Velilere Bilgi

ESOL Programı Ebeveyn/Velilere Bilgi ESOL Program Parent/Guardian Information — Turkish ESOL ne demek? EL ne demek? ESOL, Başka Dilleri Konuşanlar i...
Author: Su Bozgüney
10 downloads 0 Views 1MB Size
ESOL Programı Ebeveyn/Velilere Bilgi ESOL Program Parent/Guardian Information — Turkish

ESOL ne demek? EL ne demek? ESOL, Başka Dilleri Konuşanlar için İngilizce anlamına gelen bir kısaltmadır. EL İngilizce Öğrenen bir öğrenciyi tanımlar.

ESOL Programı nedir? İngilizce Öğrenenler (EL’ler) İngilizce dil becerileri henüz gelişmekteyken akademik içerik öğrenmeye çabalarken benzersiz zorluklarla karşılaşır. Fulton County ESOL programı, İngilizce dil edinimi ve içeriktemelli eğitimde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik destek sağlamaktadır. Eğitim ikinci dil edinimi ve içerik bilgisi konusunda uzman ESOL öğretmenleri tarafından verilir. Öğretmenler dil ağırlıklı derslerle standartlar temelli eğitimi birleştirerek öğrencileri genel eğitim sınıflarında tam katılım göstermelerine hazırlarken, hem besleyici hem de akademik olarak titiz bir ortam yaratırlar.

Bir öğrencinin ESOL programına uygun olduğu nasıl belirlenir?

Kayıt sırasında alınan bilgiler bir dil taraması gereksinimini gösteriyorsa öğrenciye W-APT dil atama sınavı yapılır.

Uygunluk Testi

Tarama sonuçları kayıttan itibaren on gün içinde ebeveyne/veliye bildirilir. Okul sistemi yasalar uyarınca ESOL programına uygun öğrencileri belirleme ve taramakla yükümlüdür, bu nedenle tarama için ebeveyn/veli izni gerekli değildir. Öğrenci uygun bulunuyorsa ebeveyne/veliye bildirilir ve hizmetler başlatılır. Her yıl ESOL hizmetleri için uygun bulunan öğrenciler dil gelişmesini ve uygunluklarının devam edip etmeyeceğini belirlemek için ACCESS for ELLs testine alınır .

Öğrenciler ESOL programına katılarak ne kazanırlar?

Birçok öğrenci sosyal olarak iletişim kurabiliyor olsa da, akademik amaçlar için kullanılan dille sıkıntı yaşar. Öğrencilerin karmaşık metin yapılanmaları, biçimsel dilbilgisi kullanımı ve soyut kavramları içeren bu akademik dili geliştirmeleri birçok yıl sürebilir. ESOL programı öğrencilere günlük bazda doğrudan eğitim sunarak hem sosyal hem de akademik dilde İngilizce edinmelerine yardımcı olur. Program İngilizce öğrenenlerin Amerikan okullarında başarılı olmaları için

gereken becerilere hakim olmalarını sağlayan hedeflenmiş destek sunar.

Öğrencimin ESOL programından fayda göreceğini kabul etmiyorsam? Ebeveynler/Veliler gündelik ESOL hizmetleri almayı reddetme ve cari öğretim yılı için hizmetler için feragatname imzalama hakkına sahiptir. Ebeveynleri/Velileri feragatname imzalamış olan öğrenciler ESOL programında verilen doğrudan bilgilerden yararlanamaz.

ESOL Hizmetlerinden Veli Feragatı (Devam) Dil eksiklikleri çoğalabilir ve okula devam ederken akademik performanslarını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle yazma becerileri ve karmaşık metinleri kavrama yetisi açısından akranlarına yetişemeyebilirler. Ebeveyni/velisi cari yılda günlük ESOL hizmetlerinden feragat etmiş bir öğrencinin hizmetleri alma hakkı devam eder ve federal koşullar uyarınca tüm sınıflarda gerekli desteği alacaktır. ESOL öğretmeni, öğrencinin öğretmenleriyle görüşerek, akademik gelişmesini yakından izleyerek, öğrenci destek toplantılarına katılarak ve ebeveynle/veliyle temas kurarak öğrencinin eğitimi ile etkin bir biçimde ilgilenecektir. Ebeveyn/veli günlük ESOL hizmetlerinden feragat etme ya da feragati dilediği zaman iptal etme hakkına sahiptir. Feragat iptal edildiği takdirde EL öğrenci en kısa sürede ESOL sınıflarına yerleştirilecektir.

