HERRAMIENTAS PARA TORNO Cuchillas para torno HSS-Co10% DIN 4964 Forma A, Forma B, Forma D, Forma E Cuchillas para torno calidad P-20 y K-10 DIN4971, DIN4972, DIN4973, DIN4974, DIN4975, DIN4976, DIN4977, DIN4978, DIN4980, DIN4981, DIN282, DIN283, DIN263

234 Cuchillas para torno

CUCHILLAS DE COBALTO PARA TORNO HSS-Co 10%

Ref. CT1

DIN 4964

FORMA B

TOL h14

CUCHILLAS CUADRADAS

Rosa

8° 8° L1

CT1 x L1 mm 4 x 4 x 80 4 x 4 x 100 4 x 4 x 150 4 x 4 x 200 5 x 5 x 80 5 x 5 x 100 5 x 5 x 150 5 x 5 x 200 6 x 6 x 80

€ 5,84 9,22 13,38 19,04 8,05 12,33 17,31 23,65 7,46

x L1 mm 6 x 6 x 100 6 x 6 x 125 6 x 6 x 160 6 x 6 x 200 8 x 8 x 63 8 x 8 x 80 8 x 8 x 100 8 x 8 x 125 8 x 8 x 160

€ 9,26 11,48 14,90 18,51 8,05 10,27 12,89 19,13 20,53

x L1 mm 8 x 8 x 200 10 x 10 x 63 10 x 10 x 80 10 x 10 x 100 10 x 10 x 125 10 x 10 x 160 10 x 10 x 200 12 x 12 x 63 12 x 12 x 80

HSS-Co 10%

Ref. CT2

DIN 4964

€ 26,17 12,89 16,10 21,35 27,38 35,63 42,71 17,31 22,94

FORMA A

x L1 mm 12 x 12 x 100 12 x 12 x 125 12 x 12 x 160 12 x 12 x 200 14 x 14 x 100 14 x 14 x 125 14 x 14 x 160 14 x 14 x 200 16 x 16 x 100

TOL h8

€ 26,62 35,63 43,27 55,51 33,62 40,87 54,97 61,90 43,69

x L1 mm 16 x 16 x 125 16 x 16 x 160 16 x 16 x 200 18 x 18 x 160 18 x 18 x 200 20 x 20 x 160 20 x 20 x 200 25 x 25 x 160 25 x 25 x 200

€ 68,24 74,70 90,70 85,23 106,87 115,96 137,74 185,02 215,82

CUCHILLAS REDONDAS

L1

CT2 Ø x L1 mm 3 x 100 4 x 63 4 x 80 4 x 100 4 x 150 5 x 63 5 x 80 5 x 100 5 x 150 5 x 200Ø x L1 mm5,82 4,91 6,04 8,40 12,03 4,91 6,04 11,26 13,52 17,94

6 x 63 6 x 80 6 x 100 6 x 160 6 x 200 7 x 100 7 x 150 7 x 200 8 x 63 8 x 80

5,36 6,93 8,94 12,95 15,64 13,12 17,62 19,30 7,37 9,83

Ø x L1 mm 8 x 100 8 x 125 8 x 160 8 x 200 9 x 100 9 x 150 9 x 200 10 x 63 10 x 80Ø x L1 mm

12,29 18,55 19,65 22,34 17,94 30,12 35,68 11,85 13,63

10 x 100 10 x 160 10 x 200 12 x 80 12 x 100 12 x 125 12 x 160 12 x 200 14 x 160Ø x L1 mm17,54 32,78 40,49 17,86 18,37 30,15 45,11 52,39 54,28

