wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbn...
Author: Tülay Çelik
3 downloads 0 Views 399KB Size
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq 2012 wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE DANIŞMA SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacı bizzat bireye dönüktür. Yani burada odak noktası olan öğrencinin kendisidir. Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır. Rehberlik servisinin başarılı olması için okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında etkili bir iş birliği oluşturmak gerekir. Çünkü bu saydıklarımızdan bir tanesinin eksikliği veya yanlış işlemesi amacımız olan bireyi, öğrenciyi olumsuz yönde etkiler. Okul hayatı boyunca okul-aile-öğrenci üçgeninde temel ve yapıcı iletişim köprüsü niteliği taşıyan ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi okulumuzda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik çalışmalar yapmaktadır. Eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı yanını oluşturan ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin amacı;

2Öğrencilerinin kendini, kendi yetenek ve kapasitelerini tanımasına,Toplumsal değerlerle uyum içinde yaşayabilmesine,İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmesine ve meslek sahibi olmasına,Sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesine,Duygusal, zihinsel ve fiziksel alanlarda kendini geliştirebilmesine,Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmesine doğrudan doğruya yardımcı olmaktır.

ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ’’nde Rehberlik hizmetlerinin genel ilkeleri şunlardır: Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır. Rehberlik hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır. Rehberlik hizmetleri eğitim-öğretim etkinliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kapsamda öğrencilerimizin Okul ortamındaki sosyal uyumları izlenmek suretiyle; Zihinsel ve psikolojik açılardan biyo-psiko- sosyo kültürel açıdan dengeli gelişimlerine, “Bireysel Farklar” göz önünde tutularak, yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine, Okul dışı, aile ve sosyal çevreleri ile bağlantı kurularak çok yönlü tanınmalarına, Duygu ve düşüncelerine özgürce ifade edebilme becerisi kazanmalarına, Yaşam hedeflerini saptayabilmelerine,

ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE DANIŞMA SERVİSİ Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun ve mutlu olabilecekleri üst programları seçmelerine yardımcı olunmaktadır. REHBERLİK SERVİSİNDE NELER YAPIYORUZ ? ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ Rehberlik Servisinde aşağıdaki hizmetler alanlarında uzman Psikolojik Danışman tarafından verilmektedir. Bireysel Danışmanlık Oryantasyon Çalışmaları Grup Rehberliği Aile Danışmanlığı Eğitim Seminerleri 1. Öğretmen Seminerleri 2. Öğrenci seminerleri 3. Veli Seminerleri • • • • •

BİREYSEL DANIŞMANLIK

3

Öğrencinin kendini tanıması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için öğrencilerle Bireysel Psikolojik Danışma yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kendisiyle, ailesiyle ya da çevresiyle yaşadığı olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmak için PDR Servisine gelebiliyorlar. Bu konuda yaşadıkları sorunları gidermek için öğrenciyle birlikte çözüm yolları bulunmaya, konuyla ilgili psikolojik yardım verilmeye çalışılıyor. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Bireysel Görüşmeler, öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Rehberlik Servisine başvurmaları yoluyla gerçekleşmektedir. Öğrencinin kendi içinde ya da başkalarıyla yaşadıkları zorluklar konusunda çözüm oluşturmak, problemlerini analiz etmek, ihtiyaç duyduğu konularda bilgi toplamak, öğrencinin en iyi çözümü seçebilmesine yardımcı olmak esastır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Görüşmelerin düzenlenmesi Bireysel görüşmeler, Öğrenci Görüşmeleri ve Veli Görüşmeleri; olmak üzere yapılır. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ rehberlik servisinde öğrenciler her gün ders saatleri arasında, önceden randevu alarak psikolojik danışmanın uygun gördüğü bir ders saatinde ya da ders aralarında görüşmeye gelebilirler. Bireysel görüşmeler; Kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla; ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE DANIŞMA SERVİSİ ORYANTASYON ÇALIŞMALARI( OKULA UYUM PROGRAMI) Eğitim yılı başında okula yeni başlayan öğrencilere; okulu, kuralları, işleyişi tanıtmak, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalardır. Öğrencilerin ilköğretimden liseye geçişte yalnız akademik olarak değil kurum kültürüne uygun davranışlar geliştirerek, kuruma, okuldaki kurallara, alışmaları yönünde en uygun desteği vermek amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sene başında psikolojik danışmanıyla tanışarak etkinliklerde birlikte yer almalarının, sınıf içi iletişim, akran desteği, grup kimliği kazanma ve grup içinde kendini ifade edebilme gibi konularda da öğrencileri desteklediği görülmüştür. GRUP REHBERLİĞİ/ SINIF İÇİ UYGULAMALAR: ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Rehberlik saatlerinde sınıfta öğrencilerle grup rehberliği yapılmaktadır. Grup rehberliği kapsamında öğrencilere; 1. Etkili Ders Çalışma Stratejileri 2. Ergenlik Dönemi Özellikleri 3. Sınav Kaygısıyla baş etme vb. konularında bilgiler verilmeye çalışılıyor.

4

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları: Psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanın dönüşümlü olarak kullandığı Rehberlik saatlerinde; Öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri, iletişim, uyum, dikkat ve düşünme becerilerini geliştirici, ayrıca kendi ilgi, yetenek ve beklentileri üzerinde düşünmelerini sağlayacak etkinlikler aracılığıyla kendilerini tanımaları amaçlanmaktadır. Etkinliklerde “Zaman Yönetimi”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Sınavlara Etkili Hazırlanma” ,”Plan Yapma” ve Uygulama”, “Öğrenmeye Güdülenme” , “Öğrenme Engellerini Aşma” ve mesleki rehberlik kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Grup Çalışmaları: ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Öğrencilerle ve/veya velilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda kişiyle ihtiyaca yönelik olarak yapılır. Grup Çalışmalarından Diğer Örnekler: Etkili İletişim Grup Çalışması Kaygı ile Baş etme Yolları Grup Çalışması Meslek Seçimi ve Karar Verme Grup Çalışması Paylaşım Grupları vb Girişimcilik Grup Çalışması Veliye Yönelik Grup Çalışmaları; ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Velilere yönelik grup çalışmaları, velilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım toplantıları şeklinde yapılır.

ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE DANIŞMA SERVİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI Velilerimizin, çocuklarıyla ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve aralarında daha sağlıklı bir iletişimin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE kurduğumuz bu birim sadece öğrencilerimizin gelişimine değil, ailenin diğer fertlerinin de mutluluğuna önemli katkılar yapmaktadır.

EĞİTİM SEMİNERLERİ Günümüzde öğretme kavramının yerini 'beraber ve sürekli öğrenme' kavramı almıştır. Buradan yola çıkarak, okulumuzda periyodik olarak öğretmen, öğrenci ve velilerimize aynı paralelde eğitim seminerleri verilmektedir. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Seminerler;

5

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenir. Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Ana-Baba Eğitim Seminerleri Ailede Sevgiyle İletişim Ergenlik Psikolojisi ve Genci Anlama Gelişim dönemleri, ergenlik: Değişim ve Büyümek Ergenlik Demektir. • Sınavlara Hazırlanan Öğrenciye Doğru Yaklaşımlar • Bireysel Gelişimin Ailedeki Rolü • Aile içi Sorunlar ve Çözüm Yolları • Meslek seçimi. • •

İstekli Velilerimize, okul-aile işbirliği yoluyla ortak tutum ve davranış geliştirme, çocuklarının okul ortamındaki davranış şekilleri hakkında bilgi verme, çocukları ile yaşadıkları problemlerin çözüm yolları hakkında destek olma ve gelişim özelliklerini takip konusunda aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır: Sevgi ve güven duygusu eşliğinde okul kurallarına uyma toplantıları, Etkili çalışma ilkeleri seminerleri, Mesleki rehberlik çalışmaları, Veli-öğrenci-öğretmen beraberliğinde gezi, sosyal çalışma ve eğlenceler, Ortaöğretim başarı puanının YGS ve LYS sonuçlarına katkısının anlatılması, Veli toplantılarının düzenlenmesi ve organizasyonları.

ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE DANIŞMA SERVİSİ

ÜNİVERSİTELER HAKKINDA BİLGİ / YGS/LYS HAKKINDA YÖNLENDİRME: ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ, Lise 1. sınıftan itibaren öğrencileriyle yoğun olarak YGS/LYS’ye hazırlık çalışmaları gerçekleştirilir. Mesleki kararlarını sağlıklı yönde verebilmeleri yönünde destekleyici çalışmalar yapılır. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE öğrenciler Rehberlik Servisinde Türkiye’deki pek çok üniversite ile ilgili doküman ve broşürlere rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bunun yanı sıra Lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak yıl içinde üniversite tanıtım gezileri düzenlenmektedir. YGS/LYS ANALİZLERİ: Öğrencilerin gerek dershane gerekse okulda girdikleri YGS/LYS Deneme Sınavlarının karşılaştırmalı değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışmada;

6

Danışmanlık toplantıları kapsamında öğrencilerin eksiklerinin nelerden kaynaklandığı, eksiklerin nasıl giderileceği konularında paylaşımda bulunulması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin öğrencilerle yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgiler doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak bireysel görüşmelerin planlanarak öğrencilere sınava hazırlık aşamasında yardımcı olmak ve ihtiyaç duydukları çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. AKADEMİK TAKİP: Öğrencilerin okuldaki akademik başarıları rehberlik servisince takip edilerek, gerekli görülen öğrencilere destek verilmektedir. Okulumuzun 2011-2012 Öğretim yılı Sınav Takvimi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisince hazırlanmaktadır. TEST-TEKNİK VE ENVANTER UYGULAMALARI: Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır. Uygulanan bu testlerin sonucunda veli ve öğretmen görüşleri doğrultusunda öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşme ve grup çalışmaları planlanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve doğru yönlendirebilmek amacıyla rehberlik servisi tarafından yapılan uygulamaların sonuçları kişisel bilgiler gizli kalmak üzere, öğrenci, öğretmen ve veli ile paylaşılır. MESLEKİ YÖNLENDİRME VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE Öğrencilerin doğru ve gerçekçi mesleki tercihler yapabilmeleri için, öncelikle kendi yeterliliklerinin farkında olmaları ve meslekleri her yönüyle tanıyabilmeleri için mesleki kariyer danışmanlığı yapılmaktadır.

ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE DANIŞMA SERVİSİ Yapılan bireysel görüşmeler ve uygulanan envanterler aracılığı ile öğrencilerin ilgi ve yetenekleri keşfettirilir. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun meslek alanlarına yönlendirilir. ORTAKÖY ANADOLU LİSESİNDE 2011–2012 eğitim-öğretim yılında kariyer danışmanlığı birimi çalışmasını daha aktif olarak sürdürecektir.

7