ESOL Hizmetlerinden Veli Feragatı (Devam) Cari eğitim yılı için herhangi bir feragat imzalanmamışsa, federal koşullar uyarınca öğrenci ESOL program hizmetini doğrudan alacaktır. Hak feragati yapılmış öğrenciler hala İngilizce öğrencisi oldukları ve hizmetleri alma hakkı devam ettiği için yıllık ACCESS for ELLs testine girmek zorundadırlar. Test sonuçlarına ve Georgia Eğitim Başkanlığı ESOL/ Title III Müdürlüğü tarafından belirlenen çıkış ölçütlerine bağlı olarak, öğrenciler ertesi eğitim yılında da hizmet almak için uygun kalacak ya da ESOL programından çıkacaktır. Mayıs sonunda ebeveyn/veli geçmişte hizmetten feragat etmiş bile olsa tüm hak eden öğrencilere ESOL hizmetleri sunulur. Ebeveyn/veli gelecek eğitim yılında hizmetleri istemiyorsa yeniden feragatname imzalamalıdır .

Öğrencim hangi ESOL hizmetlerini alacak?

İlk Okul Anaokulu ile 3. sınıf arası ESOL öğrencileri genellikle günde bir ESOL dersi alır. 4 ve 5. sınıf öğrencileri günde bir ya da iki ESOL dersi alır. Ders sayısı ESOL öğretmeni sayısı, okuldaki EL sayısı, öğrenci yeterlik düzeyi vb. gibi çeşitli etkene bağlıdır. ESOL hizmetleri sheltered veya push-in sınıflarda verilebilir. Her iki modelde de ESOL öğretmeni ESOL eğitimine ek olarak ilköğretim sertifikasyonuna sahiptir. 

Sheltered ders - öğrenciler genel eğitim sınıfından alınarak küçük bir grup ortamında İngilizce dil eğitimine ek olarak Dil Sanatları veya Okuma dersi alır.Push-in ders - öğrenciler içerik öğretmeninden ders aldıkları (dil sanatları, okuma, matematik, fen, sosyal bilimler) genel eğitim sınıfında ESOL öğretmeninden dil desteği alırlar.

Orta Okul 6 ve 8. sınıftaki ESOL öğrencileri günde bir ya da iki ESOL dersi alır. Ders sayısı ESOL öğretmeni sayısı, okuldaki EL sayısı, öğrenci yeterlik düzeyi vb. gibi çeşitli etkene bağlıdır . ESOL hizmetleri programlanmış bir ESOL dersinde, bir sheltered Dil Sanatları dersinde veya bir push-in içerik dersinde verilebilir. Tüm modellerde ESOL öğretmeni ESOL eğitimine ek olarak orta öğretim sertifikasyonuna sahiptir. 

Sheltered ders - öğrenciler küçük bir grup ortamında İngilizce dili ve Dil Sanatları dersi alır .Programlanmış ders - öğrenciler küçük bir grup ortamında İngilizce dili ve Okuma dersi alır .Push-in ders - öğrenciler içerik öğretmeninden ders aldıkları (dil sanatları, okuma, matematik, fen, sosyal bilimler) genel eğitim sınıfında ESOL öğretmeninden dil desteği alırlar .

Lise 9 ve 12. Sınıf ESOL öğrencileri ESOL desteği sunan beş derse kadar kaydolabilirler. Ders sayısı ESOL öğretmeni sayısı, okuldaki EL sayısı, öğrenci yeterlik düzeyi vb. gibi çeşitli etkene bağlıdır. ESOL hizmetleri programlanmış bir ESOL dersinde, bir sheltered içerik dersinde veya bir push-in içerik dersinde verilebilir. 

Programlanmış ESOL ders - öğrenciler küçük bir grup ortamında hedeflenmiş İngilizce dili dersi alır.Sheltered ders – İngilizce ediniminin başlangıç aşamalarındaki öğrenciler, sadece İngilizce öğrenenleri içeren bir sınıfta içerik (dil sanatları, matematik, fen, sosyal bilimler) eğitimi alır.Push-in ders - öğrenciler içerik öğretmeninden ders aldıkları (dil sanatları, okuma, matematik, fen, sosyal bilimler) genel eğitim sınıfında ESOL öğretmeninden dil desteği alırlar .

Öğrencimin gidişatını ESOL Programı nasıl izleyecek?

Öğrencinizin İngilizce yeterliği, Georgia eyaleti tarafından federal direktif uyarınca her yıl dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında dil yeterliğindeki gelişmeyi belirlemek amacıyla seçilen ACCESS for ELLs testi ile ölçülecektir. Testin ana amacı öğretmenlerin, yöneticilerin, ebeveyn/velilerin ve öğrencilerin bir öğrencinin gelişmekte olan İngilizce dil yeterliğini anlamlandırmalarına yardımcı olmaktır. Test ayrıca bir öğrencinin ne zaman ESOL hizmetine gereksinimi kalmadığını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır .

Test Hakkında ACCESS for ELLs testi neleri içerir? ACCESS for ELLs dört anahtar dil becerisi olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı ölçer. Dinleme ve okuma bölümlerinde çok-seçenekli sorular kullanılır. Konuşma, hazırlanmış bir yüz yüze görüşme aracılığıyla değerlendirilir. Yazma bölümü üç ya da dört yazı ödevi içerir.

Öğrencim ACCESS for ELLs testine ne zaman girecek? ESOL Programından ne zaman ayrılacak? ACCESS for ELLs test dönemi Ocak/Şubat aylarıdır ve sonuçlar bölgeye Mayıs ortasında ulaşır. ACCESS for ELLs notları öğrencilerin Georgia Eğitim Başkanlığınca belirlenen çıkış ölçütlerine sahip olduklarını (http:// www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruction/Pages/English-toSpeakers-of-Other-Languages-%28ESOL%29-and-Title-III.aspx) ya da öğrencilerin hizmet almayı sürdürmeleri gerektiğini belirler. Test sonuçları ebeveyne/veliye Mayıs sonunda bildirilecek ve öğrencilerinin ESOL hizmetlerinden yararlanmaları konusunda bilgilendirilecektir.

Öğrencim ESOL programından çıkınca? Öğrenciler artık ESOL programına uygun olarak nitelenmedikleri zaman federal yönetmelik uyarınca genel eğitim derslerine yumuşak bir geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla iki ders yılı boyunca izlenecektir.

Her okulun öğrencileri izlemekle yükümlü bir görevlisi bulunur. İki yıllık izleme döneminde bu öğrenciler gerektiği takdirde eğitsel uyumsamalar ya da test uyumsamalar için uygundurlar. Okul her öğrenci için yıllık bir uyumsama/test planı yaratacaktır. Nadiren ESOL programından ayrılan bir öğrencinin genel eğitim derslerinde başarı için gereken akademik dil yeterliğini gösteremez. Böyle durumlarda öğrenci destek ekibi ESOL programına yeniden katılmasını önerebilir. Federal yönetmelik iki yıllık izleme dönemi sona erdikten sonra ESOL’a yeniden katılmaya izin vermemektedir.

ESOL için AMAO’lar (Yıllık Ölçülebilir Başarı Hedefleri) nedir? Federal eğitim yasası No Child Left Behind (Hiçbir Çocuk Geride her eyaletin EL’lerin hatBırakılmayacak), happens when my eğitimiyle ilgili okul bölgeleri için üç hedefi gözetmesini gerektirmektedir. Bu hedeflere Annual student exits the ESOL Measurable Achievement Objectives (AMAO - Yıllık Ölçülebilir Başarı Hedefleri) adı verilir ve gelişme üç program? farklı yolla ölçülür:

1. İlk hedef (AMAO 1) İngilizcede yeterliğe doğru gelişme gösteren öğrencilerin yüzdesini ölçer. 2. İkinci hedef (AMAO 2) İngilizcede yeterliğe ulaşmış öğrencilerin yüzdesini ölçer. 3. Üçüncü hedef (AMAO 3) Okul bölgesindeki EL öğrencilerin matematik ve okumada akademik hedefleri tutturabilme durumunu ele alır.

Uyumsama nedir? Öğrencim uyumsamalar alıyor mu? Uyumsamalar ders ve sınavların öğrenciler için anlaşılır olmalarına destek verirler. İngilizce öğrenenler için uygun uyumsamalar her yıl ESOL ve içerik öğretmen tavsiyelerine göre belirlenir. Öğretmenler sınıf ve standart test yapma uyumsamaları için bireyselleştirilmiş bir plan belirler. Önerilen standardize test uyumsamaları ebeveynlerle/velilerle paylaşılır .

WIDA Standartları hat happens when my nedir? student exits the ESOL program? Georgia sınıfiçi eğitimi için beş WIDA İngilizce dil

Küresel Standartta Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme (WIDA)

geliştirme standartlarını benimsemiştir. WIDA standartları şunları içerir:  Sosyal ve eğitsel dil  Dil sanatlarının dili  Matematik dili  Bilim dili  Sosyal Bilimler dili Daha fazla bilgi için: www.wida.us.

Öğrencim diğer ESOL öğrencileriyle aynı eğitimi mi alacak?

Evet. Tüm öğretmenler Georgia Performans Standartlarını izlemektedir; bu nedenle ESOL öğrencileri diğer öğrencilerle aynı içeriklere erişebilir. ESOL öğrencileri için eğitim İngilizce dil geliştirmede WIDA standartları tarafından desteklenmektedir. ESOL öğretmenleri içeriğe erişim sağlamak ve öğrencilerin dil gelişmesini desteklemek için farklı malzemeler ve stratejiler kullanabilir.

ESOL öğrencimi nasıl hat happens when my destekleyebilirim? student exits the ESOL Evde Öğrenimi Destekleyin program? 

Television/video oyunları/internet kullanımını sınırlayınÇalışmak için sessiz alanlar sağlayınEv için bir rutin belirleyin (ev ödevi, yatma saati için zamanlar belirleyin)Aile dili/İngilizce iletişimi teşvik edin (okul/ mahalle/dünya olaylarını, dostlukları, zorlukları, stresi, hedefleri vb. tartışın)

Okulda Öğrenimi Destekleyin 

Öğrencinin her gün okula gitmesini, ev ödevini yapmasını ve sınıflara tam anlamıyla katılmasını sağlayın.Okula devam durumunu ve notları izlemek için Home ACCESS Merkezini kullanın. (http:// www.fultonschools.org/en/sp/pages/default.aspx)Öğretmenlerle, iki-dilli mahalli bağlantılarla, rehber öğretmenlerle, mezuniyet çalıştırıcılarıyla ve okul müdürleriyle iletişim ve işbirliği kurun. Birçok durumda okul personeliyle temas kurmak için email etkin bir yöntemdir.Ebeveyn/öğretmen toplantılarına, okul etkinliklerine ve faaliyetlere katılın.Bölge disiplin elkitabında öğrenciler için belirlenen beklentileri ve sonuçları bilin.

Okulda Öğrenimi Destekleyin devam...Standardize test tarihlerinden haberdar olun ve öğrencinizin okula dinlenmiş olarak ve zamanında gelmesini sağlayın.Lise mezuniyeti için gerekenleri ve lise sonrası eğitim olanaklarını öğrenin.Öğrencinizi okul sonrası kulüpler, sporlar, orkestra vb. gibi müfredat dışı faaliyetlere katılmaya teşvik edin.ESOL öğretmenlerinden, iki-dilli mahalli bağlantılar, sosyal hizmet görevlileri ve rehber öğretmenlerden edinilebilen başka kaynaklar isteyin

Ek bilgi için: Barbara Beaverson ESOL Koordinatörü [email protected] 470-254-6827

Notlar ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Notlar ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________