Male Grooming Kit. Model No: K 068 Classo

Model No: K 068 Classo Erkek Bakım Seti / Male Grooming Kit Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 068 Erkek Bakım Seti Male Grooming Kit Classo...
Author: Pembe Karagöz
1 downloads 0 Views 3MB Size
Model No: K 068 Classo Erkek Bakım Seti / Male Grooming Kit

Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual

K 068

Erkek Bakım Seti Male Grooming Kit

Classo

MAIN PARTS

1. On/off switch

9.

2. Precision trimmer attachment

10. Full size trimmer attachment

3. Charging indicator light

11. Body trimmer guide

4. Small cutting guide

12. Body trimmer

5. Charging adaptor

13. Micro shaver attachment

6. Cleaning brush

14. Big cutting guide

7. Oil

15. Storage base

8. Comb

Nose & ear trimmer attachment

Thank you for choosing our products ,they are designed to meet the highest standard of quality, functionality and design . We hope that you enjoy using your new appliance. Please read the instructions for use carefully and keep in safe for future reference.

CAUTION

■ Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended . ■ Do not use this product if it is not working correctly, if it has been dropped for damaged, or dropped into water.

GETTING STARTED CHARGING YOUR PERSONAL GROOMER

Before using your personal groomer for the first time, charge for 14-16 hours. ■ Ensure the product is switched off. ■ Place your personal groomer into the charging stand. Connect the charging adaptor to the product and then to the mains. The charging indicator will light up. Your personal groomer cannot be overcharged. However ,if the product is not going to be used for an extended period time (2-3 months). Unplug it from the mains and store. Fully recharge your personal groomer when you would like to use it again. To preserve the life of your batteries. Let them run out every six months then recharge for 14-16 hours .

HOW TO USE BEFORE YOU BEGIN

Always comb your beard or moustache with a fine comb before you start trimming

ATTACHING AND REMOVING THE GUIDE COMBS

■ With the trimmer blade facing away from you. Slide the guide comb on top of the full size trimmer attachment and click into position. ■ With the trimmer blade facing away from you , carefully push the guide comb away from the trimmer blade.

Table 1. full size trimmer Setting 1 2 3 4

Remaining hair length (mm) 4.0 4.5 5.0 5.5

Table 2. precision trimmer Setting 1 2 3 4 5

Remaining hair length (mm) 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0

Table 3. body trimmer Setting 1 2 3

Remaining hair length (mm) 3 6 9

USING THE MINISCREEN SHAVER (Diagram 1)

■ Attach the mini Screen shaver ■ Hold the groomer so the MiniScreen gently touches your face in a 45 degree angle. ■ Use short ,well-controlled movements to shaver around your beard/moustache. Use your free hand to scretch your skin. This encourages the hair to stand upright, making it easier to shave.

NOTE: The MiniScreen shaver was designed to shave the detail areas around your beard/moustache/sideburns. It was not designed to shave your entire face. For a close comfortable shave, guaranteed, use one of electric shavers. TRIMMING EDGE OF SIDEBRUNS (Diagram 2)

■ Hold the personal groomer with full size trimmer attachment facing you. ■ Start with edge of sideburn, and with the trimmer blades resting lightly against your skin. Use motions towards edge of sideburn line to trim to desired locations in facial area.

TRIMMING THE NAPE OF YOUR NECK (Diagram 3 & Diagram 4)

Note: You will need a hand mirror for this operation if performing it alone . ■ Before you begin, attach the full size trimmer attachment .Then attached to the precision trimmer attachment ■ Use your fingers to lift the hair at the base of your head up off the neck. Your index finger should be covering the roots of the hairs you are lifting to prevent accidental removal by the personal groomer. ■ Using your other hand, hold the personal groomer to the base of your neck with the cutting unit facing up, and move the personal groomer up the length of the neck until it touches your finger covering the hair roots at the base of your head. ■ Be sure to move the unit slowly when performing this operation and to keep the hair roots at the base of your head out of the way of the trimmer.

TO REMOVE HAIR FROM NOSE AND EAR (Diagram 5 & 6)

■ Attach the nose trimmer attachment ■ Insert the personal groomer gently into nostril or ear ■ Gently move the groomer in and out of the nostril or ear and at the same time rotate ■ Avoid inserting the cutting unit more than 6mm into your nostril or ear .

TO REMOVE HAIR FROM EYEBROWS (Diagram 7)

■ Attach the nose trimmer attachment ■ Gently guide cutting unit to stray, unwanted hairs along the eyebrow line or protruding from the eyebrow itself. ■ To remove the hairs completely lower onto the skin and move over desired area ■ Use slow and well-controlled movements.

USING THE BODY TRIMMER (Diagram 8)

■ Attach the body trimmer. ■ Hold the groomer so the body trimmer gently touches your body .

■ Use short ,well-controlled movements to shaver around your body. Use your free hand to scretch your skin. This encourages the hair to stand upright, making it easier to shave.

ATTACHING AND REMOVING THE TRIMMER COMB ATTACHMENT NOTE: Always ensure the personal groomer is switched off before changing any

attachments. ■ To remove , hold the personal groomer with one hand and turn the trimmer head anti-clockwise with the other. ■ To attach, hold the personal groomer with one hand and turn the trimmer head clockwise with the other.

TIPS FOR BEST RESULTS

■ Remove trimmer comb attachment if you are : defining hairline edges such as sideburns. Trimming the nape of your neck , trimming your beard line on front of neck .

CARE FOR YOUR PERSONAL GROOMER CLEANING AND MAINTAINING YOUR PERSONAL GROMMER AFTER EACH USE

■ Turn the personal groomer off ■ Gently brush the remaining hairs away / rinse under warm water from the guide comb and trimmer blade

CLEANING CAUSIONS

■ the guide comb attachment and trimmer blade may be removed from the product for cleaning ■ Cleaning should only be done with a soft brush, such as the brush supplied with the product . ■ Use the light-grade oil supplied or sewing machine oil on the blades. ■ Do not use harsh or corrosive cleaners on the units or their blades.

