Ü retimin organizasyon, bilgi ve

2009 Eğitimler YÖNETÝM YERÝ TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Caddesi No: 40 K: M2 Bayraklý - ÝZMÝR Ü retimin organizasyon, bi...
Author: Chagatai Uzer
24 downloads 0 Views 2MB Size
2009

Eğitimler

YÖNETÝM YERÝ TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Caddesi No: 40 K: M2 Bayraklý - ÝZMÝR

Ü

retimin organizasyon, bilgi ve teknolojisineki hızlı değişimi sanayiye ve çalışma yaşamına da y a n s ı y o r. B u d e ğ i ş i m i n g e l i ş i m e dönüşmesini sağlamak, oluşan yeni dinamiklerde doğru rolü oynamak amacında olan Şubemiz üyelerimiz ve sanayide çalışanlara yönelik eğitim etkinliklerini 2009 yılında da sürdürüyor.

BÝLGÝ ve BAÞVURU NİYAZİ OĞUZ

Tel:

Şubemizce bugüne kadar gerçekleştirilen eğitimlerle binlerce mühendis, ara teknik eleman ve ilgili diğer meslek gruplarındaki kişiler, mesleki ve kişisel yetkinliklerini geliştirme olanağı bulmuşlardır.

0.232. 444 8 666 139/147/132/133

Faks 0.232. 486 10 50

Web Sitesi: http//izmir.mmo.org.tr

e-mail [email protected] [email protected] Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Aylýk Yayýn Organý “Bülten” in Ocak 2009 ekidir.

Baskı:Altındağ Grafik-Matbaacılık:0232. 457 58 33

t m m o b m a k i n a mühendisleri o d a s ı i z m i r ş u b e s i

Elinizdeki “Eğitimler 2009” kitapçığı, sizin de bu dönüşüm sürecinde doğru yerinizi bulmanıza yardım edecek 12 ana başlıkta 150’ye yakın seminer ve kurs programını içermektedir. Bu kitapçığın 2009 yılı eğitim programınızın gerçekleştirilmesine önemli bir katkısı olacağı inancındayız. Gelişimin temel koşulu olarak gördüğümüz "Sürekli Eğitim" anlayışımızla hazırlanan eğitim etkinliklerimizi, yararlı olacağı inancıyla bilgilerinize sunuyor, tüm ilgilileri katılıma davet ediyoruz. Saygılarımızla.

Şube Yönetim Kurulu

2

Çalıştaylara Başvuru ve Kayıt Koşulları.......................................................................................................... 8 Bütünleşik Yönetim Sistemlerinde Risk Değerlendirme Çalıştayı (ISO 14001 - OHSAS 18001)......................... ......9 İstatistiksel Süreç Kontrolü Çalıştayı...................................................................................................................9 Ölçüm Sistemleri Analizi Çalıştayı........................ ............................................................................................10 Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) Çalıştayı......................................................................................................10 Üretimde Kısıt Kaynak Yönetimi Davul-Tampon-İp (Drum-Buffer-Rope) Tekniği Çalıştayı...................... ..................11 Zaman Etüdü Çalıştayı.......................................... ...........................................................................................12 Üretimde İsrafı Görmeyi Öğrenmek-Değer Akış Haritalama Çalıştayı....................................................................12 Hat Dengeleme Çalıştayı....................................... ..........................................................................................13 Kanban-Çekme Sistemlerinin Tasarımı Çalıştayı....... ..........................................................................................13 SMED Çalıştayı..................................................... ...........................................................................................14 Uygulamalı Eğitimlere Başvuru ve Kayıt Koşulları.. ..........................................................................................15 Yalın Üretim Uygulamalı Eğitim Programı................. ..........................................................................................16 İstatistiksel Süreç Kontrolü.................................... ..........................................................................................17 Süreç-Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) ............ ..........................................................................................17 Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA).............................. .........................................................................................18 5S Eğitimi............................................................ ..........................................................................................18 Seminerlere Başvuru ve Kayıt Koşulları...........................................................................................................19 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri OHSAS 1800:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi................... ...............20 OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kuruluş İçi Denetçi Eğitimi......................... .............20 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi...... ..........................................................................................21 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları İçin İş Güvenliği Eğitimi ................................................................ .....................21 İşyeri Acil Durum Eylem Plan Hazirlama .................. ........................................................................................22 Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi..................... ................................................................................22 İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yapılanmasında Sorumluluk, Hesapverebilirlik Eğitimi...................... ...............23 İş Hijyeni-Çalışma Koşulları.................................... ...........................................................................................23 İş Güvenliği Uygulaması: Etiketle/Kilitle Semineri........ ......................................................................................24 Standardlar ve Uygulamaları Seminerleri ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri ve Süreç Yönetimi..................................................... .......................25 Kuruluş İçi Kalite Denetimi (ISO 9001:20008)...................................................................................................25 ISO TS 16949:2002 Otomotiv Spesifikasyonu Temel Bilgilendirme Semineri................................ ......................26 ISO/TS 16949:2002 Otomotiv Spesifikasyonu İç Denetçi Eğitimi..................................................... ..................26 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri............ ..........................................................................................27 ISO 14001:2004 Kuruluş İçi Çevre Denetçisi...................................................................................................27 Bütünleşik Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Semineri (ISO 9001; ISO 14001 ve OHSAS 18001)....... ........28 Bütünleşik Yönetim Sistemleri İç Denetçi Semineri (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001)................. ............28 SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standard.............. ...............................................................................................29 Makinalarda CE Uygunluk İşareti Uygulamaları...................................................................................................29 Süreç Yönetimi ve İyileştirme Teknikleri.......... .................................................................................................30 İstatistiksel Süreç Kontrol.................... ...........................................................................................................30 Hata Türlerİ ve Etkileri Analizi (FMEA).............. .................................................................................................31

m m o

Ýçindekiler MMO İzmir

Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

İÇİNDEKİLER

m m o

Kalite Planlaması (APQP ve PPAP)............... ....................................................................................................31 Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)........................ ...............................................................................................32 Tedarikçi-Taşeron İlişkilerinde Kalite............ .....................................................................................................32 Müşteri Memnuniyetinin Ölçümünde Anket Tekniğinin Uygulanması......... ..........................................................33 8D Sorun Çözme Yöntemi........... ...................................................................................................................33 Üretim Seminerleri 6 Sigma Temel Bilgilendirme Semineri........... .................................................................................................34 Yalın Üretim Temel Bilgilendirme Semineri........................................................................................................34 Üretim Kaynak Planlaması......... .....................................................................................................................35 JIT Altında Stok Yönetimi ve Kanban Sistemi........... ..........................................................................................36 Stok Yönetimi...................................................... ...........................................................................................36 Depo Yönetimi................................................................................................................................................37 Tedarik Zinciri Yönetimi............................................ .......................................................................................37 Satın Alma Yönetimi.......................................................................................................................................38 Verimlilik Artırma.......................... .................................................................................................................38 Maliyet Düşürme Etkin Çalışma Yöntemleri.......................................................................................................39 Poka-Yoke (Kusur Önleme).............................. ...............................................................................................40 5S................................................................................................................................................................40 Ergonomi ve Çalışma Ortamı............... ...........................................................................................................41 İş Etüdü Eğitimi.................................................... ..........................................................................................41 Eş Zamanlı Mühendislik.......... ........................................................................................................................42 Kalite Fonksiyon Açılımı (QFD)........... .............................................................................................................42 Süreç Odaklı Yapılanma/Tasarım................... ...................................................................................................43 Veri Madenciliği................ .............................................................................................................................43 Yönetim ve Strateji Seminerleri Toplam Kalite Yönetimi.......................................... ..........................................................................................44 Toplam Kalite Yönetimi ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi............................................................................44 Liderlik ve Motivasyon........................................... ..........................................................................................45 Yönetsel Zamanın Yönetimi.................................... ..........................................................................................45 İlk Kademe Yöneticiliği.......................................... ..........................................................................................46 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Yönetimin Yeniden Yapılandırılması.................... ......................................47 Proje Yönetimi...................................................... ..........................................................................................47 HOSHIN Planlaması ve 7 Yönetim Aracı................... ..........................................................................................48 Finansçı Olmayanlar İçin Temel Finans Bilgileri ve Bütçeleme.............................................................................48 Bireysel ve Kurumsal Gelişim Seminerleri İletişim ve Davranış Geliştirme............................... ..........................................................................................49 Satış Mühendisliği................................................. ..........................................................................................49 Çatışma Yönetimi............................................................................................................................................50 Müzakere Teknikleri............................................... ..........................................................................................50 Stresle Başa Çıkma............................................... ..........................................................................................51 Serviste Davranış Geliştirme.................................. ..........................................................................................51 Performans Yönetimi............................................ ...........................................................................................52

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

İÇİNDEKİLER

3

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

İÇİNDEKİLER

4

Eğitimcinin Eğitimi Semineri.................................. ..........................................................................................52 Etkili Sunuş ve Raporlama Teknikleri................................................................................................................53 Teknik Seminerler Toplam Üretken Bakım Koruyucu Bakım Eğitimi ..............................................................................................54 Bakım Teknikleri ............................................................................................................................................54 Hidrolik Sistemlerde Hata ve Bakım Arama.............. ..........................................................................................54 Temel Otomasyon Ekipmanları Bilgilendirme Semineri ......................................................................................55 Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma .................................................................................................55 Mühendis Yetkilendirme Kursları ..................................................................................................................56 Yatirim Hizmetler Yönetimi... ...........................................................................................................................57 Stratejik Planlama..........................................................................................................................................57 Operatörler ve Teknisyenler İçin Kurslar Başvuru ve Kayıt Koşulları......... .......................................................58 İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kursları................. ..........................................................................................59 Sanayi Tipi Kazanların İşletilmesinde Yardımcı Personel Kursu..................................................... ........................60 Teknisyenler İçin Kaynak Teknolojisi Kursları............ ..........................................................................................60 Temel Hidrolik Kursu............ ..........................................................................................................................61 Temel Pnömatik Kursu.......... .........................................................................................................................61 Lojik Kontrolör (PLC-Programmable Logic Controller) Kursu.......... ......................................................................62 Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu..................... ..........................................................................................63 LPG Yetkili Personel Kursları................................... ..........................................................................................64 Sanayide Doğal Gaz Kullanımında Teknik Personel Kursu..................................................... ..............................65 Dökme LPG Kullanımında Teknik Personel Eğitimi............ .................................................................................65 Asansör Montaj ve Bakım Kursları.....................................................................................................................66 Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Eğitim Programları ve Katılım Koşulları ......................................................67 AutoCAD 2008 (İki Boyut Modelleme).................... ..........................................................................................68 AutoCAD 2008 (Üç Boyut Modelleme)................... ..........................................................................................68 Inventor 2008............................................................... .................................................................................69 Rhinoceros (Rhino)............................................... ..........................................................................................70 Delme, Tornalama, Frezeleme İçin Takımlar ve Kesici Uçlar Kursu................................................ .......................70 3DS Max.............................................................. ..........................................................................................71 Thinkdesign....................................................................................................................................................71 SolidWorks....................................................................................................................................................72 Cimatron.......................................................................................................................................................73 Machining Strategist............................................. ..........................................................................................74 Bilgsayar Kontrollü Takım Tezgahları (CNC) Programlama Kursu.............................................. ...........................74 MasterCam Lathe (Torna) Kursu............................. ..........................................................................................75 MasterCam Mill Kursu........................................... ...........................................................................................75 Ege Kalmem Eğitimleri Başvuru ve Kayıt Koşulları... ........................................................................................76 Genel Metroloji ve Kalibrasyon..........................................................................................................................77 Basınç Kalibrasyonu.............................................. ..........................................................................................78 Sıcaklık Kalibrasyonu............................................ ...........................................................................................78 Boyut Kalibrasyonu............................................... ..........................................................................................78 Terazi Kalibrasyonu............................................... ..........................................................................................78

MMO İzmir Şubesi Ocak–Nisan 2009 Eğitim Takvimi SEMİNERLER

OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Temel Bilg. Semineri........ 13-14 Mart 2009........ 200.00 TL......... 20 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme ......22-23 Ocak 2009 11-12-13 Mart 2009... 200.00 TL......... 25 ISO 9001:2008 Kuruluş İçi Kalite Denetimi Semineri................... 28-29 Ocak 2009 25-26-27 Mart 2009... 260.00 TL......... 25 Kalite Planlaması (APQP)............................................................ 30 Ocak 2009............ 120.00 TL......... 31 ISO 9001,14001 & OHSAS 18001 Bütünleşik Yönetim Sistemleri Temel Bilg. Semineri.................................................................. 25-26-27 Şubat 2009 28-29-30 Nisan 2009..260.00 TL.........28 ISO 9001,14001 & OHSAS 18001 Bütünleşik Yönetim Sistemi İç Denetçi Semineri................................................................... 9-10-11 Nisan 2009....260.00 TL.........28 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sis.Temel Bilg.Semineri............. 5-6 Şubat 2009.......... 200.00 TL......... 27 ISO TS 16949:2002 Otomotiv Spesifikasyonu Temel Bilg............ 12-13 Şubat 2009...... 200.00 TL......... 26 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Semineri.....17-18 Şubat 2009..... 200.00 TL......... 27 ISO TS 16949:2002 Otomotiv Spesifikasyonu İç Denetçi Sem...... 19-20 Şubat 2009...... 200.00 TL......... 26 İstatistiksel Süreç Kontrol........................................................... 19-20 Mart 2009........ 200.00 TL......... 30 6 Sigma Temel Bilgilendirme Semineri......................................... 9-10 Nisan 2009.........200.00 TL......... 34 8D Sorun Çözme Yönetimi.......................................................... 17Nisan 2009............. 120.00 TL......... 33 Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma.............................. 13-14 Mayıs 2009.......200.00 TL.........55 Bilgi ve Başvuru: Dr. Deniz DİNÇ YILMAZ Telefon: 0.232. 444 8 666 - 147 Faks: 0.232. 486 20 60 Web sitesi: http://izmir.mmo.org.tr e-posta: [email protected]

KALİBRASYON VE METROLOJİ EĞİTİMLERİ Genel Metroloji ve Kalibrasyon...................................... Boyut Kalibrasyonu.....................................................

22.01.2009.....................120.00 YTL............77 16.04.2009 24-25.02.2009...............200.00 YTL.............78

Basınç Kalibrasyonu.................................................... 10-11.03.2009...............200.00 YTL.............78 Terazi Kalibrasyonu...................................................... 08-09.04.2009..............200.00 YTL.............78 Bilgi ve Başvuru İçin: Berkay ERİŞ (0 232) 348 40 50

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri İçin Temel Bilg. Semineri......... 13-14 Şubat 2009......200.00 TL.........21

5

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

MMO İzmir Şubesi Ocak–Nisan 2009 Eğitim Takvimi

6

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ve ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI EĞİTİM

ÜYE-ÖĞRENCİ ÜCRET (TL/YTL)

DİĞER ÜCRET (TL/YTL)

AUTOCAD 2007 (İKİ BOYUTLU)

200.00 YTL

300.00YTL

AUTOCAD 2007 (ÜÇ BOYUTLU)

250.00 YTL

350.00 YTL

RHİNOCEROS (RHİNO) KURSU

200.00 YTL

250.00 YTL

SOLIDWORKS

300.00 YTL

400.00 YTL

THİNKDESIGN

300.00 YTL

400.00 YTL

INVENTOR

300.00 YTL

400.00 YTL

MACHINNING STRATEGIST

250.00 YTL

350.00 YTL

CIMATRON

300.00 YTL

400.00 YTL

3DS MAX

400.00 YTL

500.00 YTL

MASTER/CAM (MILL) KURSU

500.00 YTL

600.00 YTL

MASTER/CAM LATHE (TORNA) KURSU

250.00 YTL

300.00 YTL

CNC KURSU

400.00 YTL

500.00 YTL

KESİCİ UÇLAR KURSU

250.00 YTL

350.00 YTL

Bilgi ve Başvuru için: Niyazi OĞUZ-İpek METİNOĞLU-Volkan KAZANÇ (0 232) 444 8 666 / 133-132-139

OPERATÖR ve TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR KURS

TARİH

ÜCRET (YTL)

İş Makinaları Kullanıcı Kursu Cumartesi Pazar günleri Saat: 08.30-13-20 Sanayi Tipi Kazanlarin İşletilmesinde Yard. Per.Yetiş.Kursu...... 16.02.2009-20.02.2009............. 400.00 TL. 13.04.2009-17.04.2009 15.06.2009-19.06.2009 17.05.2009-21.08.2009 12.10.2009-16.10.2009 14.12.2009-18.12.2009 Kalorifer Kazanların İşletilmesinde Yard. Per.Yetiş.Kursu.............................................................. 200.00 TL. Soğutma Tesislerin İşletilmesinde Yard. Per. Yetiş. Kursu........................................................... 400.00 TL. Kaynak Teknolojisi Kursu........................................................................................................ 500.00 TL. Sanayide Doğal Gaz İşletmeciliği............................................................................................. 150.00 TL. Dökme LPG Kullanımında Teknik Personel Eğitim...................................................................... 150.00 TL. Temel Hidrolik Kursu.................................................................19-21.02.2009.................................300.00 TL Temel Pnömatik Kursu..............................................................19-21.03.2009................................300.00 TL. Programlanabilir Lojik Kontrolör Kursu (PLC)........................................................................................500.00TL.

Bilgi ve Başvuru için: Niyazi OĞUZ-İpek METİNOĞLU-Volkan KAZANÇ (0 232) 444 8 666 / 133-132-139

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

MMO İzmir Şubesi Ocak–Nisan 2009 Eğitim Takvimi

7

8

ÇALIŞTAYLARA BAŞVURU ve KAYIT KOŞULLARI

m m o

Ýçindekiler MMO İzmir

Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Çalıştaylar

Çalıştaylarla amaçlanan, ilgili alanda belirli bilgi düzeyine sahip, aktif olarak bu alanlarda çalışmış ya da çalışmakta olan katılımcıların bilgilerinin, uygulamalarla pekiştirilmesi ve güncellenmelidir. Katılımcılar, bu platformlarda, paylaşılan farklı sektördeki ve farklı işletmelerdeki uygulamaların da ışığında, kendi sistemlerini geliştirip, iyileştirme çalışmalarına yön verebileceklerdir. Kayıt:

Başvurularda; kişi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcı sayısı, katılımcıların isimleri, TMMOB'a bağlı bir Oda'ya üye veya KOBİDER'e üye bir işletme çalışanı olup olmadıkları bildirilmelidir. MMO İzmir Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ödeme:

Çalıştay ücretine öğle yemekleri, ara ikramlar ve seminer notları dahildir.

TMMOB'a bağlı Oda Üyelerine, KOBİDER'e üye firma çalışanlarına ve 3 ile daha fazla kişilik gruplara %20 indirim uygulanmaktadır. Odamız KDV'den muaftır.

Ödemeler, çalıştay tarihinden en az 3 gün öncesine kadar İş Bankası, Alsancak Şubesi 3401 - 765810 No'lu banka hesabına ya da Şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile yapılan ödemelerde, çalıştayın ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO İzmir Şubesi'ne fakslanması gerekmektedir. Kayıt iptali:

Kayıt iptali çalıştay tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek koşulu ile yapıIabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan seminer ücreti, başka bir seminerde kullanılabilir, iade edilmez. Bilgi ve Başvuru: Dr. Deniz DİNÇ YILMAZ Telefon: 0.232. 444 8 666 - 147 Faks: 0.232. 486 10 50 web sitesi: http://izmir.mmo.org.tr e-posta: [email protected]

Çalıştaylar

(ISO 14001 - OHSAS 18001)

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ ÇALIŞTAYI Çalıştayın Amacı İstatistiksel süreç kontrolün temel prensiplerini hatırlatmak, gerçekleştirilecek grup çalışmaları ile kontrol tablolarını yorumlamak ve sonuçlarını analiz etmek suretiyle katılımcıların gerekli alt yapıya sahip olmaları sağlanacaktır.

Çalıştayın İçeriği: ! Çevresel boyut ve etkilerin ISO 14001 standardındaki yeri ! Çevresel boyut ve etkilerin belirlenmesi ! Çevre ile ilgili mevzuatlar hakkında genel bilgi ! Çevresel boyut ve etkilerin değerlendirilmesi ile ilgili yöntemlerin açıklanması ! Tehlike ve risklerin OHSAS 18001'deki yeri ! Tehlikenin tanımı, ! Te h l i k e n i n t a n ı m l a n m a s ı v e r i s k l e r i n değerlendirilmesi ile ilgili yöntemlerin açıklanması

Çalıştayın İçeriği: ! İstatistiksel süreç kontrol, tanımı, işlevi yararları ! Süreci etkileyen faktörler: Genel ve özel nedenler ! Diğer temel tanımlar ! İstatistiksel süreç kontrolün katkıları ve başarı koşulları ! Kontrol grafiklerinin yapısı ve yorumlanması ! Ölçülebilir değişkenler için kontrol grafikleri ! X kontrol grafikleri ! R değişim aralığı kontrol grafikleri ! Süreç yeterlilik kavramı ! Özellikler için kontrol grafik ! P kusurlu oranı kontrol grafikleri ! np kusurlu sayısı kontrol grafikleri ! Birim başına kusur sayısı kontrol grafikleri ! Örnek başına kusur sayısı kontrol grafikleri

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Çalıştay sırasında çevresel boyut ve etki değerlendirmesi ile tehlikelerin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi ile ilgili 2 grup çalışması gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar arasından gruplar oluşturularak, fiili çalıştay gerçekleştirilecektir. Fiili çalıştay uygulamasında her ekip bilgisayar ortamında kontrol tablosu oluşturarak, yorumlayacaktır.

Katılımcı Profili: Gerçekleştirilen faaliyetlerin, ürün ve hizmetlerin çevresel boyutunu bilen ve İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tehlikeleri tanıyan katılımcılar. Çalıştaya katılım, 15 kişi ile sınırlıdır.

Katılımcı Profili: Veri toplama ve analizi konularında çalışan ya da karar verme konumunda olan ve temel istatistiksel bilgilerine sahip olan personel. Katılım, 15 kişi ile sınırlıdır.

Süre: 1 Gün

Süre: 1 gün

Çalıştayın Amacı Bütünleşik ISO 14001 ve OHSAS 18001 bütünleşik sistemlerini kurma aşamasında olan kuruluşlardaki çalışanlara, risk değerlendirmesinin önemini anlatmak ve değerlendirme yöntemlerini açıklamak

Çalıştayda İzlenilecek Yöntem:

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI

9

10

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ ÇALIŞTAYI

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Çalıştaylar

Çalıştayın Amacı Bu çalıştayın amacı, başta TS 16949 uygulayan veya uygulamayı planlayan kuruluş temsilcileri ile; kendi kuruluşlarında yürütülecek ölçüm sistemi analiz uygulamalarını destekleyecek bilgi ve becerilerini geliştirerek, farklı kuruluşlardaki uygulamalar görmelerini sağlamaktır. Çalıştayın İçeriği: ! Niceliksel Ölçüm Cihazları için MSA ! Sapma (bias), Tekrarlanabilirlik, Yeniden yapılabilirlik, Kararlılık, Doğrusallık ! Niceliksel ölçüm cihazları için MSA ! Kısa Yöntem (aralık) ! Uzun Yöntem (ortalama ve aralık) ! Niteliksel ölçümler için MSA ! Hipotez Test Yöntemi

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Ölçüm sisteminin temel unsurlarına ilişkin bilgilerin açıklanması, Uygulama örneklerinin, yaşanmış veya yaşanması olası uygulama sorunlarının grup çalışmaları aracılığıyla incelenmesi ve sonuçların dokümantasyonu.

