Katalog Catalogue 2015

Katalog Catalogue 2015 Astra S.A. ul. Poleczki 23 02–822 Warszawa Dział Obsługi Klienta: tel.: (+48) 22 346 07 72 (+48) 22 346 07 74 (+48) 22 346 07...
Author: Anatol Maj
7 downloads 0 Views 14MB Size
Katalog Catalogue 2015

Astra S.A. ul. Poleczki 23 02–822 Warszawa Dział Obsługi Klienta: tel.: (+48) 22 346 07 72 (+48) 22 346 07 74 (+48) 22 346 07 64 (+48) 22 346 07 65 fax: (+48) 22 346 07 80 e-mail: [email protected] Sekretariat: tel.: (+48) 22 346 07 85 fax: (+48) 22 346 07 79 e-mail: [email protected]www.AstraPolska.pl www.facebook.com/AstraPolska Znajdź nas na YouTube! Wpisz AstraFun

Region północno-zachodni, obejmujący województwa: pomorskie, zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie, część wielkopolskiego obsługuje Rafał Januszewski tel.: 693 194 472, [email protected]

Region południowo-zachodni, obejmujący województwa: lubuskie, część wielkopolskiego, część opolskiego, dolnośląskie obsługuje Maciej Sarnowski tel.: 603 923 823 [email protected]

Region północno-wschodni, obejmujący województwa: mazowieckie, podlaskie oraz warmińsko mazurskie obsługuje Krzysztof Zbytniewski tel.: 605 783 735 [email protected]

Region centralno-południowy, obejmujący województwa: łódźkie, śląskie, część opolskiego i część małopolskiego obsługuje Adam Dymowicz tel.: 693 196 224 [email protected]

Region południowo-wschodni, obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie oraz część mazowieckiego obsługuje Paweł Kwiatek tel.: 603 923 835 [email protected]

10

• ilość sztuk w jednostce sprzedaży • number of pieces in sales unit

10

• ilość sztuk w kartonie • number of pieces in a box

Drodzy Klienci!

Dear Customers!

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu nowy katalog produktów firmy ASTRA S.A. na rok 2015.

It is our great pleasure to present you a new product catalog of ASTRA S.A. for 2015.

Z sukcesem już od 87 lat prowadzimy działalność na rynku polskim i europejskim, stając się jednym z czołowych liderów w branży artykułów szkolnych, biurowych oraz artystycznych.

We have successfully conducted business activities on Polish and European markets for 87 years, becoming one of the top leaders in the school, office and art supplies industry.

Nieustannie kreujemy i podążamy za trendami oraz zmieniającymi się potrzebami naszych Klientów. Dzięki temu stworzyliśmy portfolio najwyższej jakości produktów, które stale wzbogacamy o innowacyjne i funkcjonalne pozycje.

We are constantly creating and following trends and changeable needs of our Customers. As a result, we have created a portfolio of the highest quality products, which is constantly being enriched by innovative and functional items.

Szeroka gama naszych produktów plastycznych dedykowana jest zarówno dzieciom, młodzieży, jak i profesjonalnym artystom, a kluczowe produkty ASTRA, takie jak: plastelina, modelina i farby plakatowe stały się synonimem naszej marki.

The wide range of our art products is dedicated to children and youth as well as professional artists; and ASTRA key products such as: plasticine, modeling clay and poster colors have become synonyms of our brand.

To właśnie dzięki nim dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i uczą się poprzez zabawę, gdzie w połączeniu z dziecięcą wrażliwością stają się doskonałym narzędziem do wyrażania emocji i ubarwiania otaczającej rzeczywistości. W nowym portfolio firmy ASTRA S.A. znajdują się produkty następujących marek: Astra – materiały plastyczne dla dzieci i młodzieży Zenith – najwyższej jakości artykuły piśmienne, z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją na rynku europejskim Creativo – artykuły kreatywne dla wszystkich pragnących rozwijać wyobraźnię Artea – artykuły dla plastyków i profesjonalistów Nasze linie licencyjne: Real Madrid, FC Barcelona, National Geographic, Disney, Warner Bros, Dreamworks, Chelsea FC, Manchester United znajdują corocznie szerokie gremium fanów. Są to najwyższej jakości plecaki, torby, saszetki, piórniki oraz akcesoria dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Szczególną uwagę poświęcamy funkcjonalności i ergonomii naszych produktów, stworzonych przez najlepszych projektantów i specjalistów. Współpracujemy również z prestiżowymi ośrodkami akademickimi i przeprowadzamy szkolenia dla nauczycieli oraz dbamy o bezpieczeństwo i najwyższy komfort naszych Klientów podczas użytkowania produktów. Nasze produkty podlegają najwyższej kontroli jakości podczas procesu produkcyjnego, które odbywa się codziennie we własnym laboratorium w Przemyślu. Jednocześnie posiadamy wszelkie certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość i spełnienie najbardziej rygorystycznych wymogów rynku UE. Wyobraźnia nie ma granic, dlatego każdego dnia udoskonalamy nasze produkty. Wszystko po to, aby sprostały oczekiwaniom naszych najbardziej wymagających Klientów. Życzymy dużo radości z odkrywania naszych produktów!

Thanks to them children develop their imagination and learn through play which, combined with childlike sensibility, makes our products a great tool for expressing emotions and coloring surrounding reality. In the new portfolio of ASTRA S.A. there are products of the following brands: Astra – art supplies for children and youth Zenith – highest-quality writing instruments, with more than sixty years of tradition on the European market Creativo – creative products for all who wish to develop imagination Artea – products for artists and professionals Our license lines: Real Madrid, FC Barcelona, National Geographic, Disney, Warner Bros, Dreamworks, Chelsea FC, Manchester United increase the community of their fans every year. These are the highest-quality backpacks, bags, pouches, pencil cases and accessories suitable for all age groups. We pay particular attention to the functionality and ergonomics of our products created by the best designers and specialists. We also cooperate with prestigious academic centers, conduct teacher trainings and care about safety and the highest comfort for our Customers while using the products. Our products are subject to the highest quality control during the manufacturing process, which takes place every day in our own laboratory in Przemyśl. At the same time we have all certificates confirming the highest quality and fulfillment of the most stringent requirements of the EU market. Imagination has no limits, so we improve our products every day. Everything to meet the expectations of our most demanding Customers. We wish you much joy in discovering our products! The Board of ASTRA S.A.

Zarząd ASTRA S.A.

1

Spis treści / Table of contents ASTRA - Materiały plastyczne dla dzieci i młodzieży ASTRA - Art materials for children and youth Farby akwarelowe / Watercolour paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Farby plakatowe / Poster paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Farby plakatowe w tubach / Poster paints in tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Farby dekoracyjne / Decorative paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Plastelina / Plasticine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Plastelina kwadratowa / Square shaped plasticine . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Plastelina z brokatem / Plasticine with glitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Plastelina fluorescencyjna / Fluorescent plasticine . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Plastelina pastelowa / Pastel plasticine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Modelina standard / Modelling clay standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Modelina dekoracyjna / Decorative modelling clay . . . . . . . . . . . . . . . 23 Modelina z brokatem / Modelling clay with glitter . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Modelina fluorescencyjna / Fluorescent modelling clay . . . . . . . . . . . . . 24 Glina samoutwardzalna / Self-hardening clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Glina rzeźbiarska / Sculpture clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Masa papierowa / Paper mâché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Masa solna / Salt dough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kredki świecowe / Wax crayons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kredki woskowe PREMIUM / Wax crayons PREMIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Kredki ASTRINO / ASTRINO crayons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Kredki ołówkowe ASTRINO / ASTRINO coloured pencils . . . . . . . . . . . . . . 33 Kredki ołówkowe / Coloured pencils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kredki akwarelowe / Watercolour pencils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Pastele suche / Soft pastels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Pastele olejne / Oil pastels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Flamastry / Felt tip pens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Masa mocująca / Adhesive tack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Kleje w sztyfcie / Glue sticks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Klej uniwersalny / All-purpose glue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Klej do papieru / Glue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Pędzle / Brushes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Akcesoria malarskie / Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Zestawy plastyczne / Art sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Farby szkolne / School paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Plastelina / Plasticine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Modelina / Modelling clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Glina rzeźbiarska / Sculpture clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2

Spis treści / Table of contents ARTEA - Artykuły dla plastyków ARTEA - Articles for artists Farby tempera / Tempera paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Farby olejne / Oil paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Farby akrylowe / Acrylic paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Media malarskie / Painting media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Pastele suche / Soft pastels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Węgiel rysunkowy / Drawing charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Palety papierowe / Paper palette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Podobrazia malarskie / Ground print canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Tusze do pieczątek / Inks for stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Tusze kreślarskie / Drawing inks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Tusze do stempli metalowych / Inks for metal stamps . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Tusze do stempli kauczukowych / Inks for rubber stamps . . . . . . . . . . . . . . 75

CREATIVO - Zestawy kreatywne dla dzieci CREATIVO - Creative sets for children Skarbonki / Coin banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Zestawy kreatywne / Creative sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Flamastry / Felt tip pens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pastele olejne / Oil pastels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Farby / Paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kredki świecowe / Wax crayons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Kleje brokatowe / Glitter glues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Brokat sypki / Glitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Cekiny confetti / Sequin confetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Klej fioletowy znikający / Purple disappearing glue . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Klej uniwersalny / All-purpose glue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

AS - Materiały plastyczne dla dzieci AS - Art materials for children NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Farby szkolne / School paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Plastelina szkolna / School plasticine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Modelina szkolna / School modelling clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Artykuły licencyjne Disney Disney licence products ART ATTACK Lekka masa samoutwardzalna / Super dough . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Lekka masa kuleczkowa / Modelling foam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ramki / Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

3

Spis treści / Table of contents Mozaiki / Mosaic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Kredki ołówkowe / Coloured pencils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Plastelina / Plasticine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Farby szkolne / School paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Flamastry / Felt-tip pens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 JAKE I PIRACI Z NIBYLANDII / JAKE AND THE NEVERLAND PIRATES Kredki ołówkowe / Coloured pencils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Farby szkolne / School paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Plastelina / Plasticine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Kredki świecowe / Wax crayons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 MINNIE Farby szkolne / School paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Kredki ołówkowe / Coloured pencils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Plastelina / Plasticine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Artykuły galanteryjne Textile accessories NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

FC BARCELONA

118

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

REAL MADRID

132

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

MANCHESTER UNITED

144

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

JUVENTUS 146

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

CHELSEA FC

148

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

NATIONAL GEOGRAPHIC

150

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

SIMON’S CAT

158

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

UNDER THE BRIDGE

160

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

OPEN MIND

162

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

HOME 165

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

PZPN 169 WAVE 171

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

DOTS 171

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

COLOURS 171

ZENITH - Artykuły piśmienne ZENITH - Stationery articles NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Kolekcja Retro / Retro collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Długopisy Zenith 7 classic / Zenith 7 classic ballpoint pen . . . . . . . . . . . . 178 Długopisy Zenith 7 metallic / Zenith 7 metallic ballpoint pen . . . . . . . . . . 180 Długopisy Zenith 10 classic / Zenith 10 classic ballpoint pen . . . . . . . . . . . 181

4

Spis treści / Table of contents Długopisy Zenith 10 color line / Zenith 10 color line ballpoint pen . . . . . . . . 182 Długopisy Zenith 5 Transparent / Zenith 5 Transparent ballpoint pen . . . . . . 183 Długopisy Zenith 5 color line / Zenith 5 color line ballpoint pen . . . . . . . . . 184 Długopisy Zenith 25 classic / Zenith 25 classic ballpoint pen . . . . . . . . . . . 185 Długopisy Zenith 25 color line / Zenith 25 color line ballpoint pen . . . . . . . . 186 Długopisy Zenith 60 / Zenith 60 ballpoint pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Długopisy Zenith Silver / Zenith Silver ballpoint pen . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Długopisy Zenith 12 color line / Zenith 12 color line ballpoint pen . . . . . . . . 189 NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Długopisy Zenith Shadow / Zenith Shadow ballpoint pen . . . . . . . . . . . . 190 Wkłady Zenith 4 / Zenith 4 filler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Długopisy Zenith Venus / Zenith Venus ballpoint pen . . . . . . . . . . . . . . . 192

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Długopisy Zenith Slim Writer / Zenith Slim Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Długopisy Zenith Flow / Zenith Flow ballpoint pen . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Długopisy Zenith Long Writer / Zenith Long Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Długopisy żelowe Zenith / Zenith gel pens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Pióra wieczne Omega Chrome / Omega Chrome fountain pen . . . . . . . . 194 Omega Chrome Pastel / Omega Chrome Pastel . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Komplet Omega Chrome / Omega Crome set . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Komplet Omega Chrome Pastel / Omega Crome Pastel set . . . . . . . . . . 197 Pióra wieczne Omega Metallic / Omega Metallic fountain pen . . . . . . . . 197 Komplet Omega Metallic / Omega Metallic set . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Komplet Omega Gold / Omega Gold set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Pióra wieczne Omega Nice / Omega Nice fountain pen . . . . . . . . . . . . 201 Komplet Omega Nice / Omega Nice set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Pióra wieczne Muffin / Muffin fountain pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Pióra wieczne Bubbles / Bubbles fountain pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Pióra wieczne Sporty / Sporty fountain pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Pióra wieczne Monster / Monster fountain pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Pióra wieczne Flower / Flower fountain pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Pióra wieczne Butterfly / Butterfly fountain pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Ołówki grafitowe Zenith / Zenith graphite pencil . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

GumkI Zenith / Zenith rubbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Temperówki / Sharpeners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Markery / Markers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Zakreślacze / Highlighters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Zakładki indeksujące / Sticky notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS

Korektory w płynie / Liquid correction pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

215

Długopisy Stilea / Stilea ballpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

5

Materiały plastyczne dla dzieci i młodzieży Art materials for children and youth

7

Farby akwarelowe / Watercolour paints

ø 23,5 mm • kryjące farby wodorozcieńczalne • intensywne kolory • wysoka jakość drobno roztartych pigmentów • możliwe łączenie z farbami temperowymi, plakatowymi i kredkami woskowymi ASTRA • po wyschnięciu matowieją • odporne na światło • opaque water-based paints • intense colours • high-quality finely crushed pigments • can be combined with tempera and poster paints as well as ASTRA wax crayons • becomes matt after drying • resistant to light

83 216 905 farby akwarelowe – 12 kolorów – ø 23,5 mm watercolour paints – 12 colours – ø 23,5 mm

83 210 900 farby akwarelowe – 18 kolorów – ø 23,5 mm watercolour paints – 18 colours – ø 23,5 mm

8

83 216 904

ø 30 mm

farby akwarelowe – 12 kolorów – ø 30 mm watercolour paints – 12 colours – ø 30 mm • kryjące farby wodorozcieńczalne • intensywne kolory • wysoka jakość drobno roztartych pigmentów • możliwe łączenie z farbami temperowymi, plakatowymi i kredkami woskowymi ASTRA • po wyschnięciu matowieją • odporne na światło • opaque water-based paints • intense colours • high-quality finely crushed pigments • can be combined with tempera and poster paints as well as ASTRA wax crayons • becomes matt after drying • resistant to light

83 216 903 farby akwarelowe – 12 kolorów – ø 30 mm PALETKA watercolour paints – 12 colours – ø 30 mm PALETTE • kryjące farby wodorozcieńczalne • intensywne kolory • wysoka jakość drobno roztartych pigmentów • możliwe łączenie z farbami temperowymi, plakatowymi i kredkami woskowymi ASTRA • po wyschnięciu matowieją • odporne na światło • opaque water-based paints • intense colours • high-quality finely crushed pigments • can be combined with tempera and poster paints as well as ASTRA wax crayons • becomes matt after drying • resistant to light

9

Farby plakatowe / Poster paints

83 111 903 farby plakatowe – 6 kolorów – 10 ml poster paints – 6 colours – 10 ml • bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne • czyste i intensywne barwy • do malowania na papierze, kartonie, drewnie, nieglazurowanej ceramice, kamieniu • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient, opaque water-based paints • with pure and intense colours • for painting on paper, cardboard, wood, unglazed ceramics and stone • resistant to light and abrasion

83 113 901 farby plakatowe – 8 kolorów – 10 ml poster paints – 8 colours – 10 ml • bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne • czyste i intensywne barwy • do malowania na papierze, kartonie, drewnie, nieglazurowanej ceramice, kamieniu • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient, opaque water-based paints • with pure and intense colours • for painting on paper, cardboard, wood, unglazed ceramics and stone • resistant to light and abrasion

10

83 115 902 farby plakatowe – 12 kolorów – 10 ml poster paints – 12 colours – 10 ml • bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne • czyste i intensywne barwy • do malowania na papierze, kartonie, drewnie, nieglazurowanej ceramice, kamieniu • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient, opaque water-based paints • with pure and intense colours • for painting on paper, cardboard, wood, unglazed ceramics and stone • resistant to light and abrasion

301 109 001 farby plakatowe – 6 kolorów – 20 ml poster paints – 6 colours – 20 ml • bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne • czyste i intensywne barwy • do malowania na papierze, kartonie, drewnie, nieglazurowanej ceramice, kamieniu • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient, opaque water-based paints • with pure and intense colours • for painting on paper, cardboard, wood, unglazed ceramics and stone • resistant to light and abrasion

83 112 903 farby plakatowe – 8 kolorów – 20 ml poster paints – 8 colours – 20 ml • bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne • czyste i intensywne barwy • do malowania na papierze, kartonie, drewnie, nieglazurowanej ceramice, kamieniu • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient, opaque water-based paints • with pure and intense colours • for painting on paper, cardboard, wood, unglazed ceramics and stone • resistant to light and abrasion

11

NEW

301 115 004 farby plakatowe – 10 kolorów – 20 ml poster paints – 10 colours – 20 ml • bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne • czyste i intensywne barwy • do malowania na papierze, kartonie, drewnie, nieglazurowanej ceramice, kamieniu • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient, opaque water-based paints • with pure and intense colours • for painting on paper, cardboard, wood, unglazed ceramics and stone • resistant to light and abrasion

83 114 901 farby plakatowe – 12 kolorów – 20 ml poster paints – 12 colours – 20 ml • bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne • czyste i intensywne barwy • do malowania na papierze, kartonie, drewnie, nieglazurowanej ceramice, kamieniu • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient, opaque water-based paints • with pure and intense colours • for painting on paper, cardboard, wood, unglazed ceramics and stone • resistant to light and abrasion

301 115 005 NEW

farby plakatowe – 12 kolorów – 20 ml + 1 kolor GRATIS poster paints – 12 colours – 20 ml + 1 colour GRATIS • bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne • czyste i intensywne barwy • do malowania na papierze, kartonie, drewnie, nieglazurowanej ceramice, kamieniu • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient, opaque water-based paints • with pure and intense colours • for painting on paper, cardboard, wood, unglazed ceramics and stone • resistant to light and abrasion

12

Farby plakatowe w tubach / Poster paints in tubes

83 119 900 farby plakatowe w tubach – 6 kolorów – 30 ml poster paints in tubes – 6 colours – 30 ml • bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne • czyste i intensywne barwy • do malowania na papierze, kartonie, drewnie, nieglazurowanej ceramice, kamieniu • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient, opaque water-based paints • with pure and intense colours • for painting on paper, cardboard, wood, unglazed ceramics and stone • resistant to light and abrasion

83 110 901 farby plakatowe w tubach – 12 kolorów – 30 ml poster paints in tubes – 12 colours – 30 ml • bardzo wydajne, kryjące farby wodorozcieńczalne • czyste i intensywne barwy • do malowania na papierze, kartonie, drewnie, nieglazurowanej ceramice, kamieniu • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient, opaque water-based paints • with pure and intense colours • for painting on paper, cardboard, wood, unglazed ceramics and stone • resistant to light and abrasion

13

83 110 912

83 110 915

83 110 910

83 110 905

83 110 906

83 110 907

83 110 911

301 107 002

83 110 908

301 107 001

83 110 909

83 110 914

83 110 904

83 110 913

farby plakatowe w tubach 30 ml – brązowa jasna poster paints in tubes 30 ml – light brown

farby plakatowe w tubach 30 ml – niebieska poster paints in tubes 30 ml – blue

farby plakatowe w tubach 30 ml – czerwona ciemna poster paints in tubes 30 ml – dark red

farby plakatowe w tubach 30 ml – pomarańczowa poster paints in tubes 30 ml – orange

farby plakatowe w tubach 30 ml – biała poster paints in tubes 30 ml – white

14

farby plakatowe w tubach 30 ml – żółta poster paints in tubes 30 ml – yellow

farby plakatowe w tubach 30 ml – zielona ciemna poster paints in tubes 30 ml – dark green

farby plakatowe w tubach 30 ml – różowa poster paints in tubes 30 ml – pink

farby plakatowe w tubach 30 ml – czarna poster paints in tubes 30 ml – black

farby plakatowe w tubach 30 ml – brązowa poster paints in tubes 30 ml – brown

farby plakatowe w tubach 30 ml – zielona jasna poster paints in tubes 30 ml – light green

farby plakatowe w tubach 30 ml – czerwona jasna poster paints in tubes 30 ml – light red

farby plakatowe w tubach 30 ml – cytrynowa poster paints in tubes 30 ml – lemon

farby plakatowe w tubach 30 ml – niebieska ciemna poster paints in tubes 30 ml – dark blue

83 411 902

Farby dekoracyjne / Decorative paints

farby dekoracyjne o połysku perłowym – 6 kolorów – 10 ml decorative pearl paints – 6 colours – 10 ml • transparentne farby wodorozcieńczalne • efekt perłowego połysku • 2 - 3 warstwy farby zapewniają najlepszy efekt • do malowania na: papierze, ceramice, kartonie, drewnie • odporne na działanie światła i ścieranie • transparent water-based paints • pearl gloss effect • 2 - 3 layers of paint provide the best results • for painting on paper, ceramics, cardboard and wood • resistant to light and abrasion

Find us on on YouTube AstraFun 83 411 900 farby dekoracyjne o połysku metalicznym – 6 kolorów – 10 ml decorative metallic paints – 6 colours – 10 ml • bardzo wydajne farby wodorozcieńczalne • efekt połysku srebra, złota, mosiądzu, miedzi lub brązu • do malowania na: papierze, ceramice, kartonie, drewnie • odporne na działanie światła i ścieranie • very efficient water-based paints • silver, gold, brass, copper or bronze gloss effect • for painting on paper, ceramics, cardboard and wood • resistant to light and abrasion

Find us on on YouTube AstraFun

15

301 111 006 farby fluorescencyjne – 6 kolorów – 10 ml fluorescent paints – 6 colours – 10 ml • farby fluoryzujące w świetle dziennym i świecące w świetle UV • bardzo wydajne • odporne na światło • do celów dekoracyjnych i wykańczania prac plastycznych • fluorescence paint in daylight and fluorescent under UV light • very efficient, • resistant to light • for decoration and finishing works of art

301 111 001 farby luminescencyjne – 6 kolorów – 10 ml luminescent paints – 6 kolorów – 10 ml • farby wodorozcieńczalne świecące w ciemności • efekt świecenia zależy od czasu i intensywności naświetlania światłem dziennym lub sztucznym • do malowania na papierze, szkle, ceramice, drewnie, ścianie • low in the dark water-based paints • the glowing effect depends on the time and intensity of exposure to daylight or artificial light • for painting on paper, glass, ceramics, wood and walls

16

Plastelina / Plasticine 83 811 905 plastelina – 6 kolorów plasticine – 6 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

83 814 902 plastelina – 8 kolorów plasticine – 8 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

83 812 902 plastelina – 10 kolorów plasticine – 10 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

17

83 813 906 plastelina – 12 kolorów plasticine – 12 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

NEW

303 115 007 plastelina – 12 kolorów + 1 kolor GRATIS plasticine – 12 colours + 1 colour GRATIS • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

18

303 110 001 plastelina – 24 kolory plasticine – 24 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

303 106 001 plastelina – 6 kolorów - WIADERKO plasticine – 6 colours - BUCKET • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

19

Plastelina kwadratowa / Square shaped plasticine 83 811 908 plastelina kwadratowa – 6 kolorów square shape plasticine – 6 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

NEW

303 115 006 plastelina kwadratowa – 10 kolorów square shape plasticine – 10 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

83 813 908 plastelina kwadratowa – 12 kolorów square shape plasticine – 12 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

20

83 814 904 plastelina kwadratowa – 18 kolorów square shape plasticine – 18 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

Plastelina z brokatem / Plasticine with glitter 303 109 001 plastelina z brokatem – 6 kolorów plasticine with glitter – 6 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

303 107 001 plastelina z brokatem – 12 kolorów plasticine with glitter – 12 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

21

Plastelina fluorescencyjna / Fluorescent plasticine 83 811 906 plastelina fluorescencyjna – 6 kolorów fluorescent plasticine – 6 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

Plastelina pastelowa / Pastel plasticine 303 114 001 plastelina pastelowa o zapachu limonki – 12 kolorów lime-scented pastel plasticine – 12 colours • miękka i delikatna w dotyku • intensywne kolory • łatwa w modelowaniu • do wielokrotnego użytku • nie brudzi rąk • soft and gentle to the touch • intense colours • easy to model • reusable • non marking

Modelina standard / Modelling clay standard 83 911 901 modelina – 6 kolorów modelling clay – 6 colours • wysokiej jakości termoutwardzalne tworzywo plastyczne w intensywnych kolorach • mięknie pod wpływem ciepła dłoni • nie brudzi rąk • utwardzać w piekarniku w temperaturze 100 - 110˚C przez 15 - 20 minut • high-quality thermosetting plastic in intense colours • starts to soften under the influence of heat • non marking • harden in an oven at a temperature of 100-110˚C for 15 - 20 minutes

22

304 110 001 modelina – 12 kolorów modelling clay – 12 colours • wysokiej jakości termoutwardzalne tworzywo plastyczne w intensywnych kolorach • mięknie pod wpływem ciepła dłoni • nie brudzi rąk • utwardzać w piekarniku w temperaturze 100 - 110˚C przez 15 - 20 minut • high-quality thermosetting plastic in intense colours • starts to soften under the influence of heat • non marking • harden in an oven at a temperature of 100-110˚C for 15 - 20 minutes

Modelina dekoracyjna / Decorative modelling clay 304 114 001 modelina cukiernicza zabawa – 6 kolorów Modelling clay confectionery fun – 6 colours • wysokiej jakości termoutwardzalne tworzywo plastyczne w intensywnych kolorach • mięknie pod wpływem ciepła dłoni • nie brudzi rąk • utwardzać w piekarniku w temperaturze 100 - 110˚C przez 15 - 20 minut • high-quality thermosetting plastic in intense colours • starts to soften under the influence of heat • non marking • harden in an oven at a temperature of 100-110˚C for 15 - 20 minutes

Find us on on YouTube AstraFun

23

Modelina z brokatem / Modelling clay with glitter 304 109 001

modelina z brokatem – 6 kolorów modelling clay with glitter – 6 colours • wysokiej jakości termoutwardzalne tworzywo plastyczne w intensywnych kolorach • mięknie pod wpływem ciepła dłoni • nie brudzi rąk • utwardzać w piekarniku w temperaturze 100 - 110˚C przez 15 - 20 minut • high-quality thermosetting plastic in intense colours • starts to soften under the influence of heat • non marking • harden in an oven at a temperature of 100-110˚C for 15 - 20 minutes

Modelina fluorescencyjna / Fluorescent modelling clay 83 911 902

modelina fluorescencyjna – 6 kolorów fluorescent modelling clay – 6 colours • wysokiej jakości termoutwardzalne tworzywo plastyczne w intensywnych kolorach • mięknie pod wpływem ciepła dłoni • nie brudzi rąk • utwardzać w piekarniku w temperaturze 100 - 110˚C przez 15 - 20 minut • high-quality thermosetting plastic in intense colours • starts to soften under the influence of heat • non marking • harden in an oven at a temperature of 100-110˚C for 15 - 20 minutes

