Bibliografia recomanada

Bibliografia recomanada >> Documents teòrics sobre la Diplomàcia de ciutats: >> Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona (2008). El paper dels...
4 downloads 0 Views 156KB Size
Bibliografia recomanada >> Documents teòrics sobre la Diplomàcia de ciutats: >> Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona (2008). El paper dels governs locals en la construcció de la pau. Barcelona: Diputació de Barcelona / Ajuntament de Barcelona. Recull de les ponències i conclusions de la Conferència internacional sobre el paper dels governs locals en la construcció de la pau celebrada a Barcelona al setembre de 2007.

>> Conclusions de la Conferència Internacional "El paper de les ciutats en la construcció de la Pau i la resolució dels conflictes", Barcelona, setembre de 2007. El document recull les conclusions a les que es va arribar en les Jornades sobre el paper dels governs locals en la construcció de pau.

>> Van der Pluijm, R. (2007). City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics. Clingendael Diplomacy Paper 10, La Haia: Clingendael Institute. Fa una reflexió teòrica sobre el paper de les ciutats en l’esfera internacional, I sobre el concepte de Diplomàcia de ciutats.

>> Documents pràctics per àmbits d’acció (reculls de bones pràctiques i manuals pràctics)

Prevenció de la violència directa dins de la ciutat >> Barchechat, O.; Sansfaçon, D. (2003). Evaluating prevention: Elements for an alternative approach. Centre Internacional per la Prevenció de la Criminalitat. Descriu el model de prevenció de la violència de les iniciatives globals de la comunitat (Comprehensive Community Initiative), i presenta formes per a avaluar les polítiques de prevenció de la violència.

>> Shaw, M; Barchechat, O. (2002). Preventing Hate Crimes: International Strategies and Practice. Centre Internacional per la Prevenció de la Criminalitat. La publicació analitza els tipus de crims xenòfobs (hate crimes), presenta polítiques desenvolupada per diferents països, I pràctiques d’algunes ciutats per a prevenir aquests tipus de crims.

>> Forum Europea de Seguridad Urbana (FESU) (2008). Guía sobre las auditorías locales de Seguridad. Síntesis de la práctica internacional.. Paris: FESU.

i

Guia que explica els procediments per a realitzar auditories de seguretat a la ciutat. Ofereix, a més, una reflexió sobre els diferents tipus de criminalitat a la ciutat (violència interpersonal, delincuència, tracta de persones, toxicomanies, empreses criminals, etc.), I tècniques I eines per a facilitar la realització d’auditories.

Transformació de conflictes dins de la ciutat >> VVAA. (2001) Médiation sociale. Nouveaux modes de résolution des conflits de la vie quotidienne. Paris-Créteil. 21-23 septembre 2000. Les éditions de la DIV. La publicació recull les conclusions del seminari sobre “Mediació social i nous modes de resolució de conflictes de la vida quotidiana”, amb exemples de pràctiques de ciutats europees.

Promoció de la convivència dins de la ciutat >> Boisteau, C.; Xifra, C. Políticas urbanas y convivencia en ciudades de América latina hacia una gestión integral de la ciudad. LaSUR – Laboratoire de Sociologie Urbaine. El document reflexiona sobre els models participatius de gestió urbana, i sobre com promoure la convivència a través dels espais públics. Inclou alguns exemples de Bones pràctiques de ciutats d’Amèrica llatina.

>> CCRE/CMCR. (2005) La ville pour l’égalité. Une méthodologie et de bonnes pratiques pour l’égalité des hommes et des femmes. Recull de bones pràctiques de nombroses ciutats europees per a incloure la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. El document tracta com incloure més dones en el govern local, com incloure la perspectiva de gènere en els diferents mecanismes de treball (estadístiques, pressupost, informació, etc.) i en els àmbits d’acció dels municipis (urbanisme, educació, ocupació, etc.)