Katılımcı Profili: İstatistiksel süreç kontrolü (SPC) eğitimi almış olmak ön koşuldur. Ölçüm sistemi uygulamaları yürüten veya yürütmeyi planlayan firma temsilcileri çalıştay katılımcısı olabilirler. Çalıştaya katılım, 15 kişi ile sınırlıdır. Süre: 1 gün.

HATA TÜRÜ ve ETKİLERİ ANALİZİ (HTEA) ÇALIŞTAYI

Çalıştayın Amacı

Hata Türü ve Etkileri Analizi' nin (HTEA) temel prensiplerini hatırlatmak, gerçekleştirilecek grup çalışmaları ile tasarım ve süreç HTEA tablolarını oluşturmak ve yorumlamak suretiyle katılımcılara gerekli alt yapıya sahip olmaları sağlanacaktır. ! ! ! ! ! ! ! !

Çalıştayın İçeriği: HTEA 'nin , tanımı, önemi, Tasarım / süreç HTEA ; Hata türleri, etkileri, nedenleri Hataların / nedenlerin oluşma olasılıkları Hata / nedenlerinin keşfedilebilirliği, Risk öncelik göstergelerinin hesaplanması Düzeltici / önleyici faaliyetlerin önceliklendirilmesi Takip faaliyetleri

Çalıştayda İzlenilecek Yöntem: Çalıştay, Hata Türü ve Etkileri Analizinin felsefesini anlatan giriş seminerinden sonra; katılımcılar arasından gruplar oluşturularak, her ekip, seçilen konu ile ilgili HTEA tablosunu oluşturacak ve yorumlayacaktır. Katılımcı Profili: Tasarım, kalite ve üretim süreçlerinde yer alan ve iyileştirme faaliyetlerinde görev alan kişiler katılabilir. Katılım; 20 kişi ile sınırlıdır. Süre: 1 gün

ÜRETİMDE KISIT KAYNAK YÖNETİMİ DAVUL-TAMPON-İP (DRUM-BUFFER-ROPE) TEKNİĞİ ÇALIŞTAYI Çalıştayın Amacı Katılımcılara bir üretim tesisindeki akışlara tam kontrol yeteneği vererek, aşama aşama tekniğin anlaşılmasını sağlamaktır. Teknik, hiç bir yatırım yapmadan üretimin yönetimine tamamen farklı (bütünsel) bir bakış açısı ile, ilk aşamada, stokları yarıya indirmeyi, müşteriye yanıt verme süresini iki katına çıkarmayı hedeflemektedir. Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Bilgisayar ortamında benzetimi yapılmış bir üretim tesisinde, katılımcılar finansal başarı elde edecek üretim planlama tekniklerini deneyecekler. Denemeler arasında mevcut gerçeklik ağaçları ve çelişki çözümleme diyagramları ile sonuçlar tartışılacaktır. Katılımcılara, eğitmen dışında, 3 gruba bir rehber destek verecektir. Çalıştay, Davul-Tamponİp tekniğine yönelik bir oyun üzerine odaklanılarak gerçekleştirilecektir. Bu teknik, Eliyahoo GOLDRATT, tarafından Amaç kitabında geliştirilen “kısıtlar teorisi”, üretim çizelgeleme yöntemlerinin uygulamalı olarak tanıtılmasını içermektedir.

Çalıştayın İçeriği: ! Üretim yönetimi neden zordur? ! Mükemmel tesisle tanışma ! Verimlilik ve parti sendromu ! İyileştirme Süreci ! Davul (Üretimin programlanması) ! İp (Satın almanın programlanması) ! Tampon (Müdahale ve iyileştirme noktalarının belirlenmesi) Oyunda tartışılan konular: ! Bir kuruluşun amacı nedir? ! Verimlilik ölçümleri bu amacı ne kadar destekler? ! Aynı müşteriye ait bile olsa büyük partilerin sisteme etkisi nedir? Ne yapılabilir? ! Kuruluşunuzda bu teknik nasıl uygulanabilir? (Sizin darboğazınız nerede? Nasıl programlanmalı? Diğer kaynaklar nasıl çalışmalı?)

Katılımcı Profili: Üst Yönetim, Planlama, Üretim, Satın Alma, Satış Bölümleri Yöneticileri. Katılım; 12 kişi ile sınırlıdır. Süre: 1 gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Çalıştaylar

11

12

ÜRETİMDE İSRAFI GÖRMEYİ ÖĞRENMEKDEĞER AKIŞ HARİTALAMA ÇALIŞTAYI

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Çalıştaylar

Çalıştayın Amacı

ZAMAN ETÜDÜ ÇALIŞTAYI

Üretim sistemlerinin yalınlaştırılmasında ilk aşama olan Değer Akış Haritalama yaklaşımının klasik üretim yöntemlerinden farkını vurgulamak;

Çalıştayın Amacı Program ile amaçlanan, Endüstri Mühendisliği ya da iş etüdü eğitimi almış ancak; bugüne kadar Zaman Etüdü çalışması yapmamış katılımcılara uygulama yapma imkanı vermektir.

Katılımcılara firmalarındaki Mevcut Değer Akışını haritalandırabilme becerisi kazandırmak;

Çalıştayın İçeriği: ! Zaman Etüdü Çalışmalarında kullanılan Form ve Hesaplamalar ! Tempo Takdiri ! Uygulama

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Çalıştayı örnek uygulamaların eşliğinde inter-aktif bir biçimde gerçekleştirilecektir. 3'er kişilik çalışma grupları oluşturulacaktır. Seri üretim montaj şartlarında zaman etüdü çalışması yapılacaktır. Uygulamaya paralel teorik bilgilendirme ve hesaplama teknikleri de katılımcılara aktarılacaktır.

Bu harita üzerinden yalın yaklaşımları açıklamak ve Gelecek Durum Haritasını oluşturarak firmanın kazanabileceklerini ortaya koymaktır. Çalıştay İçeriği: ! Yalın Değer Akışı Kavramı ! Değer Akış Haritalama Teknikleri ! Örnek problem için Mevcut Değer Akış Haritasını çizmek (gruplar halinde) ! Gelecek Durum Haritası çizme teknikleri ! Mevcut Durum Haritasını tartışma ! Gelecek Durum Haritasını oluşturma Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Değer Akışı Teorisi aktarılacak, tekli veya gruplar halinde örnek problem üzeriden değer akışları oluşturulacaktır. Bu çalıştayın uygulama bölümü, bir üretim işletmesinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcı Profili: Zaman etüdü alanında uygulama deneyimine gereksinim duyan ve bu konuda teorik bilgiye sahip olan çalışanlar. Katılım, 15 kişi ile sınırlıdır.

Katılımcı Profili: Üst Yönetim, Planlama, Üretim, Satın Alma, Satış Bölümleri Yöneticileri. Katılım; 20 kişi ile sınırlıdır.

Süre: 1 Gün

Süre: 2 gün

m m o

HAT DENGELEME ÇALIŞTAYI KANBAN - ÇEKME SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÇALIŞTAYI

Çalıştayın Amacı

Senkronize edilmemiş süreçler, partiler halinde üretim ve hat dengelemesi yapılmamış üretim hatlarında karşılaşılması muhtemel sorunların ortaya konması ve iyileştirilmesi için yapılabileceklerin tartışılması. ! ! ! ! !

Çalıştayın İçeriği: Yalın Düşünce Prensipleri Hat Dengeleme tanım, kavramsal yapı Hat dengeleme oyun 1. tur (Dengesiz bir üretim hattında) Üretim atölyesinde yapılabilecek iyileştirmeler, Hat dengeleme oyun 2. tur (Dengelenmiş bir üretim hattında)

Çalıştayda İzlenilecek Yöntem:

Sınıf ortamında “Lego”lar kullanılarak bir üretim atölyesinin simülasyonu üzerinden uygulama yapılacaktır. Kavramsal tanıtım yapıldıktan sonra oyun tekrarlanacaktır. K atılımcılar “Lego”lardan faydalanarak bir parçayı ilk önce partiler halinde ve dengelenmemiş bir ortamda üretmeye çalışacaklar daha sonra iyileştirmeler yaparak aynı parçayı iyileştirmeler yapılmış halde üreteceklerdir. Bu oyunun amacı; üretim hatlarının dengelenmesi, tek parça akış sağlanması ve süreçlerin senkronize edilmesinin üretime pozitif etkilerinin vurgulanmasıdır.

Çalıştayın Amacı

Müşterinin talep hızına uygun, mevcut koşullarda en düşük stok ile çalışabilecek bir üretim yönetim sistemini tasarlamak, Çalışmakta olan bir sistemin stok düzeyini azaltarak üretim hızını artıracak iyileştirme alanlarının ve bu iyileştirmelerin sisteme etkilerinin belirlenmesi

Çalıştayın İçeriği: Kanban oyunu Ürün Ailesi belirleme hesaplamaları Kanban sistemi tasarımı Takt süresi belirleme ! Süpermarket ve sürekli akış noktalarını belirleme ! Üretim ve programı ve dengeleme ! İyileştirme çalışmaları ! Kanban simulasyonu ! ! ! !

Çalıştayda İzlenilecek Yöntem: Çekme sistemi ile ilgili kavramlarının aktarılması ve kavramların uygulama fotoğrafları ve oyunlarla pekiştirilmesi

Katılımcı Profili: Üretim, Üretim Planlama bölümleri Yöneticileri, Üretim Mühendisleri. Katılım, 20 kişi ile sınırlıdır.

Katılımcı Profili: Üst yönetim, planlama, üretim, satınalma, satış bölümleri yöneticileri ve mühendisleri. Katılım; 14 kişi ile sınırlıdır.

Süre: Yarım gün

Süre: Yarım gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Çalıştaylar

13

14

m m o

Ýçindekiler MMO İzmir

Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Çalıştaylar

SMED ÇALIŞTAYI

(Kalıp değişim sürelerinin 10 dakikanın altına indirilmesi)

Çalıştayın Amacı Kalıp değiştirme (bir başka ürün tipine geçme) süresini çarpıcı biçimde azaltma (ilk aşamada mevcut durumun yarısı) becerisini geliştirmek önem taşımaktadır. Kalıp değiştirme süreleri, ürün çeşitliliğinin yarattığı stok düzeyinin nedenidir.Çalıştayda bu konuda farkındalık yaratarak, Shigeo Shingo tarafından geliştirilen metodolojinin örnekler ve uygulamalarla tanıtılması amaçlanmaktadır. Çalıştayın İçeriği: ! Yalın Düşünce Prensipleri ! SMED Tanımlar, Kavramsal Yapı, Teknikler ! Mevcut Durum Analizi ! Aşama 1 : Ayırma ! Aşama 2 : Dönüştürme ! Aşama 3 : Azaltma ! Uygulama Planı

İzlenilecek Yöntem: Kavramsal tanıtım yapıldıktan sonra sınıf ortamında bir kalıp değiştirme videosu üzerinden uygulama yapılacaktır. Katılımcılar gruplara ayrılacaklar, her grup zaman ölçümü ve işlem analizi çalışması yapacaktır. Çalışmalar kaydedilerek bu değerler üzerinden, süre tiplerine göre dönüşüm-azaltma aşamaları gerçekleştirilecektir. Uygulamada değiştirme iç değişim süresinin en az yarı yarıya azaltılabildiği görülecektir. Bu kapsamda; İç değişim ve dış değişim işlemlerinin belirlenmesi, İç değişim ve dış değişim sürelerinin ölçümü, Değişim süresi azaltma önerilerinin tartışılması üzerine tatışılacaktır. Katılımcı Profili: Üretim, Bakım-Onarım, Tasarım bölümleri Yöneticileri, Üretim Mühendisleri, Ustabaşları, Formenler. Katılım; 20 kişi ile sınırlıdır. Süre: 1 gün

m m o

UYGULAMALI EĞİTİMLER BAŞVURU ve KAYIT KOŞULLARI

Uygulamalı eğitimlerle amaçlanan, katılımcıların konulara yönelik teorik bilgilerle beslendikten sonra, öğrendiklerini yaşama geçirirken onları yanlız bırakmamak ve karşılaşabilecekleri zorlukları, uzmanlarımızın yardımları ile aşabilmelerini sağlamaktır. Uygulamalı eğitimler ev ödevlerini içermektedir. Eğitimden sonra, bu ödevleri yaşama geçirmek için katılımcılara bir hafta ile on gün arasında değişen süreler çerçevesinde zaman tanınır. Ardından uzmanlarımız, katılımcılarımızı işletmelerinde ziyaret ederler ve uygulamalarını incelerler. Kayıt:

Başvurularda kişi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcı sayısı, katılımcıların isimleri, TMMOB'a bağlı bir Oda'ya üye, KOBİDER'e üye bir bir işletme çalışanı olup olmadıklarnı, bildirilmelidir. MMO İzmir Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar. Ödeme:

Eğitim ücretine öğle yemekleri, ara ikramlar ve seminer notları dahildir. Odamız KDV'den muaftır.

Ödemeler, eğitim tarihinden en az 3 gün öncesine kadar İş Bankası, Alsancak Şubesi 3401 - 765810 No'lu banka hesabına ya da Şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO İzmir Şubesi'ne fakslanması gerekmektedir. Kayıt iptali: Kayıt iptali eğitim tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek koşulu ile yapıIabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan seminer ücreti, başka bir seminerde kullanılabilir, iade edilmez. Bilgi ve Başvuru: Dr. Deniz DİNÇ YILMAZ Telefon: 0.232. 444 86 66 - 147 Faks: 0.232. 486 10 50 web sitesi: http://izmir.mmo.org.tr E-posta: [email protected]

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Uygulamalı Eğitimlere Başvuru ve Kayıt Koşulları

15

Uygulamalı Eğitimler

YALIN ÜRETİM UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

16

! Müşterilerin artan çeşitlilikteki taleplerini daha kısa sürede, sıfır hata ile karşılamak, ! Üretim maliyetlerini azaltmak, ! İşletme içindeki her türlü israfı görebilmek ve ortadan kaldırmak, ! Stoklara bağlanmış kaynakları serbest bırakmak, ! İşletme içindeki her türlü kaynağı en etkili şekilde kullanmak, ! Acımasız rekabet şartlarında var olabilmek, ! Daha küçük partilerle üretim yapabilecek esnekliğe ulaşabilmek… Firmalar sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bu problemlere çözüm bulmaya çalışıyor. Bu arayışta YALIN ÜRETİM en etkili çözümleri sunan yaklaşımlardan bir tanesi. Yalın Üretim; basit ilkelere dayanan ancak bütünsel bir bakış açısıyla kuruluşlara uyarlandığında, ilave yatırım gerektirmeden, radikal iyileşmeler sağlayan tekniklerden oluşuyor. Yalın Üretim; önce işletme içinde üretimin yalınlaşması ile başlayıp, bütün organizasyonun yalınlaşması ile devam eden ve tedarik zincirinin her aşamasının yalınlaştırılmasını da içeren bir Sürekli İyileştirme Sürecidir.

Üretim Akış: Süreç akış şemaları İş denge diyagramları: Makine ve operatör Ödev ve Firma ziyareti 2 Süreç akış şemalarının hazıranması 3.Hafta İşyeri Düzenleme: 5S ve Görsel Fabrika Malzeme Hareketi: Çekme Sistemleri Ödev ve Firma ziyareti 3 5S Denetim formlarının doldurulması 4.Hafta Bakım: Planlı, önleyici ve otonom bakım Model Değişim: Tekli Dakikalarda Model Değiştirme (SMED) Tasarım: Üretilebilirlik için tasarım (DFM) Üretimde İnsan Kaynakları: İletişim Modeli, Öneri Sistemi, Sürekli Gelişim Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ödevlerin Değerlendrilmesi Değer Akış Haritalama - Gelecek Durum Fark Analizi Ödev ve Firma ziyareti 4 Eğitim sonuçlarının firma yöneticisi ile değerlendirilmesi

Eğitimin İçeriği: 1.Hafta Yalın Üretim Felsefesi ve Kavramları Üretim Akış: Değer Akış Haritalama Kalite: Süreç Yeterliliği ve Hata Önleme Ergonomi: İnsana yönelik iş düzenleme Ödev ve Firma ziyareti 1 Değer Akış Haritalama - Mevcut Durum 2.Hafta İş etüdü: Zaman etüdü ve uygulaması

Katılımcı Profili: Firma sahibi, Mühendis veya Tekniker (2yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu) veya üretim deneyimli yöneticiler.

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

“İsrafı yok edin ve şirketinizde zenginlik yaratın”

Katılımcı Sayısı: Her eğitim dönemine, en fazla 4 ayrı firmadan katılımcılar kabul edilmektedir. Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlıdır. Süre: 4 hafta (her hafta Cuma-Cumartesi tam gün teorik eğitim ve sınıfiçi uygulamalar; haftaiçi 1 gün firma ziyaretleri ile verilen eğitimin, ödevlerin ve firma uygulamalarının yerinde izlenmesi)

Uygulamalı Eğitimler

m m o

Bu program; temel istatistiksel süreç kontrolu tekniklerinin ve kontrol dışı durumlarda problemin kaynağının belirlenmesinde kullanılacak yöntemlerin tanıtılması amacıyla hazırlanmıştır. Seminer İçeriği : İstatistik ve ölçme ! İstatistiğin uygulaması, İstatistik uygulamalarında süreç, İstatistiksel ölçüler, Veri toplama, Ana kütle ve örnekleme, İstatistiksek seriler İstatistiksel kavramlar ! Normal dağılım, Ortalama, mod, medyan, Değişim aralığı, Değişkenlik ve standart sapma, Kararlılık Temel istatistiksel teknikler ! Histogram, Pareto diyagramı, Neden-sonuç diyagramı, Doğrusal Regresyon, Dağılma diyagramı, Eğilim diyagramı, Akış diyagramı, Kontrol tablosu İstatistiksel Süreç Kontrolu ! X-R tabloları, p,np,u ve c tabloları, Yorumlama ve analiz, Süreç Yeterliliği, Diğer Süreç Kontrol Tabloları, Pre-kontrol, Üstel ağırlıklı hareketli ortalama tablosu (EWMA), Birikmiş toplam kontrol tablosu (CuSum), Çok değişkenli kontrol tablosu (multivariate control charts), Regnesyon kontrol tablosu, Bölge kontrol tablosu Zone chart Katılımcıların yanlarında eğitime elektronik hesap makinası, kurşun kalem ve silgi getirmeleri yararlı olacaktır. Kimler Katılmalı: Veri toplama ve analizi konularında çalışan ya da karar verme konumunda olan ve temel matematik bilgisine sahip olan her düzeyden personel. Süre ve Yöntem: Teorik eğitim süresi 2 gündür. Eğitim sonunda öğrenilenin işyerinde uygulanmasına yönelik çeşitli ödevler verilir. Eğitmen; eğitim bitiminden yaklaşık on gün sonra; işletmeyi ziyaret eder. Katılımcıların gerçekleştirdiği uygulamaları değerlendirir; sistemin uygulanmasına ilişkin yaşanan sorunlar varsa, ziyarette ele alınır.

SÜREÇ - HATA TÜRLERİ ve ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA)

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA), riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. Bu program, HTEA tekniğinin tanıtılması ve yöntemin, tasarım ve süreç aşamalarında kullanımı ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

! ! ! !

Seminer İçeriği : HTEA kavramı ve tarihçesi Süreç HTEA Süreç ve sistem aşamalarında uygulanacak olan HTEA çalışmalarının karşılaştırılması Sektörel örnekler

Kimler Katılmalı: Firmaların pazarlama, satın alma, tasarım, üretim, üretim kontrol, kalite kontrol ve süreç geliştirme faaliyetlerinden sorumlu her düzeyden personel. Süre ve Yöntem: Teorik eğitim süresi 1 gündür. Eğitim sonunda öğrenilenin işyerinde uygulanmasına yönelik çeşitli ödevler verilir. Eğitmen; eğitim bitiminden yaklaşık on gün sonra; işletmeyi ziyaret eder. K atılımcıların gerçekleştirdiği uygulamaları değerlendirir; sistemin uygulanmasına ilişkin yaşanan sorunlar varsa, ziyarette ele alınır.

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ

17

18

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA) Ölçüm ekipmanları değişkenliğe maruzdur. Bu nedenle veri toplamada hem hassas hem de tekrarlanabilir özelliklere sahip ölçü aletleri kullanılmalıdır. Bu eğitimin amacı, ISO 16949 uygulayıcıları başta olmak üzere ölçme yöntemleri konusunda çalışan personele ölçüm sistemleri analizinde kullanılan istatistik tekniklerini tanıtmaktır.

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Uygulamalı Eğitimler

Seminer İçeriği: ! ISO 16949 gerekleri ! Niceliksel ölçüm cihazları için MSA ! Sapma (bias) ! Tekrarlanabilirlik ! Yeniden yapılabilirlik ! Kararlılık ! Doğrusallık ! Niteliksel ölçüm cihazları için MSA ! Kısa Yöntem (aralık) ! Uzun Yöntem (ortalama ve aralık) ! Hipotez Test Yöntemi ! Analitik Yöntem ! Uygulamalar

Kimler Katılmalı: Ölçüm sistemleri, istatistik ve kalibrasyon konusunda genel bilgiye sahip olan ve bu alanda çalışan ya da çalışacak olan kişiler

Süre ve Yöntem: Teorik eğitim süresi 2 gündür. Eğitim sonunda öğrenilenin işyerinde uygulanmasına yönelik çeşitli ödevler verilir. Eğitmen; eğitim bitiminden yaklaşık on gün sonra; işletmeyi ziyaret eder. Katılımcıların gerçekleştirdiği uygulamaları değerlendirir; sistemin uygulanmasına ilişkin yaşanan sorunlar varsa, ziyarette ele alınır.

5 S EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Japonya'da “S” ile başlayan 5 kelimenin bir araya gelmesi ile ifade edilen ve kuruluşların çalışma sahalarındaki düzen, temizlik ve disiplini sağlayarak, verimlilik artışı yaratan, tezgah duruşlarının ve iş kazalarını azaltan tekniğin açıklanmasıdır.

Seminer İçeriği: ! Seiri: Sınıflandırma ! Seiton: Düzenlemek ! Seiso: Temizlik ! Seiketsu: Standartlaştırmak ! Shitsuke: Disiplin ! 5 S uygulama adımları Süre ve Yöntem: Teorik eğitim süresi 1 gündür. Eğitim sonunda öğrenilenin işyerinde uygulanmasına yönelik çeşitli ödevler verilir. Eğitmen; eğitim bitiminden yaklaşık on gün sonra; işletmeye katılımcılar ile birlikte saha ziyareti düzenler ve gerçekleşen uygulamalar tespit edilip, değerlendirilir. Katılım: Katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

m m o

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Bu seminerde katılımcılara, İş sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında, iş güvenliği performansının iyileştirilmesi, iş yerinin içinde bulunduğu durumu ortaya koymak, yüksek riskli / riskli işlerin tanımlanması ve güncel İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının Risk Değerlendirmesi temelinde gerekliliklerini yerine getirmek üzere yetkinlik ve beceri kazandırılacaktır. ! ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği : İstatistikler Raporlamaların Önemi Tehlike, Risk, Risk Değerlendirmesi Nedir? Risk Değerlendirmesi Neden Gereklidir? Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yapılmalıdır? Risk Değerlendirmesini Kimler Yapmalıdır? Risk Değerlendirmesi Süreci ! İşletme Faaliyetleri ! Tehlikelerin Tanımlanması ! Risklerin Belirlenmesi ! Risklerin Derecelendirilmesi “Risk Değerlendirme Matriksi” ! Riskin Yok Etme Planının Oluşturulması

Kimler Katılmalı : Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında Risk Değerlendirme-sinde görev alacak personel. Süre: 1 Gün.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULLARI İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı; İşletmelerde 4857 sayılı İş Kanunun 80. maddesi gereği kurulması zorunlu olan İş Güvenliği Kurullarında görevlendirilen yöneticiler ve çalışanlara ilgili mevzuat çevresinde kurulların görev sorumluluk ve işleyişleri hakkında bilgiler aktarılmasıdır.

Seminer içeriği: ! İş Kazasının Tanımı ! Meslek hastalıkları ! İş kazasının kayıt altına alınması ! İş Kazası Sonuçlarının Analizi ! İş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ! İş Kazasının Sınıflandırılması ! Neredeyse kaza ! Kaza Piramidi ! İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, ! Kurulun görev ve yetkileri, ! İSG sistemi ! Acil durum önlemleri, ! Risk değerlendirmesi Kimler Katılmalı: İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği konularında görev alacak kişiler. Süre: 2 gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

21

20

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI TEMEL BİLGİLENDİRME

m m o

Ýçindekiler MMO İzmir

Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Seminerde katılımcılara, İşletmelerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine göre yürütülmesi ile ilgili sistem şartları ve mevzuatı tanıtılır.

Seminer İçeriği: ! Kazalar ve Nedenleri ! Kazaların Gizli Maliyetleri, Kaza Teorileri, Kaza Piramidi, Yöneticilerin ve çalışanların rolleri, İş Sağlığı ve Güvenliği için 10 kılavuz, Kaza Soruşturma Yöntemleri ! OHSAS 18001:2007 Standardı ! Tanımlar ve Açıklamalar ! İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Elemanları ! Genel Şartlar ! İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ! Planlama ! Uygulama ve İşletme ! Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler ! Yönetimin Gözden Geçirmesi ! Risk Yönetimi ! 5 S Yaklaşımının İş Sağlığı ve Güvenliği açısından incelenmesi ! Neden Etki Analizi ! İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Değerlendirmesi

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUŞ İÇİ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitimle amaçlanan; OHSAS 18 001:2007 Standardı çerçevesinde tetkik yapabilecek personelin yetiştirilmesidir. Seminer İçeriği ! Kalite ve tetkik terimleri tanımları ! Akreditasyon ve belgelendirme ! OHSAS 18001:2007 maddeleri ! Tetkik çeşitleri ! Tetkiklerde görev ve sorumluluklar ! Tetkik tekniği ve planlama ! Açılış toplantısı, tetkik ve kapanış toplantısı Raporlama, düzeltici faaliyetler ve takip tetkiki Eğitim sonunda sınav yapılacaktır. Sınavda başarılı olan katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katılım belgesi verilecektir. Kimler Katılmalı:

Kimler Katılmalı: Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasında, yürütülmesinde ve iyileştirilmesinde görev alacak personel

Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulama sırasındaki tetkiklerde görev alacak personel. Katılımcılar önceden OHSAS 18001 temel eğitimi almış olmalıdırlar.

Süre: 2 Gün

Süre: 2 Gün

m m o

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Bu seminerde katılımcılara, İş sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında, iş güvenliği performansının iyileştirilmesi, iş yerinin içinde bulunduğu durumu ortaya koymak, yüksek riskli / riskli işlerin tanımlanması ve güncel İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının Risk Değerlendirmesi temelinde gerekliliklerini yerine getirmek üzere yetkinlik ve beceri kazandırılacaktır. ! ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği : İstatistikler Raporlamaların Önemi Tehlike, Risk, Risk Değerlendirmesi Nedir? Risk Değerlendirmesi Neden Gereklidir? Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yapılmalıdır? Risk Değerlendirmesini Kimler Yapmalıdır? Risk Değerlendirmesi Süreci ! İşletme Faaliyetleri ! Tehlikelerin Tanımlanması ! Risklerin Belirlenmesi ! Risklerin Derecelendirilmesi “Risk Değerlendirme Matriksi” ! Riskin Yok Etme Planının Oluşturulması

Kimler Katılmalı : Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında Risk Değerlendirme-sinde görev alacak personel. Süre: 1 Gün.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULLARI İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı; İşletmelerde 4857 sayılı İş Kanunun 80. maddesi gereği kurulması zorunlu olan İş Güvenliği Kurullarında görevlendirilen yöneticiler ve çalışanlara ilgili mevzuat çevresinde kurulların görev sorumluluk ve işleyişleri hakkında bilgiler aktarılmasıdır.

Seminer içeriği: ! İş Kazasının Tanımı ! Meslek hastalıkları ! İş kazasının kayıt altına alınması ! İş Kazası Sonuçlarının Analizi ! İş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ! İş Kazasının Sınıflandırılması ! Neredeyse kaza ! Kaza Piramidi ! İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, ! Kurulun görev ve yetkileri, ! İSG sistemi ! Acil durum önlemleri, ! Risk değerlendirmesi Kimler Katılmalı: İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği konularında görev alacak kişiler. Süre: 2 gün

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

21

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

22

ÇALIŞANLAR İÇİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İŞYERİ ACİL EYLEM PLANI HAZIRLAMA Bu seminerde katılımcılara; Acil ve olağandışı durumlara ilişkin temel kavramları tanımlayabilmek, İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yer alan acil ve olağandışı durumlarla ilişkin düzenlemeleri öğrenmek, Acil ve olağandışı durumlarda 'acil durum planı' hazırlama sürecini tanımlayabilmek, acil ve olağandışı durum planı hazırlayabilmek yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Seminer İçeriği : ! Acil ve Olağandışı Durumlara İlişkin Temel Kavramlar ! Yasal Düzenlemeler ! Acil Durum Planı ! Grup Çalışmaları ve Sunumları.

Bu eğitim, çalışma ortamını güvenli kılmaya katkıda bulunmak amacıyla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 77. ve devam eden maddeleri ile (7 Nisan 2004/25426 R.G.) de yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkinda Yönetmelikteki” gereklilikler çerçevesinde düzenlenmektedir. Yönetmelik gereği eğitimde ele alınacak temel konular; a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, h) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, j) Uyarı işaretleri, k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, l) Temizlik ve düzen, o) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, p) Yangın olayı ve yangından korunma yöntemleri Ve kuruluşun faaliyet alanına yönelik yönetmelikler.

Kimler Katılmalı: İş sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışan kişiler.

Kimler Katılmalı: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkinda Yönetmelik'in 10. maddesi gereğince temel iş güvenliği eğitimi(yeni eğitim) alması gereken tüm çalışanlar

Süre : 1 Gün

Süre: 1 Gün

İŞLETMELERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YAPILANMASINDA SORUMLULUK, HESAPVEREBİLİRLİK EĞİTİMİ İşletmelerde yeni düzenlemelere uygun olarak oluşturulacak İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminde etkili bir güvenlik performansı sergileyebilmek için sorumlulukların yanı sıra tüm organizasyon seviyesinde “hesap verilebilirlilik”in de yönetsel olarak sağlanması gereklidir.

! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapılanma ve Sorumluluklar İş Sağlığı ve güvenliğinde Ölçme ve Değerlendirme İş Sağlığı ve Güvenliğinde Denetleme Denetleme Uygulamaları İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Ödüllendirme ve Ceza Hesap Verebilirlik Kaza İnceleme Raporları

Kimler Katılmalı: Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasında, yürütülmesinde ve iyileştirilmesinde görev alacak personel Süre: 1 gün

İŞ HİJYENİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Seminer içeriği: ! İş Hijyeni Tanımı, Çalışma Koşullarını Etkileyen Faktörler Nelerdir? ! Fiziksel Faktörlerden Termal Konfor Nasıl Sağlanır? Termal Konforda; Ortam Nemi, Hava Akım Hızı, Hava Sıcaklığı, Termal Radyasyon Etkileri. ! Aydınlatma Nasıl Olmalıdır? Nasıl Ölçülür? ! Gürültü Nedir? Ölçümü, Değerlendirilmesi, Yasal Sınırlamalar Ve Alınması Gerekli Önlemler. ! Kimyasal Faktörlerden Tozların Sınıflandırılması, Zararları, Önlemler. ! Gazların Sınıflandırılması, Etkileri Ve Korunma Yolları, Çözücüler Nelerdir? Etkileri Ve Alınacak Önlemler. ! Biyolojik Ve Psikososyal Faktörler Ve Çalışma Koşullarına Etkileri. ! Korunma İlkeleri, İşyeri Sağlık Birimleri Ve Görevleri, İşletmelerde Çalışma Çevresinde Ve Çalışanlar Üzerinde Alınması Gerekli Tedbirler. Kimler katılmalı: Yöneticiler dahil tüm çalışanlar Süre : Yarım Gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

23

24

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMASI: ETİKETLE/KİLİTLE SEMİNERİ

“ENERJİ KAYNAKLARINI İZOLE EDEREK YARALANMALARI ENGELLEMEK”

Seminerle amaçlanan; katılımcılara işletmelerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında bir yöntem olarak enerji kaynaklarını izole ederk yaralanmaları engellemek üzere Etiketle / Kilitle (E/K) sisteminin kurulması konusunda bilgilendirmek ve uygulama yöntemlerini öğretmektir. Seminer İçeriği: ! Kazalar ve Nedenleri ! Kilitleme ! Kilitlenebilme özelliği ! Gücün kilitlenmesi, enerji kontrol prosedürü

! ! ! ! ! !

Üretim İşlemlerinde uygulamalar Etiketleme / Kilitleme gerektiren faaliyetler Etiketleme / Kilitleme gerektiren sistemler Enerji türleri Çalıştırmaya başlama Denetimler

Kimler Katılmalı: Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında ve iyileştirilmesinde görev alacak personel

Süre: 1 Gün

KURULUŞ İÇİ KALİTE DENETİMİ SEMİNERİ (ISO 9001:2008)

m m o

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Bir kuruluşta ''Kalite Sistemi'' nin varlığını, uygulanışını ve etkinliğini incelemek için iç denetimlerin yapılması gerekmektedir. Bu denetlemelerde işletmelerdeki zayıf ve geliştirilmeye açık alanlar belirlenerek gerekli önlemler alınır. Denetlemeler, planlı ve sistematik olarak tüm alanları kapsayacak şekilde, gerçekleştirilmeli ve sonuçları yönetime sunulmalıdır. Bunun için de tarafsız, nesnel ve güvenilir bilgilerin, her birimin ve sürecin, o birim veya süreç dışından denetçilerle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. ISO 9000 belgelendirmesinde bu çalışmalar bir zorunluluk olarak yer almaktadır. Seminer İçeriği: ! Kalite terimleri tanımları ! Akreditasyon ve belgelendirme, ! Standard maddeleri ! Denetleme tipleri ! Denetimlerde görev ve sorumluluklar ! Denetim tekniği ve planlama ! Açılış toplantısı, denetimin uygulanması ve kapanış toplantısı ! Raporlama, düzeltici faaliyetler ve takip denetimi Kimler Katılmalı: Kalite güvence sistemi kuruluşunda ve uygulamasında iç ve yan sanayi denetçisi olarak görevlendirilecek personel. Katılımcılar önceden ISO 9001 eğitimi almış olmalıdırlar.

Bu programın amacı,2008 yılı revizyon değişikliklerini kapsayacak şekilde standardı tanıtmak ve kalite sistemini kurmak ya da sürdürmek için gereken adımları tanımlamaktır. Seminer İçeriği: ! Standardın yapısına genel bakış ! Süreç yaklaşımı ! Genel gereklilikler ! Yönetim sorumluluğu ! Kaynak yönetimi ! Üretimin gerçekleştirilmesi ! Ölçme, Analiz ve İyileştirme ! EFQM Modelinde süreç kavramı ! Süreçyönetimigereklilikleri ! Süreçlerin dokümantasyonu ! Organizasyon yapılarına göre süreç yönetimi ! Süreçlerin tanımlanması planlaması ve iyileştirmesi Kimler Katılmalı: Kuruluş içinde kalite sisteminin kurulmasında, yürütülmesinde ve iyileştirilmesinde görev alacak personel Süre: 2 Gün

* Eğitimde, gerçek hayatta karşılaşılan uygulama örnekleri aktif katılım ve grup çalışmaları ile tartışılır. Bunlara ek olarak ev ödevleri ve eğitim sonunda sınav vardır. %65' in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katılım belgesi verilir. Değerlendirmede sınav sonucu ve eğitim süresindeki katılım göz önüne alınır.Eğitim sonunda sınav gerçekleştirilecektir. % 65’ in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi gösterilir.

Süre : 3 Gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Standardlar ve Uygulamaları Seminerleri

25

26

ISO/TS 16949:2002 OTOMOTİV SPESİFİKASYONU İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

m m o

Ýçindekiler MMO İzmir

Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Standardlar ve Uygulamaları Seminerleri

ISO-TS 16949:2002 OTOMOTİV SPESİFİKASYONU TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ISO TS 16949:2002 Teknik şartnamesi (TS2) ISO 9001:2000 standardını baz alan otomotiv sektörüne yönelik özel şartları içermektedir. Sürekli iyileşmeyi, hataları, israf ve değişkenlikleri izlemeyi hedefleyen bu standardla, çoklu belgelendirmelerin önüne geçerek, sektör için genel bir kalite yönetim sistemi yaklaşımı sağlamaktadır. Seminer İçeriği: ! Otomotiv şartlarının tarihçesi ! ISO TS 16949 nedir ve nasıl yapılandırılmıştır ! ISO TS 16949 katılımcıları ! Neden ISO TS 16949? ! Belgelendirme kuralları ! Süreç bazlı denetleme ! Standart maddeleri Kimler Katılmalı: Otomotiv sektöründe çalışan yönetici personel. Süre: 2 gün

Otomotiv sektörüne yönelik kalite yönetim sistemi şartlarını içeren ISO/TS 16949:2002 teknik şartnamesine göre iç denetleme yapacak personele gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Seminer İçeriği: ! Denetçi gözüyle ISO/TS 16949 şartları ! Denetçi gözüyle APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA şartları ! IATF Süreç yaklaşımı (Ahtapot ve kaplumbağa diyagramları yaklaşımı) ! Denetlemelerde görev ve sorumluluklar ! Denetleme tekniği, planlama ve uygulama ! Süreç bazlı denetleme ! Kalite yönetim sistemi/ üretim prosesleri/ ürün denetlemeleri ! Örnek olaylar Kimler Katılmalı: Kalite yönetim sisteminin kuruluşunda, uygulanmasında, iç ve yan sanayi denetlemelerinde görevlendirilecek personel. Katılımcıların ISO/TS 16949, APQP, PPAP, MSA, SPC ve FMEA konularında bilgili olmaları gerekmektedir. Ev ödevleri ve eğitim sonunda sınav vardır. %65'in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katılım belgesi verilir. Değerlendirmede sınav sonucu ve eğitim süresindeki katılım göz önüne alınır. Süre: 2 gün

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Eğitimin amacı, katılımcıları ISO 14001:2004 Çevre Yönetimi sistemleri standardını tanıtmaktır. Seminer İçeriği ! Çevre ile ilgili genel kavramların açıklanması ! Çevre Yönetim Sisteminde adı geçen terimlerin açıklanması ! Çevre Yönetim Sisteminin yararlarının aktarılması ! Çevre Yönetim sistemi kurma aşamalarının açıklanması ! Mevcut Durum saptaması: Kuruluşun; atık su yönetimi, emisyon, gürültü, enerji kullanımı ile ilgili grup çalışması. ! ISO 14001: 2004 standart maddelerinin açıklanması ve bazı maddelerin uygulanmasına ilişkin grup çalışmaları

Eğitimin amacı, katılımcıları denetleme teknikleri üzerinde bilgilendirmek ve çevre yönetim sisteminin işleyişini sorgulamaya yönelik yaklaşımları tanıtmaktır.

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: ISO 14001 standardına genel bakış Ön gözden geçirme Denetleme teknikleri Çevre etkilerinin incelenmesi Risk analizi Çevre mevzuatına uyumun incelenmesi Süreç ve atık denetimi Mevcut durumun saptanması Yükümlülükler Uygulamalar

Kimler Katılmalı: Kuruluşlarında çevre yönetim sisteminin kuruluşundan, işleyişinden ve denetlenmesinden görevli personel. Katılımcılar önceden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri temel bilgilendirme eğitimi almış olmalıdır.

Kimler Katılmalı: Kuruluşlarında çevre yönetim sisteminin kurulmasında ve işletilmesinde görev alacak personel.

Gerçek hayatta karşılaşılan uygulama örnekleri aktif katılım ve grup çalışmaları ile tartışılır. Bunlara ek olarak ev ödevleri ve eğitim sonunda sınav vardır. %65'in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katılım belgesi verilir. Değerlendirmede sınav sonucu ve eğitim süresindeki katılım göz önüne alınır.

Süre: 2 gün

Süre : 2 Gün

27

5-MAKAS-ÖN

m m o

ISO 14001:2004 KURULUŞ İÇİ ÇEVRE DENETÇİSİ

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Standardlar ve Uygulamaları Seminerleri

28

BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001)

BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇ DENETÇİ SEMİNERİ (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001)

m m o

5-MAKAS-ARKA

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Standardlar ve Uygulamaları Seminerleri

Seminer ile amaçlanan, ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği sistemlerini bütünleşik olarak kurmak isteyen kuruluşlara standartların ve şartların açıklanmasıdır. Seminer İçeriği: ! ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001'de geçen terim ve tanımların açıklanması, ! ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 gerekliliklerinin açıklanması, ! Süreç yapısının açıklanması ! Çevre boyut ve etkilerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmanın yapılması, ! İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmanın yapılması, ! Ortak dokümantasyon yapısının açıklanması ! Çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları hakkında genel bilginin sunulması ! Eğitimde; grup çalışmalarıyla sistemin gerekliliklerinin daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir. Kimler Katılmalı: Sistem kurulması ve işletilmesinde görev alacak personel. Süre: 3 gün

Seminerde, ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre & OHSAS 18001 sistemlerinin bütünleşik olarak kurarak, tek bir çatı altında yürütmekte olan veya yürütmek isteyen işletme çalışanları için, sisteminin incelenmesinde kullanılacak tekniklerin anlatılacaktır. İç tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve iç tetkik raporlarının düzenlenmesi; düzeltici-önleyici faaliyetlerin tanıtılması, uygulanması ve takibine yönelik bilgiler grup çalışmaları eşliğinde aktarılacaktır. Seminer İçeriği: 1. Gün: ISO 9001: 2008,ISO 1400: 2004, ISO 18001:2007 standardları maddeleri pekiştirmek üzere alıştırmalar yapılacaktır. 2.Gün: Denetim Sürecinin anlatımı ( tanımlar, amaç, ilgili taraflar, sorumluluklar, tetkik aşamalar, denetim uygulamaları, denetim bulguları) 3.Gün: Tetkik ile ilgili örnek olaylar, bireysel ve grup alıştırmaları Kimler Katılmalı: Sistemin kuruluşunda ve uygulanmasında görev alacak çalışanlar. Katılımcıların ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standardları hakkında ön bilgi ve eğitime sahip olmaları gereklidir Süre: 3 gün

SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Toplam kalite olgusu TKY bünyesinde standartlar SA 8000 standardının tanıtımı SA 8000 süreci Çocuk işçi çalıştırılması konusu Zorunlu işçi konusu Sağlık ve güvenlikle ilgili maddeler Derneklere özgürlük verme ve toplu sözleşme hakkı Ayrımcılık Disipline ait uygulamalar Çalışma süreleri Ücret Yönetim sistemleri Sistemin denetlenmesi ve belgelendirme

MAKİNALARDA CE UYGUNLUK İŞARETİ UYGULAMALARI

Seminer İçeriği: ! CE Uygunluk işareti ve Yeni yaklaşım temel bilgilendirme ! Makinalarda CE uygulaması yönetmeliği ! Makina, Alçak Gerilim ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ! Uygunluk değerlendirmesi ! Teknik dosya hazırlanması ! Uygunluk beyanı ! CE İşaretlemesi ! Üreticilerin sorumlulukları

Kimler Katılmalı: SA 8000 projesi üzerinde çalışanlar, insan kaynakları yöneticileri.

Kimler katılmalı: Makina ve makine ekipman üreticileri ve ithalatçı ve ihracatçıları, başta tasarım, Ar-Ge ve ürün geliştirme bölümleri olmak üzere makina üretimi ile ilgili mühendis, sorumlu ve yöneticiler

Süre: 1 Gün

Süre: 1 Gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Standardlar ve Uygulamaları Seminerleri

29

30

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL Bu program; temel istatistiksel süreç kontrolu tekniklerinin ve kontrol dışı durumlarda problemin kaynağının belirlenmesinde kullanılacak yöntemlerin tanıtılması amacıyla hazırlanmıştır.

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Standardlar ve Uygulamaları Seminerleri

SÜREÇ YÖNETİMİ ve İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ

Eğitimle amaçlanan; katılımcıların işletmelerindeki iş süreçleri üzerine odaklanmalarını sağlayarak, işlerini sorgulamaları, süreçlerde katma değer yaratmayan faaliyetleri tespit etmeleri ve işin nasıl daha iyi yapılacağını araştırmaları için gerekli olan süreç iyileştirme yöntemlerinin aktarılmasıdır.

! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Süreç Yönetiminin Tanımı İş Mükemmelliği Modelinde Süreç Yönetimi Süreç Yönetiminin Ögeleri Süreçlerin Belirlenmesi, Kritik Süreçlerin belirlenmesi Süreç Performansının Ölçülmesi Süreç Haritaları Süreç İyileştirme Yöntemleri

Katılımcı Profili: Kuruluş içinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulama sırasındaki görev alacak personel, süreç yönetimi çerçevesinde iş süreçlerini oluşturup iyileştirme çalışmalarına katılacak personel.

Süre: 2 Gün

Seminer İçeriği: ! İstatistik ve ölçme - İstatistiğin uygulaması, İstatistik uygulamalarında süreç, İstatistiksel ölçüler, Veri toplama, Ana kütle ve örnekleme, İstatistiksek seriler ! İstatistiksel kavramlar - Normal dağılım, Ortalama, mod, medyan, Değişim aralığı, Değişkenlik ve standart sapma, Kararlılık ! Temel istatistiksel teknikler -Histogram , Pareto diyagramı , Neden-sonuç diyagramı , Doğrusal Regresyon , Dağılma diyagramı, Eğilim diyagramı, Akış diyagramı, Kontrol tablosu ! İstatistiksel Süreç Kontrolu - X-R tabloları, p,np,u ve c tabkoları, Yorumlama ve analiz, Süreç Yeterliliği, Diğer Süreç Kontrol Tabloları, Pre-kontrol, Üstel ağırlıklı hareketli ortalama tablosu (EWMA), Birikmiş toplam kontrol tablosu (CuSum), Çok değişkenli kontrol tablosu (multivariate control charts), Regnesyon kontrol tablosu, Bölge kontrol tablosu Zone chart

Kimler Katılmalı: Veri toplama ve analizi konularında çalışan ya da karar verme konumunda olan ve temel matematik bilgisine sahip olan her düzeyden personel.

* Katılımcılar yanlarında hesap makinası getirmelidir. Süre: 2 Gün

HATA TÜRLERİ ve ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA)

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA), riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. Bu program, HTEA tekniğinin tanıtılması ve yöntemin, tasarım ve süreç aşamalarında kullanımı ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Seminer İçeriği: HTEA kavramı ve tarihçesi Tasarım HTEA Süreç HTEA Tasarım, süreç ve sistem aşamalarında uygulanacak olan HTEA çalışmalarının karşılaştırılması ! Sektörel örnekler ! ! ! !

Kimler Katılmalı: Firmaların pazarlama, satın alma, tasarım, üretim, üretim kontrol, kalite kontrol ve süreç geliştirme faaliyetlerinden sorumlu her düzeyden personel. Süre: 1 Gün

Bu eğitim firma bazında düzenlenmesi durumunda işletme ihtiyacına göre (süreç ve tasarım HTEA) 1 veya 2 günlük olarak gerçekleştirilmektedir.

KALİTE PLANLAMASI (APQP ve PPAP)

ISO TS 16949:2002 konusunda sistemi olan veya kuracak kuruluşlar için, ISO TS 16949:2002 in referans kitapları içinde yer alan APQP (Advanced Product Quality and Control Plan) ve PPAP (Production Part Appvoval Process) kitaplar ında belirtilen gerekliliklerin tanıtılması amaçlanmaktadır. Seminer İçeriği: ! ISO TS 16949:2002 ! APQP gerekleri ! PPAP gerekleri ! Ürün tasarımı ! Üretim süreçleri tasarımı ! Kontrol (kalite) planı ! Prototip, ön seri ve seri üretimi

Kimler Katılmalı: Otomotiv sektöründe çalışan üretim, kalite, tasarım, satınalma vb. fonksiyonlarda görevli yönetici personel. Süre: 1 gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Standardlar ve Uygulamaları Seminerleri

31

32

m o

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA)

Ölçüm ekipmanları değişkenliğe maruzdur. Bu nedenle veri toplamada hem hassas hem de tekrarlanabilir özelliklere sahip ölçü aletleri kullanılmalıdır. Bu eğitimin amacı, ISO 16949 uygulayıcıları başta olmak üzere ölçme yöntemleri konusunda çalışan personele ölçüm sistemleri analizinde kullanılan istatistik tekniklerini tanıtmaktır.

Seminer İçeriği ! ISO 16949 gerekleri ! Niceliksel ölçüm cihazları için MSA - Sapma (bias) - Tekrarlanabilirlik - Yeniden yapılabilirlik - Kararlılık - Doğrusallık ! Niteliksel ölçüm cihazları için MSA - Kısa Yöntem (aralık) - Uzun Yöntem (ortalama ve aralık) - Hipotez Test Yöntemi - Analitik Yöntem ! Uygulamalar

M

Ýçindekiler MMO İzmir

Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Standardları ve Uygulamaları Seminerleri

Kimler Katılmalı: Ölçüm sistemleri, istatistik ve kalibrasyon konusunda genel bilgiye sahip olan ve bu alanda çalışan ya da çalışacak olan kişiler Süre: 2 Gün

TEDARİKÇİ-TAŞERON İLİŞKİLERİNDE KALİTE

Bir kuruluşun müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerin kalitesi ile satın aldığı mal ve hizmetlerin kalitesi arasında doğru orantı bulunmaktadır. Kalitenin sistematik, kalıcı ve gelişen özellikte olmasının başlangıç noktası, güvenilir kuruluşlarla çalışmaktır. Bu eğitimle, kuruluşlara hammadde, yarı ürün veya hizmet sağlayan taşeron firmaların değerlendirilmesi ile performanslarının izlenmesi için yöntem ve tekniklerin tanıtılmasını amaçlamaktadır.

! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Taşeronların değerlendirilmesi Satın alma verileri Giriş muayene deneyleri Kaynakta kabul Uygun olmayan ürünlerin kontrolü Performans değerlendirme

Kimler Katılmalı: Taşeron değerlendirme faaliyetlerinde yer alan satın alma, kalite, tasarım ve üretim bölümünde görevli personel. Bu eğitim talep eden kuruluşa özgü düzenlenir. Süre : 1 Gün

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜNDE ANKET TEKNİĞİNİN UYGULANMASI

ISO 9001 standardına göre müşteri memnuniyetine ilişkin bilgiler izlenmelidir. Eğitimle amaçlanan; üretilen ürün ve sunulan hizmetlerin müşteri beklentilerini ne derecede karşılayabildiğinin saptanmasında, müşteri memnuniyeti yönetiminde, “anket tekniğini” bir araç olarak kullanmak isteyenlere, temel anket hazırlama ve ölçüm tekniklerinin aktarılmasıdır.

Seminer İçeriği: Müşteri tatmininin ölçütleri Anket tasarımı Soru tiplerinin seçimi Soru gruplarının seçimi Soru yerleşiminin belirlenmesi Örneklemin belirlenmesi Örneklem büyüklüğünün tespiti Anket uygulama ortamının tasarlanması Basit Anket analizi Temel istatistiksel analiz (Tanımlayıcı istatistikler, Tablolar ve yorumlanması, Grafikler ve yorumlanması) ! Çapraz tablolarla analiz ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Süre: 2 gün

8D SORUN ÇÖZME YÖNTEMİ

8 D; kısa ve uzun dönemde müşteriyi korumak ve hatanın tekrarını önlemek için, Ford tarafından geliştirilen, takım çalışmasını temel alan ve 8 aşamadan oluşan bir sorun çözme sürecidir.

Seminer İçeriği: ! Giriş ! 1D - Takım yaklaşımı ! 1D - Problem tanımlama ! 3D - Acil düzeltici faaliyetler ! 4D - Kök neden analizi ! 5D - Düzeltici faaliyet geçerliliği ! 6D - Kalıcı düzeltici faaliyetler ! 7D - Problem tekrarının önlenmesi ! 8D - Takım kutlaması Katılımcılar: Kuruluşların üretim kalite, satış ve tasarım bölümlerinde görev alan çalışanları Yöntem: Uygulama basamaklarının anlatıldığı bu eğitimde, sorun çözmek için grup çalışmaları düzenlenecektir. Süre: 1 gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Standardlar ve Uygulamaları Seminerleri

33

34

6 SİGMA TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

m m o

6-MAKAS-ARKA

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Üretim Seminerleri

İlk olarak Motorola tarafından geliştirilen ve daha sonra IBM, GE gibi çok sayıda şirkette uygulanmış ve kârlılıkta gözle görülür bir artış sağlamış olan 6 sigma; ! İş süreçlerini müşteri ve iş ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandıran, ! Mevcut iş süreçleri, ürünler ve hizmetlerdeki hata ve eksiklikleri sistematik olarak azaltan, ! Yeni ürün, süreç ve hizmetlerin iş ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak biçimde tasarlanmasını sağlayan, ! Kazançları ve gelişimi sürekli kılacak altyapının ve liderlik sisteminin kurulmasını sağlayan bir yönetim felsefesidir. 6 Sigma'nın iş süreçlerine uygulanması; "tanımlama, ölçüm, analiz, geliştirme ve kontrol" aşamaları ile gerçekleşmektedir.

YALIN ÜRETİM TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Eğitimle amaçlanan; katılımcılara yalın üretim felsefesini ve kullanılan temel teknikleri tanıtmaktır. Seminer İçeriği: Yalın Üretim Felsefesi ve Kavramları Takım oluşturma ve İletişim Modeli Değer Akış Haritalama Mevcut durum 5S ve Görsel Fabrika Ergonomi, Süreç akış şemaları, Zaman etüdü Çekme sistemi, kanban tasarımı SMED Değer Akış Haritalama-Gelecek durum

Seminer içeriği: ! 6 Sigma felsefesi ve vizyonu, ! 6 Sigma'nın diğer yönetim metotlarından farklılıkları, ! 6 Sigma'nın bir yönetim sistemi olma özelliği, ! 6 Sigma organizasyonu ! 6 Sigma uygularken dikkat edilecek unsurlar ! 6 Sigma felsefesinde kullanılan “tanımlama”, “ölçüm”, “analiz”, “geliştirme” ve “kontrol" aşamalarının açıklanması.

! ! ! ! ! ! ! !

Kimler katılmalı: Kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri

Kimler Katılmalı: Yalın Üretim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler

Süre: 2 gün

Süre: 2 gün

33

ÜRETİM KAYNAK PLANLAMASI (MRP/MRP II)

Bilgisayar ortamında bütünleşik bir sanal ortamda tüm işletme faaliyetlerini planlamayı, yürütmeyi, kontrolü öngören ERP (Enterprise Resources Planning) olarak pazarlanan MRP II çözümlerinin temel aldığı ilkeler ve yapabilirlikleri, bu seminer içerisindeki başlıca inceleme alanlarıdır. Seminer, bu tür sistemlerden yararlanan ya da yararlanmayı hedefleyen firmaları aydınlatmaya yönelik bir “ilk-ders” niteliğindedir. Seminer İçeriği

! Üretim Sistemlerine Genel bir Bakış

! Farklı Üretim Felsefeleri: Tam Zamanında Üretim (JIT), Senkronize Üretim (OPT) ! Neden MRP? ! MRP' ye Giriş ! MRP'nin Özellikleri ve Çalışma Mantığı ! MRP ile Planlama :(Regenerative/Net Change MRP, Yeniden Planlama Sıklığı, Planlanmış Siparişler)

MRP'de Parti Hacmi Belirleme Teknikleri Emniyet Stoklarının MRP İçinde Kullanımı MRP'den MRP II'ya Geçiş Ana Üretim Çizelgesi Kapasite Planlama Kapasite Gereksinimlerinin Planlanması Üretim Aktivite Kontrolu Üretim Veri Tabanları : - Üretim Veri Tabanı, Ana Ürün Bilgileri, Envanter Bilgileri, Ürün Ağacı Bilgileri, Rotalama Bilgileri İş Merkezi Bilgileri ! MRP/MRP II Uygulamalarının Durumu, Başarısızlık nedenleri ve eleştiriler ! ! ! ! ! ! ! !

Kimler Katılmalı: Planlama, İmalat ve Envanter Fonksiyonlarının Yöneticileri ve Mühendisleri. Süre : 1 gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Üretim Seminerleri

35

36

JIT ALTINDA STOK YÖNETİMİ ve KANBAN SİSTEMİ ! JIT için imalat sistemlerinin tasarım ve planlanması ! Montaj ve imalatın kolaylaştırılması için ürün tasarımı modüler tasarım ve otomasyon ! İmalat planlama teknikleri (günlük/aylık adaptasyonlar ve karışık model üretimi) ! Termin sürelerini düşürüp imalatı kolaylaştırmaya yönelik teknikler (işyeri düzenleme, kuyruk, taşıma ve hazırlık sürelerinde iyileştirmeler) ! İmalat kaynaklarının kullanımı (esnek işgücü ve makina kullanımı çalışanların yetkilendirilmesi) ! JIT altında kalite kontrol ! Satınalma işlemleri ve tedarikçi-partner programının özellikleri ! Kanban sistemi ile envanter yönetimi ! "İtme" sisteminin esasları ve kanban ! Kanban sistemiyle üretim faaliyetlerinin takibi ve kontrolu ! Kanban kartlarının üretimle birlikte akışı ! Kanban kartlarının çeşitleri ve kullanımları ! Tedarikçilerle ilişkiler ! Kanban kartlarının bir prodüktivite arttırma aracı olarak kullanılması ! Kanban sistemiyle çalışmanın temel varsayımları ! Örnek olaylar ! MRP, JIT ve OPT: ana bakış açıları ve temel başarısızlık sebepleri ! Değerlendirme

STOK YÖNETİMİ Seminerde, stokların ne olduğu, neye hizmet etmesi ve bu bağlamda stok yönetiminin nasıl olması gerektiğine ilişkin temel konular ele alınacaktır.

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Üretim Seminerleri

Süre: 1Gün

Seminer İçeriği Seminerde, stokların ne olduğu, neye hizmet etmesi ve bu bağlamda stok yönetiminin nasıl olması gerektiğine ilişkin temel konular ele alınacaktır. ! Günümüz koşullarında rekabet edebilmenin yolları ! Günümüzde en çok konuşulan üretim yönetimi yaklaşımları (Esnek imalat, yalın üretim, çevik imalat) ve getirdikleri ! Seminerin hedeflediği mesajlar ! Stok ve Yönetimine ilişkin temel kavramlar ! Stok nedir? Stok türleri ve maliyetleri ! Termin süreleri (Ön zamanlar) ve önemi ! Bağımlı/bağımsız talep kavramı ! Envanter kayıtlarının tutulması ve önemi ! ABC Analizi ! Emniyet stokları ! Bağımsız talep ortamlarının yönetimi ! Yeniden siparis verme noktası esaslı sistemler ! Periyodik gözden geçirme esaslı sistemler ! Bağımlı talep ortamında stok yönetimi ! MRP altında stok yönetimi ! Senkronize üretim planlaması (OPT) nin stoklara bakışı ! JIT altında stok yönetimi ! Stoklara yönelik performans ölçütleri ve envanter donüş hızı ! Sonuç Kimler Katılmalı: Üretim, Planlama, Stok Yöneticileri, ve Mühendisleri ile envanter ile uğraşan tüm birim yöneticileri.

Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

Süre : 1 gün

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Günümüzde işletmeler; tasarım, imalat, dağıtım ve müşterilerden geri dönen ürün yada hizmetlerin verimliliğini etkin bir biçimde yönetmek zorundadırlar. TZY; tedarikçiler, imalatçılar, dağıtıcılar ve müşteriler üzerinde oluşan bir ağdaki malzeme, bilgi ve finansal akışların yönetimi ile uğraşır. Bu akışların farklı işletmeler arasında ve kendi içinde etkin koordinasyonu için sağlıklı bir biçimde TZY uygulanmalıdır. Seminer İçeriği

m m o

DEPO YÖNETİMİ Depo yönetimi, gereksinimlerin saptanması, planlanması, satınalma, stok yönetimi gibi pek çok sürecin kesişim noktasında yer alan önemli bir faaliyet alanıdır. Etkin ve verimli bir şekilde tasarımında, yerlerinin seçimi, sayılarının belirlenmesi, çalışma prensipleri önemli bir role sahiptir. Seminer İçeriği:

! Lojistik ve Depo Yönetimi

! Depolama nedir? Neden gereklidir? ! Deponun İç Organizasyonu ! Malzeme Yönetimi:

! Süreçler: Malzeme İsteklerinin belirlenmesi, Tedarik planlama, Satınalma planlaması, Sözleşme, Satınalma, Depolama, Stok kontrol, Depo yönetimi ! Hedefler: Müşteri beklentileri, Maliyetler, Faaliyetler, Yer seçimi ! Malzeme akışları

! Tedarik yöntemleri ! Stok yöntemleri

! Depo sayımları ve Depo Güvenliği ! Dağıtım planlaması

! Depolama Sistemlerinin ve Projelendirmedeki Yeri ve Performans ölçütleri Kimler Katılmalı: Satın alma, tedarik ve depo yönetiminden sorumlu çalışanlar Süre : 1 Gün.

! TZY: Tanım, Amaç, beklentiler(Müşterilerin beklentileri, firmanın rekabet üstünlükleri, çağdaş operasyonel prensipler ve işletme stratejileri) ! Malzeme maliyetleri ve Satınalma ! Satınalma Stratejileri ! Birçok tedarikçiyle çalışma, birkaç tedarikçiyle çalışma, dikey entegrasyon, keiretsu ağları, sanal firma stratejileri ! Tedarikçilerin seçimi ! TZY ne ilişkin kavramlar ! Ürünün çeşitlendirilmesinin ertelenmesi, bullwhip etkileri, elektronik veri akışının yönetimi, bilgi Sistem ve Teknolojilerinin TZY’deki rolü, Outsourcing ! Performans Ölçütleri ve benchmarking ! TZYni Bekleyen Geleceğe Yönelik Gelişmeler ! Uluslararası İlişkilerde Risk Paylaşımı, Global Tedarik Zincirlerinin Yönetimi ! TZY ne yönelik paket çözümler: ! I2 ve TZY ! Internet üzerinden Bira dağıtım oyunu ile uygulama. Kimler Katılmalı : İşletmelerin Tedarik zinciri üzerinde görev yapanlar. Süre : 1 Gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Üretim Seminerleri

37

38

SATIN ALMA YÖNETİMİ

VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ

m m o

Ýçindekiler MMO İzmir

Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Üretim Seminerleri

Seminer İçeriği ! İşletmelerin amaçları ve çağdaş rekabet kriterleri ! Satınalma süreci ! Gereksinimlerin saptanması - Envanter politikaları: Sürekli Gözden geçirme sistemlerinde, Periyodik gözden geçirme sistemlerinde, Bağımlı talep ortamlarında (MRP/ERP Sistemleri), ABC Analizi ! Malzeme maliyetleri ve Satınalma Satınalma Stratejileri: Birçok tedarikçiyle ve birkaç tedarikçiyle çalışma, Dikey entegrasyon, Keiretsu ağları, Sanal firma stratejileri Tedarikçilerin seçimi, değerlendirilmesi ! Taşıma, dağıtım ve depolama faaliyetleri ve Tedarik zincirine ilişkin kavramlar: Ürünün çeşitlendirilmesinin ertelenmesi, Bull-whip etkileri, Cross-Docking, Outsourcing: Üret/Satınal kararları ! Kabul/Teslim: Kalite unsurları, Kabul örneklemesi ! Satınalamaya ilişkin Performans Ölçütleri ! Uluslararası satınalma: Kültürel farklılıklar, Dil konusu, Kurlardaki değişmelerin satınalma üzerindeki etkisi ! Satınalma organizasyonu ve süreç olarak tasarımı ! Bir satınalma Süreç Analizi ve Reengineering Çalışması Kimler Katılmalı: Satınalma ve tedarik sorumluları. Süre : 1 gün

Bu program kapsamında işletme performansının en teme göstergesi olanl verimlilik artırma teknikleri ve birbirleri ile ilişkileri ele alınacaktır. Program sonunda her kesim ve birimden katılımcılar gerek kendi performans alanlarına ilişkin gerekse de daha geniş bir çerçeveden verimlilik kavramını tanımış ve davranışları arasında verimlilik artışına etki edebilecek yönleri değerlendirmiş olacaklardır. Seminer İçeriği: ! Verimlilikkavramı;Kuramsaltemel,değişiksınıflandırmalar ! Sermaye kaynaklarına yönelik verimlilik artırma teknikleri; Sabit ve dönen varlıkların daha verimli kullanımı için uygulamalar ! Hammadde kaynaklarına yönelik verimlilik artırma t e k n i k l e r i ; Ta s a r ı m d a n s e v k i y a t a v a r a n uygulamalarda kullanılan teknikler ! Enerji kaynaklarına yönelik verimlilik artırma teknikleri; İkamesi mümkün olmayan bir kaynak olan enerji kullanımına yönelik uygulamalar ! İnsangücü kaynaklarına yönelik verimlilik artırma teknikleri; İnsangücü kaynaklarının bedensel ve zihinsel performansına dönük uygulamalar ! Yönetim yaklaşımlarına yönelik verimlilik artırma teknikleri; Başarılı yönetim yaklaşımları için kullanılan teknikler Kimler Katılmalı: Tepe yöneticiler, Üst düzey yöneticiler, Mühendisler, Muhasebe personeli, Atelye şefleri, İlgi duyan herkez Süre : 2 gün.

37

MALİYETLERİ DÜŞÜRME ve ETKİN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

m m o

Artan piyasa baskısı, genel fiyat düzeylerinde görülen hareketlerdeki azalmalar, uygulanan para ve piyasa politikaları, en temel endüstri mühendisliği çalışma alanlarından olan maliyetlerin düşürülmesi konusuna yeniden güncellik kazandırmıştır. Aşağıda içeriği yer alan seminer kapsamında, çağın gelişen teknoloji ve güncel yaklaşımları altında maliyet kavramlarının nasıl değerlendirildiği ve maliyetleri düşürerek etkin çalışmaya yönelik yaklaşımlar sistematik bir yaklaşım altında ele alınmaktadır.

! Tasarım süreci ve firmanın rekabet gücüne katkısı ! Ürün ve süreç tasarımı ! Eş zamanlı mühendislik (Concurrent Engineering) ! Kalite fonksiyon açılımları (QFD) ! Tasarım amaçları (DFX) ! Maliyetleri belirlemede talep kestirimlerinin rolü ! Yerleşim düzenleri, kapasite kullanım kararları ve maliyetler üzerindeki etkileri ! Satın-alma süreçleri/stratejileri ve maliyetler üzerindeki etkileri ! Outsourcing Satın alma politikaları, üçüncü parti lojistik hizmetleri ! Stok politikaları ve üretim planlama yaklaşımları ! MRP'den ERP ve SCM'den uzanan yoldan maliyetlere bakış ! JİT ve yalın üretim felsefesi altında maliyetler ve önerilen yaklaşımlar ! Hazırlık sürelerini düşürmede SMED ! Grup teknolojisi ! Sürekli iyileştirmeler süreci ! Katma değer yaratmayan faaliyetlerin yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi ! Kısıtlar teorisi ve Goldradd'ın maliyet kavramı ! Tesis, makina-tamir bakım programları ve maliyetleri düşürmedeki etkileri ! Toplam önleyici bakım, 5S, Çalışanların katılımı ve operatör sorumluluğundaki makinalar ! İnsan Kaynakları ! Bir maliyet merkezi mi yoksa bir kar merkezi olarak mı değerlendirmeli? ! Motivasyon ve sorumluluk vermenin maliyetlere etkileri ! Zaman etüdleri, metot etüdleri ve maliyet azaltmadaki rolleri ! Sonuç: Maliyetleri azaltmada X rekabet edebilirliğini koruyabilme.

Seminer İçeriği: ! Maliyetler ve ilgili kavramlar ! Günümüzün popüler kavramları ve maliyetlere bakışları ! Süreç esaslı yönetim: reengineering , toplam kalite yönetimi, benchmarking, yalın üretim ! Müşteriler, beklentileri ve çağdaş operasyonel stratejiler ! Süreç odaklı yapılanan işletmeler ve maliyetlere yaklaşımları ! Faaliyet esaslı maliyetler (ABC) ! Yatırım kararları, rasyonalite ve değer mühendisliği ! Fayda /maliyet analizleri, mühendislik ekonomisi prensipleri ! Üretim yönetimi ve maliyetler ! Kalite ve TKY, ! Sürekli iyileştirmeler süreci (KAIZEN), Ana faaliyet alanlarına odaklanma, Kalite iyileştirme ve kalite maliyetleri, Taguchi yaklaşımı, Kalite geliştirme araçları: süreç akışı şemaları, pareto analizi, ISHIKAWA diyagramları, poka-yoke, deney tasarımı ve istatistiksel süreç kontrol teknikleri, 6 Sigma, 5S yaklaşımları,

Süre : 2 Gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Üretim Seminerleri

39

40

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Üretim Seminerleri

POKA-YOKE (KUSUR ÖNLEME)

Japonların Poka-Yoke olarak adlandırdıkları yaklaşım, iş ve donanımın, karşılaşılabilecek olası sorunları dikkate alarak ve ürünlerin hatalı üretilmesini önleyecek şekilde tasarlanmasıdır. Hatalı ürün üretimine yol açabilecek unsurları daha başlangıçta yok etmeye çalışan bu yaklaşım, iyileştirme çabalarının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Sıfır hata programları ve sıfır kalite kontrol Poka yoke (kusur giderme) tekniği Olumsuz ve olumlu örnekler Poka yoke ve maliyetler boyutu Örnek uygulama ve test Tartışmalar

5S

Japonya'da “S” ile başlayan 5 kelimenin bir araya gelmesi ile ifade edilen ve kuruluşların çalışma sahalarındaki düzen, temizlik ve disiplini sağlayarak, verimlilik artışı yaratan, tezgah duruşlarının ve iş kazalarını azaltan tekniğin açıklanmasıdır. ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Seiri: Sınıflandırma Seiton: Düzenlemek Seiso: Temizlik Seiketsu: Standartlaştırmak Shitsuke: Disiplin 5 S uygulama adımları

Kimler katılmalı: Birim yöneticileri, Orta düzey yöneticiler, Atelye amirleri, Planlama personeli, Üretim personeli, Mühendisler.

Eğer eğitim kuruluş içinde gerçekleştirilmekteyse; eğitim sonunda kuruluşta katılımcılar ile birlikte saha ziyareti düzenlenerek mevcut uygulamalar tespit edilip, değerlendirilecektir.

Süre: 1 gün

Süre: 1 gün.

İŞ ETÜDÜ EĞİTİMİ

ERGONOMİ ve ÇALIŞMA ORTAMI

Program ile amaçlanan, katılımcılara Ergonominin temel kavramlarını açıklamak, sağlıklı ve etkin çalışma ortamı için gereklilikleri tanımlamaktır. Seminer İçeriği: ! Ergonomiye giriş ! İnsan performansını etkileyen faktörler ! Bedensel ve zihinsel ağırlıklı işler ! Antropometrik inceleme ! Çalışma ortamını etkileyen faktörler ! Yorgunluk ve dinlenme payları Süre: 1 Gün

Program ile amaçlanan, katılımcılara İş Etüdünün temel kavramlarını açıklamak, hesaplama teknikleri ve kullanım alanlarını aktarmaktır.

! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: İş Etüdünün hedefleri İş Etüdünün temel kavramları Ergonomi Veri toplama ve değerlendirme Payların belirlenmesi Proses zamanlarının hesaplanması ve kullanılması

Eğitim yönetimi: Örnek uygulama eşliğinde anlatım ve soru-cevap. Katılım, 15 kişi ile sınırlıdır. Eğitim Süresi: 3 gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Üretim Seminerleri

41

42

EŞZAMANLI MÜHENDİSLİK Değişik kaynaklara göre bir ürünün maliyetinin %7080’i daha ürün tasarım aşamasındayken belirlenmektedir. Daha ürünün üretim aşamasında yapılabilecek her türlü iyileştirme ise oldukça marjinal kalmaktadır. Oysa tasarım ve tasarım sürecine olan ilgi ancak son on yıldaki çalışmalarla gündeme gelebilmiştir. Çok uzun yıllar, yaratıcı bir faaliyet olduğu gerekçesiyle konunun artistik yönü ön planda değerlendirilmiş ve buna ilişkin süreçlerin idaresi ihmal edilmiştir. Eşzamanlı mühendislik kavramı bu çalışmalar sonucu ortaya konan, halen yoğun ilginin devam ettiği çabalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seminerde klasik tasarım süreçleri karşısında eşzamanlı tasarım süreci tanıtılacak ve uygulama koşulları ile gerekli teknikler gözden geçirilecektir.

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Üretim Seminerleri

Seminer İçeriği: ! Neden tasarım?

! Klasik tasarım süreci ve yaşanan sıkıntılar

! Eşzamanlı mühendislik ve gerekli kavramlar ! Unsurları, yararları, ürün geliştirme süreci ! Örgütsel yapı

! Uygulama aşamaları

! Eşzamanlı mühendislikte kullanılan teknikler: ! Kalite Fonksiyonları Açılımı (QFD)

! Tasarım için X (DFM,DFA, DFO, DFX...) ! Değer Mühendisliği ! Hata türü ve etkileri Analizi (FMEA)

KALİTE FONKSİYON AÇILIMI (QFD)

Bu seminerin amacı, ürün tasarımının müşteri g e re k s i n i m l e r i v e k u r u l u ş u n y e t e n e k l e r i doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gerekli olan çalışmaları tanıtmaktır. Edinilen bilgiler katılımcıların aktif katılımı ile gerçekleştirilecek, grup çalışmalarıyla ve tartışılacak uygulama örnekleriyle pekiştirilecektir.

Seminer İçeriği: ! Müşteri gereksinimleri ! Yeni ürün geliştirme süreci ! QFD tarihçesi ! QFD yaklaşımı ! QFD nin sağladığı yararlar ! QFD adımları ! Proje hedefleri ve hedef müşteri kesimi ! Müşterinin sesi ! Gemba ! Kalite evi (tasarım kalitesi)

! Deney tasarımı ve Taguchi yöntemi

Kimler Katılmalı: Ürün tasarımında görev alacak yönetici ve çalışanlar.

Süre : 2 Gün

Süre: 2 gün

Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

! Robust mühendislik

Üretim Seminerleri

m m o

SÜREÇ ODAKLI YAPILANMA/TASARIM Bu seminer, BPR (Business Process Reengineering) özelinde süreç odaklı yapılanmanın temellerini ortaya koyup bunu gerçekleştirme yolları ve koşulları üzerinde duracaktır. Seminer çok sayıda örnek uygulama ve “Best Practice” ile de desteklenecektir.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği Neden Süreç Odaklı Yapılanma? Süreç Odaklılık Ne Demektir? TKY'I Nasıl Etkiler? Süreç Odaklılığın Esasları ve BPR Kimler BPR'a Gerek Duyar ? BPR Uygulamalarının Özellikleri BPR ın Yol Açtığı Organizasyonal Değişiklikler Kimler BPR Faaliyetini Yürütür ? BPR Uygulamalarında Sıkça Karşılaşılan Yaygın Hatalar Süreç Odaklılık ve BENCHMARKING Süreç Odaklılık ve Sürekli İyileştirmeler Süreci Neler Süreç Odaklı Olarak Tasarlanabilir? İşletmelerde Süreç Odaklı Yapılanma Gereklerinin Saptanması Süreç Odaklı Yapılanmaya Giden Yolda Süreçlerin Tanımlanması Hazırlık, Planlama, Süreç Tasarım, Değerlendirme / Uygulama Aşaması Tasarım Aşamasında Kullanılabilecek Yöntemler

Kimler Katılmalı : Üst, Orta ve İlk Kademe Yöneticileri. Süre : 1 Gün, Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

VERİ MADENCİLİĞİ

Veri madenciliği şirketlerin çok büyük veri yığınlarından kritik bilgileri elde etmelerini sağlar. Böylelikle şirketler normal şartlar altında uzun zaman süren araştırmalarla doğruluğu kesin olmayacak şekilde elde edecekleri bilgiyi “Data Mining” (Veri Madenciliği) sayesinde kısa sürede ve kesin olarak elde ederler. Elde ettikleri bu bilgiyi objektif değerlendirmeler yaparak ya da şirketle ilgili stratejik kararlar almada kullanırlar. Bu bilgiler kurumsal veri kaynaklarının iyi analiz edilmesine ve iş dünyasındaki yaklaşımlara ilişkin tahminlerde bulunulmasına yardımcı olur. Kısaca “Data Mining” sayesinde şirketler stratejik adımlar atarken çok büyük veri yığınları arasından kendilerine yol gösterecek kritik verileri ayıklayarak analiz edebilirler. Tıp, finans, sağlık, sigorta, pazarlama alanlarında ve daha pek çok sektörde gün geçtikçe Veri Madenciliğine olan ihtiyaç artmaktadır. Seminer İçeriği: 1-Veri Madenciliği ve İlgili Kavramlar:Veri Madenciliği ile Yapılan İşler, Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi, Model ve Algoritma Kavramları, Veri Madenciliği Döngüsü, Bilgi Getirme (IR), Karar Destek Sistemleri (DSS), Veri Ambarları,OLAP(On-lineAnalitikİşleme),İşletmecilik Uygulamaları 2-Veri Madenciliği Teknikleri:Veri Madenciliğinde İstatistiki Perspektif, Benzerlik Ölçüleri, Karar Ağaçları, Sinir Ağları,Genetik Algoritmalar 3-Veri Madenciliğinde Ana Konular ve Uygulama Örnekleri: Sınıflandırma (Classification), Kümeleme (Clustering), Birliktelik Kuralları (Association Rules), Profesyonel Yazılım Dünyası 4- Değerleme ve Özetleme: Kimler katılmalı Özel bir katılımcı profili yoktur ancak katılımcıların istatistiksel konulara yabancı olmaması gerekir. Özellikle istatistiksel veri analizi yapan ya da büyük miktarlarda veriyi değerlendirmek zorunda olan sektör çalışanları için tavsiye edilir. Süre: 2 gün

43

44

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Rekabetçi dünyanın en önemli silahlarından birisi de, "Toplam Kalite"dir. Toplam kaliteyi uygulayan işletmelerin tüm süreçlerinde, sürekli gelişme ve önleyici bir yaklaşım aranır. Bu eğitimde, toplam kalite kavramının tanıtımı ve kavramın tüm kuruluş içinde uygulanabilmesi için gerekli araçların açıklanması amaçlanmaktadır. Seminer İçeriği: Sürekli gelişme ve önleyici faaliyetler Kuruluş kültürü ve kuruluş içi etkin örgütsel iletişim Takım çalışması, eğitim, planlama İç ve dış müşteri kavramları, tedarikçi ilişkileri Hedef-sonuç ilişkisi, başarının ölçülmesi ve özdeğerlendirme ! Ödül modelleri ! ! ! ! !

Değişimin çok hızlı yaşandığı ve küreselleşmenin tüm dünyayı kapsadığı, Post-Fordist üretim organizasyonlarının yaygınlaştığı günümüzde kalite odaklı çalışmak bir zorunluluktur. Bu amaçla katılımcı yönetim uygulamaları giderek yaygınlaştırmaktadır. Bu seminerde, önemli bir katılımcı yönetim yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetiminin başarılı olabilmesi için gerekli yönetsel değişimler üzerinde durulacaktır. Seminerde Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının başarısını engelleyen faktörler ve çözüm yolları üzerinde de ayrıntılı olarak durulacaktır.

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Yönetim ve Strateji Seminerleri

Kimler Katılmalı : Üst, orta ve ilk kademe yöneticileri ile kuruluş içinde kurulan takımlara katılacak personel Süre : 2 Gün Bu eğitim talep eden kuruluşa özgü düzenlenecektir.

Seminer İçeriği: ! Değişim, küreselleşme ve yeni rekabet koşulları ! Değişimin bireye, yönetime ve örgütlere yansımaları ! Yeni kalite anlayışı ve müşteri odaklı çalışma ! Yönetimde iletişim ve davranış geliştirme ! Katılımcı yönetim için iletişim ve örgütsel iletişim ! ”Biz” bilincinin yaratılması ve yönetim ! Yönetimde problem çözme ! İnsan kaynakları yönetimi anlayışı ve uygulanması ! Liderlik ve motivasyon (video gösterisi ve tartışma) ! Örgütlerde kalite ve verimlilik kültürünün oluşturulması ! Değişim karşısında yönetimde yıpranma ve yetersizleşme ! Örgütlerde çatışma, çatışma türleri (video gösterimi) ve çatışma yönetimi ! Sinerjik yönetim anlayışı ve toplam kalite yönetimi ! Katılımcı yönetim anlayışı ve uygulamada karşılaşılan güçlükler ! Katılımcı yönetim için zorunlu yönetsel değişimler Kimler Katılmalı: Her düzey yöneticiler. Süre : 2 Gün Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

47

LİDERLİK ve MOTİVASYON

Küreselleşme ile sertleşen rekabet ortamında kalite odaklı çalışma ve yaratıcılığın giderek öne çıkması, yöneticilik fonksiyonlarında belirgin değişimlerin gündeme gelmesine neden olmaktadır. Günümüzde yönetim artık liderlikle birlikte ele alınmaktadır. Işletmede işbirliğini oluşturabilme, çalışanları takım olarak örgütleyebilmek, tüm çalışanları ortak bir amaç etrafında toparlamak ve motivasyonu artırmak yönetimin en başta gelen sorumlulukları arasındadır. Statükocu yönetim anlayışından lider yönetim anlayışına geçişin sağlanmasi için her yöneticinin yapmasi zorunlu olan bireysel ve örgütsel değişimlerin tartışılacağı bu seminerde, özellikle çalışanların motivasyonunu artirmaya yönelik uygulamalara yer verilecektir. ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Günümüzde motivasyon ve kendini yönlendirme Yönetici-lider ayrımı ve yönetimde liderlik Davranış değiştirme, liderlik davranışı ve kendine yönelik liderlik Grup dinamiği ve grup liderliği Problem, nedenleri ve çözme yöntemleri

YÖNETSEL ZAMANIN YÖNETİMİ

Kişilerin yaşamlarında sahip oldukları en değerli ve sihirli kaynaklardan biri de zamandır. Bu seminerde özellikle yönetsel zamanın etkili ve verimli bir biçimde kullanımına yönelik yöntemler üzerinde durulacaktır.

Seminer İçeriği: Değişimin örgütlere ve yönetime etkisi Yönetsel zaman ve zaman kayıpları Çalışma alışkanlıkları, A ve B kişilik yapıları ABC analizi ve önceliklerin belirlenmesi İletişimlerin yönetimi (telefonlar, toplantılar, iç ve dış ziyaretçiler, etkili okuma ve yazma) ! Yetki devri ve yönetsel zaman ! ! ! ! !

Kimler Katılmalı : Tüm çalışanlar.

Kimler Katılmalı : Özellikle üst düzey yöneticiler.

Süre : 2 Gün

Süre : 2 Gün

Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Yönetim ve Strateji Seminerleri

45

46

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009Eğitim Hizmetleri

Yönetim ve Strateji Seminerleri

İLK KADEME YÖNETİCİLİĞİ

Bu seminer, işletmelerde amortisör konumunda olan, işçi ile yönetim arasında çok önemli bir görevi yerine getiren ilk kademe yöneticilerine yöneliktir. Çalışanların katılımcılığı ve yaratıcılığı konusunda önemli bir katkısı olan ilk kademe yöneticilerinin iletişim, sorun çözme, çatışma ve aykırılıkları giderme konusunda becerilerinin arttırılması işletmelerde önemli kazanımlara yol açmaktadır. Bu nedenle, “İlk Kademe Yöneticileri” semineri onların yönetsel becerilerini arttırmaya ve meslek ahlakı bağlamında sorumluluklarının geliştirilmesine yöneliktir. Seminer İçeriği: ! Değişim, rekabet ve verimlilik kavramları ! Yeni yönetsel yaklaşimlar ve ilk kademe yöneticileri ! İşletme içi iletişim ve çok yönlü iletişimin verimliliğe katkısı

! İletişim ve davranış geliştirme ! İlk kademe yöneticilerinin iş gücü eğitimindeki sorumlulukları ! Grup dinamiği ve grup lideri olarak ilk kademe yöneticileri ! İş yerinde sorun çözme ve ilk kademe yöneticileri ! İş/meslek ahlakı ve profesyonellik ! Örgütsel yetki, yetki devri ve basamak atlama sorunlarının çözümlenmesi ! Meslekte, yönetimde yetersizleşme ve önlemler ! Katılım ve ilk kademe yöneticilerinin kendini geliştirmesi

Kimler Katılmalı : İlk kademe yöneticileri. Süre : 3 Gün Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

49

PROJE YÖNETİMİ

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA ve YÖNETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Günümüz rekabet ortamında kurumsallaşamayan aile şirketlerini bekleyen tehlikeler açıkça görülmektedir. Bu programın amacı, aile şirketlerinin yönetimi ve kurumsallaştırılması yaklaşımlarını tanıtmaktır. Seminer İçeriği: ! Değişim ve küreselleşme sürecinde rekabet ve Türkiye ! Yönetim ve profesyonel yönetim ilkeleri ! Üst düzey yönetimde iletişim ve yönetimi ! İşletmelerde yetkinin dağıtımı ve yetki devri ! Kurumsallaşma için liderlik fonksiyonu ve katılımcı yönetim ! Aile işletmelerine özgü sorunlar ve kurumsallaşmanın sağlanması ! Rekabetçi yönetim ve sistemin geliştirilmesi Kimler Katılmalı: İşletme sahipleri. Süre : 1 Gün

Bu seminerde katılımcı, proje yönetimi konusunda temel kavramlarla tanıştırılacak. Uygulamalı bir şekilde proje yönetim süreci, teknikleri, takım çalışması kriterlerini, iş planlaması (kritik yörünge metodu) tekniğini ve nakit akış diyagramlarının hazırlanmasını öğrenecektir. Yöntem: Konular teorik yaklaşımın yanı sıra, aktif katılımla yapılacak örnek uygulamalarla anlatılacaktır. Böylece katılımcının ilgisi çekilirken, konunun uygulaması katılımcının pratikte yapabileceklerini gösterecektir. Seminer İçeriği : ! Mikro Proje ! Proje yönetimi tanımı ! Maliyet, zaman, kapsam, kalite ilişkisi ! Takım çalışması ! İş Planı ! İş planının hazırlanması ! Kritik yörünge metodu ! Finansal Analizler ! Paranın zaman değeri ! Nakit akış diagramları ! Ekonomik yapılabilirlik Kimler Katılmalı: Üst, Orta Kademe Yöneticileri; Üretim ve Ar-Ge Mühendisleri, Proje Yönetici ve ekipleri. Süre : 2 gün

Yönetim ve Strateji Seminerleri

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Yönetim ve Strateji Seminerleri

47

48

HOSHIN PLANLAMASI VE 7 YÖNETİM ARACI

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Yönetim ve Strateji Seminerleri

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN TEMEL FİNANS BİLGİLERİ ve BÜTÇELEME Finansman bilgisine sahip olmayan departman yöneticileri ve diğer çalışanlar için gerekli olan temel finansman bilgilerini içeren bir eğitimdir. Özellikle mali işler dışındaki departmanların yöneticilerinin bu eğitimi almaları finansal raporları okuma, doğru değerlendirme ve bütçe çalışmalarına katkı açısından faydalı olmaktadır. Bu eğitime katılım ile, ! Mali tabloların hazırlanması için hangi bilgilerin, nasıl belirleneceği ! Mali tabloların nasıl incelenmesi gerektiği ve bu tablolardan ne tip bilgilerin alınabileceği ! Mali tablolarda verilen bilgilerin nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olunur. Seminer İçeriği: ! Bütçe nedir? Neden hazırlanır? ! Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım ve Fon Akım Tabloları nedir? Nasıl hazırlanır? ! Mali tablolar nasıl incelenir? ! Hangi mali tablodan ne tip bilgiler edinilir? Kimler Katılmalı: Finansçı olmayan ya da finans bilgisi eksik olan her düzey çalışan Süre: 2 gün

Bu programa katılanlar, Stratejik hedefleri gerçekleştirmek için dünyada yaygın olarak uygulanan Hoshin Yönetimi'nin “Hoshin-Kanri” (planlama ile yönetimin) temel unsurlarını tanıyacak, çağdaş yönetim uygulamaları arasında yer alan “hedeflerle” ve “amaçlarla” yönetim ilkeleri ile “planlama ile yönetim” ilkeleri arasındaki ortak ve farklı yönleri tartışacak, planlama alanında kullanılan 7 yeni aracı örnek olaylarla uygulayacaklar ve böylece planlama becerilerini artıracaklardır. Seminer İçeriği: ! Stratejik planlama; Stratejik düşünce ekolleri, Kaldıraçlar, Swot analizi, Planlama teknolojisi ! Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği yeni yaklaşım; amaçlara göre yönetim, hedeflere göre yönetim, planlama ile yönetim ! Hoshin yönetiminin ilkeleri ve kullanım alanları; işletmelerde karşılaşılan planlama sorunları, bu sorunlara eğilme yolları ! Hoshin yönetim felsefesinin uygulanması; vizyon, yıl-lık plan ve yayılma, uygulama, aylık ve yıllık tanılama ! Yedi yönetim aracı; ilgi şeması, iç ilişki grafiği, ağaç şeması, matris diagramı, matris veri analizi, süreç karar program şeması, serim analizi (Uygulamalar)

Kimler Katılmalı: Tepe yönetim kadrosu, Üst ve orta düzey yöneticiler, Birim yöneticileri, Planlama personeli Süre: 2 gün Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

İLETİŞİM ve DAVRANIŞ GELİŞTİRME

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

m m o

Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının ve yeni katılımcı yönetim yaklaşımlarının başarılı olabilmesi için tüm çalışanların kalite kültürünü içselleştirmiş olması gerekmektedir. Özellikle öz disiplin ve bireysel sorumluluk duygusunun geliştirilmesi için bu eğitim ayrı bir önem taşımaktadır. Bu seminerlerin sonunda çalışanların katılıma ve grup dinamiğine motive oldukları gözlenmektedir. Seminer İçeriği: Değişim ve küreselleşme sürecinin topluma ve İnsana etkisi Değişim sürecinde etik ve ahlaki davranışlar Kendini sorgulayan İnsan ve bireysel sorumluluk bilinci Örgütlerde kalite/verimlilik ve İnsan İletişim ve İnsan İlişkileri Davranış ve davranış geliştirme İşletme İçi İletişim ve çalışanların sorumlulukları Grup İçi etkileşimde sinerjik etki ve grup (takım) çalışmasının gerekliliği Birlikte düşünme ve biz kavramini geliştirme Tartışmanın yaratılması ve yönlendirilmesi Bireyin öğrenmesi ve kendini geliştirmesi Grup çalışması ve katılım Bireysel sorumlulukların geliştirilmesi İş ve meslek ahlakı

Kimler Katılmalı: Tüm Çalışanlar Süre : 2 Gün Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

SATIŞ MÜHENDİSLİĞİ

Bu seminerin amacı mühendislere satış teknikleri ve satış iletişimi konularında destek vermektir. Ayrıca mühendislik yetilerinin satış süreçlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanabilmelerine yardımcı olmaktır.

! ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Değişim ve yeni rekabet koşulları Satış mühendisliği kavramı Satış süreçlerinin geliştirilmesi Satış mühendisinin nitelikleri (video gösterimi) Bilgiye dayalı satış yöntemi (kendini, müşterileri, pazarı, rakipleri tanıma) Pazarlama satış karar destek sistemleri ve veri tabanlı satış yönetimi Satış mühendisinin yaptığı hatalar ve itirazların giderilmesi İletişim ve satış iletişimi, etkili ve güzel konuşma, beden dilinin etkili kullanımı Satış iletişiminde protokol kuralları

Kimler Katılmalı: Pazarlama satış biriminde çalışan ya da çalışacak mühendisler. Süre : 2 Gün

Yönetim ve Strateji Seminerleri

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Bireysel ve Kurumsal Gelişim Seminerleri

49

50

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Bireysel ve Kurumsal Gelişim Seminerleri

MÜZAKERE TEKNİKLERİ

Seminer İçeriği:

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Bu seminerde, işletme içinde ortaya çıkabilen çatışma ortamının işbirliğine dönüştürülmesi için yöntemlerin tartışılması amaçlanmaktadır. ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: İşbirliğinin esasları Kişilerarası ilişkiler ve anlaşmazlıkların giderilmesi Örgütsel davranış ve geliştirme (Video gösterisi) Örgütlerde çatışmaya neden olan faktörler Çatışmanın yönetimi

Kimler Katılmalı:Üst yönetim, Müdür ve Şefler Grubu.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Müzakere tanımı, işlevi, yeri ve kapsamı, Müzakere ve Yönetim, Müzakere Yönetimi Müzakare-Pazarlık-Görüşme Ayrımı Amacına şekline göre müzakereler, Müzakere hazırlığı, Müzakere süreçleri, Müzakere başlatma, Müzakere gidiş hat kontrol, Müzakere beklemeye alma, Müzakere kapatma sonuçlandırma, Fayda analizi, Temel teknikler Örnek Uygulama

Süre : 2 Gün

Kimler Katılmalı: Müzakere becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

Bu eğitim firma bazında düzenlenecektir.

Süre : 2 Gün

SERVİSTE DAVRANIŞ GELİŞTİRME

STRESLE BAŞA ÇIKMA

Çağımızda olumsuz etkilerigiderek artan stres, tüm çalışanları psikolojik ve fizyolojik baskı altında tutmaktadır. Bu program, stres faktörlerinden kurtulma ve stresi yönetmeyi amaçlamaktadır. ! ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Stres ve yaşamın gerçekleri Stres faktörleri ve tipleri İş Yaşamında stres yapıcılar Kişilik-davranış-stres ilişkisi Stres üçgeni ve çalışanlar Stresle baş etme teknikleri Kendini tanıma ve öfke kontrolü Takımların başarısında stresi kullanma yolları Motivasyonun stres yönetimine etkisi

Kimler Katılmalı: İyileştirme Takım Çalışmalarında rol alacak Liderler ve üyeleri Süre: 1 Gün

Toplam Kalite anlayışı çerçevesinde, müşteri tatmininin sağlanması temel hedefine yönelik olarak kalite zincirinin son halkası konumundaki yetkili servislerde verilen hizmetin davranış yönünü iyileştirmek, davranış kalitesini yükseltmek ve standart davranış kalıplarını yerleştirmek

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: “Toplam Kalite” anlayışı Kaliteli Servisin anlamı ve özellikleri Bakış açısı ve müşteriyi tanıma İnsan ve kişilik yapısı Davranışların kökenleri ve davranış modelleri Nezaket ve tolerans Müşteri ile iletişim kurma ve kelimesiz iletişim Müşteri tipleri ve özellikleri Müşterinin servisten beklentileri Müşteri şikayetleri ve çözüm yolları Örnek olaylar

Kimler Katılmalı: Yetkili Servis yönetici ve elemanları Süre: 2 Gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Bireysel ve Kurumsal Gelişim Seminerleri

51

52

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Bireysel ve Kurumsal Gelişim Seminerleri

PERFORMANS YÖNETİMİ

Seminer İçeriği: Performans Yönetim Sistemi Nedir ? Performans Değerlendirme Yöntemleri Performansin Ölçümü Ve Karşilaştirilmasi Hedef Ve Yetkinliklerin Belirlenmesi - Ölçümleme Geri Bildirim Ve Performans Değerlendirme Görüşmeleri ! Performans Sonuçlarin Kullanimi ! (Ücret, Prim, Ödül, İşten Çıkarma Ve Mesleki Gelişim) ! Performans Değerlendirme Sisteminin Performansi Ve Sistemin Revize Edilmesi ! ! ! ! !

Kimler Katılmalı: K urum içinde per formans değerlendirme sürecinde değerlendirmeci olarak görev alan çalışanlar ile kurumda performans yönetim s i s t e m i n i n k u r u l m a s ı , o rg a n i z a s y o n u v e işletilmesinden sorumlu olan departman çalışanları.

Süre: Genel katılıma açık eğitim programlarında 1 gün Firma bazında, kurum gereksinimlerine göre düzenlenmesi durumunda 2 gün

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ SEMİNERİ

İşletme içinde eğitici olarak görev alacak personelin, bu etkinliklerin başarılı olabilmesi için onların eğiticilik ve sunuş yöntemleri konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması. Seminer İçeriği ! Öğrenmeyi öğretmek ve öğrenme ortaklığı ! İletişim ve eğitim iletişimi ! Anlatım yöntemi ve eğitime geçiş ! 4 adım yönteminin uygulanması ! Sunuşun planlanması ve destek araçların hazırlığı ! Örnek sunuşlar ! Sunuşun gerçekleştirilmesinde dikkat edilecek noktalar (ses, beden dili) ! Katılımcıların sunuş denemesi Kimler Katılmalı: Eğiticilik ve sunuş yapacak herkes. Süre: 2 gün

ETKİLİ SUNUŞ VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ

Bir projeyi ya da faaliyeti topluluk önünde anlatırken, “sunum yapma tekniklerini bilerek”, doğru beden dili ve ses ile sunabilmek de son derecede önemlidir. Bu konuda beceri geliştirmeye yönelik ve uygulamalı olan bu eğitimde; etkili bir sunumun önündeki engeller, izleyiciler üzerinde etkili olmak için sunumun doğası gereği dikkat edilmesi gerekenler anlatılarak, etkili sunum hazırlamak için araç ve teknikler üzerinde çalışılmaktadır. Raporlama teknikleri konusunda önemli noktalar aydınlatılarak, başarılı ve etkileyici rapor hazırlanması üzerinde çalışılmaktadır.

Seminer İçeriği: ! Etkili sunum becerileri geliştirme (sunum, iletişim,

dinleme becerilerini geliştirme ve bu bcerilerin engelliyicilerini ortadan kaldırma) ! Sunumu yapan kişinin dikkat etmesi gereken filizksel özellikler, kurallar ve kendini gözden geçirme ! Sunuma hazırlık aşaması (sunumun amacı, akışın planlanması ve veri toplama süreci) ! Sunum sırasında dikkat edilmesi gerekenler ! Raporlama Teknikleri ! Soruları Yanıtlama ve sunumu bitirme Kimler katılmalı: Çalışma yaşamı içinde sunum ve raporlama yapan herkes Süre: 2 Gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Bireysel ve Kurumsal Gelişim Seminerleri

53

Teknik Seminerler

54

Eğitimle, katılımcılara temel bakım tekniklerinin aktarılması hedeflenmektedir. (Arıza Bakımı, Peryodik Koruyucu Bakım, Kestirimci Bakım, Corrective-Düzeltici Bakım ) Eğitimde, ! İdeal bakım tekniklerinin uygulanması, (Bakım süresinin kısaltılması-Koruyucu Bakımdan Kestirimci Bakım'a Geçiş) ! Bakım ve arızanın ayırt edilebilmesi, (Arıza nedir? Kısa duruş Nedir? Arıza ve kısa duruş azaltma metodolojisi) ! Parçaya göre bakımın öğrenilmesi konuları aktarılacaktır. Süre: 3 Gün

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

BAKIM TEKNİKLERİ

HİDROLİK SİSTEMLERDE HATA VE BAKIM ARAMA

TOPLAM ÜRETKEN BAKIM -KORUYUCU BAKIM EĞİTİMİ

Eğitimle amaçlanan, bakım-onarım faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve takibi konularında (Planlı Bakım Metodolojisi ) katlımcılara temel bilgi kazandırılmasıdır. Eğitimde, ! Plansız makina duruşlarının en aza indirgenmesi, (Arıza Analizi , Yedek Parça Yönetimi ) ! Problemleri öngörme becerisinin kazandırılması, (Problem Belirtilerinin Tesbiti) ! Koruyucu bakım amaçlarının kavratılması, konuları aktarılacaktır. Süre: 1 Gün

Eğitim İçeriği: ! Hidrolik sistemlerinin yapısının öğrenilmesi ve analizi ! Akışkanların tanımı, hidroliğin tanımı, uygulama alanları, temel ilkeleri ! Silindirler, Güç hesaplarının yapılması ve tiplerinin seçimi, hidro-motorlar ! Hidrolik Pompalar ! Hidrolik Valfler ! Sızdırmazlık elemanları ! Yağın temizliği ve filitrasyon ! Hidrolik iletim hattı bağlantı elemanları (borular, rekorlar, hortumlar, kelepçeler) ! Hidrolik güç üniteleri ! Lojik valfler, servo valfler, kullanım yerleri ! Örnek hidrolik bir devre ! Hidrolikte arıza ve hata bulma teknikleri (örneklerle) ! Hataların Tespiti ve Korunma Yolları Süre: 2 Gün

Eğitim teknik resim konusunda ortak bir standart oluşmasına katkıda bulunmak ve ürünün gerçek fonksiyonlarını göz önüne alarak tasarım, imalat ve kalite kontrol aşamalarında, müşteri isteklerine uygun, değişebilir, ilk imalatta doğru üretim ve maliyet kriterlerinin değerlendirilerek üretim yapılmasını sağlamaya yönelik düzenlenmiştir. ! !

! ! ! !

! !

Seminer İçeriği: GB&T Nedir ve Nerelerde Kullanılır? GB&T ile ilgili tanımlar ! Referanslar, Tolerans bölgesi, Anma ölçüsü, En fazla durumu, Fiili durum, Uzatılmış tolerans aralığı Referanslar-Tanım, Gösterim, Referans kullanımı Komparatör nedir ve nasıl kullanılır? GB&T Kuralları Geometrik özellikler-Doğrusallık, Düzlemsellik, Dairesellik, Silindiriklik, Profil toleransları, Paralellik, Diklik, Açısallık, Eş eksenlilik, Salgı,Yerleşim (pozisyon) toleransı ve uygulamalar Geometrik özelliklerin parçalar üzerinde ölçümü ve değerlendirilmesi Yerleşim toleransı uygulamaları, uzatılmış tolerans bölgesi, bağlama elemanı ile montajlanmış parçalar, birleşik toleranslandırma ve uygulamaları, yerleşim toleransının eş eksenli parçalara uygulanması, koordinat ölçümü sonuçları İle pozisyon toleransı değerlendirilmesi, örnekler

Kimler Katılmalı: Tasarım, Talaşlı, Kaynaklı İmalat, Kalite Kontrol, Takım Aparat, Mastar Tasarım İmalatı ile ilgili çalışma yapan mühendisler, ara teknik personel. Süre: 2 gün

Bu eğitimle amaçlanan, işletmenin üretim ve bakım bölümlerinde çalışan operatör, formen, tekniker ve teknisyenlerin otomasyon alanında bilgilerinin temel bir ortak düzeyde buluşturulmasıdır. İşletme genelinde sağlıklı bir teknik iletişim sisteminin kurulabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından önem taşımaktadır. Böylece, üretim, bakım ve arıza çalışmalarının etkin biçimde gerçekleştirilmesi ile otomasyon ekipmanlarının doğru, kaliteli, verimli ve uzun ömürlü kullanımı sağlanabilir. Seminer İçeriği 1. Agılama 1.1 FotoElektrik Sensörler 1.2 Endüktif Proimity Switchler 1.3 Limit Switchler 1.4 Basınc Kontrolü için Sensörler 2. Operatör Diyalog Uniteleri 2.1 Kontrol ve Sinyal Uniteleri 2.2 İnsan Makine Arabirimi (Operatör Kontrol Panelleri) 3. Motor Kontrolü 3.1 Motor Kontrol Bileşenleri 3.2 Güç Kontrol Uygulamaları için ürünler 3.3 Yumuşak yolvericiler ve değişken hız sürücüleri 4. Kontrol Devreleri için Güç Kaynakları ve Transformatörler 5. Arabirimler ve I/O lar 5.1 Bağlantı ürünleri 5.2 Arabirimler ve Dağıtılmış Giriş Çıkışlar 6. Makina Güvenliği 7. Kontrol cihazları Kimler Katılmalı: Üretim ve bakım bölümü çalışanları (operatör, forman, tekniker ve teknisyenler) Süre: 3 yarım gün (1,5 gün) Bu eğitim, işletmeye özel düzenlenir.

m m o

GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA ve TOLERANSLANDIRMA (GB&T)

TEMEL OTOMASYON EKİPMANLARI BİLGİLENDİRME KURSU

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Teknik Seminerler

55

56

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Meslek İçi Eğitimler

MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARI

Üyelerimizin mesleki gelişimini ve gereksinimlerini göz önünde bulunduran Odamız, uzmanlık alanlarıyla ilgili meslek içi eğitimler düzenlenmektedir. Aşağıdaki kurslarla üyelerimiz yetkilendirilmekte ve belgelendirilmektedir. Sıhhi Tesisat ! Isıtma tesisatı ! Isı Yalıtımı ! Otomatik Kontrol Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu ! LPG Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ! LPG Dolum Tesisleri ve İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Kursu

! Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Arıtma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Araç-İmal-Tadil-Montaj Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Yangın Söndürme Tesisatı ve Duman Tahliye Projeleri Hazırlama Esasları Mühendis Yetkilendirme Kursu ! Gıda Ambalajı Sorumlu Müdür Semineri

Bilgi ve Başvuru için: Niyazi OĞUZ, Volkan KAZANÇ, İpek METİNOĞLU Tel : 0 232 444 8 666 /139-132-133 e-posta: [email protected]*[email protected]*[email protected]

ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSİ ODA ÜYELERİ İÇİN MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARI STRATEJİK PLANLAMA

m m o

YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda Kurum/ Kuruluşlarca yapılması planlanan yatırımların tüm aşamalarının yönetilmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır. Eğitimin İçeriği: ! MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği ! Yatırım hizmetleri yönetimi temel kavramları ! Mühendislik ekonomisi ! Pazar araştırması teknikleri ! Tahmin teknikleri ve istatistik ! Maliyet hesaplama yöntemleri ! Teşvik ve teşviklerden yararlanma mevzuatı ! Malzeme akışı, proje uygulama ve iş planları oluşturma yöntemleri ! Tesis yerleşimi ve planlaması ! Malî tablolar ve iç verim oranı, geri ödeme süresi, net bugünkü değer ve benzeri hesaplama yöntemleri Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. Başarılı olanlara Oda tarafından Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. Eğitim Süresi: 3 Gün (18 Saat)

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, kurumlarda yapılan stratejik planlama çalışmalarının ve karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümünde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır. Eğitimin İçeriği:

! MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği ! Stratejik yönetim ve stratejik planlama temel kavramları ! DPT Stratejik Planlama Kılavuzu incelenmesi ! Risk, mevcut durum, ve paydaş analizleri ! Öz değerlendirme

! Performans planlama (kriter belirleme) ! Bütçeleme ve finansman

! Misyon, vizyon, hedef ve amaç belirleme ! Stratejik planlama uygulamalarının analizi

Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70'dir. Başarılı olanlara Oda tarafından Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. Eğitim Süresi: 4 Gün (24 Saat)

Bilgi ve Başvuru: 0 232 444 8 666/139-132-133

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Meslek İçi Eğitimler

57

58

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Teknik Seminerler

OPERATÖRLER ve TEKNİSYENLER için KURSLAR BAŞVURU ve KAYIT KOŞULLARI

Eğitimlere Kimler Katılmalı : Firmalarda çalışan teknisyen ve makina operatörleri katılabilir.

Kayıtlar : Kurslar kurs başlangıç tarihinden önce istenilen belgelerin Şubemize teslim edilmesi ve kurs ücreti yatırıldıktan sonra yapılacaktır. Katılım 15 kişi ile sınırlandırılmıştır, 10 kişinin altında olduğunda kurs, belirtilecek tarihe ertelenecektir. Başvurularda öncelik esas alınacaktır. Başvuruda kişi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcıların isimleri belirtilmelidir. Sertifika : Sınavsız eğitimlere katılanlara “Katılım Belgesi “ verilirken; sınavlı eğitimlerde belirtilen baraj notu üzerinde puan alan katılımcılara “Başarı Belgesi“ verilecektir. Katılımcının, bu belgelere hak kazanabilmesi için, eğitim süresince eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ödeme : Kurs ücreti İş Bankası Alsancak Şubesi 3401-765810 No'lu hesaba ya da Şubemiz veznesine yatırılacaktır. Banka kanalı ile yapılan ödemelerde dekontun fotokopisi istenilen evraklarla birlikte verilecektir. 10 kişilik gruplarda kurs ücretinde %20 indirim uygulanacaktır. 15 kişilik kontenjan dolduğunda kurs ücreti yatırılan ancak kursa alınmayanların kurs ücretleri iade edilecektir. Bilgi ve Başvuru için: Niyazi OĞUZ, Volkan KAZANÇ, İpek METİNOĞLU Tel : 0 232 444 8 666 /139-132-133 Faks: 0 232 486 10 50 e-posta: [email protected] [email protected] [email protected]

m m o

İŞ MAKİNALARI OPERATÖR YETİŞTİRME KURSU Karayoluna çıkmayan, inşaat alanlarında, fabrikaların açık ve kapalı alanlarında kullanılan motorlu / elektrikli ve paletli araçlar olan, ! Forklift ! Geze Köprü Vinç ! Özel Kaldırma ve İstifleme Makinaları ! Elektrikli Transpalet ! Personel Yükseltici Platform ! Liman Vİnci ! Konteyner Vinci ! Beton Santrali ! Paletli İş Makinaları vb. Makinalar için, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait; ! İş EkipmanlarınınKullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmenliği ! İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ! İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler sonunda düzenlenen belgeler değişen “Karayolları Trafik Kurumuna” göre “G sınıfı” sürücü belgesine dönüştürülememekte olup, inşaat sahalarında, fabrika alanlarında yukarıda belirtilen iş Makinalarının anılan yönetmelikler kapsamında güvenli ve sağlıklı olarak kullanılmasına yöneliktir. Eğitir ile ilgili aşağıda belirtilen eğitim merkezi personelimizden deaylı bilgi alabilirsiniz.

! Kurs İçeriği : ! İş makinasının teknik yapısının ve sistemlerin öğretilmesi ! İş makinasının ataşman ve ekipmanın tanıtılması yerinde ve doğru kullanılması ! İş makinasının kullanımında emniyetin, güvenliğin sağlanması, ekonomik , verimli şekilde kullanılması, aracın ayarları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması ! İş makinasının periyodik bakımları ! İş makinasının arıza belirtilerinin öğretilmesi, operatör tarafından giderilebilecek arızalar ! İş makinasının özelliğine göre enerji tasarrufu, çevre ilişkisi ! İş makinalarıını taşıma kurallarıyla ilgili olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkili birimlerinden alınacak “özel yük taşıma izni belgesi“ hakkında genel bilgiler ! Her türlü inşaat çalışmaları sırasında yapılacak trafik işaretlemeleri hakkında genel bilgiler İLETİŞİM: Niyazi Oğuz : 0232 444 8 666 / 139 Volkan Kazanç : 0232 444 2 666 / 132 İpek Metinoğlu : 0232 444 8 666 / 133

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Operatör ve Teknisyenler İçin Kurslar

59

60

SANAYİ TİPİ KAZANLARIN İŞLETİLMESİNDE YARDIMCI PERSONEL KURSU Kursumuz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 210. maddesiyle “Kazanların ehliyetli kişilerce işletilmesinin zorunlu“ kılınması nedeniyle düzenlenmekte ve uzman üyelerimiz tarafından verilmektedir. Kursumuza kuruluşunuzda bulunan sanayi tipi kazanları işletmekte görevli usta ve işçilerinizin katılımı, bilgilerinin artması yanında buhar kazanlarının güvenlik içinde çalışmasını, kazanların ideal işletilmesi ile enerji tasarrufunu ve ekonomiklik kazanılmasını sağlayacaktır. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

TEKNİSYENLER İÇİN KAYNAK TEKNOLOJİSİ KURSLARI (ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAĞI) (GAZALTI VE TOZALTI KAYNAĞI)

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Operatör ve Teknisyenler İçin Kurslar

Kurs İçeriği : Buhar kazanlarının sınıflandırılması, tarihçesi, gelişimi Sıcaklık, ısı, vs. kavramların tanıtımı. Kazanların çalışma prensibi Yakıtlar, yanma, yakıcıların sınıflandırılması. Yakıtın, su ve suyun hazırlanması. Buhar kazanı donanımları ve donatımları Uygulama Brülörlerin çalıştırılması, çeşitleri, arızaların giderilmesi uygulamaları Buhar kazanı işletilmesi. (İşletme talimatlarının düzenlenmesi) Buhar kazanı bakımı. (Bakım defterlerinin düzenlenmesi) İş Güvenliği esasları ve uygulamaları. Sınav ve Katılım Belgesi dağıtımı.

DÖNEM 1 2 3 4 5 6

KURS BAŞLANGIÇ 16.02.2009 13.04.2009 15.06.2009 17.08.2009 12.10.2009 14.12.2009

BİTİŞ TARİHİ 20.02.2009 17.04.2009 19.06.2009 21.08.2009 16.10.2009 18.12.2009

Kurs içeriği I. ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAĞI ! Kaynak işleminin tanıtılması, yöntemlerinin sınıflandırılması ! Kaynak makinalarının tanıtılması, seçimi, incelenmesi ! Kaynak arkı hakkında genel bilgilerin verilmesi ! Elektrotların sınıflandırılması ve kaynağa göre seçimi ! Kaynak yöntemlerinin tanıtılması, kaynak hataları ve giderilmesi ! Kaynak dikişlerinin muayenesi ! Oksi-Gaz Kaynağı ve Kesici Eğitimi ! Lehim Eğitimi II. GAZALTI VE TOZALTI KAYNAĞI ! Kaynak işleminin tanıtılması, yöntemlerinin sınıflandırılması ! K aynak makinalarının tanıtılması, seçimi, incelenmesi ! Kaynak arkı hakkında genel bilgilerin verilmesi ! Elektrotların sınıflandırılması ve kaynağa göre seçimi ! Kaynak yöntemlerinin tanıtılması, kaynak hataları ve giderilmesi ! Kaynak dikişlerinin muayenesi ! Oksi-Gaz Kaynağı ve Kesici Eğitimi ! Lehim Eğitimi Kurs tarihi: Yapılacak başvurulara göre tarih belirlenip kurs açılacaktır.

TEMEL HİDROLİK KURSU

TEMEL PNÖMATİK KURSU

Eğitim İçeriği ! Hidroliğin Tanımı ve Tarihçesi, Uygulama alanları, Temel İlkeleri ! Hidrolik Akışkanlar, Pompalar, Valfler ! Hidrolik Kullanıcılar ! Sızdırmazlık Elemanları ! Yağ Temizliği ve Filtrasyon ! Aksesuarlar ! Hidrolik Güç Üniteleri ! Hidrolik İletim Hatları ve Hidrolik Bağlantı Elemanları ! Hidrolik Temel Devre Diyagramları ve Uygulamaları ! İşlem Sıralama Diyagramları ! Hidrolik Akümülatörlar ve Uygulamaları ! Lojik Valfler ! Oransal ve Servo Valfler ! Kapalı Devre Hidrostatik Transmisyon ! Örnek Hidrolik Devreler ! Hidrolik Semboller ve Birimler

Eğitim İçeriği: ! Enerji türleri, karşılaştırılması ve seçimi ! Basınç kavramı ! Silindir çapı, basınç ve yük ilişkisi ! Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması, şartlandırılması ! Kompresör çeşitleri, çalışma pressipleri ! Şartlandırıcı elemanların tanıtılması ! Yağlama Sistemleri ve hava kaçaklarının önlenmesi ! Pnömatik elemanların iç yapıları ve çalışma prensipleri ! ISO 1219 standardına göre devre elemanlarının sembolleri ve şema çizim tekniğini tanıtılması ! Kontrol teknikleri ve çeşitleri: konuma bağlı kontrol, hıza bağlı kontrol, saymaya bağlı kontrol, zaman bağlı kontrol, basınca bağlı kontrol ! Kontrol çeşitleri ile ilgili devrelerin, seminer süresince bu devrelerin uygulamalarının yapılması ! Pnömatik teknolojilerdeki yenilikler

Eğitim Süresi: Hafta içi 4 Yarım Gün

Eğitim Süresi: Hafta içi 4 Yarım Gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Operatör ve Teknisyenler İçin Kurslar

61

62

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Operatör ve Teknisyenler İçin Kurslar

PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROLÖR (PLC-PROGRAMMABLE LOGİC CONTROLLER) KURSU

Üretim süreçlerinde gelişen ve yaygınlaşan otomasyon çözümlerinde PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) kullanımı ve programlanması işlemleri her geçen gün artmaktadır. Otomasyon çözümlerinden biri olan PLC eğitiminin verilmesi sanayi kuruluşlarınca talep edilebilirliğini arttıracaktır. Kurs kapsamında MMO İzmir Şubesi eğitim merkezindeki bilgisayar alt yapısı desteği ve PLC eğitim setleri kullanılarak tamamı uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. PLC hakkındaki kavramlar tanıtıldıktan sonra PLC ile gerçekleştirilebilen otomasyon çözümleri örnek uygulamalar ile katılımcılara aktarılacaktır. !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

Kurs Programı Bit, Byte, Word kavramlarının tanıtılması Binary işlemler mantığı PLC'nin tanımı, işlevi, işletim sistemi Adreslemeler Zamanlayıcılar Sayıcılar Drum Yapısının Anlatılması Alt Rutinlerin İşletilmesi Haberleşmelerin teorik anlatımı ve örneklendirilmesi Sınav

Kimler Katılmalı:Tasarım ve üretim süreçlerinde görev alacak ara teknik elemanlar. Süre : 60 Saat, Haftasonları, saat:08.30-13.30

SOĞUTMA TEKNİSYENİ YETİŞTİRME KURSU

Mekanik tesisat uygulamalarından olan soğutma tesisatı uygulamaları (soğuk hava deposu tesisatı, klima tesisatı) yaygınlaşmasına paralel olarak bu sistemlerin montajı, bakımı ve işletilmesinde görev alan personel gereksinimi de giderek artmıştır. Soğutma tesisatlarının montaj, bakım ve işletilmesinde görev alacak personel için, öncelikle soğutucu akışkanlar ve soğutma tesisatı devre elemanları hakkında bilgi verilecek, bu tesisatlara ilişkin otomatik kontrol ve elektriksel sistemler tanıtılacak, son bölümde ise soğutma tesisatına ilişkin montaj, arıza - bakım ve işle-tim bilgileri uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacaktır. Kurs Programı: ! Soğutma Nedir ? ! Soğutma Çevrimi ile İlgili Birimler ve Tanımlar ! Soğutucu Akışkanlar ! Soğutma Tesisatı Ana ve Yardımcı Devre Elemanları - Kompresörler, Kondenserler, Evoperatörler, Ekspansiyonlar, Kurutucular, Stop Vana, Yağ Ayırıcılar, Likit Tutucu, Titreşim Tutucular, Diğer Devre Elemanları, Otomatik Kontrol ve Elektrik Tesisatı malzeme ve Uygulamaları, Soğutma Cihaz ve Sistemlerinin Tanıtımı, Soğuk Su Üretici Grupları, Paket Tip Klima Cihazları, Su Soğutma Kuleleri, Fan Coil, Klima Santralları, Split Klima Cihazları, Değişken Gaz Debili Cihazlar, Soğuk Oda Cihazları ! Endüstriyel soğutma uygulamaları, kış mevsiminde çalışan klima ve endüstriyel soğutma uygulamaları ! Soğutma Tesisatı Montajı ve İşletilmesi ! Arıza ve Bakım Uygulamaları ! Kurulu tesisatların bulunduğu işletmelerin gezilmesi ! İşçi sağlığı ve iş güvenliği Kurs Süresi : 40 saat Kurs tarihi: Yapılacak başvurulara göre tarih belirlenip kurs açılacaktır.

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Operatör ve Teknisyenler İçin Kurslar

63

64

LPG YETKİLİ PERSONEL KURSLARI

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Operatör ve Teknisyenler İçin Kurslar

LPG Taşıma Personel Kursu Bu kurs; karayollarında LPG'nin dökme olarak taşınmasında görev yapan kamyon veya çekici şoförlerinin işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük olarak bilgilendirilmesi için gerçekleştirilmektedir. Kurs Süresi: 2 gün, 16 saat

LPG Dolum ve Boşlatım Kursu

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 maddesi ve 07 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan LPG Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan LPG Piyasası Eğitim Yönetmeliği'ne göre LPG piyasasında görev yapan; sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin eğitim ve belgelendirilmesi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. Odamız anılan eğitimleri, ülke genelinde etkin ve yaygın olarak gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ara teknik elemanlara yönelik düzenlenen kurslar:

Bu kurs; LPG'nin doldurulması veya boşaltılması operayonlarında görev alan tüm personelin (dolum personeli, tüp personeli, tanker dolum personeli, otogaz dolu personeli, pompacılar v.b.) işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük olarak bilgilendirilmesi için gerçekleştirilmektedir. Kurs Süresi: 2 gün, 16 saat

Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu Bu kurs, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım dağıtım personelinin işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük olarak bilgilendirilmesi için gerçekleştirilmektedir. Kurs Süresi: 1 gün, 8 saat

LPG Teknik Personeli Kursu Bu kurs LPG test ve muayene elemanları; tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük olarak bilgilendirilmesi için gerçekleştirilmektedir. Kurs Süresi: 2 gün, 16 saat

DÖKME LPG KULLANIMINDA TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ

SANAYİDE DOĞAL GAZ KULLANIMINDA TEKNİK PERSONEL KURSU

! Doğal Gazın Tanımı ve Özellikleri ! Dahili Doğal Gaz Tesisatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ! Doğal Gaz Kazan Daireleri Yerleştirme Kuralları ve Havalandırılması ! Doğal Gaz Baca Sistemleri ! Kademe Emniyet ve Ayar Armatürleri Vanalar, Pislik tutucular, Regülatörler, Ani kapama ventilleri, Emniyet firar ventilleri, Manometreler, Kompansatörler ! Brülörler ve Yakıcılar Gaz brülörleri, Bekler, Sanayi tipi mutfak ocakları ! Doğal Gazın Tehlikeli Olma Durumları ve Genel Emniyet Kuralları, İdari ve Teknik Mevzuat ! Sınav Kurs Süresi : 1,5 Gün

Odamız tümüyle kendi uzmanlık alanına giren ve bölgemizde hızla yaygınlaşan Dökme LPG kullanımının iş güvenliği ve işçi sağlığı açısında olabildiğince verimli ve emniyetli olabilmesi amacıyla Dökme LPG kullanımında Teknik Personel Eğitimi Kurslarını sürdürmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin konuyla ilgili olarak çıkarmış olduğu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs içeriği aşağıda çıkarılmıştır.

! ! ! ! ! !

Kurs içeriği: LPG tanımı ve özellikleri LPG 'nin depolama kuralları Dahili LPG tesisatları İkinci kademe emniyet ve ayar armatürleri Brülörler ve yakıcılar LPG'nin tehlikeli olma durumları ve genel emniyet kuralları

Kurs tarihi: Yapılacak başvurulara göre tarih belirlenip kurs açılacaktır. Kimler katılmalı: Dökme LPG kullanan teknik elemanlar

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Operatör ve Teknisyenler İçin Kurslar

65

Operatör ve Teknisyenler İçin Kurslar

66

AB uyum yasaları çerçevesinde yayınlanmış olan 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ve uygulamalarında Asansör firmaları bünyesinde çalışan ara teknik elemanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmaktadır. Bu eğitimler ile montaj ve bakım görevini yürüten ara teknik elemanların faaliyetleri sırasında uymaları gereken yasalar, yönetmelikler, standartlarda belirtilen kurallar açıklanmaktadır. Eğitimlerde elektrikli ve hidrolik asansörlerin sistemlerinin tanıtılması, montaj teknikleri, bakıma ilişkin esaslar, risk değerlendirmeleri, uygulama örneklemeleri, vs. konuları aktarılacaktır.

4.1.Talimatta dikkat edilecek hususlar 4.2.Talimata dahil edilen bilgilendirme 5. Risk Değerlendirmesi 6. Uyarı işaretlemeleri 7. Son Muayene Kriterleri Süre : 16 Saat

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

ASANSÖR MONTAJ VE BAKIM KURSLARI

Modül Bir:TS EN 13015 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı Eğitimin İçeriği : 1. Bakımın Tarifi 2. Bakım Faaliyetinin İçeriği (Kapsamı) 3. Bakım Kuruluşunun Tarifi 4. Bakım Talimatının Düzenlenmesi 4.1.Talimatta dikkat edilecek hususlar 4.2.Talimata dahil edilen bilgilendirme 5. Risk Değerlendirmesi 6. Kurtarma Çalışmaları 7. Uyarı işaretlemeleri 8. Bakım Talimatının El kitabının biçimi 9. Bakım Kontrol Kriterleri Süre : 16 Saat

Modül İki : Elektrikli Asansörlerin Montajı Eğitimin İçeriği : 1. Elektrikli Asansörlerin teknik özellikleri 2. Sürtünme tahrik sistemler, ekipmanlar ve montaj malzemeleri 3. Güvenlik ekipmanları 4. Montaj Talimatının hazırlanması

Modül Üç : Hidrolik Asansörlerin Montajı Eğitimin İçeriği : 1. Hidrolik Asansörlerin teknik özellikleri 2. Hidrolik sistemler, ekipmanlar ve montaj malzemeleri 3. Güvenlik ekipmanları 4. Montaj Talimatının hazırlanması 4.1. Talimatta dikkat edilecek hususlar 4.2. Talimata dahil edilen bilgilendirme 5. Risk Değerlendirmesi 6. Uyarı işaretlemeleri 7. Son Muayene Kriterleri Süre : 16 Saat Kimler Katılmalı: Asansör Firmasında bakım faaliyetinde bulunan ve ilgili standart konusunda bilgi sahibi olmak isteyen, Odaya kayıtlı SMM bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlar katılabilirler. Kurslara ön kayıt yaptırmak zorunludur. Kursun bitiminde katılım belgesi verilecektir. Kursiyer kurs süresi içerisinde tüm derslere girmek zorundadır. Aksi halde katılım belgesi verilmez ve kurs ücret geri ödenmez. Katılım Koşulları : 1. Odaya kayıtlı SMM bürosunda çalışıyor olmak, 2. Odaya ön kayıt yaptırmış olmak, 3. Kursa katılım ücretini yatırmış olmak, Bilgi ve Başvuru için: 0 232 444 8 666 / 119 Halim AKIŞIN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM/ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI VE KATILIM KOŞULLARI

m m o

CAD-CAM yazılımlarının seçimi firmalar açısından oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Ülkemizin gelişen endüstriyel tabanı ve firmalar arası rekabet, bu konudaki yatırımların artmasına neden olmaktadır. CAM programları herhangi bir CAD ortamında hazırlanmış modelin CNC tezgahlarında işlenebilmesi için kullanılan paket programlardır. CAD programlarında kullanıcılar işleme için uygun takımı, işleme tarzını, işleme parametrelerini programın sunduğu grafiksel bir ara yüzü seçebilirler. CAM programı bu verilere dayanarak takım yollarını en kısa yolu izleyecek şekilde oluşturup tezgah için NC kodları üretir. Daha sonra bu kodlar tezgaha aktarılarak model oluşturulur. CAM programları pek çok özel işleme yöntemleri sunmaktadır. Bunlar, kalan talaşın otomatik hesaplanması, model üzerinde izlenen bir alanın işlenmesi, dik yüzeyler için özel işlemlerin yapılması gibi özelliklerdir. Böylece bu programların kullanımı ile kalite artmakta ve üretim zamanı düşmektedir. Eğitimlere kimler katılmalı: Bilgisayar destekli tasarım ve üretim konusunda çalışan ya da kendini bu alanda yetiştirmek isteyen mühendis, teknisyen ve teknikerler Kayıt: Kayıt gelen başvurulara göre tarih belirlenmektedir. Başvuruda katılacak kişi ve kurumun adres, telefon, fatura bilgileri katılımcıların isimleri belirtilmelidir. Kursun açılması için yeterli sayı oluştuğunda kesin kayıt işlemi uygulanır. Eğitim Şekli:Tüm dersler uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Dersler, 10 kişilik klimalı sınıflarda bir kişiye bir bilgisayar düşecek şekilde gerçekleştirilir. Eğitim Katılım Belgesi: Kursa katılanlara "MMO Eğitim Katılım Belgesi" verilir.

Ödeme ve Kayıt: Ödeme tamamı peşin ya da bir peşin ve bir taksit şeklinde nakit olarak ya da banka havalesi ile yapılır. Ödeme yapılmadan önce, kursa rezervasyon yaptırılması gerekir. Ödemelerde kurs kodu ve katılımcının adı-soyadı belirtilmelidir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerin dekontu "Bilgi İşlem Merkezi Sorumlusu" dikkatine fakslanmalıdır. Oda üyelerine indirim uygulanır. Banka Hesap No: İş Bankası, Alsancak Şubesi 3401 - 765810

Bilgi ve Başvuru için: Niyazi OĞUZ, Volkan KAZANÇ, İpek METİNOĞLU Tel : 0 232 444 8 666 /139-132-133 Faks: 0 232 486 10 50 e-posta: niyazi.o[email protected] [email protected] [email protected]

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Eğitim Programları

67

68

AUTOCAD 2008 2 BOYUT MODELLEME

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Eğitim Programları

CAD Üretkenliğinde Yeni Standart AutoCAD 2008 yazılımı ile verimliliği, gündelik işinizin bir parçası haline getirin. Çizim, detaylandırma ve kavramsal tasarımda standart olan AutoCAD, önderliğini sürdürmeye devam ediyor. Tasarımcılar göz önüne alınarak özenle geliştirilen AutoCAD 2008, gündelik çizim işlerinizi daha hızlı ve daha hassas tamamlamanıza yardımcı olacak özeliklerle donatıldı. Yeni sürüm, projelerinizde sizlere zamandan tasarruf sağlayacak. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Kurs İçeriği : AutoCAD'in genel olarak tanıtılması Menülerin kullanımı ve iki boyutlu düzlemde koordinat tanımlamaları Çizim komutları Yardımcı komutlar Düzenleme komutları Görüntü kontrolü Çizim ayarlarının gerçekleştirilmesi Katmanlar Bloklar Ölçülendirme 3 Boyutlu tasarıma giriş Çıktı Alma

AUTOCAD 2008 3 BOYUT MODELLEME

! ! ! ! ! ! ! !

Kurs İçeriği : Surface (Yüzey) ModellemeKomutları Solid (Katı ) Modelleme Komutları Solid Düzenleme araçları Kağıt uzayı (Paper Space) anlatımı Sahne ışık komutlarının anlatımı Materyal atama (Kaplama ) konularının anlatımı Render araçları ve örneklemeler Animasyon (Canlandırma)

Kimler Katılmalı : Mühendisler, Mimarlar, Tekniker ve Teknisyenler, Grafik, Tasarımla uğraşan sektör çalışanı.

Kimler Katılmalı: AutoCAD 2008 iki boyutlu eğitimine katılımış ya da bu programın kullanımına hakim Mühendisler, Mimarlar, Tekniker ve Teknisyenler ve Grafik, Tasarımla uğraşan sektör çalışanı.

Süre : 40 ders saati

Süre: 40 ders saati

m m o

INVENTOR 2008

Program İçeriği: Inventor mekanik tasarım sistemi, varolan geleneksel unsur tabanlı modelleme yazılımlarının ötesine geçerek, tasarım sürecini kısaltmayı, işbirliğini artırmayı, veri paylaşımı ve verilerin yeniden kullanımını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yeni versiyonun taşıdığı bazı yenilikler: Montaj Konfigürasyonları ! Parça numarası ve isimlendirmesi için temalar tanımlayabilir; ! Modelleme sırasında yapılan değişikliklerin otomatik olarak alınması ile montaj tablolarını değiştirebilir; ! Teknik resim, sunum ve türetilmiş montajların oluşturulması sırasında istenen montaj ailesini seçebilir; ! Eleman ekleme özelliği ile montaj konfigürasyonuna yeni bileşenler ekleyebilirsiniz. ! Zebra analizi, yüzeylerin devamlılığı ve teğetlik durumu konusunda görsel bir analiz sunmaktadır. ! Yüzeylerin eğriliğini kontrol edebilirsiniz. ! Kesit analizi, minimum ve maksimum duvar kalınlığını vermektedir. ! Eğim açıları model üzerinde renkler ile görülebilir. Yeni Çelik Profil Aracı Çelik profil tasarım aracı ile 3 boyutlu eskizleri ya da parçaların kenarlarını kullanabilirsiniz. Bu eskizler profillerin konumunu ve izleyecekleri yolu tanımlar. Çelik profil elemanları seçilerek, bu eskizler üzerinde

katı model olarak oluşturulur. Kaplama ve Canlandırma ! Kaplamaların ön izlemesi ile, canlandırmaların tamamlanmasından önce elde edilecek sonuçlar ile ilgili fikir elde etme ! Bir dosyada birden fazla canlandırma yapabilme, kararma, sınırlama canlandırmalarında geliştirmeler, ! Eylemlerin kopyalanması, yapıştırılması ve ayarlanması.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Kurs İçeriği: Parça Modelleme Akıllı Parçalar ve Unsurlar Teknik Resim Montaj Modelleme Uyarlanabilir Parçalar Sunum Dosyaları Kaynak tasarımı Karmaşık Geometri Modelleme Sac Metal Tasarımı ve Açınımların Alınması Esnek montajlar Montajların Konumsal İfadeleri Cıvata, Somun, Rulman vb. Milyonlarca Standart Parça Tasarım Verilerinin Yönetimi

Kimler Katılmalı: 2 boyut AutoCAD temel bilgisine sahip olan Makina Mühendisleri, Tekniker ve Teknisyenler, Tasarımla uğraşan sektör çalışanı. Süre : 50 ders saati

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Eğitim Programları

69

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Eğitim Programları

70

RHINOCEROS (RHİNO) Program İçeriği: Rhino programı kolay ara yüzü ile 2 ve3 boyutlu tasarımlarınızın modellenmesini sağlar. Pratik komutlarıyla 2 boyutlu çizimlerinizi anında 3 boyut haline getirir. Nurbs yüzey komutlarıyla gerçek modelleme yapar. Solid(katı) veya Surface(yüzey) komutlarıyla 3 boyut tasarımlarınızı analiz eder ve ölçülendirirsiniz. Ayrıca 3 boyutlu tasarımlarınızı gerçek malzemeler kaplayarak (tuğla, cam, metal, vb.) gerçek gibi görünmesini sağlar. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Kurs İçeriği: Rhino ortamının tanıtımı; 2 boyutlu objelerin çizimi ve edit edilmesi 3 boyutlu objelerin çizimi ve modelleme Nurbs Yüzeyler (Surface ve Solid komutları) Yardımcı komutlar Ölçülendirme Text Analiz Render

DELME, TORNALAMA, FREZELEME İÇİN TAKIMLAR VE KESİCİ UÇLAR İLE İLGİLİ KURS Şubemiz, talaşlı imalat yapan firmalarda tezgahlarda kullanılan takım ve kesici uçların seçimi, kullanımı konusunda eğitilmiş teknik personel yetiştirmek amacı ile bu kurs düzenlenmiştir. Kurs İçeriği : ! Tornalama, frezeleme uç kaliteleri , ! ISO kodlaması, talaş kırıcı geometriler, ! En yaygın kullanılan mekanik sıkmalı tornalama ve frezeleme uçları, ! Diş açma, kesme ve kanal açma takımları, ! Tornalama için takım seçme, ! Malzemeye göre devir ve ilerleme seçimi, ! Esas işleme zaman tayini, ! Değişik firmaların kalite kıyaslamaları

Kimler Katılmalı: Mühendisler, Mimarlar, Tekniker ve Teknisyenler, Tasarımla uğraşan sektör çalışanı.

Kimler Katılmalı: Bu eğitim mühendislere ve talaşlı imalat bilgisi olan teknik elemanlar

Süre: 40 ders saati

Süre: 40 ders saati

m m o

3DS MAX

Ozel efektler, karakter canlandırmaları ve oyun üretimi için de geliştirilmiş olan 3ds Max tüm diğer CAD yazılımlarında tasarlanmış 3 boyutlarınızı da içine kayıpsız alıp kaplama ve animasyon yapma imkanı verir.

THINKDESIGN

Kimler Katılmalı : Mühendisler, Mimarlar, Tekniker ve Teknisyenler, Grafik, Tv ve Reklam endüstrisinde çalışanlar, Tasarımla uğraşan sektör çalışanı.

Think3; Katı ve yüzey modellemeyi aynı anda parametrik olarak çalışabilme imkanı sağlayan profesyonel bir CAD programıdır. Çalışılan yüzey modeli aynı anda dolu bir katı modele dönüştürebilir, üzerinde yüzey ve katı haliyle modifikasyon yapılabilir. Özellikler: ! Profesyonel 3D Parametrik Yüzey Modelleme, Katı Modelleme, Hybrid Modelleme ! Diğer tasarım programlarında alınan modellerin, Teknik resimlerinin çıkartılması ! Profesyonel 2D Teknik Resim ! Montajda ve Modellemede Simulasyon ! Otomatik Ürün Ağacı, Profesyonel Montaj, Otomatik Ölçülendirme ! Katı Modellemeden ve Yüzey Mdellemeden Otomatik Teknik Resim Alma ! IGES 2D/3D, DXF 2D/3D, DWG, VRML, STEP, (APT Formatları) VDA/FS, SET, SLA Çeviricileri ! Saç-Metal Özelliği ! Otomatik olarak yapılan montajların parça listelerini alarak, stok, fiyatlandırma ve projelendirme konularında fayda sağlar. ! Yapılan modelleme ve tasarımlarda parçalara ait, ağırlık, hacim, yüzey alanı, ağırlık merkezi, atalet ve eylemsizlik momentlerini liste halinde tek bir tuşla verir.

Süre: 60 ders saati

Süre : 50 ders saati

Kurs İçeriği : ! 3ds Max ortamının tanıtımı; ! Taşıma, kopyalama, ölçekleme, hizalama, aynalama, görünüm alanları ve tüm ayarlar ! 2 boyutlu objelerin çizimi ! Modifier komutları ! 3 boyutlu objelerin çizimi ve modelleme ! Modifier komutları ! Malzeme kütüphanesinin tanıtılması ve objelere malzeme atanması ! Tuğla, Cam, Krom, Mermer vb. ! Rendering (Foto Realistik görüntü) ! Render Menüsü, Plug_in ler ve ayarlar ! Işıkların türleri ve gölgeler ! Işıkların çeşitleri, parametreleri, gölge ayarları ! Kameraların anlatımı ! Kamera çeşitleri, parametreleri, ayarları ! Animasyon (Film çekme) ! Çeşitli efektler

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Eğitim Programları

71

72

SOLIDWORKS

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Eğitim Programları

Kurs İçeriği ! Temel Fonksiyonlar, Komutlar, Taslak çizimi, Ölçümlendirme, Otomatik ölçülendirme, Unsur oluşturma, Sketch açma, İlişki kurma, Otomatik ilişki kurma, Options ayarlarının yapılması, Basit parça modelleme. ! Unsurlar ve Komutlar, “Etruded Boss/Base” unsuru, “Extruded-Cut” unsuru, “Fillet” ve “Shell” unsurları, “Select Contour” ile katıyı oluşturmak, Görünüş kontrolü ve Standart görünüşler, Kesit Görünüş, Geometrik İlişkiler, Dairesel Çoğaltma, “Revolved Boss/Base” unsuru, İleri Parça Modelleme, Farklı “body” lerde çalışma yapmak, “Loft” unsuru, “Sweep” unsuru, İleri Parça Modelleme, “3D Sketch” unsuru, “Surface” komutları ile ilgili örnekler, Yüzey/Katı geçişleri örnekleri. ! Configuration Oluşturma, Modele konfigürasyon eklemek, “suppres” unsuru, Konfigürasyonda ölçü değişikliği yapma, Teknik Resim Temelleri, Teknik Resim Görünüşleri, Genel Teknik Resim Kuralları, Teknik Resim Görünümü ve Antetler, Sayfa Yapısı ve Antet Ayarlamaları, Detay Görünüşler, Standart Görünüşler, Ölçü Ekleme, Ölçümlerin Yerlerini değiştirme, Ölçümlerde de değişiklik yapma, Yeni Sayfa Ekleme, İsimli Görünüş Ekleme. ! Dizayn Tabloları oluşturma, Dizayn Tablosuna Genel Bakış, Unsurları ve Ölçüleri İsimlendirme, Ölçüleri Birbirine Bağlama, Yeni Dizayn Tablosu

! Ekleme,Parça Konfigürasyonlarını İnceleme, Montaj temelleri, Montaj yapmak, “Exploded View” ile montajın patlatılması, “Mate” unsuru, “Move Component” unsuru, Montaja “Simulation“ tanımlamak, “Physical Dynamics” özelliğinin anlatılması ! İleri Montaj, “Smart Mate” unsuru, Montaja “Simulation“ tanımlamak, “Exploded View” ile montajın patlatılması, İleri Teknik Resim, Bill of Materials (BOM), Balonlama, Saç Metal, Saç metal komutlarının anlatılması, İleri Montaj, Montaj içersinde değişiklik yapmak, Montaj içinde yeni parça oluşturmak ! Montaj içersinde konfigürasyon oluşturmak, Kalıp Oluşturma, “Radiate Surface” unsuru, “Knit Surface” unsuru, “Cavity” metoduyla kalıbın oluşturulması ! SolidWorks Office Modüllerinin anlatılması, eDrawings, Cosmos Expres, FeatureWorks, Toolbox Utilities, PhotoWorks, SW Animator, Gözlemler, Moldflewexpress ! Kaynaklı konstrüksiyon oluşturma, parça ve montajda matematiksel eşitlikler oluşturma ! Yüzey modelleme ! DXF, DWG Resimlerin 2 boyuttan 3 boyuta aktarımı Süre: 50 ders saati Kurs Tarihi: Kurslar, gelen başvurulara göre tarih belirlenerek açılacaktır.

Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Eğitim Programları

2- Kalıp ayırımı, Kalıp parçaları montajı ! 3 boyutlu modellerin 2 boyutlu teknik resme aktarılması ! Basit Yüzey Fonksiyonları ! İleri Yüzey Komutlarına Giriş ! Qsplit (erkek, dişi ve maca ayrımları), Kalıp ayırımında ters açı analizi ! Kalıp ayırımı çizgilerini tanımlama ! Kalıp ayrım yüzeyleri oluşturma ! Kütük (Stock) oluşturma ! Dişi ve erkek çekirdeklerin oluşturulması. ! Kalıp elemanlarını oluşturma ve bu parçaların montajı (Assembly). ! Drafting (3boyutlu parçaların iki boyutlu teknik resimlerini oluşturma)

m m o

Cimatron kalıp, aparat ve metal işleme endüstrisi için entegre CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat) çözümleri geliştiren ürünlerden biridir. Cimatron'un imalat sanayi için geliştirdiği CAD/CAM çözümleri, gerek yeni ürün modellemede, gerekse karışık kalıp tasarımlarında veya 2,5 eksenden 5 eksen işlemeye kadar güvenli, verimli ve yüksek kaliteli takım yolları oluşturur. Kurs İçeriği: 1- Cimatron E fonksiyonlarının genel operasyonları ! Yeni bir dosya oluşturma, görünüş, Cimatron E dosyalarının kayıt etme ! Cimatron Product Data Management sistemi içindeki veri dosyalarının kontrolü ve organizasyonu ! Yedekleme ve Cimatron dosyalarının arşivlenmesi ! Import ve Export dosyaları, çeşitli formatlar ile diğer CAD sistemleri ile etkileşim sağlama ! Ekranda görünen parçaların döndürme, ışıklandırma ve şeffaf görüntüleme ! Parça ölçülerini ve özelliklerini ölçüm gerecini kullanarak sorgulama ! Uzayda tasvir edilen koordinat sistemini oluşturma ve iyi bir şekilde kullanma ! Parametrik fikri kavrama ve tarih temelli modelleme, ! Cimatron 2D oluşturulan çevrenin kullanımı, sketcher. ! Unsur düzeninin önemi ve unsur ağacındaki uygun görünüşü. ! Bu taslağın içerdiği geometrileri oluştuma, ölçülendirme ve kenarlar arasında ilişkiler verme ! Print ve plot ! Katı modellemeye giriş ! Örnek 3 boyutlu model dizaynı.

3- NC' ye giriş, 2.5 eksen ve 3 eksen işleme teknikleri ve işleme parametreleri ! İşlenecek parçanın cam için hazırlanması. NC Dokümanı yaratma. ! NC ana menü tanıtımı. ! Kesici ve tutucu tanımlama ! Stock (Kütük) ve Part (Parça) tanımlama. ! Volume milling (Kaba İşleme Prosedürü) 4- 2.5 eksen ve 3 eksen işleme teknikleri ve işleme parametreleri ! Stoklu İşleme ! Surface Milling (Finish İşleme Prosedürleri) ! Radius Temizleme ! Yüzey Çizgilerine Göre İşleme, Post Süre : 50 Ders Saati Kurs Tarihi: Kurslar, gelen başvurulara göre tarih belirlenerek açılacaktır.

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

CIMATRON

73

74

BİLGİSAYAR KONTROLLU TAKIM TEZGAHLARI (CNC) PROGRAMLAMA KURSU

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Eğitim Programları

MACHINING STRATEGIST

NG Graphics'in sahibi olduğu Machining Strategist, 3B modelleme programlarında oluşturulan karmaşık parçalar üzerinde kaba ve finiş işlemelerde yüksek verimlilikte takım yollarını hızlı oluşturabilen güçlü “High Speed” CAM sistemidir. Machining Strategist'in oluşturduğu takım yollarının hiçbir yerinde keskin köşe olmaması, işleme sırasında mümkün olduğunca havaya kalkmaların önlenmesi böylece takım ile parça arasında temasın kesilmemesi, yüzey formundan bağımsız olarak eşit pasolu takım yolları oluşturulabilmeye olanak tanıyan işleme yöntemleri, parçanın keskin iç köşelerinde otomatik fillet yüzey oluşturarak bu bölgelerdeki takım zorlamalarının önlenerek yumuşak geçişli takım yollarının oluşması gerçek High Speed Machining uygulamalarına olanak tanır. Bu işleme özelliklerinin sonuçları, takım ömrünün artması, yüzey kalitesinin yükselmesi ve işleme zamanında azalma şeklinde görülmektedir. Machining Strategist, 3 boyutlu modelleri IGES, VDAFS ve STL formatlarında hatasız olarak içine almakta ve model otomatik olarak işleme sınırları oluşturma imkanı sağlamaktadır. Kimler katılabilir: CNC ve talaşlı imalat bilgisi olanlar Süre : 30 ders saati Kurs Tarihi: Kurslar, gelen başvurulara göre tarih belirlenerek açılacaktır.

Otomasyan ve bilgisayarlı sistemlerin üretimde giderek yaygınlaşmasıyla klasik takım tezgahları yerlerini hızla CNC tezgahlara terk etmektedir. Günümüzde kalitenin öneminin artmasıyla CNC tezgahların kalitede süreklilik ve izlenebilirliğe olanak sağlamasının yanı sıra, yüksek hassasiyet, yüksek çalışma güvenliği gibi özellikleri nedeniyle de sayılarının giderek daha da artması da söz konusudur. Kurs, kursiyerlerin parça işleme programlarını yazabilecek bilgi düzeyine gelmelerini hedeflemektedir. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Kurs İçeriği : Programlama esasları Hareket yönleri, boyutlandırma Hareket satırlarının programlanması Devre, yardımcı ve çeşitli fonksiyonlar Alt programları Parametreler Şekil tanımlaması Takım özellikleri Kesici Radyus düzenlemesi Fonksiyonu ile programlama Kontrol paneli Örnek programlar

Kimler katılmalı : CNC ile ilgili yönetici, mühendisler, teknisyenler ve CNC operatörleri Kurs günleri ve saatleri: Cumartesi - Pazar günleri 09.30-13.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Eğitim Programları

Kurs İçeriği ! Draft özelliği ile 2D 3D teknik resim çizme ! 3 boyutlu ileri yüzey geometrileri yaratma ! Yüzey modelleme, gölgelendirme, uzatma ! Aynı anda tüm yüzeyleri kesme ! Yüzeylerin istenilen yerden bölünmesi ! Farklı köşe radyüsler ! 3 boyutlu geometri yaratma özellikleri ! Alın tornalama, dış ve iç çap kaba ve finiş tornalama, düz ve konik diş açma ve parça kesme işlemleri ! Otomatik takım ucu radyüs telafisini hesaplayarak veya G41/G42 komutları ile NC programı çıkarır. ! Otomatik çevrim (G71,G72...,G76 vs gibi) işlemleri yapar. ! Kaba parça tanımı (döküm ve dövme parçalar dahil) ! Eklenebilen ve değiştirilebilen takım malzeme ve operasyon kütüphaneleri vardır. ! Takım hareketlerini canlandırarak işlemeyi ekranda gösterir. ! Parça işleme zamanını gösterir. ! Takım yolu PARAMETRİK tir,geometri ile ilişkili çalışır. ! Ayrıca PC ile CNC’ler arasında haberleşme sağlayan DNC programı da kendi bünyesindedir. ! Tüm kontrol sistemlerine (FANUC, SİEMENS, HEIDENHEIN, OKUMA, MAZATROL, MELDAS vs) uyumlu son işlemci. (postprocessor) DRAFT , DESİGN .....................................24 SAAT LATHE,(TORNA)..................................... 16 SAAT TOPLAM............................................... 40 SAAT Not: CAD-CAM MILL kursuna katılanlar LATHE (Torna) kursuna 16 saat devam edeceklerdir.

MASTERCAM MILL KURSU Kurs İçeriği: ! Draft özelliği ile 2D 3D teknik resim çizme ! 3 boyutlu ileri yüzey geometrileri yaratma ! Yüzey modelleme ve gölgelendirme ! Yüzey uzatma, aynı anda tüm yüzeyleri kesme ! Yüzeylerin istenilen yerden bölünmesi ! Farklı köşe radyüsler ! 3 boyutlu geometri yaratma özellikleri ! Kontur işleme ve delik delme operasyonları ! Otomatik havuz boşaltma işlemleri ! Adacıklar bulunan havuzları işlerken takım yollarını optimize eder ! Takım yollarını kesme uzatma döndürme imkanı ! Takım yolunun grafiksel olarak değiştirilmesi ! Diğer CAD-CAM sistemleri ile çift yönlü haberleşir. ! Otomatik kaba işleme operasyonları ! Otomatik nihai işleme (finiş) operasyonları,diş çekme kanal açma baralama ve delik delme operasyonları ! Değiştirilebilir ve ilave edilebilir takım ve malzeme kütüphaneleri ! Otomatik takım ucu radyüs telafisi G41/G2 ile ! İş parçasının kabasını tanıtabilme ! Gerçeğe uygun işleme simulasyonu ! Tüm CNC tezgahlara uyumludur ! Solid tabanlı takım yolu simulasyonu ve kontrolü ! Ruled swept ve revolved tipi yüzeylerin işlenmesi ! Kaba işleme ve finiş işleme operasyonları ! Yüzey hatları doğrultusunda işleme operasyonları ! Kompleks yüzey işleme metotları DRAFT VE DESİGN...................................40 SAAT SOLİD................................................... 16 SAAT MİLL......................................................24 SAAT TOPLAM............................................... 80 SAAT

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

MASTERCAM LATHE (TORNA) KURSU

75

Kalibrasyon ve Metroloji Eğitimleri

76

E GE

EM

Eðitimler

m m o

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

KALM

BAŞVURU ve KAYIT KOŞULLARI

Eğitimlere kimler katılmalı: Firma içi kalibrasyon çalışması yapan ya da yapacak olan kuruluşlarda kalibrasyon birimlerinde çalışan mühendis ve teknisyenler Kayıt: Seminerlere başvuru, EGE KALMEM'e seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla bilgi verilerek yapılır. Başvuruda, katılacak kişi ve kurumunun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcıların isimleri, MMO'na üye olup olmadığı belirtilmelidir. Sertifika: Sınavsız eğitimlere katılanlara "Katılım Belgesi" verilirken; sınavlı eğitimlerde belirtilen baraj notunun üstünde puan alanlara "Başarı Belgesi", altında puan alanlara ise "Katılım Belgesi" verilmektedir. Katılımcıların, bu belgelere hak kazanabilmesi için, eğitim süresince eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ödeme: Seminer ücretlerine öğle yemekleri, ara ikramlar ve seminer notları dahildir. MMO üyeleri ile, 3 kişi ve üzeri gruplara %20 indirim uygulanır. Odamız KDV'den muaftır. Ödemeler İş Bankası Alsancak Şubesi 3401-765810 No'lu hesaba ya da şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile yapılan ödemelerde, dekontun Ege Kalmem'e fakslanması gereklidir. Bilgi ve Başvuru: M. Berkay ERİŞ Telefon & Faks: 0 232 348 40 50 Adres: 251 Sok. No:33 D:2 Manavkuyu / Bornova - İZMİR

GENEL METROLOJİ ve KALİBRASYON

Sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel faaliyetlerin önemli bir kısmını ölçüm bilim oluşturmakta, teknolojinin gelişmesi ile birlikte, ürün ve hizmet üretiminde ölçüm faaliyetlerinin yeri ve önemi hızla artmaktadır. Üretimde hataların önlenmesi, müşteri gerekliliklerinin yükselmesi, ürünlerin, hizmetlerin, kuruluşların belirli kriterlere uygunluğunun belgelenmesi gereksinimleri, ölçüm çalışmalarını ve ölçüm cihazlarının kalibrasyo-nunu giderek daha önemli bir konuma getirmektedir. Tüm kalite sistemleri, kuruluşlar için belirli noktalardaki ölçüm düzeneklerini kapsayan bir kalibrasyon sistemi kurulmasını zorunlu hale getirmektedir. Uluslararası ölçüm standartlarına dayanan ölçüm izlenebilirliğinin, kuruluşların ölçüm standartlarına ulaştırılması için gereken kalibrasyon sisteminin kurulması, bu konuda bilgili hatta uzmanlaşmış personel gereksinimi doğurmaktadır. Bu eğitimde metroloji -ölçümbilim- ile ilgili temel kavramlar, kalite

güvence standartlarının gerektirdiği kalibrasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili genel bilgiler aktarılacaktır. Seminer İçeriği: ! Giriş ! Metroloji ve izlenebilirlik ! Ulusal metroloji sistemi ! Kalibrasyon ! Ölçüm belirsizliği ! Raporlama ! ISO 9000 ve kalibrasyon ! Ölçüm cihazlarının yönetimi ! Laboratuvar akreditasyonu

Kimler Katılmalı: Bu eğitim, Kalite güvence birimi çalışanlarına da yöneliktir. Süre : 1 Gün

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

Kalibrasyon ve Metroloji Eğitimleri

77

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

Kalibrasyon ve Metroloji Eğitimleri

78

BASINÇ KALİBRASYONU Seminer İçeriği: ! Giriş ! Basıncın tanımı ve birimi ! Basınç metrolojisinde kullanılan basınç göstergeleri ! Manometre kalibrasyonu yöntemleri ! Basınç dönüştürücüleri kalibrasyonu yöntemleri ! Manometre kalibrasyonu çalışması ! Basınç dönüştürücüleri kalibrasyonu çalışması ! Sonuçların değerlendirilmesi ! Belirsizlik hesapları ! Sonuçların raporlanması ! Değerlendirme (Sınav)

SICAKLIK KALİBRASYONU ! ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Giriş Sıcaklık sensörleri Pt kalibrasyonu yöntemleri Isıl çift kalibrasyonu yöntemleri Pt kalibrasyonu çalışması Isıl çift kalibrasyonu çalışması Sonuçların değerlendirilmesi Sonuçların raporlanması Değerlendirme (sınav)

Süre: 2 Gün

Süre : 2 Gün

BOYUT KALİBRASYONU ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Giriş Uzunluk Ölçü Standartlarına (Mastarlar) yönelik tanımlar Kumpas - Mikrometre - Mihengir ölçü cihazlarına yönelik tanımlar Kalibrasyon yöntemleri Kumpas - Mikrometre - Mihengir Kalibrasyon çalışması Sonuçların değerlendirilmesi Sonuçların raporlanması Değerlendirme (sınav)

Süre : 2 Gün

TERAZİ KALİBRASYONU ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Seminer İçeriği: Kütle standartlarının tanıtılması Ağırlıkların doğruluk sınıfları Terazi ile ilgili genel tanımlar Terazi kullanım yerinin seçimi Teraziler için öngörülen metrolojik şartlar Terazi test ve kalibrasyonu yöntemleri Belirsizliklerin hesaplanması yöntemleri Terazi kalibrasyonu çalışması Sonuçların raporlanması Değerlendirme (sınav)

Süre: 1 Gün

BİLGİ BAŞVURU Tel: 0.232.444 8 666 / 146 Faks: 0.232.486 20 60

MMO İzmir Şubesi 2009 Eğitim Hizmetleri

m m o

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Uyarınca Odamız Tarafından Gerçekleştirilen

79

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İnsan Kaynakları Merkezi Şubemiz bünyesinde 1998 yılından bu yana hizmet veren İnsan Kaynakları Merkezi, yetkinliklerine, beklentilerine uygun iş arayan makina, endüstri, işletme, uçak ve uzay mühendisleri ile ihtiyacı olan firmaları buluşturarak, her iki taraf için de “en doğru seçeneğin” yaşama geçirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Eğer,

ð

Verdiğiniz ilanlara karşılık gelen özgeçmişlerden, gerçekten uygun olan adaylara ulaşmak için daha az zaman ve emek harcamak;

ð ð

Eleman arama sürecini gizlilik esasına uygun yürütmek;

ð

Hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanmak

Web sayfamız ve e-posta gruplarımız aracılığıyla eleman ihtiyacınızı üyelerimize duyurmak;

İSTİYORSANIZ Aradığınız mühendislere, ikinci adresleri olan Makina Mühendisleri Odası’ndan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bilgi ve Başvuru İçin: Dr. Deniz DİNÇ YILMAZ Tel: 0 232 444 8 666 / 147 Faks: 0 232 486 20 60 E-posta: [email protected]