STORAGE

■ Do not wrap the cord of the charging adaptor around the appliance

DANGER

To reduce the risk of electric shock: ■ Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately. ■ Do not place or drop into water or other liquid. ■ Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. ■ Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using. ■ Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons: ■ This appliance is for household use only. ■ An appliance should never be left unattended when it’s plugged in, except when charging a rechargeable appliance. ■ Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or persons with special needs or certain disabilities. ■ Use this appliance only for its intended use as described in this manual. ■ Keep the cord away from heated surfaces. ■ Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. ■ Never drop or insert any object into any of the appliance’s openings. ■ Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered. ■ Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F(60 ) ■ Make sure the cord is disconnected from the groomer stand when storing. ■ Do not use this appliance with a damaged or broken cutter unit, as injury may occur. Always make sure blades are aligned properly. ■ Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance. ■ Do not wrap the cord around the appliance. ■ The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.

1. On/off düğmesi

9.

2. Hassas kesim ataçmanı

10. Tam boy kesme ataçmanı

3. Şarj gösterge lambası

11. Vücut tüyü kesme başlığı

4. Küçük kesme başlığı

12. Vücut tüyü kesme bıçağı

5. Şarj adaptörü

13. Mikro tıraş ataçmanı

6. Temizleme firçası

14. Büyük kesme başlığı

7. Yağ

15. Stand

8. Tarak

Burun & kulak tüyü alma ataçmanı

Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz, en yüksek kalite standardı, özellik ve tasarımı yakalamak için tasarlanmışlardır. Umarız ki yeni cihazınızı kullanmaktam memnun kalırsınız. Lütfen bu talimatları kullanım için dikkatlice okuyunuz ve gelecekteki başvurularınız için saklayınız.

UYARI

■ Bu cihazı sadece bu kullanım talimatında anlatıldığı şekilde yapılış amacı dahilinde kullanınız. Tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmayınız. ■ Eğer doğru bir şekilde çalışmıyorsa, yere düşmüş ve hasar görmüş ise veya suya düşmüşse bu ürünü kullanmayınız.

BAŞLAMA CİHAZINIZIN ŞARJ EDİLMESİ

Kişisel bakım cihazınızı ilk defa kullanmadan önce, 14-16 saat şarj ediniz. ■ Cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. ■ Cihazınızı şarj standının üzerine yerleştiriniz. Şarj adaptörünün ucunu cihaza takınız ve adaptörü prize takınız. Şarj lambası yanacaktır. Kişisel bakım cihazınız aşırı şarj edilemez. Fakat, cihaz çok uzun bir süre kullanılmayacaksa (2-3 ay) fişini prizden çekiniz ve saklayınız. Eğer tekrar kullanmak isterseniz, cihazınızı tam olarak şarj ediniz. Pillerinizin ömrünü korumak için, her 6 ayda bir tamamen bitmesini sağlayınız ve tekrar 14-16 saat şarj ediniz.

KULLANIMI BAŞLAMADAN ÖNCE

Kesmeye başlamadan önce daima bıyığınızı veya sakalınızı ince bir tarak ile tarayınız.

ÖLÇÜ TARAKLARININ TAKILMASI VE ÇIKARTILMASI

■ Kesme bıçağını yüzünüzden uzak tutarak ölçü tarağını tam boy kesme bıçağının üzerine kaydırarak yerleştiriniz ve oturtunuz. ■ Kesme bıçağını yüzünüzden uzak tutarak, ölçü tarağını ittirerek çıkartınız.

Tablo 1. Tam boy düzeltici Ayar 1 2 3 4

Kalan saçın uzunluğu (mm) 4.0 4.5 5.0 5.5

Tablo 2. Hassas düzeltici Ayar 1 2 3 4 5

Kalan saçın uzunluğu (mm) 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0

Tablo 3. Vücut tüyü düzeltici başlık

Ayar 1 2 3

Kalan tüy uzunluğu (mm) 3 6 9

MİNİ TIRAŞ BAŞLIĞININ KULLANILMASI (Şekil 1)

■ Mini tıraş başlığını takınız. ■ Mini tıraş başlığının yüzünüze 45 derecelik açı ile hafifçe temas edecek şekilde cihazı tutunuz. ■ Kısa, kontrollü hareketlerle tıraş başlığını bıyık/sakalınızın etrafında kullanınız. Boştaki elinizi yüzünüzü gerdirmek için kullanınız. Bu sakalınızın dik konuma gelmesini ve kolyaca tıraş etmenizi sağlar.

NOT: Mini tıraş başlığı bıyık/sakal/favorilerin etrafındaki detayları tıraş etmek üzere tasarlanmıştır. Bütün yüzünüzü tıraş etmek için tasarlanmamıştır. Yakın, rahat, garantili tıraş için elektrikli bir tıraş makinesi kullanınız.

FAVORİ KENARLARININ ALINMASI (Şekil 2)

■ Kişisel bakım cihazınızı tam boy kesme bıçağı ile yüzünüze doğru tutunuz. ■ Favorinizin kenarı ve kesici bıçaklar ile yüzünüze karşı hafifçe oturtarak başlayınız. Yüz bölgesinde istenilen alanı kesmek için favori hizasında hareket ettiriniz.

ENSE TIRAŞI (Şekil 3 & Şekil 4)

Not: Eğer bu işlemi tek başınıza yapıyorsanız bir el aynasına ihtiyacınız olacaktır. ■ Başlamadan önce tam boy kesiciyi takınız. Daha sonra bunuda hassas kesiciye takınız. ■ Parmaklarınızı kullanarak ensenizdeki saçlarınızı kaldırınız. İşaret parmağınız ile kaldırdığınız saç köklerinizi kapatmalı ki cihazınız kazara kökleri kesmesin. ■ Diğer elinizi kullanarak cihazı kesici kısmı yukarı bakacak şekilde ensenizin dibine tutunuz ve başınızın altında parmağınızla kapattığınız saç köklerine temas edene kadar cihazı boynunuzdan yukarıya doğru hareket ettiriniz. ■ Bu işlemi gerçekleştireceğiniz zaman cihazı yavaşça hareket ettirdiğinizden ve saç köklerinizi cihazın yönünden koruduğunuzdan emin olunuz.

BURUN VE KULAK TÜYLERİNİN ALINMASI (Şekil 5 & 6)

■ Burun tüyü alma ataçmanını takınız. ■ Kişisel bakım cihazınızı burun deliğinize veya kulağınıza sokunuz. ■ Cihazı hafifçe burnunuzdan veya kulağınızdan içeri ve dışarıya doğru hareket ettiriniz ve aynı zamanda çeviriniz. ■ Kesici birimi 6 mm den fazla burnunuzdan ve kulağınızdan içeri doğru sokmaktan kaçınınız.

KAŞ TÜYLERİNİN ALINMASI (Şekil 7)

■ Burun tüyü alma ataçmanını takınız. ■ Cihazı kaşlarınız boyunca başı boş gezen ve kaşlarınızdan dışaıı fırlamış tüyleri almak hafifçe hareket ettiriniz. ■ Tüyleri tamamen almak için teninize yakınlaştırın ve istenilen bölgede hareket ettiriniz. ■ Yavaş ve kontrollü hareketler ile kullanınız.

VÜCUT TÜYÜ KESİCİNİN KULLANILMASI (Şekil 8)

■ Vücüt kesiciyi cihaza takınız. ■ Cihazı tutarak vücut kesicinin vücudunuza nazikçe temas etmesini sağlayınız. ■ Kısa, kontrollü hareketlerle kesiciyi vücudunuzun etrafında kullanınız. Boştaki elinizi

kullanarak derinizi gerdiriniz. Bu şekilde tüylerin kalkmasını ve kolayca kesilmesini sağlamış olursunuz.

DÜZELTİCİ ÖLÇÜ TARAKLARININ TAKILMASI VE ÇIKARTILMASI NOT:Cihazın herhangi bir ataçmanını değiştirirken cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. ■ Çıkartmak için, bir elinizle cihazı tutunuz ve diğer elinizle kesici başlığı saat yönünün tersine çeviriniz. ■ Takmak için, bir elinizle cihazı tutunuz ve diğer elinizle kesici başlığı saat yönünde çeviriniz.

EN İYİ SONUÇLAR İÇİN İPUÇLARI

■ Ölçü tarağını çıkartınız eğer: saç çizgisi kenarlarını düzeltiyorsanız; favoriler gibi. Ensenizi tırak ediyorsanız, boynunuzun önündeki sakal çizgisini düzeltiyorsanız.

KİŞİSEL CİHAZINIZIN BAKIMI TEMİZLİK VE BAKIM

HER KULLANIMDAN SONRA ■ Cihazı kapatınız. ■ Kalan saçları fırça ile temizleyiniz / ölçü tarağı ve kesici bıçakları ılık suyun altında durulayınız.

TEMİZLİK UYARILARI

■ Ölçü tarakları ve kesici bıçakları temizlenmek için cihazdan çıkartılabilir. ■ Temizlik sadece cihazla beraber verilmiş olan yumuşak bir fırça veya benzeri bir fırça ile yapılmalıdır. ■ Bıçakların üzerine cihazla verilmiş olan yağı veya dikiş makinesi yağı uygulayınız. ■ Cihaz ve bıçaklarının üzerinde sert veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

SAKLAMA

■ Şarj adaptör kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.

TEHLİKE

Elektrik çarpma riskini azaltmak için: ■ Suya düşen bir cihaza ulaşmaya çalışmayınız. Hemen fişini prizden çekiniz. ■ Suyun veya başka sıvıların içine yerleştirmeyiniz veya düşürmeyiniz. ■ Bu cihazı lavabo ve küvete düşebilecek yerlerde saklamayınız. ■ Şarj etmenin dışında, kullandıktan hemen sonra daima fişini prizden çekniiz. ■ Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekiniz.

UYARI

Yanık, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için:

■ Bu cihaz sadece evde kullanılabilir. ■ Bir cihaz, şarjlı bir cihazın şarj edilmesi dışında, prize takılıyken asla yalnız bırakılmamalıdır. ■ Bu cihaz çocukların veya kişisel olarak yetersiz olan kişiler tarafından, üzerlerinde veya yanlarında kullanılacağı zaman yakın gözetim gerekmektedir. ■ Bu cihazı bu kullanma talimatında anlatıldığı şekilde kullanım amacı dahilinde kullanınız. ■ Kablosunu ısınmış yüzeylerden uzak tutunuz. ■ Cihazın kablosu veya fişi hasar görmüşse, düzgün çalışmıyorsa, düşmüş eya hasara uğramışsa veya suya düşmüşse cihazı asla çalıştırmayınız. ■ Cihazın açık yerlerinin içine hiç bir objeyi asla düşürmeyiniz veya sokmayınız. ■ Dış mekanlarda kullanmayınız veya spreyli (aerosol) ürünlerin kullanıldığı yerlerde veya oksijen verilen yerlerde kullanmayınız. ■ Bu cihazı ve kablosunu daima nem olmayan yerlerde saklayınız. 60 yi aşan sıcaklıklarda saklamayınız. ■ Cihazı saklayacağınız zaman fişinin prizden çekili olduğundan emin olunuz. ■ Bu cihazı hasar görmüş veya kırılmış bir kesici birimi ile kullanmayınız, yaralanmalara neden olabilir. Bıçakların daima doğru bir şekilde hizalandığından emin olunuz. ■ Bu cihaz ile harici bir kablo veya voltaj değiştirici kullanmayınız. ■ Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız. ■ Güç birimi doğru bir şekilde dikey veya yere monte konumunda yerleştirilmelidir.

Pilin çıkartılması

NOTE: Pilleri daima yerel kanunlar çerçevesinde geri dönüşüme sokunuz veya uygun şekilde atınız. 1. Elektrik çarpma riskinden kaçınmak için cihazın fişini prizden çekiniz. 2. Cihazın arkasındaki kapağı düz başlı bir tornavida yardımı ile kauçuk paneli kaldırarak çıkartınız. 3. Daha sonra, arka paneli düz başlı bir tornavida ile çıkartınız. Bu şekilde piller ortaya çıkacaktır. 4. Kablo kesiciler ile, pillere bağlı olan kabloları kesiniz. 5. Pilleri üründen çıkartınız. Yerel yetkililerle temasa geçerek pillerin uygun bir şekilde atılmasını sağlayınız. UYARI: BU PİLLER GERİ DÖNÜŞÜME TABİ OLMALIDIR VE YEREL KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE ATILMALIDIR. Yakmayınız veya kesmeyiniz, toksik maddelerin çıkmasına neden olursunuz. Kısa devre yaptırmayınz., yanmalara neden olabilir.

1. Ein / Aus-Schalter

9.

2. Precision Trimmer-Aufsatz

10. Full size-Trimmer-Aufsatz

3. Ladekontrollanzeige

11. Körper Trimmer Führung

4. Kleine Schneide-Führung

12. Körper Trimmer

5. Ladeadapter

13. Micro Rasierer Befestigung

6. Reinigungsbürste

14. Big Schnittführung

7. Oil

15. Bettkasten

8. Comb

Nose & Ear Trimmer-Aufsatz

Danke für die Wahl unserer Produkte, sie sind entworfen, um den höchsten Standard an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Gerät genießen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren in sicher für die Zukunft.

VORSICHT

■ Benutzen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Einsatz als in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht empfohlen. ■ Sie dieses Produkt nicht verwenden , wenn es nicht richtig funktioniert , wenn sie für beschädigte wurde fallen gelassen , oder ins Wasser gefallen .

EINSTIEG LADEN SIE IHRE PERSÖNLICHE GROOMER

Bevor Sie Ihre persönlichen Pistenfahrzeug zum ersten Mal, Gebühr für 14-16 Stunden. ■ Halten Sie das Produkt ausgeschaltet ist. ■ Stellen Sie Ihren persönlichen Pistenfahrzeug in die Ladestation . Schließen Sie den Ladeadapter auf das Produkt und dann an das Stromnetz . Die Ladeanzeige leuchtet auf. Ihre persönlichen Pistenfahrzeug kann nicht überladen werden. Wenn jedoch das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum (2-3 Monate) verwendet werden. Ziehen Sie den Netzstecker und speichern. Voll aufladen Ihre persönlichen Pistenfahrzeug , wenn Sie möchten , um es wieder verwenden. Um die Lebensdauer der Batterien zu bewahren. Lasst sie laufen alle sechs Monate aufladen dann für 14-16 Stunden .

HOW TO USE BEVOR SIE ANFANGEN

Kämmen Sie Ihren Bart oder Schnurrbart mit einem feinen Kamm vor dem Schneiden Anbringen und Abnehmen des Führungskämme ■ Mit dem Trimmerklinge abgewandten Sie . Schieben Sie die Führung Kamm oben auf der vollen Größe Trimmeraufsatz und einrasten . ■ Mit dem Trimmerklinge abgewandten Sie vorsichtig schieben Sie die Führung Kamm vom Trimmerklinge .

Tabelle 1 . voller Größe Trimmer Einstellen 1 2 3 4

Verbleibende Haarlänge (mm) 4.0 4.5 5.0 5,5

Tabelle 2 . Präzisionstrimmer Einstellen 1 2 3 4 5

Verbleibende Haarlänge (mm) 12.0 13.5 15.0 16.5 18,0

Tabelle 3 . Körper Trimmer Einstellen 1 2 3

Verbleibende Haarlänge (mm) 3 6 9

VERWENDUNG DER MINISCREEN SHAVER (Abbildung 1)

■ Befestigen Sie den Mini -Bildschirm Rasierer ■ Halten Sie das Pistenfahrzeug so die MiniScreen sanft berührt Ihr Gesicht in einem Winkel von 45 Grad . ■ Verwenden Sie kurze , gut kontrollierten Bewegungen um Ihren Bart / Schnurrbart Rasierer. Verwenden Sie Ihre freie Hand , um Ihre Haut scretch . Dies fördert die Haare

aufrecht zu stehen , so dass es leichter zu rasieren. HINWEIS: Die MiniScreen Rasierer wurde entwickelt, um die Detail- Bereiche rund um Ihren Bart / Schnurrbart / Koteletten rasieren. Es wurde nicht entworfen, um das gesamte Gesicht zu rasieren. Für eine enge angenehme Rasur garantiert , verwenden Sie eine elektrische Rasierapparate.

TRIMMEN EDGE OF SIDEBRUNS (Abbildung 2)

■ Halten Sie die persönliche Pistenfahrzeug mit voller Größe Trimmeraufsatz Ihnen zugewandt ist. ■ mit Rand sideburn Start, und mit den Trimmerklingen ruht leicht auf der Haut . Verwenden Bewegungen in Richtung Rand sideburn Linie zu gewünschten Stellen in Gesichtsbereich trimmen.

