TV STUDIO BASIC LIVE TV STUDIO BASIC HD LIVE TV STUDIO PRO LIVE TV STUDIO PRO HD

LIVE TV STUDIO Instrukcja instalacji dotyczy wersji LTVS v3.25: LIVE TV STUDIO BASIC LIVE TV STUDIO BASIC HD LIVE TV STUDIO PRO LIVE TV STUDIO PRO HD ...
Author: Zuzanna Pawlak
3 downloads 2 Views 1MB Size
LIVE TV STUDIO Instrukcja instalacji dotyczy wersji LTVS v3.25: LIVE TV STUDIO BASIC LIVE TV STUDIO BASIC HD LIVE TV STUDIO PRO LIVE TV STUDIO PRO HD

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis

LIVE TV STUDIO PRO SD/HD Live TV Systems, Inhaber Stefan Falkiewicz Instrukcja instalacji pakietu LIVE TV STUDIO BASIC oraz PRO SD-HD Zawiera informacje dotyczący instalacji LIVE TV STUDIO BASIC oraz PRO SD-HD

Autorzy

Stefan Falkiewicz (SF)

Plik

Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-072011_PL.pdf

Liczba stron 30

Historia zmian dokumentu Edycj Rewizj a a

Data wydania

01

01

02

Opis

Akcja (*)

Rozdział y (**)

Autorzy (***)

Data KJ

15.09.2009 Pierwsza wersja instrukcji zestawiona z instrukcji modułów pakietu

N

W

SF, DR

16.09.2010

00

17.01.2010 Instrukcja uaktualniona do wersji 2.80 pakietu LIVE TV STUDIO

We

W

SF, HB

17.01.2010

03

01

28.04.2010 Instrukcja uaktualniona do wersji 3.00 pakietu LIVE TV STUDIO

N

W

SF

29.04.2010

04

00

14.06.2010 Instrukcja uaktualniona do wersji 3.05 pakietu LIVE TV STUDIO

We

W

SF, HB

16.06.2010

05

00

28.07.2010 Instrukcja uaktualniona do wersji 3.10 pakietu LIVE TV STUDIO

We

W

SF, DR

29.07.2010

06

00

03.09.2010 Instrukcja uaktualniona i poprawiona na podstawie uwag

W

W

HB, DR

05.09.2010

07

00

04.11.2010 Instrukcja uaktualniona do wersji 3.12 pakietu LIVE TV STUDIO

W

W

SF, HB

04.11.2010

08

00

05.01.2011 Instrukcja uaktualniona do wersji 3.22 pakietu LIVE TV STUDIO

W

W

HB

05.01.2011

09

00

17.03.2011 Instrukcja uaktualniona do wersji 3.23 pakietu LIVE TV STUDIO

W

W

HB

18.03.2011

10

00

30.07.2011 Instrukcja uaktualniona do wersji 3.25 pakietu LIVE TV STUDIO

W

W

HB

01.08.2011

(*) Akcje: W = Wstaw, Z = Zamień, We = Weryfikuj, N = Nowy (**) Rozdziały: W = Wszystkie (***) Autorzy: Stefan Falkiewicz (SF) Hubert Bartz (HB) Daniel Reclik (DR)

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf

Strona 2 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

LIVE TV STUDIO PRO Instrukcja instalacji Spis treści: 1. 2.

PODSTAWOWE INFORMACJE ..................................................................... 4 PROCES INSTALACJI LIVE TV STUDIO ........................................................ 5 2.1. Program w postaci pliku samorozpakowującego się ............................. 5 2.1.1. Przygotowanie do instalacji ........................................................... 5 2.1.2. Instalacja EVI-BRC CONTROL ....................................................... 5 2.1.3. Umowa licencyjna ........................................................................ 7 2.1.4. Akceptacja warunków umowy licencyjnej ...................................... 10 2.1.5. Wybór lokalizacji na dysku twardym ............................................. 11 2.1.6. Wybór folderu w menu START ..................................................... 12 2.1.7. Ikona na pulpicie ....................................................................... 13 2.1.8. Instalacja na dysku twardym ....................................................... 14 2.1.9. Instalacja innych programów pakietu ........................................... 15 2.1.10. Alternatywne okno wideo podglądu QUAD 4 kamer ....................... 15 2.1.11. Program „Stay on top” .............................................................. 16 2.1.12. Program LTVS Scripting ............................................................ 16 2.1.13. Instalacja programu LIVE EVI-BRC REMOTE CONTROLLER ............. 18 2.1.14. Wejście wideo i porty COM RS232 .............................................. 19 2.1.15. Systemy podłączenia kamer w LIVE TV STUDIO PRO .................... 20 2.1.16. Instalacja driverów do urządzeń EASYCAP ................................... 21 2.1.17. Instalacja driverów do konwerterów USB-RS232 .......................... 22 2.1.18. Instalacja driverów do joysticków 3D .......................................... 23 2.1.19. Zakończenie instalacji pakietu LIVE TV STUDIO ........................... 24 2.2. Program pobrany w postaci pliku ISO ................................................. 25 2.3. Program na płycie DVD (wersja BOX) ............................................... 27 3. Wymagania programu EVI-BRC CONTROL................................................. 28

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf

Strona 3 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

1.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Pakiet LIVE TV STUDIO jest rozprowadzany w dwóch wersjach, różniących się zestawem programów i obsługiwanym kamerami: 1. LIVE TV STUDIO BASIC SD/HD – zawiera osobne programy od obsługi kamer SD i SD/HD, które są niezależne licencjonowane (rejestrowane) 2. LIVE TV STUDIO PRO SD/HD- zawiera osobne programy od obsługi kamer SD i SD/HD, które są niezależne licencjonowane (rejestrowane) Instalacyjne wersje każdego z tych pakietów występują w trzech formach: 1. samorozpakowujące się archiwum – plik LTVS…_setup_v3-25r………..exe 2. plik instalacyjny ISO (po pobraniu wymaga wypalenia na płycie CD/DVD lub otwarcia przy pomocy dowolnego programu z funkcją tzw. wirtualnego napędu) 3. płyta z instalatorem (wersja BOX) Wersje 1 i 2 mogą być pobrane elektronicznie z naszego serwera lub przesłane mailem, wersja 3 jest dostarczana jako przesyłka kurierem razem z osprzętem dodatkowym (opcjonalnym). Każda z wersji bezpośrednio po uruchomieniu posiada ograniczenia funkcjonalności, polegające na skróceniu czasu działania do 5 minut. Umożliwia to pełne przetestowanie programu, ale nie pozwala na dłuższą pracę bez przerwy – to wersja testowa (trial). Wykorzystywanie komercyjne wersji trial (demonstracyjnej) jest prawnie zabronione. Aby używać program zgodnie z prawem i bez tych ograniczeń, należy go zarejestrować, wówczas usunięte zostają wszystkie ograniczenia czasowe programu oraz znika symbol kluczyka. Szczegóły dot. rejestracji opisane zostały w dalszej części tej instrukcji.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf

Strona 4 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

2.

PROCES INSTALACJI LIVE TV STUDIO

2.1.

Program w postaci pliku samorozpakowującego się

2.1.1.

Przygotowanie do instalacji

Po uruchomieniu programu instalacyjnego z pliku „LTVS….._setup…...exe” pojawi się okno głównego ekranu kreatora instalacji pakietu LIVE TV STUDIO. Będzie on zawierał różne zestawy programów – zależnie od pobranej w wersji trial lub zakupionej wersji pakietu. Poniżej przykładowy wygląd instalatora LIVE TV STUDIO PRO SD/HD ver. 3.25:

2.1.2.

Instalacja EVI-BRC CONTROL

Wciskając przycisk aplikacji EVI-BRC CONTROL + EVI-BRC CONTROL DAISY CHAIN (lub wersji SD+HD z dopiskiem HD) uruchamiamy kreatora instalacji głównych programów pakietu, służących m.in, do zdalnego sterowania kamerami. Pojawi się kolejne okienko, służące do wyboru języka instalacji. Program powinien domyślnie wskazać właściwy dla danego systemu operacyjnego język, ale można także wybrać z pola wyboru dowolny język spośród wymienionych.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf

Strona 5 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

Po wyborze języka i naciśnięciu OK. pojawi się informacja o rozpoczęciu procesu instalacji programu:

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf

Strona 6 z 30

2.1.3.

Umowa licencyjna

Klikając w „Dalej” przechodzimy do następnego okna „Umowa Licencyjna”.

Umowę należy przeczytać uważnie i, jeśli zgadzają się Państwo z jej warunkami wybrać pole „Akceptuję warunki umowy”. W przypadku braku akceptacji należy wycofać się z instalacji wciskając przycisk „Anuluj”. Używając programu w całości lub jego części Użytkownik zgadza się i akceptuje warunki umowy. ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW UMOWY MA TAKĄ SAMĄ SKUTECZNOŚĆ PRAWNĄ, JAK UMOWA PODPISANA WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Wciśnięcie przycisku „Dalej” jest jednoznaczne ze zgodą na warunki umowy. Tekst umowy zamieszczony jest poniżej. UMOWA LICENCYJNA DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA PAKIETU „LIVE TV STUDIO” Ten dokument jest prawną umową ("Umowa") pomiędzy Panem(-ią) (zwanym/-ą dalej „Licencjobiorcą”) a Licencjodawcą firmą LIVE TV SYSTEMS Stefan Falkiewicz ("LIVE TV SYSTEMS"). Poniższa Umowa dotyczy korzystania przez Licencjobiorcę z oprogramowania, technologii, dokumentacji i aktualizacji pakietu LIVE TV STUDIO dostarczonego Licencjobiorcy przez LIVE TV SYSTEMS (nazwanych dalej "Oprogramowanie").

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

Ta Umowa dotyczy także usług udostępnionych Licencjobiorcy za pomocą Oprogramowania ("Usługi"). Proszę uważnie przeczytać poniższy tekst. Jeżeli Licencjobiorca zgadza się na poniższe warunki Umowy, powinien nacisnąć przycisk "Akceptuję warunki umowy", oznacza to akceptację warunków Umowy. Licencja Na mocy tej Umowy licencyjnej Licencjobiorcy zostaje przyznane osobiste, niewyłączne, nieprzekazywalne prawo do korzystania na własny osobisty użytek z jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze albo laptopie. LIVE TV SYSTEMS zastrzega sobie wszelkie pozostałe prawa do Oprogramowania nie określone w sposób wyraźny w niniejszej Umowie, w tym także bez żadnych ograniczeń wszelkie prawa własności. Ograniczenia Licencyjne Niedozwolona jest reprodukcja lub dystrybucja Oprogramowania. Licencjobiorca nie ma prawa kopiować Oprogramowanie na żaden serwer lub lokalizację w celach reprodukcji lub dystrybucji. Nie wolno mu odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani deasemblować Oprogramowania. Ograniczenia te dotyczą także wszelkich aktualizacji otrzymanych od LIVE TV SYSTEMS. Prawa Własności Intelektualnej i Materiały Osób Trzecich Znaki usługowe, firmowe, handlowe, nazwy handlowe i wzornictwo użytkowe LIVE TV SYSTEMS (zwane dalej "Znaki") stanowią wyłączną własność LIVE TV SYSTEMS i żaden Licencjobiorca nie ma prawa do wykorzystania tych Znaków w ramach licencji. Wszelkie prawa własności intelektualnej zawarte w Oprogramowaniu, w tym kody komputerowe, materiały dźwiękowe i graficzne, multimedia, obrazy, dźwięki oraz teksty wykorzystane w Oprogramowaniu są wyłączną własnością LIVE TV SYSTEMS i jako takie są chronione przez postanowienia Traktatu o międzynarodowym prawie autorskim. Naruszenie warunków Umowy jest zabronione prawnie i będzie prowadzić do surowych sankcji karnych. Inne znaki występujące na stronach internetowych LIVE TV SYSTEMS mogą stanowić własność osób trzecich niepowiązanych z LIVE TV SYSTEMS. LIVE TV SYSTEMS nie ma wpływu na treści ani nie wspiera treści umieszczanych na stronach internetowych osób trzecich i nie jest odpowiedzialne za treści umieszczone na takich stronach internetowych lub za żaden odnośnik umieszczony na takiej stronie. Licencjobiorca jako Użytkownik odpowiada za środki ostrożności, aby wszystkie materiały pobrane przez Licencjobiorcę do użytku, zarówno ze stron LIVE TV SYSTEMS jak i ze stron firm trzecich, nie posiadały wirusów, robaków, koni trojańskich oraz innych materiałów o charakterze. niszczącym z winy Użytkownika. Wyłączenie Odpowiedzialności z Tytułu Gwarancji. LIVE TV SYSTEMS i żadna z jego jednostek stowarzyszonych, jednostek zależnych, spółek matek, przedstawicieli, dostawców usług, wspólników lub pracowników nie udzielają gwarancji, że oprogramowanie lub usługi nie będą posiadały żadnego wirusa lub innego kodu o charakterze zanieczyszczającym lub niszczącym i tym samym Licencjobiorca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymanie odpowiednich procedur mających na celu spełnienie wymogów odnośnie ochrony przed takimi wirusami lub innymi kodami, które mogą zanieczyścić lub doprowadzić do zniszczenia systemu lub danych Licencjobiorca. LIVE TV SYSTEMS i żadna z jego jednostek stowarzyszonych, jednostek zależnych, spółek matek, przedstawicieli, dostawców usług, wspólników lub pracowników nie gwarantują, że oprogramowanie nie posiada błędów. LIVE TV SYSTEMS nie gwarantuje uzyskania jakiegokolwiek połączenia z siecią internet lub przesyłania danych poprzez sieć internet dla funkcji programu wymagających takiego połączenia. Ograniczenie odpowiedzialności LIVE TV SYSTEMS, jego jednostki stowarzyszone, jednostki zależne, spółki matki, przedstawiciele, dostawcy usług, wspólnicy, lub pracownicy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej przez Licencjobiorcę lub dowolną osobę trzecią w związku z żadnymi roszczeniami i z tytułu żadnych kosztów lub strat powstałych w sposób bezpośredni lub pośredni w wyniku korzystania z usług lub oprogramowania LIVE TV SYSTEMS, w tym, bez ograniczeń, z tytułu jakiegokolwiek odszkodowania za straty faktyczne, przypadkowe lub wynikowe, odszkodowania przykładowego, odszkodowania za szkody domniemane, z tytułu jakiejkolwiek utraty przychodów, zysków, możliwości korzystania z produktu, utraty danych, utraty reputacji lub utraty jakiejkolwiek dobrej sposobności, wynikające w jakikolwiek sposób z przyczyny wszczęcia postępowania sądowego lub roszczenia mających związek z niniejszą umową, z usługami świadczonymi przez LIVE TV SYSTEMS lub z wykorzystaniem oprogramowania. To ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje w jednakowym stopniu wszystkie osoby trzecie, z którymi LIVE TV SYSTEMS podpisze wiążące umowy w celu promocji, prezentacji i/lub dystrybucji oprogramowania użytkownikom końcowym i takie osoby trzecie nie będą odpowiedzialne wobec Licencjobiorcy lub dowolnej innej strony trzeciej z tytułu jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wymienionych powyżej. Zwolnienie z Odpowiedzialności. Licencjobiorca zwalnia LIVE TV SYSTEMS, członków jego wyższego kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, udziałowców, licencjobiorców, dostawców, oraz jakichkolwiek dystrybutorów będących osobami trzecimi, z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, oraz koszty, w tym należności prawników, wynikające z jakiegokolwiek naruszenia tej Umowy przez Licencjobiorcę lub stanowiące roszczenie jakiejkolwiek osoby trzeciej w związku z lub wynikające z wykorzystania Oprogramowania przez Licencjobiorcę lub postępowania Licencjobiorcy mającego z nimi związek.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf

Strona 8 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

Zmiana Umowy i Rozwiązanie Umowy. LIVE TV SYSTEMS może zmienić treść niniejszej Umowy w dowolnym czasie, bez konieczności pisemnego powiadomienia Licencjobiorcy. Taka zmiana może nastąpić przez opublikowanie zmienionej wersji umowy na stronie internetowej LIVE TV SYSTEMS. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie internetowej. Dalszy dostęp do Oprogramowania lub korzystanie z nich oznaczać będzie akceptację przez Licencjobiorcę postanowień zmienionej Umowy. Ponieważ informację o zmianie otrzyma Licencjobiorca na podany przez siebie w procesie rejestracji e-mail, przyjmuje on na siebie zobowiązanie okresowego przeglądania swojej skrzynki e-mail w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Wypowiedzenie Warunków Umowy lub Modyfikacja Oprogramowania bądź Usług LIVE TV SYSTEMS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikowania Oprogramowania w dowolnym czasie, bez konieczności pisemnego powiadomienia Licencjobiorcy. Prawo to dotyczy wszystkich lub dowolnych aspektów Oprogramowania, w tym, między innymi, zmiany cen Oprogramowania. Kliknięciem w „Akceptuję warunki…” Licencjobiorca potwierdza przeczytanie tej Umowy i zgadza się na związanie się warunkami Umowy poprzez korzystanie z Oprogramowania wyprodukowanego przez LIVE TV SYSTEMS. W wypadku problemów lub pytań Licencjobiorca powinien zwrócić się do Działu Obsługi Klienta (Support): LIVE TV SYSTEMS Inhaber Stefan Falkiewicz Fischerfeldstr. 3 60631 Frankfurt am Main GERMANY [email protected] Tel. 0049 40609 40 341 LIVE TV SYSTEMS ENGLAND Representative W1F 7BR London Sherwood Street [email protected] Tel. 0044-845 527 26 87 LIVE TV SYSTEMS POLAND Representative Studio Filmowe SF Niedzialkowskiego 24 71410 Szczecin POLAND [email protected] Tel. 0048 91 885 44 48

Oprogramowanie wraz z dołączoną do niego dokumentacją jest własnością firmy LIVE TV SYSTEMS, i chronione jest prawem autorskim. Oprogramowanie, jak i załączona dokumentacja są dobrem niematerialnym i nie mogą być kopiowane, powielane, przekształcane do jakiejkolwiek innej postaci bez pisemnej zgody firmy LIVE TV SYSTEMS.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf

Strona 9 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

2.1.4.

Akceptacja warunków umowy licencyjnej

W celu kontynuowania instalacji należy wybrać (zaznaczyć) opcję pod umową „Akceptuję warunki umowy”. Bez akceptacji instalacja będzie przerwana.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 10 z 30

2.1.5.

Wybór lokalizacji na dysku twardym

Następne, poniższe okno „Wybierz docelową lokalizację” pozwala wybrać katalog, w którym będzie zainstalowany program.

Domyślnie jest to katalog na dysku C:\Program Files\. Wciskając „Przeglądaj” możemy wskazać inne miejsce instalacji. Instalator utworzy główny folder dla programów pakietu o nazwie „Live TV Systems”, w którym będą podkatalogi zawierające pliki poszczególnych programów. Kreator proponuje domyślnie wszystkie lokalizacje i jeżeli nie ma jakichś istotnych przeciwwskazań, to wygodniej jest jedynie zgadzać się na propozycje.

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

2.1.6.

Wybór folderu w menu START

W następnym oknie możemy wybrać, czy chcemy utworzyć folder programu w menu START .

Jeśli chcemy (domyślnie) je utworzyć, klikamy na „Dalej”

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 12 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

2.1.7.

Ikona na pulpicie

Kolejnym etapem zbierania informacji przez kreator instalacji jest ustalenie, czy ma

być utworzona ikona na pulpicie. Domyślnie pole wyboru jest zaznaczone. Po decyzji w kwestii ikony na pulpicie klikamy na „Dalej”

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 13 z 30

2.1.8.

Instalacja na dysku twardym

Następne okno stanowi podsumowanie i potwierdzenie podjętych przez użytkownika decyzji. Kliknięcie „INSTALUJ” rozpocznie proces instalacji na dysku twardym.

Ostatnim etapem jest okno informujące o pomyślnym zakończeniu procesu instalacji programu EVI-BRC

CONTROL.

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

2.1.9.

Instalacja innych programów pakietu

Następnie należy wybrać kolejne programy z pakietu LIVE TV STUDIO, dostępne w wybranej wersji (BASIC/PRO) do instalacji.

2.1.10.

Alternatywne okno wideo podglądu QUAD 4 kamer

W programie EVI-BRC CONTROL można wykorzystywać wbudowane okno QUAD VIEW, lecz można też użyć alternatywnych narzędzi do pokazywania obrazów z kamer. Jednym z nich jest program Microsoft Windows Media 9 Capture. Można go pobrać ze strony firmy Microsoft lub zainstalować z instalatora pakietu. W tym celu należy kliknąć w przycisk „WM9CAP” instalatora i postępować zgodnie z instrukcją na ekranie. Aby sterując zdalnie przez LAN / WiFi / Internet kamerami podglądać obraz z nich na zdalnym komputerze (z minimalnym opóźnieniem), można zastosować m.in. wbudowane okno VLC WEB. Na obu komputerach należy zainstalować program VLC naciskając przycisk VLC (for WEB video QUAD), na zdalnym uruchomić z niego streaming, a w oknie aplikacji EVI-BRC CONTROL na komputerze sterującym należy włączyć podgląd „Internal WEB QUAD preview”.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 15 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

2.1.11.

Program „Stay on top”

Aby ekran programu WM9CAP był zawsze „na wierzchu” okna EVI-BRC CONTROL, należy zainstalować program pomocniczy, wybierając przycisk „Stay on top” na instalatorze pakietu. Po zainstalowaniu na belce programu WM9CAP pod prawym przyciskiem myszy znajdzie się jeszcze jedna możliwość do wyboru: „Stay on top” (Zawsze na wierzchu), którą należy wybrać do współpracy z programem EVI-BRC CONTROL. 2.1.12.

Program LTVS Scripting

Program LTVS Scripting służy do zautomatyzowania pracy oprogramowania LIVE TV STUDIO.

Pozwala on na stworzenie linii kodów rozkazów, które sterują kamerami oraz mikserem – podłączonymi do oprogramowania LIVE TV STUDIO. Automatyczne sterowanie może być uruchomione przez użytkownika oraz zatrzymane wtedy gdy tylko wybierze właściwą opcję. Jednocześnie można skonfigurować linie kodów rozkazów tak, aby czynności związane ze sterowaniem kamerami oraz mikserem były powtarzane cyklicznie, bądź miały swój początek i koniec. LTVS Scripting pozwala na prostą dla użytkownika obsługę algorytmu programu za pomocą prostego interfejsu graficznego, bądź (w przypadku zaawansowanych użytkowników zaznajomionych z językami programowania) za pomocą plików sekwencyjnych.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 16 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

Narzędzie to może być używane między innymi do wykorzystania kamer, gdy operator nie steruje kamerami nimi za pomocą oprogramowania LIVE TV STUDIO. Pozwala to na pełną eksploatację kamer w zakresie całej doby (np. do pokazu miejsca gdzie kamery zostały zainstalowane, bądź do wewnętrznego monitoringu). Szczegółowy opis programowania scenariuszy znajduje się w instrukcji obsługi LIVE TV STUDIO PRO.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 17 z 30

2.1.13.

Instalacja programu LIVE EVI-BRC REMOTE CONTROLLER

Program EVI-BRC CONTROL udostępnia możliwość zdalnego sterowania kamerami SONY EVI i BRC przez sieć WiFi, LAN i Internet. Można sterować proporcjonalnie, z wykorzystaniem joysticka i wszystkimi pozostałymi możliwościami, jak w standardowym połączeniu przewodowym COM RS-232. Sterowana kamera może być podpięta do komputera znajdującego się w dowolnym miejscu na świecie, pod warunkiem dostępu do sieci internetowej (wystarczy znać IP tego komputera) Aby korzystać z tej możliwości, należy instalator pakietu LIVE TV STUDIO uruchomić na tym komputerze, do którego portu COM RS-232 jest podłączona kamera przeznaczona do zdalnego sterowania. Należy postępować wg pierwszych kroków tej instrukcji aż do pojawienia się poniższego ekranu. Następnie wybrać przycisk LIVE EVI-BRC REMOTE CONTROLLER. Kolejne kroki podczas instalacji są powtórzeniem tych opisanych w procesie instalacji EVI-BRC CONTROL. Obsługa programu LIVE EVI-BRC REMOTE CONTROLLER na zdalnym komputerze oraz zasady współpracy między nim a głównym programem są wyjaśnione w instrukcji obsługi pakietu LIVE TV STUDIO.

2.1.14.

Wejście wideo i porty COM RS232

Do prawidłowego działania programu komputer lub laptop powinien być wyposażony w wejście wideo (co najmniej jedno) oraz po jednym porcie COM RS-232 na każdą zdalnie sterowaną kamerę (dotyczy wersji sterowania w układzie gwiazdy, a nie połączenia łańcuchowego typu daisy – chain). Wejście wideo może być realizowane przez kartę wewnętrzną w komputerze. Do programu w wersji BOX dołączany jest uniwersalny wideograbber USB EASYCAP konwertujący sygnał wideo z urządzenia QUAD SPLIT (composit lub S-Video) na sygnał cyfrowy i podłączany do złącza USB komputera. Niezbędną ilość portów COM (4 szt. do sterowania 4 kamerami SONY plus ew. 1 do sterowania mikserem wizji) można także uzyskać instalując karty z dodatkowymi portami COM wewnątrz komputera. Alternatywnym sposobem jest wykorzystanie konwerterów USB-RS232, do nabycia w naszym sklepie internetowym. Istnieją wersje pojedynczych konwerterów – USB-RS232, jednak w przypadku LIVE TV STUDIO bardzo dobrze spisują się specjalizowane konwertery USB – 4 x RS232 – także do nabycia w naszym sklepie internetowym. Komplet konwerterów umożliwiający sterowanie czterech kamer SONY EVI lub BRC może być (opcja) dołączony do wersji BOX pakietu LIVE TV STUDIO lub zamówiony osobno w naszym sklepie internetowym.

2.1.15.

Systemy podłączenia kamer w LIVE TV STUDIO PRO

Kwestię podłączenia kamer w oprogramowaniu LIVE TV STUDIO PRO opracowano tak, aby użytkownik mógł optymalnie dostosować go do swoich potrzeb. Są dwa sposoby prawidłowego podłączenia kamer: System STAR (gwiazdy) Sterowanie każdej kamery (wejście VISCA lub RS485 w kamerze) podłączone jest niezależnie do portów COM (lub RS485) komputera sterującego z zainstalowanym programem "EVI-BRC CONTROL" z pakietu LIVE TV STUDIO PRO. Zalecamy używanie specjalnych przewodów VISCA oferowanych przez naszą firmę.

System Daisy Chain (łańcuchowy) Sterowanie pierwszej kamery w systemie podłączone jest do komputera sterującego z zainstalowanym programem "DC EVI-BRC CONTROL" z pakietu LIVE TV STUDIO PRO. Wejście sterowania kamery nr 2 podłączone jest do wyjścia kamery nr 1, trzeciej do drugiej, itd.

2.1.16.

Instalacja driverów do urządzeń EASYCAP

Program EVI-BRC CONTROL, główny program z pakietu LIVE TV STUDIO, posiada wbudowane okno wideo, którego zdaniem jest wyświetlanie obrazu z czterech kamer naraz (w przypadku sterowania tylko jedną kamerą może to być też obraz pojedynczy). Sygnał wideo z obrazem jest wysyłany z dostarczanego łącznie z omawianym programem układu splittera QUAD SPLIT (lub bezpośrednio z kamery –dla opcji jednokamerowej). Posiadacze niektórych typów mikserów, np. Datavideo SE-500 mogą też skorzystać z wyjścia QUAD miksera. Pozwoli to jednocześnie obserwować na ekranie EVI-BRC CONTROL aktualny stan ustawień miksera wraz z obrazem z kamer. Aby program EVI-BRC CONTROL mógł pokazać sygnał wideo, należy skorzystać z karty wewnętrznej przechwytującej obraz lub – w razie jej braku - podłączyć do jednego z portów USB 2.0 komputera dostarczane wraz z komercyjną wersją pakietu LIVE TV STUDIO urządzenie do przechwytywania sygnału video tzw. wideograbber EASYCAP USB 2.0. Uwaga! Wideograbber najlepiej podłączać do portu USB dopiero po zainstalowaniu sterowników (driverów) – wg opisu poniżej. W tym celu należy włożyć do napędu CD/DVD w komputerze płytę instalacyjną dołączoną do urządzenia EASYCAP. Na ekranie powinno się pokazać menu płyty. Należy wybrać „Install driver” i poczekać. Ukaże się informujące, że od tego momentu możemy podłączyć urządzenie do przechwytywania sygnału video (videograbber EASYCAP USB 2.0) do portu USB2.0 komputera. Rozpocznie się kolejny etap instalacji sprzętu. System operacyjny musi przypisać sprzęt do określonego portu. Jeżeli będziemy zmieniać fizyczne podłączenie wideograbbera (zamiana portów USB 2.0), to ten etap będzie się musiał powtórzyć. Należy jedynie zgadzać się na propozycje systemu operacyjnego.

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

2.1.17.

Instalacja driverów do konwerterów USB-RS232

W podobny sposób należy zainstalować sterowniki konwerterów USB – RS232. Konwertery USB-RS232 najlepiej jest podłączyć do portu USB dopiero po zainstalowaniu sterowników (driverów). Uwaga: Do prawidłowej pracy programu urządzenia muszą być podłączone do portu o specyfikacji USB2.0, a łączna długość przewodów USB2.0 nie może przekraczać 5m. Istnieje możliwość zainstalowania urządzeń USB w większej odległości od komputera, pod warunkiem użycia aktywnych przedłużaczy USB 2.0. Kilka konwerterów do jednego portu USB można podłączyć korzystając z aktywnego rozdzielacza portów, tzw. „huba”, koniecznie z własnym zewnętrznym zasilaczem. Jednak do pakiety LIVE TV STUDIO zalecamy specjalizowane konwertery USB – 4 x RS232 – także do nabycia w naszym sklepie internetowym. Poprawność instalacji można sprawdzić w „Menedżerze urządzeń”/zakładka „Sprzęt”. Zainstalowane i podłączone konwertery USB-COM RS232 będą widoczne w zakładce „Porty (COM i LPT)”. W zakładce „Kontrolery dźwięku, wideo i gier” (Windows XP) pojawi się wideograbber „EASYCAP USB2.0”. Dla ułatwienia pracy z programem EVI-BRC CONTROL należy spisać numery portów COM w systemie, które zostaną wykorzystane do sterowania kamerami.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 22 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

2.1.18.

Instalacja driverów do joysticków 3D

Podstawowym urządzeniem do proporcjonalnego sterowania kamerami, dopasowanym funkcjonalnie do pakietu LIVE TV STUDIO, są joysticki z serii EXTREME 3D PRO firmy LOGITECH. Opis i zdjęcia: http://www.logitech.com/pl-pl/gaming/joysticks/devices/291 Do komercyjnej wersji LIVE TV STUDIO PRO dołączane są opcjonalnie od 1 do 4 joysticków – w zależności od życzenia nabywcy licencji.

Zarówno wersja BASIC, jak i wersja PRO umożliwiają też wybór opcji niezależnego jednoczesnego sterowania każdą kamerą, wymagany jest wtedy osobny joystick dla każdej podłączonej kamery. Do współpracy z pakietem LIVE TV STUDIO można też stosować m.in. joysticki FORCE 3D Pro, Freedom 2.4 Cordless (bezprzewodowy) oraz inne, zarówno firmy Logitech, jak i innych firm. Jednak zalecane jako optymalne pod względem ergonomii jest sterowanie joystickiem EXTREME 3D PRO. Przed rozpoczęciem korzystania z joysticka pierwszy raz należy także zainstalować sterownik z płyty CD dostarczonej wraz z joystickiem. Następnie joystick należy skalibrować w sposób podany w załączonej do niego instrukcji.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 23 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

Wymagania systemowe joysticka EXTREME 3D Pro Komputer PC System Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP, Windows Vista® Procesor Pentium® (lub inny zgodny) 64 MB pamięci RAM 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym Napęd CD-ROM Port USB Informacje o gwarancji Dwuletnia, ograniczona gwarancja Zawartość opakowania: Joystick Logitech® Extreme™ 3D Pro Dysk CD-ROM z oprogramowaniem firmy Logitech® do gier Instrukcja instalacji 2.1.19.

Zakończenie instalacji pakietu LIVE TV STUDIO

Na koniec procesu instalacji należy wykonać restart systemu. Na pulpicie pojawią się ikony skrótów do zainstalowanych programów. Dalsze kroki postępowania z pakietem LIVE TV STUDIO opisane są w jego instrukcji użytkowania.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 24 z 30

2.2.

Program pobrany w postaci pliku ISO

Plik ISO to standard obrazu płyty. Do pobrania są pliki z obrazem ISO DVD. Aby skorzystać z takiego pliku, najwygodniej jest nagrać go na dysk lub otworzyć przy pomocy tzw. napędu wirtualnego (programu symulującego stację dysków CD/DVD). Do takich programów należy m.in. Power ISO, Demon Tools, itp. Można również taki obraz płyty rozpakować za pomocą programu WinRAR. Oprogramowanie WinRAR można pobrać ze strony. http://www.win-rar.com/homepage.html Po jego zainstalowaniu na dysku twardym, uruchamiamy program i wyszukujemy plik z obrazem płyty LIVETVSTUDIO....iso, który chcemy rozpakować. Następnie klikamy na niego dwukrotnie i spośród przycisków funkcyjnych programu WinRAR z górnego menu z ikonami wybieramy opcję „Extract To” / „Wypakuj do” oraz podajemy ścieżkę do foldera na dysku twardym, w której chcemy umieścić plik ISO. Teraz należy w tym folderze uruchomić plik SETUP.EXE i rozpocząć instalację programów. Aby nagrywać pliki ISO (a także kopiować płyty), można też wykorzystać bezpłatny program ImgBurn. Aktualną wersję można pobrać ze strony programu: http://www.imgburn.com Jeszcze innym programem do nagrywania płyt CD i DVD z obrazów ISO ( i nie tylko) jest CDburnerXP, który jako plik cdbxp_setup_4.3.7.2307.exe można pobrać z naszego działu POBIERZ.

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

Po uruchomieniu nagranej płyty instalacyjnej LIVE TV STUDIO – lub otwarciu pliku w wirtualnym napędzie – powinien pojawić się menu instalatora pakietu:

Dalsza procedura postępowania z instalatorem jest analogiczna do opisanej w rozdziale 2.1.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 26 z 30

2.3.

Program na płycie DVD (wersja BOX)

Po uruchomieniu płyty instalacyjnej LIVE TV STUDIO PRO powinien pojawić się obraz instalatora. Jeśli tak się nie stanie, należy odszukać przy pomocy Eksploratora Windows stację dysków i kliknąć na nazwę płyty LIVETVSTUDIO_PRO. Pojawi się menu instalatora pakietu. Dalsza procedura postępowania z instalatorem jest analogiczna do opisanej w rozdziale 2.1

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

3.

Wymagania programu EVI-BRC CONTROL

Dla prawidłowej pracy programu komputer powinien spełnić poniższe wymogi. - Procesor Intel® Pentium® 3GHz lub lepszy (zalecany) - System operacyjny: XP SP2, SP3 lub nowszy np. Windows 7 (32/64bit) - 512MB RAM minimum; 1GB RAM lub więcej zalecane – 50 MB dostępnej przestrzeni na dysku twardym – 3 x wolny port USB 2.0 - 1-4 portów COM (RS232) lub możliwość instalacji karty z rozszerzeniem portów ew. podłączenia konwerterów USB-RS232 – DirectX 9.0 lub nowszy Warunkiem obsługiwania strumienia video jest podłączenie sygnału wideo z wyjścia QUAD SPLITTERA do wejścia urządzenia przechwytującego (digitizera wideo, np. EASYCAP USB2.0). Zamienia ono sygnał wideo na sygnał USB. Bez wideograbbera (USB lub wewnętrznej karty wideo) i QUAD SPLITTERA nie jest możliwy podgląd podzielonego na 4 obrazu z kamer 1-4 w czasie rzeczywistym na ekranie okna wideo programu EVI-BRC CONTROL. Wyjątkiem jest m.in. mikser DATAVIDEO SE500, który ma na jednym z wyjść wideo zestaw obrazów z 4 wejść w układzie QUAD.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 28 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

W wypadku problemów lub pytań Licencjobiorca powinien zwrócić się do Działu HELPDESK LIVE TV SYSTEMS: LIVE TV SYSTEMS Inhaber Stefan Falkiewicz Fischerfeldstr. 3 60631 Frankfurt am Main GERMANY [email protected] Tel. 0049 40609 40 341 LIVE TV SYSTEMS ENGLAND Representative W1F 7BR London Sherwood Street [email protected] Tel. 0044-845 527 26 87 LIVE TV SYSTEMS POLAND Representative Studio Filmowe SF Niedzialkowskiego 24 71410 Szczecin POLAND [email protected] Tel. 0048 91 885 44 48

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi programów z pakietu LIVE TV STUDIO zawarte są w instrukcji obsługi. Z programu można je przywołać klawiszem F1 . Plik instrukcji obsługi jest też dostępny bezpośrednio w katalogu programu: (przykład z Windows 7)

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 29 z 30

Nazwa projektu: LIVE TV STUDIO

LTVS-PRO-03

Nazwa dokumentu: LIVE TV STUDIO PRO SD/HD – Instrukcja instalacji

version: 3.25

Do wyboru są pliki „Manual (PL)” oraz w innych językach (DE i EN). Jednak intuicyjny interfejs oraz system podpowiedzi wbudowany w program EVIBRC CONTROL i pozostałe programy pakietu znacznie ułatwiają pracę, ograniczając konieczność korzystania z instrukcji obsługi w trakcie użytkowania programów.

Plik: Instrukcja_Instalacji_LTVS_PRO_SD-HD_v3_25r28-07-2011_PL.pdf Strona 30 z 30