Bibliografia. Literatura:

66 Bibliografia I Literatura: 1. Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2005. 2. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe pub...
Author: Józef Czajka
23 downloads 2 Views 304KB Size
66

Bibliografia I

Literatura: 1. Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2005. 2. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007. 3. Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne: zarys wykładu, Toruń 2007. 4. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002. 5. Bożyk S., System konstytucyjny Nowej Zelandii, Warszawa 2009. 6. Brown R.: Information Technology and the Transformation of Diplomacy Knowledge, Technology & Policy 2005, Volume 18 No 2. 7. Buchman I. L., Gilfillan L., Hamilton M., Przewodnik emigranta: Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Warszawa 1994. 8. Ciszewski J., Obrót prawny z zagranicą, t. II, Sopot 2003. 9. Clavel S., Droit international privé, Paris 2009. 10. Czubik P., Kowalski M., Konsul honorowy: studium prawnomiędzynarodowe, Kraków 1999. 11. Dańka A., Dominium jako forma ustrojowa państw anglosaskich, Kraków 2009. 12. Deptuła B. i Kosiewski P.: Miejsce przyjazne Tygodnik Powszechny 2001, nr 29. 13. Dopierała K., Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. III, Toruń 2004. 14. Eska J.: Dominium Nowej Zelandii – status przejściowy czy specyficzna forma ustroju państwowego? Antypody.org 2010, nr 3. 15. Eska J.: Specyfika anglosaskiego modelu gospodarki na przykładzie systemów Australii i Nowej Zelandii Antypody.org 2010, nr 1. 16. Gawlik P.: Specjalne wizy do Nowej Zelandii dla młodych Polaków Rzeczpospolita 9 V 2008. 17. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2007. 18. Green M.: The Changing Face of New Zealand Diplomacy New Zealand International Review 2008, Volume 33 No 6. 19. Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2009.

67 20. Januszewska M.: Młodym łatwiej wyjechać do Nowej Zelandii Rzeczpospolita 12 V 2008. 21. Jaworowska M., Gołębiowski B., Nowozelandzkie rozmowy, Warszawa 2004. 22. Kałuski M., Polacy w Nowej Zelandii, Toruń 2006. 23. Kitchin P., [Balfour] Douglas Zohrab: Early diplomatic recruit served 26 years overseas The Dominion Post 26 VI 2008. 24. Krzymowski M. Ambasady będą zatrudniać żony ambasadorów Wprost 7 XI 2010. 25. Labuda G., Michowicz W., Historia dyplomacji polskiej X- XX w., Warszawa 2002. 26. Leoński L., Wątróbski L. red., Diaspora; Socjologiczne, kulturowe, językowe i historyczne szkice o polskiej diasporze, t. I, Szczecin 2006. 27. Manterys S. red., Dwie ojczyzny: polskie dzieci w Nowej Zelandii: tułacze wspomnienia, Warszawa 2006. 28. Materski W., Michowicz W. red., Historia dyplomacji polskiej: 1944/1945-1989, t. VI, Warszawa 2010. 29. Matuszkiewicz B., Nowak B., Nowa Zelandia: daleka i bliska, Słupsk 2001. 30. Michalak T.: Fundacja Kresy-Syberia Wiadomości polonijne 2009, nr 8/9. 31. Michałowska G. red., Integracja europejska: instytucje, polityka, prawo: księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Warszawa 2003. 32. Michowicz W. red., Historia dyplomacji polskiej: 1939-1945, t. V, Warszawa 1999. 33. Mighst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006. 34. Mojsiewicz C. red., Leksykon współczesnych stosunków politycznych, Wrocław 1997. 35. Molendowski E., Polan W., Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Warszawa 2007. 36. Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 2008. 37. Paszkowski L., Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940, Londyn 1962. 38. Penc J., Leksykon biznesu: słownik angielsko-polski, Warszawa 1997. 39. Piątek J., Podgórzańska R., Polityka zagraniczna: decyzje, procedury, instytucje, Toruń 2009 40. Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998. 41. Pietraś M. red., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006. 42. Pietrzak K.: Na końcu świata Nasz Dziennik 4 IV 2007. 43. Poniedziałek A. red., Spoza raju: Australia, Tasmania, Nowa Zelandia, Poznań 2000. 44. Potocka E.: Wyspy niezgody Wprost 1999, nr 11.