ZURICHTEN DER Nacken (Bild 3 & Bild 4)

Hinweis: Sie werden einen Handspiegel für diese Operation benötigen, wenn es alleine durchführen . ■ Bevor Sie beginnen, legen die volle Größe Trimmeraufsatz . Dann zum Präzisionstrimmer Befestigung angebracht ■ Benutzen Sie Ihre Finger , um die Haare an der Basis des Kopfes heben vom Hals. Ihr Zeigefinger sollte dabei die Wurzeln der Haare, die Sie heben um ein versehentliches Entfernen von der persönlichen Pistenfahrzeug zu verhindern. ■ Mit der anderen Hand halten Sie die persönlichen Pistenfahrzeug der Basis des Halses mit dem Schneidwerk nach oben und bewegen Sie den persönlichen Groomer bis die Länge des Halses , bis es Ihr Finger dabei die Haarwurzeln an der Basis des Kopfes. ■ Achten Sie darauf, das Gerät langsam zu bewegen, wenn Sie diesen Vorgang und die Haarwurzeln halten an der Basis des Kopfes aus dem Weg der Trimmer. Um Haare aus Nase und Ohr ( Abb. 5 & 6) Entfernen ■ Befestigen Sie die Nase Trimmer-Aufsatz ■ Legen Sie die persönlichen Pistenfahrzeug sanft in Nasenloch oder Ohr ■ Bewegen Sie das Pistenfahrzeug in und aus dem Nasenloch oder Ohr und gleichzeitig drehen ■ Vermeiden Sie das Schneidwerk mehr als 6mm in Ihr Nasenloch oder Ohr. Um Haare aus AUGENBRAUEN ENTFERNEN (Bild 7) ■ Befestigen Sie die Nase Trimmer-Aufsatz ■ Gently führen Schneidwerk zu streunenden , unerwünschte Haare an der Augenbraue Linie oder ragen aus der Augenbraue sich.

■ So entfernen Sie die Haare vollständig unteren auf die Haut und bewegen gewünschten Bereich ■ Mit langsamen und kontrollierten Bewegungen .

Mit dem Körper TRIMMER ( Abbildung 8 )

■ Bringen Sie den Körper Trimmer. ■ Halten Sie das Pistenfahrzeug , damit der Körper Trimmer sanft Ihren Körper berührt. ■ Verwenden Sie kurze , gut kontrollierten Bewegungen um Ihren Körper Rasierer. Verwenden Sie Ihre freie Hand , um Ihre Haut scretch . Dies fördert die Haare , aufrecht zu stehen , so dass es leichter zu rasieren. Anbringen und Abnehmen des TRIMMER Kammaufsatz HINWEIS: Achten Sie darauf, die persönliche Pistenfahrzeug ausgeschaltet ist , bevor Sie irgendwelche Anhänge eingeschaltet. ■ Um zu entfernen, halten die persönliche Pistenfahrzeug mit einer Hand und drehen Sie den Trimmer Kopf gegen den Uhrzeigersinn mit der anderen . ■ Zur Befestigung , halten Sie die persönlichen Pistenfahrzeug mit einer Hand und drehen Sie den Schneidkopf mit dem anderen im Uhrzeigersinn. Tipps für optimale Ergebnisse ■ Entfernen Trimmer Kammaufsatz , wenn Sie: Festlegung Haaransatz Kanten wie Koteletten . Trimmen der Nacken , Trimmen Sie Ihren Bart Linie auf der Vorderseite des Halses. Pflege für Ihre persönliche GROOMER Reinigung und Pflege IHRE PERSÖNLICHE Grommer

NACH JEDEM GEBRAUCH

■ Drehen Sie den persönlichen Pistenfahrzeug off ■ Bürsten Sie die restlichen Haare weg / spülen unter warmem Wasser aus der Führung Kamm und Trimmerklinge

REINIGUNG CAUSIONS

■ die Führung Kammaufsatz und Trimmerklinge kann aus dem Produkt für die Reinigung entfernt werden ■ Reinigung sollte nur mit einer weichen Bürste, wie die Bürste mit dem Produkt geliefert erfolgen. ■ Mit dem Licht -grade Öl versorgt oder Nähmaschinenöl auf die Schaufeln . ■ Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel für die Einheiten oder ihre Klingen.

STORAGE

■ Wickeln Sie das Kabel des Ladeadapter um das Gerät

GEFAHR

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern : ■ Nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist . Ziehen Sie es sofort. ■ Stellen Sie keine oder fallen ins Wasser oder andere Flüssigkeiten. ■ Nicht abstellen oder lagern Sie das Gerät , wo es herunterfallen kann oder in eine Badewanne oder Waschbecken gezogen werden. ■ Außer bei der Aufladung, ziehen Sie immer das Gerät von der Steckdose direkt nach der Benutzung . ■ Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung .

WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer , Stromschlag oder Verletzungen zu reduzieren : ■ Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch nur . ■ Das Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden , wenn es eingesteckt ist , außer wenn der Ladevorgang eine wiederaufladbare Gerät . ■ Sorgfältige Aufsicht ist notwendig , wenn das Gerät von verwendet wird, die an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit besonderen Bedürfnissen oder bestimmte Behinderungen. ■ Benutzen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Einsatz als in dieser Anleitung beschrieben. ■ Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern . ■ Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn es ein Kabel oder Stecker beschädigt hat , wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen wurde oder beschädigt ist, wenn es ins Wasser gefallen ist . ■ niemals fallen lassen oder Sie keine Fremdkörper in einem der Appliance Öffnungen. ■ Nicht im Freien verwenden oder zu betreiben , wo Aerosol-(Spray )-Produkte verwendet werden oder in denen Sauerstoff verabreicht wird . ■ Bewahren Sie dieses Gerät und Kabel in einer trockenen Umgebung . Bewahren Sie es nicht in Temperaturen über 140 ° F (60 ) ■ Achten Sie darauf, das Netzkabel aus der Groomer Stand wird getrennt, wenn die Speicherung. ■ Verwenden Sie dieses Gerät mit einem beschädigten oder gebrochenen Schneideeinheit , wie Verletzungen auftreten . Achten Sie darauf, Klingen richtig ausgerichtet sind.

■ Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder einen Spannungswandler mit diesem Gerät . ■ Wickeln Sie das Netzkabel um das Gerät. ■ Das Netzteil soll in korrekter Ausrichtung in einer vertikalen oder Boden montiert werden .

1. Interrupteur marche / arrêt

9. Nose & attachement de coupe de l'oreille

2. L'attachement de coupe de précision 10. Accessoire de taille en taille réelle 3. Le voyant de signalisation

11. Guide de coupe du corps

4. Petit guide de coupe

12. Coupe du corps

5. adaptateur de charge

13. Rasoir attachement Micro

6. brosse de nettoyage

14. Guide de Big de coupe

7. pétrole

15. Base de stockage

8. peigne

Merci d'avoir choisi nos produits , ils sont conçus pour répondre aux plus hauts standards de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel appareil. S'il vous plaît lire les instructions d'utilisation attentivement et à conserver en toute sécurité pour référence future.

ATTENTION

■ Utiliser cet appareil uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés . ■ Ne pas utiliser ce produit si elle ne fonctionne pas correctement , s'il a été abandonné pour endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

MISE EN ROUTE CHARGE DE VOTRE PERSONNEL GROOMER

Avant d'utiliser votre toiletteur personnel pour la première fois , la charge de 14-16 heures . ■ Assurez-vous que le produit est éteint. ■ Placez votre toiletteur personnelle dans le support de charge. Connecter l'adaptateur de charge pour le produit, puis sur le secteur. L'indicateur de charge s'allume. Votre toiletteur personnel ne peut pas être surchargé . Toutefois, si le produit ne va pas être utilisé pendant une période de temps prolongée (2-3 mois) . Débranchez -le du secteur et des magasins. Rechargez complètement votre toiletteur personnelles lorsque vous souhaitez l'utiliser à nouveau . Afin de préserver la vie de vos batteries. Laissez -les courir tous les six mois, puis recharger pendant 14-16 heures .

COMMENT UTILISER AVANT DE COMMENCER

Peignez toujours votre barbe ou moustache avec un peigne fin avant de commencer à tailler

ATTACHER ET RETIRER LE GUIDE COMBS

■ Avec la lame de coupe face à vous . Faites glisser le sabot de guidage au-dessus de l'accessoire de coupe en taille et cliquer en place. ■ Avec la lame de coupe face à vous , poussez délicatement le peigne de guidage de la lame de la tondeuse .

Tableau 1 . trimmer pleine grandeur Réglage 1 2 3 4

longueur de cheveux restants (mm ) 4,0 4,5 5,0 5,5

Tableau 2 . tondeuse de précision Réglage 1 2 3 4 5

longueur de cheveux restants (mm ) 12,0 13.5 15,0 16,5 18,0

Tableau 3 . Coupe- corps Réglage 1 2 3

longueur de cheveux restants (mm ) 3 6 9

Utilisation du rasoir MINISCREEN (schéma 1 )

■ Fixez le mini rasoir d'écran ■ Tenez le toiletteur pour le MINISCREEN touche doucement votre visage dans un angle de 45 degrés. ■ Utilisez des mouvements courts et bien contrôlées pour rasoir autour de votre barbe

/ moustache. Utilisez votre main libre pour scretch votre peau. Cela encourage les cheveux de se tenir debout , ce qui rend plus facile à raser. NOTE: Le rasoir MINISCREEN a été conçu pour raser les zones de détail autour de votre barbe / moustache / favoris . Il n'a pas été conçu pour raser l'ensemble de votre visage. Pour un proche rasage confortable , garantie , utilisez l'une des rasoirs électriques .

COUPE BORDURE DE SIDEBRUNS ( schéma 2)

■ Tenez le toiletteur personnel avec attachement de coupe en taille face à vous. ■ Commencez avec bord de sideburn , et avec les lames de la tondeuse légèrement appuyée contre votre peau. Utilisez des mouvements vers le bord de la ligne sideburn de couper aux endroits souhaités dans la zone du visage.

COUPE DU nuque ( Schéma 3 & Schéma 4)

Note: Vous aurez besoin d'un miroir à main pour effectuer cette opération si seul. ■ Avant de commencer , fixez l'attachement de coupe en taille réelle . Alors attaché à la fixation de la tondeuse de précision ■ Utilisez vos doigts pour soulever les cheveux à la base de votre tête par-dessus le cou. Votre index doit être couvrant les racines des poils que vous soulevez pour éviter le retrait accidentel par le toiletteur personnel. ■ Avec votre autre main, maintenez le toiletteur personnel à la base de votre cou avec l'unité de coupe vers le haut, et déplacer le toiletteur personnel jusqu'à la longueur du cou jusqu'à ce qu'il touche le doigt couvrant les racines des cheveux à la base de votre tête. ■ Assurez-vous déplacez l'appareil lentement lors de cette opération et de conserver les racines des cheveux à la base de votre tête hors de la voie de la tondeuse.

Enlever les poils de nez et oreilles (Diagramme 5 & 6 )

■ Fixez l'attache de tondeuse nez ■ Insérez le toiletteur personnel doucement dans la narine ou de l'oreille ■ Déplacez doucement le toiletteur dans et hors de la narine ou de l'oreille et en même temps faire tourner ■ Évitez d'insérer l'unité de coupe de plus de 6mm dans votre narine ou l'oreille .

Enlever les poils de sourcils ( Schéma 7)

■ Fixez l'attache de tondeuse nez ■ guider doucement l'unité de coupe à errants, les poils indésirables le long de la ligne de sourcil ou dépassant du sourcil lui-même. ■ Pour enlever les poils complètement inférieure sur la peau et déplacez sur la zone souhaitée

■ Utilisez des mouvements lents et bien contrôlée .

