TÜRKÇE

KULLANIM VEDBAKIM KILAVUZU USER’S AN M AI N TEN AN CE M AN UAL

Icare tonometer ONE kılavuzu

Icare® ONE (Model: TA02) KULLANIM KILAVUZU v1.12

 Türkçe

01/14 TR

0044 Bu cihaz, aşağıdakilerle uyumludur: 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihaz Yönergesi Kanada Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Copyright © 2012 Icare Finland Oy Finlandiya'da üretilmiştir Icare Finland Oy Äyritie 22, FI-01510 Vantaa, Finland Tel. +358 9 8775 1150, Faks +358 9 728 6670 www.icarefinland.com, [email protected]

İÇİNDEKİLER İçindekiler ..........................................................................................................................................................................................................................2 Güvenlik talimatları............................................................................................................................................................................................................2 Kullanım endikasyonları .....................................................................................................................................................................................................4 Kullanım kontrendikasyonları ............................................................................................................................................................................................4 Giriş....................................................................................................................................................................................................................................4 Paket içeriği .......................................................................................................................................................................................................................4 Cihazın açılması ..................................................................................................................................................................................................................5 Ölçüm yapmadan önce tonometrenin ayarlanması ...........................................................................................................................................................6 Bir ölçüm modu seçme ......................................................................................................................................................................................................6 Ölçüm konumunun ayarlanması ........................................................................................................................................................................................6 Probun yüklenmesi ............................................................................................................................................................................................................7 Göz içi basıncın (GİB) ölçülmesi..........................................................................................................................................................................................8 Ölçüm adımı.......................................................................................................................................................................................................................9 Hasta Kullanım Talimatları .................................................................................................................................................................................................9 Hata mesajları ve göstergeler ..........................................................................................................................................................................................10 Icare ONE Tonometreyi kullanan profesyonel kullanıcı ile hasta arasındaki farklar .........................................................................................................10 Temizlik ve dezenfeksiyon ...............................................................................................................................................................................................11 Pillerin şarj edilmesi .........................................................................................................................................................................................................11 Servis prosedürleri ...........................................................................................................................................................................................................12 Yedek parçalar .................................................................................................................................................................................................................12 Teknik veriler ve performans verileri ...............................................................................................................................................................................12 Klinik performans verileri .................................................................................................................................................................................................13 Semboller.........................................................................................................................................................................................................................14

GÜVENLİK TALİMATLARI UYARI! Ölçüm sırasında bir saniyeden kısa bir süre hastanın gözlerine temas edebilen problar dışında, tonometre hastanın gözüne temas etmemelidir. Tonometreyi göze temas ettirmeyin veya gözün içine itmeyin (probun ucu göze 4-8 mm veya 5/32–5/16 inç uzaklıkta olmalıdır).

UYARI! Cihaz probu uçlarında endotoksin olup olmadığı değerlendirilmemiştir. Prob uçları sadece tek kullanımlıktır ve steril olarak paketlenmiştir.

2 www.icaretonometer.com

Icare tonometer ONE kılavuzu

 Türkçe

UYARI! Icare ONE Tonometre (TA02) sadece sağlık uzmanı gözetiminde ve kontrolünde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

UYARI! Sağlık uzmanları hastalara, sağlık uzmanına danışmadan tedavi planlarını değiştirmeme veya bırakmama konusunda bilgi vermelidir.

UYARI! Doktorunuza danışmadan ilacınızı veya dozajını değiştirmeyin.

UYARI! Kornea astigmatizmi > 3.00 D olan astigmatizm, düzensiz astigmatizm veya ketakonus hastaları için göz içi basınç (GİB) doğruluğu ve tekrarlanabilirliği bilinmemektedir.

UYARI! İşitme kaybı olan hastalar, doğru ölçümü belirten sinyalleri algılayamayabilir.

UYARI! Fiziksel zorluk yaşayan hastalar, elle tutulan tonometreyi kullanmada zorluk yaşayabilir.

UYARI! Bu ekipmanda herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.

DİKKAT! Tonometreyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. İleride kullanmak üzere saklayın. Tonometrenin kullanımı ve servis işlemleri konusunda önemli bilgiler içermektedir.

DİKKAT! Federal (ABD) kanunları bu cihazın satışını, bir hekim veya uygun lisans sahibi pratisyen tarafından veya bu kişilerin siparişiyle yapılacak şekilde kısıtlamaktadır.        

       

Paketi açtığınızda, özellikle muhafazanın zarar görmüş olup olmadığını, dışında zarar veya bozukluk olup olmadığını kontrol edin. Tonometrede bir sorun olduğundan şüphelenirseniz, satıcınızla iletişime geçin. Tonometreyi sadece göz içi basıncı ölçmek için kullanın. Diğer her türlü kullanım uygunsuz değildir ve üretici, uygun olmayan kullanım veya bunların sonuçlarından doğan hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz. Prob tabanını değiştirmek amacı ve pil bölmesi dışında, asla tonometrenin muhafazasını açmayın. Tonometreyi asla ıslak veya nemli ortamlarda kullanmayın veya tonometrenin ıslanmamasını sağlayın. Prob tabanı, pil bölmesi, vidalar, manşon ve problar çok küçük olduğundan çocuklar tarafından yutulabilir. Tonometreyi çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Cihazı, alev alabilen anestezik maddeler dahil, alev alabilen maddelerin yakınında kullanmayın. Alın, göz veya yanak desteğinden belirli mikrobiyolojik maddeler (örneğin bakteriler) yayılabilir. Bunu önlemek için, alın ve yanak desteğinin ve göz parçasının her yeni hasta için, örneğin alkol solüsyonu gibi bir dezenfektanla temizlenmesi gerekmektedir. Tonometre EMC gerekliliklerine (IEC 60601-1-2) uygundur fakat bir cihazın (cep telefonu gibi) yakınlarında (20 mmHg Ekran doğruluğu: ekran 11 aralığa bölünmüştür: 5-7 mmHg 7-10 mmHg 10-14 mmHg 14-18 mmHg 18-21 mmHg 21-24 mmHg 24-27 mmHg 27-30 mmHg 30-35 mmHg 35-40 mmHg 40-50 mmHg Görüntüleme birimi: mmHg Seri numarası, pil bölmesi kapağının içinde yer almaktadır. Tonometre ile hasta arasında herhangi bir elektrik bağlantısı yoktur. Cihazda BF tipi elektrik çarpması koruması vardır. Çalıştırma ortamı Sıcaklık: +10 °C ile +35 °C arasında Bağıl nem: %30 ile %90 arasında 12

www.icaretonometer.com

Icare tonometer ONE kılavuzu

 Türkçe

Atmosfer basıncı: 800 hPa – 1060 hPa Saklama ortamı Sıcaklık: -10 °C ile +55 °C arasında Bağıl nem: %10 ile %95 arasında Atmosfer basıncı: 700 hPa – 1060 hPa Taşıma ortamı Sıcaklık: -40 °C ile +70 °C arasında Bağıl nem: %10 ile %95 arasında Atmosfer basıncı: 500 hPa – 1060 hPa

KLİNİK PERFORMANS VERİLERİ Performans verileri, tonometrelere yönelik ANSI Z80 ve ISO 8612 uyarınca yapılmış bir klinik çalışmadan elde edilmiştir. Eşlenik farkın ortalaması (Goldmann-Icare PRO tonometre) 0,6 (≤16 mmHg 0.1 ; >16