KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) GÜRÇELİK “Profesyonellere Profesyonelce” AÇIKLAMA  Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, ...
Author: Koray Özbek
1 downloads 0 Views 823KB Size
KULLANMA VE BAKIM KİTABI

FRİTÖZ (GAZLI)

GÜRÇELİK “Profesyonellere Profesyonelce”

AÇIKLAMA

 Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler içerir. Bu nedenle kılavuzu, makinayı kullanacak kişi ve teknisyenin rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde saklayınız.  Cihazın montajı, farklı gaz grupları ya da elektrik girişi için dönüşümlerin yapılması ve bakım işlemleri bu konuda yetkili uzman bir kişi tarafından üretici firmanın talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.  Cihazın gaz ve elektrik bağlantıları bu kılavuzda verilen tablolar ve elektrik şemasına uygun olarak yapılmalıdır.  Üretici firma; kullanım kılavuzuna uymadan yapılan herhangi bir işlemden, yetkili teknisyenler tarafından yapılmayan bakım veya teknik müdahalelerden dolayı insanlara veya eşyalara karşı meydana gelen nihai zararlardan sorumluluk kabul etmez.

TİPLER

 G7F100G -G7F200G – 700 Seri Gazlı Fritöz  G9F100G–G9F200G – 900 Seri Gazlı Fritöz

MONTAJ TALİMATI Yerleştirme

 Cihazın kurulumu ve ayarlanması Yetkili Servis Teknik elemanı tarafından yapılmalıdır.  Cihazı, aşırı ısı artışlarını önlemek için yan ve arka duvarlardan min. 10cm uzağa yerleştiriniz  Pişirme süreci zarfında çıkabilecek duman ve kokuyu gidermek amacıyla cihaz filtreli davlumbaz altına yerleştirilmelidir.  Cihaz dörtlü ayarlanabilir ayaklar üzerine uygun bir şekilde dengelenerek düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. (Şekil A)  Koruyucu naylonu cihazın üzerinden çıkartınız. Cihazın üzerinde kalmış yapışkan parçacıkları uygun temizleyici ile temizleyiniz.  Cihazın yanına asla yanıcı maddeler bırakmayınız.

Gaz Bağlantısı

 Cihaz ilgili ülke milli ve yerel gaz standartlarına uygun bağlanmalıdır.  Cihaz gaz girişleri “GAS” etiketi ile gövde üzerinde belirtilmiştir  Gaz tesisatına bağlantı uygun çapta metal flex boru ve küresel vana ile yapılmalıdır. Söz konusu küresel vananın ısıdan uzak ve tehlike anında kolayca erişilebilir bir yere sabitlenmelidir.  Gaz giriş bağlantısı yapıldıktan sonra olası gaz kaçakları kontrol edilmelidir  Cihaz bilgi plakasında yazan ve ayarlanmış olduğu gaz ve basınçla beslenmelidir. Cihazın ayarlanmış olduğu gaz tipi montaj yerindeki gaz tipine uygun değilse aşağıda yazılı talimatları uygulayınız. DİKKAT: Cihaz gaz tesisatı ve bağlantısında yapılacak tüm ayarlama ve değişiklikler yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır

FARKLI GAZ TİPLERİNE GÖRE AYARLANMASI

 Cihaz gaz tesisatına bağlı ise gaz ana giriş vanasını kapatınız  Brülör enjektörlerin değişimi (Şekil B) 1. Fritöz dolap kapısını açınız. Brülör girişindeki enjektörü (3) uygun anahtar kullanarak sökünüz. 2. Kullanılacak gaz tipine uygun enjektör ile değiştiriniz 3. Pilot alevi (1), gaz tipine göre pilot ayar rekorundan (2) ayarlayınız

KULLANICI TALİMATI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Fritöz ile pişirme yapmadan önce bir süre boşta (havuzuna su koyarak) çalıştırınız. Böylelikle üstünde bulunan koruyucu yağ giderilip kullanıma hazır hale gelecektir,  Pişirme yapmadığınız zamanlar ayar düğmesini pilot konumunda bekletiniz. Bu size daha ekonomik kullanım sağlayacaktır,  Fritöz kesinlikle yağsız çalıştırılmamalıdır. Çalıştırmadan önce havuzların yağ ile dolu olup olmadığını kontrol ediniz,  Yağ seviyesi minimuma indiğinde yağ ilave ediniz,  Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, uygun sıvı yağ ile yağlayıp nemden uzak bir ortamda muhafaza ediniz,  Arka baca dökümleri çıkarılarak veya kapatılarak cihaz çalıştırılmamalı,  Yağ aşırı ısınmasına veya yağsız çalıştırılıp aşırı ısınmasına(240°C) karşı limit termostat (4) (ŞekilC) korumalıdır. Limit termostat kapatırsa önce yağın soğumasını bekleyip daha sonra limit termostat kapağını açıp kırmızı düğmeye hafifçe bastırınız. Tekrar çalıştırdığınızda limit termostat kapatıyorsa yetkili servise başvurunuz.

ÇALIŞTIRMA

 Ana gaz vanasını açık konuma getiriniz  Ayar düğmesini (6) pilot konumuna getirerek ateşleme düğmesini (8) hafifçe bastırınız, (Şekil C)  Çakmak (5) yardımı ile pilotu ateşleyiniz ve birkaç saniye (min10) emniyet thermocupl ucu yeteri kadar ısınması için basılı tutunuz  Daha sonra ayar düğmesi (6) üzerindeki skalada yazan 1 ila 8 arasında ısı derecelerine göre sola çevirerek ayar yapabilirsiniz. 8 konumu 190 derecedir.  Cihaz ilk defa çalıştırılıyorsa gaz tesisatın içindeki havanın boşaltılması için ateşlemeden önce bir süre düğmeyi pilot alev konumunda basılı tutunuz.

KAPATMA

 Ayar (6) düğmesini pilot konumuna getiriniz. Bu durumda sadece pilot yanacaktır. Tamamen kapatmak için kapatma (7) düğmesine basarak gazı kesiniz.

     

BAKIM Cihazın ana gaz vanasını kapatmadan kesinlikle bakım yapmayınız. Cihazı ılık sabunlu suya batırılmış bez ile tam soğumadan siliniz. Cihazın yüzeyinde çizik yapabilecek temizlik maddelerini ve araçlarını kullanmayınız. Gerekirse kimyasal temizleyiciler kullanınız. Cihazı basınçlı suyla veya buhar ile temizlemeyiniz Eğer cihaz uzun süre kullanılmayacaksa yüzeyler ince bir tabaka vazelinle kaplanmalıdır.

DİKKAT: Güvenliği etkileyecek her hangi bir parça değişimi mutlaka yetkili kişilerce yapılmalıdır. Bakım onarım esnasında ana gaz vanası kapalı tutulmalı ve cihaza ateşle yaklaşılmamalı. Onarım veya parça değişimi sonrasında mutlaka sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır, bunun için köpük veya gaz detektörü kullanmalıdır. Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kişilerin cihaza müdahale etmesine izin vermeyiniz TEHLİKELİ: Sızdırmazlık kontrolünün alevle yapılmasına kesinlikle izin vermeyiniz

Şekil A Figure A

Şekil B Figure B

Şekil C Figure C

G7F100G

G7F200G

G9F200G 900

400

730

G7F100G

400

G9F100G

G9F100G

900

900 .

.

GAZ GİRİŞ GAS INLET

GAZ GİRİŞ GAS INLET

221

252

697

252

526

252

730

G7F200G 800

900 . GAZ GİRİŞ GAS INLET

252

526

652

900

800

900

G9F200G

GAZ GİRİŞ GAS INLET