UTILISATION DE LA COUPE DU CORPS ( Schéma 8)

■ Fixez le coupe- corps. ■ Tenez le toiletteur pour la coupe du corps touche doucement votre corps. ■ Utilisez des mouvements courts et bien contrôlées pour rasoir autour de votre corps . Utilisez votre main libre pour scretch votre peau. Cela encourage les cheveux de se tenir debout , ce qui rend plus facile à raser.

ATTACHER ET RETIRER LE PEIGNE ACCESSOIRE DE COUPE

NOTE : Assurez-vous toujours le toiletteur personnel est éteint avant de changer les pièces jointes. ■ Pour supprimer , maintenez le toiletteur personnel d'une main et tourner la tête de coupe anti-horaire avec l'autre . ■ Pour le fixer, maintenir le toiletteur personnel d'une main et tourner la tête de coupe dans le sens horaire avec l'autre .

CONSEILS POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

■ Retirez trimmer peigne si vous êtes: définissant des bords de délié comme favoris . Découper la nuque de votre cou, coupe votre ligne de barbe sur le devant de cou. Prenez soin de votre GROOMER PERSONNEL Nettoyage et entretien de Grommer PERSONNEL

APRÈS CHAQUE UTILISATION

■ Mettez la tondeuse personnelle off ■ Brossez délicatement les poils restants loin / rincer sous l' eau chaude du peigne de guidage et la lame de coupe

NETTOYAGE CAUSIONS

■ la fixation du peigne de guidage et la lame de coupe peuvent être retirés à partir du produit de nettoyage ■ Le nettoyage devrait être effectué uniquement avec une brosse douce , comme la brosse fournie avec le produit. ■ Utilisez le pétrole léger de qualité fourni ou de l'huile de machine à coudre sur les pales. ■ Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou corrosifs sur les unités ou leurs lames.

STOCKAGE

■ Ne pas enrouler le cordon de l'adaptateur de charge autour de l'appareil

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique : ■ Ne touchez pas un appareil qui est tombé dans l'eau . Débranchez-le immédiatement. ■ Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide. ■ Ne pas placer cet appareil là où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo. ■ Sauf lors de la charge , débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation . ■ Débranchez l' appareil avant de le nettoyer .

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie , de choc électrique ou de blessure : ■ Cet appareil est destiné à une utilisation domestique . ■ Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance quand il est branché, sauf lors de la recharge d'un appareil rechargeable. ■ Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près des enfants ou des personnes ayant des besoins spéciaux ou certains handicaps. ■ Utiliser cet appareil uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. ■ Gardez le cordon loin des surfaces chauffées . ■ Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement , s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. ■ Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans un de ses orifices de l'appareil. ■ Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où des produits aérosols ( vaporisateurs) sont utilisés , ou lorsque l'oxygène est administré. ■ Rangez toujours cet appareil et le cordon dans une zone exempte d'humidité . Ne pas stocker à des températures dépassant 140 ° F (60 ) ■ Assurez-vous que le cordon est débranché de la position de toiletteur pour le ranger. ■ Ne pas utiliser cet appareil avec une unité de coupe endommagé ou cassé , que des blessures peuvent survenir. Assurez-vous que les lames sont alignées correctement toujours . ■ Ne pas utiliser une rallonge ou un convertisseur de tension avec cet appareil. ■ Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil . ■ L'unité de puissance est destiné à être orienté correctement dans une position verticale ou horizontale .

1. Interruttore on / off

9. Naso & trimmer attaccamento orecchio

2. Trimmer attacco di precisione

10. Dimensione trimmer attaccamento pieno

3. Indicatore luminoso di carica

11. Guida trimmer corpo

4. Piccola guida di taglio

12. trimmer corpo

5. adattatore di ricarica

13. Micro rasoio attaccamento

6. spazzola di pulizia

14. Guida Big taglio

7. olio

15. base di stoccaggio

8. pettine

Grazie per la scelta dei nostri prodotti , sono progettati per soddisfare i più alti standard di qualità , funzionalità e design . Ci auguriamo che ti piace con il vostro nuovo apparecchio . Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e tenere a sicuro per future consultazioni .

ATTENZIONE

■ Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto , come descritto in questo manuale . Non utilizzare accessori non raccomandati . ■ Non usare questo prodotto se non funziona correttamente , se è caduto per danneggiato , o immerso in acqua .

PER INIZIARE RICARICA IL TUO GROOMER PERSONALE

Prima di utilizzare il toelettatore personale per la prima volta , carica per 14-16 ore . ■ Verificare che il prodotto sia spento . ■ Posizionare il toelettatore personale nel supporto di ricarica . Collegare l'adattatore di ricarica per il prodotto e poi alla rete elettrica. L' indicatore di carica si accende. Il vostro battipista personale non può essere sovraccaricata . Tuttavia, se il prodotto non sta per essere utilizzato per un tempo prolungato periodo ( 2-3 mesi ) . Scollegarlo dalla rete elettrica e negozio . Ricaricare completamente il vostro battipista personale quando si desidera utilizzare di nuovo. Per preservare la durata delle batterie . Lasciarli correre fuori ogni sei mesi, quindi ricaricare per 14-16 ore .

COME USARE PRIMA DI INIZIARE

Sempre pettine tua barba o baffi con un pettine prima di iniziare a tagliare

ATTACCARE E RIMUOVERE IL pettini guida

■ Con la lama trimmer rivolto verso di voi . Far scorrere il pettine guida sulla parte superiore del formato trimmer attaccamento pieno e scattare in posizione . ■ Con la lama trimmer rivolto verso di voi , spingere con attenzione il pettine guida lontano dalla lama trimmer .

Tabella 1 . trimmer alla massima grandezza Impostazione 1 2 3 4

lunghezza capelli rimanenti ( mm ) 4,0 4.5 5.0 5.5

Tabella 2 . rifinitore di precisione Impostazione 1 2 3 4 5

lunghezza capelli rimanenti ( mm ) 12.0 13,5 15.0 16,5 18,0

Tabella 3 . trimmer corpo Impostazione 1 2 3

lunghezza capelli rimanenti ( mm ) 3 6 9

UTILIZZO DEL RASOIO Mini schermata ( Figura 1)

■ Collegare il mini rasoio schermo ■ Tenere il toelettatore così la mini tocca delicatamente il viso con un angolo di 45 gradi. ■ Utilizzare brevi movimenti , ben controllati da rasoio attorno alla barba / baffi . Con la mano libera per scretch vostra pelle . Questo incoraggia i capelli a stare in piedi , rendendo più facile la rasatura.

NOTA : Il rasoio mini schermata è stata progettata per radere le aree di dettaglio intorno alla vostra barba / baffi / basette . Non è stato progettato per radere tutto il viso . Per una stretta rasatura confortevole , garantito , utilizzare uno dei rasoi elettrici .

TAGLIO BORDO DI SIDEBRUNS ( diagramma 2)

■ Tenere il battipista personale con dimensioni trimmer attaccamento pieno rivolto verso di voi . ■ Iniziare con bordo di basetta , e con le lame trimmer appoggiate leggermente contro la pelle . Usa movimenti verso il bordo della linea di basetta per tagliare a posizioni desiderate in zona del viso.

Taglio dei nuca ( Figura 3 e Figura 4 )

Nota : sarà necessario uno specchio in mano per questa operazione se l'esecuzione da solo. ■ Prima di iniziare , collegare la dimensione trimmer attaccamento pieno . Poi collegato al trimmer attacco di precisione ■ Utilizzare le dita per sollevare i capelli alla base della testa fino al largo del collo. Il dito indice deve coprire le radici dei capelli sono di sollevamento per prevenire la rimozione accidentale dal toelettatore personale. ■ Con l'altra mano tenere la battipista personale alla base del collo con l'unità di taglio rivolto verso l'alto , e spostare il battipista personale la lunghezza del collo fino a toccare il dito che copre le radici dei capelli alla base della testa. ■ Assicurarsi di spostare l'unità lentamente quando si esegue questa operazione e per mantenere le radici dei capelli alla base della testa di mezzo del trimmer .

Per eliminare i peli dal naso e l'orecchio ( Figura 5 e 6)

■ Fissare il trimmer attaccamento naso ■ Inserire il battipista personale delicatamente nella narice o nell'orecchio ■ Spostare delicatamente il battipista dentro e fuori della narice o orecchio e contemporaneamente ruotare ■ Evitare di inserire l'unità di taglio di più di 6 mm nella narice o l'orecchio . Per eliminare i peli dalle sopracciglia ( Figura 7 ) ■ Fissare il trimmer attaccamento naso ■ Guidare delicatamente taglio unità di randagi , i peli superflui lungo la linea delle sopracciglia o sporgenti dal sopracciglio stesso. ■ Per rimuovere i peli del tutto inferiori sulla pelle e di passare all'area desiderata ■ Utilizzare movimenti lenti e ben controllati .

■ Non collocare o conservare questo apparecchio in cui può cadere o essere tirato in una vasca o lavandino . ■ Tranne quando la carica, staccare sempre la spina dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso . ■ Scollegare l' apparecchio prima di pulirlo.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di ustioni, incendi , scosse elettriche o danni alle persone : ■ Questo apparecchio è per uso esclusivamente domestico. ■ Un apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato, tranne quando la carica di una apparecchio ricaricabile. ■ è necessaria un'attenta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, su , o vicino a bambini o persone con esigenze particolari o determinate disabilità . ■ Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto , come descritto in questo manuale . ■ Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate . ■ Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina , se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato , o se è caduto in acqua . ■ Non inserire alcun oggetto nelle aperture di dell'appliance . ■ Non utilizzare all'aperto o operano in cui si utilizzano aerosol (spray) , o in cui viene somministrato ossigeno . ■ Conservare sempre questo apparecchio e il cavo in una zona priva di umidità . Non conservare a temperature superiori a 140 ° F ( 60 ) ■ Assicurarsi che il cavo sia scollegato dal supporto battipista quando si ripone . ■ Non usare questo apparecchio con una taglierina danneggiato o rotto , come si può verificare lesioni . Assicurarsi sempre che le lame siano allineati correttamente . ■ Non usare un cavo di prolunga o un convertitore di tensione con questo apparecchio. ■ Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio . ■ L' unità di alimentazione deve essere orientata correttamente in posizione verticale oa terra .

9. 10.

/

1. 2.

11.

3.

12.

4.

13.

5.

14.

6.

15.

7. 8.

.

.

. .

. .

14-16 . (2-3

.

.

. . .

).

. .

.

14-16

.

.

. .

1.

2.

( ) 1 4.0 2 4.5 3 5.0 4 5.5 ( )

1 12.0 2 13.5 3 15.0 4 16.5 5 18.0

3.

( ) 13 26 39 1)

(

/ :

.

.

.

/

. /

. . (

:

45

(

3

. 2) . . 4) .

. .

. . .

(

6mm

5 6)

(

. 7) .

(

.

.

:

. 8) . . . . . .

:

. .

/

. . .

: . .

.

. . . : . . . . .

( 140 .

.

( 60

. . ) . ) . . . . .

SATIŞ SONRASI SERVİS Cihazda bir arıza olması halinde King Yetkili Servisi’ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız. 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı? 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı? 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı? Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın King Yetkili Servisi’ne müracaat ediniz. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisi’nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız. DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce King Yetkili Servisi’ne tetkik ettiriniz. TAŞIMA VE NAKLİYE Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir. NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ. UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri’nden temin edilmek zorundadır. King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz.