strona: 1

Ekozefir / strona: 1 Oznaczenie central Nominalna wydajność centrali w m3/h KP SP UP EK - pozycja pracy klasyczna (stojąca lub naścienna, króćce po...
Author: Jarosław Król
9 downloads 0 Views 5MB Size
Ekozefir / strona: 1

Oznaczenie central

Nominalna wydajność centrali w m3/h KP SP UP EK

- pozycja pracy klasyczna (stojąca lub naścienna, króćce po bokach centrali, jeden nad drugim), - pozycja pracy płaska (podwieszana lub leżąca, króćce po bokach centrali, jeden obok drugiego), - pozycja pracy uniwersalna (stojąca lub naścienna, wszystkie króćce w górnej klapie centrali), - centrale superenergooszczędne, pozycja pracy jak KP. (S)

- centrala w wykonaniu specjalnym (np. zmienione gabaryty centrali, króćce, wentylatory, nagrzewnica wodna, itp.)

rozstaw płyt wymiennika odzysku w mm - rekuperator krzyżowy - rekuperator przeciwprądowy - regenerator obrotowy - centrala Mini-Max z rekuperatorem krzyżowym - rekuperator krzyżowy w obudowie

(L)

(B) (E) (P)

- centrala w wykonaniu lustrzanym (tzn. elementy konstrukcji i wyposażenia centrali są przeniesione z prawej strony centrali na lewą i odwrotnie), dla pozycji pracy KP i UP patrząc od strony serwisowej, dla pozycji pracy SP patrząc od góry centrali - centrala w wykonaniu basenowym - centrala posiada wentylatory z elektroniczną komutacją (EC) - dodatkowe klapy rewizyjne

RK-200-EKE

- Centrala z rekuperatorem krzyżowym, wydajność nominalna centrali to 200 m3/h, wersja energooszczędna, pozycja pracy klasyczna (stojąca lub naścienna, króćce po bokach centrali, jeden nad drugim).

RK-1000-UPEBL-2.2

- Centrala z rekuperatorem krzyżowym, wydajność nominalna centrali to 1000 m3/h, pozycja pracy uniwersalna (stojąca lub naścienna, wszystkie króćce w górnej klapie centrali), centrala posiada wentylatory EC, centrala w wykonaniu basenowym i lustrzanym, rozstaw płyt wymiennika odzysku 2.2 mm.

RP-1200-SPEL-2.4

- Centrala z rekuperatorem przeciwprądowym, wydajność nominalna centrali to 1200 m3/h, pozycja pracy płaska (podwieszana lub leżąca, króćce po bokach centrali, jeden obok drugiego), centrala posiada wentylatory EC, centrala w wykonaniu lustrzanym, rozstaw płyt wymiennika 2.4 mm.

MMK-500-SPPE

- Centrala Mini-Max z wymiennikiem krzyżowym, wydajność nominalna centrali to 500 m3/h, pozycja pracy płaska (podwieszana lub leżąca, króćce po bokach centrali, jeden obok drugiego), centrala posiada dodatkowe klapy rewizyjne oraz wentylatory EC.

Ekozefir / strona: 2

Oznaczenie central

EC K

- centrala posiada wentylator z elektroniczną komutacją (EC) - centrala posiada wentylator konwencjonalny

W E

- centrala posiada nagrzewnicę wodną - centrala posiada nagrzewnicę elektryczną

nominalna moc nagrzewnicy w kW wydajność nominalna centrali w m3/h - centrala nawiewna - centrala wywiewna

(L)

- centrala w wykonaniu lustrzanym (tzn. elementy konstrukcji i wyposażenia centrali są przeniesione z prawej strony na lewą i odwrotnie) patrząc od strony serwisowej

CNECE-1500/19,2

- Centrala nawiewna, posiada wentylatory EC oraz nagrzewnicę elektryczną, wydajność nominalna centrali to 1500 m3/h, nominalna moc nagrzewnicy elektrycznej to 19.2 kW.

CNKWL-500/8,0

- Centrala nawiewna, posiada wentylatory konwencjonalne oraz nagrzewnicę wodną, centrala w wykonaniu lustrzanym, wydajność nominalna centrali to 500 m3/h, nominalna moc nagrzewnicy wodnej to 8.0 kW.

CWEC-350

- Centrala wywiewna, posiada wentylatory EC, wydajność nominalna centrali to 350 m3/h.

Ekozefir / strona: 3

Co i gdzie znajdziesz

Legenda zastosowanych ikon Podstawowy cennik central Ekozefir Cenniki szczegółowe

