Instrukcja obsługi pagera RP-600 DUAL BAND PMR 446 / LPD 433 UHF FM VOICE PAGER

INTEKpolska Sp.Jawna 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: [email protected] www: http://www.intekpolska.pl

1

WSTĘP Głównym przeznaczeniem urządzenia jest działanie jako: - Voice Pager na wycieczkach turystycznych - Voice Pager w czasie konferencji, spotkań, itd. - Voice Pager włączony w tradycyjny system Paging (w sklepach, hotelach, restauracjach, fabrykach, ośrodkach wypoczynkowych, hurtowniach, biurach, itd.) i wszędzie, gdziekolwiek ta sama informacja z głównego nadajnika musi być przekazana do jednej czy większej ilości grup osób, bądź jednej osoby. RP-600 działa w pasmach PMR-446 (8 kanałów) oraz LPD-433 (69 kanałów) UHF FM. Wbudowane są funkcje: kodowania CTCSS (38 kodów), wibrator, możliwość programowania pasma, kanału i innych funkcji w systemie zarządzania funkcji PROGRAM. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać poniższą instrukcję.

Opis przycisków i kontrolek 1. Gniazdo słuchawki/ładowania 2. Otwory na naszyjnik 3. Przycisk UP 4. Przycisk DOWN 5. Głośnik 6. Gniazda ładowania 7. Przycisk MENU / Monitor 8. Przycisk ON-OFF 9. Podświetlanie LCD

WYŚWIETLACZ A. Numer kanału / poziom głośności B. Numer kodu CTCSS C. Ikonka BUSY D. Ikonka funkcji Wibrator E. Ikonka blokady klawiatur F. Ikonka funkcji przywołania - CALL G. Ikonka wskaźnika poziomu naładowania baterii.

INSTALACJA BATERII. 1. Usuń blokującą śrubę (12). 4. Włóż 2 baterie/akumulatory AA. 2. Usuń zaczep na pasek (10) na właściwą polaryzację! 3. Przesuń w dół i usuń pokrywę pojemnika 5. Włóż pokrywę pojemnika (11). (11). 6. Załóż zaczep na pasek (10) 7. Przykręć blokującą śrubę (12).

2

Uwaga

PODSTAWOWE DZIAŁANIA - USER MODE Ładowanie akumulatorków / 230VAC ŁADOWARKA ŚCIENNA (Mod. AC600) Po obniżeniu się pojemności baterii zaczyna migać sygnalizator poziomu (G) - należy naładować baterie. Pager należy wyłączyć, OFF, i przyłączyć ładowarkę do gniazda CHARGE (1), a ładowarkę do gniazda prądu zmiennego 230V. Wskaźnik poziomu naładowania (wewnętrzny wskaźnik) (G) zacznie migać, wskazując na to, że do pagera została podłączona ładowarka i następuje ładowanie. W celu osiągnięcia maksymalnie korzystnego działania akumulatorków, należy ładować je tylko wtedy, gdy zostaną rozładowane całkowicie. Czas ładowania 2 akumulatorków 1500mAh Ni-MH wynosi około 8-12 godzin, w zależności od ich stanu. Po zakończeniu ładowania należy wypiąć ładowarkę z gniazda prądu zmiennego i odłączyć ją od pagera. Ładowanie akumulatorków / ŁADOWARKA BIURKOWA (Mod. MDC-600) Po instrukcję ładowania należy zwrócić się do podręcznika znajdującego się na wyposażeniu ładowarki. UWAGA! 1. Jeśli przewidywana jest dłuższa przerwa w korzystaniu z urządzenia, należy wyjąć z niego akumulatorki. 2. Zużyte lub zepsute akumulatory należy składować w bezpiecznych dla środowiska warunkach. 3. Nie wolno narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie ognia. 4. Nie należy ładować akumulatorów dłużej niż 12 godzin. Grodzi to ich przegrzaniem lub przeładowaniem, co może spowodować uszkodzenie pagera. 5. Nie wolno podejmować prób ładowania baterii alkalicznych Grozi to zniszczeniem urządzenia bądź rozsadzeniem baterii. 6. Nie należy używać ładowarek ani akcesoriów innych producentów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pagera. Po włączeniu pager zawsze ustawia się w funkcji USER MODE, gdzie użytkownik może korzystać tylko z podstawowych funkcji. Dzięki temu można uniknąć wprowadzenia błędnych poleceń w ustawieniach czy programowaniu radia. Włączanie/wyłączanie pagera - ON/OFF 1. Pager włącza się przez przyciśnięcie i przytrzymanie przez około 2 sek. przycisku [ONOFF] (8). 2. Wyświetlacz (9) krótko pokaże numer kanału (A) oraz numer kodu [CTCSS] (B). 3. Następnie zostanie wyświetlony wskaźnik regulacji głośności (A) w zakresie 01 – 08, poziomu naładowania baterii (G) oraz blokady klawiatury (E). 4. Pager wyłącza się przyciskając i przytrzymując przez około 2 sek przycisk [ON-OFF] (8). 3

Regulacja poziomu głośności Ustawienie głośności do żądanego poziomu dokonuje się przyciskami [UP] (3) i [DOWN] (4) w czasie odsłuchu odbieranego sygnału. Wybrany poziom (A) będzie widoczny na wyświetlaczu (9). Funkcja Monitor Przyciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sek. przycisk [MENU/MONITOR] (7) - włączy się funkcja Monitor. Monitor otwiera na krótki czas blokadę szumów (squelch), dzięki czemu można usłyszeć wśród zakłóceń tła słabe sygnały. Jest to wygodna funkcja do monitorowania każdego przychodzącego sygnału na włączonym kanale. Jeśli funkcja Monitor jest włączona na wyświetlaczu (9) pojawia się ikonka BUSY (C). Wyłączenie funkcji następuje po zwolnieniu przycisku [MENU/MONITOR] (7). Działanie słuchawek 1. Przyłączyć do gniazda (1) słuchawki. 2. Wprowadzić wygodny do odsłuchu poziom głośności. 3. Z chwilą włączenia słuchawek zostaje wyłączony wbudowany w pager głośnik (5). Poziom głośności zawsze należy ustawiać na minimum przed włączeniem słuchawek, dzięki czemu można uniknąć zniszczenia słuchawek oraz uszkodzenia słuchu. Funkcja CALL/ Pamięć CALL Pager może przyjmować i przechowywać w pamięci przychodzące sygnały przywołania, CALL, jeśli taki sygnał jest nadawany przez DRS -5070 (stacjonarny) czy SL-02 (ręczniak). Po otrzymaniu sygnału CALL, odzywa się odpowiedni sygnał CALL a na wyświetlaczu (9) miga ikonka CALL (F). Będzie migać, aż do chwili przyciśnięcia przycisku MENU/Monitor (7).

PROGRAMOWANIE PAGERA Pager można programować wyłącznie w funkcji PROGRAM. W funkcji dostępnej dla użytkownika USER MODE nie ma dostępu do programowania żadnej z tych funkcji: 1. Wybór kanału (kanały PMR P1-P8) (kanały LPD 01 - 69) 2. Wybór kodu CTCSS (0 - 38) 3. Włącznie wibratora. Aby wejść do funkcji programowania należy: 1. Wyłączyć pager - OFF. 2. Przycisnąć równocześnie przyciski [ON-OFF] (8) oraz [MENU/MONITOR] (7) i włączyć zasilanie pagera, ON. 3. Z wyświetlacza zniknie ikonka LOCK (E). 4. Wielokrotne przyciskanie [MENU/MONITOR] (7) umożliwia dokonanie wyboru funkcji, która ma być zaprogramowana. Aby wyjść z funkcji programowania wystarczy wyłączyć pagera. 4

Wybór kanału 1. Przyciskaj [MENU/MONITOR] (7) aż do chwili, gdy na wyświetlaczu zacznie migać numer kanału (A). 2. Przyciskiem [UP] (3) lub [DOWN] (4) wybierz żądany kanał (kanały PMR P1-P8; kanały LPD 01-69). Przytrzymanie przycisku powoduje szybkie 'przewijanie' numerów kanałów. 3. Aby zatwierdzić dokonany wybór kodu, zapisać w pamięci wyjść z funkcji programowania należy przycisnąć [ON-OFF] (8), lub przycisnąć MENU/Monitor (7), aby przejść do programowania następnej funkcji.

Wybór kodu CTCSS 1. Przyciskaj [MENU/MONITOR] (7) aż do chwili, gdy na wyświetlaczu zacznie migać numer kanału (A). 2. Przyciśnij jeszcze raz [ MENU/MONITOR], aż zacznie migać numer kodu CTCSS (B). 3. Przyciskiem [UP] (3) lub [DOWN] (4) wybierz żądany kod CTCSS. Przytrzymanie przycisku powoduje szybkie 'przewijanie' kodów. 4. Wprowadzenie kodu CTCSS o numerze 0 powoduje wyłącznie funkcji kodowania CTCSS. 5. Aby zatwierdzić dokonany wybór kodu, zapisać w pamięci wyjść z funkcji programowania należy przycisnąć [ON-OFF] (8), lub przycisnąć [MENU/MONITOR](7), aby przejść do programowania następnej funkcji.

5

WŁĄCZENIE WIBRATORA Funkcja działa wyłącznie w tym przypadku, gdy sygnał Call jest nadawany przez nadajnik stacjonarny typu DRS-5070 bądź ręczny SL-02. Po włączeniu tej funkcji wraz z odebraniem sygnału CALL oprócz melodii przywołania (CALL) pager będzie przez kilka sekund wibrował. 1. Przyciskaj [MENU/MONITOR] (7) aż do chwili, gdy na wyświetlaczu zacznie migać numer kanału (A). 2. Przyciśnij jeszcze kilka razy [MENU/MONITOR] do chwili, gdy na wyświetlaczu zacznie migać ikonka wibratora (D) oraz pojawi się wskaźnik oF (A) - funkcja wyłączona, lub on - funkcja włączona. 3. Przyciskiem [UP] (3) lub [DOWN] (4) wybierz żądane ustawienie funkcji (on lub oF) 4. Aby zatwierdzić dokonany wybór kodu, zapisać w pamięci wyjść z funkcji programowania należy przycisnąć [ON- OFF] (8), lub przycisnąć [MENU/Monitor] (7), aby przejść do programowania następnej funkcji. DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy:

446.00625 - 446.09375 MHz (pasmo PMR); 433.07500 - 434.77500 MHz (pasmo LPD)

Ilość kanałów: Kodowanie CTCSS:

8 kanałów PMR 446 / 69 kanałów LPD 433 38 tonów CTCSS

Zasilanie:

2.4 V (odnawialne akumulatorki 2xAA 1,2V 1500mAh Ni-MH) lub 3.0V (2x AA 1,5V; alkaliczne baterie) H85 x L60 X D36 mm 110 gram (z bateriami)

Wymiary: Waga:

UWAGA! WAŻNE Wprowadzanie wszelkich zmian czy modyfikacji może doprowadzić do odebrania prawa użytkowania urządzenia. Pager został wyprodukowany z fabrycznymi ustawieniami nadawania na określonej częstotliwości. Zmiany doprowadzające do wyjścia poza te ograniczenia są zabronione prawem. Naprawy wewnątrz urządzenia mogą być dokonywane tylko przez uprawniony serwis. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. 6

Nigdy nie zmieniaj niczego wewnątrz pagera (poza bateriami/pakietem) Pager może wprowadzać zakłócenia w odbiorze TV czy audycji radiowych, nawet jeśli jest poprawnie używany. Aby to sprawdzić należy wyłączyć go, jeśli zakłócenia mijają znaczy to, że wywołuje je pager. Można zmniejszyć je przez odsunięcie pagera od odbiornika. Jeśli nie da się tych zakłóceń wyeliminować, należy przestać korzystać z pagera. NIEBEZPIECZNE ŚRODOWISKO Nie należy korzystać z pagera w niebezpiecznym środowisku. Nie wolno używać pagera na deszczu. Zasady dbania o urządzenie: Pager należy czyścić delikatną lekko nawilżoną szmatką. Nie używać do tego środków czyszczących czy rozpuszczalników, ponieważ mogą one zniszczyć obudowa i wniknąć do środka, powodując trwałe uszkodzenie. Do czyszczenia styków baterii należy używać suchej szmatki. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie, ani korzystać z niego w mokrym środowisku. Jeśli nastąpi zamoczenie, należy natychmiast wyjąć baterie, wytrzeć je oraz pojemnik do sucha. Należy pozostawić pojemnik na baterie otwarty na noc, aby upewnić się, że nastąpi całkowite wysuszenie. Informacje dla użytkownika Zgodnie z międzynarodowymi przepisami składowanie elektronicznych odpadów jest objęte szczególnym nadzorem. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu jego działania musi zostać umieszczony w specjalnym centrum składowania odpadów elektronicznych, całkowicie oddzielonym od innych śmieci. Użytkownik zatem musi zanieść taki zużyty sprzęt w odpowiednie miejsce lub zwrócić sprzedawcy w przypadku nabycia nowego urządzenia podobnego rodzaju. Właściwe składowanie, traktowanie tego sprzętu zapobiega negatywnemu wypływowi na środowisko i zachęca do recyklingu. Nielegalne składowanie będzie karane zgodnie z administracyjnymi karami przewidzianymi przez odpowiednie prawodawstwo. Baterie Baterie należy przechowywać we właściwy sposób zgodnie z krajowymi bądź lokalnymi przepisami. Z baterii może wyciec elektrolit jeśli zostanie użyte razem z innym rodzajem baterii, lub jeśli zostanie nieprawidłowo wsadzona, jeśli znajdzie się w ogniu, lub podjęta zostanie próba ładowania baterii nieodnawialnej. Cieknące baterie należy natychmiast wyrzucać, ponieważ mogą one spowodować oparzenia skóry lub inne zranienia.

Spis treści WSTĘP ........................................................................................................................ 2 PODSTAWOWE DZIAŁANIA - USER MODE...................................................................... 3 ŁADOWANIE AKUMULATORKÓW / ŁADOWARKA BIURKOWA (Mod. MDC-600)................. 3 Włączanie/wyłączanie ON/OFF ...................................................................................... 4 Regulacja poziomu głośności ......................................................................................... 4 Funkcja CALL/ Pamięć CALL .......................................................................................... 4 7

PROGRAMOWANIE PAGERA .......................................................................................... 4 Wybór kanału ............................................................................................................... 5 WYBÓR KODU CTCSS ................................................................................................... 5 WŁĄCZENIE WIBRATORA .............................................................................................. 6 DANE TECHNICZNE ...................................................................................................... 6

Tłumaczenie Deklaracji Zgodności. Deklaracja Zgodności Producenta Potwierdzenie Zgodności EC ( do Dyrektywy EC 2006/95,2004/108,99/5 ) DEKLARACJA ZGODNOŚCI W przedstawionej deklaracji poświadczamy, że poniższy produkt :

INTEK RP-600 spełnia zasadnicze wymagania techniczne stosowane do powyższego rodzaju produktu zgodne w Dyrektywami EC 2006/95/EC,2004/108EC,99/5/EC Rodzaj produktu: Komunikacyjny Odbiornik LPD/PMR 446 Rodzaje zastosowanych norm : EN300 220-2 V2.1.2. (zasadnicze wymagania ) EN 301 489-1-3 EN 300 296-2 (zasadnicze wymagania ) EN301 489-5 EN60065 Producent : INTEK S.R.L. 16 Via G.Marconi 20090 Segrate (Mi) Tel; 02-26950451 /fax; 02-26952185 E-Mail ; [email protected] Kontakt/informacja : Armando Zanni Tel; 02-26950451 / fax; 02-26952185 E-Mail ; [email protected] Podpisano; Segrate,10/09/2008 dr.Vittorio Zanetti (General Manager)

WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA !!!

Zgodnie z regulacjami prawnymi UE 2002/96/EG z dnia 27 stycznia 2003 roku

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. nr223,poz.1464) o utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w danym państwie członkowskim Unii, usuwanie/wyrzucanie tego produktu i jego elektrycznych/elektronicznych akcesoriów wraz z innymi odpadami domowymi jest surowo zabronione ! Jako właściciel takiego sprzętu jest Pan/Pani odpowiedzialny(a) za prawidłową utylizację zużytych urządzeń, tzn. Należy je zwrócić do odpowiednich bezpłatnych punktów zbiorczych.