 korak da biste izabrali slike za brisanje, a zatim pritisnite dugme D da biste izbrisali izabrane slike.

Rotacija slika [y] J PLAYBACK MENU  y Podmeni 2

4 Pomoću kl izaberite [YES] i pritisnite dugme B.

Primena

U +90°

Slika se okreće za 90° u smeru kretanja kazaljke na satu.

V 0°

Slika se ne okreće.

t –90°

Slika se okreće za 90° u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu.

●●Slike sa oznakom R su izbrisane.

Za brisanje svih slika [ALL ERASE]

1 Pomoću mn izaberite sliku. 2 Pomoću kl izaberite smer rotacije. 3 Ukoliko je to potrebno, ponovite 1 i 2 korak da biste izvršili podešavanja za druge slike, a zatim pritisnite dugme B. Nove orijentacije slika čuvaju se čak i ako se fotoaparat isključi.

Čuvanje podešavanja za štampanje na slici [L PRINT ORDER] L PRINT ORDER »Oznake za štampu (DPOF)« (str. 36) Oznaka za štampu može da se podesi samo za slike koje su snimljene na kartici.

Brisanje slika [K ERASE] K ERASE Podmeni 1

1 Pomoću kl izaberite [ALL ERASE] i pritisnite dugme B. 2 Pomoću kl izaberite [YES] i pritisnite dugme B.

Primena

SEL. IMAGE

Slike se pojedinačno biraju i brišu.

ALL ERASE

Sve slike u internoj memoriji ili na kartici biće izbrisane.

Kada brišete slike u internoj memoriji, ne stavljajte karticu u kameru. Kada brišete slike sa kartice, stavite karticu u kameru pre toga.

Izbor i brisanje pojedinačnih slika [SEL. IMAGE] 1 Pomoću kl izaberite [SEL. IMAGE] i pritisnite dugme B. 2 Pomoću klmn izaberite sliku za brisanje, a zatim pritisnite dugme B da biste dodali oznaku R na sliku. SEL. IMAGE

1

Oznaka R

BACK

IN

2

4

5

MENU

OK

3 6

GORS

29

Meniji za ostala podešavanja fotoaparata Brisanje svih podataka [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] E SETUP  MEMORY FORMAT/FORMAT

Promena jezika prikaza na ekranu [W] E SETUP  W

Pre formatiranja proverite da li ima važnih podataka u internoj memoriji i na kartici.

»Promena jezika prikaza na ekranu« (str. 13) Podmeni 2

Kartice koje nije proizveo Olympus ili kartice formatirane na računaru moraju pre upotrebe biti formatirane na ovom fotoaparatu. Podmeni 2

Languages*1 *1

Primena

YES

Briše sve slike u internoj memoriji ili na kartici (uključujući i zaštićene slike).

NO

Formatiranje se otkazuje.

*1

*1

Vodite računa da pre formatiranja interne memorije uklonite karticu.

Kopiranje slika iz interne memorije na karticu [BACKUP] E SETUP  BACKUP Podmeni 2

Primena

YES

Pravi kopije slika iz interne memorije na karticu.

NO

Otkazuje pravljenje kopija.

Za izradu rezervne kopije podataka je potrebno izvesno vreme. Proverite da li je baterija dovoljno napunjena pre početka pravljenja rezervnih kopija.

Primena Jezik menija i poruka o greškama koje se prikazuju na ekranu može da se izabere.

Dostupni jezici zavise od zemlje i/ili regiona u kojoj/ kom je kupljen ovaj fotoaparat.

Podešavanje CCD-a i podešavanje funkcije za obradu slika [PIXEL MAPPING] E SETUP  PIXEL MAPPING Ova funkcija je fabrički podešena i podešavanje odmah nakon kupovine nije potrebno. Preporučuje se da to radite jednom godišnje. Za najbolje rezultate sačekajte najmanje jedan minut pre nego što započnete mapiranje piksela nakon snimanja ili pregledanja slika. Ukoliko je fotoaparat isključen u toku mapiranja piksela, obavezno ponovite radnju.

Za prilagođavanje CCD-a i funkcije za obradu slika Pritisnite dugme B kada je u toku [START] (Podmeni 2) se prikazuje.

●●Fotoaparat istovremeno proverava i prilagođava CCD i funkciju za obradu slika.

30

RS

Izaberite podešavanja funkcija prateći objašnjenja navedena u odeljku »Upotreba menija« (str. 3).

Čuvanje režima kada je kamera isključena [SAVE SETTINGS] E SETUP  SAVE SETTINGS Podmeni 2

Primena

YES

Režim snimanja se čuva kada se fotoaparat isključi i ponovo se aktivira sledeći put kada se fotoaparat uključi.

NO

Režim snimanja je podešen na režim P kada se fotoaparat uključi.

Kada je podešeno na [NO], sva podešavanja snimanja, osim za režim P, [A IMAGE QUALITY] i izabrani režim s, vraćaju se na fabričke vrednosti kada se fotoaparat isključi.

Izbor boje i pozadine ekrana menija [MENU COLOR] E SETUP  MENU COLOR

Prilagođavanje osvetljenosti ekrana [s] E SETUP  s Podmeni 2 BRIGHT/ NORMAL

Primena Osvetljenost ekrana bira se u zavisnosti od osvetljenosti okruženja.

Podešavanje datuma i vremena [X] E SETUP  X »Podešavanje datuma i vremena« (str. 12)

Da biste izabrali redosled prikazivanja datuma 1 Pritisnite n kada podesite minute i pomoću kl izaberite način prikazivanja datuma. X

Podmeni 2 NORMAL/ COLOR 1/ COLOR 2/ COLOR 3

Primena Y

Izbor boja ekrana menija ili slika za pozadinu prema vašim željama.

M D

TIME

2009 10 26 12 30

Y M D

CANCEL

SET OK

Raspored datuma MENU

Izbor zvuka rada [BEEP] E SETUP  BEEP Podmeni 2 OFF/ON

Primena Isključuje ili uključuje zvuk rada/ zvuk upozorenja za dugmad fotoaparata.

RS

31

Ušteda kapaciteta baterije između snimaka [POWER SAVE] E SETUP  POWER SAVE Podmeni 2

Primena

Primena

Isključuje [POWER SAVE].

OFF

ON

Kada se fotoaparat ne koristi približno 10 sekundi, ekran se automatski isključuje da bi se uštedeo kapacitet baterije.

Zvuk rada/zvuk upozorenja nisu isključeni.

ON

Elektronski zvukovi (zvuk rada, zvuk upozorenja) se isključuju

Pritisnite bilo koje dugme.

Izbor tipa baterije [BATTERY TYPE] E SETUP  BATTERY TYPE Podmeni 2

Primena

ALKALINE

Izaberite ovu opciju kada koristite alkalne baterije.

NiMH

Izaberite ovu opciju kada koristite NiMH baterije.

Ako se opcija [ALKALINE] izabere sa NiMH baterijama, fotoaparat se možda neće uključiti kada je nivo napunjenosti baterija nizak. Ako se opcija [NiMH] izabere sa alkalnim baterijama, fotoaparat će se možda isključiti bez prikazivanja upozorenja da su baterije skoro ispražnjene (str. 10).

RS

Podmeni 1

OFF

Za povratak u stanje pripravnosti

32

Isključivanje zvuka na fotoaparatu [F SILENT MODE] F SILENT MODE

[BEEP] (str. 31)

Štampanje Direktno štampanje (PictBridge*1) Kada povežete fotoaparat sa PictBridge kompatibilnim štampačem, možete direktno da odštampate svoje slike bez korišćenja računara. Da biste utvrdili da li štampač podržava PictBridge, pogledajte uputstvo za upotrebu štampača. *1

2 Uključite štampač, a zatim povežite štampač sa fotoaparatom.

USB priključak

Dugme n

PictBridge je standard za povezivanje digitalnih fotoaparata i štampača različitih proizvođača i za direktno štampanje slika.

Režimi rada štampača, veličine papira i drugi parametri koji mogu da se podešavaju fotoaparatom razlikuju se u zavisnosti od štampača koji se koristi. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za upotrebu štampača.

USB kabl (isporučen)

Za detalje o dostupnim vrstama papira, umetanju papira i ugradnji kaseta sa tonerom pogledajte uputstva za upotrebu štampača.

Štampanje slika sa standardnim podešavanjima štampača [EASY PRINT]

1 Na ekranu prikažite sliku koja treba da se štampa.

»Pregled slika« (str. 15) Uključite fotoaparat pritiskom na dugme n ukoliko je fotoaparat isključen. Kada povežete fotoaparat sa štampačem, pomoću kl izaberite [EASY PRINT] i pritisnite dugme B. Pomoću mn izaberite sliku i pritisnite dugme B.

EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT OK

3 Pritisnite dugme n za početak štampanja.

4 Da biste odštampali još jednu sliku, pomoću mn izaberite sliku, a zatim pritisnite dugme B.

Za prekid štampanja Kada se izabrana slika prikaže na ekranu, izvucite USB kabl iz fotoaparata i štampača.

EXIT

PRINT OK

RS

33

Menjanje podešavanja štampača [CUSTOM PRINT]

5 Pomoću kl izaberite

podešavanja [BORDERLESS] ili [PICS/SHEET] i pritisnite dugme B.

1 Pratite 1. i 2. korak za [EASY PRINT] (str. 33), a zatim pritisnite dugme B. USB

Podmeni 4

PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT

SET OK

2 Pomoću kl izaberite

[CUSTOM PRINT], a zatim pritisnite dugme B.

Primena

OFF/ON

Slika se štampa sa okvirom ([OFF]). Slika se štampa na celom papiru ([ON]).

(Broj slika po papiru razlikuje se u zavisnosti od štampača.)

Broj slika po papiru ([PICS/SHEET]) može da se izabere samo kada je u 3. koraku izabrano [MULTI PRINT].

*1

*1

Dostupna podešavanja za [BORDERLESS] razlikuju se u zavisnosti od štampača.

Ako je u 4. i 5. koraku izabrano [STANDARD], slika se štampa na osnovu standardnih podešavanja štampača.

3 Pomoću kl izaberite režim

za štampanje i pritisnite dugme B.

Podmeni 2 PRINT

Štampa se slika izabrana u 6. koraku.

ALL PRINT

Štampa sve slike koje se nalaze u internoj memoriji ili na kartici.

MULTI PRINT

Štampa više kopija jedne slike.

ALL INDEX

Štampa indeks svih slika koje se nalaze u internoj memoriji ili na kartici.

PRINT ORDER*1

Štampa slike na osnovu oznaka za štampanje na kartici.

*1

[PRINT ORDER] je dostupno samo kada su napravljene oznake za štampu. »Oznake za štampu (DPOF)« (str. 36)

4 Pomoću kl izaberite [SIZE] (Podmeni 3) i pritisnite n.

Ako se ne prikaže ekran [PRINTPAPER], opcije [SIZE], [BORDERLESS] i [PICS/ SHEET] podešene su prema standardnim postavkama štampača. PRINTPAPER

SIZE

BORDERLESS

STANDARD

STANDARD

BACK

34

RS

100-0004 IN 4

Primena

MENU

SET OK

PRINT OK MORE

SINGLEPRINT

6 Pomoću mn izaberite sliku. 7 Pritisnite k da biste napravili

oznake za štampanje za trenutnu sliku. Pritisnite l da biste izvršili detaljna podešavanja štampača za trenutnu sliku.

Za izbor detaljnih podešavanja štampača 1 Koristite klmn da biste izabrali željeni meni i pritisnite dugme B. PRINT INFO