09. Zatwierdzono do stosowania:

Znak sprawy : WSzSL/FAZ-201/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ ...
2 downloads 1 Views 514KB Size
Znak sprawy : WSzSL/FAZ-201/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKACH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

(postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm..).

Zatwierdzono do stosowania:

Kolor czerwony: Treść SIWZ zmodyfikowana w wyniku omyłki Zamawiającego – zmiana na podstawie pisma z dnia 12-01-2010 r. (treść pisma dostępna na stronie internetowej Szpitala w zakładce „Uwagi”) Kolor niebieski: Wprowadzono zmiany w treści SIWZ na podstawie pisma z dnia 13-01-2010 r. (treść pisma dostępna na stronie internetowej Szpitala w zakładce „Uwagi”)

Legnica, 07-01- 2010 r.

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica www.szpital.legnica.pl TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 193 000 € (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm..). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV- 90910000-9 – usługi w zakresie sprzątania i odkażania. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, utrzymania porządku i czystości oraz dezynfekcji ciągów komunikacyjnych (obejmujących w szczególności: korytarze, schody, windy, okna i drzwi) należących do Stefy II „ogólnej czystości medycznej” w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy położonych przy ul. Iwaszkiewicza 5 o powierzchniach: Tabela nr 1 Lp Powierzchnia ścian Powierzchnia ciągów Ściany pomalowane Ściany Ściany pokryte Ściany Ściany komunikacyjnych Powierzchni Powierzchni pomalowane farbą panelami wyłożone wyłożone (powierzchnia podłóg i farbami a okien a paneli zmywalnymi emulsyjną (do drewnianymi kaflami kafelkami jednostronna sufitowych schodów) (czyszczenie przy odkurzania) marmurowymi użyciu wody)

1

7256,92 m²

6411,29m²

7256,92 m²

8453,03 m²

989,92m²

303,75m²

471,23m²

276,84m² 706,67m²

3883,57m²

706,67 m²

3883,57m²

▪Zamawiający wymaga wykonywania kompleksowego maszynowego i ręcznego utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnohigienicznym głównych ciągów komunikacyjnych (korytarzy, klatek schodowych i wind). Wykonywanie usługi winno odbywać się 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli od godziny 07.00 do 19.00. ▪ Wykonywane czynności oraz technologie stosowane przy realizacji przedmiotowej usługi winny: 1) gwarantować i spełniać utrzymanie właściwej higieny sanitarnej, 2) spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, 3) zapewniać estetyczny wygląd sprzątanych powierzchni i pomieszczeń. ▪ Zamawiający na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia posiada podłogi wykonane z: 1)wykładzin PCV spoinowych 2)płytek glazurowanych i lastryko 3)powierzchni marmurowych 4) bezspoinowych posadzek typu Hemetin ▪ Zamawiający na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia posiada ściany: 1) o powierzchniach pomalowanych farbą olejną 2) o powierzchniach pomalowanych farbą emulsyjną 3) o powierzchniach wykonanych z marmuru 4) posiadające wmontowane elementy drewniane ▪ Klatki schodowe (schody) wykonane są z płytek lastryko ▪ Zamawiający na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia posiada drzwi wykonane z: 1) płyt wiórowych malowane farbą olejną 2) szkła i elementów aluminiowych bądź plastikowych Wymagania Zamawiającego dotyczące częstotliwości wykonywanej w ramach zamówienia usługi Tabela nr 2 CIĄGI KOMUNIKACYJNE Czynności do wykonania Częstotliwość wykonywanych czynności Rodzaj środka Mycie powierzchni korytarzy wraz z listwami przypodłogowymi

na bieżąco (min. 2 x dziennie) w godzinach rannych i popołudniowych

Detergent

Mycie schodów

na bieżąco (min. 2 x dziennie) w godzinach rannych i popołudniowych

Detergent

Mycie schodów wewnętrznych – ewakuacyjnych

1 x w miesiącu

Detergent

Mycie i dezynfekcja 12 wind osobowych i towarowych (w tym drzwi, ścian oraz paneli sterujących )

Mycie na bieżąco (min.2 x dziennie) Dezynfekcja (min. 1x dziennie )

