Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konu Başlığı • • • •...
Author: Emel Çalık
7 downloads 0 Views 332KB Size
Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Konu Başlığı • • • • • • • • •

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi Servisi Bileşenleri R-GMA R-GMA Mimarisi Bilgi Servisleri Geleceği

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

2

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

• Bilgi servisleri grid kaynakları ve durumları hakkında bilgi veren hizmettir. • Dağınık bilgiler kullanılarak sistemin denetlenmesi sağlanır. • Aşağıda ki gibi genel bilgileri sağlar. • Gridin Performansı • Kullanımının Analiz Edilmesi • Hatalarının hangi site de olduğunun bulunması • Gönderilen işlere ait istatistiklerinin çıkarılması

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

3

Bilgi Servisi Kullanıcıları Kaynak kullanıcı iseniz; Grid kaynakları ve durumları hakkında bilgi alma İşinizin durumu hakkında bilgi alma

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ortakatman Geliştiricisi iseniz; İş Yükü Yönetim Sistemi: İş gereksinimi ve grid kaynaklarının uyumu Denetleme Servisleri: Grid kaynaklarının durumu ve kullanılabilirliği ile ilgili bilgi alma

Site yöneticisi iseniz; Site ile veya verilen bir servis ile ilgili bilgilerin üretilmesi

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

4

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

• LCG-2 de kullanılan iki farklı bilgi servisi bulunmaktadır. Bunlar; • LDAP tabanlı Bilgi Servisi • R-GMA (Relational Grid Monitoring Architecture)

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

5

MDS ve BDII Mimarisi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

• LDAP tabanlı bilgi servisinde – MDS (Monitoring and Discovery) ile birlikte – BDII (Berkeley Database Information Indexes)

mimarisi kullanılır.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

6

MDS (Monitoring and Discovery Service)

• •

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Grid bilgilerini yönetmek için tasarlanmıştır. Genel Adımlar; 1. Her site sağlayıcısı, servislerin durumu ile ilgili statik ve dinamik rapor üretip sunucu makineye sunar. 2. Merkezi sistem bu sunuculardan sorgulama yapar ve bilgileri veritabanına kaydeder. 3. Erişim protokolü ile bu bilgilere erişilir. 4. Merkezi sistem verilen şemada bilgileri yayınlar.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

7

MDS (Monitoring and Discovery Service)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

lcg-infosites --vo sgdemo ce –is bdii.ulakbim.gov.tr • Farklı sağlayıcılar ve sunucular tarafından bilgiler sağlanır. • Bu bilgiler genel bilgi servisleri mimarisi tarafından yönetilir. • LDAP protokolü bu verilere erişim için kullanılır. • Uygun formatta bilgiler gösterilir. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

8

LDAP

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

• Çok sayıda veritabanına erişim protokolü için kullanılır. • Standart bir veri modeli sağlar. (DITDirectory Information Tree) • LCG/EGEE servislerinde bilginin paylaşımı için kullanılan içsel bir protokoldür. • Bilgiler ağaç yapısına benzer şekilde organize edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

9

DIT (Directory Information Tree) LDAP, veri yapısı ağaç şeklindedir. Her bir hücre kendine aitc= US ayırt edici bir ada sahiptir. Örnek; “id=pml,ou=IT,or=CERN, st=Geneva, \ c=Switzerland,o=grid”

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

o = grid (root of the DIT)

c=Switzerland

c=Spain

st = Geneva

or = CERN

ou = IT

ou = EP

id = pml

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

10

Bilgi Servisleri Bileşenleri

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BDII: Berkeley DataBase Information Index GIIS: Grid Index Information Server GRIS: Grid Resource Information Server

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

11

BDII, GIIS ve GRIS

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

► Alt Seviye: GRIS ▪ Script ve konfigürasyon dosyaları, örneğin hesaplama uçları hakkında bilgi içeren dosyaları üretebilir. ▪ Diğer araçlar örneğin kullanılabilir veya kullanılan veri deposu gibi dinamik bilgilerden sorumlu olabilir. ► Orta Seviye: yerel GIIS ▪ Kayıtlı GRIS’lerden bilgileri benzer yöntemle alır. ► Üst Seviye: BDII ▪ Her iki dakikada bir GIIS servisini tarayarak bilgilerin yayınlanmasını sağlar. ► Örnek: Kaynak Arayıcısı ▪ Bir Grid hizmetidir ve bilgilerini ve durumlarını yukarıdaki şekilde yayımlar. (Sunucu olarak) ▪ Karşılaştırma yapma amaçlı, BDII servisini kullanır. (İstemci olarak) Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

12

GIIS ve GRIS

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

13

BDII

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

• Direkt kullanıcılar ve servisler tarafından istenilen bilgileri sağlar. • BDII' da listelenen siteler, GIIS servisine kayıtlı sitelerdir. • Kaynak Arayıcı için bilgileri sağlar. • Veri yönetimi araçları için de gereklidir. • Her sanal organizasyon tarafından ihtiyaçlarına bağlı olarak değiştirilebilir. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

14

R-GMA

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Neden yeni bir protokol? Eski sistemin dezavantajları: ¤ LDAP, farklı girişlerden (entry) bilgilerin sorgulanmasına izin vermiyordu. ¤ MDS, kullanıcı uygulamalarından alınan verilerin dinamik olarak yayınlanmasında yeterince esnek değildi. Yeni sistemin getirdiği avantajlar: ¤ R-GMA, oldukça esnek yapıdadır ve farklı girişler arasından sorgulamalara izin verir. ¤ Sistemdeki herhangi biri kolaylıkla yeni bilgi oluşturabilir. ¤ Dinamik bir yapıya sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

15

R-GMA

• • • •

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Güçlü veri modeli ve sorgulama diline sahiptir. Tüm veriler tablolar olarak modellenmiştir. Sorgulama dili olarak SQL ayarlanmıştır. Her bir sanal organizasyon için ilişkili bir veri tabanına sahibiz.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

16

R-GMA Dizayn REGISTRY

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Info ??? ???

Info

Info

Info

Collector of Information

M Box SITE

Data Base

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

SITE

Collector of Information

M Box

Info Collector of Information

M Box

Client

SITE

Data Base

Data Base

17

R-GMA Mimarisi Üretici

Verinin Transferi

Konumun kaydedilmesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kayıt Defteri

sı a m n a ar n mu u n Ko

Tüketici

Üretici: Kendini, kayıt defterine kaydeder ve bilginin yapısı ve türünü tanımlar. Tüketici: Kullanılabilir bilgiyi bulmak için kayıt defterini sorgular ve bu bilgiyi sağlayan üretici bilgisini alır. Direkt üreticilere bağlanabilir. Kayıt Defteri: Genel bir toplayıcı olarak görülebilir, verinin akışını gösterir. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

18

Bilgi Servisi Geleceği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

◙ LDAP eski bir LCG bilgi servisi olarak gürülünebilir. ◙ Web servisleri tabanlı yeni protokol: R-GMA ۩ Problem: • Her bir protokolün kendine ait bir teknoloji ve şeması bulunmaktadır. • Kullanıcı ve geliştiriciler yazılımlarını buna göre değiştirmelidirler. ۩ Sorular: • Var olan araç ile neler yapılır? • Yeni protokol ortaya çıktığında neler yapılması gerekir? ۩ Çözüm:

Tüm protokollere uygun, tek bir şema ve sorgulama dili ile işlemleri yapabilen yeni bir arayüz. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

19

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Özellikleri • Uygulama kullanıcısı tek ara yüz kullanır. • Sorgulama dili ve veri modeli içindedir. • Sorgu ve şema söz dizimsel ve anlamsal olarak çevrilir. Kullanıcı Gereksinimleri • Sorgulamayı SQL üzerinden gerçekleştirme • Her bir protokole ait parametreler içeren konfigürasyon dosyası • Standart bir şema kullanmak Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

20

Genel Arayüz Aracı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Application SQL Canonical Schema General Interface Canonical Schema

SQL

SQL Semantic Translator Implem. Schema

SQL

SQL to LDAP Syntactic Tr. Implem. Schema

LDAP

MDS Info Service Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

Canonica l Schema

SQL Semantic Translator SQL

Implem. Schema

SQL to SQL Syntactic Tr. SQL

Implem. Schema SQL Interface

LDAP Interface Implem. Schema

SQL

LDAP

SQL

Implem. Schema

R-GMA Info Service 21

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BİLGİ SERVİSLERİ SORULARINIZ?

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2007

22