LED lighting systems

Jesień/Autumn 2010 Systemy oświetleniowe LED/LED lighting systems O technologii LED About LED Technology Dioda LED (z ang. „Light Emitting Diode...
3 downloads 1 Views 2MB Size
Jesień/Autumn

2010

Systemy oświetleniowe LED/LED lighting systems

O technologii LED

About LED Technology

Dioda LED (z ang. „Light Emitting Diode” — dioda emitująca światło) to źródło światła,

A LED (Light Emitting Diode) is a source of light where luminous flux is produced by

w którym strumień świetlny jest wytwarzany w wyniku ruchu elektronów w materiale

electron movement in a solid-state semiconductor device. As a result, LED lamps do not

półprzewodnikowym. Rozwiązanie to powoduje, że lampy LED nie nagrzewają się do

generate heat neither do they burn out. They are absolutely safe for users.

wysokich temperatur, nie przepalają się i są całkowicie bezpieczne w użytkowaniu.

Jaśniej niż kiedykolwiek

Brighter than ever

Dynamiczny rozwój technologii LED na

paleta barw, począwszy od jasnego,

Fast development of LED technology in

of colours emitted by LED strips, enables

przestrzeni ostatnich dziesięciu lat spowo-

białego światła zbliżonego do światła

the last ten years has brought a remark-

to highlight the beauty of objects and

dował znaczący wzrost jakości strumienia

dziennego przez delikatne i subtelne

able quality improvement in LED lighting.

spaces. Light has never led us through so

świetlnego emitowanego przez diodowe

światło akcentujące, a skończywszy na

Enjoy light that’s brighter and more

many emotions before.

źródła światła. Wybór lamp Spectrum

oszałamiającej feri barw emitowanych

efficient than ever before by choosing

LED pozwoli Ci cieszyć się światłem ja-

przez paski LED, wydobędzie piękno

Spectrum LED lamps.

śniejszym niż kiedykolwiek i niespotykaną

oświetlanych obiektów i pomieszczeń.

dotąd jakością energetyczną.

Nigdy jeszcze światło nie uwalniało tylu

Dreams that came true

still growing. In Spectrum, we consistent-

emocji!

A dozen or so years ago, LEDs only used

ly work on developing the great potential

to serve as signal lights in machines or

of LED technology. LED light sources bring

Marzenia, które stały się

Lighter Future The brightness of LED lighting systems is

faktem

Świetlana przyszłość

devices (such as computers). Today,

light in more and more streets and cities.

Jeszcze kilkanaście lat temu diody służyły

Jasność systemów oświetleniowych

LEDs are used as the main illumination

We hope it will soon illuminate most of

głównie do sygnalizowania zasilania

opartych na technologii diodowej ciągle

in houses, streets and public buildings.

our houses.

w urządzeniach (np. w komputerach).

wzrasta. W Spectrum LED konsekwentnie

Spectrum LED lighting systems show

Obecnie doskonale sprawdzają się jako

pracujemy nad tym, by w pełni wydobyć

different possibilities of arrangements.

oświetlenie główne stosowane w domach

jej szeroki potencjał. Lampy LED roz-

A wide range of colours, from the bright

oraz na szerszą skalę. Źródła światła

świetlają coraz większą ilość ulic i miast.

white light resembling daylight, and subtle

Spectrum LED dają nam niespotykane

Mamy nadzieję, że już wkrótce rozświetlą

accent lights, to a dazzling extravaganza

dotąd możliwości aranżacyjne. Ich szeroka

większość z naszych domów.

Spectrum LED to szeroka gama nowoczesnych i energooszczędnych źródeł światła opar-

The Spectrum LED brand encompasses a wide range of modern and energy-saving

tych na technologii diodowej. Jej wartość tworzą efektywne i przyjazne naturze systemy

sources of light. Its quality emanates from efficient and eco-friendly lighting systems

oświetleniowe, których technologiczna innowacyjność rozwijana jest przy zachowaniu

developed through continuous environmental responsibility.

odpowiedzialności za otaczający nas świat. Różnorodność źródeł światła Spectrum LED jest idealnym sposobem na wydobycie

The diversity of Spectrum LED lamps is a perfect solution to highlight the beauty of your

piękna miejsc i podkreślenie ich wyjątkowości. Nowoczesny design i bogactwo zasto-

favorite places and make them absolutely “unique to their genre.” Modern design and rich

sowań zaspokajają najbardziej indywidualne potrzeby tworząc w obrębie oświetlanych

variety of applications are suitable to meet your most individual needs and create emo-

przestrzeni pełen wachlarz niedostępnych dotąd emocji.

tions that you could never reach before.

Silne strony marki

Our Strengths

Profesjonalna ekipa

Własne laboratorium

Professional team

Our Laboratory

Nasi pracownicy to ludzie, którzy lubią

Nasze laboratorium jest zaopatrzone

Our specialists simply like their job. We

The Spectrum laboratory is equipped

swoją pracę. Wiedzę fachową łączymy

w kulę Ulbrichta służącą do badania

combine our know-how with an enthu-

with Ulbricht sphere. Every single day we

z entuzjazmem w podejściu do codzien-

strumienia świetlnego. To właśnie tam

siastic attitude to our clients. They can

control high parameters of our products

nych obowiązków, dzięki czemu nasi

codziennie poddajemy próbie wysokie pa-

always rely on a professional advice when

to be sure that they are reliable, fault free

Klienci zawsze mogą liczyć na kompe-

rametry produktów badając ich trwałość,

looking for the most suitable solutions to

and withstand all operating conditions

tentną poradę w doborze optymalnych

wytrzymałość na wibracje oraz pracę

their needs.

that are required by the users.

systemów oświetleniowych.

w trudnych warunkach. High Quality, Low Price

Fast Shipment

Wysoka jakość,

Pełny magazyn

Of course, they all say that. However, the

Over 1 000 000 light sources in stock

facts speak for themselves. The percent-

guarantees 97% on time deliveries.

niska cena Owszem, tak mówią wszyscy. Jednak

Utrzymujemy na stanie magazynowym

age of warranty claims for 100 000

w odróżnieniu od innych za nami przema-

ponad milion źródeł światła. Dzięki temu

Spectrum light bulbs sold in 2009 only

wiają fakty. W 2009 roku na sto tysięcy

97% naszych przesyłek trafia do Klientów

amounts to 0.13 percent. This is the best

sprzedanych produktów Spectrum LED

na czas.

proof that high quality does not involve

przypadło zaledwie 0,13% reklamacji. Jest to dowód na to, że za wysoką jakością wcale nie musi iść wysoka cena.

a high price.

systemy oświetleniowe led/led lightning systems

Oświetlenie dekoracyjne i użytkowe / Decorative and general-purpose lighting 21 LED MR 16 21 LED•1,5W•GU5,3•12V kąt/beam angle: 15° WOJ+10376 biała zimna/CW•45lm WOJ+12030 biała ciepła/WW•40lm

21 LED JDR 21 LED•1,5W•GU10•230V kąt/beam angle: 15° WOJ+11649 biała zimna/CW•45lm WOJ+12032 biała ciepła/WW•40lm

21 LED JDR 21 LED•1,5W•E14•230V kąt/beam angle: 15° WOJ+11853 biała zimna/CW•42lm WOJ+11854 biała ciepła/WW•42lm48LED JDR 21LED•1,2W•E27•230V kąt/beamangle: 15°•110° WOJ+12105 biała zimna/CW•42lm WOJ+12104 biała ciepła/WW•42lm

48LED JDR 48 LED•2W•E27•230V kąt/beam angle: 15°•110° WOJ+12107 biała zimna/CW•85lm WOJ+12106 biała ciepła/WW•80lm

48LED MR16 48 LED•2W•GU5,3•12V kąt/beam angle: 15° WOJ+12100 biała zimna/CW•85lm WOJ+12099 biała ciepła/WW•80lm

48LED JDR 48 LED•2W•GU10•230V kąt/beam angle: 15° WOJ+12102 biała zimna/CW•85lm WOJ+12101 biała ciepła/WW•80lm