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Mycie i dezynfekcja poręczy

na bieżąco (min. 1 x dziennie)

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Mycie parapetów

min. 1 x dziennie

Detergent

Mycie grzejników i osłon grzejników

minimum raz na miesiąc

Detergent

Mycie i dezynfekcja klamek drzwi wejściowych zewnętrznych

na bieżąco (min. 2 x dziennie)

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (jedno i dwuskrzydłowych) – 599 sztuk

Minimum 1 x na miesiąc

Detergent

Mycie i dezynfekcja klamek oraz strefy dotykowej ( część drzwi okalająca klamkę w promieniu ok. 20 cm. ) drzwi wewnętrznych

na bieżąco mycie i dezynfekcja (min. 1 x Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący dziennie) do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Sprzątanie korytarzy, schodów ( tylko głównych traktów komunikacyjnych)i wind przy złych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad)

wg potrzeb (min. 4 x dziennie)

Detergent

Opróżnianie i mycie 41 sztuk pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w głównych ciągach komunikacyjnych

na bieżąco (min. 1 x dziennie)

Detergent

Dezynfekcja pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych

Codziennie wg. potrzeb - w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zdezynfekowania pojemnika (przy wprowadzeniu materiałów zakaźnych: wymiociny, krew, etc) minimum 1x dziennie

Preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni:zanieczyszczonych materiałem biologicznym , bez zawartości aldehydu glutarowego, na bazie chloru. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy oraz detergent.

Mycie okien

minimum raz na 3 miesiące( 4 razy w okresie trwania umowy)

Detergent

Mycie lamp sufitowych

minimum raz na 3 miesiące (4 razy w trakcie trwania umowy)

Detergent

Mycie lampy bakteriobójczej (w Poradni przeciwgruźliczej)

minimum. 1 x na miesiąc; mycie palnika lampy 1 x w tygodniu)

Detergent (oraz etanol 70º -tylko palnik lampy)

Odkurzanie i mycie lamp przyściennych

Minimum 1 x na tydzień

Detergent

Mycie i dezynfekcja kontaktów

Minimum 1x dziennie

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Mycie bądź odkurzanie ścian w zależności od rodzaju powierzchni Powierzchnie ścian wymagające sprzątania przy pomocy mycia i preparatu dezynfekcyjnego

minimum raz na 3 miesiące (4 razy w okresie trwania umowy) ściany przy windach w budynku 1A na poziomie -1 (mycie min. 1 x dziennie)

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Konserwacja (polegająca na rozprowadzeniu preparatów pielęgnacyjno -ochronnych) powierzchni płaskich – podłóg, schodów

minimum raz na miesiąc (12 razy w okresie trwania umowy)

Detergent, preparat pielęgnacyjno-ochronny

Konserwacja ścian wykonanych z marmuru (polegająca na minimum raz na 3 miesiące (4 razy w rozprowadzeniu preparatów pielęgnacyjno - ochronnych) przy okresie trwania umowy) windach w budynku 1A na poziomie -1 (mycie min. 1 x dziennie)

Detergent, preparat pielęgnacyjno-ochronny

Mycie paneli sufitowych

minimum raz na 3 miesiące (4 razy w okresie trwania umowy)

Detergent

Mycie kratek wentylacyjnych

minimum raz na 3 miesiące (4 razy w okresie trwania umowy)

Detergent

Usuwanie pajęczyn

Na bieżąco – w razie wystąpienia potrzeby

Detergent

Mycie ławek, krzeseł zlokalizowanych w głównych ciągach komunikacyjnych (76 szt. krzeseł, 83 szt. ławeczek dla 4 do 8 osób) oraz 46 ławeczek wykonanych z połączonych z 4 krzeseł)

na bieżąco (min. 1 x dziennie)

Detergent

Dezynfekcja i mycie miejsc, w których potencjalnie może wystąpić skażenie biologiczne

w razie wystąpienia potrzeby nie poźniej niż w ciągu 15 minut od zgłoszenia pracownikowi Wykonawcy (przedostanie się krwi, wydzielin ludzkich na powierzchnie objęte przedmiotem zamówienia)

Preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni:zanieczyszczonych materiałem biologicznym , bez zawartości aldehydu glutarowego, na bazie chloru. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy oraz detergent

W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający zastrzega sobie prawo do doraźnej jednostronnej zmiany częstotliwości wykonywanych czynności w określonym zakresie, uwzględniającej jego potrzeby, bez zmian jakichkolwiek innych postanowień umownych. Zamawiający wymaga przy wykonywaniu czynności dezynfekcji używania przez Wykonawcę preparatów dezynfekcyjnych służących do dezynfekcji powierzchni: 1)wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby, 2) zanieczyszczonych materiałem biologicznym, bez zawartości aldehydu glutarowego, na bazie chloru. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy 3) trudno dostępnych w sprayu na bazie alkoholu. Spektrum działania :bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy – w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz innych środków niezbędnych w wykonywaniu usługi: 1) detergenty, 2) etanol 70º, 3) preparaty pilęgnacyjno - ochronne stosowane w pielęgnacji powierzchni podłóg i ścian w Szpitalu. Wykonawca zobligowany będzie do utrzymywania czystości w sposób odpowiadający rodzajom powierzchni opisanych w Tabeli nr 1 wg. zasad określonych w Tabeli nr 2, w przypadku drzwi i okien wykonywania wymaganych czynności na dwóch stronach ich płaszczyzn. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego zarządzeń wewnętrznych, instrukcji, procedur higieniczno – epidemiologicznych oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności niżej wymienionych procedur epidemiologicznych stanowiących załączniki od A do F do niniejszej specyfikacji wprowadzone zarządzeniami nr: A) 272/2006 oraz 34/2009 – Załącznik nr 2 Plan higieny szpitala (Podział środowiska szpitalnego na strefy higieniczne ), Procedura sanitarno higieniczna (Załącznik A do swiz) B) 89/2007 - Aneks nr 1 do załącznika nr 1do zarządzenia 272/2006 Podział środowiska szpitalnego na strefy higieniczne (Załącznik B do swiz) C) 120/2006 – procedury sanitarno – higieniczne - załączniki:zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych, technika efektywnego mycia rąk, procedura higieniczna - higiena rąk, (Załącznik C do swiz) D) 44/2009 postępowanie poekspozycyjne (Załącznik D do swiz) E) 288/2007 oraz 35/2009 i 255/2009 - załącznik -instrukcja postępowania z odpadami medycznymi (Załącznik E do swiz) F)31/2009 – zmiana zarządzenia nr 120/2006 w sprawie wprowadzenia procedury sanitarno higienicznej oraz higienicznej (Załącznik F do siwz) oraz innych, które dotyczą wykonywania przedmiotu zamówienia, a które wejdą w życie w trakcie obowiązywania umowy. Ponadto Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie na własny koszt do zapewnienia pracownikom świadczącym usługę, w ramach zawartej umowy, odzieży ochronnej, roboczej, identyfikatorów, apteczki podręcznej, systematycznego prania i dezynfekcji odzieży roboczej. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków foliowych na śmieci komunalne koloru niebieskiego używanych w Szpitalu. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany wyłącznie przez osoby posiadające aktualne ksiażeczki zdrowia potwierdzajace brak przeciwskazań do wykonania prac na terenie Szpitala. Wykonawca w ciągu jednego dnia od zawarcia umowy zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu Pielęgniarce Epidemiologicznej Zamawiającego, aktualne książeczki zdrowia osób wykonujących usługę na terenie Szpitala. Wykonawca w pełni odpowiada za działania bądź zaniechania swoich pracowników podczas świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, a także w przypadku wykonywania w czasie pracy czynności nie ujętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca poniesie koszt naprawy lub zakupu sprzętu bądź wyposażenia uszkodzonego przez swój personel w trakcie świadczenia usługi. Wykonawca poniesie koszty kar administracyjnych wynikające z niedostatecznego wywiązywania się z obowiązku świadczenia usługi oraz zaniedbań w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno – epidemiologicznych i innych, wykazanych przez zewnętrznych kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp. Wykonawca na żądanie umożliwi upoważnionym pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli używanego do świadczenia usługi sprzętu oraz udostępnieni informacje dotyczące zaopatrzenia Wykonawcy w środki pomocnicze, myjące, dezynfekujące i inne niezbędne do należytego wykonania usługi. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy. V. INFORMACJA O UMOWACH RAMOWYCH Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VI. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VIII.OFERTY WARIANTOWE .Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 1) udokumentowanie wykonania bądź wykonywania usługi sprzątania (utrzymania czystości) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres ten jest krótszy a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla co najmniej 1 jednostki 2 jednostek służby zdrowia, każda o wartości nie mniejszej niż 340.000 zł brutto. 2) wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tzn. co najmniej 1 odkurzaczem do zbierania kurzu i wody, 1 maszyną myjąco - szorującą z odsysaniem, polerką wysokoobrotową i szorowarką jednotarczową, 3) posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia w/w warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt X.A SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. X. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY A. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa::

