LED televizor SLE 3255M4 UPUTSTVO ZA UPOTREBU

LED televizor SLE 3255M4 UPUTSTVO ZA UPOTREBU HR Sadržaj HR PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE RUKOVANJA TELEVIZOROM. SAČUVAJTE GA ZA BUD...
Author: Clare Morris
0 downloads 2 Views 8MB Size
LED televizor

SLE 3255M4

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

HR

Sadržaj

HR

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE RUKOVANJA TELEVIZOROM. SAČUVAJTE GA ZA BUDUĆU UPOTREBU. ZABILJEŽITE BROJ MODELA I SERIJSKI BROJ UREĐAJA. U SLUČAJU POTREBE ZA SERVISOM, MORAT ĆETE NAVESTI PODATKE S DEKLARACIJE NA STRAŽNJEM DIJELU UREĐAJA.

Sadržaj Važna sigurnosna uputstva ....................................................................................3 1.

Uvod ......................................................................................................................8 1.1. Montaža stalka. ..........................................................................................8 1.2. Montaža na zid ............................................................................................8

2.

Opis uređaja. ...................................................................................................... 9

3.

Daljinski upravljač. .............................................................................................11

4.

Povezivanje vanjskih uređaja. ...........................................................................14 4.1. Povezivanje s računalom . ..........................................................................14 4.2.Povezivanje antene .....................................................................................15 4.3. Povezivanje AV uređaja. ............................................................................16

5.

Osnove upravljanja ............................................................................................17 5.1. Uključivanje i isključivanje TV prijemnika

17

5.2. Spajanje .

17

5.3. CHANNEL izbornik (KANALI) .....................................................................19 5.4. PICTURE izbornik (SLIKA).........................................................................24 5.5. AUDIO izbornik (ZVUK). ............................................................................25 5.6. CLOCK izbornik (VRIJEME) ......................................................................25 5.7. SETUP izbornik (POSTAVLJANJE) . .........................................................26

HR 1 2014

04/2014

HR

Sadržaj

5.8. LOCK izbornik (Zaključavanje) ................................................................... 27 5.9. EPG izbornik (Elektronski programski vodič) . ........................................... 28 5.10. Sustav PVR datoteka (PVR sustav snimanja) (samo za DTV).................30 5.11. Time Shift (vremenska odgoda)................................................................32 6.

USB player.........................................................................................................34 6.1. PHOTO (FOTO).........................................................................................34 6.2. MUSIC (Glazba).........................................................................................35 6.3. MOVIE (FILM)............................................................................................36 6.4. TEXT..........................................................................................................36

7.

Hotel mod ..........................................................................................................37

8.

Tehnički podaci................................................................................................................38

2 HR 2014

04/2014

Važna sigurnosna uputstva

HR

Važna sigurnosna uputstva Kako biste ispravno koristili ovaj uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Ako nekome date (prodate) uređaj, molimo zajedno s njim priložite i svu dokumentaciju, uključujući ovo uputstvo.

Simbol munje u jednakokračnom trokutu upozorava na naboj u kućištu proizvoda koji može prouzročiti električni udar.

Kako biste smanjili rizik od ozljede uslijed električnog udara ne uklanjajte poklopac uređaja (ili stražnju stranicu). Unutra ne postoje komponente koje korisnik može sam popraviti. Sve popravke i preinake obavljajte u ovlaštenom servisnom centru.

Simbol podsjeća korisnika na važnost uputa za korištenje i servisiranje uređaja koje je dobio uz uređaj.

Opća sigurnosna uputstva – – – – – –– –

Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe. Slijedite upute u ovom uputstvu za upotrebu. Obratite pažnju na sva upozorenja. Pridržavajte se svih uputa. Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač. Ne stavljajte predmete s otvorenim plamenom pored ili na uređaj, npr. svijeće. Uređaj koristite u području umjerenih klimatskih uvjeta. Proizvođač i prodavač uređaja ni pod kakvim uvjetima ne preuzimaju odgovornost za sva izravna i neizravna oštećenja uređaja nastala uslijed ne pridržavanja uputa za ugradnju, podešavanje, upotrebu, servisiranje ili čišćenje ovog uređaja, a kako je navedeno u uputstvima za upotrebu. Zaštitite uređaj od prevrtanja, ispuštanja, udaraca, trešnje i vibracija, vlage i prašine. Prije no što dopustite djeci upotrebu uređaja, pobrinite se da su odgovarajuće dobi te da su dovoljno informirani o sigurnom i ispravnom načinu upotrebe uređaja.

Postavljanje, rukovanje – –Uređaj postavite prema uputama u uputstvima za upotrebu. Ostavite slobodnog prostora sa svih strana uređaja - to je neophodno za pravilno kruženje zraka oko uređaja - na taj se način uklanja nakupljeni vrući zrak za vrijeme rada uređaja. Prekrivanje otvora za ventilaciju uređaja može dovesti do opasnosti od pregrijavanja ili oštećenja uređaja. Osigurajte da otvori za ventilaciju nisu blokirani npr. novinama, stolnjakom, zavjesom itd. Slijedite upute za instalaciju u uputstvu za upotrebu. Uređaj nikada ne postavljajte na izravnu sunčevu svjetlost ili u blizini bilo kakvih izvora topline, kao što su grijalice, štednjaci i drugo (uključujući pojačala, koja emitiraju toplinu).

HR 3 2014

04/2014

HR

Važna sigurnosna uputstva– – – – – – –

– – –

Visoke temperature znatno smanjuju vijek trajanja elektroničkih komponenti u uređaju. Ne koristite niti ne ostavljajte uređaj u blizini otvorenog plamena. Uređaj ne izlažite kapanju ili prskanju vode i ne stavljajte predmete napunjene tekućinom (npr. vaze) na uređaj. Uređaj zaštitite od kiše, prskanja ili doticaja s bilo kojom drugom tekućinom te ga ne ostavljajte i ne postavljajte na otvorenom. Uređaj ne koristite na otvorenom. Ne pridržavanje ovih uputa stvara opasnost od strujnog udara ili vatre. Uređaj ne koristite u blizini vode. Ne pokušavajte zaobići polariziranu sigurnosni sustav utikača. Ako se utikač ne može ukopčati u utičnicu, obratite se električaru kako biste zamijenili staru utičnicu. Prije ukopčavanja uređaja, provjerite da napon naveden na deklaraciji uređaja ili adaptera odgovara onom u vašem kućanstvu. Kabel ne smije stajati gdje se može stati na njega, te ne smije biti savijen oko utikača, utičnice ili priključka na televizoru. Utikač (adapter) se koristi za isključivanje i mora biti lako dostupan. Uvijek iskopčajte utikač (adapter) iz utičnice prije iskopčavanja kabela iz stražnje strane uređaja. Iskopčajte uređaj iz utičnice tijekom oluja ili ako ga nećete koristiti dulje vrijeme. Izbjegavajte pomicanje uređaja iz toplog okruženja u hladno i obratno, ili kada koristite uređaj u vrlo vlažnom okruženju. Vlaga se može kondenzirati na nekim komponentama unutar uređaja i uređaj može privremeno prestati raditi. Ako se to dogodi, uređaj ostavite na toplom i prozračnom prostoru te pričekajte 1 – 2 sata dok vlaga ne ispari, te se uređaj može ponovno koristiti. Oprezno rukujte uređajem, posebno tijekom prve upotrebe playera odmah nakon kupnje tijekom hladnog doba godine. Kako biste napunili bateriju koja je ugrađena u uređaj (ukoliko uređaj ima bateriju), uređaj postavite na dobro provjetreno mjesto i na dovoljnoj udaljenosti od zapaljivih materijala. Proizvođač i prodavač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu i neizravnu štetu nastalu nepridržavanjem uputa za postavljanje, namještanje, upotrebu, servisiranje ili čišćenje ovog uređaja kako je opisano u ovom uputstvu. Uređaj zaštitite od udaraca, padova, protresanja i vibracija, vlage i prašine.