Glina samoutwardzalna / Self-hardening clay • gotowa do użycia, twardniejąca na powietrzu masa plastyczna • masę można zwilżyć wodą • czas wysychania zależy od grubości przedmiotów oraz warunków suszenia • po wyschnięciu można malować farbami • do tworzenia małych form rzeźbiarskich • ready to use, air-hardening plastic mass • the mass may be moistened with water • the drying time depends on the thickness of the object and drying conditions • after drying can be painted with paints • for creating small sculptural forms

24

83 810 908 glina samoutwardzalna 460 g – biała self-hardening clay 460 g – white

83 810 909 glina samoutwardzalna 460 g – terakota self-hardening clay 460 g – terracotta

317 109 005 glina samoutwardzalna 460 g – fioletowa self-hardening clay 460 g – violet

317 109 006 glina samoutwardzalna 460 g – różowa self-hardening clay 460 g – pink

317 109 001 glina samoutwardzalna 460 g – grafitowa self-hardening clay 460 g – dark grey

317 109 002 glina samoutwardzalna 460 g – zielona self-hardening clay 460 g – green

317 109 003 glina samoutwardzalna 460 g – niebieska self-hardening clay 460 g – blue

317 109 004 glina samoutwardzalna 460 g – żółta self-hardening clay 460 g – yellow

25

Glina rzeźbiarska / Sculpture clay 83 810 900 glina rzeźbiarska 520 g sculpture clay 520 g • do modelowania, lepienia, odciskania i odlewania w formach gipsowych • po wysuszeniu można malować farbami • można poddać procesowi wypalania w temperaturze 850 -1200°C • for modeling, moulding, imprinting and casting in plaster moulds • after drying can be painted with paints • can be subjected to firing at a temperature of 850 -1200 °C

Masa papierowa / Paper mâché 83 814 901 masa papierowa 420 g paper mâché 420 g • materiał plastyczny o konsystencji gotowego ciasta • dobrze przywiera do innych materiałów • do nakładania warstwa po warstwie • po wyschnięciu materiał można rzeźbić, szlifować i malować • do tworzenia małych form lub prac na konstrukcjach • plastic material with the consistency of dough • adheres well to other materials • for application layer by layer • after drying the material can be carved, sanded and painted • for creating small forms or work on designs

26

Masa solna / Salt dough 324 109 001 masa solna 450 g + zestaw 6 farb do malowania salt dough 450 g + 6 poster paints • gotowa do użycia po dodaniu wody • w zestawie 6 kolorów farb • dobrze łączy się z innymi materiałami • do tworzenia ozdób, biżuterii i innych przedmiotów • ready for use after the adding water • includes 6 paint colours • blends well with other materials • to creating decorations, jewellery and other items

316 107 001

Kredki świecowe / Wax crayons

kredki świecowe Jumbo - 12 kolorów wax crayons Jumbo - 12 colours • żywe, intensywne kolory • odporne na złamania • nie wymagają temperowania • nie brudzą rąk • zawierają wysokiej jakości pigmenty i woski • vivid, intense colours • resistant to snapping • do not require sharpening • non marking • crayons contain high quality pigments and waxes

27

316 107 002 kredki świecowe Jumbo - 24 kolory wax crayons Jumbo - 24 colours • żywe, intensywne kolory • odporne na złamania • nie wymagają temperowania • nie brudzą rąk • zawierają wysokiej jakości pigmenty i woski • vivid, intense colours • resistant to snapping • do not require sharpening • non marking • crayons contain high quality pigments and waxes

311 110 001 kredki świecowe Super Jumbo - 8 kolorów wax crayons Super Jumbo - 8 colours • żywe, intensywne kolory • odporne na złamania • nie wymagają temperowania • nie brudzą rąk • zawierają wysokiej jakości pigmenty i woski • vivid, intense colours • resistant to snapping • do not require sharpening • non marking • crayons contain high quality pigments and waxes

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

316 107 006 kredki świecowe Jumbo - 12 kolorów wax crayons Jumbo - 12 colours • żywe, intensywne kolory • odporne na złamania • nie wymagają temperowania • nie brudzą rąk • zawierają wysokiej jakości pigmenty i woski • vivid, intense colours • resistant to snapping • do not require sharpening • non marking • crayons contain high quality pigments and waxes

28

316 107 003

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

kredki świecowe - 32 kolory wax crayons - 32 colours • żywe, intensywne kolory • odporne na złamania • nie wymagają temperowania • nie brudzą rąk • zawierają wysokiej jakości pigmenty i woski • vivid, intense colours • resistant to snapping • do not require sharpening • non marking • crayons contain high quality pigments and waxes

Kredki woskowe PREMIUM / Wax crayons PREMIUM 316 111 001 kredki woskowe Premium - 12 kolorów wax crayons Premium - 12 colours • żywe, intensywne kolory • doskonałe właściwości kryjące • odporne na złamania • nie brudzą rąk • do rysowania, kolorowania i pisania na papierze • vivid, intense colours • excellent coating properties • resistant to snapping • non marking • for drawing, colouring and writing on paper

29

316 111 002 kredki woskowe Premium - 18 kolorów wax crayons Premium - 18 colours • żywe, intensywne kolory • doskonałe właściwości kryjące • odporne na złamania • nie brudzą rąk • do rysowania, kolorowania i pisania na papierze • vivid, intense colours • excellent coating properties • resistant to snapping • non marking • for drawing, colouring and writing on paper

316 111 003 kredki woskowe Premium - 24 kolory wax crayons Premium - 24 colours • żywe, intensywne kolory • doskonałe właściwości kryjące • odporne na złamania • nie brudzą rąk • do rysowania, kolorowania i pisania na papierze • vivid, intense colours • excellent coating properties • resistant to snapping • non marking • for drawing, colouring and writing on paper

30

316 115 001

Kredki ASTRINO / ASTRINO crayons NEW

kredki Astrino - 12 + 2 kolory GRATIS Astrino crayons - 12 + 2 colours GRATIS • żywe, intensywne kolory • doskonałe właściwości kryjące • nie wymagają temperowania • nie brudzą rąk • do rysowania na wszystkich rodzajach papieru • vivid, intense colours • excellent coating properties • do not require sharpening • non marking • for drawing smooth, uniform lines on all types of paper

31

NEW

316 115 002 kredki Astrino - 24 kolory Astrino crayons - 24 colours • żywe, intensywne kolory • doskonałe właściwości kryjące • nie wymagają temperowania • nie brudzą rąk • do rysowania na wszystkich rodzajach papieru • vivid, intense colours • excellent coating properties • do not require sharpening • non marking • for drawing smooth, uniform lines on all types of paper.

32

312 115 003

Kredki ołówkowe ASTRINO / ASTRINO coloured pencils NEW

kredki ołówkowe Astrino trójkątne - 6 kolorów + temperówka GRATIS Astrino triangular coloured pencils - 6 colours + sharpener GRATIS • seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • odpowiednie również dla dzieci leworęcznych • doskonała jakość • temperówka gratis • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • suitable also for left-handed children • excellent quality • sharpener gratis

33

NEW

312 115 004 kredki ołówkowe Astrino trójkątne - 12 kolorów + temperówka i kredka tęczowa GRATIS Astrino triangular coloured pencils - 12 colours + sharpener and rainbow coloured pencil GRATIS • seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • odpowiednie również dla dzieci leworęcznych • doskonała jakość • temperówka gratis • kredka tęczowa gratis • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • suitable also for left-handed children • excellent quality • sharpener gratis • rainbow coloured pencil gratis

34

312 115 005 kredki ołówkowe Astrino trójkątne - 18 kolorów + temperówka GRATIS Astrino triangular coloured pencils - 18 colours + sharpener GRATIS

NEW

• seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • odpowiednie również dla dzieci leworęcznych • doskonała jakość • temperówka gratis • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • suitable also for left-handed children • excellent quality • sharpener gratis

35

Kredki ołówkowe / Coloured pencils 312 110 002 kredki ołówkowe trójkątne + temperówka – 12 kolorów triangular coloured pencils + sharpener - 12 colours • seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • doskonała jakość • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • excellent quality

312 110 003 kredki ołówkowe trójkątne + temperówka – 24 kolory triangular coloured pencils + sharpener - 24 colours • seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • doskonała jakość • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • excellent quality

36

312 113 001 kredki ołówkowe trójkątne, dwustronne + temperówka – 12 sztuk/24 kolory double-sided triangular coloured pencils + sharpener - 12 colours • seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • doskonała jakość • 12 sztuk = 24 kolory • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • excellent quality • 12 pcs = 24 colours

312 110 007 kredki ołówkowe Jumbo trójkątne + temperówka – 12 kolorów Jumbo triangular coloured pencils + sharpener - 12 colours • seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • odpowiednie również dla dzieci leworęcznych • doskonała jakość • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • suitable also for left-handed children • excellent quality

37

Kredki akwarelowe / Watercolour pencils 312 110 004 kredki ołówkowe akwarelowe – 12 kolorów watercolour pencils - 12 colours • używać suche lub zwilżone niewielką ilością wody • zapewniają różnorodne efekty, od subtelnych po wyraziste • soft to use • use dry or moistened with a little water • they offer a variety of effects, from subtle to expressive

312 110 005 kredki ołówkowe akwarelowe – 24 kolory watercolour pencils - 24 colours • używać suche lub zwilżone niewielką ilością wody • zapewniają różnorodne efekty, od subtelnych po wyraziste • soft to use • use dry or moistened with a little water • they offer a variety of effects, from subtle to expressive

38

312 114 001 kredki ołówkowe heksagonalne z czarnego drewna + temperówka – 12 kolorów hexagonal black wood coloured pencils + sharpener - 12 colours • kredki z czarnego drewna o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • doskonała jakość • black wood crayons in distinctive colours  • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • excellent quality

312 114 002 kredki ołówkowe okrągłe, metaliczne z czarnego drewna + temperówka – 12 kolorów metallic circular black wood coloured pencils + sharpener - 12 colours • kredki z czarnego drewna o metalicznym połysku • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • doskonała jakość • black wood crayons with a metalic gloss finish • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • excellent quality

39

312 114 003 kredki ołówkowe trójkątne, metaliczne, Jumbo z czarnego drewna + temperówka – 12 kolorów Jumbo metallic triangular black wood coloured pencils + sharpener - 12 colours • kredki z czarnego drewna o metalicznym połysku • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • odpowiednie również dla dzieci leworęcznych • doskonała jakość • black wood crayons with a metalic gloss finish • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • suitable also for left-handed children • excellent quality

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

312 112 001 kredki ołówkowe heksagonalne – 12 kolorów hexagonal coloured pencils - 12 colours • wyraziste kolory • miękkie w użyciu • łatwe w temperowaniu • doskonała jakość • distinctive colours • soft to use • easy to sharpen • excellent quality

40

312 112 002

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

kredki ołówkowe heksagonalne – 24 kolory hexagonal coloured pencils - 24 colours • wyraziste kolory • miękkie w użyciu • łatwe w temperowaniu • doskonała jakość • distinctive colours • soft to use • easy to sharpen • excellent quality

Pastele suche / Soft pastels 323 009 002 pastele suche – 24 kolory soft pastels - 24 colours

Find us on on YouTube AstraFun

• żywe, świetliste i trwałe kolory • z wysokiej jakości pigmentów zmieszanych z glinką kaolinową • zapewniają delikatne efekty • dobrze przylegają do podłoża • nie brudzą rąk • vivid, intense colours • crayons contain high quality pigments mixed with kaolin • the foil wrapping prevents hands getting dirty • they create many opportunities: fine lines, delicate traces, wide streaks, rubbing, layering • non-marking

41

323 009 001 pastele suche – 12 kolorów soft pastels - 12 colours • żywe, świetliste i trwałe kolory • z wysokiej jakości pigmentów zmieszanych z glinką kaolinową • zapewniają delikatne efekty • dobrze przylegają do podłoża • nie brudzą rąk • vivid, intense colours • crayons contain high quality pigments mixed with kaolin • the foil wrapping prevents hands getting dirty • they create many opportunities: fine lines, delicate traces, wide streaks, rubbing, layering • non-marking

Pastele olejne / Oil pastels

313 112 001 pastele olejne – 12 kolorów oil pastels - 12 colours

• do rysowania i malowania • zapewniają grube, tłuste pociągnięcia o nasyconych barwach • miękną w wyższych temperaturach • barwy można optycznie mieszać przez kreskowanie, krzyżowanie czy cieniowanie • pokrytą powierzchnię można rozcierać wilgotnym palcem • for drawing and painting • they allow thick, oily strokes of saturated colours to be produced • soft at higher temperatures • colours can be mixed optically by hatching, blending or shading • coated surface can be rubbed with a wet finger

313 112 002 pastele olejne – 24 kolory oil pastels - 24 colours • do rysowania i malowania • zapewniają grube, tłuste pociągnięcia o nasyconych barwach • miękną w wyższych temperaturach • barwy można optycznie mieszać przez kreskowanie, krzyżowanie czy cieniowanie • pokrytą powierzchnię można rozcierać wilgotnym palcem • for drawing and painting • they allow thick, oily strokes of saturated colours to be produced • soft at higher temperatures • colours can be mixed optically by hatching, blending or shading • coated surface can be rubbed with a wet finger

42

314 107 001

Flamastry / Felt tip pens

flamastry CX - 12 kolorów flamastry CX - 12 colours • żywe, intensywne kolory • wysoka jakość tuszu • wentylowana skuwka • vivid, intense colours • high quality ink • ventilated cap

314 107 003 flamastry CX - 24 kolory flamastry CX - 24 colours • żywe, intensywne kolory • wysoka jakość tuszu • wentylowana skuwka • vivid, intense colours • high quality ink • ventilated cap

43

314 110 003 flamastry stożkowe - 12 kolorów conical felt tip pens - 12 colours • żywe, intensywne kolory • wysoka jakość tuszu • wentylowana skuwka • vivid, intense colours • high quality ink • ventilated cap

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

314 112 001 flamastry stożkowe - 20 kolorów conical felt tip pens - 20 colours • żywe, intensywne kolory • wysoka jakość tuszu • wentylowana skuwka • vivid, intense colours • high quality ink • ventilated cap

314 110 001 flamastry Jumbo - 12 kolorów Jumbo felt tip pens - 12 colours • żywe, intensywne kolory • wysoka jakość tuszu • wentylowana skuwka • vivid, intense colours • high quality ink • ventilated cap

44

314 114 001 flamastry trójkątne Jumbo - 10 kolorów Jumbo triangular felt tip pens - 10 colours • żywe, intensywne kolory • wysoka jakość tuszu • wentylowana skuwka • vivid, intense colours • high quality ink • ventilated cap

314 115 001

NEW

flamastry heksagonalne w plastikowym pudełku - 12 kolorów hexagonal felt tip pens in plastic box - 12 colours • żywe, intensywne kolory • wysoka jakość tuszu • wentylowana skuwka • vivid, intense colours • high quality ink • ventilated cap

Find us on on YouTube AstraFun

45

Masa mocująca / Adhesive tack 401 114 004 masa mocująca 50g – 84 kwadraciki adhesive tack 50 g - 84 squares • wielokrotngo użytku • do domu, biura i szkoły • do poziomowania obrazów • do przyklejania dekoracji • do mocowania plakatów • reusable • for home, office and school • for levelling pictures • for gluing decorations • for putting up posters

Kleje w sztyfcie / Glue sticks

401 110 002 klej w sztyfcie 8 g glue stick 8 g

• do papieru i cienkiej tektury • nie zawiera rozpuszczalników • łatwo zmywalny z rąk • nie pozostawia zabrudzeń • długi okres przydatności produktu • for paper and thin cardboard • does not contain solvents • easily washable from hands • does not leave stains • the product has a long period before expiry

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

401 114 002 klej w sztyfcie 2 x 8 g - blister glue stick 2 x 8 g - blister • do papieru i cienkiej tektury • nie zawiera rozpuszczalników • łatwo zmywalny z rąk • nie pozostawia zabrudzeń • długi okres przydatności produktu • for paper and thin cardboard • does not contain solvents • easily washable from hands • does not leave stains • the product has a long period before expiry

46

401 110 003 klej w sztyfcie 15 g glue stick 15 g • do papieru i cienkiej tektury • nie zawiera rozpuszczalników • łatwo zmywalny z rąk • nie pozostawia zabrudzeń • długi okres przydatności produktu • for paper and thin cardboard • does not contain solvents • easily washable from hands • does not leave stains • the product has a long period before expiry

401 114 001 klej w sztyfcie 2 x 15 g - blister glue stick 2 x 15 g - blister

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• do papieru i cienkiej tektury • nie zawiera rozpuszczalników • łatwo zmywalny z rąk • nie pozostawia zabrudzeń • długi okres przydatności produktu • for paper and thin cardboard • does not contain solvents • easily washable from hands • does not leave stains • the product has a long period before expiry

401 113 004 klej w sztyfcie 21 g glue stick 21 g • do papieru i cienkiej tektury • nie zawiera rozpuszczalników • łatwo zmywalny z rąk • nie pozostawia zabrudzeń • długi okres przydatności produktu • for paper and thin cardboard • does not contain solvents • easily washable from hands • does not leave stains • the product has a long period before expiry

47

Klej uniwersalny / All-purpose glue 401 111 001 klej uniwersalny Astra Galaxy – tuba 40 ml Astra Galaxy all-purpose glue – tube 40 ml • uniwersalny klej na bazie polioctanu winylu • końcówka z wygodnym aplikatorem do dozowania • do klejenia papieru, drewna, kasetonów, korka, ceramiki, tkanin, folii aluminiowej, styropianu • po wyschnięciu tworzy elastyczną i przezroczystą warstwę • versatile glue based on polyvinyl acetate • convenient applicator tip for dispensing • for gluing paper, wood, panels, cork, ceramic, fabric, aluminium foil and Styrofoam. • after drying it forms a flexible and transparent layer

Do klejenia: • papieru • ceramiki • tkanin • drewna

Klej do papieru / Glue

For gluing: • paper • ceramic ware • fabrics • wood

83 467 901 klej Biały – tuba 35 ml glue – tube 35 ml • klej o konsystencji pasty • do klejenia papieru i cienkiej tektury • łatwo zmywalny z rąk • glue paste • for gluing paper and thin cardboard • easily washable from hands

48

Pędzle / Brushes 53 633 902

pędzel szkolny okrągły nr 2 round paintbrush no. 2

53 633 903

pędzel szkolny okrągły nr 4 round paintbrush no. 4

53 633 904

pędzel szkolny okrągły nr 6 round paintbrush no. 6

53 633 905

pędzel szkolny okrągły nr 8 round paintbrush no. 8

53 633 906

pędzel szkolny okrągły nr 10 round paintbrush no. 10

53 633 907

pędzel szkolny okrągły nr 12 round paintbrush no. 12

53 633 908

pędzel szkolny okrągły nr 14 round paintbrush no. 14

53 633 909

pędzel szkolny okrągły nr 16 round paintbrush no. 16

53 633 910

pędzel szkolny okrągły nr 18 round paintbrush no. 18

53 633 911

pędzel szkolny okrągły nr 20 round paintbrush no. 20

53 633 912

pędzel szkolny okrągły nr 22 round paintbrush no. 22

53 633 913

pędzel szkolny okrągły nr 24 round paintbrush no. 24

49

50

315 107 001

pędzel szkolny płaski nr 2 flat paintbrush no. 2

315 107 002

pędzel szkolny płaski nr 4 flat paintbrush no. 4

315 107 003

pędzel szkolny płaski nr 6 flat paintbrush no. 6

315 107 004

pędzel szkolny płaski nr 8 flat paintbrush no. 8

315 107 005

pędzel szkolny płaski nr 10 flat paintbrush no. 10

315 107 006

pędzel szkolny płaski nr 12 flat paintbrush no. 12

315 107 007

pędzel szkolny płaski nr 14 flat paintbrush no. 14

315 107 008

pędzel szkolny płaski nr 16 flat paintbrush no. 16

315 107 009

pędzel szkolny płaski nr 18 flat paintbrush no. 18

315 107 010

pędzel szkolny płaski nr 20 flat paintbrush no. 20

315 107 011

pędzel szkolny płaski nr 22 flat paintbrush no. 22

315 107 012

pędzel szkolny płaski nr 24 flat paintbrush no. 24

315 114 001

NEW

ekspozytor z kompletem pędzli - 280 sztuk display stand with a set of brushes - 280 pieces • wysokiej jakości pędzle • wykonane z drewna • włosie wykonane ze świńskiej szczeciny • trwałe i estetyczne • 12 rozmiarów pędzli w pakiecie • high quality brushes • made from wood • bristles made of pig bristles • durable and attractive • 12 sizes of brushes in the package

315 111 001 zestaw pędzli z naturalnego włosia – nr 2/6/12 set of brushes – no. 2/6/12

• doskonała jakość • drewniany, lakierowany trzonek • włosie wykonane ze świńskiej szczeciny • trwałe i elastyczne • excellent quality • wooden, lacquered handle • bristles made of pig bristles • durable and flexible

315 111 002 zestaw pędzli z naturalnego włosia – nr 2/4/8/10/16 set of brushes – no. 2/4/8/10/16

315 111 003 pędzel Jumbo z naturalnego włosia Jumbo brush • dobrze leży w dłoni dzięki grubemu uchwytowi • włosie wykonane ze świńskiej szczeciny • idealny dla młodszych dzieci • comfortable in the hand thanks to broad grip • bristles made of pig bristles • ideal for younger children

51

315 113 001 pędzelek do kleju glue brush • pędzelek do kleju • włosie wykonane ze świńskiej szczeciny • pozwala na wygodne i precyzyjne nakładanie kleju na wybraną powierzchnię • glue brush • bristles made of pig bristles • allows for easy and precise application of glue onto a surface

Akcesoria malarskie / Accessories 325 113 002 zestaw wałków do malowania farbami set of rollers for painting • wzorzyste wałeczki do nanoszenia ciekawych wzorów • do malowania farbami • do dekorowania różnych powierzchni • do prac plastycznych dla dzieci • patterned rollers for making interesting patterns • for painting with paint • for decorating a variety of surfaces • for children’s art work

325 110 001 fartuszek ochronny do prac plastycznych artist’s apron for children • fartuszek ochronny dla najmłodszych • zabezpiecza ubranie przez zabrudzeniami • z funkcjonalnymi ściągaczami wokół dłoni i szyi oraz wygodnym rzepem • z etykietą do wpisania nazwiska dziecka • łatwo się pierze • protective apron for children • protects clothing from getting dirty • with functional cuffs around the hands and neck and convenient Velcro fasteners • with a child’s name label • easy to wash

52

83 600 900 paletka do farb plastic palette • do mieszania farb • z tworzywa sztucznego • z 6 wgłębieniami na farby • z wygodnym uchwytem i miejscem na odłożenie pędzelka • for mixing paints • made from plastic • with 6 cavities for paints • with a comfortable grip and a place to put down a brush

325 110 002 kubeczek z blokadą wylania non-spill cup • do płukania pędzli • ze specjalną pokrywką z blokadą wylania i miejscem na odłożenie 4 pędzelków • for rinsing brushes • with a special drip blocking lid and place for 4 brushes

106 111 001 blok rysunkowy A4, 120 g - 20 arkuszy drawing pad A4, 120 g - 20 sheets

53

Zestawy plastyczne / Art sets 303 111 043 zestaw plastelin - 12 kolorów × 15 sztuk 180 sztuk plastelin plasticine set - 12 colours x 15 pieces 180 pieces of plasticine kolory: • czarny • czerwony • niebieski • zielony jasny • zielony ciemny • różowy • pomarańczowy • popielaty • żółty • biały • fioletowy • brązowy colours: • black • red • blue • light green • dark green • pink, orange • gray • yellow • white • purple • brown

316 111 004 zestaw kredek woskowych - 12 kolorów × 12 sztuk 144 sztuk kredek woskowych wax crayon set - 12 colours x 12 pieces 144 pieces of wax crayon kolory: • biały • żółty • pomarańczowy • czerwony jasny • fioletowy • różowy • niebieski ciemny • zielony jasny • zielony • brązowy ciemny • popielaty • czarny colours: • white • yellow • orange • bright red • purple • pink • dark blue • light green • green • dark brown • gray, • black

54

602 114 002 szkolny zestaw plastyczny school art set przykładowy skład zestawu: • farby akwarelowe 12 kolorów • farby plakatowe 8 kolorów 10 ml • plastelina 10 kolorów • plastelina fluorescencyjna 6 kolorów • modelina 6 kolorów • kubeczek z blokadą wylania • zestaw pędzli z naturalnego włosia 2/6/12 • klej biały tuba – gratis example set contens: • 12 watercolour paints • 8 poster paints 10 ml, • 10 coloured pieces of plasticine • 6 coloured fluorescent pieces of plasticine, • 6 coloured modelling clay • non-spill cup • school brushes sizes 2, 6 and 12 • white glue 35 ml tube - free

602 112 002 przedszkolny zestaw plastyczny art set for nursery school children

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

przykładowy skład zestawu: • farby plakatowe 12 kolorów × 10 ml • klej biały - tuba 35 ml • klej w sztyfcie Astra 8 g • kredki ołówkowe jumbo trójkątne 12 kolorów Astra Vision • kredki woskowe Astra Vision 12 kolorów • kubeczek z blokadą wylania • blok rysunkowy Astra A4 90 g • zestaw pędzli z naturalnego włosia 2/6/12 • plastelina 12 kolorów – gratis example set contents: • poster paints 12 colours • A4 drawing pad • triangular pencil crayons 12 colours • wax crayons 12 colours • white glue tube • glue stick • non-spill cup • set of brushes • plasticine 12 colours – free

55

Farby szkolne / School paints

56

83 410 904

farba szkolna 500 ml – biała school paint 500 ml – white

83 410 900

farba szkolna 500 ml – niebieska school paint 500 ml – blue

301 109 004

farba szkolna 500 ml – niebieska ciemna school paint 500 ml – dark blue

83 410 921

farba szkolna 500 ml – czerwona ciemna school paint 500 ml – dark red

301 109 003

farba szkolna 500 ml – różowa school paint 500 ml – pink

83 410 902

farba szkolna 500 ml – zielona jasna school paint 500 ml – light green

301 109 005

farba szkolna 500 ml – zielona ciemna school paint 500 ml – dark green

83 410 903

farba szkolna 500 ml – żółta school paint 500 ml – yellow

301 109 002

farba szkolna 500 ml – cytrynowa school paint 500 ml – lemon

83 410 905

farba szkolna 500 ml – czarna school paint 500 ml – black

301 109 006

farba szkolna 500 ml – brązowa school paint 500 ml – brown

301 109 007

farba szkolna 500 ml – brązowa jasna school paint 500 ml – light brown

301 112 005

farba szkolna 500 ml – fioletowa school paint 500 ml – violet

301 112 006

farba szkolna 500 ml – błękitna school paint 500 ml – sky blue

301 112 007

farba szkolna 500 ml – pomarańczowa school paint 500 ml – orange

301 112 008

farba szkolna 500 ml – różowa jasna school paint 500 ml – light pink

301 112 009

farba szkolna 500 ml – cielista school paint 500 ml – flesh-coloured

301 112 010

farba szkolna 500 ml – szmaragdowa school paint 500 ml – emerald

301 112 011

farba szkolna 500 ml – turkusowa school paint 500 ml – turquise

301 112 012

farba szkolna 500 ml – śliwkowa school paint 500 ml – plum

57

Plastelina / Plasticine 303 111 001

plastelina 1 kg – biała plasticine 1 kg – white

303 111 002

plastelina 1 kg – żółta plasticine 1 kg – yellow

303 111 003

plastelina 1 kg – cielista plasticine 1 kg – flesh-coloured

303 111 004 plastelina

1 kg – cytrynowa plasticine 1 kg – lemon lime

58

303 111 005

plastelina 1 kg – pomarańczowa plasticine 1 kg – orange

303 111 006

plastelina 1 kg – czerwona plasticine 1 kg – red

303 111 007

plastelina 1 kg – różowa jasna plasticine 1 kg – light pink

303 111 008

plastelina 1 kg – różowa plasticine 1 kg – pink

303 111 009

plastelina 1 kg – purpurowa plasticine 1 kg – purple

303 111 010

plastelina 1 kg – fioletowa plasticine 1 kg – violet

303 111 011

plastelina 1 kg – fioletowa jasna plasticine 1 kg – light violet

303 111 012

plastelina 1 kg – niebieska plasticine 1 kg – blue

303 111 013

plastelina 1 kg – niebieska jasna plasticine 1 kg – light blue

303 111 014

plastelina 1 kg – błękitna plasticine 1 kg – sky blue

303 111 015

plastelina 1 kg – zielona plasticine 1 kg – green

303 111 016

plastelina 1 kg – zielona jasna plasticine 1 kg – light green

303 111 017

plastelina 1 kg – seledynowa plasticine 1 kg – celadon

303 111 018

plastelina 1 kg – oliwkowa plasticine 1 kg – olive green

303 111 019

plastelina 1 kg – zielona ciemna plasticine 1 kg – dark green

303 111 020

plastelina 1 kg – brązowa jasna plasticine 1 kg – light brown

303 111 021

plastelina 1 kg – terakota plasticine 1 kg – terracotta

303 111 022

plastelina 1 kg – brązowa plasticine 1 kg – brown

303 111 023

plastelina 1 kg – popielata plasticine 1 kg – dark grey

303 111 024

plastelina 1 kg – czarna plasticine 1 kg – black

59

Modelina / Modelling clay 304 111 001

modelina 1 kg – cielista modelling clay 1 kg – flesh-coloured

304 111 002

modelina 1 kg – brązowa modelling clay 1 kg – brown

304 111 003

modelina 1 kg – fioletowa modelling clay 1 kg – violet

304 111 004 modelina

1 kg – różowa modelling clay 1 kg – pink

60

304 111 005

modelina 1 kg – zielona jasna modelling clay 1 kg – light green

304 111 006

modelina 1 kg – pomarańczowa modelling clay 1 kg – orange

304 111 007

modelina 1 kg – czarna modelling clay 1 kg – black

304 111 008

modelina 1 kg – zielona modelling clay 1 kg – green

304 111 009

modelina 1 kg – czerwona modelling clay 1 kg – red

304 111 010

modelina 1 kg – niebieska modelling clay 1 kg – blue

304 111 011

modelina 1 kg – żółta modelling clay 1 kg – yellow

304 111 012

modelina 1 kg – biała modelling clay 1 kg – white

Glina rzeźbiarska / Sculpture clay 306 111 001 glina rzeźbiarska 1 kg sculpture clay 1 kg • do modelowania, lepienia, odciskania i odlewania w formach gipsowych • po wysuszeniu można malować farbami • można poddać procesowi wypalania w temperaturze 850 -1200°C • for modeling, moulding, imprinting and casting in plaster moulds • after drying can be painted with paints • can be subjected to firing at a temperature of 850 -1200 °C

