Wykonanie w 3ds max dowolnego samochodu

Wykonanie w 3ds max dowolnego samochodu Napisał: mgr. inż. Lew Łukasz Rzeszów 2010 W celu rozwiązania tego zadania student powinien znać: - interfej...
0 downloads 2 Views 8MB Size
Wykonanie w 3ds max dowolnego samochodu Napisał: mgr. inż. Lew Łukasz

Rzeszów 2010

W celu rozwiązania tego zadania student powinien znać: - interfejs 3ds max 2009, - bryły parametryczne z podkategorii: „Standard Primitives”, - typ obiektu „Editable Poly”, - modyfikatory „Symmetry” i „MeshSmooth”, Narzędzia: - stacja robocza z zainstalowanym programem 3ds max 2009, - pliki graficzne z rzutami różnych marek samochodów. Sposób wykonania zadania przez studenta: 1. Otwiera program 3ds max 2009 i ustawia salę na jednostki metryczne

2. Otwiera i ogląda dowolny plik graficzny z rzutami samochodu w celu zapoznania się z proporcjami

3. Ustawia rzuty samochodu w tle odpowiednich okien widokowych w celu ułatwienia sobie „złapania” proporcji i kształtu.

2

4. Tworzy obiekt parametryczny „Box” o odpowiedniej liczbie segmentów (w tym przypadku 3*2*1) o długości równej długości samochodu, połowie jego szerokości i połowie jego wysokości (tutaj 4,255m*0,79m*0,7m)

5. Zmienia go na obiekt „Editable Poly”

3

6. Usuwa boczne ścianki obiektu (od strony środka symetrii samochodu)

7. Stosuje modyfikator „Symmetry” (będzie modelował tylko jedną stronę samochodu).

4

8. Wytłacza środkowe ścianki narzędziem „Extrude” na poziomie struktury „Polygon”

9. Przemieszcza odpowiednie wierzchołki w pionie i poziomie dopasowując model do obrysu sylwetki samochodu na poziomie struktury „Vertex”

10. Nakłada modyfikator „MeshSmooth” sprawdzając jaki będzie kształt siatki zagęszczonej

5

11. Przesuwa odpowiednie wierzchołki w oknie „Front” dopasowując kształt siatki do obrysu sylwetki.

12. Wytłacza dolne płaszczyzny celem zaostrzenia krzywizny spodniej części samochodu

6

13. Fazuje narzędziem „Chamfer” dolne krawędzie modelu

14. Fazuje górne krawędzie modelu, zmienia w razie potrzeby przezroczystość modelu skrótem klawiaturowym Alt + X

7

15. Przemieszcza odpowiednie wierzchołki w widoku „Left”

16. Dodaje podział krawędzi narzędziem „Connect”

17. Ponownie przemieszcza odpowiednie wierzchołki

18. Ponownie dodaje podział krawędzi – tym razem poziomy

8

19. Przesuwa odpowiednie wierzchołki w oknie „Front”

20. Dodaje poziomy podział krawędzi

21. Ponownie przesuwa odpowiednie wierzchołki w oknie „Front”

22. Przesuwa odpowiednie wierzchołki w oknie „Left”

9

23. Fazuje wierzchołki narzędziem „Chamfer”

24. Przemieszcza i spawa odpowiednie wierzchołki oraz tnie (tworzy) nowe krawędzie

25. Zaznacza odpowiednie płaszczyzny i powiela krawędzie narzędziem „Insert”

10

26. Ponowne wykonuję tą operację

27. Wsuwa płaszczyzny stanowiące nadkola do wewnątrz modelu po osi „X”

11

28. Wytłacza na niewielką odległość zaznaczone płaszczyzny w celu zaostrzenia wewnętrznych krawędzi

29. Zaznacza płaszczyzny do usunięcia

12

30. Usuwa zaznaczone wcześniej płaszczyzny

31. Naprawia siatkę uszkodzoną w wyniku poprzedniej operacji

13

32. Tworzy obiekt parametryczny „Cylinder” w celu utworzenia kola

33. Konwertuje na obiekt „Editable Poly”

34. Usuwa niepotrzebne krawędzie podziału i przesuwa wierzchołki w celu wyprofilowania koła.

14

35. Kopiuje koła na wszystkie osie pojazdu

36. Wytłacza przednie ścianki celem zaostrzenia krzywizny przednich krawędzi

15

37. Przemieszcza nowe wierzchołki celem poprawienia kształtu

38. Spawa dolne wierzchołki wytłoczenia celem zaokrąglenia dolnej krawędzi

16

39. Przesuwa zaznaczone wierzchołki do środka modelu

40. Dodaje nowe krawędzie

17

41. Przemieszcza odpowiednie wierzchołki celem wyprofilowania łagodnej linii nadwozia

42. Poprawia układ krawędzi

18

43. Podwaja krawędź na brzegu przedniej maski narzędziem „Chamfer” celem zaostrzenia lączenia

44. Dodaje jeszcze jedną krawędź celem zaokrąglenia maski

19

45. Przesuwa wierzchołki i usuwa/dodaje krawędzie celem wyprofilowania kształtu maski

46. Dodaje dwa obiekty parametryczne „Box” celem wykonania zderzaka.

47. Konwertuje je na obiekty typu „Editable Poly”

20

48. Wytłacza płaszczyzny, przesuwa i obraca wierzchołki, fazuje krawędzie tworząc połowę zderzaka

49. Przesuwa wierzchołki celem wykonania zwężenia

21

50. Dzieli krawędzie i wytłacza na niewielką wysokość

51. Stosuje modyfikator „Symmetry” do odbicia zderzaka dla drugiej strony samochodu. Stosuje narzędzie „Mirror” które pozwala skopiować odbicie zderzaka dla tylnej części samochodu. Fazuje i zaokrągla drugi „Box” aby wykonać pozostałe elementy zderzaka. Używa tych samych modyfikatorów/narzędzi aby rozmieścić je w odpowiednich miejscach.

22

52. W widoku „Front” tworzy cylinder celem wykonania leflektora

53. Konwertuje go na „Editable Poly” po czym przesuwa wierzchołki oraz wytłacza odpowiednie ścianki narzędziem „Bevel” celem uformowania krzywizny klosza. Nakłada modyfikator „Symmetry” celem odbicia reflektora dla drugiej strony samochodu.

Student nauczył się podczas zajęć: - modyfikować siatkę w celu otrzymania zamierzonych efektów, - rozwiązywać problemy podczas uszkodzenia siatki w wyniku pewnych operacji, - poprawnie rozpoznawać proporcje i kształt,

23

Efekt:

24