>> Fédération Canadienne de Municiplités i Femmes et Villes International. (2004) Una ciudad a la medida de las mujeres. El papel de las municipalidades en el alcance de la igualdad de género. Ottawa: Fédération Canadienne de Municiplités/Femmes et Villes International. Recull de bones pràctiques de nombroses ciutats per a incloure la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. La publicació posa l’èmfasi en el procés d’elaboració de les polítiques per a incloure les necessitats de les dones. >> Femmes et Villes Internacional (2004) Les prix Sécurité des femmes 2004 : le recueil de bonnes pratiques. Montréal: Femmes et Villes Internacional. Compendi de bones pràctiques de municipis i associacions desenvolupades a nivell local, amb exemples de Canadà i d’altres ciutats del món sobre els següents temes: Defensa de drets, treball en xarxa i movilització comunitària; Enfortiment de la capacitació i formación; Programes d’educació i de sensibilització; Seguretat en la urbanització de llocs públics; Polítiques municipals de prevenció del crim i seguretat comunitària amb enfocament de gènere. >> Diputació de Barcelona (2006). Urbanisme i gènere. Una visió necessària per a tothom. Barcelona: Diputació de Barcelona. Recull de ponències de jornades per a reflexionar sobre l’urbanisme amb perspective de gènere.

>> Smaoun, S. (2000). Violence Against Women in Urban Areas. An Analysis of the Problem from a Gender Perspective. UMP Working Paper Series 17. Nairobi: UN-Habitat. Reflexió sobre l’impacte de la violència sobre les dones a les ciutats, i sobre com promoure la seva seguretat, tant en l’àmbit public com en el privat (violència domèstica).

>> Observatori Europeu de Ciutats i Pobles per a tothom (2006). Guia de bones pràctiques. Barcelona: Observatori Europeu de Ciutats i Pobles per a tothom. Recull de pràctiques implementades pels municipis per a promoure la igualtat dels drets de les persones amb discapacitats. Tracta els temes d’Accessibilitat i Mobilitat; de Participació i Informació Ciutadana; de Serveis Socials, Educació, Esports i Lleure; i de Treball.

Sensibilització i educació per la pau dins de la ciutat -

Coherència dins de la ciutat -

La cooperació entre ciutats per la pau >> Zapata, E. (2007). Manual pràctico para internacionalizar la ciudad. Montevideo: Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea América Latina. Guia pràctica que respon a les principals preguntes dels municipis alhora de tenir una projecció exterior. >> Bush, K., Building Capacity for Peace and Unity. The Role of Local Government in Peacebuilding. Federation of Canadian Municipalities, 2004. Estudi sobre el rol dels municipis en la construcció de pau. Inclou l’anàlisi d’estudis de cas: Tuzla (Bòsnia i Herzegovina), Rafah (Territoris Palestins Ocupats), i Zones de Pau (a Mindanao, Filipines).

Acabar amb la violència directa i prendre cura de les persones >> Securité Humaine Villes (2007). La sécurité humaine pour un siècle urbain. Défis locaux, perspectives mondiales. Securité Humaine Villes. El document reflexiona sobre diferents formes d’inseguretat a les ciutats (violència urbana, ciutats que pateixen conflictes armats, ciutats que han d’acollir desplaçats de Guerra, etc.), els reptes que suposen aquests inseguretats humanes, i com algunes ciutats han fet front a aquests reptes.

>> Escola de Cultura de Pau i Diputació de Barcelona (2008). Abolir les armes nuclears. Idees per a construir la pau nº1. Bellaterra: Escola de Cultura de Pau. Monogràfic que presenta la problemàtica de les armes nuclears, mostra bones pràctiques desenvolupades a nivell local per a fer-hi front, i ofereix informació sobre campanyes i altres recursos pels ajuntaments.

Atacar les causes de fons dels conflictes >> Ministère d’Affaires étrangères et Action extérieure des Collectivités Locales (AECL) i Association de Maires de Grandes Villes de France (2006). La coopération décentralisée des collectivités locales françaises dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Mèxic. Descripció de projectes co-gestionats per municipis I alters actors de la cooperació descentralitzada francesa per una gestió més efectiva de l’aigua I el sanejament.

Facilitar els canals de transformació dels conflictes -

>> Altres Recursos >> Diputació de Barcelona (2008). Catàleg d'ofertes d'accions de sensibilització per als ajuntaments. Barcelona: Diputació de Barcelona. Descripció i contacte de les activitats de sensibilitació per la pau i pel desenvolupament a l’abast dels ajuntaments de la Província.

>> Escola de Cultura de Pau - Assemblea de Cooperació per la pau (2008). Suport a iniciatives civils de pau israelianes. Dossier de contacte. Bellaterra: Escola de Cultura de Pau. Dossier en que algunes de les organitzacions pacifistes israelianes més transformadores expliquen les seves tasques i demanen suport als municipis per alguns dels seus projectes.