61

Artykuły dla plastyków Articles for artists

63

Farby tempera / Tempera paints 83 419 901 farby tempera – 6 kolorów – tuba 20 ml tempera paints - 6 colours - tube 20 ml • farby wodorozcieńczalne • zapewniają bardzo intensywne, żywe barwy • równomiernie rozprowadzają się • do malowania na papierze, tekturze, kartonie, drewnie oraz tynku • podczas schnięcia delikatnie matowieją i stają się aksamitne • water-based paints • provide very intense, vibrant colours • evenly distribute • for painting on paper, cardboard, wood and plaster • gently becomes matt during drying and become velvety

• żółcień • karmin • zieleń ciemna • ultramaryna • czerń sadza • biel tytanowa • yellow • carmine • dark green • ultramarine • lamp black • titanum white

• biel tytanowa • żółcień cytrynowa • żółcień • cynober • karmin • zieleń jasna • zieleń ciemna • ultramaryna • błękit paryski • ugier • siena palona • czerń sadza • titanum white • lemon yellow • yellow • vermilion • carmine • light green • dark green • ultramarine • parisian blue • ochre • burnt sienna • lamp black

83 414 900 farby tempera – 12 kolorów – tuba 20 ml tempera paints - 12 colours - tube 20 ml • farby wodorozcieńczalne • zapewniają bardzo intensywne, żywe barwy • równomiernie rozprowadzają się • do malowania na papierze, tekturze, kartonie, drewnie oraz tynku • podczas schnięcia delikatnie matowieją i stają się aksamitne • water-based paints • provide very intense, vibrant colours • evenly distribute • for painting on paper, cardboard, wood and plaster • gently becomes matt during drying and become velvety

64

83 410 974 farby olejne – 12 kolorów – 18 ml - ZESTAW 1 oil paints - 12 colours - 18 ml - SET 1 • farby artystyczne • do malowania obrazów • gładka konsystencja • do malowania na różnych podłożach • czas wysychania: od 2 do 30 dni w zależności od koloru • wyprodukowane z wysokiej jakości pigmentów

Farby olejne / Oil paints • biel cynkowa • biel tytanowa • błękit paryski • czerń sadza • ugier żółty • ultramaryna niebieska • umbra palona • zieleń chromowa • zieleń Rembrandta • kadmium żółty jasny • kadmium czerwony jasny • kadmium czerwony

• art paints • for painting pictures • smooth texture • for painting on different surfaces • drying time: from 2 to 30 days depending on the colour • produced from high quality pigments

• zinc white • titanum white • Parisian blue • lamp black • yellow ochre • ultramarine blue • burnt umber • chrome green • Rembrandt green • cadmium light yellow • cadmium light red • cadmium red

83 410 975

• błękit Rembrandta • czerń kostna • siena naturalna • ugier jasny • ultramaryna fioletowa • umbra naturalna • zieleń Veronese’a • czerwień Marsa • kadmium żółty ciemny • kadmium żółty pomarańczowy • kadmium czerwony ciemny • błękit kobaltowy

farby olejne – 12 kolorów – 18 ml - ZESTAW 2 oil paints - 12 colours - 18 ml - SET 2 • farby artystyczne • do malowania obrazów • gładka konsystencja • do malowania na różnych podłożach • czas wysychania: od 2 do 30 dni w zależności od koloru • wyprodukowane z wysokiej jakości pigmentów • art paints • for painting pictures • smooth texture • for painting on different surfaces • drying time: from 2 to 30 days depending on the colour • produced from high quality pigments

• Rembrandt blue • black • raw sienna • light ochre • ultramarine violet • raw umber • Veronese green • Red Mars • cadmium deep yellow • cadmium orange-yellow • cadmium deep red • cobalt blue

65

• farby artystyczne • do malowania obrazów • gładka konsystencja • do malowania na różnych podłożach • czas wysychania: od 2 do 30 dni w zależności od koloru • wyprodukowane z wysokiej jakości pigmentów • art paints • for painting pictures • smooth texture • for painting on different surfaces • drying time: from 2 to 30 days depending on the colour • produced from high quality pigments

83 410 955

farba olejna 18 ml - tuba - kadmium czerwony oil paint 18 ml - tube - cadmium red

83 410 945

83 410 969

83 410 960

83 410 962

83 410 970

83 410 948

83 410 964

83 410 950

83 410 951

83 410 946

83 410 952

83 410 953

83 410 949

83 410 972

83 410 961

83 410 966

83 410 958

83 410 963

83 410 968

83 410 959

83 410 965

farba olejna 18 ml - tuba - biel cynkowa oil paint 18 ml - tube - zinc white

farba olejna 18 ml - tuba - ugier jasny oil paint 18 ml - tube - light ochre

farba olejna 18 ml - tuba - ugier żółty oil paint 18 ml - tube - yellow ochre

farba olejna 18 ml - tuba - biel tytanowa oil paint 18 ml - tube - titanum white

farba olejna 18 ml - tuba - błękit Rembrandta oil paint 18 ml - tube - Rembrandt blue

farba olejna 18 ml - tuba - ultramaryna niebieska oil paint 18 ml - tube - ultramarine blue

farba olejna 18 ml - tuba - umbra palona oil paint 18 ml - tube - burnt umber

66

farba olejna 18 ml - tuba - zieleń chromowa oil paint 18 ml - tube - chrome green

farba olejna 18 ml - tuba - zieleń Rembrandta oil paint 18 ml - tube - Rembrandt green

farba olejna 18 ml - tuba - brunat ciemny oil paint 18 ml - tube - dark brown

farba olejna 18 ml - tuba - czerń kostna oil paint 18 ml - tube - black

farba olejna 18 ml - tuba - czerwień Marsa oil paint 18 ml - tube - red Mars

farba olejna 18 ml - tuba - kadmium żółty jasny oil paint 18 ml - tube - cadmium light yellow

farba olejna 18 ml - tuba - siena naturalna oil paint 18 ml - tube - raw sienna

farba olejna 18 ml - tuba - błękit paryski oil paint 18 ml - tube - parisian blue

farba olejna 18 ml - tuba - brunat jasny oil paint 18 ml - tube - light brown

farba olejna 18 ml - tuba - czerń sadza oil paint 18 ml - tube - lamp black

farba olejna 18 ml - tuba - siena palona oil paint 18 ml - tube - burnt sienna

farba olejna 18 ml - tuba - ugier złoty oil paint 18 ml - tube - golden ochre

farba olejna 18 ml - tuba - kadmium żółty pomarańczowy farba olejna 18 ml - tuba - ultramaryna fioletowa oil paint 18 ml - tube - cadmium orange yellow oil paint 18 ml - tube - ultramarine violet

83 410 967

farba olejna 18 ml - tuba - umbra naturalna oil paint 18 ml - tube - raw umber

83 410 971

83 410 947

83 410 956

308 115 002

83 410 973

308 115 001

farba olejna 18 ml - tuba - kadmium żółty ciemny oil paint 18 ml - tube - cadmium deep yellow

farba olejna 18 ml - tuba - kadmium czerwony jasny oil paint 18 ml - tube - cadmium light red

farba olejna 18 ml - tuba - błękit kobaltowy oil paint 18 ml - tube - cobalt blue

farba olejna 18 ml - tuba - cielisty oil paint 18 ml - tube - nude

NEW

farba olejna 18 ml - tuba - zieleń Veronese’a oil paint 18 ml - tube - Veronese green

83 410 957

83 410 954

farba olejna 18 ml - tuba - kadmium czerwony ciemny farba olejna 18 ml - tuba - kraplak różowy oil paint 18 ml - tube - cadmium deep red oil paint 18 ml - tube - violet-pink

NEW

farba olejna 18 ml - tuba - kadmium cytrynowy oil paint 18 ml - tube - cadmium lemon

83 410 943 farba olejna 75 ml - tuba - biel cynkowa oil paint 75 ml - tube - zinc white

83 410 944 farba olejna 75 ml - tuba - biel tytanowa oil paint 75 ml - tube - titanum white

• farby artystyczne • do malowania obrazów • gładka konsystencja • do malowania na różnych podłożach • czas wysychania: od 2 do 30 dni w zależności od koloru • wyprodukowane z wysokiej jakości pigmentów • art paints • for painting pictures • smooth texture • for painting on different surfaces • drying time: from 2 to 30 days depending on the colour • produced from high quality pigments

67

Farby akrylowe / Acrylic paints • do malowania na różnych podłożach typu papier, płótno, drewno, tynk • spoiwem farb jest żywica akrylowa • zawierają wysokiej jakości pigmenty o dużej sile barwienia i wysokiej odporności na światło • farby można rozcieńczać wodą • farby są trwałe i szybko wysychają • for painting on various surfaces such as paper, canvas, wood and plaster • the paint binder is an acrylic resin • the paints contain high-quality pigments with high colouring strength and high resistance to light • the paints can be diluted with water • the paints are durable and fast-drying

83 410 925

83 410 933

83 410 926

83 410 942

83 410 934

83 410 927

83 410 928

83 410 936

83 410 929

83 410 930

83 410 938

309 115 001

83 410 940

83 410 932

309 115 002

83 410 939

83 410 935

309 115 003

83 410 941

83 410 937

farba akrylowa 60 ml - tuba - biel tytanowa acrylic paint 60 ml - tube - titanum white

farba akrylowa 60 ml - tuba - błękit turkusowy acrylic paint 60 ml - tube - turquoise blue

farba akrylowa 60 ml - tuba - kadmium cytrynowy acrylic paint 60 ml - tube - cadmium lemon

farba akrylowa 60 ml - tuba - kadmium czerw. ciemny acrylic paint 60 ml - tube - cadmium deep red

farba akrylowa 60 ml - tuba - siena palona acrylic paint 60 ml - tube - burnt sienna

farba akrylowa 60 ml - tuba - ultramaryna fioletowa acrylic paint 60 ml - tube - ultramarine violet

farba akrylowa 60 ml - tuba - umbra naturalna acrylic paint 60 ml - tube - raw umber

farba akrylowa 60 ml - tuba - zieleń ciemna acrylic paint 60 ml - tube - deep green

farba akrylowa 60 ml - tuba - błękit paryski acrylic paint 60 ml - tube - parisian blue

farba akrylowa 60 ml - tuba - czerń sadza acrylic paint 60 ml - tube - lamp-black

farba akrylowa 60 ml - tuba - kadmium czerwony acrylic paint 60 ml - tube - cadmium red

83 410 931

farba akrylowa 60 ml - tuba - kadmium pomarańczowy acrylic paint 60 ml - tube - cadmium orange

farba akrylowa 60 ml - tuba - kadmium żółty jasny acrylic paint 60 ml - tube - cadmium light yellow

NEW

farba akrylowa 60 ml - tuba - złota acrylic paint 60 ml - tube - gold

farba akrylowa 60 ml - tuba - kadmium żółty ciemny acrylic paint 60 ml - tube - cadmium deep yellow

farba akrylowa 60 ml - tuba - zieleń chromowa acrylic paint 60 ml - tube - chrome green

farba akrylowa 60 ml - tuba - ugier acrylic paint 60 ml - tube - ochre

NEW

farba akrylowa 60 ml - tuba - srebrna acrylic paint 60 ml - tube - silver

NEW

farba akrylowa 60 ml - tuba - perłowa acrylic paint 18 ml - tube - pearl

68

farba akrylowa 60 ml - tuba - zieleń jasna acrylic paint 18 ml - tube - light green

farba akrylowa 60 ml - tuba - ultramaryna niebieska acrylic paint 18 ml - tube - ultramarine blue

83 000 902

Media malarskie / Painting media

terpentyna balsamiczna 150 ml terpentine 150 ml • do rozcieńczania farb olejnych • obniża lepkość farb i przyspiesza ich schnięcie • rozpuszczalnik • do mycia palet, pędzli • for diluting oil paints • reduces the viscosity of paints and accelerates drying • paint thinner • for washing pallets and brushes

83 000 901 olej lniany 150 ml linseed oil 150 ml • do rozcieńczania farb olejnych • for diluting oil paints

83 000 900 medium spoiwo akrylowe 150 ml acrylic medium 150 ml • do rozcieńczania farb akrylowych • do samodzielnego sporządzenia farb w oparciu o suche pigmenty lub preparaty pigmentowe • do modyfikowania właściwości wodorozcieńczalnych farb • może służyć jako bezbarwny lakier do zabezpieczeń • nadaje połysk • for diluting acrylic paints • for self-preparation of paints based on dry pigments or pigment preparations • for modifying the properties of water-diluted paints • can be used as a colourless coat for protection • gives a gloss finish

69

Pastele suche / Soft pastels NEW

323 115 001 pastele suche – 12 kolorów soft pastels - 12 colours

• żywe, intensywne kolory • można je rozcierać i nawarstwiać • zapewniają ciekawe efekty wizualne • prace należy zabezpieczyć fiksatywą • odporne na światło • vivid, intense colours • they can be rubbed and layered • they provide interesting visual effects • work should be protected with a fixative • resistant to light

NEW

323 115 002 pastele suche – 24 kolory soft pastels - 24 colours • żywe, intensywne kolory • można je rozcierać i nawarstwiać • zapewniają ciekawe efekty wizualne • prace należy zabezpieczyć fiksatywą • odporne na światło • vivid, intense colours • they can be rubbed and layered • they provide interesting visual effects • work should be protected with a fixative • resistant to light

70

323 115 005

Węgiel rysunkowy / Drawing charcoal NEW

zestaw węgli prasowanych 12 sztuk, 4 medium, 4 soft, 4 hard - czarny compressed charcoal drawings sticks, 12 pcs. 4 medium, 4 soft, 4 hard - black • kwadratowy przekrój - 1 x 1 x 8 cm • idealny do rysowania i szkicowania na różnych powierzchniach • trzy różne twardości: miękki, średni i twardy • odporny na złamania i kruszenie • prace należy zabezpieczyć fiksatywą • square cross-section - 1 x 1 x 8 cm • ideal for drawing and sketching on various surfaces • three different hardness: soft, medium and hard • resistant to snapping and crumbling • work should be protected with a fixative

323 115 006 zestaw węgli prasowanych 6 sztuk, 2 medium, 2 soft, 2 hard - czarny - blister compressed charcoal drawings sticks, 6 pcs. 2 medium, 2 soft, 2 hard - black - blister

NEW

• kwadratowy przekrój - 1 x 1 x 8 cm • idealny do rysowania i szkicowania na różnych powierzchniach • trzy różne twardości: miękki, średni i twardy • odporny na złamania i kruszenie • prace należy zabezpieczyć fiksatywą • square cross-section - 1 x 1 x 8 cm • ideal for drawing and sketching on various surfaces • three different hardness: soft, medium and hard • resistant to snapping and crumbling • work should be protected with a fixative

323 115 003 węgiel naturalny rysunkowy 6-8 mm - 6 sztuk natural drawing charcoal 6-8 mm - 6 pieces

NEW

323 115 004 węgiel naturalny rysunkowy 3-6 mm - 10 sztuk natural drawing charcoal 3-6 mm - 10 pieces

• miękki i naturalny • do rysowania i szkicowania na różnych powierzchniach • dostępny w dwóch różnych średnicach 6-8 mm oraz 3-6 mm • prace należy zabezpieczyć fiksatywą • soft and natural • for drawing and sketching on various surfaces • available in 6-8 mm and 3-6 mm diameters • work should be protected with a fixative

71

Palety papierowe / Paper palette NEW

325 115 001 paleta papierowa owalna 25x30, 60g/m2 do farb olejnych, akrylowych i wodnych - 40 arkuszy tear- off disposable palette oval 25x30cm, 60g/m2 for oil, acrylic and watercolour paints - 40 leaves • z wygodnym otworem na kciuk • zawiera 40 jednorazowych arkuszy powlekanego wodoodpornego papieru • nie przepuszcza oleju i barwników • gładka struktura powierzchni pozwala na dokładne mieszanie farb • doskonała do farb olejnych, akrylowych, temper i plakatowych • with a convenient thumb opening • contains 40 sheets of single-use coated waterproof paper • not permeable for oil and dye • the smooth surface allows for paints to be mixed precisely • excellent for oil, acrylics, temper and poster paints

NEW

325 115 002 paleta papierowa 23x30,5cm, 58g/m2 do farb olejnych, akrylowych i wodnych - 40 arkuszy tear- off disposable palette 23x30,5cm, 58g/m2 for oil, acrylic and watercolour paints - 40 leaves • z wygodnym otworem na kciuk • zawiera 40 jednorazowych arkuszy powlekanego wodoodpornego papieru • nie przepuszcza oleju i barwników • gładka struktura powierzchni pozwala na dokładne mieszanie farb • doskonała do farb olejnych, akrylowych, temper i plakatowych • with a convenient thumb opening • contains 40 sheets of single-use coated waterproof paper • not permeable for oil and dye • the smooth surface allows for paints to be mixed precisely • excellent for oil, acrylics, temper and poster paints

72

Podobrazia malarskie / Ground print canvas

• do malarstwa olejnego i akrylowego • wykonane z bawełny o gramaturze 280 g powleczonej gruntem uniwersalnym • lekkie ramy wykonane z drewna paulowni • zszywki umieszczone z tyłu ramy • komplet klinów rozporowych

• for oil and acrylic painting • made of cotton with a weight of 280g coated with a universal primer • a lightweight frame made of Paulownia wood • staples on the back of the frame • a set of split wedges

801 106 001

podobrazie malarskie 24×30 cm canvas 24×30 cm

801 106 002

podobrazie malarskie 30×40 cm canvas 30×40 cm

801 106 003

podobrazie malarskie 40×50 cm canvas 40×50 cm

801 106 004

podobrazie malarskie 50×60 cm canvas 50×60 cm

801 106 005

podobrazie malarskie 60×80 cm canvas 60×80 cm

801 107 001

podobrazie malarskie z poddrukiem 24×30 cm - martwa natura ground print canvas 24×30 cm - nature

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

801 107 002

podobrazie malarskie z poddrukiem 24×30 cm - pejzaż ground print canvas 24×30 cm - landscape

801 107 005

podobrazie malarskie z poddrukiem 30×40 cm - pejzaż ground print canvas 30×40 cm - landscape

801 107 007

podobrazie malarskie z poddrukiem 40×50 cm - martwa natura ground print canvas 40×50 cm - nature

801 107 008

podobrazie malarskie z poddrukiem 40×50 cm - pejzaż ground print canvas 40×50 cm - landscape

801 107 009

podobrazie malarskie z poddrukiem 40×50 cm - kwiaty ground print canvas 40×50 cm - flowers

73

Tusze do pieczątek / Inks for stamps • do wykonywania odbitek na papierze i kartonie • do stempli z tworzyw sztucznych i nasączania poduszek w automatach samotuszujących • zapewnia wyraziste i wodoodporne odbitki • nie zawiera oleju • czas schnięcia: do 3 minut • for making prints on paper and cardboard • for plastic stamps and soaking ink sponges in automatic stamps • provides clear and water-resistant prints • does not contain oil • drying time: up to 3 minutes

81 030 915

tusz do pieczątek 35 ml - czarny ink for stamps 35 ml - black

81 030 916

tusz do pieczątek 35 ml - czerwony ink for stamps 35 ml - red

81 030 917

tusz do pieczątek 35 ml - fioletowy ink for stamps 35 ml - violet

81 030 918

tusz do pieczątek 35 ml - niebieski ink for stamps 35 ml - blue

81 030 919

tusz do pieczątek 35 ml - zielony ink for stamps 35 ml - green

Tusze kreślarskie / Drawing inks • do kreślenia grafionem na kalce technicznej • do rysowania piórkiem na kartonie lub papierze • wyraziste kolory • nie blaknie pod wpływem światła • for drawing with compasses on tracing paper • for drawing by pen on cardboard or paper • vivid colours • does not fade when exposed to light

74

81 030 908

tusz kreślarski 35 ml - czarny perła drawing ink 35 ml - black pearl

81 030 909

tusz kreślarski 35 ml - fioletowy drawing ink 35 ml - violet

81 030 910

tusz kreślarski 35 ml - karmin drawing ink 35 ml - carmine

81 030 911

tusz kreślarski 35 ml - ultramaryna drawing ink 35 ml - ultramarine

81 030 912

tusz kreślarski 35 ml - zielony drawing ink 35 ml - green

81 030 913

tusz kreślarski 35 ml - żółty drawing ink 35 ml - yellow

82 015 006

tusz kreślarski 500 ml - czarny perła drawing ink 500 ml - black pearl

Tusze do stempli metalowych / Inks for metal stamps 81 030 914

tusz do stempli metalowych 35 ml - czarny ink for metal stamps 35 ml - black

• do wykonywania odbitek na papierze za pomocą stempli i datowników metalowych oraz numeratorów • zawiera olej • zapewnia trwałość odbitek • szybko wysycha • nie blaknie pod wpływem światła • for making prints on paper using metal stamps, daters and labellers • contains oil • ensures long-lasting prints • dries quickly • does not fade when exposed to light

83 015 006

tusz do stempli metalowych 500 ml - czarny ink for metal stamps 500 ml - black

80 015 008

tusz do stempli kauczukowych 500 ml - czerwony ink for rubber stamps 500 ml - red

80 015 013

tusz do stempli kauczukowych 500 ml - fioletowy ink for rubber stamps 500 ml - violet

80 015 003

tusz do stempli kauczukowych 500 ml - zielony ink for rubber stamps 500 ml - green

80 015 006

tusz do stempli kauczukowych 500 ml - czarny ink for rubber stamps 500 ml - black

Tusze do stempli kauczukowych / Inks for rubber stamps • do wykonywania odbitek na papierze i kartonie za pomocą kauczukowych stempli • nie zawiera oleju • zapewnia wyraziste odbitki • czas schnięcia: do 3 minut • for making prints on paper and cardboard using rubber stamps • does not contain oil • ensures vivid prints • drying time: up to 3 minutes

75

Zestawy kreatywne dla dzieci Creative sets for children

77

Skarbonki / Coin banks OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

327 112 001 creativo – piesek skarbonka creative set - dog money box • do samodzielnego wykonania i ozdobienia skarbonki - pieska • w zestawie: skarbonka, 6 kolorów farb akrylowych, pędzelek • for making and decorating a coin bank - dog • included in the set: coin bank, 6 colours of acrylic paints, brush

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

327 112 002 creativo – świnka skarbonka creative set - pig money box • do samodzielnego wykonania i ozdobienia skarbonki - świnki • w zestawie: skarbonka, 6 kolorów farb akrylowych, pędzelek • for making and decorating a coin bank - pig • included in the set: coin bank, 6 colours of acrylic paints, brush

78

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

326 114 001 creativo – krówka skarbonka creative set - cow money box • do samodzielnego wykonania i ozdobienia skarbonki - krówki • w zestawie: skarbonka, 6 kolorów farb akrylowych, pędzelek • for making and decorating a coin bank - cow • included in the set: coin bank, 6 colours of acrylic paints, brush

Zestawy kreatywne / Creative sets 326 114 004 creativo - magnesiki motyle creative set - butterfly magnets

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• do samodzielnego wykonania i ozdobienia magnesów w kształcie motyli • w zestawie 9 elementów z gipsu, 1 ramka na zdjęcia, 6 kolorów farb akrylowych, pędzelek, 8 magnesów samoprzylepnych • for making and decorating magnets in the shape of butterflies yourself • includes 9 plaster pieces, 1 photo frame, 6 acrylic paint colours, brush, 8 self-adhesive magnets

79

334 114 002 creativo - tajemniczy ocean - obrazki zdrapki creative set - mysterious ocean - scratch art • do tworzenia obrazków poprzez zdrapywanie czarnego zadruku • w zestawie: 8 kart z 4 wzorami i patyczek do wydrapywania • for creating images by scraping the black printing • set includes: 8 cards with 4 designs and a stick for scraping

334 114 001 creativo - leśny koncert - obrazki do kolorowania, z aksamitnym tłem creative set - forest concert - pictures for colouring, with velvet background • zestaw 5 obrazków z aksamitnym tłem • do kolorowania farbami lub flamastrami • set of 5 pictures with a velvet backgroud • for colouring with paints or felt tip pens

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

334 114 003 creativo – wesołe stempelki creative set - funny stamps • do robienia ozdobnych stempelków • w zestawie: 5 drewnianych stempelków i tusz • for making decorative stamps • set includes: 5 wooden stamps and ink

80

334 114 005 creativo – kreatywny teatrzyk - akwarium creative set - creative theatre - aquarium

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• do samodzielnego złożenia i ozdobienia teatrzyku - akwarium • w zestawie: naklejki o połysku metalicznym, papierowy teatrzyk - akwarium, karty A5 „morski świat” do wycięcia, sznurek, koraliki i torebka cekinów • for making and decorating a theatre - aquarium yourself • includes: metallic gloss stickers, paper theatre - aquarium, A5 card “sea world” for cutting out, twine, beads and a bag of sequins

334 114 006 creativo – kreatywny teatrzyk - dżungla creative set - creative theatre - jungle

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• do samodzielnego złożenia i ozdobienia teatrzyku - dżungla • w zestawie: naklejki o połysku metalicznym, papierowy teatrzyk - dżungla, karty A5 „dzikie zwierzęta” do wycięcia, sznurek, koraliki i torebka cekinów • for making and decorating a theatre - jungle yourself • includes: metallic gloss stickers, paper theatre - jungle, A5 card “wild animals” for cutting out, twine, beads and a bag of sequins

81

NEW

334 115 004 creativo - origami roboty creative set - robots origami • do samodzielnego wykonania origami • w zestawie: 4 karty z robotami • for making origami yourself • set includes: 4 cards with robots

NEW

334 115 003 creativo - origami zwierzaki creative set - animal origami • do samodzielnego wykonania origami • w zestawie: 4 karty ze zwierzętami • for making origami yourself • set includes: 4 cards with animals

NEW

334 115 002 creativo - dekoracyjne spinacze creative set - decorative wooden clips • do robienia ozdobnych spinaczy • w zestawie: 15 drewnianych spinaczy, 6 kolorów farb, pędzelek i 4 karty do wycinania • for making decorative clips • set includes: 15 wooden clips, 6 coloured paints, brush and 4 cards for cutting

82

334 114 004 creativo - obrazki do wyklejania kulkami z bibuły creative set - tissue paper animals • do tworzenia obrazków z bibuły • w zestawie: 10 kart samoprzylepnych, 800 różnokolorowych karteczek z bibuły do robienia kulek • doskonale rozwija zdolności manualne dziecka • for making pictures with tissue paper • set includes: 10 self-adhesive cards, 800 sheets of various coloured tissue paper for making balls • perfectly develops a child’s manual dexterity

334 115 001 zestaw do scrapbookingu - pamiętnik, kolorowe papiery, nożyczki, ozdobne naklejki, szablony scrapbooking set - diary, coloured sheets, scissors, felt sticker, stencils

NEW

• zestaw przeznaczony do kreatywnego ozdabiania pamiętnika • w zestawie: pamiętnik w twardej okładce 10 stron – wymiary 17,8 x 15,8 cm, nożyczki, klej 9g, 20 kolorowych kartek, naklejki z filcu, naklejki klejnoty, naklejki brokatowe, szablon plastikowy i flamaster • set for creatively decorating a diary • set includes: 10 page hard cover diary dimensions 17.8 x 15.8 cm, scissors, glue 9g, 20 coloured pages, felt stickers, gem stickers, glitter stickers, plastic template and a marker

83

NEW

321 115 001 creativo – skaczący potwór z lekkiej masy creative set - super dough jumping monster • miękka i lekka masa plastyczna • nie brudzi rąk • wysycha na powietrzu • w zestawie: korpus z mechanizmem do nakręcania, 3 kolory lekkiej masy, szpatułka, elementy dekoracyjne • instrukcja obrazkowa w zestawie • soft and lightweight plastic • non-marking • air dries • set includes: a body with a mechanism for winding, 3 coloured light masses, spatula, decorative elements • illustrated instructions included

84

321 115 002

NEW

creativo – żyrafa z lekkiej masy creative set - super dough giraffe • miękka i lekka masa plastyczna • nie brudzi rąk • wysycha na powietrzu • w zestawie: 4 kolorów lekkiej masy, szpatułka, 3 elementy dekoracyjne • instrukcja obrazkowa w zestawie • soft and lightweight plastic • non-marking • air dries • set includes: 4 coloured light masses, spatula, 3 decorative elements • illustrated instructions included

85

NEW

321 115 003 creativo – wiewiórka z lekkiej masy creative set - super dough squirrel • miękka i lekka masa plastyczna • nie brudzi rąk • wysycha na powietrzu • w zestawie: 5 kolorów lekkiej masy, szpatułka, 2 elementy dekoracyjne • instrukcja obrazkowa w zestawie • soft and light weight plastic • non-marking • air dries • set includes: 5 coloured light masses, spatula, 2 decorative elements • illustrated instructions included

86

321 115 004

NEW

creativo - osiołek z lekkiej masy creative set - super dough donkey • miękka i lekka masa plastyczna • nie brudzi rąk • wysycha na powietrzu • w zestawie: 5 kolorów lekkiej masy, szpatułka, 2 elementy dekoracyjne • instrukcja obrazkowa w zestawie • soft and light weight plastic • non-marking • air dries • set includes: 5 coloured light masses, spatula, 2 decorative elements • illustrated instructions included

87

NEW

321 115 005 creativo – zwierzaki z masy kuleczkowej ze sznurkowymi łapkami creative set - modelling foam string animals • miękka i lekka masa plastyczna • nie brudzi rąk • wysycha na powietrzu • w zestawie: 5 kolorów lekkiej masy, szpatułka, 2 elementy dekoracyjne • instrukcja obrazkowa w zestawie • soft and light weight plastic • non-marking • air dries • set includes: 5 coloured light masses, 1 colour ball mass, 2 decorative elements, 5 strings • illustrated instructions included

88

314 114 002

Flamastry / Felt tip pens

creativo – flamastry dwustronne ze stempelkami 6 kolorów creative set - double sided felt tip pens with stamps 6 colours • flamastry dwustronne ze stempelkami • do kolorowania i robienia ozdobnych stempelków • wentylowana skuwka • two-sided markers with stamps. • for colouring and making decorative stamps • ventilated cap

Pastele olejne / Oil pastels 313 113 001 creativo – pastele olejne heksagonalne - 24 kolory creative set - hexagonal oil pastels - 24 colours • do rysowania i malowania • pozwalają na uzyskanie grubych, tłustych pociągnięć • miękną w wyższych temperaturach • barwy można optycznie mieszać przez kreskowanie, krzyżowanie czy cieniowanie • pokrytą powierzchnię można rozcierać wilgotnym palcem • for drawing and painting • allows obtaining thick, oily strokes • softens at higher temperatures • colours can be optically mixed by accentuating, crossing or shading • the coated surface can be rubbed with a wet finger

89

Farby / Paint 320 112 002 creativo – farby do malowania palcami - 4 kolory 50 ml creative set - finger paints - 4 colours 50 ml • zestaw 4 kolorów farb do malowania palcami • nie wymagają rozcieńczania wodą • zawierają gorzką substancję, która zapobiega spożywaniu przez dzieci • farby zmywają się z większości tkanin i skóry • set of 4 colours of finger paints • do not require dilution with water • contain a bitter substance that prevents ingestion by children • the paints wash themselves from most fabrics and skin

320 114 001 creativo – farby w pędzelku 5 kolorów creative set - paint brush pens • farby w pędzelkach ułatwiają malowanie i dozowanie • doskonałe do malowania na papierze i kartonie • delikatne naciśnięcie umożliwia łatwą aplikacje farby • paints in the paintbrush are making painting and dosing easier • perfect for painting on paper and carton • gentle squeezing allows easy application of the paint

90

Kredki świecowe / Wax crayons 316 114 001 creativo – kredki świecowe klocki - 6 kolorów creative set - crayons blocks - 6 colours • zestaw 6 kredek w kształcie klocków • zabawny kształt zachęca do rysowania i zabawy • cienkie krawędzie ułatwiają precyzyjne rysowanie • set of 6 pencils in the shape of blocks • fun shape encourages drawing and fun • thin edges make it easier to draw

311 113 003 creativo – kredki świecowe na paluszki - 7 kolorów creative set - finger crayons - 7 colours • do nauki rysowania • można nimi rysować trzymając je w ręku lub wkładać na paluszki • wygodne dla małych rączek • for learning how to draw • you can draw with them by holding them in your hand or put them on your fingers • convenient for little hands

316 114 002 creativo – kredki świecowe samochodziki - 4 kolory creative set - crayons cars - 4 colours • zestaw 4 kredek w kształcie samochodzików • zabawny kształt zachęca do rysowania i zabawy • w 4 różnych kolorach. • set of 4 pencils in the shape of cars • fun shape encourages drawing and fun • 4 colours

91

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

311 112 002 creativo – kredka świecowa gwiazdka - 6 kolorów creative set - crayons star - 6 colours • 6 różnych kolorów w jednej kredce • wygodna dla małych rączek • 6 different colours in one pencil • convenient for little hands

311 113 001 creativo – kredki świecowe jamniki - 5 kolorów creative set - crayons dachshunds - 5 colours • w kształcie jamników i kości • w 5 różnych kolorach • in the shape of dachshunds and bones • in 5 different colours

Kleje brokatowe / Glitter glues 332 112 001 creativo – klej brokatowy - 5 kolorów creative set - glitter glue - 5 colours • do ozdabiania rysunków, malowideł oraz ozdobnego pisania • do dekoracji przedmiotów z gliny, masy solnej • for decorating drawings, paintings and decorative writing • for decorating objects from clay, salt dough

92

332 114 001

NEW

creativo – klej brokatowy 10,5 ml - display 60 sztuk creative set - glitter glue 10,5 ml - display 60 pieces • do ozdabiania rysunków, malowideł oraz ozdobnego pisania • do dekoracji przedmiotów z gliny, masy solnej • for decorating drawings, paintings and decorative writing • for decorating objects from clay, salt dough

332 114 002

NEW

creativo – klej brokatowy z confetti 40 ml - display 12 sztuk creative set - glitter glue with confetti 40 ml - display 12 pieces • do ozdabiania rysunków, malowideł oraz ozdobnego pisania • do dekoracji przedmiotów z gliny, masy solnej • for decorating drawings, paintings and decorative writing • for decorating objects from clay, salt dough

93

NEW

332 114 003 creativo – klej brokatowy 35 ml - display 24 sztuki creative set - glitter glue 35 ml - display 24 pieces • do ozdabiania rysunków, malowideł oraz ozdobnego pisania • do dekoracji przedmiotów z gliny, masy solnej • for decorating drawings, paintings and decorative writing • for decorating objects from clay, salt dough

NEW

332  114  004 creativo – klej brokatowy 60 ml - display 12 sztuk creative set - glitter glue 60 ml - display 12 pieces • do ozdabiania rysunków, malowideł oraz ozdobnego pisania • do dekoracji przedmiotów z gliny, masy solnej • for decorating drawings, paintings and decorative writing • for decorating objects from clay, salt dough

94

335 114 001

NEW

brokat 50 g x 6 kolorów (złoty, srebrny, czerwony, niebieski, zielony, różowy) glitter 50 g x 6 colours (gold, silver, red, blue, green, pink) • do dekoracji prac plastycznych, ozdób, papieru, scrapbookingu • do dekoracji przedmiotów z gliny, masy solnej • pojemniki z otworami uławiającymi dozowanie brokatu • for decoration of art works, paper, scrapbooking • for decorating objects from clay, salt dough • containers with openings to make dispensing glitter easier

335 114 002 brokat 50g x 6 kolorów neonowych (żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy, fioletowy) glitter 50gx 6 neon colours (yellow, green, blue, orange, pink, violet)

NEW

• do dekoracji prac plastycznych, ozdób, papieru, scrapbookingu • do dekoracji przedmiotów z gliny, masy solnej • pojemniki z otworami uławiającymi dozowanie brokatu • for decoration of art works, paper, scrapbooking • for decorating objects from clay, salt dough • containers with openings to make dispensing glitter easier

95

NEW

335  114  003 brokat 7 g x 6 kolorów - blister (fioletowy, niebieski, czerwony, złoty, srebrny, wielokolorowy) glitter 7 g x 6 colours - blister (violet, blue, red, gold, silver, colorful) • do dekoracji prac plastycznych, ozdób, papieru, scrapbookingu • do dekoracji przedmiotów z gliny, masy solnej • pojemniki z otworami uławiającymi dozowanie brokatu • for decoration of art works, paper, scrapbooking • for decorating objects from clay, salt dough • containers with openings to make dispensing glitter easier

Cekiny confetti / Sequin confetti NEW

335 114 004 confetti cekinowe kwiatki - mix kolorów 100 g flower sequin confetti – mix of colours 100 g

• do prac plastycznych, ozdób, scrapbookingu • do ozdabiania kul i jajek styropianowych • for decoration of art works, ornaments, scrapbooking • for decorating styrofoam balls and eggs

NEW

335 114 005 confetti cekinowe kółka - mix kolorów 100 g round sequin confetti – mix of colours 100 g • do prac plastycznych, ozdób, scrapbookingu • do ozdabiania kul i jajek styropianowych • for decoration of art works, ornaments, scrapbooking • for decorating styrofoam balls and eggs

96

Klej fioletowy znikający / Purple disappearing glue 401 113 003 creativo – klej trójkątny fioletowy znikający - 12g creativo - purple triangular disappearing glue - 12g

401 114 003 creativo – klej trójkątny fioletowy znikający 2 x 12g - blister creativo - purple triangular disappearing glue 2 x 12g - blister

• do klejenia papieru i cienkiej tektury • trójkątny kształt umożliwia precyzyjne nakładanie kleju • fioletowy kolor ułatwia precyzyjne nakładanie • po wyschnięciu staje się bezbarwny • for gluing paper and thin cardboard • the triangular shape enables precise application of glue • the purple colour makes it easier to apply • after drying becomes colourless

Klej uniwersalny / All-purpose glue 401 113 001 creativo – klej uniwersalnyw płynie - 120g creativo - all-purpose glue for craft - 120g

ceramika ceramic ware

401 113 002 creativo – klej uniwersalnyw płynie - 500g creativo - all-purpose glue for craft - 500g

papier paper • supermocny klej uniwersalny • końcówka z wygodnym aplikatorem • do klejenia papieru, drewna, kasetonów, korka, ceramiki, tkanin, folii aluminiowej, styropianu • czas schnięcia zależy od rodzaju klejonego materiału • po wyschnięciu tworzy elastyczną i przezroczystą warstwę • super strong universal glue • tip with a convenient applicator • for gluing paper, wood, panels, cork, ceramic, fabric, aluminium foil, styrofoam • drying time depends on the type of the glued material • after drying creates a flexible and transparent layer

drewno wood

tkaniny fabrics

97

Materiały plastyczne dla dzieci Art materials for children

99

Farby szkolne / School paints

83 419 903

farby szkolne – 6 kolorów – 20 ml school paints – 6 colours – 20 ml • farby wodne o konsystencji półpłynnej • wygodne i szybkie w użyciu • nie wymagają rozcieńczania wodą • do malowania na papierze, kartonie, drewnie • water paints with a semi-firm consistency • easy and quick to use • do not require dilution with water • for painting on paper, cardboard and wood

odporne na światło light-resistant

83 412 900 farby szkolne – 8 kolorów – 20 ml school paints – 8 colours – 20 ml • farby wodne o konsystencji półpłynnej • wygodne i szybkie w użyciu • nie wymagają rozcieńczania wodą • do malowania na papierze, kartonie, drewnie • water paints with a semi-firm consistency • easy and quick to use • do not require dilution with water • for painting on paper, cardboard and wood

odporne na światło light-resistant

301 215 008 farby szkolne – 10 kolorów – 20 ml school paints – 10 colours – 20 ml • farby wodne o konsystencji półpłynnej • wygodne i szybkie w użyciu • nie wymagają rozcieńczania wodą • do malowania na papierze, kartonie, drewnie • water paints with a semi-firm consistency • easy and quick to use • do not require dilution with water • for painting on paper, cardboard and wood

odporne na światło light-resistant

100

83 414 901 farby szkolne – 12 kolorów – 20 ml school paints – 12 colours – 20 ml • farby wodne o konsystencji półpłynnej • wygodne i szybkie w użyciu • nie wymagają rozcieńczania wodą • do malowania na papierze, kartonie, drewnie • water paints with a semi-firm consistency • easy and quick to use • do not require dilution with water • for painting on paper, cardboard and wood

odporne na światło light-resistant

301 215 007 farby szkolne – 24 kolorów – 20 ml school paints – 24 colours – 20 ml • farby wodne o konsystencji półpłynnej • wygodne i szybkie w użyciu • nie wymagają rozcieńczania wodą • do malowania na papierze, kartonie, drewnie • water paints with a semi-firm consistency • easy and quick to use • do not require dilution with water • for painting on paper, cardboard and wood

odporne na światło light-resistant

101

Plastelina szkolna / School plasticine 83 811 909 plastelina szkolna – 6 kolorów school plasticine – 6 colours

nie brudzi rąk non marking

• delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu • nie klei się do rąk • do wielokrotnego użycia • z bezpiecznych składników • do nauki i zabawy w szkołach, przedszkolach, do zajęć terapeutycznych • delicate to touch and easy to model • does not stick to hands • reusable • made from safe ingredients • for learning and play in schools, nursery schools and therapeutic activities

83 812 904 plastelina szkolna – 10 kolorów school plasticine – 10 colours • delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu • nie klei się do rąk • do wielokrotnego użycia • z bezpiecznych składników • do nauki i zabawy w szkołach, przedszkolach, do zajęć terapeutycznych • delicate to touch and easy to model • does not stick to hands • reusable • made from safe ingredients • for learning and play in schools, nursery schools and therapeutic activities

nie brudzi rąk non marking

83 813 909 plastelina szkolna – 12 kolorów school plasticine – 12 colours • delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu • nie klei się do rąk • do wielokrotnego użycia • z bezpiecznych składników • do nauki i zabawy w szkołach, przedszkolach, do zajęć terapeutycznych • delicate to touch and easy to model • does not stick to hands • reusable • made from safe ingredients • for learning and play in schools, nursery schools and therapeutic activities

nie brudzi rąk non marking

102

303 215 002

NEW

plastelina szkolna – 24 kolory school plasticine – 24 colours • delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu • nie klei się do rąk • do wielokrotnego użycia • z bezpiecznych składników • do nauki i zabawy w szkołach, przedszkolach, do zajęć terapeutycznych • delicate to touch and easy to model • does not stick to hands • reusable • made from safe ingredients • for learning and play in schools, nursery schools and therapeutic activities

nie brudzi rąk non marking

Modelina szkolna / School modelling paste

304 207 001 modelina szkolna – 6 kolorów school modelling paste – 6 colours

• wysokiej jakości termoutwardzalne tworzywo plastyczne • mięknie pod wpływem ciepła dłoni • utwardzać w piekarniku w temperaturze 100 - 110˚C w przez 15 - 20 minut • gotowe modele można posmarować olejem roślinnym • do tworzenia modeli oraz drobnej galanterii • high quality thermoset plastic • softens when exposed to hand heat • harden in an oven at 100-110°C for 15-20 minutes • finished models can be smeared with vegetable oil • for creating models and small accessories

nie brudzi rąk non marking

103

Artykuły licencyjne Disney Disney licence products

105

Lekka masa samoutwardzalna / Super dough OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

321 113 002 statek pirata – lekka masa samoutwardzalna, obrazek Disney Art Attack creative set - pirate ship - super dough Disney Art Attack • miękka i lekka masa plastyczna wysychająca pod wpływem powietrza • nie brudzi rąk • przechowywać w chłodnym miejscu w celu wydłużenia okresu przydatności masy • soft and lightweight plastic mass dries when exposed to air • non marking • store in a cool place in order to extend the shelf life of the mass

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

321 113 003 zamek księżniczki – lekka masa samoutwardzalna, obrazek Disney Art Attack creative set - princess castle - super dough Disney Art Attack • miękka i lekka masa plastyczna wysychająca pod wpływem powietrza • nie brudzi rąk • przechowywać w chłodnym miejscu w celu wydłużenia okresu przydatności masy • soft and lightweight plastic mass dries when exposed to air • non marking • store in a cool place in order to extend the shelf life of the mass

106

Lekka masa kuleczkowa / Modeling foam 321 113 009 ciasteczko – kuleczkowa masa do modelowania, obrazek 3D z ramką Disney Art Attack creative set - cookie- 3D picture, modeling foam Disney Art Attack

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• super lekka masa plastyczna niebrudząca rąk • do wielokrotnego użytku • połączenie styropianowych kulek z masą żelową • wyjątkowa struktura prac plastycznych • możliwość przyklejania do papieru, plastiku i metalu • super lightweight plastic mass that does not dirty hands • reusable • joining of styrofoam balls with a gel mass • unique structure of art works • can be glued to paper, plastic and metal

321 113 010 deser lodowy – kuleczkowa masa do modelowania, obrazek 3D z ramką Disney Art Attack creative set - ice cream- 3D picture, modeling foam Disney Art Attack

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• super lekka masa plastyczna niebrudząca rąk • do wielokrotnego użytku • połączenie styropianowych kulek z masą żelową • wyjątkowa struktura prac plastycznych • możliwość przyklejania do papieru, plastiku i metalu • super lightweight plastic mass that does not dirty hands • reusable • joining of styrofoam balls with a gel mass • unique structure of art works • can be glued to paper, plastic and metal

107

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

321 113 006 wesołe zwierzaki – kuleczkowa masa do modelowania, 3 obrazki Disney Art Attack creative set - funny animals, modeling foam, 3D pictures Disney Art Attack • super lekka masa plastyczna niebrudząca rąk • do wielokrotnego użytku • połączenie styropianowych kulek z masą żelową wyjątkowa struktura prac plastycznych • możliwość przyklejania do papieru, plastiku i metalu • super lightweight plastic mass that does not dirty hands • reusable • joining of styrofoam balls with a gel mass • unique structure of art works • can be glued to paper, plastic and metal

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

321 113 007 kolorowy ogród – kuleczkowa masa do modelowania, 3 obrazki Disney Art Attack creative set - colourful garden- modeling foam, 3D pictures Disney Art Attack • super lekka masa plastyczna niebrudząca rąk • do wielokrotnego użytku • połączenie styropianowych kulek z masą żelową wyjątkowa struktura prac plastycznych • możliwość przyklejania do papieru, plastiku i metalu • super lightweight plastic mass that does not dirty hands • reusable • joining of styrofoam balls with a gel mass • unique structure of art works • can be glued to paper, plastic and metal

108

Ramki / Frame 326 113 001

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

jeżyk – ramka do pomalowania Disney Art Attack creative set - hedgehog - frame for painting Disney Art Attack • zestaw do kreatywnego malowania farbami • w zestawie znajduje się ramka, pędzelek oraz 6 kolorów farb • set for creative painting • set includes frame, brush and 6 coloured paints

326 113 002

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

słonik – ramka do pomalowania Disney Art Attack creative set - elephant - frame for painting Disney Art Attack • zestaw do kreatywnego malowania farbami • w zestawie znajduje się ramka, pędzelek oraz 6 kolorów farb • set for creative painting • set includes frame, brush and 6 coloured paints

334 113 002 zwierzęta – mozaikowy obrazek Disney Art Attack creative set - animal mosaic Disney Art Attack

Mozaiki / Mosaic OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• zestaw do tworzenia mozaikowych obrazków • doskonale rozwijanie zdolności manualnych dziecka • set for creating mosaic images • perfectly develops a child’s manual dexterity

109

Kredki ołówkowe / Coloured pencils OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

312 113 002 kredki heksagonalne jumbo dwustronne 12 sztuk = 24 kolory Disney Art Attack jumbo double sided hexagonal colour pencils 12 = 24 colours Disney Art Attack • kredki ołówkowe doskonałej jakości • miękkie w użyciu, niepylące i nierozmazujące się • łatwe w temperowaniu • temperówka w zestawie • excellent quality pencils • soft to use, do not make dust or smudge • easy to sharpen • sharpener included

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

312 113 003 kredki trójkątne jumbo z temperówką 12 kolorów Disney Art Attack jumbo triangular colour pencils with sharpener, 12 colours Disney Art Attack • ołowkowe kredki doskonałej jakości, miękkie w użyciu, niepylące i nierozmazujące się • kredki trójkątne jumbo doskonałe również dla dzieci leworęcznych • łatwe w temperowaniu • temperówka w zestawie • excellent quality pencils, soft to use, do not make dust or smudge • jumbo triangular pencils are also perfect for left-handed children • easy to sharpen • sharpener included

110

303 213 001

Plastelina / Plasticine OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

plastelina 12 kolorów Disney Art Attack plasticine 12 colours Disney Art Attack • delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu • nie klei się do rąk • do wielokrotnego użycia • z bezpiecznych składników • do nauki i zabawy w szkołach, przedszkolach, do zajęć terapeutycznych • delicate to touch and easy to model • does not stick to hands • reusable • made from safe ingredients • for learning and play in schools, nursery schools and therapeutic activities

Farby szkolne / School paints 301 213 001

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

farby szkolne 12 kolorów 20 ml Disney Art Attack school pains 12 colours 20 ml Disney Art Attack • farby wodne o konsystencji półpłynnej • wygodne i szybkie w użyciu • nie wymagają rozcieńczania wodą • do malowania na papierze, kartonie, drewnie • water paints with a semi-firm consistency • easy and quick to use • do not require dilution with water • for painting on paper, cardboard and wood

Flamastry / Felt-tip pens 314 113 001 flamastry zmieniające kolor 8 sztuk Disney Art Attack changing colour felt tip pens 8 pieces Disney Art Attack

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• wysokiej jakości flamastry zmieniające kolory • dobra jakość tuszu oraz żywe kolory • wentylowana skuwka • w zestawie 6 kolorów + dwa flamastry zmieniające kolory • high quality colour changing markers • good quality ink and vibrant colours • ventilated cap • set includes 6 colours + colour markers

111

Kredki ołówkowe / Coloured pencils OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

312 113 008 kredki ołówkowe trójkątne - 12 kolorów Disney Jake & Pirates triangular coloured pencils - 12 colours Disney Jake & Pirates • seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • doskonała jakość • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • excellent quality

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

312 113 007 kredki ołówkowe jumbo trójkątne – 12 kolorów Disney Jake & Pirates jumbo triangular coloured pencils - 12 colours Disney Jake & Pirates • seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • odpowiednie również dla dzieci leworęcznych • doskonała jakość • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • suitable also for left-handed children • excellent quality

112

301 213 005

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

farby szkolne 12 kolorów 20 ml Disney Jake & Pirates school paints 12 x 20 ml - Disney Jake & Pirates • farby wodne o konsystencji półpłynnej • wygodne i szybkie w użyciu • nie wymagają rozcieńczania wodą • do malowania na papierze, kartonie, drewnie • water paints with a semi-firm consistency • easy and quick to use • do not require dilution with water • for painting on paper, cardboard and wood

Plastelina / Plasticine

303 213 005

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

plastelina 12 kolorów Disney Jake & Pirates plasticine 12 colours Disney Jake & Pirates • delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu • nie klei się do rąk • do wielokrotnego użycia • z bezpiecznych składników • do nauki i zabawy w szkołach, przedszkolach, do zajęć terapeutycznych • delicate to touch and easy to model • does not stick to hands • reusable • made from safe ingredients • for learning and play in schools, nursery schools and therapeutic activities

316 113 007

Kredki świecowe / Wax crayons

kredki świecowe Super Jumbo - 8 kolorów Jake & Pirates wax crayons Super Jumbo - 8 colours Jake & Pirates

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• żywe, intensywne kolory • odporne na złamania • nie wymagają temperowania • nie brudzą rąk • zawierają wysokiej jakości pigmenty i woski • vivid, intense colours • resistant to snapping • do not require tempering • do not get hands dirty • crayons contain high quality pigments and waxes

113

Farby szkolne / School paints OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

301 213 003

farby szkolne 12 kolorów 20 ml Disney Minnie school paints 12 x 20 ml - Disney Minnie • farby wodne o konsystencji półpłynnej • wygodne i szybkie w użyciu • nie wymagają rozcieńczania wodą • do malowania na papierze, kartonie, drewnie • water paints with a semi-firm consistency • easy and quick to use • do not require dilution with water • for painting on paper, cardboard and wood

Kredki ołówkowe / Coloured pencils OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

312 113 005 kredki ołówkowe trójkątne - 12 kolorów Disney Minnie triangular coloured pencils - 12 colours Disney Minnie • seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • doskonała jakość • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • excellent quality

114

312 113 004

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

kredki ołówkowe jumbo trójkątne – 12 kolorów Disney Minnie jumbo triangular coloured pencils - 12 colours Disney Minnie • seria kredek o wyrazistych kolorach • miękkie w użyciu, łatwe w temperowaniu • nie pylą, nie kruszą się • odpowiednie również dla dzieci leworęcznych • doskonała jakość • a range of crayons in distinctive colours • soft to use, easy to sharpen • no dust or crumbling • suitable also for left-handed children • excellent quality

Plastelina / Plasticine 303 213 003

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

plastelina – 12 kolorów Disney Minnie plasticine – 12 colours Disney Minnie • delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu • nie klei się do rąk • do wielokrotnego użycia • z bezpiecznych składników • do nauki i zabawy w szkołach, przedszkolach, do zajęć terapeutycznych • delicate to touch and easy to model • does not stick to hands • reusable • made from safe ingredients • for learning and play in schools, nursery schools and therapeutic activities