str. 5 str. 6 str. 7 - 30

Centrale Ekozefir do 1000 m3/h

str. 7 - 14

System rozdzielony

str. 25 - 30

RK-UPE RK-UP

str. 7 str. 8

Centrale Nawiewne

str. 25 - 28

RK-SPE RK-SP

str. 9 str. 10

RK-KPE RK-KP RK-EKE

str. 11 str. 12 str. 13

MINI-MAX

str. 14

Centrale Ekozefir powyżej 1000 m3/h

str. 15 - 24

RK-UPE 1000 - 3000 RK-UPE 4000 - 12000

str. 15 str. 16

RK-KPE 1000 - 3000 RK-KPE 4000 - 12000

str. 17 str. 18

RP-SPE

str. 19 - 20

RO-KPE 1000 - 4000 RO-KPE 5000 - 12000

str. 21 str. 22

RK-UPEB

str. 23

RK-KPEB

str. 24

Ekozefir / strona: 4

CNECE CNKE CNECW CNKW

str. 25 str. 26 str. 27 str. 28

Centrale Wywiewne

str. 29

CWEC CWK

str. 29 str. 29

Rekuperatory w obudowie

str. 30

RKR-SP RKR-KP

str. 30 str. 30

Cennik nagrzewnic elektrycznych

str. 31

Legenda zastosowanych ikon

W cenniku znajdą Państwo ikony w kilku wariantach kolorystycznych*: centrale o wydajności poniżej 1000 m3/h centrale o wydajności powyżej 1000 m3/h centrale nawiewne centrale wywiewne

Pozycja pracy stojąca / naścienna z króćcami na górze Pozycja pracy płaska

Pozycja pracy stojąca / naścienna z króćcami po bokach Sterowanie Standard

rekuperatory w obudowie * Ikony występują również w kolorze szarym (wyposażenie opcjonalne)

Sterowanie Digital-E

Sterowanie Digital-O (dotyczy regeneratorów obrotowych) Nagrzewnica elektryczna

Sterowanie Mini-Max

Nagrzewnica wodna

Sterowanie Ekotouch

Nagrzewnica wstępna

Zdalny zadajnik Mini-Max

Chłodnica

Dodatkowy czujnik

Osuszacz

Wykonanie dachowe

Wybór obejścia

Przepustnica

Wybór czerpni

Dyfuzor

Recyrkulacja

Filtry

Niezależne sterowanie nawiewem i wywiewem

Wkład letni

Współpraca z kominkiem

Programator czasowy

Ekozefir / strona: 5

Rama montażowa

Energooszczędne wentylatory z technologią EC

Podstawowy cennik Central Ekozefir

Nominalna wydajność 1000 m3/h

Centrale powyżej 1000 m3/h

Centrale do 1000 m3/h

200 300 350 400 500 600 700 800 1000 1200 1500 1600 2000 2500(1) 2500(3) 3000 3500 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000

RK-UPE RK-SPE RK-KPE 5770

RK-UP RK-SP RK-KP 4370

6500

5680

7630

6740

MMKSPE

MMKSPPE

MMKKPE

4190

4370

4280

5000

5240

5140

6250

6550

6420

RK-UPE RK-KPE

RP-SPE

RO-KPE RK-UPEB RK-KPEB

5590

7180 8990 10350

Nominalna wydajność 1000 m3/h

Elementy systemów rozdzielonych

RK-EKE

200 300 350 500 600 700 800 1000 1200 1500 1800 2000 2200 3000 4000 5000 6000 8000

8660 11730 13920

11370 13890

17800

18700

22400

26800

28140

26830 27600 28800 31100

31780

33370

37030

38880

33970 37700 42700 45500 47900 54300 59700

40600

40600

50600

50600

64780

64780

15690 18530 22780

26890

19800 22100

27800 26700

28800 31700 33900 38800 44900 49400

CNECE

CNKE

CNECW

CNKW

CWEC

CWK

RKR-SP

RKR-KP

1750

1750

1850 1850

1890 2150

1890 2150

1850

2770

2770

2490 4480 4990

3700 3900

5740 6070

4800 5130

6770

4550

7810

5800

2490 3280 9650

6620

10300

7900

2980

3380

2980

3380

4490 11380

7890

12300

9420 4730

13260

4580

13960 4820

15370 16830

16240 17990 19580 21180 24850

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Podane ceny są za standardową centralę bez opcji dodatkowych.

Ekozefir / strona: 6

17520

6430 7590

4580 7240 6800

8740

(1) Centrala z wentylatorami jednofazowymi (3) Centrala z wentylatorami trójfazowymi

Centrale z odzyskiem ciepła

Wyposażenie centrali

Opcje

200

350

500

700

50 - 320 m3/h

90 - 490 m3/h

125 - 750 m3/h

175 - 950 m3/h

Cena z podstawowym wymiennikiem 2.2/3.0 mm

5770

6500

7630

10350

Cena z wymiennikiem 1.8 mm

6000

6730

7980

10740

Model Wydajność

200

350

500

700

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

45

45

55

70

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

40

40

50

65

Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem dwudrogowym, z siłownikiem (ON/OFF) 230V i termostatem przeciwzamrożeniowym

1770

1770

1820

1880

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

830

890

930

970

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1130

1190

1240

1310

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1130

1190

1240

1310

Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1000

1100

1200

1300

Wkład letni

330

330

430

620

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1330

1390

1450

1530

Model

Zamiana na sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami)

980

Dodatkowy czujnik

70

Sterownik Ekotouch / Ekotouch + *

1500 / 1700

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ekozefir / strona: 7

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

Wyposażenie centrali

Opcje

200

350

500

700

100 - 360 m3/h

175 - 650 m3/h

250 - 740 m3/h

350 - 870 m3/h

Cena z podstawowym wymiennikiem 2.2/3.0 mm

4370

5680

6740

8660

Cena z wymiennikiem 1.8 mm

4600

5910

7090

9050

Model Wydajność

200

350

500

700

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

45

45

55

70

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

40

40

50

65

1770

1770

1820

1880

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

830

890

930

970

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1130

1190

1240

1310

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1130

1190

1240

1310

Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1000

1100

1200

1300

Wkład letni

330

330

430

620

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1330

1390

1450

1530

Model

Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (ON/OFF) i termostatem przeciwzamrożeniowym

Sterownik Ekotouch / Ekotouch + *

1500 / 1700

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ekozefir / strona: 8

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

Wyposażenie centrali

Opcje

200

350

500

700

50 - 320 m3/h

90 - 490 m3/h

125 - 750 m3/h

175 - 950 m3/h

Cena z podstawowym wymiennikiem 2.2/3.0 mm

5770

6500

7630

10350

Cena z wymiennikiem 1.8 mm

6000

6730

7980

10740

Model Wydajność

200

350

500

700

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

45

45

55

70

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

40

40

50

65

1770

1770

1820

1880

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

830

890

930

970

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1130

1190

1240

1310

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1130

1190

1240

1310

Trójnik wyboru obejścia wymiennika odzysku z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1130

1190

1240

1310

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1330

1390

1450

1530

Model

Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (ON/OFF) i termostatem przeciwzamrożeniowym

Zamiana na sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami)

980

Dodatkowy czujnik

70

Sterownik Ekotouch / Ekotouch + *

1500 / 1700

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ekozefir / strona: 9

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

Wyposażenie centrali

Opcje

200

350

500

700

100 - 360 m3/h

175 - 650 m3/h

250 - 740 m3/h

350 - 870 m3/h

Cena z podstawowym wymiennikiem 2.2/3.0 mm

4370

5680

6740

8660

Cena z wymiennikiem 1.8 mm

4600

5910

7090

9050

Model Wydajność

200

350

500

700

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

45

45

55

70

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

40

40

50

65

1770

1770

1820

1880

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

830

890

930

970

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1130

1190

1240

1310

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1130

1190

1240

1310

Trójnik wyboru obejścia wymiennika odzysku z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1130

1190

1240

1310

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1330

1390

1450

1530

Model

Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (ON/OFF) i termostatem przeciwzamrożeniowym

Sterownik Ekotouch / Ekotouch + *

1500 / 1700

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ekozefir / strona: 10

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

Wyposażenie centrali

Opcje

200

350

500

700

50 - 320 m3/h

90 - 490 m3/h

125 - 750 m3/h

175 - 950 m3/h

Cena z podstawowym wymiennikiem 2.2/3.0 mm

5770

6500

7630

10350

Cena z wymiennikiem 1.8 mm

6000

6730

7980

10740

Model Wydajność

200

350

500

700

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

45

45

55

70

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

40

40

50

65

Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (ON/OFF) i termostatem przeciwzamrożeniowym

1770

1770

1820

1880

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

830

890

930

970

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1130

1190

1240

1310

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1130

1190

1240

1310

Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1000

1100

1200

1300

Trójnik wyboru obejścia wymiennika odzysku z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1130

1190

1240

1310

Wkład letni

330

330

430

620

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1330

1390

1450

1530

750

850

Model

Zamiana na sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami)

980

Dodatkowy czujnik

70

Sterownik Ekotouch / Ekotouch + * Wykonanie dachowe centrali

1500 / 1700 550

650

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ekozefir / strona: 11

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

Wyposażenie centrali

Opcje

200

350

500

700

100 - 360 m3/h

175 - 650 m3/h

250 - 740 m3/h

350 - 870 m3/h

Cena z podstawowym wymiennikiem 2.2/3.0 mm

4370

5680

6740

8660

Cena z wymiennikiem 1.8 mm

4600

5910

7090

9050

Model Wydajność

200

350

500

700

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

45

45

55

70

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

40

40

50

65

Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (ON/OFF) i termostatem przeciwzamrożeniowym

1770

1770

1820

1880

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

830

890

930

970

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1130

1190

1240

1310

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1130

1190

1240

1310

Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1000

1100

1200

1300

Trójnik wyboru obejścia wymiennika odzysku z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1130

1190

1240

1310

Wkład letni

330

330

430

620

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1330

1390

1450

1530

750

850

Model

Sterownik Ekotouch / Ekotouch + * Wykonanie dachowe centrali

1500 / 1700 550

650

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ekozefir / strona: 12

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

Wyposażenie centrali

Opcje

200

Model Wydajność Cena z wymiennikiem 1.8 mm

400

800

1000

50 - 330 m3/h

100 - 510 m3/h

150 - 700 m3/h

200 - 960 m3/h

250 - 1430 m3/h

5590

7180

8990

11730

13920

200

400

600

800

1000

66

84

102

128

147

1430

1430

1450

1450 1900

1900

KNE-4.5/(...)

2000

2000

KNE-6.0/(...)

2130

2130

KNE-9.0/(...)

3270

3270

Model Zapasowy filtr kasetowy G4

Kanałowe nagrzewnice elektryczne z zabezpieczeniem termicznym

600

KNE-0.8/(...)

1110

KNE-1.6/(...)

1310

KNE-2.4/(...) KNE-3.0/(...)