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 1 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z treścią załącznika nr 1 do SIWZ

1.

Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 u Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

2.

Wykaz sporządzony wg. druku stanowiącego złącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, zawierający co najmniej dwie wykonane bądź wykonywane usługi sprzątania dla jednostek służby zdrowia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców ( pkt. IX ppkt 1 siwz).

3.

Dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie (np. referencje)

4.

Wykaz sporządzony wg. druku stanowiącego złącznik nr 4 lub 4a (odpowiednio) do niniejszej specyfikacji zawierający spis sprzętu, którym dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wymagany przez Zamawiającego ( pkt. IX. ppkt 2 siwz)

5.

Polisa lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

6.

Pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2 b Pzp do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej

wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

B. Inne wymagane dokumenty: 1.

Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz.

2.

Dokument potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością np.: Certyfikat zgodności z normą ISO 9001:200 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą w zakresie usług sprzątania lub inny dokument równoważny wydany przez odpowiednie podmioty uprawnione do kontroli jakości w zakresie usług sprzątania.

Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie X. A pkt. 2 niniejszej specyfikacji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego Wykonawcy z osobna - pkt. X.A od ppkt 1 i 2. XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Informacje dotyczące postępowania udzielane są przez pracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 3 w godzinach od poniedziałku do piątku od 800 - 1500 fax (0-76) 72-11-127. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji. 2. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji będą udzielane za pośrednictwem faksu, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w toczącym się postępowaniu, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie zobligowany do udzielenia wyjaśnień i będzie mógł pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania. W przypadku przełożenia terminu składania ofert przez Zamawiającego bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz nie podlega zmianom. 3. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 4.Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: - Pan Paweł Jadłosz – Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego Pani Kinga Frąckiewicz - Sekcja Zamówień Publicznych i ZaopatrzeniaXIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 2. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. 3. Zaleca się, aby kompletna oferta, łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty należy spiąć we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach., opatrzonych napisem :

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZOPNEGO NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKACH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY Nie otwierać przed 15-01-2010 18-01-2010 r.. godz. 11.30 Koperta poza oznakowaniem musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie. XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1.Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala do dnia 15-01-2010 18-01-2010 r. do godz. 11:00 na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ulica J. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica 2.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3.W przypadkach zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści niezbędne informacje w Biuletynie Zamówień Publicznych, na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (obok pok. Nr 43 -t.j. kasy Szpitala ) o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację 4.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zmieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte w dniu 15-01-2010 18-01-2010 r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej: (C)Cena 100 % najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert (wartość ryczałtowa brutto oferty w zł) C = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100 cena oferty rozpatrywanej spośród ofert nieodrzuconych (wartość ryczałtowa brutto oferty w zł) Opis sposobu obliczenia ceny 1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. 2) Cena ryczałtowa za 1 miesiąc świadczenia usługi oraz całkowita wartość ryczałtowa zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając formularz ofertowy powinien zaokrąglić cenę i wartości do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę. 4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. 5) Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. XVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 1. Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie www.szpital.legnica.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. Niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej zamawiającego, o wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy w sposób o którym mowa w pkt. XI niniejszej siwz 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 4.Wybrany Wykonawca winien bezzwłocznie przystąpić do zawarcia umowy po upływie 7 dni od terminu ogłoszenia wyniku postępowania, o ile nie zostaną wniesione protesty. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Zamawiający zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych XIX.TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT 1. W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nienaruszenia kopert. 2. Komisja poda do wiadomości zainteresowanym, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Pzp 3. Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a.czy są ważne, b.czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c.czy nie zawierają oczywistych omyłek, o których mowa w art.82 ust. 2 Pzp 4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ XX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące rezultatem błędnie przeprowadzonych działań matematycznych. 2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 4.Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” (art. 179 -198) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 ( pieczęć Wykonawcy ) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1. Przystępując do udziału w postępowaniu (znak WSzSL/FAZ-201/09) oświadczam, że: 2. zapoznałem się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ; 3. spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 uPzp. 4. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp I. Zgodnie z art. 24 Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie wyklucza się : 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”;

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w wyniku modyfikacji siwz) w siedzibie Zamawiającego/ przesłanej za pośrednictwem poczty* ………............................................................................... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania ciągów komunikacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. (znak sprawy WSzSL/FAZ-201/09) My niżej podpisani 1. …………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………... działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… NIP………………………………….

REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….

Fax ………………………………………...

/nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ składamy niniejszą ofertę: 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* 6.Powierzymy

podwykonawcy

wykonanie

następujących

części

zamówienia.................................................................................................................................................................................................. ...............................................(wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) 7 Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………………………………………...………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………

(wypełniają jedynie

wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja) 8. Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od …….. do ……… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem 10.

Wszelką

korespondencję

w

sprawie

niniejszego

postępowania

należy

kierować

……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………

na

poniższy

adres:

11. Ofertę niniejszą składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach. 12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: Nazwa

Jm

Cena netto za 1 miesiąc

Stawka VAT %

Ilość miesięcy

Wartość netto

Wartość brutto

A

B

C

D

E

F=(C x E)

G=(F x 1,22)

Ryczałtowe wynagrodzenie

miesiąc 12

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 KK ).

……………………….. dnia ……….. 2010 roku

………............................................................................... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 ............................................................... (pieczęć adresowa wykonawcy) WYKAZ USŁUG Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 193 tys. euro na usługę sprzątania ciągów komunikacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.(znak:WSzSL/FAZ-201/09) przedstawiamy: wykaz wykonanych /wykonywanych usług sprzątania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z dyspozycją pkt IX. Ppkt 2.siwz) , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców Nazwa i adres jednostki, w której Wykonawca świadczył/świadczy usługi

Rodzaj świadczonej usługi

Wartość przedmiotu zamówienia

Termin realizacji (Dzień, miesiąc, rok)

Ogółem

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie np. referencje , etc. ………............................................................................... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

....................................................... (miejscowość, data)

Załącznik nr 4 ............................................................... (pieczęć adresowa wykonawcy) WYKAZ SPRZĘTU, KTÓRYM DYSPONUJE WYKONAWCA Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 tys. euro na usługę sprzątania ciągów komunikacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. (znak:WSzSL/FAZ-201/09) przedstawiamy wykaz sprzętu, którym dysponujemy ( zgodnie z dyspozycja pkt. IX ppkt 2 ) L.p.

Rodzaj sprzętu

………............................................................................... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

....................................................... (miejscowość, data)

Załącznik nr 4 a ............................................................... (pieczęć adresowa wykonawcy) WYKAZ SPRZĘTU, KTÓRYM BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 tys. euro na usługę sprzątania ciągów komunikacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. (znak:WSzSL/FAZ-16/09) przedstawiamy wykaz sprzętu, którym będziemy dysponować ( zgodnie z dyspozycją pkt. IX ppkt 2 ) L.p.

Rodzaj sprzętu

UWAGA: W odniesieniu do tego sprzętu do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów, które posiadają w/w sprzęt i udostępnią go w okresie obowiązywania umowy.

………............................................................................... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

....................................................... (miejscowość, data)

..

Załącznik nr 5

UMOWA Nr ..../FAZ/10 (projekt) zawarta w dniu ................. 2010 r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000163872 oraz Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 02-00929, z siedzibą w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, reprezentowanym przez: Krystynę Barcik Anna Prokopczak

- Dyrektora - p.o. Głównego Księgowego

NIP 691-22-04-853 Regon 390999441 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą . z siedzibą w NIP Regon reprezentowanym przez: ................................................ ................................................ zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). §1 1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na stałym, bieżącym sprzątaniu, utrzymaniu porządku i czystości oraz dezynfekowaniu ciągów komunikacyjnych (obejmujących w szczególności: korytarze, schody, windy, okna i drzwi) w budynkach, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem stanowią cym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3.Usługi będące przedmiotem zamóweinia będą reazlizowane we wszystkie dni tygodnia w godz. od 7.00 do 19.00. 1. 2.

3. 4.

§2 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy realizacji umowy uwzględniając specyficzny charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Zamawiający wyznacza ze swej strony do koordynacji zobowiązań umownych Kierownika Działu Administracyjno -Gospodarczego. Wykonawca ustanawia ze swej strony koordynatora realizacji umowy : ...................................................... W przypadku zmian personalnych osób koordynujących i wykonujących przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego i przedstawiania aktualnego wykazu pracowników wykonujących przedmiot zamówienia .

§3 1. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy wyniesie netto zł (słownie: zł ).Kwota podatku VAT wynosi zł (słownie: ....... zł). Łącznie wynagrodzenie brutto wyniesie zł (słownie: ). Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne zostaje ustalone na kwotę .........................zł brutto. 2.Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym zabezpieczenie osób sprzątających w odpowiedni sprzęt i niezbędne środki dezynfekcyjne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z normami PZH i BHP. 3 Wykonawca oświadcza, że na wykonany przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu 30 dniowy termin płatności liczony od prawidłowo złożonej faktury VAT. 4. Zapłata za wykonaną usługę będzie realizowana wg ceny ryczałtowej netto za jeden miesiąc (tj................. zł) podanej w ofercie przetargowej powiększonej o należny podatek VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 2 liczonym od dnia wykonania usługi w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się pełny miesiąc kalendarzowy. §4

1. 2. 3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w szczególności: zabezpieczenie osób sprzątających w odpowiedni sprzęt, niezbędne środki czystości - detergenty, niebieskie worki foliowe na odpady komunalne, środki dezynfekcyjne, preparaty pielęgnacyjno-ochronne i etanol 70º- niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z normami Państwowego Zakładu Higieny o raz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany jest do zabezpieczenia pracowników wykonujących przedmiot umowy w odzież ochronną, roboczą, identyfikatory, apteczkę podręczną oraz systematycznego prania i dezynfekcji odzieży roboczej. Koszty zużycia wody, ogrzewania, energii elektrycznej i innych mediów ponosi Zamawiający.

4.

Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o planowanych wyłączeniach z eksploatacji określonych powierzchni z siedmiodniowym wyprzedzeniem, co będzie wiązało się z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia za czas wyłączenia z eksploatacji określonych powierzchni. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi przez ustalenie kwoty odpowiadającej procentowemu udziałowi powierzchni wyłączonych z eksploatacji w stosunku do całości przedmiotu zamówienia określonego w §1 przy uwzględnieniu ceny określonej w §3.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania systematycznych kontroli przez upoważnione osoby pod kątem prawidłowości wykonywania usługi. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi telefonicznie bądź faksem Wykonawcę lub koordynatora, o którym mowa w § 2 ust .3, a ten wyznaczy pracownika Wykonawcy w celu sporządzenia protokołu

6.

W celu zgłoszenia reklamacji sporządzony protokół przesłany będzie faksem do wykonawcy, a ten zobligowany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 2 godzin. Zaniechanie udzielenia odpowiedzi w tym terminie będzie równoznaczne z uznaniem reklamacji. Uwagi związane z wykonywaniem usług będą odnotowywane protokolarnie i ewidencjonowane w Książce Ewidencji Prac prowadzonej przez Wykonawcę, a pozostającej w dyspozycji Zamawiającego. Stwierdzone wady związane z wykonaniem usługi Wykonawca zobowiązany jest usunąć natychmiast.

7. 8.

