Fourth Sunday of Easter May 11, 2014

Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Lo...
Author: Teresa Filipiak
2 downloads 1 Views 2MB Size
Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: [email protected] School: 3330 N. Lockwood

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor Support Staff: Mr. Mathews Vellurattil, Deacon Sr. Michaeline Kwit, C.S.F.N., Office Manager Ms. Patricia Szymaszek, Bulletin Editor/Secretary Mr. Marek Rutkowski, Webmaster Mrs. Laurie Becker, Youth Minister

Parish School and Office Telephone 773-545-5600 Fax: 773-545-5676 Email: [email protected] Ms. Catherine Scotkovsky, Principal Mrs. Patricia McAleer, Assistant Principal Mrs. Darlene Connelly, Administrative Assistant

Religious Education Telephone 773-545-5809 Sr. Bernadine Wachowiak, Director of Religious Education

Convent: 5330 W. Henderson

773 545 1811

Fourth Sunday of Easter May 11, 2014

Beloved parishioners and friends,  Today  we  observe  Mother’s  Day,  an  out‐of‐the‐ ordinary day, one which gives cause for everyone to  feel  himself/herself  a  child.   To  our  mothers  we  are  always children, no ma er how many years we have  spent on the earth.  Always, to them we remain beloved children,  no  ma er  how  mischievous  we  were.    Once  I  spoke  with  an  older woman, who daily visited her son in prison bringing him  something good to eat.  She said, “My son caused much evil in  his life, but he is my beloved child”.  To our moms we remain  always beloved.  They remind us of God’s love, which is las ng  and unchanging.  In Holy Scripture, God reminds us of his love  and o en compares it to a mother’s love.  “Can a woman for‐ get her own baby, and not love the child she bore?”  Isaiah 49,  15.  May today be a day of thankfulness for the lives of our mothers.   To our living mother, let us offer flowers with smiles and beautiful  words,  and  for  those,  whom  God  has  already  called,  may  we  embrace  them  with  grateful  prayers.    Today  every  Mass  is  offered  in  the  inten ons  of  our  Mothers.    The  inten ons  we  offer  in  the  Mother’s  Day  Spiritual  Bouquet  are  placed  on  Christ’s  altar  and  we  ask  that  He  look  favorably  upon  our  mothers, embrace them all with his loving heart and care.  Today is also an unusual day for our parish.  We welcome, into  this dwelling, a copy of the portrait of Our Lady of Czestochowa,  patroness and protector of life. While remembering our mothers,  do not forget about Mary.  We will formally welcome the por‐ trait  in  the  evening  at  6:15  pm,  a er  which,  during  Mass  offered  through  her  intercession,  we  will  raise  our  prayers  to  God.    I  cordially  invite  everyone  to  join  in  watching  and  praying.   Let no one be absent before the face of Mary.  Each of us has a  place  in  her  heart;  she,  likewise,  waits  for  every  one  of  us.    I  invite you to together keep watch before the face of Mary.  Let  this be an expression of our gratitude for the gift of her mother‐ hood, and also, the motherhood  of  our mothers.  I hold you all in my heart and immerse each one of you in the  unfathomable Mercy of God.    Your Pastor,  Fr. Marek Janowski, SJ 