1770

Kanałowe nagrzewnice wodne z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (trójpunktowym) i termostatem przeciwzamrożeniowym

na zapytanie

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

890

930

930

970

970

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1190

1240

1240

1310

1310

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1190

1240

1240

1310

1310

Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1100

1200

1200

1300

1300

Trójnik wyboru obejścia wymiennika odzysku z przepust nicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1190

1240

1240

1310

1310

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1390

1450

1450

1530

1530

Dodatkowy czujnik

70

Sterownik Ekotouch / Ekotouch + *

1500 / 1700

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

* Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.

Ekozefir / strona: 13

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

Wyposażenie centrali

Opcje

Model Wydajność Cena

Model Wydajność Cena

Model Wydajność Cena

MMK SPE 300

MMK SPE 500

MMK SPE 700

75 - 330 m3/h

125 - 710 m3/h

175 - 920 m3/h

4190

5000

6250

MMK SPPE 300

MMK SPPE 500

MMK SPPE 700

75 - 330 m3/h

125 - 710 m3/h

175 - 920 m3/h

4370

5240

6550

MMK KPE 300

MMK KPE 500

MMK KPE 700

75 - 330 m3/h

125 - 710 m3/h

175 - 920 m3/h

4280

5140

6420

SPE

SPPE

KPE

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

45

55

70

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

40

50

65

Model

Opcjonalny zdalny zadajnik wydajności

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.

Ekozefir / strona: 14

290

Centrale z odzyskiem ciepła

1000-3000

Wyposażenie centrali

Opcje

+ 1000

1500

2000

3000

3 250 - 1350 1000 m /h

380 - 1500 1950 m3/h

500 - 2000 2300 m3/h

750 - 3000 3600 m3/h

250 -13890 1350 m3/h

380 -18530 1950 m3/h

500 -22780 2300 m3/h

750 -26890 3600 m3/h

14590 13890

19230 18530

23830 22780

27940 26890

14590

19230

23830

27940

Model Wydajność

Model Cena z podstawowym Wydajność wymiennikiem 2.2/3.0 mm Cena z podstawowym Cena z wymiennikiem wymiennikiem 2.2/3.01.8 mmmm Cena z wymiennikiem 1.8 mm

1000

1500

2000

3000

1000 85

1500 85

2000 105

3000 105

Zapasowy filtr filtr powietrza powietrza nawiew wywiew G4 G3 Zapasowy

80 85

80 85

95 105

95 105

Zamiana nafiltr nagrzewnicę wodną z G3 zaworem Zapasowy powietrza wywiew dwudrogowym z siłownikiem 230V (trójpunktowym), Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem termostatem przeciwzamrożeniowym i przepustnicą dwudrogowym z siłownikiem 230V (trójpunktowym), z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną termostatem przeciwzamrożeniowym i przepustnicą Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna prostokątna zPrzepustnica siłownikiemwielopłaszczyznowa 230V bez sprężyny powrotnej z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna wyboru230V czerpni z przepustnicami zTrójnik siłownikiem ze sprężyną powrotnąi siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej 230V bez sprężyny powrotnej Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem Wkładbez letni 230V sprężyny powrotnej

80

80

95

95

2740

2770

2630

2150

2740

2770

2630

2150

1340

1400

1500

1500

1340 1540

1400 1600

1500 1700

1500 1700

1540 1580

1600 1650

1700 1780

1700 1780

1580 1560

1650 1620

1780 2080

1780 2280

770 1560

770 1620

1100 2080

1100 2280

770 1860

770 1950

1100 2190

1100 2190

1860

1950

2190

2190

Model Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

Model

Moduł letni recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny Wkład powrotnej Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny Zamiana na sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami) powrotnej

980 70 980

Dodatkowy Zamiana na czujnik sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami) Sterownik Ekotouch Dodatkowy czujnik / Ekotouch + *

150070 / 1700

Rama montażowa Sterownik Ekotouch / Ekotouch + *

na zapytanie 1500 / 1700

Chłodnice wodne i freonowe Rama montażowa

na zapytanie zapytanie na

Nagrzewnice wstępne Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie zapytanie na

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

* Ekozefir / strona: 15

Centrale z odzyskiem ciepła

4000-12000

Wyposażenie centrali

/

dla RK-4000-KPE

+ RK-4000-UPE

Opcje

+

dla RK-4000-UPE

Model Wydajność Cena z wymiennikiem 4.5/6.0/7.0 mm

4000

5000

6000

8000

10000

1000 4300 m3/h

1250 5400 m3/h

1500 7500 m3/h

2000 8900 m3/h

28800

31700

33900

38800

12000

2500 11600 m3/h 44900

3000 13600 m3/h 49400

4000

5000

6000

8000

10000

12000

Zapasowy filtr kasetowy G4

295

295

295

490

610

740

Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (trójpunktowym), termostatem przeciwzamrożeniowym i przepustnicą z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1980

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1600

1740

1740

1950

2080

2260

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1800

1940

1940

2150

2280

2560

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny zwrotnej

1930

2140

2140

2560

2890

3420

Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

2620

2620

2620

2840

3250

3780

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

2320

2570

2570

3000

3280

3640

Model

standard

Zamiana na sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami)

980

Dodatkowy czujnik

70

Sterownik Ekotouch / Ekotouch + *

1500 / 1700

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ekozefir / strona: 16

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

1000-3000

Wyposażenie centrali

Opcje

+ 1000

1500

2000

3000

250 - 1350 m3/h

380 - 1950 m3/h

500 - 2300 m3/h

750 - 3600m3/h

Cena z podstawowym wymiennikiem 2.2/3.0 mm

13890

18530

22780

26890

Cena z wymiennikiem 1.8 mm

14590

19230

23830

27940

Model Wydajność

1000

1500

2000

3000

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

85

85

105

105

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

80

80

95

95

Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (trójpunktowym), termostatem przeciwzamrożeniowym i przepustnicą z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

2740

2770

2630

2150

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1340

1400

1500

1500

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1540

1600

1700

1700

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1580

1650

1780

1780

Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1560

1620

2080

2280

770

770

1100

1100

1860

1950

2190

2190

1650

1650

Model

Wkład letni Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej Zamiana na sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami)

980

Dodatkowy czujnik

70

Sterownik Ekotouch / Ekotouch + * Wykonanie dachowe centrali

1500 / 1700 1400

1400

Rama montażowa

na zapytanie

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

* Ekozefir / strona: 17

Centrale z odzyskiem ciepła

4000-12000

Wyposażenie centrali

/

dla RK-4000-KPE

+

RK-4000-KPE

Opcje

+

dla RK-4000-KPE

Model Wydajność Cena z wymiennikiem 4.5/6.0/7.0 mm

4000

5000

6000

8000

10000

1000 4300 m3/h

1250 5400 m3/h

1500 7500 m3/h

2000 8900 m3/h

28800

31700

33900

38800

12000

2500 11600 m3/h 44900

3000 13600 m3/h 49400

4000

5000

6000

8000

10000

12000

Zapasowy filtr kasetowy G4

295

295

295

490

610

740

Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (trójpunktowym), termostatem przeciwzamrożeniowym i przepustnicą z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1980

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1600

1740

1740

1950

2080

2260

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1800

1940

1940

2150

2280

2560

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny zwrotnej

1930

2140

2140

2560

2890

3420

Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

2620

2620

2620

2840

3250

3780

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

2320

2570

2570

3000

3280

3640

2500

2900

Model

standard

Zamiana na sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami)

980

Dodatkowy czujnik

70 1500 / 1700

Sterownik Ekotouch / Ekotouch + * Wykonanie dachowe centrali

1900

1900

1900

2200

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ekozefir / strona: 18

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

800-3000 (RK-3500-SPE) Wyposażenie centrali

Opcje

Model Wydajność Cena z wymiennikiem 2.4/3.0 mm

800

1200

1600

2000

180 950 m3/h

300 1550 m3/h

400 1800 m3/h

500 2200 m3/h

11370

15690

19800

22100

Model Zapasowy filtr kasetowy G4 KNE-3.0/(...)

Kanałowe nagrzewnice elektryczne z zabezpieczeniem termicznym

3000

RK-3500-SPE

750 3050 m3/h 27800

880 3900 m3/h 26700

800

1200

1600

2000

3000

3500

98

112

112

126

161

184

1900

1950

KNE-4.5/(...)

2010

2010

KNE-6.0/(...)

2220

2220 3320

KNE-9.0/(...) KNE-9.6/(...)

3500

KNE-14.4/(...)

4400

4850

KNE-18.0/(...) Kanałowe nagrzewnice wodne z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (trójpunktowym), termostatem przeciwzamrożeniowym

4730 1890

KNW-3.5 KNW-6.0

2150

KNW-8.0

2950

KNW-10.0

3290 3550

KNW-15.0 KNW-28.0

3850 130

Dyfuzor 300x350/ o 250 Dyfuzor 400x350/ o 315

160

160

Dyfuzor 400x350/ o 350

170

170 210

Dyfuzor 500x350/ o 400

dalsza część tabeli na następnej stronie

800

1200

1600

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1030

1150

1260

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1450

1500

1500

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1230

1350

1460

1650

1700

1700

Model

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna Ekozefi r / strona: 19 z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

2000

3000

3500

1550

1600

1700

1750

1800

1900

Model Zapasowy filtr kasetowy G4 KNE-3.0/(...)

Centrale z odzyskiem ciepłaKNE-4.5/(...)

800

1200

1600

2000

3000

3500

98

112

112

126

161

184

1900

1950

800-3000 (RK-3500-SPE) KNE-6.0/(...) Kanałowe nagrzewnice elektryczne z zabezpieczeniem Wyposażenie centrali termicznym

2010

2010

2220

2220 3320

KNE-9.0/(...) KNE-9.6/(...)

3500

KNE-14.4/(...)

4400

4850

KNE-18.0/(...)

Opcje Kanałowe nagrzewnice wodne z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (trójpunktowym), termostatem Model przeciwzamrożeniowym Dyfuzor 300x350/ o 250 Wydajność Dyfuzor 400x350/ o 315 Cena z wymiennikiem 2.4/3.0 mm Dyfuzor 400x350/ o 350

4730 1890

KNW-3.5 KNW-6.0

2150

KNW-8.0

2950

KNW-10.0

3290

KNW-15.0 800 KNW-28.0 180 950 m3/h

1200 300 1550 m3/h

11370

15690

1600 130

2000

400 1800 m3/h 160 19800 170

3000

500 2200 m3/h 160 22100 170

3550

750 3050 m3/h 27800

RK-3500-SPE 3850 880 3900 m3/h 26700

210

Dyfuzor 500x350/ o 400 Ciąg dalszy oferty RP-SPE ze strony 19 niniejszego cennika. Model

Zapasowy filtr kasetowy G4 KNE-3.0/(...)

