DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRAKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko stude...
1 downloads 1 Views 3MB Size
DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta

zdjęcie

PESEL

Numer albumu

Nazwa uczelni

Data wystawienia dziennika

Podpis dziekana

Cel praktyk: Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób wchodzących w zakres stomatologii jako przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza dentysty.

1

imię i nazwisko studenta

Nauczanie praktyczne w zakresie protetyki stomatologicznej Czas trwania zajęć: 145 godzin

Termin odbywania nauczania praktycznego

od

do

Nazwa, adres i pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest nauczanie praktyczne

Pieczątka i podpis opiekuna Odbył nauczanie praktyczne zgodnie z programem (podać formę zaliczenia) Pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie

Pieczątka i podpis kierownika

UWAGI:

2

imię i nazwisko studenta

Nauczanie praktyczne w zakresie stomatologii zachowawczej Czas trwania zajęć: 145 godzin

Termin odbywania nauczania praktycznego

od

do

Nazwa, adres i pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest nauczanie praktyczne

Pieczątka i podpis opiekuna Odbył nauczanie praktyczne zgodnie z programem (podać formę zaliczenia) Pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie

Pieczątka i podpis kierownika

UWAGI:

3

imię i nazwisko studenta

Nauczanie praktyczne w zakresie ortodoncji Czas trwania zajęć: 95 godzin

Termin odbywania nauczania praktycznego

od

do

Nazwa, adres i pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest nauczanie praktyczne

Pieczątka i podpis opiekuna Odbył nauczanie praktyczne zgodnie z programem (podać formę zaliczenia) Pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie

Pieczątka i podpis kierownika

UWAGI:

4

imię i nazwisko studenta

Nauczanie praktyczne w zakresie chirurgii stomatologicznej Czas trwania zajęć: 115 godzin

Termin odbywania nauczania praktycznego

od

do

Nazwa, adres i pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest nauczanie praktyczne

Pieczątka i podpis opiekuna Odbył nauczanie praktyczne zgodnie z programem (podać formę zaliczenia) Pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie

Pieczątka i podpis kierownika

UWAGI:

5

imię i nazwisko studenta

Nauczanie praktyczne w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej Czas trwania zajęć: 60 godzin

Termin odbywania nauczania praktycznego

od

do

Nazwa, adres i pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest nauczanie praktyczne

Pieczątka i podpis opiekuna Odbył nauczanie praktyczne zgodnie z programem (podać formę zaliczenia) Pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie

Pieczątka i podpis kierownika

UWAGI:

6

imię i nazwisko studenta

Nauczanie praktyczne w zakresie chorób przyzębia i błony śluzowej Czas trwania zajęć: 95 godzin

Termin odbywania nauczania praktycznego

od

do

Nazwa, adres i pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest nauczanie praktyczne

Pieczątka i podpis opiekuna Odbył nauczanie praktyczne zgodnie z programem (podać formę zaliczenia) Pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie

Pieczątka i podpis kierownika

UWAGI:

7

imię i nazwisko studenta

Nauczanie praktyczne w zakresie stomatologii dziecięcej Czas trwania zajęć: 90 godzin

Termin odbywania nauczania praktycznego

od

do

Nazwa, adres i pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest nauczanie praktyczne

Pieczątka i podpis opiekuna Odbył nauczanie praktyczne zgodnie z programem (podać formę zaliczenia) Pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie

Pieczątka i podpis kierownika

UWAGI:

8

imię i nazwisko studenta

Nauczanie praktyczne w zakresie gerostomatologii Czas trwania zajęć: 45 godzin Termin odbywania nauczania praktycznego

od

do

Nazwa, adres i pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest nauczanie praktyczne

Pieczątka i podpis opiekuna Odbył nauczanie praktyczne zgodnie z programem (podać formę zaliczenia)

Pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie UWAGI:

Pieczątka i podpis kierownika

9

imię i nazwisko studenta

Nauczanie praktyczne w zakresie stomatologii zintegrowanej wieku rozwojowego Czas trwania zajęć: 40 godzin Termin odbywania nauczania praktycznego

od

do

Nazwa, adres i pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest nauczanie praktyczne

Pieczątka i podpis opiekuna Odbył nauczanie praktyczne zgodnie z programem (podać formę zaliczenia)

Pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie UWAGI:

