Nowy Targ,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatr...
7 downloads 0 Views 689KB Size
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Projekt podporovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

ROZWÓJ TURYSTYKI KULTUROWEJ I PRZYRODNICZEJ NA POGRANICZU POLSKOSŁOWACKIM

ROZVOJ KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO TURIZMU NA SLOVENSKO-POĽSKOM POHRANIČÍ

Nowy Targ, 18 – 20.04.2012 KOMUNIKAT III

KOMITET NAUKOWY VEDECKÝ VÝBOR Prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Dr hab. Wojciech Kosiński, prof. PK, Instytut Architektury Krajobrazu A8 Politechniki Krakowskiej Mgr inż. Janusz Tomasiewicz, Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego

KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZAČNÝ VÝBOR Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Rektor PPWSZ Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Čestný vedúci Organizačného výboru

Ing. Gabriela Bodnárová, Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, mesto Kežmarok Mgr Agnieszka Janas, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Mgr Justyna Kuzon, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Dr Piotr Sadowski, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Mgr. Katarína Stankovičová, Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok Mgr Przemysław Zachura, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

1

PROGRAM 18.04.2012 (środa – streda) PPWSZ, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71

11.00 – 16.00 Warsztaty dla młodzieży z Hotelovej akadémie Otta Brucknera oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pn. „Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim – projektowanie szlaków turystycznych”. Workshopy pre mládež z Hotelovej akadémie Otta Brucknera a Podhalańskej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej v Nowom Targu. prowadzą: dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik, mgr Agnieszka Janas, mgr Justyna Kuzon (PPWSZ) 16.00

Zwiedzanie PPWSZ oraz prelekcja pt. Kształcenie kadr turystycznych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej dla uczestników warsztatów (mgr Przemysław Zachura, PPWSZ)

Hotel Góralski Raj

 Nowy Targ, Osiedle Szuflów 12b

od 17.00 Rejestracja uczestników konferencji Registrácia účastníkov

19.04.2012 (czwartek – štvrtok) Hotel Góralski Raj

 Nowy Targ, Osiedle Szuflów 12b

8.00

Śniadanie Raňajky

9.00

Powitanie i ciąg dalszy rejestracji Registrácia účastníkov

9.30

Rozpoczęcie konferencji Začatie konferencie

10.00

10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00

Turystyka w obszarach przygranicznych Turizmus v pohraničnej oblasti Uniwersytet Jagielloński

Granice polityczne a turystyka – wzajemne relacje na wybranych przykładach z Europy.

Mgr Dariusz Dyląg

O konwencję turystyczną ze Słowacją.

Dr Robert Faracik

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Ing. Marta Machurková Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky

Vnútorný trh Slovenska – služby a spolupráca

Przerwa kawowa Prestávka na kávu Dr Robert Pawlusiński Uniwersytet Jagielloński

Dr Krzysztof Szpara Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Mgr. Katarína Stankovičová Hotelova akadémia Otta Brucknera

Turystyka w miastach przygranicznych polskich Karpat w świetle współczesnych kierunków rozwoju. Działania samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju i promocji turystyki przyrodniczej i kulturowej przygranicznych obszarów województwa podkarpackiego. Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku – jej miesto vo výchove budúcich pracovníkov v oblasti cestovného ruchu.

Dyskusja Diskusia Obiad Obed

2

13.30

13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 15.00

15.00 15.15 15.30 15.45

Turystyka przyrodnicza na pograniczu polsko-słowackim Prírodný turizmus na slovensko-poľskom pohraničí Ing. Margaréta Malatinová Pieninský národný park

Mgr Krystyna Popko – Tomasiewicz Gorczański Park Narodowy

Ing. Pavol Majko Tatranský národný park

Ing. Pavel Ballo Tatranský národný park

Prírodný potenciál Pieninského národného parku a aktivity cestovného ruchu. Turystyka przyrodnicza na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego – koncepcja, baza, przyszłość. Vitajte v Tatranskom národnom parku: dodržiavanie návštevného poriadku v praxi. Monitoring kolónií švisťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo.

Dyskusja i przerwa kawowa Diskusia a prestávka na kávu Turystyka kulturowa na pograniczu polsko-słowackim Kultúrny turizmus na slovensko-poľskom pohraničí Univerzita Mateja Bela

Mesto Kežmarok a kultúrny turizmus - projekt Slovenské kraľovské mestá.

Mgr Erika Cintulová

Kulturny turizmus na Kežmarskom hrade.

Doc. Ing. Jana Piteková PhD

Muzeum Kežmarský hrad

Mgr Ewa Strauchmann Gorczański Park Narodowy

Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber Politechnika Krakowska

16.00

Przerwa kawowa Prestávka na kávu

16.15

Politechnika Krakowska

Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus Inż. arch. kraj. Konrad Tondera

Gorce i Gorczański Park Narodowy jako obszar zainteresowania turystyki kulturowej. Górskie szlaki dziedzictwa kulturowego. Możliwości i uwarunkowania rozwoju w obszarze pogranicza polsko-słowackiego.

Szlak Historii Lotnictwa w Małopolsce – nowa oferta turystyki kulturowej na pograniczu polsko-słowackim.

Politechnika Krakowska

Dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus 16.30

Politechnika Krakowska

Mgr Małgorzata Maciaś

Szlak Kultury Wołoskiej. Ochotnica – początek drogi.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

16.45 17.00

Dyskusja Diskusia Kolacja Večera

20.04.2012 (piątek – piatok) Hotel Góralski Raj

 Nowy Targ, Osiedle Szuflów 12b

8.00

Śniadanie Raňajky

8.30

Pokaz filmu „Rozmowny śpioch” (Słowacja, 34 min.) Premietanie filmu „Zhovorčivý spachtoš” (Slovensko, 34 min.)

3

9.15

9.15

Perspektywy rozwoju turystyki na pograniczu polsko-słowackim Perspektívy rozvoja cestovného ruchu na slovensko-poľskom pohraničí Dana Rosová Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Poľský turista na kultúrno-historických cestách Spiša.

Prof. dr hab. inż. Jan Golonka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

9.30

Dr hab. inż. Marek Doktor, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu.

Dr inż. Krzysztof Miśkiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr Franciszek Mróz 9.45

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Mgr Łukasz Mróz

Geneza i rozwój Drogi Św. Jakuba w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Uniwersytet Jagielloński

Dr Piotr Sadowski

Ślady historii militarnej w południowej Małopolsce jako walory dla turystyki kulturowej.

10.00

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

10.15

Przerwa kawowa Prestávka na kávu

10.30

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Walory przyrodnicze i kulturowe Pienin.

Dr Adam Mroczka

Wybrane aspekty atrakcyjności turystycznej Babiogórskiego Parku Narodowego w świetle badań ankietowych.

10.40

Mgr Justyna Kuzon

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik

Atrakcyjność rekreacyjno-turystyczna Gorczańskiego Parku Narodowego.

10.50

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

11.00

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

11.10

Dyskusja i podsumowanie konferencji Diskusia a zhrnutie konferencie

11.30

Mgr Agnieszka Janas

Koncepcja zastosowania programu konwersacyjnego jako inteligentnego doradcy turysty zorientowanego na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Wycieczka krajoznawcza na trasie Nowy Targ – Dębno – Czorsztyn – Niedzica – Kežmarok – Jurgów – Nowy Targ Terénna časť: Nowy Targ – Dębno – Czorsztyn – Niedzica – Kežmarok – Jurgów – Nowy Targ W czasie wycieczki zaprezentowane zostaną trasy turystyczne opracowane przez młodzież HA OB oraz PPWSZ podczas warsztatów. Około 12.30 obiad w Niedzicy. Planowany powrót ok. 15.00.

4

DOJAZD Z Krakowa: w miejscu, gdzie rozpoczyna się dwupasmowa obwodnica należy zjechać z niej w prawo 320 m: przejazd drogą równoległą do obwodnicy, skręcamy w lewo pod wiadukt 360 m: wąską ulicą dojeżdżamy do ul. św. Anny, skręcamy w prawo 600 m: dojazd do Ronda im. ks. Tischnera, jedziemy prosto (drugi zjazd) 500 m: kolejne rondo, jedziemy w lewo na Kowaniec (trzeci zjazd) 1700 m: za mostkiem na potoku Kowaniec mijamy duży budynek Zespołu Szkół 100 m: skręcamy w wąską uliczkę w lewo (drogowskaz do hotelu) 400 m: jadąc do góry dojeżdżamy na miejsce Z Nowego Sącza: należy jechać DK 969 do Ronda Jana Pawła II, na którym w prawo (pierwszy zjazd) 700 m: kolejne rondo, wybieramy trzeci zjazd (kierunek: centrum) 200 m: przejeżdżamy most na Białym Dunajcu, na skrzyżowaniu ze światłami skręcamy w prawo. 550 m: przejeżdżamy nowy most na Czarnym Dunajcu i na rondzie jedziemy prosto na Kowaniec (drugi zjazd) 1700 m: za mostem na potoku Kowaniec mijamy duży budynek Zespołu Szkół 100 m: skręcamy w wąską uliczkę w lewo (drogowskaz do hotelu) 400 m: jadąc do góry dojeżdżamy na miejsce

w razie kłopotów z dojazdem proszę o kontakt: 692 420 112 (dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik)

5

AKO SA DOSTAŤ? Z Jurgova: cestou č. 97, na prvej okružnej križovatke Jána Pavla II – rovno (druhý východ) Z Niedzicy: cestou č. 969, na prvej okružnej križovatke Jána Pavla II – doprava (prvy východ) 700 m: ďalšia okružna križovatka - rovno (tretí východ, smer: centrum) 200 m: most, križovatka, svetla – doprava 550 m: most, okružna križovatka - rovno (druhý východ, smer: Kowaniec) Poznámka: účastníci workshopu v stredu, odbočte tu vpravo, do PPWSZ! 1700 m: ekonomická škola 100 m: rozcestník do hotela, odbočiť doľava 400 m: úzkou cestou hore, HOTEL

v prípade problémov kontaktovať: +48 692 420 112 (dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik)

DO ZOBACZENIA ! TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Projekt podporovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

6

Suggest Documents