KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

AK M SE PALMERA 100L 100 Litre İLAÇLAMA MAKİNASI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU AK Kullanma kılavuzunda kullanılan semboller ve anlamları: TANITMA...
6 downloads 0 Views 1MB Size
AK M

SE

PALMERA 100L 100 Litre

İLAÇLAMA MAKİNASI

KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

AK

Kullanma kılavuzunda kullanılan semboller ve anlamları:

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUMADAN MAKİNANIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ.

M

KILAVUZDA BELİRTİLEN KURALLARA UYULMAMASINDAN KAYNAKLANABİLECEK ZARARLARDAN KULLANICI SORUMLUDUR.

KULLANIM KURALLARI:

Makinanın nasıl kullanılması gerektiğini, kılavuzu iyice okuyup anlamadan makinanızı kesinlikle çalıştırmayınız. Makinanın özellikle nasıl çalıştırılmaya başlatılacağını ve nasıl durdurulacağını iyice öğreniniz. 2) Yetişkin olmayan 18 yaşından küçükler ve makinayı yeterince tanımayan kişiler, makinayı kesinlikle kullanmamalıdırlar.

SE

1)

3)

Makinayı kullanacak kişi, diğer kişiler, çocuklar ve canlılardan emniyet açısından yeterli uzaklıkta bulunduğundan emin olmalıdır. 4) Çalışırken el ve ayak yaralanmalarına karşı azami dikkat gösterilmelidir. 5) Güvenli kullanım için daima orijinal parça kullanmaya özen gösteriniz. 6) Bu makinayı asla kapalı alanlarda çalıştırmayınız. Zira, motordan çıkan egzost gazı ölümcül düzeyde zehirleyicidir. 7)

Motordan hareket ileten kayış kasnak mekanizmasına, motor çalışırken asla elle veya başka bir cisimle müdahale etmeyiniz. Aksi taktirde bu durum ciddi yaralanmalara sebep olabilir. 8) Makinayla ilaçlama yaparken, maske, kapalı tulum, eldiven, kapalı ayakkabı…vs gibi ilaçlama için özel imal edilmiş kişisel koruyucu giyim eşyası kullanınız.

9) Bütün bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol ediniz. Gevşek olan varsa sıkınız. 10) Güvenlikle ilgili makine aksamı iyi durumda değilse makinanızı çalıştırmayınız. Hortum, hortum kelepçeleri ve bağlantı elemanlarını sıklıkla kontrol ediniz. 11) Makine çalışırken ve hareket halinde iken bir cisme çarpma durumunda, makinanızı derhal durdurup hasar olup olmadığını kontrol ediniz. 12) Gün ışığında veya yeterince aydınlatılmış ortamlarda çalışınız. 13) Makinanızı asla kullanıcısız başıboş vaziyette çalışır durumda terketmeyiniz.

SE

M

AK

14) Makine için uygun olmayacak kadar dik ve meyilli arazide çalışmayınız. 15) Makinanızın üzerinde bulunan orijinal parçaları yerinden çıkarmayınız. Makinanızı SEMAK yetkili servisleri dışında ehil olmayan şahıslara tamir ettirmeyiniz. 16) Orijinal parça kullanılmamasından doğabilecek sorumluluk tamamen tüketiciye ait olup, aynı zamanda makinanızın garanti dışında kalmasına sebep olacaktır. 17) Yakıt deposuna yakıt doldururken geniş ağızlı huni kullanınız. Taşan yakıt var ise kuru bir bez ile temizlemeden makinanızı çalıştırmayınız. 18) Yakıt deponuzu depo kapağına kadar doldurmayınız. 19) Yakıt doldururken kesinlikle sigara içilmemesi ve yanıcı maddelerden uzak durulması gerekmektedir. 20) Makinanızı parlayıcı ve patlayıcı maddelerden uzakta çalıştırınız. 21) Yakıt doldurmadan önce motoru durdurunuz. 22) Bakım ve ayar yapmak için, makinanızı sağa veya sola yatırmadan önce yakıt deposunun boş olduğundan emin olunuz. 23) Makinanızın üzerinden hiçbir parçayı iptal etmeyiniz. 24) İlaç deposu boş iken makinanızı çalıştırmayınız. 25) Pompa maksimum basıncını kesinlikle aşmayınız. 26) Pompanızı yağsız çalıştırmayınız. 27) Makinanızı yanıcı ve parlayıcı sıvı maddelerin nakliyesinde ve pülverize edilmesinde kullanmayınız. 28) Çalıştırma ve durdurma durumunda regülatör mandalını boşa alınız. 29) Basınçlı sıvıyı asla elektrikten güç alan aletlere veya elektrik hatlarına doğru püskürtmeyiniz. 30) Basınçlı sıvıyı asla insan veya hayvanlara doğru püskürtmeyiniz. 31) Pülverizatörün pompa hava kabı içerisinde, motor çalışmıyor olsa dahi 3-4bar basınç bulunmaktadır. Bu sebeple pompa hava kabı sökülmesi gerektiğinde, mutlaka hava supabından havanın tahliye edildikten sonra depo cıvatalarının sökülmesi gerekmektedir. 32) Pompanın basınç devresinde bulunan emniyet valfi, basıncın normal çalışma basıncının %20 sinin üzerine çıkmasıyla açılarak sıvının depoya tahliye edilmesini sağlar. Bu sebeple, valfi kesinlikle sökmeyiniz ve ayarlarıyla oynamayınız. 33) Günlük bakımlar ve genel temizlik haricinde her türlü arıza durumunda tamir işlerini yetkili servislere yaptırınız. Aksi durumda ortaya çıkabilecek hasarlardan kullanıcı sorumlu olacaktır. 34)

Her ilaçlamadan sonra hem makinanızı hem de kendinizi temiz su ile ilaç kalıntılarından temizleyiniz. 35) Depoda kalan ilacın ve tortusunun yok edilmesi, mevcut emniyet kurallarına göre yapılmalıdır. Bu konuda ilaç üreticilerinin yönlendirmelerine harfiyen uyunuz.

36) Makinanızda bulunan lastik ve plastik malzemelere zarar verebilecek nitelikte ilaçları, pülverizasyon için kullanmayınız. 37) Depo emiş filtrenizi daima temiz tutunuz. Her kullanım öncesi ve sonrasında filtre temizliğine dikkat ediniz. 38) Makine bir başka yere nakledilmeden önce, deposundaki ilaçlama sıvısını boşaltınız. 39) Bu makine, kılavuzunda belirtildiği şekilde ve sadece ilaçlama amacıyla kullanılmalıdır. Başka amaçlarla kullanım sorumululuğu ve bu tür kullanımlardan doğabilecek hasarlar tamamen kullanıcıya aittir. DOĞRU KULLANIM:

SE

M

AK

1) Bu makine, kullanma kılavuzunda belirtildiği üzere, güvenlik ve genel kullanma talimatları doğrultusunda sadece ilaçlama makinası olarak kullanılmalıdır. 2) Bu tanımlamaların dışında hiçbir kullanım ve uygulama doğru olmayıp, bu sebeple ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan imalatçı sorumlu tutulamayacaktır. Bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. 3) Doğru kullanım, kullanıcının imalatçının kullanma kılavuzunda belirttiği çalışma koşullarına, bakım ve servis şartlarına uyması anlamına gelmektedir. 4) Makine yalnızca yeterli bilgisi olan, olası tehlikelerden haberdar olan ehil kişiler tarafından kullanılmalıdır. 5) Kazaları önleme ve güvenlikle ilgili şartlara dikkat edilmeli ve uyulmalıdır. 6) Makinada kullanıcı tarafından yapılacak herhangin bir değişiklikten dolayı ortaya çıkabilecek hasarlardan imalatçı sorumlu olmayıp, sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Bu makine, kullanma kılavuzunda belirtilen çalışma ve güvenlik şartlarının sağlandığı durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 7) Kullanıcının ihmal ve hataları kendisinin olduğu gibi, çevresinde bulunan canlıların da ciddi şekilde yaralanmasına ve zarar görmesine sebep olabilir.

TANITIM:

Bitkilerin hastalıklardan korunması amacıyla yapılan ilaçlı mücadelede, en uygun ilacın en mükemmel makine ile, en uygun dönemde pülverize edilerek bitkilerin ilaçlanması esastır. Bu bakımdan, PALMERA 100LT arabalı ilaçlama makinaları zararlılarla zirai mücadelede bitkilerin ilaçlanarak korunmasında, üstün nitelikleriyle kalitesini ispatlamıştır. Uzun araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda ve ileri teknoloji kullanılarak üretilen PALMERA 100LT ilaçlama makinası, zirai ilaçlara dayanımlı aynı zamanda hafif ve dengeli polietilen deposu, istenen basıncı sürekli sağlayabilen VT22 pistonlu pompası ve pompaya akuple edilmiş uzun ömürlü düşük yakıt sarfiyatlı tahrik motoru ile, zirai mücadelede en büyük yardımcınız olacaktır. Bu kullanma kılavuzundaki teknik bilgiler, makinaya ait en son bilgileri içermekte olup, firmamız haber vermeksizin ve hiçbir cezaya muhatap olmamak kaydıyla, istediği her türlü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

GARANTİ ŞARTLARI: PALMERA 100LT makinası kullanma, kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun şekilde kullanılması ve normal koşullarda çalıştırılması kaydıyla, firmamız tarafından 2 yıl süre ile, imalatçı hatalarına karşı garantimiz altındadır.

SE

M

AK

1) Garantinin başlangıç tarihi, makinanın müşteriye teslim edildiği tarih olup, garanti belgesinde kendisine ayrılan yere makinayı teslim aldığına dair imzalamasıyla başlar. 2) Makinanın bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı imalat hatalarına karşı garantimiz altındadır. 3) Makinanın garanti süresi içinde imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, makinanın kullanıcı tarafından yetkili servisimize ulaştırılması halinde, her türlü tamiratı ücretsiz olarak yapılacak, kendisinden herhangi bir parça veya işçilik ücreti talep edilmeyecektir. Malın tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. 4) Makinanın kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. 5) Firmamızın sorumluluğu imalat hatalarına bağlı olsa bile, bu hatalardan dolayı, makinanın kullanımı esnasında doğrudan yada dolaylı olarak kişilere ve eşyalara verilecek zararı kapsamaz. 6) Makinanın üzerinde damgalanmış seri numarası değiştirilmiş ise, makinanın herhangi bir parçası çıkarılmış ve/veya başka bir parça ile değiştirilmiş ise, firmamızın izni olmaksızın onarım işi yapılmış ise, makine bir kazaya uğramış ise, makinayı satın alan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş ise, montaj demontaj gibi işlemler yetkili servislerimizce yapılmamış ise, garanti şartları yerine getirilmemiş olacağından makine garanti kapsamı dışında bırakılacaktır. 7) Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. 8) Makinanın kullanım ömrü 5 yıldır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ Telefon: (0216) 459 48 65 Faks : (0216) 442 93 25 www.semak.com.tr Altay Çeşme Mah.Yasemin Sk. No.27 34843 Maltepe - İSTANBUL İMALATÇI FİRMA ERTANLAR KALIP YEDEK PARÇA LTD.ŞTİ Telefon: (0224) 371 45 23 Faks : (0224) 371 24 74 Canbazlar Köyü Girişi Gürsu - BURSA

Not: Palmera 100L ilaçlama makinası yukarıda belirtilen imalatçı firmaya, SEMAK tarafından özel olarak yaptırılmaktadır.

M

Benzinli 4 zamanlı motor (6,5 HP) Geri dönüş hortumu Polietilen depo Doldurma kapağı Pompa Emme hortumu Basınç ayar valfi Dağıtım muslukları Motor hava filtresi (yağ banyolu)

SE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

AK

PALMERA 100 Litre İLAÇLAMA MAKİNASI PARÇALARI

MAKİNANIN ÇALIŞMA SİSTEMİ:

Motordan (1) aldığı hareket ile çalışan pompa tarafından emilen sıvı, emme hortumu (6) vasıtasıyla pompaya gelir (5) Pompadan yüksek basınçla çıkan sıvı, pompaya direkt olarak bağlı bulunan basınç ayar valfine (7) gelir. Buradan dağıtım muslukları(8) vasıtasıyla bir kısım sıvı sirkülasyon hortumu vasıtasıyla depo içerisine basınçla akarak ilacın karışmasını sağlar. Dağıtım musluklarına gelen sıvının bir kısmı da dağıtım hortumları vasıtası ile ilaçlama tabancalarına gelerek ilaçlama sağlanır. Bu esnada basınç ayar valfine gelen sıvının bir kısmı da geri dönüş hortumu vasıtasıyla depo içerisine boşaltılır. TETİK MEKANİZMALI İLAÇLAMA TABANCASI: Tamamen pirinç malzemeden imal edilmiş olup, dar ve geniş huzme verebilmektedir. Tetiğe basılarak püskürtme işlemini gerçekleştirir, tetik bırakıldığında ise püskürtme işlemi durur. Kullanıcının herhangi bir şekilde ilaçlama tabancasını elinden düşürmesi durumunda, püskürtme işlemi duracağından çevreye ve insan sağlığı riske atılmamış olur. Tabanca maksimum 80 atm. basınca kadar dayanıklı olup 8-10 metre mesafeyi ilaçlayabilmektedir. İstendiğinde iki tabanca ile de ilaçlama

yapılabilmektedir. Dağıtım musluğuna takılan 16 metrelik hortumu ile, yüksek mesafelere kadar ağaç ve mahsulünüzü tam bir sis perdesi içine alarak ilaçlama yapabilmektedir. İlacı çok ince olarak püskürtebildiği için, ağaç ve bitki gövdelerinde sızma ve akma yapmayacağı gibi, tüm satha yayılarak mükemmel şekilde ilaçlama faaliyetini gerçekleştirir. İLAÇLAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE: Yapılacak zirai mücadelede tam bir başarı sağlayabilmeniz için aşağıdaki önemli noktalara uymanız gerekmektedir; Mücadelenize en uygun ilacı seçiniz. Mücadele zamanını iklim koşullarına da dikkat ederek iyi belirleyiniz. Kullanılacak ilaç karışım oranlarını ilaç üreticilerinin tavsiyeleri doğrultusunda yapınız. Makinanın kesintisiz bir şekilde arıza yapmadan uzun ömürlü ve verimli çalışması, düzenli servis, titizlikle yapılan bakımlara ve temizliğe bağlıdır. 5) Makinanızı çalıştırmadan önce mutlaka kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup anlayınız. 6) Motor ve pompa yağ seviyelerini kontrol ediniz. 7) Motor hava filtresinin (9) alt tasına yarım çay bardağı kadar motor yağı koyunuz. Hava filtresine yağ koymadan motorun çalıştırılması durumunda, motor toz alarak kısa sürede arızalanacaktır.

MAKİNANIN ÇALIŞTIRILMASI:

AK

1) 2) 3) 4)

SE

M

1) Hazırlamış olduğunuz ilaç su karışımını depoya (3) depo kapağını (4) açarak doldurunuz. 2) Basınç ayar valfi boşta iken motoru çalıştırınız. (Motorun çalıştırılması için motor kullanma kılavuzunu okuyunuz) 3) Depodan (3) emiş hortumu(6) vasıtasıyla emilen sıvı pompaya(5) gelir basınçla çıkan karışım basınç ayar valfine (7) gelerek oradan dağıtım musluklarına (8) ulaşır. Bir kısım sıvı da geri dönüş hortumu vasıtasıyla (2) depoya (3) dönmektedir. 4) Tabanca hortumlarını dağıtım musluklarına takarak ilaçlamaya hazır hale getiriniz. Hortumların musluklara sıkıca takılmış olduğundan emin olunuz. 5) Depo içindeki ilacın karışması için sirkülasyon hortumuna bağlı bulunan regülatör dağıtım musluğunu açarak karıştırmayı sağlayabilirsiniz. 6) Regülatör seçme mandalı ile istediğiniz basıncı seçerek ilaçlamaya başlayabilirsiniz. 7) İlaçlama işleminizi tamamladıktan sonra regülatör basınç seçme mandalını boşa alınız. 8) Motoru durdurunuz.

AK VETA 22

3 PİSTONLU POMPA DETAYLARI

M

Dikkat!

SE

Basınç pompası performansını en yüksek seviyede tutmak bakımından aşağıdaki talimatlar uygulanmalıdır:

A. Kullanım Talimatı 1. Tüm bağlantı cıvatalarını yoklayınız ve motor ile pompanın şaseye sağlam bir şekilde monteli olduğundan emin olunuz. 2. Kasnaklar mutlaka iyi hizalanmış ve kayış yeterli gerilmiş olmalıdır. 3. Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla hortum bağlantıları iyice sıkılmış olmalıdır. 4. Motoru çalıştırmadan önce, Musluk (57) kapatılır, Basınç Ayar Vidası (59) gevşetilir ve Basınç Ayar Kolu (72) yukarı çekilir. 5. Motor çalıştırılır, basınç pompası uygun devirde tutulur. Basınç Ayar Kolu (72) aşağı bastırılır. Böylelikle, Basınç Ayar Vidası (59) vasıtasıyla, basıncı 21 – 35 kg değerine ayarlayınız. 6. Musluk (57) açılır ve püskürtme başlatılır. 7. Püskürtme işi bitirildikten sonra, Basınç Ayar Kolu (72) yukarı çekilir ve pompa temiz su ile çalıştırılarak arta kalan ilaç tümüyle temizlenir. B. Pompa Yağlaması 1. Pompa çalışma sürelerine göre, ilk 10 saat sonra, 50 saat sonunda ve sonra her 70 saatlik aralıklarla, pompa yağı değiştirilir. 2. Tahliye Tapası (14) sökülür ve kirli yağ uzaklaştırılır.

3. Tahliye Tapası (14) yerine geri sıkılır, Yağ Doldurma Kapağı (2) sökülür ve 30 numara taze yağ ikmal edilir. 4. Yağ Göstergesi (13) 2/3 seviyesine kadar yağ doldurulması gerekir. 5. Gres Kapakları (36) üzerinden gres basınız. Her 2 saat ilaçlama işi sonrası Gres Kapakları (36), 2-3 tur çevrilir. C. Arıza Teşhisi a. İlaç gelmiyor veya basınç düzensiz; 1. Emiş Hortumu (92) sızdırıyor veya tıkalı. 2. Musluk (57) açılır ve içeride kalan hava atılır. 3. Emme Bölmesi (45) ve Su Çıkış Bölmesi (51) sökülür ve Supap Komplesi (39) kontrol edilir, bir hasarlanma veya tıkanma olmadığından emin olunur. b. Basınç yetersiz;

2. Kayış çok gevşek.

AK

1. Basınç ayarı kontrol edilir.

3. İlaçlama hortumu ve kaplin bağlantıları kontrol edilir. c. Silindir Kaçağı;

1. Salmastra Kapağı (25) sökülür ve Ayar Halkaları oturtulur.

SE

M

2. Hala boşluk yapıyorsa, Silindir Bloğu (37) içerisindeki Salmastralar (34) değiştirilir.

M

SE AK

GENEL TEMİZLİK VE BAKIM: Makinanızın temizlik ve bakımını yaparken mutlaka güvenli kullanım kurallarına uyunuz;

M

AK

1. Makinanızı her kullanımdan sonra temiz su ile yıkayarak temizleyiniz. 2. Kullanım sonrasında ilaç deposunda ilaç bırakmayınız. 3. Her kullanım sonrasında, bu çalışmalar kısa süreli de olsa sıvı ile temasta olan tüm parçalar yıkanmalı ve temizlenmelidir. Bu yıkamanın tam anlamıyla etkin olabilmesi için pompayı 4-5 dakika temiz su ile çalıştırınız daha sonra emiş hortumunu söküp suyun tamamen boşalmasını sağlayınız. Bu suyu boşaltımının zarar vermeyeceği uygun bir yere boşaltınız. 4. Emiş, geri dönüş, sirkülasyon ve ilaçlama hortumlarının herhangi bir noktadan katlanmamış olduğundan ve sıvının rahatlıkla aktığından emin olunuz. Emiş hortumunun dirsek o-ringinin yerine tam olarak oturduğundan ve emiş filtresinin sıkılığından ve temiz olduğundan emin olunuz. 5. Tüm muslukları kontrol ediniz, çalıştıklarından emin olunuz. 6. Her çalışma başlangıcında tüm cıvataları, hortum bağlantılarını ve hareket kayış gerginliğini kontrol ediniz. 7. 4 Zamanlı Benzinli Palmera Motorun temizlik ve ayar işlemleri için, motor kullanma kılavuzuna bakınız. Özellikle motorda kullanılacak olan yakıt cinsine dikkat ediniz. Hava filtresinin yağ banyosuna ve motorun karterine uygun evsaf ve miktarda yağ konulmadan motoru asla çalıştırmayınız. 8. Bütün temizlik ve bakımlar motor çalışmıyor iken güvenli kullanım kurallarına uyularak yapılmalıdır. MAKİNANIN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI (SEZON SONU BAKIMI): Makinanızı özenle yıkayıp temizleyiniz. Motor kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde motor bakımını yapınız. Pompa kılavuzunda belirtildiği şekilde pompa bakımını yapınız. Bütün cıvata ve hortum bağlantılarını kontrol ederek sıkınız. Makinanızı iyi havalandırılmış nemden uzak kuru bir kapalı alanda muhafaza ediniz. Makinanızı desteğe almak mümkün değilse, makinayı zaman zaman hareket ettirerek tekerleklerin yere basan yüzeyini değiştirmek suretiyle tekerlek ömrünü uzatabilirsiniz. 7. Makinanızı koruyucu bir örtü ile örtünüz. Naylon veya muşamba gibi nem ve su geçirmeyen örtüler makinanızda paslanmaya sebep olacağından kullanmayınız.

SE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TEKNİK DEĞERLER MAKİNA

DEPO

TİP/MODEL

Kapasite Malzeme

PALMERA 100L

POMPA TİP

100 Lt VT-22 Polietilen

MOTOR

EBAT (cm)

Debi (Lt/dk)

Devir (d/dk)

Basınç (mpa)

MODEL

TİP

GÜÇ (HP)

18

1200

3

PA065

4 Zamanlı Benzinli

6,5

AĞIRLIK

Boy Yük.

kg

76 150 68

61

En

ARIZA

Pompa su çekmiyor veya az çekiyor

AK

İLAÇLAMA MAKİNASI ARIZALARI NEDENLERİ VE TAMİRİ NEDENİ

TAMİRİ

Bir veya birkaç supap iyi oturmuyor

Supap oturma yüzeylerini kontrol ediniz

Filtre süzgeci tıkanmış

Filtreyi temizle 1- Emiş hortumu kelepçelerini sık 2- Emiş dirsek o-ringlerini kontrol ediniz

Emiş hattından hava alıyor

3- Emiş hattında bulunan kapakları sıkınız Emiş hortumu ve emiş devresini kontrol ediniz. Musluklar açık olarak pompayı çalıştırınız.

İlaç akışı düzensiz

Hava kabındaki basınç doğru değil

Çalışma basıncının 1/10 u olmalı

İlaç çok düşük miktarda veya basınçsız pompalanıyor

Basınç ayar valfi takozu aşınmış

Valf takozunu değiştirin

İlaç çıkış miktarı düşük ve pompa gürültülü çalışıyor.

Pompa yağ seviyesi düşük

Pompa yağ haznesine yağ ikmal ediniz.

M

Manometre çok titriyor

Emme devresinden hava alıyor veya pompadaki hava tamamen tahliye edilmemiştir.

Bir veya birkaç piston aşınmış

SE

Yağ suya karışıyor veya pompadan yağlı su çıkıyor

Basınç hortum bağlantılarından su kaçırıyor

Pompanın yağını boşaltınız. Pistonları yenileyiniz. Yeterli miktarda 30 grade (numara) yağ doldurunuz.

Basınç hortum contaları yıpranmış

Contaları değiştiriniz

Basınç hortum rekorları gevşek

Rekorları sıkınız

GENEL GARANTİ ŞARTLARI GARANTİ: Ürünümüz, yüksek kalitede malzemelerden imal edilmekte ve test edilmektedir. Gerekli son muayenesi yapılır ve sevke hazır edilir. Mevzuatın öngördüğü garanti hükümlerine tabidir.

SE

M

AK

GENEL GARANTİ ŞARTLARI: 1- Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 24 Ay’dır. Profesyonel kullanımlar için 1 yıldır, yıl sonunda yetkili servisimizde bedelli genel bakım yapılmasıyla ikinci 1 yıl için daha uzatılır. Malın kullanım ömrü, satın alma tarihinden itibaren 5 Yıl’dır 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup, veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde, en az dört defa veya imalatçı-üretici veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu maldan yararlanamamayı sürekli kılması, • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, • Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir. 6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir. ÜRETİCİ FİRMANIN SERVİS İSTASYONUNUN ÜNVANI: ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APP. CO.LTD ÜNVANI: SEMAK MAKİNA TİC. SAN. A.Ş. ADRESİ: NORTH SHIWEI ROAD, YUXIN TOWN, SOUTH ADRESİ: ALTAYÇEŞME MAH. YASEMİN SOK. LAKE ZONE, JIAXING CITY, ZHEJIANG 314009 NO:27 34843 MALTEPE – İSTANBUL / TÜRKİYE P.R.C. TEL/FAX: 02164594865/02164429325 TEL: +86 573 8322 58 88 YETKİLİ KİŞİ: SELİM KELEŞ

İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: SEMAK MAKİNA TİC. SAN. A.Ş. MERKEZ ADRESİ: ALTAYÇEŞME MAH. YASEMİN SOK. NO:27 34843 MALTEPE – İSTANBUL / TÜRKİYE TEL/FAX: 02164594865/02164429325 WEB: www.semak.com.tr E-mail: [email protected]