68 45. Przewodnik po świecie: Ilustrowana encyklopedia geograficzna, Warszawa 1998. 46. Przyborowska-Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne: wybór dokumentów, Lublin 2003. 47. Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W., Prawo dyplomatyczne i konsularne: wybór dokumentów, Lublin 2003. 48. Pszczółkowska D.: Rozmowa z premier Nowej Zelandii Gazeta Wyborcza 25 V 2005. 49. Roy-Wojciechowski J., Parker A., Polski Nowozelandczyk: nadzwyczajna historia życia dziecka z Polesia, Lublin 2006. 50. Saganek P., Akty jednostronne w prawie międzynarodowym, Warszawa 2010. 51. Sawicki S., Prawo konsularne: studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003. 52. Sidorowicz S.: Tajemnice Protokołu Dyplomatycznego Wiedza i Życie 2001, nr 8. 53. Słabczyńscy W. i T., Słownik podróżników polskich, Warszawa 1992. 54. Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2010. 55. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2010. 56. Szczepanik K., Herman-Łukasik A., Janicka B. red., Stosunki dyplomatyczne Polski: informator: Azja, Zakaukazie, Australia i Oceania 1918-2009, t. III, Warszawa 2010. 57. Tarnogórski R.: Kronika dyplomatyczna; Kalendarium dyplomatyczne marzec kwiecień 2003 Polski przegląd dyplomatyczny 2003, nr 3. 58. Tarnogórski R.: Służba dyplomatyczna w II Rzeczypospolitej Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 2002, nr 48. 59. Tomczyk A., Szuba J. i Wójcik M., VII Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich Kresowe Stanice 2009, nr 4. 60. The American Journal of International Law 1928, Volume 22 No 3 Supplement: Official Documents. 61. Turner P., Nowa Zelandia, Warszawa 2010. 62. Walaszek A. red., Polska diaspora, Kraków 2001. 63. Wałdoch M., Dyskurs władzy o Osiedlu Polskich Dzieci w Pahiatua Słowo Młodych 2010, nr 3/(14) - 4/(15). 64. Wielki encyklopedyczny atlas świata PWN: Australia i Oceania, t. XVIII, Warszawa 2006. 65. Wilk M. red., Dyplomacja, Łódź 2002. 66. Zdziech D., Pahiatua- „Mała Polska” małych Polaków, Kraków 2007. 67. Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe: vademecum, Wrocław 2005. 68. Z Sybiru na drugą półkulę: wojenne losy Polskich Dzieci z Pahiatua, Lublin 2007.

69 II

Źródła prawa: 1. Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. 1947 nr 23, poz. 90). 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483). 3. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 12 maja 1969 r. (Dz. U. 1990 nr 74, poz. 439). 4. Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. 1982 nr 13, poz.98). 5. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. 1965 nr 37, poz. 232). 6. Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r., z 19 lutego 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 70, poz. 450). 7. Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii dotyczące Umowy w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii z 18 listopada 2009 r. (Dz. U. 2010 nr 70, poz. 451). 8. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń z 6 stycznia 2005 r. (M. P. 2005 nr 38, poz. 512). 9. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń z 17 marca 2008 r. (M. P. 2008 nr 73, poz. 659). 10. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń z dnia 29 listopada 2004 r. (M. P. 2005 nr 15, poz. 255). 11. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 2009 r. (M. P. 2009 nr 81, poz. 1003). 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej z 7 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 239, poz. 1735). 13. Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie nadania nazwy skwerowi i placowi położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. (nr 68/VIII/2011).

70 14. Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin z dnia 26 stycznia 2006 r. (nr 865/XXXVII/2006). 15. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme) z 9 maja 2008 r. (Dz. U. 2010 nr 70, poz. 449). 16. The Charitable Trusts Act 1957 z 4 października 1957 r. (Public Act 1957 No 18). 17. The Constitution Act 1986 z 13 grudnia 1986 r. (Public Act 1986 No 114). 18. The Diplomatic Privileges and Immunities Act 1968 z 25 listopada 1968 r. (Public Act 1968 No 36). 19. The Foreign Affairs Act 1988 z 29 listopada 1988 r. (Public Act 1988 No 159). 20. The Immigration Act 2009 z 16 listopada 2009 r. (Public Act 2009 No 51). 21. Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z 13 lutego 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 9, poz. 34). 22. Ustawa – Prawo międzynarodowe prywatne z 4 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 80, poz. 432). III

Źródła informatyczne: 1. Strona

internetowa

ambasady

Nowej

Zelandii

w

Warszawie:

http://www.nzembassy.com/poland, aktualne na dzień 20 III 2011 r. 2. Strona

internetowa

ambasady

Rzeczypospolitej

Polskiej

w

Wellington:

http://www.wellington.polemb.net, aktualne na dzień 5 IV 2011 r. 3. Strona internetowa AzPolonia: http://www.azpolonia.com,aktualne na dzień 14 XI 2010 r. 4. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=41104, aktualne na dzień 8 IV 2011 r. 5. Strona

internetowa

danych

statystycznych

rządu

Nowej

Zelandii:

http://www.stats.govt.nz, aktualne na dzień 28 II 2011r. 6. Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl/gus, aktualne na dzień 28 II 2011r. 7. Strona internetowa Gubernatora Generalnego Nowej Zelandii: http://www.gg.govt.nz, aktualne na dzień 15 XI 2010r.

71 8. Strona internetowa interpelacji, zapytań, pytań i oświadczeń poselskich Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: http://orka2.sejm.gov.pl, aktualne na dzień 28 XI 2010 r. 9. Strona internetowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: http://www.kul.pl, aktualne na dzień 8 IV 2011 r. 10. Strona

internetowa

Konsula

Honorowego

Johna

Roy-Wojciechowskiego:

http://www.polishheritage.co.nz, aktualne na dzień 16 III 2011 r. 11. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl, aktualne na dzień 15 XI 2010r. 12. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej Zelandii: http://www.mfat.govt.nz, aktualne na dzień 15 XI 2010r. 13. Strona internetowa New Zealand History Online: http://www.nzhistory.net.nz, aktualne na dzień 28 XI 2010r. 14. Strona

internetowa

akcji

Polonii

australijskiej

„Ogniwo

miłosierdzia”:

http://www.ogniwo.org, aktualne na dzień 1 V 2011 r. 15. Strona internetowa Parlamentu Nowej Zelandii: http://www.parliament.nz, aktualne na dzień 12 IV 2011 r. 16. Strona

internetowa

Polonijnego

Biuletynu

Informacyjnego

w

Winnipeg:

http://www.polishwinnipeg.com, aktualne na dzień 17 IV 2011 r. 17. Strona internetowa portalu Azjapacyfik.pl: http://azjapacyfik.pl, aktualne na dzień 9 III 2011r. 18. Strona

internetowa

Prowincji

Australijko-Nowozelandzkiej

Towarzystwa

Chrystusowego: http://australia.chrystusowcy.org, aktualne na dzień 8 IV 2011 r. 19. Strona

internetowa

serwisu

informacyjny

Polaków

na

Białorusi:

http://www.polacy.by, aktualne na dzień 13 III 2011 r. 20. Strona

internetowa

Stowarzyszenia

Polaków

w

Auckland:

http://www.poloniaauckland.co.nz, aktualne na dzień 2 V 2011 r. 21. Strona

internetowa

Stowarzyszenia

Polaków

w

Christchurch:

http://www.polonia.org.nz, aktualne na dzień 5 V 2011 r. 22. Strona

internetowa

The

Polish

Community

in

Wellington;

http://www.polishcommunity.org.nz, aktualne na dzień 4 V 2011 r. 23. Strona internetowa The Central Intelligence Agency: https://www.cia.gov, aktualne na dzień 28 II 2011r. 24. Strona internetowa Uniwersytetu w Auckland: http://www.auckland.ac.nz/uoa, aktualne na dzień 16 IV 2011 r.

72 25. Strona

internetowa

Urzędu

Imigracyjnego

Nowej

Zelandii:

http://www.immigration.govt.nz, aktualne na dzień 4 IV 2011 r. 26. Strona internetowa ustawodawstwa Nowej Zelandii: http://www.legislation.govt.nz, aktualne na dzień 15 XI 2010r. IV

Inne: 1. List do autorki od Dariusza Zdziecha, 17 II 2011 r. 2. List do autorki od Dariusza Zdziecha, 23 IV 2011 r. 3. List do autorki od Mieczysława Wójcika, 18 IV 2011 r. 4. List do autorki z Ambasady Nowej Zelandii w Warszawie, 9 III 2011 r. 5. List do autorki z Ambasady Nowej Zelandii w Warszawie, 22 III 2011 r. 6. List do autorki z Ambasady Nowej Zelandii w Warszawie, 5 V 2011 r. 7. List do autorki z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wellington, 12 V 2011 r. 8. Materiały konferencyjne The European Union Centres Network Non-traditional New Zealand exporters in the New European Union Countries, Auckland 9-10 XI 2006. 9. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, druk nr 303, Warszawa 2006. 10. Wykład M. Wasińskiego, Prawo dyplomatyczne i konsularne, cz. czwarta, 2010/2011 Łódź. 11. Wywiad autorki z Dariuszem Zdziechem, Kraków 6 XI 2010 r. 12. Zapis stenograficzny z 72. posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej: Rola i działalność konsulów honorowych w Polsce, Warszawa 22 XI 2002 r.