Wprowadzenie do programu 3ds Max THEBRAIN

Szkolenie obejmuje zapoznanie się z interface’m programu oraz zagadnieniami związanymi z modelowaniem w programie 3Ds Max. W trakcie szkolenia uczestn...
Author: Marek Wolski
6 downloads 2 Views 732KB Size
Szkolenie obejmuje zapoznanie się z interface’m programu oraz zagadnieniami związanymi z modelowaniem w programie 3Ds Max. W trakcie szkolenia uczestnik będzie przyswajał wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń, począwszy od tych łatwiejszych a na bardziej skomplikowanych skończywszy. Poza częścią praktyczną wykładowca przedstawi i omówi wszystkie narzędzia występujące w programie. Poruszone zostaną zagadnienia związane z planowaniem czasu przy pracy z projektem, oraz zasady modelowania pod konkretne przedsięwzięcie.

Po zakończonym szkoleniu, uczestnik będzie posiadał niezbędną wiedzę do pracy na stanowisku modelarza, zajmując się przygotowywaniem modeli na potrzeby animacji i wizualizacji. Będzie potrafił płynnie posługiwać się programem oraz narzędziami w nim zawartymi.

THEBRAIN biuro: ul. Stefana Jaracza 10/22 00-378 Warszawa; KONTO: 33 1050 1012 1000 0090 7127 1424 T: + 48 22 628 04 05, F: +48 22 622 01 11, [email protected]

 Wprowadzenie do programu 3ds Max  Omówienie możliwości i zastosowań programu  Wprowadzenie do grafiki 3D  Widok aksonometryczny, ortogonalny, izometryczny i perspektywa  Zapoznanie z interfejsem programu  Używanie pasków narzędzi  Menu kontekstowe  Korzystanie z funkcji przeciągnij i upuść  Skróty klawiaturowe przyśpieszające pracę  Nawigacja w aktywnym oknie widokowym  Zmienianie skali widoku  Konfiguracja okien widokowych  Cofanie i zapisywanie zmiany w oknie widokowym  Wyświetlanie siatek w oknie widokowym  Odświeżanie okien widokowych  Powiększanie okna widokowego  Poruszanie się po wirtualnej scenie  Zmienianie układu okien widokowych  Obszary bezpieczne  Definiowanie regionów  Omówienie paneli  Przystosowywanie interfejsu do własnych potrzeb.  Praca z plikami  Praca z odnośnikami zewnętrznymi na potrzeby pracy zespołowej.  Wybieranie jednostek systemowych  Importowanie i Eksportowanie obiektów  Mergeowanie scen  Wyszukiwanie plików za pomocą MaxFind  Ustawianie preferencji programu.  Tworzenie świateł w scenie  Omówienie typów świateł  Modyfikacja parametrów świateł  Praca ze światłami  Podgląd cieni w scenie  Omówienie zastosowania odpowiednich świateł  Tworzenie kamer  Praca z kamerami THEBRAIN biuro: ul. Stefana Jaracza 10/22 00-378 Warszawa; KONTO: 33 1050 1012 1000 0090 7127 1424 T: + 48 22 628 04 05, F: +48 22 622 01 11, [email protected]

 Modyfikacja parametrów kamer  Dodawanie efektów kamer  Dodawanie ruchu kamery  Zastosowanie kamer typu Free oraz Target  Obiekty Pomocnicze (Helpers)  Tworzenie obiektów pomocniczych i ich znaczenie  Tworzenie i praca z obiektami z grupy Systems  Zastosowanie obiektu RingArray  Praca z obiektem ring Array i zmiana jego domyślnych obiektów  Zastosowanie i tworzenie z systemami oświetlenia Daylight  Edytor materiałów  Omówienie funkcji znajdujących się w edytorze materiałów  Nakładanie materiałów na obiekt  Modyfikowanie wyglądu materiału na obiekcie  Tworzenie gotowego obrazu sceny poprzez renderowanie  Ustawianie parametrów silnika renderującego  Typy renderowania  Korzystanie z gotowych ustawień do renderowania i ich modyfikowanie  Praca z obiektami  Tworzenie obiektów podstawowych  Tworzenie obiektów rozbudowanych  Nadawanie Nazw obiektom  Zaznaczanie obiektów  Zmiana parametrów obiektów  Właściwości obiektów znajdujących się w scenie  Tworzenie obiektów za pomocą myszki i wpisywania parametrów  Omówienie obiektów typu Nurbs  Tworzenie obiektów Nurbs  Modyfikowanie płaszczyzn Nurbs  Omówienie obiektów złożonych  Wyświetlanie obiektów w oknach widokowych  Praca z warstwami  Transformowanie obiektów w oknach widokowych  Omówienie znaczenia Giza i Pivot pointu  Praca z widokami  Grupowanie i łączenie obiektów.  Praca z grupami obiektów  Tworzenie hierarchii obiektów i jej zastosowanie THEBRAIN biuro: ul. Stefana Jaracza 10/22 00-378 Warszawa; KONTO: 33 1050 1012 1000 0090 7127 1424 T: + 48 22 628 04 05, F: +48 22 622 01 11, [email protected]

