ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

ZABURZENIA ZACHOWANIA – ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE I WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban // Warszawa ...
10 downloads 0 Views 28KB Size
ZABURZENIA ZACHOWANIA – ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE I WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban // Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. 32042. 2. Arteterapia : wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania / Anna Kordzińska-Grabowska // Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashöfer, 2012, sygn. 32325. 3. Diagnoza w socjoterapii : ujęcie psychodynamiczne / Maciej Wilk // Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014, sygn. 32602. 4. Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Warszawa : Difin, 2009, sygn. 30645. 5. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal // Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011, sygn. 31609. 6. Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska // Warszawa : Difin, 2010, sygn. 31046. 7. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal // Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009, sygn. 30857. 8. Nie-zgrane dziecko : w świecie gier i zabaw : zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz ; przeł. Joanna Angelika Kamrowska, Karolina Majcher, Patricia Sorensen // Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2012, sygn. 32113.

9. Nie-zgrane dziecko : zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie / Carol Stock Kranowitz ; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz // Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2012, sygn. 32112. 10. Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła // Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, sygn. 32428. 11. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak // Poznań : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, sygn. 30265. 12. Pedagogika zaburzeń zachowania / Clemens Hillebrand ; tł. Elżbieta Cieślik // Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, sygn. 30127. 13. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska // Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011, sygn. 31921. 14. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken ; [tł. Krzysztof Mazurek] // Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009, sygn. 32038. 15. Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej / red. nauk. Jan Strelau // Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, sygn. 29297 P (czytelnia). 16. Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania : praca zbiorowa / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz // Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010, sygn. 31264. 17. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan

M.

Stanik

//

Warszawa

:

Pedagogium

Wyższa

Szkoła

Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. 30135.

Pedagogiki

18. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna : niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula // Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011, sygn. 31711. 19. Trudne osobowości : jak radzić sobie ze szkodliwymi zachowaniami innych oraz własnymi / Helen McGrath i Hazel Edwards ; przeł. Bożena Jóźwiak // Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010, sygn. 31505. 20. Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz // Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003, sygn. 29838. 21. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej // Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, sygn. 32128. 22. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat // Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2011, sygn. 31694. 23. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban //Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, sygn. 29729. 24. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.) // Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013, sygn. 32272. 25. Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban // Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, sygn. 30234. 26. Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania = Risk-taking behaviors and addiction : the phenomenon, its context and determinants / Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marek Walancik // Warszawa : Aspra-Jr ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013, sygn. 32399.

II WYDAWNICTWA CIĄGŁE: 1. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci zahamowanych społecznie i emocjonalnie / Karolina Van Laere // Remedium. - 2015, nr 5, s. 11 - 12. 2. Diagnozowanie dzieci z zaburzeniami zachowania / Barbara Czeredecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 8, s. 340 - 342. 3. Dzieci nerwicowe i nadpobudliwe / Bożena Karzewska // Poradnik Bibliotekarza 2012, nr 6, s. 11 - 14. 4. Dziecko agresywne w perspektywie terapeutycznej / Zuzanna Brożek // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 173 - 194. 5. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu / Marta Bogdanowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s. 259 - 263, bibliogr. 6. Dziecko z zaburzeniami psychicznymi w szkole / Marzena Lechańska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 60 - 61. 7. Interpretacje uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu / Maria Meyer // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 2, s. 13 - 16. 8. Lekcje pełne poezji / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. 2012/2013, nr 1, s. 99 - 106. 9. Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych / Maria Deptuła // Edukacja. - 2009, nr 4, s. 66 - 75, bibliogr. 10. Pomoc dzieciom o zaburzonym rozwoju / Beata Szymerowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 33 - 38. 11. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 50 - 52. 12. Rola wf w diagnozowaniu i terapii zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Adam Szecówka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 5, s. 187 - 191.

13. Wybrane zachowania autodestruktywne a stereotypy płci / Eugenia Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 13 - 17. 14. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i co dalej? / Beata Górlicka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 4, s. 26 - 32. 15. Zaburzenia społeczne i emocjonalne dzieci w klasach niższych / Danuta Mazur // Życie Szkoły. - 1998, nr 3, s. 148 - 149. 16. Zajęcia z glinką jako terapia dla dzieci nadpobudliwych / Grażyna Kolber // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 289 - 292. 17. Zniewolone dzieci w dobie nadkonsumpcji / Anna Grygiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 6, s. 31 - 36. Oprac. Małgorzata Świątek CDN PBP Filia Trzcianka

Suggest Documents