Pieczątka i podpis kierownika

10

imię i nazwisko studenta

Nauczanie praktyczne w zakresie stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego Czas trwania zajęć: 70 godzin Termin odbywania nauczania praktycznego

od

do

Nazwa, adres i pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest nauczanie praktyczne

Pieczątka i podpis opiekuna Odbył nauczanie praktyczne zgodnie z programem (podać formę zaliczenia)

Pieczęć podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie UWAGI:

Pieczątka i podpis kierownika

11

imię i nazwisko studenta

Wykaz umiejętności nabytych przez studentów kierunku lekarskiego w trakcie praktycznego nauczania klinicznego

Rodzaj umiejętności: Umiejętność A – czynności z nią związane student wykonuje prawidłowo i w pełni samodzielnie Umiejętność B – student zna zasady wykonywania czynności z nią związanych, potrafi do nich asystować

Standardowe procedury medyczne

Rodzaj Potwierdzenie umiejętnabycia ności umiejętności

Przeprowadzenie wywiadu lekarskiego i stomatologicznego

A

Przeprowadzenie pełnego i ukierunkowanego badania stomatologicznego

A

Znajomość instrumentarium stomatologicznego

A

Rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie próchnicy zębów stałych

A

Rozpoznawanie i leczenie zapaleń miazgi

A

Rozpoznawanie i leczenie martwicy i zgorzeli miazgi oraz chorób tkanek okołowierzchołkowych

A

Leczenie endodontyczne w powiększeniu

B 12

imię i nazwisko studenta

Standardowe procedury medyczne

Rodzaj Potwierdzenie umiejętnabycia ności umiejętności

Rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie ubytków niepróchnicowych tkanek zębów

A

Przeprowadzenie diagnostyki różnicowej w przypadku bólu w jamie ustnej oraz twarzy

A

Prowadzenie instruktażu higieny jamy ustnej, motywowanie pacjenta oraz ocena uzyskanych efektów Diagnostyka i postępowanie lecznicze w przypadku pourazowych uszkodzeń zębów stałych Ustalenie wskazań, przeprowadzenie wewnątrzustnego badania radiologicznego i interpretacja wyników

A

A

A

Diagnozowanie i usuwanie przebarwień zębów

A

Stosowanie profesjonalnych metod profilaktyki próchnicy

A

Rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie próchnicy zębów mlecznych i zębów stałych z niezakończonym rozwojem Rozpoznawanie i leczenie chorób miazgi zębów mlecznych i zębów stałych z niezakończonym rozwojem Rozpoznawanie i leczenie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej w wieku rozwojowym Postępowanie w pourazowym uszkodzeniu zębów mlecznych i zębów stałych z niezakończonym rozwojem Planowanie i wykonywanie stomatologicznych zabiegów profilaktycznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia

A

A

A

A

A

Różnicowanie prawidłowej i zaburzonej postaci zgryzu

A

Ocena prawidłowych i nieprawidłowych czynności narządu żucia

A 13

imię i nazwisko studenta

Standardowe procedury medyczne

Rodzaj Potwierdzenie umiejętnabycia ności umiejętności

Zdjęcie uszkodzonego stałego aparatu ortodontycznego

A

Umiejętności planowania i realizowania procedur z zakresu profilaktyki ortodontycznej

A

Wykonanie wycisku w celu wykonania modelu diagnostycznego i rejestracja okluzji

A

Leczenie z zastosowaniem standardowych aparatów i ortodontycznych protez dla pacjentów do ukończenia 18. roku życia

A

Naprawa uszkodzonego zdejmowanego aparatu ortodontycznego

A

Leczenie wad zębowo-zgryzowych aparatami zdejmowanymi i stałymi

B

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczne

B

Planowanie i prowadzenie interdyscyplinarnego leczenia stomatologicznego pacjentów do ukończenia 18. roku życia

A

Postępowanie stomatologiczne z pacjentem niepełnosprawnym

B

Wewnątrzustne znieczulenie powierzchniowe, nasiękowe i przewodowe

A

Znieczulenie zewnątrzustne w zakresie części twarzowej czaszki

B

Pomiar ciśnienia tętniczego

A

Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych

A

Wykonanie ekstrakcji zębów jedno- i wielokorzeniowych

A 14

imię i nazwisko studenta

Standardowe procedury medyczne

Rodzaj Potwierdzenie umiejętnabycia ności umiejętności

Wykonanie zabiegu chirurgicznego zaopatrzenia zębodołu po ekstrakcji zębów

A

Wykonanie nacięcia wewnątrzustnego ropni zębopochodnych

A

Antybiotykoterapia w leczeniu zapaleń tkanek jamy ustnej, twarzy i szyi

A

Zapobieganie oraz diagnozowanie stanów przednowotworowych i nowotworów jamy ustnej

A

Pobieranie materiału do badania mikrobiologicznego, histopatologicznego i cytologicznego zgodnie ze wskazaniami Rozpoznawanie i doraźne zaopatrywanie nieskomplikowanych obrażeń zębów i wyrostka zębodołowego

B

A

Rozpoznawanie i różnicowanie chorób stawów skroniowo-żuchwowych

A

Rozpoznawanie i różnicowanie chorób ślinianek

A

Rozpoznawanie i różnicowanie chorób zatok szczękowych

A

Profilaktyka zakażeń wirusami hepatotropowymi i HIV w stomatologii

A

Leczenie torbieli i guzów niezłośliwych jamy ustnej

B

Ocena stanu klinicznego i radiologicznego tkanek przyzębia

A

Rozpoznawanie objawów chorób ogólnych w jamie ustnej

A

Przeprowadzenie instruktażu w zakresie higieny jamy ustnej u pacjentów z chorobami przyzębia i wszczepami zębowymi

A 15

imię i nazwisko studenta

Standardowe procedury medyczne Wykonanie skalingu nad- i poddziąsłowego u pacjentów z zapaleniem przyzębia Zaplanowanie miejscowego i ogólnego leczenia farmakologicznego w periodontopatiach i periimplantologii Planowanie profilaktyki antybiotykowej u pacjentów ze współistniejącymi chorobami ogólnymi

Chirurgiczne leczenie periodontologiczne; planowanie i prognozowanie leczenia protetycznego i ortodontycznego u pacjentów z zapaleniem przyzębia Szynowanie zębów Rozpoznawanie i leczenie wybranych chorób błony śluzowej jamy ustnej Minimalna interwencja antynikotynowa Planowanie leczenia protetycznego w poszczególnych brakach uzębienia Leczenie protetyczne prostych przypadków z zastosowaniem wkładów koronowo-korzeniowych, koron protetycznych i mostów Leczenie protetyczne prostych przypadków z zastosowaniem ruchomych płytowych protez częściowych i całkowitych Wykonanie tymczasowych protez stałych Leczenie protetyczne prostych przypadków z zastosowaniem protez szkieletowych, overdenture i protez natychmiastowych Naprawa uszkodzonych uzupełnień protetycznych w warunkach klinicznych i laboratoryjnych Leczenie protetyczne przypadków powikłanych

Rodzaj Potwierdzenie umiejętnabycia ności umiejętności

A A A

A A A A A A

A A A

A B 16

imię i nazwisko studenta

Standardowe procedury medyczne Rozpoznawanie i zapobieganie zaburzeniom czynnościowym narządu żucia Leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia Planowanie zintegrowanego leczenia gerostomatologicznego

Planowanie leczenia implantoprotetycznego Leczenie implantoprotetyczne Planowanie i przeprowadzenie podstawowych zabiegów leczniczych w ramach zintegrowanego postępowania stomatologicznego u pacjentów dorosłych Organizowanie pracy w gabinecie stomatologicznym zgodnie z zasadami ergonomii i koordynowanie współpracy w zespole stomatologicznym Planowanie badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych Profesjonalna komunikacja z pacjentem w wieku rozwojowym, pacjentem dorosłym i w wieku podeszłym Planowanie zabiegów w stomatologii estetycznej Leczenie wielospecjalistyczne w ramach stomatologii estetycznej Postępowanie we wstrząsie oraz nagłym zatrzymaniu krążenia Analiza działań niepożądanych poszczególnych produktów leczniczych (szczególnie ich wpływu na jamę ustną) oraz interakcji między nimi Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta

Rodzaj Potwierdzenie umiejętnabycia ności umiejętności

A B A A A A

A

A A A B A A A 17

imię i nazwisko studenta

Standardowe procedury medyczne Orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z przyczyn stomatologicznych Znajomość przeprowadzania zabiegów w warunkach klinicznych lub symulacyjnych w różnych specjalnościach lekarskodentystycznych

Rodzaj Potwierdzenie umiejętnabycia ności umiejętności

A

A

Pieczęć podmiotu uprawnionego

Zaliczenie

18