 Stosowanie modyfikatorów  Polecenia z grupy Align  Siatki konstrukcyjne  Klonowanie  Modelowanie  Omówienie typów modelowania i praca z obiektami  Obiekty parametryczne i edytowalne  Określanie współrzędnych obiektu  Konwertowanie obiektów  Omówienie znaczenia wektorów normalnych  Omówienie co to jest obiekt Edytable Poly  Praca z obiektami Editable Poly  Edycja obiektów Editable Poly  Tworzenie obiektów za pamocą opcji Boolean  Tworzenie obiektów Connect i omówienie ich właściwości  Tworzenie obiektów Scatter  Edycja wierzchołków, krawędzi, brzegów, wielokątów i elementów  Modyfikator Editable Poly  Korzystanie z pędzli i profilów deformujących  Malowanie deformacji  Praca z pod elementami obiektów  Stosowanie modyfikatorów siatkowych  Edycja obiektów parametrycznych za pomocą modyfikatorów.  Praca z obiektami sklejanymi  Praca z obiektami typu Compound objects  Zapoznanie się z programem do sculpturingu MudBox  Rysowanie i edycja splajnów  Splajny edytowalne  Praca z pod obiektami splajnów  Modyfikatory dla splajnów  Tworzenie obiektów na podstawie splajnów  Przekształcanie splajnów w obiekty renderowalne  Materiały  Zapoznanie się z edytorem materiałów  Pozyskiwanie map używanych w materiałach  Tworzenie materiałów  Renderowanie  Praca z silnikami renderującymi ScanLine i Mental Ray THEBRAIN biuro: ul. Stefana Jaracza 10/22 00-378 Warszawa; KONTO: 33 1050 1012 1000 0090 7127 1424 T: + 48 22 628 04 05, F: +48 22 622 01 11, [email protected]

Prezentowany program szkolenia stanowi propozycję THEBRAIN oraz jest realizowany podczas szkoleń otwartych. W przypadku szkoleń zamkniętych, dostępnych zarówno w wariancie standardowym jak i „FTB” (FitTheBrain) oraz warsztatów indywidualnych, zakres szkolenia jest modyfikowany zgodnie z potrzebami Klienta. Szkolenie może również zostać zmodyfikowane pod kontem wizualizacji m.in. produktów, stoisk reklamowych. Wszystkie prawa zastrzeżone

   

Szkolenie grupowe otwarte: 32/4 Szkolenie grupowe zamknięte: ustalana indywidualnie Warsztaty indywidualne: ustalana indywidualnie Konsultacje: ustalana indywidualnie

      

Podręcznik wydawnictwa HELION Zestawy ćwiczeń Materiały piśmiennicze Zaświadczenie ukończenia szkolenia Konsultacje po szkoleniowe Przerwy kawowe Lunch

   

Szkolenie grupowe otwarte: 1900 PLN/osoba* Szkolenie grupowe zamknięte: cena ustalana indywidualnie Warsztaty indywidualne: cena ustalana indywidualnie Konsultacje: 250 PLN/60 minut* * kwota netto – należy doliczyć 23% stawkę podatku VAT.

 3dsMax 2008  3dsMax 2009  3dsMax 2010 Wersję programu mogą wybrać Klienci biorący udział w szkoleniach w trybie grupowym zamkniętym lub indywidualnym.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy podpisać a następnie przesłać na numer faksu + 48 22 622 01 11, drogą mailową na adres [email protected] lub pocztą THEBRAIN ul. Stefana Jaracza 10/22 00-378 Warszawa. Formularz można uzyskać kontaktując się z naszym koordynatorem. Warunki realizacji szkoleń zamkniętych oraz warsztatów indywidualnych ustalane są zawsze niezależnie z Klientem.

Wszystkie osoby, które chciałyby uczestniczyć w szkoleniu finansowanym przez Urzędy Pracy muszą posiadać status osoby bezrobotnej. Aby uzyskać więcej szczegółów prosimy o kontakt z naszym koordynatorem. THEBRAIN biuro: ul. Stefana Jaracza 10/22 00-378 Warszawa; KONTO: 33 1050 1012 1000 0090 7127 1424 T: + 48 22 628 04 05, F: +48 22 622 01 11, [email protected]