Katalog produktow C a t a l o g u e o f p r o d u c ts

O firm i e Abou t u s

2

SPLAST Sp. z o.o. powstał w 1989 roku jako producent kształtek technicznych o wysokich parametrach technicznych i jakościowych. Specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych. Od 15 lat SPLAST jest także czołowym polskim producentem nowoczesnych zestawów do utrzymywania czystości, które znajdują zastosowanie w efektywnym sprzątaniu biur, hoteli, szpitali, szkół, zakładów przemysłowych itp. Wyroby SPLAST odpowiadają normom i wymogom europejskim, a potwierdzeniem tego są uzyskane certyfikaty i liczne nagrody. Firma stosując system zarządzania jakością uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2000 oraz certyfikat zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004. Gwarancją dobrej jakości naszych wyrobów jest: - wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji urządzeń do utrzymywania czystości, - stosowanie materiałów znanych i renomowanych firm, - pełna kontrola materiałów, procesu produkcyjnego i wyrobów gotowych.

SPLAST Plastic Injection Moulding Plant was brought into being in 1989 as a manufacturer of technical mouldings with high technical parameters and high quality. We specialize in thermoplastic injection moulding. Since 15 years SPLAST is a leading manufacturer of modern cleaning equipments, that are effectively used in many offices, hotels, hospitals, schools, industrial plants etc. Our products meet all the EU standards and requirements which are confirmed by obtained certificates and many awards. By applying Quality Management System our company was authorized with ISO 9001: 2000 and Environmental Certificate ISO 14001:2004. The guaranty of high quality of our products is: - many-year`s experience in designing and manufacturing cleaning equipments, - using materials of world`s well-known and renowned companies - full control of raw materials, production process and final products.

Posiadane możliwości technologiczno-produkcyjne oraz bogata oferta wyrobów pozwalają sprostać wymaganiom każdego klienta.

Technical production capacities and flexibility let us be equaled to the requirements of any customers.

Jedlicze, maj 2008

Jedlicze, May 2008

Pr zet wórst wo t wor z y w sztucznych

Plastic injec tion

3

Spis t r e s c i Conte n t s

Wózk i M ik ro M ik ro trolleys Pojedyncze wózk i z t wor z y wa sztucznego Single plastic trolleys Podwójne wózk i z t wor z y wa sztucznego D ouble plastic trolleys Pojedyncze wózk i chromowane Single bucket trolleys Podwójne wózk i chromowane D ouble bucket trolleys Wózk i chromowane z wiadrami 25 l Trolleys 25 l Wózk i ser wisowe Trolley-sets Wózk i M ini M ini trolleys Wózk i M idi M idi trolleys Wózk i na odpady Waste trolleys Zestaw y hotelowe Hotel systems Zestaw y spr zątające Cleaning systems Stelaże K lik Mop frames K lik Stelaże Mop frames M opy w ymienne Mops Akcesor ia Accessories C zęści konstrukc yjne wózków i zestawów Trolleys and trolley-sets comp onents

4

Pr zet wórst wo t wor z y w sztucznych

8 14 16 20 23 26 28 32 33 36 40 42 48 50 52 58 70

Plastic injec tion

5

Mikro

6

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

Professional cleaning equipment

7

Wózki Mikro

M ik ro I TS -0010

M ik ro I Pl u s TS -0013

8

Mikro trolleys

Wózek z tworzywa sztucznego MIKRO I TS-0010

Plastic trolley MIKRO I TS-0010

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka Mikro I z tworzywa sztucznego kompletna 2. wiadro 25 l pomarańczowe 3. wyciskarka Mikro I 4. uchwyt mopa szaro/ pomarańczowy 5. mop Mikro 6. sztyl teleskopowy

1. KONS-0022

standard equipment: 1. complete plastic frame of trolley Mikro I

2. WIAD-0030 3. WYC-0001 4. UCHW-0021

2. bucket 25 l orange 3. wringer Mikro I 4. mop handle grey/orange

5. MOP-0033 6. SZTY-0003

5. mop Mikro 6. telescopic pole

Wózek z tworzywa sztucznego MIKRO I PLUS TS-0013

Plastic trolley MIKRO I PLUS TS-0013

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka Mikro I z tworzywa sztucznego kompletna 2. wiadro 25 l pomarańczowe 3. wyciskarka Mikro I 4. uchwyt mopa szaro/ pomarańczowy 5. mop Mikro 6. sztyl teleskopowy 7. wiadro 6 l niebieskie 8. pokrywa na wiadro 6 l niebieska

1. KONS-0022

standard equipment: 1. complete plastic frame of trolley Mikro I

2. WIAD-0030 3. WYC-0001 4. UCHW-0021

2. bucket 25 l orange 3. wringer Mikro I 4. mop handle grey/orange

5. MOP-0033 6. SZTY-0003 7. WIAD-0004 8. POKR-0040

5. mop Mikro 6. telescopic pole 7. bucket 6 l blue 8. lid for 6 l bucket blue

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1 szt./pcs

1 szt./pcs

430 x 385 x 645 mm

430 x 385 x 645 mm

410 x 380 x 390 mm

425 x 380 x 615 mm

3,30 kg

3,50 kg

4,30 kg

4,50 kg

18 szt./pcs

18 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1 szt./pcs

1 szt./pcs

430 x 385 x 645 mm

430 x 385 x 645 mm

560 x 380 x 390 mm

560 x 380 x 615 mm

3,70 kg

3,90 kg

4,70 kg

4,90 kg

18 szt./pcs

18 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Plastic trolley MIKRO II TS-0011

Wózek z tworzywa sztucznego MIKRO II TS-0011

standard equipment: 1. complete plastic frame of trolley Mikro II

1. KONS-0023

2. aluminum handle Mikro 3. bucket 25 l orange 4. wringer Mikro II 5. mop handle grey/orange

2. RURK-0025 3. WIAD-0030 4. WYC-0002 5. UCHW-0021

6. mop Mikro 7. telescopic pole

6. MOP-0033 7. SZTY-0003

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka Mikro II z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa Mikro 3. wiadro 25 l pomarańczowe 4. wyciskarka Mikro II 5. uchwyt mopa szaro/ pomarańczowy 6. mop Mikro 7. sztyl teleskopowy

Plastic trolley MIKRO II PLUS TS-0014

Wózek z tworzywa sztucznego MIKRO II PLUS TS-0014

standard equipment: 1. complete plastic frame of trolley Mikro II

1. KONS-0023

2. aluminum handle Mikro 3. bucket 25 l orange 4. wringer Mikro II 5. mop handle grey/orange

2. RURK-0025 3. WIAD-0030 4. WYC-0002 5. UCHW-0021

6. mop Mikro 7. telescopic pole 8. bucket 6 l blue 9. lid for 6 l bucket blue

6. MOP-0033 7. SZTY-0003 8. WIAD-0004 9. POKR-0040

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka Mikro II z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa Mikro 3. wiadro 25 l pomarańczowe 4. wyciskarka Mikro II 5. uchwyt mopa szaro/ pomarańczowy 6. mop Mikro 7. sztyl teleskopowy 8. wiadro 6 l niebieskie 9. pokrywa na wiadro 6 l niebieska

M i k ro I I TS - 0 0 1 1

M i k ro I I Pl u s TS - 0 0 1 4

Professional cleaning equipment

9

Wózki Mikro

M ik ro II I TS -0017

Mikro trolleys

Wózek z tworzywa sztucznego MIKRO III TS-0017

Plastic trolley MIKRO III TS-0017

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka Mikro I z tworzywa sztucznego kompletna 2. wiadro 25 l pomarańczowe 3. wyciskarka Mikro I

1. KONS-0022

standard equipment: 1. complete plastic frame of trolley Mikro I

2. WIAD-0030 3. WYC-0001

2. bucket 25 l orange 3. wringer Mikro I

1 szt./pcs

385 x 380 x 390 mm

390 x 375 x 390 mm

2,60 kg

3,50 kg 30 szt./pcs

800 x 1200 mm

M ik ro IV TS -0018

Wózek z tworzywa sztucznego MIKRO IV TS-0018

Plastic trolley MIKRO IV TS-0018

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka Mikro II z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa Mikro 3. wiadro 25 l pomarańczowe 4. wyciskarka Mikro II

1. KONS-0023

standard equipment: 1. complete plastic frame of trolley Mikro II

2. RURK-0025 3. WIAD-0030 4. WYC-0002

2. aluminum handle Mikro 3. bucket 25 l orange 4. wringer Mikro II

1 szt./pcs

425 x 385 x 620 mm

430 x 375 x 615 mm

2,80 kg

4,00 kg 18 szt./pcs

800 x 1200 mm

10

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

Professional cleaning equipment

11

Wozk i z t w o r z y w a s z t u c z n e go Plast i c t r o l l e y s

12

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

Professional cleaning equipment

13

Pojedyncze wózki z tworzywa sztucznego

01.25. TS TS -0001

Wózek z tworzywa sztucznego 01.25. TS pomarańczowo/niebieski TS-0001 wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja pojedynczego wózka z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa 3. 2 x osłona boczna 4. prasa do wyciskania szaro/ pomarańczowa 5. wiadro 25 l pomarańczowe 6. wiadro 6 l niebieskie

01.25. K TS TS -0006

1. KONS-0024

standard equipment: 1. complete plastic frame of single trolley

2. RURK-0007 3. OSLO-0013 4. PRAS-0026

2. handle aluminum 3. 2 x cover side 4. wringer grey/orange

5. WIAD-0030 6. WIAD-0004

5. bucket 25 l orange 6. bucket 6 l blue

Plastic trolley 01.25. K TS orange/blue TS-0006

Wózek z tworzywa sztucznego 01.25. K TS pomarańczowo/niebieski TS-0006 wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja pojedynczego wózka z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa 3. 2 x osłona boczna 4. prasa do wyciskania szaro/ pomarańczowa 5. wiadro 25 l pomarańczowe 6. wiadro 6 l niebieskie 7. koszyk 40479

14

Plastic trolley 01.25. TS orange/blue TS-0001

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. KONS-0024

standard equipment: 1. complete plastic frame of single trolley

2. RURK-0007 3. OSLO-0013 4. PRAS-0026

2. handle aluminum 3. 2 x cover side 4. wringer grey/orange

5. WIAD-0030 6. WIAD-0004 7. KOSZ-0009

5. bucket 25 l orange 6. bucket 6 l blue 7. basket 40479

Single plastic trolleys

1 szt./pcs

1 szt./pcs

620 x 470 x 500 mm

620 x 470 x 500 mm

960 x 480 x 850 mm

960 x 480 x 850 mm

8,00 kg

8,00 kg

9,20 kg

9,20 kg

12 szt./pcs

12 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1 szt./pcs

1 szt./pcs

620 x 470 x 500 mm

620 x 470 x 500 mm

960 x 480 x 850 mm

960 x 480 x 850 mm

8,40 kg

8,40 kg

9,60 kg

9,60 kg

12 szt./pcs

12 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Plastic trolley 01.25. TS red/blue TS-0003

Wózek z tworzywa sztucznego 01.25. TS czerwono/niebieski TS-0003

standard equipment: 1. complete plastic frame of single trolley

1. KONS-0024

2. handle aluminum 3. 2 x cover side 4. wringer grey 5. bucket 25 l red 6. bucket 6 l blue

2. RURK-0007 3. OSLO-0013 4. PRAS-0015 5. WIAD-0026 6. WIAD-0004

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja pojedynczego wózka z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa 3. 2 x osłona boczna 4. prasa do wyciskania szara 5. wiadro 25 l czerwone 6. wiadro 6 l niebieskie

Plastic trolley 01.25. K TS red/blue TS-0008

Wózek z tworzywa sztucznego 01.25. K TS czerwono/niebieski TS-0008

standard equipment: 1. complete plastic frame of single trolley

1. KONS-0024

2. handle aluminum 3. 2 x cover side 4. wringer grey 5. bucket 25 l red 6. bucket 6 l blue 7. basket 40479

2. RURK-0007 3. OSLO-0013 4. PRAS-0015 5. WIAD-0026 6. WIAD-0004 7. KOSZ-0009

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja pojedynczego wózka z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa 3. 2 x osłona boczna 4. prasa do wyciskania szara 5. wiadro 25 l czerwone 6. wiadro 6 l niebieskie 7. koszyk 40479

0 1 . 2 5 . TS TS - 0 0 0 3

0 1 . 2 5 . K TS TS - 0 0 0 8

Professional cleaning equipment

15

Podwójne wózki z tworzywa sztucznego

02.25. TS TS -0002

Wózek z tworzywa sztucznego 02.25. TS pomarańczowo/niebieski TS-0002 wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja podwójnego wózka z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa 3. 2 x osłona boczna 4. prasa do wyciskania szaro/ pomarańczowa 5. wiadro 25 l pomarańczowe 6. wiadro 25 l niebieskie

02.25. K TS TS -0007

1. KONS-0025

standard equipment: 1. complete plastic frame of double trolley

2. RURK-0005 3. OSLO-0013 4. PRAS-0026

2. handle aluminum 3. 2 x cover side 4. wringer grey/orange

5. WIAD-0030 6. WIAD-0028

5. bucket 25 l orange 6. bucket 25 l blue

Plastic trolley 02.25. K TS orange/blue TS-0007

Wózek z tworzywa sztucznego 02.25. K TS pomarańczowo/niebieski TS-0007 wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja podwójnego wózka z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa 3. 2 x osłona boczna 4. prasa do wyciskania szaro/ pomarańczowa 5. wiadro 25 l pomarańczowe 6. wiadro 25 l niebieskie 7. koszyk 40479

16

Plastic trolley 02.25. TS orange/blue TS-0002

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. KONS-0025

standard equipment: 1. complete plastic frame of double trolley

2. RURK-0005 3. OSLO-0013 4. PRAS-0026

2. handle aluminum 3. 2 x cover side 4. wringer grey/orange

5. WIAD-0030 6. WIAD-0028 7. KOSZ-0009

5. bucket 25 l orange 6. bucket 25 l blue 7. basket 40479

Double plastic trolleys

1 szt./pcs

1 szt./pcs

735 x 470 x 500 mm

735 x 470 x 500 mm

1030 x 480 x 900 mm

1030 x 480 x 900 mm

8,90 kg

8,90 kg

10,10 kg

10,10 kg

12 szt./pcs

12 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1 szt./pcs

1 szt./pcs

735 x 470 x 500 mm

735 x 470 x 500 mm

1030 x 480 x 900 mm

1030 x 480 x 900 mm

9,30 kg

9,30 kg

10,50 kg

10,50 kg

12 szt./pcs

12 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Plastic trolley 02.25. TS red/blue TS-0004

Wózek z tworzywa sztucznego 02.25. TS czerwono/niebieski TS-0004

standard equipment: 1. complete plastic frame of double trolley

1. KONS-0025

2. handle aluminum 3. 2 x cover side 4. wringer grey 5. bucket 25 l red 6. bucket 25 l blue

2. RURK-0005 3. OSLO-0013 4. PRAS-0015 5. WIAD-0026 6. WIAD-0028

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja podwójnego wózka z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa 3. 2 x osłona boczna 4. prasa do wyciskania szara 5. wiadro 25 l czerwone 6. wiadro 25 l niebieskie

Plastic trolley 02.25. TS red/blue TS-0009

Wózek z tworzywa sztucznego 02.25. K TS czerwono/niebieski TS-0009

standard equipment: 1. complete plastic frame of double trolley

1. KONS-0025

2. handle aluminum 3. 2 x cover side 4. wringer grey 5. bucket 25 l red 6. bucket 25 l blue 7. basket 40479

2. RURK-0005 3. OSLO-0013 4. PRAS-0015 5. WIAD-0026 6. WIAD-0028 7. KOSZ-0009

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja podwójnego wózka z tworzywa sztucznego kompletna 2. rączka aluminiowa 3. 2 x osłona boczna 4. prasa do wyciskania szara 5. wiadro 25 l czerwone 6. wiadro 25 l niebieskie 7. koszyk 40479

0 2 . 2 5 . TS TS - 0 0 0 4

0 2 . 2 5 . K TS TS - 0 0 0 9

Professional cleaning equipment

17

Wozk i i z e s t a w y c h r o m o w a ne Trolle y - s e t s

18

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

Professional cleaning equipment

19

Pojedyncze wózki chromowane

R o ll M o p 0 1 . 2 0 . B R C H WCH-00 2 2

R o ll M o p 0 1 . 2 0 . C H WCH-00 2 1

20

Single bucket trolleys

Roll Mop 01.20. BR CH WCH-0022

Roll Mop 01.20. BR CH WCH-0022

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 3. wiadro 20 l czerwone

2. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. wringer red/blue

3. WIAD-0018

3. bucket 20 l red

1. KONS-0001

Roll Mop 01.20. CH WCH-0021

Roll Mop 01.20. CH WCH-0021

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. rączka do wózka 01.20. CH 3. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 4. wiadro 20 l czerwone

2. RACZ-0002 3. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. handle for trolley 01.20. CH 3. wringer red/blue

4. WIAD-0018

4. bucket 20 l red

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. KONS-0001

1 szt./pcs

1 szt./pcs

700 x 420 x 490 mm

700 x 420 x 490 mm

500 x 420 x 850 mm

800 x 420 x 900 mm

6,70 kg

8,30 kg

7,70 kg

9,30 kg

12 szt./pcs

12 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1 szt./pcs

1 szt./pcs

700 x 420 x 490 mm

1060 x 460 x 340 mm

800 x 420 x 900 mm

800 x 450 x 900 mm

7,90 kg

8,80 kg

8,90 kg

9,80 kg

12 szt./pcs

10 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Roll Mop 01.20. K CH WCH-0001 standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. handle for trolley 01.20. CH 3. wringer red/blue 4. bucket 20 l red 5. basket 40472

Roll Mop 01.20. K CH WCH-0001

1. KONS-0001 2. RACZ-0002 3. PRAS-0014 4. WIAD-0018 5. KOSZ-0002

Roll Mop 01.20. SK CH WCH-0007 standard equipment: 1. chromium plated collapsible trolley frame 2. wringer red/blue 3. bucket 20 l red

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. rączka do wózka 01.20. CH 3. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 4. wiadro 20 l czerwone 5. koszyk 40472

Roll Mop 01.20. SK CH WCH-0007

1. KONS-0003 2. PRAS-0014 3. WIAD-0018

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana składana 2. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 3. wiadro 20 l czerwone

Roll Mop 01.20. K CH WCH-0001

Roll Mop 01.20. SK CH WCH-0007

Professional cleaning equipment

21

Wózki chromowane

R o ll M o p 0 1 . 2 0 . K W C H WCH-00 0 8

R o ll M o p 0 1 . 2 0 . S K S C H WCH-00 0 9

22

Trolleys

Roll Mop 01.20. KW CH WCH-0008

1 szt./pcs

1 szt./pcs

Roll Mop 02.20. BR CH WCH-0023

700 x 420 x 490 mm

700 x 420 x 490 mm

2. RACZ-0002 3. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. handle for trolley 01.20. CH 3. wringer red/blue

765 x 415 x 850 mm

680 x 420 x 840 mm

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. wringer red/blue

4. WIAD-0018 5. WIAD-0004 6. KOSZ-0010 7. KOSZ-0001

4. bucket 20 l red 5. bucket 6 l blue 6. basket 40480 7. basket 40471

Roll Mop 01.20. KW CH WCH-0008 wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. rączka do wózka 01.20. CH 3. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 4. wiadro 20 l czerwone 5. wiadro 6 l niebieskie 6. koszyk 40480 7. koszyk 40471

1. KONS-0001

Roll Mop 01.20. SK S CH WCH-0009 wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana składana schodowa 2. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 3. wiadro 20 l czerwone 4. wiadro 6 l niebieskie 5. koszyk 40480

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. KONS-0005

3. bucket 20 l red 4. bucket 20 l blue

9,10 kg

8,20 kg

10,10 kg

9,20 kg

12 szt./pcs

12 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Roll Mop 01.20. SK S CH WCH-0009

1 szt./pcs

1 szt./pcs

Roll Mop 02.20. CH WCH-0004

standard equipment: 1. chromium plated collapsible steplike trolley frame

1150 x 550 x 330 mm

700 x 420 x 490 mm

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. handle for trolley 02.20. CH 3. wringer red/blue

2. PRAS-0014

2. wringer red/blue

3. WIAD-0018 4. WIAD-0004 5. KOSZ-0010

3. bucket 20 l red 4. bucket 6 l blue 5. basket 40480

815 x 530 x 940 mm

800 x 420 x 930 mm

10,50 kg

9,60 kg

11,60 kg

10,60 kg

6 szt./pcs

12 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

4. bucket 20 l red 5. bucket 20 l blue

Roll Mop 02.20. BR CH WCH-0023

1. KONS-0002 2. PRAS-0014 3. WIAD-0018 4. WIAD-0020

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 3. wiadro 20 l czerwone 4. wiadro 20 l niebieskie

Roll Mop 02.20. CH WCH-0004

1. KONS-0002 2. RACZ-0003 3. PRAS-0014 4. WIAD-0018 5. WIAD-0020

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. rączka do wózka 02.20. CH 3. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 4. wiadro 20 l czerwone 5. wiadro 20 l niebieskie

Roll Mop 02.20. BR CH WCH-0023

Roll Mop 02.20. CH WCH-0004

Professional cleaning equipment

23

Podwójne wózki chromowane

R o ll M o p 0 2 . 2 0 . K C H WCH-00 2 0

R o ll M o p 0 2 . 2 0 . S K C H WCH-00 1 0

24

Roll Mop 02.20. K CH WCH-0020 wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. rączka do wózka 02.20. CH 3. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 4. wiadro 20 l czerwone 5. wiadro 20 l niebieskie 6. koszyk 40471

Double bucket trolleys

Roll Mop 02.20. K CH WCH-0020

1 szt./pcs

1 szt./pcs

Roll Mop 02.20. KW CH WCH-0011

700 x 420 x 490 mm

700 x 420 x 490 mm

2. RACZ-0003 3. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. handle for trolley 02.20. CH 3. wringer red/blue

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. handle for trolley 02.20. CH 3. wringer red/blue

4. WIAD-0018 5. WIAD-0020 6. KOSZ-0001

4. bucket 20 l red 5. bucket 20 l blue 6. basket 40471

1. KONS-0002

800 x 420 x 930 mm

770 x 500 x 930 mm

10,00 kg

10,90 kg

11,00 kg

11,90 kg

12 szt./pcs

12 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Roll Mop 02.20. SK CH WCH-0010

Roll Mop 02.20. SK CH WCH-0010

1 szt./pcs

1 szt./pcs

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana składana 2. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 3. wiadro 20 l czerwone 4. wiadro 20 l niebieskie

1060 x 460 x 340 mm

1150 x 550 x 330 mm

2. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated collapsible trolley frame 2. wringer red/blue

3. WIAD-0018 4. WIAD-0020

3. bucket 20 l red 4. bucket 20 l blue

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. KONS-0004

800 x 450 x 900 mm

815 x 530 x 915 mm

9,90 kg

11,30 kg

10,90 kg

12,40 kg

10 szt./pcs

6 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

4. bucket 20 l red 5. bucket 20 l blue 6. bucket 6 l red 7. basket 40481 8. basket 40476

Roll Mop 02.20. KW CH WCH-0011

1. KONS-0002 2. RACZ-0003 3. PRAS-0014 4. WIAD-0018 5. WIAD-0020 6. WIAD-0002 7. KOSZ-0011 8. KOSZ-0006

Roll Mop 02.20. SK S CH WCH-0012

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. rączka do wózka 02.20. CH 3. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 4. wiadro 20 l czerwone 5. wiadro 20 l niebieskie 6. wiadro 6 l czerwone 7. koszyk 40481 8. koszyk 40476

Roll Mop 02.20. SK S CH WCH-0012

standard equipment: 1. chromium plated collapsible steplike trolley frame

1. KONS-0006

2. wringer red/blue

2. PRAS-0014

3. bucket 20 l red 4. bucket 20 l blue 5. bucket 6 l red 6. basket 40481

3. WIAD-0018 4. WIAD-0020 5. WIAD-0002 6. KOSZ-0011

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana składana schodowa 2. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 3. wiadro 20 l czerwone 4. wiadro 20 l niebieskie 5. wiadro 6 l czerwone 6. koszyk 40481

Roll Mop 02.20. KW CH WCH-0011

Roll Mop 02.20. SK S CH WCH-0012

Professional cleaning equipment

25

Wózki chromowane

R o ll M o p 0 1 . 2 5 . C H WCH-00 1 3

Trolleys

Roll Mop 01.25. CH WCH-0013 wyposażenie standardowe 1. konstrukcja wózka chromowana 2. rączka do wózka 25. CH 3. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 4. wiadro 25 l czerwone

Roll Mop 01.25. CH WCH-0013

1 szt./pcs

730 x 420 x 500 mm

2. RACZ-0004 3. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. handle for trolley 25. CH 3. wringer red/blue

4. WIAD-0026

4. bucket 25 l red

1. KONS-0007

840 x 410 x 865 mm

8,50 kg

9,60 kg 12 szt./pcs

800 x 1200 mm

R o ll M o p 0 2 . 2 5 . C H WCH-00 1 4

Roll Mop 02.25. CH WCH-0014

Roll Mop 02.25. CH WCH-0014

wyposażenie standardowe 1. konstrukcja wózka chromowana 2. rączka do wózka 25. CH 3. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 4. wiadro 25 l czerwone 5. wiadro 25 l niebieskie

2. RACZ-0004 3. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. handle for trolley 25. CH 3. wringer red/blue

4. WIAD-0026 5. WIAD-0028

4. bucket 25 l red 5. bucket 25 l blue

1. KONS-0008

1 szt./pcs

730 x 420 x 500 mm

850 x 410 x 865 mm

10,20 kg

11,30 kg 12 szt./pcs

800 x 1200 mm

26

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

Professional cleaning equipment

27

Wózki ser wisowe

R o ll M o p 0 1 . 2 0 . 1 2 0 . C H SER-000 1

R o ll M o p 0 1 . 2 0 . 1 2 0 . K W C H SER-000 9

28

Trolley-sets

Roll Mop 01.20.120. CH SER-0001

Roll Mop 01.20.120. CH SER-0001 wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. ramka pionowa 3502 3. ramka na worek 35013/130 4. ramka pod worek 35014/130 5. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 6. wiadro 20 l czerwone 7. wiadro 6 l czerwone 8. worek 120 l niebieski 9. 5 x zapinka worka 10. uchwyt sztyla 11. koszyk 40475

2. RAMK-0002 3. RAMK-0004 4. RAMK-0005 5. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. support frame 3502 3. bag frame 35013/130 4. bag shelf 35014/130 5. wringer red/blue

6. WIAD-0018 7. WIAD-0002 8. WORE-0002 9. ZAPI-0001 10. UCHW-0005 11. KOSZ-0005

6. bucket 20 l red 7. bucket 6 l red 8. plastic bag 120 l blue 9. 5 x clip 10. handle grip 11. basket 40475

1. KONS-0013

Roll Mop 01.20.120. KW CH SER-0009

Roll Mop 01.20.120. KW CH SER-0009

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. ramka pionowa 3502 3. ramka na worek 35013/130 4. ramka pod worek 35014/130 5. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 6. wiadro 20 l czerwone 7. wiadro 6 l czerwone 8. wiadro 6 l niebieskie 9. worek 120 l niebieski 10. 5 x zapinka worka 11. uchwyt sztyla 12. koszyk 40474

2. RAMK-0002 3. RAMK-0004 4. RAMK-0005 5. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. support frame 3502 3. bag frame 35013/130 4. bag shelf 35014/130 5. wringer red/blue

6. WIAD-0018 7. WIAD-0002 8. WIAD-0004 9. WORE-0002 10. ZAPI-0001 11. UCHW-0005 12. KOSZ-0004

6. bucket 20 l red 7. bucket 6 l red 8. bucket 6 l blue 9. plastic bag 120 l blue 10. 5 x clip 11. handle grip 12. basket 40474

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. KONS-0013

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 550 mm

1030 x 550 x 550 mm

780 x 530 x 1200 mm

780 x 530 x 1200 mm

13,20 kg

15,20 kg

14,80 kg

16,80 kg

4 szt./pcs

4 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 550 mm

1040 x 670 x 500 mm

780 x 530 x 1200 mm

785 x 680 x 1175 mm

13,70 kg

14,50 kg

15,30 kg

16,10 kg

4 szt./pcs

4 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Roll Mop 01.20.120. S CH SER-0002

Roll Mop 01.20.120. S CH SER-0002 standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. support frame 3502 3. bag frame 35013/130 4. bag shelf 35014/130 5. wringer red/blue

1. KONS-0014 2. RAMK-0002 3. RAMK-0004 4. RAMK-0005 5. PRAS-0014

6. bucket 20 l red 7. bucket 6 l red 8. bucket 6 l blue 9. plastic bag 120 l blue 10. lid to 120 l bag blue

6. WIAD-0018 7. WIAD-0002 8. WIAD-0004 9. WORE-0002 10. POKR-0013

11. 5 x clip 12. handle grip 13. basket 40474

11. ZAPI-0001 12. UCHW-0005 13. KOSZ-0004

Roll Mop 02.20.120. CH SER-0004 standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. support frame 3503 3. bag frame 35013/133 4. frame for wringer 35019/133 5. wringer red/blue 6. bucket 20 l red 7. bucket 20 l blue 8. plastic bag 120 l blue 9. 5 x clip

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. ramka pionowa 3502 3. ramka na worek 35013/130 4. ramka pod worek 35014/130 5. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 6. wiadro 20 l czerwone 7. wiadro 6 l czerwone 8. wiadro 6 l niebieskie 9. worek 120 l niebieski 10. pokrywa na worek 120 niebieska 11. 5 x zapinka worka 12. uchwyt sztyla 13. koszyk 40474

Roll Mop 02.20.120. CH SER-0004

1. KONS-0017 2. RAMK-0006 3. RAMK-0007 4. RAMK-0003 5. PRAS-0014 6. WIAD-0018 7. WIAD-0020 8. WORE-0002 9. ZAPI-0001

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. ramka pionowa 3503 3. ramka na worek 35013/133 4. ramka pod prasę 35019/133 5. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 6. wiadro 20 l czerwone 7. wiadro 20 l niebieskie 8. worek 120 l niebieski 9. 5 x zapinka worka

R oll M o p 0 1 . 2 0 . 1 2 0 . S C H SER-0002

Roll Mop 02.20.120. CH SER-0004

Professional cleaning equipment

29

Wózki ser wisowe

R o ll M o p 0 2 . 2 0 . 1 2 0 . K W C H SER-000 5

R o ll M o p 0 2 . 2 0 . K W K C H SER-000 6

30

Trolley-sets

Roll Mop 02.20.120. KW CH SER-0005

Roll Mop 02.20.120. KW CH SER-0005 wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. ramka pionowa 3503 3. ramka na worek 35013/133 4. ramka pod prasę 35019/133 5. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 6. wiadro 20 l czerwone 7. wiadro 20 l niebieskie 8. wiadro 6 l czerwone 9. wiadro 6 l niebieskie 10. worek 120 l niebieski 11. 5 x zapinka worka 12. koszyk 40474

2. RAMK-0006 3. RAMK-0007 4. RAMK-0003 5. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. support frame 3503 3. bag frame 35013/133 4. frame for wringer 35019/133 5. wringer red/blue

6. WIAD-0018 7. WIAD-0020 8. WIAD-0002 9. WIAD-0004 10. WORE-0002 11. ZAPI-0001 12. KOSZ-0004

6. bucket 20 l red 7. bucket 20 l blue 8. bucket 6 l red 9. bucket 6 l blue 10. plastic bag 120 l blue 11. 5 x clip 12. basket 40474

1. KONS-0017

Roll Mop 02.20. KW K CH SER-0006

Roll Mop 02.20. KW K CH SER-0006 wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. ramka pionowa 3503 3. ramka na worek 35013/133 4. ramka pod prasę 35019/133 5. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 6. wiadro 20 l czerwone 7. wiadro 20 l niebieskie 8. wiadro 6 l czerwone 9. wiadro 6 l niebieskie 10. kuweta niebieska 11. koszyk 40474 12. koszyk 40477

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

2. RAMK-0006 3. RAMK-0007 4. RAMK-0003 5. PRAS-0014

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. support frame 3503 3. bag frame 35013/133 4. frame for wringer 35019/133 5. wringer red/blue

6. WIAD-0018 7. WIAD-0020 8. WIAD-0002 9. WIAD-0004 10. KUWE-0002 11. KOSZ-0004 12. KOSZ-0015

6. bucket 20 l red 7. bucket 20 l blue 8. bucket 6 l red 9. bucket 6 l blue 10. tray blue 11. basket 40474 12. basket 40477

1. KONS-0017

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1040 x 670 x 500 mm

750 x 500 x 1040 mm

785 x 680 x 1230 mm

820 x 530 x 1200 mm

16,30 kg

13,20 kg

17,90 kg

14,30 kg

4 szt./pcs

4 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1040 x 670 x 500 mm

820 x 520 x 1045 mm

785 x 680 x 1170 mm

1200 x 850 x 1200 mm

18,80 kg

17,20 kg

20,40 kg

18,70 kg

4 szt./pcs

4 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Roll Mop 02.20. S CH SER-0003

Roll Mop 02.20. S CH SER-0003 standard equipment: 1. chromium plated steplike trolley frame 2. wringer red/blue 3. bucket 20 l red 4. bucket 20 l blue 5. small tray 6. 2 x basket 40472

1. KONS-0016 2. PRAS-0014 3. WIAD-0018 4. WIAD-0020 5. KUWE-0005 6. KOSZ-0002

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana schodowa 2. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 3. wiadro 20 l czerwone 4. wiadro 20 l niebieskie 5. kuweta mała 6. 2 x koszyk 40472

Roll Mop 02.20.120. KW S CH SER-0007

Roll Mop 02.20.120. KW S CH SER-0007 standard equipment: 1. chromium plated steplike trolley frame 2. bag frame 35013/140 3. bag shelf 35014/140 4. wringer red/blue 5. bucket 20 l red 6. bucket 20 l blue 7. bucket 6 l red 8. bucket 6 l blue 9. plastic bag 120 l blue 10. 5 x clip 11. small tray 12. basket 40482 13. basket 40483 14. mop frame shelf 35080

1. KONS-0019 2. RAMK-0024 3. RAMK-0025 4. PRAS-0014 5. WIAD-0018 6. WIAD-0020 7. WIAD-0002 8. WIAD-0004 9. WORE-0002 10. ZAPI-0001 11. KUWE-0005 12. KOSZ-0003 13. KOSZ-0016 14. PODS-0014

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana schodowa 2. ramka na worek 35013/140 3. ramka pod worek 35014/140 4. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 5. wiadro 20 l czerwone 6. wiadro 20 l niebieskie 7. wiadro 6 l czerwone 8. wiadro 6 l niebieskie 9. worek 120 l niebieski 10. 5 x zapinka worka 11. kuweta mała 12. koszyk 40482 13. koszyk 40483 14. podstawa pod szczotkę 35080

Roll Mop 02.20. S CH SER-0003

R oll M o p 0 2 . 2 0 . 1 2 0 . K W S C H SER-0007

Professional cleaning equipment

31

Wózki ser wisowe

Trolley-sets

MINI 03 . K C H

MINI 03. K CH MIN-0001

MINI 03. K CH MIN-0001

MIN-000 1

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw MINI 35050 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x ramka na kuwetę 35024 4. 3 x kuweta niebieska

standard equipment: 1. support frame for MINI 35050 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x support for tray 35024 4. 3 x tray blue

MINI 03 . K 1 2 0 . C H

MINI 03. K 120. CH MIN-0002

MIN-000 2

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw MINI 35050 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x ramka na kuwetę 35024 4. 3 x kuweta niebieska 5. ramka na worek 120 l 35013 6. ramka pod worek 120 l 35014 7. worek 120 l niebieski 8. 5 x zapinka worka

32

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. PODS-0008 2. RAMK-0008 3. RAMK-0009 4. KUWE-0002

MINI 03. K 120. CH MIN-0002

2. RAMK-0008 3. RAMK-0009 4. KUWE-0002 5. RAMK-0010 6. RAMK-0011

standard equipment: 1. support frame for MINI 35050 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x support for tray 35024 4. 3 x tray blue 5. bag frame 120 l 35013 6. bag shelf 120 l 35014

7. WORE-0002 8. ZAPI-0001

7. plastic bag 120 l blue 8. 5 x clip

1. PODS-0008

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 300 mm

1030 x 550 x 550 mm

500 x 515 x 1060 mm

1080 x 680 x 1060 mm

12,60 kg

23,50 kg

14,00 kg

25,00 kg

6 szt./pcs

4 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 300 mm

1030 x 550 x 300 mm

775 x 515 x 1060 mm

590 x 610 x 1050 mm

15,90 kg

12,20 kg

17,30 kg

13,60 kg

6 szt./pcs

6 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

MINI 03. K 02.20.120. CH MIN-0003 standard equipment: 1. support frame for MINI 35050 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x support for tray 35024 4. 3 x tray blue 5. bag frame 120 l 35013 6. bag shelf 120 l 35014 7. plastic bag 120 l blue 8. 5 x clip 9. bucket and wringer base 35060 10. wringer red/blue 11. bucket 20 l red 12. bucket 20 l blue

MINI 03. K 02.20.120. CH MIN-0003

1. PODS-0008 2. RAMK-0008 3. RAMK-0009 4. KUWE-0002 5. RAMK-0010 6. RAMK-0011 7. WORE-0002 8. ZAPI-0001 9. PODS-0009 10. PRAS-0014 11. WIAD-0018 12. WIAD-0020

MIDI 03. KSZ CH MID-0001 standard equipment: 1. support frame for MIDI 35010 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x basket 40490

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw MINI 35050 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x ramka na kuwetę 35024 4. 3 x kuweta niebieska 5. ramka na worek 120 l 35013 6. ramka pod worek 120 l 35014 7. worek 120 l niebieski 8. 5 x zapinka worka 9. podstawa pod wiadro i prasę 35060 10. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 11. wiadro 20 l czerwone 12. wiadro 20 l niebieskie

MIDI 03. KSZ CH MID-0001

1. PODS-0015 2. RAMK-0008 3. KOSZ-0017

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw MIDI 35010 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x kosz 40490

MIN I 0 3 . K 0 2 . 2 0 . 1 2 0 . C H MIN-0003

MIDI 03. KSZ CH MID-0001

Professional cleaning equipment

33

Wózki ser wisowe

MIDI 03 . K S Z 1 2 0 . C H MID -00 0 2

MIDI 03 . K S Z 0 2 . 2 0 . 1 2 0 . C H MID -00 0 3

34

Trolley-sets

MIDI 03. KSZ 120. CH MID-0002

MIDI 03. KSZ 120. CH MID-0002 wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw MIDI 35010 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x kosz 40490 4. ramka na worek 120 l 35013 5. ramka pod worek 120 l 35014 6. worek 120 l niebieski 7. 5 x zapinka worka

2. RAMK-0008 3. KOSZ-0017 4. RAMK-0010 5. RAMK-0011

standard equipment: 1. support frame for MIDI 35010 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x basket 40490 4. bag frame 120 l 35013 5. bag shelf 120 l 35014

6. WORE-0002 7. ZAPI-0001

6. plastic bag 120 l blue 7. 5 x clip

1. PODS-0015

MIDI 03. KSZ 02.20.120. CH MID-0003

MIDI 03. KSZ 02.20.120. CH MID-0003 wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw MIDI 35010 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x kosz 40490 4. ramka na worek 120 l 35013 5. ramka pod worek 120 l 35014 6. worek 120 l niebieski 7. 5 x zapinka worka 8. podstawa pod wiadro i prasę 35060 9. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 10. wiadro 20 l czerwone 11. wiadro 20 l niebieskie

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. PODS-0015 2. RAMK-0008 3. KOSZ-0017 4. RAMK-0010 5. RAMK-0011

standard equipment: 1. support frame for MIDI 35010 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x basket 40490 4. bag frame 120 l 35013 5. bag shelf 120 l 35014

9. PRAS-0014

6. plastic bag 120 l blue 7. 5 x clip 8. bucket and wringer base 35060 9. wringer red/blue

10. WIAD-0018 11. WIAD-0020

10. bucket 20 l red 11. bucket 20 l blue

6. WORE-0002 7. ZAPI-0001 8. PODS-0009

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 300 mm

1030 x 550 x 300 mm

890 x 610 x 1050 mm

590 x 610 x 1050 mm

14,90 kg

12,90 kg

16,30 kg

14,30 kg

6 szt./pcs

6 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 550 mm

1030 x 550 x 300 mm

1210 x 680 x 1050 mm

890 x 610 x 1050 mm

22,40 kg

15,60 kg

MIDI 03. K CH MID-0004

MIDI 03. K CH MID-0004

standard equipment: 1. podstawa pod zestaw MIDI 35010 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x ramka na kuwetę 35024/1 4. 3 x kuweta duża

1. PODS-0015

wyposażenie standardowe: 1. support frame for MIDI 35010

2. RAMK-0008 3. RAMK-0026 4. KUWE-0007

2. 2 x support frame 3501 3. 3 x frame for tray 35024/1 4. 3 x large tray

MIDI 03. K 120. CH MID-0005

MIDI 03. K 120. CH MID-0005

standard equipment: 1. support frame for MIDI 35010 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x frame for tray 35024/1 4. 3 x large tray 5. bag frame 120 l 35013 6. bag shelf 120 l 35014

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw MIDI 35010 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x ramka na kuwetę 35024/1 4. 3 x kuweta duża 5. ramka na worek 120 l 35013 6. ramka pod worek 120 l 35014 7. worek 120 l niebieski 8. 5 x zapinka worka

7. plastic bag 120 l blue 8. 5 x clip 24,00 kg

17,00 kg

4 szt./pcs

6 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1. PODS-0015 2. RAMK-0008 3. RAMK-0026 4. KUWE-0007 5. RAMK-0010 6. RAMK-0011 7. WORE-0002 8. ZAPI-0001

MIDI 03. K CH MID-0004

MIDI 03. K 120. CH MID-0005

Professional cleaning equipment

35

Wózki ser wisowe

MIDI 03 . K 0 2 . 2 0. 1 2 0 . C H MID -00 0 6

01.120. C H ODP-00 0 1

36

Trolley-sets

MIDI 03. K 02.20.120. CH MID-0006

MIDI 03. K 02.20.120. CH MID-0006 wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw MIDI 35010 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x ramka na kuwetę 35024/1 4. 3 x kuweta duża 5. ramka na worek 120 l 35013 6. ramka pod worek 120 l 35014 7. worek 120 l niebieski 8. 5 x zapinka worka 9. podstawa pod wiadro i prasę 35060 10. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 11. wiadro 20 l czerwone 12. wiadro 20 l niebieskie

1. PODS-0015 2. RAMK-0008 3. RAMK-0026 4. KUWE-0007 5. RAMK-0010 6. RAMK-0011

standard equipment: 1. support frame for MIDI 35010 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x frame for tray 35024/1 4. 3 x large tray 5. bag frame 120 l 35013 6. bag shelf 120 l 35014

10. PRAS-0014

7. plastic bag 120 l blue 8. 5 x clip 9. bucket and wringer base 35060 10. wringer red/blue

11. WIAD-0018 12. WIAD-0020

11. bucket 20 l red 12. bucket 20 l blue

7. WORE-0002 8. ZAPI-0001 9. PODS-0009

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 550 mm

650 x 150 x 1200 mm

1210 x 680 x 1050 mm

600 x 600 x 1040 mm

23,20 kg

8,20 kg

24,80 kg

9,00 kg

4 szt./pcs

10 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Waste trolley 01.120. P CH ODP-0002 standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. plastic bag 120 l blue 3. 5 x clip 4. lid to 120 l bag blue

Wózek na odpady 01.120. CH ODP-0001

Waste trolley 01.120. CH ODP-0001

1 szt./pcs

1 szt./pcs

Waste trolley 02.120. CH ODP-0003

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. worek 120 l niebieski 3. 5 x zapinka worka

standard equipment: 1. chromium plated trolley frame 2. plastic bag 120 l blue 3. 5 x clip

650 x 150 x 1200 mm

1030 x 550 x 300 mm

600 x 600 x 1040 mm

830 x 540 x 1050 mm

7,80 kg

11,80 kg

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3501 3. bag frame 2x120 350130 C 4. plastic bag 120 l blue 5. plastic bag 120 l red 6. 10 x clip

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. KONS-0021 2. WORE-0002 3. ZAPI-0001

8,60 kg

13,20 kg

10 szt./pcs

6 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Wózek na odpady 01.120. P CH ODP-0002

1. KONS-0021 2. WORE-0002 3. ZAPI-0001 4. POKR-0017

wyposażenie standardowe: 1. konstrukcja wózka chromowana 2. worek 120 l niebieski 3. 5 x zapinka worka 4. pokrywa worka 120 l niebieska

Wózek na odpady 02.120. CH ODP-0003

1. PODS-0010 2. RAMK-0008 3. RAMK-0014 4. WORE-0002 5. WORE-0001 6. ZAPI-0001

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. ramka 2x120 350130 C 4. worek 120 l niebieski 5. worek 120 l czerwony 6. 10 x zapinka worka

01.120. P CH O D P- 0 0 0 2

02.120. CH O D P- 0 0 0 3

Professional cleaning equipment

37

Wózki ser wisowe

03.120. C H ODP-00 0 4

Trolley-sets

Waste trolley 03.120. CH ODP-0004

Wózek na odpady 03.120. CH ODP-0004 wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. ramka 2x120 350130 C 4. ramka na worek 120 l 35013 5. ramka pod worek 120 l 35014 6. worek 120 l niebieski 7. worek 120 l czerwony 8. worek 120 żółty 9. 15 x zapinka worka

1. PODS-0010 2. RAMK-0008 3. RAMK-0014 4. RAMK-0010 5. RAMK-0011

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3501 3. bag frame 2x120 350130 C 4. bag frame 120 l 35013 5. bag shelf 120 l 35014

6. WORE-0002 7. WORE-0001 8. WORE-0003 9. ZAPI-0001

6. plastic bag 120 l blue 7. plastic bag 120 l red 8. plastic bag 120 l yellow 9. 15 x clip

1 szt./pcs

1030 x 550 x 300 mm

1100 x 540 x 1050 mm

14,60 kg

16,00 kg 6 szt./pcs

800 x 1200 mm

04.120. C H ODP-00 0 5

Waste trolley 04.120. CH ODP-0005

1 szt./pcs

1. PODS-0010 2. RAMK-0008 3. RAMK-0014 4. RAMK-0010

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3501 3. bag frame 2x120 350130 C 4. 2 x bag frame 120 l 35013

1030 x 550 x 300 mm

5. RAMK-0011

5. 2 x bag shelf 120 l 35014

6. WORE-0002 7. WORE-0001 8. WORE-0003 9. WORE-0004 10. ZAPI-0001

6. plastic bag 120 l blue 7. plastic bag 120 l red 8. plastic bag 120 l yellow 9. plastic bag 120 l green 10. 20 x clip

Wózek na odpady 04.120. CH ODP-0005 wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. ramka 2x120 350130 C 4. 2 x ramka na worek 120 l 35013 5. 2 x ramka pod worek 120 l 35014 6. worek 120 l niebieski 7. worek 120 l czerwony 8. worek 120 l żółty 9. worek 120 l zielony 10. 20 x zapinka worka

1400 x 540 x 1050 mm

17,40 kg

18,80 kg 6 szt./pcs

800 x 1200 mm

38

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

Professional cleaning equipment

39

Zestawy hotelowe

ZSH 03. K 1 2 0 . C H ZS -0005

ZSH 03. K 1 2 0 . 1 2 0 . C H ZS -0012

40

Hotel systems

Hotel system ZSH 03. K 120. CH ZS-0005

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1. PODS-0010 2. RAMK-0020 3. KOSZ-0013 4. RAMK-0010 5. RAMK-0011

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3504 3. 3 x basket 35011 4. bag frame 120 l 35013 5. bag shelf 120 l 35014

1030 x 550 x 300 mm

1030 x 550 x 300 mm

1100 x 540 x 1200 mm

1310 x 635 x 1200 mm

6. WORE-0002 7. ZAPI-0001 8. POKR-0013

6. plastic bag 120 l blue 7. 5 x clip 8. lid to 120 l bag blue

17,20 kg

18,70 kg

18,60 kg

20,10 kg

6 szt./pcs

6 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 300 mm

1030 x 550 x 550 mm

1400 x 540 x 1200 mm

1400 x 680 x 1210 mm

19,40 kg

24,70 kg

Zestaw hotelowy ZSH 03. K 120. CH ZS-0005 wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3504 3. 3 x kosz 35011 4. ramka na worek 120 l 35013 5. ramka pod worek 120 l 35014 6. worek 120 l niebieski 7. 5 x zapinka worka 8. pokrywa na worek 120 l niebieska

Zestaw hotelowy ZSH 03. K 120.120. CH ZS-0012

Hotel system ZSH 03. K 120.120. CH ZS-0012

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3504 3. 3 x kosz 35011 4. 2 x ramka na worek 120 l 35013 5. 2 x ramka pod worek 120 l 35014 6. 2 x worek 120 l niebieski 7. 10 x zapinka worka

1. PODS-0010 2. RAMK-0020 3. KOSZ-0013 4. RAMK-0010

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3504 3. 3 x basket 35011 4. 2 x bag frame 120 l 35013

5. RAMK-0011

5. 2 x bag shelf 120 l 35014

6. WORE-0002 7. ZAPI-0001

6. 2 x plastic bag 120 l blue 7. 10 x clip

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

20,80 kg

26,30 kg

6 szt./pcs

4 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Hotel system ZSH 03. K 02.120. CH ZS-0013

Zestaw hotelowy ZSH 03. K 02.120. CH ZS-0013

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3504 3. 3 x basket 35011 4. bag frame 2x120 l 350130

1. PODS-0010 2. RAMK-0020 3. KOSZ-0013 4. RAMK-0015

5. bag shelf 120 l 35014

5. RAMK-0011

6. 2 x plastic bag 120 l blue 7. 10 x clip

6. WORE-0002 7. ZAPI-0001

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3504 3. 3 x kosz 35011 4. ramka na worek 2x120 l 350130 5. ramka pod worek 120 l 35014 6. 2 x worek 120 l niebieski 7. 10 x zapinka worka

Hotel system ZSH 03. K 02.20.120. CH ZS-0006

Zestaw hotelowy ZSH 03. K 02.20.120. CH ZS-0006

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3504 3. 3 x basket 35011 4. bag frame 120 l 35013 5. bag shelf 120 l 35014

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3504 3. 3 x kosz 35011 4. ramka na worek 120 l 35013 5. ramka pod worek 120 l 35014 6. worek 120 l niebieski 7. 5 x zapinka worka 8. podstawa pod wiadro i prasę 35060 9. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 10. wiadro 20 l czerwone 11. wiadro 20 l niebieskie

1. PODS-0010 2. RAMK-0020 3. KOSZ-0013 4. RAMK-0010 5. RAMK-0011

6. plastic bag 120 l blue 7. 5 x clip 8. bucket and wringer base 35060 9. wringer red/blue

6. WORE-0002 7. ZAPI-0001 8. PODS-0009

10. bucket 20 l red 11. bucket 20 l blue

10. WIAD-0018 11. WIAD-0020

9. PRAS-0014

ZSH 03. K 02.120. CH ZS-0013

ZS H 0 3 . K 0 2 . 2 0 . 1 2 0 . C H ZS-0006

Professional cleaning equipment

41

Zestawy sprzątające

ZS 01.4 0 . D C H ZS -0007

ZS 02.2 0 . C H ZS -0001

42

Cleaning systems

Disinfection system ZS 01.40. D CH ZS-0007

Zestaw do dezynfekcji ZS 01.40. D CH ZS-0007 wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x ramka na kuwetę 35024 4. 3 x kuweta czerwona 5. kuweta 40 l do dezynfekcji 6. ramka na worek 120 l 35013 7. ramka pod worek 120 l 35014 8. worek 120 l niebieski 9. 5 x zapinka worka 10. uchwyt sztyla

1. PODS-0010 2. RAMK-0008 3. RAMK-0009 4. KUWE-0001 5. KUWE-0006 6. RAMK-0010 7. RAMK-0011

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x support for tray 35024 4. 3 x tray red 5. disinfection tub 40 l 6. bag frame 120 l 35013 7. bag shelf 120 l 35014

8. WORE-0002 9. ZAPI-0001 10. UCHW-0005

8. plastic bag 120 l blue 9. 5 x clip 10. handle grip

Cleaning system ZS 02.20. CH ZS-0001

Zestaw sprzątający ZS 02.20. CH ZS-0001 wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x ramka na kuwetę 35024 4. ramka pod wiadro i prasę 35016 5. ramka na worek 120 l 35013 6. ramka pod worek 120 l 35014 7. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 8. wiadro 20 l czerwone 9. wiadro 20 l niebieskie 10. 3 x kuweta czerwona 11. worek 120 l niebieski 12. 5 x zapinka worka

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

5. RAMK-0010 6. RAMK-0011 7. PRAS-0014

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x support for tray 35024 4. bucket and wringer base 35016 5. bag frame 120 l 35013 6. bag shelf 120 l 35014 7. wringer red/blue

8. WIAD-0018 9. WIAD-0020 10. KUWE-0001 11. WORE-0002 12. ZAPI-0001

8. bucket 20 l red 9. bucket 20 l blue 10. 3 x tray red 11. plastic bag 120 l blue 12. 5 x clip

1. PODS-0010 2. RAMK-0008 3. RAMK-0009 4. RAMK-0017

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 550 mm

1030 x 550 x 550 mm

1100 x 780 x 1050 mm

1215 x 700 x 1050 mm

19,70 kg

24,90 kg

21,30 kg

26,50 kg

4 szt./pcs

4 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 550 mm

1030 x 550 x 550 mm

1100 x 700 x 1050 mm

1310 x 700 x 1050 mm

24,00 kg

25,40 kg

25,60 kg

27,00 kg

4 szt./pcs

4 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Cleaning system ZS 02.20.02.70. CH ZS-0008 standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x support for tray 35024 4. bucket and wringer base 35016 5. bag frame 2x70 l 350131

Zestaw sprzątający ZS 02.20.02.70. CH ZS-0008

1. PODS-0010 2. RAMK-0008 3. RAMK-0009 4. RAMK-0017 5. RAMK-0016

6. bag shelf 120 l 35014

6. RAMK-0011

7. wringer red/blue

7. PRAS-0014

8. bucket 20 l red 9. bucket 20 l blue 10. 3 x tray red 11. 10 x clip

8. WIAD-0018 9. WIAD-0020 10. KUWE-0001 11. ZAPI-0001

Cleaning system ZS 02.20.02.120. CH ZS-0009 standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3501 3. 3 x support for tray 35024 4. bucket and wringer base 35016 5. bag frame 2x120 l 350130

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x ramka na kuwetę 35024 4. ramka pod wiadro i prasę 35016 5. ramka na worek 2x70 l 350131 6. ramka pod worek 120 l 35014 7. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 8. wiadro 20 l czerwone 9. wiadro 20 l niebieskie 10. 3 x kuweta czerwona 11. 10 x zapinka worka

Zestaw sprzątający ZS 02.20.02.120. CH ZS-0009

1. PODS-0010 2. RAMK-0008 3. RAMK-0009 4. RAMK-0017 5. RAMK-0015

6. bag shelf 120 l 35014

6. RAMK-0011

7. wringer red/blue

7. PRAS-0014

8. bucket 20 l red 9. bucket 20 l blue 10. 3 x tray red 11. 2 x plastic bag 120 l blue 12. 10 x clip

8. WIAD-0018 9. WIAD-0020 10. KUWE-0001 11. WORE-0002 12. ZAPI-0001

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 3 x ramka na kuwetę 35024 4. ramka pod wiadro i prasę 35016 5. ramka na worek 2x120 l 350130 6. ramka pod worek 120 l 35014 7. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 8. wiadro 20 l czerwone 9. wiadro 20 l niebieskie 10. 3 x kuweta czerwona 11. 2 x worek 120 l niebieski 12. 10 x zapinka worka

ZS 02.20.02.70. CH ZS-0008

ZS 02.20.02.120. CH ZS-0009

Professional cleaning equipment

43

Zestawy sprzątające

ZS 02.2 0 . K W C H ZS -0003

ZS 02.2 0 . 0 2 . 7 0 . K W C H ZS -0010

44

Cleaning systems

Cleaning system ZS 02.20. KW CH ZS-0003

Zestaw sprzątający ZS 02.20. KW CH ZS-0003 wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 2 x kosz 35012 4. ramka pod prasę 35019 5. ramka na worek 120 l 35013 6. ramka pod worek 120 l 35014 7. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 8. wiadro 20 l czerwone 9. wiadro 20 l niebieskie 10. wiadro 13 l czerwone 11. wiadro 13 l niebieskie 12. worek 120 l niebieski 13. 5 x zapinka worka 14. uchwyt sztyla

1. PODS-0010 2. RAMK-0008 3. KOSZ-0014 4. RAMK-0018 5. RAMK-0010 6. RAMK-0011 7. PRAS-0014

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3501 3. 2 x basket 35012 4. frame for wringer 35019 5. bag frame 120 l 35013 6. bag shelf 120 l 35014 7. wringer red/blue

8. WIAD-0018 9. WIAD-0020 10. WIAD-0009 11. WIAD-0011 12. WORE-0002 13. ZAPI-0001 14. UCHW-0005

8. bucket 20 l red 9. bucket 20 l blue 10. bucket 13 l red 11. bucket 13 l blue 12. plastic bag 120 l blue 13. 5 x clip 14. handle grip

1 szt./pcs

1 szt./pcs

1030 x 550 x 550 mm

1030 x 550 x 550 mm

1100 x 660 x 1150 mm

1310 x 660 x 1150 mm

22,40 kg

23,80 kg

24,00 kg

25,40 kg

4 szt./pcs

4 szt./pcs

800 x 1200 mm

800 x 1200 mm

Zestaw sprzątający ZS 02.20. 02.70. KW CH ZS-0010

Cleaning system ZS 02.20.02.70. KW CH ZS-0010

1 szt./pcs

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 2 x kosz 35012 4. ramka pod prasę 35019 5. ramka na worek 2x70 l 350131 6. ramka pod worek 120 l 35014 7. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 8. wiadro 20 l czerwone 9. wiadro 20 l niebieskie 10. wiadro 13 l czerwone 11. wiadro 13 l niebieskie 12. 10 x zapinka worka 13. uchwyt sztyla

1030 x 550 x 550 mm

1. PODS-0010 2. RAMK-0008 3. KOSZ-0014 4. RAMK-0018 5. RAMK-0016 6. RAMK-0011 7. PRAS-0014

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3501 3. 2 x basket 35012 4. frame for wringer 35019 5. bag frame 2x70l 350131 6. bag shelf 120 l 35014 7. wringer red/blue

8. WIAD-0018 9. WIAD-0020 10. WIAD-0009 11. WIAD-0011 12. ZAPI-0001 13. UCHW-0005

8. bucket 20 l red 9. bucket 20 l blue 10. bucket 13 l red 11. bucket 13 l blue 12. 10 x clip 13. handle grip

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

Cleaning system ZS 02.20. 02.120. KW CH ZS-0011

Zestaw sprzątający ZS 02.20. 02.120. KW CH ZS-0011

standard equipment: 1. support frame 3500 2. 2 x support frame 3501 3. 2 x basket 35012 4. frame for wringer 35019 5. bag frame 2x120 l 350130

1. PODS-0010 2. RAMK-0008 3. KOSZ-0014 4. RAMK-0018 5. RAMK-0015

6. bag shelf 120 l 35014

6. RAMK-0011

7. wringer red/blue

7. PRAS-0014

8. bucket 20 l red 9. bucket 20 l blue 10. bucket 13 l red 11. bucket 13 l blue 12. 2 x plastic bag 120 l blue 13. 10 x clip 14. handle grip

8. WIAD-0018 9. WIAD-0020 10. WIAD-0009 11. WIAD-0011 12. WORE-0002 13. ZAPI-0001 14. UCHW-0005

wyposażenie standardowe: 1. podstawa pod zestaw 3500 2. 2 x ramka pionowa 3501 3. 2 x kosz 35012 4. ramka pod prasę 35019 5. ramka na worek 2x120 l 350130 6. ramka pod worek 120 l 35014 7. prasa do wyciskania czerwono/niebieska 8. wiadro 20 l czerwone 9. wiadro 20 l niebieskie 10. wiadro 13 l czerwone 11. wiadro 13 l niebieskie 12. 2 x worek 120 l niebieski 13. 10 x zapinka worka 14. uchwyt sztyla

ZS 0 2 . 2 0 . 0 2 . 1 2 0 . K W C H ZS-0011

1215 x 660 x 1150 mm

22,40 kg

24,00 kg 4 szt./pcs

800 x 1200 mm

Professional cleaning equipment

45

Stela z e Mop f r a m e s

46

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

Professional cleaning equipment

47

Stelaże Klik

K li k M o n o 4 0 c m

Mop frames Klik

Stelaż płaski KLIK MONO 40 cm

Stelaż płaski KLIK PLUS 50 cm SZCZ-0011

Mop frame KLIK MONO 40 cm

K li k M o n o 5 0 c m

400 szt./pcs

0,42 kg

0,49 kg

510 x 400 x 130 mm

320 szt./pcs

10 szt./pcs

0,58 kg

0,66 kg

Stelaż płaski KLIK SUPER 40 cm SZCZ-0015 320 szt./pcs

10 szt./pcs

0,54 kg

0,62 kg

510 x 500 x 130 mm

400 szt./pcs

10 szt./pcs

0,58 kg

0,65 kg

Stelaż płaski KLIK PLUS 40 cm

Stelaż płaski KLIK SUPER 50 cm

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

SZCZ-0016 400 szt./pcs

10 szt./pcs

0,46 kg

0,53 kg

510 x 400 x 130 mm

320 szt./pcs

10 szt./pcs

0,70 kg

0,78 kg

510 x 500 x 130 mm

Klik Super 40 cm

Mop frame KLIK SUPER 40 cm

510 x 400 x 130 mm

SZCZ-0013

K l i k Pl u s 5 0 c m

Mop frame KLIK PLUS 50 cm

510 x 500 x 130 mm

SZCZ-0012

Mop frame KLIK PLUS 40 cm

48

10 szt./pcs

Stelaż płaski KLIK MONO 50 cm Mop frame KLIK MONO 50 cm

K li k Plu s 4 0 c m

SZCZ-0014

Klik Super 50 cm

Mop frame KLIK SUPER 50 cm

Professional cleaning equipment

49

Stelaże

M 01

Mop frames

Mop sznurkowy komplet M 01 komplet zawiera: 1. uchwyt mopa sznurkowego szaro/ pomarańczowy UCHW-0021 2. mop sznurkowy 350 g MW 01 MOP-0001 3. sztyl aluminiowy 1350 mm SZTY-0001

SZCZ-0005 320 szt./pcs

10 szt./pcs

0,80 kg

0,85 kg

1400 x 160 x 160 mm

Wet-mop set M 01 complete set: 1. mop handle grey/orange UCHW-0021 2. wet mop 350 g MW 01 MOP-0001 3. handle aluminium 1350 mm SZTY-0001 SZCZ-0009 840 szt./pcs

M 02

Stelaż płaski szaro/pomarańczowy 40 cm M 02

35 szt./pcs

0,51 kg

0,53 kg

Mop frame blue/red 40 cm M 02/1

410 x 310 x 415 mm

720 szt./pcs

10 szt./pcs

0,51 kg

0,55 kg

400 x 380 x 105 mm

SZCZ-0010 500 szt./pcs

Stelaż płaski szaro/pomarańczowy 50 cm M 03 Mop frame grey/orange 50 cm M 03

50

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

M 02/1

SZCZ-0001

Mop frame grey/orange 40 cm M 02

M 03

Stelaż płaski niebiesko/czerwony 40 cm M 02/1

25 szt./pcs

0,77 kg

0,80 kg

510 x 320 x 370 mm

Stelaż płaski niebiesko/czerwony 50 cm M 03/1

M 03/1

Mop frame blue/red 50 cm M 03/1

SZCZ-0002 400 szt./pcs

10 szt./pcs

0,77 kg

0,82 kg

510 x 400 x 130 mm

Professional cleaning equipment

51

Mopy wymienne

M ik ro

Mops

Mop Mikro MOP-0033 Mop Mikro

MW 01

360 szt./pcs

1. MOP-0011 2. MOP-0012 300 szt./pcs

25 szt./pcs

600 szt./pcs

50 szt./pcs

Mop sznurkowy 500 g MW 01/1

1. MOP-0015 2. MOP-0016

MOP-0002

1. Mop płaski kieszeniowy 40 cm MW 02 2. Mop płaski kieszeniowy 50 cm MW 03 1. Mop with pockets 40 cm MW 02 2. Mop with pockets 50 cm MW 03

52

50 szt./pcs

MOP-0001

Wet Mop 500 g MW 01/1

MW 02, M W 0 3

600 szt./pcs

Mop sznurkowy 350 g MW 01 Wet Mop 350 g MW 01

MW 01/ 1

25 szt./pcs

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. MOP-0009 2. MOP-0010

300 szt./pcs

20 szt./pcs

600 szt./pcs

50 szt./pcs

1. MOP-0017 2. MOP-0018

1. MOP-0003 2. MOP-0004 600 szt./pcs

50 szt./pcs

600 szt./pcs

50 szt./pcs

1. Mop płaski z mikrofazy kieszeniowy 40 cm MW 08 2. Mop płaski z mikrofazy kieszeniowy 50 cm MW 09

MW 08 , MW 09

1. Microfibre mop with pockets 40 cm MW 08 2. Microfibre mop with pockets 50 cm MW 09

1. Mop płaski z mikrofazy kieszeniowy 40 cm MW 10 2. Mop płaski z mikrofazy kieszeniowy 50 cm MW 11

MW 10 , MW 11

1. Microfibre mop with pockets 40 cm MW 10 2. Microfibre mop with pockets 50 cm MW 11

1. Mop płaski z mikrofazy kieszeniowy 40 cm MW 14 2. Mop płaski z mikrofazy kieszeniowy 50 cm MW 15

M W 1 4, M W 1 5

1. Micro-Bristle mop with pockets 40 cm MW 14 2. Micro-Bristle mop with pockets 50 cm MW 15

1. Mop płaski z tasiemką 40 cm MW 16 2. Mop płaski z tasiemką 50 cm MW 17

M W 1 6, M W 1 7

1. Mop with ribbon 40 cm MW 16 2. Mop with ribbon 50 cm MW 17

Professional cleaning equipment

53

Mopy wymienne

MW 18, M W 1 9

1. Mop płaski z mikrofazy z tasiemką 40 cm MW 18 2. Mop płaski z mikrofazy z tasiemką 50 cm MW 19 1. Microfibre mop with ribbon 40 cm MW 18 2. Microfibre mop with ribbon 50 cm MW 19

MW 02/ 1 , M W 0 3 / 1

1. Mop płaski z uszami 40 cm MW 02/1 2. Mop płaski z uszami 50 cm MW 03/1 1. Mop with flaps 40 cm MW 02/1 2. Mop with flaps 50 cm MW 03/1

MW 08/ 1 , M W 0 9 / 1

1. Mop płaski z mikrofazy z uszami 40 cm MW 08/1 2. Mop płaski z mikrofazy z uszami 50 cm MW 09/1 1. Microfibre mop with flaps 40 cm MW 08/1 2. Microfibre mop with flaps 50 cm MW 09/1

MW 10/ 1 , M W 1 1 / 1

1. Mop płaski z mikrofazy z uszami 40 cm MW 10/1 2. Mop płaski z mikrofazy z uszami 50 cm MW 11/1 1. Microfibre mop with flaps 40 cm MW 10/1 2. Microfibre mop with flaps 40 cm MW 11/1

54

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

Mops

1. MOP-0031 2. MOP-0032

1. MOP-0019 2. MOP-0020 600 szt./pcs

50 szt./pcs

600 szt./pcs

50 szt./pcs

600 szt./pcs

50 szt./pcs

600 szt./pcs

50 szt./pcs

600 szt./pcs

50 szt./pcs

1. Mop płaski z mikrofazy z uszami 40 cm MW 14/1 2. Mop płaski z mikrofazy z uszami 50 cm MW 15/1

MW 14/1, MW 15/1

1. Micro-Bristle mop with flaps 40 cm MW 14/1 2. Micro-Bristle mop with flaps 50 cm MW 15/1

MOP-0021 MOP-0022

1. MOP-0027 2. MOP-0028

1. MOP-0029 2. MOP-0030

Professional cleaning equipment

55

Akce s o r i a Acce s s o r i e s

56

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

Professional cleaning equipment

57

Akcesoria

PR AS -0 0 1 4

Accessories

Prasa do wyciskania czerwono/niebieska

Prasa do wyciskania niebieska PRAS-0014

Wringer red/blue

PR AS -00 1 5

80 szt./pcs

Prasa do wyciskania szaro/pomarańczowa

2,70 kg

250 x 245 x 350 mm

96 szt./pcs

4 szt./pcs

2,20 kg

2,40 kg

Tablica ostrzegawcza polska TABL-0001 80 szt./pcs

1 szt./pcs

2,20 kg

2,70 kg

250 x 245 x 350 mm

160 szt./pcs

10 szt./pcs

0,73 kg

0,75 kg

Tablica ostrzegawcza angielska TABL-0002 80 szt./pcs

1 szt./pcs

2,20 kg

2,70 kg

250 x 245 x 350 mm

160 szt./pcs

10 szt./pcs

0,73 kg

0,75 kg

Tablica ostrzegawcza niemiecka

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

TABL-0003 96 szt./pcs

4 szt./pcs

2,20 kg

2,40 kg

570 x 280 x 470 mm

160 szt./pcs

10 szt./pcs

0,73 kg

0,75 kg

620 x 310 x 380 mm

TA B L- 0 0 0 2

Safety floor sign (English)

620 x 310 x 380 mm

PRAS-0027

TA B L- 0 0 0 1

Safety floor sign (Polish)

620 x 310 x 380 mm

PRAS-0026

PRAS-0025

Wringer blue

570 x 280 x 470 mm

Prasa do wyciskania czerwona Wringer red

58

2,20 kg

PRAS-0015

Wringer grey/orange

PR AS -0 0 2 7

1 szt./pcs

Prasa do wyciskania szara Wringer grey

PR AS -0 0 2 6

PRAS-0025

TA B L- 0 0 0 3

Safety floor sign (German)

Professional cleaning equipment

59

Akcesoria

TABL-00 0 4

Accessories

Uchwyt mopa sznurkowego niebieski

Tablica ostrzegawcza rosyjska TABL-0004 Safety floor sign (Russian)

SZT Y-00 0 1

160 szt./pcs

0,75 kg

620 x 310 x 380 mm

1750 szt./pcs

50 szt./pcs

0,10 kg

0,12 kg

Uchwyt mopa sznurkowego czerwony UCHW-0003 1250 szt./pcs

50 szt./pcs

0,33 kg

0,35 kg

1400 x 315 x 160 mm

1750 szt./pcs

50 szt./pcs

0,10 kg

0,12 kg

Uchwyt mopa sznurkowego żółty

Uchwyt mopa sznurkowego szaro/ pomarańczowy

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

UCHW-0009 1200 szt./pcs

25 szt./pcs

0,29 kg

0,33 kg

755 x 165 x 165 mm

1750 szt./pcs

50 szt./pcs

0,10 kg

0,12 kg

Uchwyt mopa sznurkowego zielony UCHW-0010 1050 szt./pcs

10 szt./pcs

0,10 kg

0,20 kg

230 x 220 x 150 mm

1750 szt./pcs 50 szt./pcs

0,10 kg

0,12 kg

595 x 230 x 230 mm

U C H W- 0 0 0 9

Mop handle yellow

595 x 230 x 230 mm

UCHW-0021

U C H W- 0 0 0 3

Mop handle red

595 x 230 x 230 mm

SZTY-0003

U C H W- 0 0 0 2

Mop handle blue

595 x 230 x 230 mm

Sztyl teleskopowy

Mop handle grey/orange

60

0,73 kg

SZTY-0001

Telescopic pole

UCHW-0 0 2 1

10 szt./pcs

Sztyl aluminiowy 1350 mm Handle aluminium 1350 mm

SZT Y-00 0 3

UCHW-0002

U C H W- 0 0 1 0

Mop handle green

Professional cleaning equipment

61

Akcesoria

6 l

Accessories

1. Wiadro 6 l czerwone 2. Wiadro 6 l niebieskie 3. Wiadro 6 l żółte 4. Wiadro 6 l zielone

1. WIAD-0002 2. WIAD-0004 3. WIAD-0006 4. WIAD-0008

300 szt./pcs

10 szt./pcs

0,35 kg

305 szt./pcs

5 szt./pcs

0,50 kg

1. POKR-0012 2. POKR-0013 3. POKR-0015 4. POKR-0014

1. Bucket 6 l red 2. Bucket 6 l blue 3. Bucket 6 l yellow 4. Bucket 6 l green

13 l

1. Wiadro 13 l czerwone 2. Wiadro 13 l niebieskie 1. Bucket 13 l red 2. Bucket 13 l blue

20 l

1. Wiadro 20 l czerwone 2. Wiadro 20 l niebieskie 1. Bucket 20 l red 2. Bucket 20 l blue

25 l

1. Wiadro 25 l czerwone 2. Wiadro 25 l niebieskie 3. Wiadro 25 l pomarańczowe 1. Bucket 25 l red 2. Bucket 25 l blue 3. Bucket 25 l orange

62

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1. Pokrywa na worek 120 l czerwona 2. Pokrywa na worek 120 l niebieska 3. Pokrywa na worek 120 l zielona 4. Pokrywa na worek 120 l żółta

P OK R- 00 12 - 0 01 5

1. Lid to 120 l bag red 2. Lid to 120 l bag blue 3. Lid to 120 l bag green 4. Lid to 120 l bag yellow

1. POKR-0016 2. POKR-0017

1. WIAD-0009 2. WIAD-0011 300 szt./pcs

5 szt./pcs

0,56 kg

305 szt./pcs

5 szt./pcs

0,70 kg

1. WIAD-0018 2. WIAD-0020 240 szt./pcs

1. WIAD-0026 2. WIAD-0028 3. WIAD-0030

10 szt./pcs

0,79 kg

360 szt./pcs

5 szt./pcs

0,41 kg

1. POKR-0023 2. POKR-0024

1. POKR-0039 2. POKR-0040 120 szt./pcs

5 szt./pcs

1,12 kg

800 szt./pcs

10 szt./pcs

0,09 kg

1. Pokrywa na worek 120 l czerwona 2. Pokrywa na worek 120 l niebieska

P OK R- 00 16 - 0 01 7

1. Lid to 120 l bag red 2. Lid to 120 l bag blue

1. Pokrywa na worek 70 l czerwona 2. Pokrywa na worek 70 l niebieska

P OK R- 00 23 - 0 02 4

1. Lid to 70 l bag red 2. Lid to 70 l bag blue

1. Pokrywa na wiadro 6 l czerwona 2. Pokrywa na wiadro 6 l niebieska

P OK R- 00 39 - 0 04 0

1. Lid to 6 l bucket red 2. Lid to 6 l bucket blue

Professional cl ea ni ng equ ipm ent

63

Akcesoria

KUWE-0 0 0 1 - 0 0 0 4

Accessories

1. Kuweta zielona 2. Kuweta czerwona 3. Kuweta niebieska 4. Kuweta żółta

1. KUWE-0004 2. KUWE-0001 3. KUWE-0002 4. KUWE-0003

Klapka dociskająca mop KLAP-0003 300 szt./pcs

10 szt./pcs

0,52 kg

2400 szt./pcs 10 szt./pcs

K LA P-0 00 3

Mop clip set

0,08 kg

1. Tray green 2. Tray red 3. Tray blue 4. Tray yellow

KUWE-0 0 0 7

Klapka dociskająca mop z taśmą

Kuweta duża Tray large

KUWE-0 0 0 5

KLAP-0004

KUWE-0007 120 szt./pcs

5 szt./pcs

0,81 kg

2400 szt./pcs 10 szt./pcs

KUWE-0005 Tray small

120 szt./pcs

5 szt./pcs

0,39 kg

3600 szt./pcs 100 szt./pcs

Ribbon mop clip set

0,04 kg

Kuweta mała 0,09 kg

K LA P-0 00 4

1. WORE-0002 2. WORE-0001 3. WORE-0003 4. WORE-0004

1. Worek na odpady 120 l niebieski 2. Worek na odpady 120 l czerwony 3. Worek na odpady 120 l żółty 4. Worek na odpady 120 l zielony