14 x 200 16 x 125 16 x 160 16 x 200 18 x 160 18 x 200 20 x 160 20 x 200 25 x 200

73,06 39,54 54,28 73,06 104,75 140,90 121,49 141,93 306,39

CUCHILLAS DE COBALTO PARA TORNO Ref. CT3

DIN 4964

FORMA D

TOL h14

CUCHILLAS RECTANGULARES

Rosa

HSS-Co 10%

h L1

h1

CT3 h x h1 x L1 mmh x h1 x L1 mmh x h1 x L1 mmh x h1 x L1 mm8 x 4 x 100 10 x 5 x 160 10 x 5 x 200 10 x 6 x 160 10 x 6 x 200 12 x 6 x 160 12 x 6 x 200

10,62 27,92 33,60 33,60 41,50 35,82 42,49

12 x 8 x 160 12 x 8 x 200 15 x 3 x 150 15 x 3 x 200 15 x 4 x 150 15 x 4 x 200 15 x 5 x 150

42,74 52,42 33,03 40,25 37,95 46,34 43,69

15 x 5 x 200 16 x 4 x 80 16 x 4 x 100 16 x 4 x 160 16 x 8 x 160 16 x 8 x 200 16 x 10 x 100

53,24 18,04 22,48 36,31 50,39 61,27 39,53

16 x 10 x 160 16 x 10 x 200 20 x 4 x 150 20 x 4 x 200 20 x 5 x 160 20 x 5 x 200 20 x 10 x 160

67,45 82,27 51,67 64,35 49,41 61,51 74,11

TOL h12

CUCHILLAS TRAPECIALES

HSS-Co 10%

Ref. CT4

DIN 4964

FORMA E

h x h1 x L1 mm20 x 10 x 200 20 x 12 x 160 20 x 12 x 200 25 x 6 x 160 25 x 6 x 200 25 x 12 x 200

92,15 81,77 101,79 58,31 70,64 133,40

h L1

h1 CT4 h x h1 x L1 mmh x h1 x L1 mm12 x 3,0 x 160 13 x 2,5 x 100 15 x 2,5 x 100 16 x 4,0 x 160

19,99 26,29 28,56 40,39

19 x 3,50 x 125 20 x 5,00 x 160 20 x 5,00 x 200 25 x 6,00 x 160

35,75 50,80 70,18 61,81

DIN 4964

FORMA E

HSS-Co 10%

Ref. CT5

TOL h12

CUCHILLAS TRAPECIALES

CT5 2º

15º

15º

h1 2º

h

L1

Cuchillas para torno

235

h x h1 x L1 mm13 x 2,5 x 100 15 x 2,5 x 100 19 x 3,5 x 125

28,65 31,14 38,97

236 Cuchillas para torno

CUCHILLAS PARA TORNO DIN 4971

Ref. CT5MD Ref. CT5IMD

P-20

ISO 1

K-10

CUCHILLAS RECTAS PARA CILINDRAR

h

Rosa

b 20º

L1

LH RH izquierdas derechas

P20 DERECHAS

K10 IZQUIERDAS

CT5MD10x10x90P CT5MD12x12x100P CT5MD16x16x110P CT5MD20x20x125P CT5MD25x25x140P

CT5IMD10x10x90P CT5IMD12x12x100P CT5IMD16x16x110P CT5IMD20x20x125P CT5IMD25x25x140P

CT5MD10x10x90K CT5MD12x12x100K CT5MD16x16x110K CT5MD20x20x125K CT5MD25x25x140K

DIN 4972

Ref. CT1MD Ref. CT1IMD

IZQUIERDAS

h x b x L1 mmCT5IMD10x10x90K CT5IMD12x12x100K CT5IMD16x16x110K CT5IMD20x20x125K CT5IMD25x25x140K

