Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CDN Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie ul. Szkolna 3 77-400 Złotów tel. 67 263 21 42 http://zlotow.cdnpila.kylos.pl/ Zestawienie bibliograficzne w wy...
Author: Kamil Orłowski
6 downloads 5 Views 213KB Size
CDN Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie ul. Szkolna 3 77-400 Złotów tel. 67 263 21 42 http://zlotow.cdnpila.kylos.pl/

Zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte: 1.

ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter ; tł. z j. ang. Karolina Kraczkowska.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. Sygnatura: 44635 2.

ADHD - podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców / Russell A. Barkley ; tł. Aleksandra Błachnio.- Poznań : Zysk i S-ka, 2009. Sygnatura: 43328 3.

ADHD - polemiki i badania / pod red. Wandy Baranowskiej.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej, 2009. Sygnatura: 43329 4.

ADHD - prawie normalne życie / pod red. Wandy Baranowskiej.- Wyd. 1, dodr.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. Sygnatura: 43330 5.

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Sygnatura: 42139 6. ADHD : naucz się żyć z ADHD / Martin L. Kutscher- Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2009. Sygnatura: 43180, 43327 7.

ADHD nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus ; tł. Elżbieta Niegowska-Drachal.- Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2008. Sygnatura: 43098 8.

ADHD u dorosłych : poradnik - jak ztym żyć / Sabine Bernau ; przekł. [z niem.] Magdalena Labuś.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. Sygnatura: 42454. 9.

Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym / Barbara Czeredecka.- Wyd. 1, dodr.Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1994. Sygnatura: 37734, 37735 10. Biologiczne podstawy psychologii / James W. Kalat ; red.nauk. Jan Kaiser ; przeł. Marek Binder, Anna Jarmocik, Michał Kuniecki.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygnatura: 43870 p 11. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011. 1

Sygnatura: 44433 12. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Sygnatura: 45369 13. Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i praktyka / Piotr Pawlak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Sygnatura: 45128 14. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Sygnatura: 44688 15. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony (1952- ) Attwood, Robert R. Wolff ; tł. Rober Waliś.- Warszawa : "K. E. Liber", 2007. Sygnatura: 42497 16. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. Sygnatura: 43655 17. Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II ; przeł. Sylwia Pikiel- Gdańsk : Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. Sygnatura: 43067 18. Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym : poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych : poznać - zrozumieć zaakceptować / Katarzyna Chrąściel.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia 2011. Sygnatura: 44333 19. 9. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. Sygnatura: Br 1693, Br 1700 20. 10. Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz.- Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2011. Sygnatura: 44274 21. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygnatura: 43385 22. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Wyd.3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Sygnatura: 42069 23. Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagrożenia i możliwości wsparcia / Tomasz Hanć.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Sygnatura: 43337 24. Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II ; przeł. Sylwia Pikiel- Gdańsk : Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. Sygnatura: 43067 25. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygnatura: 43385 26. Edukacja - socjalizacja - autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej / red. Anna Klinik, Jerzy Rottermund, Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Sygnatura: 41675 27. Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.Warszawa : Difin, 2011. Sygnatura: 44435 2

28. Jak pomóc dziecku z ADHD? / Alicja Borowska.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009. Sygnatura: 43233 29. Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD) / Bożena Tomaszek.- Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005. Sygnatura: 41678 30. Jak wspierać dziecko w nauce : niezbędnik aktywnego rodzica / Małgorzata Taraszkiewicz [et al.].- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. Sygnatura: 43305 31. Jak żyć z ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; tł. z ang. Krzysztof Puławski.- Poznań : Media Rodzina, 2007. Sygnatura: 42501 32. Moje dziecko ma ADHD / Heike Kovacs, Birgit Kaltenthaler ; [tł. Agnieszka Kalińska].- Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2008. Sygnatura: 43237 33. Nauczyciel a uczeń z ADHD / Wanda Baranowska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygnatura: 43697 34. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami) / Elżbieta ZawadzkaBartnik.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygnatura: 43521 35. O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic / Katarzyna Herda.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego], 2007. Sygnatura: 42610 36. Opieka - wychowanie - kształcenie : moduły edukacyjne / red. Wanda Woronowicz, Danuta Apanel. - Kraków : Wydaw. Impuls, 2010. Sygnatura: 43668 37. Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Sygnatura: 43554 38. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka.- Warszawa : Difin, 2006. Sygnatura: 42171 39. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. Sygnatura: 44544 40. 50 [pięćdziesiąt] gier i zabaw, które pomogą dzieciom poskromić ADHD / Patricia Quinn, Judith M. Stern ; il. Kate Sternberg ; [przekł. z ang. Sławomir Stodulski].- Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2011. Sygnatura: 45248 41. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz.- Warszawa : Raabe, 2012. Sygnatura: 44911 42. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak.- Wyd.2.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Sygnatura: 42481 43. Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 1]. Podstawy psychologii / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann ; red. nauk. Maria Materska, tł. Aleksandra Gruszka, Dorota Karwowska, Aleksander Wojciechowski- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygnatura: 43566

3

44. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbonikowski, Daria Modrzejewska- Warszawa : Difin, 2010. Sygnatura: 44568 45. Psychologia : kluczowe koncepcje. [T.1], Podstawy psychologii / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann ; red. nauk. Maria Materska, tł. Aleksandra Gruszka, Dorota Karwowska, Aleksander Wojciechowski- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygnatura: 43566 46. Psychologia zaburzeń. Vol. 2 / h Robert C.(1930-) Carson ; Robert C. Carson, James N. Buther, Susan Mineka ; h James N. Buther, Susan Mineka ; przeł. Władysław Dietrich [i in.].- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. Sygnatura: 40839, 43185 47. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. Sygnatura: 43191,43456 48. Słownik pedagogiki i psychologii : zagadnienia, pojęcia, terminy / oprac. Katarzyna Janus.- Warszawa : Buchmann, 2011. Sygnatura: 44292 p 49. Słownik pedagogiki specjalnej / Małgorzata Kupisiewicz ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygnatura: 45256 p 50. Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Herda-Płonka.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Sygnatura: 45062 51. Terapia ADHD : trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym / Natalia Kajka, Kinga Szymona.- Lublin : Wydawnictwo CZELEJ, 2014. Sygnatura: 45723 52. Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek.- Wyd.4.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygnatura: 43570 53. Terapia pedagogiczna. T.1. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Sygnatura: 42366 54. Włączyć hamulce : poradnik dla dzieci i młodzieży z ADHD / Patricia O. Quinn, Judith M. Stern ; przekł. Milena Bianga, Patrycja Pacyniak ; il. Monika Pollak.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009. Sygnatura: 43368 55. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców / Tomasz Garstka [et al.].- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012. Sygnatura: 44951 56. Wychowanie dziecka nadpobudliwego / Hanna Nartowska.- Wyd.3.- Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1982. Sygnatura: 20109, 20110, 20111 57. Wychowanie dziecka nadpobudliwego / Hanna Nartowska. - Wyd.4. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986. Sygnatura: 30206 – 30210 58. Wychowanie dziecka nadpobudliwego / Hanna Nartowska. - Wyd.2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1976. Sygnatura: 13635; 09454; 09452 59. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.).- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. Sygnatura: 45076 60. Zrozumieć ADHD / Christopher Green, Kit Y Chee ; przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna ; [il. Roger Roberts].[Warszawa] : MT Biznes, 2009. Sygnatura: 43252 4

61. Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu / Magdalena Kamińska. – Gdańsk : Wydawnictwo „Harmonia”, 2010. Sygnatura: 43683 Artykuły z czasopism 1.

ADHD - nie tylko niegrzeczne dziecko / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 10-11

2.

Był sobie chłopiec... / Paweł Gadzina. // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 22 - 24.

3.

Coaching rodziny / Mirosława Britzkow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 47 – 52.

4.

Czy na pewno zaburzenie? / Jadwiga Wrońska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 132-141

5.

Czym ADHD nie jest? / Robert Gorczyca. // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 4-6.

6.

Dać szansę / Maria Grabowska, Bożena Tomaszek, Beata Wrotna : // Remedium. - 2004, nr 6, s. 20-21.

7.

Drewniany pajac, żywy chłopiec - o Pinokiu nieco inaczej. Pinokio jako literacki obraz dziecka nadpobudliwego / Katarzyna Maria Nogieć. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 70 - 77.

8.

Droga do diagnozy ADHD / Iwona Turbiarz. // Remedium. - 2004, nr 12, s. 20 - 21.

9.

Droga do diagnozy ADHD. Cz.1 / Iwona Turbiarz. // Remedium. - 2005, nr 2, s. 18 - 19.

10.

Dzieci nadpobudliwe oczekują empatii / Krystyna Barłóg. // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 3, s. 18 - 19.

11.

Dzieci nerwicowe i nadpobudliwe / Bożena Karzewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 6, s. 11-14

12.

Dzieci z ADHD i zahamowane / Bożena Karzewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7/8, s. 18-20

13.

Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 25-32

14.

Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym / Tomasz Hanć. // Remedium. - 2006, nr 10, s. 28 - 29.

15.

Dzieci z ADHD - sprawcy i ofiary przemocy / Marta Krupińska. // Niebieska Linia. - 2007, Nr 5, s. 27-29.

16.

Dzieci, którym trudno się uczyć / Dorota Choroś. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 41 - 44.

17.

Dziecko nadpobudliwe czy chore na ADHD? / Hanna Borucka. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 5-6.

18.

Dziecko nadpobudliwe czy z ADHD? / Halina Siemieniuk. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 61 - 62.

19.

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo / Anna Kozłowska // Życie Szkoły. - 1993, nr 4, s. 210-214.

20.

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w edukacji zintegrowanej / Alicja Nehring, Lidia Sawicka. // Wychowawca. 2003, nr 9, s. 9 - 11.

21.

Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu / Małgorzata Stańczyk // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 12, s. 16-17

22.

Dziecko z ADHD w szkole / Karolina Irla // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 20-21

23.

Dziecko nadpobudliwe w szkole / Iwona Turbiarz. // Remedium. - 2004, nr 9, s. 22 - 23.

24.

Dziecko z dysfunkcją / M. Wojciechowski. // Remedium. – 2002,nr 4.

25.

Dziecko z zespołem ADHD - dylemat zreformowanej szkoły i rodziców / Monika Miłkowska. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 46-48.

26.

Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym / Barbara Czapiewska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 7-8, s. 37-39.

27.

Dziecko z zespołem ADHD w szkole / Iwona Turbiarz. // Remedium. - 2005, nr 10, s. 22 - 23. 5

28.

Formy pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego / B. Czapiewska. // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 9.

29.

Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 32-37

30.

Funkcjonowanie ucznia z ADHD w środowisku wychowawczym / Sonia Wawrzyniak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 37-44

31.

Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 42 - 47.

32.

Indywidualny plan edukacyjny / Monika Leksowska. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 19 - 23.

33.

Jak inne dzieci... / Iwona Górka // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 12-13

34.

Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu ? / Renata Nowak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 5, s. 285 - 289.

35.

Jak pracować z uczniem z ADHD? / Lidia Peplińska // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 18-19

36.

Jak pracowałam z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Bożena Poleć. // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 35 - 39.

37.

Jak rozpoznać ADHD u dziecka? / Joanna Smykaj. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 14 - 18.

38.

Jak ujarzmić ADHD? Strategie nauczania z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcjach języka polskiego / Katarzyna Jaworska-Biskup. // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 50 - 57, bibliogr.

39.

Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : Propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu / Magdalena Cyrklaff. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 3-5.

40.

Moda na ADHD? / Teresa Słowikowska. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 23-25

41.

Można pracować z dzieckiem z ADHD! / Beata Biegajczyk. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 45-48.

42.

Mózg nie swędzi, ale musi odreagować / Danuta Myłek ; rozm. przepr. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 8, s. 4-7

43.

Nadpobudliwe dziecko wyzwaniem dla oświaty i medycyny / Karolina Sobczyńska. // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2004, nr 1, s. 57 - 59.

44.

Nadpobudliwość psychoruchowa / Katarzyna Wojciechowska. // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 19 - 22.

45.

Nadpobudliwość psychoruchowa - opis i analiza przypadku / Ewa Jaskułowska. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 12 - 14.

46.

Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne / Celestyna Grzywniak. // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334 - 338.

47.

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci / Daniel Wiśniewski. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 49 - 51.

48.

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci / Tomasz Wolańczyk [i in.]. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 30 - 38.

49.

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci - problemy diagnozy / Małgorzata Kowalik-Olubińska. // Wychowanie na co dzień. - 2005, nr 7/8, s. 27 - 30.

50.

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / Izabela Gelleta-Mac. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 18 – 22.

51.

Nadpobudliwość u dzieci - propozycje zabaw / Urszula Olek. // Wychowawca. - 1995, nr 12, s. 19.

52.

Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHD. / Dorota Werbińska. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 60 - 64.

53.

Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD / Joanna Kunert. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 210-215.

54.

O nadpobudliwości psychoruchowej / Agnieszka Anielska. // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 58 - 60.

55.

Oswoić ADHD! / Beata Chrząstowska, Justyna Święcicka. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 52 - 57. 6

56.

Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD / Karolina Hawrylewicz. // Wychowanie na co dzień. - 2010, nr 1/2, s. 21 - 26.

57.

Pippi w szkolnej ławie - czyli o nadpobudliwości ruchowej / Halina Pętlewska. // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 4, s. 34 - 41.

58.

Pozycja dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w klasie szkolnej / Aneta Borkowska. // Życie Szkoły. - 1991, nr 8, s. 456 - 465.

59.

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Ewa Baczyńska, Beata Borowiec-Janczk, Anna Kuchciak. // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 10 - 14.

60.

Praca z dzieckiem z ADHD / Robert Gorczyca. // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 25 - 27.

61.

Praktyka w ADHD i ADD / I. Wielowiejska-Comi. // Remedium. – 2002, nr 4.

62.

Program korekcji nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym (cz.II) / Elżbieta Potempska, Teresa Opolska. // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 3, s. 22 - 32.

63.

Program korekcji nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz.1 / Elżbieta Potemska, Teresa Opolska. // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 2, s. 29 - 37.

64.

Propozycja programu z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, oparta na doświadczeniach amerykańskich pedagogów. / M. Szmyd-Skórzewska. // Nauczanie Początkowe. – 2002, nr 1.

65.

Rafał i inni : praca z dzieckiem z ADHD / Robert Gorczyca // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 25-26.

66.

Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz. // Remedium. - 2005, nr 4, s. 20 - 21.

67.

Strategie postępowania w leczeniu ADHD / Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 14-18

68.

Sytuacja rodziców dziecka z ADHD / Iwona Turbiarz. // Remedium. - 2004, nr 2, s. 18 - 19.

69.

Terapia nieletnich nadpobudliwych psychoruchowo / Zdzisław Bartkowicz. // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 2, s. 17 - 28.

70.

To nie sprawa złego charakteru / Tomasz Hanć. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 58 - 62.

71.

Uczeń z ADHD - moja recepta na problem / Ewa Baranowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 28-29

72.

Urodzeni buntownicy. // Niebieska Linia. – 2005, nr 3.

73.

Urodzeni buntownicy w szkole / Ilona Lelito // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 15-16.

74.

Urodzeni buntownicy w szkole / Ilona Lelito // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 9-10.

75.

Urwisy w klasie / Ewa Baranowska// Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 31-32.

76.

W zgodzie z naturą i samym sobą. Program pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo / Urszula Olek. // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 14 - 15.

77.

Wskazówki do pracy z uczniem z ADHD. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 54.

78.

Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 37 - 44.

79.

Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi / Bożena Mozolewska, Dorota Zarzycka. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 16 - 17.

80.

Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych / Alicja Górecka. // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 4, s. 50 - 60.

81.

Zachowanie dziecka nadpobudliwego / Bożena Mozolewska, Dorota Zarzycka. // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 61 67. 7

82.

Zajęcia z gliną jako terapia dla dzieci nadpobudliwych / Grażyna Kolber // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 289-292.

83.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej / Anna Michalik. // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 13.

84.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej / Małgorzata Hebel. // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 16 - 20.

85.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / Tomasz Wolańczyk [i in.]. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 3 - 6. Opracowała:

Anna Dagmara Pozierak wrzesień 2014 r.

8

Suggest Documents