WTC

Steve Reich (r. 1936) WTC 9/11 (2010) 1. 9/11/01 2. 2010 3. WTC Muzika dobitnika Pulicerove nagrade za 2009. godinu, Stevea Reicha, ostvarila je utica...
Author: Sibyl Bennett
5 downloads 1 Views 138KB Size
Steve Reich (r. 1936) WTC 9/11 (2010) 1. 9/11/01 2. 2010 3. WTC Muzika dobitnika Pulicerove nagrade za 2009. godinu, Stevea Reicha, ostvarila je uticaj na kompozitore i mejnstrim muzičare širom sveta. On je vodeći pionir minimalizma, pošto se još kao mladić otrgao 'establišmentu' u ruhu serijalizma. Njegova muzika je čuvena po konstantnom pulsu, repeticiji i fascinaciji kanonima; ona kombinuje čvrste strukture sa ritmovima koji pokreću i zavodljivim instrumentalnim koloritom. Ona obuhvata i harmonije ne-Zapadnjačke i izvorne američke muzike (posebno jazza). Njegovo obrazovanje obuhvata Univerzitet Cornell, Muzičku akademiju Juilliard, Mills koledž (kod Luciana Beria), Indonežanski gamelan, afričke bubnjeve (na Univerzitetu Gane), i tradicionalne oblike napeva jevrejskih verskih tekstova. Obe kompozicije, Different Trains (napisana za kvartet i snimljena u izvođenju Kronosa) i Music for 18 Musicians, su mu donele Grammy nagrade, a njegove dokumentarne video opere – The Cave and Three Tales, nastale u saradnji sa video umetnicom Beryl Korot – pomerile su granice operskog medija. Tokom godina njegova je muzika je doživela značajan razvoj i u oblasti proširenih harmonija i instrumentacije, za šta je dobio priznanje u vidu Pulicerove nagrade za kompoziciju Double Sextet iz 2007, kao i Praemium Imperale, nagradu koju mu je dodelio krunski princ Hitachi u Tokiju 2006, kao i nagradu Polar od kralja Švedske 2007. Godine 2008. Reich je napisao svoje prvo delo za rock bend postavku, 2x5, koje je svoju premijeru imalo na otvaranju Međunarodnog festivala u Mančesteru u izvođenju nemačke legende elektronske muzike – grupe Kraftwerk. Objavljuju ga Boosey &/ Hawkes. Britanski Guardian je rekao: „Postoji tek šačica živih kompozitora koji legitimno mogu da tvrde da su promenili tok muzičke istorije, a Steve Reich je jedan od njih.” WTC 9/11 je treći gudački kvartet koji je Reich napisao za Kronos. O kompoziciji WTC 9/11, autor kaže: „Godine 2009. kvartet Kronos me zamolio da napišem kompoziciju koristeći unapred snimljene glasove. Moja prva ideja je bila da produžim završne samoglasnike ili suglasnike govornika. 'Stop Action' zvuk. To je bilo neizvodljivo 1973. godine kada mi je to prvi put palo na pamet. Ali izvodljivo 2001, kada je započeta Dolly. U ovoj kompoziciji namera je bila, koja je i ostvarena, da ovo posluži kao sredstvo povezivanja ljudi – u harmonijskom smislu. Nisam imao pojma ko će da govori. Niti o čemu. Nekoliko meseci kasnije, konačno sam shvatio očigledno - 25 godina živeli smo četiri bloka od Svetskog trgovinskog centra. 11. septembra bili smo u Vermontu, ali su naš sin, unuka i snaha bili u našem stanu. Telefonska linija je stajala otvorena šest sati, a naše prve komšije su konačno uspele da izađu autom iz grada na sever sa svojom i našom familijom. Za nas, 9/11 nije bio medijski događaj. Do januara 2010, nekoliko meseci pošto je Kronos zatražio kompoziciju od mene, shvatio sam da bi unapred snimljeni glasovi bili od 9/11. Tačnije, počeli bi od NORADOVIH snimaka [Komanda severnoameričke vazdušne odbrane] i FDNY [Njujorške vatrogasne brigade] dostupnih javnosti, a zatim iz razgovora sa nekadašnjim prijateljima i komšijama koji su živeli i radili u donjem Menhetnu.

WTC (World Trade Center – Svetski trgovinski centar) je takođe skraćenica i od 'World to Come' (Svet koji dolazi), kao što je primetio moj prijatelj, kompozitor David Lang. Posle 9/11, tela i delovi tela odneti su na ispitivanje na odeljenju za sudsku medicinu u istočnom Menhetnu. U jeverjskoj tradiciji postoji obaveza da se telo preminulog čuva od trenutka smrti do pogreba. Taj običaj, koji se zove Shmira * , podrazumeva bdenje nad telom i recitovanje Psalama i odlomaka iz Biblije. Koreni običaja su, na jednom nivou, da se telo zaštiti od životinja i insekata, a na drugom, da se pravi društvo duši, neshama, dok lebdi iznad tela do pogreba. Zbog poteškoća u vezi DNK identifikacije, ovo je trajalo sedam meseci, danonoćno. Dve žene koje sede i recituju Psalme čuju se u trećem stavu. Čućete i čelistu (koji je presedeo Shmiru na drugom mestu) i kantora iz vodeće njujorške sinagoge kako peva delove Psalma i Tore. WTC 9/11 je kompzicija iz tri stava (iako tempo ostaje neizmenjen sve vreme): 1. 9/11/01 2. 2010 3. WTC Kompozicija počinje i završava se tako što prva violina prati glasni signal za upozorenje (zapravo F) koji daje telefon kada ne spustite slušalicu. U prvom stavu su arhivski snimci glasova NORADOVIH kontrolora vazdušnog saobraćaja, koji su alarmirani činjenicom da je let American Airlines 11 skrenuo sa kursa. To je bio prvi avion koji se namerno zaleteo u Svetski trgovinski centar. Zatim se stav prebacuje na arhivske snimke FDNY od tog dana koji govore o tome šta se događa na zemlji. Drugi stav koristi snimke koje sam ja napravio 2010. godine sa ljudima koji žive u susedstvu, jednim vatrogascem i vozačem prvih kola hitne pomoći (Hacala dobrovoljaca) koja su stigla na lice mesta, koji se prisećaju događaja od pre devet godina. Treći i poslednji stav koristi glasove jednog stanovnika kvarta, dva volontera koji su na smenu bdeli kraj tela, i čeliste/pevača i kantora koje sam pomenuo. Tokom cele kompozicije WTC 9/11, gudači dupliraju i harmonizuju melodiju govora i produženih samoglasnika ili suglasnika izgovorenih na snimku. Čuju se ukupno tri gudačka kvarteta, jedan uživo i dva snimljena unapred. Kompozicija se može izvoditi i kao tri kvarteta uživo sa snimljenim glasovima. WTC 9/11 traje samo 15 i po minuta. Dok sam je komponovao često sam se trudio da je produžim, ali svaki put sam imao osećaj da bi produžetak smanjio efekat. Kompozicija je htela da bude jezgrovita.” Biografija je preuzeta uz velikodušnu dozvolu izdavača Boosey & Hawkes. Kompozicija WTC 9/11 Stevea Reicha za kvartet Kronos dobila je finanskijsku podršku sledećih institucija: Barbican/London, Carnegie Hall, Duke Performances/Duke University, Krannert Center for the Performing Arts/University of Illinois at Urbana-Champaign, Philharmonic Society of Orange County, Phyllis C. Wattis Foundation i National Endowment for the Arts. Projekat su omogućili i Chamber Music America Commissioning Program, za koji je finansiranje velikodušno obezbedila Fondacija Andrew W. Mellon, Fond za muziku Aaron Copland i Fond američke zadužbine za kamernu muziku.

*

„Produženo jevrejsko bdenje za žrtve 11. septembra,” The New York Times, 6. novembar 2001.

Spoken text 1. 9/11 NORAD: Došli su iz Bostona Idu za L.A. – uputili su se na jug – Idu na pogrešnu Idu na pogrešnu stranu – Boston – L.A. – uputili su se na jug – idu na pogrešnu idu na pogrešnu stranu – nema kontakta – nema kontakta sa pilotom – nema nikakvog kontakta sa pilotom – Nema nikakvog kontakta sa pilotom FDNY: reci Upravo se srušio avion – Avion se upravo zaleteo u Svetski trgovinski – sva raspoloživa sva raspoloživa kola – avion je ciljao avion je ciljao u zgradu – nastao je potpuni nastao je potpuni kolaps – Pomoć! Pomoć! Sloboda i Zapad, zaglavljen sam zaglavljen sam u kršu – drugi avion drugi avion još jedan avion! – Pomoć! Pomoć, pomoć! Ne mogu da dišem Neću moći da dišem još dugo Upravo se srušila druga kula

2. 2010 Stanovnici kvarta, vatrogasac, vozač prvih kola hitne pomoći koja su stigla do Svetskog trgovinskog centra. Sedela sam na času – četiri bloka četiri bloka na sever od nulte tačke – vodio sam decu u školu – prvi avion – išao je tačno išao je tačno iznad naših glava išao je tačno iznad naših glava i pravo u zgradu – Moje su oči nekako samo poletele nagore plamen jedna od kula jedna od kula u plamenu ali svi smo mislili ali svi smo mislili da je reč o nesreći nesreća Ja sam znala da nije nesreća ja sam odmah znala da nije nesreća svi su trčali trčali svi su trčali i vrištali Zatim – Zatim Udario je drugi avion – Udario je drugi avion Nije bila nesreća To nije bila Nije bila nesreća Ljudi – Ljudi koji skaču sa zgrade – skaču sa zgrade ljudi Prva kola hitne pomoći prva kola hitne pomoći koja su stigla Bio je haos haos niko nije znao niko nije znao šta da radi niko Zemlja – Zemlja je počela da se trese –

Zemlja je počela da se trese Moglo se osetiti Zgrada se srušila srušila Trči Trči da spaseš živu glavu Trči Iznenada Iznenada se napolju smračilo – Iznenada se napolju smračilo Nisi mogao da vidiš ništa pred sobom Nisi mogao Ruševine su progutale sve Ruševine su progutale sve koji su bili tu Svi su mislili da smo mrtvi Svi su mislili da smo mrtvi Potpuni muk muk samo prašina na ulici samo prašina Tri hiljade ljudi Tri hiljade ljudi je ubijeno Šta će se dogoditi ovde? Šta će se sledeće dogoditi ovde?

3. WTC Stanovnik kvarta, žene koje su bdele nad telima žrtava 9/11 danonoćno izgovarajući Psalme do pogreba, čelista sa dobrim glasom, kantor: Tela Tela su preneta u velike šatore Na istočnoj strani Menhetna Ja sam sedela tamo i recitovala Psalme svu noć recitovala Psalme svu noć Jednostavno sedeo sedeo Hashem yishmor tzaytcha uvoecha may atah va-ahd olahm * Hashem yishmor tzaytcha uvoecha may atah va-ahd olahm Hashem yishmor tzaytcha uvoecha may atah va-ahd olahm Svet koji dolazi Ne znam zapravo šta to znači Hiney ahnochi sholayach malach lephaneycha lishmorcha badarech valahaviahcha elhamahkom asher hakinoti ** Hiney ahnochi sholayach malach lephaneycha lishmorcha badarech valahaviahcha elhamahkom asher hakinoti – A ovde je svet A evo ga svet ovde.

*

Psalm 121:8 – The Eternal will guard your departure and your arrival from now till the end of time. From the Wayfarer’s Prayer (Exodus 23:20) – Behold, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. **

Suggest Documents