Model

KNE-4.5/(...) Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem KNE-6.0/(...) Kanałowe nagrzewnice 230V bez sprężyny powrotnej elektryczne KNE-9.0/(...) Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z zabezpieczeniem KNE-9.6/(...) ztermicznym siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej KNE-14.4/(...) Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną KNE-18.0/(...)

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna KNW-3.5 zKanałowe siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną nagrzewnice KNW-6.0 wodne z zaworem Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami KNW-8.0 dwudrogowym i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej z siłownikiem 230V KNW-10.0 (trójpunktowym), Wbudowane obejście wymiennika odzysku KNW-15.0 ztermostatem siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej przeciwzamrożeniowym KNW-28.0 Wbudowana recyrkulacja z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnejo 250 Dyfuzor 300x350/

800

1200

1600

2000

3000

3500

98

112

112

126

161

184

1900 800

1950 1200 2010

1600 2010

2000

3000

3500

1030

2220 1150

2220 1260

1450

1500

3320 1500

1550 3500

1600

1700

1230

1350

1460

1700 2150

1700

1750

1800

1900

1830

2950 1830

1920

2070

2160

3050 3550

3300

1890 1650 1770

4400

4730

3290 1290

1290

2740

3050

980 130

980

1050

126 1120

Zamiana na sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami) Dyfuzor 400x350/ o 315

160

160 980

Dodatkowy czujnik o 350 Dyfuzor 400x350/

170

170 70 1500 / 1700210

Sterownik Ekotoucho/400 Ekotouch + * Dyfuzor 500x350/ Chłodnice wodne i freonowe

3850 1280 184

na zapytanie

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem

800

1200

1600

1030

1150

1260

Ceny nettobez w PLN. Do ceny powrotnej należy doliczyć podatek VAT. 230V sprężyny Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewniceprostokątna dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych Przepustnica wielopłaszczyznowa 1450 1500 opcjach na indywidualne zamówienie. z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

2000

3000

3500

*

Model

z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1250 161

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna Ekozefi r / strona: 20

4850

1500 Ekotouch

1550 od 1 do 41600 1700 obsługa central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

1230

1350

1460

1650

1700

1700

1750

1800

1900

Centrale z odzyskiem ciepła

1000-4000

Wyposażenie centrali dla RO-4000-KPE

Opcje

+ 1000

1500

250 1200 m3/h

380 1750 m3/h

Model Wydajność Cena

17520

2000 500 2300 m3/h

22400

26830

2500 1-fazowa

2500 3-fazowa

3000

4000

630 2500 m3/h

630 2950 m3/h

750 3700 m3/h

1000 5100 m3/h

27600

28800

31100

33970

1000

1500

2000

2500 (1)

2500 (1)

3000

4000

Zapasowy filtr kasetowy G4

150

195

250

250

250

305

370

Zamiana na nagrzewnicę wodną z zaworem dwudrogowym z siłownikiem 230V (trójpunktowym), termostatem przeciwzamrożeniowym i przepustnicą z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

2740

2770

2630

2460

2460

2150

1980

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1340

1400

1500

1600

1600

1690

1690

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1540

1600

1700

1800

1800

1890

1890

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1580

1650

1760

1930

1930

2040

2040

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1860

1950

2100

2190

2190

2450

2450

1980

2060

2280

Model

70

Dodatkowy czujnik

1500/1700

Sterownik Ekotouch / Ekotouch+ * Wykonanie dachowe centrali Rama montażowa

1680

1780

1980

1980

na zapytanie

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ekozefir / strona: 21

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

standard

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

5000-12000

Wyposażenie centrali

+ Opcje

Model Wydajność Cena

5000

6000

7000

8000

1250 5400 m3/h 37700

1500 7600 m3/h 42700

1750 7800 m3/h 45500

2000 9400 m3/h 47900

10000

12000

2500 11500 m3/h 54300

3000 14100 m3/h 59700

5000

6000

7000

8000

10000

12000

Zapasowy filtr kasetowy G4

440

500

625

715

810

915

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1740

1850

1850

2080

2080

2260

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1940

2050

2050

2280

2280

2560

Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

2140

2530

2530

2890

2890

3780

Moduł recyrkulacji z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

2570

2840

2840

3280

3280

3640

3150

3360

Model

70

Dodatkowy czujnik

1500 / 1700

Sterownik Ekotouch / Ekotouch+ * Wykonanie dachowe centrali

-

2380

2520

2750

2970

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Ekozefir / strona: 22

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

Wyposażenie centrali

+

dla RK-4000 / 6000 / 8000-UPEB

Opcje

Model Wydajność Cena

1000

1500

250 1350 m3/h

380 1950 m3/h

17800

2000 500 2300 m3/h

26800

31780

3000

4000

6000

8000

750 3600 m3/h

1000 4300 m3/h

1500 7500 m3/h

2000 8900 m3/h

37030

40600

50600

64780

1000

1500

2000

3000

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

85

85

105

105

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

80

80

95

95

Model

Zapasowy filtr kasetowy G4

4000

6000

8000

295

295

490

Trójnik woboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1580

1650

1780

1780

1930

2140

2560

Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1560

1620

2080

2280

2620

2620

2840

Zamiana na sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami)

