patomorfologia.lublin.pl

Łacińsko-polski słowniczek pojęć dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego

ZMIANY ROZPLEMOWE, NOWOTWORY Proliferatio Differentiatio Dysplasia Dysplasia gradus minoris Dysplasia gradus mediocris Dysplasia gradus maioris Dysembrioplasia (hamartia)

-

Hamartoma

-

Choristia

-

Regeneratio Reparatio Organisatio Granulatio Granulatio non specifica Granulatio resorptiva Corpus alienum Cicatrix Keloid

-

1

rozplem różnicowanie dysplazja dysplazja małego stopnia dysplazja średniego stopnia dysplazja dużego stopnia nieprawidłowe zestawienie tkanek spowodowane zaburzeniami organogenezy hamartia w formie odgraniczonego guza lub nowotwór łagodny złożony z nieprawidłowo zestawionych tkanek obecność fragmentu tkanki lub narządu w nieprawidłowym miejscu na skutek przemieszczenia się fragmentu zawiązka odnowa, regeneracja naprawa organizacja ziarninowanie, ziarnina ziarninowanie nieswoiste ziarninowanie resorpcyjne ciało obce blizna bliznowiec

patomorfologia.lublin.pl

Vulnus Reunio per primam intentionem Reunio per secundam intentionem Hypertrophia Hypertrophia spontanea Hypertrophia secundaria Hypertrophia vicaria Hypertrophia compensatoria Hyperplasia Hyperplasia compensatoria Hyperplasia nodularis prostatae Hyperplasia endometrii Metaplasia

Metaplasia planoepithelialis Metaplasia intestinalis Myositis ossificans Kataplasia

Anaplasia Neoplasma Neoplasma benignum Neoplasma malignum Neoplasma malignum indifferentiatum (non differentiatum) N. m. male differentiatum

- rana - zrośnięcie (rany) przez rychłozrost - zrośnięcie (rany) przez ziarninowanie - przerost - przerost samoistny - przerost wtórny - przerost zastępczy - przerost wyrównawczy - rozrost - rozrost wyrównawczy - rozrost guzkowy stercza - rozrost błony śluzowej jamy macicy - metaplazja, przemiana zróżnicowanej tkanki w zróżnicowaną tkankę innego typu - metaplazja płaskonabłonkowa - metaplazja jelitowa - kostniejące zapalenie mięśni - brak dojrzewania czynnościowego komórek nowotworowych przy zachowanym podobieństwie morfologicznym do komórek prawidłowych - brak zróżnicowania komórek nowotworowych - nowotwór - nowotwór łagodny - nowotwór złośliwy - nowotwór złośliwy niezróżnicowany (G4) - n. z. nisko zróżnicowany (G3)

2

patomorfologia.lublin.pl

- nowotwór złośliwy o pośrednim stopniu zróżnicowania (G2) - n. z. wysoko zróżnicowany (G1) - nowotwór półzłośliwy (miejscowo złośliwy) Cellulae suspectae - komórki podejrzane Cellulae neoplasmaticae - komórki nowotworowe Morbus neoplasmaticus - choroba nowotworowa Cachexia neoplasmatica - wyniszczenie nowotworowe Status praecancerosus - stan przedrakowy Carcinoma - rak, nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego Sarcoma - mięsak, nowotwór złośliwy pochodzenia mezenchymalnego Tumor - guz, obrzmienie Infiltratio (invasio) - naciekanie Infiltratio macrofocalis - naciekanie wielkoogniskowe Infiltratio microfocalis - naciekanie drobnoogniskowe Infiltratio dispersa - naciekanie rozproszone Implantatio - wszczepienie Recidiva - wznowa Metastasis - przerzut Neoplasma malignum metastaticum - nowotwór złośliwy przerzutowy Morbus neoplasmaticus disseminatus- rozsiana choroba nowotworowa Metastases lymphogenes - przerzuty drogą naczyń chłonnych Lymphangiosis carcinomatosa - zajęcie naczyń chłonnych przez raka Metastases hematogenes - przerzuty drogą naczyń krwionośnych Carcinosis (carcinomatosis) - rozsiew raka w otrzewnej peritonei Atypia - atypia Mitoses atypicae - nieprawidłowe podziały mitotyczne Neoplasma malignum mediocriter differentiatum N. m. bene differentiatum Neoplasma semimalignum

3

patomorfologia.lublin.pl

Polypus Polypositas, polyposis Poliposis adenomatosa coli Adenoma Adenoma tubulare intestini crassi Adenoma tubulo-villosum i. crassi Adenoma villosum intestini crassi Adenoma pleomorphicum glandulae salivariae Adenoma hepatocellulare Adenoma folliculare glandulae thyroideae Cystadenoma Papilloma Papilloma planoepitheliale Papilloma uroepitheliale (transitionale) „Carcinoma praeinvasivum” („c. intraepitheliale”, „c. in situ)” Carcinoma solidum Carcinoma anaplasticum Carcinoma scirrhosum Desmoplasia Carcinoma medullare Carcinoma planoepitheliale Carcinoma planoepitheliale keratodes Carcinoma planoepitheliale akeratodes Carcinoma basocellulare cutis

4

- polip - polipowatość - polipowatość gruczolakowa jelita grubego - gruczolak - gruczolak cewkowy jelita grubego - gruczolak cewkowo-kosmkowy jelita grubego - gruczolak kosmkowy j. grubego - gruczolak wielopostaciowy ślinianki - gruczolak wątrobowokomórkowy - gruczolak pęcherzykowy tarczycy - gruczolakotorbielak - brodawczak - brodawczak płaskonabłonkowy - brodawczak z nabłonka przejściowego dróg moczowych - „rak przedinwazyjny” („rak śródnabłonkowy”, „rak w miejscu”) - rak lity - rak anaplastyczny - rak włóknisty - włóknienie zrębu stymulowane przez naciek nowotworowy - rak rdzeniasty - rak płaskonabłonkowy - rak płaskonabłonkowy rogowaciejący – rak płaskonabłonkowy nierogowaciejący - rak podstawnokomórkowy skóry

patomorfologia.lublin.pl

- rak z nabłonka przejściowego dróg moczowych - rak drobnokomórkowy - rakowiak - gruczolakorak, rak gruczołowy - gruczolakorak śluzowy - rak śluzowokomórkowy (sygnetowatokomórkowy) Linitis plastica - obraz makroskopowy rozległego śródściennego nacieku raka śluzowokomórkowego żołądka („skórzana butelka”) Carcinoma hepatocellulare - rak wątrobowokomórkowy Cholangiocarcinoma - rak z nabłonka przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych Adenocarcinoma ductale pancreatis - gruczolakorak przewodowy trzustki Cystadenocarcinoma - gruczolakotorbielakorak Carcinoma ductale mammae - rak przewodowy piersi Carcinoma intraductale - rak wewnątrzprzewodowy (carcinoma ductale in situ) (rak przewodowy przedinwazyjny) Carcinoma lobulare mammae - rak zrazikowy piersi Carcinoma clarocellulare renis - rak jasnokomórkowy nerki Carcinoma folliculare - rak pęcherzykowy tarczycy glandulae thyroideae Carcinoma papillare gl. thyroideae- rak brodawkowaty tarczycy Carcinoma adenoplanoepitheliale - rak gruczołowo(carcinoma adenosquamosum) płaskonabłonkowy Mesothelioma - międzybłoniak Fibroma - włókniak Fibromatosis - włókniakowatość Fibroma desmoides - włókniak powięziowy, włókniec Dermatofibroma - włókniak skóry Fibrosarcoma - włókniakomięsak Fibroadenoma mammae - gruczolakowłókniak piersi Carcinoma uroepitheliale (c. urotheliale, c. transitionale) Carcinoma microcellulare Carcinoid Adenocarcinoma Adenocarcinoma mucinosum Carcinoma mucocellulare

5

patomorfologia.lublin.pl

- mięśniak gładkokomórkowy - mięśniakomięsak gładkokomórkowy Rhabdomyoma - mięśniak prążkowanokomórkowy Rhabdomyosarcoma - mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy Rhabdomyosarcoma embryonale - mięśniakom. p. zarodkowy Rhabdomyosarcoma (embryonale) – mięśniakom. p. (zarodkowy) botryoides groniasty Rhabdomyosarcoma alveolare - mięśniakom. p. pęcherzykowy Rhabdomyosarcoma pleomorphicum - mięśniakom. p. pleomorficzny Lipoma - tłuszczak Liposarcoma - tłuszczakomięsak Liposarcoma bene differentiatum - tłuszczakomięsak wysoko zróżnicowany Liposarcoma myxoides - tłuszczakomięsak śluzowaty Liposarcoma pleomorphocellulare - tłuszczakomięsak różnokształtnokomórkowy Haemangioma - naczyniak krwionośny Haemangioma capillare - naczyniak krwionośny włosowaty Haemangioma cavernosum - naczyniak krwionośny jamisty Lymphangioma - naczyniak chłonny Angiosarcoma - naczyniakomięsak Chondroma - chrzęstniak Chondrosarcoma - chrzęstniakomięsak Osteoma - kostniak Osteosarcoma, sarcoma osteogenes - kostniakomięsak Sarcoma synoviale (synovioma malignum)- mięsak maziówki (maziówczak złośliwy) Myxoma - śluzak Mesenchymoma malignum - złośliwy nowotwór mezenchymalny o wielokierunkowym różnicowaniu Leiomyoma Leiomyosarcoma

6

patomorfologia.lublin.pl

Schwannoma (neurilemmoma) Neurofibroma Neurofibromatosis Paraganglioma Phaeochromocytoma

-

Neuroblastoma Astrocytoma Meningioma Naevus melanocyticus (pigmentosus)

-

Naevus melanocyticus marginalis Naevus melanocyticus compositus Naevus melanocyticus dermalis Melanoma malignum Seminoma Dysgerminoma Teratoma Cystis dermoidalis Choriocarcinoma (chorioepithelioma)

-

Lymphoma malignum Leucaemia

-

7

nerwiak osłonkowy nerwiakowłókniak nerwiakowłókniakowatość przyzwojak barwiak, guz chromochłonny nadnercza nerwiak zarodkowy gwiaździak oponiak znamię melanocytowe (barwnikowe) znamię melanocytowe brzeżne znamię melanocytowe złożone znamię melanocytowe skórne czerniak złośliwy nasieniak rozrodczak potworniak torbiel skórzasta nabłoniak kosmówkowy (kosmówczak chłoniak złośliwy białaczka