CENNIK BUILDING AUTOMATION EQUIPMENTS

ver. 05102012 CENNIK BUILDING AUTOMATION EQUIPMENTS Ważny od 1 stycznia 2012 Ten cennik zastępuje wszystkie poprzednie cenniki. Symbol Produktu Op...
Author: Karol Kubiak
6 downloads 3 Views 161KB Size
ver. 05102012

CENNIK BUILDING AUTOMATION EQUIPMENTS Ważny od 1 stycznia 2012 Ten cennik zastępuje wszystkie poprzednie cenniki.

Symbol Produktu

Opis

TERMOSTATY PRZECIWZAMROŻENIOWE I PPOŻ. Aktywny, regulowalny termostat przeciwzamrożeniowy USJ 24

EJV 24 JV 24 EJV 24-PT JV 24-PT JVA 24

Aktywny, regulowalny termostat przeciwzamrożeniowy Aktywny termostat przeciwzamrożeniowy Regulowalny termostat przeciwzamrożeniowy (Pt 1000) Aktywny termostat przeciwzamrożeniowy (Pt 1000) Aktywny termostat przeciwzamrożeniowy; ch-ki czujników: Pt1000 (2000)/Pt 1000/Ni 1000-LG

Kod

Cena netto

zamówieniowy

EURO

1110010 1110020 1110030 1110080 1110090 1110110

180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 136,00

JVS 24

Aktywy, regulowalny termostat przeciwzamrożeniowydla:ch-ki czujników: Pt 1000 (2000)/Pt 1000/Ni 1000-LG

1110120

147,00

TF 60

Termostat przeciwzamrożeniowy z kapilarą dł. 6 m, auto-reset, 30..+60°C, IP65

1240210

76,00

TF 30

Termostat przeciwzamrożeniowy z kapilarą dł. 3 m, auto-reset, 30..+60°C, IP65

1240220

71,00

TF 18

Termostat przeciwzamrożeniowy z kapilarą dł. 1.8 m, auto-reset, 30..+60°C, IP65

1240230

68,00

DBS -05 PVA 24

Zestaw montażowy do termostatu TF

1240200 1110180

6,60 147,00

TERMOSTATY ELEKTRONICZNE Termostat elektroniczny: -30/+30 °C; ch-ka czujnika:Pt 1000 LK 24-PT Termostat elektroniczny: 0/+100 °C; ch-ka czujnika:Pt 1000 LK 24-PT 0/100 Termostat różnicowy; ch-ki czujników Pt 1000 LEK 24-PT

1120050 1120051 1120060

87,00 95,00 95,00

PRZETWORNIKI PRĘDKOŚCI POWIETRZA Przetwornik prędkości powietrza: 0-10 m/s, długość 200 mm IVL 10 Przetwornik prędkości powietrza 0-10 m/s, długość 400 mm IVL 10-400 Przetwornik prędkości powietrza 0-10 m/s z wyświetlaczem, długość IVL 10-N

1130010 1130011 1130012

158,00 170,00 231,00

1130014 1130020 Przetwornik prędkości powietrza 0-2 m/s, długość 200 mm 1130030 Przetwornik prędkości powietrza 0-2 m/s, długość 400 mm 1130031 Przetwornik prędkości powietrza 0-2 m/s,; sonda na kablu 2 m; długość 1130040

158,00 79,00 162,00 174,00 165,00

Termostat ppoż.; ch-ki czujników: Pt1000/Pt1000/Ni 1000-LG

200 mm

IVL 10-100 VK 10 IVL 02 IVL 02-400 IVLJ 02

Przetwornik prędkości powietrza 0-10 m/s, długość 100 mm Urządzenie przełączające dla IVL

sondy 200 mm

IVL 20 IVL 20-400

Przetwornik prędkości powietrza 0-20 m/s, długość 200 mm Przetwornik prędkości powietrza 0-20 m/s, długość 400 mm

PRZETWORNIKI RÓŻNICY CIŚNIEŃ PEL- zestaw akcesoriów do przetworników serii PEL PEL-AS Przetwornik różnicy ciśnień < 1000 Pa,z automatycznym zerowaniem PEL

1130050 1130052

178,00 190,00

1131010 1131110

5,80 290,00

PEL-N

Przetwornik różnicy ciśnień < 1000 Pa,z automatycznym zerowaniem i wyświetlaczem

1131111

365,00

PEL 1000 PEL 1000-N PEL 2500

Przetwornik różnicy ciśnień < 1000 Pa

1131140 1131141 1131210

152,00 194,00 170,00

PEL 2500-N

Przetwornik różnicy ciśnień < 2500 Pa,z automatycznym zerowaniem i wyświetlaczem

1131211

220,00

PEL 25K

Przetwornik różnicy ciśnień < 25 kPa, z automatycznym zerowaniem

1131220

275,00

PEL 25K-N

Przetwornik różnicy ciśnień< 25 kPa z automatycznym zerowaniem i wyświetlaczem

1131221

350,00

IML IML-N

Przetwornik objętości powietrza ze sterownikiem

1131600

280,00 350,00

Przetwornik różnicy ciśnień< 1000 Pa z wyświetlaczem Przetwornik różnicy ciśnień < 2500 Pa, z automatycznym zerowaniem

Przetwornik objętości powietrza ze sterownikiem i komunikacją Modbus 1131610

PRZETWORNIKI WILGOTNOŚCI Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności i temperatury KLH 100 Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności i temperatury z KLH 100-N

1132210 1132211

178,00 220,00

1132240 1132241

220,00 294,00

wyświetlaczem

KLK 100 KLK 100-N

Kanałowy przetwornik wilgotności i temperatury Kanałowy przetwornik wilgotności i temperatury z wyświetlaczem

KLU 100 KLU 100-N

Zewnętrzny przetwornik wilgotności i temperatury Zewnętrzny przetwornik wilgotności i temperatury z wyświetlaczem

1132250 1132251

346,00 420,00

KLHJ 100

Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności z czujnikiem zdalnym

1132260

378,00

KLHJ 100-N

Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności z czujnikiem zdalnym i wyświetlaczem

1132261

475,00

KLH 420

Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności i temperatury, wyjście prądowe 4-20 mA

1132280

186,00

KLH 420-N

Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności i temperatury z wyświetlaczem, wyjście prądowe 4-20 mA

1132281

228,00

KLH-M

Pomieszczeniowy przetwornik temperatury i wilgotności z komunikacją Modbus

1132600

195,00

KLH-M-N

Pomieszczeniowy przetwornik temperatury i wilgotności z komunikacją Modbus i wyświetlaczem

1132601

255,00

1133310 1133311 1133320 1133350

231,00 231,00 231,00 132,00

PRZETWORNIKI NATĘŻENIA ŚWIATŁA Przetwornik natężenia oświetlenia: 0..1000/10000 lx LUX 34 Przetwornik natężenia oświetlenia: 0..100/500 lx LUX 34-100 Pomieszczeniowy przetwornik natężenia oświetlenia LUX 24 Zewnętrzny przetwornik natężenia oświetlenia z czujnikiem LUX 11 + NTC 10 temperatury NTC10

LUX 11 + NTC 20

Zewnętrzny przetwornik natężenia oświetlenia z czujnikiem temperatury NTC20

1133351

132,00

LUX 11 + NTC 10-KB

Zewnętrzny przetwornik natężenia oświetlenia z czujnikiem temperatury NTC10-KB

1133352

144,00

LUX 11 + NTC 10-C

Zewnętrzny przetwornik natężenia oświetlenia z czujnikiem temperatury NTC10-C

1133353

144,00

1134030 1134031

304,00 388,00

1134050 1134051

220,00 294,00

1134060 1134061

546,00 630,00

1134070 1134071

546,00 630,00

1135040

440,00

PRZETWORNIKI I RÓŻNICOWE PRZETWORNIKI CIŚNIENIA WODY Przetwornik ciśnienia wody < 60 bar; zakres konfigurowalny VPL 60 Przetwornik ciśnienia wody < 60 bar z wyświetlaczem; zakres VPL 60-N konfigurowalny

VPL 16 VPL 16-N

Przetwornik ciśnienia wody < 16 bar; zakres konfigurowalny Przetwornik ciśnienia wody < 16 bar z wyświetlaczem; zakres konfigurowalny

VPEL 1.0/2.5 VPEL 1.0/2.5-N

Różnicowy przetwornik ciśnienia wody 1.0 / 2.5 bar

VPEL 4.0/6.0 VPEL 4.0/6.0-N

Różnicowy przetwornik ciśnienia wody 4.0/6.0 bar

Różnicowy przetwornik ciśnienia wody 1.0 / 2.5 bar, z wyświetlaczem

Różnicowy przetwornik ciśnienia wody 4.0/6.0 bar z wyświetlaczem

PRZETWORNIKI STĘŻENIA GAZÓW Pomieszczeniowy przetwornik CO2 i temperatury z wyświetlaczem z HDH autokalibracją

HDH-N

Pomieszczeniowy przetwornik CO2 i temperatury z wyświetlaczem

1135041

520,00

HDH-C HDH-RH

Sterownik i narzędzie do ręcznej kalibracji dla HDH

1135042 1135044

175,00 600,00

Pomieszczeniowy przetwornik CO2, temperatury i wilgotności względnej (%rH)

HDH-RH-N

Pomieszczeniowy przetwornik CO2, temperatury i wilgotności względnej (%rH) z wyświetlaczem

1135045

680,00

HDH-AL3 HDK HDK-N HDK-C TELAIRE 7001i HDU HDU-N HDH-M

Opcjonalna obudowa dla HDH z sygnalizacją poziomu: 3 x LED Kanałowy przetwornik CO2 i temperatury

1135048 1135050 1135051 1135052 1135060 1135090 1135091 1135100

74,00 590,00 670,00 175,00 320,00 590,00 670,00 502,00

HDH-M-N

Pomieszczeniowy przetwornik CO2 i temperatury z komunikacją Modbus i wyświetlaczem

1135101

582,00

HDH-M-RH

Pomieszczeniowy przetwornik CO2, temperatury i wilgotności względnej (%rH) z komunikacją Modbus

1135102

662,00

Kanałowy przetwornik CO2 i temperatury z wyświetlaczem Sterownik i narzędzie do recznej kalibracji dla HDK i HDU Monitor CO2 i temperatury Zewnętrzny przetwornik CO2 i temperatury Zewnętrzny przetwornik CO2 i temperatury z wyświetlaczem Pomieszczeniowy przetwornik CO2 i temperatury z komunikacją Modbus

HDH-M-RH-N

Pomieszczeniowy przetwornik CO2, temperatury i wilgotności względnej (%rH) z komunikacją Modbus i wyświetlaczem

1135103

742,00

HMV

Wykalibrowana płytka zamienna PCB dla HML; (wymieniona płytka PCB musi zostać zwrócona)

1135510

260,00

HML HML-N HML-C HM-VS HM-KK

Przetwornik CO; zakres 0…100/300 ppm

1135520 1135521 1135522 1135523 1135524

475,00 545,00 175,00 618,00 397,00

CZUJNIKI DESZCZU I WIATRU Przetwornik prędkości wiatru 0-20 m/s TUNA 20 SA 10 Detektor deszczu

1136010 1136020

295,00 222,00

ELEKTRONICZNE STEROWNIKI MOCY Sekwencer binarny; 6 kroków BAK 64 Sterownik mocy z wyjściami impulsowymi STS 4 Przekaźnik elektroniczny 25A PR 50/440 Sterownik mocy z wyjściem impulsowym 0-10VDC/230VAC STS 1 Przekaźnik elektroniczny 24V/230VAC PJR 4

1140010 1140020 1140030 1140040 1140050

315,00 200,00 100,00 55,00 50,00

STEROWNIKI HLS 16

Pomieszczeniowy sterownik temperatury dla ogrzewania/chłodzenia podłogowego

1150160

103,00

HLS 16-N

Pomieszczeniowy sterownik temperatury dla ogrzewania/chłodzenia podłogowego z wyświetlaczem

1150161

146,00

HLS 21

Pomieszczeniowy sterownik temperatury,2 stopnie regulacji, dla siłowników termicznych

1150100

94,00

HLS 21-N

Pomieszczeniowy sterownik temperatury z wyświetlaczem, 2 stopnie regulacji, dla siłowników termicznych

1150101

137,00

HLS 21-EXT

Pomieszczeniowy sterownik temperatury, 2 stopnie regulacji, dla siłowników termicznych z możliwością podłączenia zewnętrznego czujnika

1150102

94,00

HLS 33 HLS 33-N HLS 33-EXT

Pomieszczeniowy sterownik temperatury

1150090 1150091 1150092

115,00 158,00 115,00

HLS 33-N-EXT

Pomieszczeniowy sterownik temperatury z wyświetlaczem, możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika NTC10

1150093

158,00

HLS 34

Pomieszczeniowy sterownik temperatury z zadajnikiem; 1 do 3 stopni regulacji, z komunikacją MODBUS

1150110

235,00

HLS 34-SER HLS 34-2B

Narzędzie do konfiguracji HLS 34

1150111 1150112

235,00 235,00

HLS 34-3B

Pomieszczeniowy sterownik temperatury z zadajnikiem; 1 do 3 stopni regulacji, z komunikacją MODBUS, 3 przyciski

1150113

235,00

HLS 35

Sterownik temperatury dla ogrzewania podłogowego z ograniczeniem temperatury

1150130

245,00

HLS 44

Pomieszczeniowy sterownik temperatury fancoili 4 rurowych,VAV z zadajnikiem; 1 do 3 stopni regulacji, obsługa silników EC; z komunikacją MODBUS

1150250

260,00

HLS 44-V

Pomieszczeniowy sterownik temperatury do fancoili 4 rurowych, VAV i oświetleniem z zadajnikiem; 1 do 3 stopni regulacji, obsługa silników EC; z komunikacją MODBUS

1150260

275,00

HLS 44-SER HLS 45

Narzędzie do konfiguracji HLS 44 i 44-V

1150251 1150270

295,00 275,00

PDS 2 PDS 2.2 HS 2.2

Sterownik do układów wentylacji i CWU

1150120 1150150 1150240

225,00 225,00 245,00

Przetwornik CO; zakres 0…100/300 ppm z wyświetlaczem Narzędzie do ręcznej kalibracji dla HML Regulator stałego przepływu dla HML-KK Pojemnik z gazem CO (150 ppm, 34 l) do ręcznej kalibracji HML

Pomieszczeniowy sterownik temperatury z wyświetlaczem Pomieszczeniowy sterownik temperatury, możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika NTC10

Pomieszczeniowy sterownik temperatury z zadajnikiem; 1 do 3 stopni regulacji, z komunikacją MODBUS, 2 przyciski

Pomieszczeniowy sterownik temperatury do fancoill 2 rurowych,VAV z zadajnikiem; 1 do 3 stopni regulacji, obsługa silników EC; z komunikacją MODBUS Sterownik uniwersalny Sterownik uniwersalny w obudowie pomieszczeniowej

POMIAR TEMPERATURY CZUJNIKI PTC 1000 Ohm Czujnik temperatury z przewodem, długość 200 mm TE 1000 Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów TEV 1000

1171000 1171020

31,00 95,00

przeciwzamrożeniowych z kablem 2m

TEV 1000-400

Czujnik temperatury; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m, długość 400 mm

1171021

116,00

TEK 1000 TENA 1000

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą

1171040 1171050

92,00 125,00

TEAT 1000

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie

1171070

68,00

TEP 1000

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 1171080 mm

84,00

TEU 1000 TES 1000 TEKV 1000

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny

TEKV 1000-400

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

1171090 1171100 1171120

49,00 133,00 103,00

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą, długość 400mm

1171121

125,00

TEKA 1000

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m

1171130

304,00

TEKY 1000 TEHU 1000

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych

1171140 1171150

49,00 72,00

Czujnik temperatury powietrza do sauny Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

Czujnik temperatury powietrza, pomieszczeniowy; do montażu w puszce instalacyjnej

TEKA 1000-500

Czujnik średniej temperatury powietrza, kanałowy, długość kabla 500mm

1171170

274,00

TEHR 1000

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, montaż naścienny

1171190

58,00

TEPK 1000

Czujnik temperatury wody; przylgowy ,płytkowy z kablem 2m

1171240

58,00

CZUJNIKI Pt100 TE PT 100 TEV PT 100

Czujnik temperatury z przewodem, długość 200 mm

1173000 1173020

23,00 68,00

1173040 1173050

66,00 88,00

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m

TEK PT 100 TENA PT 100

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą

TENA PT 100-50

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 50 mm

1173051

88,00

TEAT PT 100

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie

1173070

49,00

TEP PT 100

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 1173080 mm

60,00

TEU PT 100 TES PT 100 TEMV 1000+PT 100

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny

TEKV PT 100

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

1173090 1173100 1173106

37,00 95,00 105,00

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

1173120

73,00

TEKA PT 100

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m

1173130

220,00

TEKY PT 100 TEKY6 PT 100 TEKY4 PT 100 TEKY6S PT 100 TEHU PT 100

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych

1173140 1173320 1173330 1173340 1173150

37,00 39,00 37,00 42,00 58,00

1173160 1173170

220,00 199,00

Czujnik temperatury powietrza do sauny Czujnik temperatury wody;zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 4 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu silikonowym; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury powietrza, pomieszczeniowy; do montażu w puszce instalacyjnej

TESK PT 100 TEKA PT 100-500

Czujnik temperatury spalin < 400°C

TEHR PT 100

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, montaż naścienny

1173190

42,00

TEHR PT 100-P

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, z potencjometrem; montaż naścienny

1173230

56,00

TEPK PT 100

Czujnik temperatury wody; przylgowy ,płytkowy z kablem 2m

1173240

42,00

Czujnik średniej temperatury powietrza, kanałowy, długość kabla 500mm

TEL PT 100

Czujnik temperatury podłogi; do instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego, kabel 3m

1173280

43,00

TEKHA PT 100 TEM PT 100

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy

1173290 1173310

37,00 44,00

1174000 1174020

21,00 66,00

CZUJNIKI Pt1000 TE PT 1000 TEV PT 1000

Czujnik temperatury gruntu; kabel 5 m Czujnik temperatury z przewodem, długość 200 mm Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m

TEV PT 1000-400

Czujnik temperatury; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m, długość 400 mm

1174021

82,00

TEK PT 1000 TENA PT 1000

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą

1174040 1174050

64,00 86,00

TEAT PT 1000

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie

1174070

47,00

TEAT PT 1000-300

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy; do montażu w osłonie; długość 300mm

1174076

53,00

TEP PT 1000

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 1174080 mm

58,00

TEU PT 1000 TES PT 1000 TEMV 1000+PT 1000

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny

TEKV PT 1000

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

1174090 1174100 1174106

35,00 92,00 105,00

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

1174120

71,00

TEKA PT 1000

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m

1174130

210,00

TEKY PT 1000 TEKY6 PT 1000 TEKY4 PT 1000 TEKY6S PT 1000 TEHU PT 1000

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych

1174140 1174320 1174330 1174340 1174150

35,00 37,00 35,00 40,00 56,00

1174160 1174170

220,00 189,00

Czujnik temperatury powietrza do sauny Czujnik temperatury wody;zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 4 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu silikonowym; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury powietrza, pomieszczeniowy; do montażu w puszce instalacyjnej

TESK PT 1000 TEKA PT 1000-500

Czujnik temperatury spalin < 400°C

TEHR PT 1000

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, montaż naścienny

1174190

40,00

TEHR PT 1000-P

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, z potencjometrem; montaż naścienny

1174230

54,00

TEPK PT 1000 TEL PT 1000

Czujnik temperatury wody; przylgowy ,płytkowy z kablem 2m

1174240 1174280

38,00 41,00

TEKHA PT 1000 TEM PT 1000

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy

1174290 1174310

37,00 42,00

1175000 1175020

18,00 63,00

1175040 1175050

58,00 82,00

CZUJNIKI NTC 10 TE NTC 10 TEV NTC 10

Czujnik średniej temperatury powietrza, kanałowy, długość kabla 500mm

Czujnik temperatury podłogi; do instalacji ogrzewania/chłodzenie podłogowego, kabel 3m Czujnik temperatury gruntu; kabel 5 m Czujnik temperatury z przewodem, długość 200 mm Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m

TEK NTC 10 TENA NTC 10

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą

TENA NTC 10-50

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego, długość 50 mm

1175051

82,00

TEAT NTC 10 TEAT NTC 10-300

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie; długość 300 mm

1175070 1175076

42,00 52,00

TEP NTC 10

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 1175080 mm

52,00

TEU NTC 10 TES NTC 10 TEMV 1000+NTC 10

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny

TEKV NTC 10

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

Czujnik temperatury powietrza do sauny Czujnik temperatury wody;zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

1175090 1175100 1175106

29,00 87,00 105,00

1175120

66,00

TEKA NTC 10

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m

1175130

205,00

TEKY NTC 10 TEKY6 NTC 10 TEKY4 NTC 10 TEKY6S NTC 10 TEHU NTC 10

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych

1175140 1175320 1175330 1175340 1175150

30,00 32,00 30,00 35,00 51,00

Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 4 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu silikonowym; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury powietrza, pomieszczeniowy; do montażu w puszce instalacyjnej

TEKA NTC 10-500

Czujnik średniej temperatury powietrza, kanałowy, długość kabla 500mm

1175170

184,00

TEHR NTC 10

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, montaż naścienny

1175190

34,00

TEHR NTC 10-P

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, z potencjometrem; montaż naścienny

1175230

48,00

TEPK NTC 10 TEL NTC 10

Czujnik temperatury wody; przylgowy ,płytkowy z kablem 2m

1175240 1175280

34,00 36,00

TEKHA NTC 10 TEM NTC 10

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy

1175290 1175310

36,00 38,00

1176000 1176020

18,00 63,00

1176040 1176050

58,00 82,00

1176070 1176076

42,00 52,00

TEP NTC 20

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 1176080 mm

52,00

TEU NTC 20 TES NTC 20 TEMV 1000+NTC 20

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny

TEKV NTC 20

CZUJNIKI NTC 20 TE NTC 20 TEV NTC 20

Czujnik temperatury podłogi; do instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego, kabel 3m Czujnik temperatury gruntu; kabel 5 m Czujnik temperatury z przewodem, długość 200 mm Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m

TEK NTC 20 TENA NTC 20

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą

TEAT NTC 20 TEAT NTC 20-300

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie; długość 300 mm

1176090 1176100 1176106

29,00 87,00 105,00

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

1176120

66,00

TEKA NTC 20

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m

1176130

205,00

TEKY NTC 20 TEKY6 NTC 10 TEKY4 NTC 20 TEKY6S NTC 20 TEHU NTC 20

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych

1176140 1176320 1176330 1176340 1176150

30,00 32,00 30,00 35,00 51,00

Czujnik temperatury powietrza do sauny Czujnik temperatury wody;zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 4 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu silikonowym; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury powietrza, pomieszczeniowy; do montażu w puszce instalacyjnej

TEKA NTC 20-500

Czujnik średniej temperatury powietrza, kanałowy, długość kabla 500mm

1176170

184,00

TEHR NTC 20

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, montaż naścienny

1176190

34,00

TEHR NTC 20-P

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, z potencjometrem; montaż naścienny

1176230

48,00

TEPK NTC 20 TEL NTC 20

Czujnik temperatury wody; przylgowy ,płytkowy z kablem 2m

1176240 1176280

34,00 36,00

TEKHA NTC 20 TEM NTC 20

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy

1176290 1176310

36,00 38,00

1178000 1178020

23,00 68,00

1178040 1178050

66,00 107,00

CZUJNIKI Ni 1000-LG TE NI1000-LG TEV NI 1000-LG TEK NI 1000-LG TENA NI 1000-LG

Czujnik temperatury podłogi; do instalacji ogrzewania/chłodzenie podłogowego, kabel 3m Czujnik temperatury gruntu; kabel 5 m Czujnik temperatury z przewodem, długość 200 mm Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

TEAT NI 1000-LG

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie

1178070

49,00

TEAT NI 1000-LG-300

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie; długość 300 mm

1178076

60,00

TEP NI1000-LG

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 1178080 mm

60,00

TEU NI 1000-LG TES NI 1000-LG TEKV NI 1000LG

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny

1178090 1178100 1178120

37,00 94,00 73,00

TEKA NI 1000-LG

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m

1178130

215,00

TEKY NI1000-LG TEKY6 NI1000-LG TEKY4 NI1000-LG TEKY6S NI1000-LG TEHU NI 1000-LG

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych

1178140 1178320 1178330 1178340 1178150

37,00 39,00 37,00 42,00 58,00

Czujnik temperatury powietrza do sauny Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 4 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu silikonowym; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury powietrza, pomieszczeniowy; do montażu w puszce instalacyjnej

TEKA NI 1000-LG-500

Czujnik średniej temperatury powietrza, kanałowy, długość kabla 500mm

1178170

194,00

TEHR NI 1000-LG

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, montaż naścienny

1178190

42,00

TEHR NI 1000-LG-P

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, z potencjometrem; montaż naścienny

1178230

56,00

TEPK NI 1000-LG TEL NI 1000-LG

Czujnik temperatury wody; przylgowy ,płytkowy z kablem 2m

1178240 11782800

40,00 43,00

TEKHA NI 1000-LG TEM NI 1000-LG

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy

1178290 1178310

42,00 44,00

CZUJNIKI NTC 1.8 TEV NTC 1.8

Czujnik temperatury podłogi; do instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego, kabel 3m Czujnik temperatury gruntu; kabel 5 m Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m

66,00

TEK NTC 1.8 TENA NTC 1.8

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą

117E020 117E040

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117E050

TEAT NTC 1.8

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie

117E070

45,00

TEP NTC 1.8

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 mm 117E080 Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny 117E090

56,00

TEU NTC 1.8 TES NTC 1.8 TEKV NTC 1.8 TEKA NTC 1.8 TEKY NTC 1.8 TEKY6 NTC 1.8 TEKY4 NTC 1.8 TEKY6S NTC 1.8 TEHU NTC 1.8 TEKA NTC 1.8-500 TEHR NTC 1.8

Czujnik temperatury powietrza do sauny

117E100

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

117E120

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m

Czujnik temperatury na kablu silikonowym; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury powietrza, pomieszczeniowy; do montażu w puszce instalacyjnej

117E150

Czujnik średniej temperatury powietrza, kanałowy, długość kabla 500mm

117E170

Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 4 mm; IP 67

33,00 90,00 69,00 214,00

117E130 117E140 117E320 117E330 117E340

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych

62,00 85,00

34,00 36,00 34,00 39,00 54,00 193,00

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, montaż naścienny

38,00 117E190

TEHR NTC 1.8-P

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, z potencjometrem; montaż naścienny

TEPK NTC 1.8 TEL NTC 1.8

Czujnik temperatury wody; przylgowy ,płytkowy z kablem 2m

TEKHA NTC 1.8 TEM NTC 1.8

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy

Czujnik temperatury podłogi; do instalacji ogrzewania/chłodzenie podłogowego, kabel 3m Czujnik temperatury gruntu; kabel 5 m

52,00 117E230 117E240 117E280 117E290 117E310

38,00 43,00 40,00 44,00

CZUJNIKI NTC 10-C TEV NTC 10-C

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m

117M020

66,00

TEV NTC 10-C-120

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m

117M022

67,50

TEK NTC 10-C TENA NTC 10-C

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą

117M040 117M050

62,50 86,50

TEAT NTC 10-C

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117M070

46,50

TEAT NTC 10-C-050

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 50 mm

117M071

44,50

TEAT NTC 10-C-100

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 100 mm

117M072

44,50

TEAT NTC 10-C-150

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 150 mm

117M073

49,50

TEAT NTC 10-C-200

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 200 mm

117M074

49,50

TEAT NTC 10-C-250

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 250 mm

117M075

54,50

TEAT NTC 10-C-300

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 300mm

117M076

54,50

TEAT NTC 10-C-350

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 350 mm

117M077

59,50

TEAT NTC 10-C-450

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 450 mm

117M078

69,50

TEP NTC 10-C

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 117M080 mm

56,50

TEU NTC 10-C TEKV NTC 10-C

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny

117M090 117M120

33,50 70,50

TEKY NTC 10-C TEKY6 NTC 10-C TEKY4 NTC 10-C TEKY6S NTC 10-C TEKA NTC 10-C-500

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m

117M140 117M320 117M330 117M340 117M170

49,00 36,00 34,00 39,00 199,00

TEHR NTC 10-C

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, montaż naścienny

117M190

38,50

TEPK NTC 10-C TEL NTC 10-C

Czujnik temperatury wody; przylgowy ,płytkowy z kablem 2m

117M240 117M280

38,50 40,50

TEKHA NTC 10-C TEM NTC 10-C

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy

117M290 117M310

42,00 42,00

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m

117H020

68,00

TEK NTC 10-AN TENA NTC 10-AN

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą

117H040 117H050

66,00 88,00

TEAT NTC 10-AN

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117H070

45,00

TEAT NTC 10-AN-050

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 50 mm

117H071

45,00

TEAT NTC 10-AN-100

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117H072

45,00

TEAT NTC 10-AN-150

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 50 mm

117H073

50,00

TEAT NTC 10-AN-200

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117H074

50,00

TEAT NTC 10-AN-250

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 50 mm

117H075

55,00

TEAT NTC 10-AN-300

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117H076

55,00

CZUJNIKI NTC 10-AN TEV NTC 10-AN

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 6 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu PCV; ø 4 mm; IP 67 Czujnik temperatury na kablu silikonowym; ø 6 mm; IP 67

Czujnik temperatury podłogi; do instalacji ogrzewania/chłodzenie podłogowego, kabel 3m Czujnik temperatury gruntu; kabel 5 m

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

TEAT NTC 10-AN-350

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 50 mm

117H077

60,00

TEAT NTC 10-AN-450

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117H078

70,00

TEP NTC 10-AN

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 117H080 mm

60,00

TEU NTC 10-AN TES NTC 10-AN TEKV NTC 10-AN

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny

117H090 117H100 117H120

37,00 95,00 73,00

TEKA NTC 10-AN TEKY NTC 10-AN TEHU NTC 10-AN

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, dł. kabla 3m

117H130 117H140 117H150

220,00 37,00 58,00

Czujnik temperatury powietrza do sauny Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych Czujnik temperatury powietrza, pomieszczeniowy; do montażu w puszce instalacyjnej

TEKA NTC 10-AN-500

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m

117H170

199,00

TEHR NTC 10-AN

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, montaż naścienny

117H190

37,00

TEHR NTC 10-AN-P

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, z potencjometrem; montaż naścienny

117H230

51,00

TEPK NTC 10-AN TEL NTC 10-AN

Czujnik temperatury wody; przylgowy ,płytkowy z kablem 2m

117H240 117H280

42,00 43,00

TEKHA NTC 10-AN

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy

117H290

45,50

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z kablem 2m

117B020

89,00

TEK NTC 10-KB TENA NTC 10-KB

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą

117B040 117B050

66,00 88,00

TEAT NTC 10-KB

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117B070

45,00

TEAT NTC 10-KB-050

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 50 mm

117B071

45,00

TEAT NTC 10-KB-100

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117B072

45,00

TEAT NTC 10-KB-150

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 50 mm

117B073

50,00

TEAT NTC 10-KB-200

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117B074

50,00

TEAT NTC 10-KB-250

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego; długość 50 mm

117B075

55,00

TEAT NTC 10-KB-350

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

117B077

60,00

TEP NTC 10-KB

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 117B080 mm

60,00

TEU NTC 10-KB TES NTC 10-KB TEKV NTC 10-KB

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny

117B090 117B100 117B120

37,00 95,00 73,00

TEKA NTC 10-KB

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m

117B130

220,00

TEKY NTC 10-KB TEHU NTC 10-KB

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych

117B140 117B150

49,00 58,00

CZUJNIKI NTC 10-KB TEV NTC 10-KB

Czujnik temperatury podłogi; do instalacji ogrzewania/chłodzenie podłogowego, kabel 3m

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego

Czujnik temperatury powietrza do sauny Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą

Czujnik temperatury powietrza, pomieszczeniowy; do montażu w puszce instalacyjnej

TEHR NTC 10-KB

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, montaż naścienny

117B190

37,00

TEPK NTC 10-KB

Czujnik temperatury wody; przylgowy ,płytkowy z kablem 2m

117B240

60,00

1179020

120,00

CZUJNIKI Pt100 Z PRZETWORNIKIEM 0..10V Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów TEV LU przeciwzamrożeniowych z przetwornikiem 0..10V, z kablem 2m;

TEK LU

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą, z przetwornikiem 0..10V

1179040

128,00

TENA LU

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego,z przetwornikiem 0..10V

1179050

134,00

TEAT LU

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie, z przetwornikiem 0..10V

1179070

120,00

TEP LU

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 1179080 mm,z przetwornikiem 0..10V

133,00

TEU LU

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny, z przetwornikiem 0..10V

1179090

141,00

TEKV LU

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą, z przetwornikiem 0..10V

1179120

126,00

TEKA LU

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m , z 1179130 przetwornikiem 0..10V

351,00

TEKY LU

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych,z przetwornikiem 0..10V

1179140

126,00

TESK LU 0/400 TEKA LU-500

Czujnik temperatury spalin < 400°C, z przetwornikiem 0..10V

1179160 1179170

303,00 331,00

TEHR LU

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy z przetwornikiem 0..10V; montaż naścienny

1179190

111,00

TEHR LU-N

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy z wyświetlaczem i przetwornikiem 0..10V; montaż naścienny

1179191

204,00

1177020

120,00

Czujnik średniej temperatury powietrza, kanałowy, długość 500mm, z przetwornikiem 0..10V

CZUJNIKI Pt100 Z PRZETWORNIKIEM 0..20mA Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy do termostatów TEV LL przeciwzamrożeniowych z przetwornikiem 4..20mA, z kablem 2m;

TEK LL

Czujnik temperatury powietrza; kanałowy z głowicą, z przetwornikiem 4..20mA

1177040

128,00

TENA LL

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy, szybki, do montażu bezpośredniego, z przetwornikiem 4..20mA

1177050

134,00

TEAT LL

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie, z przetwornikiem 4..20mA

1177070

120,00

TEAT LL-300

Czujnik temperatury wody, zanurzeniowy do montażu w osłonie, długość 300mm, z przetwornikiem 4..20mA

1177076

130,00

TEP LL

Czujnik temperatury wody; przylgowy z opaską i głowicą dla rur Ø < 90 1177080 mm, z przetwornikiem 4..20mA

133,00

TEU LL

Czujnik temperatury powietrza; zewnętrzny, z przetwornikiem 4..20mA

1177090

141,00

TEMV 1000+LL

Czujnik temperatury wody;zanurzeniowy do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą, z przetwornikiem 4..20mA

1177106

185,00

TEKV LL

Czujnik temperatury wody; zanurzeniowy,szybki do termostatów przeciwzamrożeniowych z głowicą, z przetwornikiem 4..20mA

1177120

126,00

TEKA LL

Czujnik średniej temperatury powietrza; kanałowy, długość kabla 3m , z 1177130 przetwornikiem 4..20mA

351,00

TEKY LL

Czujnik temperatury do instalcji chłodniczych, z przetwornikiem 4..20mA 1177140

117,00

TESK LL 0/400 TEKA LL-500

Czujnik temperatury spalin < 400°C, z przetwornikiem 4..20mA

1177160 1177170

303,00 331,00

TEHR LL

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, z przetwornikiem 4..20mA; montaż naścienny

1177190

111,00

TEHR LL-N

Czujnik temperatury powietrza; pomieszczeniowy, z wyświetlaczem i przetwornikiem 4..20mA; montaż naścienny

1177191

204,00

TEHR L 0/50-PL

Czujnik temperatury powietrza z potencjometrem; pomieszczeniowy, z przetwornikiem wyjście konfigurowalne 4..20mA/0..10V; montaż naścienny

1170060

138,00

TEHR L 0/50-PL-N

Czujnik temperatury powietrza z potencjometrem i wyświetlaczem; pomieszczeniowy, z przetwornikiem wyjście konfigurowalne 4..20mA/0..10V; montaż naścienny

1170061

222,00

1170600

135,00

1170601

195,00

1170010 1170020 1170021 1170025

27,50 38,00 68,00 75,00

Czujnik średniej temperatury powietrza, kanałowy, długość kabla 500mm, z przetwornikiem 4..20mA

PRZETWORNIKI TEMPERATURY Z KOMUNIKACJĄ MODBUS TEHR-M Przetwornik temperatury pomieszczeniowy z komunikacją Modbus; montaż naścienny

TEHR-M-N

Przetwornik temperatury pomieszczeniowy z komunikacją Modbus i wyświetlaczem; montaż naścienny

POMIAR TEMPERATURY – akcesoria Osłona czujnika TEAT, stal AISI 303 (stal nierdzewna) AT 80 Osłona czujnika TEAT, stal AISI 316L,długość 80 mm ATH 80 Osłona czujnika TEAT, stal AISI 316L, długość 300 mm ATH 300 Osłona czujnika TEAT, stal AISI 316L, długość 350 mm ATH 350

ATS 80

Osłona czujnika TEAT, do wody morskiej AISI 316Ti, długość 80 mm

1170025

55,00

ATM 80 TEKALP6 TEHR-S TEHR-S5 TEHR-S2 TEHR-S5R

Osłona czujnika TEAT, mosiądz CW602N, długość 80 mm

1170030 1170050 1170080 1170090 1170091 1170092

21,00 31,50 16,00 19,90 19,90 19,90

1170100 1170120 1170140 1170130 1170131

12,60 14,00 80,00 75,00 75,00

1181300

225,00

Moduł We/Wy z komunikacją Modbus. We: 4x0..10v/DI; WY: 4x0..10V, 1181310 2 x siłowniki termiczne/trójpunktowe/ 4 X DO

225,00

Karta multipleksera sygnałów analogowych: 6xAI na 1xAI sygnał + 1xAI 1182020 nr wejścia (2x0..10V)

143,00

AUT 6 DA 6 ISO 10 KASPO 10.1 KASPO 10.2 LTL 010 LTL 420 MAV 4 PEJ 1/16/80 PMU 3

Zadajnik sygnałów AI (ręka/auto)

1182030 1182040 1182060 1182070 1182071 1182080 1182090 1182100 1182110 1182120

111,00 171,00 178,00 129,00 129,00 78,00 78,00 72,00 115,00 140,00

PYR 4

Konwerter sygnału 0...10V / 2 x 0...10V z opcjonalnym ograniczeniem sygnału wyjściowego

1182130

83,00

RT 420 UMP 3 UV 10 LLK LLK-N

Konwerter sygnału rezystancyjnego (potencjometr) / 4...20mA

1182140 1182150 1182160 1182190 1182191

118,00 140,00 41,00 78,00 138,00

LUK LUK-N AO 3 AO 2

Przetwornik temperatury PT 100 na 0…10V

1182200 1182201 1182210 1182220

78,00 138,00 105,00 78,00

Przekaźnik pomocniczy (24AC/DC na 230V 10A) do montażu na szynę 1183010 DIN (szer.13 mm)

16,00

Przekaźnik pomocniczy - zestyk przełączny

1183020 1183021 1183030 1183040 1183041 1183050 1183060 1183070

17,00 19,00 29,00 36,00 38,00 43,00 24,00 72,00

TEHR-L TEHR-P TEHR-N TE-N TEU-N

Kabel przedłużający czujnik TEKA do 6 m Opcjonalny przycisk (NO/NC) dla TEHR Opcjonalny przełącznik 5-poz. (A0123) dla dla TEHR Opcjonalny przełącznik 5-poz. (A0123) dla dla TEHR Opcjonalny przełącznik 5-poz. (0A123) dla TEHR ze zmienną rezystancją Opcjonalny wskaźnik LED 24V dla TEHR Opcjonalny potencjometr dla TEHR Opcjonalny wyświetlacz dla TEHR Wyświetlacz temperatury dla przetworników TE Wyświetlacz temperatury dla przetworników TEU

MODUŁY IO Z KOMUNIKACJĄ MODBUS MIO 12-PT Moduł We/Wy z komunikacją Modbus. We: 4xPt1000/DI; WY: 4x0..10V, 2 x siłowniki termiczne/trójpunktowe/ 4 X DO

MIO 12-V KONWERTERY AIM 6

PRZEKAŹNIKI AR 1 RY 1 RY 1-K RY 1-KK RY 1-U RY 1-U-K RYV 16-U RYVA 16 FCRY 3

Konwerter 6 wejść cyfrowych DI na 1 x AI (0..10V/4..20mA) Separator galwaniczny, montaż na szynie DIN Zdalny zadajnik pomieszczeniowy 0...10V (skala 0…100 %) Zdalny zadajnik pomieszczeniowy 0...10V (skala -3…+3) Przetwornik temperatury z Pt100 / Pt1000 na 0..10V Przetwornik temperatury z Pt100 / Pt1000 na 4..20mA Konwerter sygnału 4..20mA na 2..10V – 4 kanały Dzielnik impulsów: na 1 /16 /80 Konwerter sygnału 0...10V / trójstanowy (siłowniki trójpunktowe)

Konwerter sygnału trójstanowego / 0...10V Wzmacniacz / inwerter sygnału Przetwornik temperatury PT 100 na 4...20mA Przetwornik temperatury PT 100 na 4...20mA z wyświetlaczem Przetwornik temperatury PT 100 na 0…10V z wyświetlaczem Dzielnik sygnału analogowego: 0..10V na 3 x 0..10V Dzielnik sygnału analogowego: 0..10V na 2 x 0..10V

przekaźnik pomocniczy z wtykanym gniazdem Przekaźnik pomocniczy ze sterowaniem ręcznym Przekaźnik pomocniczy sterowany napięciem Przekaźnik pomocniczy sterowany napięciem Przekaźnik pomocniczy 16A sterowany napięciem Przekaźnik pomocniczy 16A Moduł przekaźnikowy do sterowania wentylatorami dla klimakonwektorów z wejściem 0-10V

FCRY 3-R

Moduł przekaźnikowy do sterowania wentylatorami dla klimakonwektorów z wejściem rezystancyjnym 3-7 kOhm

1183080

72,00

TH 5

Sterownik/wzmacniacz do sterowania siłowników termoelektrycznych 5 1183090 x AO 24VAC, 1A

68,00

TRANSFORMATORY JY M 230/24-30 M 230/12-4 M 230/24-15

Transformator 230/24 VAC, 15 VA, montaż na szynie DIN

1184020 1184050 1184080 1184090

79,00 89,00 31,00 66,00

CZUJNIKI OBECNOŚCI I TIMERY LA 24-LX Czujnik obecności z pomiarem natężenia oświetlenia Przekaźnik czasowy 1…5h z przyciskiem sterującym LAP 5 Przekaźnik czasowy 2…10h z przyciskiem sterującym LAP 10 Przekaźnik czasowy 12…60 min z przyciskiem sterującym LAP 1

1185014 1185020 1185021 1185025

273,00 89,00 95,00 95,00

Konwerter napięcia 24AC / 10-24DC Transformator 230/24VAC 30VA Transformator M 230/12 VDC, 4 VA

LAP 5-T

Przekaźnik czasowy 1…5h z przyciskiem sterującym i sygnalizacją stanu wentylatora (LED)

1185026

95,00

LAP 1-T

Przekaźnik czasowy 12…60 min z przyciskiem sterującym i sygnalizacją stanu wentylatora (LED)

1185027

95,00

LAP 10-T

Przekaźnik czasowy 2…10h z przyciskiem sterującym i sygnalizacją stanu wentylatora (LED)

1185028

95,00

PJP 1 PJP 2 PJP 4 PLT 24 PLT 24-K LA 14 LA 15

Przełącznik czasowy z przyciskiem sterującym (1 przycisk)

1185030 1185031 1185032 1185040 1185045 1185050 1185060

35,00 59,00 104,00 75,00 78,00 78,00 84,00

1185070 1185080 1185090 KO3602

9,80 45,00 102,00 4,80

1186010 1186011 1186012 1186013

126,00 126,00 126,00 126,00

1187010

99,00

1187024 1187020

145,00 53,00

LA-RAJ PLT 12 LEKA 24 KO PRA WYŚWIETLACZE LCD DOK 010-K DOK 010-P DOK 420-K DOK 420-P

Przełącznik czasowy z przyciskiem sterującym (2 przyciski) Przełącznik czasowy z przyciskiem sterującym (4 przyciski) Detektor ruchu PIR, 24 Vac/dc Detektor ruchu PIR, 24 Vac/dc, montaż na suficie Czujnik obecności (wyjście: 24VAC/60VDC) Czujnik obecności, (wyjścia: 24VAC/60VDC; do sterowania lamp: 250VAC, 1.5 A) Ogranicznik kąta 180° do czujnika obecności Detektor ruchu PIR, 12 VDC Sygnalizator LED dwukolorowy,czerwony/zielony, 24 VAC/DC obudowa do montażu dla LA/LUX24/PJP Moduł wyświetlacza, 3.5 cyfry,0...10V Moduł wyświetlacza, 3.5 cyfry,0...10V, montaż panelowy Moduł wyświetlacza, 3.5 cyfry 4...20mA Moduł wyświetlacza, 3.5 cyfry 4...20mA, montaż panelowy

CZUJNIKI I PRZEKAŹNIKI WYCIEKU WODY Sygnalizator wycieku wody/zalania, pomieszczeniowy; montaż LPH 10 naścienny

VVK 2 VVA 1

Sygnalizator wycieku wody/zalania; montaż na szynie DIN

VVA 2

Czujnik wycieku wody/zalania płytkowy z kablem 2 m; montaż na podłodze

1187021

53,00

VVA 3 VVN 1

Czujnik wycieku wody/zalania taśmą mocującą i kablem 2 m

1187026

Czujnik wycieku wody/zalania - taśma bawełniana dł.1 m z kablem 2 m 1187025

38,00 44,00

VVN 2

Czujnik wycieku wody/zalania - taśma bawełniana dł. 2 m z kablem 2 m 1187023

56,00

KA 10 KA 10-EXT

Czujnik kondensacji: wyjście 0..10V + DO 230V/1A

Czujnik wycieku wody/zalania płytkowy z głowicą; montaż na podłodze

1187030

Czujnik kondensacji z płytką zdalną: wyjście 0..10V + DO 24Vac/dc, 1A 1187031

PRZETWORNIKI BEZPRZEWODOWE Stacja bazowa (odbiornik) dla przetworników bezprzewodowych z FLTA

130,00 150,00

1191030

320,00

TEFL

Przetwornik temperatury, pomieszczeniowy, transmisja bezprzewodowa 1191010

177,00

TEFL-P

Przetwornik temperatury z potencjometrem, pomieszczeniowy, transmisja bezprzewodowa

1191011

198,00

TEFL-RH

Przetwornik temperatury i wilgotności %rH, pomieszczeniowy, trasnmisja bezprzewodowa

1191020

231,00

TEFL-RH-P

Przetwornik temperatury i wilgotności %rH z potencjometrem, pomieszczeniowy, trasnmisja bezprzewodowa

1191021

252,00

HDHFL

Przetwornik stężenia CO2, pomieszczeniowy; trasnmisja bezprzewodowa; zasilanie 24VAC/DC

1191150

540,00

komunikacją Modbus i 8xAO (0..10V); montaż na szynie DIN

HDHFL-N

Przetwornik stężenia CO2 z wyświetlaczem, pomieszczeniowy; trasnmisja bezprzewodowa; zasilanie 24VAC/DC

HDHFL-RH

1191151

595,00

1191160

700,00

1191161

755,00

Przetwornik stężenia CO2 i wilgotności (%rH), pomieszczeniowy; trasnmisja bezprzewodowa; zasilanie 24VAC/DC

HDHFL-RH-N Przetwornik stężenia CO2 i wilgotności (%rH) z wyświetlaczem, pomieszczeniowy; trasnmisja bezprzewodowa; zasilanie 24VAC/DC

PAFL TEUFL

Licznik impulsów; transmisja bezprzewodowa Przetwornik temperatury powietrza zewnętrzny IP54 (1 x Pt1000 + 1 x 0-10V); transmisja bezprzewodowa

1191170 1191100

282,00 262,00

TEUFL-24

Przetwornik temperatury powietrza zewnętrzny IP54 (1 x Pt1000 + 1 x 0-10V); transmisja bezprzewodowa; zasilanie 24VAC/DC

1191101

262,00

TEUFL-DI

Przetwornik temperatury powietrza zewnętrzny IP54 (1 x Pt1000 + 1 x 0-10V + 1 x DI); transmisja bezprzewodowa

1191102

279,00

TEUFL-DI-24

Przetwornik temperatury powietrza zewnętrzny IP54 (1 x Pt1000 + 1 x 0-10V + 1 x DI); transmisja bezprzewodowa; zasilanie 24VAC/DC

1191103

279,00

KLUFL

Bezprzewodowy przetwornik zewnętrznej temperatury powietrza i wilgotności IP54

1191110

367,00

LAFL LAFL-LX

Czujnik PIR; transmisja bezprzewodowa

1191120 1191121

239,00 265,00

RYFL

Moduł IO (Wejścia: 2 x 0..10V/DI; Wyjścia: 2 x 0..10V/DO /przekaźnik/); 1191130 trasmisja bezprzewodowa; zasilanie 230VAC/12VA (opcja: 24VAC)

380,00

FLREP

Repeater transmisji bezprzewodowej, pomieszczeniowy; zasilanie 24VAC/12-24VDC

1191080

180,00

FLREP-U

Repeater transmisji bezprzewodowej, zewnętrzny; zasilanie 1230VAC/DC Antena dla FLTA i RYFL

1191081

262,00

1191040 1191041 1191070 1191140 1191050 1191051 1191060 A04491

55,00 125,00 250,00 736,00 25,00 17,00 55,00 9,50

ZAWORY STRFEFOWE (do klimakonwketorów) Siłownik termoelektryczny 24 V, NC, z kablem 1m BA4004.xx.01 Siłownik termoelektryczny 24 V, NO, z kablem 1m BA4104.xx.01 Siłownik termoelektryczny 230 V BA2005 Siłownik termoelektryczny 24 V, NC BA4005 Siłownik termoelektryczny 24 V, NO BA4105 Siłownik analogowy 0-10V BA6135

1210010 1210020 1210030 1210040 1210045 1210050

24,40 25,80 23,10 23,10 23,10 67,90

ZŁĄCZA DO ZAWORÓW Złącze do zaworów serii NV, T&A TRV-2/TBV-C M30x1.5; białoszary VA 80

1220010

1,50

1220011 1220012 1220013 1220014 1220015

1,50 1,50 4,20 1,50 1,50

1220021 1220022 1220023 1220024 1220025 1220026 1220027 1220028

7,10 8,90 10,30 11,80 13,20 20,40 27,60 34,90

FLAN FLANJJ-4,5 FLSER FLSNIF FL-S5 FL-DI FL-N Bateria litowa 3,6V 2700m,Paristo AA

VA 90 VA 10 VA 78 VA 54 VA 32

Czujnik PIR i natężenia oświetlenia 0…2000 lux; transmisja bezprzewodowa

Kabel połączeniowy dla FLAN, 4,5 m Narzędzie konfiguracyjne Narzędzie do monitorowania trasnmisji bezprzewodowych Opcjonalny przełącznik 5-poz. (0A123) dla przetworników TEFL Wejście cyfrowe (DI) dla przetworników TEFL Opcjonalny wyświetlacz dla przetworników TEFL Bateria Litowa 3,6V 2700mAh; typ AA

Złącze do zaworów T&A TBV-CM; niebieski Złącze do zaworów MMA FVR 10; ciemnoniebieski Złącze do zaworów: Danfoss RA-N 10/15 Złącze do zaworów: MMA FVR 10 M28x1.5, ciemnoniebieski Złącze do zaworów: MMA FVR 10 M28x1.5, zielony

KABLE ZE ZŁĄCZAMI DO SIŁOWNIKÓW kabel do siłownika BA2005/4005/4105, 1m; 24V/230V BA-ALL.5.2.01 kabel do siłownika BA2005/4005/4105, 2m; 24V/230V BA-ALL.5.2.02 kabel do siłownika BA2005/4005/4105, 3m; 24V/230V BA-ALL.5.2.03 kabel do siłownika BA2005/4005/4105, 4m; 24V/230V BA-ALL.5.2.04 kabel do siłownika BA2005/4005/4105, 5m; 24V/230V BA-ALL.5.2.05 kabel do siłownika BA2005/4005/4105, 10m; 24V/230V BA-ALL.5.2.10 kabel do siłownika BA2005/4005/4105, 15m; 24V/230V BA-ALL.5.2.15 kabel do siłownika BA2005/4005/4105, 20m; 24V/230V BA-ALL.5.2.20

BA-ALL.5.3.01 BA-ALL.5.3.02 BA-ALL.5.3.03 BA-ALL.5.3.04 BA-ALL.5.3.05 BA-ALL.5.3.10 BA-ALL.5.3.15 BA-ALL.5.3.20

kabel do siłownika BA6135, 1m, 0..10V

1220031 1220032 1220033 1220034 1220035 1220036 1220037 1220038

7,20 8,90 10,30 11,80 13,20 20,40 27,60 34,90

ZAWORY STRFEFOWE (do klimakonwketorów) Zawór regulacyjny 3/8" , stały Kvs 1.20 NV2D10 Zawór regulacyjny 3/8" regulowalny Kvs 0.80 NV2D10V Zawór regulacyjny 3/8" regulowalny Kvs 0.35 NV2D10F Zawór regulacyjny 1/2" stały Kvs 1.20 NV2D15 Zawór regulacyjny 1/2" regulowalny Kvs 0.80 NV2D15V Zawór regulacyjny 1/2" regulowalny Kvs 0.35 NV2D15F Zawór regulacyjny 3/4" stały Kvs 1.50 NV2D20 Zawór regulacyjny 3/4" regulowalny Kvs 0.80 NV2D20V

1230100 1230101 1230102 1230150 1230151 1230152 1230200 1230201

14,90 18,50 18,50 14,60 19,50 19,50 21,80 26,00

MIERNIKI MECHANICZNE I PRESOSTATY mechaniczny miernik temperatury kanałowy -40/60 °C; L = 9x200mm KLM -40/60

kabel do siłownika BA6135, 2m, 0..10V kabel do siłownika BA6135, 3m, 0..10V kabel do siłownika BA6135, 4m, 0..10V kabel do siłownika BA6135, 5m, 0..10V kabel do siłownika BA6135, 10m, 0..10V kabel do siłownika BA6135, 15m, 0..10V kabel do siłownika BA6135, 20m, 0..10V

1240010

16,30

KLM 0/60

mechaniczny miernik temperatury kanałowy 0/60 °C; L = 9x200mm

1240020

16,30

CPS 330 CPS 450 CPS 1100 CPS 4000

różnicowy presostat powietrza 20-330 Pa

1240100 1240110 1240120 1240130

21,50 21,50 21,50 21,50

1250010

44,00

1250020

44,00

1250030

44,00

1250040

44,00

1250050

44,00

1250060

44,00

1250070

44,00

1250080

65,00

różnicowy presostat powietrza 30-500 Pa różnicowy presostat powietrza 100-1100 Pa różnicowy presostat powietrza 500-4000 Pa

SONDY DO POMIARU PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU POWIETRZA sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał okrągły Ø PP-PK R100 PP-PK R125 PP-PK R160 PP-PK R200 PP-PK R250 PP-PK R315 PP-PK R400 PP-SK L200

100mm sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał okrągły Ø 125mm sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał okrągły Ø 160mm sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał okrągły Ø 200mm sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał okrągły Ø 250mm sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał okrągły Ø 315mm sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał okrągły Ø 400mm sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 200mm

PP-SK L250

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 250mm

1250090

65,00

PP-SK L300

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 300mm

1250100

65,00

PP-SK L350

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 350mm

1250110

65,00

PP-SK L400

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 400mm

1250120

65,00

PP-SK L450

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 450mm

1250130

65,00

PP-SK L500

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 500mm

1250140

65,00

PP-SK L550

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 550mm

1250150

65,00

PP-SK L600

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 600mm

1250160

65,00

PP-SK L650

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 650mm

1250170

87,00

PP-SK L700

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 700mm

1250180

87,00

PP-SK L750

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 750mm

1250190

87,00

PP-SK L800

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 800mm

1250200

87,00

PP-SK L850

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 850mm

1250210

87,00

PP-SK L900

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 900mm

1250220

87,00

PP-SK L950

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 950mm

1250230

87,00

PP-SK L1000

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 1000mm

1250240

87,00

PP-SK L1050

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 1050mm

1250250

87,00

PP-SK L1100

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 1100mm

1250260

87,00

PP-SK L1150

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 1150mm

1250270

87,00

PP-SK L1200

sonda do pomiaru prędkości przepływu powietrza; kanał kwadratowy, szerokość 1200mm

1250280

87,00

obudowa modułowa IP 54, 6 modułów KV

KO4846 KO4948 KO4949 KO5239

42,00 47,00 76,00 37,00

OBUDOWY KO MK 1/6 KO MK 1/9 KO MK 1/12 KO IVS

obudowa modułowa IP 54, 9 modułów KV obudowa modułowa IP 54, 12 modułów KV obudowa zabezpieczająca do przetworników pomieszczeniowych z zamkiem

PANELE STERUJĄCE DLA INSTALACJI "CLEAN ROOM" PANEL STERUJĄCY LSML 22 PANEL STERUJĄCY+LAP+LED LSML 22-2 PANEL STERUJĄCY+LAP+LED+RH LSML 22-3 PANEL STERUJĄCY+RH-DISPLAY LSML 22-4

LSML 22 LSML 22-2 LSML 22-3 LSML 22-4

cena na telefon cena na telefon cena na telefon cena na telefon