980

Dodatkowy czujnik

70 1500 / 1700

Sterownik Ekotouch / Ekotouch+ * Rama montażowa

na zapytanie

standard

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Osuszacz AD500

13400

Osuszacz AD580

15900

Ekozefir / strona: 23

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale z odzyskiem ciepła

Wyposażenie centrali

+

dla RK-4000 / 6000 / 8000-KPEB

Opcje

1000

1500

250 1350 m3/h

380 1950 m3/h

18700

28140

Model Wydajność Cena

2000 500 2300 m3/h 33370

3000

4000

6000

8000

750 3600 m3/h

1000 4300 m3/h

1500 7500 m3/h

2000 8900 m3/h

50600

64780

38880

40600

1000

1500

2000

3000

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

85

85

105

105

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

80

80

95

95

Model

Zapasowy filtr kasetowy G4

4000

6000

8000

295

295

490

Trójnik woboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1580

1650

1780

1780

1930

2140

2560

Wbudowane obejście wymiennika odzysku z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

1560

1620

2080

2280

2620

2620

2840

1900

1900

2200

Zamiana na sterownik Ekozefir Digital-E (z 6 czujnikami)

980 70

Dodatkowy czujnik

1500 / 1700

Sterownik Ekotouch / Ekotouch+ * Wykonanie dachowe centrali Rama montażowa

1400

1400

1650

1650

na zapytanie

standard

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Nagrzewnice wstępne

na zapytanie

Osuszacz AD500

13400

Osuszacz AD580

15900

Ekozefir / strona: 24

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale nawiewne

Wyposażenie centrali

Opcje

350

500

700

1000

1500

2000

3000

4000

3.2

4.8

9.6

14.4

19.2

24.0

36.0

43.2

4480

4990

6770

9650

11380

13260

15370

16830

350

500

700

1000

1500

2000

3000

4000

Zapasowy filtr kasetowy G4

85

85

100

100

155

155

210

230

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny powrotnej

890

930

970

970

1150

1260

1380

1490

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną

1190

1240

1310

1310

1350

1460

1580

1690

1050

1050

1230

1230

Model

Moc nagrzewnicy [kW] Cena modelu

Model

Sterownik Ekotouch / Ekotouch+ * Wykonanie dachowe centrali

1500 / 1700 750

750

825

900

Rama montażowa

na zapytanie

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

* Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.

Ekozefir / strona: 25

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale nawiewne

Wyposażenie centrali

Opcje

Model

350

500

700

1000

1500

Model

350 3.2

500 4.8

700 9.6

1000 14.4

1500 19.2

Cena modelu Moc nagrzewnicy [kW]

3700 3.2

3900 4.8

4550 9.6

6620 14.4

7890 19.2

Cena modelu

3700

3900

4550

6620

7890

Model

350

500

700

1000

1500

Zapasowy filtr kasetowy G4Model

350 100

500 100

700 100

1000 125

1500 145

Przepustnica Zapasowy filtrjednopłaszczyznowa kasetowy G4 okrągła z siłownikiem 230V bez Przepustnica jednopłaszczyznowa sprężyny powrotnej okrągła z siłownikiem 230V bez Przepustnica jednopłaszczyznowa sprężyny powrotnej okrągła z siłownikiem 230V ze Przepustnica jednopłaszczyznowa sprężyną powrotną okrągła z siłownikiem 230V ze Sterownikpowrotną Ekotouch / Ekotouch+ * sprężyną

100 890

100 930

100 970

125 970

145 1150

890

930

970

970

1150

1190

1240

1310

1310

1350

1190

1240

1310 1500 / 1700

1310

1350

Wykonanie dachowe/centrali Sterownik Ekotouch Ekotouch+ *

825

825

825 1500 / 1700

1030

1030

Wykonanie Rama dachowe centrali montażowa

825

825

825 na zapytanie

1030

1030

Moc nagrzewnicy [kW]

Chłodnice wodne i freonowe Rama montażowa

na na zapytanie zapytanie

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

* Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.

Ekozefir / strona: 26

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale nawiewne

Wyposażenie centrali

+ Opcje

Moc nagrzewnicy [kW] Cena modelu

Model

Zapasowy filtr kasetowy G4

350

500

700

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

8000

6.0

8.0

12.0

16.0

24.0

30.0

45.0

60.0

75.0

90.0

120.0

5740

6070

7810

10300 12300 13960 16240 17990 19580 21180 24850

350

500

700

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

8000

100

100

100

100

135

155

215

255

280

350

450

1275

1300

1300

1590

1850

Sterownik Ekotouch / Ekotouch+ * Wykonanie dachowe centrali

1500 / 1700 750

750

825

900

1050

1125

Rama montażowa

na zapytanie

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekozefir / strona: 27

*

Model

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale nawiewne

Wyposażenie centrali

+ Opcje

Model

Moc nagrzewnicy [kW] Cena modelu

Model

Zapasowy filtr kasetowy G4

350

500

700

1000

1500

6.0

8.0

12.0

16.0

24.0

4800

5130

5800

7900

9420

350

500

700

1000

1500

100

100

100

125

145

1030

1030

Sterownik Ekotouch / Ekotouch+ * Wykonanie dachowe centrali

1500 / 1700 825

825

825

Rama montażowa

na zapytanie

Chłodnice wodne i freonowe

na zapytanie

Ekozefir / strona: 28

*

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Nagrzewnice wodne dobrane dla parametrów temperatury 70 / 50 0C 35% roztworu glikolu i nominalnej wydajności centrali. Nagrzewnice dla innych parametrów i innego wyposażenia niż w podanych opcjach na indywidualne zamówienie.