115

Artykuły galanteryjne Textile accessories

117

501 015 001 tornister szkolny FC-50 FC Barcelona Barca Fan 3 schoolbag FC-50 FC Barcelona Barca Fan 3 • usztywniony korpus tornistra • wzmocnione dno wykonane z tłoczonej gąbki EVA • ergonomicznie ukształtowane plecy, • miękkie szelki zaopatrzone w stabilizujące paski ramienne • pojemna komora główna z kieszenią wewnętrzną i dodatkowymi przegródkami, organizującymi przestrzeń • 3 kieszenie zewnętrzne zamykane na suwak • kieszenie boczne składane „ na płasko” • liczne elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, druku oraz klamry z odblaskiem • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 32 x 37 x 25 cm • waga: poniżej 1 kg • stiffened body of schoolbag • reinforced bottom made of pressed EVA foam • ergonomically shaped back panel • soft shoulder straps with stabilizers • roomy main compartment with inner pocket and additional small compartments organizing the inner space • 3 zippered external pockets • flat folding side pockets • numerous reflective elements in the form of reflective trimmings, prints and reflective buckles • zipper handles made of TPU plastic • fabric:polyester 300D x 300D • dimensions: 32 x 37 x 25 cm • weight: less than 1 kg

502 015 001 plecak szkolny FC-51 FC Barcelona Barca Fan 3 schoolbag FC-51 FC Barcelona Barca Fan 3 • dwukomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • ergonomiczne plecy usztywnione wewnętrznym aluminiowym stelażem • miękkie szelki zaopatrzone w stabilizujące paski ramienne • wzmocnione gąbką dno plecaka • funkcjonalne przegródki w przedniej kieszeni plecaka • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, taśm i druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 31 x 44 x 20 cm • two compartments • 3 external pockets • ergonomic back panel stiffened with inner aluminium frame • soft shoulder straps with stabilizers • bottom of the backpack reinforced with foam • functional compartments in the backpack’s front pocket • reflective elements in the form of reflective trimmings, tape and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 31 x 44 x 20 cm

© FCB

118

502 015 002 plecak szkolny FC-52 FC Barcelona Barca Fan 3 schoolbag FC-52 FC Barcelona Barca Fan 3 • dwukomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • wzmocnione wewnątrz i profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 29 x 39,5 x 19 cm • two compartments • 3 external pockets • reinforced from the inside and profiled foam back panel, soft shoulder straps and handle • reflective elements in the form of reflective trimmings and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 29 x 39.5 x 19 cm

502 015 003 plecak FC-53 FC Barcelona Barca Fan 3 backpack FC-53 FC Barcelona Barca Fan 3 • dwukomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • wzmocnione gąbką plecy i dno plecaka, miękkie szelki i rączka • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, taśm i druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 30 x 47 x 22 cm • waga: • pojemność: • two compartments • 3 external pockets • back panel and bottom reinforced with foam, soft shoulder straps and handle • reflective elements in the form of reflective trimmings, tape and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 30 x 47 x 22 cm

© FCB

119

502 015 005 plecak szkolny FC-61 FC Barcelona Barca Fan 3 schoolbag FC-61 FC Barcelona Barca Fan 3 • trzykomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • wzmocnione dno wykonane z tłoczonej gąbki EVA • wzmocnione wewnątrz, ergonomicznie ukształtowane plecy, miękkie szelki i rączka • dodatkowa przegródka w przedniej kieszeni plecaka • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 30 x 41 x 18 cm • three compartments • 3 external pockets • reinforced bottom made of pressed EVA foam • reinforced from the inside, ergonomically shaped back panel, soft shoulder straps and handle • additional compartments in the backpack’s front pocket • reflective elements in the form of reflective trimmings and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 30 x 41 x 18 cm

705 015 001 plecak na kółkach FC-54 FC Barcelona Barca Fan 3 trolley bag FC-54 FC Barcelona Barca Fan 3 • dwukomorowy pojemny plecak na kółkach z możliwością odpięcia wózka (przypinany na rzep) • wygodny dwustopniowy system regulacji rączki wózka • 4 kieszenie zewnętrzne • usztywnione gąbką miękkie plecy, szelki i rączka • możliwość ukrycia szelek • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, taśm i druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 30 x 45 x 24 cm • roomy, two compartment backpack on wheels with the ability to detach the trolley (attached with velcro) • convenient two-stage system for adjusting the trolley handle • 4 external pockets • back panel stiffened with soft foam, shoulder straps and handle • possibility to hide the straps • bottom of the backpack reinforced with foam • functional compartments in the backpack’s front pocket • reflective elements in the form of reflective trimmings, tape and print • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 30 x 45 x 24 cm

© FCB

120

502 015 004 plecak dziecięcy FC-55 FC Barcelona Barca Fan 3 backpack FC-55 FC Barcelona Barca Fan 3 • jednokomorowy • 1 kieszeń zewnętrzna • wyściełane gąbką plecy, miękkie szelki • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, taśm i druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 26 x 30 x 15 cm • single compartment • 1 external pocket • foam padded back, soft shoulder straps • reflective elements in the form of reflective trimmings, tape and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 26 x 30 x 15 cm

506 015 001 torba na ramię FC-56 FC Barcelona Barca Fan 3 shoulder bag FC-56 FC Barcelona Barca Fan 3 • jednokomorowa z dodatkową przednią kieszenią • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 21 x 23 x 6 cm • single compartment with additional front pocket • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 21 x 23 x 6 cm

506 015 002 torba treningowa FC-57 FC Barcelona Barca Fan 3 training bag FC-57 FC Barcelona Barca Fan 3 • jednokomorowa • posiada rączki oraz regulowany pas na ramię • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 38 x 19 x 22 cm • single compartment • has a handle and adjustable shoulder strap • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 38 x 19 x 22 cm

© FCB

121

505 015 001 saszetka okrągła FC-58 FC Barcelona Barca Fan 3 pouch FC-58 FC Barcelona Barca Fan 3 • jednokomorowa • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 22 x 7,5 x 7,5 cm • single compartment • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 22 x 7.5 x 7.5 cm

505 015 002 saszetka-piórnik FC-59 FC Barcelona Barca Fan 3 pouch FC-59 FC Barcelona Barca Fan 3 • jednokomorowa • cały korpus wyściełany gąbką • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 10 x 23 x 5 cm • single compartment • entire body stiffened with foam • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 10 x 23 x 5 cm

504 015 001 portfelik na szyję FC-60 FC Barcelona Barca Fan 3 wallet chest FC-60 FC Barcelona Barca Fan 3 • główna komora zapinana na rzep • kieszonka zapinana na suwak z tyłu portfelika • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 13,5 x 10 x 6 cm • single compartment fastened with velcro • zippered pocket on the back of wallet • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 13.5 x 10 x 6 cm

505 015 005 saszetka-piórnik But FC-75 FC Barcelona Barca Fan 3 pouch shoe FC-75 FC Barcelona Barca Fan 3 • saszetka - piórnik w kształcie buta z logo piłkarskiego klubu FC Barcelona • zapinany na suwak • wykonany ze sztucznej skóry • wymiary: 5 x 22,5 x 8 cm • sachet - pencil case in the shape of a shoe with the FC Barcelona football club logo • fastened with a zipper • made of artificial leather • dimensions: 5 x 22,5 x 8 cm

© FCB

122

503 015 001 piórnik pojedynczy z wyposażeniem, 2 klapki, 1W2 FC Barcelona Barca Fan 3 single pencil case with equipment, 2 flaps, 1W2 FC Barcelona Barca Fan 3

• 2 klapki wewnętrzne • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 20 x 13,5 x 4 cm • 2 inner flaps • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 20 x 13.5 x 4 cm

503 015 002 piórnik pojedynczy bez wyposażenia, 2 klapki, 1BW2 FC Barcelona Barca Fan 3 single pencil case without equipment, 2 flaps, 1BW2 FC Barcelona Barca Fan 3

503 015 003 piórnik podwójny z wyposażeniem 2W FC Barcelona Barca Fan 3 double pencil case with equipment 2W FC Barcelona Barca Fan 3

• dwukomorowy • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 20,5 x 13 x 4,5 cm • two compartments • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 20.5 x 13 x 4.5 cm

503 015 004 piórnik podwójny bez wyposażenia 2BW FC Barcelona Barca Fan 3 double pencil case without equipment 2BW FC Barcelona Barca Fan 3

507 015 001 worek na obuwie FC Barcelona Barca Fan 3 shoebag FC Barcelona Barca Fan 3 • miejsce na wpisanie informacji o właścicielu • tkanina: polyester 420D/PU • wymiary: 33 × 44 cm • place to write information about the owner • fabric: polyester 420D/PU • dimensions: 33 × 44 cm

© FCB

123

102 015 001 zeszyt MO A5 16k kratka FC Barcelona Barca Fan 3 FC Barcelona Barca Fan 3 Notebook MO A5 16k squared

102 015 002 zeszyt MO A5 16k trzy linie FC Barcelona Barca Fan 3 FC Barcelona Barca Fan 3 Notebook MO A5 16k 3-line

102 015 003 zeszyt MO A5 16k trzy linie kolor FC Barcelona Barca Fan 3 FC Barcelona Barca Fan 3 Notebook MO A5 16k 3-line colour

102 015 004 zeszyt MO A5 32k kratka FC Barcelona Barca Fan 3 FC Barcelona Barca Fan 3 Notebook MO A5 32k squared

102 015 005 zeszyt MO A5 32k linia FC Barcelona Barca Fan 3 FC Barcelona Barca Fan 3 Notebook MO A5 32k lined

102 015 006 zeszyt MO A5 32k linia kolor FC Barcelona Barca Fan 3 FC Barcelona Barca Fan 3 Notebook MO A5 32k lined colour

102 015 007 zeszyt MO A5 60k kratka FC Barcelona Barca Fan 3 FC Barcelona Barca Fan 3 Notebook MO A5 60k squared

102 015 008 zeszyt MO A5 60k linia FC Barcelona Barca Fan 3 FC Barcelona Barca Fan 3 Notebook MO A5 60k lined

© FCB

124

106 015 001 blok rysunkowy A4 20 arkuszy FC Barcelona Barca Fan 3 20-page A4 art pad, FC Barcelona cover, Barca Fan 3

108 015 001 teczka z gumką A4 FC Barcelona Barca Fan 3 FC Barcelona A4 binder with elastic string closure, Barca Fan 3

© FCB

125

108 015 002 teczka z rączką A4, twarda oprawa FC Barcelona Barca Fan 3 FC Barcelona hard-cover A4 ring binder, Barca Fan 3

203 013 005 pióro wieczne 24 szt. FC Barcelona display fountain pen/24/display/FC Barcelona Barca Fan

203 013 006 pióro wieczne FC Barcelona blister 1 +2 naboje fountain pen + filler/blister-packed/ FC Barcelona Barca Fan

• pióro wieczne na standardowe naboje atramentowe • miękko pisząca irydowa stalówka • fountain pen with standard cartridges • soft-writing iridium nib

© FCB

126

203 015 001 pióro wieczne 24 szt. FC Barcelona display fountain pen/24/display/FC Barcelona Barca Fan

203 015 002 pióro wieczne FC Barcelona blister 1 + 2 naboje Fountain pen + filler/blister-packed/ FC Barcelona Barca Fan

• pióro wieczne na standardowe naboje atramentowe • miękko pisząca irydowa stalówka • fountain pen with standard cartridges • soft-writing iridium nib

201 015 001 długopis automatyczny FC Barcelona - display 36 sztuk ballpoint pen/36/display/FC Barcelona Barca Fan

201 015 002 długopis automatyczny FC Barcelona - blister 1 sztuka ballpoint pen/ blister-packed/FC Barcelona Barca Fan

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem • grubość końcówki 0,7mm • długość linii pisania 800 metrów • ballpoint pen with changeable inserts • tip width 0.7mm • written line length 800 metres

206 015 001 ołówek trójkątny z gumką HB - blister 4 sztuki FC Barcelona Barca Fan graphite pencil HB - blister 4 pieces FC Barcelona Barca Fan

206 015 002 ołówek trójkątny HB - drum 72 sztuki FC Barcelona Barca Fan graphite pencil HB - drum 72 pieces FC Barcelona Barca Fan

• ołówek grafitowy z gumką • mocny i elastyczny grafit odporny na złamania • gwarancja lekkości pisania • trójkątny przekrój prawidłowo kształtujący układ dłoni. • graphite pencil with eraser • strong and flexible resistant to breakage • guaranteed ease of writing • triangular cut correct to the shape of the hand. © FCB

127

502 015 008 plecak FC-64 FC Barcelona The Best Team 3 backpack FC-64 FC Barcelona The Best Team 3 • dwukomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • funkcjonalne przegródki na dokumenty w przedniej komorze plecaka • kieszonka na suwak w głównej komorze plecaka • elementy odblaskowe w postaci druku • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 30 x 42 x 18 cm • two compartments • 4 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • functional compartments for documents in the front compartment of the backpack • zipped pocket in the main compartment of the backpack • reflective elements in the form of a print • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 30 x 42 x 18 cm

502 015 007 plecak FC-63 FC Barcelona The Best Team 3 backpack FC-63 FC Barcelona The Best Team 3 • dwukomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • wzmocnione gąbką plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno i boki plecaka • funkcjonalne przegródki na dokumenty w przedniej komorze plecaka • elementy odblaskowe w postaci druku • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 30 x 44 x 18 cm • two compartments • 3 external pockets • reinforced foam back, soft shoulder straps and handle; bottom and sides of backpack reinforced with foam • functional compartments for documents in the front compartment of the backpack • reflective elements in the form of a print • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 30 x 44 x 18 cm

© FCB

128

506 015 003 torba treningowa FC-66 FC Barcelona The Best Team 3 training bag FC-66 FC Barcelona The Best Team 3 • jednokomorowa • 2 kieszenie zewnętrzne • wewnętrzna kieszonka na dokumenty, zapinana na suwak • dodatkowa kieszeń na obuwie • posiada wygodne rączki oraz regulowany pas na ramię • usztywnione dno torby • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 48 x 24 x 28 cm • single compartment • 2 external pockets • internal pocket for documents, zippered • additional pocket for shoes • has a comfortable handle and adjustable shoulder strap • rigid bag bottom • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 48 x 24 x 28 cm

506 015 004 torba na ramię FC-67 FC Barcelona The Best Team 3 shoulder bag FC-67 FC Barcelona The Best Team 3 • jednokomorowa z kieszonką wewnętrzną oraz z kieszenią na rzep oraz kieszenią dodatkową na suwak pod klapą torby • 1 kieszeń zewnętrzna • dno torby usztywnione gąbką • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 35 x 30 x 9 cm • single compartment with internal pocket as well as pocket fastened with velcro and an additional zippered pocket under the bag flap • 1 external pocket • bag bottom stiffened with foam • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 35 x 30 x 9 cm

© FCB

129

506 015 016 saszetka - nerka FC-69 FC Barcelona The Best Team 3 waist bag FC-69 FC Barcelona The Best Team 3 • jednokomorowa • kieszenień zewnętrzna • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 26 x 10 x 7 cm • single compartment • external pocket • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 26 x 10 x 7 cm

506 015 015 saszetka na ramię FC-68 FC Barcelona The Best Team 3 shoulder bag FC-68 FC Barcelona The Best Team 3 • jednokomorowa • 2 kieszenie zewnętrzne • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 19 x 24 x 2 cm • single compartment • 2 external pockets • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 19 x 24 x 2 cm

505 015 003 saszetka okrągła FC-70 FC Barcelona The Best Team 3 pouch FC-70 FC Barcelona The Best Team 3 • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 21,5 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 21.5 x 8 x 8 cm

© FCB

130

505 015 004 saszetka-piórnik FC-71 FC Barcelona Barca Fan 3 pouch FC-71 FC Barcelona Barca Fan 3 • jednokomorowa • cały korpus wyściełany gąbką • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 10 x 23 x 5 cm • single compartment • entire body foam padded • plastic zipper handle • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 10 x 23 x 5 cm

504 015 002 portfel FC-72 FC Barcelona The Best Team 3 wallet FC-72 FC Barcelona The Best Team 3 • portfel z opcją „na szyję” oraz możliwością przypięcia do paska • zapinany na 2 rzepy • liczne kieszonki na banknoty, karty oraz dodatkowo kieszonka na suwak • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary złożonego portfela: 10 x 16 x 1,5 cm • wallet with a “neck” option and the possibility to clip to a belt • fastened with 2 velcro closures • numerous pockets for cash, cards and an additional zipped pocket • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions of folded wallet: 10 x 16 x 1.5 cm

507 015 002 torba na buty FC-73 FC Barcelona The Best Team 3 shoebag FC-73 FC Barcelona The Best Team 3

NEW

• jednokomorowa, zaopatrzona w rączkę • elementy z siatką umożliwiają przepływ powietrza do wnętrza komory • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 21 x 36 x 12 cm • single compartment, equipped with a handle • elements made from netting allow air to flow to the inner compartment • plastic zipper handle • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 21 x 36 x 12 cm

© FCB

131

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

501 015 002 tornister szkolny RM-01 Real Madrid Color schoolbag RM-01 Real Madrid Color • usztywniony korpus tornistra • wzmocnione dno wykonane z tłoczonej gąbki EVA • ergonomicznie ukształtowane plecy, • miękkie szelki zaopatrzone w stabilizujące paski ramienne • pojemna komora główna z kieszenią wewnętrzną i dodatkowymi przegródkami, organizującymi przestrzeń • 3 kieszenie zewnętrzne zamykane na suwak • kieszenie boczne składane „ na płasko” • liczne elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, druku oraz klamry z odblaskiem • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 32 x 37 x 25 cm • waga: poniżej 1 kg • stiffened body of schoolbag • reinforced bottom made of pressed EVA foam • ergonomically shaped back panel • soft shoulder straps with stabilizers • roomy main compartment with inner pocket and additional small compartments organizing the inner space • 3 zippered external pockets • flat” folding side pockets • numerous reflective elements in the form of reflective trimmings, prints and reflective buckles • zipper handles made of TPU plastic • fabric:polyester 300D x 300D • dimensions: 32 x 37 x 25 cm • weight: less than 1 kg

502 015 010 plecak szkolny RM-02 Real Madrid Color schoolbag RM-02 Real Madrid Color • dwukomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • ergonomiczne plecy usztywnione wewnętrznym aluminiowym stelażem • miękkie szelki zaopatrzone w stabilizujące paski ramienne • wzmocnione gąbką dno plecaka • funkcjonalne przegródki w przedniej kieszeni plecaka • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, taśm i druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 31 x 44 x 20 cm • two compartments • 3 external pockets • ergonomic back panel stiffened with inner aluminium frame • soft shoulder straps with stabilizers • bottom of the backpack reinforced with foam • functional compartments in the backpack’s front pocket • reflective elements in the form of reflective trimmings, tape and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 31 x 44 x 20 cm

132

© Real Madrid (15)

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

502 015 011 plecak szkolny RM-03 Real Madrid Color schoolbag RM-03 Real Madrid Color • dwukomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • wzmocnione wewnątrz i profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 29 x 39,5 x 19 cm • two compartments • 3 external pockets • reinforced from the inside and profiled foam back panel, soft shoulder straps and handle • reflective elements in the form of reflective trimmings and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 29 x 39.5 x 19 cm

502 015 012 plecak RM-04 Real Madrid Color backpack RM-04 Real Madrid Color • dwukomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • wzmocnione gąbką plecy i dno plecaka, miękkie szelki i rączka • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, taśm i druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 30 x 47 x 22 cm • two compartments • 3 external pockets • back panel and bottom reinforced with foam, soft shoulder straps and handle • reflective elements in the form of reflective trimmings, tape and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 30 x 47 x 22 cm

© Real Madrid (15)

133

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

502 015 014 plecak RM-12 Real Madrid Color backpack RM-12 Real Madrid Color • trzykomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • wzmocnione dno wykonane z tłoczonej gąbki EVA • wzmocnione wewnątrz, ergonomicznie ukształtowane plecy, miękkie szelki i rączka • dodatkowa przegródka w przedniej kieszeni plecaka • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 30 x 41 x 18 cm • three compartments • 3 external pockets • reinforced bottom made of pressed EVA foam • reinforced from the inside, ergonomically shaped back panel, soft shoulder straps and handle • additional compartments in the backpack’s front pocket • reflective elements in the form of reflective trimmings and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 30 x 41 x 18 cm

705 015 002 plecak na kółkach RM-05 Real Madrid Color trolley bag RM-05 Real Madrid Color • dwukomorowy pojemny plecak na kółkach z możliwością odpięcia wózka (przypinany na rzep) • wygodny dwustopniowy system regulacji rączki wózka • 4 kieszenie zewnętrzne • usztywnione gąbką miękkie plecy, szelki i rączka • możliwość ukrycia szelek • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, taśm i druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 30 x 45 x 24 cm • roomy, two compartment backpack on wheels with the ability to detach the trolley (attached with velcro) • convenient two-stage system for adjusting the trolley handle • 4 external pockets • back panel stiffened with soft foam, shoulder straps and handle • possibility to hide the straps • bottom of the backpack reinforced with foam • functional compartments in the backpack’s front pocket • reflective elements in the form of reflective trimmings, tape and print • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 30 x 45 x 24 cm

134

© Real Madrid (15)

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

502 015 013 plecak dziecięcy RM-06 Real Madrid Color backpack RM-06 Real Madrid Color • jednokomorowy • 1 kieszeń zewnętrzna • wyściełane gąbką plecy, miękkie szelki • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, taśm i druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 26 x 30 x 15 cm • single compartment • 1 external pocket • foam padded back, soft shoulder straps • reflective elements in the form of reflective trimmings, tape and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 26 x 30 x 15 cm

506 015 006 torba na ramię RM-07 Real Madrid Color shoulder bag RM-07 Real Madrid Color • jednokomorowa z dodatkową przednią kieszenią • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 21 x 23 x 6 cm • single compartment with additional front pocket • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 21 x 23 x 6 cm

507 015 003 worek na obuwie Real Madrid Color shoebag Real Madrid Color • miejsce na wpisanie informacji o właścicielu • tkanina: polyester 420D/PU • wymiary: 33 × 44 cm • place to write information about the owner • fabric: polyester 420D/PU • dimensions: 33 × 44 cm

© Real Madrid (15)

135

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

505 015 006 saszetka okrągła RM-09 Real Madrid Color pouch RM-09 Real Madrid Color • jednokomorowa • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 22 x 7,5 x 7,5 cm • single compartment • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 22 x 7.5 x 7.5 cm

505 015 007 saszetka-piórnik RM-10 Real Madrid Color pouch RM-10 Real Madrid Color • jednokomorowa • cały korpus wyściełany gąbką • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 10 x 23 x 5 cm • single compartment • entire body stiffened with foam • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 10 x 23 x 5 cm

504 015 003 portfelik na szyję RM-11 Real Madrid Color body wallet chest RM-11 Real Madrid Color • główna komora zapinana na rzep • kieszonka zapinana na suwak z tyłu portfelika • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 13,5 x 10 x 6 cm • single compartment fastened with velcro • zippered pocket on the back of wallet • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 13.5 x 10 x 6 cm

505 015 010 saszetka-piórnik But RM-27 Real Madrid Color pouch shoe RM-27 Real Madrid Color • saszetka - piórnik w kształcie buta z logo piłkarskiego klubu Real Madrid • zapinany na suwak • wykonany ze sztucznej skóry • wymiary: 5 x 22,5 x 8 cm • sachet - pencil case in the shape of a shoe with the Real Madrid football club logo • fastened with a zipper • made of artificial leather • dimensions: 5 x 22,5 x 8 cm

136

© Real Madrid (15)

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

503 015 005 piórnik pojedynczy z wyposażeniem, 2 klapki, 1W2 Real Madrid Color single pencil case with equipment, 2 flaps 1W2 Real Madrid Color

• 2 klapki wewnętrzne • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 20 x 13,5 x 4 cm • 2 inner flaps • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 20 x 13.5 x 4 cm

503 015 006 piórnik pojedynczy bez wyposażenia, 2 klapki, 1BW2 Real Madrid Color single pencil case without equipment, 2 flaps 1BW2 Real Madrid Color

503 015 007 piórnik podwójny z wyposażeniem 2W Real Madrid Color double pencil case with equipment 2W Real Madrid Color

• dwukomorowy • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 20,5 x 13 x 4,5 cm • two compartments • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 20.5 x 13 x 4.5 cm

503 015 008 piórnik podwójny bez wyposażenia 2BW Real Madrid Color double pencil case without equipment 2BW Real Madrid Color

108 015 005 teczka z gumką A4 Real Madrid Color Real Madrid Color A4 binder with elastic string closure

© Real Madrid (15)

137

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

102 015 011 zeszyt MO A5 16k kratka FC Real Madrid Color Real Madrid Color Notebook MO A5 16k squared

102 015 012 zeszyt MO A5 16k trzy linie Real Madrid Color Real Madrid Color Notebook MO A5 16k 3-line Color

102 015 013 zeszyt MO A5 16k trzy linie kolor Real Madrid Color Real Madrid Color Notebook MO A5 16k 3-line

102 015 014 zeszyt MO A5 32k kratka Real Madrid Color Real Madrid Color Notebook MO A5 32k squared

102 015 015 zeszyt MO A5 32k linia Real Madrid Color Real Madrid Color Notebook MO A5 32k lined

102 015 016 zeszyt MO A5 32k linia kolor Real Madrid Color Real Madrid Color Notebook MO A5 32k lined colour

102 015 017 zeszyt MO A5 60k kratka Real Madrid Color Real Madrid Color Notebook MO A5 60k squared

102 015 018 zeszyt MO A5 60k linia Real Madrid Color Real Madrid Color Notebook MO A5 60k lined

138

© Real Madrid (15)

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

203 015 003 pióro wieczne 24 szt. Real Madrid Color Display fountain pen/24/display/Real Madrid Color

203 015 004 pióro wieczne Real Madrid Color blister 1 + 2 naboje fountain pen + filler/blister-packed Real Madrid Color

• pióro wieczne na standardowe naboje atramentowe • miękko pisząca irydowa stalówka • fountain pen with standard cartridges • soft-writing iridium nib

201 015 003 długopis automatyczny Real Madryt Color- display 36 sztuk ballpoint pen/36/display/Real Madryt Color

201 015 004 długopis automatyczny Real Madryt Color - blister 1 sztuka ballpoint pen/ blister-packed/Real Madryt

• długopis automatyczny z wymiennym wkładem • grubość końcówki 0,7 mm • długość linii pisania 800 metrów • ballpoint pen with changeable inserts • tip width 0.7 mm • written line length 800 metres

206 015 003 ołówek trójkątny z gumką HB - blister 4 sztuki Real Madryt Color graphite pencil HB - blister 4 pieces Real Madryt Color

206 015 004 ołówek trójkątny HB - drum 72 sztuki Real Madryt Color graphite pencil HB - drum 72 pieces Real Madryt Color

• ołówek grafitowy z gumką • mocny i elastyczny grafit odporny na złamania • gwarancja lekkości pisania • trójkątny przekrój prawidłowo kształtujący układ dłoni. • graphite pencil with eraser • strong and flexible resistant to breakage • guaranteed ease of writing • triangular cut correct to the shape of the hand. © Real Madrid (15)

139

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

108 015 006 teczka z rączką A4, twarda oprawa Real Madrid Color Real Madrid Color hard-cover A4 ring binder

106 015 002 blok rysunkowy A4 20 arkuszy Real Madrid Color 20-page A4 art pad, Real Madrid Color

140

© Real Madrid (15)

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

502 015 016 plecak RM-15 Real Madrid backpack RM-15 Real Madrid • dwukomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • funkcjonalne przegródki na dokumenty w przedniej komorze plecaka • kieszonka na suwak w głównej komorze plecaka • elementy odblaskowe w postaci druku • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 30 x 42 x 18 cm • two compartments • 4 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • functional compartments for documents in the front compartment of the backpack • zipped pocket in the main compartment of the backpack • reflective elements in the form of a print • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 30 x 42 x 18 cm

502 015 018 plecak RM-17 Real Madrid backpack RM-17 Real Madrid • dwukomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne; górna kieszonka wyściełana miękkim polarem • usztywnione gąbką plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno plecaka • funkcjonalne przegródki na dokumenty w przedniej komorze plecaka • elementy odblaskowe w postaci druku • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 30 x 44 x 18 cm • two compartments • 4 external pockets • reinforced foam back, soft shoulder straps and handle; bottom and sides of backpack reinforced with foam • functional compartments for documents in the front compartment of the backpack • reflective elements in the form of a print • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 30 x 44 x 18 cm

© Real Madrid (15)

141

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

506 015 018 saszetka - „nerka” RM-21 Real Madrid waist bag RM-21 Real Madrid • jednokomorowa • kieszenień zewnętrzna • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 26 x 10 x 7 cm • single compartment • external pocket • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 26 x 10 x 7 cm

506 015 017 saszetka na ramię RM-20 Real Madrid shoulder bag RM-20 Real Madrid • jednokomorowa • 2 kieszenie zewnętrzne • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 19 x 24 x 2 cm • single compartment • 2 external pockets • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 19 x 24 x 2 cm

505 015 008 saszetka okrągła RM-22 Real Madrid pouch RM-22 Real Madrid • jednokomorowa • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 600D x 600D • wymiary: 22 x 7,5 x 7,5 cm • single compartment • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 600D x 600D • dimensions: 22 x 7.5 x 7.5 cm

505 015 009 saszetka-piórnik RM-23 Real Madrid pouch RM-23 Real Madrid • jednokomorowa • cały korpus wyściełany gąbką • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 600D x 600D • wymiary: 10 x 23 x 5 cm • single compartment • entire body stiffened with foam • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 600D x 600D • dimensions: 10 x 23 x 5 cm

142

© Real Madrid (15)

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

506 015 009 torba na ramię RM-19 Real Madrid shoulder bag RM-19 Real Madrid • jednokomorowa z kieszonką wewnętrzną oraz z kieszenią na rzep oraz kieszenią dodatkową na suwak pod klapą torby • 1 kieszeń zewnętrzna • dno torby usztywnione gąbką • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 35 x 30 x 9 cm • single compartment with internal pocket as well as pocket fastened with velcro and an additional zippered pocket under the bag flap • 1 external pocket • bag bottom stiffened with foam • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 35 x 30 x 9 cm

504 015 004 portfel RM-24 Real Madrid wallet RM-24 Real Madrid • portfel z opcją „na szyję” oraz możliwością przypięcia do paska • zapinany na 2 rzepy • liczne kieszonki na banknoty, karty oraz dodatkowo kieszonka na suwak • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary złożonego portfela: 10 x 16 x 1,5 cm • wallet with a “neck” option and the possibility to clip to a belt • fastened with 2 velcro closures • numerous pockets for cash, cards and an additional zipped pocket • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions of folded wallet: 10 x 16 x 1.5 cm

507 015 004 torba na buty RM-25 Real Madrid shoebag RM-25 Real Madrid • jednokomorowa, zaopatrzona w rączkę • elementy z siatką umożliwiają przepływ powietrza do wnętrza komory • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 21 x 36 x 12 cm • single compartment, equipped with a handle • elements made from netting allow air to flow to the inner compartment • plastic zipper handle • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 21 x 36 x 12 cm

© Real Madrid (15)

143

502 015 019 plecak MN-06 Manchester United 3 backpack MN-06 Manchester United 3 • dwukomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • funkcjonalne przegródki na dokumenty w przedniej komorze plecaka • kieszonka na suwak w głównej komorze plecaka • elementy odblaskowe w postaci druku • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 30 x 42 x 18 cm • two compartments • 4 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • functional compartments for documents in the front compartment of the backpack • zipped pocket in the main compartment of the backpack • reflective elements in the form of a print • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 30 x 42 x 18 cm

502 015 021 plecak MN-08 Manchester United 3 backpack MN-08 Manchester United 3 • dwukomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne • wzmocnione gąbką plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno i boki plecaka • funkcjonalne przegródki na dokumenty w przedniej komorze plecaka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 30 x 43 x 17 cm • two compartments • 4 external pockets • reinforced foam back, soft shoulder straps and handle; bottom and sides of backpack reinforced with foam • functional compartments for documents in the front compartment of the backpack • reflective elements • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 30 x 43 x 17 cm

Crest © MU Ltd.

144

506 015 019 saszetka - „nerka” MN-10 Manchester United 3 waist bag MN-10 Manchester United 3 • jednokomorowa • kieszenień zewnętrzna • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 26 x 10 x 7 cm • single compartment • external pocket • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 26 x 10 x 7 cm

505 015 011 saszetka okrągła MN-09 Manchester United 3 pouch MN-09 Manchester United 3 • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 21,5 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 21.5 x 8 x 8 cm

507 015 005 worek na obuwie Manchester United 3 shoebag Manchester United 3 • miejsce na wpisanie informacji o właścicielu • tkanina: polyester 420D/PU • wymiary: 33 × 44 cm • place to write information about the owner • fabric: polyester 420D/PU • dimensions: 33 × 44 cm

OFFICIAL PRODUCT Crest © MU Ltd.

145

502 015 022 plecak JU-05 Juventus 3 backpack JU-05 Juventus 3 • dwukomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • funkcjonalne przegródki na dokumenty w przedniej komorze plecaka • kieszonka na suwak w głównej komorze plecaka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 30 x 42 x 18 cm • two compartments • 4 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • functional compartments for documents in the front compartment of the backpack • zipped pocket in the main compartment of the backpack • reflective elements • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 30 x 42 x 18 cm

502 015 023 plecak JU-06 Juventus 3 backpack JU-06 Juventus 3 • jednokomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne • wzmocnione gąbką plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno i boki plecaka • funkcjonalne przegródki na dokumenty w przedniej kieszeni plecaka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 30 x 43 x 18 cm • single compartment • 4 external pockets • reinforced foam back, soft shoulder straps and handle; bottom and sides of backpack reinforced with foam • functional compartments for documents in the front pocket of the backpack • reflective elements • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 30 x 43 x 18 cm

146

506 015 020 saszetka - „nerka” JU-08 Juventus 3 waist bag JU-08 Juventus 3 • jednokomorowa • kieszenień zewnętrzna • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 26 x 10 x 7 cm • single compartment • external pocket • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 26 x 10 x 7 cm

505 015 012 saszetka okrągła JU-07 Juventus 3 pouch JU-07 Juventus 3 • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 21,5 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 21.5 x 8 x 8 cm

147

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

502 015 024 plecak CH-01 Chelsea FC backpack CH-01 Chelsea FC • dwukomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne; górna kieszonka wyściełana miękkim polarem • usztywnione gąbką plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno plecaka • funkcjonalne przegródki na dokumenty w przedniej komorze plecaka • elementy odblaskowe w postaci druku • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 30 x 44 x 18 cm • two compartments • 4 external pockets • reinforced foam back, soft shoulder straps and handle; bottom and sides of backpack reinforced with foam • functional compartments for documents in the front compartment of the backpack • reflective elements in the form of a print • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 30 x 44 x 18 cm

502 015 025 plecak CH-02 Chelsea FC backpack CH-02 Chelsea FC • dwukomorowy • 2 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • funkcjonalne przegródki na dokumenty w przedniej komorze plecaka • kieszonka na suwak w głównej komorze plecaka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 30 x 46 x 17 cm • two compartments • 2 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • functional compartments for documents in the front compartment of the backpack • zipped pocket in the main compartment of the backpack • reflective elements • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 30 x 46 x 17 cm

Crest © 2015 Chelsea Football Club Limited.

148

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

506 015 021 saszetka - „nerka” CH-04 Chelsea FC waist bag CH-04 Chelsea FC • jednokomorowa • kieszenień zewnętrzna • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 26 x 10 x 7 cm • single compartment • external pocket • plastic zipper handles • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 26 x 10 x 7 cm

505 015 013 saszetka okrągła CH-03 Chelsea FC pouch CH-03 Chelsea FC • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: Gucci nylon 600D x 600D • wymiary: 21,5 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: Gucci nylon 600D x 600D • dimensions: 21.5 x 8 x 8 cm

Crest © 2015 Chelsea Football Club Limited.

149

NEW

502 015 030 plecak NG-57 National Geographic Ethno backpack NG-57 National Geographic Ethno • dwukomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • kieszonka na suwak w głównej komorze plecaka • tkanina: nylon 900D • wymiary: 30 x 46 x 17 cm • two compartments • 3 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • zipped pocket in the main compartment of the backpack • fabric: nylon 900D • dimensions: 30 x 46 x 17 cm

NEW

502 015 031 plecak NG-58 National Geographic Ethno backpack NG-58 National Geographic Ethno • dwukomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • kieszonka na suwak w głównej komorze plecaka • tkanina: nylon 900D • wymiary: 30 x 46 x 17 cm • two compartments • 3 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • zipped pocket in the main compartment of the backpack • fabric: nylon 900D • dimensions: 30 x 46 x 17 cm

150

© 2015 National Geographic Society

502 015 034

NEW

plecak NG-64 National Geographic Wild Eye backpack NG-64 National Geographic Wild Eye • dwukomorowy z kieszonką wewnętrzną • 3 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 30 x 45 x 18 cm • two compartments with internal pocket • 3 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • reflective elements • fabric: polyester 840D • dimensions: 30 x 45 x 18 cm

502 015 035

NEW

plecak NG-65 National Geographic Wild Eye backpack NG-65 National Geographic Wild Eye • dwukomorowy z kieszonką wewnętrzną • 3 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 30 x 45 x 18 cm • two compartments with internal pocket • 3 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • reflective elements • fabric: polyester 840D • dimensions: 30 x 45 x 18 cm

© 2015 National Geographic Society

151

NEW

505 015 019 saszetka okrągła NG-66 National Geographic Wild Eye pouch NG-66 National Geographic Wild Eye • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 22 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: polyester 840D • dimensions: 22 x 8 x 8 cm

NEW

505 015 020 saszetka okrągła NG-67 National Geographic Wild Eye pouch NG-67 National Geographic Wild Eye • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 22 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: polyester 840D • dimensions: 22 x 8 x 8 cm

NEW

505 015 018 saszetka okrągła NG-63 National Geographic Hevelius pouch NG-63 National Geographic Hevelius • jednokomorowa • gumowy uchwyt do suwaka • tkanina: nylon • wymiary: 22 x 7,5 x 7,5 cm • single compartment • rubber zipper handle • fabric: nylon • dimensions: 22 x 7.5 x 7.5 cm

152

© 2015 National Geographic Society

502 015 033

NEW

plecak NG-61 National Geographic Hevelius backpack NG-61 National Geographic Hevelius • dwukomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne • usztywnione gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • jedna z gąbek profilujących plecy pełni funkcję kieszeni zamykanej na suwak • elementy odblaskowe • gumowe uchwyty do suwaka • haftowane logo • tkanina: nylon • wymiary: 30 x 45 x 20 cm • two compartments • 4 external pockets • reinforced foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • one of the profiled foam back panels fulfils the function of a zippered pocket • reflective elements • rubber zipper handles • embroidered logo • fabric: nylon • dimensions: 30 x 45 x 20 cm

506 015 014 torba na ramię NG-62 National Geographic Hevelius shoulder bag NG-62 National Geographic Hevelius

NEW

• jednokomorowa z kieszonką wewnętrzną oraz z kieszenią na rzep pod klapą torby • 2 kieszenie zewnętrzne • gumowe uchwyty do suwaka • haftowane logo • tkanina: nylon • wymiary: 35 x 30 x 10 cm • single compartment with internal pocket as well as velcro pocket under the bag flap • 2 external pockets • rubber zipper handles • embroidered logo • fabric: nylon • dimensions: 35 x 30 x 10 cm

© 2015 National Geographic Society

153

502 015 028 plecak NG-53 National Geographic Smart & Blue backpack NG-53 National Geographic Smart & Blue • dwukomorowy z kieszonką wewnętrzną • 3 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki • i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 30 x 45 x 18 cm • two compartments with internal pocket • 3 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • reflective elements • fabric: polyester 840D • dimensions: 30 x 45 x 18 cm

502 015 029 plecak NG-55 National Geographic Fast & Orange backpack NG-55 National Geographic Fast & Orange • dwukomorowy z kieszonką wewnętrzną • 3 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 30 x 45 x 18 cm • two compartments with internal pocket • 3 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • reflective elements • fabric: polyester 840D • dimensions: 30 x 45 x 18 cm

154

© 2015 National Geographic Society

502 014 016 plecak NG-39 National Geographic Green & Ancient backpack NG-39 National Geographic Green & Ancien • dwukomorowy z kieszonką wewnętrzną • 3 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 30 x 45 x 18 cm • two compartments with internal pocket • 3 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • reflective elements • fabric: polyester 840D • dimensions: 30 x 45 x 18 cm

502 014 054 plecak NG-48 National Geographic Red & Venom backpack NG-48 National Geographic Red & Venom • dwukomorowy z kieszonką wewnętrzną • 3 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 30 x 45 x 18 cm • two compartments with internal pocket • 3 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • reflective elements • fabric: polyester 840D • dimensions: 30 x 45 x 18 cm

© 2015 National Geographic Society

155

505 015 016 saszetka okrągła NG-54 National Geographic Smart & Blue pouch NG-54 National Geographic Smart & Blue • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 22 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: polyester 840D • dimensions: 22 x 8 x 8 cm

505 015 017 saszetka okrągła NG-56 National Geographic Fast & Orange pouch NG-56 National Geographic Fast & Orange • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 22 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: polyester 840D • dimensions: 22 x 8 x 8 cm

505 014 006 saszetka okrągła NG-41 National Geographic Green & Ancient pouch NG-41 National Geographic Green & Ancient • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 22 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: polyester 840D • dimensions: 22 x 8 x 8 cm

505 014 021 saszetka okrągła NG-47 National Geographic Orange & Sticky pouch NG-47 National Geographic Orange & Sticky • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: polyester 840D • wymiary: 22 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: polyester 840D • dimensions: 22 x 8 x 8 cm

156

© 2015 National Geographic Society

102 015 021 zeszyt MO A5 60k kratka National Geographic National Geographic notebook MO A5 60k squared

102 015 022 zeszyt MO A5 60k linia National Geographic National Geographic notebook MO A5 60k lined

108 015 007 teczka z gumką A4 National Geographic National Geographic A4 binder with elastic string closure

© 2015 National Geographic Society

157

502 015 036 plecak SI-15 Simon’s Cat The Boss backpack SI-15 Simon’s Cat The Boss • dwukomorowy z kieszonką wewnętrzną • 4 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • elementy dekoracyjne takie jak gumowe naszywki, plastikowe uchwyty do suwaka, zadruk na podszewce • tkanina: nylon 420D • wymiary: 30 x 44 x 16 cm • two compartments with internal pocket • 4 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • decorative elements such as rubber badges, plastic handles, print on the lining • fabric: nylon 420D • dimensions: 30 x 44 x 16 cm

502 015 037 plecak SI-16 Simon’s Cat The Boss backpack SI-16 Simon’s Cat The Boss • dwukomorowy z kieszonką wewnętrzną • 4 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • elementy dekoracyjne takie jak gumowe naszywki, plastikowe uchwyty do suwaka, zadruk na podszewce • tkanina: nylon 420D • wymiary: 30 x 44 x 16 cm • two compartments with internal pocket • 4 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle; bottom of backpack reinforced with foam • decorative elements such as rubber badges, plastic handles, print on the lining • fabric: nylon 420D • dimensions: 30 x 44 x 16 cm

158

Copyright © Simon’s Cat Ltd. 2009. Simon’s Cat® is a registered trademark of Simon’s Cat Ltd.

506 015 028 torba na ramię SI-17 Simon’s Cat The Boss shoulder bag SI-17 Simon’s Cat The Boss • jednokomorowa z kieszonką wewnętrzną oraz z kieszenią na suwak pod klapą torby • 3 kieszenie zewnętrzne • plastikowe uchwyty do suwaka, zadruk na podszewce • tkanina: nylon 420D • wymiary: 28 x 26 x 15 cm • single compartment with internal pocket as well as zippered pocket under the bag flap • 3 external pockets • plastic zipper handles, overprint on the lining • fabric: nylon 420D • dimensions: 28 x 26 x 15 cm

506 015 029 torba SI-18 Simon’s Cat The Boss bag SI-18 Simon’s Cat The Boss • jednokomorowa z kieszonką wewnętrzną • 3 kieszenie zewnętrzne • plastikowe uchwyty do suwaka, zadruk na podszewce • tkanina: nylon 420D • wymiary: 38 x 26 x 17 cm • single compartment with internal pocket • 3 external pockets • plastic zipper handles, overprint on the lining • fabric: nylon 420D • dimensions: 38 x 26 x 17 cm

505 015 021 saszetka okrągła SI-19 Simon’s Cat The Boss pouch SI-19 Simon’s Cat The Boss • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: polyester 420D • wymiary: 22 x 8 x 8 cm • single compartment • • plastic zipper handle • fabric: polyester 420D • dimensions: 22 x 8 x 8 cm

Copyright © Simon’s Cat Ltd. 2009. Simon’s Cat® is a registered trademark of Simon’s Cat Ltd.

159

502 015 043 plecak UB-05 Under the Bridge 2 GB backpack UB-05 Under the Bridge 2 GB • dwukomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: polyester 600D x 600D • wymiary: 29 x 45 x 19 cm • two compartments • 4 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle • reflective elements • plastic zipper handles • fabric: polyester 600D x 600D • dimensions: 29 x 45 x 19 cm

506 015 026 torba na ramię UB-09 Under the Bridge 2 GB shoulder bag UB-09 Under the Bridge 2 GB • jednokomorowa z kieszonką wewnętrzną zapinaną na suwak • usztywnione dno torby • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: klapa - PU skóra syntetyczna / polyester 600D x 600D • wymiary: 36 x 28 x 9 cm • single compartment with internal pocket fastened with a zipper • rigid bag bottom • plastic zipper handles • fabric: flap - PU synthetic leather / polyester 600D x 600D • dimensions: 36 x 28 x 9 cm

505 015 024 saszetka okrągła UB-06 Under the Bridge 2 GB pouch UB-06 Under the Bridge 2 GB • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: polyester 600D x 600D • wymiary: 21,5 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: polyester 600D x 600D • dimensions: 21.5 x 8 x 8 cm

160

502 015 044 plecak UB-07 Under the Bridge 2 USA backpack UB-07 Under the Bridge 2 USA • dwukomorowy • 4 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki i rączka • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: polyester 600D x 600D • wymiary: 29 x 45 x 19 cm • two compartments • 4 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps and handle • reflective elements • plastic zipper handles • fabric: polyester 600D x 600D • dimensions: 29 x 45 x 19 cm

506 015 027 torba na ramię UB-10 Under the Bridge 2 USA shoulder bag UB-10 Under the Bridge 2 USA • jednokomorowa z kieszonką wewnętrzną zapinaną na suwak • usztywnione dno torby • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: klapa - PU skóra syntetyczna / polyester 600D x 600D • wymiary: 36 x 28 x 9 cm • single compartment with internal pocket fastened with a zipper • rigid bag bottom • plastic zipper handles • fabric: flap - PU synthetic leather / polyester 600D x 600D • dimensions: 36 x 28 x 9 cm

505 015 025 saszetka okrągła UB-08 Under the Bridge 2 USA pouch UB-08 Under the Bridge 2 USA • jednokomorowa • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: polyester 600D x 600D • wymiary: 21,5 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: polyester 600D x 600D • dimensions: 21.5 x 8 x 8 cm

161

502 015 045 plecak OM-01 backpack OM-01 • dwukomorowy z wewnetrzną przegrodą na laptop • 3 kieszenie zewnętrzne • usztywnione plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • tkanina: polyester 900D/PU • wymiary: 31 x 45 x 18 cm • two-chambers with an internal laptop compartment • 3 outer pockets • padded back, soft shoulder straps; the backpack has a sponge reinforced bottom • reflective elements • fabric: polyester 900D/PU • dimensions: 31 x 45 x 18 cm

502 015 046 plecak OM-02 backpack OM-02 • dwukomorowy z wewnetrzną przegrodą na laptop • 3 kieszenie zewnętrzne • usztywnione plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • tkanina: polyester 900D/PU • wymiary: 31 x 45 x 18 cm • two-chambers with an internal laptop compartment • 3 outer pockets • padded back, soft shoulder straps; the backpack has a sponge reinforced bottom • reflective elements • fabric: polyester 900D/PU • dimensions: 31 x 45 x 18 cm

162

502 015 047 plecak OM-03 backpack OM-03 • dwukomorowy z wewnetrzną przegrodą na laptop • 3 kieszenie zewnętrzne • usztywnione plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • tkanina: polyester 900D/PU • wymiary: 31 x 45 x 18 cm • two-chambers with an internal laptop compartment • 3 outer pockets • padded back, soft shoulder straps; the backpack has a sponge reinforced bottom • reflective elements • fabric: polyester 900D/PU • dimensions: 31 x 45 x 18 cm

502 015 048 plecak OM-04 backpack OM-04 • dwukomorowy z wewnetrzną przegrodą na laptop • 3 kieszenie zewnętrzne • usztywnione plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • tkanina: polyester 900D/PU • wymiary: 31 x 45 x 18 cm • two-chambers with an internal laptop compartment • 3 outer pockets • padded back, soft shoulder straps; the backpack has a sponge reinforced bottom • reflective elements • fabric: polyester 900D/PU • dimensions: 31 x 45 x 18 cm

163

502 015 049 plecak OM-05 backpack OM-05 • dwukomorowy z wewnetrzną przegrodą na laptop • 4 kieszenie zewnętrzne • usztywnione plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • tkanina: polyester 900D/PU • wymiary: 31 x 47 x 18 cm • two-chambers with an internal laptop compartment • 3 outer pockets • padded back, soft shoulder straps; the backpack has a sponge reinforced bottom • reflective elements • fabric: polyester 900D/PU • dimensions: 31 x 45 x 18 cm

502 015 050 plecak OM-06 backpack OM-06 • dwukomorowy z wewnetrzną przegrodą na laptop • 4 kieszenie zewnętrzne • usztywnione plecy, miękkie szelki; wzmocnione gąbką dno plecaka • elementy odblaskowe • tkanina: polyester 900D/PU • wymiary: 31 x 47 x 18 cm • two-chambers with an internal laptop compartment • 3 outer pockets • padded back, soft shoulder straps; the backpack has a sponge reinforced bottom • reflective elements • fabric: polyester 900D/PU • dimensions: 31 x 45 x 18 cm

164

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

501 015 003 plecak szkolny HM-01 Home backpack HM- 01 Home • trzykomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • wzmocnione dno wykonane z tłoczonej gąbki EVA • wzmocnione wewnątrz, ergonomicznie ukształtowane plecy, miękkie szelki i rączka • dodatkowa przegródka w przedniej kieszeni plecaka • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 30 x 41 x 18 cm • three compartments • 3 external pockets • reinforced bottom made of pressed EVA foam • reinforced from the inside, ergonomically shaped back panel, soft shoulder straps and handle • additional compartments in the backpack’s front pocket • reflective elements in the form of reflective trimmings and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 30 x 41 x 18 cm

502 015 038 plecak szkolny HM-02 Home schoolbag HM-02 Home • dwukomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • profilowane gąbką plecy, miękkie szelki; usztywnione dno plecaka • elementy odblaskowe w postaci odblaskowych lamówek, druku • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 30 x 39 x 18 cm • two compartments • 3 external pockets • profiled foam back, soft shoulder straps; rigid backpack bottom • reflective elements in the form of reflective trimmings and print • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 30 x 39 x 18 cm

DreamWorks Home © 2015 DreamWorks Animation L.L.C. All Rights Reserved

165

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

502 015 039 plecak dziecięcy HM-03 Home backpack HM-03 Home • jednokomorowy • 3 kieszenie zewnętrzne • wyściełane gąbką plecy, miękkie szelki • elementy odblaskowe • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 24 x 30 x 14 cm • single compartment • 3 external pockets • foam padded back, soft shoulder straps • reflective elements • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 24 x 30 x 14 cm

506 015 024 torba na ramię HM-04 Home shoulder bag HM-04 Home • jednokomorowa • uchwyty do suwaka wykonane z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 21 x 19 x 9 cm • single compartment • zipper handles made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 21 x 19 x 9 cm

505 015 022 saszetka okrągła HM-05 Home pouch HM-05 Home • jednokomorowa • uchwyt do suwaka wykonany z plastiku TPU • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 21,5 x 8 x 8 cm • single compartment • zipper handle made of TPU plastic • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 21.5 x 8 x 8 cm

DreamWorks Home © 2015 DreamWorks Animation L.L.C. All Rights Reserved

166

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

507 015 009 worek na obuwie Home shoebag Home • miejsce na wpisanie informacji o właścicielu • tkanina: polyester 420D/PU • wymiary: 33 × 44 cm • place to write information about the owner • fabric: polyester 420D/PU • dimensions: 33 × 44 cm

503 015 012 piórnik pojedynczy z wyposażeniem, 2 klapki, 1W2 Home single pencil case with equipment, 2 flaps 1W2 Home

503 015 013 piórnik pojedynczy bez wyposażenia, 2 klapki, 1BW2 Home single pencil case without equipment, 2 flaps 1BW2 Home

• 2 klapki wewnętrzne • tkanina: polyester 300D x 300D • wymiary: 20 x 13,5 x 4 cm • 2 inner flaps • fabric: polyester 300D x 300D • dimensions: 20 x 13.5 x 4 cm

DreamWorks Home © 2015 DreamWorks Animation L.L.C. All Rights Reserved

167

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

102 015 031 zeszyt MO A5 16k kratka Home Home notebook MO A5 16k squared

102 015 032 zeszyt MO A5 16k trzy linie Home Home notebook MO A5 16k 3-line

102 015 033 zeszyt MO A5 16k trzy linie kolor Home Home notebook MO A5 16k 3-line colour

102 015 034 zeszyt MO A5 32k kratka Home Home notebook MO A5 32k squared

102 015 035 zeszyt MO A5 32k linia Home Home notebook MO A5 32k lined

DreamWorks Home © 2015 DreamWorks Animation L.L.C. All Rights Reserved

168

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

502 015 041 plecak PZ-02 PZPN backpack PZ-02 PZPN • dwukomorowy • 2 kieszenie zewnętrzne zapinane na suwak • wzmocnione gąbką plecy i dno plecaka, miękkie szelki • na produktach znajduje się nadruk piłkarza w barwach Reprezentacji Polski • elementy odblaskowe • plastikowe uchwyty do suwaka • tkanina: polyester 600D x 300D • wymiary: 29 x 42 x 18 cm • two compartments • 2 external pockets fastened with a zipper • back panel and bottom of backpack reinforced with foam, soft shoulder straps • contains the printed photo of the footballer wearing the Polish National Football Team kit • reflective elements • plastic zipper handles • fabric: polyester 600D x 300D • dimensions: 29 x 42 x 18 cm

169

NOWA LICENCJA NEW LICENCE

505 015 014 saszetka okrągła PZ-07 PZPN pouch PZ-07 PZPN • jednokomorowa • na produktach znajduje się nadruk piłkarza w barwach Reprezentacji Polski • plastikowy uchwyt do suwaka • tkanina: polyester 420D/PU • wymiary: 22 x 8 x 8 cm • single compartment • plastic zipper handle • fabric: polyester 420D/PU • dimensions: 22 x 8 x 8 cm

507 015 006 worek na obuwie PZPN shoebag PZPN • miejsce na wpisanie informacji o właścicielu • na produktach znajduje się nadruk piłkarza w barwach Reprezentacji Polski • tkanina: polyester 420D/PU • wymiary: 33 × 44 cm • place to write information about the owner • contains the printed photo of the footballer wearing the Polish National Football Team kit • fabric: polyester 420D/PU • dimensions: 33 × 44 cm

170

Kołozeszyty / Ring-bound notepad 104 015 005

104 015 008

kołozeszyt PP A4 120 kartek Dots Dots ring-bound notepad PP A4 120-page

kołozeszyt PP A6 120 kartek Dots Dots ring-bound notepad PP A6 120-page

104 015 006 kołozeszyt PP B5 120 kartek Dots Dots ring-bound notepad PP B5 120-page

104 015 007 kołozeszyt PP A5 120 kartek Dots Dots ring-bound notepad PP A5 120-page

104 015 002

104 015 004

kołozeszyt PP B5 120 kartek Color Color ring-bound notepad PP B5 120-page

kołozeszyt PP A6 120 kartek Color Color ring-bound notepad PP A6 120-page

104 015 003 kołozeszyt PP A5 120 kartek Color Color ring-bound notepad PP A5 120-page

104 006 004

104 006 001

kołozeszyt PP A4 120 kartek kratka Wave Wave ring-bound notepad PP A4 120-page squared

kołozeszyt PP A6 120 kartek kratka Wave Wave ring-bound notepad PP A6 120-page squared

104 006 003 kołozeszyt PP B5 120 kartek kratka Wave Wave ring-bound notepad PP B5 120-page squared

104 006 002 kołozeszyt PP A5 120 kartek kratka Wave Wave ring-bound notepad PP A5 120-page squared

171

Artykuły piśmienne Stationery articles

173

Kolekcja Retro / Retro collection

NEW

12 001 600 display Zenith Retro 16 sztuk 4 długopisy, 4 pióra, 8 kompletów display Zenith Retro 16 pieces 4 ballpens, 4 fountain pens, 8 sets • pióro wieczne Zenith Omega Retro oraz długopis automatyczny Zenith 7 Retro • korpus długopisu wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna) • obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania wkładu 4500 metrów. • pióro na wymienne naboje atramentowe z miękko piszącą stalówką zakończoną odporną na ścieranie irydową kulką • kolory: bordowy, beżowy • Zenith Omega Retro fountain pen and Zenith 7 Retro ballpoint pen. • body made of glossy synthetic material, casing divided at 1/3 of height (upper part octagonal) • both parts of the body divided by a brass-nickel ring • exchangeable high-capacity Zenith 4 cartridge with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • ballpoint pen with exchangeable cartridges with a soft-writing nib finished with smudge-resistant iridium tip • colours: burgundy, beige

174

Długopisy Retro / Retro ballpoint pen 4 070 630

NEW

długopis Zenith 7 Retro w etui - bordowy Zenith 7 ballpoint pen Retro - case - burgundy • korpus wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna) • obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką, • metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4500 metrów • kolor: bordowy • body made of glossy synthetic material, casing divided at 1/3 of height (upper part octagonal) • parts of the pen body divided by a brass-nickel ring • metal elements of the lower part of the body bound with plastic elements • exchangeable high-capacity Zenith 4 cartridge with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • colour: burgundy

4 070 631

NEW

długopis Zenith 7 Retro w etui - beżowy Zenith 7 ballpoint pen Retro - case - beige • korpus wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna) • obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką • metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4500 metrów • kolor: beżowy • body made of glossy synthetic material, casing divided at 1/3 of height (upper part octagonal) • parts of the pen body divided by a brass-nickel ring • metal elements of the lower part of the body bound with plastic elements • exchangeable high-capacity Zenith 4 cartridge with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • colour: beige

175

Pióra wieczne Retro / Retro fountain pens NEW

10 550 630 pióro Zenith Omega Retro w etui - bordowy fountain pen Zenith Omega Retro - case - burgundy • pióro wieczne Zenith Omega Retro z eleganckim wykończeniem: klips, stalówka, obrączka pokryte wysokiej jakości powłoką niklową • stalówka zakończona irydową kulką dla zapewnienia doskonałej jakości i łatwości pisania • wymienne naboje atramentowe • kolor: bordowy • Zenith Omega Retro fountain pen with an elegant finish: clips, nib, ring covered in high quality nickel coating • nib finished with an iridium tip to assure exceptional quality and ease of writing • exchangeable cartridges • colour: burgundy

NEW

10 550 631 pióro Zenith Omega Retro w etui - beżowy fountain pen Zenith Omega Retro - case - beige • pióro wieczne Zenith Omega Retro z eleganckim wykończeniem: klips, stalówka, obrączka pokryte wysokiej jakości powłoką niklową • stalówka zakończona irydową kulką dla zapewnienia doskonałej jakości i łatwości pisania • wymienne naboje atramentowe • kolor: beżowy • Zenith Omega Retro fountain pen with an elegant finish: clips, nib, ring covered in high quality nickel coating • nib finished with an iridium tip to assure exceptional quality and ease of writing • exchangeable cartridges • colour: beige

176

Komplety Retro / Retro sets 7 130 630

NEW

komplet Zenith 7 Retro + Omega Retro w etui - bordowy set - Zenith 7 ballpoint pen Retro + Omega Retro - case - burgundy • pióro wieczne Zenith Omega Retro oraz długopis automatyczny Zenith 7 Retro • korpus długopisu wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna) • obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania wkładu 4500 metrów • pióro na wymienne naboje atramentowe z miękko piszącą stalówką zakończoną odporną na ścieranie irydową kulką • kolory: bordowy • Zenith Omega Retro fountain pen and Zenith 7 Retro ballpoint pen. • body made of glossy synthetic material, casing divided at 1/3 of height (upper part octagonal) • both parts of the body divided by a brass-nickel ring • exchangeable high-capacity Zenith 4 cartridge with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • ballpoint pen with exchangeable cartridges with a soft-writing nib finished with smudge-resistant iridium tip • colours: burgundy

7 130 631 komplet Zenith 7 Retro + Omega Retro w etui - beżowy set - Zenith 7 ballpoint pen Retro + Omega Retro - case - beige

NEW

• pióro wieczne Zenith Omega Retro oraz długopis automatyczny Zenith 7 Retro • korpus długopisu wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna) • obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania wkładu 4500 metrów • pióro na wymienne naboje atramentowe z miękko piszącą stalówką zakończoną odporną na ścieranie irydową kulką • kolory: beżowy • Zenith Omega Retro fountain pen and Zenith 7 Retro ballpoint pen. • body made of glossy synthetic material, casing divided at 1/3 of height (upper part octagonal) • both parts of the body divided by a brass-nickel ring • exchangeable high-capacity Zenith 4 cartridge with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • ballpoint pen with exchangeable cartridges with a soft-writing nib finished with smudge-resistant iridium tip • colours: beige

177

Długopisy Zenith 7 classic / Zenith 7 classic ballpoint pen • długopis automatyczny z nikowanymi elementami • korpus wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego • obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna) obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4500 metrów • kolory podstawowe: czarny, granatowy, niebieski, czerwony, zielony, brązowy • ballpoint pen with nickel elements • body made of glossy synthetic material, casing divided at 1/3 of height (upper part octagonal) • both parts of the body divided by a brass-nickel ring • exchangeable high-capacity Zenith 4 cartridge with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • basic colours: black, dark blue, blue, red, green, brown

4 072 000 długopis automatyczny Zenith 7 Classic - display 20 sztuk - mix kolorów standardowych Zenith 7 ballpoint pen - 20 pcs - display classic colour mix

4 071 000 długopis automatyczny Zenith 7 Classic - box 10 sztuk - mix kolorów Zenith 7 ballpoint pen - 10 pcs - mix

4 071 001 długopis automatyczny Zenith 7 Classic - box 10 sztuk - czarny Zenith 7 ballpoint pen - 10 pcs - black

4 071 002 długopis automatyczny Zenith 7 Classic - box 10 sztuk - granatowy Zenith 7 ballpoint pen - 10 pcs - navy blue

178

4 071 200 długopis automatyczny Zenith 7 Classic w etui - display 12 sztuk - mix kolorów standardowych (czarny, niebieski, czerwony, granatowy, zielony, brązowy) Zenith 7 ballpoint pen - 12 pcs - case - display - classic colour mix

4 071 205 długopis automatyczny zenith 7 Classic w etui uzupełnienie mix kolorów 12 etui w pudełku (czarny, niebieski, czerwony, granatowy, zielony, brązowy) Zenith 7 ballpoint pen - 12 pcs - case - mix - refill

4 570 100 długopis automatyczny Zenith 7 Classic - blister Zenith 7 ballpoint pen - blister-packed

4 570 200 długopis automatyczny Zenith 7 Classic + wkład Zenith 4 - blister Zenith 7 ballpoint pen + filler - blister-packed

179

Długopisy Zenith 7 metallic / Zenith 7 metallic ballpoint pen • długopis automatyczny z nikowanymi elementami • korpus długopisu: część dolna - lśniące tworzywo sztuczne, górna część - tworzywo pokryte lakierem metalicznym • obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna) obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4500 metrów • kolory podstawowe: złoty, srebrny, miedziany, niebieski • ballpoint pen with nickel elements • pen body: lower part - shiny synthetic material, upper part – material covered in metal lacquer • body casing divided at 1/3 of height (upper part octagonal), both parts of the body divided by a brass-nickel ring • exchangeable high-capacity Zenith 4 cartridge with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • basic colours: gold, silver, copper, blue

4 072 020 długopis automatyczny Zenith 7 Metallic display 20 sztuk - mix kolorów metalicznych (złoty, srebrny, miedziany, niebieski) Zenith 7 ballpoint pen - 20 pcs - display metallic colour mix

4 570 120 długopis automatyczny Zenith 7 Metallic - blister Zenith 7 ballpoint pen - metallic - blister-packed

4 071 090 długopis automatyczny Zenith 7 Metallic - box 10 sztuk - mix kolorów (złoty, srebrny, miedziany, niebieski) Zenith 7 ballpoint pen - 10 pcs - metallic colour mix

180

Długopisy Zenith 10 classic / Zenith 10 classic ballpoint pen • długopis automatyczny • korpus długopisu wykonany z matowionego tworzywa sztucznego • obudowa dzielona w 1/3 wysokości, obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką • wymienny wkład wielkopojemy Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4500 metrów • kolory: czarny, granatowy, bordowy, brązowy, ciemny zielony • ballpoint pen • pen body made matt synthetic material, • casing divided at 1/3 of height, both parts of the body divided by a brass-nickel ring • exchangeable high-capacity cartridge Zenith 4 with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • colours: black, dark blue, burgundy, brown, dark green

4 101 200 długopis automatyczny Zenith 10 Classic w etui - display 12 sztuk - mix kolorów (czarny, granatowy, bordowy, brązowy, ciemny zielony) Zenith 10 ballpoint pen - 12 pcs - case - display - classic colour mix

4 101 210 długopis automatyczny Zenith 10 w etui uzupełnienie mix kolorów 12 etui w pudełku (czarny, granatowy, bordowy, brązowy, ciemny zielony) Zenith 10 ballpoint pen - 12 pcs - case - refill - classic colour mix

4 101 000 długopis automatyczny Zenith 10 Classic box 10 sztuk - mix kolorów (czarny, granatowy, bordowy, brązowy, ciemny zielony) Zenith 10 ballpoint pen - 10 pcs - classic colour mix

4 600 100 długopis automatyczny Zenith 10 Classic - blister Zenith 10 ballpoint pen - blister-packed

4 600 200 długopis automatyczny Zenith 10 Classic + wkład - blister Zenith 10 ballpoint pen + filler - blister-packed

181

Długopisy Zenith 10 color line / Zenith 10 color line ballpoint pen • długopis automatyczny z niklowanymi elementami • korpus długopisu wykonany z matowionego tworzywa sztucznego • obudowa dzielona w 1/3 wysokości, obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką • wymienny wkład wielkopojemy Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisnia 4500 metrów • kolory: niebieski, czerwony, zielony, żółty ciemny, różowy ciemny • ballpoint pen with nickel elements • pen body made from matt synthetic material • casing divided at 1/3 of height, both parts of the body divided by a brass-nickel ring, • exchangeable high-capacity cartridge Zenith 4 with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • colours: blue, red, green, dark yellow, dark pink

4 101 220 długopis automatyczny Zenith 10 Color line w etui - display 12 sztuk - mix kolorów (niebieski, czerwony, zielony, żółty ciemny, różowy ciemny) Zenith 10 ballpoint pen - 12 pcs - case - display - pastel colour mix

4 101 205 długopis automatyczny Zenith 10 Color line w etui - uzupełnienie mix kolorów 12 etui w pudełku (niebieski, czerwony, zielony, żółty ciemny, różowy ciemny) Zenith 10 ballpoint pen - 12 pcs case - refill - pastel colour mix

4 101 020 długopis automatyczny Zenith 10 Color line box 10 sztuk - mix kolorów (niebieski, czerwony, zielony, żółty ciemny, różowy ciemny) Zenith 10 ballpoint pen - 10 pcs - pastel colour mix

182

Długopisy Zenith 5 Transparent / Zenith 5 Transparent ballpoint pen • długopis automatyczny • transparentny korpus • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4500 metrów • kolory: granatowy, czerwony, bordowy, zielony • ballpoint pen • transparent body • exchangeable high-capacity cartridge Zenith 4 with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • colours: dark blue, red, burgundy, green

4 052 000 długopis automatyczny Zenith 5 Transparent display 20 sztuk - mix kolorów transparentnych (granatowy, czerwony, bordowy, zielony) Zenith 5 ballpoint pen - 20 pcs - display - transparent

4 051 000 długopis automatyczny Zenith 5 Transparent - box 10 sztuk - mix kolorów transparentnych (granatowy, czerwony, bordowy, zielony) Zenith 5 ballpoint pen - 10 pcs - transparent - mix

183

Długopisy Zenith 5 color line / Zenith 5 color line ballpoint pen • długopis automatyczny • kryty korpus • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantujący trwałość zapisu • długość linii pisnia 4500 metrów • kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski jasny, różowy ciemny • ballpoint pen • covered body • exchangeable high-capacity cartridge Zenith 4 with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • colours: red, yellow, green, blue, light blue, dark pink

4 052 050 długopis automatyczny Zenith 5 Color line display 20 sztuk mix kolorów (czerwony, żółty, zielony, niebieski jasny, różowy ciemny) Zenith 5 ballpoint pen - 20 pcs - display

4 051 050 długopis automatyczny Zenith 5 Color line box 10 sztuk - mix kolorów (czerwony, żółty, zielony, niebieski jasny, różowy ciemny) Zenith 5 ballpoint pen - 10 pcs - mix

4 550 100 długopis automatyczny Zenith 5 Color line - blister Zenith 5 ballpoint pen - blister-packed

4 550 200 długopis automatyczny Zenith 5 Color line + wkład - blister Zenith 5 ballpoint pen + filler - blister-packed

184

Długopisy Zenith 25 classic / Zenith 25 classic ballpoint pen • długopis automatyczny z wygodnym uchwytem • delikatnie błyszczący korpus • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4500 metrów • kolory: czarny, granatowy, niebieski, czerwony, ciemny różowy • ballpoint pen with comfortable grip • subtle gloss body • exchangeable high-capacity cartridge Zenith 4 with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • colours: black, dark blue, blue, red, dark pink

4 252 010 długopis automatyczny Zenith 25 Classic display 20 sztuk - mix kolorów (czarny, granatowy, niebieski, czerwony, różowy ciemny) Zenith 25 ballpoint pen - 20 pcs display standard colour mix

4 251 000 długopis automatyczny Zenith 25 Classic box 10 sztuk - mix kolorów (czarny, granatowy, niebieski, czerwony, różowy ciemny) Zenith 25 ballpoint pen - 10 pcs - classic colour mix

185

Długopisy Zenith 25 color line / Zenith 25 color line ballpoint pen • długopis automatyczny z wygodnym uchwytem • delikatnie błyszczący korpus długopisu • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4500 metrów • kolory pastelowe: niebieski, różowy, seledynowy, żółty, błękitny • ballpoint pen with comfortable grip • subtle gloss body • exchangeable high-capacity cartridge Zenith 4 with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • pastel colours: blue, pink, celadon, yellow, sky-blue

4 252 000 długopis automatyczny Zenith 25 Color line - display 20 sztuk - mix kolorów (niebieski, różowy, seledynowy, żółty, błękitny) Zenith 25 ballpoint pen - 20 pcs display - pastel colour mix

4 251 010 długopis automatyczny Zenith 25 Color line - box 10 sztuk - mix kolorów (niebieski, różowy, seledynowy, żółty, błękitny) Zenith 25 ballpoint pen - 10 pcs - pastel colour mix

4 750 100 długopis automatyczny Zenith 25 Color line - blister Zenith 25 ballpoint pen - blister-packed

4 750 200 długopis automatyczny Zenith 25 Color line + wkład - blister Zenith 25 ballpoint pen + filler - blister-packed

186

Długopisy Zenith 60 / Zenith 60 ballpoint pen • elegancki i nowoczesny długopis automatyczny • doskonały dla osób ceniących tradycyjne wartości i dyskretną elegancję • wykonany z najwyższej jakości materiałów • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • kolory: srebrny, czarny, granatowy, bordowy, zielony • elegant and modern ballpoint pen • perfect for those who value tradition and discreet elegance • made from the highest quality materials • exchangeable high-capacity cartridge Zenith 4 with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • colours: silver, black, dark blue, burgundy, green

4 601 200 długopis automatyczny Zenith 60 w etui - mix kolorów 12 etui w pudełku Zenith 60 ballpoint pen - 12 pcs - case - mix

4 601 000 długopis automatyczny Zenith 60 - box 10 szt. - mix Zenith 60 ballpoint pen - 10 pcs - mix

4 601 009 długopis automatyczny Zenith 60 - box 10 szt. - srebrny Zenith 60 ballpoint pen - 10 pcs - silver

4 601 001 długopis automatyczny Zenith 60 - box 10 szt. - czarny Zenith 60 ballpoint pen - 10 pcs - black

4 600 102 długopis automatyczny Zenith 60 - blister Zenith 60 ballpoint pen - blister-packed

4 600 101 długopis automatyczny zenith 60 + wkład - blister Zenith 60 ballpoint pen + filler - blister-packed

187

Długopisy Zenith Silver / Zenith Silver ballpoint pen • elegancki, metalowy długopis automatyczny • wykonany z najwyższej jakości materiałów • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4500 metrów • kolor korpusu - srebrny • elegant metal ballpoint pen • made from the highest quality materials • exchangeable high-capacity cartridge Zenith 4 with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • body colour: silver

4 021 200 długopis automatyczny Zenith Silver w etui - display 12 sztuk Zenith Silver ballpoint pen - 12 pcs - case - display

4 021 205 długopis automatyczny Zenith Silver w etui - uzupełnienie 12 etui w pudełku Zenith Silver ballpoint pen - 12 pcs - case - refill

4 021 000 długopis automatyczny Zenith Silver - box 10 sztuk Zenith Silver ballpoint pen - 10 pcs

4 020 100 długopis Zenith Silver - blister Zenith Silver ballpoint pen - blister-packed

4 020 101 długopis Zenith Silver + wkład - blister Zenith Silver ballpoint pen + filler - blister-packed

188

Długopisy Zenith 12 color line / Zenith 12 color line ballpoint pen • elegancki, metalowy długopis automatyczny • wykonany z najwyższej jakości materiałów • idealnie wyważony środek ciężkości korpusu • wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4500 metrów • kolory: granatowy, czarny, szary, beżowy, zielony, czerwony, fioletowy • elegant metal ballpoint pen • made from the highest quality materials • ideally weighted body • exchangeable high-capacity cartridge Zenith 4 with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4500 metres • colours: dark blue, black, grey, beige, green, red, violet

4 121 200 długopis automatyczny Zenith 12 Color w etui display 12 sztuk - mix kolorów (czarny, granatowy, szary, beżowy, fioletowy, zielony, czerwony) Zenith 12 ballpoint pen - 12 pcs - case - mix

4 121 205 długopis automatyczny Zenith 12 Color w etui - uzupełnienie 12 etui w pudełku mix kolorów (czarny, granatowy, szary, beżowy, fioletowy, zielony, czerwony) Zenith 12 ballpoint pen - 12 pcs - case - refill - mix

4 121 001

4 121 013

4 121 000

długopis automatyczny Zenith 12 Color box 10 sztuk - czarny Zenith 12 ballpoint pen - 10 pcs - black

długopis automatyczny Zenith 12 Color - box 10 sztuk - szary Zenith 12 ballpoint pen - 10 pcs - grey

długopis automatyczny Zenith 12 Color - box 10 sztuk - mix kolorów (czarny, granatowy, szary, beżowy, fioletowy, zielony, czerwony) Zenith 12 ballpoint pen - 10 pcs - mix

4 121 002

4 121 010

długopis automatyczny Zenith 12 Color - box 10 sztuk - granatowy Zenith 12 ballpoint pen - 10 pcs - navy blue

długopis automatyczny Zenith 12 Color - box 10 sztuk - beżowy Zenith 12 ballpoint pen - 10 pcs - beige

189

4 120 100 długopis automatyczny Zenith 12 Color - blister Zenith 12 ballpoint pen - blister-packed

4 120 101 długopis automatyczny Zenith 12 Color + wkład - blister Zenith 12 ballpoint pen + filler - blister-packed

Długopisy Zenith Shadow / Zenith Shadow ballpoint pen • elegancki długopis z aluminiową cieniowaną obudową • korpus oddzielony mosiężno-niklowaną obrączką • wymienny wkład wielkopojemy Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • długość linii pisania 4 500 metrów • kolory: szary, zielony, czerwony, granatowy, żółty, turkusowy • elegant pen with aluminum shaded casing • body divided by a brass-nickel ring • exchangeable high-capacity cartridge Zenith 4 with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • written line length 4 500 metres • colours: grey, green, red, dark blue, yellow, turquoise

201 315 005 długopis Zenith Shadow w etui - display 12 sztuk - mix kolorów (szary, zielony, czerwony, granatowy, żółty, turkusowy) Zenith Shadow ballpoint pen - 12 pcs - case - refill

190

201 315 006 długopis Zenith Shadow - box 10 sztuk - mix kolorów (szary, zielony, czerwony, granatowy, żółty, turkusowy) Zenith Shadow ballpoint pen - 10 pcs

201 315 007 długopis Zenith Shadow + wkład - blister Zenith Shadow ballpoint pen + filler - blister-packed

Wkłady Zenith 4 / Zenith 4 filler • wielkopojemny mosiężny wkład pokryty powłoką niklową • końcówka wkładu z mosiądzu wysokoniklowego wyposażona w kulkę z węglika wolframu TC • sprzęgło wkładu z tworzywa sztucznego, w kolorze tuszu • tusz dokumentalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych, zgodny z normami: ISO 12757 vol. 1 i 2, DIN 9001 • współczynnik wydatku tuszu – 18 mg na 100 m linii pisma, czyli miękki i pewny początek kreślonej linii • długość linii pisma 4 500 m

• high-capacity brass cartridge covered in a nickel coating • cartridge tipped with a high-nickel brass ball from tungsten carbide • inner attachment from synthetic material in the ink colour • correspondence ink, resistant to atmospheric changes, in accordance with ISO 12757 vol. 1 and 2, DIN 9001 • ink expenditure ratio – 18 mg to 100 m of written line, meaning a soft and sure beginning to the line • written line length 4500 m

11 042 001

11 042 003

wkład Zenith 4 - box 20 sztuk - czarny Zenith 4 - filler - 20 pcs - black

wkład Zenith 4 - box 20 sztuk - czerwony Zenith 4 - filler - 20 pcs - red

11 042 002

11 042 004

wkład Zenith 4 - box 20 sztuk - niebieski Zenith 4 - filler - 20 pcs - blue

wkład Zenith 4 - box 20 sztuk - zielony Zenith 4 - filler - 20 pcs - green

11 540 202 wkład Zenith 4 - blister 2 sztuki - niebieski Zenith 4 - filler - 2 pcs - blister-packed - blue

11 540 201 wkład Zenith 4 - blister 2 sztuki - czarny Zenith 4 - filler - 2 pcs - blister-packed - black

191

Długopisy Zenith Venus / Zenith Venus ballpoint pen OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

201 012 002 długopis Zenith Venus - box 20 sztuk - czarny Zenith Venus ballpen - 20 pcs - box - black • popularny długopis z przezroczystą obudową • kontrola ilość tuszu we wkładzie • kolor skuwki oraz nakrętki odpowiadający kolorowi tuszu zawartemu we wkładzie • kolory: czarny, niebieski • a popular pen with a see-through casing • ink quantity check in tube • cap and top colour corresponding to colour of pen ink • colours: black, blue

Długopisy Zenith Slim Writer / Zenith Slim Writer NEW

201 315 004 długopis Zenith Slim Writer - dispaly 36 sztuk pen Zenith Slim Writer - display 36 pieces • grubość końcówki 0,7 mm • ergonomiczny gumowy uchwyt • wyjątkowa lekkość pisania • długość linii pisania 2000 metrów • kolor tuszu: niebieski • tip thickness 0.7 mm • ergonomic rubber grip • exceptional ease of writing • written line length 2000 metres • ink colour: blue

Długopisy Zenith Flow / Zenith Flow ballpoint pen NEW

201 315 001 długopis Zenith Flow dispaly 36 sztuk pen Zenith Flow display 36 pieces • grubość końcówki 0,7 mm • wyjątkowa lekkoć pisania • długość linii pisania 1000 metrów • kolor tuszu: czarny i niebieski • tip thickness 0.7 mm • exceptional ease of writing • written line length 1000 metres • ink colour: black and blue

192

Długopisy Zenith Long Writer / Zenith Long Writer • grubość końcówki 0,6 mm • wyjątkowa lekkość pisania • długość linii pisania 11 000 metrów • możliwość kontrolowania zużycia tuszu • kolor tuszu: niebieski

NEW

• tip thickness 0.6 mm • exceptional ease of writing • written line length 11 000 metres • ability to check ink usage • ink colour: blue

201 315 002 długopis Zenith Long Writer - display 36 sztuk pen Zenith Long Writer - display 36 pieces

201 315 003 długopis Zenith Long Writer - blister 1 sztuka pen Zenith Long Writer- blister

Długopisy żelowe Zenith / Zenith gel pens 204 415 001

NEW

długopisy żelowe Zenith - 10 sztuk gel pens Zenith - 10 pieces • grubość końcówki 1,00 mm • tusz na bazie wody • zmywalny • spiera się z ubrań • tip thickness 1,00 mm • water- based ink • washable • removable from clothes

193

Pióra wieczne Omega Chrome / Omega Chrome fountain pen • pióro wieczne z eleganckim wykończeniem • klips, stalówka oraz obrączka korpusu pokryte wysokiej jakości powłoką niklową • stalówka zakończona irydową kulką dla zapewnienia doskonałej jakości i łatwości pisania • wymienne naboje atramentowe • kolory: czarny, granatowy, bordowy, szary, zielony • fountain pen with an elegant finish • clips, nib and body ring covered in a high quality nickel coating • nib finished with an iridium ball for assured quality and ease of writing • exchangeable cartridges • colours: black, dark blue, burgundy, grey, green

10 551 630 pióro wieczne Zenith Omega Chrome - display 15 + 1 - mix kolorów (czarny, granatowy, bordowy, szary, zielony) Zenith Omega Chrome fountain pen - 15+1 pcs - display - classic colour mix

10 550 500 pióro wieczne Zenith Omega Chrome - box 5 sztuk - mix kolorów (czarny, granatowy, bordowy, szary, zielony) Zenith Omega Chrome fountain pen - 5 pcs

7 590 100 pióro wieczne Zenith Omega Chrome + 2 naboje atramentowe - blister Zenith Omega Chrome fountain pen + 2 ink cartridges - blister-packed

194

Omega Chrome Pastel / Omega Chrome Pastel • pióro wieczne z eleganckim wykończeniem • klips, stalówka oraz obrączka korpusu pokryte wysokiej jakości powłoką niklową • stalówka zakończona irydową kulką dla zapewnienia doskonałej jakości i łatwości pisania, • wymienne naboje atramentowe • kolory: błękitny, czerwony, niebieski, różowy ciemny, różowy jasny, seledynowy, żółty • fountain pen with an elegant finish • clips, nib and body ring covered in a high quality nickel coating • nib finished with an iridium ball for assured quality and ease of writing • exchangeable cartridges • colours: sky-blue, red, blue, dark pink, light pink, celadon, yellow

10 551 600 pióro Zenith Omega Chrome Pastel - display 15 + 1 - mix kolorów pastelowych (błękitny, czerwony, niebieski, różowy ceimny, różowy jasny, seledynowy, żółty) Zenith Omega Chrome fountain pen - 15+1 pcs - display - pastel colour mix

10 560 500 pióro Zenith Omega Chrome Pastel - box 5 sztuk - mix kolorów (różowy ciemny, seledynowy, niebieski jasny, żółty, fioletowy) Zenith Omega Chrome Pastel fountain pen - box 5 pieces colour mix (dark pink, celadon, light blue, yellow, violet)