Kochani nasi parafianie i przyjaciele,    Dziś  obchodzimy  Dzień  Matki,  wyjątkowy  dzień,  który  sprawia,  że  wszyscy  możemy  poczuć  się  jak  dzieci.  Dla  naszych  matek zawsze  pozostajemy dziećmi, bez  względu  na to ile lat przeżyliśmy  na ziemi. Zawsze też dla nich  pozostaniemy  ukochanymi  dziećmi,  bez  względu  na  to,  ile  w  życiu nabroiliśmy. Kiedyś rozmawiałem ze starszą kobietą, która  codziennie  odwiedzała  syna  w  więzieniu  przynosząc  mu  coś  dobrego do jedzenia. Mówiła do mnie, „Mój syn wyrządził wiele zła  w życiu, ale to jest moje ukochane dziecko”. Dla naszych mam  pozostaniemy zawsze ukochani. One przypominają nam o miłości  Boga,  która  trwa  niezmiennie.  Bóg  przypomina  nam  o  swojej  miłości  na  kartach  Pisma  Świętego  i  porównuje  ją  często  do  miłości  matczynej,  „Czy  może  niewiasta  zapomnieć  o  swoim  dziecku, ta, która kocha syna swego łona?” (Iż 49,14).    Niech  dzień  dzisiejszy  będzie  dniem  wdzięczności  za  życie  na‐ szych  matek.  Żyjące  matki  obdarujmy  kwiatami,  uśmiechem  i  pięknym słowem, a te, które już Pan do siebie powołał ogarnijmy  naszą wdzięczną modlitwą. Dziś każda msza święta jest ofiaro‐ wana  w  intencji  naszych  Matek.  Złożone  przez  was  intencje  składamy na ołtarzu Chrystusa i prosimy by wejrzał łaskawie na  nasze mamy, ogarnął je wszystkie swoją serdeczna Bożą miłością i  troską.     Dziś  jest  także  wyjątkowy  dzień  dla  naszej  parafii.    Witamy  w  naszych  progach  kopię  obrazu  Matki  Bożej  Częstochowskiej,  patronki i obrończyni życia. Pamiętając o naszych matkach, nie  zapominajmy także o Niej. Powitamy jej obraz uroczyście wie‐ czorem  o  godz.  6.15  pm,  po  czym  we  mszy  świętej  przez  jej  wstawiennictwo,  będziemy  zanosić  do  Boga  nasze  modlitwy.  Serdecznie was wszystkich zapraszam do wspólnego czuwania i  modlitwy.  Niech  nikogo  z  nas  nie  zabraknie  przed  obliczem  Maryi. Każdy z nam ma miejsce w jej sercu, Ona także na każdego z  nas  czeka.  Zapraszam  do  wspólnego  czuwania  przed  obliczem  Maryi. Niech to będzie wyraz naszego dziękczynienia za dar Jej  macierzyństwa oraz macierzyństwa naszych Matek.     Bardzo  serdecznie  was  wszystkich  pozdrawiam,  przytulam  do  serca i zanurzam w niezgłębionym Bożym miłosierdziu.    Z modlitwą i serdeczną pamięcią o was wszystkich      Wasz proboszcz  Marek Janowski SJ. 

Mass Intentions MONDAY, May 12 - Easter Weekday 7:00 - Most Forgotten Soul in Purgatory - A. Mravec - +Ks. Walter Zmija; Ks. Stanisław Sewin; Ks. Ted Twarog

8:15 - +Stephen Valent - Family 7:00PM TUESDAY, May 13 - Easter Weekday 7:00 - Safety & protection of all unborn babies - A. Mravec - +Rodz. Krystoń - Stella

Mass Intentions continued: 12:00 - +Ronald Kogut - Loving family - +Bernadette Wayrowski

1:30PM - +Iwona Madej - Teresa Madej - +za św pamięci Stanisław Surma z okazji imienin - M. Surma - +Michalina i Józef Staniszewscy - Malgorzata Surma - Przez w stawiennietwo Matki Najświęłszej i swiętego Jana Pawła II prośmy o zdrowie i dary Ducha Swiętego dla Małgorzaty z rodzina - Wiesława W. 7:00PM - +Anna Kozioł - maż lub rodzina - +Mięczysław Zarzycki - żona - +w 51 rocznicę śmierci sp. Jadwigi Wojsław - Teresa Zarzycka

8:15 - +Jennifer Zaremba - Mom & Dad 7:00PM WEDNESDAY, May 14 - St. Matthias 7:00 - O błogosławieństwo dla dobroczyńców naszej parafii - +Rodz. Wojtowicz - Stella 8:15 - Blessings for Benefactors of St. Ladislaus Parish 7:00PM - O błogosławieństwo dla dobroczyńców naszej parafii

THURSDAY, May 15 - Easter Weekday 7:00 - Safety & protection of all unborn babies - A. Mravec 8:15 - +Dolek Slabiak - E. Napora

Wedding Banns III - Jennifer Nowak i Michał Biały

Our Sanctuary Lamps burn from May 11th through May 17th for + Karol Szczypta

- +Kenneth Spink - Wife & Daughter

7:00PM - For many holy vocations to the priesthood & religious life; Blessings for those called - +Stanisław Janowski - Family

FRIDAY, May 16 - Easter Weekday 7:00 - Rodz. Mróz - Stella 8:15 - Dolek Slabiak - E. Napora 7:00PM - For poor souls in purgatory SATURDAY, May 17 - Easter Weekday 7:00 - Safety & protection of all unborn babies - +Emil Bires (91st Birthday) - Anna Mravec

8:15 - Father’s Day Spiritual Bouquet Intentions 11:00 - English First Holy Communion

May this light which reminds us of Jesus’ True Presence in the Sanctuary welcome them into eternal peace. _______________________________ Niech to światło, które przypomina nam Prawdziwą obecność Jezusa w Świątyni Przyjmuje ich do wiecznego pokoju.

This week the Votive Candles in front of Our Lady of Czestochowa burn for

2:00PM - Wedding, Jennifer Nowak i Michał Bialy

+Josephine Goc

5:00PM - +John & Helen Opiola - Family - +Stella Kochanski - Son - +Steve & Celia Wachowiak - Son, Ken - +Aniela Kroll (44th ann.) - Daughter Dolores

SUNDAY, May 18 - Fifth Sunday of Easter 7:30 - +za dusze śp. Karola Krawczyka w 20 ła rocznice śmierci K.rystyna Krawczyk - O zdrowie i Boże blogosławienstwo i opiekę matki Bożej dla Anny Gajek z okazjl dnia matki - Krystyna Wzorek 9:00 - +Mitchell & Florence Zielinski - Debbie & Mitchell Zielinski 10:30 - Do miłosierdzie Bożego za wstawienictwem Matki Bozej prosząc o zdrowie i dary Ducha Świętego dla członków Żywego Różańca, parafian i zmarłych. - +Wandalen Tołczyk w 1 rocznica śmierci - Mira Drozdowska - +za zmarłego Dolek Slabiak po śmierci - Rodzina Slabiak i Szymanek i waz - +Halina Orłowska (1 rocznica śmierci) - chór św. Władysława parafii - +Józef Kutyłowski - +Stanisław, Stefania, Jan i w szyscy zmarli z rodziny Kutyłowski

Weekly Events: SUNDAY, May 11 - Second Collection - Catholic Charities MONDAY, May 12 - Our Lady of Czestochowa icon pilgrimage TUESDAY, May 13 - Eucharistic Adoration - School Open House/Family Math Night 6:30 - 8 p.m. SUNDAY, May 18 - Second Collection - Support Our School

Weekend Collection – Taca Niedzielna THANK YOU ! - BÓG ZAPŁAĆ ! April 27, 2014 - $6,180.71 May 4, 2014 - $5,744.82 Please remember St. Ladislaus Parish in your will. Proszę pamiętaj o Parafii św Władysława w swoim testamencie.

May 11th - World Day of Prayer for Vocations

A Mother’s Day Prayer God our creator, we come before You and lift up in prayer all mothers, grandmothers, stepmothers and mothers to be who gave the gift of life. We give you thanks for their presence, talents and gifts which they share in our church, society and world. May all mothers know of Your loving and gentle presence and may they always turn towards You in times of joy, sorrow and glory. We ask this in Your Name. Amen.

