2016 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b 1a 1b Fizyka z elementami biofizyki s.7,8 PP

Rozkład zajęć w semestrze 1 w roku akademickim 2015/2016 Poniedziałek 1a 8:00-8:30 8:30 - 9:00 9:00 - 9:30 9:30 - 10:00 10:00 - 10:30 Środa Wtorek ...
3 downloads 3 Views 505KB Size
Rozkład zajęć w semestrze 1 w roku akademickim 2015/2016

Poniedziałek 1a 8:00-8:30 8:30 - 9:00 9:00 - 9:30 9:30 - 10:00 10:00 - 10:30

Środa

Wtorek 1b

Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta s.122 KK 5.10.2015 / Podstawy technologii roślinnej ćw. gr 1a s. 010 PP od 12.10.2015 r. od 8.30-10.00

10:30 - 11:00 11:00 - 11:30

Mikrobiologia stosowana rok I

Chemia nieorganiczna s. 10 KK

1a

1b

1a

1b

1a

1b

Techniki mikrobiologiczne s.413 PP

Fizyka z elementami biofizyki s. 7 PP od 1-8 tyg. / Podstawy ekologii/Biologiczny monitoring środowiska s.D-7 KK od 915 tyg. Podstawy ekologii/Biologiczny monitoring środowiska s.D 7 KK od 9-15 tyg. Zajęcia od godz.12.00-13.30

12:30 - 13:00

Podstawy ekologii/Biologiczny monitoring środowiska s.D-7 KK Zajęcia w dniu 25.11.2015

Chemia nieorganiczna s. B-7 KK

13:30 - 14:00

Podstawy genetyki/ Bioenergetyka komórki s. A-8 KK od 1-8 tyg.

Podstawy genetyki/ Bioenergetyka komórki s. 120 KK

14:00 - 14:30

15:00 - 15:30 15:30 - 16:00

Podstawy technologii roślinnej s. 010 PP

Wychowanie fizyczne Hala ZUT Tenisowa

16:00 - 16:30

Szkolenie biblioteczne online

16:30 - 17:00 17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30

Techniki mikrobiologiczne s.413 PP

18:30 - 19:00 19:00 - 19:30 19:30 - 20:00

legenda:

KK PPA,B,D

1b

Ankietyzacja s.120 KK 9.10.2015

12:00 - 12:30

14:30 - 15:00

1a

Fizyka z elementami biofizyki s.7,8 PP

11:30 - 12:00

13:00 - 13:30

Piątek

Czwartek

Wykłady Ćwiczenia ul. Kazimierza Królewicza ul. Papieża Pawła VI 3 pawilony przy ul. Kazimierza Królewicza

Podstawy ekologii/Biologiczny monitoring środowiska s.D -7 KK od 815 tyg. Zajęcia w dniu 25.11.2015

Szkolenie bhp s.120 KK 8 i 15.10.2015 r.

Podstawy technologii roślinnej s.122 KK od 1-8 tyg.

Matematyka s.220 KK

Matematyka s.122 KK

Mikrobiologia stosowana rok II

Rozkład zajęć w semestrze 3 w roku akademickim 2015/2016 Poniedziałek 1a 8:00-8:30 8:30 - 9:00 9:00 - 9:30

1b

10:00 - 10:30

11:00 - 11:30

1b Histologia s.122 KK od 8-15 tyg.

Fizjologia człowieka s.111 PP

9:30 - 10:00

10:30 - 11:00

Środa

Wtorek 1a

Język angielski SPNJO al. Piastów 48 godz.10.15 - 11.45

11:30 - 12:00

1a

Toksykologia ogólna s. 422 PP

12:30 - 13:00 13:00 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 14:30

Fizjologia człowieka s.111 PP

Toksykologia ogólna s. 114 PP od 1-8 tyg.

15:00 - 15:30

16:00 - 16:30 16:30 - 17:00

Mikrobiologia rolna ul. Słowackiego 17 sala Zakładu od 1-8 tyg.

Toksykologia ogólna s. 422 PP

17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30 18:30 - 19:00

Histologia s.122 KK od 8-15 tyg.

19:00 - 19:30 19:30 - 20:00

legenda:

KK PPA,B,D

Wykłady Ćwiczenia ul. Kazimierza Królewicza ul. Papieża Pawła VI 3 pawilony przy ul. Kazimierza Królewicza

1a

1b

Mikrobiologia żywności s.121 KK Parazytologia s.10 KK

Mikrobiologia weterynaryjna Piastów 45 s. 0/30 Mikrobiologia rolna ul. Słowackiego 17 sala Zakładu od 1-8 tyg.

Mikrobiologia rolna ul. Słowackiego 17 s. 255

14:30 - 15:00

15:30 - 16:00

1b

Mikrobiologia żywności s.413 PP

Fizjologia człowieka s. 114 PP

12:00 - 12:30

1a

Ankietyzacja s.10 KK 9.10.2015

Mikrobiologia żywności s.413 PP

Ekologia mikroorganizmów s.32 KK od 1-7 tyg. / Histologia s.32 KK od 8-15 tyg.

Piątek

Czwartek 1b

al.. Ekologia mikroorganizmów s. 413 PP od 1-7 tyg.

Mikrobiologia weterynaryjna sala laboratoryjna Immunologii al. Piastów 45 s. 2/28 od 18 tyg. Mikrobiologia weterynaryjna sala laboratoryjna Immunologii al. Piastów 45 s. 2/28 od 18 tyg.

Parazytologia s.111 KK

Parazytologia s.111 KK

Ekologia mikroorganizmów s. 413 PP od 1-7 tyg.

Mikrobiologia stosowana rok III

Rozkład zajęć w semestrze 5 w roku akedemickim 2015/2016 Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1a

1a

1a

1a

1a

Immunologia s.102 A PP

Mikrobiologia lekarska s.413 PP

8:00 - 8:30 8:30 - 9:00 9:00 - 9:30

Jezyk angielski SPNJO al. Piastów 48 godz. 8.15 - 9.45

Biologia zakażeń s. 102A PP / 111 KK

Jezyk angielski SPNJO al. Piastów 48 godz. 8.15 - 9.45

9:30 - 10:00 10:00 - 10:30

Immunologia s.117 PP

10:30 - 11:00 11:00 - 11:30 11:30 - 12:00

Mikrobiologia lekarska s.32 KK

12:00 - 12:30

Fizjologia człowieka s. 114 PP

Mykologia lekarska s.32 KK od 1-8 tyg. / Zastosowanie bioprocesów w ochronie środowiska s. 32 KK od 915 tyg.

Podstawy informacji naukowej Biblioteka ZUT ul.Ku Słońcu Zajęcia w dniu 21.10.2015 od godz. 10.30 do 12.00 / Seminarium dyplomowe 15 godz.

12:30 - 13:00 13:00 - 13:30 13:30 - 14:00

Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznych s.32 KK od 1-8 tyg.

14:00 - 14:30 14:30 - 15:00

Fizjologia człowieka s. 111 PP

15:00 - 15:30 15:30 - 16:00 16:00 - 16:30 16:30 - 17:00 17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30 18:30 - 19:00 19:00 - 19:30 19:30 - 20:00 legenda:

KK PPA,B,D

Wykłady Ćwiczenia ul. Kazimierza Królewicza ul. Papieża Pawła VI 3 pawilony przy ul. Kazimierza Królewicza

Mykologia lekarska s. 222 KK od 1-8 tyg. zajęcia od godz. 13.00 do 16.00 / Zastosowanie bioprocesów w ochronie środowiska s. B-7 KK od 9-15 tyg. zajęcia od godz. 12 do 13.30

Biologia zakażeń s.32 KK od 1-8 tyg.

Ankietyzacja s.10 KK 9.10.2015

Rozkład zajęć w semestrze 1 w roku akademickim 2015/2016 Poniedziałek

1a

Mikrobiologia stosowana rok I mgr Wtorek

1b

2b

Środa

1b

8:00 - 8:30 8:30 - 9:00 9:00 - 9:30 9:30 - 10:00 10:00 - 10:30

1b

Podstawy fizjologii żywienia s. 111 PP od 1-8 tyg.

Ankietyzacja s. 32 KK 5.10.2015 r. Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia zwierzęcego s. 32 KK 1-8 tyg. / Projektowanie nowych produktów żywnościowych s. 32 KK od 9-15 tyg. Technologia żywności pochodzenia wodnego s.220 KK

10:30 - 11:00

1a

Czwartek

Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia roślinnego s. 004 PP

Podstawy fizjologii żywienia s. 111 PP od 1-8 tyg.

1a

Piątek

1b

1a

Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków Aspekty inżynierskie w Projektowanie nowych technologii żywności poprodukcyjnych s. 32 KK od 9-15 tyg. produktów pochodzenia żywnościowych zwierzęcego s. B-11 KK s. B-11 KK Grupa 1a ćw. Podstawy żywienia człowieka s. od 11-15 tyg. od 1-10 tyg. 102A PP od 1-8 tyg./ Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych s. B-7 KK 9-15 tyg. Zajęcia od godz 9.45

11:00 - 11:30 11:30 - 12:00 12:00 - 12:30

Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznych (przedmiot do wyboru) s. 117 PP od 9-15 tyg.

12:30 - 13:00 13:00 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 14:30

Podstawy żywienia człowieka s.117 PP od 1-8 tyg. / Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia roślinnego s. 117 PP od 9-15 tyg.

Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznych (przedmiot do wyboru) s. 117 PP od 9-15 tyg. / Grupa 1b ćw. Podstawy żywienia człowieka s. 102A od 1-8 tyg.

15:00 - 15:30 15:30 - 16:00 16:00 - 16:30

Podstawy fizjologii żywienia s.114 PP 8 tyg.

od 1-

Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwo s. 413 PP 9-15 tyg.

16:30 - 17:00

Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwo s. 413 PP 9-15 tyg.

17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30 18:30 - 19:00 19:00 - 19:30 19:30 - 20:00 legenda:

KK PPA,B,D

Projektowanie nowych produktów żywnościowych s. B-11 KK od 11-15 tyg.

Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia roślinnego s. 004 PP

Technologia żywności pochodzenia wodnego s.008 PP

Technologia żywności pochodzenia wodnego s.008 PP

14:30 - 15:00

Wykłady Ćwiczenia ul. Kazimierza Królewicza ul. Papieża Pawła VI 3 pawilony przy ul. Kazimierza Królewicza

1b

Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia zwierzęcego s. B-11 KK od 1-10 tyg.

Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwo s. 32 KK od 9-15 tyg. / Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej s. 121 KK od 1-5 tyg.

Rozkład zajęć w semestrze 2 w roku akademickim 2015/2016

Poniedziałek 1a

9:00 - 9:30

Środa

Wtorek 1b

1a

1b

1a

Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślin s.10 KK

Hodowle komórkowe i ich wykorzystanie ul. Judyma 6 s. 10

9:30 - 10:00

1b

Język obcy SPNJO al. Piastów 48 godz. 8.15 - 9.45

Mikrobiologia przetwórstwa żywności s.10 KK od 1-8 tyg. / Procesy biodegradacji w przemyśle s. 10 KK od 9-15 tyg.

11:00 - 11:30 11:30 - 12:00

1a

1b

Procesy biodegradacji w przemyśle ul. Janickiego 35 od 9-15 tyg. Procesy biodegradacji w przemyśle ul. Janickiego 35 od 9-15 tyg.

10:00 - 10:30 10:30 - 11:00

Piątek

Czwartek

Ankietyzacja s. 10 KK 6.10.2015 r.

8:00-8:30 8:30 - 9:00

Mikrobiologia stosowana rok I mgr

Mikrobiologia przetwórstwa żywności s.413 PP

12:00 - 12:30

Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślin s.222 KK od 1-8 tyg.

12:30 - 13:00 13:00 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 14:30 14:30 - 15:00

Seminarium dyplomowe 60 godz. Hodowle komórkowe i ich wykorzystanie ul. Judyma 6 s. 7 od 1-8 tyg. Zajęcia od godz. 13.30 / Proteomika ul. Judyma 26 s.Z. od 9-15 tyg.

Proteomika ul. Judyma 26 s. 22 od 9-15 tyg.

15:00 - 15:30 15:30 - 16:00

Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślin s.222 KK od 1-8 tyg.

16:00 - 16:30 16:30 - 17:00 17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30 18:30 - 19:00 19:00 - 19:30 19:30 - 20:00

legenda:

KK PPA,B,D

Wykłady Ćwiczenia ul. Kazimierza Królewicza ul. Papieża Pawła VI 3 pawilony przy ul. Kazimierza Królewicza

Hodowle komórkowe i ich wykorzystanie ul. Judyma 6 s. 7 od 1-8 tyg. / Proteomika ul. Judyma 26 s.Z. od 915 tyg.

Mikrobiologia przetwórstwa żywności s.413 PP

1a

1b