7 590 140

NEW

pióro Zenith Omega Chrome Pastel + 2 naboje - blister - mix kolorów (różowy ciemny, seledynowy, niebieski jasny, żółty, fioletowy) Zenith Omega Chrome Pastel fountain pen + 2 ink cartridges- blister- packed- colour mix (dark pink, celadon, light blue, yellow, violet)

195

7 551 200 pióro Zenith Omega Chrome Pastel w etui - display 12 sztuk - mix kolorów (błękitny, czerwony, niebieski, różowy ciemny, różowy jasny, seledynowy, żółty) Zenith Omega Chrome Pastel fountain pen - 12 pcs case - display - pastel colour mix • pióro wieczne z eleganckim wykończeniem • klips, stalówka oraz obrączka korpusu pokryte wysokiej jakości powłoką niklową • stalówka zakończona irydową kulką dla zapewnienia doskonałej jakości i łatwości pisania, • wymienne naboje atramentowe • kolory: błękitny, czerwony, niebieski, różowy ciemny, różowy jasny, seledynowy, żółty • fountain pen with an elegant finish • clips, nib and body ring covered in a high quality nickel coating • nib finished with an iridium ball for assured quality and ease of writing • exchangeable cartridges • colours: sky-blue, red, blue, dark pink, light pink, celadon, yellow

Komplet Omega Chrome / Omega Chrome set 7 110 100 komplet Zenith Omega Chrome w etui pióro wieczne + długopis Zenith 25 Zenith Omega Chrome set - case • pióro wieczne Omega Chrome oraz długopis automatyczny Zenith 25 z niklowananymi wykończeniami • eleganckie etui z przezroczystą przykrywką • pióro na naboje atramentowe z miękko piszącą stalówką zakończoną odporną na ścieranie irydową kulką • długopis z metalowym wkładem wielkopojemnym Zenith 4 • tusz dokumentalny w kolorze niebieskim gwarantujący trwałość zapisu • kolory: czarny, granatowy, bordowy, ciemny różowy, zielony • Omega Chrome fountain pen and Zenith 25 ballpoint pen with a nickel finish • elegant case with a transparent lid • fountain pen with a soft-writing nib finished with a smudge-resistant iridium ball • ballpoint pen with metal highcapacity Zenith 4 cartridge • blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • colours: black, dark blue, burgundy, dark pink, green

196

7 111 200

Komplet Omega Chrome Pastel / Omega Crome Pastel set

komplet Zenith Omega Chrome w etui pióro wieczne + długopis Zenith 25 Zenith Omega Chrome set - case • pióro wieczne Omega Chrome oraz długopis automatyczny Zenith 25 z niklowananymi wykończeniami • eleganckie etui z przezroczystą przykrywką • pióro na naboje atramentowe z miękko piszącą stalówką zakończoną odporną na ścieranie irydową kulką • długopis z metalowym wkładem wielkopojemnym Zenith 4 • tusz dokumentalny w kolorze niebieskim gwarantujący trwałość zapisu • kolory: błękitny, żółty, różowy ciemny, fioletowy, seledynowy, biały, czerwony • Omega Chrome fountain pen and Zenith 25 ballpoint pen with a nickel finish • elegant case with a transparent lid • fountain pen with a soft-writing nib finished with a smudge-resistant iridium ball • ballpoint pen with metal highcapacity Zenith 4 cartridge • blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • colours: sky-blue, yellow dark pink, violet, celadon, white, red

Pióra wieczne Omega Metallic / Omega Metallic fountain pen 7 590 120 pióro wieczne Zenith Omega Metallic + 2 naboje atramentowe - blister Zenith Omega Metallic fountain pen + 2 ink cartridges - blister-packed • pióro wieczne z eleganckim wykończeniem • klips, stalówka oraz obrączka korpusu pokryte wysokiej jakości powłoką niklową • stalówka zakończona irydową kulką dla zapewnienia doskonałej jakości i łatwości pisania, • wymienne naboje atramentowe • kolory: złoty, srebrny, miedziany, niebieski • fountain pen with an elegant finish • clips, nib and body ring covered in a high quality nickel coating • nib finished with an iridium ball for assured quality and ease of writing • exchangeable cartridges • colours: gold, silver, copper, blue

197

10 531 620 pióro Zenith Omega Metallic - display 15 + 1 - mix kolorów metalicznych (niebieski, miedziany, srebrny, złoty) Zenith Omega Metallic fountain pen - 15+1 pcs - display - metallic colour mix

7 531 200 pióro Zenith Omega Metallic w etui display 12 sztuk - mix kolorów metalicznych (niebieski, miedziany, srebrny, złoty) Omega Metallic fountain pen - 12 pcs case - display - metallic colour mix

7 530 601 pióro wieczne Zenith Omega Metallic w etui - złoty Omega Metallic fountain pen - 6 pcs - case - gold

198

7 530 602 pióro wieczne Zenith Omega Metallic w etui - srebrny Zenith Omega Metallic fountain pen - 6 pcs - case - silver

7 530 603 pióro wieczne Zenith Omega Metallic w etui - niebieski Zenith Omega Metallic fountain pen - 6 pcs - case - blue

7 530 604 pióro wieczne Zenith Omega Metallic w etui - miedziany Zenith Omega Metallic fountain pen - 6 pcs - case - cooper

Komplet Omega Metallic / Omega Metallic set • pióro wieczne Omega Metallic oraz długopis automatyczny Zenith 25 • eleganckie etui z przezroczystą przykrywką • pióro na naboje atramentowe z miękko piszącą stalówką zakończoną odporną na ścieranie irydową kulką • długopis z metalowym wkładem wielkopojemnym Zenith 4 • tusz dokumentalny w kolorze niebieskim gwarantujący trwałość zapisu • metalizowany korpus pióra i długopisu • kolory metaliczne: niebieski, miedziany, srebrny, złoty • Omega Metallic fountain pen and Zenith 25 ballpoint pen • elegant case with a transparent lid • fountain pen with a soft-writing nib finished with a smudge-resistant iridium ball • ballpoint pen with metal highcapacity Zenith 4 cartridge • blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • metalized body of both pens • metallic colours: blue, copper, silver, gold

7 121 200 komplet Zenith Omega Metallic w etui - pióro wieczne + długopis Zenith 25 - display 12 sztuk Zenith Omega Metallic set - 12 pcs case - display - metallic colour mix

7 120 601 komplet Zenith Omega Metallic w etui - złoty Zenith Omega Metallic set - 6 pcs - case - gold

6

199

7 120 602 k omplet Zenith Omega Metallic w etui - srebrny Zenith Omega Metallic set - 6 pcs - case - silver

7 120 603 komplet Zenith Omega Metallic w etui - niebieski Zenith Omega Metallic set - 6 pcs - case - blue

7 120 604 komplet Zenith Omega Metallic w etui - miedziany Zenith Omega Metallic set - 6 pcs - case - cooper

Komplet Omega Gold / Omega Gold set 7 100 100 komplet Zenith Omega Gold w etui - pióro wieczne + długopis Zenith 25 - display 12 sztuk Zenith Omega Gold set - case • pióro wieczne Omega Gold oraz długopis automatyczny Zenith 25 ze złoconymi wykończeniami • eleganckie etui z przezroczystą przykrywką • pióro na naboje atramentowe Zenith z miękko piszącą stalówką zakończoną odporną na ścieranie irydową kulką • długopis z metalowym wkładem wielkopojemnym Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • kolory: czarny, granatowy, bordowy, szary, różowy ciemny, zielony • Omega Gold fountain pen and Zenith 25 ballpoint pen with golden finish • elegant case with a transparent lid • fountain pen with Zenith cartridges and a soft-writing nib finished with a smudge-resistant iridium ball • ballpoint pen with a high-capacity metal Zenith 4 insert with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • colours: black, dark blue, burgundy, grey, dark pink, green

200

Pióra wieczne Omega Nice / Omega Nice fountain pen • pióro wieczne Omega Nice ze złoconymi wykończeniami • eleganckie etui z przezroczystą przykrywką • stalówka zakończona irydową kulką dla zapewnienia doskonałej jakości i łatwości pisania • wymienne naboje atramentowe Zenith • satynowy korpus • kolory: czarny, granatowy, bordowy, ciemny różowy, zielony • Omega Nice fountain pen with a golden finish • elegant case with a transparent lid • nib finished with an iridium ball for assured quality and ease of writing • exchangeable Zenith cartridges • satin body finish • colours: black, dark blue, burgundy, dark pink, green

7 020 100 pióro wieczne Zenith Omega Nice w etui - mix kolorów (czarny, granatowy, bordowy, różowy ciemny, zielony) Zenith Omega Nice fountain pen - case - mix

1 052 050 pióro wieczne Zenith Omega Nice - box 5 sztuk - mix kolorów (czarny, granatowy, bordowy, różowy ciemny, zielony) Zenith Omega Nice fountain pen - 5 pcs

201

Komplet Omega Nice / Omega Nice set 7 200 100 komplet Zenith Omega Nice w etui - pióro wieczne + długopis Zenith 25 Nice - mix kolorów (czarny, granatowy, bordowy, różowy ciemny, zielony) Zenith Omega Nice set - case - mix • pióro wieczne Omega Nice oraz długopis automatyczny Zenith 25 Nice ze złoconymi wykończeniami • eleganckie etui z przezroczystą przykrywką • pióro na naboje atramentowe Zenith z miękko piszącą stalówką zakończoną odporną na ścieranie irydową kulką • długopis z metalowym wkładem wielkopojemnym Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu • satynowy korpus pióra i długopisu • kolory: czarny, granatowy, bordowy, ciemny różowy, szary, zielony • Omega Nice fountain pen and Zenith 25 Nice ballpoint pen with a golden finish • elegant case with a transparent lid • fountain pen with Zenith cartridges and a soft-writing nib finished with a smudge-resistant iridium ball • ballpint pen with a high-capacity metal Zenith 4 insert with blue correspondence ink with guaranteed lasting tone • satin body finish to both pens • colours: black, dark blue, burgundy, dark pink, grey, green

Pióra wieczne Muffin / Muffin fountain pen NEW

• pióro wieczne z miękko piszącą irydową stalówką • wyjątkowa lekkość pisania • wymienne naboje atramentowe • fountain pen with a soft-writing iridium nib • exceptional ease of writing • exchangeable cartridges

203 315 001 pióro wieczne Zenith Muffin - display 24 sztuki Zenith Muffin fountain pen - 24 pcs - display

203 315 004 pióro wieczne Zenith Muffin - 1B + 2 naboje atramentowe Zenith Muffin fountain pen + 2 ink cartridges - blister-packed

202

Pióra wieczne Bubbles / Bubbles fountain pen • pióro wieczne z miękko piszącą irydową stalówką • wyjątkowa lekkość pisania • wymienne naboje atramentowe

NEW

• fountain pen with a soft-writing iridium nib • exceptional ease of writing • exchangeable cartridges

203 315 002 pióro wieczne Zenith Bubbles - display 24 sztuki Zenith Bubbles fountain pen - 24 pcs - display

203 315 005 pióro wieczne Zenith Bubbles + 2 naboje atramentowe Zenith Bubbles fountain pen + 2 ink cartridges - blister-packed

Pióra wieczne Sporty / Sporty fountain pen • pióro wieczne z miękko piszącą irydową stalówką • wyjątkowa lekkość pisania • wymienne naboje atramentowe

NEW

• fountain pen with a soft-writing iridium nib • exceptional ease of writing • exchangeable cartridges

203 315 003 pióro wieczne Zenith Sporty - display 24 sztuki Zenith Sporty fountain pen - 24 pcs - display

203 315 006 pióro wieczne Zenith Sporty + 2 naboje atramentowe Zenith Sporty fountain pen + 2 ink cartridges - blister-packed

203

Pióra wieczne Monster / Monster fountain pen OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• pióro wieczne z miękko piszącą irydową stalówką • wyjątkowa lekkość pisania • wymienne naboje atramentowe • fountain pen with a soft-writing iridium nib • exceptional ease of writing • exchangeable cartridges

203 013 002 pióro wieczne Zenith Monsters - display 24 sztuki Zenith Monsters fountain pen - 24 pcs - display

203 013 004 pióro wieczne Zenith Monsters + 2 naboje atramentowe - blister Zenith Monsters fountain pen + 2 ink cartridges - blister-packed

Pióra wieczne Flower / Flower fountain pen OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• pióro wieczne z miękko piszącą irydową stalówką • wyjątkowa lekkość pisania • wymienne naboje atramentowe • fountain pen with a soft-writing iridium nib • exceptional ease of writing • exchangeable cartridges

203 012 001 pióro wieczne Zenith Flower - display 24 sztuki Zenith Flower fountain pen - 24 pcs - display

203 012 009 pióro wieczne Zenith Flower + 2 naboje atramentowe - blister Zenith Flower fountain pen + 2 ink cartridges - blister-packed

204

Pióra wieczne Butterfly / Butterfly fountain pen • pióro wieczne z miękko piszącą irydową stalówką • wyjątkowa lekkość pisania • wymienne naboje atramentowe

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• fountain pen with a soft-writing iridium nib • exceptional ease of writing • exchangeable cartridges

203 013 001 pióro wieczne Zenith Butterfly - display 24 sztuki Zenith Butterfly fountain pen - 24 pcs - display

203 013 003 pióro wieczne Zenith Butterfly + 2 naboje atramentowe - blister Zenith Butterfly fountain pen + 2 ink cartridges - blister-packed

Ołówki grafitowe Zenith / Zenith graphite pencil • drewniany ołówek grafitowy z gumką • trójkątny przekrój prawidłowo kształtujący układ dłoni i ułatwiający naukę pisania • lakierowana oprawa z czarnego drewna • wooden graphite pencil with eraser • triangular cut, correctly shaped to the hand, facilitating learning to write • lacquered outer from black wood

206 012 001 ołówek grafitowy HB Zenith 12 szt. box Zenith graphite pencil HB - 12 pcs - box

206 012 002 ołówek grafitowy B Zenith 12 szt. box Zenith graphite pencil B - 12 pcs - box

206 012 003 ołówek grafitowy 2B Zenith 12 szt. box Zenith graphite pencil 2B - 12 pcs - box

205

206 012 004 ołówek grafitowy HB Zenith 4 szt. blister Zenith graphite pencil HB - 4 pcs - blister-packed

Ołówki Zenith Simple / Zenith Simple pencil 206 013 001 ołówek Zenith Simple display 50 szt. Zenith Simple pencil - 50 pcs - display • ołówek z drewna cedrowego • mocny i elastyczny grafit odporny na złamania • gwarancja lekkości pisania • cedar-wood pencil • strong and flexible graphite, resistant to breakage • guaranteed ease of writing

Ołówki Zenith Smart / Zenith Smart pencil 206 013 002 ołówek Zenith Smart display 36 szt. Zenith Smart pencil - 36 pcs - display • ołówek z drewna cedrowego • mocny i elastyczny grafit odporny na złamania • gwarancja lekkości pisania • cedar-wood pencil • strong and flexible graphite, resistant to breakage • guaranteed ease of writing

206

Ołówki Zenith Basic / Zenith Basic pencil • drewniany ołówek grafitowy z gumką • trójkątny przekrój prawidłowo kształtujący układ dłoni i ułatwiający naukę pisania • lakierowana oprawa z czerwonego drewna

NEW

• wooden graphite pencil with eraser • triangular cut, correctly shaped to the hand, facilitating learning to write • lacquered outer from red wood

206 315 001 ołówek Zenith Basic trójkątny z gumką HB Zenith Basic pencil HB - 12 pcs - box

206 315 002 ołówek Zenith Basic trójkątny z gumką B Zenith Basic pencil B - 12 pcs - box

206 315 003 ołówek Zenith Basic trójkątny z gumką 2B Zenith Basic pencil 2B - 12 pcs - box

206 315 004 ołówek Zenith Basic trójkątny z gumką HB - blister 4 sztuki Zenith Basic pencil HB - 4 pcs - blister-packed

206 315 005 ołówek Zenith Basic trójkątny HB - drum 72 sztuki Zenith Basic pencil HB - 72 pcs - drum

207

Gumka Myszka Zenith / Zenith Mouse rubber 403 012 001 gumka Zenith Myszka box 18 sztuk Zenith “Mouse” Rubbers - 18 pcs - box • miękka gumka usuwająca ołówek • nie narusza struktury papieru • soft eraser for removing pencil • does not compromise structure of paper

Gumka trójkątna Zenith / Zenith triangular rubber • trójkątna gumka do ścierania • ergonomiczny kształt • wygodna w użyciu • dwa kolory: zielony i pomarańczowy • triangular rubber • ergonomic shape • comfortable to use • two colours: green and orange

403 314 004 gumka trójkątna Zenith - display - 2 kolory - zielono-biały, pomarańczowo-biały triangular Zenith rubber - display - 2 coluors

403 314 005 gumka trójkątna Zenith - blister - 2 kolory - zielono-biały, pomarańczowo-biały triangular Zenith rubber - blister-packed - 2 colours

Gumka nakładka Zenith / Zenith rubber to put on a pencil 403 314 001 gumka nakładka Zenith na ołówek - 2 w 1 drum - 4 kolory zielony, niebieski, różowy, pomarańczowy Zenith rubber to put on a pencil - 2 in 1 - drum - 4 colours • 2 w 1 - gumka do ścierania i nakładka na ołówek • wygodna w użyciu • cztery kolory: niebieski, różowy, zielony, pomarańczowy • 2 in 1 – eraser and pen cap • comfortable to use • four colours: blue, pink, green, orange

208

Gumka z plastikowym uchwytem / Rubber with a plastic grip • gumka do ścierania z plastikowym uchwytem • wygodna w użyciu • ochrona gumki przed zabrudzeniami • trzy kolory: zielony, różowy, pomarańczowy • eraser with a plastic grip • comfortable to use • protects eraser against dirt • three colours: green, pink, orange

403 314 002 gumka Zenith z plastikowym uchwytem - drum - 3 kolory zielony, różowy, pomarańczowy Zenith rubber with a plastic grip - drum - 3 colours

403 314 003 gumka Zenith z plastikowym uchwytem blister 2 sztuki - zielony, pomarańczowy Zenith rubber with a plastic grip blister-packed - 2 colours

Gumka trójkątna Jumbo / Triangular Jumbo rubber 403 315 003 gumka Zenith trójkątna Jumbo mix kolorów - box 24 sztuki Zenith triangular Jumbo rubber - box - 24 pieces - mix

NEW

• niebrudząca, super wydajna gumka do ścierania • ergonomiczny, trójkątny kształt • wygodna w użyciu • stay-clean, super-efficient rubber • ergonomic, triangular shape • comfortable to use

209

Gumka Rocky / Rocky rubber NEW

• niebrudząca gumka do ścierania • ergonomiczny, trójkątny kształt • wygodna w użyciu • stay-clean eraser • ergonomic, triangular shape • comfortable to use

403 315 001 gumka do ścierania - Zenith Rocky - display 48 sztuk Zenith Rocky rubber - display - 48 pieces

403 315 002 gumka do ścierania - Zenith Rocky - blister 2 sztuki Zenith Rocky rubber - blister-packed - 2 colours

Nakładka na ołówek / Pencil grip NEW

403 315 004 ergonomiczna nakładka na ołówek Zenith - box 36 sztuk Zenith ergonomic pencil grip - box 36 pieces • super miękka nakładka • idealna do ołówków i kredek • extra-soft cap • ideal for pencils and crayons

210

Temperówka Jumbo / Jumbo sharpener • praktyczna temperówka jumbo • trzy grubości temperowania • duży pojemnik zbiornika • trzy kolory: niebieski, różowy, zielony • practical jumbo sharpener • three-thickness sharpener • large collection chamber • three colours: blue, pink, green

404 314 002 temperówka Zenith jumbo z trzema otworami i dużym pojemnikiem na blistrze - różowy, niebieski Zenith jumbo pencil sharpener with three holes and a big case - blister-packed - 2 colours

404 314 001 temperówka Zenith jumbo z trzema otworami i dużym pojemnikiem - display 3 kolory niebieski, różowy, zielony Zenith jumbo pencil sharpener with three holes and a big case - display - 3 colours

211

Temperówka z gumką / Sharpener with rubber • praktyczna temperówka z pojemnikiem i gumką do ścierania 2 w 1 • trzy kolory: zielony, różowy, niebieski • practical pencil sharpener with container and eraser 2 in 1 • three colours: green, pink, blue

404 314 004 temperówka Zenith z pojemnikiem i gumką 2 w 1 - blister - różowy, niebieski Zenith pencil sharpener with a case and a rubber 2 in 1 - blister-packed - 2 colours

404 314 003 temperówka Zenith z pojemnikiem i gumką 2 w 1 - display 3 kolory niebieski, różowy, zielony Zenith pencil sharpener with a case and a rubber 2 in 1 - display - 3 colours

212

Temperówka Orion / Orion sharpener • dwa różnej wielkaości otwory • duża pojemość zbiornika • ergonomiczny kształt

NEW

• two different opening sizes • large container • ergonomic shape

404 315 002 temperówka Zenith z dwoma otworami i dużym pojemnikiem Orion - blister Zenith pencil sharpener with two holes and a large container Orion - blister-packed

404 315 001 temperówka Zenith z dwoma otworami i dużym pojemnikiem Orion - display 18 sztuk Zenith pencil sharpener with two holes and a large container Orion - display 18 pieces

213

Markery do białych tablic / Marker for whiteboards • automatyczny marker do białych tablic • suchościeralny tusz na bazie alkoholu • okrągła końcówka TYP B • nie pozostawia ciemnych smug na tablicy dobrze się zmywa • dostępne kolory: czarny, niebieski, czerwony • whiteboard marker • alcohol-based dry-wipe ink • rounded end TYPE B • does not leave dark smudges on board • easy-clean • available colours: black, blue, red

207 314 021 marker do białych tablic Zenith click końcówka okrągła - czarny Zenith click marker for whiteboards round-tipped - black

207 314 022 marker do białych tablic Zenith click końcówka okrągła - niebieski Zenith click marker for whiteboards round-tipped - blue

207 314 023 marker do białych tablic Zenith click końcówka okrągła - czerwony Zenith click marker for whiteboards round-tipped - red

Markery permanentne / Permanent marker • automatyczny marker permanentny • nieścieralny tusz na bazie alkoholu • nie skrzypi w trakcie pisania • okrągła końcówka TYP B • wodoodporny i szybkosnący • dostępne kolory: czarny, niebieski, czerwony • permanent marker • non-wipeable alcohol-based ink • no noise during writing • rounded end TYPE B • water resistant and quick drying • available colours: black, blue, red

207 314 024 marker permanentny Zenith click końcówka okrągła - czarny Zenith click permanent marker round-tipped - black

214

207 314 025 marker permanentny Zenith click końcówka okrągła - niebieski Zenith click permanent marker round-tipped - blue

207 314 026 marker permanentny Zenith click końcówka okrągła - czerwony Zenith click permanent marker round-tipped - red

Zakreślacz click / Click highlighter 208 314 005 zakreślacz Zenith click - display 30 sztuk Zenith click highlighter - 30 pcs - display • automatyczny zakreślacz • szybkoschnący tusz odporny na blaknięcie • ścięta końcówka TYP C • dostępne kolory: żółty, zielony, różowy, pomarańczowy • highlighter • quick-dry fade-resistant ink • angled tip TYPE C • available colours: yellow, green, pink, orange

215

Zakreślacze z płynnym tuszem / Liquid ink highlighter NEW

• zakreślacze z płynnym fluorescencyjnym tuszem • tusz na bazie wody • widoczny poziom tuszu • do papieru, kserokopii, faxu • szerokość linii zakreślania 1 lub 5 mm • długość linii pisania 1000 metrów • fluorescent highlighter • water-based ink • visible ink level • for paper, photocopies and faxes • line width 1 or 5 mm • written line length 1000 metres

208 315 005 zakreślacz z płynnym tuszem - Zenith Liquid Click - display 24 sztuki - mix kolorów Zenith liquid ink highlighter - Liquid Click - display 24 pieces - mix colours

NEW

208 315 006 zakreślacz z płynnym tuszem - Zenith Liquid Click - blister 1 sztuka - żółty Zenith liquid ink highlighter - Liquid Click - blister 1 pieces - yellow

208 315 002 zakreślacz z płynnym tuszem - Zenith Liquid Click - box 12 sztuk - żółty Zenith liquid ink highlighter - Liquid Click - box 12 pieces - yellow

NEW

208 315 004 zakreślacz z płynnym tuszem - Zenith Liquid Click - box 12 sztuk - różowy Zenith liquid ink highlighter - Liquid Click - box 12 pieces - pink

216

208 315 003

NEW

zakreślacz z płynnym tuszem - L Zenith iquid Click - box 12 sztuk - pomarańczowy Zenith liquid ink highlighter - Liquid Click - box 12 pieces - orange

208 315 007

NEW

zakreślacz z płynnym tuszem - Zenith Liquid Click - blister 1 sztuka - zielony Zenith liquid ink highlighter - Liquid Click - blister 1 pieces - green

208 315 001 zakreślacz z płynnym tuszem - Zenith Liquid Click - box 12 sztuk - zielony Zenith liquid ink highlighter - Liquid Click - box 12 pieces - green

Zakreślacze / Highlighter 208 315 008

NEW

zakreślacze Zenith Rainbow - zestaw 6 sztuk Zenith Rainbow highlighter - set 6 pieces • zakreślacz ze ściętą końcówką • do papieru, kserokopii i faxu • szybkoschnący tusz w kolorach fluorescencyjnych • szerokość linii zakreślania 1 lub 5 mm • highlighter with angled tip • for paper, photocopies and faxes • quick-dry ink in fluorescent colours • line width 1 or 5 mm

217

Zakładki indeksujące / Sticky notes NEW

116 315 001 zakładki indeksujące Zenith Tag Me 5 kolorów sticky notes Zenith Tag Me 5 colours • przezroczyste zakładki indeksujące wielokrotnego użytku • 5 fluorescencyjnych kolorów x 25 sztuk • do zaznaczania i oddzielania dokumentów • nie pozostawiają śladów kleju • transparent multi-use index cards • 5 fluorescent colours x 25 cards • for marking and dividing documents • do not leave glue traces

NEW

116 315 002 zakładki indeksujące Zenith Tag Me 7 kolorów sticky notes Zenith Tag Me 7 colours • przezroczyste zakładki indeksujące wielokrotnego użytku • 7 fluorescencyjnych kolorów x 25 sztuk • do zaznaczania i oddzielania dokumentów • nie pozostawiają śladów kleju • transparent multi-use index cards • 7 fluorescent colours x 25 cards • for marking and dividing documents • do not leave glue traces

Korektory w płynie / Liquid correction pen NEW

402 315 001 korektor w płynie Zenith Quick Dry 7 ml - display 24 sztuki liquid correction pen Zenith Quick Dry 7 ml - display 24 pieces • korektor z metalową końcówką • szybkoschnący i doskonale kryjący • pojemność 7 ml • white out with a metal tip • quick-dry and perfect coverage • contents 7 ml

218

402 315 002

NEW

korektor w płynie Zenith Quick Dry 4 ml - display 24 sztuki liquid correction pen Zenith Quick Dry 4 ml - display 24 pieces • korektor z metalową końcówką • szybkoschnący i doskonale kryjący • pojemność 4 ml • white out with a metal tip • quick-dry and perfect coverage • contents 4 ml

201 012 006

Długopisy Stilea / Stilea ballpen OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

długopis 3 kolorowy Stilea display 24 sztuki Stilea 3-coloured ballpen - 24 pcs - display • długopis 3-kolorowy • końcówka 0,7 mm umożliwiająca wyjątkowo gładkie pisanie • gumowy uchwyt zapewniający komfort trzymania • 3-colour pen • 0.7 mm tip allows for exceptionally smooth writing • rubber grip for comfortable usage

204 012 001 pióro żelowe niebieskie Stilea tuba 30 sztuk Stilea gel pens - 30 pcs - tube - blue

OFFER VALID WHILE STOCK LASTS DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

• pióro żelowe na wymienne wkłady • końcówka 0,5 mm zapewniająca precyzyjne pisanie • dostępny kolor tuszu: niebieski • gel pen with changeable inserts • 0.5 mm tip allows for precise writing • available ink colour: blue

219

Notatki / Notes

220

www.AstraPolska.pl www.facebook.com/AstraPolska

Znajdź nas na YouTube! Wpisz AstraFun