48LED JDR 48 LED•2W•GU10•230V kąt/beam angle: 110° WOJ+12224 biała zimna/CW•120lm WOJ+12223 biała ciepła/WW•100lm

MR11 LED HIGH power led

1 PowerLED•2W•GU4•12V kąt/beam angle: 30° WOJ+10375 biała zimna/CW•80lm WOJ+10374 biała ciepła/WW•65lm

LED RGB HIGH POWER led color

1 PowerLED•5W•RGB WOJ+11860 GU5,3•150-190lm•12V WOJ+11859 GU10•150-190lm•230V WOJ+12103 E27•150-190lm•230V WOJ+00657 PILOT

LED MR16 1x3W HIGH power led

1x3 PowerLED•3W•GU5,3 kąt/beam angle: 45°•12V WOJ+10389 biała zimna/CW•90lm WOJ+10390 biała ciepła/WW•70lm

LED JDR 1x3W HIGH power led

1x3 PowerLED•3W•GU10•230V kąt/beam angle: 45° WOJ+11662 biała zimna/CW•100lm WOJ+11663 biała ciepła/WW•80lm

LED MR16 3x1W HIGH power led

3x1 PowerLED•3W•GU5,3•12V kąt/beam angle: 38° WOJ+10396 biała zimna/CW•220lm• 20W WOJ+10395 biała ciepła/WW•160lm• 20W

LED MR16 3x1W HIGH power led

3x1 PowerLED•3-4W•GU5,3 kąt/beam angle: 38°•12V WOJ+11913 biała zimna/CW•225lm• 35W WOJ+11912 biała ciepła/WW•200lm• 35W

LED JDR 3x1W HIGH power led

3x1 PowerLED•3-4W•GU10 kąt/beam angle: 38°•230V WOJ+11669 biała zimna/CW•210lm• 20W WOJ+11668 biała ciepła/WW•180lm• 20W

LED JDR 3x1W HIGH power led

3x1 PowerLED•3-4W•GU10 kąt/beam angle: 38°•230V WOJ+11927 biała zimna/CW•220lm• 35W WOJ+11926 biała ciepła/WW•190lm• 35W

LONG 3x2 MR16* HIGH power led

3x2 PowerLED•6W•GU5,3 kąt/beam angle: 45°•12V WOJ+12125 biała ciepła/WW•250lm

LONG 3x2 JDR* HIGH power led

3x2 PowerLED•6W•GU10 kąt/beam angle: 45°•230V WOJ+12131 biała ciepła/WW•250lm

LONG 3x2 w oprawie/with fixture HIGH power led

3x2 PowerLED•6W biała ciepła/WW kąt/beam angle: 45° WOJ+12121 GU5,3 250lm•12V WOJ+12127 GU10 250lm•230V

*3

lata gwarancji years warranty budowa modułowa modular design współpracuje ze ściemniaczem dimmable

systemy oświetleniowe led/led lightning systems

Oświetlenie dekoracyjne i użytkowe / Decorative and general-purpose lighting

LONG 4x2 Przewody/Wire* HIGH power led

4x2 PowerLED•8W•230V kąt/beam angle: 90° biała ciepła/WW przewody/wire WOJ+12132 350lm

LONG 4x2 JDR* HIGH power led

4 x 2 PowerLED•8W•GU10•230V kąt/beam angle: 90° WOJ+12179 350lmsystemy oświetleniowe led/led lightning systems

Oświetlenie dekoracyjne i użytkowe / Decorative and general-purpose lighting MultiLED

LED B22d COLOR

8 LED•1W•B22d•230V WOJ+11799biała zimna/CW WOJ+11800 czerwony/red WOJ+11802 niebieski/blue WOJ+11801 zielony/green WOJ+11803 żółty/yellow

LED E27

MultiLED COLOR

8 LED•1W•E27•230V WOJ+11794biała zimna/CW WOJ+11795 czerwony/red WOJ+11797 niebieski/blue WOJ+11796 zielony/green WOJ+11798 żółty/yellow

MultiLED 60 LED•3W•E14•230V WOJ+12015 biała zimna/CW•240lm WOJ+12014 biała ciepła/WW•210lm60 LED•3W•E14•230V WOJ+12116 biała ciepła/WW•210lm WOJ+12293 biała zimna/CW

60 LED•3W•E27•230V WOJ+12017 biała zimna/CW•240lm WOJ+12016 biała ciepła/WW•210lm

MultiLED 60 LED•3W•E27•230V WOJ+12115 biała ciepła/WW•210lm

MultiLED 36LED•2W•E14•230V WOJ+21389 biała ciepła/WW•160lm

MultiLED 66 LED•3W•E27•230V WOJ+21390 biała ciepła/WW•280lm

MultiLED 54LED•8W•E27•230V WOJ+21392 biała ciepła/WW•720lm

MultiLED 88LED•14W•E27•230V WOJ+21393 biała ciepła/WW•1220lm

MultiLED 128LED•21W•E27•230V WOJ+21394 biała ciepła/WW•1700lm

LED PAR16* HIGH power led

3x1 PowerLED•3W•E14 kąt/beam angle: 45°•230V WOJ+12267 biała ciepła/WW•170lm

LED PAR20* HIGH power led

3x1 PowerLED•6W•E27 kąt/beam angle: 45°•230V WOJ+12268 biała ciepła/WW•250lm

LED PAR30* HIGH power led

5x1 PowerLED•12W•E27•230V biała ciepła/WW WOJ+11863 SPOT •460lm WOJ+11865 FLOOD •450lm biała zimna/CW WOJ+11862 SPOT •580lm WOJ+11864 FLOOD •530lm

LED PAR38* HIGH power led

12x1 PowerLED•18W E27•230V biała ciepła/WW WOJ+12040 SPOT •850lm WOJ+12042 FLOOD •750lm biała zimna/CW WOJ+12044 SPOT •970lm WOJ+12046 FLOOD •900lm

LED AR111 GU10

LED PAR56

HIGH power led

6x1 PowerLED•GU10•11W•230V kąt/beam angle: 30° WOJ+12053 620lm•6700K WOJ+12057 520lm•3700K

LED AR111 ŚRUBY/SCREWS HIGH power led

6x1 PowerLED•Śruby/Screws 11W•12V kąt/beam angle: 30° WOJ+12050 620lm•6700K WOJ+12048 520lm•3000K

color

252 LED•Śruby/Screws•FLOOD WOJ+21388 12V AC•6500K•6W WOJ+21387 12V AC•RGB•3W do wersji RGB dołączony pilot do sterowania RGB version including remote control

*3

systemy oświetleniowe led/led lightning systems

Oświetlenie dekoracyjne i użytkowe / Decorative and general-purpose lighting

lata gwarancji years warranty budowa modułowa modular design współpracuje ze ściemniaczem dimmable

LED AR111 G53 HIGH power led

6x1 PowerLED•G53•11W kąt/beam angle: 30°•12V WOJ+12141 620lm•6700K WOJ+12142 520lm•3000Ksystemy oświetleniowe led/led lightning systems

Oświetlenie dekoracyjne i użytkowe / Decorative and general-purpose lighting Paski LED / LED strips MiniLED 5LED•1,1W•230V WOJ+51965 60lm

LED G4

6 LED•1,2W•G4•12V WOJ+12269 biała ciepła/WW•75lm

LED G4 Backpins 6 LED•1,2W•G4•12V WOJ+12066 biała ciepła/WW•75lm WOJ+12067 biała zimna/CW•85lm

LED G4

9LED•1,8W•G4•12V WOJ+12270 biała zimna/CW•120lm

LED G4 Column 9 LED•1,8W•G4•12V WOJ+12068 biała ciepła/WW•100lm WOJ+12069 biała zimna/CW•110lmLED G4 Backpins

13 LED•1,5W•G4•12V WOJ+12271 biała ciepła/WW•130lm

LED G4 Column 18 LED•2W•G4•12V WOJ+12272 biała ciepła/WW•200lm

LED G4 Column 21 LED•4W•G9•85-260V WOJ+12273 biała ciepła/WW•240lm

SMD LED tubes 144 LED•9W•85-265V WOJ+21488 2800-3300K•800lm WOJ+21460 4800-4300K•800lm WOJ+21489 5800-6400K•800lm

SMD LED tubes 288 LED•16,5W•85-265V WOJ+21487 2800-3300K•1600lm WOJ+21461 3800-4300K•1600lm WOJ+21486 5800-6400K•1600lm

SMD LED tubes 360 LED•20W•85-265V WOJ+21450 2800-3300K•1900lm WOJ+21462 3800-4300K•1900lm WOJ+21451 5800-6400K•1900lm

Horizontal Ribbon SMD3528 300 LED•18W•1,5A•DC12V 8x5000 mm WOJ+11919biała zimna/CW WOJ+11920biała ciepła/WW

Horizontal Ribbon SMD3528 color

300 LED•20W•1,7A•DC12V 8x5000 mm WOJ+11952 czerwony/red WOJ+11953 żółty/yellow WOJ+11954 niebieski/blue WOJ+11955 zielony/green

Horizontal Ribbon Ultra SMD3528 600 LED•30W•2,5A•DC12V 8x5000 mm WOJ+12210biała zimna/CW WOJ+12209biała ciepła/WW

Cristal Ribbon SMD3528 300 LED•18W•1,5A•12V•IP65 8x5000 mm WOJ+11989biała zimna/CW WOJ+11990biała ciepła/WW

Cristal Ribbon SMD3528 color

300 LED•20W•1,7A•12V•IP65 8x5000 mm WOJ+11985 czerwony/red WOJ+11986 żółty/yellow WOJ+11987 niebieski/blue WOJ+11988 zielony/green

Cristal Ribbon Ultra SMD3528 600 LED•30W•2,5A•12V  IP65 10x5000 mm WOJ+12212biała zimna/CW WOJ+12211biała ciepła/WW

Power Horizontal Ribbon SMD5050 150 LED•Gu5,3•12V•2A•24W 10x5000 mm WOJ+12108biała zimna/CW WOJ+12109biała ciepła/WW

Power Horizontal Ribbon Ultra SMD5050 300 LED•36W•12V 10x5000 mm WOJ+12214biała zimna/CW WOJ+12213biała ciepła/WW

Power Cristal Ribbon 5050 150 LED•24W•2A•IP65 10x5000 mm WOJ+12147biała zimna/CW WOJ+12148biała ciepła/WW

Power Cristal Ribbon Ultra SMD5050 300 LED•36W•12V•IP65 10x5000 mm WOJ+12216biała zimna/CW WOJ+12215biała ciepła/WW

systemy oświetleniowe led/led lightning systems

Paski LED / LED strips

Horizontal Ribbon RGB SMD5050 color

150 LED•36W•3A•12V 10x5000 mm WOJ+11937 RGB

Cristal Ribbon RGB SMD5050 color

150 LED•36W•3A•12V•IP65 10x5000 mm WOJ+11958 RGBsystemy oświetleniowe led/led lightning systems

Paski LED / LED strips Side Horizontal Ribbon SMD335 300 LED•18W•1,5A•12V 8x5000 mm WOJ+12143 biała zimna/CW WOJ+11984 biała ciepła/WW

Side Cristal Ribbon SMD335 300 LED•18W•1,5A•12V 8x5000 mm•IP65 WOJ+12149 biała zimna/CW WOJ+12138 biała ciepła/WW

Flying Dragon Ribbon 30 LED•1,8W•150mA•12V 15x500 mm•IP65 WOJ+11890biała zimna/CW WOJ+11891biała ciepła/WW

10

Flying Dragon Ribbon color

300 LED•20W•1,7A•12V•IP65 15x500 mm WOJ+11886 czerwony/red WOJ+11887 żółty/yellow WOJ+11888 niebieski/blue WOJ+11889 zielony/green

Flying Dragon Ribbon 180 LED•10,8W•900mA•12V 15x3000 mm•IP65 WOJ+11965biała zimna/CW WOJ+11966biała ciepła/WW

Mini Tube

Mini Tube 15 LED•3,6W•300mA•12V 16x520 mm•IP44 WOJ+11869 RGB

SMD Bar color

30 LED•2,4W•200mA•12V 8x500 mm WOJ+11870 biała zimna/CW WOJ+11871 biała ciepła/WW WOJ+11943 czerwony/red WOJ+11944 żółty/yellow WOJ+11945 niebieski/blue WOJ+11946 zielony/green

SMD Bar RGB color

30 LED•2,4W•200mA•12V 16x520 mm•IP44 WOJ+11924 biała zimna/CW WOJ+11868 biała ciepła/WW WOJ+11938 czerwony/red WOJ+11939 żółty/yellow WOJ+11940 niebieski/blue WOJ+11941 zielony/green

15 LED•3,6W•300mA•12V 11,7x500 mm WOJ+11878 RGB

SMD Bar wodoodporne/waterproof color

30LED•2,4W•E14•12V 10x510 mm•200mA•IP54 WOJ+11876biała zimna/CW WOJ+11877biała ciepła/WW

SMD Bar wodoodporne/waterproof color

30LED•2,4W•E14•12V•IP54 10x510 mm•200mA WOJ+11872 czerwony/red WOJ+11873 żółty/yellow WOJ+11874 niebieski/blue WOJ+11875 zielony/green

Łączenie do pasków LED LED strip connector Konektor pasek-pasek 1 kolor Single colour strip connector WOJ+00797 9x13 mm

Łączenie do pasków LED LED strip connector Konektor pasek-pasek RGB RGB strip connector WOJ+00798 9x13mm

Łączenie do pasków LED LED strip connector Pasek-zasilanie 1 kolor Single colour strip supply wir connector długość przewodu lenght of wire 145mm WOJ+00799

Łączenie do pasków LED LED strip connector Pasek-zasilanie RGB RGB strip supply wire connector długość przewodu lenght of wire 145mm WOJ+00800

Łączenie do pasków LED LED strip connector Pasek-pasek kabel 1 kolor Single colour strip wire connector długość przewodu lenght of wire 145mm WOJ+00801

Łączenie do pasków LED LED strip connector Pasek-pasek kabel RGB RGB strip supply wire connector długość przewodu lenght of wire 145mm WOJ+00802

Zasilacze do pasków LED Led strip suppliers WOJ+00721 1,25A•15W•12V

Zasilacze do pasków LED Led strip suppliers 12V•IP67 WOJ+00825 1,5A •18W WOJ+00838 3A •36W WOJ+00839 5A •60W

Zasilacze do pasków LED Led strip supplier WOJ+00713 2,5A •30W •12V WOJ+00753 5A •60W •12V WOJ+00817 7,5A •90W •12V WOJ+00758 10A •120W •12V

Złączka do zasilacza 2,1mm żeńska 2,1 mm female connector WOJ+00742

systemy oświetleniowe led/led lightning systems

Osprzęt / LED equipment

Zasilacze do pasków LED LED strip suppliers 12V•IP67 WOJ+00923 1,6A •20W WOJ+00924 2,5A •30W

Zasilacze do pasków LED Led strip suppliers 12V•IP67 WOJ+00925 8,3A•100W

11

systemy oświetleniowe led/led lightning systems

Osprzęt / LED equipment Zasilacze do pasków LED Led strip suppliers 12V•IP67 WOJ+00922 12,5A•150W

Zasilacze prądowe do pasków LED LED strip suppliers 700mA•IP67 WOJ+00913 18W •6-25V WOJ+00914 35W •9-45V

Sterowniki LED LED controllers Ściemniacz 1 kanałowy One channel dimmer WOJ+00901 2A•24W•12V

12

Sterowniki LED LED controllers Ściemniacz 1 kanałowy z pilotem One channel dimmer with remote WOJ+00903 8A•96W•12V

Sterowniki LED LED controllers Ściemniacz 1 kanałowy obrotowy One channel dimmer (rotational) WOJ+00902 8A•24W•12V

Sterowniki LED LED controllers Ściemniacz 3 kanałowy obrotowy Three channel dimmer (rotational) 144W•12V 4A/kanał•4A/channel WOJ+00905

Sterowniki LED LED controllers Śterownik RGB CT309 z pilotem 5A/kanał CT309 RGB controler with remote control 5A/channel WOJ+11893 180W•12V

Sterowniki LED LED controllers Sterownik RGB RF8B z pilotem 4A/kanał RF8B RGB controler with remote control 4A/channel WOJ+00981 144W•12V

Sterowniki LED LED controllers Sterownik RGB RF6B z pilotem i panelem ściennym RF6B RGB controler with remote control and wall panel 2A/kanał•2A/channel WOJ+00900 24W•12V

Sterowniki LED LED controllers Wzmacniacz sygnału RGB RGB amplifier 144W•12V 4A/kanał•4A/channel WOJ+12031

Sterowniki LED LED controllers Wzmacniacz sygnału RGB RGB amplifier 144W•12V•IP65 4A/kanał•4A/channel WOJ+00904

Sterowniki LED LED controllers Ściemniacz 1-10V regulator 1-10V dimmer adjuster WOJ+00895

Sterowniki LED LED controllers Ściemniacz 1-10V sterownik 1-10V dimmer controler 14A•168-450W•12-32V WOJ+00896

Sterowniki LED LED controllers Mieszacz barwy białej-panel White colour mixer - panel WOJ+00893

Sterowniki LED LED controllers Sterownik RGB z odbiornikiem Play Mini Play Mini RGB controler+receptor 5A/kanał•5A/channel 120-320W•12-32V WOJ+00897

Sterowniki LED LED controllers Play emotion - odbiornik Play emotion - receptor 3A / kanał•3A/channel 90W•12-32V WOJ+00892

systemy oświetleniowe led/led lightning systems

Osprzęt / LED equipment

Sterowniki LED LED controllers Sterownik RGB Play Emotion pilot Play emotion RGB controler remote control WOJ+00891

Sterowniki LED LED controllers Mieszacz barwy białej - odbiornik White colour mixer - receptor 160-400W•13A•12-32V WOJ+00894

13

systemy oświetleniowe led/led lightning systems

Lampy uliczne / LED street lamps Oprawy downlight serii Ceiline / Ceiline downlight luminaires Lampy uliczne LED LED street lamps 28W•E40•85-265V 2100lm•IP65 Typ/type: SP90 WOJ+80484

Lampy uliczne LED LED street lamps 112W•8400lm•85-265V•IP65 Typ/type: LU4 WOJ+80490

Oprawy Ceiline Ceiline luminaires 3W•180lm•230V

20W•1200lm•230V

WOJ+12242 2900-3500K WOJ+12243 3600-4600K

WOJ+12220 2900-3500K WOJ+12237 3600-4600K

średnica otworu montażowego 70m installation aperture size 70mm

Lampy uliczne LED LED street lamps Typ/type: D360•85-265V•IP65 WOJ+80498 24W 2700lm•E27 WOJ+80499 30W 3400lm E27/E40 WOJ+80500 36W 4100lm•E27

Lampy uliczne LED LED street lamps 56W•4200lm•85-265V•IP65 Typ/type: LU2 WOJ+80483

Lampy uliczne LED LED street lamps 168W•12800lm•85-265V Typ/type: LU6•IP65 WOJ+80491

Oprawy Ceiline Ceiline luminaires 7W•420lm•230V WOJ+12245 2900-3500K WOJ+12246 3600-4600K średnica otworu montażowego 95mm installation aperture size 95mm

Lampy uliczne LED LED street lamps 224W•16800lm•85-265V Typ/type: LU8•IP65 WOJ+80492

Oprawy Ceiline Ceiline luminaires 12W•720lm•230V WOJ+12248 2900-3500K WOJ+12249 3600-4600K średnica otworu montażowego 135mm installation aperture size 135mm

14

Oprawy Ceiline Ceiline luminaires

średnica otworu montażowego 175mm installation aperture size 175mm

systemy oświetleniowe led/led lightning systems

Notatki / Notes

15

Oficjalny dystrybutor/Official dealer