W O RE - 00 01 - 0 00 4

1. Plastic bag 120 l blue 2. Plastic bag 120 l red 3. Plastic bag 120 l yellow 4. Plastic bag 120 l green

UCHW-0 0 0 5

ZAPI-0001

UCHW-0005 Handle grip

64

Zapinka worka

Uchwyt sztyla

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1200 szt./pcs

10 szt./pcs

0,03 kg

12000 szt./pcs 10 szt./pcs

0,01 kg

Z AP I -0 00 1

Clip

Professional cl ea ni ng equ ipm ent

65

Akcesoria

SZCZ-00 0 6

Accessories

Szczęka prasy

Sprężyna SZCZ-0006

Wringer clamp

ODLE-0 0 0 3

2400 szt./pcs 10 szt./pcs

1. Listwa zębata nr 1 2. Listwa zębata nr 2

1. Segment zębaty nr 1 2. Segment zębaty nr 2 1. Cog wheel nr 1 2. Cog wheel nr 2

66

1500 szt./pcs 10 szt./pcs

Zaczep szczotki szary ZACZ-0002

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1200 szt./pcs 10 szt./pcs

0,17 kg

4800 szt./pcs 10 szt./pcs

1. WKLA-0009 2. WKLA-0008 2400 szt./pcs 10 szt./pcs

0,07 kg

1. SEGM-0003 2. SEGM-0004 2400 szt./pcs 10 szt./pcs

0,07 kg

1800 szt./pcs 10 szt./pcs

18000 szt./pcs 10 szt./pcs

0,10 kg

0,01 kg

Z AC Z- 0 0 0 2

Wringer handle grip grey

0,01 kg

1. LIST-0001 2. LIST-0008

SPRE-0001

Spring for wringer

0,02 kg

ODLE-0003

1. Cog wheel handle nr 1 2. Cog wheel handle nr 2

SEGM -0 0 0 3 - 0 0 0 4

0,09 kg

Wałek z tworzywa sztucznego Plastic roll for wringer

LIST-00 0 1 , 0 0 0 8

SPRE-0001

1. SPIN-0002 2. SPIN-0001 3. SPIN-0003

1. Wkładka do prasy 30 mm 2. Wkładka do prasy 20 mm

W K L A- 0 0 0 8 - 0 0 0 9

1. Strainer insert 30 mm 2. Strainer insert 20 mm

1. Spinka niebieska 2. Spinka czerwona 3. Spinka szara

SPIN-0001 - 0003

1. Clip blue 2. Clip red 3. Clip grey

Professional cleaning equipment

67

Akcesoria

R ACZ-0 0 0 1 , 0 0 0 9

Accessories

1. Rączka prasy kompletna niebieska 2. Rączka prasy kompletna szara 1. Complete wringer handle blue 2. Complete wringer handle grey

UCHW-0 0 0 4 , 0 0 2 0

1. Uchwyt szczotki kompletny czerwony 2. Uchwyt szczotki kompletny szary 1. Complete mop handle red 2. Complete mop handle grey

OSLO -0 0 1 3

5 szt./pcs

0,14 kg

3000 szt./pcs 10 szt./pcs

Kółko ø 100 mm

1. UCHW-0004 2. UCHW-0020

KOLK-0002 3600 szt./pcs 10 szt./pcs

0,06 kg

2000 szt./pcs

10 szt./pcs

Kółko ø 200 mm KOLK-0003 2400 szt./pcs

10 szt./pcs

0,04 kg

360 szt./pcs

10 szt./pcs

Kółko ø 75 mm z płytką mocującą

Osłona kółka niebieska KOLK-0004

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

18000 szt./pcs 10 szt./pcs

0,01 kg

3000 szt./pcs

10 szt./pcs

0,38 kg

KO LK- 00 03

Wheel ø 200 mm

0,25 kg

OSLO-0024

KO LK- 00 02

Wheel ø 100 mm

0,35 kg

OSLO-0013

KO LK- 00 01

Wheel ø 75 mm

0,25 kg

Osłona boczna wózka

Wheel cover blue

68

KOLK-0001 1800 szt./pcs

Cover side for plastic trolley

OSLO -0 0 2 4

Kółko ø 75 mm

1. RACZ-0001 2. RACZ-0009

KO LK- 00 04

Wheel ø 75 mm with top plate

Professional cl ea ni ng equ ipm ent

69

Części konstrukcyjne wózków i zestawów

KOSZ-0 0 0 1

Koszyk 40475

Koszyk 40471 5 szt./pcs

405 x 160 x 240 mm

1 szt./pcs

0,32 kg

0,37 kg

Koszyk 40476 KOSZ-0006 1 szt./pcs

0,28 kg

0,33 kg

340 x 140 x 150 mm

1 szt./pcs

0,64 kg

0,74 kg

Koszyk 40477 KOSZ-0015 1 szt./pcs

1,20 kg

1,40 kg

520 x 435 x 65 mm

1 szt./pcs

0,62 kg

0,72 kg

Koszyk 40478

Koszyk 40474

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

KOSZ-0008 1 szt./pcs

0,66 kg

0,71 kg

315 x 260 x 190 mm

1 szt./pcs

1,10 kg

1,20 kg

565 x 275 x 180 mm

KOS Z-0 01 5

Basket 40477

405 x 195 x 180 mm

KOSZ-0004

KOS Z-0 00 6

Basket 40476

610 x 130 x 160 mm

KOSZ-0017

KOS Z-0 00 5

Basket 40475

230 x 220 x 180 mm

Koszyk 40490

Basket 40474

70

0,39 kg

KOSZ-0002

Basket 40490

KOSZ-0 0 0 4

0,34 kg

Koszyk 40472 Basket 40472

KOSZ-0 0 1 7

KOSZ-0005

KOSZ-0001 Basket 40471

KOSZ-0 0 0 2

Trolleys and trolley-sets components

KO S Z- 00 08

Basket 40478

Professional cl ea ni ng equ ipm ent

71

Części konstrukcyjne wózków i zestawów

KOSZ-0 0 0 9

Ramka na worek 2x120 l 350130

Koszyk 40479 5 szt./pcs

420 x 155 x 185 mm

1 szt./pcs

2,70 kg

2,90 kg

Ramka na worek 2x120 l 350130 C RAMK-0014 1 szt./pcs

0,58 kg

0,63 kg

245 x 345 x 170 mm

1 szt./pcs

1,94 kg

2,04 kg

Ramka na kuwetę 35024 RAMK-0009 1 szt./pcs

0,38 kg

0,43 kg

410 x 220 x 180 mm

1 szt./pcs

1,06 kg

1,16 kg

Ramka na worek 2x70 l 350131

Ramka pod worek 120 l 35014

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

RAMK-0011 1 szt./pcs

2,18 kg

2,28 kg

450 x 590 x 160 mm

1 szt./pcs

1,32 kg

1,42 kg

510 x 330 mm

R AMK- 00 09

Support for tray 35024

350 x 500 mm

RAMK-0016

R AMK- 00 14

Bag frame 2x120 l 350130 C

685 x 510 x 55 mm

KOSZ-0011

R AM K-0 01 5

Bag frame 2x120 l 350130

560 x 650 x 155 mm

Koszyk 40481

Bag frame 2x70 l 350131

72

0,39 kg

KOSZ-0010

Basket 40481

R AMK-0 0 1 6

0,34 kg

Koszyk 40480 Basket 40480

KOSZ-0 0 1 1

RAMK-0015

KOSZ-0009 Basket 40479

KOSZ-0 0 1 0

Trolleys and trolley-sets components

R AMK- 00 11

Bag shelf 120 l 35014

Professional cl ea ni ng equ ipm ent

73

Części konstrukcyjne wózków i zestawów

R AMK-0 0 1 0

RAMK-0010 1,26 kg

1,36 kg

500 x 350 mm

1 szt./pcs

1,70 kg

1,75 kg

Support frame 3501

900 x 170 mm

Rama pod prasę 35019

Podstawa pod wiadro i prasę 35060 PODS-0009

RAMK-0018 1 szt./pcs

1,60 kg

2,10 kg

670 x 220 mm

1 szt./pcs

3,14 kg

3,64 kg

Podstawa pod szczotkę 35070 RAMK-0020

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

PODS-0011 1 szt./pcs

2,00 kg

2,05 kg

1060 x 170 mm

1 szt./pcs

0,46 kg

0,51 kg

465 x 135 x 55 mm

PO D S - 00 09

Bucket and wringer base 35060

550 x 370 x 530 mm

Rama pionowa 3504 Support frame 3504

74

RAMK-0008 1 szt./pcs

Frame for wringer 35019

R AMK-0 0 2 0

R AM K- 0 0 0 8

Rama pionowa 3501

Ramka na worek 120 l 35013 Bag frame 120 l 35013

R AMK-0 0 1 8

Trolleys and trolley-sets components

P OD S -0 01 1

Mop-frame shelf 35070

Professional cleaning equipment

75

Części konstrukcyjne wózków i zestawów

PODS -0 0 0 8

Podstawa pod zestaw MINI 35050

Ramka pod wiadro i prasę 35016 PODS-0008

Support frame for MINI 35050

PODS -0 0 1 5

4,48 kg

4,98 kg

505 x 520 x 250 mm

1 szt./pcs

2,36 kg

2,86 kg

Kosz 35011 KOSZ-0013

PODS-0015 1 szt./pcs

4,96 kg

5,46 kg

590 x 520 x 250 mm

1 szt./pcs

1,28 kg

1,78 kg

Podstawa pod zestaw 3500

Kosz 35012

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

KOSZ-0014 1 szt./pcs

6,10 kg

6,60 kg

820 x 520 x 250 mm

1 szt./pcs

1,30 kg

1,55 kg

670 x 340 x 140 mm

KO S Z- 0 0 1 3

Basket 35011

680 x 450 x 80 mm

PODS-0010

R AMK- 00 17

Bucket and wringer frame 35016

545 x 360 x 380 mm

Podstawa pod zestaw MIDI 35010

Support frame 3500

76

RAMK-0017 1 szt./pcs

Support frame for MIDI 35010

PODS -0 0 1 0

Trolleys and trolley-sets components

KO S Z- 0 0 1 4

Basket 35012

Professional cl ea ni ng equ ipm ent

77

Części konstrukcyjne wózków i zestawów

R ACZ-0 0 0 2

Trolleys and trolley-sets components

Rączka do wózka 01.20. CH RACZ-0002 Handle for trolley 01.20. CH

1 szt./pcs

1,22 kg

1,32 kg

670 x 390 mm

Rączka do wózka 01.25. TS RURK-0007 1 szt./pcs

R ACZ-0 0 0 3

0,56 kg

0,66 kg

Handle for trolley 01.25. TS

725 x 410 mm

Rączka do wózka 02.20. CH RACZ-0003 Handle for trolley 02.20. CH

1 szt./pcs

1,34 kg

1,44 kg

740 x 385 mm

Rączka do wózka 02.25. TS RURK-0005 1 szt./pcs

R ACZ-0 0 0 4

0,62 kg

0,72 kg

810 x 410 mm

R U R K- 0 0 0 5

Handle for trolley 02.25. TS

Rączka do wózka 25. CH RACZ-0004 Handle for trolley 25. CH

78

R U R K- 0 0 0 7

Profesjonalny spr zęt do utr z ymy wania cz ystości

1 szt./pcs

1,54 kg

1,64 kg

845 x 385 mm

Professional cl ea ni ng equ ipm ent

79

SPLAST Sp. z o.o. Poland, 38-460 Jedlicze, ul. Łukasiewicza 43 tel. /+ 48 13/ 43 521 43, fax /+ 48 13/ 43 800 22 [email protected], www.splast.com.pl