Popravci i održavanje –

Kako biste spriječili rizik od ozljede uslijed električnog udara ili nastankom požara, ne vadite uređaj iz njegovog kućišta - unutra nema dijelova koje korisnik može popraviti sam bez potrebnog stručnog znanja i kvalifikacija. Ako uređaj treba popraviti ili napraviti na njemu izmjene, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

4 HR 2014

04/2014

Važna sigurnosna uputstva

– – –

HR

U slučaju bilo kakvih neobičnih pojava tijekom upotrebe uređaja, npr. ako se pojavi miris goruće izolacije ili iz uređaja izlazi dim, odmah ga isključite, iskopčajte iz napona i ne koristite uređaj dok ne dobijete rezultate pregleda koje obavlja ovlašteno osoblje servisnog centra. Sve popravke mora obavljati kvalificirano osoblje. Popravci su potrebni ako je uređaj na bilo koji način oštećen, ako mu je npr. oštećen kabel, po njemu je prolivena tekućina, u uređaj upadnu strana tijela, izložen je kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili je pretrpio pad. Prije čišćenja, prenošenja ili održavanja, iskopčajte utikač (adapter) iz električne utičnice. Uređaj čistite samo suhom krpom. Za čišćenje ne koristite benzin, razrjeđivače, bilo kakva otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje, čeličnu vunu ili spužve koje sadrže čeličnu vunu.

Daljinski upravljač i baterije –– – – –

Daljinski upravljač i baterije ne smiju biti izloženi izravnom suncu ili izvoru topline, poput grijanja, grijalica, štednjaka ili sličnih proizvoda (uključujući pojačala) koja proizvode toplinu. Ne koristite ili ostavljajte daljinski upravljač ili baterije blizu izvora otvorenog plamena. Ne izlažite daljinski upravljač ili baterije kapima ili mlazu vode, ne stavljajte nikakve predmete s vodom, npr. vaze na njih. Zaštitite ih od kiše, prskanja ili polijevanja bilo kakvom tekućinom. Ne koristite na otvorenom. Time riskirate oštećenje daljinskog upravljača ili baterija. Ne koristite uređaj u blizini vode. Baterije bacite u otpad u skladu s propisima lokalnog zakona radi zaštite okoliša. Ne izlažite daljinski upravljač velikom pritisku. Ne stavljajte teške predmete na daljinski upravljač. Nepravilna upotreba baterija može uzrokovati curenje elektrolita i koroziju. Kako bi daljinski upravljač ispravno radio, slijedite upute: Ne stavljajte baterije obrnutog polariteta. Nemojte puniti, zagrijavati ili otvarati baterije. Ne bacajte baterije u vatru. Ne ostavljajte u daljinskom upravljaču prazne baterije. Ne kombinirajte različite vrste baterija ili stare i nove baterije. Ako ne koristite daljinski upravljač duže vremena, uklonite baterije kako biste spriječili moguću štetu uzrokovanu curenjem baterije. Ako daljinski upravljač ne radi ispravno ili mu je smanjen domet rada, zamijenite sve baterije novima. U slučaju curenja elektrolita iz baterija, odnesite daljinski upravljač na čišćenje u ovlašteni servisni centar.

HR 5 2014

04/2014

HR

Važna sigurnosna uputstva

PAŽNJA Kako biste spriječili rizik od ozljede uslijed električnog udara ili nastankom požara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

PAŽNJA Baterije ne izlažite velikoj vrućini, npr. sunčevoj svjetlosti, plamenu itd.

Dodatak LCD TV Uputstvima za upotrebu Oprez kod prikaza mirne slike, crvene/plave/ zelene/crne točke na ekranu. Mirna slika može trajno oštetiti ekran LCD televizora. –

– –Ne ostavljajte mirnu sliku na LCD zaslonu dulje od 2 sata jer to može uzrokovati zadržavanje slike na ekranu. Zadržavanje slike poznato je kao “urezivanje slike”. Ne biste li izbjegli takvo zadržavanje slike, smanjite svjetlost i kontrast ekrana tijekom gledanja mirne slike. Sličan efekt “urezivanja slike” može se pojaviti na LCD zaslonu zbog logo prikaza TV kanala u obliku mirne slike. Gledanje televizije u modovima 4:3, 16:9 ili sličnim, koji ne pokrivaju cijeli ekran tijekom duljeg razdoblja, može ostaviti tragove rubova lijevo, desno ili u sredini ekrana, uzrokovane razlikom u emisiji svjetlosti na ekran. Upotreba DVD-a ili igraćih konzola može uzrokovati sličan efekt na ekranu. Prikaz mirnih slika s video igara ili kompjutora na dulje vrijeme može proizvesti djelomične obrise slike nakon mirne slike. Za sprečavanje ovog efekta smanjite svjetlost i kontrast kod prikaza mirnih slika.

Šteta uzrokovana bilo kojim od gore navedenih razloga poništit će jamstvo! Pojava crvenih, plavih, zelenih i crnih točaka na ekranu. – Ovo je karakteristično za zaslone s tekućim kristalima i ne predstavlja problem. Zasloni s tekućim kristalima izgrađeni su s visokom tehnološkom preciznošću te pružaju fine detalje slike. Ponekad se nekoliko neaktivnih piksela može pojaviti na ekranu kao nepomična crvena, zelena, plava ili crna točka (do 0.001 % ukupnog broja piksela ekrana). Ovo neće utjecati na rad vašeg LCD televizora.

6 HR 2014

04/2014

Važna sigurnosna uputstva

HR

Napomene za USB konektor:

– – –

USB flash uređaju se umeću direktno u uređaj. Kako biste spriječili neuspješan prijenos podataka ili smetnje ne koristite USB produžne kablove. Elektrostatičko pražnjenje može uzrokovati kvar na uređaju. U tom slučaju uređaj je potrebno ponovno pokrenuti. Prije upotrebe USB flash uređaja provjerite njegovu povezanost s uređajem i brzinu učitavanja i upisa podataka. Za postizanje maksimalne brzine učitavanja preporučamo stalno defragmentiranje prostora na disku. Koristite FAT32 sustav datoteka, jednu particiju, bez zaštite. Ako učitavanje USB uređaja ne ide glatko, može doći do neželjenih pojava, poput neprikazivanja dijela slike (kvadratići) ili cijele slike, nestanak zvuka, i u ekstremnim slučajevima zaustavljanje učitavanja/ upisa. Nepredvidiva izvedba spojenog memorijskog uređaja ili prisutsvo virusa ili drugih štetnih softvera može zaustaviti uređaj i bit će ga potrebno ponovno pokrenuti. USB konektor je standardnog tipa i ne može napajati USB uređaj visoke potrošnje (npr. hard disk uređaje HDD). Koristite uređaje s vlastitim napajanjem i napajajte ih na njihovim uređaji. Uređaj je osmišljen za maksimalnu kompatibilnost s većinom flash uređaja. Zbog raznolikog asortimana dostupnih USB uređaja na tržištu nije moguće jamčiti kompatibilnost uređaja sa svim USB uređajima. U slučaju poteškoća pokušajte formatirati USB flash uređaj direktno na uređaju. Ako su poteškoće i dalje prisutne, pokušajte s drugim flash uređajem.

Zbog raznolikog asortimana dostupnih SD/MMC/MS kartica i USB uređaja na tržištu nije moguće jamčiti kompatibilnost uređaja sa svim D/MMC/MS karticama i USB uređajima.

Serijski broj uređaja Serijski broj uređaja je jedinstven i neopozivo identificira vaš uređaj. Unesite serijski broj vašeg uređaja zajedno s ostalim podacima potrebnim za sigurnu identifikaciju vašeg uređaja.

Serijski broj:

________________________________________________________________ Datum kupnje: ______________________________________________________________

Ovaj simbol pokazuje da uređaj ima duplu izlolaciju između opasnog napona i dijelova dostupnih korisniku. U slučaju popravaka koristite samo identične rezervne dijelove.

HR 7 2014

04/2014

HR

Uvod

1. Uvod Zahvaljujemo što ste kupili naš TV prijamnik. Pročitajte cijela uputstva za upotrebu prije postavljanja i montaže TV prijemnika - on sadrži važne informacije o optimalnoj i sigurnoj upotrebi svih njegovih funkcija i mogućnosti.

1.1. Montaža stalka TV prijamnik položite na ravnu površinu sa zaslonom okrenutim prema dolje. Kao podlogu stavite mekanu tkaninu, npr. deku ili krpu za brisanje. Spojite nogu stalka s donje strane TV prijemnika (vidi sliku dolje). Pripojite bazu stalka na nogu stalka tako da čvrsto zategnete vijke.

UPOZORENJE: Neispravno rukovanje, povlačenje ili penjanje preko TV prijemnika može dovesti do pada i tako oštetiti imovinu ili uzrokovati ozljede. Stoga se pobrinite da se djeca ne igraju s TV prijemnikom, ne penju preko njega i ne koriste ga tijekom igre. U suprotnom može doći do oštećenja imovine, TV prijemnika ili ozljeda. Pridržavajte se svih sigurnosnih uputstava u ovim uputstvima za upotrebu.

1.2.

Montaža na zid

Vaš TV prijemnik može se montirati na zid pomoću stalka za zid. Stalak za zid nije uključen Slijedite upute priloženu stalku za zid kada montirate TV prijemnik na zid.

8 HR 2014

04/2014

Opis uređaja

HR

2. Opis uređaja Prednja strana 1. Senzor daljinskog upravljača. 2. LED pokazatelj rada: PLAVO : UKLJUČEN. CRVENO: STAND-BY MOD. 3. Bočne tipke za upravljanje

Bočna ploča

INPUT SOURCE (ULAZNI IZVOR) MENU (IZBORNIK) CH+ (KANAL+) CH- (KANAL-) VOL+ (GLASNOĆA+) VOL- (GLASNOĆA-) STAND-BY MOD/UKLJUČEN.

1.

2. 3.

4. 5.

SOURCE tipka: Prikaz tablice s ulaznim izvorima, pritisnite ponovno kako biste isključili tablicu s ulaznim izvorima. Navigirajte po tablici koristeći tipke CH- ili CH+ i odaberite željeni izvor. MENU tipka: Prikazuje/skriva glavni izbornik. U prikazanom podizborniku ide jedan nivo više. CH+/CH-: U TV modu rada, pritisnite "CH+" ili "CH-" kako biste promijenili kanal gore ili dolje. U MENU modu rada, pritisnite "CH+" ili "CH-" za odabir gore/dolje. U standby modu rada, pritisnite tipku CH+ kako biste isključili TV prijemnik. VOL+/VOL- Podešavanje glasnoće. U MENU modu rada, pritisnite "VOL +" ili "VOL-" za podešavanje/odabir vrijednosti odabranog. Stand-by mod: Pritisnite ovu tipku kako biste uključili prijemnik iz stand-by moda rada. Pritisnite ju opet kako biste prijemnik ponovno vratili u stand-by mod.

HR 9 2014

04/2014

HR

Opis uređaja

Stražnja ploča i mogući priključci Popis priključaka (s lijeva na desno): utikač za napajanje, YPbPr ulaz, VIDEO, AUDIO ulaz, SPIDIF ulaz, SCART.

Napomena:

VIDEO i YPbPr utori dijele jedan audio kanal.

Bočna ploča i mogući priključci

Popis priključaka (od dolje prema gore): USB, HDMI2, HDMI1, HEADPHONE (slušalice), CI, PC AUDIO, VGA, RF (antena ulaz).

Napomena: Kada HDMI priključak prima DVI signal, audio signal prima audio signal iz računala. Spojite priključak slušalica u utor na uređaju. Zvučnici će se isključiti.

10 HR 2014

04/2014

Daljinski upravljač

HR

3. Daljinski upravljač 1.  tipka: uključivanje TV prijemnika / prebacivanje u stand-by mod. 2. / tipka: u USB modu koristi se za povratak; u teletekst modu koristi se za pod-stranice. 3. / tipka: u USB modu koristi se za naprijed; u teletekst modu koristi se za prikaz skrivenog teksta. 4.  tipka: u USB modu koristi se za početak reprodukcije ili nastavak reprodukcije nakon pauze. 5.  tipka: u USB modu koristi se za pauziranje reprodukcije. 6. TEXT tipka: koristi se za uključivanje teleteksta / promjenu metode prikaza teleteksta / isključivanje teleteksta. 7. SUBTITLE tipka: koristi se za prikaz izbornika podnaslova na zaslonu u DTV modu rada. 8. tipka: za prikaz OSD izbornika. 9. TIPKE SMJERA: koriste se za navigaciju po izborniku i u popisima. 10. OK tipka: za potvrdu odabira u izborniku. 11. EPG tipka: za prikaz elektronskog programskog vodiča na ekranu u DTV modu rada. 12. FAV tipka: za prikaz vaših omiljenih programa u TV ili DTV modu rada. 13. VOL +/- tipka: za podešavanje glasnoće. 14. NUMERIČKE TIPKE: za izravan odabir kanala. 15. AUDIO tipka: za odabir dostupnog audio jezika TV programa.

16. MUTE tipka: za izravno isključivanje zvuka, pritisnite ponovno kako biste zvuk vratili u prethodno stanje. 17. / tipka: u USB modu koristi se za preskakanje naprijed; u teletekst modu rada koristi se kao tipka za popis HR 11 2014

04/2014

HR

Daljinski upravljač

18. / tipka: u USB modu koristi se za preskakanje unazad; u teletekst modu rada koristi se za zadržavanje automatski osvježene stranice. 19. tipka: u teletekst modu rada koristi se kao početna tipka. 20.  tipka: za pauziranje reprodukcije u USB modu rada. 21. INFO tipka: za prikaz informacija o kanalu i programu. 22. FREEZE tipka: za zamrzavanje slike. 23. tipka: za prikaz i odabir dostupnih video izvora. 24. EXIT tipka: za povratak na prethodni izbornik ili izlaz iz izbornika. 25. CH+/CH- tipka: za prebacivanje na sljedeći ili prethodni kanal. 26. REC tipka: za pokretanje snimanja TV programa u DTV modu rada. 27. RECALL tipka: DTV mod rada: RECALL: za prebacivanje na zadnji kanal. Teletekst prijem Telektst je televizijski sustav informacija određenih kanala koji se može čitati kao novine. Također nudi podnaslove za gledatelje s poteškoćama sa sluhom ili gledatelji koji ne govore jezik emiritanja. Sadržaj, navigaciju i brzinu određuje televizijska kuća. Općenito, sljedeće se tipke koriste za teletekst: Pritisnite: TEXT

ODABIR STRANICE

IZRAVAN PRISTUP STAVKAMA

Što će se dogoditi: Koristi se za otvaranje i zatvaranje teletekst modova. Prikazuje sažetak s popisom stavki koje se mogu odabrati. Svaka stavka ima odgovarajući troznamenkasti broj stranice. Unesite broj željene stranice koristeći tipke 0 do 9 i gore/dolje. Primjer: za stranicu 120, unesite 120. Broj će se prikazati u gornjem lijevom kutu, brojač počinje odbrojavati i stranica se prikazuje. Ako želite prikazati drugu stranicu, ponovite postupak. Ako brojač nastavi pretraživati, to znači da se ta stranica ne emitira. Odaberite drugi broj. Boje odgovaraju bojama na donjem dijelu ekrana. 4 obojene tipke koriste se za pristup stavkama ili odgovarajućim stranicama. Ako stavka ili stranica nije dostupna, obojeno područje će bljeskati. Povratak na stranicu sadržaja (obično str. 100). Određene stranice sadrže pod-stranice koje se naknadno automatski prikazuju. Ova se tipka koristi za zaustavljanje ili obnavljanje prikaza pod-stranica. Prikazat će se gore lijevo. Zamrzavanje stranice. Za prikaz ili skrivanje skrivenih informacija (igrice).

12 HR 2014

04/2014

Daljinski upravljač

HR

Korisnik može namjestiti četiri omiljene stranice koje mogu biti izravno povezane s četiri obojene tipke. Dok je aktiviran mod popisa, nije moguće koristiti TOP ili FLOF navigaciju s obojenim tipkama. Brojeve omiljenih stranica treba pohraniti i povratiti na/iz memorije za svaki kanal putem softvera sustava. Umetanje baterija u daljinski upravljač 1. Otvorite poklopac pretinca za baterije sa stražnje strane. 2 Umetnite dvije 1,5V baterije tipa AAA ispravno okrenutih polova. Ne koristite stare i nove baterije u isto vrijeme 3 Zatvorite poklopac za baterije. Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru bežičnog televizora i koristite ga na daljini od 8 metara. Učinkoviti raspon daljinskog upravljača se smanjuje sa smanjenim kapacitetom baterija, intenzivnim svjetlom i fluorescentnim svjetlom. Stare baterije odnesite na mjesto sakupljanja - mogu biti štetne za okoliš. Napomena: – Jedan set baterija će trajati 1 godinu kod uobičajene upotrebe. – Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme, uklonite obje baterije, spriječit ćete moguća oštećenja uređaja zbog puštanja. – Ne koristite stare i nove baterije u isto vrijeme. – Baterije (pakiranje baterija ili umetnute baterije) ne izlažite pretjeranoj vrućini, npr. sunčevoj svjetlosti, vatri, itd.