Ekotouch obsługa od 1 do 4 central jednocześnie Ekotouch + obsługa od 1 do 8 central jednocześnie

Centrale wywiewne

Wyposażenie centrali Opcje

300

600

800

1200

1800

2200

4000

5000

8000

2490

2490

3280

4490

4730

4820

6430

7590

8740

300

600

800

1200

1800

2200

4000

5000

8000

Zapasowy filtr kasetowy G4

40

60

90

130

135

150

275

275

365

Wykonanie dachowe centrali

315

400

510

730

650

650

1200

1200

1390

Model

Cena modelu

Model

Rama montażowa

na zapytanie

Centrale wywiewne

Opcje

Wyposażenie centrali

350

500

700

1000

1500

1850

1850

1850

2980

2980

350

500

700

1000

1500

Zapasowy filtr kasetowy G4

100

100

100

125

125

Wykonanie dachowe centrali

480

480

480

600

600

Model

Cena modelu

Model

Rama montażowa

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.

Ekozefir / strona: 29

na zapytanie

Rekuperatory w obudowie

Wyposażenie rekuperatora

200

350

500

700

1750

1890

2150

2770

200

350

500

700

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

45

45

55

70

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

40

40

50

65

Model

Cena modelu

Model

Rekuperatory w obudowie

Wyposażenie rekuperatora

200

350

500

700

1000

1500

2000

3000

4000

6000

1750

1890

2150

2770

3380

3380

4580

4580

7240

6800

200

350

500

700

1000

1500

2000

3000

4000

6000

Zapasowy filtr powietrza nawiew G4

45

45

55

70

85

85

105

105

Zapasowy filtr powietrza wywiew G3

40

40

50

65

80

80

95

95 295

295

Model

Cena modelu

Model

Zapasowy filtr kasetowy G4

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.

Ekozefir / strona: 30

Model

Kanałowe nagrzewnice elektryczne

Wymiary króćów [mm]

Moc nagrzewnicy [kW]

Cena

KNE-0.8/125

125

0.8

1010

KNE-1.6/125

125

16

1270

KNE-0.8/160

160

0.8

1110

KNE-1.6/160

160

1.6

1310

KNE-1.6/200

200

1.6

1430

KNE-2.4/200

200

2.4

1450

KNE-3.0/200

200

3.0

1770

KNE-3.0/250

250

3.0

1900

KNE-4.5/250

250

4.5

2000

KNE-6.0/250

250

6.0

2130

KNE-9.0/250

250

9.0

3270

KNE-3.0/315

315

3.0

1950

KNE-4.5/315

250

4.5

2010

KNE-6.0/315

315

6.0

2220

KNE-9.0/315

315

9.0

3320

KNE-15.0/315

315

15.0

3700

KNE-18.0/315

315

18.0

4480

KNE-15.0/400

400

18.0

3650

KNE-18.0/400

400

18.0

4730

KNE-9.6/500x350

500x350

9.6

3500

KNE-14.4/500x350

500x350

14.4

4400

KNE-14.4/750x350

750x350

14.4

4850

Ceny netto w PLN. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.

Ekozefir / strona: 31

Oddziały Ekozefir Partnerzy Ekozefir

Oddziały Ekozefir Ekozefir Olsztyn ul. Piłsudskiego 76/216 10-450 Olsztyn [+48 89] 679 53 23 [email protected] www.olsztyn.ekozefir.pl

Ekozefir Bydgoszcz ul. Podolska 13 85-055 Bydgoszcz [+48 52] 349 51 35 [email protected] www.ekozefir.pl

Ekozefir Poznań ul. Warszawska 39/41 61-028 Poznań [+48 61] 856 09 60 [email protected] www.poznan.ekozefir.pl

Ekozefir Warszawa ul. Przedpole 1 02-241 Warszawa [+48 22] 864 44 20 [email protected] www.warszawa.ekozefir.pl

Ekozefir Łódź ul. Wróblewskiego 19A/28 93-578 Łódź [+48 42] 684 23 90 [email protected] www.lodz.ekozefir.pl

Ekozefir Sosnowiec ul. Zagórska 3 41-216 Sosnowiec [+48 32] 745 41 25 [email protected] www.sosnowiec.ekozefir.pl

Ekozefir Kraków ul. Rydlówka 38 30-401 Kraków [+48 12] 292 28 98 [email protected] www.krakow.ekozefir.pl

Ekozefir Lublin ul. Turystyczna 38, 20-207 Lublin [+48 81] 444 37 45 [email protected] www.lublin.ekozefir.pl