ZMIANY W PODATKACH 2016 Informacje o usłudze Numer usługi

2016/06/02/8058/10164

Cena netto

499,00 zł

Cena brutto

499,00 zł

Cena netto za godzinę

83,17 zł

Cena brutto za godzinę

83,17

Możliwe współfinansowanie usługi z KSU

Tak

Rodzaje usługi

Usługa szkoleniowa, Usługa rozwojowa o charakterze zawodowym

Liczba godzin usługi

5

Termin rozpoczęcia usługi

2016-07-04

Termin zakończenia usługi

2016-07-04

Termin rozpoczęcia rekrutacji

2016-06-02

Termin zakończenia rekrutacji

2016-07-01

Maksymalna liczba uczestników

15

Informacje o podmiocie świadczącym usługę Nazwa podmiotu

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Nazwa oddziału/filii

Oddział Katowice

Osoba do kontaktu

Dagmara Płóciennik

Telefon

501 380 880

E-mail

[email protected]

Fax

32 353 09 26

Cel usługi Cel edukacyjny Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom nowych przepisów podatkowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku. Program szkolenia obejmuje zmiany dotyczące najczęstszych obszarów podatkowych firmy, tj. podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ponieważ włącznie ze zmianami w konkretnych ustawach podatkowych na 2016 rok szykują się znaczne zmiany w organizacji systemu podatkowego w Polsce, w programie przewidziano również zagadnienia dotyczące tego obszaru.

Szczegółowe informacje o usłudze Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Nie Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie Ramowy program usługi 1. Niezgodność ustawy o PIT z konstytucją ważne wyroki Trybunału Konstytucyjnego nowa instytucja opodatkowania przychodów nieujawnionych definicja przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach zmiana przepisów na niekorzyść podatnika - domniemanie pochodzenia nieujawnionych przychodów kiedy organ podatkowy może zastosować sankcyjną stawkę podatku? zasady dokumentowania źródła pochodzenia przychodów 2. Likwidacja uciążliwych przepisów w CIT i PIT dotyczących zatorów płatniczych koniec z przepisami dotyczącymi wyksięgowywania kosztów co z kosztami już wyksięgowanymi, które zostaną opłacone dopiero w 2016 roku? kiedy należy zaksięgować ponownie wyksięgowane koszty po zamianie przepisów? o czym mówią przepisy przejściowe? 3. Nowy współczynnik proporcji w VAT kogo dotyczy obowiązek ustalania nowego współczynnika proporcji jak obliczyć nowy współczynnik proporcji? przekazanie towarów na cele osobiste lub pracowników, a obowiązek ustalania współczynnika proporcji różnice między współczynnikiem proporcji przy prowadzeniu działalności opodatkowanej i zwolnionej a współczynnikiem proporcji przy wykonywaniu czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych współczynnik proporcji a roczna korekta VAT zasady dokonywania rocznej korekty VAT 4. Rozliczanie VAT po zmianach od lipca 2015 roku przypomnienie zmian wprowadzonych w lipcu 2015 roku konsekwencje wprowadzonych zmian dla podatnika dodatkowe korzyści dla podatników – odliczanie VAT od paliwa odwrotne obciążenie – nowe zasady rozliczania – przepisy i praktyka życia gospodarczego dodatkowe obciążenia informacyjne podatników nowe wzory deklaracji podatkowych przypomnienie procedury ulgi na złe długi po zmianach od lipca 2015 5. Nowe regulacje dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych czynności podlegające VAT zwolnione z PCC opodatkowanie PCC pożyczek odnawialnych nowe zasady zwolnienia z opodatkowania PCC pożyczki między osobami najbliższymi obowiązek PCC przy zamianie rzeczy

rozszerzony katalog przesłanek umożliwiających zwolnienie z PCC umowy spółki nowa regulacje dotyczące właściwości organów podatkowych dla PCC 6. Istotne zmiany dotyczące Administracji Podatkowej utworzenie centrów obsługi podatnika wprowadzenie instytucji asystenta podatnika centralizacja systemu informacji podatkowej utworzenie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych 7. Zmiany w Ordynacji podatkowej rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników - zasada „in dubio pro tributario ” co oznacza dla podatnika wprowadzenie nowej zasady? „duża nowelizacja Ordynacji podatkowej jakie korzyści przyniesie nowelizacja ustawy? od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy? Grupa docelowa osoby pracujące w działach finansowych i księgowych właściciele i pracownicy biur rachunkowych osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach Opis warunków uczestnictwa Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez stronę internetową organizatora --> KLIK! Informacje dodatkowe Korzyści dla uczestników szkolenia: nabycie wiedzy o nowych przepisach podatkowych obowiązujących od 2016 roku przyjrzenie się kierunkom zmian w organizacji systemu podatkowego w Polsce poznanie nowych pojęć i definicji zrozumienie skutków wprowadzonych zmian skonfrontowanie zmian wprowadzonych w VAT w połowie 2015 roku w oparciu o praktykę życia gospodarczego Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, analizę case studies, serwis kawowy, lunch.

UWAGA: Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Harmonogram

LP 1

Przedmiot / Temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Liczba godzin

ZMIANY W PODATKACH 2016

2016-07-04

09:00

14:30

5:30

Osoby prowadzące usługę Imię i nazwisko

Adam Podleśny

Specjalizacja (w tym role w ramach świadczonych usług rozwojowych i obszary tematyczne) Opis kariery

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Wykształcenie

wyższe

Informacje dodatkowe

Lokalizacja usługi Adres: Stanisława Moniuszki 4/8 Katowice, woj. śląskie Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne: