2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 1 2 Hayvan B...
Author: Emine Karakaş
1 downloads 0 Views 278KB Size
2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 1

2

Hayvan Başı Ödeme (TL/baş)

ırklar anaç sığır

350 TL/baş

Anaç manda

400 TL/baş

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70 TL/baş

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan 75 TL/baş buzağı Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni 35 TL/baş tohumlamadan doğan buzağılara ilave Suni Tohumlama (TL/baş) Yerli ırk veya melezi sığırların,etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlanmasından doğan 75 TL/baş buzağılara ilave Malak desteği 150 TL/baş Sürü yöneticisi istihdamı uygulaması kapsamında 300 küçükbaş ve üzeri (koyun –keçi)anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 2016 yılı bütçesinden 5.000 TL ödenir. Besilik Materyal Üretim Anaç Sığır 350 TL/baş Desteği(baş) Buzağı 150 TL/baş

3

Hayvan Başı Ödeme

Koyun-keçi

22 (TL/baş)

4

Tiftik Üretim

Tiftik

22 (TL/kg)

Manda, koyun-keçi sütü

Bakanlık belirler

5

6

Süt Primi( TL/lt)

İnek sütü Bakanlık belirler Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıylayapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılır. İpek Böceği

7

Arıcılık

8

Su Ürünleri

Yem Bitkileri 9

Etçi

225 TL/baş

Tohum(Kutu)

40 TL/adet

1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

30 TL/kg

Arılı kovan Bombus arısı Alabalık

10 TL/kovan 60TL/koloni 0,65 TL/kg

Çipura- levrek Yeni türler Midye Yonca (sulu) Yonca (kuru) Korunga

0,85 TL/kg 1.00 TL/kg 0.05 TL/kg 50 TL/dekar yıl 30TL/dekar yıl 40 TL/ dekar yıl

10 11 12 13

14

Tek yıllıklar 35TL/dekar Silajlık tek yıllıklar 50 TL/dekar Yem Bitkileri Silajlık mısır (sulu) 75 TL/dekar Silajlık mısır (kuru) 35TL/dekar Yapay çayır-mera 100 TL/dekar 5996 sayılıVeteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Hayvan hastalıkları kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları miktarı,İl ve Tazminatları İlçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Taktir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir. Hastalıktan ari işletmedeki sığır 375 TL/baş Onaylı Süt Çiftliği Desteği (İlave) 50 TL/baş Şap Aşısı(Büyükbaş) 0,75 TL/baş Şap Aşısı (Küçükbaş) 0,50TL/baş Aşı Desteği Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 TL/baş Büyükbaş Koruma 550 TL/baş Küçükbaş Koruma 80 TL/baş Sığır Pedigrili Koruma 800 TL/baş Arı Koruma 40 TL/kovan Halk Elinde Manda Islahı Desteği 800TL/baş Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği 150 TL/baş Hayvan Gen Kaynakları Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 70 TL/baş Yavru Elit Sürü

15

Çiğ Sütün Değerlendirilmesi

16

Araştırma Geliştirme Projeleri

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 35 TL/baş Yavru Taban Sürü Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Tekke) 200 TL/baş Desteği Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla ;Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2015 ve 2016yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla ,uygun görülen araştırma geliştirme projeleri ile araştırmacılara 2015-2019 yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi 1

Ülkenin yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılır.

2 3

Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL.ödenir. Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal işletme katkı payı, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kişi ve/veya kuruluşlar, uygulama alanı ve diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEĞİ Biyoteknik mücadele desteği Biyolojik mücadele desteği Örtüaltı paket toplamı Biyoteknik mücadele desteği Biyolojik mücadele desteği Açık alanda paket toplamı

1 2 3 4

110 TL/ dekar 350TL/dekar 460TL/dekar 35 TL/dekar 35 TL/dekar 70 TL/dekar

ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM DESTEĞİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Organik Tarım (Meyve, sebze) Organik Tarım (Tarla Bitkileri) Organik Tarım (Anaç sığır,Manda) Organik Tarım (Buzağı) Organik Tarım (Anaç koyun,Keçi) Organik Tarım (Arılı kovan) Organik Tarım (Alabalık) Organik Tarım (Çipura,levrek) İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze) İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı) İyi Tarım Uygulamaları(Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler)

70 (TL/da) 10 (TL/da) 150 TL/baş 50 TL/baş 10 TL/baş 5 TL/kovan 0.35TL/kg 0.45 TL/kg 50(TL/da) 150 (TL/da) 100 (TL/da)

Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği Desteğe Konu Ürünler

Mazot Destekleme Tutarı

Gübre Destekleme Tutarı

3.3 (TL/dekar)

4.75 (TL/dekar)

1

Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Ormanemvali alanları Hububat, Yem bitkileri, Baklagiller, Yumru bitkiler, Sebze veMeyve alanları.

4.85 (TL/dekar) 6.6

2

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları

7.9 (TL/dekar)

3

(TL/dekar)

8.25 (TL/dekar)

2015 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere 2.5 TL/dekarToprak Analizi Desteği verilir 2015 yılında sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanolo ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 15/TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM VE ÜRETİM DESTEKLERİ

1

2

3

4

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi Ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Buğday,Arpa Tritikale, Yulaf, Çavdar Çeltik, Yer Fıstığı, Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek Susam, Kanola, Aspir Patates Soya Korunga, Fiğ,Yem Bezelyesi Yonca Standart Bodur meyve fidan türleri ile (TL/dekar) bahçe tesisi 150 Yarı Bodur meyve fidan 150 türleri ile bahçe tesisi Aşılı Bağ ve diğer meyve 100 fidanları ilebahçe tesisi Zeytinde yağlık çeşitler ile 50 bahçe tesisi Aşılama ile çeşit değiştirme Virüsten ari fidanlara ilave 50 olarak Sertifikalı çilek fidesi desteği antepfıstığı anacı ile meyve 100 bahçesi tesisi Patates siğili görülen Aldığı desteğe alanlarda sertifikalı /standart %50 ilave fidan kullanım desteği Sanayilik/İhracata yönelik -çeşitlerde ilave destek Buğday Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates Çeltik Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ,Yem Bezelyesi Soya Kanola Susam Yonca Yer Fıstığı Kırsal Kalkınma Destekleri

8.5 (TL/da) 6 (TL/da) 8 (TL/da) 12 (TL/da) 4 (TL/da) 40 (TL/da) 20 (TL/da) 7 (TL/da) 10 (TL/da) Sertifikalı (TL/dekar) 400 350 280 150 250 100 350 280 Aldığı desteğe %50 ilave Aldığı desteğe %50 ilave 0.10 (TL/kg) 0.08 (TL/kg) 0.25 (TL/kg) 0.50

(TL/kg)

0.35 1.20 0.60 1.50 0.80

(TL/kg) (TL/kg) (TL/kg) (TL/kg) (TL/kg) Proje

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ KATILIM DESTEĞİ

Çiftlik Muhasebe Veri Ağısisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde örnek olarak seçilen işletmelerden, 2014 yılı çiftçi kayıt sistemi kayıtlarıyla belirlenen işletmelere 2015 yılı bütçesinden 375 TL, 2015 yılı çiftçi kayıt sistemi kayıtlarıyla belirlenen işletmelere ise 2016 yılı bütçesinden 425 TL katılım desteği ödemesi yapılır.

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Yağlık Ayçiçeği Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) Soya Fasulyesi Kanola Dane Mısır Aspir Zeytinyağı Buğday Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek Çeltik Çay

30 65 50 40 4 45 70 5 5 20 10 12

(Krş/Kg) (Krş/Kg) (Krş/Kg) (Krş/Kg) (Krş/Kg) (Krş/Kg) (Krş/Kg) (Krş/Kg) (Krş/Kg) (Krş/Kg) (Krş/Kg) (Krş/Kg)

TARIM HAVZALARI VE DESTEKLENEN ÜRÜNLER No

Havza Adı

1

Güney Marmara Havzası

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Batı Karadeniz Havzası Kuzeybatı Anadolu Havzası Doğu KaradenizHavzası Karasu – Aras Havzası Kuzey Marmara Havzası Büyük Ağrı Havzası Söğüt Havzası Çoruh Havzası Yukarı Fırat Havzası Kıyı Ege Havzası

Fark Ödemesi Kapsamında Desteklenen Ürünler Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Trtikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı. Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,Yulaf, Zeytinyağı. Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf. Buğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola. Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf. Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf,Zeytinyağı. Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği, Çeltik Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı. Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf. Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf. Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.

12 13

Van Gölü Havzası Erciyes Havzası

14

Kaz Dağları Havzası

15

İç Ege Havzası

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Gediz Havzası Meriç Havzası Yeşilırmak Havzası Orta Karadeniz Havzası Karacadağ Havzası Zap Havzası GAP Havzası Batı GAP Havzası Doğu Akdeniz Havzası Kıyı Akdeniz Havzası Ege Yayla Havzası Orta Kızılırmak Havzası Orta Anadolu Havzası

29

Fırat Havzası

30

Göller Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Yağlık Ayçiçeği. Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf. Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut,Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı. Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı. Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı. Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf. Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf. Arpa, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf. Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut,Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı Arpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi,Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi,Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,Yulaf, Zeytinyağı Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale,Yağlık Ayçiçeği, Yulaf Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale,Yağlık Ayçiçeği, Yulaf Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale,Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale,Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.