Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrza skim

Wykaz podr czników na rok szkolny 2011/2012 - Wydawnictwo WSiP

Klasa I Wydawnictwo WSiP – „Razem w szkole” - komplet Podr cznik komputerowy „English Adventure 1” Cristiana Bruni – klasy I-III. Wydawnictwo LONGMAN

Religia - „W Domu Bo ym i Rodzinie Jezusa” – pod red. J. Szpeta, D. Jackowska okładka niebieska. Drukarnia w. Wojciecha – Pozna – tylko podr cznik

Wykaz podr czników na rok szkolny 2011/2012 - Wydawnictwo WSiP Klasa II Wydawnictwo WSiP - ,,Razem w szkole” - Komplet Podr cznik komputerowy „English Adventure 2” Cristiana Bruni – klasy I-III. Wydawnictwo LONGMAN

Religia - „Bliscy sercu Jezusa” - okładka ółta pod red. J. Szpeta, D. Jackowska Drukarnia w. Wojciecha – Pozna – tylko podr cznik

Wykaz podr czników na rok szkolny 2011/2012 - wydawnictwo WSiP

Klasa III Wydawnictwo WSiP - „Razem w szkole” - Komplet Podr cznik komputerowy „English Adventure 3” Cristiana Bruni – klasy I-III. Wydawnictwo LONGMAN

Religia „Jezusowa wspólnota serc” - okładka zielona pod red. J. Szpeta, D. Jackowska Drukarnia w. Wojciecha – Pozna – tylko podr cznik

Wykaz podr czników na rok szkolny 2011/2012 - Klasa 4 1. Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk – „Matematyka wokół nas” - Podr cznik dla klasy czwartej + zeszyt wicze nr 1 i nr 2 Wydawnictwo WSiP 2. Jadwiga Fojt - Jasi ska - „Przyroda”- podr cznik dla klasy IV szk. podst. - Wydawnictwo ABC - Pozna 2004 nowy podr cznik wydanie z 2004 roku (czerwony pasek z napisem nowe wydanie ) B. Czerwi ski - „Przyroda” - zeszyt wicze nr 1 i 2 .Wydawnictwo ABC - nowy podr cznik wydanie z 2004 roku (czerwony pasek z napisem nowe wydanie) Atlas Przyroda

- Szkoła Podstawowa IV – VI wyd. PPWK

3. Dobrowolska H. - „Jutro pójd w wiat”. Podr cznik do kształcenia literackiego j zykowego dla klasy IV szkoły podst.(wyd. 9 i 10 poprawione). Dobrowolska H. - „Jutro pójd w wiat”. Zeszyt wicze dla klasy czwartej szkoły podstawowej 4. B.Szeweluk-Wyrwa W.Surdyk-Fertsch

- „Dzie dobry historio” Wydawnictwo Nowa Era - podr cznik - zeszyt wicze „Dzie dobry historio” wydanie 2009

5.

K. Jakóbczak – Dr ek, U Smoczy ska

- „Muzyka i MY” – Podr cznik i

zeszyt wucze do kl. IV Wydawnictwo WSiP. (nale y kupi nowy podr cznik i wiczenie)!!! 6. M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zast piło - „Der, die das” - „NEU” Podr cznik do j zyka niemieckiego dla klasy IV. + wiczenia do klasy IV. 7. D.Jackowska, ks. J.Szpet - „Powołani przez Boga Ojca”. Drukarnia w. Wojciecha – Pozna 8. S.Stopczyk

- „Plastyka” 4 – 6. Podr cznik.

Barbara Neubart - „Plastyka” – cz

I. Wydawnictwo WSiP.

9. Rob Nolasco – „New English Zone 1” Wydawnictwo Oxford

Wykaz podr czników na rok szkolny 2011/2012 Klasa 5 1. Helena Lewicka,Marianna Kowalczyk - „Matematyka wokół nas ” Podr cznik dla klasy pi tej + zeszyty wicze nr 1i nr 2 Wydawnictwo WSiP 2. Jadwiga Fojt - Jasi ska - „Przyroda” podr cznik dla pi tej klasy szkoły podstawowej. B. Czerwi ski

- „Przyroda” - zeszyty wicze do klasy pi tej. (cz. 1 i 2) nowe

wydanie z czerwonym paskiem Atlas Przyroda - Szkoła Podstawowa IV – VI wyd. PPWK 3. Dobrowolska H. - „Jutro pójd w wiat”. Podr cznik do kształcenia literackiego i j zykowego dla klasy pi tej szkoły podstawowej (wydanie 9 i 10 poprawione) Dobrowolska H. - „Jutro pójd w wiat”. Zeszyt wicze dla klasy pi tej szkoły podstawowej (wydanie poprawione od 1999) 4.Grzegorz Wojciechowski

- „Dzie dobry historio” Wydawnictwo Nowa Era

- podr cznik „Dzie dobry historio”. – zeszyt wicze

(nale y kupi nowe podr cz. i

wiczenie) 5. K.Jakóbczak – Dr ek, U. Smoczy ska - „Muzyka i my” – Podr cznik i zeszyt wicze do klasy V Wydawnictwo WSiP. (nale y kupi nowe podr czniki i wiczenia)!!! 6. M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zast piło - „Der, die das” – „NEU” Podr cznik + wiczenia dla klasy V 7. D.Jackowska, ks. J.Szpet - „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Drukarnia w. Wojciecha - Pozna 8. S. Stopczyk

- „Plastyka” 4 – 6 – Podr cznik.

Barbara Neubart - „Plastyka” – Zeszyt wicze – cz

II

9. ,,SKY 1”-Jonathan Bygrave i inni. Wydawnictwo LONGMAN -Kontynuacja podr cznika z klasy 4 + zeszyt wicze

Wykaz podr czników na rok szkolny 2011/2012 Klasa 6 1. Teresa Orłowska , Halina W gierska „Matematyka wokół nas” Podr cznik dla klasy szóstej + zeszyt wicze nr 1 i nr 2 Wydawnictwo : Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro 2. Jadwiga Fojt - Jasi ska - „Przyroda” podr cznik dla szóstej klasy szkoły podstawowej. (nowe wydanie z czerwonym paskiem) B. Czerwi ski - „Przyroda” - zeszyty wicze do klasy szóstej. (cz. 1 i 2) Atlas Przyroda

- Szkoła Podstawowa IV – VI wyd. PPWK

3. Dobrowolska H. - „Jutro pójd w wiat”. Podr cznik do kształcenia literackiego i j zykowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej (wydanie 9 i 10 poprawione) Dobrowolska H. - „Jutro pójd w wiat”. Zeszyt wicze dla klasy szóstej szkoły podstawowej (wydanie poprawione od 1999) 4. Grzegorz Wojciechowski. - „Historia” - „Człowiek i jego cywilizacja” klasa VI. Podr cznik./nowe wydanie/ - wiczenia – „Człowiek i jego cywilizacja” Wydawnoctwo Nowa Era 5. M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zast piło - „Der, die das” – NEU” Podr cznik + wiczenia dla klasy VI 6. D.Jackowska, ks. J.Szpet - „U wi ceni w Duchu wi tym”. Drukarnia w. Wojciecha – Pozna 8. R. Rataj, W Sołtysik - „Muzyka i my” Podr cznik i zeszyt wicze do kl. VI Wydawnictwo WSiP (nale y kupi nowy podr cznik i wiczenie)!!! 9. S.Stopczyk „Plastyka” 4- 6 Podr cznik Barbara Neubart - „Plastyka” Zeszyt wicze – cz

II

10. „SKY 2” – Jonathan Bygrave i inni. Wydawnictwo LONGMAN + zeszyt wicze