§5 Zmiana umowy będzie dopuszczalna w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §4 ust.4. §6 Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania (zbywania, cesji, itp.) wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. §7 1.Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości:

1) 2)

2% wartości brutto umowy za każdorazowe wystąpienie znacznych nieprawidłowości w wykonywanej usłudze, przy czym za znaczne nieprawidłowości uważa 3-krotne zgłoszenie Wykonawcy udokumentowanego faktu nieprawidłowo wykonanej usługi opisanej w przesłanym Wykonawcy faksem protokole sporządzonym w sposób określony w §4 ust.5. 2% wartości umowy za każdorazowe zaniechanie czynności mycia i dezynfekcji w razie potencjalnego wystąpienia skażenia biologicznego (np. rozlana krew, wydzieliny ludzkie, etc) w ciągu 15 minut od jej zgłoszenia pracownikowi Wykonawcy

3)

10% wartości brutto umowy w przypadku rozwiązania umowy w trybie, o której mowa w § 12 ust. 2, przy czym kara ta może być nałożona niezależnie od kar umownych opisanych w pkt. 1 i 2. 2. Zastosowanie kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 nie wyłącza możliwości zastosowania kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 2, a ich zastosowanie może nastąpić za każdorazowe wystąpienie okoliczności, o których mowa w tych postanowieniach umownych. 3.Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. §8 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. §9 1. Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych przez swoich pracowników przy świadczeniu usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2. W przypadku wskazania przez uprawnione instytucje ( np. Stację Sanitarno -Epidemiologiczną, Państwową Inspekcję Pracy, itp.) nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług bądź uchybień będących ich konsekwencją kary nałożone na Zamawiającego z tego tytułu poniesie Wykonawca. §10 Strony zobowiązane są do stosowania postanowień niniejszej umowy, jak również obowiązujących u Zamawiającego Zarządzeń, SIWZ oraz złożonej oferty, na podstawie których umowa ta została zawarta. §11 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. Od .......... do ........... . §12 1.Rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta przysługuje każdej ze stron za porozumieniem lub za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku dwukrotnego wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2, bądź nie przedstawienia przez Wykonawcę, w terminie 1 dnia od zawarcia umowy aktualnych książeczek zdrowia osób wykonujących usługę na terenie szpitala. §13 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku gdy okaże się to niemożliwe, przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. §14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. §15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy nr.........../FAZ/10 Lp

Powierzchnia ścian Powierzchnia ciągów komunikacyjnych (powierzchnia podłóg i schodów)

zmywalnymi (czyszczenie przy

7256,92 m²

1

7256,92 m²

WYKONAWCA

Ściany pomalowane farbą emulsyjną (do odkurzania)

Ściany pokryte panelami drewnianymi

Ściany wyłożone kaflami marmurowym i

Ściany wyłożone kafelkami

Powierzch nia okien jednostron na

Powierzchnia paneli sufitowych

6411,29

989,92

303,75

471,23

276,84m²

706,67 m²

3883,57 m²

706,67 m²

3883,57m²

Ściany pomalowane farbami

użyciu wody)

8453,03 m²

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy nr ........./FAZ/10

Czynności do wykonania

CIĄGI KOMUNIKACYJNE Częstotliwość wykonywanych czynności

Rodzaj środka

Mycie powierzchni korytarzy wraz z listwami przypodłogowymi

na bieżąco (min. 2 x dziennie) w godzinach rannych i popołudniowych

Detergent

Mycie schodów

na bieżąco (min. 2 x dziennie) w godzinach rannych i popołudniowych

Detergent

Mycie schodów wewnętrznych – ewakuacyjnych

1 x w miesiącu

Detergent

Mycie i dezynfekcja 12 wind osobowych i towarowych (w tym drzwi, ścian oraz paneli sterujących )

Mycie na bieżąco (min.2 x dziennie) Dezynfekcja (min. 1x dziennie )

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Mycie i dezynfekcja poręczy

na bieżąco (min. 1 x dziennie)

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Mycie parapetów

min. 1 x dziennie

Detergent

Mycie grzejników i osłon grzejników

minimum raz na miesiąc

Detergent

Mycie i dezynfekcja klamek drzwi wejściowych zewnętrznych

na bieżąco (min. 2 x dziennie)