Pre-K through Grade 8 registration is continuing for the 2014-2015 school year. If you have been thinking about providing your child with a Catholic school education this is your opportunity. Financial assistance is available to qualifying families. Low teacher-to-student ratio and a total commitment to giving every child personal attention are hallmarks of Catholic School Education. Come to our Open House on Tuesday, May 13th, from 6:30 to 8 p.m. and join us for our Family Math Night. Please contact the school office at 773-545-5600 for additional information or to request registration forms.

The purpose of the World Day of Prayer for Vocations is to publically fulfill the Lord's instruction to, "Pray the Lord of the harvest to send laborers into his harvest" (Mt 9:38; Lk 10:2). As a climax to a prayer that is continually offered throughout the Church, it affirms the primacy of faith and grace in all that concerns vocations to the priesthood and to the consecrated life. While appreciating all vocations, the Church concentrates its attention this day on vocations to the ordained ministries (priesthood and diaconate), to the Religious life in all its forms (male and female, contemplative and apostolic), to societies of apostolic life, to secular institutes in their diversity of services and membership, and to the missionary life, in the particular sense of mission "ad gentes". This year marks the 51st Anniversary of the World Day of Prayer for Vocations Father you call each one of us by name and ask us to follow you. Bless your church by raising up dedicated and generous leaders from our families and friends who will serve your people as Sisters, Priests, Brothers, Deacons, and Lay Ministers. Inspire us as we grow to know you, and open our hearts to hear your call. We ask this in Jesus name Amen.

Congratulations are in order for every one who made a donation to our New Organ Fund. As a result of your donations, we have now met 100% of our goal of $46,000.00!!

Congratulations to St. Ladislaus School alumnus Carina Jimenez for being named to Trinity College Prep School’s honor roll (First Honors) for the third block of the 20132014 academic year.

Next Saturday, May 17th, the second grade students of St. Ladislaus School along with students from our Religious Education Program will receive their First Holy Communion

We want to thank everyone for their generosity and be assured that you are included in our prayers, especially at our Wednesday Masses for all benefactors of St. Ladislaus Parish.

Please keep them in your prayers..

The loveliest masterpiece of the heart of God is the heart of a mother. --St. Therese of Lisieux

WELCOME A warm welcome to all who celebrate with us, whether visitors, long-time parishioners, or newly arrived in the parish. If you are not registered at St. Ladislaus, or are registered and need to make changes, please fill out the form below and place it in the collection basket or mail it to the parish office. (If you are a new parishioner, you will be contacted for additional information.) NAME:___________________________________________________________ PHONE:______________________ ADDRESS:________________________________________________________ CITY/ZIP:_____________________ ( ) New Parishioner

( ) New Address

(

) New Phone Number

( ) Moving, please remove from parish membership

Icon of Our Lady of Czestochowa is Coming to St. Ladislaus The icon, a replica of the famous “Black Madonna” of Czestochowa, is a copy of the original size and was made using traditional iconography. It was blessed and dedicated at Jasna Góra by Archbishop Stanislaw Nowak, of Czestochowa. It has traveled from the Pacific coast of Russia, throughout Europe, racking up about 62,000 miles of travel while being seen by millions of Catholic and Orthodox faithful. The Ocean to Ocean pilgrimage, an unprecedented effort for the international pro-life movement, is being presented by Human Life International, the world’s largest grassroots prolife organization, whose European leaders launched the pilgrimage in the summer of 2012. The icon has visited 75 cathedrals, 73 sanctuaries (including Lourdes and Fatima), about 50 Orthodox churches and countless Catholic parishes. It also stopped in many city marketplaces, hospitals, prisons, women’s shelters, hospices and in front of abortion clinics. Eventually, the icon will continue throughout the Southern Hemisphere before returning to Poland. In a rare traditional religious ceremony, hundreds of Catholics are expected to take part in welcoming the “Black Madonna,” icon of Our Lady of Czestochowa, to the following parishes: May 11 - 7:00pm; St. Ladislaus Church, 3343 N. Long St May 12 - 7:00pm; Jesuits Millennium Center, 5835 W. Irving May 13 – 7:00pm; St. Hyacinth Basilica, 3636 W. Wolfram St. May 14 - 7:30pm; Holy Trinity Polish Mission, 1118 Noble St., May 15 - 7:00pm; St. Mary of Czestochowa, 3010 S. 48th Ct., May 16 - 5:00pm; St. Rosalie Church, 4401 N. Oak Park Rd., May 17 - 6:00pm; Cistercian Fathers Polish Mission, 116 Hilton

Prayer for Life “This pilgrimage is intended to awaken the faithful about the urgency of defending life from the moment of conception,” said Father Peter West, Vice President of HLI and chairman of the pilgrimage committee.“ Truly, our Blessed Mother, as Mediatrix of all grace, is interceding on our behalf with her Son, the Lord of Life, and we will see a return to respect for life and family.”

Catholic ChariƟes Mother’s Day CollecƟon   Every 30 seconds someone turns to Catholic Chari es for help.  When you give to the second collec on today you ensure that  one less mother has to worry about feeding her children  tonight. That one less person will make a bench their bed to‐ night. That one less veteran will go without a job. 92 cents of  every dollar you give goes directly to help someone in need.     Watch a short video about why your support is so vital and  donate at www.catholicchari es.net.

O Mary, bright dawn of the new world, Mother of the living, to you do we entrust the cause of life. Look down, O Mother, upon the vast numbers of babies not allowed to be born, of the poor whose lives are made difficult, of men and women who are victims of brutal violence, of the elderly and the sick killed by indifference or out of misguided mercy. Grant that all who believe in your Son may proclaim the Gospel of life with honesty and love to the people of our time. Obtain for them the grace to accept that Gospel as a gift ever new, the joy of celebrating it with gratitude throughout their lives, and the courage to bear witness to it resolutely, in order to build, together with all people of good will, a civilization of truth and love, to the praise and glory of God, the Creator and lover of life. − Blessed Pope John Paul II Evangelium vitae (105)

Parish Information: Parish Office Hours : Monday to Friday : 9:00a.m. - 5:00p.,m; Saturday 9 a.m. - Noon

Masses : Monday - Friday: 7:00a.m. Polish, 8:15a.m. English; 7:00p.m. Polish Saturday : 7:00 a.m. Polish; 8:15 a.m. English; 5:00p.m. English, Sunday: 7:30a.m. Polish, 9:00a.m. English, 10:30a.m. Polish 12:00p.m. English, 1:30p.m. Polish, 7:00p.m. Polish Holy Days: 7:00a.m. Polish, 8:15a.m. English, 10:00a.m. Polish, 7:00p.m. Polish, 7:00PM English anticipated on previous day except Sunday. First Friday - Mass at 7 p.m. in Polish

Sacrament of Reconciliation: Sunday: Before each Mass Monday - Friday: after 7:00a.m. Mass; 6:30 - 7:00p.m. Saturday: 4:30 - 5:00p.m. On First Friday: 6:00 - 7:00p.m.

Baptism: First Sunday of the Month - Polish, after the 1:30 p.m. Mass Second Sunday of the Month - English, after the Noon Mass First time parents should arrange to attend a preparation session prior to the celebration of the sacrament. Sessions are held in the school at 7:30 PM every 1st Wednesday of the Month in English and every 3rd Wednesday of the Month in Polish.

Please pray for all our sick parishioners, family members, friends and loved ones, especially: Bach, Elaine Behnke, Mildred Cobitz, Kay Doherty, Joan Dmuchowski, Edna Gorski, Grace Kreczmer, Ron Marconi, Kiona Nida, Wanda

Orama, Ramina Pekala, Helen Raptis, Mary Ann Serwinski-Santoro, Irene Wietrzak, Frank Wietrzak, Maria Wnek, Elaine Wronkiewicz, Charlotte

Please call the parish office if you would like a name listed. (You must be a member of the immediate family.)

Marriage: Arrangements must be made at least four months in advance. Please make an appointment with one of the priests to begin the process.

Sick Calls: In all cases of serious illness or accident the priest should be called at once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.

Eucharistic Adoration Takes place in our parish every Tuesday beginning after the 8:15 a.m. Mass. Benediction is at 6:45 p.m. followed by the 7:00 p.m. Polish Mass. Adoration will also take place every First Friday of the Month.

Liturgical Schedule for Saturday and Sunday, May 17th and May 18th Saturday 5:00 p.m.

Sunday 7:30 a.m.

Sunday 9:00 a.m.

Sunday 10:30 a.m.

Sunday 12:00 p.m.

Sunday 1:30 p.m.

Sunday 7:00 p.m.

Lector Commentator

M. Kreczmer K. Burnside

D. Chruszcz Z. Czarny

Family Mass

K. Sadko J. Rybołowicz

Youth Mass

M. Jabłonska A. Wilczek

J. Kubas E. Gandy

Eucharistic Ministers

N/A

L. Michno Z. Czarny

N/A

Z. Czarny M. Kulik

X. Chiriboga L. Lagos

N/A

N/A

N/A

N. Czarny P. Puciaty M. Sadko J. Kulik/J. Kulik

N/A

K. Jabłońska A. Przywara

N/A

Altar Servers

N/A

J. Kosiński

Tickets for the Jubilee Banquet will be available for purchase before and after all Sunday Masses today, May 11th; next Sunday May 18th and on May 25th as well. Tickets can also be purchased at the Parish Office during regular office hours. There are a limited number of tickets available so purchase yours early for this once in a century event!

"Od dziś po każdej niedzielnej Mszy Swiętej będzie można nabyć biety na uroczysty Jubileuszowy bankiet. Sprzedaż biletów potrwa do niedzieli 25 maja włącznie. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do wspólnego z nami świętowania".

Świt (w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II)

To już dzisiaj, 11 maja o godz. 7 wieczorem będzie miało w naszej parafii wielkie, historyczne wydarzenie. Przywitamy w naszych progach podróżującą od oceanu do oceanu kopię Ikony Jasnogórskiej. Ikona już przemierzyła 30 tysięcy kilometrów, od Władywostoku po Fatimę w Portugalii. Maryja pielgrzymuje w obronie życia nienarodzonych. Obecnie pielgrzymuje przez Stany Zjednoczone. Kopia zostanie przewieziona do naszej parafii z kościoła św. Ferdynanda i będzie wystawiona na widok publiczny do poniedziałku 12 maja wieczorem. W niedzielę będziemy mogli modlić się przed kopią ikony cudownego obrazu do północy, w poniedziałek zaś kościół będzie otwarty cały dzień a wieczorem ikona zostanie przewieziona do Jezuickiego Ośrodka Milenijnego na Irving Park. Zapraszamy wszystkich do czuwania i modlitwy przed obliczem Maryi obrończyni życia. Pozostaøe miejsca nawiedzenia obrazu a poza tym możliwośc dodatkowej modlitwy przed obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej: 12 maja o godz. 7:00 wieczorem Jezuickie Centrum Milenijne, 5835 W. Irving Park Rd., Chicago, IL 13 maja o godz. 7:00 wieczorem Bazylika św. Jacka, 3636 W. Wolfram St., Chicago, IL 14 maja o godz. 7:30 wieczorem Polska Misja kościół św. Trójcy, 1118 Noble St., Chicago, IL 15 maja o godz. 7:00 wieczorem Matki Bożej Częstochowskiej, 3010 S.48th Ct. Cicero, IL 16 maja o godz. 5:00 wieczorem kościół św. Rozalii, 4401 N, Oak Park Rd. Harwood Heights, IL 17 maja o godz. 6:00 wieczorem Polska Misja oo. cystersów, 116 Hilton St. Willow Spring, IL Uroczyste pożegnanie: 18 maja o godz. 6:00 wieczorem na zakończenie wizyty u oo. cystersów. Podróżująca Ikona jest kopią oryginalnej wielkości, wykonaną tradycyjną metodą ikonograficzną. Została ona przyłożona do oryginału i poświęcona na Jasnej Górze przez abpa Stanisława Nowaka metropolitę częstochowskiego 28 stycznia 2012 roku. W swojej peregrynacji przejechała już ok. 100 tys. km. (ok. 62 tys. mil). Intencją pielgrzymki jest obrona ludzkiego życia i rodziny.

zdarzył nam się Świt, wyrósł wśród kamieni w widłach Skawy i potoku Choczenka szlifowany czasem kształt swój zmienił nogę świata podpierał drżącą ręką kiedy dni upadały raz za razem a świat noc ogarnęła, jego barka wciąż płynęła, będąc jasnym drogowskazem aż dotarła na Plac Świętego Marka i tak kroczył Świt światem kłaniając się murom zaglądał do katedr i świeckich gospodarstw a na Piazza San Pietro* obleczony purpurą niósł świadectwo czystymi rękoma zdarzył nam się Świt, diament wśród kamieni w widłach Skawy i potoku Choczenka szedł całując stopy schorowanej ziemi swój los dzisiaj chcę złożyć w jego rękach * Piazza San Pietro (wł.) – Plac Świętego Piotra Beata Piwowarczyk-Dudek 26 kwietnia 2014 Panie mój, Ty też stałeś się człowiekiemi wziąłeś ciało z Matki Dziewicy. Ty też za ziemskiego życia zechciałeś mieć Matkę. Dziś jest święto wszystkich matek. Dziękuję Ci za moją matkę. Jej zawdzięczam to, że jestem. Z niej wziąłem swoje ciało, swoją krew. Ona mnie karmiła swoim mlekiem. Ona nic za to nie chce ode mnie, pragnie tylko i modli się, abym był dobryi w życiu szczęśliwy. Dziś powiem jej wiele razy, że za wszystko jej dziękuję, że kocham ją zawsze i zawsze będę jej radością. Tobie dziś, Panie, dziękuję za cud, jakim jest moja matka.

Dzień Matki w Polsce obchodzimy 26 maja. Pamiętajmy o tych wszystkich mamach, które czekają na nas w Polsce.

Kontynuowane są zapisy od Pre-K do klasy 8 na rok szkolny 2014-2015. Jeśli chcesz zapewnić dziecku naukę w szkole katolickiej jest to Twoja szansa. Pomoc finansowa jest dostępna dla rodzin się kwalifikujących. Mała ilośc uczniów w klase zapewnia, że nauczyciel ma więcej możliwości aby poświęcić więcej czasu każdemu dziecku. Przyjdź na nasz Open House we wtorek, 13 maja, w godzinach od 6:30 do 8 pm Po więcej informacji lub aby się zarejestrować prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numer 773-545-5600.

Fundusz Organowy - 100% Serdeczne Bóg Zapłać dla wszystkich, którzy partycypowali w naszym funduszu organowym. Dzięki waszej hojności mamy już nowe organy spłacone w 100% ($ 46,000.00)! Chcemy podziękować wszystkim za hojność i zapewnić o naszych szczerych modlitwach w waszej intencji, zwłaszcza na naszych Mszach św. w środy. Msze odprawiane są za wszystkich dobroczyńców parafii św Władysława.

Zrzeszenie Amerykańsko - Polskie ogłasza zapisy na Kurs Zawodowy Pomocy Pielęgniarskiej. Kurs trwa 12 tygodni, prowadzony jest w języku angielskim. Po uzyskaniu licencji pomoc w znalezieniu pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić: 773-282-1122 wew. 401 lub 403,

WITAMY Serdecznie witamy wszystkich, którzy uczęszczają do naszego kościoła, zarówno gości jak i długoletnich parafian, oraz nowoprzybyłych do naszej parafii. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany w parafii św. Władysława, lub jesteś zarejestrowany ale potrzebujesz wprowadzić jakieś zmiany, prosimy o wypełnienie poniższej formy i wrzucenie jej do koszyka lub wsyłanie listownie do biura parafialnego. (Jeżeli jesteś nowym parafianinem skontaktujemy się z tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.) IMIĘ:______________________________________________________________ TEL:________________________ ADRES:_______________________________________________________ MIASTO/KOD_____________________ ( ) Nowy parafianin ( ) Nowy adres (

) Nowy numer telefonu ( ) Przeprowadzka, proszę o skreślenie z listy

„Jan Paweł II – dar Polski dla świata” – to tytuł wystawy poświęconej św. Janowi Pawłowi II. Dwanaście płócien przedstawia najważniejsze momenty życia i pontyfikatu świętego Papieża Polaka. Dorobek akademicki, obrona wolności, pielgrzymowanie po świecie, dialog międzyreligijny, młodzi, chorzy i cierpiący, rodzina – to najważniejsze obszary troski świętego Papieża, które prezentuje wystawa. Wiele z przedstawionych fotografii to ujęcia mało znane lub archiwalne. Są wśród nich fotografie z dzieciństwa Karola Wojtyły, jego rękopisów, czy też słynnego okna wychodzącego z mieszkania Wojtyłów na zegar słoneczny z napisem: „Czas ucieka, wieczność czeka”. Są również fotografie dokumentujące najważniejsze momenty pontyfikatu Papieża Polaka. Całość kończy uśmiech św. Jana Pawła II z domu Ojca. Ekspozycję „Jan Paweł II – dar Polski dla świata” można zwiedzać w parafii św. Władysława do 15 maja 2014 r. Twórcą wystawy jest Uniwersytet Otwarty działający przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a do Chicago sprowadzona została dzięki tutejszemu Towarzystwu Przyjaciół i Absolwentów KUL-u.

UŚMIECHNIJ SIĘ Skończyła się małżeńska kłótnia. Żona zabiera się do pakowania walizki. - Jadę do mamy.... - Proszę bardzo ! - .... ale pamiętaj, że wrócimy tu obie!

Informacje parafialne: Godziny pracy biura parafialnego: Od poniedziałku do piątku: 9:00 am - 5:00 pm, sobota od 9 am do 12pm Msze Święte: Od poniedziałku do piątku: 7:00 am - polska, 8:15 am - angielska, 7:00 pm - polska Sobota: 7:00 am - polska, 8:15 am - angielska, 5:00 pm angielska, Niedziela: 7:30 am polska, 9:00 am angielska, 10:30 am polska; 12:00 pm angielska, 1:30 pm polska, 7:00 pm polska Dni świąteczne: 7:00 am polska, 8:15 am angielska, 10:00 am polska, 7:00 pm polska, 7:00 pm po angielsku - msza z dnia świątecznego (z wyjątkiem niedziel). Pierwszy Piatek miesiąca: Msza o 7pm. - polska Sakrament Pojednania: Niedziela: przed mszą świętą Poniedziałek - piątek: po mszy św. o godz. 7:00 am., 6:30-7:00 pm. Sobota: 4:30 pm - 5:00 pm Pierwszy piątek miesiąca: 6:00 pm - 7:00 pm Chrzest: Pierwsza niedziela miesiąca - po mszy o godz. 1:30 pm - Polski Drugą niedziela miesiąca - po mszy o godz12 pm - Angielski Rodzice dla, których jest to pierwsze dziecko powinni uczestniczyć w sesji przygotowania przed sakramentem. Sesje odbywają się w szkole o godzinie 7:30 pm w każdą pierwszą środę miesiąca (angielska) oraz trzecią środę miesiąca (polska). Sakrament Małżeństwa: Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na cztery miesiące przed. Proszę umówić się na spotkanie z jednym z kapłanów, aby rozpocząć proces. Odwiedziny chorych: W każdym przypadku poważnej choroby lub wypadku należy wezwać księdza. Komunia Święta zostanie przyniesiona do chorych na żądanie.