10 x 10 x 90 12 x 12 x 100 16 x 16 x 110 20 x 20 x 125 25 x 25 x 140

8,11 8,72 10,96 14,96 22,13

DERECHAS

P-20

ISO 2

K-10

CUCHILLAS PARA ESCUADRADAR 45º

h b 45º

LH RH izquierdas derechas

L1

P20

K10

DERECHAS

IZQUIERDAS

DERECHAS

CT1MD12x12x100P CT1MD16x16x110P CT1MD20x20x125P CT1MD25x25x140P

CT1IMD12x12x100P CT1IMD16x16x110P CT1IMD20x20x125P CT1IMD25x25x140P

CT1MD12x12x100K CT1MD16x16x110K CT1MD20x20x125K CT1MD25x25x140K

DIN 4973

Ref. CT7MD

P-20

K-10

IZQUIERDAS

h x b x L1 mmCT1IMD12x12x100K CT1IMD16x16x110K CT1IMD20x20x125K CT1IMD25x25x140K

12 x 12 x 100 16 x 16 x 110 20 x 20 x 125 25 x 25 x 140

9,68 12,06 15,33 21,68

ISO 8

CUCHILLAS RECTAS PARA MANDRINAR

h b 15º

RH derechas

15º

L1

P20

K10

DERECHAS

DERECHAS

CT7MD8x8x125P CT7MD10x10x125P CT7MD12x12x180P CT7MD16x16x210P CT7MD20x20x250P CT7MD25x25x300P

CT7MD8x8x125K CT7MD10x10x125K CT7MD12x12x180K CT7MD16x16x210K CT7MD20x20x250K CT7MD25x25x300K

h x b x L1 mm8 x 8 x 125 10 x 10 x 125 12 x 12 x 180 16 x 16 x 210 20 x 20 x 250 25 x 25 x 300

11,60 11,95 12,29 13,78 17,91 28,20

CUCHILLAS PARA TORNO DIN 4974

Ref. CT4MD

P-20

K-10

ISO 9

CUCHILLAS PARA TORNEADO INTERIOR

hCuchillas para torno

237

Rosa

b 15º

L1

P20

K10

DERECHAS

DERECHAS

CT4MD8x8x125P CT4MD10x10x150P CT4MD12x12x180P CT4MD16x16x210P CT4MD20x20x250P CT4MD25x25x300P CT4MD32x32x355P

CT4MD8x8x125K CT4MD10x10x150K CT4MD12x12x180K CT4MD16x16x210K CT4MD20x20x250K CT4MD25x25x300K CT4MD32x32x355K

DIN 4975

Ref. CT6MD

P-20

K-10

RH derechas

h x b x L1 mm8 x 8 x 125 10 x 10 x 150 12 x 12 x 180 16 x 16 x 210 20 x 20 x 250 25 x 25 x 300 32 x 32 x 355

11,95 11,80 12,51 14,90 18,84 28,61 50,36

ISO 10

CUCHILLAS RECTAS PARA CILINDRAR

h 180º

L1

P20

K10

RECTA

RECTA

CT6MD16x10x110P CT6MD20x12x125P CT6MD25x16x140P CT6MD32x20x170P

CT6MD16x10x110K CT6MD20x12x125K CT6MD25x16x140K CT6MD32x20x170K

DIN 4976

Ref. CT8MD

P-20

K-10

h x b x L1 mm16 x 10 x 110 20 x 12 x 125 25 x 16 x 140 32 x 20 x 170

8,93 10,34 13,18 29,63

Recta

ISO 4

CUCHILLAS RECTAS PARA RANURAR ANCHA

h 3º

b 3º

L1

P20

K10

RECTA

RECTA

h x b x L1 mmCT8MD16x10x110K CT8MD20x12x125K CT8MD25x16x140K CT8MD32x20x170K

16 x 10 x 110 20 x 12 x 125 25 x 16 x 140 32 x 20 x 170

10,73 11,77 16,60 24,47

CT8MD16x10x110P CT8MD20x12x125P CT8MD25x16x140P CT8MD32x20x170P

Recta

238 Cuchillas para torno

CUCHILLAS PARA TORNO DIN 4977

Ref. CT10MD Ref. CT10IMD

P-20

ISO 5

K-10

CUCHILLAS ACODADAS PARA ATAQUE FRONTAL

h b

RosaL1

LH RH izquierdas derechas

P20

K10

DERECHAS

IZQUIERDAS

DERECHAS

IZQUIERDAS

CT10MD10x10x90P CT10MD12x12x100P CT10MD16x16x110P CT10MD20x20x125P CT10MD25x25x140P

CT10IMD10x10x90P CT10IMD12x12x100P CT10IMD16x16x110P CT10IMD20x20x125P CT10IMD25x25x140P

CT10MD10x10x90K CT10MD12x12x100K CT10MD16x16x110K CT10MD20x20x125K CT10MD25x25x140K

CT10IMD10x10x90K CT10IMD12x12x100K CT10IMD16x16x110K CT10IMD20x20x125K CT10IMD25x25x140K

DIN 4978

Ref. CT11MD Ref. CT11IMD

P-20

ISO 3

K-10

h x b x L1 mm 10 x 10 x 90 12 x 12 x 100 16 x 16 x 110 20 x 20 x 125 25 x 25 x 140

€ 8,62 9,87 10,84 13,90 21,40

CUCHILLAS ACODADAS PARA ATAQUE LATERAL

h b 5º 5º

L1

LH RH izquierdas derechas

P20

K10

DERECHAS

IZQUIERDAS

DERECHAS

IZQUIERDAS

CT11MD10x10x90P CT11MD12x12x100P CT11MD16x16x110P CT11MD20x20x125P CT11MD25x25x140P

CT11IMD10x10x90P CT11IMD12x12x100P CT11IMD16x16x110P CT11IMD20x20x125P CT11IMD25x25x140P

CT11MD10x10x90K CT11MD12x12x100K CT11MD16x16x110K CT11MD20x20x125K CT11MD25x25x140K

CT11IMD10x10x90K CT11IMD12x12x100K CT11IMD16x16x110K CT11IMD20x20x125K CT11IMD25x25x140K

DIN 4980

Ref. CT2MD Ref. CT2IMD

P-20

ISO 6

K-10

h x b x L1 mm 10 x 10 x 90 12 x 12 x 100 16 x 16 x 110 20 x 20 x 125 25 x 25 x 140

€ 9,45 11,12 12,37 18,34 30,30

CUCHILLAS PARA ESCUADRADAR A 90º

h b 5º

L1

LH RH izquierdas derechas

P20 DERECHAS CT2MD10x10x90P CT2MD12x12x100P CT2MD16x16x110P CT2MD20x20x125P CT2MD25x25x140P

K10 IZQUIERDAS

CT2IMD10x10x90P CT2IMD12x12x100P CT2IMD16x16x110P CT2IMD20x20x125P CT2IMD25x25x140P

DERECHAS CT2MD10x10x90K CT2MD12x12x100K CT2MD16x16x110K CT2MD20x20x125K CT2MD25x25x140K

IZQUIERDAS CT2IMD10x10x90K CT2IMD12x12x100K CT2IMD16x16x110K CT2IMD20x20x125K CT2IMD25x25x140K

h x b x L1 mm 10 x 10 x 90 12 x 12 x 100 16 x 16 x 110 20 x 20 x 125 25 x 25 x 140

€ 8,77 9,72 11,80 15,70 22,86

CUCHILLAS PARA TORNO DIN 4981

Ref. CT3MD Ref. CT3IMD

P-20

ISO 7

K-10

CUCHILLAS PARA TRONZAR

h

Cuchillas para torno

239

45º

Rosa

b L1 LH RH izquierdas derechas

P20 DERECHAS CT3MD12x08x100K CT3MD16x10x110K CT3MD20x12x125K CT3MD25x16x140K

K10 IZQUIERDAS

DERECHAS

IZQUIERDAS

CT3IMD12x08x100P CT3IMD16x10x110P CT3IMD20x12x125P CT3IMD25x16x140P

CT3MD12x08x100K CT3MD16x10x110K CT3MD20x12x125K CT3MD25x16x140K

CT3IMD12x08x100K CT3IMD16x10x110K CT3IMD20x12x125K CT3IMD25x16x140K

DIN 282

Ref. CT9MD Ref. CT9IMD

P-20

ISO 12

K-10

h x b x L1 mm 12 x 8 x 100 x 3 16 x 10 x 110 x 4 20 x 12 x 125 x 5 25 x 16 x 140 x 6

€ 9,08 9,92 11,47 15,21

CUCHILLAS PARA ROSCADO DE EXTERIORES

LH RH izquierdas derechas

P20 DERECHAS

K10 IZQUIERDAS

CT9MD16x10x120P CT9MD20x12x140P CT9MD25x16x160P

DERECHAS

CT9IMD16x10x120P CT9MD16x10x120K CT9IMD20x12x140P CT9MD20x12x140K CT9IMD25x16x160P CT9MD25x16x160K

DIN 283

Ref. CT12MD Ref. CT12IMD

P-20

h x b x L1 mm 16 x 10 x 120 20 x 12 x 140 25 x 16 x 160

IZQUIERDAS CT9IMD16x10x120K CT9IMD20x12x140K CT9IMD25x16x160K

ISO 13

K-10

10,83 12,69 16,52

CUCHILLAS PARA ROSCADO DE INTERIORES

LH izquierdas

P20RH derechas

K10

DERECHAS

IZQUIERDAS

DERECHAS

IZQUIERDAS

CT12MD10x10x140P CT12MD12x12x160P CT12MD16x16x180P CT12MD20x20x210P CT12MD25x25x250P

CT12IMD10x10x140P CT12IMD12x12x160P CT12IMD16x16x180P CT12IMD20x20x210P CT12IMD25x25x250P

CT12MD10x10x140K CT12MD12x12x160K CT12MD16x16x180K CT12MD20x20x210K CT12MD25x25x250K

CT12IMD10x10x140K CT12IMD12x12x160K CT12IMD16x16x180K CT12IMD20x20x210K CT12IMD25x25x250K

h x b x L1 mm 10 x 10 x 140 12 x 12 x 160 16 x 16 x 180 20 x 20 x 210 25 x 25 x 250

€ 18,60 18,92 24,87 29,53 41,87

240 Cuchillas para torno

CUCHILLAS PARA TORNO DIN 263

Ref. CT13MD Ref. CT13IMD

P-20

ISO 11

K-10

CUCHILLAS PARA RANURADO DE INTERIORES

Rosa LH izquierdas

P20

RH derechas

K10

DERECHAS

IZQUIERDAS

DERECHAS

IZQUIERDAS

CT13MD12x12x160P CT13MD16x16x180P CT13MD20x20x210P CT13MD25x25x250P

CT13IMD12x12x160P CT13IMD16x16x180P CT13IMD20x20x210P CT13IMD25x25x250P

CT13MD12x12x160K CT13MD16x16x180K CT13MD20x20x210K CT13MD25x25x250K

CT13IMD12x12x160K CT13IMD16x16x180K CT13IMD20x20x210K CT13IMD25x25x250K

h x b x L1 mm 12 x 12 x 160 16 x 16 x 180 20 x 20 x 210 25 x 25 x 250

€ 19,50 24,37 30,78 38,67

APLICACIONES P20

Calidad recomendada en operaciones de torneado de acero, acero fundido y fundición maleable de viruta larga. Altos valores de resistencia al desgaste.

K10

Calidad recomendada en operaciones de torneado de fundición gris, fundición dura, acero templado, fundición maleable de viruta corta, aleaciones de aluminio al silicio, bronce y latón.

CALIDADES P20

K10

DIAGRAMA DE OPERACIONES

* Otras medidas disponibles bajo demanda