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Mycie drzwi wewnętrznych – 595 sztuk

Minimum 1 x na miesiąc

Detergent

Mycie i dezynfekcja klamek oraz strefy dotykowej ( część drzwi okalająca klamkę w promieniu ok. 20 cm. ) drzwi wewnętrznych

na bieżąco mycie i dezynfekcja (min. 1 x dziennie)

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Sprzątanie korytarzy, schodów ( tylko głównych traktów komunikacyjnych)i wind przy złych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad)

wg potrzeb (min. 4 x dziennie)

Detergent

Opróżnianie i mycie 41 sztuk pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w głównych ciągach komunikacyjnych

na bieżąco (min. 1 x dziennie)

Detergent

Dezynfekcja pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych

Codziennie wg. potrzeb - w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zdezynfekowania pojemnika (przy wprowadzeniu materiałów zakaźnych: wymiociny, krew, etc)minimum 1x dziennie

Preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni:zanieczyszczonych materiałem biologicznym , bez zawartości aldehydu glutarowego, na bazie chloru. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy oraz detergent.

Mycie okien

minimum raz na 3 miesiące ( 4 razy w okresie trwania umowy)

Detergent

Mycie lamp sufitowych

minimum raz na 3 miesiące ( 4 razy w trakcie trwania umowy)

Detergent

Mycie lampy bakteriobójczej (w Poradni przeciwgruźliczej)

minimum. 1 x na miesiąc (mycie palnika lampy 1 x w tygodniu)

Detergent (oraz etanol 70º -tylko palnik lampy)

Odkurzanie i mycie lamp przyściennych

Minimum 1 x na tydzień

Detergent

Mycie i dezynfekcja kontaktów

Minimum 1x dziennie

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący

do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby Mycie bądź odkurzanie ścian w zależności od rodzaju powierzchni minimum raz na 3 miesiące (4 razy w Powierzchnie ścian wymagające sprzątania przy pomocy mycia i okresie trwania umowy) ściany przy preparatu dezynfekcyjnego windach w budynku 1A na poziomie -1 (mycie min. 1 x dziennie)

Detergent oraz preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni: wolnych od zanieczyszczeń biologicznych, bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: bakterie i grzyby

Konserwacja (polegająca na rozprowadzeniu preparatów pielęgnacyjno -ochronnych) powierzchni płaskich – podłóg, schodów

minimum raz na miesiąc (12 razy w okresie trwania umowy)

Detergent, preparat pielęgnacyjno-ochronny

Konserwacja ścian wykonanych z marmuru (polegająca na rozprowadzeniu preparatów pielęgnacyjno - ochronnych) przy windach w budynku 1A na poziomie -1 (mycie min. 1 x dziennie)

minimum raz na 3 miesiące (4 razy w okresie trwania umowy)

Detergent, preparat pielęgnacyjno-ochronny

Mycie paneli sufitowych (łączna powierzchnia metalowych paneli sufitowych w ciągach komunikacyjnych wynosi )

minimum raz na 3 miesiące (4 razy w okresie trwania umowy)

Detergent

Mycie kratek wentylacyjnych

minimum raz na 3 miesiące (4 razy w Detergent okresie trwania umowy)

Usuwanie pajęczyn

Na bieżąco – w razie wystąpienia potrzeby

Detergent

Mycie ławek, krzeseł zlokalizowanych w głównych ciągach komunikacyjnych (76 szt. krzeseł , 83 szt. Ławeczek dla 4 do 8 osób) oraz 46 ławeczek wykonanych z połączonych z 4 krzeseł)

na bieżąco (min. 1 x dziennie)

Detergent

Dezynfekcja i mycie miejsc, w których potencjalnie może wystąpić skażenie biologiczne

w razie wystąpienia potrzeby nie poźniej niż w ciągu 15 minut od zgłoszenia pracownikowi Wykonawcy (przedostanie się krwi, wydzielin ludzkich na powierzchnie objęte przedmiotem zamówienia)

Preparat dezynfekcyjny służący do dezynfekcji powierzchni:zanieczyszczonych materiałem biologicznym , bez zawartości aldehydu glutarowego, na bazie chloru. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy oraz detergent

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY