WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z OFERTY WSPARCIA

§1 WPROWADZENIE 1. Niniejszy załącznik określa zasady korzystania przez Uczestników Programu „Rekomendowany Wykonawca VELUX” z oferty wsparcia biznesu...
Author: Witold Majewski
5 downloads 0 Views 694KB Size
§1 WPROWADZENIE 1. Niniejszy załącznik określa zasady korzystania przez Uczestników Programu „Rekomendowany Wykonawca VELUX” z oferty wsparcia biznesu. 2. Oferta wsparcia biznesu w określonym poniżej kształcie jest akcją czasową. Wszelkie zmiany w kształcie akcji będą komunikowane uczestnikom z 7-dniowym wyprzedzeniem. 3. Celem akcji jest zachęcenie uczestników Programu „Rekomendowany Wykonawca VELUX” do rozszerzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji zaproponowanych przez VELUX. §2 KORZYSTANIE Z OFERTY WSPARCIA 1. Na dzień 13.04.2015 r. lista dodatkowych kwalifikacji montażowych i doradczych w ramach Projektu „Rekomendowany Wykonawca VELUX” obejmuje: a. Ciepły montaż okien VELUX z BDX 2000 b. Systemy sterowania okien VELUX INTEGRA c. Świetliki tunelowe VELUX d. Rolety zewnętrzne e. Okna do płaskiego dachu f. Okna kolankowe g. Okna balkonowe Cabrio h. Okna balkon typu GEL z VEA/B/C w dachu i. Wykończenia wewnętrzne LSG j. Wymiana okien dachowych na okna VELUX Nowej Generacji k. Montaż obniżony okien VELUX z EDJ 2. Niniejsza lista dodatkowych kwalifikacji montażowych i doradczych określonych, będzie modyfikowana przez Organizatora w zależności od zmian w ofercie, specyfikacji technicznej produktów oraz oczekiwań rynku. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana i publikowana przez Organizatora na stronie internetowej www.dekarze.velux.pl. 3. Za osiągnięcie, co najmniej 3 kwalifikacji RWV może wybrać jedna z trzech form wsparcia biznesu a) Elektronarzędzia DeWalt i) Wiertarka udarowa ii) Szlifierka kątowa iii) Narzędzie manualne b) bon na zakup odzieży roboczej z logo VELUX w sklepie internetowym www.sklep.odzież-robocza.com o wartości 300 PLN c) Bon na dofinansowanie szkolenia organizowane przez PSD o wartości 300 PL d) Dofinansowanie oklejenia auta w kwocie do 300 PLN wg jednego z trzech dostępnych projektów na trzy najbardziej popularne typy auta 4. Za osiągnięcie, co najmniej 6 kwalifikacji RWV może wybrać jedna z trzech form wsparcia biznesu e) Elektronarzedzie Bosch i) Pila łańcuchowa, elektryczna f) bon na zakup odzieży roboczej z logo VELUX w sklepie internetowym www.sklep.odzież-robocza.com o wartości 700 PLN g) Dofinansowanie oklejenia auta w kwocie do 700 PLN wg jednego z trzech dostępnych projektów na trzy najbardziej popularne typy auta h) Bon na dofinansowanie szkolenia organizowane przez PSD o wartości 700 PLN Jeśli uczestnik nie jest zainteresowany żadna z propozycji wsparcia organizatora, Organizator oferuje uczestnikowi rekompensatę w postaci karta prezentowa do EMPIK-u o wartości 200 PLN 2. Wszystkie powyższe propozycje wsparcia dedykowane są osobom prowadzącym działalność gospodarcza i stanowią one przychód z tytułu prowadzonej działalności w związku z tym podlegają stosownemu opodatkowaniu. Obdarowany otrzyma w związku z powyższym informacje o wartości wybranego wsparcia. Ponad to obdarowany przyjmując wsparcie akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się doliczyć jego wartość do przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

§3 KORZYSTANIE Z OFERTY WSPARCIA 1. Aktualna lista oferty wsparcie opublikowana jest na stronie www.dekarze.velux.pl w zakładce „Zdobywaj nowe kwalifikacje”. 2. Zamówienie wybranej oferty wsparcia obywa się przez formularz zamówienia na stronie www.dekarze.velux.pl w zakładce „Zdobywaj nowe kwalifikacje”. 3. Podczas dokonywania zamówienia Uczestnik zobowiązany jest podać numer licencji Rekomendowanego Wykonawcy. Numer ten znajdzie na wydanej mu licencji. 4. Aby oferta wsparcia mogła zostać zrealizowana Uczestnik powinien spełniać wymagania przypisane do danej oferty w momencie składania zamówienia. Wymagania opisane zostały w § 3. 5. Oferty będą realizowane dwa razy w miesiącu. 5. i 20. dnia miesiąca Agencja pobierze z systemu zamówione do tego czasu przez Uczestników oferty i rozpocznie ich realizowanie. W przypadku gdy 5. i/lub 20. dzień miesiąca będą dniami wolnymi od pracy, realizacja rozpocznie się w pierwszym dniu pracującym po tych dniach. Ze względu na zróżnicowaną specyfikę oferty każda pozycja zostanie opisana oddzielnie w § 3. 6. Zamówionej oferty Uczestnik nie może zwrócić, ani wymienić na inną ofertę czy równowartość w gotówce.

§4 OPIS OFERTY WSPARCIA

1.

Nazwa oferty wsparcia Wymagana ilość kwalifikacji Bon o wartości 300 zł na zakupy w sklepie internetowym www.sklep.odziezrobocza.com. Wymagane: 3 kwalifikacje

2.

Bon o wartości 700 zl na zakupy w sklepie internetowym www.sklep.odziezrobocza.com Wymagane: 6 kwalifikacji

3.

Zniżka 300 zł na szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Wymagane: 3 kwalifikacje

4.

Zniżka 700 zł na szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Wymagane: 6 kwalifikacji

5.

Szlifierka kątowa DeWalt DWE4051 Wymagane: 3 kwalifikacje

6.

Wiertarka udarowa DeWalt DWD024 Wymagane: 3 kwalifikacje

7.

Pila łańcuchowa Bosch GKE 35 BCE Professional Wymagane: 6 kwalifikacji

8.

Pakiet oklejenia auta o wartości do 300 zł Wymagane: 3 kwalifikacje

Sposób realizacji Po pobraniu zamówienia (5. i 20. dzień miesiąca) i pozytywnej weryfikacji posiadanych kwalifikacji Agencja niezwłocznie wyśle wiadomość na adres e-mail podany przez zamawiającego zawierającą:  Obraz graficzny bonu z kodem zniżkowym  Instrukcję realizacji bonu w sklepie internetowym (instrukcja znajduje się także na końcu niniejszego załącznika) Po pobraniu zamówienia (5. i 20. dzień miesiąca) i pozytywnej weryfikacji posiadanych kwalifikacji Agencja niezwłocznie wyśle wiadomość na adres e-mail podany przez zamawiającego zawierającą:  Obraz graficzny bonu z kodem zniżkowym  Instrukcję realizacji bonu w sklepie internetowym (instrukcja znajduje się także na końcu niniejszego załącznika) Po pobraniu zamówienia (5. i 20. dzień miesiąca) i pozytywnej weryfikacji posiadanych kwalifikacji Agencja niezwłocznie wyśle wiadomość na adres e-mail podany przez zamawiającego zawierającą:  Obraz graficzny bonu z kodem zniżkowym  Informacje o sposobie skorzystania z bonu (informacja znajduje się także na końcu niniejszego załącznika) Po pobraniu zamówienia (5. i 20. dzień miesiąca) i pozytywnej weryfikacji posiadanych kwalifikacji Agencja niezwłocznie wyśle wiadomość na adres e-mail podany przez zamawiającego zawierającą:  Obraz graficzny bonu z kodem zniżkowym  Informacje o sposobie skorzystania z bonu (informacja znajduje się także na końcu niniejszego załącznika) Po pobraniu zamówienia (5. i 20. dzień miesiąca) i pozytywnej weryfikacji posiadanych kwalifikacji VELUX realizuje zamówienie oferty. Dostarczenie wybranej oferty odbędzie się w ciągu 30 dni od daty pobrania zamówienia, przesyłką kurierską lub osobiście przez Area Managera VELUX. Po pobraniu zamówienia (5. i 20. dzień miesiąca) i pozytywnej weryfikacji posiadanych kwalifikacji VELUX realizuje zamówienie oferty. Dostarczenie wybranej oferty odbędzie się w ciągu 30 dni od daty pobrania zamówienia przesyłką kurierską lub osobiście przez Area Managera VELUX. Po pobraniu zamówienia (5. i 20. dzień miesiąca) i pozytywnej weryfikacji posiadanych kwalifikacji VELUX realizuje zamówienie oferty. Dostarczenie wybranej oferty odbędzie się w ciągu 30 dni od daty pobrania zamówienia przesyłką kurierską lub osobiście przez Area Managera VELUX. Po pobraniu zamówienia (5. i 20. dzień miesiąca) i pozytywnej weryfikacji posiadanych kwalifikacji Agencja niezwłocznie wyśle wiadomość na adres e-mail podany przez zamawiającego zawierającą:  Link do konta FTP z którego można pobrać pliki graficzne potrzebne do wykonania oklejenia  Informacje o wykonaniu oklejenia i warunkach zwrotu poniesionych kosztów  Instrukcję dla punktu oklejającego Przed zamówieniem pakietu oklejenie auta prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami podanymi na końcu tego załącznika.

8.

Pakiet oklejenia auta o wartości do 700 zł Wymagane: 6 kwalifikacji

9.

Rekompensata w przypadku braku zainteresowania powyższymi propozycjami: Bon o wartości 200 zł do punktów sprzedaży EMPIK oraz sklepu internetowego www.empik.com Wymagane: 3 kwalifikacje

Po pobraniu zamówienia (5. i 20. dzień miesiąca) i pozytywnej weryfikacji posiadanych kwalifikacji Agencja niezwłocznie wyśle wiadomość na adres e-mail podany przez zamawiającego zawierającą:  Link do konta FTP z którego można pobrać pliki graficzne potrzebne do wykonania oklejenia  Informacje o wykonaniu oklejenia i warunkach zwrotu poniesionych kosztów  Instrukcję dla punktu oklejającego Przed zamówieniem pakietu oklejenie auta prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami podanymi na końcu tego załącznika. Po pobraniu zamówienia (5. i 20. dzień miesiąca) i pozytywnej weryfikacji posiadanych kwalifikacji Agencja realizuje zamówienie oferty. Dostarczenie wybranej oferty odbędzie się w ciągu 30 dni od daty pobrania zamówienia przesyłką kurierską.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnik Projektu „Rekomendowany Wykonawca VELUX” korzystając z oferty wsparcia biznesu akceptuje zasady i warunki określone w niniejszym Załączniku nr 1 do Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Załącznika w czasie trwania akcji w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie będą obowiązywały od dnia ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora www.dekarze.velux.pl. 3. Organizator oświadcza, że korzystanie ze wsparcia biznesu nie wiąże się z wprowadzeniem w stosunku do Uczestników Projektu, z którymi współpracuje, ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej. 4. Uczestnik Projektu świadczy swoje usługi we własnym imieniu i na swój rachunek oraz ponosi pełną i bezwarunkową odpowiedzialność za świadczone przez siebie usługi oraz ustalenia i porozumienia z Klientami. 5. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji akcji należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje powinny zawierać dokładne dane Uczestnika oraz przedmiot reklamacji. 6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez trzyosobową Komisję powołaną przez Organizatora. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych akcji realizowanych w ramach Projektu. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane są w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 7. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej akcji będą poddane jurysdykcji sądu właściwej dla siedziby Organizatora. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZASADY WYKORZYSTANIA BONU:  Bon można wykorzystać tylko na zakupy w sklepie internetowym www.sklep.odziez-robocza.com  Bon należy wykorzystać jednorazowo, możliwa jest dopłata w przypadku zamówienia na kwotę większą niż wartość bonu  Niewykorzystane przy zamówieniu środki nie będą zwracane, nie można ich także wykorzystać przy następnym zamówieniu  Bon należy wykorzystać do 31 marca 2016 roku, po tym terminie bon straci ważność  Część asortymentu zostanie oznaczona logotypem Rekomendowany Wykonawca VELUX, asortyment ten nie będzie podlegał zwrotowi, ani wymianie. Asortyment bez logotypu (np. obuwie) będzie podlegała wymianie na inny rozmiar  Czas realizacji zamówienia widnieje przy poszczególnych produktach na stronie sklepu  Kod promocyjny należy podać przy finalizowaniu zamówienia, po zatwierdzeniu kwota do zapłaty zostanie odpowiednio zmniejszona INSTRUKACJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.SKLEP.ODZIEZ-ROBOCZA.COM: 1. Zakładanie konta. Aby złożyć zamówienie i skorzystać z kodu, niezbędne jest założenie konta. a. Na stronie głównej po prawej stronie znajduje się ramka logowania, Kliknij: Rejestracja konta

b. W następnym kroku podaj wymagane dane, w tym dane adresowe do dostawy. Zaakceptuj Regulamin sklepu, zaznaczając odpowiednie pole. Kliknij: Kontynuuj. 2. Wyszukiwanie produktów dodawanie do koszyka. Menu boczne pozwala przejrzeć produkty Górne menu pozwala na zobaczenie nowości i sprawdzenie według kategorii: wszystkich artykułów w promocji w jednym miejscu:

Zawsze możesz też skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się w górnej części strony:

3. Dodawanie produktów do koszyka. a. Kliknij nazwę produktu, aby pokazać więcej informacji. b. Po zapoznaniu się z informacjami, możesz wybrać kolor i rozmiar (dotyczy tylko niektórych produktów).

c. Po wybraniu odpowiednich opcji, wybierz ilość i dodaj produkt do koszyka:

4. Finalizowanie zamówienia. Po dodaniu wszystkich produktów wejdź do koszyka klikając na symbol wózka pod górnym menu:

a. Sprawdź czy zawartość koszyka zgadza się z Twoim zamówieniem b. Następnie wpisz w pole kod rabatowy znajdujący na bonie VELUX

c. Jako sposób dostawy wybierz: Darmowa dostawa do posiadaczy bonów rabatowych

d. Jeśli wszystko się zgadza przejdź do kasy:

e. W kolejnym kroku wybierz sposób płatności, opłać zamówienie i sfinalizuj zakup.

INSTRUKACJA REALIZACJI BONÓW ZNIŻKOWYCH NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY ZASADY WYKORZYSTANIA BONU:  Bon można wykorzystać tylko na szkolenie dekarskie organizowane przez PSD  Bon należy wykorzystać jednorazowo, różnicę pozostałą do zapłaty reguluje Uczestnik  Uczestnictwo w szkoleniach może być realizowane do 31 marca 2016 roku, pod warunkiem kontaktu z PSD i zapisania się na szkolenie z oferty 2016, w terminie do 15.12.2015  Aktualna lista dostępnych szkoleń znajduje się na www.szkoleniadekarzy.pl/ w zakładce „Szkolenia”  W celu realizacji bonu należy skontaktować się z PSD telefonicznie na numer 503 123 908 lub drogą e-mailową na adres [email protected] w celu umówienia się na szkolenie

INSTRUKACJA WYKORZYSTANIA PAKIETU OKLEJANIA AUTA (INSTRUKCJA DLA DEKARZA) NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE  Zamówienie pakietu przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Organizatora możliwości skorzystania z pakietu. Realizacje oklejenia uczestnik może rozpocząć dopiero po otrzymaniu od Agencji wiadomości e-mail z dokładną instrukcją  Uczestnik ma dostęp do gotowych plików graficznych oklein z poniższych wizualizacji, na własną rękę znajduje firmę, która dostosuje okleiny do jego samochodu i wykona oklejenie. Zdecydowanie odradza się samodzielne wykonanie oklejenia  Uczestnik otrzymuje refundację kosztów oklejenia auta reklamą swojej firmy oraz firmy VELUX Sp. z o. o., zakres możliwej ingerencji w gotowe projekty został opisany poniżej  Maksymalna kwota refundacji to 1000 zł netto (w przypadku wykorzystania obu bonów na raz)  Refundacja nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do Agencji: odpowiedniego dokumentu (faktury/refaktury), zdjęć oklejonego samochodu, czytelnego zdjęcia/skanu faktury od firmy oklejającej WIZUALIZACJA I OPIS OKLEINY

Maska: logo Rekomendowany Wykonawca VELUX (nie powinno być drukowane na tle, logo i litery wycięte po obrysie) Drzwi kierowcy i pasażera: logo rekomendowanego wykonawcy VELUX, dane kontaktowe firmy Uczestnika (nie powinno być drukowane na tle, logo i litery wycięte po obrysie) Szyba w tylnych drzwiach (obie strony): hasło „Zyskaj pewność profesjonalnych usług dekarskich” oraz logo Rekomendowany Wykonawca VELUX (w przypadku naklejania na szybkę wydruk na folii typu „one way vision”, w przypadku naklejania na blachę wydruk bez tła, logo i litery wycięte po obrysie) Szyba w klapie: hasło „Zyskaj pewność profesjonalnych usług dekarskich”, logo Rekomendowany Wykonawca VELUX, dane kontaktowe firmy Uczestnika (w przypadku naklejania na szybkę wydruk na folii typu „one way vision”, w przypadku naklejania na blachę wydruk bez tła, logo i litery wycięte po obrysie) Wykorzystanie pakietu nie jest równoznaczne z koniecznością oklejenia wszystkich wypisanych powyżej powierzchni samochodu. Jednak decydując się na oklejenie danej powierzchni należy zachować formę zaproponowaną w grafice. Dodatkowe obostrzenia dotyczące grafik zostały opisane w instrukcji dla firmy oklejającej.

INTRUKCJA DLA DEKARZA KROK PO KROKU JAK DOKONAĆ OKLEJENIA SAMOCHODU I OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ 1. Po otrzymaniu maila z instrukcjami od Agencji, znajdź firmę w swojej okolicy, która wykonuje oklejenia na samochodach. Sprawdź czy firma, którą znalazłeś jest rzetelna i ma doświadczenie z tego typu realizacjami. To ważne, aby reklama Twojej firmy i Twój samochód wyglądały profesjonalnie. 2. Prześlij do firmy oklejającej instrukcję wykonania oklejenia. 3. Dokonaj wyceny. Możesz porównać oferty kilku firm, nie zawsze niska cena oznacza dobrą jakość. Pamiętaj, że zwrócimy Ci koszty do wysokości wartości zamówionego bonu (za trzy kwalifikacje 300 zł netto, za 6 kwalifikacji 700 zł netto, w przypadku posiadania obu bonów maksymalna kwota zwrotu to 1000 zł netto). Jeśli przekroczysz ten próg różnice będziesz musiał dopłacić z własnej kieszeni. 4. Zleć oklejenie samochodu. 5. Zapłać za usługę lub umów się z firmą oklejającą na opłacenie przelewem przez Agencję. 6. Na adres [email protected] prześlij wiadomość e-mail zawierającą: a. Dane kontaktowe Twojej firmy, w tym numer telefonu do Ciebie b. Skan/zdjęcie faktury od firmy oklejającej c. Zdjęcia oklejonego samochodu, na których wyraźnie będzie widać oklejone elementy 7. Przyślij dokument do rozliczenia (rachunek/fakturę/refakturę). Wybierz jedno z poniższych rozwiązań: a. Firma oklejająca akceptuje opłacenie usługi przelewem po zrealizowaniu oklejenia. Po wykonaniu usługi firma oklejająca przesyła fakturę, na której wpisana jest usługa wykonania oklejenia. Do faktury firma powinna dołączyć Twoje dane, aby móc zidentyfikować płatność. b. Twoja firma wystawia refakturę Usługę opłacasz ze środków własnych i przyjmujesz fakturę od firmy oklejające na dane swojej firmy. Wystawiasz na refakturę z tą samą datą z jaką wystawiona została faktura na usługę. Na dokumencie musi się znaleźć informacja „Refaktura”. c. Twoja firma wystawia fakturę Usługę opłacasz ze środków własnych i przyjmujesz fakturę od firmy oklejające na dane swojej firmy. Wystawiasz fakturę z tytułem usługi „Obsługa marketingowa”. Fakt, że taka usługa nie jest zgłoszona w klasyfikacji PKWiU jako świadczona przez Twoją firmę nie jest w tym przypadku problemem. Twoja firma może sporadycznie wykonać usługę, która nie jest zgłoszona jako zakres wykonywanej działalności i wystawić na nią fakturę. Dane do wystawienia faktury: Umbrella Marketing Group Sp. z o. o. Ul. Nowoursynowska 105B 02-797 Warszawa NIP: 951-23-79-852 Na dokumencie powinien widnieć minimum 14 dniowy termin płatności przelewem. Koniecznie podaj na fakturze numer konta. W przypadku gdy tworzysz dokumenty księgowe na komputerze, nie podpisujesz ich i nie przystawiasz pieczątki wystarczy, abyś przysłał plik pdf z obrazem faktury na adres [email protected], w mailu koniecznie podaj dane swojej firmy, w tym numer kontaktowy. W przypadku gdy podpieczętowujesz lub podpisujesz dokumenty, wypisujesz je ręcznie, konieczne jest dostarczenie oryginału dokumentu do Agencji drogą pocztową na adres: Umbrella Marketing Group Sp. z o. o. ul. Nowoursynowska 105B 02-797 Warszawa z dopiskiem: Oferta wsparcia biznesu VELUX

INTRUKCJA WYKONANIA OKLEJENIA – DLA FIRMY OKLEJAJĄCEJ Pliki graficzne do wykonania oklejenia należy pobrać z ftp-a: velux-auto.umbrella.pl. Na ftp-ie znajdują się pliki graficzne odpowiadające poszczególnym elementom samochodu: velux-auto.umbrella.pl

Maska: logo Rekomendowany Wykonawca VELUX (nie powinno być drukowane na tle, logo i litery wycięte po obrysie) Drzwi kierowcy i pasażera: logo rekomendowanego wykonawcy VELUX, dane kontaktowe firmy Uczestnika (nie powinno być drukowane na tle, logo i litery wycięte po obrysie) Szyba w tylnych drzwiach (obie strony): hasło „Zyskaj pewność profesjonalnych usług dekarskich” oraz logo Rekomendowany Wykonawca VELUX (w przypadku naklejania na szybkę wydruk na folii typu „one way vision”, w przypadku naklejania na blachę wydruk bez tła, logo i litery wycięte po obrysie) Szyba w klapie: hasło „Zyskaj pewność profesjonalnych usług dekarskich”, logo Rekomendowany Wykonawca VELUX, dane kontaktowe firmy Uczestnika (w przypadku naklejania na szybkę wydruk na folii typu „one way vision”, w przypadku naklejania na blachę wydruk bez tła, logo i litery wycięte po obrysie) Zastrzeżenia:  Zabroniona jest ingerencja w kolorystykę lub proporcje logo „Rekomendowany Wykonawca VELUX”  Pole ochronne logo „Rekomendowany Wykonawca VELUX” równe jest połowie wysokości czerwonego prostokąta z napisem VELUX. Tzn. żaden tekst nie może znaleźć się w obrębie tego pola. To jest też minimalna odległość od krawędzi okleiny  Dopuszczalne jest modyfikowanie danych firmy dekarskiej, dopisanie adresu e-mail

GRAFIKA NA MASKĘ

GRAFIKA NA DRZWI KIEROWCY I PASAŻERA

GRAFIKA NA SZYBĘ W TYLNYCH DRZWIACH

GRAFIKA NA SZYBĘ W KLAPIE