HR 13 2014

04/2014

HR

Povezivanje vanjskih uređaja

4. Povezivanje vanjskih uređaja 4.1. Povezivanje s računalom Provjerite jesu li TV prijemnik i računalo isključeni i jesu li mrežni priključci iskopčani iz utičnica. 1. Povežite VGA i audio kabele. 2. Ukopčajte utikač u utičnicu napajanja. 3. Uključite TV prijemnik i prebacite ulazni izvor na mod računala. 4. Uključite računalo. Ovaj je postupak vrlo važan.

14 HR 2014

04/2014

Povezivanje vanjskih uređaja

HR

VRIJEDNOSTI PODEŠAVANJA REZOLUCIJA 800x600 640x480 1024x768 1280x1024 1360x768

1 2 3 4 5

V. frekvencija (Hz) 60 60 60 60 60

H. frekvencija (kHz) 37.88 31.47 48.36 63.98 47.7

4.2. Povezivanje antene Priključak

ANT 75 Simetrični član (nije uključen) Otpustite vijke

Simetrični kabel (300 )

Spojite kabel

Vanjska antena s simetričnim ulazom Unutarnja CATV antena Učvrstite vijke

Napomena: Antena priključak: IEC (ženski). Ulazni otpor: 75 nesimetričan.

HR 15 2014

04/2014

HR

Povezivanje vanjskih uređaja

4.3. Povezivanje AV uređaja Ovaj TV prijemnik ima jedan AV ulaz, jedan YPbPr ulaz i jedan SCART ulaz za povezivanje VCR, DVD ili druge video opreme. Molimo također pročitajte uputstva za upotrebu opreme koju povezujete. Možete koristiti ulaze na stražnjoj ploči TV prijemnika kako slijedi.

Možete povezati sljedeće uređaje: VCR, multimedijalni player, DVD, video kameru, sustav video igrica ili stereo sustav, itd. YPbPr podržava sljedeće formate: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

16 HR 2014

04/2014

Osnove upravljanja

HR

5. Osnove upravljanja 5.1. Uključivanje i isključivanje TV prijemnika Kako uključiti i isključiti TV prijemnik 1. Ukopčajte kabel napajanja u utičnicu. 2. Kako biste uključili TV prijemnik pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču ili tipku STANDBY na TV prijemniku. 3. 4.

5. 6.

Normalna slika će se pojaviti na prijemniku nakon otprilike 15 sekundi. U slučaju da nema signala, na ekranu će se pojaviti poruka "No signal". Ako trebate privremeno isključiti prijemnik, pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču ili tipku STANDBY na LCD ploči prijemnika i TV prijemnik će se prebaciti u stand-by mod rada. Ako želite skroz isključiti prijemnik, potrebno je isključiti prekidače napajanja ili iskopčati kabel napajanja iz utičnice. Nakon što ste isključili prijemnik, pričekajte barem 5 sekundi kako biste ga ponovno upalili.

5.2. Spajanje Ako uključite TV prijemnik prvi put ili nakon što ste vratili tvorničke postavke, početni izbornik postavki će se pojaviti na ekranu.

Koristite tipke  za odabir stavke i  za promjenu postavki. Odaberite željeni jezik, mod za kućanstvo ili mod za dućan.

HR 17 2014

04/2014

HR

Osnove upravljanja

Mod za kućanstvo ili mod za dućan 1. Mod za kućanstvo je standardni mod koji štedi energiju. Preporučamo odabir moda za kućanstvo, koji je već tvornički namješten. 2. Mod za dućan namijenjen je za prikaz televizora u npr. dućanima, na izložbama ili za prezentacije. Mod za dućan ima svjetliju sliku nego mod za kućanstvo. 3. Moguće je prebacivanje između pojedinačnih modova.

Tipkama  birajte između AIR (antena) / Cable (kabelska), tj. između DVB-T/ DVB-C. Napomena: Tijekom rada nije moguće prebacivati između DVB-T i DVB-C, samo tijekom početnog postavljanja ili automatske pretrage, što će obrisati prijašnji popis kanala. Ako odaberete DVB-C, odaberite ‘Full’ (potpuno) ili ‘Quick Scan’ (brzo pretraživanje). Također možete odabrati mod brze pretrage. DTV+ATV ili samo DTV, ili samo ATV. Skeniranje kanala će početi. To može trajati nekoliko minuta. Traka koja pokazuje napredak prikazana je na ekranu s informacijama o skeniranju i pronađenim programima. Ako želite preskočiti DTV skeniranje, pritisnite tipku MENU kako biste prekinuli skeniranje. Zatim idete izravno na ATV skeniranje. Kada skeniranje završi, kanali će biti poredani prethodno podešenim redom. Ako želite preskočiti neke kanale, promijeniti red kanala ili im promijeniti ime, odaberite Programme Edit (uređivanje programa) u izborniku kanala. Napomena: DTV digitalna televizija ATV analogna televizija

18 HR 2014

04/2014

Osnove upravljanja

HR

5.3. CHANNEL IZBORNIK (KANALI) 5.3.1. Auto Tuning (automatsko ugađanje) (DVB-T) 1. Koristite tipku MENU i zatim tipke / za odabir CHANNEL (KANAL) stavke te uđite u izbornik pritiskom na tipku OK. 2. Koristite tipke / za odabir Auto Scan (Automatska pretraga) i pritisnite tipku OK.

3.

4. 5. 6. 7.

Koristite tipke  za odabir tipa antene te zatim Air, što znači DVB-T.

U izborniku Country koristite  za odabir zemlje postavljanja. U izborniku Mode koristite  za odabir TV moda: ATV / DTV / DTV + ATV. Koristite tipku  za odabir Start za početak skeniranja. Pretraga kanala odmah počinje. To može potrajati nekoliko minuta. Zaslon prikazuje napredak pretrage i broj pronađenih kanala. Ako želite preskočiti pretragu DTV kanala, pritisnite tipku MENU za prekid pretraživanja. Tada automatski odlazite u pretragu ATV kanala. Možete ponoviti gornje korake ako želite preskočiti ATV pretragu. Podsjetnik postavljanja kanala se pojavljuje sljedeći put kada uključite TV, ako nema pronađenih kanala.

HR 19 2014

04/2014

HR

Osnove upravljanja

8.

Kada skeniranje završi, kanali će biti poredani redom od nižeg prema višem. Ako želite preskočiti neke kanale, promijeniti red kanala ili im promijeniti ime, odaberite Programme Edit (uređivanje programa) u izborniku kanala.

5.3.2. Auto Tuning (automatsko ugađanje) (DVB-C) 1. Koristite tipku MENU i zatim tipke / za odabir CHANNEL (KANAL) stavke te uđite u izbornik pritiskom na tipku OK. 2. Koristite tipke / za odabir Auto Tuning (Automatsko ugađanje) i pritisnite tipku OK, odaberite tip antene te zatim Cable, što znači DVB-C.

3.

Tipkama  i zatim  odaberite Country (država), u kojoj se TV postavlja. 4. U Mode izborniku tipkama  odaberite ATV / DTV / DTV + ATV. 5. Odaberite Start za ulaz u izbornik (vidjeti sliku niže) i odaberite mod.

20 HR 2014

04/2014

Osnove upravljanja

6. 7.

8.

HR

Skeniranje kanala će početi. Postupak može potrajati. Na ekranu će biti prikazan napredak skeniranja i pronađeni programi. Ako želite preskočiti ATV skeniranje, pritisnite tipku MENU kako biste prekinuli skeniranje. Zatim idite izravno na ATV skeniranje. Možete ponoviti gore opisani postupak ako također želite preskočiti ATV skeniranje. Nakon što ponovno uključite prijemnik, prikazat će se poruka o spajanju prijemnika ako nisu pronađeni nikakvi programi. Kada skeniranje završi, kanali će biti poredani prethodno podešenim redom. Ako želite preskočiti neke kanale, promijeniti red kanala ili im promijeniti ime, odaberite Programme Edit (uređivanje programa) u izborniku kanala.

Napomene: Vrsta odabrane antene (antene / kabla) također određuje ručnog ugađanje koje slijedi. Ako je vrsta ugađanja DTV+ATV, moguće je skenirati sve vrste kanala ATV, DTV i radio u isto vrijeme. Svi spremljeni kanali bit će uklonjeni nakon automatskog pretraživanja. Nakon automatskog pretraživanja na ekranu će se pojaviti prvi DTV kanal. 5.3.3. DTV Manual Tuning (manualno DTV pretraživanje) ( DVB-T) 1. Koristite tipku MENU i zatim tipke  za odabir CHANNEL (KANAL) stavke te uđite u izbornik pritiskom na tipku OK. 2. Koristite tipke  za odabir DTV Manual Tuning (manualno DTV pretraživanje) i pritisnite tipku OK. Ako je u automatskom pretraživanju odabran Air, ući ćete u DVB-T izbornik manualnog pretraživanja.

3.

4. 5.

Ući ćete u DTV ekran manualnog pretraživanja. Koristite tipke  za odabir željenog UHF kanala ili pritisnite OK i zatim uđite u broj kanala. Odaberite start za početak skeniranja kanala. Kada je signal nađen, slika i jačina signala će se prikazati na ekranu. Pritisnite tipku MENU za povratak na glavni izbornik. Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz izbornika.

HR 21 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

Osnove upravljanja

5.3.4. DTV Manual Tuning (manualno DTV pretraživanje) (DVB-C) 1. Koristite tipku MENU i zatim tipke  za odabir CHANNEL (KANAL) stavke te uđite u izbornik pritiskom na tipku OK. Ako je u automatskom pretraživanju odabran Cable, ući ćete u DVB-C izbornik manualnog pretraživanja.

2.

4. 5.

Ući ćete u DVB-C ekran manualnog pretraživanja. Koristite tipke  za odabir frekvencije / simbola (ks/s/QAM tip), pritisnite tipku OK za unos frekvencije i brzine osvježavanja, koristite tipke  za promjenu QAM tipa, pritisnite Start za početak skeniranja kanala. Kada je signal nađen, slika i jačina signala će se prikazati na ekranu. Pritisnite tipku MENU za povratak na glavni izbornik. Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz izbornika.

5.3.5. ATV Manual tuning (manualno ATV pretraživanje) Možete promijeniti audio sistav kako biste pretraživali analogne TV kanale i zatim ih fino ugodili i sačuvali odabrane kanale.

Napomena: Nakon manualnog ugađanja, sačuvajte kanale pritiskom na crvenu tipku teleteksta. Ako je kanal već sačuvan, bit će prebrisan kada pritisnete crvenu tipku teleteksta.

22 HR Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

Osnove upravljanja

HR

5.3.6. Program edit (uređivanje programa) U izborniku kanala, koristite tipke  /  za odabir Program Edit (uređivanje programa). Zatim pritisnite tipku OK za ulazak u podizbornik. Zatim odaberite program koji želite uređivati.

Briši: Pritisnite crvenu tipku za brisanje odabranog kanala. Preskoči: Pritisnite žutu tipku za odabir funkcije preskakanja i ikonica preskakanja će se pojaviti pokraj kanal. Ovako označeni kanali će se preskočiti kada prelazite kanale. Preseli: Pritisnite zelenu tipku za označavanje kanala kojeg želite preseliti na listi. Ikona preseljenja će se prikazati pokraj kanala. Koristite tipke  /  za odabir nove pozicije i pritisnite zelenu tipku za potvrdu. Preimenuj: (samo za ATV) Pritisnite plavu tipku za preimenovanje kanala. Koristite numeričke tipke za unos novog naziva i pritisnite tipku OK za potvrdu (slika u nastavku prikazuje položaj slova).

Favoriti: Pritisnite tipku FAV pritisnite tipku FAV (umjesto tipaka u boji) kako biste kanal dodali na listu omiljenih kanala(umjesto tipki u boji). Ako želite pregledati listu omiljenih kanala, morate izaći iz ovog izbornika i pritisnuti tipku FAV. 5.3.7.CI sučelje Ovaj izbornik može prikazivati informacije o uvjetnom pristupnom modulu koji je umetnut u opće CI sučelje. 5.3.8. Informacije o signalu (samo u DTV) Koristite tipke / za odabir Informacija o signalu u izborniku kanala. Zatim pritisnite tipku OK za prikaz dostupnih informacija o trenutno odabranom kanalu.

HR 23 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

Osnove upravljanja

5.3.9. Ažuriranje softvera (USB) Koristite tipke / za odabir Ažuriranja softvera u izborniku kanala. Zatim pritisnite tipku OK za ažuriranje softvera putem USB-a. Slijedite uputstva za ažuriranje softvera koja dolaze sa softverom. Napomena: Preporučamo da resetirate tvorničke postavke (u izborniku postavki) kako biste uspješno ažurirali softver uređaja.

NAPOMENA Za ažuriranje softvera koristite samo softver koji je odobrio proizvođač i slijedite uputstva proizvođača. U suprotnom može doći do ozbiljnih kvarova koji nisu pokriveni jamstvenim listom.

5.4. PICTURE izbornik (SLIKA) Druga stavka na IZBORNIKU je PICTURE (slika). Dostupni modovi uključuju Standard, Soft (mekano), Live (živo), Eko i User (korisnik), u kojima možete namjestiti sliku - kontrast, svjetlinu, itd. Koristite tipke  za odabir stavke zatim namjestite vrijednost u skladu s preferencama koristeći tipke .

Napomena: Kod uobičajenih postavki, postoje 3 dostupne temperature boje: normal (normalna), warm (topla) i cool (hladna). DNR postavka namješta dinamičko smanjenje buke slike. Dinamički kontrast namješta omjer svjetlih i tamnih tonova u sceni. Omjer slike može se namjestiti na 16:9, 4:3 i automatsko prepoznavanje (u skladu s informacijama koje sadrži emitiranje). Postavke računala dostupne su samo u modu rada računala te je moguće namjestiti horizontalni ili vertikalni prikaz, veličinu i fazu..

24 HR Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

Osnove upravljanja

HR

5.5. AUDIO izbornik Treća stavka na IZBORNIKU je AUDIO. Ovdje možete odabrati između Standard, Music (glazba), Cinema (kino) i User (korisnik) modova rada, u kojima možete podešavati treble i bass funkcije. Ostali zvučni efekti: balance (balans), automatic volume (automatska glasnoća), surround zvuk (simulacija), SPDIF (uključivanje digitalnog izlaza) mogu se odabrati. Stavka Audio description (audio opis) namijenjena je posebnim prijenosima programa uz komentare (pogledajte informacije TV kuće), može se aktivirati i namjestiti glasnoća komentara u odnosu na glavni zvuk. Koristite tipke  za odabir stavke, koristite tipke  za namještanje vrijednosti.

Napomena: Auto volume (automatska glasnoća): dostupno samo kad je ulazna glasnoća signala previsoka ili kada postoje audio smetnje.

5.6. CLOCK izbornik (sat) Četvrta stavka na izborniku je CLOCK (sat). Ovdje možete namjestiti tajmer za spavanje (ovaj se tajmer resetira svaki put kada isključite prijemnik), isključivanje i uključivanje uređaja, automatsko isključivanje (bez naredbe od korisnika za štednju energije), vremensku zonu. Koristite tipke  za odabir stavke i uređujte pritiskom na tipku OK.

Napomena: Datum i vrijeme učitavaju se iz digitalnog emitiranje i korisnik ih ne može namjestiti. Točnost, kao i prelazak s ljetnog vremena određuje odašiljač. Integrirani sat uređaja namješta se u skladu s primljenim podacima o vremenu.

HR 25 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

Osnove upravljanja

5.6.1. Automatsko isključivanje Ako nakon 15 minuta nema ulanog signala, TV prijamnik će se automatski isključiti kada je Auto Sleep funkcija namještena na ON (uključena). Vrijeme će se podesitit automatski kada odaberete DTV mod rada.

5.7. SETUP izbornik (izbornik postavki) Peta stavka na IZBORNIKU je SETUP (postavke). Ovdje možete namjestiti jezik izbornika, audio jezik (primarni i sekundarni), jezik titlova (primarni i sekundarni). Primarni i sekundarni jezik se uvijek uspoređuje s onim što se tada emitira i koristi se ako je dostupan. Stavka PVR sustav objašnjena je kasnije u uputstvima. Time shift length (trajanje vremenskog pomaka): za namještanje maksimalnog vremena snimanja, ako ima dovoljno prostora na spojenom USB disku (stvarna veličina ovisi o vrsti prijenosa).

Automatski standby mod (4 sata) Ako na prijemniku nije ništa mijenjano 4 sata od trenutka kada je uključen, tj. nije promijenjen program ili glasnoća, prijemnik će automatski odbrojavati dok se automatski ne isključi. Na ekranu će se pojaviti dijaloški okvir. Nakon 150 sekundi prijemnik će se automatski prebaciti u standby mod rada. Za otkazivanje odbrojavanja, pritisnite bilo koju tipku. Za otkazivanje automatskog odbrojavanja: odaberite Off u ovoj stavci.

Namještanje moda rada: za odabir kućnog moda ili u dućanu. HDMI CEC: za uključivanje/isključivanje CEC funkcije koju mora podržavati i spojeni uređaj (npr DVD player). OSD vrijeme: Pritisnite tipku  ili  za namještanje vremena koliko će OSD izbornik biti prikazan na zaslonu. Kada odaberete Off, OSD prika se ručno isključuje. Napomena: podešavanje trajanja OSD prikaza ne utječe na kratke informacije (tipka INFO), koje se prikazuju fiksno vremensko razdoblje, cca. 5 sekundi.

26 HR Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

Osnove upravljanja

HR

Povratak tvorničkih postavki Koristite tipke  ili  za odabir Restore Factory Default (povratak tvorničkih postavki) i zatim pritisnite tipku OK za ulazak u izbornik originalnih postavki. Kada potvrdite, sve osobne postavke će se izbrisati. Napomena: Povratak tvorničkih postavki izbrisat će sve programe i lozinke.

5.8. LOCK izborik Šesta stavka na izborniku je LOCK (zaključavanje). Za prvi ulazak, unesite tvorničku lozinku 6666. Ovdje možete zaključati sustav, namjestiti lozinku, blokirati program ili namjestiti roditeljsko zaključavanje. Čim zaključate sustav (zaključavanje je aktivirano), više nije moguće pretraživati kanale ili programe.

Tvornička lozinka je 6666. Ako zaboravite ovu lozinku, lozinka za hitne slučajeve je 9527. Zaključavanje kanala: Koristite tipke   za odabir kanala koje želite blokirati i pritisnite tipku OK za potvrdu. Ako želite odblokirati program, uđite u glavni izbornik, unesite lozinku, odaberite kanal i zatim ponovno pritisnite tipku OK. Roditeljski ocjenjivanje: Koristite tipke  za namještanje ocjena ispod kojih nije moguće gledati neke neprikladne programe bez unošenja lozinke. Starosno ograničenje programa određuje TV kuća. Većina programa nemaju podatke o ovoj vrsti ograničenja te stoga roditeljsko upravljanje ne može spriječiti gledanje tih programa.

HR 27 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

Osnove upravljanja

5.9. EPG izbornik (Elektronski programski vodič) EPG služi za prikaz informacija o emitiranim programima ili televizijskim kanalima i radio stanicama. Za ulaz pritisnite tipku EPG i pojavit će se izbornik s informacijama o trenutnom programu koji se prikazuje na odabranom kanalu i o drugim programima. Također, moći ćete vidjeti informacije o proframu za sljedećih 7 dana. Kako biste vidjeli sljedeće dane, koristite tipke  /  za označavanje datuma, a prikaz dana pritisnite tipku  ili . Koristite tipke za pomicanje preko dostupnih datuma.

Napomena: Iznos i ažuriranost informacija ovisi o TV kući. Ispravne informacije o početku programa također ovise o ispravnim postavkama vremenske zone. Informacije o nekoliko programa se emitiraju zajedno za programe u takozvanim multipleksima (normalno je to 4–6 programa), kako biste učitali podatke iz drugog multipleksa, odaberite jedan od programa iz tog multipleksa. Informacije se prenose u paketima, neprestano. Pričekajte dok se sve informacije ne učitaju, obično 1-4 minute (ovisno o TV kući). 5.9.1. EPG raspored Kako biste vidjeli programe koli slijede onaj koji trenutno gledate, pritisnite žutu tipku (TV vodič). Za pregled sljedećih programa, prtisnite tipke  /  za označavanje, a za prikaz dana pritisnite tipke  / . Za izlaz iz EPG izbornika, pritisnite tipku EPG ili EXIT. Za povratak pritisnite ponovno istu tipku.

Napomena: Za osnovne funkcije daljinskog upravljača pogledajte na dno EPG zaslona.

28 HR Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

Osnove upravljanja

HR

5.9.2. Snimanje U EPG modu rada, pritisnite crvenu tipku za odabir programa koji želite snimiti. Ući ćete u izbornik snimanja kako biste namjestili postavke snimanja. (Više informacija u dijelu o PVR sustavu.) Odaberite ponavljanje snimanja: jednom, svaki dan, svaki tjedan. Sustav će vam prikazati početak i kraj snimanja temeljem informacija koje su dostupne u EPG. Ako želite, možete ručno podesiti vremena koristeći numeričke tipke. Sustav provjerava valjanost vremena i neće dozvoliti neispravne unose. Sačuvajte raspored snimanja i aktivirajte ga pritiskom na tipku OK. Popis sačuvanih rasporeda snimanja, kao i ovaj koji ste sada aktivirali, će se prikazati. Pritisnite crvenu tipku za prikaz planiranog rasporeda snimanja. Također, na popisu uvijek možete otkazati planirana snimanja. Prozor s informacijama o odbrojavanju će se pojaviti jednu minutu prije planiranog snimanja. Kada odbrojavanje završi prebacit će vas na podešeni program. Kada započne snimanje, na trenutak će se pojaviti prozor s informacijama i odmah zatim mala ikona REC. Napomena: Prije reprodukcije provjerite da ste prijemnik spojili s HDD ili USB uređajem čiji ste rad potvrdili prije upotrebe. Više informacija u dijelu o PVR sustavu. Ako podesite predviđeno snimanje u vrijeme kada je vaš prijemnik u Standby modeu rada, on će automatski početi snimati kad dođe vrijeme snimanja i automatski će se zaustaviti kad program završi. Za vrijeme predviđenog snimanja neće biti prikazana slika i neće biti zvuka. Vi ipak možete uključiti TV prijemnik. Kako biste to učinili pritisnite tipku STANDBY. 5.9.3. Reminder (podsjetnik) (plava tipka) U EPG izborniku, pritisnite plavu tipku kako biste podesili podsjetnik u početku programa. Pojavit će se izbornik podsjetnika, a zatim koristite tipke  /  za odabir detalja podsjetnika za odabrani program. Namjestite podsjetnike koji se ponavljaju: jednom, svaki dan, svaki tjedan. Ako želite, možete uređivati vrijeme podsjetnika prikazano u EPG informacijama. Sustav provjerava valjanost vremena i neće dozvoliti neispravne unos. Sačuvajte podsjetnik i aktivirajte ga pritiskom na tipku OK. Raspored sačuvanih podsjetnika uključuje i ovaj koji ste upravo sačuvali.

HR 29 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

Osnove upravljanja

Pritisnite crvenu tipku za prikaz planirane liste podsjetnika. Na listi možete također brisati podsjetnike. Čim se vrijeme aktivnog podsjetnika pojavi, pojavit će se i informacijski prozor o prebacivanju na taj program. Možete spriječiti prebacivanje na taj program odabirom No (ne). Odaberite Yes (da) da odmah prebacite na zadani program. 5.9.4. INFO (zelena tipka) Kod prikaza EPG rasporeda, pritisnite zelenu tipku za prikaz proširenog opisa odabranog programa. Ako opis ima nekoliko stranica, krećite se po njima koristeći tipke  / .

5.10. PVR File System (PVR sustav datoteka) (samo za DTV) Pritisnite tipku MENU za ulatak u listu podizbornika. Koristite tipke  /  za odabir PVR File System (PVR sustav datoteka) i zatim pritisnite tipku OK za ulazak u podizbornik te koristite tipke  /  za odabir.

File Manager (Upravitelj datotekama): Ovdje možete gledati sve snimljene programe. Koristite tipke  /  za odabir programa te ćete vidjeti njihov umanjeni prikaz na prozoru lijevo. Pritisnite plavu tipku za prikaz preko punog ekrana.

Device List (popis uređaja): prikazuje USB uređaje koji su spojeni na prijenik u slučaju kada ih je prijemnik testirao i kada su prikladni za snimanje. Prije prve upotrebe, odaberite prikazani uređaj i zatim pritisnite crvenu tipku za formatiranje USB uređaja.

30 HR Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

Osnove upravljanja

HR

Planned recording (planirano snimanje): Ovdje možete namjestiti raspored planiranih snimanja. Možete unijeti nova planirana snimanja (pritiskom na OK), uređivati postojeće snimke (pritiskom na OK) te brisati već namještena planirana snimanja.

Kada uđete u izborik, možete namjestiti frekvenciju ponavljanja: jednom, svaki dan, svaki tjedan vikendima ili isključeno.

Snimanje programa: Kako biste snimili program koji trenutno gledate pritisnite tipku REC i crvena ikona snimanja će se pojaviti na zaslonu. Trajanje snimanja i preostalo vrijeme snimanja prikazani su u informacijskom prozoru koji će ubrzo nestati.

Za ponovni prikaz prozora s informacijama o snimanju ponovno pritisnite crvenu tipku. Za prestanak snimanje, pritisnite tipku Stop. Zatim potvrdite namjeru o prestanku snimanja odabirom Yes i pritiskom na OK. Također možete vidjeti snimljene programe u izborniku multimedijalnog playera / lmskom izborniku.

HR 31 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

Osnove upravljanja

Reprodukcija snimke: Snimka će se sačuvati u direktorij na spojenom USB uređaju. Možete ju reproducirati u PVR sustavu za snimanje - podizbornik za upravljanje datotekama. 1. Kapacitet USB uređaja može biti između 128 MB i 500 GB ali zbog praktičnosti preporučamo 2 GB do 500 GB. 2. Ako je podatkovna stopa na USB memorijskom uređaju preniska, snimka može biti oštećena. To se može dogoditi zbog upotrebe USB produžnog kabela umjesto izravnog spajanja USB uređaja u prijemnik. Spojite USB uređaj izravno kvalitetnim i kratkim kablom. 3. Usprkos našim najboljim nastojanjima da postignemo maksimalnu kompatibilnost s uređajima na tržištu, neki USB uređaji nisu kompatibilni. Napomena: Osigurajte da je uređaj za pohranu podataka koji koristite za snimanje umetnut u USB utor sa stražnje strane uređaja te da je kompatibilan za snimanje. Ako vaš uređaj nije kompatibilan, morat ćete ga formatirati. Uđite u izbornik PVR File System menu i odaberite listu uređaja kako biste formatirali svoj uređaj. Za vrijeme snimanja dostupna je samo funkcija zaustavljanja. Kada je kanal CI+ usluga snimanja neće biti dostupna.

5.11. Pomicanje vremena Pritisnite tipku II kako biste pauzirali program koji gledate i aktivirali funkciju pomicanja vremena. Za aktivaciju će se pojaviti sljedeći izbornik. On će automatski nestati nakon nekoliko sekundi.

Odaberite opciju  i pritisnite tipku OK kako biste nastavili s reprodukcijom. Pojavit će se bijela ikona reprodukcije s desne strane ekrana koja pokazuje da je aktivirana funkcija pomicanja vremena. Čim izbornik nestane, pritisnite tipku  i izbornik će se ponovno pojaviti. Kako biste prekinuli pomak vremena, pritisnite tipku STOP i potvrdite odabirom Yes. Napomena: Osigurajte da je uređaj za pohranu podataka koji koristite za pomak vremena umetnut u USB utor sa stražnje strane uređaja te da je kompatibilan za sniman-je. Ako vaš uređaj nije kompatibilan, morat ćete ga formatirati. Uđite u izbornik PVR File System menu i odaberite listu uređaja kako biste formatirali svoj uređaj. Sve funkcije (Play, FB, FF, Pause i Stop) u izborniku dostupne su samo kad je prikazan kontrolni izbornik. Kada je kanal CI+ usluga pomicanja vremena neće biti dostupna.

32 HR Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

Osnove upravljanja

HR

Reprodukcija snimaka: Snimljeni programi spremaju se na USB uređaj u *.ts "Time Shift" formatu. Drugi prijemnici, računala, prijenosna računala, DVD i drugi uređaji možda ne podržavaju *.ts format te na njima možda neće biti moguće reproducirati snimku. "ts" je format koji se koristi za emiritanje HD TV. "ts" datoteke možete reproducirati na stolnim i prijenosnim računalima uz odgovarajući softver. Više informacija o softveru možete pronaći na internetu ili u specijaliziranim informatičkim dućanima.

NAPOMENA Proizvođač, uvoznik ili prodavač nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu uslijed neispravne instalacije softvera. Za instalaciju softvera odgovoran je korisnik.

HR 33 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

USB player

6. USB player Pritisnite tipku source i s popisa odaberite USB, uđite u USB izbornik pritiskom na tipku OK. Provjerite je li USB uređaj spojen na priključak. Možete odabrati između četiri vrste medija: photo (fotografije), music (glazba), movie (filmovi) i text (tekst). Odaberite vrstu medija pritiskom na tipke  , zatim uđite u izbornik diska pritiskom na OK.

Koristite tipke / za odabir diska i direktorija, zatim pritisnite OK za ulaz u popis datoteka na disku. Vratite se na izbornik odabira tipa medija pritiskom na crvenu tipku. Odaberite datotetku koristeći tipke   ili   i vidjet ćete njihov prikaz. Pritisnite  za reprodukciju preko cijelog ekrana. Kod reprodukcije filmova, pritisnite tipku  za prikaz kontrolne ploče.

6.1. FOTOGRAFIJE Osnovne funkcije Kada se fotografije prikazuju, pritisnite tipku  i na dnu će se pojaviti panel s informacijama. Play/Pause (Reprodukcija/Pauziraj) Prev. (Prethodno) Next (Sljedeće) Stop (Zaustavi) Rotate(Rotiraj) Quick menu (Brzi izbornik)

Pritisnite ovu tipku za početak ili pauziranje reprodukcije. Pritisnite ”Lijevu” tipku za prikaz prethodne fotografije. Pritisnite ”Desnu” tipku za prikaz sljedeće fotografije. Pritisnite tipku stop za kraj reprodukcije i povratak na prethodni izbornik. Pritisnite tipku “gore/dolje” za rotiranje fotografije. Pritisnite plavu tipku za ulazak u brzi izbornik za namještanje vremenskog intervala prikaza, ponavljanje, efekt prezentacije i pozadinske glazbe (prvo odabrati).

34 HR Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

USB player

HR

6.2. GLAZBA Kada reproducirate glazbu, pritisnite tipku  za prikaz kontrolne ploče.

Osnovne funkcije Fast rewind (brzo premotavanje): Pritisnite tipku lijevo/desno za odabir ove funkcije, za brzo premotavanje pritisnite tipku OK. Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite tipku play. Fast forward (ubrzavanje): Pritisnite tipku lijevo/desno za odabir ove funkcije, za ubrzavanje pritisnite tipku OK. Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite tipku play. Pozadinska glazba: Pritisnite tipku lijevo/desno za odabir ove funkcije, za pozadinsku glazbu pritisnite tipku OK. Druge funkcije imaju slično upravljanje u izborniku FOTOGRAFIJE - vidite prethodni dio uputstva za upotrebu.

6.3. FILM Upravljanje je slično kao u izborniku FOTOGRAFIJE - vidite prethodni dio uputstva za upotrebu. Kod reproukcije filmova, pritisnite tipku  i na dnu ekrana će se pojaviti panel pomoći. Osnovne funkcije Kontinuirana reprodukcija dijela A - B: Pritisnite tipku lijevo/desno za odabir ove funkcije, za namještanje točke A i B pritisnite tipku OK. Film će se kontinuirano reproducirati od točke A do točke B. Zoom in: Pritisnite tipku lijevo/desno za odabir ove funkcije, za zoom in pritisnite tipku OK. (Ako je datoteka veća od 1920 x 1080 ova funkcija neće biti dostupna). Zoom out: Pritisnite tipku lijevo/desno za odabir ove funkcije, za zoom in pritisnite tipku OK. (Ako je datoteka veća od 1920 x 1080 ova funkcija neće biti dostupna). Odabir vremena: Pritisnite tipku lijevo/desno za odabir ove funkcije, pritisnite tipku OK za aktivaciju/deaktivaciju funkcije vremena reprodukcije.

HR 35 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

USB player

6.4. TEKST Pritisnite tipke / za odabir prethodne / sljedeće stranice; unesite broj stranice i pritisnite tipku OK kako biste skočili na odabranu stranicu. Podržavani USB formati: Fotografije: .jpg Audio: .mp3 Video .avi ,.mp4 Tekst .txt

36 HR Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

Hotel mod

HR

7. Hotel mod Pritisnite tipku MENU+147000 za odabir hotel moda. Kako biste ograničili uobičajenu upotrebu na hotelski mod rada, aktivirajte Hotel mode = On i Lock channel = On (zaključaj kanal). Provedite ostala ograničenja u skladu sa svojim potrebama. Nakon što ste završili s postavkama, aktivirajte opće TV zaključavanje u Menu/Lock/Enter password/ Activate=Activated.

Lock Channel (zaključaj kanal): Kada je kanal zaključan, ne možete ga gledati. Nećete moći ući u izbornik kanala kako biste pretraživali kanale, uređivali ih ili prikazivali informacije o kanalima. Set Source (namjesti izvor): Pritisnite tipke  /  . Pritisnite za odabir željenog izvora. Odabrani ulazni izvor će biti sačuvan i kada ponovno upalite prijemnik on će se automatski odabrati. DTV/ATV Channel Number (broj kanala): U DTV ili ATV modu rada možete odabrati broj kanala koji će biti zadani kanal TV prijemnika. Pritisnite tipke  / . Tipkese koriste za odabir željenog broja kanala koji će biti zadani kanal i automatski se prikazati kada upalite prijemnik. Picture Lock (zaključavanje slike): Kada je aktivirano zaključavanje slike, nećete moći namještati postavke slike. Key Lock (zaključavanje tipki): Kada je aktivirano zaključavanje tipki, sve tipk osim Standby tipke na uređaju će biti deaktivirane. Max Volume (glasnoća): Za podešavanje maksimalne glasnoće zvuka prijemnika. Source Lock (zaključavanje izvora): Ova opcija omogućava zaključavanje modova izvora kako se ne bi mogli mijenjati. Za namještanje ove opcije, pritisnite tipku OK u hotel modu rada i uđite u podizbornik. Zatim koristite tipke smjera za odabir ulaznog izvora koji želite blokirati. Koristite tipku OK za aktiviranje/deaktiviranje funkcije zaključavanja označenog kanala. Ako je opcija aktivirana, neće biti moguće namjestiti ulazni izvor. Napomena: Neće biti moguće zaključati ulazni izvor koji se trenutno koristi. Potrebno je promijeniti ulazni izvor i tada možete zaključati taj isti izvor. Kada je izvor podešen kao otvoreni izvor, neće ga biti moguće zaključati. Clear Lock (ukini zaključavanje): Ova opcija omogućava ukidanje svih funkcija zaključavanja. Za potvrdu pritisnite tipku OK.

HR 37 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

Tehnički podaci

8. Tehnički podaci Model Dijagonala Potrošnja Potrošnja u standby modu Nazivni napon Daljinski upravljač VESA zidni nosač Dimenzije sa stalkom (Š × V × D) Dimenzije bez stalka (Š × V × D) Dimenzije ambalaže (Š × V × D) Neto težina sa stalkom Neto težina bez stalka

SLE 3255M4 32" (81 cm) 50 W ≤0.3 W 100 - 240 V ~ Da 200 x 100 739 x 496 x 210 mm 739 x 443 x 64 mm 880 x 550 x 137 mm 5 kg 4.7 kg

Priključci RF ULAZ

1

AV ulaz SCART Komponenta YPbPr

1 1 1

VGA (D-Sub 15 pinski)

1

HDMI Izlaz za slušalice SPDIF koaksijalni USB Podržani USB formati CI utor

2 1 1 1 MPEG\JPG\MP3 1 CI+

Ostale značajke WXGA razlučivost Jačina svjetlosti (cd/m2) Veličina slike Dinamički kontrast Odzivno vrijeme (ms) Boje Postavke boje temperature

1366 x 768 1000 16 : 9 500,000 : 1 5 16.7 M Hladno / toplo / normalno

38 HR Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

Tehnički podaci

Kut gledanja Ugrađeni tjuner Video sustav Audio sustav Stereo zvuk Izlaz zvuka PVR snimanje na USB Korekcija tona Napredno pretraživanje Funkcija vremenskog odmaka Elektronski programski vodič EPG Teletekst Stranice teleteksta Filtar češalj OSD izbornik Zoom Smanjenje buke Tajmer uklj. /isklj./sleep Titlovi Audio jezik Popis kanala Omiljeni kanali Zaustavljanje slike Radio Zaključavanje Roditeljska zaštita Hotel mod

HR

H: 160° , V: 150° ATV / DVB-T/C PAL I / BG / DK Da 2 x 10W Da Ne Da Da Da Da 1000 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomene: 1. S obzirom da uz TV prijamnik mogu biti korišteni različiti ekrani, težina TV uređaja navedena u priručniku može biti promijenjena bez prethodne najave. 2. Dizajn može biti promijenjen bez prethodne najave.

HR 39 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA Materijal pakiranja odložite na mjesto predviđeno za stari otpad.. ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima i li najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima. Za poslovne subjekte u Europskoj uniji Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe. Odlaganje u zemljama izvan Europske unije Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega. Zadržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i tehničkih podataka bez prethodne najave.

40 HR Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014

HR

HR Uvjeti jamstva Jamstveni list nije dio pakiranja uređaja. Ovaj je proizvod pod jamstvom u trajanju od 24 mjeseci od dana kupnje uređaja krajnjeg korisnika. Jamstvo je ograničeno na sljedeće uvjete. Jamstvo se odnosi samo na proizvode koje korisnik koristi za uobičajenu upotrebu kod kuće. Zahtjev za servisiranje uređaja može se podnijeti ili na mjestu gdje je uređaj kupljen ili u dolje navedenim ovlaštenim servisnim radnjama. Krajnji korisnik mora zahtjev podnijeti odmah nakon pojave kvara, za vrijeme trajanja jamstvenog roka. Krajnji korisnik mora surađivati u potvrdi kvara. Zaprimat će se samo čisti i potpuni uređaji (u skladu s higijenskim standardima). U slučaju valjanog zahtjeva, jamstveno razdoblje će se produžiti za razdoblje od dana kada je zahtjev zaprimljen do dana kada je krajnji korisnik preuzeo uređaj, ili do dana do kojeg je krajnji korisnik obavezan preuzeti uređaj. Za dobivanje usluga temeljem ovog jamstva, krajnji je korisnik dužan potvrditi svoj zahtjev sa sljedećim dokumentima: potvrda o plaćanju, jamstveni list, potvrda o instalaciji. Ovo je jamstvo nevažeće ako se primjenjuje za:  Oštećene proizvode s rasprodaje.  Proizvod s oštećenjima ili koji su istrošeni zbog česte upotrebe.  Proizvod koji je oštećen zbog nepravilne ili pogrešne instalacije, koji se ne koristi u skladu s uputstvom za upotrebu, koji se ne koristi u skladu s pravnim propisima i uobičajenim pravilima upotrebe ili koji se koristi u svrhu za koju nije predviđen.  Proizvode koji su oštećeni zbog nebrige ili nedovoljnog održavanja .  Proizvode koji su oštećeni zbog prašine, nezgode ili više sile, (prirodnih katastrofa, požara i poplava).  Oštećenje funkcionalnosti kojima je uzrok loš signal, elektromagnetske smetnje itd.  Proizvode koji su mehanički oštećeni (npr. s polomljenim tipkama ili koji su pali).  Oštećenja zbog upotrebe neprikladnih medija, punila, potrošnog materijala (baterija) ili neprikladnih radnih uvjeta (npr. visoke temperature, visoka vlaga, potresi).  Proizvode na kojima su vršeni popravci ili koji su na bilo koji način mijenjani od strane neovlaštenih osoba.  Proizvode za koje krajnji korisnik nije dokazao svoje pravo na zahtjev (vrijeme i mjesto kupnje).  Proizvode na kojima podaci ne odgovaraju onima na dokumentaciji.  Proizvode koje je nemoguće identificirati prema dokumentaciji (npr. kada je serijski broj ili žig na jamstvu oštećen). Ovlašteni servisni centri Posjetite www.senccor.eu za detaljne informacije o ovlaštenim servisnim centrima.

HR 41 Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2014